Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa"

Transkript

1 Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o daních z příjmů a řady dalších zákonů souvisejících se zavedením jednoho inkasního místa. Připravili jsme pro Vás výběr nejvýznamnějších změn, které by tato rozsáhlá novela měla přinést. Sněmovna setrvala u původního znění tzv. malé důchodové reformy a zvyšování důchodového věku tak bude pokračovat tempem, které původně navrhla vláda. Vláda zároveň předložila Sněmovně návrh druhého pilíře důchodového spoření. Z oblasti DPH se věnujeme otázkám, se kterými se v poslední době v praxi setkáváme: konkurzním pohledávkám a odpočtu u faktur vystavených neplátcem. Upozorňujeme na velmi důležité rozhodnutí Nejvyššího správního soudu komentující pojem skutečného vlastníka dividend. V neposlední řadě přinášíme nové informace o dotačních programech a kolegové ze slovenské kanceláře informují o různých aspektech daňové ztráty. Věříme, že i aktuální vydání naše pravidelná publikace využijete ve Vaší praxi. DANĚ A POJIŠTĚNÍ Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Zvyšování důchodového věku bude pokračovat Vláda má již jasno o druhém pilíři důchodového spoření Opravy výše DPH u konkursních pohledávek: praktické zkušenosti Nejvyšší správní soud se vyjádřil ke skutečnému vlastnictví dividend LEGISLATIVA Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu Výhodnější investiční pobídky EU Odpočet DPH z faktur vystavených neplátcem SLOVENSKO Odpočet daňovej straty KRÁTCE 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

2 DANĚ A POJIŠTĚNÍ Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrhy změn současných daňových zákonů, zákonů o pojistném a dalších souvisejících zákonů, jejichž podoba se má změnit v souvislosti s výběrem daní a pojistného prostřednictvím jednoho inkasního místa. Daně a veřejné pojistné jak na sociální zabezpečení, tak na zdravotní pojištění má od roku 2013 vybírat jeden správce (tzv. jedno inkasní místo), a to jednou částkou sraženou zaměstnavatelem nebo v případě podnikatelů zaplacenou na základě jednoho formuláře. Novela obsahuje i řadu změn, které s jedním inkasním místem nesouvisejí. Z nejvýznamnějších změn jsme vybrali: Zdanění fyzických osob Základem daně a pojistného bude hrubá mzda, od koncepce superhrubé mzdy novela upouští. Sazba daně z příjmů fyzických osob by měla činit 19 %. Nezavádí se progresivní zdanění v podobě více sazeb: Progrese se docílí tak, že u příjmů přesahujících čtyřnásobek průměrné mzdy nebude možné odečíst základní slevu na dani. Některá osvobození zaměstnaneckých benefitů, např. stravování, přechodné ubytování, mají být zrušena a nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši Kč. Osvobození benefitů ve formě různých nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky sice zůstává zachováno, jeho výše se však u poplatníka omezuje zavedením ročního limitu ve výši Kč (včetně rekreace a zájezdů). Možnost odpočtu hypotéčních úroků se neruší, maximální limit však poklesne na 80 tis. Kč ročně. Pojistné na důchodové pojištění a na zdravotní pojištění se sjednotí na sazbě ve výši 6,5 %. Maximální výše vyměřovacího základu pro zaměstnance ovšem bude odlišná: U sociálního pojištění to bude čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, zatímco u zdravotního pojištění šestinásobek. Dividendy plynoucí ze zahraničí by měly být zahrnuty do všeobecného základu daně, a tudíž zdaněny sazbou 19 %, což odborná veřejnost kritizuje jako diskriminační přístup. Tuzemské dividendy totiž nadále podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Odvody zaměstnavatelů Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34 %, bude vybíráno prostřednictvím nové daně z úhrnu mezd, která má činit 32,5 % a zahrnuje i pojistné na úrazové pojištění. Tato daň bude součástí novelizovaného zákona o daních z příjmů. Podle pojistných zákonů bude zaměstnavatel postupovat u příjmů, u nichž se musí řídit předpisy EU nebo mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení. Daň z úhrnu mezd (resp. pojistné zaměstnavatele) bude vybírána maximálně do výše čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem by to de facto znamenalo zrušení maximální výše pojistného na straně zaměstnavatele KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 Zdanění právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob zůstává podle návrhu zachována ve výši 19 %. Měla by být zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která bude přenosná i do dalších zdanitelných období, pokud by poplatník neměl dostatečný základ daně pro její odečtení. Návrh počítá se zjednodušením tvorby opravných položek k pohledávkám. Opravné položky by se podle doby splatnosti pohledávky dělily pouze na dvě skupiny, a to po 18 měsících (opravná položka maximálně ve výši 50 % hodnoty pohledávky) a po uplynutí 36 měsíců, kdy by již bylo možno vytvořit daňovou opravnou položku na 100 % hodnoty pohledávky. Tvorba opravné položky by přitom už nebyla podmíněna zahájením soudního, rozhodčího nebo správního řízení. Nebude se též rozlišovat mezi pohledávkami do Kč a nad tuto hranici. Novela obsahuje návrh, aby sankce ze závazkových vztahů byly na straně věřitele zdanitelné v okamžiku zaúčtování, zatímco na straně dlužníka by nadále platilo, že sankce bude daňovým výdajem až v okamžiku zaplacení. Účetní opravná položka k pohledávce z titulu sankce ze závazkového vztahu by měla být daňově uznatelná. Návrh sice počítá s určitým zvýšením odčitatelné položky na výzkum a vývoj, zároveň však ruší slevu na dani z titulu investičních pobídek (Ministerstvo průmyslu a obchodu však paralelně navrhuje investiční pobídky rozšířit). Změny navrhované v oblasti fondů kolektivního investování Zavedení nulového zdanění fondů kolektivního investování Zrušení osvobození dividend vyplácených podílovým a investičním fondům Výplata dividend z fondů kolektivního investování právnickým osobám by nově měla podléhat srážkové dani ve výši 19 %. Ostatní navrhované změny Snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Zvyšování důchodového věku bude pokračovat Poslanecká sněmovna i přes pozměňovací návrh Senátu opětovně schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, tzv. malou důchodovou reformu. Kromě změn ve výpočtu důchodu, které mají v reakci na loňské rozhodnutí Ústavního soudu zajistit spravedlivější poměr mezi odvody a penzí, novela obsahuje i významné úpravy doby odchodu do důchodu KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

4 Postupné sjednocování důchodového věku pro muže a ženy bude probíhat rychleji. K úplnému sjednocení důchodového věku tak dojde u všech pojištěnců narozených v roce U žen ročníku 1975 a mladších proto na výpočet důchodového věku nebude mít vliv počet vychovaných dětí, jak je tomu v současné době. Schválený text navíc obsahuje ustanovení, podle kterého se bude důchodový věk zvyšovat i po dosažení věku 67 let, horní hranici pro toto postupné zvyšování však zákon nespecifikuje. Pozměňovací návrhy Senátu, které požadovaly vypuštění tohoto problematického ustanovení ohledně neomezeného zvyšování důchodového věku nad uvedenou hranici, Sněmovna nepřijala. Zákon musí ještě podepsat prezident republiky. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Vláda má již jasno o druhém pilíři důchodového spoření Vláda schválila další krok penzijní reformy v podobě tří legislativních návrhů, které postoupila do Sněmovny. Jedná se o: změnový zákon, tedy novelizaci 23 platných zákonů, mezi nimi samozřejmě i zákona o důchodovém pojištění (č. tisku 414) návrh zákona o důchodovém spoření, který upravuje druhý důchodový pilíř (č. tisku 412) návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který představuje zásadní reformu třetího pilíře důchodového systému (č. tisku 413) První pilíř důchodového spoření První pilíř je základním a nejdůležitějším zdrojem financování důchodů na stáří a je založen na průběžném financování. Vláda v současné době navrhuje jeho reformu (viz náš článek o tzv. malé důchodové reformě). Z řady důvodů především snaha o diverzifikaci zdrojů financování důchodů, zmírnění rovnostářství systému a zajištění finanční stability vláda pracuje na zavedení dalších zdrojů financování důchodů. V souvislosti s nově předkládanými zákony upravujícími druhý a třetí pilíř předkládá vláda tzv. změnový zákon, který reaguje na terminologické a další změny těchto zákonů. Druhý pilíř důchodového spoření Druhý pilíř dosud v České republice neexistuje. Jedná se o státem organizovaný důchodový doplňkový systém. Na rozdíl od průběžného prvního pilíře jde o kapitálový pilíř, což znamená, že ve fázi spoření odvádí občan prostředky na osobní účet u penzijní společnosti, která shromážděný kapitál investuje na finančních trzích. Po dosažení důchodového věku je účastníkovi spoření z osobního účtu vyplácena penze KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

5 Vláda navrhuje druhý pilíř jako dobrovolné vyvázání části pojistného na důchodové pojištění ze státního průběžného systému. Pokud si účastník zvolí účast v tomto pilíři, již z něj nebude moci vystoupit. Za účastníka druhého pilíře bude do průběžného systému odvedena o 3 procentní body snížená sazba pojistného. Tato 3 % spolu s dalšími 2 % z vlastních prostředků účastníka budou odváděna na jeho osobní účet u zvolené penzijní společnosti. Investiční správu odváděných finančních prostředků budou provádět penzijní společnosti a transformované současné penzijní fondy, které budou podléhat regulaci ze strany České národní banky. Penzijní společnosti budou moci investovat prostřednictvím zákonem stanovených důchodových fondů. Poté, co účastník odejde do penze, převede penzijní společnost jím naspořené prostředky na účet životní pojišťovny, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu. Účastník důchodového spoření pak bude moci zvolit výplatu penze buď formou doživotní anuity, kdy lze sjednat pozůstalostní důchod, nebo formou důchodu vypláceného po dobu 20 let. Třetí pilíř důchodového spoření Třetím pilířem důchodového systému jsou soukromé úspory na stáří, přičemž stát tento způsob spoření obvykle určitým způsobem zvýhodňuje. V České republice tento pilíř existuje již několik let v podobě státem podporovaného penzijního připojištění. Součástí důchodové reformy je zásadní změna tohoto třetího pilíře. Ta spočívá v oddělení majetku akcionářů penzijních fondů a majetku účastníků spoření. Stávající účastníci penzijního připojištění se státním příspěvkem budou moci zůstat v tomto systému (tzv. transformovaném fondu) nebo budou moci přejít do nového doplňkového penzijního spoření. Noví zájemci budou moci uzavřít již pouze doplňkové penzijní spoření podle novelizovaného zákona. V doplňkovém penzijním spoření bude zachováno poskytování státního příspěvku i daňových odčitatelných položek. I nadále bude možné, aby účastníkovi přispíval na spoření jeho zaměstnavatel. Vláda navrhuje změnu v poskytování výše státního příspěvku tak, aby účastníky motivovala k vyšším příspěvkům. Nárok na státní příspěvek vznikne až od měsíční částky 300 Kč a bude poměrně nižší, než je tomu v současném systému. Na druhé straně, bude-li si účastník měsíčně spořit Kč a více, bude dostávat státní příspěvek vyšší než v současném systému. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Opravy výše DPH u konkursních pohledávek: praktické zkušenosti Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011 umožnila provedení opravy výše DPH u konkursních pohledávek za podmínek specifikovaných v 44 zákona o DPH (více informací naleznete ve zvláštním čísle Finančních aktualit pro prosinec 2010) KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

6 Jednou z podmínek pro provedení opravy je doručení opravného dokladu dlužníkovi. Insolvenční správci dnes často oprávněnost provedení opravy zpochybňují a argumentují zejména tím, že opravu není možno provést u pohledávek, které vznikly před účinností novely zákona o DPH tedy před 1. dubnem Tento výklad opírají především o bod 1. přechodných ustanovení, podle něhož se pro uplatnění daně za období před nabytím účinnosti novely zákona použijí dosavadní právní předpisy. Tato problematika byla před nabytím účinnosti novely i v současné době předmětem odborných diskuzí, kterých se účastnili i zástupci daňové správy a ministerstva financí. Jak vyplývá z dosavadních stanovisek, oprava výše daně u konkursních pohledávek by měla být možná i tehdy, pokud pohledávka za dlužníkem vznikla před 1. dubnem Postup insolvečních správců, kteří vystavené opravné doklady vztahující se k těmto pohledávkám vracejí, je tedy neoprávněný. Je možné, že se insolveční správci budou v některých případech snažit řešit tuto problematiku dále i soudní cestou, a proto lze v této oblasti očekávat ještě další vývoj. V případě, že se Vás tato problematika dotýká, či Vám insolveční správci opravné doklady již vrátili, autoři článku Vám budou rádi k dispozici pro navržení vhodného postupu a minimalizaci spojených rizik. Petr Toman, tel.: Zuzana Jatiová, tel.: Nejvyšší správní soud se vyjádřil ke skutečnému vlastnictví dividend Nejvyšší správní soud se v jednom ze svých nedávných rozsudků (sp. zn. 2 Afs 86/2010 ze dne 10. června 2011) zabýval případem české společnosti, která v souladu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Nizozemím aplikovala na dividendy určené její téměř stoprocentní mateřské společnosti se sídlem v Nizozemí nulovou srážkovou daň. Příslušný správce daně zpochybnil použití smlouvy s Nizozemím. Místo toho požadoval aplikaci smlouvy s Velkou Británií, která České republice umožňovala sražení daně z dividend ve výši 5%. Podle názoru správce daně bylo přijetí dividend nizozemskou společností pouze formálním právním úkonem zastírajícím skutečné právní úkony, protože jejich skutečným vlastníkem byla společnost se sídlem ve Velké Británii, která nizozemskou i českou společnost nepřímo vlastnila. Správce daně zdůvodnil svůj závěr především tím, že nizozemská společnost nevyvíjela žádnou vlastní činnost, podíly v české společnosti získala sérií účelových převodů v rámci skupiny od britské společnosti a výplata dividend probíhala přímo na bankovní účet britské společnosti. Soud se závěry správce daně nesouhlasil. Odmítl, že by ze skutečnosti, že dividendy byly vypláceny přímo na bankovní účet britské společnosti, bylo možné dovodit, že nizozemská společnost neměla z daného příjmu užitek. Soud konstatoval, že v souladu s obchodním zákoníkem může česká společnost vyplatit dividendu i jinak než na adresu akcionáře. Je nicméně třeba upozornit, že se soud v této fázi odmítl zabývat otázkou, zda zvolená holdingová struktura nepředstavovala zneužití práva, konkrétně smlouvy o zamezení dvojího zdanění. S ohledem na svou dřívější rozhodovací praxi totiž soud od sebe striktně odděluje doktrínu zneužití práva a doktrínu tzv. zastřených právních úkonů KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

7 Případ se nyní vrací zpět příslušnému finančnímu ředitelství, které si tak bude moci opatřit další důkazy a případně se též zabývat otázkou, zda nedošlo ke zneužití práva. Daný případ proto nelze považovat za zcela uzavřený. O případných dalších soudních rozhodnutích týkajících se této kauzy Vás budeme informovat. Zmíněný případ se týkal roku 2003, kdy Česká Republika ještě nebyla povinna uplatňovat osvobození dividend vyplácených mateřským společnostem se sídlem v EU. V současnosti může předmětný rozsudek Nejvyššího správního soudu a případné nové rozhodnutí finančního ředitelství ovlivnit vyplácení dividend z Česka do třetích zemí, tedy mimo EU. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: LEGISLATIVA Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu Vyhlášení 2. veřejné soutěže resortního programu TIP pro rok 2012 V polovině června 2011 byla vyhlášena veřejná soutěž resortního programu TIP. Podpora je zaměřena na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových materiálů a výrobků, nových progresivních technologií nebo nových informačních a řídicích systémů. Podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu České republiky na projekty, jejichž řešení započne v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, přičemž předpokládaná doba řešení jednotlivých projektů nepřesáhne 48 měsíců. Jednotlivé projekty by měly být zaměřeny na Patent Poloprovoz Ověřená technologie Užitný vzor Průmyslový vzor Prototyp Funkční vzorek Uplatněná certifikovaná metodika Software 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

8 Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25% až 65% z celkových způsobilých výdajů dle typu projektu a míry spolupráce při jeho řešení. Mezi způsobilé náklady patří provozní náklady, např. osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období využívání pro projekt, odpisy budov a pozemků v rozsahu a na období využívání pro projekt, režijní a ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál. Lhůta pro příjem žádostí o podporu končí dne 29. července 2011, výsledky soutěže budou vyhlášeny do 21. ledna Aktuální možnosti dotací EU pro velké podniky V současné době jsou pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny následující výzvy: Prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska (OPPI) dotace na vybudování, rozšíření a vybavení školicích center či místností; příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 1. června 2011 do 15. března 2012, příjem plných žádostí od 1. července 2011 do 15. června Více informací naleznete na adrese: 3. výzva programu Potenciál (OPPI) dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě; příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 26. února 2010 do 30. září 2011, příjem plných žádostí do 30. listopadu Více informací naleznete na adrese: Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: Výhodnější investiční pobídky Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dlouho očekávanou novelu zákona o investičních pobídkách. Ta již prošla připomínkovým řízením a očekává se, že ji ministerstvo v nejbližší době předloží vládě. Novela by měla výrazně zlepšit podmínky pro zahraniční i české investory. Základní rozdíly oproti současnému znění zákona jsou: Prodloužení doby čerpání daňových úlev v podobě slevy na dani z 5 na 10 let KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

9 Zavedení koncepce tzv. strategické investice. U takové investice bude možná hmotná podpora na pořízení dlouhodobého majetku i v peněžité formě, a to až do výše 7 % investic do tzv. způsobilých nákladů. Za strategickou investici se považují velké investice, přičemž limit činí o o 500 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 500 vytvořených pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, 200 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 200 vytvořených pracovních míst u technologických center. Rozšíření investičních pobídek vedle zpracovatelského průmyslu i na centra strategických služeb a technologická centra. Zvýšení hmotné podpory vytváření nových pracovních míst na Kč za každé vytvořené pracovní místo. I nadále však bude tato hmotná podpora poskytována pouze v regionech s vysokou nezaměstnaností. Hmotnou podporu školení a rekvalifikace je možno poskytovat i mimo regiony s vysokou nezaměstnaností, teoreticky tedy ve všech regionech, pokud tak stanoví nařízení vlády. Pro úplnost dodáváme, že paralelně s uvedeným návrhem připravuje ministerstvo financí v rámci novel souvisejících se zřízením tzv. jednoho inkasního místa návrh na zrušení investiční pobídky v podobě slevy na dani. Návrh ministerstva financí by znamenal faktický zánik investičních pobídek, a tedy i výrazné zhoršení podmínek pro nové investice. Je otázkou, kterému z uvedených návrhů dá vláda přednost. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Jan Linhart, tel.: Daniel Szmaragowski, tel.: Odpočet DPH z faktur vystavených neplátcem V poslední době se v rámci kontrol finančních úřadů stále častěji setkáváme se situací, kdy si plátce uplatnil nárok na odpočet z faktury vystavené osobou, která v okamžiku vystavení faktury (při uskutečnění plnění) nebyla k DPH řádně registrována. Touto problematikou se nedávno zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Diskuze se mimo jiné opírala o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případě C-438/09 Dankowski. V uvedeném případě Soudní dvůr konstatoval, že plátce by měl mít nárok na odpočet DPH u služeb poskytnutých jinou osobou povinnou k dani, která měla být registrována k DPH, avšak z důvodu nesplnění registrační povinnosti registrována není. Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství by nárok na odpočet u příjemce plnění mohl být uznán v případě, že se dodavatel (před uskutečněním příslušného plnění) měl stát plátcem daně z EU 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

10 titulu přijetí služby od osoby povinné k dani se sídlem mimo Českou republiku (podle 9 odst. 1 zákona o DPH). Dodavatel se totiž stává plátcem ze zákona již dnem přijetí takové služby a případná registrace má pouze deklaratorní povahu. Obdobně by v případě, kdy dodavatel (osoba povinná k dani) nesplnil svoji registrační povinnost při překročení obratu podle 6 zákona o DPH, mohl být nárok na odpočet u příjemce plnění uznán, pokud k tomuto plnění došlo až v době, kdy by dodavatel byl plátcem, pokud by svoji registrační povinnost splnil. V obou případech se předpokládá, že dodavatel vystavil a odběratel má k dispozici doklad (fakturu) se všemi náležitostmi daňového dokladu (samozřejmě kromě daňového identifikačního čísla dodavatele). Návrh novely zákona o DPH, který by měl nabýt účinnosti do 1. ledna 2012, již tuto problematiku zapracovává přímo do textu zákona. Je tedy zřejmé, že ani v případě, kdy přijatou fakturu vystavil neplátce a finanční úřad při daňové kontrole uplatněný odpočet zpochybnil, nemusí být situace zcela ztracena. Významné bude, zda plátce, který si nárok uplatnil, bude schopen prokázat, že dodavatel měl být již v okamžiku plnění k DPH registrován a tuto povinnost nesplnil. Prokazování této skutečnosti může být v praxi obtížné, avšak v mnoha případech lze povinnost dodavatele se k DPH registrovat dovodit alespoň nepřímými prostředky. Petr Toman, tel.: Zuzana Jatiová, tel.: Odpočet daňovej straty SLOVENSKO Zákon o dani z príjmov umožňuje odpočet daňovej straty právnickým osobám, ako aj daňovníkom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva respektíve daňovníkom, ktorí vedú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov. S účinnosťou od 1. januára 2010 je možné odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najskôr v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná. Pri súčasnej právnej úprave nie sú daňovníci povinní odpočítavať daňovú stratu rovnomerne a ročný odpočet daňovej straty je možný aj v prípade zdaňovacieho obdobia kratšieho ako jeden rok. Na odpočítanie daňových strát vykázaných do 31. decembra 2009 sa vzťahuje predchádzajúca legislatívna úprava umožňujúca odpočítanie daňovej straty počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

11 Zákon umožňuje odpočítavať daňovú stratu daňovníka zanikajúceho bez likvidácie jeho právnym nástupcom, okrem prípadov, kedy je zánik daňovníka daňovo motivovanou transakciou, ktorej cieľom je vyhnutie sa dani, bez relevantných ekonomických dôvodov. V prípade zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti alebo zmeny podnikateľskej činnosti spoločnosti právo na umorovanie daňovej straty na Slovensku nezaniká. Osobitnú pozornosť je pri odpočte daňovej straty potrebné venovať príjemcom investičnej pomoci a investičných stimulov, a to v závislosti na tom, či sa použije súčasná lebo predchádzajúca právna úprava zákona. Robert Kolár, tel.: Marianna Šalatová, KRÁTCE Ministerstvo financí připravilo na jednání vlády návrh nařízení o sdělení klíčových informací pro investory speciálního fondu kolektivního investování. Ministr financí podepsal smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Hongkongem a Královstvím Bahrajn. Vláda schválila dohody o výměně informací v daňových záležitostech s vládami Britských panenských ostrovů, Jersey, Guernsey, Bermud a Ostrova Man. Vláda má projednat návrh nařízení vlády stanovující limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob. Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona (č. 171/2011 Sb.). Ve sbírce mezinárodních smluv bylo publikováno sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení (č. 58/2011 Sb.m.s.) a správní ujednání k provádění této smlouvy (č. 59/2011 Sb.) Registrační povinnost je nově možné splnit i elektronickou cestou. Generální finanční ředitelství připravilo pro daňové subjekty další z řady elektronických podání přihlášku k registraci. Aktuální přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána, lze nalézt na stránkách ministerstva financí. Finanční zpravodaj MFČR č. 4/2011 přináší návod, jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu. Poslanecká sněmovna se postavila proti záměru Evropské komise sjednotit daňový základ pro výpočet daně z příjmů firem ze zemí EU. Poslanci navíc doporučili vládě, aby nepodporovala žádné kroky, které by vedly k harmonizaci výpočtu daně z příjmů právnických osob. Česká správa sociálního zabezpečení vítá verdikt Ústavního soudu, který zrušil ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. To vylučovalo soudní přezkum případů prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení. Jak na svých stránkách informuje Česká správa sociálního zabezpečení, lidé, kteří pobírají starobní důchod a nadále vykonávají výdělečnou činnost, mohou požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry řádného starobního důchodu. Umožňuje to právní úprava platná od 1. ledna 2010, která se však vztahuje až na doby výdělečné činnosti vykonávané po 31. prosinci Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu obchodního zákoníku, která upravuje problém souběhu funkcí statutárního orgánu a pracovního poměru v obchodní společnosti nebo 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

12 družstvu. Novela výslovně stanoví, že členové statutárních orgánů mohou vykonávat činnosti spadající do obchodního vedení společnosti i v zaměstnaneckém poměru. Prezident republiky podepsal novelu zákona o kolektivním investování. Síť kontaktních míst veřejné správy, tzv. CzechPointů, se podle návrhu schváleného poslanci ve třetím čtení rozšíří i na bankovní instituce (tisk 259). Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek (tisk 399). Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh nového zákona o podporovaných zdrojích energie, který má nahradit dosavadní zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (tisk 369). Sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o celní správě (tisk 266), která rozšiřuje funkce celního informačního systému. Rozsáhlejší bude například okruh orgánů, které mají přístup k datům o porušování celních předpisů, a to o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust). Novela zákona transponuje do našeho právního řádu směrnici EU, týkající se činnosti evropské rady zaměstnanců, a promítá do zákona nález Ústavního soudu ve věci působení odborové organizace a jiných zástupců zaměstnanců u zaměstnavatele. Rada EU přijala závěry týkající se Kodexu chování v oblasti zdanění podnikatelských subjektů (Code of Conduct on Business Taxation). OECD na svých stránkách informuje zájemce z řad států o možnosti připojení podpisu k novelizované mnohostranné smlouvě o vzájemné spolupráci v daňových záležitostech. Té dosud využilo 23 zemí. Viz tabulka. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Z Á Ř Í 2 0 1 1. Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni.

Z Á Ř Í 2 0 1 1. Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni. T A X F R E S H Z Á Ř Í 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, po krátké prázdninové odmlce si Vás opět dovolujeme informovat o novinkách z oblasti daní a některých dalších, pro podnikání důležitých, zákonů.

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více