ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008"

Transkript

1 ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008 Prezidentský seminář SSŘIP Praha, 19.září 2006 Ing. Tomáš Pleskač, MBA člen představenstva a ředitel divize distribuce ČEZ, a. s.

2 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 1

3 SKUPINA ČEZ JE NEJVĚTŠÍ ČESKOU SPOLEČNOSTÍ A NEJVĚTŠÍ MEZI 10 NOVÝMI ČLENSKÝMI STÁTY EU Finanční výkonnost Působnost zahrnuje celý hodnotový řetězec od těžby uhlí, přes výrobu elektřiny, její distribuci až po obchod 93 společností, z toho 41 je součástí konsolidovaných výsledků zaměstnanců v rámci Skupiny ČEZ Akvizice ve 3 zemích (Bulharsko, Rumunsko a Polsko), dalších 5 obchodních kanceláří v okolních státech Nejvýkonnější evropská akcie v oblasti utilit s růstem více jak 260% v posledních 24 měsících Zdroj: Výroční zpráva Skupiny ČEZ mld. Kč Výnosy 29,4 mld. Kč EBIT 22,3 mld. Kč Čistý zisk 5,0 mld. Kč EVA 12,3 % ROE Výroba energie (elektrárny) 2 jaderné MW 19 tepelných 1) MW 34 vodních MW 2 větrné 2,77 MW 1 solární 0,01 MW Pozn.: 1) včetně elektráren v Polsku a Bulharsku 2

4 ČEZ PATŘÍ MEZI PŘEDNÍCH 10 EVROPSKÝCH ENERGETICKÝCH UTILIT Předních 10 Evropských energ. utilit Počet zákazníků v Evropě, miliony Předních 10 Evropských energ. utilit Tržní kapitalizace ( ), mld. USD 1 EdF 36,7 1 EDF 89,7 2 Enel 30,0 2 E.ON 73, E.ON Endesa RWE 26,0 23,0 19, Enel RWE Electrabel 50,7 41,0 30,6 6 Iberdrola 9,7 6 Iberdrola 29, PPC Skupina ČEZ Vattenfall Electrabel 7,0 6,6 5,8 5, UES Centrica Skupina ČEZ Vattenfall 18,1 17,0 12,5 27,5 Nejvýkonnější evropská akcie v oblasti utilit s růstem více jak 260% v posledních 24měsících Zdroj: Výroční zprávy; Forbes; CEZ 3

5 NA ČESKÉM TRHU JE DNES SKUPINA ČEZ SILNÝM, VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÝM HRÁČEM Těžba uhlí Výroba Přenos Distribuce Prodej ČEZ 45% 22 mil. tun 72% 60.0 TWh 100% 62 TWh 5 z 8 distribučních společností 62% zákazníků 57% 32.0 TWh ostatní 55% 27 mil. tun 28% 22.6 TWh 38% zákazníků 43% 24.0 TWh ČEZ vlastní největší českou uhelnou společnost (SD) Zbývající 3 uhelné společnosti jsou v soukr. vlastnictví Ostatní konkurence nezávislí výrobci energie (IPP) přenosová síť je v ČR vlastněna a provozována společností ČEPS, jejímž 100% vlastníkem je český stát Ostatní konkurence E.ON, WE/EnBW Zdroj: CEZ, ERU 4

6 V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU PŮSOBÍ SKUPINA ČEZ NA NĚKOLIKA TRZÍCH A JEJÍ PORTFOLIO DÁLE ROSTE Skupina ČEZ v Polsku (75% podíl ve Skawina, 89% v Elcho) Prodej elektřiny (TWh) Tržní podíl Instalovaná kapacita (MW) Tržní podíl Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) Skupina ČEZ Group v České Republice Prodej elektřiny (TWh) Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl Instalovaný výkon (MW) Tržní podíl (MWh) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) % % % 12,298 72% 22,241 3,815 * IFRS 2005, ** Poslední číselný údaj je pro elektrárnu Varna,2004 Pozn.: Směnný kurz CZK/EUR = 29.0, CZK/PLN = 7.5 Zdroj: CEZ, Distribuční společnosti, národní statistiky Skupina ČEZ v Rumunsku (51% podíl v REAS Oltenia) Prodej elektřiny (TWh) Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl Instalovaná kapacita (MW) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) Skupina ČEZ v Bulharsku (67% podíl v 3 REAS, 100% v elektrárně Varna ) Prodej elektřiny (TWh)** Tržní podíl Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl vlastní aktiva Instalovaná kapacita (MW) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR)** cílové trhy obchodní kancelář % 0 2, %+6% % 1,260 4,

7 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 6

8 SKUPINA ČEZ SI STANOVILA JASNOU VIZI Vize Poslání My, zaměstnanci společnosti ČEZ, máme za cíl: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy maximalizovat návratnost pro naše akcionáře poskytovat kvalitní a bezpečné služby všem našim zákazníkům při respektování vlivu na životní prostředí přispívat k rozvoji společnosti na národní i místní úrovni vytvářet prostředí pro profesionální růst pro nás všechny 7

9 SKUPINA ČEZ ZAJIŠŤUJE NAPLNĚNÍ STANOVENÉ VIZE UCELENÝM PROGRAMEM TRANSFORMACE VE VŠECH STRATEGICKÝCH OBLASTECH Vize, poslání, dlouhodobé aspirace a korporátní cíle Obnova zdrojů Zahraniční expanze Integrace aprovozní zlepšení v ČR Kultura zaměřená na výkon 8

10 TRANSFORMACE V OBLASTI VÝROBY SE ZAMĚŘUJE NA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KONKURENČNÍ VÝHODY PRODUKCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Zpracována strategie obnovy pro hnědé uhlí Schváleny podnikatelské záměry pro Tušimice, Ledvice a Prunéřov Obnova zdrojů Zpracován koncepční projekt Obnovy zdrojů a zadán Škodě Praha Severočeské doly součástí Skupiny ČEZ Plánované investice do obnovitelných zdrojů 9

11 BYLY DOKONČENY PLÁNY OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN A V SOUČASNÉ DOBĚ SE PRACUJE NA STRATEGII V OSTATNÍCH OBLASTECH Instalovaný výkon MW Optimistická Konzervativní Retrofity Stávající zdroje Stávající zdroje Komplexní obnova Nové bloky I při optimistické variantě se podaří zachovat stávající instalovaný výkon hnědouhelných elektráren do roku 2035, pak dojde k velkému poklesu Zdroj: CEZ 10

12 INVESTICE DO OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN DOSÁHNOU 100 MLD. KČ A POVEDOU KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI Očekávané výdaje dle konzervativního scénáře (milióny Kč) : Hlavní období obnovy zdrojů Plánované investice Ziskové Nízké riziko zajištěné palivo Retrofity Zvýšení celkové účinnosti z 36% na 41% Nižší produkce CO 2 Tušimice II 4 x 200 MW Prunéřov II 4 x 200 MW Počerady 3 x 200 MW Nové jednotky Celková účinnost 45% Nižší produkce CO2 Počerady 1 x 660 MW Ledvice 1 x 660 MW 11

13 SOUČASNĚ PROBÍHÁ PROJEKT OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU ELEKTRÁREN CÍLEM JE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O 25% DO ROKU 2009 Cílem Skupiny ČEZ je snížit průměrné náklady na opravy a údržbu o 1,262 mld. Kč do roku 2009 (mil. Kč, hodnoty nejsou upraveny o inflaci) % Průměr * Hlavní kroky k dosažení cílů Centralizace koncepcí O&Ú snížení personálních nákladů o 20% Centralizace nákupů na O&Ú snížení odpovídajících nákladů o 25% Snížení počtu dodavatelů o 70% Zavedení flexibilního O&Ú snížení pracovního zatížení o 50% Odprodej nadbytečných dceřiných společností na O&Ú *) Předpokládá se normální zatížení O&Ú (O&Ú Opravy a údržba) 12

14 ZAHRANIČNÍ AKVIZICE JSOU IHNED PO PŘEVZETÍ TRANSFORMOVÁNY A PŘIPRAVOVÁNY NA PODMÍNKY UNBUNDLINGU NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z ČR Bulharsko první rok správy nová organizační struktura, splněn plán 2005, odstartována příprava unbundlingu Zahraniční expanze Rumunsko převzato integrace do Skupiny rychle postupuje Polsko podepsáno probíhá příprava integrace Zřízeno zastoupení v Maďarsku, Slovensku a Srbsku Společnost vytváří dostatečné zdroje na expanzi 13

15 SKUPINA ČEZ CHCE RŮST ZEJMÉNA V OBLASTECH VÝROBY A DISTRIBUCE Záměr růstu v distribuci/prodeji Zákazníků (mil.) Záměr růstu ve výrobě energie Instalovaná kapacita (GW) ~10.0 ~ Polsko Bulharsko Bulharsko Rumunsko Česká Republika Česká Republika 12.3 Skupina ČEZ 6. evropská společnost Skupina ČEZ 8-9. evropská společnost Současné Cílové Současné Cílové Pořadí Zdroj: CEZ, Výroční zprávy 14

16 DŮRAZ U NOVÝCH AKVIZIC JE KLADEN NA OKAMŽITÉ NASTARTOVÁNÍ TRANSFORMACE A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY Hlavní vlivy 2005 Bulharsko Tržby vzrostly o 10 % z důvodu 3% nárůstu v objemech a 5% cenového nárůstu Ztráty v síti sníženy o 11,4% (z 19,3% na 17,1%) i přes zvýšený objem přenesené elektřiny Provozní náklady se zvýšily o 12 mil. EUR zdůvodu: rezerv na restrukturalizaci nárůstu osobních nákladů oprávek na špatné pohledávky Hlavní změny v roce 2006 Unbundling Odstranění dotovaného ( sociálního ) residenčního tarifu od října 2006 Další restrukturalizace a snižování ztrát Dosažení plánovaných výsledků EBITDA 71mil. EUR EBIT 38mil. EUR Hlavní vlivy 2005 Transakce uzavřena 30. září 2005, konsolidován pouze 4. kvartál Restrukturalizační proces začal jižsobsazenými klíčovými pozicemi Od počátku transakce dohoda s regulátorem o výši RAB Jednorázové oprávky Hlavní změny v 2006 Rumunsko Zvýšit prodeje oprávněným zákazníkům Zahrnutí nákladů na unbundling do regulatorního rámce Pokračování v restrukturalizaci Dosažení plánovaných výsledků EBITDA 51mil. EUR EBIT 30mil. EUR 15

17 TRANSFORMAČNÍ TÝM VYUŽÍVÁ ZKUŠENOSTÍ A OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ Z PROJEKTU VIZE 2008 Silný management Výběr zaměstnanců s oborovými zkušenostmi a se zkušenostmi z transformačního projektu VIZE 2008 Přenos know-how Metodika vedení velkých transformačních projektů Zkušenosti z obdobných transformačních aktivit v ČR Aplikace nejlepších praxí Aplikace jednotných korporátních procesů a řešení 16

18 ZAMĚSTNANCI SKUPINY ČEZ JSOU KLÍČOVÝM FAKTOREM K DOSAŽENÍ AMBICIÓZNÍCH ZÁMĚRŮ Stanoveno 7 základních principů firemní kultury Citlivá sociální politika Členové transformačních týmů se stali klíčovými zaměstnanci nových společností Kultura zaměřená na výkon Dostupnost vzdělávacích programů High-potential program pro rozvoj talentů 17

19 FIREMNÍ KULTURA SPOLEČNOSTÍ SKUPINY VYCHÁZÍ Z PODNIKATELSKÉ STRATEGIE Vytváření hodnoty Prosazování individuální odpovědnosti za dosahování ambiciózních výsledků Budování sounáležitosti se Skupinou ČEZ Rozvoj lidského potenciálu Vytváření mezinárodní organizace Přijímání neustálé změny Princip morální integrity 18

20 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 19

21 PROJEKT VIZE 2008 MÁ ZA CÍL INTEGROVAT DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR A VYTVOŘIT TAK DALŠÍ ZDROJE PRO NAPLNĚNÍ VIZE Integrace aprovozní zlepšení v ČR Skupina ČEZ Skupina ČEZ ČEZ REAS SČE SME STE ZČE VČE Projekt VIZE 2008 Začlenit REAS do Skupiny ČEZ a vytvořit tak integrovanou, procesně orientovanou organizaci Realizovat úspory využitelné pro mezinárodní expanzi a zvyšování hodnoty společnosti (2 mld Kč ročně) Naplnit požadavky unbundlingu oddělením distribuce a prodeje EE Zvýšit efektivitu zavedením nejlepších praxí Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti 20

22 NA POČÁTKU PROJEKTU VIZE 2008 BYLO 5 SAMOSTATNÝCH REGIONÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ Stav REAS před transformací k STE SČE ZČE VČE SME Stálá aktiva (mil.kč) Zaměstnanci (počet) Zákazníci (mil.) Rozsah území (km 2 ) Délka vedení (km) Opatřená energie (GWh) Zdroj: Výroční zprávy REAS

23 CELÝ TRANSFORMAČNÍ PROJEKT JE ŘÍZEN A KOORDINOVÁN INTEGRAČNÍ KANCELÁŘÍ Sponzor projektu VIZE 2008 Generální ředitel Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Odborná oblast Obchod Odborná oblast Finance a ICT Odborná oblast Distribuce Odborná oblast Správa Odborná oblast Integrace Prodejní společnost Finance + ERP Distribuce + TIS Nákup a logistika Lidské zdroje CIS + Zákaznické služby ICT + CCC Distribuční služby Správa majetku Komunikace Zákazník Řízení rizik Měření Bezpečnost Controlling Skupiny ČEZ Trading Regulace Domácí majetkové účasti Pravidla trhu Týmy, které již ukončily svou činnost a přešly do liniového řízení Dispečink a ASDŘ Podpora správy aktiv Obnovitelné zdroje Procesní model Skupiny 22

24 ROK 2005 BYL ROKEM TRANSFORMACE Původní stav ČEZ REAS Velký třesk Postup projektu VIZE Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE Dokončení projektu business model první společnosti koncepce IS/IT dílčí zlepšení hlavní část transformace klíčové společnosti unbundling implementace IS/IT dokončení transformace nejlepší praxe optimalizace realizace plánovaných přínosů plná výkonnost konsolidace ukončení činnosti REAS 23

25 V PRŮBĚHU ROKU 2005 DOŠLO K VYČLENĚNÍ VĚTŠINY ČINNOSTÍ A ODDĚLENÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY OD JEJÍHO PRODEJE REAS 2004 IT Telekomunikace HR REAS Finance Měření ZS REAS Prodej Distribuce Logistika Účetnictví REAS = vklad části podniku = outsourcing OZE DSL Správa majetku Transformovaný REAS Vymezení nové organizace Skupiny Urychlení transformace Naplněn právní unbundling 24

26 VÝSLEDKEM DOKONČENÉ TRANSFORMAČNÍ ČÁSTI JSOU NOVÉ PROCESNĚ-ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI ZODPOVĚDNÉ ZA PŘÍSLUŠNÉ ČINNOSTI ČEZ Distribuce rozvoj a výstavba soustavy poskytování sítě dispečerské řízení sítí ČEZ Správa majetku správa neenergetického majetku správa autoparku doplňkové podpůrné služby SČE ČEZ Měření elektroměrové služby odečty opravy a cejchování ČEZ Obnovitelné zdroje provoz, údržba a obnova stávajících obnovitelných zdrojů rozvoj nových kapacit ČEZ Zákaznické služby obsluha zákazníků fakturace marketingové kampaně ZČE STE VČE ČEZ Prodej prodej elektřiny zákazníkům dodavatel poslední instance marketing SME ČEZ Distribuční služby poruchová služba provoz sítě údržba sítě ČEZData provoz, správa IT systémů realizace IS/IT projektů podpora uživatelů ČEZnet telekomunikační služby ČEZ Logistika nákup distribučních materiálů řízení skladových zásob 25

27 ZMĚNY ORGANIZACE SKUPINY ČEZ JSOU PODPOROVÁNY VÝSTAVBOU CENTRALIZOVANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ERP 2006 Cíl: jednotná podpora finančních procesů Přínos: možnost hromadného zpracování v Shared services centru TIS Cíl: jednotný technický systém pro podporu Distribuce Přínos: možnost sjednocení procesů a postupů vedoucí k dosažení operativních úspor CIS Cíl: jednotná obsluha zákazníků Skupiny Přínos: možnost hromadného zpracování zákaznických kontaktů přes celou Skupinu ASDŘ Cíl: jednotný systém pro podporu dispečinku Distribuce Přínos: možnost sjednocení procesů a postupů vedoucí k dosažení operativních úspor Centralizované IT systémy umožní realizaci synergií ve Skupině ČEZ a přispějí ke zvýšení efektivity business procesů 26

28 PROJEKT VIZE 2008 JIŽ DOSÁHL VÝZNAMNÝCH KVALITATIVNÍCH I KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ Kvalitativní výsledky projektu Kvantitativní výsledky projektu Transformace urychlena, ukončena její hlavní část Všech deset nových společností plně funkčních Naplněn právní unbundling Nastaveny vazby mezi společnostmi Zachován sociální smír Doposud byly dosaženy kumulované úspory nákladů za ve výši 3 mld. Kč Uskutečněno cca. 70 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze 6330 zam. pracuje v procesních společnostech (snížení o 13%) Převeden majetek ve výši 76 mld. Kč (v přeceněné hodnotě) 27

29 HLAVNÍM ÚKOLEM ROKU 2006 JE DOKONČENÍ TRANSFORMACE A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Původní stav ČEZ REAS Velký třesk Postup projektu VIZE Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE Dokončení projektu business model první společnosti koncepce IS/IT dílčí zlepšení hlavní část transformace klíčové společnosti unbundling implementace IS/IT dokončení transformace nejlepší praxe optimalizace realizace plánovaných přínosů plná výkonnost konsolidace ukončení činnosti REAS 28

30 V ROCE 2006 BYLY VYČLENĚNY ZBÝVAJÍCÍ TŘI SKUPINY ČINNOSTÍ Z REAS A ZAHÁJENO ŘEŠENÍ KONCOVKY REAS Vyčlenění zbývajících činností z REAS REAS SČE SME STE všechny REAS k všechny REAS k ČEZ Distribuční služby ČEZ Správa majetku Do nových společností ČEZ Distribuční služby, ČEZ Správa majetku a ČEZ Obnovitelné zdroje byly vyčleněny zbývající činnosti z REAS VČE ZČE SČE, ZČE, VČE k ČEZ Obnovitelné zdroje Transformovaný REAS řešení koncovky 29

31 OD POLOVINY ROKU 2006 SE TÝMY VIZE 2008 ORIENTUJÍ NA ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A OPTIMALIZACI ČINNOSTÍ POMOCÍ NEJLEPŠÍCH PRAXÍ (NP) Cíl nejlepších praxí Skupiny ČEZ Zajištění nástroje a procesu kontinuálního zlepšování výkonnosti Skupiny Cílený rozvoj existujícího a vývoj nového know-how ve všech klíčových oblastech podnikání Příprava znalostní báze replikovatelné do nových (zahraničních) akvizic Realizace přínosů v oblasti úspor nákladů, zvýšení marží a zlepšení kvality služeb Výběr oblastí vhodných pro NP Posouzení efektivnosti - Stages of Excellence Detailní analýza současné situace Definice nejlepších praxí Realizace a kontinuální rozvoj Postup při tvorbě a implementaci Ucelený soubor hlavních aktivit Zúžení výčtu na oblasti vhodné pro nejlepší praxe Příprava Stages of Excellence Identifikace současných a cílových vývojových stupňů dané oblasti Analýza organizace a činností Benchmarking Identifikace oblastí s největším potenciálem Popis nejlepší praxe (vč. business case) Stanovení cílové výkonnosti Pilotní implementace vybraných NP (pokud je nutná) Roll-out do všech regionů/jednotek Identifikace potenciálu pro kontinuální rozvoj První výsledky a další postup Tým Distribuce Start z domova Tým Nákup Připraven a na pilotu otestován nový způsob organizace a řízení poruchové služby a údržby sítí Vytvořeny materiály pro podporu plošného zavedení Probíhá implementace v jednotlivých regionech Provedena kvalitativní analýza stavu procesů a činností Nákupu (Výroba, Integrovaný nákup, ČEZ Logistika) Navržena cílová úroveň Vybrány oblasti pro tvorbu nejlepších praxí V současné době jsou připravovány další vlny pro zavádění nejlepších praxí 30

32 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 31

33 ÚSPĚCH TRANSFORMACE A INTEGRACE ZÁVISÍ NA NĚKOLIKA HLAVNÍCH FAKTORECH ÚSPĚCHU Mít jasnou počáteční vizi a strategii Stanovit integrační cíle, komunikovat je napříč projektem i společností a průběžně sledovat jejich plnění Zajistit podporu nejvyššího vedení společnosti generálního ředitele nebo člena představenstva Obnova zdrojů Zahraniční expanze Kultura zaměřená na výkon Integrace aprovozní zlepšení v ČR Závazně stanovit zadání a cíle pro všechny projektové týmy, zohlednit vzájemné závislosti mezi týmy a tyto podchytit v souhrnném harmonogramu Definovat v rámci projektu jasné zodpovědnosti a kompetence a nastavit projektový reporting Zajistit kvalitní projektové manažery s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi Nastavit rychlé komunikační kanály pro komunikaci, eskalaci a ošetřování rizik 32

34 KONKRÉTNÍ APLIKACE OBECNÝCH PRINCIPŮ ÚSPĚŠNÉ TRANSFORMACE SE PROJEVUJE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ PROJEKTU VIZE 2008 Nastavení odpovídajícího ekonomicko-organizačního modelu již od počátku projektu (procesní společnosti, SLA) Zachování rovnoměrného regionální uspořádání (neexistují vítězné či poražené regiony a je zachován sociální smír) Projekt je sponzorován CEO (osobní účast) a každá oblast má svého vedoucího na úrovni Představenstva Včasný výběr nejlepších zaměstnanců pro projekt Účast na projektu je pro všechny atraktivní (bonusy, postup v kariéře, stavění vlastních společností) První výsledky byly velmi konkrétní a viditelné nejen pro přímé účastníky projektu, ale pro celou organizaci Ověřená infrastruktura a metody pro podporu řízení projektu Zavádění nových procesů a technologických nástrojů (IT/IS) 33

35 ROLE A KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ V PROJEKTOVÉ STRUKTUŘE MUSÍ BÝT JASNĚ DEFINOVÁNY Ukázka vymezení rolí a kompetencí v projektové struktuře Řídicí výbor: Schvaluje základní strategii, cíle, harmonogram a zdroje projektu, schvaluje výsledky projektu, schvaluje motivační systém a rozpočet projektu Odborná oblast: Řídí podřízené týmy po stránce odborné. Garantuje dosažení cílů za odbornou oblast v plánovaných termínech a požadované kvalitě Projektová kancelář: Výkonně řídí a koordinuje projekt, stanovuje priority a termíny, řídí vedoucí odborných oblastí a vedoucí týmů, zadává úkoly, kontroluje harmonogramy týmů a připravuje souhrnný harmonogram projektu, schvaluje zadání, kontroluje plnění cílů a dosahování výsledků, reportuje řídicímu výboru, informuje a komunikuje o projektu Tým: Definuje cíle týmu a předkládá je ke schválení, připravuje zadání a harmonogram týmu, navrhuje výši přínosů za tým a způsob jejich dosažení, zodpovídá za plnění cílů a úkolů týmu 34

36 Rozhodnutí Řídicího výboru Titul <název> Odborná oblast XXX Schůze Řídicího výboru <číslo schůze> Datum konání Platnost od: Evidenční číslo Vedoucí projektu Tomáš Pleskač Datum, podpis Předseda Řídicího výboru Alan Svoboda Datum, podpis Projekt Vize Schůze Řídicího výboru 1 PROJEKT MUSÍ MÍT DEFINOVÁNU SADU NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTU A TYTO AKTIVNĚ POUŽÍVAT Sada nástrojů a postupů Řídicí výbor Rozhodnutí ŘV DRAFT Měsíční zpráva pro ŘV Měsíční prezentace pro ŘV Projektová kancelář Základní sada nástrojů řízení projektu Zadání týmů Souhrnný harmonogram Infrastruktura řízení projektu Schůzky Reporting Oblasti a týmy 35

37 PO CELOU DOBU BĚHU PROJEKTU JE TŘEBA OŠETŘOVAT KONFLIKTY MEZI PROJEKTOVÝM A LINIOVÝM ŘÍZENÍM Zájmy projektu Získat nejlepší dostupné lidské zdroje Získat další pracovní kapacity Splnit projektové cíle v odpovídající kvalitě a stanoveném čase Optimalizovat procesy za účelem snížení nákladů nebo zvýšení tržeb Najít a zavést nová řešení pro liniovou organizaci KONFLIKT Liniové zájmy Podržet si nejlepší lidské zdroje pro řešení liniových problémů Udržet kritické množství kapacit k zajištění liniové operativy Připustit pouze takové změny, které neohrozí kontinuitu a kvalitu liniové operativy Udržet organizaci ve stávajícím stavu Hlavní kroky k řešení konfliktu mezi liniovým a projektovým řízením Odsouhlasit 4 Naplánovat a Stanovit priority pravidla pro odsouhlasit projektu zajištění kontinuity projektové kapacity liniové operativy Motivovat pracovníky projektových týmů 36

38 KLÍČOVÁ JE INTENZIVNÍ KOMUNIKACE TRANSFORMAČNÍCH ZMĚN SMĚREM K ZAMĚSTNANCŮM Roadshow setkání se zaměstnanci Cíle roadshow Informovat o průběhu transformačních změn v regionu a ve Skupině ČEZ Zasadit tyto změny do strategického rámce Skupiny ČEZ Posílit optimismus, pocit sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců Skupiny ČEZ Charakter roadshow Pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ v daném regionu Vystoupení vedení Skupiny následované otevřenou diskusí Pracovní charakter, oživený krátkými filmy o aktivitách Skupiny Roadshow VIZE 2008 podzim roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej Roadshow Elektrárny jaro/léto roadshow zaměst. elektráren Pro osvětlení změn v obnově zdrojů a údržbě Roadshow VIZE 2008 květen roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správa majetku 37

39 SKUPINA ČEZ DĚKUJI ZA POZORNOST

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra 0 LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě SKUPINA ČEZ Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě Kongres Enko 2004 Bratislava, 19.října 2004 Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Zdroj: ČEZ, a.s.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 28. února 2006 PROGRAM

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

REFERENCE (1996 2009)

REFERENCE (1996 2009) REFERENCE (1996 2009) 1. Jihočeská drůbež, a.s. Právní řešení, včetně uskutečnění privatizační transakce Úplné dořešení privatizace Jihočeských drůbežářských závodů. Realizace 1995-1996 cca 300 mil. Kč

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Řízení nákupu ve skupině ČEZ

Řízení nákupu ve skupině ČEZ Řízení nákupu ve skupině ČEZ Seminář:Podpora nákupu v prostředí SAP Štiřín 1.4.2009 JUDr. Hrobská Michaela MBA ředitelka útvaru nákup Milan Chotěborský Manaţer podpora nákupu Vývoj nákupu ve skupině ČEZ,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY ČEZ Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna AGENDA Skupina ČEZ v zahraničí Daniel Beneš Zahraniční majetkové účasti - BULHARSKO Zahraniční majetkové

Více

Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Senát PČR, dne 23.

Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Senát PČR, dne 23. Představení společnosti ČEZ, a.s. ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Senát PČR, dne 23. února 2011 SKUPINA ČEZ JE DYNAMICKÁ, VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ SPOLEČNOST SE

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Vize skupiny E.ON Czech Naše vize popisuje budoucí stav naší společnosti, kterého chceme dosáhnout prostřednictvím naší strategie: Být vedoucí integrovanou energetickou

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ ČEZ Prodej, s.r.o. SKUPINA ČEZ JE VEDOUCÍ ENERGETICKOU SPOLEČNOSTÍ VRÁMCI STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY Skupina ČEZ v Polsku (75% podíl ve Skawina, 89% v Elcho) prodej elektřiny,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 17. května 2007 HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Listopadu 2014 Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 2008)

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více