Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma"

Transkript

1 8, 8 Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách V minulém vydání Vimperských novin v clánku "Vimperk potrebuje nápady a rychlost" jsem vyjádril svuj osobní názorna stávající vývoj v našem meste. Následne jsem si se zájmem precetl reakci dvou radních Mesta Vimperk, kde ovšem dle mého názoru nešlo o vecnou reakci na moje podnety, ale o reakci casto v osobním (emocním) tónu... Domnívám se, že v posledním císle VN jsem již jasne deklaroval svoje stanovisko prístupu k rozvoji Vimperka, a proto nepokládám za vhodné opetovne reagovat na všechny výroky, které byly uvedeny v cláncích radních pana Dvoráka a Zámecníka. Práve posledním clánkem jsem se snažil jasne a strukturovane pojmenovat nekteré oblasti, kde urcite existuje potenciál pro zlepšení. Presto jsou zde nekteré otázky (témata), které by bylo vhodné opetovne "vrátit" do diskuse: 1. Pan Dvorák neustále zduraznuje existenci strednedobého plánu "ve výši 300 mil a více", který byl projednán na zastupitelstvu. Chci sdelit panu radnímu, že s tímto materiálem jsem byl pred dvemi roky seznámen a pokládám ho za sumarizaci "všech potrebných" investic (casto skutecne nutne realizovaných v horizontu 3-8 let) - jako podklad, který byl zpracován odborem Mestského úradu pro další strategické rozhodování. Nenašel jsem zde ovšem žádný rozvojový projekt napr. pro rozvoj cestovního ruchu. Chci Vás upozornit, že v dobe schvalování jsem vyjádril svuj negativní postoj k tomuto návrhu V reakcina mujclánekjsem nenašel informaci o vývoji zadlužení mesta Vimperk od roku 2002 do roku Tento údaj by byl zajímavý se srovnáním s výší investic, kde ovšem by bylo vhodné oddelit investice vyvolané mimorádnými událostmi v roce 2002 Uaká výše prímých investic na rozvoj podnikání a cestovního ruchu?). Opakovane si tímto dovoluji požádat o sdelení údaje vývoje zadluženosti našeho mesta v posledních letech. 3. Plavecký bazén - nesouhlasím s tvrzením, že tento zámer je ekonomicky nevýhodný. Práve Vimperk svoji geografickou polohou je vhodným místem pro realizaci tohoto zámeru. Jiná otázka je zde dimenzování plaveckého bazénu s ohledem na využitelnost a provozní náklady... Není mne známo, na jakém základe je možno prohlásit, že mým zámerem je rozprodej majetku Vimperka. Peclive jsem kontroloval své vyjádrení a nikde jsem tento zámer nenašel. Hodne nekorektní a populistické je toto písemne sdelovat a odvádet pritom diskusi od skutecných témat. Jinak se domnívám, že stávající intenzita prodeje majetku je dostatecná... a verím, že tyto získané zdroje jsou úcinne investovány. Pokládám za nutné také reagovat na výrok pana místostarosty Zámecníka, že,jsem se pricinil jako krizový manažer o likvidaci výroby v Jitone Vimperk a pripravil spoustu lidí o práci... ". Verím, že tato pomluva z pera pana Zámecníka je zpusobena pouze z duvodu jeho nedostatecné informovanosti... Ve vedení spolecnosti Jitona Pokracování na str. 3 Odpoved na clánek "Vimperkpotrebuje nápady a rychloston snad po podzimníchvolbách" Za roky se ve meste proinvestovalo cca 216 mil. Kc. Dotace na tyto akce cinily cca 112 mil. Kc. Na tyto akce si vzalo Mesto úver 26 mil. Kc na dofinancování rekonstrukce tepelného hospodárství. Ostatní prostredky byly z vlastních zdroju, z toho cca polovina z prodeju nemovitostí. Úver 6 mil. Kc, který si Mesto vzalo v roce 2003, byl použit na dofinancování rekonstrukce zimního stadionu, úver 5,5 mil. Kc na nákup TKB. Tyto akce byly uzavreny ješte za minulého zastupitelstva. Byl splacen úver na t.ov a v letošním roce bude zaplacena pujcka ze Pokracování na str. 4 Masopustní veselí nemohlo Vimperk minout. Paradox Letošní bohatá snehová nadílka a probíhající plesová sezóna me primela k tomu, abych napsal tuto krátkou úvahu. Chci psát o dvou význacných vimperských objektech, které mají místy mnoho spolecného, i to, že spolu témer sousedí. Chci napsat o zimním stadionu a o spolecenském dome, pro který se v soucasnosti vžil název cihelna. Oba objekty byly do soucasné podoby postaveny na prelomu 70. a 80. let v akci Z. I když je ke zpusobu výstavby, a nekdy i oprávnene, velké množství pripomínek, lze jednoznacne konstatovat, že objekty si obcané vybudovali sami, aby je v plné míre užívali, aby je v hojném poctu navštevovali, aby se v nich bavili. Objekty jsou postaveny v odpovídající kvalite podle v té dobe platných pravidel a predpisu aješte nyní se jimi muže mesto pyšnit. V pocátku 90. let oba objekty stále kvalitne sloužily vimperské i prespolní verejnosti bez jakýchkoliv problému. Záhy byla ale prijata rozhodnutí, která jejich další užívání znacne zkomplikovala. U zimního stadionu, který díky svému stárí cekal na svoji zásadní rekonstrukci, došlo k neuváženému zpochybnení kolaudacního rízení a zacalo se zcela otevrene mluvit o likvidaci tohoto zarízení. Spolecenský dum FOTO: J. PULKRÁBEK byl rozhodnutím zastupitelstva prodán, zaplacen? - nezaplacen?, a stal se z nej obchodní dum plný potravin i presto, že vimperská verejnost nedostatek tohoto typu zarízení okamžite pocítila. Zimní stadion byl casem opraven, konkrétne byla zbudována nová strojovna a rekonstruována ledová plocha vcetne mantinelu, ale vzhledem k tomu, že po zpochybnení kolaudace je na toto zarízení pohlíženo znatelne prísneji, podle nových predpisu jako na novou stavbu, došlo k výraznému omezení poctu diváku, až o 75 %. Duvodem omezení poctu diváku byla nedostatecná protipožární opatrení a neprovedení náteru strešní konstrukce. Spolecenský dum po krachu supermarketu byl na cas uzavren a na základe konkursního rízení byl nabídnut k prodeji. Zde se na spolecenský dum usmálo štestí, protože nový majitel pojal zámysl obnovit v tomto objektu plne spolecenskou i kulturní cinnost. Jelikož drívejší majitel zmenil úcel užívání objektu na supermarket, byl nucen nový majitel taktéž provést zmenu úcelu užívání zpet, a to na spolecnou a kulturní cinnost. Nový provozovatel zarízení opet narazil na stejný problém jako u zimního stadionu, na nové prísnejší požadavky a predpisy pro protipožární a hygienická zarízení. Jejich nesplnení opet znamenalo výrazné ome- Pokracování na str. 4 I

2 2 tel Nekolik otázek Pár let se již tepelné hospodárství nepronajímá. Provozuje ho mesto prostrednictvím Mestského podniku služeb. Smlouvouvázaná firma bylapod neustáloukontrolou mesta. O každou korunu na údržbu a malé rekonstrukce se musela dohadovat.nyníje všejinak. Dnes o všem rozhoduje provozovatel - mesto. Obcanum mela zmena prinést spravedlivou cenu tepla. Navzdory práním spotrebitelu a slibum zastupitelu však teplo lacinejší není. Když mesto tepelné hospodárství prebíralo, stáli gigajoule (GJ) 420 Kc. Kalkulovaná cena I GJ pro rok 2005 ciní 488 Kc, a nikde není psáno, že pri vyúctování se nemuže ješte navýšit. Kdyby se rekonstruovala centrální uhelná kotelna u Volynky, jak bylo plánováno, stál by 1 GJ v roce 2005 podle mých informací kolem 460 Kc. Ocekávání spotrebitelu o laciném topení se nenaplnují. Prícinou je zajisté i zdražování cen energií. Podle me však také prechod z vytápení uhlím na plyn. Centrální uhelná kotelna poskytovala obcanum jistotou, že topit se bude, i když se ruský dodavatel plynu rozhodne omezit dodávky. (Nedávné politické problémy kolem tranzitu ruského plynu do zemí EU pres Ukrajinu ukazují, že nejde o plané fantazírování.) Dnes se funkcní technologické vybavení centrální uhelné kotelny likviduje - za cenu šrotu! Zato ale máme drahou novou plynovou kotelnu, nejistý a stále dražší zdroj tepla. Kdyby se byla uskutecnila plánovaná rekonstrukce centrální uhelné kotelny za 20 milionu, melo by mesto zdroj tepla s potrebnými povoleními, zakalkulovanou údržbou a schopný 15 let provozu. Výdaje mesta na vytápení zrejme nejsou u konce. Možná budeme budovat další zdroj tepla! Internetové stránky index.stm zverejnily místostarostovu informaci z 21. listopadu 2005, že na míste bývalé uhelné kotelny vznikne bioplynová stanice. Do zarízení by se svážel biologický odpad ze školních jídelen, restaurací z okruhu až 30 kilometru od mesta. Prý již byla zpracována studie o trech podobách stanice. Stála nekolik stovek tisíc korun. Nejvýhodnejší cena za stavbu je 60,6 milionu. Náklady se mají vrátit po 16 letech provozu! Spocítal nekdo, jak se stanice odrazí na cenách tepla? Možná ale bude všechno jinak a nakoupíme do bývalé kotelny lacinejší zarízení na zcela jiné topné médium. Napadají me štepky. Hlavne ale, že mesto pred tím utratilo pár set tisíc za studii na bioplyn! A má jasnou koncepci topení!? To se nám to utrácí, když jdou peníze z obecní kasy! Navíc jen pro tretinu obyvatel mesta. Co na to treba ve Výškovicích, Klášterci, Pravetíne a dalších osadách? Tam nic neschází? Peníze by se jiste hodily školství, knihovne, informacnímu stredisku nebo na vybudování kanalizacního sberace pro zbytek námestí, odkud dodnes tecou odpady do Volynky. Opravdu jde o úcelné nakládání s prostredky obce? Nebo o vyhazování penez? Ocekávání spotrebitelu o laciném topení dál zustanou nenaplnena a cena I GJ zase poroste. O tomto vyhazování penez obcané nevedí. Ale meli by. Zdá se, že dokud byly ceny tepla dané pruhlednou smlouvou, byl na tom zákazník lépe. Mesto firmu kontrolovalo, šlapalo jí na paty. Firma nemohla o nicem svévolne rozhodovat. Dnes o všem rozhodují lidé, kterí svým zvolením získali pravomoci, ale mají jen politickou, nikoliv hmotnou zodpovednost. Mohou si objednávat drahé studie, zabývat se myšlenkami, že postaví jednu kotelnu, aby se hned pustili do další. A nic se nedeje. Na paty jim nikdo šlapat nemuže. Rád bych jim položil v souladu se zákonem o svobodném prístupu k informacím, nebo jen tak jako obyvatel mesta, pár otázek. I. Nakolikje korektní mé zjištení, že pri soucasných cenách uhlí, elektrické energie, vody a 20milionové investici do rekonstrukce centrální kotelny by v roce 2005 stál I GJ vcetne DPH kolem 460 Kc? 2. Proc byl opušten zámer rekonstruovat centrální uhelnou kotelnu? 3. Proc se porizovala kotelna na plyn v dobe, kdy se již cena tohoto topiva rychle zvyšovala? 4. Kolik financních prostredku investovalo mesto do nové plynové kotelny? 5. Použilo k financování nové plynové kotelny úver? Jestli ano, v jaké výši? 6. Jakým zpusobem se využije bývalá centrální uhelná kotelna u Volynky? 7. Proc se funkcní technologické vybavení centrální uhelné kotelny v zustatkové hodnote asi 50 milionu, ale dnes v porizovací hodnote odhadem 150 milionu korun, likviduje za cenu kovového šrotu? Jirí Horák, Pražská 305 Odpoved' na clánek "Nekolikotázek"Mgr. Horáka Nevím, pane magistre, co Vás vedlo k tomu, abyste nám stále vysvetloval, jak výhodný byl pronájem tepelného hospodárství privátní firme. K tomu bych rád uvedl pár císel, které jste si mohl na financním odboru zjistit sám, kdybyste chtel. Ale to byste se neprezentoval Vašimi názory ve Vimperských novinách. Nechal jsem si vytáhnout údaje za rok , tj. za 6 let správy privátní firmou. Za tuto dobu tato firma na nájmu zaplatila mestu Kc, ale hned následne vycerpala Kc. Cili zisk pro mesto cinil-i Kc. Do dnešního dne tato firma nezaplatila mestu nájem za rok Tato vec se reší soudne. Predala mestu tepelné hospodárství v katastrofálním stavu. Mesto Vimperk muselo nakoupit nové dopravní prostredky, náradí apod. Byly obavy, že bude problém dokoncit topnou sezónu To jsou fakta, o kterých jsem nikdy nehovoril. K poznámce, že jste mel možnost na základe smlouvy kontrolovat privátní firmu a dnes nemužete, protože to spravuje s. r. o. založené Mestem: Chtel bych Vám, pane magistre, ríci: Nedelejte z nás na radnici ani z obcanu mesta lidi naprosto negramotné. Když Zastupitelstvo mesta uložilo kontrolnímu výboru, jehož jste clenem, zjistit, jaké náklady vynaložila privátní firma na opravy v roce 2003, ani po mesíci jste neprinesli verohodná císla. Dnes máte jako clen kontrolního výboru možnost nechat si predložit kdykoliv úcetnictví tepelného hospodárství. Bohužel jste tuto možnost zatím nevyužil. Ješte pár slov k tomu, jak jste se v minulosti dohadovali o každou korunu s privátní firmou. Chtel bych vedet, pane magistre, když na nás útocíte otázkami, jestli jste vedel, kolik mela privátní firma zakalkulováno v cene tepla penez na opravy. Kdybyste to vedel, tak byste tento clánek nepsal. Nevedel to ani bývalý radní, který cenu tepla schvaloval. Jen se v Rade mesta schvalovalo možné rocní navýšení povolené ERÚ. Kdyby byla pravda, co ríkáte, tak by nemohlo mít mesto Vimperk jednu z nejvetších cen tepla z uhelné kotelny v Jihoceském kraji. To jsou bohužel fakta. Co se týká kontroly z mesta na náklady na údržbu: Nikdo nic z mesta nekontroloval. Jestli jste to delal Vy, predložte mi nejaký zápis s návrhem na opatrení. Tak to je, pane magistre, firme. pravda o privátní Další je Vaše zjištení, že likvidujeme technologii uhelné kotelny v cene 150 mil Kc. Jak jste tuto informaci získal? V soucasné dobe je cena technologie vcetne budovy zavedena v úcetnictví Mesta k I. I v cene 29,8 mil. Kc. Tojste si, když jste tak dukladný, mohl také kdykoliv zjistit. To vy proste nechcete. Vy musíte udelat z radních lumpy, kterí nicí majetek tak vysoké'hodnoty. Nepoužitelné technologické zarízení uhelné parní kotelny (bylo nabízeno k prodeji) se likviduje pro možnost uvolnení prostoru kotelny k dalšímu využití. Nekolik slov ke studii bioplynové stanice: Doufám, že je Vám, pane magistre, známo, že využití biologických odpadu v EU je na programu. Podobne se ted pripravuje i v naší republice. Mesto nechalo zpracovat studii za 800 tis. Kc. Z toho z programu Intereg III obdrží mesto cástku 600 tis. Kc - tj. 75 %. Všechny peníze na tyto projekty dusledne zvažujeme. Zatím veškerá projekcní príprava, která se v tomto volebním období udelala, se nedala do šuplíku, ale realizovala se. Vlastní realizace bioplynové stanice by byla rešena podobnou formou z penez EU. Predpokládaná dotace by cinila 75 %. Návratnost tohoto projektu z vlastních prostredku jsou 4 roky. Tato stanice bude vyrobený bioplyn spalovat a vyrábet pres kogeneraci el. energii, která pujde do síte. Na to už jsou v tomto státe zpracovaná pravidla vcetne ceny. Jen cloveka naprosto ekonomicky nevzdelaného muže napadnout zapocítávat náklad na zbudování biostanice do ceny tepla. To je otázka správných informací. Není žádný problém tyto informace na meste prímo u me zkonzultovat. Záverem k rekonstrukci tepelného hospodárství: Pri mém nástupu do funkce místostarosty v listopadu 2002 byl za mnou jednatel privátní firmy s tím, že bude potrebovat na rekonstrukci tepelného hospodárství cca 50 mil. Kc (20 mil. Kc, o kterých píšete, byla jen cástecná rekonstrukce, která by vyvolala další). Na této cene se shodli i odborníci z úseku tepelného hospodárství. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci tepelného hospodárství v uhelné kotelne nebyla žádná dotace, bylo rozhodnuto vybudovat plynovou kotelnu na špickových parametrech (cca 30

3 tel mil. Kc) a rozvody v délce ca 2,5 km na dvoutrubku a domovní stanice (72ks) zhruba za cca 30 mil. Kc. Na tuto akci jsme dostali výjimku ministra ŽP - 60 % nenávratné dotace. Mesto si na tuto rekonstrukci vzalo úver. 26 mil. Kc. V prípade uhelné kotelny bychom si museli vzít úver 50 mil. Kc. Realizací této akce došlo ke zlepšení životního prostredí (snížení emisí, oxidu uhlicitého) a budeme rocne dostávat 0,5 až 0,7 mil. Kc za prodej techto emisí. Žádost je podána. Pane magistre, v dobe realizace nedocházelo k žádnému razantnímu zvyšování ceny plynu. Jestliže jste to vedel, proc jste na to jako clen kontrolního výboru Zastupitelstva neupozornil. Po válce je každý generálem. Presto i u uhelné kotelny by docházelo ke zvýšení ceny tepla. Urcite by nebyla levnejší než je dnes, protože by se musela zapocítávat splátka úveru, tj. 50 mil. Kc. Obnovou rozvodu.došlo k podstatné úspore ztrát v primárních a sekundárních rozvodech (puvodní ztráta 15 a 20%). Soucasná ztráta v sekundárních rozvodech je 15 %. Všechny tyto ztráty jsou zapocítávány podle vyhlášky i nájemníku. Že došlo k úspore v rozvodech i když presne nekopírují tuto ztrátu (záleží na zimním období), hovorí rozdíl výroby tepla mezi rokem 2004 a 2005, kde došlo k úspore cca GJ. Bude se rozpocítávat na nájemníky místo GJ jen GJ. Proto hovorit o cene jen zajeden GJ je zavádející. K Vaší poznámce "to se vám to utrácí, když je to z obecní kasy" jen tolik: Každou investovanou korunu zvažujeme, bohužel soucasná radnice musela rešit nutné investice, na které se v minulosti nedostalo. Na zimní stadion, který byl rekonstruován v minulém volebním období, si nové vedení pujcilo na splacení 6 mil. Kc aješte financuje další úpravy za cca 5 mil. Kc. K Vaší obave, co osady, tam by se prostredky rovnež hodily: Asi jste nezaregistroval, že mesto vedle oprav sakrálních objektu v osadách udelalo nový povrch na návsi Lipka, nový povrch z Lipky do staré Lipky, nový povrch v Klášterci, investovalo 3 mil. Kc v roce 2005 do úpravy povrchu vozovek ve Výškovicích. Protože jsem vycerpal veškeré Vaše dotazy, na Vašich 7 otázek na konci Vašeho clánku už odpovídat nemusím. Ing. Jaroslav Zámecník místostarosta Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách Dokoncení ze str. I a. s., jsem pusobil od konce roku 1997 do poloviny roku V techto letech se firma dostala ze ztrátového hospodarení do zisku nad 100 milionu rocne (I). Mezirocne docházelo v techto letech k nárustu tržeb o více než 20 %. Do roku 2000 byla vimperská Jitona zakázkove zabezpecena a byla zisková. K uzavrení závodu došlo v roce 2002, tj. dva roky po mém odchodu ze spolecnosti (I) a to na základe rozhodnutí vlastníka této spolecnosti. Mohl bych nyní "lacine" argumentovat, že pokud bych byl v Jitone nedošlo by k uzavrení závodu ve Vimperku... Verím, že v budoucnosti tato nepravda nebude již publikována. Domnívám se, že nelze zustat Letošní prídel snehu byl vskutku obrovský. na pozici pouhého konstatování, že všechno je v porádku, a prípadnou kritiku nekterých oblastí v rízení Mesta oznacit pouze za "predvolební boj" (mimochodem svuj názor sdeluji i mimo volební roky...). Je nutno se zastavit a zhodnotit, zda stávající vývoj v našem meste vede ke skutecnému rozvoji a prosperite Vimperka. Jestli jsem svými clánky alespon trochu prispel k této diskusi, tak jsem tomu rád... Záverem bych chtel vyslovit prání, aby volení zástupci obcanu byli schopni v budoucích mesících, letech realizovat zámery, které z Vimperka udelají mesto, kde bude atraktivní bydlet a které bude celorocním vyhledávaným turistickým centrem Sumavy... Ing. Martin Paštika MestoVimperkvydalo nové propagacní materiály Prípravy na letošní turistickou sezónu ve Vimperku jsou v plném proudu. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu a Turistické informacní stredisko ve Vimperku vydaly na konci minulého a zacátkem letošního roku dva nové propagacní materiály. Úspešná brožurka formátu A5 s barevnou obálku "Poznáváme Vimperk a Sumavu" s veškerými duležitými informacemi týkajícími se mesta, jeho památek, prehledu prírodních zajímavostí, vyhlídkových bodu, sportovních možností a duležitých kontaktu (která slouží predevším k prezentaci Vimperka na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahranicí, ale je k dispozici zdarma také návštevníkum "ícka") byla vydána i v nemecké a anglické jazykové mutaci. S pomocí tohoto propagacního materiálu budou informováni o tech nejvetších zajímavostech Vimperka ajeho okolí nyní také zahranicní návštevníci našeho mesta, cást nákladu bude poskytnuta i Turistickému informacnímu stredisku ve Freyungu. Také poskytovatelé služeb v cestovním ruchu mají možnost si tento materiál v Turistickém informacním stredisku ve Vimperku vyzvednout. Druhým (a velmi potrebným) novým propagacním materiálem je trojjazycný "Katalog ubytování ve Vimperku a okolí". Navazuje na velmi úspešný barevný katalog ubytování, který pred nekolika lety vydalo mesto Prachatice ve spoluc práci s mesty Vimperk, Netolice a Volary. Dotisk již v letošním roce nepricházel v úvahu vzhledem k množství zmen v prezentovaných údajích, svetlo sveta zatím nespatril ani Euroregionem chystaný souhrnný prehled ubytování za celou Sumavu, a tak vlastne tento náš nový katalog (spolu s dalšími podobnými produkty napr. ze Sušicka atd.) velmi úspešne nahrazuje tento na veletrzích i v íckách velmi poptávaný materiál. Katalog ubytování jsme se rozhodli vydat cernobílý, címž jsme docílili velmi prijatelné ceny (cca 6Kc za 1 výtisk) i možnosti vydat tento materiál v pomerne vysokém nákladu výtisku. U obou materiálu jsme stihli i termíny nejduležitejších letošních veletrhu cestovního ruchu, na kterých se mesto Vimperk prezentuje a bude prezentovat v rámci celé Sumavy. Naše ubytovací katalogy se tak premiérove predstavily již na lednových veletrzích Regiontour v Brne a Vacantie v holandském Utrechtu, v únoru míril spolu s dalšími propagacními materiály mesta Vimperk na veletrhy Holiday World v Praze, Vacances Brusel, Reisen Hamburg a CBR Mnichov. Krome veletrhu bude katalog bezplatne distribuován samozrejme i v našem infocentru ve Vimperku a také v blízkých infocentrech na nemecké strane hranice (Freyung, Haidmiihle, Neuschonau atd.). Prejme si, aby i tyto nové propagacní tiskoviny prispely k úspešné turistické sezóne a návštevníci našeho mesta meli duvod být ve Vimperku spokojeni. Renata Lešková - Turistické informacní stredisko ve Vimperku Hana Simková - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu H

4 4 tel Paradoxy Dokoncení ze str. I zení poctu návštevníku tentokráte až o 60 %. Oba majitelé, jak Mesto Vimperk v prípade zimního stadionu, tak spolecnost Coating, s. r. o., u spolecenského domu provedli další nákladné úpravy, aby kapacita návštevníku byla vyšší, alespon natolik optimální, aby se provoz techto zarízení vzhledem k zájmu verejnosti vyplatil. Behem provádení techto úprav oba objekty zažily nepríjemnost, když jeden "nejmenovaný vimperský obcan" (alespon tak se v obou prípadech príslušným institucím predstavil), podal udání na prekrocenou kapacitu návštevníku. U zimního stadionu v únoru 2004 deník MF DNES pod velkým a poplašným názvem "Hokej: Fanoušci riskují životy" (MF DNES ) uvedl naprosto neoduvodnené a nepravdivé informace o bezpecnosti hokejového utkání a stavu zarízení, že to až hranicilo se šírením poplašné zprávy. Podobný problém rešil i spolecenský dum, který potápí opet telefonát "nejmenovaného vimperského obcana" pri maturitním plese v lednu 2005, se všemi dusledky, mediální kampaní pocínaje a narušením plesové sezóny konce. Je paradoxní, že zatímco v letošní zime jsou rádne zkolaudované a se znackou absolutní bezpecnosti zimní stadiony, napríklad ve Vsetíne, Jindrichove Hradci, Chotebori uzavírány, v horším prípade jako v Humpolci padají, je ve Vimperku stadion bez úredního papíru naprosto bez jakéhokoliv narušení v provozu. Ta váha snehu, která byla na streše v letošní zime, zcela jednoznacne provedla takovou zkoušku zatížení, že se ptám všech pochybovacu, jaký dukaz bezpecnosti konstrukce zimního stadionu ješte chceme, moudrá príroda udelala zkoušku za nás. Kvalita zarízení a zejména sál spolecenského domu nemá široko daleko konkurenci a je paradoxní, že se z duvodu omezeného poctu návštevníku musely nekteré, zvlášte maturitní plesy presouvat mimo mesto do nevetraných, zakourených sálu, s nedostatecnou kapacitou únikových cest a s jednou pánskou a dámskou toaletou na 500 a více diváku. Co ríci záverem, mrzí me, že kvuli nekterým nedomyšleným rozhodnutím a následným plnením nedomyšlených predpisu a zákonu vyháníme diváky ze zimního stadionu a návštevníky spolecenského domu do naprosto "papírove bezpecných", ale nedustojných nebo nevyhovujících prostor. Je treba odpovedne a citlive vážit do budoucna rozhodnutí, zda je nutné neco zpochybnovat, zásadne menit ci rušit. Návrat zpet je vždy velmi obtížný a stojí hodne penez. Neco zrušit nebo znicit jde lehce a umí to každý, ale neco vytvorit, neco užitecného vykonat je preci jenom obtížnejší. Preji obema zarízením, aby nadále sloužila k tomu úcelu, ke kterému byla zbudována, k poteše všem vimperským i hostum. Preji nekterým jiným objektum ve meste, na mysli mám napríklad hotel Zlatá Hvezda, vimperský zámek, aby i v jejich živote došlo k zásadnímu obratu k lepšímu. Zdenek Ženíšek Dívka Šumavy 2006 Za podpory mest Klatovy, Domažlice, Sušice, Vimperk a Meks Klatovy se letos uskutecní první rocník souteže "Dívka Šumavy 2006", která je urcená dívkám ve veku let, které patrí práve do oblasti Šumavy, zmínených mest a jejich okolí. Soutežit se bude ve ctyrech klasických disciplínách, které tyto souteže provází. Z konkurzu, který se uskutecní od 16hod v Meks Klatovy, vzejde dvanáct finalistek, které bude cekat krome vlastní prípravy na soutež, úprava ci zmena image každé dívky, fotografování pro volbu té nejsympatictejší,nácviky jednotlivých choreografií a volnýchdisciplín. Behemfinálovéhovecera , kterým bude provázetjan Censký, absolvují tedy práve rozhovor s moderátorem, což bude první soutežní disciplína, dále módní prehlídku, volnou disciplínu a promenádu v plavkách. Soutežit se bude o atraktivní ceny jako napr. elektroniku, kosmetiku, zájezdy atd. Hlavním hostem finálového vecera bude YEMI A.D se svojí tanecní skupinou JAD, v porote usednou starostové zúcastnených mest, zástupci sponzoru a partneru, profesionální fotograf a také zástupkyne ruzných souteží "Miss". Celý vecer bude venován samozrejme hlavne soutežícím dívkám, ale také hlavne detem z Ústavu sociální péce v Bystrici, kam poputuje výtežek z této akce. Více informací se budete postupne dozvídat prostrednictvím našeho listu nebo Odpovedna clánek"vimperkpotrebujenápady a rychlostul snadpopodzimníchvolbách" Dokoncení ze str. I SFŽP. V minulých mesících odsouhlasilo ZM pujcku 46 mil. Kc na dostavbu 48 bytových jednotek, ZTV a parkovacích míst v ulici Mírová. Tento úver je na 15 let a bude cerpán v roce 2006 a Tento úver si bralo Mesto z toho duvodu, aby mohlo použít vlastních prostredku na další nutné investicní' akce. Nekolik slov ješte k plaveckému bazénu - všude, kde jsem se ptal v nejbližšímokolí, doplácíradnice na ztrátu z této cinnosti. Nevím, jak veliký máte na mysli plavecký bazén, ale investicní cena se muže pohybovatkolem50 mil. Kc, možná více, možná méne. I kdyby se Vám podarilo sehnat velké procento dotací, odcerpáváte prostredky z vlastníchzdroju.nekolik takových nápadu na které se bude provozne doplácet, i když prispejí k rozvoji turistického ruchu - a jsme u toho, co jsem konstatoval v minulé odpovedi. Bud intenzivní zadlužování, ale to nejde vzhledem k potrebám dotací a nebo rozprodej, o tom jste se nezmínil, ale to je logické. K Vašemu pusobení v Jitone Sobeslav: Za Vašeho pusobení v tomto podniku mel výsledek hospodarení až na 100 mil. Kc zisku. Je nelogické pri takovémto rozvoji, že podnik likviduje do 2 let svoje provozy. Tyto veci nejdou ze dne na den. Myslím si, že koncepcní práce rozvoje je dlouhodobejší a že jste o tom vedel. Ing. Jaroslav Zámecník, místostarosta SeniorklubveVimperku Dne bude zahájena cinnost Senior klubu Vimperk. Z tohoto duvodu si dovolujeme srdecne pozvat všechny seniory na toto zahájení, které probehne v Hotelu Vltava od 14:00 hodin. Ing. Jana Schererová vedoucí Odboru vnitrních vecí

5 --, tel Katalogubytovacíchzarízení nawebovýchstránkáchmestavimperk V souvislosti v vytvorením nových internetových stránek Mesta Vimperka je pro návštevníky a obcany mesta v provozu také katalog ubytovacích zarízení na Referentky Thristického informacního strediska katalog postupne naplnují informacemi o ubytovatelích v cestovním ruchu na Vimpersku. Návštevníci webu mají možnost vybrat si z prehledne vytvoreného seznamu ubytovatelu prímo ve Vimperku nebo v jeho okolí. Informace jsou vkládány dvema zpusoby. V prípade, že provozovatel ubytovacího zarízení uzavrel s Mestem Vimperk Dohodu o propagaci ubytovacích zarízení, má nárok na vložení veškerých informací vcetne fotografie a ceníku. V prípade, že tímto zpusobem s Turistickým informacním strediskem nespolupracuje, vkládají referenti TIS pouze základní údaje o ubytovacích zarízeních náhodne podle svého subjektivního posouzení nebo na základe informací od našich klientu. Pracovníci TIS se snaží obsáhnout veškeré ubytovací kapacity ve Vimperku a jeho okolí, ale kladou duraz na to, aby katalog byl spíše prehledem kvality než kvantity. Duležitá je také kontrola vložených informací ze strany samotných ubytovatelu. Není v silách referentu TIS ve Vimperku všechny zadané informace neustále kontrolovat, proto žádáme provozovatele ubytovacích zarízení, aby pri jakékoliv zmeny kontaktovali pracovníky..ícka". Doufáme, že nove vytvorený prehled ubytovacích zarízení ve Vimperku a jeho okolí prispeje k atraktivnosti webových stránek a zájemci o rekreaci v našem regionu budou s jeho službami spokojeni. Renata Lešková Turistické informacní stredisko Vimperk Uzavrení a prestehování stavebního úradu Mestského úradu ve Vimperku Ve dnech bude Ing. Filip Takác uzavren pro veškerou verejnost Pavel Kavlík Odbor výstavby a územního plá- Ing. Robert Procka nování Mestského úradu ve Vim- Jana Franková perku.duvodemtohotouzavreníje Žádáme širokou verejnost, doskutecnost,že se celýodborstehuje tcené orgány, podnikatele a stado nových prostor bývalé budovy vebníky, aby tuto skutecnost vzali Ceského Telecomu (TKB) v ulici na vedomí a prípadné návštevy Nad Stadionem199. odboru i stavební ci jiné rízení ve Po tomto prestehování se též vlastním zájmu presunuli na pozzmení veškerádosavadní.telefonní dejší termín, a to nejdrívepo císla tohotoodboru Pouze v neodkladných zá. Novátelefonnícísla,která budou ležitostech (napr. havárie staveb) v platnostiod , jsou: vedoucíodboru se obracejte k vedoucímu odboru na mobilní telefon Ing. VáclavKokštein Dekuje všem za pochopení pracovníciodboru a omlouvámese za prípadné kom- Marie Janoušková plikace,které toutonutnouvýlukou Ing. Marcela Sebelíková mužeme nekomuzpusobit. Zdenek Zeníšek, VojtechZábranský tajemník MeO Vimperk Výberové rízení Mesto Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, psc , ICO vyhlašuje výberové rízení na místo úredníka - odbor výstavby a územního plánování Predpoklad nástupu: duben, kveten2006 Místo výkonu práce: - Mestský úrad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk - TKB, Nad stadionem 199, Vimperk - správní obvod obce s rozšírenou pusobností Platová trída: 9, 10(dledosaženého vzdelání a druhu vykonávanépráce) Informacní nápln práce: zajištováníodborné agendyna úseku územního plánovánía stavebního rádu Predpoklad pro vznik pracovního pomeru úredníka Úredníkem se muže stát fyzická osoba, která je státním obcanem Ceské republiky, dosáhla veku 18 let, je zpusobilá k právním úkonum, je bezúhonná, ovládá ceský jazyk a splnuje další predpoklady pro výkon správních cinností stanovené zvláštním právním predpisem. Za bezúhonnou podle zákona c. 312/2002 Sb., o úrednících územních samosprávných celku, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocne odsouzena pro trestný cin spáchaný úmyslne, nebo pro trestný cin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem verejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou prihlášku. Prihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, príjmení a titul zájemce, - datum a místo narození zájemce, - státní príslušnost zájemce, - místo trvalého pobytu zájemce, - císlo obcanského prukazu, - datum a podpis zájemce, - kontaktní telefon K prihlášce se pripojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamestnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstríku trestu ne starší než 3 mesíce (v prípade vcasného nedodání lze doplnit v pozdejším termínu) - overená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání. Další požadavky: vzdelání vs nebo ÚSO stavebního nebo podobného technického zamerení, práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet...), schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice, schopnost jednat s lidmi, ochota se dále vzdelávat, casová flexibilita, rídicský prukaz skupiny B, znalost príslušných právních norem vítána. Prihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobne doructe nejpozdeji do 14:00 hod. na adresu: Mestský úrad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Podrobnejší informace o náplni práce podá na tel. c , , nebo i v rámci návštevy úradu Ing. Václav Kokštein - vedoucí Odboru výstavby a územního plánování. Datum vyhlášení: Zdenek Zeníšek. tajemník MeO Vimperk Osobní doklady po skoncení výberovéhorízení je možno do 15dnu osobne vyzvednoutna personálním oddelení,jinak po této lhute budou skartovány.

6 6 tel /2006 Cestovnídokladys biometrickými prvky Zavedení cestovních dokladu s biometrickými prvky údaji s platností od vyvolalo nekteré závažné zmeny v organizaci Mestského úradu Vimperk, které se zcela jiste dotknou i verejnosti. Jedná se predevším o prípravu prostor a montáž zarízení, a dále i odbornou prípravu pracovníku, kterí budou tyto služby zabezpecovat. Na další podrobnosti jsme se zeptali tajemníka Mestského úradu Vimperk, Zdenka Ženíška, a vedoucí Odboru vnitrních vecí Ing. Jany Schererové. Výdej cestovních dokladu bude znamenat i zmenu v rozmístení nekterých odboru Mestského úradu, mužete již dnes sdelit konkrétnejší údaje? zz: V soucasné dobe je pracovište cestovních dokladu a obcanských prukazu umísteno v bývalé budove Ceského Telecomu TKB, Nad stadionem 199. Požadavek ministerstva vnitra na další rozšírení stávajících prostor v této budove nebyl realizovatelný. Protože zmeny v rozmístení techto pracovišt mají prímý dopad na obcany Vimperka, velice odpovedne jsme zvažovali všechny existující možnosti. Z duvodu úzké vazby tohoto pracovište na evidenci obyvatel a matriku jsme došli k záveru, že za soucasného stavu a s ohledem na budoucí vývoj je nejvhodnejší, aby se pracovište cestovních dokladu a obcanských prukazu kompletne prestehovalo do hlavní budovy Mestského úradu na námestí. Toto rešení má i další výhody, které jsou predevším v možnosti efektivnejšího rízení celého Odboru vnitrních vecí a lepší spolupráce pri zabezpecování svateb i dalších matricních úkonu. Kde a od kdy bude pracovište cestovních dokladu a obcanských prukazu nove sídlit? zz: Pracovište cestovních dokladu a obcanských prukazu bude sídlit spolecne s evidencí obyvatel matrikou v hlavní budove Mestského úradu Vimperk, Steinbrenerova 6, námestí, v prvém patre, v prostorách, kde byl dríve umísten stavební úrad. K prestehování pracovište cestovních dokladu a obcanských prukazu dojde pravdepodobne ve dnech pri celostátní narízené výluce. Verejnost samozrejme v dostatecném predstihu budeme o této zmene informovat. Jinak receno, do nepocítí verejnost žádnou zmenu u všech pracovišt, která zabezpecuje Odbor vnitrních vecí. Chtel bych ale vyzvat obcany, aby zmeny v cestovních dokladech i v obcanských prukazech, které si potrebují vyrídit, nenechávali na poslední chvíli, ale aby je rešili v predstihu pred sezónou dovolených, a to i s ohledem na cervnové volby do poslanecké snemovny Parlamentu CR. Nabízí se tedy otázka, kam se podeje stavební úrad? ZZ: Stavební úrad se stehuje do nových prostor bývalé budovy Ceského Telecomu TKB, Nad stadionem 199, které jim byly behem mesíce ledna a února pripraveny. Z tohoto duvodu bude v termínu od do stavební úrad mimo provoz, bližší informace jsou uvedeny na jiném míste techto Vimperských novin, a taktéž na našich úredních deskách, webových stránkách, v kabelové televizi i v denním tisku.. Nebylo by vhodné, aby se celý úrad prestehoval do budovy TKB, a jak je daleko uvažovaná koupe této budovy? ZZ: Budova Ceského Telecomu TKBje od v majetku Mesta, objekt byl predán do správy Mestské správy domu a v soucasné dobe probíhá prepis nájemních smluv. Dále pripravujeme podklady pro zasedání Rady mesta i Zastupitelstva mesta, kde se bude rozhodovat,jak budou prostory v této budove využívány. Já osobne vidím jako reálné a vhodné, aby v nejakém odpovídajícím casovém horizontu, napr. do 5 let, se do budovytkb prestehovalcelý Mestský úrad, prípadne i s Mestskou knihovnou, Mestkou policií i Mestskou správou domu. Limitujícíjsou ale samozrejmefinancní prostredky na prípravu prostor.to se týká nejen stavebníchúprav,ale i pocítacovýchsítí, telefonníchrozvodu a v neposlednírade i nutných rekonstrukcí rozvodu vytápení, elektrického rozvodu a i zdravotních instalací. V soucasné dobe se pracujena urcité koncepcibudoucnosti této budovy, která by se na základe rozhodnutí Zastupitelstva mesta mela v budoucnurealizovat. Vratine se ale konkrétne k cestovním dokladum s biometrickými údaji. Proc dochází k jejich zavádení a jaké další bližší informace mužete dále obcanum sdelit? JS: Povinnostzavést biometrické prvky do cestovních dokladu vychází z "Narízení Rady ES c o normách pro bezpecnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných clenskými státy" ze dne 13. prosince Zavedení cestovníchdokladu s biometrickými prvky je také pod- Doba dovolených se kvapem blíží a tak si radeji již nyní prekontrolujte, zda jsou vaše cestovnídokladyv porádku. FOTO: VIENER mínkou stanovenou Spojenými státy americkými pro zachování, resp. v prípade Ceské republiky zavedení bezvízového styku mezi dotcenými zememi. Clenské státy EU mají zavést cestovní doklady, jejichž soucástí bude bezkontaktní cip obsahující biometrické prvky, konkrétne biometrické zobrazení obliceje a digitální zpracování otisku prstu. Clenské státy jsou povinny zavést digitální fotografii do pasu do 28. srpna roku 2006, otisky prstu mají prijít na radu s nejvetší pravdepodobností od poloviny roku Narízení se vztahuje pouze na nove vydávané cestovní doklady od 28. srpna Jak to bude se správními poplatky a s cestovními doklady detí? JS: Správní poplatky za vydání nových cestovních pasu s biometrickými prvky by se nemely zvyšovat. Mely by zustat stejné jako jsou nyní, což znamená 200 Kc za vydání pasu a 50 Kc za vydání pasu pro deti. I nadále bude možné žádat o cestovní pas s krátkou dobou platnosti, vydávaný ve zkrácené lhute. Poplatek za tento typ cestovního dokladu se bude pravdepodobne menit, ale doposud nebyla konkrétní cástka stanovena. Tento cestovní pas vydávaný ve zkrácené lhute nebude obsahovat biometrické prvky. Jak to bude s platností dosavadních pasu a bude možno též cestovat do zahranicí na obcanský prukaz a za jakých podmínek? JS: Stávající cestovní doklady zustanou v platnosti po dobu v nich uvedenou. Od 1. ledna 2006 lze k cestám do státu Evropské unie používat pouze obcanský prukaz se strojove citelnými údaji. Tyto obcanské prukazy nemohou mít odstrižený roh z duvodu zmeny povinných údaju. Tyto strojove citelné obcanské prukazy jsou vydávány od druhé poloviny roku Pro spolecné cesty rodicu s detmi do státu Evropské unie se doporucuje, aby používali radeji cestovní pasy než obcanské prukazy. Do obcanského prukazu rodicu se zapisuje pouze rodné císlo dítete, zatímco v cestovních pasech se uvádí datum narození a pohlaví. Rodné císlojakožto vnitrostátní identifikacní údaj muže být nesrozumitelné pro cizí orgány s výjimkou Slovenska. Používáním cestovních pasu lze predejít prípadným problémum v zahranicí. Jakje to s platností obcanských prukazu? JS: Obcanským prukazum bez strojove citelných údaju koncí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech: Obcanským prukazum vydaným do skoncí platnost dne Obcanským prukazum vydaným do skoncí platnost dne Obcanským prukazum vydaným do skoncí platnost dne Obcanským prukazum vydaným od druhé poloviny roku 2000, které mají strojove citelné údaje, skoncí platnost toho dne, který je v nem uveden. Z výše uvedených pravidel existuje jedna výjimka, a to pro obcany narozené pred 1. lednem 1936, kterým byla zrušena povinnost vymenit si obcanský prukaz do 31. prosince 2005, pokud není v techto obcanských prukazech doba ukoncení platnosti vyznacena konkrétním datem.

7 tel Zimní radovánky Moudrá matka príroda to už tak zarídila, že v našem zemepisném pásmu strídá 4 rocní období. Ve skutecnosti na to ale asi nekterí lidé zapomneli. Je prece naprosto normální, že když je zima, bude padat sníh a bude mrznout. Ve vetšine sdelovacích prostredku se však veci od prírody dané vydávají za katastrofy a senzací je, když mohou prinést zprávy, kolik kde napadlo snehu a jak moc bude mrznout. Jednoduchý konzument techto informací pak nabývá dojmu, že se deje neco necekaného. Letošní prubeh zimy je ale v techto krajích naprosto normální. Snehu napadlo hojne, každý pohybuchtivý clovek zajásá a za nemalé peníze v horských strediscích prohání své lyže nebo jiné sportovní náciní po sjezdovce. Príchod zimy jako by nevzali na vedomí správci komunikací v našem meste a okolí. Je hezké, že solí okamžite po napadání snehu. Ale stahovat nasolenou brecku ze silnice je asi nad jejich technické možnosti. Pri stále vetší financní nárocnosti je údržba vozovek ale i chodníku patrící pod jejich kompetenci naprostostejne špatná. Není se co divit. Stavy pracovníku na tuto cinnost urcených se nezvyšují a technika je na hranici životnosti.budoumítješte dlouhou dobu trvání tyto nechtené "zimní radovánky" v našem meste?nešetrí se penezi na nesprávnémmíste? Doba si žádá správná rozhodnutí. Najde se nekdo a rázne zakrocí, aby ukoncil ranní sportování po kluzkých chodnících? Zima se chystá k odchodu, ale za nekolik mesícuse vrátí. Dávášanci na lepší a razantnejší prípravu. Vyvarovat se starých chyb a nedelat nové! Karel Beránek Breznovéslavnéci známédny Zcela bez diskuse dejme na první místo 19. brezen. Na tento den pripadá svátek Josefa. A to je precejméno, které už stovkylet patrí mezinejznámejšía také nejvíce slavená. Myslím si, že také tak trochu proto, že predchází príchodu jara, prvnímujarnímu dni, tedy 21. breznu. Svátek Josefa by mel být letos obzvlášte vyvedený,protože pripadá na nedeli brezen 1939 zase ukoncil existenci naší republiky a vznikl více než šestiletý Protektorát Cechy a Morava.Na to vzpomínáme sice neradi, nicméne pripomínka neuškodí. Z historie me napadl ješte termín - breznové idy. 15. brezna 44 pr. Kr. byl zavražden veliký Gaius Julius Caesar. Bylo to v dobe úplnku. Nejsem kronikár, ani si na neho nehraji... Chtel bych jen sobe, sprízneným duším nebo stejné krevní skupine pripomenout to, na co bychom nemeli zapomínat. Jsme ve Vimperku, meste pod Boubínem a ríkám rád, že v centru nebo srdci Sumavy. Takže: 21. brezna 1991 byl vyhlášen Národní park Sumava, 22. brezna slavíme Svetový den vody a 27. brezna si pripomínáme Vyhlášení biosférické rezervace Sumava, k nemuž došlo v r Myslím si, že si to jako vimperští obcané máme pripomenout. V souvislosti s tím stojí jiste za zmínku zpráva, kterou jsem si precetl v Listech Prachaticka - totiž to, že František Krejcí, rodák z Rejštejna, se vrací na Sumavu jako poradce ministra životního prostredí pro Národní park Sumava, chce se ve svépráci zamerit na nové zonace parku, na lesní hospodárské plány, Plán péce o MPS a zmeny ve vrcholovémvedení. "Jsem presvedcen, že ze strany starostu je velká ochota ke komunikaci se Správou parku. Míc je nyní na strane Správy. Je nutno véstjasný,prímý dialog,naslouchat potrebám místníchlidí a stáleje informovat, vcas se radit o príprave novýchkroku."tojsou slovafrantiška Krejcího a my mu budeme jiste držet palce. A nakonec jednu zdánlivou drobnost. Vzpomínáte si, milí obcané, na srpen 2001, kdy jsme zhlédli v místním kinu ceský film Tmavomodrý svet režiséra Sveráka. Hraje v nem mnoho populárních hercu, ale v dobe vzniku filmu i jeden neznámý - Kryštof Hádek. Ano, onen mladícek, který v jedné z bitev zahyne... Když se film tocil, bylo K. Hádkovi dvacet let a narodil se 10. brezna 1981.Takže, s trochou nadsázky, patrí do našich breznových dnu. Mimochodem - film to je skvelý a já s radostí a príjemnými pocity vzpomínám na chvíle, kdy skoncilo promítání a vimperští diváci v zaplneném sále vstali a zacali spontánne tleskat. Preji hezký brezen, gratuluji všem Pepíkum, užijme si všichni jara. Zdravím Vás. Dr. Jirí Pfeifer Nevratnézmeny Pred nekolika týdny zverejnený clánek v LP mne vyprovokoval, abych napsal svuj názor na dení v našem meste. Ve zmíneném príspevku se praví, že Vimperk muže prijít o zarízení bývalého MeKS, které v soucastné dobe již pojme témer osm set hostu, má již po všech stránkách vyhovující potrebné prostory, zarízení, které nemá v jiném okrese obdoby a jehož hodnota je nyní padesát milionu korun. Nutno dodat, že "Cihelna" vyrustala za velké brigádnické pomoci mnoha lidí, kterí pomáhali postavit neco pro sebe a své deti. Po listopadu 1989 se Mesto velmi brzy tohoto zarízení vzdalo /nevím za kolik/ a velkým financním nákladem pomerne vyhovující kino premenilo v MeKS. Co casem následovalo, víme. Ke zmene došlo již tehdy a dle mého soudu naprosto zbytecne. Vimperské obcany zrejme bolí i chátrající bývalý hotel Zlatá Hvezda. Mestem byl v minulosti prodán. V tisku jsme byli nejméne dvakrát ubezpecováni, že jeho oprava a obnovení provozu bude predevším prínosem pro místní obyvatele. Až dosud se tak nestalo a hotel je stále na prodej. A tak hotel Zlatá Hvezda v nedalekém Sebestove nám muže být jen slabou útechou. S odstupem casu velmi lituji, že sídlem CHKO a NP Sumavy nezustal zdejší zámek. Odpadly by asi mnohé starosti a tak nezbývá než doufat. V poslední dobe se kardinálním problémem stala opet naše nemocnice. Hospodarení vykázalo ztrátu cca 12 mil. Kc a z toho víc jak polovina byla prevedena na soukromý úcet. Jak se neco podobného mohlo stát? Dnes je už vše jinak, avšak za jakou cenu a bude vyhovovat potrebám obyvatel mesta a blízkého okolí? Je zde príliš otazníku. Snad už letošní rok napoví více. Krátce k posledním zmenám, které se týkají školství. Již v lonském roce kraj rozhodl/údajne o nás bez násl, že lesnická škola od 1. ledna 2006 spadá pod školu v Písku a také, že se zde zruší až dosud samostatný domov mládeže. A tuto zmenu že zastreší stavební ucelište. Lesárna pravdepodobne dožije v roce 2007 /tuším, že po pul století své existence ve Vimperku/ a tímto rozhodnutím G a SOSe prijde o ubytování žáku, ale i o jídelnu. Pres všechnu snahu nepochopím, proc DM se po jisté dobe nevrátí opet pod správu školy a další otázky by mohly následovat. Až dosud cítím tyto skutecnosti jako prohru mesta a rád bych se mýlil. Prekvapive zní, že od zárí pribude v JC po Veselí nad Lužnicí již druhé prírodovedecké lyceum i ve Volyni? Ano, casy se mení a nám ve Vimperku už mnoho nezbývá. Prijaté zmeny jsou na mnoho let lne-li vubec/ nevratné. Vše je o penezích a ty špinavé neznal ani náš soucasný prezident. Urcite se najdou kupci a z budov DM budou prosperující soukromé penziony. Mesto z fondu získá finance k smyslu plnému využití zámlql. Majetný podnikatel též zachrání Zlatou Hvezdu. Rocní pronájem bývalého kulturáku spraví požadovaných 2,5 milionu korun! Úspešne se vyrovnáme i s dluhy a také se všemi obtížemi v udržování cistoty a porádku.ls bude brzy premenena v další ozdravovnu detí na Sumave. Na Boubíne budou ptácci nepretržite cvrlikat a rozhledna se docká klobouku. Dávno budou zapomenuty naše spory a zbytecné starosti Evropské komise. Vimperk bude místem spokojených duchodcu a rekreantu. Neveríte, ale ano! Lidé budou k sobe milí, laskaví, s úsmevem na tvári. A pak snad, jednou, možná, po létech, celá Sumava se opet zazelená... Karel Krejcí Ilustracní foto. Faro: KAREL KREJcI

8 8 tel Rok 2006 zacal pro všechny že nebude muset kupovat popelnici obcany i obyvatele nejen Sumavy a Vimperka nárocne. Velké množství novou. Dost casto se stává, že ridici snehu, velké mrazy a to vše se promítlo i do práce MP. Strážníci a vetšinou i majitelé vozidel parkují pred vjezdem nekomu jinému museli být daleko více tolerantnejší, nebo na místech, kde stát nemají jelikož na mnohých místech (u kontejneru, u garáží, na vyhra- nebylo kde parkovat, mnohé chodníky zeném parkovišti pro invalidu, byly zahrnuté snehem a chodzeném ci nemeli jinou možnost než chodit po ulicích. Zrovna tak i v dobe, kdy proste kde je napadne!). Potom se strašne diví, že mají platit pokutu. Výmluvy, že nebylo kde zaparkovat, píši tento clánek, jsou mnohé chodníky jsou jen potvrzením toho, co zahrazeny zábranami, které jsem psal v minulých VN. Jde jen predevším upozornují na padající o to, že se musí chtít a neco pro to ledy ze strech domu. Opet jsou udelat a parkovat tak, abych jiným chodci vyháneni na ulice. nebránil v cinnosti. Když už tam Strážníci MP v dobe od ridic zaparkuje a bude-ii to solidní do rešili 119 událostí. ohleduplný obcan, tak ráno pred Sdeluji, že 15krát se zabývali predevším sedmou si preparkuje a bude klid, odchytem nebo nejakým ale..! Jak jsem zmínil, vzhledem problémem se psy. Dost casto mestskou k pocasí, podmínkám byla zatím policii žádají Hasici PT o asi- stenci pri kontrole bydlište osob, které žádají o otevrení bytu a duvody, proc je treba byt otevrít, jsou MP dost tolerantní a ohleduplná. Nadále však není možné, aby lehkomyslnost a bezohlednost bránila treba ve vyvážení odpadku, provozu ruzné. Casto s hasici práve v techto "sberného dvora" ve Sklárské dnech spolupracujeme pri shazování ulici a podobne!!! 2lkrát! vyjíždela rampouchu a ledu ze strech. Stále stejne casto vyjíždí hlídka na zadržené zlodeje už nejen do Penny marketu, ale i do Lidlu. Ve zmínené dobe to bylo již 6krát! hlídka k takovýmto prípadum a nebo je sama zjistila pri kontrolní cinnosti. Sedmkrát hlídka MP, bud na žádost PCR nebo do príjezdu PCR, Stále dobrou spoluprací s Obvodním zajištovala místo dopravní nehody oddelením Policie CR (DN) a nebo v soucinnosti s policií Vimperk a s Policií CR vubec se se podílela na usmernování provozu pri DN. nekdy podarí v krátké dobe zadržet pachatele trestné cinnosti Možná se vám ctenárum bude v krátkém case, jako tomu bylo zdát, že nebylo pri tom pocasí tolik 21. I. 2006, kdy pachatelé o pulnoci práce, ale MP sepsala v této odcizili benzín a ujeli. Hlídky MP dobe také 15 úredních záznamu a PCR pachatele vyhledaly a zadržely. a rešila mnoho drobných událostí, Celou záležitost dále rešila které se do celkového poctu udá- PCR. Podobná událost se stala již lostí ani nezapocítávají. A nevyhrožuji 3. 1., kdy MP bylo hlídkou policie v 18:15 hod. oznámeno, že pátrají po vozidle, hlídce MP se podarilo - s jarem budou strážníci více duslední pri kontrolách, budou durazneji kontrolovat placená parkovište vozidlo nalézt i s majitelem, vše a další nedodržování záko- oznámila dozorcí službe a vyckala do príjezdu hlídky PCR. Zvláštní akce hlídky byla treba I. 2., kdy paní nahlásila, že jí byla odcizena popelnice. Hlídka vyjela nu, vyhlášek a narízení. Chcete-li, aby neškodili jiní vám, chovejte se podle toho i sami k ostatním. Tím mužete pomoci k plynulému rešení i svých zájmu a potreb. na místo, aby zjistila nejaké poznatky Na stránce VN opet za mesíc na od oznamovatelky. Stráž- shledanou. níci se podívali do ostatních boxu Za mestskou policii na popelnice a paní byla štastná, vrchní strážník J. Sebánek Výrobavelikonocní dekorace - pro malé I velké kdy: od 14:00 hodin kde: Vimperk, budova Správy NP a CHKO Sumava (prízemí) Sumavské velikonocní zvyky, výroba dekorace, hlinený kvetinác prednáší: Emilie Vopeláková a Katerina Sartnerová tel.: , doporucené vybavení: vyfouklá vajícka, stužky, bavlnky Pred touto akcí je nutné se objednat a zavolat na príslušná telefonní císla. OLYMPIJSKÝDUCH SE DOTKL IŠKOLY Sestnáct únorových olympijských dnu plných nadejí, štestí i zklamání je již minulostí, pro školu však olympijské hry znamenají neco víc než radového diváka u televizních obrazovek. Práve na techto obrazovkách se totiž v radách ceských reprezentantu objevují absolventi vimperského gymnázia. Za 30 let existence sportovních tríd na vimperském gymnáziu sedela v jeho lavicích již celá rada ceských olympioniku: - mistryne sveta v biatlonu Eva Háková, v dobe studia ješte Burešová (letosbylahostemtelevizního StudiaTurín),úcastniceolympiády v Naganu (1998)a Salt Lake City (2002) - sjezdar Marcel Maxa, úcastník olympiády v Naganu, který dnes pusobí v západoceskémspicáku - Katerina a Lucie Hanušovy byly clenky ceské Iyžarské reprezentace, Katerina startovala na zimních (Nagano) i letních olympijskýchhrách v Atlante (1996) Asi nejvýznamnejšítvárí, která také okusila studium ve Vimperku, je bezesporu Katerina Neumannová, která již v dobe stredoškolských studií v sobe nezaprela výbornousportovkynii studentku. "Své povinnosti nezanedbávala, MATURITNíPLESY Studenty v maturitních rocnících ceká v prvním pololetí letošního roku celá rada duležitých událostí. Pomyslným startem do cílové rovinky jejich studijního snažení jsou vždy s velikým zájmem ocekávané maturitní plesy. Je to vždy událost nejen pro školu a její studenty, ale také pro rodice, príbuzné, prátele, soucasné nebo bývalé žáky školy. Maturitní plesy se letos seradily pekne za sebou, dva probehly v Prachaticích, po jednom pak ve Vimperku a Strakonicích. A jak dopadly? První ples porádala 28. ledna trída 4.A v prachatickém Hotelu Park. O predtancení se postarala tanecní klub Styl z Vcelné u Ceských Budejovic. Behem slavnostního šerpování zaznela hesla jako "Skola pocká, mládí utece!" nebo "Po dlouhé práci má následovat dlouhý odpocinek". Pri pulnocním prekvapení si studenti spolu s trídním ucitelem doslova "vykopali maturitu", a to prímo na sále. "Maturitní ples se mi velmi líbil. Studenti meli pripravená byla vždy a na základe toho mela i samé výborné známky. V jejím prípade se potvrdilo, že je-li nekdo dobrý sportovec, je i dobrý student." vzpomíná na Katerinu její tehdejší trídní ucitelka, dnes reditelka školy Hana Prokopová. Katerina má za sebou úcast na zimních i letních olympijských hrách a pocet jejích medailí a úspechu neustále roste. Bylo by škoda nepripomenout pri této príležitosti další studenty gymnázia, kterí se stali vynikajícími sportovci: - Martin Kovár je coby plavec velmi úspešným ceským paralympionikem a velmi známou sportovní tvárí - Lukáš Pollert, olympijský vítez v kanoistice z Barcelony (1992) a majitel stríbrné medaile z olympijských her v Atlante. V soucasnosti studuje na vimperském gymnáziu 30 sportovcu (bikeri a lyžari). Do budoucna je dalším príslibem Tereza Huríková, dvojnásobná juniorská mistryne sveta v cyklistice. Držme jí a i ostatním palce, abychom si i pri olympiáde v Pekingu (2008) nebo ve Vancouveru (2010) mohli ríci, že máme to štestí, že naši úspešní sportovci studovali práve na vimperské škole. Roman Hajník hezky vymyšlený nástup a devcata mela krásné šaty," sverila se jedna ze studentek vimperského gymnázia. O týden pozdeji se všichni sjíždeli do strakonického Domu kultury. Ve tríde programátoru mají pocetní prevahu studenti nad studentkami, proto i nástup maturantu byl netradicní, ovšem velmi zdarilý. Trídní ucitel Mgr. Tomáš Danek a reditelka školy RNDr. Hana Prokopová dostali od maturantu opravdu nádherné kvetiny. Že o pulnoci na pódiu vystoupí skupina ROTOR, jejíž clenové jsou studenti z této trídy, tušili mnozí. O cem však nikdo nemel ani ponetí, byla originální písen, která byla pripravena práve pro tento vecer. Následná diskotéka pak už jen podtrhla celkove rockové ladení plesu. Tretí v poradí bylo maturitní plesání 4.0A. Maturantky i maturanti (zde bylo pocetní zastoupení obrácené než u 4.B) byli povýšeni do stavu maturantského ve vimperském kulturním dome Cihelna. Od tohoto plesu se v tombole zacaly

9 tel mj. prosazovat ceny v podobe pytlu obilí... Sezonu plesu vimperského gymnázia zakoncila 8.G v prachatickém Hotelu Park. "HAWAY MA TURÁK" v tropickém duchu i rytmu probehl v pátek 17. února. Moderátor pobíhal ve slušivé rákosové sukénce, maturanty ozdobil jejich trídní ucitel Jan Herta šerpou a kvetinovým vencem, který atmosféru plesu ješte podtrhl. Studenti se mimo jiné postarali i o bohatou tombolu, ve které nechybely již nám dobre známé ceny jako pytel brambor nebo obilí. Ples vyvrcholil povedeným pulnocním prekvapením v duchu snímku Madagaskar. Studenti nabehli na podium oble- ceni jen v plavkách a exotických sukních, zapeli si The Lion Sleeps Tonight v ceské verzi a poté už se sálem rozeznel další tanecní song - I Like To Move It. Vystoupení sklidilo bourlivý potlesk publika, které se pak neváhalo do tance také zapojit. "Byl to možná nejlepši maturák, co tenhle rok byl. Hodne lidí, dobrý nástup, pekný pulnocní prekvapení... Bylo to fajn." Letošní maturitní plesy jsou již minulostí, zbydou po nich zážitky, fotografie a videa, ale také pocit z dobre zorganizované akce. A jak už letošní maturanti vedí, není to vubec jednoduchá záležitost. Lenka Kudlácová (3.A) Mgr. Roman Hajník Pravá plesová idyla a hezká vzpomínka na maturitní ples 4.8. FOTO: PETR MALfK t~ J MATURITANANECiSTO V posledním breznovém týdnu ( ) ceká na studenty maturitních rocníku Maturita nanecisto Cílem této sady testových zkoušek je predevším pripravit strední školy na reformu maturitních zkoušek, predpokládanou pro školní rok Všichni letošní maturanti budou absolvovatspolecnou cást maturity (testy z ceského jazyka; cizího jazyka;obcanskéhozákladunebo matematiky), gymnaziální studenti absolvují o týden pozdeji také profilovou cást. Testování probehne letos v tzv. ostrém režimu, na prubeh zkoušek bude dohlížet maturitní komisar (proškolený ucitel z jiné školy), testy budou zadávat ucitelé poverení reditelem školy, ale s jinou aprobací než je zadávaný predmet. Školy se dozví výsledky 9. kvetna, studenti obdrží písemný doklad o vlastní úspešnosti v této zkoušce. ÚSPEŠNÝSNOWBOARDING NA ZADOVE 8. února se studenti školy zúcastnili finále poháru ASŠK CR ve snowboardingu - slalomu základních a stredních škol a nevedli si vubec špatne! V kategorii ml. žákyn obsadila 3. místo Andrea Jezlová, v kategorii st. žáku byl 16. Jaroslav Mráz, do první dvacítky a tím do první poloviny celkového poradí pronikl také René Urmann (19. místo). Výborné výkony podali závodníci ve studentských kategoriích - Michaela Martanová skoncila pátá, Lucie Prouzová hned za ní (celkem startovalo 16 závodnic), Jakub Frajkor byl také pátý, na 6. místo dosáhl svým výkonem Marek Kolman, do první desítky se dostal také devátý Matej Pichler, to všechno pri úcasti témer 70 závodníku v této kategorii! Úspešné vystoupení pak podtrhly výsledky družstev stredních škol: studentky (Martanová, Proudová) obsadily 1. místo, studenti (Frajkor, Kolman, Pichler) byli celkove druzí! Všem úspešným reprezentantum školy blahoprejeme. Roman Hajník K maturitnímu plesu patrí sbírání penez, ale spocítat je lze až po maturite, jinak to prináší neštestí. FOTO:KARELKOVAAIK

10 10 tel /2006 Vimperská ZDŠ má nejlepší "dechy"v okrese Každý rok vypisuje Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy soutež pro ZUŠ. V letošním roce byla vyhlášena pro dechové nástroje. V ZUŠ po celé republice probíhají školní, okresní a krajská kola. Soutežní klání je završeno národním kolem. Okresní kolo souteže ve hre na dechové nástroje drevené se konalo 31. ledna v Prachaticích. Naše škola byla zastoupena žáky hrajícími na zobcovou flétnu, prícnou flétnu a klarinet. Ve veliké konkurenci "zušek" z celého okresu jsme získali 8 postupových míst do krajského kola: I zobcová flétna, 3 prícné flétny, 4 klarinety. Nutno podotknout, že jsme soutež "ovládli", nebot žádná jiná škola nemela tolik postupujících a dalších predních míst. Dne 1. února se uskutecnilo okresní kolo ve hre na dechové nástroje žestové ve Vimperku. Naše ZUŠ opet absolutne prevýšila ostatní, když získala celkem II postupových míst z dvanácti: 3 lesní rohy, 3 trubky, I trombon, 2 tenory, 2 tuby. Tyto výsledky dokazují výbornou úroven žáku naší školy a zároven vyzdvihují kvalitní práci pedagogu dechového oddelení. Krajské kolo v Jindrichove Hradci probehlo po uzáverce tohoto císla. O výsledcích vás budu informovat v príštím císle VN. Umístení žáku naší školy v okresním kole najdete na www. zusvimperk.cz. Zároven bych chtel informovat, že vypisujeme nábor do literárne- -dramatického oboru, který zacneme vyucovat od zárí Zájemci se mohou hlásit kdykoliv v reditelne ZUŠ Vimperk. Pavel Vališ reditelzus Vimperk CinnostMestské knihovny vevimperkuza rok2005 Máme-Ii hodnotit cinnost Mestské knihovny za rok 2005, musíme konstatovat, že je srovnatelná s predcházejícím rokem návštevníku si pujcilo celkem knih a casopisu (r návštevníku :::: výpujcek). Výpujcky casopisu tvorí 21 % z celkového poctu výpujcek. Pro I 073 zájemcu jsme pripravily 26 ruzných kulturních a vzdelávacích akcí - besedy, souteže, kvízy, prodej knih atd. (r akcí a 953 návštevníku). V roce 2005 byla provedena revize knihovního fondu, tzn. kniha po knize byla fyzicky zkontrolována se záznamem v pocítaci. Za pomoci ctenáru dohledáváme nekolik chybejících titulu, takže samotné uzavrení revize bude provedeno behem I. ctvrtletí letošního roku. Pri metodických návštevách byly navštíveny všechny knihovny a obecní úrady, které patrí do našeho regionu. Obecním knihovnám bylo poskytnuto 18 konzultací, týkajících se jejich práce, vykazování cinnosti, spolupráce s obecními úrady i s ostatními knihovnami. Ve 2 obecních knihovnách jsme provedly fyzické revize knih. Celkem bylo v rámci regionální cinnosti odpracováno 285 hodin. Trochu zajímavejší bude uvést nekolik jiných císel, napr. to, že z 802 zaregistrovaných ctenáru bylo 653 místních, 586 dívek a žen a 216 chlapcu a mužu. Detí do 15 let bylo 292 a 8 ctenárum je více než 80 let a stále si chodí pujcovat knihy sami z nejruznejších koutu Vimperka. Behem minulého roku jsme odeslaly celkem 209 druhých, tretích a dalších upomínek (I. upomínka se poštou nezasílá). Presto máme ctenárku (momentálne se nezdržuje ve Vimperku), která má 2 knihy pujcené od 8. listopadu Další 3 ctenáre, kterí u nás byli naposledy v I. pololetí minulého roku, se nám nedarí donutit vrátit knihy ani za pomoci Mestské policie. Na druhé strane existují i takoví ctenári, kterí si pri každé návšteve knihovny pujcí knihy v hodnote kolem Kc nebo 30 a více titulu a do knihovny chodí i nekolikrát za mesíc. Nejpilnejší ctenárka si za lonský rok pujcila dokonce 674 knih a brožur, pricemž prumerný pocet výpujcek na I ctenáre je 60,44 knih a casopisu. Milada Smídová Mestská knihovna ve Vimperku Mesto Vimperk a Turistické inforrt1acn( stredisko vyhlašuje FOTOGRARCKOU ne téma: soutež CTvERO ROCNÍCH OBDOBÍ VE VlMPERKU Turistické inf, námestl Svobod)? 385 tel.: Vimperk Pt"ejeme všem úcastnll<um souteže prožiti pt"ijemných chvil pt"í zachycováni jedinecných okemžiku v ulickách Vimperks.

11 tel Masopustve Vimperku SLovíCKO FARÁRE Jarní úklid Letošní zimy má už asi každý plné zuby. Jo, jo, já vím, jsou fandové, kterým mráz, sníh, tma a mlhy delají radost, a rádi by, aby to tak bylo celý rok (trebajcp). Ale asi se mnou budete souhlasit, že vetšina obycejných lidí bojujících tvrde s náledím, zamrzlým zámkem v aute, se znovu a znovu zapadanou cestickou pred barákem, lidí, kterí ze zimy neteží, ale naopak utrácejí kvanta na topení a léky, by uvítala užjaro se zelenou loukou plnou pampelišek. No jo, ale tak už to je, nedá se nic delat - poroucet vetru, snehu nemužeme (i když treba Eliášova modlitba dokázala zahýbat podnebím - nebyl to ale v žádném prípade jeho pouhý rozmar). Je treba prijímat všechno - i to, co nám zrovna nesedí, a na kolik to jde - s vdecností. Já ale nechci psát o pocasí - to je jen takový úvod. Dnes to bude o úklidu. Ona totiž i ta nejdelší zima má konec, a pakje cas na jarní uklízení všeho, co pod snehem nebylo videt a co byjiste jaru nedovolilorozzárit se v plné kráse. Všimlijste si, že vždycky na jare je postní doba - od Popelce do Velikonoc(na sklonku zimy a na zacátkujara). Práve ta doba je k tomu, aby si clovek uklidil- už ne pred domem a na zahrádce, ale v duši, už ne nejaké ty odpadky, ale hríchy. Taka propos - všimnete si, že v pohádkách je zima velice casto synonymem království zla, hríchu, místa, kde se nemuže milovat, nemuže se být dobrým.ale to mejen tak napadlo. To uklízenínení vubec žádná legrace.zloprijde, podobnejako zima, velmi rychle, necekane, zabydlí se, vleze do zdí, do srdce, rychleji než by se zdálo. A odejít nechce, drží se zuby nehty, vyhnané - vracíse opet a opet. Zbavit se hoje velice težká práce a vyžaduje sebezaprenía drinu. V duši totiž hrábe a košte nejsou k nicemu. V duši jde o to zbavit se Zla, které není nerozumnésmetí, ale inteligence,kteráje schopná se bránit, a dokonce i zaútocit. Má smysl se do toho vubec pouštet? Ale samozrejme. Vždyt jaro užje tady - Ježíš Zlého už porazil, zima je na ústupu. Na nás je, kdy prijde den Jeho definitivního vítezství. Takdo toho! Ale ne slepe - souper je silný a chytrý. Do toho s rozumem - tzn. s vírou, tzn. s Ježíšem, s Jeho pomocí. Postní doba nám pripomíná tri zbrane, které On sám používal proti Zlému: Modlitba - praktická láska vuci Bohu, rozhovor syna s Otcem (modlit se muže clovek roljímaje Boží Slovo, Bibli). Pust - ano, ano, i ten o chlebe a vode, obet; sebezaprenípro vetší veci - nikoliv nejaké hubnutí. Milosrdenství- praktická láska vuci bližnímu.a platí tady vždy zásada: cím vetší láska, tím více zpusobu uplatnení si najde. Jen neláska neví, co má delat. Uklízet je urcite co - a bude do konce života. Prostredky máme. Mužemepocítat s pomocí shora. Ješte cas nám byl také dán. Tak do toho s Boží pomocí - at konecne zmizí zima, at konecnejaro zazárí v plné své kráse. foto; J. PULKRÁBEK Pomozte jaru v lidských srdcích. Pomozte Ježíši do lidských srdcí. o.jaroslav

12 12 tel Obcané Vimperska, kterí oslavili svá životní výrocí v únoru 2006: Marie Slemarová Antonín Herzig Marie Cejková Jivka Dimitrova Anežka Hanžlová Václav Lácha Miloš Svoboda Anna Mauricová Hermína Svobodová Božena Herzigová Marie Hrnecková Touto cestou preje Mesto Vimperk oslavencum hodne zdraví, štestí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikárka Nemocnice Vimperk pecuje o seniory hygienickýchúkonu, ohlídání kli- enta v dobe nepritomnosti clenu rodiny, podání pripravenýchléku, stravy a jiné individuálnípožadav- ky klienta. Cenaobeduje vícenežpríznivá, nebot obed vcetne dopravy prijde na 36 Kc. Nemocnice též poskytuje domácí ošetrovatelskou péci, což je zdravotní služba hrazená ze zdra- votního pojištení. Tato péce se provádí jen na žádost praktického lékare klienta. Lze konstatovat, že ani ne za rok došlo v Nemocnici Vimperk k výraznému zlepšení hospoda- rení a k rozšírení poskytovaných služeb, zejména sociálních, které jsou na velmi dobré úrovni za více než príznivé ceny. MUDr. Hana Burdová Nemocnice Vimperk, o. p. s., nám delá radost. Po vyrešení ekonomickýchproblému,zpusobených bývalým vedením, dochází k rozmachu cinností nemocnice.v lednu 2006 bylaotevrenav nemocnici lékárna, která príjemne prekvapila nižšími doplatky za léky a vubec nižšími cenami všech produktu. Nemocnice se pustila i do oblasti sociálních služeb a zacala poskytovat pecovatelské služby. Tyto služby obnášejí nejen rozvoz obedu, ale i práce, které vedou k usnadnení života klienta a hlavne jej ponechávajive svém domácím prostredí. Jedná se napríklad o doprovodk lékari, zajištení léku a jejich donesení, nákupy pro klienta,úklid domácnosti, asistencní službupri jakékolicinnostiklienta, pomoc nebo kompletní provedení li Z Farní charity Vimperk VYHODNOCENíTRíKRÁLOVÉ SBíRKY Ve dnech ledna 2006 probehla Tríkrálová sbírka, kterou organizovala Farní charita Vimperk. Celkem 19 vedoucích skupinek a 72 koledníku obcházelo domácnosti ve Vimperku, v Sumavských Hošticích, ve Zdíkove, v Horní VItavici, v Zátoni, v Lenore, ve Svaté Marí, v Pravetíne, v Buku, ve Vacove, v Bohumilicích, ve Ckyni, ve Lštení, v Predenicích, na Boubské, na Staších a v Boranovicích. Koledníci prinášeli do domovu požehnání, svecenou krídou nadepsali tradicní nápis na dvere K + M + B, což znamená podle nekterých badatelu..christis mansionem benedicat." (cesky..kristus at požehná príbytek"). Obcané pak prispívali svými dary na cinnost charity do kasicek. Tímto chci všem dárcum uprímne podekovat, výtežek sbírky ciní Kc. Farní charita Vimperk obdrží z cástky 65 % a využije tyto prostredky zcásti na nákup ošetrovatelských polohovacích lužek a zcásti na opravu omítky starší budovy domova v Pravetíne. Další cást výtežku bude využita na humanitární pomoc, kterou organizuje Ceská katolická charita u nás i ve svete. PODEKOVÁNíNADACI KOMERCNí BANKY, A. S., JISTOTA Dne došlo v pobocce Komercní banky v Prachaticích ke slavnostnímu predání daru Nadace KB, a. s., Jistota Farní charite Vimperk ve výši Kc. Zmínená cástka je urcena na zakoupení polohovacího lužka do Domova klidného stárí v Pravetíne. Farní charita Vimperk požádala nadaci o pomoc ke konci roku Predání daru PODEKOVÁNí MESTUVIMPERK Dekujeme Mestu Vimperk za poskytnutí 100 prm palivového dreva z Mestských lesu Vimperk, s. r. o., pro Domov klidného stárí 13. PLES FARNí CHARITY VIMPERK Dne v sále MeKS probehl tradicní ples vimperské charity. Oproti minulým létum bylo velice príjemné, že se ho zúcastnila vetšina zamestnancu. Je z toho patrné, že se s prací charity sžili, strávili zde príjemný a zábavný vecer. Predtancení si pripravily mažoretky Základní školy TOM ve Vimperku pod vedením Mgr. Dagmar Riickerové, za což jim ješte jednou dekujeme. Dále dekujeme sponzorum, kterí prispeli do tomboly: ADR - autodíly - Malík Bachl Bytový Textil- výbava Kublová Café restaurant AMA Caje - Markéta Bláhová D+D Foto - Drenceni Dárkové zboží - Zdenek Cerný Dárky U kocoura Drogerie Pohan Pavel Elektro Cais. KCK Kohout Klenotnictví Atlantik - Kantorová Kvetinová sín - Hodinová Kvetiny - Ružicka Knihkupectví Skorepová PECOVATELSKÁSLUŽBA Na základecetnýchdotazu z rad našich klientu bych chtela všechny ujistit, že naše pecovatelská i ošetrovatelská služba funguje i v roce Informace o službách najdete v lednovém císle Vimperských novin a na našich internetových stránkách: VEREJNÁSBíRKA Krajský úrad Jihoceského kraje vyhovel žádosti FCH Vimperk a vydal naší charite osvedcení ke konání verejné sbírky od Verejná sbírka se uskutecní formou výberu do pokladnicek reditelce FCH Vimperk se uskutecnilo za prítomnosti predsedy správní rady nadace Jaroslava Ríšského, reditele regionální pobocky KB, Ing. Martina Horejše, a reditele pobocky KB v Prachaticích, Ing. Václava Sochmana. Zástupci Komercní banky se zajímali o cinnost vimperské charity, o jednotlivé charitní projekty a vyjádrili ochotu prispet na cinnost Farní charity Vimperk i v budoucnu. v Pravetíne. Mesto Vimperk takto prispívá domovu každý rok a pomáhá tak v provozování zarízení, kde tráví podzim svého života rada vimperských obcanu. Lékárna Medico LlONO SYSTÉM Ckyne Manželé Markovi MicroTel - Malík Mlécná jídelna - Stanková Móda Podskalská Nábytek a kuchynské studio Magma - Vanková, Smetanová NoVy Vacov - pekárny OPL Breznice Optika Spiegel Papírnictví Arx - Frajkorová Pizzerie Marco - Paštikovi POORR Vimperk PotravinyKainc RK Ckyne Salón Hana - pedikúra - Durová Schmidt - mrazírny Vodóany Sklo - keramika- Matoušek Sport Marek SS pocítace - mobily Sumavské knihkupectví - Skorepová Textil- Kolda Ckyne TlVET - dámská konfekce ZD Chlumany Zverimex Ckyne Železárství Krnák Mgr. Dana Marková reditelka FCH Vimperk Zájemci se mohou též informovat ci si službu objednat na telefonních císlech: , , elektronicky ( a formou príspevku na bankovní úcet C /0100. Získané prostredky budou venovány na dofinancování pecovatelské služby ve Vimperku a spádových obcích.

13 tel TURISTICKÉ INFORMACNí STREDISKO VIMPERK nám. Svobody 42, Vimperk Otevírací doba: Zimní sezóna: po- pá 9:00-16:00 prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýru internet pro verejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Sumavy informace o prírodních a technických památkách Vimperska a Sumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístení firem, organizací a služeb zajištování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mestské zvonice výroba a prodej vlastních propagacních materiálu Galerie Bílá vrána v TIS Vimperk Kontakt: tel.: mobil: fax: webové stránky: SLUŽBY VE VIMPERKU KNIHOVNA Mestská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpujcní doba pro dospelé: po, ct 10-11:30 hod., 12:30-18 hod. st 12:30-16 hod. Výpujcní doba pro deti: po, st 12:30-16hod., út 12:30-17hod. Internet: Ve výpujcníchhodináchpro dospelé. VEREJNÝ INTERNET Turistické informacní stredisko Vimperk po - pá 9-16hod. MUZEUM Zámek Vimperk Otevreno: út - ne 9:00-16:00 MINIMUZEUM námestí Svobody8 Otevírací doba út 10:00-11:00,15:00-17:00 st 10:00-11:30,13:00-15:00 ct 10:00-11:00,15:00-16:00 MESTSKÁZVONICE Otevírací doba: po 10:00-11:30, 14:00-17:00 st 9:00-10:00, 16:00-17:00 ct 12:00-14:00 GALERIEU ŠAŠKA predsálí MeKS Vimperk GALERIE BíLÁ VRÁNA námestí Svobody 42 prodejní výstavy kreseb Vimperka a olejomaleb mladých vimperských umelcu BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: st 8 hod. ct - so 18 hod. ne 8:30, 18hod. KS SLOVO ŽiVOTA Celakovského 345, Vimperk Modlitební setkání - každé pondelí od 18:30hod. Biblické vyucování - každý ctvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba - každou nedeli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: Turistickéinformacní stredisko vevimperku nabízí: Samolepky na lyže - Bílá stopa na Sumave Prispejte na úpravu lyžarských stop na Šumave. ft Sumava v promenách - Vladislav Hošek Nová fotografickápublikace doplnena úryvky z del šumavskýchspisovatelu. Sumavské události ve vzpomínkách - Miloslav Lukeš Pohled cloveka na události všedních i nevšedních dnu válecných let, konce války a osvobození Sumavy americkou armádou, období normalizace, odsunu Nemcu aj. "Almanach k 75. výrocí založení školy T. G. Masaryka" K zakoupenív zs TGM nebo v TIS Vimperk. Sumavou na bežkách, Pruvodce bílou stopou Sumava, Bayerischer Wald Zimní turistická a Iyžarská mapa - k zakoupení pouze v TIS. Zimní turistické a Iyžarské trasy Sumava Lipno a Novohradskéhory Zimní IYŽ3rskáa turistická mapa + cykloturistická mapa Sumava Železnorudsko,Povydrí, Churánov Nové letecké snímky Vimperka - formát A3 KalendáreSumava2006 Obrázkya pasparty Vimperkaa okolí Fotografickásoutežnatéma: ctverorocníchobdobívevimperku Mesto Vimperk a Turistické informacní stredisko vyhlašuje fotografickousoutež,jejíž téma se venujepromenámvimperkav prubehu kalendárního roku. Soutežje urcenavšemnadšenýmfotografum. Každý z nich nám muže odevzdat maximálne 5 fotografií z Vimperka z každého rocního období ve formátu 20 x 30 cm. Prijímáme cernobílé, ale i barevné snímky. Soutežit mohou pouze snímky, které tématicky odpovídají soutežní kategorii. Fotografieoznacte na rubu na bílé samolepce celým jménem a príjmením autora a názvem a datem snímku. Fotografická soutež bude probíhat do 31. II První uzáverkafotografií se zimní ajarní tématikouje Rádková inzerce Kosmetika Jirina Kubacková, Nad Stadionem484, Vimperk.Objednávky na tel Vymením mestský byt 3+1 v panel. dome za 4+ I Tel Uzáverka pro fotografie s letní a podzimní tématikou je 31. II Fotografie budou vystaveny nejprve ve Vlckove veži na vimperském zámku a pak v Mestském kulturním stredisku ve Vimperku. Autori vítezných fotografií obdrží vecné ceny. Prípadné další informace o souteži Vám rádi poskytneme v Thristickém informacním stredisku ve Vimperku,kde budou soutežní snímky rovnež shromaždovány. Na Vaše snímky se teší a hodne štestí v souteži preje Marie Petránová Turistické informacní stredisko nám. Svobody Vimperk tel.: Prodám družstevní byt 3+1 s balkonem ve Vimperku Tel Centrum redukce váhy nabízí poradenstvív oblasti"hubnutí a Wellness". Zdravý životní styl, vnejší i vnitrní výživa. Tel.: ,

14 14 tel Program zimního stadionu na brezen I BikeklubVimperkinformuje Lední hokej ctvrtek 5.3. nedele nedele sobota od 16:00 HC Vimperk Ceský Krumlov od 9:00 HC Vimperk - Ceský Krumlov od 9: 15 HC Vimperk - Veselí od 10:00 HC Vimperk - Príbram Verejné bruslení streda od 14:00do 15: sobota od 14:00do 15: nedele od 14:00do 15: pondelí od 14:00do 15: úterý od 14:00do 15: streda ctvrtek pátek nedele streda nedele od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 Sumavská liga ledního hokeje 3. kolo play off finálea o 3. místo 4.3. sobota od 16:15 finále 4.3. sobota od 19:00 o 3. místo 5.3. nedele od 16:15 o 5. místo 5.3. nedele od 18:00 o 7. místo Bobování, sánkování, lopatování a dalších zimních sportu si letos deti užily do sytosti. FOTO: VlENER I Závodníci Bike klubu Vimperk a soucasne studenti Sportovního gymnázia ve Vimperku se v lonském roce výrazne zapsali do povedomí obcanu mesta. Nejlepším výsledkem v roce 2005 byl zisk zlaté a stríbrné medaile na juniorských mistrovstvích sveta Terezou Huríkovou. Jaká bude následující sezóna, brzy napoví první závody na zacátku dubna. Pro letošní sezónu jsou zatím do ceské reprezentace zarazeni 4 závodníci z našeho klubu. V juniorské kategorii jsou to Josef Kamler, Lukáš Malý, Katerina Machácková a v kategorii ženy Tereza Huríková. Tito sverenci mají šanci reprezentovat Ceskou republiku na ME MTB v Itálii, na MS MTB na Novém Zélandu. A velikou šanci reprezentovat CR i na MS v silnicních závodech mají opet letos Josef Kamler a Tereza Huríková. Ostatní sverenci se budou v budou snažit vybojovat co nejlepší výsledky v domácích závodech na CP a MCR. Nikde není psáno, že si svými dobrými výkony nemohou ríci též o reprezentacní dres a o úcast na evropském nebo svetovém šampionátu. Tereza Huríková, letos již v kategorii ženy, se má navíc úcastnit nekolika svetových poháru MTB, ze kterých již muže získat duležité body pro kvalifikaci na OH v Pekingu. První takovou zkouškou mezi dospelými je SP v Curacau v karibské oblasti. Zatím je težištem prípravy mladých cyklistu beh na lyžích a jízda na cyklistických trenažérech. 15. brezna odjíždí tým na soustredení do Toskánska v Itálii, kde Ti nejstarší najezdí na kole až 1500 km. V dubnu zacne predlouhá cyklistická sezóna, kdy skoro každý víkend ceká naše sverence minimálne jeden závod. Tento režim bude trvat v podstate až do konce zárí. Doufáme, že nám i vimperské verejnosti udelají svými výsledky radost. Bike klub Vimperk pripravil pro fanoušky cyklistiky i letos seriál závodu pro "všechny" - Vimperskou ligu. První závod bude odstartován 19. dubna na Vodníku. Letos náš klub organizuje opet závod Ceského poháru MTB 10. a na Zadove. Veríme, že tyto atraktivní závody prilákají kvanta cyklistických fanoušku z Vimperka a okolí. Hobíci se budou moci v nedeli zúcastnitnovinkyv programu, zadovského pulmaratónu. A jako každý rok samozrejme porádáme Vimperskou 50, ale až v mesíci zárí, konkrétne Bike klub Vimperk též dokoncuje bikrosové hrište, které snad už letos získá finální podobu a bude se nem moci závodit. Tradicne organizujeme i v letošním roce SPORT CAMP Zadov (od 2. do ), který si získal velikou popularitu mezi zacínajícími cyklisty a skutecne se k nám sjíždejí mladí sportovci z celých Cech. Veríme, že se nám naše sportovní plány podarí za pomoci Mesta Vimperk, Gymnázia a SO~e Vimperk a mnoha našich fanoušku, sponzoru a prátel stoprocentne realizovat. VojtechHurík

15 tel Snowriders open SK Snowriders Vimperk usporádal 24.února 2006 na zadovské Kobyle "Snowriders open-vecerní paralelní snowboardslalom". Do závodukterý se jel jako "Otevrený krajský prebor Jihoceského kraje" se prihlásilo celkem 51 závodníku z jižních Cech a prilehlého okolí jako je treba Brno, a nejmladší snowboardák byl šestiletý.v nejmladší kategorii dívek do 13 let vyhrála Michaela Vanková z SK Snowridersa zárovense stala krajskou prebornicí ve své kategorii. Na druhém míste dojela Tereza Tichá z Vimperka. Dívky let vyhrála HegrováLucie z nedalekého Brna, druhou prícku si ve finálevybojovalaa zárovense stala krajskouprebornicíveronikawirthovájezdící za domácí SK Snowriders, a na tretím míste v malém fináledojelanikolfrajkorovápred KlárouDrenceniovou.V ženáchod 17 let byla na prvním míste a také krajskou prebornicí Lucka Prouzová a druhá Anna Becková, obe SK Snowriders. Kategoriechlapci do 13 let byla nejpocetnejší s 19 startujícími. Tady obsadili první tri místa hoši z SK Snowriders, jako první dojel Michal Diviš, je zároven krajský preborník, druhý Christian Havel a tretí Jakub Malík. Kategorie chlapcu let byla pro úcast pouze trí závodníku sloucena s muži od 17 let. Vítezem a krajským preborníkem se stal Ondrej Jahodník z Tábora. Nejlepší z místních byl Matej Pichler z Vimperka na pátém míste, Jakub Frajkor na šestém a Marek Kolman na sedmém. Kompletní výsledky budou k nakouknutí na www. lazadov.cz. Pro príští rocník je pripravena kategorie pro snowboardové duchodce od 35 let, tak doufáme že se nás na startu sejde alespon na samostatnou kategorii. Chceme touto cestou podekovat firme CSAD Jihotrans za pomoc pri doprave materiálu, a dále firmám které venovaly ceny pro víteze Temple Skatesport Strakonice, Radek Podskalský Vimperk a D+D Sport Vimperk, Skiareálu Zadov za nezištnoupomoca panusázkoviza zapujcení tiskárny. Za SK Snowriders Vimperk, Drenceni Luboš FOTO: L DRENCENI Zimaprolyžare- bežcevrcholí! :';~dc':",-.~.,;;;.t'8r',"" O. Samadovská ze Ski klubu Šumava vybojovala na MCRtretí místo. Jako každou zimu již po nekolik desetiletí jsme na Sumave usporádali dva vrcholné závody - populární Sumavský skimaraton (již XXI. rocník) a Mistrovství Ceské republiky v behu na lyžích - tentokráte pro starší žactvo. Díky prírode bylo tentokráte na oba republikové závody dostatek snehu a vyšlo i pocasí. Kdo byl a videl, musí to jen potvrdit. Poradatelské povinnosti a organizacní zajištení obou závodu proverilo dokonale schopnosti a možnosti našeho klubu. Odezvy z rad prímých úcastníku, diváku i závodníku a nakonec i z mediálních zpráv dokazují, že náš klub ani tentokrát Sumave a našemu mestu ostudu neudelal a naopak porádne úrovní obou závodu postrašil poradatele jiné. Výsledky závodníku klubu si každý fanda našeho lyžování jiste pamatuje ihned po závode nebo si je mohl precíst v regionálním tisku a pro jistotu si je vždy muže najít na internetových stránkách klubu. DVD záznam z letošního maratonu si každý zájemce muže objednat u našeho klubu. Pozitivní pro náš klub je, že každý výsledek, resp. úcast v závode, pocínaje tím nejmenším žáckem a konce dospelými bardy, drží naše šumavské lyžování jednoznacne na špici lyžování krajského a naši nejlepší figurují na velmi predních místech národních výsledku a žebrícku. A jestli máme opet letos nejaké ty medaile, je to jen potvrzení nárocné práce klubu se závodníky. Ukoncení závodní sezony se plánuje podle letošních závodních kalendáru nekdy kolem 20. brezna. Teprve potom lze udelat skutecný záver a zhodnocení sezony, uznat výkony tech nejlepších a podekovat všem, kterí i letos prispeli svou cinností k zatím velmi úspešné sezone klubu. Presto nikdy není na škodu již dopredu podekovat za výraznou podporu našemu Mestu, Rade mesta a Zastupitelstvu nevyjímaje paní starostku, partnerským školám - zs TGM Vimperk a Gymnáziu Vimperk, zatím nejmenovaným sponzorum a samozrejme hlavne všem závodníkum a našim obetavým trenérum. Vyhodnocení sezony v "Ionském" duchu probehne 31. brezna odpoledne v sále MeKS a tradicní Iyžarský bál se uskutecní I. 4. taktéž v sále MeKS. Posledním závodem na Vodníku bude I. rocník Sumavského prvního mistrovství klubu štafet (SUPRMIKL 1) I. dubna dopoledne. Záverecné hodnocení sezony klub zpracuje v mesíci dubnu. Karel Hudecek, sekretár klubu FOTO:L DRENCENI

16 BREZEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN Ultu ml maaazln MesícníkMestského kulturního strediska ve Vim Pod strechu kulturáku se mimo profesionálu vejdou i ti, co chtejí sami tvorit Navštívíte-Ii vimperské Kulturní stredisko v dobe, kdy zde neprobíhá žádný program, klidu tu moc nenajdete. Minimálne dvakrát týdne zde totiž nacvicuje ochotnický divadelní spolek, o víkendu pilují své vystoupeni šermíri a útocište zde našla i dve hudební seskupení. Další soubory a spolky využívají prostory sálu k nacvicení svého programu príležitostne. "Jedním z cílu Kulturního strediska je podpora a pomoc všem, kterí chtejí nejak tvorit a sami se na kulturním živote mesta podílet. Dokonce si troufám ríci, že je to minimálne stejne duležité jako samotný pro-. gram. Tím se v podstate Kulturní stredisko liší od zábavního podniku," sveril se Petr Moravec. Poskytnutím prostoru ke zkoušce však aktivita vimperského MeKS nekoncí. "Snažíme se vyjít vstríc všem spolkum, organizacim ci školám a pomoci jim s jejich akcemi, at je to pomoc personální, technická nebo v oblasti propagace. Se spoustou subjektu se pak podílíme na akci spoluporadatelsky," doplnil Moravec. Mimo petašedesáti vlastních akcí a více než stovky filmových predstavení tak stredisko v lonském roce spolupracovalo napríklad na tanecní souteži ci na šachovém turnaji a propagacne nebo poradensky se podílelo na nekolika desítkách akcí ve Vimperku i mimo nej. Ostatne, že Vimperk se za amatérskou cinnost stydet nemusí se budou moci presvedcit návštevníci cervnových Arkád, kde se vetšina souboru a kroužku predstaví verejnosti v rámci Léta pod Boubínem. Barvyláskyautorkauvedla v densvýchctyriadvacetin Ponekud netradicní vernisáž cekala na dvacítku návštevníku ve vímperské Galerii U šaška. Výstava obrazu Edity Kuntové pod názvem Barvy lásky nahradila v pondeli krajiny Josefa Jungvirta, se kterými se mohli návštevníci Mestského kulturního strediska setkávat od zacátku roku. Netradicní ji ucinila jednak skutecnost, že se konala v den autorciných ctyriadvacátých narozenin, což se neobešlo bez malé oslavy vcetne narozeninového dortu a hudebního vystoupení Michala lštoka s Petrem Moravcem, a za druhé zde poprvé v historii galerie probehla dražba obrazu. Portrét s názvem Dívka v sadu si odnesl jeden z návštevníku za více než ctyri sta korun. Práve portréty tvorí velkou cást tvorby Edity Kuntové, což se projevilo i na složení této malé výstavy. "Už na základní škole me bavilo kreslit karikatury ucitelu a spolužáku. Bylo zajímavé hledat ve tvárích charakteristické rysy i momentální nálady a pocity. Radosti, zklamání i to, co se odehrává ve skrytu duše," prozradila autorka obrázku. Bohužel díky možnostem galerie, tedy presneji receno velikostí výstavních panelu, se mohla Edíta Kuntová predstavit pouze strípkem své tvorby. Presto stojí výstava Barvy lásky, která je k videní do poloviny dubna, za zhlédnutí. jp Pred zlatým tažením do Prahy sloužil sál Kulturního strediska i Dechovému souboru ZUŠ Vimperk P I ~. J ~ avllla :I

17 BREZEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN jsou nejlepší kamarádky. Aby se mohly v klidu pripravovat na univerzitní zkoušky, rozhodnou se strávit víkend na odlehlé used- romrit!lmouqkinošurnava SOBOTA18, BREZH! ZDOBODZO:OOBoDlR vstupné 50 Kt "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' SPOLEKZLATA STEZKA a MeKS VIMPERK vás srdecne ZVeiad NAsrkOOVEKýeH eestáeh V AReHEOLOOn plednáif 1ijr. JanaKNj80lÍ z Oltaw archeologl.. muzeologl. v Dmi,'fu I~I~ina!~,[OO~, V sále MiKSVlmperk w1up zdon'no '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MStské kulturai Slfedlsku vevlmperkum zveiii OIASHOW nadlsl/lvtl Boš_ ~ V PROMENÁCH Náladové...181"" z celé Iusavy y pálek 17. blezna 2006 Y hodin y sále MeKS Vlmperk Wlupné dobrovolné HRUBEŠA MAREŠ JSOU KAMARÁDIDO DEŠTE Streda Režie: Vladimír Morávek Hrají: Jan BUdar, Richard Krajco, Miroslav Donutil, lva Janžurová Jste tím, jaká je vaše hluboká žádost, jež vás pohání. Jaká je vaše žádost, taková je i vaše vule. Jaká je vaše vule, takové jsou i vaše skutky. Jaké jsou vaše skutky, takový je váš osud. Brihádarahjáka upanišad IV.4. Príbeh dvou kamarádu do nepohody v sobe koncentruje takrka vše, co nabízí naše skvelá prítomnost i minulost: prehlídku falešných proroku, hlavní roli v televizní reality show, výhru v souteži za nákup špatne chutnajících potravin, moudrost východních filozofií, profesionální sex až do domu, pozornost médií bez duvodu, zájem celebrit bez konce -i finální setkání s prezidentem Klausem. Možná. MOTOCVKLOVÉDENIKV- PROJEKT 100 Úterý Režie: Walter Salles Hrají:Gael García Cernal, Rodrigo de la Serna, Mercedes Moránová V roce 1952 se dva mladi Argentinci Ernesto Guevara a AIberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou Ameriku. Triadvacetiletý Ernesto je studentem medicínya zameruje se na lepru. Albertovije dvacet devet a zabývá se biochemií. Film vypráví dobrodružství, jež oba zažívají behem své pouti a zároven objevují lidskou topografii iberoamerického kontinentu. Scénár je volnou adaptací deníkových zápisku A. Granada a budoucího Che. Vícnež politické sdelení podává obraz o dospívání mladého revolucionáre. NOC S NABROUŠENOU BRITVOU Streda Režie: Alexandre Aja Hrají: Cécile de France, Mai'- wenn, Philippe Nahon Spolužacky Marie a Alexia losti Alexiinýchrodicu. Uprostred noci zastaví u domu dodávka a na dvere zaklepe neznámý muž. Otec Alexieotevre a Horor Noc s nabroušenou britvouje natocený ve stylu diváckých hitu jako byltexaský masakr motorovou pilou nebo 3:15 zemreš. Producentem filmuje slavnýfrancouzský režisér a scenárista Luc Besson (Brutální Nikita, Leon, Pátý element, Johanka z Arku, Utržený ze retezu). SKLAPNI A ZASTRELME Sobota Režie: SteenAgro Hrají: Karel Roden, Ana Geislerová, Andy Nyman Cernákomedieo gangsterove psu, knedlících, botách, neposedné soše a sebevražde. Pavel Zeman (Karel Roden) celý život strádá. Má nevdecnou ženu (Ana Geislerová) a šest zamestnání, aby si jeho žena mohla dovolit život na vysoké noze. KACHNI SEZÓNA- FK Úterý Režie: Fernando Eimbcke Hrají: Enrique Arreola, Diego Catano, Daniel Miranda, Danny Perea "Totoje film,který velmivtipne dokazuje, že ty nejkrásnejší veci bývajív živote skryty nenápadne pod povrchem. Každý nový den je príležitosti k jejich objevování. Nádhernýfilm. Pokud máte šanci jej videt, neváhejte." -Ivo Andrle, Aerofilms. Tlatelolco, predmestí Mexico City. Nedele, 11 hodin ráno. Flama a Moko jsou ctrnáctileti kluci, nejlepši kamarádi už od detství. Pred nimije další nudná nedele: v prázdném byte bez rodicu, s pocítacovými hrami, pornocasopisy, kolou a objednanou pizzou. Zdánlive klidnýkonec víkendu se však brzy zmení v necekane bourlivý den. JEŠTE ŽIJU S VEŠÁKEM, PLÁCACKOUA CEPiCi Streda Režie: Pavel Gobl, Roman Švejda Hrají: Jaroslav Dušek, Igor Chmela, Jirí Vymetal, Petra Beoková "Fílm "Ješte žiju s vešákem, plácackou a cepicí" je soucasná, primerene suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie o stredne velkémceskémnádraží v léte," ríká producent filmujirí Konecný.

18 BREZEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN Jeho nejvetším souperem se však nakonec stane vlastní svedomí. Masopust Postavami filmu jsou nádražáci, kterí reší, nebo se spíš snaží, ve velmi humorné nadsázce, rešit své malé "vzájemnosti" na pozadí mizejícího genia loci místa, do nehož byli zasazeni. MANDERLAY- FK Úterý Režie: Lars von Trier Hrají: Bryce Dallas Howard, Isaach De Bankolé, Danny Glover, Wi/lem Dafoe Totoje zvláštní a znepokojující príbeh z plantážní osady Manderlay, kdesi hluboko na jihu USA. V druhé cásti plánované "americké" trilogie (Dogville - tak se jmenovala první cást a byla to velká, velká sila. pozn. ptr), založené na motivu USA jako zeme neomezených možností, predstaví dánský režisér Lars von Trier znovu svoji hrdinku Grace. Grace a její otec se z Colorada pocátku 30. let presouvají do Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s desivou krutostí a nespravedlností otroctví. Není divu, že Gracenemuže zustat stranou a rozhodne se zasáhnout. Ovšem s jakým výsledkem - porádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale osvedcí se výuka otroku demokracii? Streda Režie: Áron Gauder Hlasy: Krisztián Rostás, Gyozo Szabó, József Németh, Fanny Vo/csánszky Divoký celovecerní animovaný film, který rozhodne není pro deti. Deti z distriktu 8 vyrustají v neustálém vzájemném souperení a bojích, které jejich zneprátelené cikánské, madarské, arabské a cínské rodiny provozují s každodenní dukladnou pravidelností. Láska a ropa však lecos zmení. OBCHODNIK SE SMRTI Sobota Režie: Andrew Niccol Hrají: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, lan Holm Príbeh filmu pojednává o pozoruhodných výkonech obchodníka se zbranemi Yuriho Orlova (NICOLAS CAGE). Yuri, který se pohybuje v nejnebezpecnejších válecných zónách sveta, hrave strcí do kapsy agenta Interpolu (ETHAN HAWKE), svoje obchodní konkurenty a dokonce i zákazníky, mezi než patrí vetšina nejznámejších svetových diktátoru. MUJ NIKIFOR - FK Úterý Režie: Krysztof Krauze Hrají: Krystyna Feldman, man Gancarczyk Vítezný film lonského karlovarského filmového festivalu! Film vychází z autentických údaju o živote Epifana Drowniaka, který proslul jako naivní malír Nikifor Krynický. Výtvarná stránka filmu je odvozena z Nikiforova naivistického videní. Malíre v bytostném souznení ztelesnila osmdesátíletá Krystyna Feldmanová. JAK SE KROTl KROKODÝLI Streda Režie: Marie Polednáková Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Tímková, Jirí Mádl, Václav Postránecký Marie Polednáková, odbornice na zábavu pro celou rodinu, natocila volné pokracováni oblíbených filmu Jak vytrhnout velrybe stolicku a Šup s tatkou do polepšovny. ve Vimperku

19 BREZEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN Programna brezen KINO ŠUMAVA Johnova 226, Vimperk STREDA 1.3.,20 hod. HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTE Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Tragikomedie, CR 2005, 108 min., cesky, slovensky, tibetsky, prístupný od 15let, vstupné 70 Kc. ÚTERÝ7. 3., 20 hod. MOTOCYKLOVÉDENíKY -P-100 Stará motorka a cesta napríc Jižní Amerikou zmenily život Ernesta Che Guevary. Road movie - životopisný, VB/USA/Francie 2004, 126 min., titulky, príst. od 12 let, vstupné 60 Kc (FK 40 Kc). STREDA 8. 3., 20 hod. NOC S NABROUŠENOU BRITVOU Stejne dobrý masakr. Thri/ler,Francie/Rumunsko, 2005, 135 min., tit., prístupný od 15let, vstupné 70 Kc. SOBOTA 11.3.,20 hod. SKLAPNI A ZASTREL ME Sebevražedná komedie. Cerná kriminální komedie, VB/CR2005, 130 min., cesky + titulky, prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc. ÚTERÝ , 20 hod. KACHNí SEZÓNA - FK Cernobílá komedie plná absurdního humoru, vtipných dialogu a naprosto prirozených hereckých výkonu. Komedie, Mexiko 2004, 90 min., titulky, prístupný, vstupné 60 Kc (FK40 Kc). STREDA , 20 hod. JEŠTE ŽIJU S VEŠÁKEM, PLÁCACKOU A CEPiCí Suchá komedie z nádraží. Smutná komedie, CR 2006, cesky, 91 min., prístupný, vstupné 70 Kc. ÚTERÝ , 20 hod. MANDERLAY-FK Toto je zvláštní a znepokojující príbeh z plantážní osady, kdesi na jihu USA. Psychologické drama, koop., 139 min., titulky, prístupný od 15 let, vstupné 60Kc (FK 40 Kc). STREDA , 20 hod. DISTRIKT! Divoká animovaná celovecerní komedie. Animovanákomedie, Madarsko 2004, titulky, 90 min., prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc. SOBOTA , 20 hod. OBCHODNíK SE SMRTí Kde je zbran, tam je chut zabíjet. Politický thri/ler,srn/usa 2005, 122 min., titulky, prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc. ÚTERÝ , 20 hod. MÚJ NIKIFOR -FK Vítezný film karlovarského filmového festivalu. Psychologický-životopisný, Polsko 2004, 96 min, titulky, prístupný od 12 let, vstupné 60 Kc (FK 40 Kc). STREDA , 20 hod. JAK SE KROTí KROKODÝLI Nová rodinná komedie Marie Polednákové o tom, že nikdo nechce zustat sám. Rodinná komedie, CR 2006, 112 min., cesky, vstupné 70 Kc. MeKS VIMPERK Johnova226, Vimperk SOBOTA 4. 3., 20 hod. RYBÁRSKÝ PLES Rybári, rybárky a skupina Fernet PÁTEK , 20 hod. ROCKOVÝ KLUB Zákaz uvolnení - Suffer - Backora velikosti moc Vstupné 60Kc (RK 48) NEDELE 12.3., 15 hod. SETKÁNí S písnickou Pohoda s duem Pohoda. Vstupné 30 Kc ÚTERÝ , 9:30 hod. NEBOJTE SE MYŠI, MÁMO! Pocítacový kurz pro maminky na materské dovolené PÁTEK , 19 hod. ŠUMAVA V PROMENÁCH Náladové snímky V.Hoška. Vstup dobrovolný SOBOTA , 11 hod. LAPKOVÉ NA STREDO. VEKÝCH CESTÁCH V AR. CHEOLOGII Prednáška Mgr. J. Krejsové z Ústavu archeologie a muzeologie v Brne Vstupzdarma SOBOTA , 20 hod. COUNTRY BÁL Prijdte to roztocit s bluegrassovou skupinou NEW GATE a jejími hosty, 50 Kc ÚTERÝ , 9:30 hod. NEBOJTE SE MYŠI, MÁMO! Pocítacový kurz pro maminky na materské dovolené PÁTEK , 20 hod. PAVLíNA JíšoVÁ A PRÁTELÉ Pavlína Jíšová opet ve Vimperku a tentokráti s práteli. Vstupné 150Kc STREDA29. 3., 9:30 hod. NEBOJTE SE MYŠI, MÁMO! Pocítacový kurz pro maminky na materské dovolené Streda , 8:30 hod. VÝCHOVNÝ KONCERT PO ZÁKLADNí ŠKOLY S hudební výchovou vám pomuže Dechový soubor ZUŠ PÁTEK31.3., 19 hod. IRIUS Další klubové setkání bez bariér s krestanským folkem. Vstupné dobrovolné GALERIE U ŠAŠK A Johnova 226, Vimperk EDITA KUNTOVÁ: BARVY LÁSKY Výstava obrazu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""''''''''''''''''''''''''''''''''.llt ~ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""'''''''''''''''''''''''' SliIllltU 8'''._.;; ifiii. ZVEMEVÁS IIM fi l ~ NA 1 ~ MII ~,~ {"I' N~ ~ r, TRADlcNI ODPOLEDNI CAJ ~~\ \I~ I \~\ ~ \~ VI ~ I NEJEN PRO SENIORY 8 II Ul setj{fínj~ S PISnlCKOU 8Á6A8!I_~OIu.j SUnE.. NEDELE v15.00 hod. BACIiDBIIlDI1iD5f1 MOC JI(;... Itl. K POSLECHUI TANCI HRAJE DUOPOHODA B. IB8111 ; TOMÁŠKREJSAAMILADABEJCKOvA Ii nlupné 30Kc rezervace vstupenek:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KAMA-AUDIT, spol s ro, Spojovací 658, 69661 Vnorovy, osvedcení KA CR c 316 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ~Obec Mutenice Zpráva o výsledku prezkoumání hospodafení za úcetní období roku 2006 POCET LISTU: 8

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství VIZE: Efektivní a vlídné zajišťování tepelné pohody systémem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech,

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Příloha nařízení tajemníka č. 6/2013 Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech V návaznosti na rozhodnutí Rady městské části

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více