DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....9 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...21 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...36 Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...70 Úrazové zabezpečení Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Chudí

4 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s :obr., -lit. Povinnost OSVČ podat "Přehled o příjmech a výdajích", stanovené lhůty a související informace. Tiaskopis. Důvody pro výkon vedlejší činnosti. Jak doložit vedlejší činnost. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající jen hlavní, nebo jen vedlejší činnost. Příklady. Deskriptory: ; samostatní; daně z příjmu; daně; příjmy; výdaje; správa; zaměstnání vedlejší; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací ; mezinárodní Opravné prostředky správní a soudní. / BISKUP, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s : -lit. Informace o projektu "Opravné prostředky správní a soudní v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení", jehož řesitelem bylo na základě zadání MPSV Národní centrum sociálních studií. Cílem projektu bylo získat poznatky ze zahraničních právních úprav (Francie, Itálie, Holandsko, Německo, Velká Británie, Švýcarsko, Maďarsko, Finsko, Estonsko a Slovewnsko) a vytvořit poučení a doporučení pro Českou republiku. Uvedeny některé poznatky a doporučení ze studie. Deskriptory: Mezinárodní; ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojistné; řízení soudní; řízení; správa Odlišnosti v sociálním a zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 4 (2008), s O změnách platných k v souvislosti s výpočtem a následným odvodem pojistného z příjmů zaměstnance. Minimální vyměřovací základ. Dopočet do minimálního vyměřováního základu. Dopočet do poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Příklady. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; základ vyměřovací; výpočet Hit rodičů: pojištění dítěte. / ŠALANDA, Radek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 88 ( ), s. 15. Počet uzavřených dětských pojistek kapitálového pojištění vzrostl za první čtvrtletí oproti loňskému roku o 76 %. Hlavním motivem je naspořit dítěti peníze do dospělosti, vybrat si mohou z více než deseti pojišťoven.. Deskriptory: ; pojištění životní; děti Kdy a jak platit zdravotní a sociální pojistné. / ŽENÍŠKOVÁ, Marta - ČECHLOVSKÝ, Vladimír In: Právo. - Roč.18, č. 81 ( ), s.17. Výklad k výše uvedené problematice. - Kdo platí pojistné. Placení zdravotního a sociálního pojištění v případě, kdy je podnikání hlavní činností. Přivýdělky z podnikání (zdravotní pojištění; sociální pojištění). Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; pojištění zdravotní; samostatní; podnikání soukromé; zákonodárství 5

6 Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 1 (2008), s.2-6. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Shrnutí hlavních změn zákoníku práce. (Technická novela. Práce přesčas. Zkušební doba. Výplata odstupného. Doplatek mzdy při převedení na jinou práci. Pracovní doba). Zaměstnávání cizinců. Reforma veřejných financí. Další předpokládané změny. Daňové poradenství. (Mj. reforma mzdové agendy v souvislosti se zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Daň z příjmů fyzických osob. Sociální a zdravotní pojištění. Daňová uznatelnost nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců). Deskriptory: ; vztahy pracovní; právo pracovní; daně; daně z příjmu; mzdy; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní; poměr pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; migrace; práce-cizinci; politika migrační; zaměstnanost; kvalifikace odborná; péče o pracovníky Druhý dech životního pojištění. / CHVÁTAL, Dalibor Z. In: Respekt. - Roč.19, č. 15 (2008), příl. s. XII-XIII.:obr., tab. Životní pojištění (ŽP) jako pojistný produkt. Základní položky ŽP: riziková a rezervotvorná (spořící). Tři druhy ŽP: kapitálové, rizikové, investiční. Možné způsoby "rozhýbání" zájmu o ŽP (daňové zvýhodňování, zaměstnanecké výhody apod.). V tabulkách a na diagramech uveden vývoj ŽP podle typu v v období , tempo růstu předepsaného pojistného na ŽP v období , přehled ročního pojistného ŽP na obyvatele v zemích střední a východní Evropy v letech 2005, Deskriptory: ; pojištění životní; pojištění dobrovolné; pojištění soukromé; daně; pojistné; výhody zaměstnanecké; Evropa střední a východní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu. / PŘIB, Jan In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s :tab., -lit. Kritéria pro volbu data odchodu do starobního důchodu. Délka rozhodného období. Přesná délka pojištěné doby. Výše redukčních hranic. Výše koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Pravidla pro zvyšování důchodů v kalendářním roce. Příklady. Deskriptory: ; odchod do důchodu; doba pojištění; doba započitatelná; důchody-výše; důchody; výpočet; důchody-zvýšení; důchod starobní; základ vyměřovací Vláda schválila důchodovou reformu. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 3 (2008), s. 1 a 2.:obr., tab. Jaké nejdůležitější změny a opatření přinese reforma důchodového zabezpečení. Tabulka: Statutární věková hranice pro nárok na starobní důchod ve vybraných zemích světa. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; důchod předčasný; odchod do důchodu postupný; doba započitatelná; invalidita; důchod invalidní 6

7 Změny v důchodovém pojištění pečujících osob. / HUTAŘ, Jan In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s. 18.: -lit. Změny v důchodovém pojištění pečujících osob, jak je přináší zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, zákon č. 152/2007 a zákon č. 213/2007. Kdo je důchodově pojištěn. Doba péče jako doba vyloučená. Zrušení podmínky společné domácnosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; osoby; pečovatelé; doba započitatelná; péče dlouhodobá; péče o osobu blízkou Důchodci si do roka polepší o osm stovek. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 65 ( ), s. 2. Poslanci schválili vyšší důchody. Od srpna si důchodci přilepší v průměru o 465 korun ( tj. o 5,1 procenta na 9600 korun). Navíc by se měly penze od ledna 2009 zvýšit o dalších zhruba 3,5 procenta - tedy o 326 korun. ČSSD navrhuje, aby stát přidal každému důchodci jednorázově 6000 korun. Deskriptory: ; důchody; zvýšení; důchody-valorizace; důchody-zvýšení Důchody v číslech. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s. 30.:tab. Informace o výplatách důchodů v r Statistické údaje zahrnující počet vyplácených důchodů, počet příjemců důchodů, počet výplat v hotovosti prostřednictvím České pošty a na účty u bank v, počet výplat do ústavů sociální péče, počet výplat příplatků k důchodům podle vl. nař. č. 622/2004 Sb., počet výplat příplatků a zvláštních příspěvků k důchodům podle zák. č. 357/2005 Sb. Deskriptory: ; zab. důchodové; statistika; důchodci; výplata-způsob; pomoc sociální; ústavy Důchody s mezinárodním prvkem. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s. 30.:tab. Výplata důchodů do ciziny v r Počet zemí, do kterých jsou vypláceny důchody. Výplata důchodů do některých států, do ciziny celkem, dílčí důchody vyplácené v, úhrn a připadající počty důchodců. Deskriptory: ; zab. důchodové; statistika; důchody; výplata-způsob; Mezinárodní; důchodci Důchodci bez důchodů. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 80 ( ), s. B1.:tab. Problematika značného množství podnikatelů, kterým nevznikl nárok na důchod, popř. dostávají pouze malé důchody vzhledem k tomu, že dostatečné neplatili pojistné na sociální pojištěnínebo platili pouze pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční pojistné v r Co má přinést reforma penzijního systému. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; samostatní; podmínky nároku; odchod do důchodu; doba pojištění; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; reforma; doba započitatelná 7

8 Penze o 400 korun vyšší. / KOUBOVÁ, Kateřina In: MF Dnes. - Roč.19, č. 78 ( ), s. B3.:obr. Informace o schválení mimořádného zvýšení penzí poslanci, ke kterému má dojít v srpnu Nutnost změny zákona, důvody. Již realizované zvýšení penzí v lednu Průměrný starobní důchod po lednovém a po srpnovém zvýšení. Deskriptory: ; důchody-valorizace; důchody-zvýšení; důchody; inflace; důchod průměrný Když není práce, vyřeší to invalidní důchod. / ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 83 ( ), s. 1. Invalidní důchod se pro mnoho lidí, kteří nemohou sehnat práci, stal východiskem ze složité situace vzhledem k tomu, že průměrný částečný invalidní důchod je o několik stokorun vyšší než průměrná výše podpory v nezaměstnanosti. Ministr Nečas navrhuje proto novelu zákona o důchodovém pojištění. Deskriptory: ; důchod invalidní; nezaměstnaní Invalidní důchod je jistota. / ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 83 ( ), s. 4. Mnozí řeší své existenční problémy invalidním důchodem. Deskriptory: ; důchod invalidní; nezaměstnaní; c-bruthansová, Daniela K problematice náhradních dob pojištění v důchodovém pojištění. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 4 (2008), s Přehled životních situací, které řadíme k náhradním dobám pojištění. Deskriptory: ; doba započitatelná; zab. důchodové Důchody v Česku - bez krize není ani reforma. / SCHNEIDER, Ondřej In: Respekt. - Roč.19, č. 15 (2008), příl. s. IV - V.:obr. Hodnocení současného průběžně financovaného důchodového systému v České republice. Postupná změna podílu mezi plátci pojištění a příjemci důchodů. Výhody státem spravovaného průběžného důchodového systému. Významné parametry: podíl důchod/mzda, sazba odvodů do systému, věk odchodu do důchodu. Nezbytnost důchodové reformy. Různé formy dobrovolného soukromého šetření na důchod ("druhého pilíře"). Mezinárodní porovnání. Polský přístup k financování důchodových systémů. Systém vyvázání se z průběžného důchodového systému (tzv. "opt-out"). Požadavky na funkční důchodový systém (dostatečné důchody pro seniory, přijatelná zátěž pro zaměstnané). Deskriptory: ; zab. důchodové; financování; stárnutí; hranice věková; pojistné-výše; reforma; pojištění dobrovolné; připojištění; Mezinárodní; Polsko Uchazeči o zaměstnání a důchodové pojištění. / BISKUP, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 1 (2008), s.38. Právní výklad zaměřený na výše uvedené téma. Deskriptory: ; úřady práce; uchazeči o práci; zab. důchodové; pojištění; právo pracovní 8

9 EU Důchodový věk v Evropě. / GOLA, Petr In: Právo a zaměstnání. - Roč.17, č. 3 (2008), s :tab. Porovnání důchodového věku, průměrné délky života a počtu let pobírání penze pro muže a ženy v evropských zemích (údaje za rok 2006). Deskriptory: EU; hranice věková; důchodci; úroveň životní; důchod průměrný; výše; důchod starobní; doba pojištění; demografie; stárnutí Divní Češi, láká je práce v důchodu. / BERÁNEK, Jan In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 83 ( ), s. 15. Podle studie AXA Retirement Scope 2008, které zahrnuje 26 zemí, si chtějí necelé dvě třetiny Čechů udržet svou práci i v důchodu. Češi ani v současnosti nemyslí na předčasný důchod. Dobrovolně do předčasného důchodu odchází asi 40 procent Čechů. V západní Evropě je to více než polovina lidí. Deskriptory: ; práce-důchodci; důchodci pracující; odchod do důchodu předčasný; šetření; Mezinárodní NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Názory lékařů a veřejnosti na práci lékařské posudkové služby. / ČEVELA, Rostislav - ČE- LEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 3 (2008), s. 3.:obr. Deskriptory: ; služba posudková; šetření; výzkum; mínění veřejné V březnu startuje projekt Počítač v ordinaci. / ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 3 (2008), s. 3.:obr. Deskriptory: ; zdravotníci; zdravotnictví; počítače; e-government; projekty Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s : -lit. Změny v poskytování nemocenského pracujícím poživatelům starobních a plných invalidních důchodů od Deskriptory: ; nemocenské; důchodci; důchodci pracující; důchod invalidní; důchod starobní; zab. nemocenské Zdravotní péči platí občan až třikrát. / CHMELÍČEK, Jan In: Právo. - Roč.18, č. 78 ( ), s. 2. Odpovědi předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na otázky: 1) Co si slibujete od vystoupení premiéra a ministra u Ústavního soudru? a 2) Co říkáte argumentu, že zdravotní péče se i u nás vždy platila, že nebyla bezplatná? Deskriptory: ; péče zdravotní; financování; strany politické 9

10 Přehled zdravotní pojišťovně. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s : -lit. Povinnost OSVČ podat zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné". Kdo a jak přehled podává? Vyměřovací základ pro placení pojistného. Výjimky při podávání přehledu. Povinnosti spolupracující osoby. Povinnosti v případě, že je hlavním zdrojem příjmů samostatná výdělečná činnost, a v případě, že je hlavním zdrojem příjmů zaměstnání. Roční vyúčtování záloh a platby "nových" záloh. Snížení záloh na pojistné. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; samostatní; základ vyměřovací Předvolávání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ. / SHATATOVÁ, Zdeňka - ČEJKOVÁ, Marcelina In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 3 (2008), s Předvolávání klientů LPS bydlících v České republice a klientů LPS ze zahraničí. Kdo hradí náklady. Deskriptory: ; služba posudková; lékařství posudkové; invalidita-služba posudková; správa Nechceme daň za zdraví. In: Právo. - Roč.18, č. 78 ( ), s. 2. Vyjádření šéfa poslanců ČSSD Michala Haška k otázce, co ČSSD vytýká reformě zdravotnictví. Deskriptory: ; péče zdravotní; financování; reforma; strany politické Julínek slibuje každé rodině 10 tisíc na zdraví. / ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 83 ( ), s. 1, 2. Ministr Julínek předložil v souvislosti s reformou zdravotnictví plán, na základě kterého by průměrná čtyřčlenná rodina mohla začátkem r získat z privatizace zdravotních pojišťoven 10 tis. korun, které by mohla použít na doplatky za léky, regulační poplatky nebo na nadstandardní péči. Deskriptory: zdravotnictví; pojištění zdravotní; privatizace; výhody Zdravotní péče na míru? Jak pro koho. In: Právo. - Roč.18, č. 79 ( ), s. 4. Vláda se má v týdnu od 7. dubna zabývat záměry ministra zdravotnictví T. Junlínka na další reformu zdravotnictví. Ostrá kritika návrhů se strany ČSSD a odborů, jakož i varování České lékařské komory. Přehled hlavních reformních změn. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; reforma; odbory; strany politické; zákonodárství Limit korun? Většinu pacientů nechrání. / PERGL Václav In: Právo. - Roč.18, č. 73 ( ), s.4. Co se započítává do limitu korun ročně na regulační poplatky u lékaře a na doplatky za léky a co se naopak nezapočítává. Názory a komentáře k uvedenému opatření. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; léky; nemocní 10

11 Vláda rozhodne o zdravotnictví až za týden. In: Právo. - Roč.18, č. 79 ( ), s. 4. Vlada stahla ze svého programu projednávání reformy zdravotnictví, jak ji v sedmi nových zákonech připravuje ministr zdravotnictví T. Julínek. Po projednání v koalici se na program jednání vlády dostane patrně Výhrady některých poslanců k návrhovaným krokům. Deskriptory: ; reforma; zdravotnictví; strany politické; zákonodárství VZP a prevence v roce In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 6. Fond prevence VZP pro rok 2008 je určen pro prevenci nemocí (preventivní očkování, zubní rovnátka, ozdravné pobyty, cvičení těhotných žen a matek s malými dětmi), pro prevenci dětských úrazů (nákup ochranné sportovní přilby nebo chráničů) a pro aktivity podporující zdravý způsob života (odvykání závislosti na tabáku, prevence nadváhy a obezity atd.). Deskriptory: ; zdravotnictví; prevence; péče zdravotní; financování; úrazy; pojištění zdravotní; děti; styl životní Elektronická zdravotní knížka je pro všechny. / LIZNEROVÁ, Alice In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 7. Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta (IZIP), tzv. elektronická zdravotní knížka, slouží k rychlému předání informací mezi pacientem a lékařem nebo mezi lékaři navzájem. Realizace zavádění elektronické zdravotní knížky. Od května 2008 bude možná kontrola vydaných financí (na poplatky, doplatky apod.). Pomocí systému IZIP by se měl snížit počet návštěv u lékaře. Deskriptory: ; zdravotnictví; internet; správa; financování; péče zdravotní Začal velký třesk ve zdravotnictví. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 71 ( ), s. 1 a 3.:obr. Vládní kabinet včera schválil největší reformu zdravotnictví v polistopadové historii. Nadstardardní péče bude dostupnější a Češi dostanou na výběr mezi třemi druhy zdravotního pojištění. Počítá se s privatizací devíti menších pojišťoven, ve VZP bude mít stoprocentní podíl stát. Garance dostupnosti péče. Superspecializované nemocnice. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; pojištění zdravotní Poplatky ve zdravotnictví vynesly už 1,3 miliardy. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 82 ( ), s. 2.:obr. Témata diskutovaná v "Nedělní partii" na Primě ministrem zdravotnictví T. Julínkem a stínovým ministrem zdravotnictví D. Rathem. Celková částka vybraná za 1. čtvrtletí ,3 miliardy. Stanovisko D. Ratha k poplatkům. Výsledky dotazování občanů zda osvobodit od poplatků děti a důchodce. Důsledky poplatků podle ministra zdravotnictví T. Julínka - pokles návštěv na pohotovostech a v ambulancích. Otázka privatizace pojišťoven. Sedm připravovaných zákonů, které mají změnit zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; financování; reforma; privatizace 11

12 SRN Jak řeší poplatky u lékaře v Německu. / DAŇKOVÁ, Alena In: MF Dnes. - Roč.19, č. 79 ( ), s. A8.:obr. Deskriptory: SRN; zdravotnictví; péče zdravotní; financování; pojištění zdravotní; pojištění soukromé každé rodině, navrhuje ministr. / FRYDECKÁ, Lucie In: MF Dnes. - Roč.19, č. 83 ( ), s.a1.:tab. Záměr ministra zdravotnictví privatizovat zdravotní pojišťovny kromě VZP a získané peníze rozdělit mezi pacienty, kteří by je mohli použít pouze na hrazení výdajů na zdravotnictví. Tab.: Na co by peníze byly. Deskriptory: ; zdravotnictví; pojištění zdravotní; správa; privatizace; financování; koncepce budoucí; péče zdravotní; reforma Každý si rozhodne, jak utratí peníze z pojištění. / FRYDECKÁ, Lucie In: MF Dnes. - Roč.19, č. 83 ( ), s.a2.:obr. Záměr ministra zdravotnictví privatizovat zdravotní pojišťovny, což by mělo přinést zkvalitnění péče, nové povinnosti zdravotním pojišťovnám a větší transparentnost v jejich hospodaření. Názory koaličních partnerů a opozice. Deskriptory: ; zdravotnictví; pojištění zdravotní; správa; privatizace; financování; koncepce budoucí; péče zdravotní; reforma; výdaje; kvalita; strany politické V. Británie; Španělsko Jak se léčí v Británii a Španělsku. / ZÁMEČNÍK, Miroslav In: MF Dnes. - Roč.19, č. 87 ( ), s.a11.:obr. Reformy zdravotnictví ve Velké Británii a ve Španělsku. Deskriptory: V. Británie; Španělsko; zdravotnictví; péče zdravotní; systém; financování; pojištění zdravotní; reforma; pojištění soukromé Stovky českých lékařů míří na Západ. / VAŠEK, Petr - NEUMANN, Steffen In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 74 ( ), s. 4.:obr. Kvůli vyšším platům a lepším pracovním podmínkám čeští lékaři (zejména chirurgové, anesteziologové, internisté a rentgenologové) odcházejí do západní Evropy, především do Německa a Británie. Deskriptory: ; zdravotníci; pracovníci migrující; zdravotnictví; EU; mobilita pracovní Zapomenutá profese? / KALVACH, Zdeněk In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 8-9.:obr. Problematika "rodinného lékařství". Principy "rodinného lékařství"; jde zejména o zlepšení vztahu mezi lékařem a pacientem. Postavení "rodinného lékaře". Financování "rodinného lékaře". Praxe "rodinného lékaře" v zahraničí. Deskriptory: ; péče zdravotní; rodina; zdravotníci; financování; Mezinárodní; zdravotnictví; systém 12

13 Rodinné lékařství je způsob práce. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 11. Rozhovor MUDr.Zdeňka Kalvacha s MUDr.Ctiborem Drbalem, CSc., o problematice rodinného lékařství. MUDr.C.Drbal je zastáncem rodinného lékařství. Rodinné lékařství představuje určitý způsob práce a určitou formu vztahů mezi praktickým lékařem a pacienty. Postavení "rodinného lékaře"; důraz kladen na možnost poradenství, konzultování, a to i mimo běžnou ordinační dobu. Problematika úzkých specializací ve zdravotnictví. Otázka financování rodinného lékařství. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotníci; zdravotnictví; systém; financování; správa; rodina; poradenství Nedávat planou naději. / NOUZA, Jan In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 10.:obr. Rozhovor s MUDr. Milošem Velemínským, CSc., o problematice "rodinných lékařů". Otázka úzkých specializací ve zdravotnictví. Statut "rodinného lékaře". Otázka vztahu mezi lékařem a pacientem (i celou rodinou). Deskriptory: ; zdravotnictví; systém; financování; správa; zdravotníci; rodina Člověk na ministerstvu. Sloupek Mgr.Tomáše Cikrta, ředitele odboru komunikace s veřejností a tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 33.:obr. Názory MGr. Tomáše Cikrta na postavení zdravotně postižených osob. Mají být zdravotně postižení zvláštní skupinou z hlediska zdravotní péče? Deskriptory: ; zdravotnictví; postižení; péče zdravotní ; mezinárodní Češi vydávají na zdravotnictví málo. / KERLES, Marek In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 90 ( ), s. 5.:tab. České zdravotnictví je z hlediska poměru nákladů a výkonů jedním z nejefektivnějších na světě. Výdaje na zdravotní péči v poměru k HDP v a vybraných zemích. Kvalita zdravotnických služeb. Deskriptory: ; Mezinárodní; zdravotnictví; péče zdravotní; financování; výdaje; kvalita Odbory: Zastavte privatizaci zdravotnictví. / PAVLÍKOVÁ, Olga In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 14 (2008), s. 1-2.:obr. Deskriptory: ; zdravotnictví; privatizace; reforma; nemocnice; odbory Poplatky? Působí zejména na pohotovost. / Svobodová, Michaela In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 15 (2008), s. 4.:obr. Výsledky tříměsíčního fungování regulačních poplatků, které do zdravotnictví přineslo 1,3 miliardy korun. Na co zdravotnická zařízení využívají peníze z vybraných poplatků. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování 13

14 Etické dimenze české zdravotní politiky. / HÁVA, Petr In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s. 2-7.:tab., -lit. Úvod. Cíle, otázky, metody, data. Koncept etických dimenzí zdravotní politiky. Cíle české zdravotní politiky v letech Deskriptory: ; zdravotnictví; politika; teorie; morálka Lázeňství v České republice. / ČERNÝ, Vít In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s. 13. V České republice je 33 lázeňských míst a 85 lázeňských zařízení. V oboru pracuje 10 tisíc zaměstnanců a dalších 40 tisíc představují nepřímá pracovní místa. Celkové příjmy v roce 2006 činily 7,6 miliardy korun. Informace o české a zahraniční klientele. Deskriptory: ; péče lázeňská; příjmy; rozpočet státní; osoby; cizinci mezinárodní Vybrané aktivity OECD v kontextu etických dimenzí zdravotní politiky. / MAŠKOVÁ, Pavla In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s :obr., -lit. Úvod. Cíl OECD ve vztahu k aktivitám v oblasti zdravotnictví. Aktivity OECD do roku 2004 v kontextu etických dimenzí zdravotní politiky. Závěry OECD Health Project Aktivity OECD po roce 2004 v kontextu etických dimenzí zdravotní politiky. Role OECD jako aktéra zdravotní politiky v kontextu etických dimenzí. Přístup OECD k problematice korporatizace ve veřejných službách. Závěr. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; politika; zdravotnictví; morálka; teorie mezinárodní Vybrané aktivity WHO v kontextu etických dimenzí. / ANGELOVSKÁ, Olga In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Úvod. Aktuální funkce WHO. Etické aspekty v rámci WHO. Zpráva o světovém zdraví Sociální systémy a sociální cíle. Vstřícnost zdravotnického personálu. Finanční spravedlnost. European Observatory on Health Systems and Policies. Další aktéři. Závěr. Deskriptory: Mezinárodní; zdravotnictví; teorie; morálka; SZO e-health na konferenci ISSS / BENEŠ, Petr In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s. 24. Stručná informace o konání 11. ročníku konference ISSS (7.-8. dubna 2008, Hradec Králové). Více info na: Deskriptory: ; zdravotnictví; e-government; internet; konference e-health Day. / ČERNÝ, Vít In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s. 25.:obr. Informace z konference ( , Brno) o systémech elektornizace vedení provozní dokumentace zdravotnického zařízení. Deskriptory: ; zdravotnictví; konference; internet; projekty; technika výpočetní; počítače 14

15 Dlouhodobá péče o seniory z pohledu ekvity. / JANEČKOVÁ, Hana - MALINA, Antonín In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s Pokrač.:obr., tab. Ekonomické dopady demografického stárnutí. Věková struktura populace (Tabulka: Projekce složení obyvatelstva do roku 2050). Postavení starých lidí ve společnosti a projevy sociální exkluze seniorů. Ohrožení sociálním vyloučením a chudobou. Programy sociální inkluze seniorů. Charakteristiky zdravotního stavu seniorů (Tabulky: Pocit zdraví (2003). Podíl lidí bez chronické nemoci u starší populace (2003). Deskriptory: ; péče dlouhodobá; staří; stárnutí; spravedlnost sociální; vyloučení sociální; stav zdravotní; prognózování; projekty Migrace v posudkové službě. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav - VESELÝ, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.11, č. 1 (2008), s :obr., -lit. Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na názory lékařů a laické i odborné veřejnosti na práci lékařské posudkové služby. Deskriptory: ; služba posudková; šetření; výzkum; uspokojení z práce; kvalita; prestiž povolání Jak je to s poplatky? In: Respekt. - Roč.19, č. 16 (2008), s. 9. Jak je s regulačními poplatky u lékaře nakládáno a jak jsou poplatky evidovány. Původním záměrem regulačních poplatků bylo zlepšení zdravotní péče, vyšší kvalita poskytovaných služeb a lepší vybavení nemocnic. Proč musejí pacienti znovu platit poplatek, pokud musejí k lékaři opětovně kvůli lékařskému pochybení. Co konat v případě, že pacient není spokojen s výkonem lékaře. Deskriptory: ; péče zdravotní; financování; zdravotnictví; správa; kvalita; řízení; právo trestní; právo občanské Na zdraví! Česko se chystá jít s kůží na trh. / ŠVEHLA, Marek In: Respekt. - Roč.19, č. 16 (2008), s :obr. Debaty o Julínkově reformě zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování; privatizace; správa Léčba Julínkem. / ŠVEHLA, Marek In: Respekt. - Roč.19, č. 16 (2008), s :obr. Reforma financování zdravotnictví České republiky podle Tomáše Julínka. Dosavadní způsob financování zdravotnictví. Vývoj výdajů na zdravotnictví (v porovnání s HDP). Mezinárodní porovnání výdajů na zdravotnictví na osobu (2005). Nizozemský, švýcarský a slovenský způsob financování zdravotnictví. Podstatou reformy financování českého zdravotnictví je vytvoření konkurenčního prostředí. Vznik tří druhů pojištěnců. Možnost "nákupu" zdravotní péče. Problematické vnesení tržních principů (zisku) do sektoru zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování; pojištění zdravotní; HDP; Nizozemí; privatizace; pojištění zdravotní; SR; Švýcarsko; péče zdravotní; ceny; výdaje 15

16 Vláda schválila Julínkovu revoluci ve zdravotnictví. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 85 ( ), s.1 a 4.:tab. Česká vláda schválila věcné záměry šesti nových zákonů, které mají změnit zdravotnictví v (sedmý - transformační zákon bude schvalován později). - Co z toho vyplyne pro pacienty. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; nemocní; stav zdravotní Plátci pojistného v otázkách a odpovědích (právní stav po ). / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 1 (2008), s Právní konzultace zabývající se výše uvedenou problematikou formou otázek a odpovědí. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní; příjmy; pojištění zdravotní; pojistné; daně Změny v nemocenském pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 1 (2008), s : -lit. Změny v oblasti nemocenského pojištění od počátku roku Základní právní předpisy. Okruh oprávněných osob (zaměstnanci; osoby samostatně výdělečně činné). Dávky nemocenského pojištění. (Přehled dávek. Podmínky nároku na dávky. Ochranná lhůta. Délka výplaty /tzv. podpůrčí doba/: nemocenské; podpora při ošetřování člena rodiny; peněžitá pomoc v mateřství). Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní; zab. nemocenské; nemocenské; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; zákonodárství Lidé kvůli poplatkům spěchají z nemocnic. / ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 96 ( ), s. 1,2. Pacienti se v důsledku zavedení poplatků snaží, aby hospitalizace trvala jen nezbytnou dobu. Průměrná délka hospitalizace se zkrátila o 9 %. Počet hospitalizací poklesl o 12 %. Regulační poplatky zabraňují i nečestným praktikám nemocnic. Za 1. čtvrtletí vybraly nemocnice podle odhadů 126 mil. korun. Deskriptory: ; nemocnice; nemocní; péče léčebná; financování Poplatky vynesly miliardu. / ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 96 ( ), s. 2. Jak se ve zdravotní péči projevily regulační poplatky. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; financování Soud vrací plnou nemocenskou. / ŠENKÝŘ, Miloš - ČABANOVÁ, Adéla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 97 ( ), s. 1,4. Ústavní soud zrušil část vládní reformy, podle níž jsou první tři dny nemoci neplacené. Změna začne platit od S ostatními námitkami opozice neuspěla. Vláda bude hledat jiné nástroje jak snížit krátkodobou nemocnost a zneužívání dávek. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; řízení soudní 16

17 Změny ve výpočtu dávek nemocenského pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 2 (2008), s Výklad k uvedené problematice doplněný názornými příklady. - Úvod. Procentní sazby. Denní vyměřovací základ. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; výpočet; výše OSVČ - postup při podání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 2 (2008), s Termíny pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně. Základní údaje. Vyměřovací základ. Opravný přehled. Doklad o dni podání daňového přiznání. Samostatná výdělečná činnost jako hlavní, resp. vedlejší zdroj příjmů. Platby záloh na základě Přehledu za rok Vrácení přeplatku. Změna zdravotní pojišťovny. Deskriptory: ; samostatní; pojištění zdravotní; daně; příjmy; základ vyměřovací Kdo a jak platí pojistné po / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 2 (2008), s Informace o změnách v placení zdravotního pojištění. - Právní předpisy účinné od Zaměstnavatelé. Osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které platí pojistné stát. Osoby bez zdanitelných příjmů. Penále. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní; děti; důchodci; základ vyměřovací; zákonodárství Placení pojistného v roce 2008 z více souběžných příjmů. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 2 (2008), s Výklad doplněný názornými příklady z praxe. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; příjmy; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní; zákonodárství Soud zrušil bič na simulanty. / KOUBOVÁ, Kateřina - DUCHÁČKOVÁ, Pavla In: MF Dnes. - Roč.19, č. 97 ( ), s. B1.:obr. Ústavní soud zasadil první velkou ránu vládním reformám. Za první tři dny nemoci se bude opět platit, půjde nejvýš o 500 Kč. Podle firem stoupne opět nemocnost. Jaké jsou důvody a dopady rozhodnutí. Deskriptory: ; nemocenské; zab. nemocenské; řízení soudní Konec simulantů? Nemocných výrazně ubylo. / SŮRA, Jan In: MF Dnes. - Roč.19, č. 99 ( ), s. A9.:tab. V prvních třech měsících letošního roku zůstalo na nemocenské o bezmála třetinu lidí méně než ve stejném období loňského roku. Situace se však může změnit po rozhodnutí Ústavního soudu skončit s nulovými platbami za první tři dny nemoci. Tabulka: Počet nemocných za 1. čtvrtletí roku 2007 a 2008 podle jednotlivých krajů. Deskriptory: ; nemocenské; zab. nemocenské; zneužívání dávek; kraje; nemocní; statistika 17

18 Vláda zatím nemocenskou nezmění. Nechápe důvody. / Kratochvíl, Bedřich In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 101 ( ), s. 1,4. Vláda nesouhlasí s výrokem Ústavního soudu, který označil neplacení nemocenské v prvních dnech nemoci za neústavní. Podle ministra Nečase nemá rozhodnutí žádné argumenty a je politické. jaká bude výše nemocenské od 1. července. ČSSZ uvedla, že v 1. čtvrtletí klesly výdaje na nemocenskou proti stejnému období v loňském roce téměř o 9 %. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; řízení soudní "Nemáme zbraň proti zneužití nemocenské". / KOZÁKOVÁ, Pavla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 101 ( ), s. 13. Malé a střední podniky marně hledají zbraň proti zneužívání nemocenské. Situace se pro ně zlepšila na počátku letošního roku, odkdy zaměstnanci za první tři dny nemoci náhradu mzdy nedostávají. Nemocnost podle Unie malých a středních podníků klesla zhruba o pětinu. Ústavní soud však toto opatření zrušil. Deskriptory: ; nemocenské; zneužívání dávek; podniky malé a střední Chybná východiska zdravotnické reformy. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 1 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 1, s Dopis předsedy NRZP Václava Krásy ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi. Zavedení plošných poplatků za předpis léků, za návštěvu lékaře, za pobyt v nemocnici, za návštěvu pohotovostní služby očima zdravotně postižených osob. Velké zatížení příjmově slabých osob (např. občanů v domovech pro seniory a v ústavech sociální péče). Praxe financování zdravotní péče v okolních zemích (zatížení jednotlivých skupin obyvatel je závislé na jejich příjmech). Deskriptory: ; postižení; zákonodárství; financování; zdravotnictví; pojištění zdravotní; reforma; péče zdravotní; solidarita USA Prohlídka mezi máslem a mlékem. In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 16 (2008), s. 6.:obr. Informace o novince v americkém systému zdravotnictví: zřízení ordinací v supermarketech. Výsledky šetření spokojenosti pacientů. Deskriptory: péče zdravotní; zdravotnictví; USA; projekty V. Británie Za svým lékařem do supermarketu. / JANKŮ, Michal In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 16 (2008), s. 7.:obr. Informace o pilotním projektu zavádění ordinace praktického lékaře v britských obchodních centrech. Deskriptory: V. Británie; péče zdravotní; zdravotnictví; projekty; systém Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. / HREŠANOVÁ, Ema - HASMANOVÁ-MARHÁNKOVÁ, Jaroslava In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 1 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; ženy; děti; matky; porodnost; zdravotnictví; péče zdravotní; výzkum; statistika 18

19 ; Evropa střední a východní Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? / KREIDL, Martin In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 1 (2008), s :tab., -lit. 1.Úvod: sociální stratifikace a zdraví. 2.Rozsah sociálních a ekonomických nerovností ve zdraví, nemocnosti a úmrtnosti v současné České republice ( a dalších postsocialistických zemích). 3.Analytická strategie, data a proměnné. 4.Výsledky. 5.Závěrečná diskuse. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; stav zdravotní; nemocnost; úmrtnost; rovnost; diskriminace; výzkum; statistika; Evropa střední a východní První tři dny nemocenské se budou zase proplácet. Soc.dem. a KSČM částečně uspěly u Ústavního soudu. / KOZELKA, Petr - CHMELÍČEK, Jan In: Právo. - Roč.18, č. 97 ( ), s.1-2. Ústavní soud označil za protiústavní tu část sociální reformy, podle níž začíná vyplácení nemocenského až čtvrtý den trvání pracovní neschopnosti. Občané tak podle verdiktu z 23.dubna budou od 30.června dostávat nemocenské opět v prvních třech dnech nemoci. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výplata-způsob; neschopnost pracovní; zákonodárství Rozhodnutí o nemocenské zaskočilo koalici. In: Právo. - Roč.18, č. 97 ( ), s.2. Přístupy vládní koalice a opozice k rozhodnutí Ústavního soudu o vyplácení nemocenského. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výplata-způsob; zákonodárství; strany politické Julínkův ústup: děti do tří let bez placení. In: Právo. - Roč.18, č. 97 ( ), s.4. Příspěvek zabývající se poplatky ve zdravotnictví. - Co placení poplatků přineslo. Návrhy k poplatkům zdravotních expertů politických stran. Scénář dalšího postupu. Očekávané ústupky ministra Julínka. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; léky; nemocní; strany politické Nemocní si od července v prvních třech dnech polepší o stokoruny. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 98 ( ), s.2.:tab. Informace o nové výši dávek v nemoci (v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu) od července Jak se počítá nemocenské. Výše nemocenského v loňském roce, v letošním roce a od července t.r. Reakce ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Deskriptory: ; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; základ vyměřovací; výše; nemocní; zákonodárství 19

20 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Informace č. 4/2007 o nároku na rodičovský příspěvek dle novely zákona o státní sociální podpoře od 1. ledna / KUDLOVÁ, Marie In: Zpravodaj MPSV. - č. 1 (2008), s Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; výše EU - Informace č. 1/2007. / KUDLOVÁ, Marie In: Zpravodaj MPSV. - č. 1 (2008), s Ke změnám podmínek nároku dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v souvislosti s přijetím zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, s účinností od 1. ledna Jak se tyto změny projeví při posuzování nároku na dávky z hlediska Nařízení Rady (EEC) 1408/71. Deskriptory: ; podpora sociální; dávky; podmínky nároku; reforma; přídavky rodinné; příplatek sociální; příspěvek rodičovský; příspěvek na školní pomůcky; dávky pěstounské péče; pohřebné; harmonizace; pracovníci migrující Informace č. 1/2008 k novele zákona o státní sociální podpoře od 1. ledna /KUDLOVÁ, Marie In: Zpravodaj MPSV. - č. 1 (2008), s. 58. Pojmy "rodič" a "dítě" pro účely rodičovského příspěvku. Rozhodnutí rodičů dát dítě v měsíci tříletých narozenin do předškolního zařízení. Volba doby pobytu v zařízení. Rodič nezaopatřeného dítěte pro účely nároku na pohřebné. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; pohřebné; zařízení předškolní; informace Informace č. 2/2008 ve věci provádění volby doby pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře ( Kč) do dvou let věku dítěte u předčasně narozených dětí. /KUDLOVÁ, Marie In: Zpravodaj MPSV. - č. 1 (2008), s. 59. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; informace Na dítě přispěje stát, musíte si ale o peníze říct. / KOHOUTOVÁ, Zuzana In: MF Dnes. - Roč.19, č. 89 ( ), s. E2.:obr. Dávky státní sociální podpory, kterými stát pomáhá financovat náklady na děti. Deskriptory: ; děti; podpora sociální; dávky; dovolená rodičovská; příspěvek rodičovský; porodné; přídavky rodinné; příplatek sociální; příjmy-domácnosti 20

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

X. Občan a společnost

X. Občan a společnost Tomáš Sokol Miroslav Hiršl Hana Popelková Helena Čornejová Václav Vojkůvka Ivana Kněžínková Alena Kazdová Marie Volková Jan Hrbáček Pavel Otto Úvodem budiž poznamenáno, že není zrovna snadné posuzovat

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Reforma státních sociálních dávek

Reforma státních sociálních dávek APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ROSTISLAV ČEVELA Reforma státních sociálních dávek 1. Úvod Potřebu poskytování státních sociálních dávek stručně vystihuje Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004

Více