Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma"

Transkript

1 8, 8 Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách V minulém vydání Vimperských novin v clánku "Vimperk potrebuje nápady a rychlost" jsem vyjádril svuj osobní názorna stávající vývoj v našem meste. Následne jsem si se zájmem precetl reakci dvou radních Mesta Vimperk, kde ovšem dle mého názoru nešlo o vecnou reakci na moje podnety, ale o reakci casto v osobním (emocním) tónu... Domnívám se, že v posledním císle VN jsem již jasne deklaroval svoje stanovisko prístupu k rozvoji Vimperka, a proto nepokládám za vhodné opetovne reagovat na všechny výroky, které byly uvedeny v cláncích radních pana Dvoráka a Zámecníka. Práve posledním clánkem jsem se snažil jasne a strukturovane pojmenovat nekteré oblasti, kde urcite existuje potenciál pro zlepšení. Presto jsou zde nekteré otázky (témata), které by bylo vhodné opetovne "vrátit" do diskuse: 1. Pan Dvorák neustále zduraznuje existenci strednedobého plánu "ve výši 300 mil a více", který byl projednán na zastupitelstvu. Chci sdelit panu radnímu, že s tímto materiálem jsem byl pred dvemi roky seznámen a pokládám ho za sumarizaci "všech potrebných" investic (casto skutecne nutne realizovaných v horizontu 3-8 let) - jako podklad, který byl zpracován odborem Mestského úradu pro další strategické rozhodování. Nenašel jsem zde ovšem žádný rozvojový projekt napr. pro rozvoj cestovního ruchu. Chci Vás upozornit, že v dobe schvalování jsem vyjádril svuj negativní postoj k tomuto návrhu V reakcina mujclánekjsem nenašel informaci o vývoji zadlužení mesta Vimperk od roku 2002 do roku Tento údaj by byl zajímavý se srovnáním s výší investic, kde ovšem by bylo vhodné oddelit investice vyvolané mimorádnými událostmi v roce 2002 Uaká výše prímých investic na rozvoj podnikání a cestovního ruchu?). Opakovane si tímto dovoluji požádat o sdelení údaje vývoje zadluženosti našeho mesta v posledních letech. 3. Plavecký bazén - nesouhlasím s tvrzením, že tento zámer je ekonomicky nevýhodný. Práve Vimperk svoji geografickou polohou je vhodným místem pro realizaci tohoto zámeru. Jiná otázka je zde dimenzování plaveckého bazénu s ohledem na využitelnost a provozní náklady... Není mne známo, na jakém základe je možno prohlásit, že mým zámerem je rozprodej majetku Vimperka. Peclive jsem kontroloval své vyjádrení a nikde jsem tento zámer nenašel. Hodne nekorektní a populistické je toto písemne sdelovat a odvádet pritom diskusi od skutecných témat. Jinak se domnívám, že stávající intenzita prodeje majetku je dostatecná... a verím, že tyto získané zdroje jsou úcinne investovány. Pokládám za nutné také reagovat na výrok pana místostarosty Zámecníka, že,jsem se pricinil jako krizový manažer o likvidaci výroby v Jitone Vimperk a pripravil spoustu lidí o práci... ". Verím, že tato pomluva z pera pana Zámecníka je zpusobena pouze z duvodu jeho nedostatecné informovanosti... Ve vedení spolecnosti Jitona Pokracování na str. 3 Odpoved na clánek "Vimperkpotrebuje nápady a rychloston snad po podzimníchvolbách" Za roky se ve meste proinvestovalo cca 216 mil. Kc. Dotace na tyto akce cinily cca 112 mil. Kc. Na tyto akce si vzalo Mesto úver 26 mil. Kc na dofinancování rekonstrukce tepelného hospodárství. Ostatní prostredky byly z vlastních zdroju, z toho cca polovina z prodeju nemovitostí. Úver 6 mil. Kc, který si Mesto vzalo v roce 2003, byl použit na dofinancování rekonstrukce zimního stadionu, úver 5,5 mil. Kc na nákup TKB. Tyto akce byly uzavreny ješte za minulého zastupitelstva. Byl splacen úver na t.ov a v letošním roce bude zaplacena pujcka ze Pokracování na str. 4 Masopustní veselí nemohlo Vimperk minout. Paradox Letošní bohatá snehová nadílka a probíhající plesová sezóna me primela k tomu, abych napsal tuto krátkou úvahu. Chci psát o dvou význacných vimperských objektech, které mají místy mnoho spolecného, i to, že spolu témer sousedí. Chci napsat o zimním stadionu a o spolecenském dome, pro který se v soucasnosti vžil název cihelna. Oba objekty byly do soucasné podoby postaveny na prelomu 70. a 80. let v akci Z. I když je ke zpusobu výstavby, a nekdy i oprávnene, velké množství pripomínek, lze jednoznacne konstatovat, že objekty si obcané vybudovali sami, aby je v plné míre užívali, aby je v hojném poctu navštevovali, aby se v nich bavili. Objekty jsou postaveny v odpovídající kvalite podle v té dobe platných pravidel a predpisu aješte nyní se jimi muže mesto pyšnit. V pocátku 90. let oba objekty stále kvalitne sloužily vimperské i prespolní verejnosti bez jakýchkoliv problému. Záhy byla ale prijata rozhodnutí, která jejich další užívání znacne zkomplikovala. U zimního stadionu, který díky svému stárí cekal na svoji zásadní rekonstrukci, došlo k neuváženému zpochybnení kolaudacního rízení a zacalo se zcela otevrene mluvit o likvidaci tohoto zarízení. Spolecenský dum FOTO: J. PULKRÁBEK byl rozhodnutím zastupitelstva prodán, zaplacen? - nezaplacen?, a stal se z nej obchodní dum plný potravin i presto, že vimperská verejnost nedostatek tohoto typu zarízení okamžite pocítila. Zimní stadion byl casem opraven, konkrétne byla zbudována nová strojovna a rekonstruována ledová plocha vcetne mantinelu, ale vzhledem k tomu, že po zpochybnení kolaudace je na toto zarízení pohlíženo znatelne prísneji, podle nových predpisu jako na novou stavbu, došlo k výraznému omezení poctu diváku, až o 75 %. Duvodem omezení poctu diváku byla nedostatecná protipožární opatrení a neprovedení náteru strešní konstrukce. Spolecenský dum po krachu supermarketu byl na cas uzavren a na základe konkursního rízení byl nabídnut k prodeji. Zde se na spolecenský dum usmálo štestí, protože nový majitel pojal zámysl obnovit v tomto objektu plne spolecenskou i kulturní cinnost. Jelikož drívejší majitel zmenil úcel užívání objektu na supermarket, byl nucen nový majitel taktéž provést zmenu úcelu užívání zpet, a to na spolecnou a kulturní cinnost. Nový provozovatel zarízení opet narazil na stejný problém jako u zimního stadionu, na nové prísnejší požadavky a predpisy pro protipožární a hygienická zarízení. Jejich nesplnení opet znamenalo výrazné ome- Pokracování na str. 4 I

2 2 tel Nekolik otázek Pár let se již tepelné hospodárství nepronajímá. Provozuje ho mesto prostrednictvím Mestského podniku služeb. Smlouvouvázaná firma bylapod neustáloukontrolou mesta. O každou korunu na údržbu a malé rekonstrukce se musela dohadovat.nyníje všejinak. Dnes o všem rozhoduje provozovatel - mesto. Obcanum mela zmena prinést spravedlivou cenu tepla. Navzdory práním spotrebitelu a slibum zastupitelu však teplo lacinejší není. Když mesto tepelné hospodárství prebíralo, stáli gigajoule (GJ) 420 Kc. Kalkulovaná cena I GJ pro rok 2005 ciní 488 Kc, a nikde není psáno, že pri vyúctování se nemuže ješte navýšit. Kdyby se rekonstruovala centrální uhelná kotelna u Volynky, jak bylo plánováno, stál by 1 GJ v roce 2005 podle mých informací kolem 460 Kc. Ocekávání spotrebitelu o laciném topení se nenaplnují. Prícinou je zajisté i zdražování cen energií. Podle me však také prechod z vytápení uhlím na plyn. Centrální uhelná kotelna poskytovala obcanum jistotou, že topit se bude, i když se ruský dodavatel plynu rozhodne omezit dodávky. (Nedávné politické problémy kolem tranzitu ruského plynu do zemí EU pres Ukrajinu ukazují, že nejde o plané fantazírování.) Dnes se funkcní technologické vybavení centrální uhelné kotelny likviduje - za cenu šrotu! Zato ale máme drahou novou plynovou kotelnu, nejistý a stále dražší zdroj tepla. Kdyby se byla uskutecnila plánovaná rekonstrukce centrální uhelné kotelny za 20 milionu, melo by mesto zdroj tepla s potrebnými povoleními, zakalkulovanou údržbou a schopný 15 let provozu. Výdaje mesta na vytápení zrejme nejsou u konce. Možná budeme budovat další zdroj tepla! Internetové stránky index.stm zverejnily místostarostovu informaci z 21. listopadu 2005, že na míste bývalé uhelné kotelny vznikne bioplynová stanice. Do zarízení by se svážel biologický odpad ze školních jídelen, restaurací z okruhu až 30 kilometru od mesta. Prý již byla zpracována studie o trech podobách stanice. Stála nekolik stovek tisíc korun. Nejvýhodnejší cena za stavbu je 60,6 milionu. Náklady se mají vrátit po 16 letech provozu! Spocítal nekdo, jak se stanice odrazí na cenách tepla? Možná ale bude všechno jinak a nakoupíme do bývalé kotelny lacinejší zarízení na zcela jiné topné médium. Napadají me štepky. Hlavne ale, že mesto pred tím utratilo pár set tisíc za studii na bioplyn! A má jasnou koncepci topení!? To se nám to utrácí, když jdou peníze z obecní kasy! Navíc jen pro tretinu obyvatel mesta. Co na to treba ve Výškovicích, Klášterci, Pravetíne a dalších osadách? Tam nic neschází? Peníze by se jiste hodily školství, knihovne, informacnímu stredisku nebo na vybudování kanalizacního sberace pro zbytek námestí, odkud dodnes tecou odpady do Volynky. Opravdu jde o úcelné nakládání s prostredky obce? Nebo o vyhazování penez? Ocekávání spotrebitelu o laciném topení dál zustanou nenaplnena a cena I GJ zase poroste. O tomto vyhazování penez obcané nevedí. Ale meli by. Zdá se, že dokud byly ceny tepla dané pruhlednou smlouvou, byl na tom zákazník lépe. Mesto firmu kontrolovalo, šlapalo jí na paty. Firma nemohla o nicem svévolne rozhodovat. Dnes o všem rozhodují lidé, kterí svým zvolením získali pravomoci, ale mají jen politickou, nikoliv hmotnou zodpovednost. Mohou si objednávat drahé studie, zabývat se myšlenkami, že postaví jednu kotelnu, aby se hned pustili do další. A nic se nedeje. Na paty jim nikdo šlapat nemuže. Rád bych jim položil v souladu se zákonem o svobodném prístupu k informacím, nebo jen tak jako obyvatel mesta, pár otázek. I. Nakolikje korektní mé zjištení, že pri soucasných cenách uhlí, elektrické energie, vody a 20milionové investici do rekonstrukce centrální kotelny by v roce 2005 stál I GJ vcetne DPH kolem 460 Kc? 2. Proc byl opušten zámer rekonstruovat centrální uhelnou kotelnu? 3. Proc se porizovala kotelna na plyn v dobe, kdy se již cena tohoto topiva rychle zvyšovala? 4. Kolik financních prostredku investovalo mesto do nové plynové kotelny? 5. Použilo k financování nové plynové kotelny úver? Jestli ano, v jaké výši? 6. Jakým zpusobem se využije bývalá centrální uhelná kotelna u Volynky? 7. Proc se funkcní technologické vybavení centrální uhelné kotelny v zustatkové hodnote asi 50 milionu, ale dnes v porizovací hodnote odhadem 150 milionu korun, likviduje za cenu kovového šrotu? Jirí Horák, Pražská 305 Odpoved' na clánek "Nekolikotázek"Mgr. Horáka Nevím, pane magistre, co Vás vedlo k tomu, abyste nám stále vysvetloval, jak výhodný byl pronájem tepelného hospodárství privátní firme. K tomu bych rád uvedl pár císel, které jste si mohl na financním odboru zjistit sám, kdybyste chtel. Ale to byste se neprezentoval Vašimi názory ve Vimperských novinách. Nechal jsem si vytáhnout údaje za rok , tj. za 6 let správy privátní firmou. Za tuto dobu tato firma na nájmu zaplatila mestu Kc, ale hned následne vycerpala Kc. Cili zisk pro mesto cinil-i Kc. Do dnešního dne tato firma nezaplatila mestu nájem za rok Tato vec se reší soudne. Predala mestu tepelné hospodárství v katastrofálním stavu. Mesto Vimperk muselo nakoupit nové dopravní prostredky, náradí apod. Byly obavy, že bude problém dokoncit topnou sezónu To jsou fakta, o kterých jsem nikdy nehovoril. K poznámce, že jste mel možnost na základe smlouvy kontrolovat privátní firmu a dnes nemužete, protože to spravuje s. r. o. založené Mestem: Chtel bych Vám, pane magistre, ríci: Nedelejte z nás na radnici ani z obcanu mesta lidi naprosto negramotné. Když Zastupitelstvo mesta uložilo kontrolnímu výboru, jehož jste clenem, zjistit, jaké náklady vynaložila privátní firma na opravy v roce 2003, ani po mesíci jste neprinesli verohodná císla. Dnes máte jako clen kontrolního výboru možnost nechat si predložit kdykoliv úcetnictví tepelného hospodárství. Bohužel jste tuto možnost zatím nevyužil. Ješte pár slov k tomu, jak jste se v minulosti dohadovali o každou korunu s privátní firmou. Chtel bych vedet, pane magistre, když na nás útocíte otázkami, jestli jste vedel, kolik mela privátní firma zakalkulováno v cene tepla penez na opravy. Kdybyste to vedel, tak byste tento clánek nepsal. Nevedel to ani bývalý radní, který cenu tepla schvaloval. Jen se v Rade mesta schvalovalo možné rocní navýšení povolené ERÚ. Kdyby byla pravda, co ríkáte, tak by nemohlo mít mesto Vimperk jednu z nejvetších cen tepla z uhelné kotelny v Jihoceském kraji. To jsou bohužel fakta. Co se týká kontroly z mesta na náklady na údržbu: Nikdo nic z mesta nekontroloval. Jestli jste to delal Vy, predložte mi nejaký zápis s návrhem na opatrení. Tak to je, pane magistre, firme. pravda o privátní Další je Vaše zjištení, že likvidujeme technologii uhelné kotelny v cene 150 mil Kc. Jak jste tuto informaci získal? V soucasné dobe je cena technologie vcetne budovy zavedena v úcetnictví Mesta k I. I v cene 29,8 mil. Kc. Tojste si, když jste tak dukladný, mohl také kdykoliv zjistit. To vy proste nechcete. Vy musíte udelat z radních lumpy, kterí nicí majetek tak vysoké'hodnoty. Nepoužitelné technologické zarízení uhelné parní kotelny (bylo nabízeno k prodeji) se likviduje pro možnost uvolnení prostoru kotelny k dalšímu využití. Nekolik slov ke studii bioplynové stanice: Doufám, že je Vám, pane magistre, známo, že využití biologických odpadu v EU je na programu. Podobne se ted pripravuje i v naší republice. Mesto nechalo zpracovat studii za 800 tis. Kc. Z toho z programu Intereg III obdrží mesto cástku 600 tis. Kc - tj. 75 %. Všechny peníze na tyto projekty dusledne zvažujeme. Zatím veškerá projekcní príprava, která se v tomto volebním období udelala, se nedala do šuplíku, ale realizovala se. Vlastní realizace bioplynové stanice by byla rešena podobnou formou z penez EU. Predpokládaná dotace by cinila 75 %. Návratnost tohoto projektu z vlastních prostredku jsou 4 roky. Tato stanice bude vyrobený bioplyn spalovat a vyrábet pres kogeneraci el. energii, která pujde do síte. Na to už jsou v tomto státe zpracovaná pravidla vcetne ceny. Jen cloveka naprosto ekonomicky nevzdelaného muže napadnout zapocítávat náklad na zbudování biostanice do ceny tepla. To je otázka správných informací. Není žádný problém tyto informace na meste prímo u me zkonzultovat. Záverem k rekonstrukci tepelného hospodárství: Pri mém nástupu do funkce místostarosty v listopadu 2002 byl za mnou jednatel privátní firmy s tím, že bude potrebovat na rekonstrukci tepelného hospodárství cca 50 mil. Kc (20 mil. Kc, o kterých píšete, byla jen cástecná rekonstrukce, která by vyvolala další). Na této cene se shodli i odborníci z úseku tepelného hospodárství. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci tepelného hospodárství v uhelné kotelne nebyla žádná dotace, bylo rozhodnuto vybudovat plynovou kotelnu na špickových parametrech (cca 30

3 tel mil. Kc) a rozvody v délce ca 2,5 km na dvoutrubku a domovní stanice (72ks) zhruba za cca 30 mil. Kc. Na tuto akci jsme dostali výjimku ministra ŽP - 60 % nenávratné dotace. Mesto si na tuto rekonstrukci vzalo úver. 26 mil. Kc. V prípade uhelné kotelny bychom si museli vzít úver 50 mil. Kc. Realizací této akce došlo ke zlepšení životního prostredí (snížení emisí, oxidu uhlicitého) a budeme rocne dostávat 0,5 až 0,7 mil. Kc za prodej techto emisí. Žádost je podána. Pane magistre, v dobe realizace nedocházelo k žádnému razantnímu zvyšování ceny plynu. Jestliže jste to vedel, proc jste na to jako clen kontrolního výboru Zastupitelstva neupozornil. Po válce je každý generálem. Presto i u uhelné kotelny by docházelo ke zvýšení ceny tepla. Urcite by nebyla levnejší než je dnes, protože by se musela zapocítávat splátka úveru, tj. 50 mil. Kc. Obnovou rozvodu.došlo k podstatné úspore ztrát v primárních a sekundárních rozvodech (puvodní ztráta 15 a 20%). Soucasná ztráta v sekundárních rozvodech je 15 %. Všechny tyto ztráty jsou zapocítávány podle vyhlášky i nájemníku. Že došlo k úspore v rozvodech i když presne nekopírují tuto ztrátu (záleží na zimním období), hovorí rozdíl výroby tepla mezi rokem 2004 a 2005, kde došlo k úspore cca GJ. Bude se rozpocítávat na nájemníky místo GJ jen GJ. Proto hovorit o cene jen zajeden GJ je zavádející. K Vaší poznámce "to se vám to utrácí, když je to z obecní kasy" jen tolik: Každou investovanou korunu zvažujeme, bohužel soucasná radnice musela rešit nutné investice, na které se v minulosti nedostalo. Na zimní stadion, který byl rekonstruován v minulém volebním období, si nové vedení pujcilo na splacení 6 mil. Kc aješte financuje další úpravy za cca 5 mil. Kc. K Vaší obave, co osady, tam by se prostredky rovnež hodily: Asi jste nezaregistroval, že mesto vedle oprav sakrálních objektu v osadách udelalo nový povrch na návsi Lipka, nový povrch z Lipky do staré Lipky, nový povrch v Klášterci, investovalo 3 mil. Kc v roce 2005 do úpravy povrchu vozovek ve Výškovicích. Protože jsem vycerpal veškeré Vaše dotazy, na Vašich 7 otázek na konci Vašeho clánku už odpovídat nemusím. Ing. Jaroslav Zámecník místostarosta Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách Dokoncení ze str. I a. s., jsem pusobil od konce roku 1997 do poloviny roku V techto letech se firma dostala ze ztrátového hospodarení do zisku nad 100 milionu rocne (I). Mezirocne docházelo v techto letech k nárustu tržeb o více než 20 %. Do roku 2000 byla vimperská Jitona zakázkove zabezpecena a byla zisková. K uzavrení závodu došlo v roce 2002, tj. dva roky po mém odchodu ze spolecnosti (I) a to na základe rozhodnutí vlastníka této spolecnosti. Mohl bych nyní "lacine" argumentovat, že pokud bych byl v Jitone nedošlo by k uzavrení závodu ve Vimperku... Verím, že v budoucnosti tato nepravda nebude již publikována. Domnívám se, že nelze zustat Letošní prídel snehu byl vskutku obrovský. na pozici pouhého konstatování, že všechno je v porádku, a prípadnou kritiku nekterých oblastí v rízení Mesta oznacit pouze za "predvolební boj" (mimochodem svuj názor sdeluji i mimo volební roky...). Je nutno se zastavit a zhodnotit, zda stávající vývoj v našem meste vede ke skutecnému rozvoji a prosperite Vimperka. Jestli jsem svými clánky alespon trochu prispel k této diskusi, tak jsem tomu rád... Záverem bych chtel vyslovit prání, aby volení zástupci obcanu byli schopni v budoucích mesících, letech realizovat zámery, které z Vimperka udelají mesto, kde bude atraktivní bydlet a které bude celorocním vyhledávaným turistickým centrem Sumavy... Ing. Martin Paštika MestoVimperkvydalo nové propagacní materiály Prípravy na letošní turistickou sezónu ve Vimperku jsou v plném proudu. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu a Turistické informacní stredisko ve Vimperku vydaly na konci minulého a zacátkem letošního roku dva nové propagacní materiály. Úspešná brožurka formátu A5 s barevnou obálku "Poznáváme Vimperk a Sumavu" s veškerými duležitými informacemi týkajícími se mesta, jeho památek, prehledu prírodních zajímavostí, vyhlídkových bodu, sportovních možností a duležitých kontaktu (která slouží predevším k prezentaci Vimperka na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahranicí, ale je k dispozici zdarma také návštevníkum "ícka") byla vydána i v nemecké a anglické jazykové mutaci. S pomocí tohoto propagacního materiálu budou informováni o tech nejvetších zajímavostech Vimperka ajeho okolí nyní také zahranicní návštevníci našeho mesta, cást nákladu bude poskytnuta i Turistickému informacnímu stredisku ve Freyungu. Také poskytovatelé služeb v cestovním ruchu mají možnost si tento materiál v Turistickém informacním stredisku ve Vimperku vyzvednout. Druhým (a velmi potrebným) novým propagacním materiálem je trojjazycný "Katalog ubytování ve Vimperku a okolí". Navazuje na velmi úspešný barevný katalog ubytování, který pred nekolika lety vydalo mesto Prachatice ve spoluc práci s mesty Vimperk, Netolice a Volary. Dotisk již v letošním roce nepricházel v úvahu vzhledem k množství zmen v prezentovaných údajích, svetlo sveta zatím nespatril ani Euroregionem chystaný souhrnný prehled ubytování za celou Sumavu, a tak vlastne tento náš nový katalog (spolu s dalšími podobnými produkty napr. ze Sušicka atd.) velmi úspešne nahrazuje tento na veletrzích i v íckách velmi poptávaný materiál. Katalog ubytování jsme se rozhodli vydat cernobílý, címž jsme docílili velmi prijatelné ceny (cca 6Kc za 1 výtisk) i možnosti vydat tento materiál v pomerne vysokém nákladu výtisku. U obou materiálu jsme stihli i termíny nejduležitejších letošních veletrhu cestovního ruchu, na kterých se mesto Vimperk prezentuje a bude prezentovat v rámci celé Sumavy. Naše ubytovací katalogy se tak premiérove predstavily již na lednových veletrzích Regiontour v Brne a Vacantie v holandském Utrechtu, v únoru míril spolu s dalšími propagacními materiály mesta Vimperk na veletrhy Holiday World v Praze, Vacances Brusel, Reisen Hamburg a CBR Mnichov. Krome veletrhu bude katalog bezplatne distribuován samozrejme i v našem infocentru ve Vimperku a také v blízkých infocentrech na nemecké strane hranice (Freyung, Haidmiihle, Neuschonau atd.). Prejme si, aby i tyto nové propagacní tiskoviny prispely k úspešné turistické sezóne a návštevníci našeho mesta meli duvod být ve Vimperku spokojeni. Renata Lešková - Turistické informacní stredisko ve Vimperku Hana Simková - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu H

4 4 tel Paradoxy Dokoncení ze str. I zení poctu návštevníku tentokráte až o 60 %. Oba majitelé, jak Mesto Vimperk v prípade zimního stadionu, tak spolecnost Coating, s. r. o., u spolecenského domu provedli další nákladné úpravy, aby kapacita návštevníku byla vyšší, alespon natolik optimální, aby se provoz techto zarízení vzhledem k zájmu verejnosti vyplatil. Behem provádení techto úprav oba objekty zažily nepríjemnost, když jeden "nejmenovaný vimperský obcan" (alespon tak se v obou prípadech príslušným institucím predstavil), podal udání na prekrocenou kapacitu návštevníku. U zimního stadionu v únoru 2004 deník MF DNES pod velkým a poplašným názvem "Hokej: Fanoušci riskují životy" (MF DNES ) uvedl naprosto neoduvodnené a nepravdivé informace o bezpecnosti hokejového utkání a stavu zarízení, že to až hranicilo se šírením poplašné zprávy. Podobný problém rešil i spolecenský dum, který potápí opet telefonát "nejmenovaného vimperského obcana" pri maturitním plese v lednu 2005, se všemi dusledky, mediální kampaní pocínaje a narušením plesové sezóny konce. Je paradoxní, že zatímco v letošní zime jsou rádne zkolaudované a se znackou absolutní bezpecnosti zimní stadiony, napríklad ve Vsetíne, Jindrichove Hradci, Chotebori uzavírány, v horším prípade jako v Humpolci padají, je ve Vimperku stadion bez úredního papíru naprosto bez jakéhokoliv narušení v provozu. Ta váha snehu, která byla na streše v letošní zime, zcela jednoznacne provedla takovou zkoušku zatížení, že se ptám všech pochybovacu, jaký dukaz bezpecnosti konstrukce zimního stadionu ješte chceme, moudrá príroda udelala zkoušku za nás. Kvalita zarízení a zejména sál spolecenského domu nemá široko daleko konkurenci a je paradoxní, že se z duvodu omezeného poctu návštevníku musely nekteré, zvlášte maturitní plesy presouvat mimo mesto do nevetraných, zakourených sálu, s nedostatecnou kapacitou únikových cest a s jednou pánskou a dámskou toaletou na 500 a více diváku. Co ríci záverem, mrzí me, že kvuli nekterým nedomyšleným rozhodnutím a následným plnením nedomyšlených predpisu a zákonu vyháníme diváky ze zimního stadionu a návštevníky spolecenského domu do naprosto "papírove bezpecných", ale nedustojných nebo nevyhovujících prostor. Je treba odpovedne a citlive vážit do budoucna rozhodnutí, zda je nutné neco zpochybnovat, zásadne menit ci rušit. Návrat zpet je vždy velmi obtížný a stojí hodne penez. Neco zrušit nebo znicit jde lehce a umí to každý, ale neco vytvorit, neco užitecného vykonat je preci jenom obtížnejší. Preji obema zarízením, aby nadále sloužila k tomu úcelu, ke kterému byla zbudována, k poteše všem vimperským i hostum. Preji nekterým jiným objektum ve meste, na mysli mám napríklad hotel Zlatá Hvezda, vimperský zámek, aby i v jejich živote došlo k zásadnímu obratu k lepšímu. Zdenek Ženíšek Dívka Šumavy 2006 Za podpory mest Klatovy, Domažlice, Sušice, Vimperk a Meks Klatovy se letos uskutecní první rocník souteže "Dívka Šumavy 2006", která je urcená dívkám ve veku let, které patrí práve do oblasti Šumavy, zmínených mest a jejich okolí. Soutežit se bude ve ctyrech klasických disciplínách, které tyto souteže provází. Z konkurzu, který se uskutecní od 16hod v Meks Klatovy, vzejde dvanáct finalistek, které bude cekat krome vlastní prípravy na soutež, úprava ci zmena image každé dívky, fotografování pro volbu té nejsympatictejší,nácviky jednotlivých choreografií a volnýchdisciplín. Behemfinálovéhovecera , kterým bude provázetjan Censký, absolvují tedy práve rozhovor s moderátorem, což bude první soutežní disciplína, dále módní prehlídku, volnou disciplínu a promenádu v plavkách. Soutežit se bude o atraktivní ceny jako napr. elektroniku, kosmetiku, zájezdy atd. Hlavním hostem finálového vecera bude YEMI A.D se svojí tanecní skupinou JAD, v porote usednou starostové zúcastnených mest, zástupci sponzoru a partneru, profesionální fotograf a také zástupkyne ruzných souteží "Miss". Celý vecer bude venován samozrejme hlavne soutežícím dívkám, ale také hlavne detem z Ústavu sociální péce v Bystrici, kam poputuje výtežek z této akce. Více informací se budete postupne dozvídat prostrednictvím našeho listu nebo Odpovedna clánek"vimperkpotrebujenápady a rychlostul snadpopodzimníchvolbách" Dokoncení ze str. I SFŽP. V minulých mesících odsouhlasilo ZM pujcku 46 mil. Kc na dostavbu 48 bytových jednotek, ZTV a parkovacích míst v ulici Mírová. Tento úver je na 15 let a bude cerpán v roce 2006 a Tento úver si bralo Mesto z toho duvodu, aby mohlo použít vlastních prostredku na další nutné investicní' akce. Nekolik slov ješte k plaveckému bazénu - všude, kde jsem se ptal v nejbližšímokolí, doplácíradnice na ztrátu z této cinnosti. Nevím, jak veliký máte na mysli plavecký bazén, ale investicní cena se muže pohybovatkolem50 mil. Kc, možná více, možná méne. I kdyby se Vám podarilo sehnat velké procento dotací, odcerpáváte prostredky z vlastníchzdroju.nekolik takových nápadu na které se bude provozne doplácet, i když prispejí k rozvoji turistického ruchu - a jsme u toho, co jsem konstatoval v minulé odpovedi. Bud intenzivní zadlužování, ale to nejde vzhledem k potrebám dotací a nebo rozprodej, o tom jste se nezmínil, ale to je logické. K Vašemu pusobení v Jitone Sobeslav: Za Vašeho pusobení v tomto podniku mel výsledek hospodarení až na 100 mil. Kc zisku. Je nelogické pri takovémto rozvoji, že podnik likviduje do 2 let svoje provozy. Tyto veci nejdou ze dne na den. Myslím si, že koncepcní práce rozvoje je dlouhodobejší a že jste o tom vedel. Ing. Jaroslav Zámecník, místostarosta SeniorklubveVimperku Dne bude zahájena cinnost Senior klubu Vimperk. Z tohoto duvodu si dovolujeme srdecne pozvat všechny seniory na toto zahájení, které probehne v Hotelu Vltava od 14:00 hodin. Ing. Jana Schererová vedoucí Odboru vnitrních vecí

5 --, tel Katalogubytovacíchzarízení nawebovýchstránkáchmestavimperk V souvislosti v vytvorením nových internetových stránek Mesta Vimperka je pro návštevníky a obcany mesta v provozu také katalog ubytovacích zarízení na Referentky Thristického informacního strediska katalog postupne naplnují informacemi o ubytovatelích v cestovním ruchu na Vimpersku. Návštevníci webu mají možnost vybrat si z prehledne vytvoreného seznamu ubytovatelu prímo ve Vimperku nebo v jeho okolí. Informace jsou vkládány dvema zpusoby. V prípade, že provozovatel ubytovacího zarízení uzavrel s Mestem Vimperk Dohodu o propagaci ubytovacích zarízení, má nárok na vložení veškerých informací vcetne fotografie a ceníku. V prípade, že tímto zpusobem s Turistickým informacním strediskem nespolupracuje, vkládají referenti TIS pouze základní údaje o ubytovacích zarízeních náhodne podle svého subjektivního posouzení nebo na základe informací od našich klientu. Pracovníci TIS se snaží obsáhnout veškeré ubytovací kapacity ve Vimperku a jeho okolí, ale kladou duraz na to, aby katalog byl spíše prehledem kvality než kvantity. Duležitá je také kontrola vložených informací ze strany samotných ubytovatelu. Není v silách referentu TIS ve Vimperku všechny zadané informace neustále kontrolovat, proto žádáme provozovatele ubytovacích zarízení, aby pri jakékoliv zmeny kontaktovali pracovníky..ícka". Doufáme, že nove vytvorený prehled ubytovacích zarízení ve Vimperku a jeho okolí prispeje k atraktivnosti webových stránek a zájemci o rekreaci v našem regionu budou s jeho službami spokojeni. Renata Lešková Turistické informacní stredisko Vimperk Uzavrení a prestehování stavebního úradu Mestského úradu ve Vimperku Ve dnech bude Ing. Filip Takác uzavren pro veškerou verejnost Pavel Kavlík Odbor výstavby a územního plá- Ing. Robert Procka nování Mestského úradu ve Vim- Jana Franková perku.duvodemtohotouzavreníje Žádáme širokou verejnost, doskutecnost,že se celýodborstehuje tcené orgány, podnikatele a stado nových prostor bývalé budovy vebníky, aby tuto skutecnost vzali Ceského Telecomu (TKB) v ulici na vedomí a prípadné návštevy Nad Stadionem199. odboru i stavební ci jiné rízení ve Po tomto prestehování se též vlastním zájmu presunuli na pozzmení veškerádosavadní.telefonní dejší termín, a to nejdrívepo císla tohotoodboru Pouze v neodkladných zá. Novátelefonnícísla,která budou ležitostech (napr. havárie staveb) v platnostiod , jsou: vedoucíodboru se obracejte k vedoucímu odboru na mobilní telefon Ing. VáclavKokštein Dekuje všem za pochopení pracovníciodboru a omlouvámese za prípadné kom- Marie Janoušková plikace,které toutonutnouvýlukou Ing. Marcela Sebelíková mužeme nekomuzpusobit. Zdenek Zeníšek, VojtechZábranský tajemník MeO Vimperk Výberové rízení Mesto Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, psc , ICO vyhlašuje výberové rízení na místo úredníka - odbor výstavby a územního plánování Predpoklad nástupu: duben, kveten2006 Místo výkonu práce: - Mestský úrad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk - TKB, Nad stadionem 199, Vimperk - správní obvod obce s rozšírenou pusobností Platová trída: 9, 10(dledosaženého vzdelání a druhu vykonávanépráce) Informacní nápln práce: zajištováníodborné agendyna úseku územního plánovánía stavebního rádu Predpoklad pro vznik pracovního pomeru úredníka Úredníkem se muže stát fyzická osoba, která je státním obcanem Ceské republiky, dosáhla veku 18 let, je zpusobilá k právním úkonum, je bezúhonná, ovládá ceský jazyk a splnuje další predpoklady pro výkon správních cinností stanovené zvláštním právním predpisem. Za bezúhonnou podle zákona c. 312/2002 Sb., o úrednících územních samosprávných celku, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocne odsouzena pro trestný cin spáchaný úmyslne, nebo pro trestný cin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem verejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou prihlášku. Prihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, príjmení a titul zájemce, - datum a místo narození zájemce, - státní príslušnost zájemce, - místo trvalého pobytu zájemce, - císlo obcanského prukazu, - datum a podpis zájemce, - kontaktní telefon K prihlášce se pripojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamestnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstríku trestu ne starší než 3 mesíce (v prípade vcasného nedodání lze doplnit v pozdejším termínu) - overená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání. Další požadavky: vzdelání vs nebo ÚSO stavebního nebo podobného technického zamerení, práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet...), schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice, schopnost jednat s lidmi, ochota se dále vzdelávat, casová flexibilita, rídicský prukaz skupiny B, znalost príslušných právních norem vítána. Prihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobne doructe nejpozdeji do 14:00 hod. na adresu: Mestský úrad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Podrobnejší informace o náplni práce podá na tel. c , , nebo i v rámci návštevy úradu Ing. Václav Kokštein - vedoucí Odboru výstavby a územního plánování. Datum vyhlášení: Zdenek Zeníšek. tajemník MeO Vimperk Osobní doklady po skoncení výberovéhorízení je možno do 15dnu osobne vyzvednoutna personálním oddelení,jinak po této lhute budou skartovány.

Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá?

Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá? t, t Imners{enovin Vydává Mesto Vlmperk 2/2008 Rocník XIV Zdarma STAROSTA Z radnice Co rok dá? Vážení obcané. pro všechny z nás zacal nový rok 2008 ruznými zmenami. které ovlivní naše pocínání. peneženku.

Více

Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky.

Imners enovin ,  Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky. , " Imners enovin VydáváMesto Vlmperk 5/2006 Rocník XII Zdarma Polemikano ci ne V poslední dobe jsem si vyslechla nekolik nelichotivých poznámek na adresu Vimperských novin. Ve všech prípadech mely spolecného

Více

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma , " Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma r naácm~tf/lcim /,tjce/z/tf/t' rám tjjem /ád-la., ~ckatj~ /Z(}~ckt i Úd~,4/a-l tj ~amtfjt/zá/ú ta-' tj tjdtjtf/ú/n :tú;tjté. Sl-ani:J/a-tJa

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2012 Centrální

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností RADNIČNÍ OKÉNKO Skutečské posvícení alespoň z poloviny proběhlo tak, jak jsme zvyklí. V hřejivých

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 12 prosinec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Ustavující zasedání zastupitelstva města Nový tandem pro příští čtyři roky: Roman Fabeš a Pavel Komín V pondělí 3. listopadu

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

Stáří je naše budoucnost

Stáří je naše budoucnost Zpravodaj Města Litomyšle 10 5. října 2007 Ročník XVII. Stáří je naše budoucnost Město Litomyšl pořádalo ve dnech 20. a 21. září mezinárodní seminář zabývající se současností a především perspektivami

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více