ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008"

Transkript

1 ČEZ Transformace v regionálního lídra a zkušenosti z projektu VIZE 2008 Prezidentský seminář SSŘIP Praha, 19.září 2006 Ing. Tomáš Pleskač, MBA člen představenstva a ředitel divize distribuce ČEZ, a. s.

2 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 1

3 SKUPINA ČEZ JE NEJVĚTŠÍ ČESKOU SPOLEČNOSTÍ A NEJVĚTŠÍ MEZI 10 NOVÝMI ČLENSKÝMI STÁTY EU Finanční výkonnost Působnost zahrnuje celý hodnotový řetězec od těžby uhlí, přes výrobu elektřiny, její distribuci až po obchod 93 společností, z toho 41 je součástí konsolidovaných výsledků zaměstnanců v rámci Skupiny ČEZ Akvizice ve 3 zemích (Bulharsko, Rumunsko a Polsko), dalších 5 obchodních kanceláří v okolních státech Nejvýkonnější evropská akcie v oblasti utilit s růstem více jak 260% v posledních 24 měsících Zdroj: Výroční zpráva Skupiny ČEZ mld. Kč Výnosy 29,4 mld. Kč EBIT 22,3 mld. Kč Čistý zisk 5,0 mld. Kč EVA 12,3 % ROE Výroba energie (elektrárny) 2 jaderné MW 19 tepelných 1) MW 34 vodních MW 2 větrné 2,77 MW 1 solární 0,01 MW Pozn.: 1) včetně elektráren v Polsku a Bulharsku 2

4 ČEZ PATŘÍ MEZI PŘEDNÍCH 10 EVROPSKÝCH ENERGETICKÝCH UTILIT Předních 10 Evropských energ. utilit Počet zákazníků v Evropě, miliony Předních 10 Evropských energ. utilit Tržní kapitalizace ( ), mld. USD 1 EdF 36,7 1 EDF 89,7 2 Enel 30,0 2 E.ON 73, E.ON Endesa RWE 26,0 23,0 19, Enel RWE Electrabel 50,7 41,0 30,6 6 Iberdrola 9,7 6 Iberdrola 29, PPC Skupina ČEZ Vattenfall Electrabel 7,0 6,6 5,8 5, UES Centrica Skupina ČEZ Vattenfall 18,1 17,0 12,5 27,5 Nejvýkonnější evropská akcie v oblasti utilit s růstem více jak 260% v posledních 24měsících Zdroj: Výroční zprávy; Forbes; CEZ 3

5 NA ČESKÉM TRHU JE DNES SKUPINA ČEZ SILNÝM, VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÝM HRÁČEM Těžba uhlí Výroba Přenos Distribuce Prodej ČEZ 45% 22 mil. tun 72% 60.0 TWh 100% 62 TWh 5 z 8 distribučních společností 62% zákazníků 57% 32.0 TWh ostatní 55% 27 mil. tun 28% 22.6 TWh 38% zákazníků 43% 24.0 TWh ČEZ vlastní největší českou uhelnou společnost (SD) Zbývající 3 uhelné společnosti jsou v soukr. vlastnictví Ostatní konkurence nezávislí výrobci energie (IPP) přenosová síť je v ČR vlastněna a provozována společností ČEPS, jejímž 100% vlastníkem je český stát Ostatní konkurence E.ON, WE/EnBW Zdroj: CEZ, ERU 4

6 V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU PŮSOBÍ SKUPINA ČEZ NA NĚKOLIKA TRZÍCH A JEJÍ PORTFOLIO DÁLE ROSTE Skupina ČEZ v Polsku (75% podíl ve Skawina, 89% v Elcho) Prodej elektřiny (TWh) Tržní podíl Instalovaná kapacita (MW) Tržní podíl Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) Skupina ČEZ Group v České Republice Prodej elektřiny (TWh) Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl Instalovaný výkon (MW) Tržní podíl (MWh) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) % % % 12,298 72% 22,241 3,815 * IFRS 2005, ** Poslední číselný údaj je pro elektrárnu Varna,2004 Pozn.: Směnný kurz CZK/EUR = 29.0, CZK/PLN = 7.5 Zdroj: CEZ, Distribuční společnosti, národní statistiky Skupina ČEZ v Rumunsku (51% podíl v REAS Oltenia) Prodej elektřiny (TWh) Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl Instalovaná kapacita (MW) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR) Skupina ČEZ v Bulharsku (67% podíl v 3 REAS, 100% v elektrárně Varna ) Prodej elektřiny (TWh)** Tržní podíl Počet zákazníků (mil.) Tržní podíl vlastní aktiva Instalovaná kapacita (MW) Počet zaměstnanců Prodej (mil. EUR)** cílové trhy obchodní kancelář % 0 2, %+6% % 1,260 4,

7 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 6

8 SKUPINA ČEZ SI STANOVILA JASNOU VIZI Vize Poslání My, zaměstnanci společnosti ČEZ, máme za cíl: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy maximalizovat návratnost pro naše akcionáře poskytovat kvalitní a bezpečné služby všem našim zákazníkům při respektování vlivu na životní prostředí přispívat k rozvoji společnosti na národní i místní úrovni vytvářet prostředí pro profesionální růst pro nás všechny 7

9 SKUPINA ČEZ ZAJIŠŤUJE NAPLNĚNÍ STANOVENÉ VIZE UCELENÝM PROGRAMEM TRANSFORMACE VE VŠECH STRATEGICKÝCH OBLASTECH Vize, poslání, dlouhodobé aspirace a korporátní cíle Obnova zdrojů Zahraniční expanze Integrace aprovozní zlepšení v ČR Kultura zaměřená na výkon 8

10 TRANSFORMACE V OBLASTI VÝROBY SE ZAMĚŘUJE NA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KONKURENČNÍ VÝHODY PRODUKCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Zpracována strategie obnovy pro hnědé uhlí Schváleny podnikatelské záměry pro Tušimice, Ledvice a Prunéřov Obnova zdrojů Zpracován koncepční projekt Obnovy zdrojů a zadán Škodě Praha Severočeské doly součástí Skupiny ČEZ Plánované investice do obnovitelných zdrojů 9

11 BYLY DOKONČENY PLÁNY OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN A V SOUČASNÉ DOBĚ SE PRACUJE NA STRATEGII V OSTATNÍCH OBLASTECH Instalovaný výkon MW Optimistická Konzervativní Retrofity Stávající zdroje Stávající zdroje Komplexní obnova Nové bloky I při optimistické variantě se podaří zachovat stávající instalovaný výkon hnědouhelných elektráren do roku 2035, pak dojde k velkému poklesu Zdroj: CEZ 10

12 INVESTICE DO OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN DOSÁHNOU 100 MLD. KČ A POVEDOU KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI Očekávané výdaje dle konzervativního scénáře (milióny Kč) : Hlavní období obnovy zdrojů Plánované investice Ziskové Nízké riziko zajištěné palivo Retrofity Zvýšení celkové účinnosti z 36% na 41% Nižší produkce CO 2 Tušimice II 4 x 200 MW Prunéřov II 4 x 200 MW Počerady 3 x 200 MW Nové jednotky Celková účinnost 45% Nižší produkce CO2 Počerady 1 x 660 MW Ledvice 1 x 660 MW 11

13 SOUČASNĚ PROBÍHÁ PROJEKT OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU ELEKTRÁREN CÍLEM JE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O 25% DO ROKU 2009 Cílem Skupiny ČEZ je snížit průměrné náklady na opravy a údržbu o 1,262 mld. Kč do roku 2009 (mil. Kč, hodnoty nejsou upraveny o inflaci) % Průměr * Hlavní kroky k dosažení cílů Centralizace koncepcí O&Ú snížení personálních nákladů o 20% Centralizace nákupů na O&Ú snížení odpovídajících nákladů o 25% Snížení počtu dodavatelů o 70% Zavedení flexibilního O&Ú snížení pracovního zatížení o 50% Odprodej nadbytečných dceřiných společností na O&Ú *) Předpokládá se normální zatížení O&Ú (O&Ú Opravy a údržba) 12

14 ZAHRANIČNÍ AKVIZICE JSOU IHNED PO PŘEVZETÍ TRANSFORMOVÁNY A PŘIPRAVOVÁNY NA PODMÍNKY UNBUNDLINGU NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z ČR Bulharsko první rok správy nová organizační struktura, splněn plán 2005, odstartována příprava unbundlingu Zahraniční expanze Rumunsko převzato integrace do Skupiny rychle postupuje Polsko podepsáno probíhá příprava integrace Zřízeno zastoupení v Maďarsku, Slovensku a Srbsku Společnost vytváří dostatečné zdroje na expanzi 13

15 SKUPINA ČEZ CHCE RŮST ZEJMÉNA V OBLASTECH VÝROBY A DISTRIBUCE Záměr růstu v distribuci/prodeji Zákazníků (mil.) Záměr růstu ve výrobě energie Instalovaná kapacita (GW) ~10.0 ~ Polsko Bulharsko Bulharsko Rumunsko Česká Republika Česká Republika 12.3 Skupina ČEZ 6. evropská společnost Skupina ČEZ 8-9. evropská společnost Současné Cílové Současné Cílové Pořadí Zdroj: CEZ, Výroční zprávy 14

16 DŮRAZ U NOVÝCH AKVIZIC JE KLADEN NA OKAMŽITÉ NASTARTOVÁNÍ TRANSFORMACE A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY Hlavní vlivy 2005 Bulharsko Tržby vzrostly o 10 % z důvodu 3% nárůstu v objemech a 5% cenového nárůstu Ztráty v síti sníženy o 11,4% (z 19,3% na 17,1%) i přes zvýšený objem přenesené elektřiny Provozní náklady se zvýšily o 12 mil. EUR zdůvodu: rezerv na restrukturalizaci nárůstu osobních nákladů oprávek na špatné pohledávky Hlavní změny v roce 2006 Unbundling Odstranění dotovaného ( sociálního ) residenčního tarifu od října 2006 Další restrukturalizace a snižování ztrát Dosažení plánovaných výsledků EBITDA 71mil. EUR EBIT 38mil. EUR Hlavní vlivy 2005 Transakce uzavřena 30. září 2005, konsolidován pouze 4. kvartál Restrukturalizační proces začal jižsobsazenými klíčovými pozicemi Od počátku transakce dohoda s regulátorem o výši RAB Jednorázové oprávky Hlavní změny v 2006 Rumunsko Zvýšit prodeje oprávněným zákazníkům Zahrnutí nákladů na unbundling do regulatorního rámce Pokračování v restrukturalizaci Dosažení plánovaných výsledků EBITDA 51mil. EUR EBIT 30mil. EUR 15

17 TRANSFORMAČNÍ TÝM VYUŽÍVÁ ZKUŠENOSTÍ A OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ Z PROJEKTU VIZE 2008 Silný management Výběr zaměstnanců s oborovými zkušenostmi a se zkušenostmi z transformačního projektu VIZE 2008 Přenos know-how Metodika vedení velkých transformačních projektů Zkušenosti z obdobných transformačních aktivit v ČR Aplikace nejlepších praxí Aplikace jednotných korporátních procesů a řešení 16

18 ZAMĚSTNANCI SKUPINY ČEZ JSOU KLÍČOVÝM FAKTOREM K DOSAŽENÍ AMBICIÓZNÍCH ZÁMĚRŮ Stanoveno 7 základních principů firemní kultury Citlivá sociální politika Členové transformačních týmů se stali klíčovými zaměstnanci nových společností Kultura zaměřená na výkon Dostupnost vzdělávacích programů High-potential program pro rozvoj talentů 17

19 FIREMNÍ KULTURA SPOLEČNOSTÍ SKUPINY VYCHÁZÍ Z PODNIKATELSKÉ STRATEGIE Vytváření hodnoty Prosazování individuální odpovědnosti za dosahování ambiciózních výsledků Budování sounáležitosti se Skupinou ČEZ Rozvoj lidského potenciálu Vytváření mezinárodní organizace Přijímání neustálé změny Princip morální integrity 18

20 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 19

21 PROJEKT VIZE 2008 MÁ ZA CÍL INTEGROVAT DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR A VYTVOŘIT TAK DALŠÍ ZDROJE PRO NAPLNĚNÍ VIZE Integrace aprovozní zlepšení v ČR Skupina ČEZ Skupina ČEZ ČEZ REAS SČE SME STE ZČE VČE Projekt VIZE 2008 Začlenit REAS do Skupiny ČEZ a vytvořit tak integrovanou, procesně orientovanou organizaci Realizovat úspory využitelné pro mezinárodní expanzi a zvyšování hodnoty společnosti (2 mld Kč ročně) Naplnit požadavky unbundlingu oddělením distribuce a prodeje EE Zvýšit efektivitu zavedením nejlepších praxí Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti 20

22 NA POČÁTKU PROJEKTU VIZE 2008 BYLO 5 SAMOSTATNÝCH REGIONÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ Stav REAS před transformací k STE SČE ZČE VČE SME Stálá aktiva (mil.kč) Zaměstnanci (počet) Zákazníci (mil.) Rozsah území (km 2 ) Délka vedení (km) Opatřená energie (GWh) Zdroj: Výroční zprávy REAS

23 CELÝ TRANSFORMAČNÍ PROJEKT JE ŘÍZEN A KOORDINOVÁN INTEGRAČNÍ KANCELÁŘÍ Sponzor projektu VIZE 2008 Generální ředitel Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Odborná oblast Obchod Odborná oblast Finance a ICT Odborná oblast Distribuce Odborná oblast Správa Odborná oblast Integrace Prodejní společnost Finance + ERP Distribuce + TIS Nákup a logistika Lidské zdroje CIS + Zákaznické služby ICT + CCC Distribuční služby Správa majetku Komunikace Zákazník Řízení rizik Měření Bezpečnost Controlling Skupiny ČEZ Trading Regulace Domácí majetkové účasti Pravidla trhu Týmy, které již ukončily svou činnost a přešly do liniového řízení Dispečink a ASDŘ Podpora správy aktiv Obnovitelné zdroje Procesní model Skupiny 22

24 ROK 2005 BYL ROKEM TRANSFORMACE Původní stav ČEZ REAS Velký třesk Postup projektu VIZE Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE Dokončení projektu business model první společnosti koncepce IS/IT dílčí zlepšení hlavní část transformace klíčové společnosti unbundling implementace IS/IT dokončení transformace nejlepší praxe optimalizace realizace plánovaných přínosů plná výkonnost konsolidace ukončení činnosti REAS 23

25 V PRŮBĚHU ROKU 2005 DOŠLO K VYČLENĚNÍ VĚTŠINY ČINNOSTÍ A ODDĚLENÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY OD JEJÍHO PRODEJE REAS 2004 IT Telekomunikace HR REAS Finance Měření ZS REAS Prodej Distribuce Logistika Účetnictví REAS = vklad části podniku = outsourcing OZE DSL Správa majetku Transformovaný REAS Vymezení nové organizace Skupiny Urychlení transformace Naplněn právní unbundling 24

26 VÝSLEDKEM DOKONČENÉ TRANSFORMAČNÍ ČÁSTI JSOU NOVÉ PROCESNĚ-ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI ZODPOVĚDNÉ ZA PŘÍSLUŠNÉ ČINNOSTI ČEZ Distribuce rozvoj a výstavba soustavy poskytování sítě dispečerské řízení sítí ČEZ Správa majetku správa neenergetického majetku správa autoparku doplňkové podpůrné služby SČE ČEZ Měření elektroměrové služby odečty opravy a cejchování ČEZ Obnovitelné zdroje provoz, údržba a obnova stávajících obnovitelných zdrojů rozvoj nových kapacit ČEZ Zákaznické služby obsluha zákazníků fakturace marketingové kampaně ZČE STE VČE ČEZ Prodej prodej elektřiny zákazníkům dodavatel poslední instance marketing SME ČEZ Distribuční služby poruchová služba provoz sítě údržba sítě ČEZData provoz, správa IT systémů realizace IS/IT projektů podpora uživatelů ČEZnet telekomunikační služby ČEZ Logistika nákup distribučních materiálů řízení skladových zásob 25

27 ZMĚNY ORGANIZACE SKUPINY ČEZ JSOU PODPOROVÁNY VÝSTAVBOU CENTRALIZOVANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ERP 2006 Cíl: jednotná podpora finančních procesů Přínos: možnost hromadného zpracování v Shared services centru TIS Cíl: jednotný technický systém pro podporu Distribuce Přínos: možnost sjednocení procesů a postupů vedoucí k dosažení operativních úspor CIS Cíl: jednotná obsluha zákazníků Skupiny Přínos: možnost hromadného zpracování zákaznických kontaktů přes celou Skupinu ASDŘ Cíl: jednotný systém pro podporu dispečinku Distribuce Přínos: možnost sjednocení procesů a postupů vedoucí k dosažení operativních úspor Centralizované IT systémy umožní realizaci synergií ve Skupině ČEZ a přispějí ke zvýšení efektivity business procesů 26

28 PROJEKT VIZE 2008 JIŽ DOSÁHL VÝZNAMNÝCH KVALITATIVNÍCH I KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ Kvalitativní výsledky projektu Kvantitativní výsledky projektu Transformace urychlena, ukončena její hlavní část Všech deset nových společností plně funkčních Naplněn právní unbundling Nastaveny vazby mezi společnostmi Zachován sociální smír Doposud byly dosaženy kumulované úspory nákladů za ve výši 3 mld. Kč Uskutečněno cca. 70 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze 6330 zam. pracuje v procesních společnostech (snížení o 13%) Převeden majetek ve výši 76 mld. Kč (v přeceněné hodnotě) 27

29 HLAVNÍM ÚKOLEM ROKU 2006 JE DOKONČENÍ TRANSFORMACE A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Původní stav ČEZ REAS Velký třesk Postup projektu VIZE Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE Dokončení projektu business model první společnosti koncepce IS/IT dílčí zlepšení hlavní část transformace klíčové společnosti unbundling implementace IS/IT dokončení transformace nejlepší praxe optimalizace realizace plánovaných přínosů plná výkonnost konsolidace ukončení činnosti REAS 28

30 V ROCE 2006 BYLY VYČLENĚNY ZBÝVAJÍCÍ TŘI SKUPINY ČINNOSTÍ Z REAS A ZAHÁJENO ŘEŠENÍ KONCOVKY REAS Vyčlenění zbývajících činností z REAS REAS SČE SME STE všechny REAS k všechny REAS k ČEZ Distribuční služby ČEZ Správa majetku Do nových společností ČEZ Distribuční služby, ČEZ Správa majetku a ČEZ Obnovitelné zdroje byly vyčleněny zbývající činnosti z REAS VČE ZČE SČE, ZČE, VČE k ČEZ Obnovitelné zdroje Transformovaný REAS řešení koncovky 29

31 OD POLOVINY ROKU 2006 SE TÝMY VIZE 2008 ORIENTUJÍ NA ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A OPTIMALIZACI ČINNOSTÍ POMOCÍ NEJLEPŠÍCH PRAXÍ (NP) Cíl nejlepších praxí Skupiny ČEZ Zajištění nástroje a procesu kontinuálního zlepšování výkonnosti Skupiny Cílený rozvoj existujícího a vývoj nového know-how ve všech klíčových oblastech podnikání Příprava znalostní báze replikovatelné do nových (zahraničních) akvizic Realizace přínosů v oblasti úspor nákladů, zvýšení marží a zlepšení kvality služeb Výběr oblastí vhodných pro NP Posouzení efektivnosti - Stages of Excellence Detailní analýza současné situace Definice nejlepších praxí Realizace a kontinuální rozvoj Postup při tvorbě a implementaci Ucelený soubor hlavních aktivit Zúžení výčtu na oblasti vhodné pro nejlepší praxe Příprava Stages of Excellence Identifikace současných a cílových vývojových stupňů dané oblasti Analýza organizace a činností Benchmarking Identifikace oblastí s největším potenciálem Popis nejlepší praxe (vč. business case) Stanovení cílové výkonnosti Pilotní implementace vybraných NP (pokud je nutná) Roll-out do všech regionů/jednotek Identifikace potenciálu pro kontinuální rozvoj První výsledky a další postup Tým Distribuce Start z domova Tým Nákup Připraven a na pilotu otestován nový způsob organizace a řízení poruchové služby a údržby sítí Vytvořeny materiály pro podporu plošného zavedení Probíhá implementace v jednotlivých regionech Provedena kvalitativní analýza stavu procesů a činností Nákupu (Výroba, Integrovaný nákup, ČEZ Logistika) Navržena cílová úroveň Vybrány oblasti pro tvorbu nejlepších praxí V současné době jsou připravovány další vlny pro zavádění nejlepších praxí 30

32 AGENDA Představení Skupiny ČEZ Vize a strategie Projekt VIZE 2008 Klíčové faktory úspěchu transformace 31

33 ÚSPĚCH TRANSFORMACE A INTEGRACE ZÁVISÍ NA NĚKOLIKA HLAVNÍCH FAKTORECH ÚSPĚCHU Mít jasnou počáteční vizi a strategii Stanovit integrační cíle, komunikovat je napříč projektem i společností a průběžně sledovat jejich plnění Zajistit podporu nejvyššího vedení společnosti generálního ředitele nebo člena představenstva Obnova zdrojů Zahraniční expanze Kultura zaměřená na výkon Integrace aprovozní zlepšení v ČR Závazně stanovit zadání a cíle pro všechny projektové týmy, zohlednit vzájemné závislosti mezi týmy a tyto podchytit v souhrnném harmonogramu Definovat v rámci projektu jasné zodpovědnosti a kompetence a nastavit projektový reporting Zajistit kvalitní projektové manažery s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi Nastavit rychlé komunikační kanály pro komunikaci, eskalaci a ošetřování rizik 32

34 KONKRÉTNÍ APLIKACE OBECNÝCH PRINCIPŮ ÚSPĚŠNÉ TRANSFORMACE SE PROJEVUJE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ PROJEKTU VIZE 2008 Nastavení odpovídajícího ekonomicko-organizačního modelu již od počátku projektu (procesní společnosti, SLA) Zachování rovnoměrného regionální uspořádání (neexistují vítězné či poražené regiony a je zachován sociální smír) Projekt je sponzorován CEO (osobní účast) a každá oblast má svého vedoucího na úrovni Představenstva Včasný výběr nejlepších zaměstnanců pro projekt Účast na projektu je pro všechny atraktivní (bonusy, postup v kariéře, stavění vlastních společností) První výsledky byly velmi konkrétní a viditelné nejen pro přímé účastníky projektu, ale pro celou organizaci Ověřená infrastruktura a metody pro podporu řízení projektu Zavádění nových procesů a technologických nástrojů (IT/IS) 33

35 ROLE A KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ V PROJEKTOVÉ STRUKTUŘE MUSÍ BÝT JASNĚ DEFINOVÁNY Ukázka vymezení rolí a kompetencí v projektové struktuře Řídicí výbor: Schvaluje základní strategii, cíle, harmonogram a zdroje projektu, schvaluje výsledky projektu, schvaluje motivační systém a rozpočet projektu Odborná oblast: Řídí podřízené týmy po stránce odborné. Garantuje dosažení cílů za odbornou oblast v plánovaných termínech a požadované kvalitě Projektová kancelář: Výkonně řídí a koordinuje projekt, stanovuje priority a termíny, řídí vedoucí odborných oblastí a vedoucí týmů, zadává úkoly, kontroluje harmonogramy týmů a připravuje souhrnný harmonogram projektu, schvaluje zadání, kontroluje plnění cílů a dosahování výsledků, reportuje řídicímu výboru, informuje a komunikuje o projektu Tým: Definuje cíle týmu a předkládá je ke schválení, připravuje zadání a harmonogram týmu, navrhuje výši přínosů za tým a způsob jejich dosažení, zodpovídá za plnění cílů a úkolů týmu 34

36 Rozhodnutí Řídicího výboru Titul <název> Odborná oblast XXX Schůze Řídicího výboru <číslo schůze> Datum konání Platnost od: Evidenční číslo Vedoucí projektu Tomáš Pleskač Datum, podpis Předseda Řídicího výboru Alan Svoboda Datum, podpis Projekt Vize Schůze Řídicího výboru 1 PROJEKT MUSÍ MÍT DEFINOVÁNU SADU NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTU A TYTO AKTIVNĚ POUŽÍVAT Sada nástrojů a postupů Řídicí výbor Rozhodnutí ŘV DRAFT Měsíční zpráva pro ŘV Měsíční prezentace pro ŘV Projektová kancelář Základní sada nástrojů řízení projektu Zadání týmů Souhrnný harmonogram Infrastruktura řízení projektu Schůzky Reporting Oblasti a týmy 35

37 PO CELOU DOBU BĚHU PROJEKTU JE TŘEBA OŠETŘOVAT KONFLIKTY MEZI PROJEKTOVÝM A LINIOVÝM ŘÍZENÍM Zájmy projektu Získat nejlepší dostupné lidské zdroje Získat další pracovní kapacity Splnit projektové cíle v odpovídající kvalitě a stanoveném čase Optimalizovat procesy za účelem snížení nákladů nebo zvýšení tržeb Najít a zavést nová řešení pro liniovou organizaci KONFLIKT Liniové zájmy Podržet si nejlepší lidské zdroje pro řešení liniových problémů Udržet kritické množství kapacit k zajištění liniové operativy Připustit pouze takové změny, které neohrozí kontinuitu a kvalitu liniové operativy Udržet organizaci ve stávajícím stavu Hlavní kroky k řešení konfliktu mezi liniovým a projektovým řízením Odsouhlasit 4 Naplánovat a Stanovit priority pravidla pro odsouhlasit projektu zajištění kontinuity projektové kapacity liniové operativy Motivovat pracovníky projektových týmů 36

38 KLÍČOVÁ JE INTENZIVNÍ KOMUNIKACE TRANSFORMAČNÍCH ZMĚN SMĚREM K ZAMĚSTNANCŮM Roadshow setkání se zaměstnanci Cíle roadshow Informovat o průběhu transformačních změn v regionu a ve Skupině ČEZ Zasadit tyto změny do strategického rámce Skupiny ČEZ Posílit optimismus, pocit sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců Skupiny ČEZ Charakter roadshow Pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ v daném regionu Vystoupení vedení Skupiny následované otevřenou diskusí Pracovní charakter, oživený krátkými filmy o aktivitách Skupiny Roadshow VIZE 2008 podzim roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej Roadshow Elektrárny jaro/léto roadshow zaměst. elektráren Pro osvětlení změn v obnově zdrojů a údržbě Roadshow VIZE 2008 květen roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správa majetku 37

39 SKUPINA ČEZ DĚKUJI ZA POZORNOST

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2006

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2006 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu PROGRAM Hlavní

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 AUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 27. února 2014 PROGRAM Hlavní

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle par.

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

M.L. Moran. Restrukturalizace Technistone a.s.

M.L. Moran. Restrukturalizace Technistone a.s. M.L. Moran Restrukturalizace Technistone a.s. VYBRANÉ REFERENCE Stavostroj - provozní a finanční restrukturalizace se zaměřením na náklady, interní procesy a etablování výzkumu a vývoje s orientací na

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Finanční část pololetní zprávy 2005 3 Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více