BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v programovém prohlášení Rady městské části, je řádná peče o svěřený veřejný Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady Vodohospodáři ukončili opravu opevnění břehů Brněnské přehrady v úseku od budovy Dopravního podniku po opěrnou zeď u res- Kdybych nevěřil, marně bych hledal smysl života Mons. Vnislav Fruvirt se v těchto dnech, v obdivuhodné svěžesti, dožívá 90 let. Bystrckým farářem je už neuvěřitelných majetek a vyvíjení iniciativy k jeho zvelebení a zhodnocení. Proto i tento rok probíhají investice a opravy školských budov s dobou realizace zejména během letních prázdnin. Akce nad 60 tis. Kč vč. DPH jsou zařazeny do Seznamů oprav a investic, které navrhuje komise RMČ Rada bystrckých škol a schvaluje Zastupitelstvo MČ. Následně jsou podle finančních možností zařazovány do rozpočtu MČ a soutěženy, včetně vyvěšení na webových stránkách. Havarijní akce, jejichž realizace nestrpí odkladu, jsou hrazeny z rezervy pro havárie. Vzhledem k průběhu zimy a jara proběhly opravy střech v mateřských školách Kachlíkova 17, Štouračova 23, Laštůvkova 57/59, v MŠ a ZŠ (pokračování na str. 3) taurace Rybářská bašta. Rekonstrukci na celkové délce 590 metrů doplnila i náhradní výsadba stromů. Před víkendem také začalo srážení fosforu na přítoku do nádrže s pomocí síranu železitého s dávkou 10 mg na litr. Státní podnik Povodí Moravy ukončil v uplynulých květnových dnech opravu opevnění břehů Brněnské přehrady v katastrálním území Rakovec. Rekonstrukční práce na celkem 590 metrech délky doplnila v květnu i náhradní výsadba stromů za účasti odborníků z oblasti životního prostředí. Před zahájením letošní turistické sezony začalo i dávkování síranu železitého na přítoku do nádrže a uskutečnila se také těžba naplavenin z hladiny v lokalitách u hráze a Rakovecká zátoka. (pokračování na str. 6) 40 let. Ačkoliv mu život často ukazoval svoji odvrácenou tvář, zasmušilost u něj nehledejte. Čím je pro něho víra a proč nikdy neslavil svátek? I na to jsme se zeptali, když jsme s přáním pevného zdraví do dalších let monsignora V. Fruvirta navštívili s žádostí o rozhovor: Otče, kdy a jak přišlo vaše rozhodnutí stát se knězem? Jako kluk jsem měl pěkný prospěch, a tak jsem na základě doporučení našeho p. faráře nastoupil do chlapeckého semináře v Brně na Veveří. Definitivně jsem se rozhodl stát knězem ke konci gymnázia. (pokračování na str. 7) Vážení bystrčtí spoluobčané! Nastává období dovolených a školních prázdnin. Pro městskou část je to ale velmi pracovní období, kdy probíhají opravy a investice ve školských zařízeních. O tom se dočtete v podrobném článku. Zde ho chci doplnit i výhledem do budoucnosti. Letos jsme se pustili do zateplení MŠ Kachlíkova 17 z vlastních prostředků. Vzhledem k rychlé reakci na vyhlášení dotace MŽP nám velmi pravděpodobně velkou část nákladů pokryje evropská dotace. O totéž se pokusíme i v příštím roce, kdy chceme pokračovat v zateplení dalších MŠ. Bohužel se nám stále nedaří prosadit výstavbu šestitřídní MŠ na Kamechách. Vzhledem k nastupujícím silnějším ročníkům do prvních tříd ZŠ nemůžeme přestavět třídy pro potřeby MŠ. Naopak, již od příštího školního roku budou někteří ředitelé ZŠ slučovat třídy na druhém stupni, aby tak postupně uvolňovali prostory pro nové žáky i pro připravovanou povinnou výuku dalšího cizího jazyka. Proto začínáme připravovat projekt výstavby dvoutřídní montované MŠ pro 56 dětí v areálu ZŠ Laštůvkova. Záměr jsem projednal s ředitelem této školy a získal jeho souhlas. V případě pozdějšího poklesu zájmu o MŠ může zařízení sloužit jako centrum volnočasových aktivit pro mládež, které v Bystrci velmi chybí. Zároveň bychom chtěli v areálu postavit i dětské hřiště, které by v odpoledních hodinách a o víkendech sloužilo široké veřejnosti. Na základě našeho zásadního požadavku při udělení souhlasu k výstavbě obytného souboru Panorama vyroste zde soukromá MŠ pro 50 dětí. Alespoň částečně tak pokryjeme potřebu volných míst v MŠ. Pozornost nevěnujeme jen zlepšení podmínek pro školáky. Během letních měsíců bude realizovaná novostavba dětského hřiště v OS Kamechy, proběhne rekonstrukce dětského hřiště na ulici Rerychova u č. 14 a výstavba stezky zdraví s cvičebně-rehabilitačními prvky v Údolí oddechu. Bude realizovaná i řada dalších akcí, z těch větších to budou vestavba archivu a spisovny do objektu kotelny v areálu ZŠ Vejrostova 1 a rekonstrukce sociálního zařízení ve Společenském centru. Před námi jsou tak velmi pracovní prázdniny. Milí spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám jménem svým i celé redakční rady Bystrckých novin příjemné prožití dovolených a nabrání nových sil do dalších měsíců nejen tohoto roku. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Co se událo Bystrcké noviny 7/ Brněnský biskup Vojtěch Cikrle navštívil Bystrc Do posledního místa farníky zaplněný kostel sv. Janů v Bystrci zažíval v neděli 2. června významnou událost. Ačkoliv slavnost, která byla na pořadu dne, se koná takřka výhradně v katedrále na Petrově, tentokrát brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělal výjimku a po bezmála 16 letech zavítal do bystrcké farnosti. V netrpělivém očekávání bylo zejména čtrnáct převážně mladých věřících, kteří se na přijetí svátosti biřmování (neboli křesťanské zralosti) bezmála rok a půl pod vedením místního pana kaplana svědomitě připravovali. Zatímco povědomí o dalších šesti svátostech, jakými jsou mj. křest či manželství, je všeobecně rozšířené, ne každý ví, že při biřmování biskup označuje hlavu posvěceným křižmem. Na závěr nedělní slavnosti poblahopřál otec biskup místnímu panu faráři Mons. Vnislavu Fruvirtovi k jeho devadesátinám a zároveň mu předal medaili sv. Cyrila a Metoděje, čímž ocenil jeho čtyřicetileté působení v bystrcké farnosti. K poděkování za obětavou službu pro farnost se připojili rovněž bystrčtí farníci. Mgr. Eva Máchová, pastorační asistentka ŘK farnost sv. Janů v Brně-Bystrci Bystrcké hody ohlédnutí Již čtrnáctý ročník této obnovené slavnosti se konal v neděli 23. června na prostranství před Společenským centrem v Brně-Bystrci. Hodovou zábavu krátce po šestnácté hodině zahájil starosta městské části Vladimír Vetchý. Poté patřil taneční parket bystrckým dětem, které navštěvují folklorní soubor Brněnský Valášek. Předvedly taneční pásmo Ptačí řeč. Nejmenší tanečníky vystřídali starší členové souboru, kteří za doprovodu cimbálové muziky zatancovali hodové pásmo se stavěním máje a točené. Diváci potleskem ocenili výkony chlapců při náročném odzemku. Soubor se představil na hodech v podvečerních hodinách ještě jednou. V průběhu hodové zábavy vystoupily i další šikovné děti z Bystrce. V sedmnáct hodin předvedli své taneční umění malí tanečníci a tanečnice z folklorního souboru Skřivánek při MŠ Kachlíkova 19. Jejich pásmo se jmenovalo Ve Vsetíně na zámku. Zatancovat si v rámci hodů mohla samozřejmě i veřejnost. Pro všechny přítomné vyhrávala oblíbené dechové skladby k tanci i společnému zpívání Moravská kapela. O písně na pěknú notečku se pak postarala cimbálová muzika DNS Brněnský Valášek. Součástí hodů byl i řemeslný jarmark s tradičními výrobky. Zde si mohli návštěvníci prohlédnout či nakoupit například dřevěné hračky, ozdobné keramické i skleněné výrobky, šperky, drobné dřevěné kuchyňské náčiní nebo proutěné košíky. Atrakcí byla i kovářská dílna, kde předváděl přímo před diváky svou šikovnost i sílu statný kovář. Návštěvníci také mohli ochutnat koláče, sýry a další nabízené laskominy. Nechyběly ani atrakce pro děti. Počasí nám také přálo, což se jistě, spolu s nabídkou pestrého programu, odrazilo ve zvýšené návštěvnosti této akce. Počet návštěvníků se pohyboval kolem pětiset. V případě Bystrce se ovšem nejedná o hodové slavnosti v tradiční podobě. Bohužel se nepodařilo získat mladé obyvatele této městské části k aktivní účasti na hodech, které se bez chasy neobejdou. Přesto je jistě hodová zábava příjemným zpestřením nabídky letních kulturních akcí i místem setkání bystrckých obyvatel všech generací. A možná se nám časem podaří, díky navázané spolupráci s dětským folklorním souborem Brněnský Valášek a Skřivánek, hodovou tradici v její původní podobě v Bystrci zase obnovit. Bohdana Sekyrová, vedoucí odboru kultury ÚMČ Brno-Bystrc

3 Bystrcké noviny 7/ Opravy a investice ve školství v roce 2013 (pokračování ze str. 1) Pramínek a nad školní jídelnou Laštůvkova 77 v celkové hodnotě 71 tis. Kč. Řešíme i havarijní opravu střechy na ZŠ Vejrostova 1 a kanalizace v MŠ Laštůvkova 57/59. V současné době jsou připraveny pro realizaci v rámci letních prázdnin následující opravy: MŠ a ZŠ Pramínek, Heyrovského 13 oprava a nátěr plechové střechy rozpočtové náklady do Kč. MŠ Štouračova 23 oprava elektroinstalace v celé budově MŠ zahrnující výměnu hliníkových rozvodů, rekonstrukci rozvaděčů, instalaci nouzového osvětlení a výměnu všech vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles v provedení zářivkových LED trubic s rozpočtovými náklady do Kč vč. DPH. V budoucnu přinesou energetickou úsporu, která vyrovná zvýšené náklady akce oproti provedení v klasických zářivkových trubicích. MŠ Sluníčko (Šťouračova 23) Kotelna pro MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 oprava měření a regulace bude zahrnovat kompletní rekonstrukci elektroinstalace rozvaděčů a řídícího systému tak, aby to odpovídalo dnešním předpisům a normám a technickým možnostem nové regulace vytápění rozpočtové náklady do Kč vč. DPH. MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 oprava elektroinstalace na chodbách a v zázemí budovy (mimo tříd a sociálních zařízení realizováno na podzim 2012) zahrnující výměnu hliníkových rozvodů, rekonstrukci rozvaděčů, výměnu osvětlovacích těles, vypínačů, zásuvek a instalaci nouzového osvětlení v rozpočtových nákladech do Kč vč. DPH. MŠ Zvídálek (Kachlíkova 17) MŠ Kachlíkova 17 zateplení mateřské školy zakázka zahrnuje opravu meziokenních vložek bez zásahu do interiéru, zateplení fasády, střechy, výměnu střešních prvků, dodávku nové hromosvodné soustavy, přeložení antény, související opravy schodišť a rampy, nátěry zábradlí a únikových schodišť, opravy anglických dvorků, opravy zastřešení vstupů, zateplení stropu technického podlaží foukanou pěnou, přeregulování otopné soustavy. Rozpočtové náklady jsou podle smlouvy o dílo 2,577 mil. Kč vč. DPH. ZŠ Heyrovského 32 rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky a učitele a přeložení úklidových komor. Součástí bude výměna rozvodů vody, kanalizace, výměna obkladů a dlažeb, dveří, instalace závěsných klozetů a zápustných umyvadel včetně baterií a souvisejících doplňků (zrcadla, dávkovače mýdla, zásobníky na ručníky, odpadkové koše, držáky na toaletní papír, nástěnné WC soupravy). Rozpočtové náklady jsou podle smlouvy o dílo 3,106 mil. Kč vč. DPH. Na poslední dvě investiční akce jsme získali z volných zdrojů finančních prostředků města Brna z minulých let dotace po 2 mil. Kč. Snažíme se samozřejmě získávat zdroje i z příslušných operačních programů. V průběhu měsíce března byla vyhlášena výzva MŽP na program zateplení. Protože jsme měli připravený projekt pro MŠ Kachlíkova 17, okamžitě jsme projednávali, zpracovávali a podali žádost o čerpání financí z evropských fondů na tuto akci. Počátkem června nám bylo na úřad doručeno sdělení, že projekt Zateplení MŠ Kachlíkova 17 byl na jednání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí doporučen panu ministru životního prostředí k financování z evropských fondů. Registrační list a Rozhodnutí očekáváme do konce června Vyplatí se mít připravené studie a projekty. Proto jsme se také zaměřili na poslední nezateplenou ZŠ Laštůvkova 77. Usilujeme o celkovou rekonstrukci obvodového pláště budovy, včetně souvisejících oprav, a o zařazení projektu do příslušných výzev Operačního programu Životní prostředí na realizaci úsporných opatření (zateplení budov). Vysoutěžili jsme projektanta na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele, realizaci akce a aktualizaci energetického auditu. Na přípravě jednáme s projektantem společně za účasti zástupců MČ (starosta, Ing. Nepejchalová), ředitele školy a manažerky projektů z oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna. Projekt předáme městu Brnu jako podklad k získání dotace z evropských fondů. Chceme se tak i z vlastních prostředků podílet na dofinancování této akce a zlepšit její pozici na zařazení na realizovatelné místo. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Z radnice 3 Dotazy a odpovědi Chci vyměnit obec. jednopok. byt za větší Čištění a RK mi místních sdělila, že komunikací bytový odbor zkoumá a parkovišť při probíhá výměně, v Bystrci zda nájemníci podle nevlastní schváleného nemovitost. rok Jde 2013 o to, vždy že jsem v době zdědila od malý 7 do neobyva- 15 hodin plánu pro v termínech telný domek uvedených bez vody, elektřiny na straně (na 4. zbourání) čištění a malou je oznámeno zahradu. Mohla umístěním bych přijít pře- Prováděnnosných obyt, ikdyž dopravních je domek neobyvatelný? značek sedm To bych dní předem neměla s šanci vyznačením byt vyměnit? data dne čištění nájemnice na dodatkové Při vydávání tabulce. souhlasu Upozorňujeme s výměnou na bytů nutnost je ze sledovat strany bytového termínyodboru na těchto zjišťováno přenosných zda nájemci bytů značkách nemají ajinou umožnit možnost bezproblémový bydlení. Při dopravních pohyb posuzování vozidel je postupováno údržby. Termíny individuálně čištění na jsou rovněž základě avizovány doložených na dokladů úřední avždy desce je MČ zohledňováno zda stránkách: lze nemovitost užívat. Bystrc a webových Mgr. Romana Rajdová, odbor bytového hospodářství Dne jsem měla dotaz ohledně sekání trávy nad ulicí Větrná... stále není posekáno, tráva je místy 1,5 m vysoká. Brodíme se zde trávou už měsíc. Zde se letos ani jednou nesekalo! Prosím, nepište mi, že je mokro a nejde to posekat, od přece stále neprší! Druhý dotaz: kdo sekáče kontroluje (jméno) a zda je byl zde někdo kontrolovat? Hana Plochy zařazené v pravidelné údržbě veřejné zeleně u domů Větrná 1, 3, 5 a Větrná 18 byly kompletně posečeny dne Tyto plochy jsou sečeny v režimu pěti pokosů během vegetačního období. Plochy navazující zeleně mezi garážovými dvory a starou dálnicí, které nejsou sadovnicky nijak upraveny jsou vzhledem ke svému menšímu významu a rovněž z úsporných důvodů sečeny pouze třikrát. Tyto pokosy je třeba rovnoměrně rozložit během celého vegetačního období. Neupravených ploch je v Bystrci více než 20 hektarů akompletně by měly být posečeny nejpozději do konce tohoto měsíce. Jejich pokos konkrétně na Větrné pak bude proveden nejpozději do konce příštího týdne. Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy Chci se zeptat, kde bych mohla najít kompletní seznam obecních bytů vbystrci kvůli výměně bytu. Potřebovala bych skutečný seznam OB, protože na některých vchodových dveřích je nálepka správy Bytasenu, ale ve skutečnosti jsou byty v osobním vlastnictví abytasen to nadále pouze spravuje a já to podle toho nepoznám. Jana Seznam obecních domů ve vlastnictví města Brna /nejenom svěřených MČ Brno-Bystrc/ naleznete na bytový odbor /dokumenty-prodej bytových domů-seznam domů nedoporučených k prodeji/. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 7/ Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc, která byla schválena na 6/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc s účinností od , zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: Pronajmout obecní byt, na kterém je účetně vykázán dluh n byt č. 44 v domě Rerychova 14, velikosti 1+1 o celkové výměře 43,72 m 2 v 9. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši Kč. n byt č. 9 v domě Laštůvkova 33, velikosti 1+1 o celkové výměře 57,68 m 2 v 5. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Problematika holubů Městské populace zdivočelých holubů tvoří potomci holubů skalních (Columba livia), žijících v západní a jižní Evropě, severní Africe a přední Asii. Ještě před několika málo desetiletími byla jejich hejna neodmyslitelně spojena s českým venkovem, protože téměř v každém stavení byly holubníky. Dnes je jejich chov spíše výjimkou a holubi začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění. Následkem toho se však přemnožují a působí značné škody. Snahy tlumit početnost tohoto druhu často narážejí na odpor veřejnosti, která v holubech spatřuje tradiční oživení denaturalizovaného městského prostředí. Ochránci stavebních památek, ekonomové a zdravotníci však mají opačný názor. n byt č. 1 v domě Černého 30, velikosti 3+1 o celkové výměře 79,80 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh, mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Uvedená Kritéria a formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a ke stažení na webových stránkách odbor bytového hospodářství. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Pro zajímavost, jeden hnízdící pár odchová ročně kolem 3 6 mláďat. Početnost pražské populace holubů byla v minulých letech odhadována na kusů, početnost bratislavské na až kusů a brněnské na kusů. Zajímavý je údaj, že v roce 1945 čítala populace zdivočelých holubů v Brně asi 200 kusů. Likvidace holubů V odborných článcích jsou nějaké způsoby likvidace holubů popisovány. Bohužel mnoho jich není. Zcela je například zakázáno použití jedů nebo látek, které holuby hubí, či jim brání v rozmnožování, protože tyto škodliviny v prostředí mohou ublížit i jiným živočichům nebo lidem. Co se týká Brna podle poskytnutých informací z MMB se provádí asi jednou za rok v Brně-Chrlicích plánovaný odstřel holubů u obilních sil. Za další povolenou metodu se považuje odchyt a usmrcení holubů v atmosféře CO 2. Tento zásah musí provádět osoba (firma) s příslušným oprávněním. Zkušenosti s odchytem a následným hubením holubů poukazují na to, že zásah musí být proveden najednou na velkém území, protože malou uprázdněnou lokalitu rychle (během několika týdnů) obsadí holubi z blízkého okolí, takže poměrně drahý zásah absolutně ztratí efekt. Střídání kronikářů Na jaře letošního roku oznámil dosavadní kronikář pan Ing. Zdeněk Zych, že se rozhodl během několika měsíců ukončit svoji činnost. Jmenován byl v únoru 2007 a úspěšně pracoval takřka sedm a půl roku, zpracoval kroniky let Patří mu velké poděkování za jeho dlouholetou kvalitní práci a aktivitu, s jakou navštěvoval bystrcké akce a pořizoval i vlastní fotodokumentaci. K prvnímu červenci dochází ke generační výměně, novým kronikářem byl jmenován Ing. Tomáš Přibyl, bystrcký rodák, autor řady knih literatury faktu a také držitel Ceny města Brna za žurnalistiku apublicistiku za rok 2002 (jako její historicky nejmladší laureát). Pan Přibyl je předním českým popularizátorem kosmonautiky, více se o něm můžete dozvědět na jeho osobních stránkách Pokud budete mít nějaký námět, nápad nebo tip na událost, která si zaslouží zaznamenání v kronice, můžete nového kronikáře kontaktovat na u: A co ke své příští činnosti říká sám nový kronikář? Cituji: Tvorbu kroniky beru jako velkou výzvu a není to fráze. Zatímco jiné texty přicházejí a odcházejí a druhý den si na ně často nikdo ani nevzpomene, kronika je věčná. Je otiskem dneška a dokumentem, podle kterého bude jednou naše doba hodnocena. RNDr. Alena Křivánková, za Komisi kulturní a letopiseckou Omezení výskytu holubů Holubi se vyskytují zejména tam, kde mají příznivé podmínky k hnízdění a dostatek potravy. Z tohoto důvodu je nejúčinnější metodou jejich redukce ochrana a zabezpečení staveb včetně bytových domů s balkony, lodžiemi, různými výklenky a římsami proti hnízdění. K zabezpečení se využívají speciální sítě, mnoho druhů bodců a další speciální opatření. Důležité je zabránit holubům vnikat do objektů a zahnízdit. Toto je prvořadou povinností správců a vlastníků nemovitostí. Další důležitou věcí je holuby nekrmit! Za tímto účelem vydalo Statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, kde je výslovně uvedeno v čl. 1, odst. (1) Znečišťováním ulic a veřejných prostranství se rozumí zejména: mimo jiné v odst. b) rozptylovat krmení pro zvířata. Jinými slovy nosit v tašce, či pytlíku krmení kačenkám například k lávce U zoologické zahrady apotom je rozhazovat po zemi je jednoznačně kvalifikováno jako přestupek. Ing. Eva Kubátová, vedoucí OŽPD Zdroj čerpáno z článků na internetu: Problematika zdivočelých holubů ve městech zpracovaný Hygienickou a technickou správou WSi s.r.o. a Metodické doporučení SZÚ k zabezpečení objektů proti holubům

5 Bystrcké noviny 7/ Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 6/28. RMČ dne n schválila: rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 6216/1, 6216/2 a id. 1/5 pozemků p. č. 2093/4 a p. č. 2093/204 k. ú. Bystrc dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. j. OMI/SML/2011/F/698 M dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. j. OMI/SML/2010/F/627 B zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Zřízení stezky zdraví s cvičebně rehabilitačními prvky v Údolí oddechu Dohodu o zabezpečení výkonu a úhradě činností v přenesené působnosti státní správy I. stupně" s MČ Brno-Kníničky s účinností od a zrušila usnesení R 6/ s účinností od ceníky za poskytování sociálních služeb, zrušila usnesení R 5/ odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovi na dotaz vznesený na 6/16. ZMČ, dne , v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty pronájem bytu č. 12 v domě Černého 39, velikosti 2+1 vyvěšení záměru pronajmout byt č. 10 v domě Černého 52, vel. 2+1 za částku ve výši Kč a zrušila část usnesení R 6/ ; bod. 2) pronájem nebytového prostoru (buňka č. 4) v PS Lýskova o výměře 40 m 2 za účelem provozování prodejny ovoce, zeleniny a doplňkového zboží týkajícího se sýrů a uzenin. Pronájem na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 800 Kč/m 2 /rok n souhlasila: s měsíční odměnou uvolněných členů ZMČ vypočtenou dle příl. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a zrušila usnesení R 6/ s prodloužením nájemní smlouvy ze dne firmě Bytasen, spol. s r. o., se sídlem Kotěrova 1b, Brno, IČ: na pronájem nebytových prostor v Základní škole Brno, Laštůvkova 77 do , s možností tříměsíční výpovědní lhůty ze strany pronajímatele s prodloužením nájemní smlouvy ze dne na pronájem nebytových prostor za účelem provozování zubní ordinace v Základní škole Brno, Laštůvkova 77, MUDr. Zuzaně Moravusové, privátní zubní lékařky, do s výjimečnou výší nájemného od 500 Kč/m 2 /rok bez energií s možností tříměsíční výpovědní lhůty ze strany pronajímatele. MUDr. Zuzana Moravusová poskytuje na základě smluvní dohody s ředitelem školy žákům první pomoc při úrazech a ošetřuje mentálně postižené děti i dospělé. Uvedená činnost je v Brně ojedinělá a vzhledem k časové náročnosti ekonomicky méně výhodná u ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., s realizací nového zastřešení teras ubudovy Heyrovského 13. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce apřevedeny bezúplatně do majetku pronajímatele se stavbou Novostavba RD na pozemcích p. č. 253, 254/2 k. ú. Bystrc s pronájmem části pozemku p. č. 4558/2 k. ú. Bystrc, vlastníkovi pozemku p. č. 4558/1 k. ú. Bystrc s převodem částí pozemků p. č. 1931/24, 1931/25, 1931/26, 1931/28, 1931/30 a 1931/128 k. ú. Bystrc, na kterých je plánována výstavba dětského hřiště včetně přístupového chodníku SO v OS Panorama a pozemků 1931/3, 1931/2, 1931/130, 1931/38 a 7278/17, na kterých je plánováno zřízení ploch pro tříděný odpad, do majetku statutárního města Brna a s předáním těchto pozemků MČ Brno-Bystrc k údržbě s prodejem, případně pronájmem z úrovně MČ, pozemku p. č. 6876/9 k. ú. Bystrc vlastníkovi budovy č. p. 1080, v případě neuskutečnění prodeje tohoto pozemku, žádá o jeho svěření MČ se záměrem rozšířit poskytování služeb sociální péče, a to následujícím způsobem prodloužení doby poskytování pečovatelské služby do 21. hodiny (včetně dnů pracovního volna) a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb z 10 na 14 klientů n doporučila minimální dobu, po kterou má být provozována MŠ v obytném souboru Panorama, v délce 10 let a doporučila zděný charakter stavby této MŠ. n přidělila: veřejnou zakázku Výměna balkonových oken a dveří na obecních domech Foltýnova 7, 9, 11, Kachlíkova 6, 8, 9, 10, 11, 13 a Opálkova 6 v Brně- Bystrci uchazeči PLASTIKOV, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo veřejnou zakázku Rekonstrukce fasád na obecních domech Heyrovského sudá a Laštůvkova lichá v Brně-Bystrci uchazeči 3V & H, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Rekonstrukce sociálního zázemí Společenského centra v Brně-Bystrci, uchazeči Trojan-ZTI, s. r. o. a schválila smlouvu o dílo tímto s uchazečem veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: Novostavba dětského hřiště při ulici Kamechy, uchazeči ZEMAKO, s. r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu. RMČ vyřadila nabídku firmy Tomovy parky, s. r. o., pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele n jmenovala na základě doporučení kulturní a letopisecké komise do funkce kronikáře MČ Brno-Bystrc Ing. Tomáše Přibyla s platností od a schválila Ing. Zdeňku Zychovi odměnu ve výši Kč za dlouholetou a kvalitní práci ve funkci kronikáře nnesouhlasila svyjádřením MMB odboru dopravy kumístění Centra obchodu aslužeb Brno-Bystrc vlokalitě mezi ulicemi Páteřní anad Dědinou podle předloženého záměru, který byl zaslán Krajským úřadem JM kraje, odborem životního prostředí dne apožaduje, aby byla prověřena možnost využití celé návrhové plochy SV mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědinou a Kachlíkova v územní studii n neschválila prominutí nájemného z pozemků p. č. 1938/713, 1938/714 a 1938/716 k. ú. Bystrc za rok 2013 n doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc: zrušit v Rozpočtových pravidlech na konci článku 4.5 text tak, aby jejich podíl na celkových opravách nepřekročil 30 % schválit 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši korun v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč, celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, výši odpisů zřízených příspěvkových organizací další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem* schválit Seznam oprav a investic 6/24. mim. RMČ dne n schválila výměnu aktualizovaného dílčího seznamu OPRAVY školství ndoporučilazastupitelstvu MČ Brno-Bystrc schválit poskytnutí finančního daru Kč obci Strunkovice nad Blanicí, IČO: , na likvidaci následků povodně z června 2013, schválit darovací smlouvu a uložit zapracovat poskytnutí finančního daru Kč do 1. změny rozpočtu. 6/17. ZMČ dne n schválilo: Seznam oprav a investic 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč; celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy; celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč; celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč; finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím; výši odpisů zřízených příspěvkových organizací; další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * poskytnutí finančního daru Kč obci Strunkovice nad Blanicí, IČO: , na likvidaci následků povodně z června 2013 a darovací smlouvu n zrušilo v Rozpočtových pravidlech na konci článku 4.5 text tak, aby jejich podíl na celkových opravách nepřekročil 30 % n vzalo na vědomí: stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc (R 6/27, bod ze dne ) ve věci provedení změn v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně bez připomínek stanovisko Rady MČ Brno-Bystrc (R 6/27, bod ze dne ) ve věci návrhu vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005 o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna, bez připomínek. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

6 6 Z radnice Bystrcké noviny 7/ Sbírka je otevřena, pomoc Brna začala Číslo bankovního účtu /5400, který zřídilo město Brno na pomoc obcím postiženým povodněmi, je od pondělí 17. června 2013 aktivní. Veřejná sbírka začala. Konání veřejné sbírky schválila Rada města Brna ve středu 12. června Proběhne na celém území statutárního města Brna prostřednictvím zvláštního bankovního účtu zřízeného na dobu do za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na humanitární pomoc ke zmírnění následků způsobených povodněmi roku 2013 na území Středočeského a Ústeckého kraje. Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman Onderka a člen rady města a starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka. Číslo účtu je /5400 název banky: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka adresa banky či pobočky: pobočka Brno, Hilleho 6, PSČ Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB O názvu uličky mohou hlasovat všichni Brňané Návrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, které z ní vzešly, reaguje vedení města Brna a městské části Brno-střed návrhem nového hlasování. Nová anketa je zaměřena pouze na dosud nepojmenovanou komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku (parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu společnému návrhu TJ Sokol Brno I a zmíněného divadla nazvat ji uličkou Václava Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého nebo Jana Calábka. Změnily se i podmínky hlasování. Původně bylo možné hlasovat na internetu, nyní budou moci občané starší 15 let vyjádřit svůj názor pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků s připojeným čestným prohlášením o místě trvalého bydliště v Brně. Odevzdat je bude možné na dvou místech v Urban centru a na Úřadě městské části Brnostřed. Anketa probíhá od 3. června do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako podklad pro rozhodování samosprávných orgánů. Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování. Vybrat si budou moci z uvedených tří jmen, k dispozici bude také varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat. Hlasovací místa Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice) Otevírací doba: pondělí pátek hodin, hodin Úřad městské části Brno-střed (pracoviště Czech Point, Dominikánská 2) Otevírací doba: pondělí a středa 8 12 hodin, hodin, úterý a čtvrtek hodin, hodin, pátek hodin Navržené osobnosti Václav Havel ( ) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Christian Karel André ( ) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea. Jan Calábek ( ) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV. Úřad městské části Brno-střed Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady (pokračování ze str. 1) Srážení fosforu na přítoku do vodní nádrže jsme zahájili dávkou síranu železitého deset miligramů na litr, která se bude operativně měnit podle aktuálního stavu kvality vody, uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík s tím, že projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži vstoupil do své II. etapy v letech Po dobu pěti let musí správce toku zajistit udržitelnost dosažených parametrů kvality vody, která je na rozdíl od let minulých bez problémů s masivním výskytem vodního květu sinic. Po tříletém provozu zařízení na provzdušňování vodního sloupce i srážení fosforu na přítoku se podařilo snížit množství sinic v sedimentech a zvýšit koncentraci kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l. Opatření doplnila také úprava rybí obsádky a podrobný monitoring vody a sedimentů. Z něj vyplývá, že Brněnská přehrada je z biologického i rekreačního hlediska ve zlepšeném stavu. Zlepšení kvality vody potvrdily i výsledky sledování Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, která od roku 2010 nevyhlásila zákaz koupání. Oprava poškozeného opevnění břehů a schodů v Rakovecké zátoce v úseku od budovy Dopravního podniku po opěrnou zeď u restaurace Rybářská bašta se uskutečnila v celkové délce 590 metrů. Opevnění břehů vodního díla je na tomto místě vyřešeno betonovými zatravňovacími panely a lomovým kamenem. Práce probíhaly od listopadu 2012 do konce dubna 2013 a jejich převážná část byla při snížené hladině vodního díla na kótě 225,00 metrů nad mořem, popsal ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s. p.) Jan Moronga. Stavba podle něj začala odstraněním porostů včetně pařezů, poté následovalo rozebrání opevnění z poškozených úseků, vybourání starých schodů a konkrétní provedení oprav. Vyhloubení rýh pro založení opěrné patky doplnilo zhutnění základové spáry a osazení prefabrikátových základových bloků. Výkopy kolem základu stavebníci zasypali a zhutnili, poté doplnili podloží pod panely zeminou do požadovaného sklonu. Po zhutnění podloží provedli podsyp z makadamu s opětovným zhutněním, na tuto vrstvu položili netkanou geotextilii a následně pak betonové panely. Otvory v panelech stavbaři vysypali jemným štěrkem a schody vytvořili z monolitického železobetonu. Úsek od schodů po měnírnu v celkové délce 47 metrů z lomového kamene nejdříve rozebrali, zhotovili zapuštěnou patu a opevnění znovu provedli z lomového kamene nasucho, s urovnáním pohledového líce ve sklonu 1:2,5. Dno u základových patek opravovaných úseků rovnoměrně urovnali tak, aby nový stav navazoval na dosavadní dno. Terén od vrchu opevnění byl pozvolně upraven ke kraji cesty a oset travním semenem, uzavřel Jan Moronga. Prováděná opatření na Brněnské údolní nádrži mají podle odborníků pozitivní vliv na kyslíkový režim nádrže, zejména pak v nejhlubších místech u hráze, kde byl v předchozích letech vždy kyslíkový deficit. Aerace zajistila také dostatečné prokysličení hlavního jezera nádrže, což úspěšně obstálo i v extrémně suchém a teplém roce Dávkování síranu železitého na vtoku do nádrže je pak vysoce účinnou metodou odbourání fosforečnanů v nádržích (až 96 %). Monitoring prokázal snížení množství buněk sinic v sedimentu oproti sezonám před realizací projektu s jednoznačně kladným vlivem na celkový stav nádrže. Ing. Jiří Macík, útvar vnějších vztahů a marketingu

7 Bystrcké noviny 7/ Vyměňte si řidičák! Už máte vyměněný řidičák? Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. ledna 2001 do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.) Více na Odbor dopravně správních činností MMB Strážníci na kolech budou letos víc vidět V zářivě žlutých dresech, od letoška i díky využití reflexních pruhů v pase a na modrých rukávech ještě lépe viditelných, vyrazily už v květnu do terénu na území města Brna cyklohlídky městské policie. Jejich značnou výhodou je fakt, že právě na kole mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, a to i v odlehlejších lokalitách, kde není možné ke zrychlenému přesunu používat motorizované prostředky. Cyklohlídky strážníků budou po celé léto dohlížet na dodržování veřejného pořádku a monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či v přírodních územích využívaných hojně k rekreaci a odpočinku. Zapojení cyklohlídek MPB do přímého výkonu služby se v minulých letech osvědčilo, a tak kromě Brněnské přehrady, vinohradských Akátek a líšeňského Mariánského údolí, budou strážníci na jízdních kolech občanům k dispozici i v dalších vytipovaných částech města. Mgr. Pavel Šoba, MP Brno V noci ze 13. na 14. dubna 1950 došlo při tzv. Bartolomějské noci řeholníků k likvidaci mužských řádů. To už jste byl knězem. Jak jste vše vnímal? Byla to zcela bezprávní situace. Do klášterů vtrhla při akci s krycím názvem K na základě příkazu shora ozbrojená složka, zabrala veškerý majetek a řeholníci byli odvezeni do internačních táborů, aniž by dostali možnost se obhájit. S tím se však komunisté nespokojili a postupně začali odvolávat i faráře z duchovní správy. V květnu 1952 jste byl z Tvarožné přeložen do Mašovic u Znojma. Je to tak? Ano. Bylo to kolem svátku tří zmrzlých mužů a pamatuji si, že byla citelná zima. Přiznám se, že z Tvarožné se mi neodcházelo lehko. V listopadu téhož roku jsem rukoval na vojnu a v lednu roku 1953 mě přišli zatknout. Při výslechu se ode mě nic nedozvěděli. Označili mě tedy aspoň za duchovního vůdce tzv. protistátní skupiny a za velezradu jsem byl odsouzen k deseti letům vězení. Kde všude vás kněze věznili? Umístili nás do Valdic, na Mírov a do Leopoldova u Trnavy. Nikoho z nás vězňů ale na jednom místě nenechali moc dlouho, ale přemisťovali nás. Tomuto jejich systému jsme mezi sebou na celách v nadsázce říkali Poznej svou vlast. Sbalit se nám netrvalo dlouho na své osobní věci měl každý z nás pouze jednu krabici. Kněžskou službu jste musel dočasně opustit a jeden čas jste se živil i jako řidič tramvaje. Paradoxně právě na trase do Bystrce, kam jste o pár let později nastoupil jako vicarius adiutor (kněz vypomáhající faráři pozn. aut). Do bystrcké farnosti jste přišel v roce Jaký byl pro vás první den na novém místě? Všechno se točilo kolem stěhování, se kterým byla spojena spousta starostí a než jsem se nadál, byl večer. Tak jsem tady do toho působení vpadl hned první den rovnýma nohama. Čtyřicet let na jednom místě. Dá se to vydržet? Farář musí umět ledacos vyslechnout. Páter Kadaník, se kterým jsem byl ve vězení, pocházel z Podkrkonoší a svým typickým nářečím často říkával: Lidé jsou různé. Snažím se tím řídit. Ani kněz se nezavděčí úplně všem. Protože i kněz, jako každý člověk, má své chyby. Bystrcká fara je v rámci Brna zvláštní tím, že v její blízkosti jsou služebny městské i republikové policie. Cítíte se tady, takto obklopen, bezpečně? Myslím, že se tady cítím dost bezpečně (úsměv). Ví se o vás, že máte rád humor. Vzpomenete si na nějaké životní období, kdy vám nebylo do smíchu? Asi vás to překvapí, ale myslím, že žádné takové nebylo. Já jsem se snažil i těžká období s Boží pomocí zvládnout. Smysl pro humor mi pomáhal držet se nad vodou. Z radnice, rozhovor 7 Kdybych nevěřil, marně bych hledal smysl života (pokračování ze str. 1) Vaše jméno Vnislav je poněkud neobvyklé. Měl jste s ním v životě nějaké trable? Neřekl bych. Snad jen trochu. K jménu jsem přišel tak, že moje maminka četla jakousi knihu. To mé jméno se jí líbilo tak moc, že se o něm zmínila před svým bratrem Janem a jeho manželkou, kteří mi šli ke křtu za kmotry. A oni, snad proto, aby mamince udělali radost, nadiktovali panu faráři při křtu právě Vnislav. To moje jméno není ani v kalendáři. Promiňte, ale skoro to vypadá, že jste svůj svátek nikdy neslavil. Přesně tak, neslavil. Čím je pro vás v životě víra? Pro mě je to záležitost zcela zásadní. Jakýsi stěžejní sloup mého života. Kdybych nevěřil, marně bych hledal smysl života. Můj život by byl prázdný a bez cíle. Kdybyste nebyl knězem, čím byste se asi stal? Vidíte, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Můj tatínek byl muzikant hrával na housle a byl vedoucím kapely, maminka zase krásně zpívala. Já už jsem velmi brzy začal s hraním na housle. Takže kdoví, zda bych se neživil hudbou. Nenapadlo vás třeba v souvislosti s rezignací papeže Benedikta XVI., který je mladší než vy, že se už taky odeberete na zasloužený odpočinek? Benedikt XVI. je pro všechny příkladem toho, že lze bez bázně učinit i neočekávaný krok. I já bych už mohl říct: Otče biskupe, tak já už teda odcházím. Ale zatím to neplánuji. Kdyby mi však biskup Vojtěch řekl: Tak už jdi, poslechnu a odejdu. Když mě tady však nechává, budu na Pánově vinici sloužit dál. Jste obdivuhodně vitální, máte na svůj věk výbornou paměť. Jak se udržujete ve formě? Mám po operaci obou kyčlí, takže každý den ráno cvičím, aby neochably svaly, které udržují umělý kloub ve správné poloze, jak mě ortoped poučil. Bez pravidelného cvičení bych na tom byl výrazně hůř. Mám i další zdravotní problémy, ale nestěžuji si, ačkoliv všechno mi už trvá poněkud déle. Na co jsem před lety potřeboval jednu hodinu, na to mi dnes nestačí ani dvě. Ještě nedávno jsem si rád zahrál na housle. Zdědil jsem je po tátovi a teď měly sto let. Už je ale nemám. Daroval jsem je jedné rodině plné hudebníků, takže mám jistotu, že památečné housle budou dál rozdávat radost. Rád se také občas v televizi podívám na detektivku či na sport nebo si vyluštím křížovku. Lidé ve vašem věku často vyhledávají klid. Vám nevadí, že na faře schola nacvičuje své zpěvy? Vůbec mě to neruší. Já se u toho nácviku zpěvu modlím. Jsem rád, že schola u nás funguje, a to už přes dvacet let. Díky tomu, že jsou v ní zpěváci různého věku, má dobré předpoklady pokračovat i v dalších letech. Naše schola je výborná a těší mě, že ji ve farnosti máme. Děkuji za rozhovor. Pavel Šoba

8 8 Volný čas, školy Bystrcké noviny 7/ Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc vás srdečně zve na BYSTRCKÝ SCUK zábavné odpoledne a podvečer pro rodiče s dětmi Akce se koná v sobotu 7. září 2013 na volném prostranství před Ekumenickým centrem Archa, ul. Lýskova, nad konečnou tramvají č. 1 a 3 v Bystrci. Program: hry, atrakce a soutěže pro děti (Junák Bystrc) zábavný program pro děti i dospělé hudební pohádka divadýlka PARAVÁNEK šermířské, kouzelnické vystoupení a další koncert country skupiny ZIMOUR Občerstvení zajištěno Změna programu vyhrazena Vstup volný SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ Heyrovského 32 zve příznivce pohybu k návštěvě! Vstup pro jednotlivce ZDARMA. Prázdninový provoz denně: Po Pá hod. So Ne hod. Možnost placené rezervace hřišť, pronájem má přednost. Telefon správce: Více na: I váš kousek prázdnin může vyhrát Pro všechny děti z Bystrce a okolí vyhlašujeme letní soutěž Kousek z prázdnin. Zažijte dobrodružství, veselou či napínavou příhodu a přivezte si na ni hmatatelnou vzpomínku předmět, s nímž se váš zážitek pojí. Může to být naprosto cokoliv; sbírka mušlí, kost dinosaura, ukopnutý nehet nebo jen pěkný kámen. Věc opatřete krátkým popisem vašeho prázdninového zážitku a přineste v září na zahradní slavnost do areálu školy Heyrovského 32 v Brně-Bystrci. Všechny kousky z prázdnin vystavíme a ty, které návštěvníky slavnosti nejvíc zaujmou, bohatě odměníme. Prázdniny začínají, podělte se o ně s ostatními! Podrobnosti osoutěži najdete na Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 Ocásek útočného hada, před kterým jste slavně utekli. Šiška, spadlá tátovi rovnou na hlavu. Tričko celé od borůvek, máma tak strašlivě vřískala. To jsou kousky prázdnin, s nimiž můžete vzpomínat, ukázat je, zasmát se a vyhrát. Do školy nejraději na kole, přejí si bystrcké děti Do školy bychom nejraději jezdily na kole, přejí si děti ze základní školy Heyrovského 32 vbystrci. Vyplývá to z dotazníkového šetření, jímž v rámci projektu VBystrci bezpečně škola zjišťovala názory žáků na dopravu z domova do školy a zpět. Nejčastěji se děti do školy dopravují městskou hromadnou dopravou, třetina žáků chodí z domova pěšky. Autem s rodiči se vozí do školy pětina dětí, zpět už jen desetina. Mezi školáky převažuje mínění, že cesta pěšky Bystrcí nijak nebezpečná není 69 % dětí považuje přechody pro chodce za bezpečné. Téměř dvě třetiny dětí by do školy rády přijely na kole či koloběžce. Za nejvážnější problémy, které jim v tom brání, považují chybějící cyklotrasu či vůbec bezpečnou trasu do školy a také nemožnost si kolo ve škole uschovat. Že by rodiče s ježděním na bicyklu nesouhlasili, se žáci nebojí myslí si to jen sedm procent z nich. Cílem projektu je upozornit, zlepšit a podpořit bezpečnost na křižovatkách v městské části Brno-Bystrc. Dále podpořit a rozvinout zdravější cestování našich dětí jak do školy, tak i ze školy domů a v neposlední řadě motivovat děti Ve čtvrtek 6. června proběhl v prostorách Dětského klubu Kamecháček na ulici Říčanská 5 Den otevřených dveří. Účast byla veliká, děti si v průběhu dne hrály, zpívaly i malovaly a hlavně měly možnost si prohlédnout prostory, ve kterých mohou trávit se svými rodiči k aktivnějšímu postoji k dopravní problematice v jejich bydlišti a okolí jejich školy, napsali o průzkumu V Bystrci bezpečně jeho organizátoři. V průzkumu měly děti také vytipovat nejnebezpečnější místa na jejich cestě do školy. Podle očekávání vyjmenovaly především přechody přes nefrekventovanější silnice. Přes přechod u zastávky Ečerova na Vejrostově ulici jezdí auta příliš rychle a řidiči nedávají přednost, myslí si školáci. Na přechodu u ZOO nám vadí bezohlednost řidičů. Mezi další kritická místa, na něž průzkum poukázal, patří přechody pro chodce u kamenolomu, u Lidlu a na Obvodové ulici. Shromážděním odpovědí by projekt V Bystrci bezpečně neměl skončit. Chceme výsledky průzkumu prezentovat veřejnosti, nejlépe výstavou vprostorách radnice nebo knihovny, uvedl učitel Luboš Kleis. Seznámíme s nimi také zastupitele a radní. Doufáme, že se brzy stěmi nejhoršími anejnebezpečnějšími místy podaří něco udělat. Viktor Lošťák, Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 Kamecháček přeje všem krásné prázdniny! volný čas. V odpoledních hodinách nám přálo i počasí, a tak mohla ukázková hodina angličtiny pro děti, v podání Angličtiny ZUZU, proběhnout venku na sluníčku. Přejeme všem dětem léto plné koupání, legrace a smíchu a od září se na vás už všechny těšíme v Kamecháčku! Čeká nás toho opravdu hodně dopolední hlídání dětí v Rosničce (máme poslední volná místa), odpoledne pak budou následovat kroužky pro děti (výtvarná výchova, klubíky, flétnička a angličtina) a aby měli také rodiče možnost využít naše prostory, zařazujeme do programu večerní kurzy angličtiny (příprava k mezinárodním zkouškám - KET, PET, FCE, Business English, konverzační angličtina). Podrobný rozpis aktivit najdete na naší webové adrese Kateřina Kašíková a Zdeňka Brabcová

9 Bystrcké noviny 7/ Sportovní miniškolka, sportovní kroužky, Kamechy... Toto spojení ještě nedávno neexistovalo a maminky neustále musely s dětmi jinam, pěšky, plným autobusem... Proto jsme založili na Kamechách Sportovní mateřské centrum Kroužky, na ulici Říčanská 29, kde se v současné době dokončují nové prostory. Plný provoz rozjíždíme již vždy v době hod., podívat a informovat se můžete přijít už od , (8 13 h), v případě potřeby vám děti pohlídáme již v této době za symbolické ceny. Informace na tel.: Náplní projektu jsou hodiny tělesné výchovy s prvky základní gymnastiky, jejichž cílem je všestranný rozvoj a motivace dětí ke sportu již Nabídka volných míst ve školičce Vesněnka Vesněnka, o. p. s., školička pro děti s dlouholetou tradicí na Údolní 10 v Brně zahajuje zápisy dětí od 1 roku do 5 let na další školní rok Provoz školičky je od 8 do 17 hodin, celoroční. O děti ve věku 1 až 5 let se starají profesionální chůvy a pečovatelky, kapacita školičky je 12 dětí. Rodiče mohou své děti zapsat na dobu docházky podle svých potřeb. Vesněnka dále nabízí spoustu doprovodných činností celoroční pobyty pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity, kroužky Nový školní rok na SZUŠ R. Chmelové Ve čtvrtek 13. června se konal v koncertním sále školy absolventský koncert žáků hudebního oboru. Letošní absolventi I. a II. cyklu zahráli na klavír, keyboard, zobcovou flétnu a kytaru (viz. foto). Gratulujeme žákům, kteří úspěšně splnili závěrečné postupové i přijímací zkoušky a přejeme jim i jejich rodičům krásnou dovolenou. Poslední prázdninový týden se budou na škole scházet inzerce od 2 let věku. Cvičení je v první řadě zaměřeno na správné držení těla a rozvoj obratnosti a koordinace, druhým cílem je předání základních návyků zdravého životního stylu a podpora jejich osobnosti a sebevědomí. Dopoledne otevřeme sportovací miniškolku pro děti již od 2 let, odpoledne pak širokou škálu sportovních kroužků pro děti s rodiči či bez nich, podle náplně konkrétního kroužku a věkových kategorií dětí, cvičení pro těhotné, pro dospělé i pro seniory. Více informací najdete na našem webu mckrouzky.webnode.cz Soňa Štětinová a vzdělávací kurzy, Kreativ klub, rekvalifikační programy Lektor volnočasových aktivit s akreditací MŠMT, Logopedické a psychologické poradenství i možnost zajištění domácího hlídání dětí v prostředí rodiny. Kontakt a další informace získáte na tel.: , a na Činnost Vesněnky je podpořena MMB, ÚMČ Brno-střed, JMK a dalšími podporovateli. Jana Benešová, ředitelka školičky děti v rámci příměstského uměleckého tábora. Po prázdninách začíná výuka v tanečním, výtvarném a dramatickém oboru od 9. září podle předběžného rozvrhu a zařazení dětí do jednotlivých ročníků. Tanečnice se sejdou v zrcadlovém tanečním sále školy v Maxu i v Bystroušce, výtvarníci ve výtvarném ateliéru a naši mladí herci v zrcadlovém sále školy v Bystroušce.V hudebním oboru bude pro individuální hru na nástroj domluva rozvrhu s třídním učitelem od září. Rozvrh povinné hudební nauky, komorní hry, orchestru a pěveckého sboru najdete na stránkách a na nástěnkách školy. Kromě zmíněných 4 oborů nabízí škola další aktivity. Je zde skupina moderního jazzového tance pro dívky Mojáda, relaxační cvičení, Powerjóga, Fitjazz, Taj-chi i břišní tance. Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci. Bližší informace získáte na Mgr. Radmila Chmelová Vzpomínka Školy, inzerce 9 Jsou věci a děje mezi nebem a zemí, které nemůžeme ovlivnit ani zvrátit, i když bychom si to sebevíc přáli. 3. června tohoto roku se jedna taková událost stala. Ve věku 61 let zemřel náš kolega a kamarád Mgr. Rudolf Táborský. Jako učitel na naší Základní škole Vejrostova za celou dobu svého působení získal srdce mnoha těch, v jejichž blízkosti se pohyboval a přivedl ke sportu velké množství žáků. Sám jako bývalý volejbalista předal svým svěřencům z tohoto sportu mnoho cenných zkušeností. Bude vždy patřit k historii této školy. Nezapomeneme! Za žáky a kolegy ZŠ Vejrostova Mgr. Zdeněk Černošek a Mgr. Jiří Mikulášek Vesele na němčinu V pátek 24. května 2013 navštívili vybraní žáci ZŠ Vejrostova, kteří si zvolili němčinu jako druhý cizí jazyk, již tradiční akci Rakouského institutu v Brně Lustiges Lernen Veselé učení. Aktivně se zúčastnili netradiční hodiny výuky německého jazyka s lektorem Institutu. Z reakcí žáků bylo vidět, že se jim tato akce velmi líbila. Měli možnost si vyzkoušet, že němčina není jen gramatika a šprtání slovíček. Při této příležitosti se zapojili i do soutěže o věcné ceny. Naše žákyně 8. B Michaela Borýsková vyhrála 1. cenu praktickou tašku. Od září 2013 je výuka druhého cizího jazyka povinná na všech základních školách. ZŠ Vejrostova tuto povinnost zavedla již před lety. Žáci si od sedmého ročníku volí mezi němčinou a francouzštinou, výuka probíhá 2 hodiny týdně. V této oblasti tedy nemusíme na našem Školním vzdělávacím programu již nic pozměňovat. Výuka je doplňována různými akcemi (viz výše) i zájezdy do zemí, kde se uvedenými jazyky mluví. A tak se s našimi žáky můžeme zeptat: Kolikrát jsi člověkem? Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující NJ

10 10 Bystrcká ohlédnutí, volný čas Bystrcké noviny 7/ Joseph Kyselak nejstarší známý autor graffiti Hrad Veveří na bystrckém katastru skrývá mnohá tajemství a překvapení. Některá z nich jsou ale ještě nečekanější, než by se zdálo. Mnozí z veverských návštěvníků si jistě pamatují omšelý nápis I. KYSELAK 1829, vyvedený na tzv. nádvoří pod Prachovou věží vpravo od jižní výpadové branky. Kdo je ale autorem tohoto památečního podpisu, není obecně příliš známo. Jde přitom o historku velmi hezkou a romantickou, která ovšem, jako většina podobných, začíná zcela prozaicky. Joseph Kyselak ( ) se narodil ve Vídni, kde vystudoval gymnázium a nedostudoval filozofii. Byl zaměstnán hned na několika úřednických a praktikantských místech, ale známým se stal až díky své vášni pro pěší turistiku. Od roku 1825 podniká pěší výpravy snad do všech koutů tehdejší Rakouské monarchie a ze svých zápisků vydal dokonce ve své době poměrně populární cestopis. Svá pěší putování ale Joseph Kyselak dokázal okořenit ještě do té doby naprosto nevídaným způsobem významná místa, na která dorazil, začal označovat svým jménem a letopočtem návštěvy někdy se dokonce rozepsal do celé věty Kyselak war hier, tedy Kyselak byl zde. Za šest let jeho pochodů se mu podobných pamětních nápisů podařilo po celé monarchii zanechat na několik desítek, některé i na velmi nepřístupných a poměrně bizarních místech. Velká část z nich se dodnes dochovala a v Rakousku dodnes tradovaná legenda dokonce říká, že Kyselak byl kvůli těmto nápisům pozván i na oficiální audienci (my bychom spíše řekli na kobereček) k císaři Františku I., který se zřejmě nedíval zcela s pochopením na pokus počmárat celé mocnářství. Joseph Kyselak se sice v Hofburgu prý měl všelijakými způsoby omlouvat a vymlouvat, ale přesto si nedokázal odpustit, aby v nestřeženém okamžiku nevyzdobil svým typickým způsobem dokonce i stěnu jedné z komnat císařského paláce. Kyselakových podpisů by se možná dodnes dochovalo daleko více, jenže roku 1831 tento půvabný výstředník a pábitel v nedožitých 32 letech umřel ve Vídni na choleru. Veverský Kyselakův podpis z roku 1829 se tak dostává do velmi zajímavých souvislostí. Dokazuje minimálně fakt, že už ve dvacátých letech 19. století byl hrad Veveří obecně považován za jedno z významných míst rakouského mocnářství. Joseph Kyselak je ostatně v Rakousku velmi populární postavou dodnes a jeho věhlas by možná snesl srovnání s českým géniem Járou Cimrmannem. Veverský podpis tak přitahuje pozornost stále více našich jižních sousedů a dokazuje, že sláva Josepha Kyselaka, jednoho z prvních známých autorů graffiti, dosáhla velmi daleko, možná i proto, že na rozdíl od jeho dnešních nástupců dokázal psát velmi hezkým písmem Petr Fedor, místostarosta Zahájení letní sezony Koupaliště Riviéra a Letního koupaliště Zábrdovice Koupaliště Riviéra i Letní koupaliště Zábrdovice zahájily letní sezonu v sobotu 22. června Tento termín byl zvolen s ohledem na dosavadní nepříznivé počasí. Návštěvníci Koupaliště Riviéra se můžou těšit v nové sezoně na několik novinek (promítání letního kina, skákací hrad umístěný pro děti v bazénové části, lekce hravého malování). S tradičním mediálním partnerem Rádio Magic prožijí návštěvníci opět několik příjemných odpolední, během kterých bude připraven program pro děti i dospělé. V areálu mohou návštěvníci vybírat z několika bufetů s občerstvením, z nichž bude denně a po celou dobu provozu otevřen velký bufet u hlavní budovy. I v letošním roce jsou denně v provozu beachvolejbalové kurty, podle aktuálního rozpisu pronájmů. Letní koupaliště Zábrdovice bude v tomto roce nově provozováno společností STAREZ SPORT, a. s. Zábrdovické koupaliště nabízí tobogán a atrakci vlnobití, která je mezi brněnskými koupališti ojedinělá. Obě atrakce budou spouštěny ve stanovených intervalech, aby si je mohli užít všichni návštěvníci. Bez rezervace mohou také návštěvníci využít beachvolejbalové hřiště, které je umístěné ihned vedle občerstvení. Nově je také zavedeno rodinné vstupné, platné pro dva dospělé a až tři děti. Ing. Simona Měkynová, tisková mluvčí Ve světě pohádek Příměstský tábor pro děti ve věku 7 9 let ( hod.) Proč Karkulka zapomněla na varování své maminky a poslechla rady od úplně cizího vlka? Podívejte se s námi na svět očima našich oblíbených i méně oblíbených hrdinů pohádek a možná přijdete na to, že vlk měl jenom velikej hlad. Lektoři: Ivana Fraňková a Eva Holasová V průběhu týdne se děti na vlastní kůži seznámí s osudy hlavních hrdinů vybraných pohádek, a to prostřednictvím pohybových her, improvizací, detektivního pátrání, výtvarných dílen a hry v roli. Cena: 1250 Kč V ceně jsou teplé obědy, pitný režim, jízdné, vstupné a výtvarný materiál. Informace a přihlášky: , Ivana Fraňková

11 Bystrcké noviny 7/ Stará hudba na hradě Veveří 2013 Toto léto hrad Veveří nad Brněnskou přehradou ožije již tradičně hudbou dávných staletí. Půjde již o třetí ročník letního festivalu Stará hudba na hradě Veveří. Hudbou od 15. do 19. století bude naplněno každé prázdninové nedělní odpoledne. Na autentické dobové nástroje během deseti koncertů zahraje více než 30 hudebníků. Od 30. června do 1. září, vždy v 15 hodin, je připraveno deset různých programů s netradiční dramaturgií v historicky poučené interpretaci. Vystoupí zejména mladí profesionálové z Brna a okolí. Uslyšíte ale také hosty z USA, Itálie, Holandska či Německa. 14. července se můžete těšit na německý multimediální projekt Dialog staré hudby a nového filmu. Mlok v akci Rezekvítek pořádá ve dnech už druhou dobrovolnickou brigádu MLOK v akci na Jezírku u Soběšic. Tato akce je určena všem mladým lidem ve věku let. Po práci na dětském hřišti a opravě plotu bude připravený pestrý doprovodný program: večer s psychohrami, debata o ekostřediscích u nás a v zahraničí, společenské hry, grilování a mnoho dalšího. Podzimní víkendovka se bude konat 20. až 22. září. Neváhejte a připojte se, těšíme se! Program MLOK v akci (MLadý Okrašlovací Klub) je podpořen programem Mládež v akci. Více informací na Festival nabídne zajímavý program všem milovníkům staré hudby z Brna i okolí. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, které mohou nedělní výlet na hrad doplnit i zajímavým hudebním zážitkem. 30. června je pro děti připraven také speciální Hudební bonbonek. Festival pořádá občanské sdružení Hudební lahůdky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem správou Státního hradu Veveří a za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR. Podrobný program festivalu najdete na Johana Obršlíková, produkce festivalu Fotografie z dubnového víkendu v tiskové kvalitě si můžete prohlédnout na: https://www.dropbox.com/sc/c8skdw12fqag by7/qcnqfzozci Exkurze po slavkovském bojišti 1805 Rezekvítek organizuje 10. srpna 2013 exkurzi Slavkovské bojiště Pod odborným vedením pana PaedDr. Karla Häringa postupně projdeme důležitá místa této historické události tak, jak se udála v čase. Začneme na Žuráni, dostaneme se do Tvarožné, navštívíme přírodní památku Santon, Mohylu míru a další zajímavá místa. Exkurze skončí ve Slavkově, kde bude i dostatek času pro prohlídku zámku a jeho okolí. Více informací a přihlášení na exkurzi: nebo na tel.: , Mgr. Kristýna Marešová, koordinátorka tvorby Centrum Jonáš vás zve na pravidelné aktivity Volný čas 11 Veveří osm století hradu a krajiny Ve Státním archivu v Praze jsou dodnes v originále dochovány dvě listiny vydané v Prostějově Jednu dal vyhotovit český král Přemysl Otakar I. a druhou jeho bratr, moravský markrabě Vladislav Jindřich. Na obou těchto dokumentech je mezi svědky jmenován i jistý Stephanus de Weweri tedy Štěpán z Veveří. Podle současného stavu bádání je pravděpodobné, že to byl právě on, kdo se jako správce zeměpanského Veveří na příkaz markraběte zasloužil o to, aby na místě dnešního rozsáhlého veverského hradního areálu začaly vznikat první kamenné stavby, a stál tak usamotných počátků dlouhé hradní historie. Prostějovské listiny jsou dodnes nejstarším dochovaným dokladem existence sídla zvaného Veveří, a tak uplyne přesně osm set let od okamžiku, kdy tento významný brněnský hrad vstoupil do psané historie naší země. Po celou sezonu 2013 si bude hrad Veveří toto své kulaté výročí připomínat zvláštní výstavou, jejíž vernisáž proběhne na den sv. Prokopa, tedy v 15 hodin. Petr Fedor, místostarosta Jonášci klub pro rodiče s dětmi ve věku 0 6 let bývá pravidelně otevřen každou středu od Program: výroba z FIMA výroba fotorámečku malování na hedvábí tulipán výlet Těšíme se na vás na Kubíčkově 23

12 12 Volný čas, sport Bystrcké noviny 7/ Zoo Brno zve širokou veřejnost na bowling Pokud si netroufnete nakrmit tygra nebo moderovat hodinový pořad v rádiu, můžete změřit své síly s chovateli Zoo Brno a moderátory rádia Kiss Hády na turnaji v bowlingu. Bowling CUP 2013 je jednou z akcí, kterou chce Zoologická zahrada města Brna připomenout své letošní šedesátiny. Zve všechny amatérské milovníky bowlingu nebo i úplné začátečníky starší 10 let na prázdninový turnaj. Celé dva měsíce bude možnost hrát bowling jen pro radost nebo zapsat své nejlepší výkony do turnajové tabulky Bowling Cihelna v nákupním centru Tesco v Králově Poli. Podmínkou je vytvořit ZOO Brno v červenci a srpnu tříčlenný tým, zaregistrovat se na adrese a v období od do odehrát nejméně šest her. Registrace probíhá již v průběhu června a týmy pak budou hrát za zvýhodněné ceny. Hraje se o hodnotné ceny partnerů akce a Zoo Brno, například zážitkové programy Ošetřovatelem kopytníků v zoo pro dvě osoby v ceně Kč nebo Ošetřovatelem šelem v zoo pro dvě osoby v ceně Kč, roční nebo jednodenní rodinnou vstupenku do zoo a další. Více informací o turnaji najdete na Monika Brindzáková, tisková mluvčí Zoo Brno Otevírací doba ZOO Brno denně od 9.00 do hod. Pokladny se uzavírají v hod. Ing. Tomáš Dvořák, marketingový specialista Brněnská zoo má další dva Bílé slony Dvě ceny Bílý slon obdržela brněnská ZOO, a to za expozici Beringie a za odchov medvědů kamčatských. Toto prestižní ocenění uděluje sdružení Česká ZOO a slavnostní udílení cen proběhlo 22. května 2013 v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku. Expozice Beringie získala první místo v kategorii Stavba roku a kamčatští medvědi třetí místo v kategorii Odchovek roku Savci. Sdružení Česká ZOO vyhlašuje vítěze Bílého slona od roku 1994 v kategoriích Odchovek roku ptáci, savci a ostatní a dále uděluje tuto cenu za Stavbu roku a Přestavbu roku. ZOO Brno získala toto ocenění již třikrát: v roce 2008 za přirozený odchov dvojčat ledních medvědů druhé místo v kategorii Savci, v roce 2006 za komplexní přestavbu expozice vlků a v roce 2011 za expozici Dětská ZOO. Součástí ceremoniálu bylo také oficiální vyhlášení soutěže Baby ZOOm, kterou vyhrála brněnská lední medvíďata jako Nej mláďata roku. Tuto anketu vyhlašuje Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Brněnský festival dračích lodí 2013 Rekordních 56 posádek se přihlásilo do závodu. O víkendu mohli diváci na Brněnské přehradě vidět akční závody s přehlídkou těch aktuálně nejlepších týmů v ČR, mužů i žen. Byly to závody, ve kterých se utkaly tyto nejlepší týmy s hobby týmy v kategorii MIX v tzv. sérii Golden Four. A konečně byly to závody pro kategorii FUN, složenou z firemních posádek a týmů přátel. Do kategorie,fun týmů se přihlásilo 18 posádek, mnohé z nich jsou firemními kolektivy, které berou závod jako příležitost k zajímavému teambuildingu. Zajímavé je, že nejvíce firemních týmů bylo z oboru IT, z Technologického parku. Někteří už absolvovali první trénink a pádlování na dračí lodi je evidentně nadchlo. Současně měli možnost porovnat, jak pádlují vrcholové závodní týmy, a věřím, že i přes nepříznivé počasí podlehnou po tomto víkendu dračím lodím natrvalo! uvedl Zdeněk Janeček. Ceny vítězům věnovala jako již tradičně radnice městské části Brno-Bystrc. Nejúspěšnějšími týmy se letos stali draci ze Znojma a W.I.L.D. of Prague Slavia Praha! Oba týmy v rámci své kategorie zvítězily na všech třech délkách trati! V kategorii FUN si nejlépe vedl tým Drakodlaci, který se umístil na zlaté příčce hned dvakrát, na trati na 200 i 1000 metrů. Viděli jsme plejádu špičkových výkonů špičkových týmů s ukázkou taktiky, záměrného ulití startů, úžasných finišů, jízdy na vlně či podjetí bójek na dlouhé trati. Líbil se mi férový přístup týmů, které jezdí na hraně, a když tu hranu překročí, tak akceptují oprávněnou penalizaci. Měl jsem radost ze spontánní radosti týmů FUN po každé dobře zvládnuté jízdě. Díky všem za jejich účast na Brněnském festivalu dračích lodí, za skvělé výkony na vodě i za odolnost vůči sobotnímu dešti! dodává Zdeněk Janeček. Více informací k závodu a výsledky naleznete na: Zdeněk Janeček, ředitel závodu

13 Bystrcké noviny 7/ Sport 13 FC Dosta Bystrc-Kníničky Sezona 2012/13 skončila pro bystrckou kopanou dobře. Muži udrželi divizní příslušnost a mládežnické týmy se v tabulkách umísťovaly většinou na předních příčkách. Do další sezony můžeme vstoupit s optimismem. Muži Na konci sezony hráli muži o jedno utkání méně, jelikož odpadl domácí zápas s odstoupivším Vracovem. Omlazený kádr divizní soutěž udržel a v tabulce se Dosta umístila na konečném 11. místě. Velké Meziříčí FC Dosta 3:1 (Drbal) Tatran Bohunice FC Dosta 2:1 (Dolina) FC Dosta MFK Vyškov 1:1 (Zedníček) Starší dorost Svěřenci trenéra Buriana dosáhli obrovského úspěchu, vyhráli Krajský přebor a pro své následovníky vybojovali třetí nejvyšší soutěž. Rozhodovalo se až v posledním kole, mezi domácím týmem a Dostou. Na zápas do Kuřimi přišlo 330 diváků! Kratochvíl je nejlepším střelcem soutěže. FC Dosta St. Lískovec 5:1 (Matoušek 2, Fretzer, Veleba, Kratochvíl) Řečkovice FC Dosta 0:3 (Kratochvíl 2, Kocman) FC Dosta Slatina 2:1 (Kratochvíl, Zaplatil) Kuřim FC Dosta 1:2 (Kratochvíl, Kocman) Mladší dorost Bystrčtí zakončili sezonu v dobré formě a v konečné tabulce se umístili na krásném třetím Starší dorost jaro 2013 místě. Část týmu se přesune v nové sezóně do staršího dorostu. FC Dosta St. Lískovec 4:3 (Zaplatil 3, Špánek) Řečkovice FC Dosta 0:6 (Zlámal 5, Špánek) FC Dosta Slatina 10:0 (Zlámal 2, Julínek 2, Moučka, Špánek, Hobza, Vaverka, Piák, Maša) Kuřim FC Dosta 1:3 (Piák, Schulla, Špánek) Starší žáci Družstvo starších hrálo na jaře ve vynikající formě, většinu svých zápasů vyhrálo a v konečné tabulce se umístilo na bronzové pozici, což lze považovat za úspěch. Stejně jako mladší dorostenci se většina týmu na podzimní sezonu přesune o kategorii výš. Mladší žáci Tým mladších ukončil jaro ve spodních patrech tabulky. Vyčnívali především Václav Knoth a Ondřej Pyšík, ti se postarali o všechny vstřelené branky. Starší přípravka Do soutěží nastupovaly dva týmy A a B, za oba hrávali někteří stejní hráči, a získávali tak větší herní praxi. Mladší přípravka Naši nejmenší svěřenci hráli také ve dvou týmech. Ve své první sezoně se především učili základům kopané, z výsledků se tabulka netvořila, aby malí fotbalisté hráli hlavně pro zábavu. Miroslav Procházka Novinky z ragbyové Bystrce Zatímco muži RCB se už pilně připravují na podzimní část extraligy i v těchto parných měsících, tímto příspěvkem bychom rádi zhodnotili jarní vystoupení našich žáků. Na Moravě a ve Slezsku se hraje turnajovým způsobem, přičemž každý víkend hostí turnaj jedno z měst (2x Brno, Olomouc, Ostrava, Havířov, Zlín, atd.). Na jaře jsme se zúčastnili turnajů ve 4 věkových kategoriích do 9 let (U9), do 11 let (U11) do 13 let (U13) a do 15 let (U15). Navíc tento tým U15 hrál i druhou soutěž v tzv. sedmičkovém ragby, což znamená že na hřišti je menší počet hráčů (pouze 7). V této specifické ragbyové disciplíně je větší prostor pro vyniknutí atleticky zdatnějších jedinců a je méně kontaktů, což ocení zejména někteří zbytečně úzkostliví rodiče. V této soutěži vybojovali naši žáci krásné 3. místo, tedy bronzový pohár. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že sedmičkové ragby se nově zapsalo do rodiny olympijských sportů a bude mít premiéru na olympiádě 2016 v Brazilském Rio de Janeiru. V ostatních kategoriích jsme na turnajích dosáhli střídavých výsledků. Například domácí U13 v Bystrci jsme jasně ovládli a získali zlatý pohár, oproti tomu v Ostravě se nám nedařilo a museli jsme se spokojit až s posledním místem. Výsledky jsou jedna věc, ale v těchto dětských kategoriích je pro nás odměnou hlavně to, když ragby naše svěřence baví a tento sport celkově formuje jejich osobnost tím správným směrem. Ve všech kategoriích bylo oproti podzimu výborně vidět velké progresivní zlepšení, a to nám potvrdilo, že týdenní horské soustředění a koncepční práce v tréninkových jednotkách je správná cesta pro dobré výsledky. NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE I HRÁČKY DO DRUŽSTEV PRO VŠECHNY NAŠE ŽÁKOV- SKÉ KATEGORIE A TO JIŽ OD 7 LET! Igor Jilčík, Rugbyspirit TEAM

14 14 Inzerce Bystrcké noviny 7/ Řádková inzerce Auto, moto, doprava n Autoopravna a pneuservis Žebětín. Provádíme veškeré opravy motorových vozidel včetně realizace STK. Dále můžete využít služeb pneuservisu včetně nových pneu. To vše za příznivé ceny. Adresa: Otevřená 51, Brno-Žebětín. Otevírací doba: Po Ne 7 19 hod. Tel.: Mob.: n AUTOVRAKY odtah, EKO doklad, na přání auto vyřadíme i na MÚ, VÝKUP AUT i nebourané, prodej ND. Tel.: n Plnění a kontrola autoklimatizace jen za 599 Kč. adresa: nám. 28. dubna 55, Bystrc. Tel.: Volný čas děti n MINIŠKOLKA Kvítek nabízí na letní měsíce červenec, srpen celodenní provoz pro děti do 7 let. Každý týden jiný program: krtek a prázdniny, veselé sportování atd. (OC MAX, Kubíčkova ul.). Informace na tel.: a , n Výtvarné cvičeníčko Kvítek pro děti od 1 roku zahajuje zápisy na září Veselé malování a tvoření spojené s pohybem. Najdete nás v OC MAX, Bystrc a v Krčku, Kníničky. Informace na tel.: , n Výtvarné tvoření Kvítek zahajuje zápisy na září 2013.Výtvarné tvoření pro děti od 3 let. Najdete nás Brno-Kníničky. Informace na tel.: , n Na základní škole Vejrostova je v provozu ŠKOLIČKA pro vaše ratolesti od 8.00 do hodin. Cena 200 Kč. Kontakt: n Cvičení o prázdninách: každé Út a Čt, ZŠ otevřená, Žebětín. Pilates, power stretch, fitbally Tel.: n MINIŠKOLKA Kvítek pro děti od 1,5 roku do 4 let, přijímá děti na září a celý školní rok 2013/2014. Informace na tel.: a Finanční služby n Půjčky živnostníkům. tel.: n Zajistím nabídky a vyřídím úvěry pro BD asvj,včetně refinancování. Tel.: Řemeslníci a služby n Instalatér voda topení včetně drobných oprav. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA Tel.: n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: n Čistím koberce. Tel.: n BEDNA PC servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bystrc Kachlíkova 9, (www.bednapc.cz). Tel.: n Vodoinstalatér. Tel.: n Elektrikář servis. Tel.: n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/1 kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč n Provádíme pokrývačské, tesařské a klempířské práce včetně drobných oprav. Tel.: n Kompletní elektro servis, výměna rozvodů v bytech, domech. Montáž pohybových čidel na chodby domů. Tel.: n Žaluzie, opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu ŽALUZIE HANÁK, Tel.: n Elektroinstalace, opravy, pohotovost, hromosvody. Tel.: n Zkušená pečovatelka nabízí seniorům péči v domácím prostředí. Tel.: n Hodinový manžel. Tel.: Reality a nemovitosti n Prodám podzemní garážové stání na ulici Přístavní 10, elektricky ovládaná garážová vrata. Tel.: n Koupím byt za hotové. I zadlužen, i privatiz. Ne RK. Tel.: n Vyměním 4 pok. byt Foltýnova za 2 pok. byt Bystrc. Tel.: n Pronajmu 2+1 s lodžií ve spodní části Bystrce, částečně zařízený, nekuřákům. Volný od srpna. Ne RK. Tel.: n Hledáme pronájem bytu v Bystrci. Tel.: n Pro klienta s hotovostí hledáme byt ke koupi. Tel.: n Vyměním OB 1+1 v Bystrci (bez balkonu) za 2+1, 3+1 (ne přízemí). Nejsme RK. Tel.: n Vyměním OB 3+1 za OB 1+1. Tel.: n Koupím byt 2+1 v Bystrci od 3. p. s balkonem. Tel.: n Pronajmu 1+1 v Bystrci, ul. Kuršova, zařízen. Ihned. Nekuřák. Tel.: n Hledám ke koupi byt v Bystrci. Bez RK prosím. Tel.: n Pronajmu gar. stání na ul. J. Obrovského. Tel.: n hledá pro klienty byty a RD v Bystrci. Pro prodávající vše zdarma. Tel.: n Pronajmu garážové stání Živného Vondrákova 800 Kč. Tel.: n Prodám zděnou chatu se zahradou Brno- Žebětín, ul. Kohoutovická (2 + kk, sklepy, voda, el., žumpa, WC, sprcha, bojler, příjezd). Cena 1,5 mil. Kč. Majitel tel.: n Koupím byt 1+1 jdoucí do privatizace, družstevní nebo OV i ve standardu v Bystrci. Tel.: n Urgentně hledáme byt ke koupi v novostavbě nebo cihlové nástavbě v Bystrci či Žebětíně. Tel.: n Hledáme byt ke koupi v Bystrci s možností nastěhování co nejdříve. Tel.: n Chceme koupit byt v Bystrci. Jen od majitelů, ne RK. Prosím, nabídněte. Tel.: n Nabízím kompletní servis při prodeji a následné koupi nemovitost v Bystrci a okolí. Volejte Jiřího Šmacha tel.: n Koupím byt 3+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti. Tel.: n Prodám patrovou zděnou chatu u lesa, sklípek zahrada cca 900 m 2. Brno-Žebětín Kopce. Tel.: n Vyměním OB 1+1 mezonet (zděné jádro) v Bystrci za OB 2+1, 3+1 v Bystrci. tel.: Různé n Domácí jazykové studio Bystrc. Výuka, překlady AJ, ČJ, RJ, ŠJ, LAT. Tel.: , n Prodám válendu s úlož. prostorem, pokoj. stěnu 2,6 m třešeň 2000 Kč. Tel.: n Zopakuji přes prázdniny matematiku k opakované maturitní zkoušce. Tel.: , n Mahagonovou obývací stěnu dám za odvoz n Zhubněte web: budte-fit.wz.cz n Pronajmu plně zamykatelné nosiče na kola na tažné zařízení variabilní pro 2 4 kola. Cena od 100 Kč/ den. Tel.: Dětská ordinace Javor s. r. o. nám. 28. dubna 2 Brno-Bystrc tel.: , mobil: přijímá dětské pacienty od narození do 19 let nastřelování náušnic, nadstandardní očkování, vyšetření CRP, Streptest, objednávání pacientů

15 Bystrcké noviny 7/ Kultura, inzerce 15 Pozvánka do Společenského centra BYSTRCKÝ SCUK sobota Viz pozvánka na straně Šachový turnaj O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota Prezentace od 8.30 hod. Začátek: 9.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Pátek , h Středa , h HRADIŠŤAN Začátek: hod. úterý s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert. Předprodej od Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (neníli uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul.odbojářské č. 2 (po čt hod., ostatní dny 2 hodiny před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: ). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. prodloužená záruka klidná část města u lesa a řeky výborná dostupnost do centra u mateřské školy první domy k nastěhování již v září 2013 příznivé ceny financování na míru CENY JIŽ OD Kč Prodejce: Moravská stavební INVEST a. s., Vídeňská 995/63, Brno, Web: ZÁKAZNICKÁ LINKA: Distribuce Bystrckých novin Distribuci Bystrckých novin do všech občanských schránek provádí Česká pošta a bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě nedoručení BN se obraťte na svoji poštovní doručovatelku nebo volejte na ÚMČ Brno-Bystrc, tel.: (kl. 180). Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15

16 16 Bystrcké noviny 7/ SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS LET HRADU VEVEŘÍ čtvrtek Zahájení výstavy na hradě Veveří STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ JONÁŠCI středa Viz pozvánka na str. 11 Začátek: 9.30 hod STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ LETNÍ BÁL S EVOU A VAŠKEM pondělí Více na: JONÁŠCI středa Viz pozvánka na str. 11 Začátek: 9.30 hod STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ JONÁŠCI středa Viz pozvánka na str. 11 Začátek: 9.30 hod INLINE BRUSLENÍ NA AUTODROMU pátek Více na Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ JONÁŠCI středa Viz pozvánka na str. 11 Začátek: 9.30 hod Hrad Veveří: KELTSKÝ SVÁTEK ŽNÍ sobota 9. ročník festivalu hudby, tance, divadla a tradičních řemesel k oslavě žní Začátek: hod STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ JONÁŠCI středa Viz pozvánka na str. 11 Začátek: 9.30 hod INLINE BRUSLENÍ NA AUTODROMU pátek Více na Začátek: hod MORAVSKÉ HRADY pá so 2. ročník velkého hudebního festivalu na hradě a před hradem Veveří. Více na EXKURZE PO SLAVKOVSKÉM BOJIŠTI 1805 sobota Viz pozvánka na str STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ UZÁVĚRKA BYSTRCKÝCH NOVIN středa Příspěvky posílejte do hod. na adresu: STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ GRAND PRIX ČR MOTOCYKLŮ pá ne BRNO STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod STARÁ HUDBA NA HRADĚ VEVEŘÍ BYSTRCKÝ SCUK sobota Zábavný pořad pro děti Viz pozvánka na str. 8 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 18. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Začátek: hod POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota 19. ročník šachového turnaje Začátek: 9.00 hod. Uzávěrka příštího čísla je Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Život v Bystrci).

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více