BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v programovém prohlášení Rady městské části, je řádná peče o svěřený veřejný Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady Vodohospodáři ukončili opravu opevnění břehů Brněnské přehrady v úseku od budovy Dopravního podniku po opěrnou zeď u res- Kdybych nevěřil, marně bych hledal smysl života Mons. Vnislav Fruvirt se v těchto dnech, v obdivuhodné svěžesti, dožívá 90 let. Bystrckým farářem je už neuvěřitelných majetek a vyvíjení iniciativy k jeho zvelebení a zhodnocení. Proto i tento rok probíhají investice a opravy školských budov s dobou realizace zejména během letních prázdnin. Akce nad 60 tis. Kč vč. DPH jsou zařazeny do Seznamů oprav a investic, které navrhuje komise RMČ Rada bystrckých škol a schvaluje Zastupitelstvo MČ. Následně jsou podle finančních možností zařazovány do rozpočtu MČ a soutěženy, včetně vyvěšení na webových stránkách. Havarijní akce, jejichž realizace nestrpí odkladu, jsou hrazeny z rezervy pro havárie. Vzhledem k průběhu zimy a jara proběhly opravy střech v mateřských školách Kachlíkova 17, Štouračova 23, Laštůvkova 57/59, v MŠ a ZŠ (pokračování na str. 3) taurace Rybářská bašta. Rekonstrukci na celkové délce 590 metrů doplnila i náhradní výsadba stromů. Před víkendem také začalo srážení fosforu na přítoku do nádrže s pomocí síranu železitého s dávkou 10 mg na litr. Státní podnik Povodí Moravy ukončil v uplynulých květnových dnech opravu opevnění břehů Brněnské přehrady v katastrálním území Rakovec. Rekonstrukční práce na celkem 590 metrech délky doplnila v květnu i náhradní výsadba stromů za účasti odborníků z oblasti životního prostředí. Před zahájením letošní turistické sezony začalo i dávkování síranu železitého na přítoku do nádrže a uskutečnila se také těžba naplavenin z hladiny v lokalitách u hráze a Rakovecká zátoka. (pokračování na str. 6) 40 let. Ačkoliv mu život často ukazoval svoji odvrácenou tvář, zasmušilost u něj nehledejte. Čím je pro něho víra a proč nikdy neslavil svátek? I na to jsme se zeptali, když jsme s přáním pevného zdraví do dalších let monsignora V. Fruvirta navštívili s žádostí o rozhovor: Otče, kdy a jak přišlo vaše rozhodnutí stát se knězem? Jako kluk jsem měl pěkný prospěch, a tak jsem na základě doporučení našeho p. faráře nastoupil do chlapeckého semináře v Brně na Veveří. Definitivně jsem se rozhodl stát knězem ke konci gymnázia. (pokračování na str. 7) Vážení bystrčtí spoluobčané! Nastává období dovolených a školních prázdnin. Pro městskou část je to ale velmi pracovní období, kdy probíhají opravy a investice ve školských zařízeních. O tom se dočtete v podrobném článku. Zde ho chci doplnit i výhledem do budoucnosti. Letos jsme se pustili do zateplení MŠ Kachlíkova 17 z vlastních prostředků. Vzhledem k rychlé reakci na vyhlášení dotace MŽP nám velmi pravděpodobně velkou část nákladů pokryje evropská dotace. O totéž se pokusíme i v příštím roce, kdy chceme pokračovat v zateplení dalších MŠ. Bohužel se nám stále nedaří prosadit výstavbu šestitřídní MŠ na Kamechách. Vzhledem k nastupujícím silnějším ročníkům do prvních tříd ZŠ nemůžeme přestavět třídy pro potřeby MŠ. Naopak, již od příštího školního roku budou někteří ředitelé ZŠ slučovat třídy na druhém stupni, aby tak postupně uvolňovali prostory pro nové žáky i pro připravovanou povinnou výuku dalšího cizího jazyka. Proto začínáme připravovat projekt výstavby dvoutřídní montované MŠ pro 56 dětí v areálu ZŠ Laštůvkova. Záměr jsem projednal s ředitelem této školy a získal jeho souhlas. V případě pozdějšího poklesu zájmu o MŠ může zařízení sloužit jako centrum volnočasových aktivit pro mládež, které v Bystrci velmi chybí. Zároveň bychom chtěli v areálu postavit i dětské hřiště, které by v odpoledních hodinách a o víkendech sloužilo široké veřejnosti. Na základě našeho zásadního požadavku při udělení souhlasu k výstavbě obytného souboru Panorama vyroste zde soukromá MŠ pro 50 dětí. Alespoň částečně tak pokryjeme potřebu volných míst v MŠ. Pozornost nevěnujeme jen zlepšení podmínek pro školáky. Během letních měsíců bude realizovaná novostavba dětského hřiště v OS Kamechy, proběhne rekonstrukce dětského hřiště na ulici Rerychova u č. 14 a výstavba stezky zdraví s cvičebně-rehabilitačními prvky v Údolí oddechu. Bude realizovaná i řada dalších akcí, z těch větších to budou vestavba archivu a spisovny do objektu kotelny v areálu ZŠ Vejrostova 1 a rekonstrukce sociálního zařízení ve Společenském centru. Před námi jsou tak velmi pracovní prázdniny. Milí spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám jménem svým i celé redakční rady Bystrckých novin příjemné prožití dovolených a nabrání nových sil do dalších měsíců nejen tohoto roku. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Co se událo Bystrcké noviny 7/ Brněnský biskup Vojtěch Cikrle navštívil Bystrc Do posledního místa farníky zaplněný kostel sv. Janů v Bystrci zažíval v neděli 2. června významnou událost. Ačkoliv slavnost, která byla na pořadu dne, se koná takřka výhradně v katedrále na Petrově, tentokrát brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělal výjimku a po bezmála 16 letech zavítal do bystrcké farnosti. V netrpělivém očekávání bylo zejména čtrnáct převážně mladých věřících, kteří se na přijetí svátosti biřmování (neboli křesťanské zralosti) bezmála rok a půl pod vedením místního pana kaplana svědomitě připravovali. Zatímco povědomí o dalších šesti svátostech, jakými jsou mj. křest či manželství, je všeobecně rozšířené, ne každý ví, že při biřmování biskup označuje hlavu posvěceným křižmem. Na závěr nedělní slavnosti poblahopřál otec biskup místnímu panu faráři Mons. Vnislavu Fruvirtovi k jeho devadesátinám a zároveň mu předal medaili sv. Cyrila a Metoděje, čímž ocenil jeho čtyřicetileté působení v bystrcké farnosti. K poděkování za obětavou službu pro farnost se připojili rovněž bystrčtí farníci. Mgr. Eva Máchová, pastorační asistentka ŘK farnost sv. Janů v Brně-Bystrci Bystrcké hody ohlédnutí Již čtrnáctý ročník této obnovené slavnosti se konal v neděli 23. června na prostranství před Společenským centrem v Brně-Bystrci. Hodovou zábavu krátce po šestnácté hodině zahájil starosta městské části Vladimír Vetchý. Poté patřil taneční parket bystrckým dětem, které navštěvují folklorní soubor Brněnský Valášek. Předvedly taneční pásmo Ptačí řeč. Nejmenší tanečníky vystřídali starší členové souboru, kteří za doprovodu cimbálové muziky zatancovali hodové pásmo se stavěním máje a točené. Diváci potleskem ocenili výkony chlapců při náročném odzemku. Soubor se představil na hodech v podvečerních hodinách ještě jednou. V průběhu hodové zábavy vystoupily i další šikovné děti z Bystrce. V sedmnáct hodin předvedli své taneční umění malí tanečníci a tanečnice z folklorního souboru Skřivánek při MŠ Kachlíkova 19. Jejich pásmo se jmenovalo Ve Vsetíně na zámku. Zatancovat si v rámci hodů mohla samozřejmě i veřejnost. Pro všechny přítomné vyhrávala oblíbené dechové skladby k tanci i společnému zpívání Moravská kapela. O písně na pěknú notečku se pak postarala cimbálová muzika DNS Brněnský Valášek. Součástí hodů byl i řemeslný jarmark s tradičními výrobky. Zde si mohli návštěvníci prohlédnout či nakoupit například dřevěné hračky, ozdobné keramické i skleněné výrobky, šperky, drobné dřevěné kuchyňské náčiní nebo proutěné košíky. Atrakcí byla i kovářská dílna, kde předváděl přímo před diváky svou šikovnost i sílu statný kovář. Návštěvníci také mohli ochutnat koláče, sýry a další nabízené laskominy. Nechyběly ani atrakce pro děti. Počasí nám také přálo, což se jistě, spolu s nabídkou pestrého programu, odrazilo ve zvýšené návštěvnosti této akce. Počet návštěvníků se pohyboval kolem pětiset. V případě Bystrce se ovšem nejedná o hodové slavnosti v tradiční podobě. Bohužel se nepodařilo získat mladé obyvatele této městské části k aktivní účasti na hodech, které se bez chasy neobejdou. Přesto je jistě hodová zábava příjemným zpestřením nabídky letních kulturních akcí i místem setkání bystrckých obyvatel všech generací. A možná se nám časem podaří, díky navázané spolupráci s dětským folklorním souborem Brněnský Valášek a Skřivánek, hodovou tradici v její původní podobě v Bystrci zase obnovit. Bohdana Sekyrová, vedoucí odboru kultury ÚMČ Brno-Bystrc

3 Bystrcké noviny 7/ Opravy a investice ve školství v roce 2013 (pokračování ze str. 1) Pramínek a nad školní jídelnou Laštůvkova 77 v celkové hodnotě 71 tis. Kč. Řešíme i havarijní opravu střechy na ZŠ Vejrostova 1 a kanalizace v MŠ Laštůvkova 57/59. V současné době jsou připraveny pro realizaci v rámci letních prázdnin následující opravy: MŠ a ZŠ Pramínek, Heyrovského 13 oprava a nátěr plechové střechy rozpočtové náklady do Kč. MŠ Štouračova 23 oprava elektroinstalace v celé budově MŠ zahrnující výměnu hliníkových rozvodů, rekonstrukci rozvaděčů, instalaci nouzového osvětlení a výměnu všech vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles v provedení zářivkových LED trubic s rozpočtovými náklady do Kč vč. DPH. V budoucnu přinesou energetickou úsporu, která vyrovná zvýšené náklady akce oproti provedení v klasických zářivkových trubicích. MŠ Sluníčko (Šťouračova 23) Kotelna pro MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 oprava měření a regulace bude zahrnovat kompletní rekonstrukci elektroinstalace rozvaděčů a řídícího systému tak, aby to odpovídalo dnešním předpisům a normám a technickým možnostem nové regulace vytápění rozpočtové náklady do Kč vč. DPH. MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 oprava elektroinstalace na chodbách a v zázemí budovy (mimo tříd a sociálních zařízení realizováno na podzim 2012) zahrnující výměnu hliníkových rozvodů, rekonstrukci rozvaděčů, výměnu osvětlovacích těles, vypínačů, zásuvek a instalaci nouzového osvětlení v rozpočtových nákladech do Kč vč. DPH. MŠ Zvídálek (Kachlíkova 17) MŠ Kachlíkova 17 zateplení mateřské školy zakázka zahrnuje opravu meziokenních vložek bez zásahu do interiéru, zateplení fasády, střechy, výměnu střešních prvků, dodávku nové hromosvodné soustavy, přeložení antény, související opravy schodišť a rampy, nátěry zábradlí a únikových schodišť, opravy anglických dvorků, opravy zastřešení vstupů, zateplení stropu technického podlaží foukanou pěnou, přeregulování otopné soustavy. Rozpočtové náklady jsou podle smlouvy o dílo 2,577 mil. Kč vč. DPH. ZŠ Heyrovského 32 rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky a učitele a přeložení úklidových komor. Součástí bude výměna rozvodů vody, kanalizace, výměna obkladů a dlažeb, dveří, instalace závěsných klozetů a zápustných umyvadel včetně baterií a souvisejících doplňků (zrcadla, dávkovače mýdla, zásobníky na ručníky, odpadkové koše, držáky na toaletní papír, nástěnné WC soupravy). Rozpočtové náklady jsou podle smlouvy o dílo 3,106 mil. Kč vč. DPH. Na poslední dvě investiční akce jsme získali z volných zdrojů finančních prostředků města Brna z minulých let dotace po 2 mil. Kč. Snažíme se samozřejmě získávat zdroje i z příslušných operačních programů. V průběhu měsíce března byla vyhlášena výzva MŽP na program zateplení. Protože jsme měli připravený projekt pro MŠ Kachlíkova 17, okamžitě jsme projednávali, zpracovávali a podali žádost o čerpání financí z evropských fondů na tuto akci. Počátkem června nám bylo na úřad doručeno sdělení, že projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 17 byl na jednání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí doporučen panu ministru životního prostředí k financování z evropských fondů. Registrační list a Rozhodnutí očekáváme do konce června Vyplatí se mít připravené studie a projekty. Proto jsme se také zaměřili na poslední nezateplenou ZŠ Laštůvkova 77. Usilujeme o celkovou rekonstrukci obvodového pláště budovy, včetně souvisejících oprav, a o zařazení projektu do příslušných výzev Operačního programu Životní prostředí na realizaci úsporných opatření (zateplení budov). Vysoutěžili jsme projektanta na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele, realizaci akce a aktualizaci energetického auditu. Na přípravě jednáme s projektantem společně za účasti zástupců MČ (starosta, Ing. Nepejchalová), ředitele školy a manažerky projektů z oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna. Projekt předáme městu Brnu jako podklad k získání dotace z evropských fondů. Chceme se tak i z vlastních prostředků podílet na dofinancování této akce a zlepšit její pozici na zařazení na realizovatelné místo. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Z radnice 3 Dotazy a odpovědi Chci vyměnit obec. jednopok. byt za větší Čištění a RK mi místních sdělila, že komunikací bytový odbor zkoumá a parkovišť při probíhá výměně, v Bystrci zda nájemníci podle nevlastní schváleného nemovitost. rok Jde 2013 o to, vždy že jsem v době zdědila od malý 7 do neobyva- 15 hodin plánu pro v termínech telný domek uvedených bez vody, elektřiny na straně (na 4. zbourání) čištění a malou je oznámeno zahradu. Mohla umístěním bych přijít pře- Prováděnnosných obyt, ikdyž dopravních je domek neobyvatelný? značek sedm To bych dní předem neměla s šanci vyznačením byt vyměnit? data dne čištění nájemnice na dodatkové Při vydávání tabulce. souhlasu Upozorňujeme s výměnou na bytů nutnost je ze sledovat strany bytového termínyodboru na těchto zjišťováno přenosných zda nájemci bytů značkách nemají ajinou umožnit možnost bezproblémový bydlení. Při dopravních pohyb posuzování vozidel je postupováno údržby. Termíny individuálně čištění na jsou rovněž základě avizovány doložených na dokladů úřední avždy desce je MČ zohledňováno zda stránkách: lze nemovitost užívat. Bystrc a webových Mgr. Romana Rajdová, odbor bytového hospodářství Dne jsem měla dotaz ohledně sekání trávy nad ulicí Větrná... stále není posekáno, tráva je místy 1,5 m vysoká. Brodíme se zde trávou už měsíc. Zde se letos ani jednou nesekalo! Prosím, nepište mi, že je mokro a nejde to posekat, od přece stále neprší! Druhý dotaz: kdo sekáče kontroluje (jméno) a zda je byl zde někdo kontrolovat? Hana Plochy zařazené v pravidelné údržbě veřejné zeleně u domů Větrná 1, 3, 5 a Větrná 18 byly kompletně posečeny dne Tyto plochy jsou sečeny v režimu pěti pokosů během vegetačního období. Plochy navazující zeleně mezi garážovými dvory a starou dálnicí, které nejsou sadovnicky nijak upraveny jsou vzhledem ke svému menšímu významu a rovněž z úsporných důvodů sečeny pouze třikrát. Tyto pokosy je třeba rovnoměrně rozložit během celého vegetačního období. Neupravených ploch je v Bystrci více než 20 hektarů akompletně by měly být posečeny nejpozději do konce tohoto měsíce. Jejich pokos konkrétně na Větrné pak bude proveden nejpozději do konce příštího týdne. Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy Chci se zeptat, kde bych mohla najít kompletní seznam obecních bytů vbystrci kvůli výměně bytu. Potřebovala bych skutečný seznam OB, protože na některých vchodových dveřích je nálepka správy Bytasenu, ale ve skutečnosti jsou byty v osobním vlastnictví abytasen to nadále pouze spravuje a já to podle toho nepoznám. Jana Seznam obecních domů ve vlastnictví města Brna /nejenom svěřených MČ Brno-Bystrc/ naleznete na bytový odbor /dokumenty-prodej bytových domů-seznam domů nedoporučených k prodeji/. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 7/ Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc, která byla schválena na 6/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc s účinností od , zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: Pronajmout obecní byt, na kterém je účetně vykázán dluh n byt č. 44 v domě Rerychova 14, velikosti 1+1 o celkové výměře 43,72 m 2 v 9. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši Kč. n byt č. 9 v domě Laštůvkova 33, velikosti 1+1 o celkové výměře 57,68 m 2 v 5. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Problematika holubů Městské populace zdivočelých holubů tvoří potomci holubů skalních (Columba livia), žijících v západní a jižní Evropě, severní Africe a přední Asii. Ještě před několika málo desetiletími byla jejich hejna neodmyslitelně spojena s českým venkovem, protože téměř v každém stavení byly holubníky. Dnes je jejich chov spíše výjimkou a holubi začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění. Následkem toho se však přemnožují a působí značné škody. Snahy tlumit početnost tohoto druhu často narážejí na odpor veřejnosti, která v holubech spatřuje tradiční oživení denaturalizovaného městského prostředí. Ochránci stavebních památek, ekonomové a zdravotníci však mají opačný názor. n byt č. 1 v domě Černého 30, velikosti 3+1 o celkové výměře 79,80 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh, mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Uvedená Kritéria a formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a ke stažení na webových stránkách odbor bytového hospodářství. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Pro zajímavost, jeden hnízdící pár odchová ročně kolem 3 6 mláďat. Početnost pražské populace holubů byla v minulých letech odhadována na kusů, početnost bratislavské na až kusů a brněnské na kusů. Zajímavý je údaj, že v roce 1945 čítala populace zdivočelých holubů v Brně asi 200 kusů. Likvidace holubů V odborných článcích jsou nějaké způsoby likvidace holubů popisovány. Bohužel mnoho jich není. Zcela je například zakázáno použití jedů nebo látek, které holuby hubí, či jim brání v rozmnožování, protože tyto škodliviny v prostředí mohou ublížit i jiným živočichům nebo lidem. Co se týká Brna podle poskytnutých informací z MMB se provádí asi jednou za rok v Brně-Chrlicích plánovaný odstřel holubů u obilních sil. Za další povolenou metodu se považuje odchyt a usmrcení holubů v atmosféře CO 2. Tento zásah musí provádět osoba (firma) s příslušným oprávněním. Zkušenosti s odchytem a následným hubením holubů poukazují na to, že zásah musí být proveden najednou na velkém území, protože malou uprázdněnou lokalitu rychle (během několika týdnů) obsadí holubi z blízkého okolí, takže poměrně drahý zásah absolutně ztratí efekt. Střídání kronikářů Na jaře letošního roku oznámil dosavadní kronikář pan Ing. Zdeněk Zych, že se rozhodl během několika měsíců ukončit svoji činnost. Jmenován byl v únoru 2007 a úspěšně pracoval takřka sedm a půl roku, zpracoval kroniky let Patří mu velké poděkování za jeho dlouholetou kvalitní práci a aktivitu, s jakou navštěvoval bystrcké akce a pořizoval i vlastní fotodokumentaci. K prvnímu červenci dochází ke generační výměně, novým kronikářem byl jmenován Ing. Tomáš Přibyl, bystrcký rodák, autor řady knih literatury faktu a také držitel Ceny města Brna za žurnalistiku apublicistiku za rok 2002 (jako její historicky nejmladší laureát). Pan Přibyl je předním českým popularizátorem kosmonautiky, více se o něm můžete dozvědět na jeho osobních stránkách Pokud budete mít nějaký námět, nápad nebo tip na událost, která si zaslouží zaznamenání v kronice, můžete nového kronikáře kontaktovat na u: A co ke své příští činnosti říká sám nový kronikář? Cituji: Tvorbu kroniky beru jako velkou výzvu a není to fráze. Zatímco jiné texty přicházejí a odcházejí a druhý den si na ně často nikdo ani nevzpomene, kronika je věčná. Je otiskem dneška a dokumentem, podle kterého bude jednou naše doba hodnocena. RNDr. Alena Křivánková, za Komisi kulturní a letopiseckou Omezení výskytu holubů Holubi se vyskytují zejména tam, kde mají příznivé podmínky k hnízdění a dostatek potravy. Z tohoto důvodu je nejúčinnější metodou jejich redukce ochrana a zabezpečení staveb včetně bytových domů s balkony, lodžiemi, různými výklenky a římsami proti hnízdění. K zabezpečení se využívají speciální sítě, mnoho druhů bodců a další speciální opatření. Důležité je zabránit holubům vnikat do objektů a zahnízdit. Toto je prvořadou povinností správců a vlastníků nemovitostí. Další důležitou věcí je holuby nekrmit! Za tímto účelem vydalo Statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, kde je výslovně uvedeno v čl. 1, odst. (1) Znečišťováním ulic a veřejných prostranství se rozumí zejména: mimo jiné v odst. b) rozptylovat krmení pro zvířata. Jinými slovy nosit v tašce, či pytlíku krmení kačenkám například k lávce U zoologické zahrady apotom je rozhazovat po zemi je jednoznačně kvalifikováno jako přestupek. Ing. Eva Kubátová, vedoucí OŽPD Zdroj čerpáno z článků na internetu: Problematika zdivočelých holubů ve městech zpracovaný Hygienickou a technickou správou WSi s.r.o. a Metodické doporučení SZÚ k zabezpečení objektů proti holubům

5 Bystrcké noviny 7/ Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 6/28. RMČ dne n schválila: rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 6216/1, 6216/2 a id. 1/5 pozemků p. č. 2093/4 a p. č. 2093/204 k. ú. Bystrc dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. j. OMI/SML/2011/F/698 M dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. j. OMI/SML/2010/F/627 B zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Zřízení stezky zdraví s cvičebně rehabilitačními prvky v Údolí oddechu Dohodu o zabezpečení výkonu a úhradě činností v přenesené působnosti státní správy I. stupně" s MČ Brno-Kníničky s účinností od a zrušila usnesení R 6/ s účinností od ceníky za poskytování sociálních služeb, zrušila usnesení R 5/ odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovi na dotaz vznesený na 6/16. ZMČ, dne , v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty pronájem bytu č. 12 v domě Černého 39, velikosti 2+1 vyvěšení záměru pronajmout byt č. 10 v domě Černého 52, vel. 2+1 za částku ve výši Kč a zrušila část usnesení R 6/ ; bod. 2) pronájem nebytového prostoru (buňka č. 4) v PS Lýskova o výměře 40 m 2 za účelem provozování prodejny ovoce, zeleniny a doplňkového zboží týkajícího se sýrů a uzenin. Pronájem na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 800 Kč/m 2 /rok n souhlasila: s měsíční odměnou uvolněných členů ZMČ vypočtenou dle příl. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a zrušila usnesení R 6/ s prodloužením nájemní smlouvy ze dne firmě Bytasen, spol. s r. o., se sídlem Kotěrova 1b, Brno, IČ: na pronájem nebytových prostor v Základní škole Brno, Laštůvkova 77 do , s možností tříměsíční výpovědní lhůty ze strany pronajímatele s prodloužením nájemní smlouvy ze dne na pronájem nebytových prostor za účelem provozování zubní ordinace v Základní škole Brno, Laštůvkova 77, MUDr. Zuzaně Moravusové, privátní zubní lékařky, do s výjimečnou výší nájemného od 500 Kč/m 2 /rok bez energií s možností tříměsíční výpovědní lhůty ze strany pronajímatele. MUDr. Zuzana Moravusová poskytuje na základě smluvní dohody s ředitelem školy žákům první pomoc při úrazech a ošetřuje mentálně postižené děti i dospělé. Uvedená činnost je v Brně ojedinělá a vzhledem k časové náročnosti ekonomicky méně výhodná u ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., s realizací nového zastřešení teras ubudovy Heyrovského 13. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce apřevedeny bezúplatně do majetku pronajímatele se stavbou Novostavba RD na pozemcích p. č. 253, 254/2 k. ú. Bystrc s pronájmem části pozemku p. č. 4558/2 k. ú. Bystrc, vlastníkovi pozemku p. č. 4558/1 k. ú. Bystrc s převodem částí pozemků p. č. 1931/24, 1931/25, 1931/26, 1931/28, 1931/30 a 1931/128 k. ú. Bystrc, na kterých je plánována výstavba dětského hřiště včetně přístupového chodníku SO v OS Panorama a pozemků 1931/3, 1931/2, 1931/130, 1931/38 a 7278/17, na kterých je plánováno zřízení ploch pro tříděný odpad, do majetku statutárního města Brna a s předáním těchto pozemků MČ Brno-Bystrc k údržbě s prodejem, případně pronájmem z úrovně MČ, pozemku p. č. 6876/9 k. ú. Bystrc vlastníkovi budovy č. p. 1080, v případě neuskutečnění prodeje tohoto pozemku, žádá o jeho svěření MČ se záměrem rozšířit poskytování služeb sociální péče, a to následujícím způsobem prodloužení doby poskytování pečovatelské služby do 21. hodiny (včetně dnů pracovního volna) a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb z 10 na 14 klientů n doporučila minimální dobu, po kterou má být provozována MŠ v obytném souboru Panorama, v délce 10 let a doporučila zděný charakter stavby této MŠ. n přidělila: veřejnou zakázku Výměna balkonových oken a dveří na obecních domech Foltýnova 7, 9, 11, Kachlíkova 6, 8, 9, 10, 11, 13 a Opálkova 6 v Brně- Bystrci uchazeči PLASTIKOV, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo veřejnou zakázku Rekonstrukce fasád na obecních domech Heyrovského sudá a Laštůvkova lichá v Brně-Bystrci uchazeči 3V & H, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Rekonstrukce sociálního zázemí Společenského centra v Brně-Bystrci, uchazeči Trojan-ZTI, s. r. o. a schválila smlouvu o dílo tímto s uchazečem veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Novostavba dětského hřiště při ulici Kamechy, uchazeči ZEMAKO, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu. RMČ vyřadila nabídku firmy Tomovy parky, s. r. o., pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele n jmenovala na základě doporučení kulturní a letopisecké komise do funkce kronikáře MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáše Přibyla s platností od a schválila Ing. Zdeňku Zychovi odměnu ve výši Kč za dlouholetou a kvalitní práci ve funkci kronikáře nnesouhlasila svyjádřením MMB odboru dopravy kumístění Centra obchodu aslužeb Brno-Bystrc vlokalitě mezi ulicemi Páteřní anad Dědinou podle předloženého záměru, který byl zaslán Krajským úřadem JM kraje, odborem životního prostředí dne apožaduje, aby byla prověřena možnost využití celé návrhové plochy SV mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědinou a Kachlíkova v územní studii n neschválila prominutí nájemného z pozemků p. č. 1938/713, 1938/714 a 1938/716 k. ú. Bystrc za rok 2013 n doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc: zrušit v Rozpočtových pravidlech na konci článku 4.5 text tak, aby jejich podíl na celkových opravách nepřekročil 30 % schválit 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši korun v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč, celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, výši odpisů zřízených příspěvkových organizací další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem* schválit Seznam oprav a investic 6/24. mim. RMČ dne n schválila výměnu aktualizovaného dílčího seznamu OPRAVY školství ndoporučilazastupitelstvu MČ Brno-Bystrc schválit poskytnutí finančního daru Kč obci Strunkovice nad Blanicí, IČO: , na likvidaci následků povodně z června 2013, schválit darovací smlouvu a uložit zapracovat poskytnutí finančního daru Kč do 1. změny rozpočtu. 6/17. ZMČ dne n schválilo: Seznam oprav a investic 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč; celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy; celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč; celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč; finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím; výši odpisů zřízených příspěvkových organizací; další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * poskytnutí finančního daru Kč obci Strunkovice nad Blanicí, IČO: , na likvidaci následků povodně z června 2013 a darovací smlouvu n zrušilo v Rozpočtových pravidlech na konci článku 4.5 text tak, aby jejich podíl na celkových opravách nepřekročil 30 % n vzalo na vědomí: stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc (R 6/27, bod ze dne ) ve věci provedení změn v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně bez připomínek stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc (R 6/27, bod ze dne ) ve věci návrhu vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005 o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna, bez připomínek. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013. 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od 15.30 hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ 7 8 2 0 1 1 Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

OBSAH. Informace pro občany

OBSAH. Informace pro občany Informace pro občany Slovo starosty Usnesení Rady města Usnesení Zastupitelstva města Osadní výbory; Městské byty Městský architekt; Dotace Optimalizace nákladů; Nezaměst. v ŽB; Mříže; Trh Skleněné městečko

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více