Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny"

Transkript

1 OSEČAN 4/2004 Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny NADĚJE o.p.s. Jaké byly podzimní burzy? Z historie Velkého Oseka ( ) Výsledky krajských voleb ve Velkém Oseku Třídění odpadů - pokračování Z fotbalové historie - Osečtí internacionálové vzpomínají Stanice pro handicapované živočichy Zajímavosti, kvíz 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE se konalo X. zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byla mimo jiné odsouhlasena Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Velký Osek. Oproti zadání této změny byla s ohledem na zamítavé stanovisko orgánů státní správy vynechána lokalita J - rozšíření zahrádkářské kolonie u Labe a lokalita I - rozšíření zástavby mezi hřbitovem a Motelem U Jezera. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s návrhem firmy M.E.P. na řešení pohledávky ve výši 7,37 mil.kč vzniklé při realizaci plynofikace obce Velký Osek. Vypořádání pohledávky je navrženo výměnou za pozemek kat.č.594/1 (pole o výměře 88872m 2 nezahrnuté do řešení územního plánu obce) se uskutečnil na Krajském úřadě Středočeského kraje seminář zaměřený na prevenci kriminality bylo zahájeno jednání s ČSOB, a.s o poskytnutí úvěru na realizaci splaškové kanalizace v naší obci. Jednání s vítězem soutěže KB, a.s. bylo neúspěšné, a proto byla vyzvána k jednání banka, která skončila v hodnocení na druhém místě za přítomnosti zpracovatele Ing.arch. Věry Soukeníkové proběhl na Obecním úřadě ve Velkém Oseku odborný výklad ke Změně č.1 územního plánu sídelního útvaru Velký Osek se konalo u Krajského soudu v Praze pokračování sporu mezi ČMP,a.s. a obcí Velký Osek ve věci vydání bezdůvodného obohacení 7 mil.kč s příslušenstvím. Rozsudek dal opětovně za pravdu naší Obci, když rozhodl, že nárok žalovaného bude snížen o ,-Kč (úroky z prodlení a půjčky od STP, a.s.). Opětovně soud uznal platnost Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup technického zařízení pro rozvod plynu a důvodné odstoupení od ní pro prodlení ČMP,a.s se uskutečnilo jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO. Schválen byl mimo jiné rozpočet svazku na rok 2005 s příjmy a výdaji ve výši 150 tis.kč. Představen byl nový ředitel firmy NYKOS a.s. p.ivan Hrůza v reprezentačních prostorách Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, v Praze se konalo vyhodnocení a slavnostní vyhlášení Průmyslová zóna roku do místní sokolovny ve Ždánicích byla svolána porada zástupců obcí svazku NY-KO. Byla diskutována tvorba cen za svoz a třídění odpadu na rok Kritizováno bylo chování občanů v souvislosti s tříděním odpadu. Až 40% tohoto odpadu končí na skládce místo v kontejnerech na třídění odpadu. V souvislosti se zvýšením poplatku za uložení na skládce v Radimi (o 200,-Kč) je to opravdu příležitost k zamyšlení na pozvání poslance Evropského parlamentu Mgr. Hynka Fajmona odjel starosta obce společně se zástupci vybraných samospráv Středočeského kraje 2

3 do Štrasburku, do místa jednoho ze tří sídel EP. Na místě navštívili i budovu Soudu pro lidská práva. O čem se hovoří? Jak je to s pokračováním výstavby podtlakové kanalizace? Kdy bude konečně zahájen její provoz? A co výhled pokračování výstavby? V poslední době dostávám opravdu hodně otázek na téma výstavby splaškové kanalizace v naší obci. A je to celkem přirozené, protože se jedná o velice náročnou, a co se týká financí jednu z největších investičních akcí v dějinách Velkého Oseka. V současné době jsme ve fázi třetího roku výstavby s podporou Státního fondu životního prostředí ČR. V příštím roce bude dokončena 1.etapa výstavby (za cca 60 mil.kč), s 2.etapou (za cca 45 mil.kč) se bude pokračovat po jejím vyhodnocení. Na rok 2005 se připravuje plán postupu výstavby tak, aby v konečném výsledku byly splněny parametry dané SFŽP ČR, tj. délka kanalizace a odbourané znečištění (dostatečný počet připojených domácností a podnikatelských subjektů). Veškeré práce chceme v příštím roce soustředit k realizaci podtlakové části ve čtvrti Na Šanghaji. Pro zahájení provozu je nezbytná výstavba nové trafostanice v lokalitě Sluneční. STE,a.s. má již vydané stavební povolení s tím, že celá investiční akce (včetně přípojek pro novou výstavbu rodinných domů) bude dokončena k Proto byl na posledním kontrolním dni stanoven termín spuštění splaškové kanalizace do provozu, a to na , kdy bude zahájen její provoz. Všechny domácnosti, kterých se to týká, budou do konce roku 2004 o tomto kroku informovány. Je přitom nezbytné reagovat na výzvu k sepsání darovací (případně jiné) smlouvy a zaplatit v dohodnutém termínu příspěvek ve výši ,-Kč na připojený rodinný dům (u bytů je to 5.000,-Kč). Vhodné je také připomenout, že dar na ekologické účely lze odečíst od základu daně při podávání daňového přiznání. Ing.Jiří Otta - starosta Přáníčko Veselé Vánoce a št astný Nový rok 2005, hodně zdraví, pohody a úspěchů v pracovním i soukromém životě Vám, občanům Velkého Oseka přeje jménem obecního zastupitelstva a pracovníků obecního úřadu Ing.Jiří Otta - starosta 3

4 Obecní knihovna Velký Osek informuje Roku 2004 zbývá posledních pár stránek v kalendáři - co přinesl nového v knihovnách? Největší celostátní akcí knihoven byla anketa MOJE KNIHA vyhlášená od března do října letošního roku. Účastníci akce dávali hlas své oblíbené knize. Ankety se zúčastnily všechny věkové kategorie, což ukazuje její výsledek. Nejčtenějšími knihami v současnosti u nás jsou : 1. Rowlingová: Harry Potter 7. Waltari: Egypt an Sinuhet 2. Tolkien: Pán prstenů 7. Saint-Exupéry: Malý princ 3. Bible 8. MacDonaldová: Co život dal a vzal 4. Jirotka: Saturnin 9. MacDonaldová: Vejce a já 5. Němcová: Babička 10. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu Na dalších místech do dvacítky v pořadí se umístili čeští autoři jako Zd. Miler - Krtkova dobrodružství, Hašek - Švejk, Sekora - Ferda Mravenec, Foglar - Hoši od Bobří řeky, Poláček - Bylo nás pět. Výsledky ankety byly vyhlášeny na počátku Týdne knihoven, který letos probíhal října. Stejně tak, jako již několik let předtím, se do tohoto Týdne zapojila i osecká knihovna - zápis nových čtenářů zdarma, možnost bezplatného vracení na upomínky a dlouhodobé výpůjčky (amnestie), možnost prohlídky knihovny pro zájemce i neregistrované čtenáře. V tomto týdnu navštívili společné knihovnu i žáci 2.třídy MZŠ Velký Osek s paní učitelkou Starou. Pro většinu dětí to byla první návštěva knihovny, a tedy spousta nových dojmů. Budoucí čtenáři se seznámili nejen s knihovnou, výpůjčním řádem a výpůjčním procesem, možnostmi půjčování, ale i jak knihy vyhledávat, zacházet s nimi a hlavně si mohli kteroukoliv knihu prohlédnout. Vyslechli také několik ukázek ze zajímavých knih. Děti také vyprávěly, co samy hezkého četly a co je zaujalo. Některé z nich jistě navštíví knihovnu znovu a stanou se pravidelnými čtenáři. Z nových knih Z románové tvorby - mezi vynikající psychologicky laděná díla patří např. Madisonské mosty (Waller), známé i z úspěšného zfilmování oceněného Oscarem. Také Studna osamění (R.Hall) zavádějící čtenáře do Evropy za l.světové války, patří do řady psychologických románů a její čtvrté vydání je důkazem literární kvality. Mezi zajímavosti ze současné americké literatury patří antologie povídek severoamerických Indiánů - Vinnetou tady nebydlí. Název knihy Před usnutím (R-Lee) navozuje představu něčeho jemného a uklidňujícího. Nenechte se však zmást, je to kriminální román, stejně tak jako Smrt má kola (P.Haining), Vražda potřebuje reklamu (Sayers), Případ spravedlivého vraha (Šebelka), Nebožtíkům věnce (Hejcman). Milovníky historických příběhů potěší Střela proti růži (J.Stibral) z jižních Čech 14. století, Adventní kletba (Vondruška) je vlastně detektivkou zasazenou do středověkých Čech. Příznivce životopisných knih zaujme jistě několik názvů při kterých si vzpomeneme na nedávno zesnulé herce V. Brodského a H. Růžičkovou : To že jsem já? (V.Brodský), 4

5 A tak jsem šla životem (H.Růžičková), Na tragickej život byla pes (Formáčková). Z literatury faktu - Generálové legionáři (J.Fidler) - málo známé osobnosti z naší historie, o kterých se nesmělo mluvit. Kronika 20. století - celkový přehled doby, která přinesla dvě světové války. Přežij pilote (L.Sochor) - letecké nehody v čsl. vojenském letectvu. Naši v poušti - málo známé informace a fotografie o bojových akcích našich vojáků za 2. světové války na straně spojenců v severní Africe. Pro motoristy - Automobily Škoda Fabia a Octavia (Cedrych). Pro naše nejmladší čtenáře - Veselé básničky (Kopecká), Krtek a sněhulák (Z.Miler). Pohádky z kouzelné hromádky (Balík), Bolek a Lolek sportují, Kouzelná chobotnice Krejzy (Vostrá), Mach a Šebestová na cestách (Macourek), Kouzelný svět Harryho Pottera (Colbert), Záhadný ostrov (Troska), Klub dobrodruhů (Hrnčíř) a další. Starší děvčata jistě zaujmou některé z těchto titulů: Martina (Francková), Hanka u moře (Šímová) Postel plná růží a Mokrá náruč léta (Lanczová). To bylo pouze několik tipů z nových knih naší knihovny. Pokud si chcete některou přečíst - přijd te do knihovny. Je otevřeno denně mimo středu. Pondělí a čtvrtek hod. Úterý a pátek hod. Telefon: Stránka knihovny: . adresa: Hezké a klidné vánoce plné sváteční pohody nejen s pěknou knížkou a úspěšný start do nového roku 2005 přeje všem čtenářům i občanům Velkého Oseka knihovnice J.Dohnalová 5

6 NADĚJE o.p.s. Naděje o.p.s. byla založena 7.srpna 1996 podle zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (to je to o.p.s. v názvu). Má správní radu - 3 členy a dozorčí radu - 3 členy. Je sdružením občanů, kterým není lhostejný osud naší obce, a která chce být našim spoluobčanům prospěšná. Hlavní oblasti pomoci: Pomoc při živelních pohromách Pomoc ve stáří a nemoci Podpora vzdělání Podpora kultury a sportu Co se za tu dobu podařilo? Povodně Naděje o.p.s. uspořádala sbírku a na konto obce Citov poslala částku ,-Kč Povodně Naděje o.p.s. opět pomáhá a ,-Kč jde na konto obce Vojkovice Mimo tyto nejzávažnější případy Naděje o.p.s. pořádala: Dobročinné plesy, zábavy a kulturní vystoupení. Organizovala burzy ošacení a burzy rostlin. Zajišt ovala dětské dny a karnevaly, mikulášké nadílky, pouštění draků. Spolupracovala s Červeným křížem. Bylo toho hodně a hodně je toho před námi. A je třeba dalších občanů na pomoc. Nebojte se práce v Naději o.p.s. Uvidíte, že dobrý pocit z pomoci druhým nemůže nic nahradit. Co připravujeme? Ve spolupráci s Masarykovou základní školou ve Velkém Oseku bude v závěru tohoto roku při již tradičním zpívání na minerálce a v místním kostele zahájena Sbírka na opravu kostelního zvonu. O co jde? Jistě si řada z Vás všimla, že zvon na věži místního kostela již řadu let neplní své poslání, nezvoní. Na vině je chatrná konstrukce, která by tahání lana nevydržela. Naším záměrem je pomoci při rekonstrukci, nahradit tahání elektronikou a přikoupit zvonu brášku, který by nahradil zvon za II.světové války zabavený na výrobu zbraní. Pokud chcete přispět i Vy, můžete. Stačí si zakoupit za 100,-Kč zvoneček vyrobený žáky místní Masarykovy základní školy a nebo zaslat peníze přímo na účet NADĚJE. Číslo účtu: /0300, do informace pro příjemce napište ZVONY Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Za Naději o.p.s. - Ing.Jiří Otta v.r. 6

7 Burzy v novém kabátě Od 24.9 do 26.9., tentokrát v prostorách Lidového domu, se konaly současně Burza oblečení i Burza rostlin. Nový experiment se myslím podle účasti podařil. Během jednoho víkendu jste mohli nabídnout i vybrat si mnohé dětské ošacení, na které byla Burza oděvů zaměřena, a současně si doplnit svůj byt či zahradu o některý z nabízených rostlinných přebytků, které byly darovány na Burzu rostlin. Velký prostor sálu Lidového domu byl pro to ideální. Našlo se také mnoho zapálených hlav a šikovných rukou, které celou akci pomáhaly organizovat. Akce se konala pod záštitou Naděje o.p.s. Na Burze oděvů bylo prodáno věcí odhadem za Kč. Takže si myslím, že spokojeni byli kupující i prodávající. Na Burze rostlin se vydělalo Kč. Společné dobrovolné vstupné činí 820Kč. Výdělek byl opět dán na konto Naděje o.p.s. Přebývající finance budou použity na některé další dětské akce, také na plánovanou Mikulášskou besídku. Oděvy zanechané na charitu odvezla p.pavelková a p.starosta na Červený kříž do Poděbrad, a dle informací by měly posloužit dalším potřebným spoluobčanům. V budoucnu se pokusíme zjistit informace o odběru charitativních věcí pro klienty Diakonie v Libici n.c. Děkujeme všem dárcům na Burzu rostlin - p.bajer ADAVO (chryzantémy v květináčích i nádherné nařezané), p.dvořák, p.scholze, p.drahovzal, p.balabánová, p.pacáková, p.loudová, p.drahovzalová, p.stará, p.bulíčková, p.hrušková, p.posejpalová, p.vocásková, p.řeháčková, p.belzová, p.durdilová, p.pučelíková, p.jindrová, p.suchánková, p.novotná, p.kubíčková. Doufám,že jsem na nikoho nezapomněla, a díky, bylo z čeho vybírat! Všem přeji příjemný a spokojený závěr roku Za Naději o.p.s. - M.Kubíčková 7

8 Vybráno z obecní kroniky Dříve než budu pokračovat ve výběru zajímavých událostí z historie obce, musím se vrátit k první části tohoto miniseriálu, uvedeném v Osečanu č.3/2004. Jsem rád, že jeho otištění vzbudilo zájem oseckých občanů, musím však zdůraznit, že vše, co je zde uváděno, je převzato z obecní kroniky. Nic není vymyšlené, jen trochu gramaticky a slohově upravené. Paní Moravcová totiž na Obecním úřadě upozornila, že je špatně interpretována událost z 8.května 1945 s uložením nálože v osecké škole. Dodala svou verzi oné události, která bude vložena jako doplněk do obecní kroniky. Paní Moravcová v ní uvádí, že inkriminované události v r.1945 byl přítomen její manžel Miroslav. Ten jí vyprávěl, že výbuchu ve škole zabránil osecký občan Václav Jánský z Jiráskovy ulice č.242. On jediný z přihlížejících občanů (byli tam i naši důstojníci v uniformách) se rozeběhl k bedýnce s výbušninou a vytrhl zápalnou šňůru. Pan Jánský měl dvě děti a zachoval se jako hrdina, zdůrazňoval pan Moravec. Už se asi nikdy nedozvíme, proč osecký kronikář Josef Müller popsal tuto událost zcela odlišně. Na další omyl jsem byl upozorněn manželi Vilímkovými. Mirek upozornil na to, že student osecké školy, usmrcený granátem, byl jeho spolužák jménem Procházka, nikoliv Polívka. Jeho žena Boženka ještě dodává, že ve výčtu obětí květnových dnů 1945 chybí její dědeček, rolník Josef Němec. Byl zasažen střelou jednoho z prchajících německých vojáků, projíždějících na nákladních autech Velkým Osekem. Tato událost však vůbec v kronice uvedena není, stejně jako železniční neštěstí, které se stalo někdy v polovině 50.let v oblouku hradecké trati u bývalého ISOLU, a které stálo několik oseckých občanů život. Možná v kronice chybí i jiné události z historie obce. Kronikář Josef Müller se místo toho věnoval jiným činnostem, ve kterých se projevila jeho politická orientace. Použil kroniku k propagaci socialismu, k vychvalování KSČ a Sovětského Svazu a po únoru 48 k obhajobě protilidských a protiprávních rozhodnutí a činů vlády pracujících na místní i státní úrovni. Některé jeho výroky budou pro ilustraci v Osečanu uváděny tučným písmem v plném znění. A nyní další zajímavé informace z Obecní kroniky okupace ČSR Německem, vznikl protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) na silnicích se okamžitě začalo jezdit vpravo československá vlajka s modrým klínem byla nahrazena protektorátní s červenomodro-bílými vodorovnými pruhy všechno zboží bylo na příděl - byly zavedeny potravinové lístky, šatenky, tabačenky, uhlenky, mydlenky a pod. z osecké školy byl odstraněn nápis Masarykovy národní školy - po kovových písmenech však zůstaly na omítce zřetelné obrysy až do konce války ze školy byly odstraněny pamětní desky na počest 28.října a na pamět hymny Kde domov můj - při sundávání byly tak silně poškozeny, že po osvobození už nebyly znovu instalovány května se v domě Ant. Sochůrka sešli zástupci velkých politických stran, 8

9 soc. demokraté, nár. socialisté, KSČ, lidovci, a několik dalších občanů a zvolili Revoluční národní výbor - předsedou se stal Josef Bečka v oseckých závodech byli ustaveni 2-3 pracovníci, kteří dohlíželi na chod podniku 1946 prezident Dr. E. Beneš byl na zasedání Obecní rady zvolen Čestným občanem Velkého Oseka Čestnými občany Velkého Oseka byli na návrh KSČ zvoleni K. Gottwald, P. Zenkl, Zd. Fierlinger, msgr. Šrámek 1947 v srpnu odstupuje z funkce starosty J.Spálenka, rezignuje i I. náměstek Drahný; funkci starosty bude zatím vykonávat II. náměstek Fr. Musil 1948 hned v únoru byl ustaven Místní národní výbor (MNV), předsedou se stal Fr. Hobort, I. místopředsedou Fr. Musil, II. místopředsedou V. Drahný byl ustaven Akční výbor Národní fronty (AV NF), ten oznámil osoby, které zbavuje všech funkcí i členství ve všech spolcích ihned se začalo se socializací obce byly zrušeny 4 hospody a 2 vinárny začala se organizovat výpomoc ve špičkových pracech v zemědělství (trvala vlastně celý rok - jednocení řepy, žně, sklizeň slámy, brambor, řepy - pozn. autora) pomáhat v zemědělství chodili místo vyučování i žáci místní školy - jednotit řepu, trhat chmel, vybírat brambory, sbírat mandelinku bramborovou (tu komunisté překřtili na amerického brouka a prohlašovali, že nám ho sem Američané shazují z letadel - pozn. autora) 1949 přes velkou snahu komunistů se nepodařilo v obci založit Jednotné zemědělské družstvo (JZD) na zasedání MNV byla konstatována špatná ideová úroveň občanů - při promítání sovětských filmů zeje kino prázdnotou přestal pracovat ochotnický divadelní soubor TYL - důvodem je zavedení směn v továrnách, ale hlavně nechut a nezájem členů jako reakce na nastupující poměry ve státě 1950 Okresní soud v Kolíně oznamuje, že Lidový soud bude konat v červnu v Dělnickém domě veřejné přelíčení s lékárníkem Celestýnem Šimrem pro sabotáž, MNV bude soud vysílat obecním rozhlasem byla znárodněna firma Jouza a syn, nový název ČSSZ-SOP (později Stavokonstrukce - pozn. autora) bylo zrušeno soukromé vlastnictví hostinců u Dařílků a Semerádů (staly se z nich komunální podniky, později RaJ - pozn. autora) z moci úřední byly úplně zrušeny hostince u Smutných a u Skopců přes velkou snahu a přesvědčování rolníků opět nebylo založeno JZD 1952 v obci bylo zřízeno zdravotnické středisko - praktický lékař Dr. Dočkal a zubní oddělení reorganizace MNV - předsedou se stal Vlast. Peřina 9

10 jedna žena odmítla pomoci při žních - byla potrestána odebráním potravinových lístků na 3 měsíce, musí proto nakupovati dráže na volném trhu - když má dost peněz, že odmítá výdělek, at tedy platí stále se nepodařilo přesvědčit osecké rolníky k založení JZD stále je nízká návštevnost sovětských filmu 1953 byla provedena socializace zbývajících oseckých hostinců (už nejsou soukromé - pozn. autora) byl zrušen Sokol -zahnízdil v něm reakční živel SVAZARM uspořádal cyklistické a motocyklové závody ruské filmy, byt sebehodnotnější, jsou bojkotovány byla provedena měnová reforma a zrušeny potravinové lístky Socialistický režim, mající na mysli sociální rozdíly na míru co nejmenší, odhodlal se k další penežní reformě, nutné k upevnění kupní síly Kčs a ke zhodnocení práce člověka. Ihned přestal být odpor k práci u těch živlů, kteří drželi statisícové i milionové částky peněz, zaručující jim bezpracný život. Je přirozené, že touto bezohlednou, ale spravedlivou penežní reformou byli i postižení. Režim se však postaral o zabezpečení ve stáří důchodem téměř každému jednotlivci. Ti, co drželi doma tajně a tudíž protizákonně peníze a nedali je státu do spořitelen k oběhu, utrpěli nejvíce, dostali 50:1. Tímto zásahem byly lehko nabyté haldy tisícovek kouzla zbavené a staly se kusem papíru, s nimiž pro ostudu mnozí nešli ani na směnu a raději jimi zatopili v kamnech (opravdu svérázný názor na okrádání lidí státem - pozn. autora). 1.června 1953 byly vydány bankovky Kčs státovky Kčs mince haléř Výměna peněz v hotovosti do 300 Kčs 5:1 nad 300 Kčs 50:1 vklady na knížkách do Kčs 5:1 vyšší podle výše vkladu 6,25:1-10:1-25:1-30:1-50:1 Nakonec vzpomínka autora: Ještě v předvečer měnové reformy se v Čs. rozhlase druhý komunistický dělnický prezident Antonín Zápotocký rozhořčoval nad šuškandou a obviňoval západní imperialisty z šíření pomluv, falešných informací a ze štvaní lidí proti politice KSČ. Žádná reforma nebude prohlásil. Opravdu slova hodná velkého státníka! Václav Židů 10

11 volby.jpg 11

12 Třídění papíru Na aktuální téma - TŘÍDĚNÍ ODPADU (pokračování z Osečanu 3/2004) V naší obci jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery s horním výsypem. Jejich barva je modrá. Nádob je po obci rozmístěno celkem 13 ks. Odpad sváží firma NYKOS a.s. vozidlem s presem, a to zpravidla třetí pátek v měsíci. Papír je předáván na třídící linku ve Ždánicích, kde se dotřid uje a předává k dalšímu zpracování. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřid uje, bud na třídící lince, nebo ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a litrů vody. Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat maximálně 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny. Třídění plastů Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru - zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit. Kontejnery na plasty v naší obci jsou žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví 3x ušetříte místo v kontejneru. Nádob je po obci umístěno celkem 14 ks. Kontejnery na plasty vyváží také firma NYKOS,a.s. vozidlem s presem, každý druhý pátek, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg. Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren. PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují bud do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování 12

13 PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých. Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu, a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění a hlavně sešlapovat, sešlapovat, sešlapovat!!! Třídění skla V naší obci se sklo třídí do celkem 13 ks zelených nádob se spodním výsypem. Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů. Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc, najímanou firmou a vozidlem s rukou. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drt požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se vyrábějí opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie oproti výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin. Ing.Jiří Otta - starosta 13

14 Osečtí internacionálové vzpomínají Dalším, kdo bude vzpomínat na své začátky i pozdější kariéru hráče ve Viktorii Velký Osek, bude Jiří Matějíček, přezdívaný Dydyk. Tuto přezdívku mu dal Kakoš Neumann, který zjistil, že takto v dětství komolil svoje jméno Jiřík. Narodil se v roce 1929 v Jaroměři, kde také začal chodit do školy. Školní docházku však dokončil ve Velkém Oseku, kam se v roce 1935 s rodiči přestěhoval. Jeho otec totiž získal práci v HEŘE (později Dřevařské závody), i bydlení v jednom z domků, které nechal ing. Vavrouš postavit pro své zaměstnance na Stráži. Po ukončení měšt anky se vyučil kovo-obráběčem a potom začal studovat strojní průmyslovku v Kolíně. Po maturitě nastoupil do zaměstnání v Tesle Kolín, kde pracoval až do penze. V r se oženil a přestěhoval se ze Stráže ke své ženě Věře do domu v Jiráskově ulici, kde bydlí dodnes. Jako pravý nebo střední záložník nebo pravá spojka hrál za Viktorku do r. 1954, kdy začal s přestavbou rodinného domu a s pravidelným aktivním fotbalem skončil. Potom už hrál jen příležitostně podle potřeby, nebo za starou gardu. Nyní svůj volný čas dělí mezi ryby (stal se z něho náruživý tichý blázen ), zahrádku, práci se dřevem (tu zdědil po svém otci), svou největší vášeň houbaření a fotbal - nechybí na žádném domácím zápase Viktorky. A tady jsou jeho vzpomínky. Hned, jak jsme se přestěhovali do Oseka, hledal jsem, kde bych si mohl s místními kluky zakopat. Takové místo jsem našel blízko svého bydliště, v lese vedle HERY. Tam byla taková mýtinka, více než na volném prostranství se hrálo mezi stromy. Tím jsme však získávali obratnost, dobré ovládání míče, naučili se kličkovat, hrát oběma nohama. Hrálo se tam denně, kromě toho se hrálo také u Máčidla, na náměstí, na Sokolovně, na Hvězdárně. Hrála se taková místní liga - soupeřili mezi sebou Strážáci, Máčidláci, Šanghajáci, Náměšt áci aj. A tak to šlo až do mých 13 let, protože v té době Viktorka žákovské mužstvo neměla. Ve 13-ti letech jsem začal trénovat s dorostem. Spolu s Vlád ou Ottou jsme byli benjamínky mezi Jos. Kubíčkem, Peclem, Davidenkem, Kollářem, Vrkotou, Radošínským, V. Beranem, J.Novákem, Morávkem, bratry Mračkovými, M.Novákem a dalšími. Matně si vzpomínám, že nás jednou týdně jezdil trénovat trenér z Prahy, jako vedoucí se u nás střídali p. Davidenko, Baše a Fr. Hošek. Trénink probíhal ve třech fázích, v té první jsme běhali - delší běhy i spurty, starty na míč, potom jsme trénovali s míčem - krátké i dlouhé přihrávky, kopání rohů, trestňáků i desítek. Na závěr se hrálo na dvě branky. Trénovalo se ve vlastním oblečení i obutí. Závodně jsem za dorost začal hrát v r. 1942, nejprve nepravidelně, od r.1943 trvale na pravém halvu. Dresy jsme měli celé černé, na tričku znak Viktorie. Tyto dresy nám daroval p. Vykydal, majitel velkoobchodu elektro a velký fanda Viktorky. K nim každému z nás věnoval červený kufřík, ve kterém jsme vozili věci na zápasy na hřišti soupeřů. Věnoval také ceny na různé turnaje, mimo jiné také Stříbrný míč. Dresy i kopačky jsme zpočátku měli doma a sami se o ně starali, později je měl na starost p. Bohuslavický. Na zápasy jsme jezdili většinou vlakem, jízdné platil klub. Hráli jsme I.A tř. PSŽF, většinou jako předzápas A mužstvu se stejným soupeřem (Poděbrady, Nymburk, Městec Králové, Kostomlaty, Libice aj.). Jako občerstvení při i po zápase jsme dostali sodovku. K mým dorosteneckým letům se vážou tyto dvě vzpomínky: Ještě za války jsme jeli hrát do Nového Bydžova vlakem přes Chlumec. Čekáme v Oseku na nádraží na vlak, 14

15 když přijdou Božan Vrkota a Vlasta Kotlář ve smokincích, cylindrech, s hůlkami v rukou. Za nimi jako lokaj v tvrd áku Toník Mraček, který jim nese červené kufříky. Vlasta s Božanem si nás nevšímají, procházejí se, točí hůlčičkami a oslovují se pane hrabě, pane kníže. To vše na nástupišti plném Němců. Mezi námi to vyvolalo plno veselí a smíchu, ale také zděšení, jak zareagují Němci. A to vše pokračovalo i ve vlaku. Žehuňský rybník pana hraběte, obora a chlumecký zámek pana knížete, a tak dál až na hřiště v Novém Bydžově. Druhá moje vzpomínka se váže k události, které si velmi cením a jsem na ni hrdý. V r jsem byl jako jediný z Oseka nominován do vybraného mužstva dorostenců PSFŽ pro utkání s výběrem Prahy. Hrálo se na hřišti Sparty před 52 tisíci diváky. Hrál jsem centrhalva a v jedné chvíli se mi podařilo proniknout s míčem až do velkého vápna soupeře. Tam na mě Frant. Tomáš z Poděbrad, který stál na desítce, zavolal Jirko, hod!, já jsem mu přihrál, a on z vyložené pozice přestřelil branku. Ještě dnes slyším to zklamané zahučení zaplněných tribun. Sen každého fotbalisty, zahrát si alespoň jednou před tolika diváky, se Jiřímu Matějíčkovi splnil - stojí první zleva ve výběru dorostenců PSFŽ Prohráli jsme 2:1, ale smutek z porážky vyvážilo to, co se odehrálo potom. Nejdříve jsme stáli špalír mužstvům Prahy a Paříže, která vybíhala z kabin ke svému zápasu. Ten zápas jsme potom sledovali z čestné první řady na tribuně, kde jsem seděl vedle Ladislava Ženíška, stříbrného medailisty z MS 1934 v Itálii. Byl to nejlepší fotbal, jaký jsem v životě viděl. Doslova v něm koncertoval Pepi Bican ze Slavie, podporovaný na spojce dalším slávistou Vlastou Kopeckým a na halvu Ludlem ze Sparty. Na levém křídle exceloval veltrubák ve službách Slávie Lád a Hlaváček, ve středu zálohy potom Jíra z Bohemky a 15

16 všechno to jistil v brance spart an Horák. Borci z Prahy rozdrtili Paříž 6:1. Po zápase byla společná večeře, na které jsem seděl mezi Honzou Říhou ze Sparty a slavným Francouzem Ben Barkem. Asi jsem v dorosteneckém předzápase nehrál špatně, protože se u mne zastavil již zmiňovaný Václav Jíra (později významný funkcionář FIFA), pochválil mě a zeptal se, jestli bych nepřijel na trénink Bohemky. Já jsem tenkrát studoval průmyslovku a chtěl jsem ji dokončit, tak jsem s díky odmítl. Kdyby to bylo dnes, asi bych se zachoval jinak! Za dospělé jsem začal hrát v 17 letech, musel jsem však mít lékařské povolení. Stalo se také, že jsem odehrál zápas za dorost a hned jsem nastoupil za A mužstvo. Trenéra A mužstvo nemělo, na hřišti jsme byli každý den, hrálo se většinou na dvě. O dresy, kopačky i míče se staral p. Davidenko. Na zápasy se jezdilo většinou autobusem, někdy vlakem, jelo asi 15 hráčů, 2-3 funkcionáři a zdravotník Čeněk Englic. Jezdilo s námi i hodně fanoušků, autobus byl plný. Jako občerstvení jsme měli sodovku nebo limonádu. Peníze jsme nikdy žádné nedostali, nejvýš se někdy stalo, že osečtí živnostníci a naši velcí fandové, řezníci Bukač a Zach a pekař Rak nám po domácím zápase připravili malou svačinku. Hráli jsme tenkrát populárním systémem WM se staženými spojkami a centralhalvem. Kabiny, umývárny, sociální zařízení na hřišti popsal dostatečně již můj spoluhráč Zdeněk Novák, právě tak jako získávání prostředků na činnost. A ted několik vzpomínek, které mi uvízly v paměti. Při jednom domácím zápase si přišly na své naše fanynky, kterých na každý zápas chodilo hodně. Stalo se, že Karlovi Kozděrovi praskla tkanička u trenýrek, takže mu spadly. Karel byl takový bojovník, že i když pod nimi nic neměl (tenkrát žádné slipy nebyly), nepřestal hrát, dokud nebyl míč v bezpečí. To bylo hurá! Naše fanynky se však nechodily na fotbal jen dívat. Jednou z nejoblíbenějších zábav v Oseku byl Sportovní karneval. Na jednom z nich se v Lid áku uskutečnil fotbalový zápas viktoriánských fanynek. To byla podívaná k popukání! A také ukázka toho, jak se lidé dokázali tenkrát bavit. Hráli jsme v Dobrovicích a náš nejlepší střelec Sirotek Kubíček vystřelil svou pověstnou pumelici na branku, tentokrát však minul. Zato však terfil fotografujícího domácího fanouška. Odnesl to fot ák i obličej. Při zápase v Kouřimi lilo jako z konve, hřiště zatopené, hráli jsme po kotníky ve vodě. Přesto se hrálo. Soudce silně nadržoval domácím, prohráli jsme 5:0. To tak rozčílilo p. Poláka z nádražního domu, že když soudce odcházel po zápase do kabin, tak o něj přerazil nový deštník. Ti nás hnali! Podobná událost se stala ještě na starém hřišti, hráli jsme s velkým rivalem Libicí. Libický fanoušek Mrzena svým pokřikováním a poznámkami tak rozčílil řezníka Zacha, že ten mu ubalil takovou facku, až Mrzena upadl. Pana Zacha stála tahle sranda Kčs. Staré hřiště Viktorky bylo několikrát uzavřeno kvůli výtržnostem diváků. Hráči Mnichova Hradiště utíkali před rozezlenými fanoušky přes ploty až na nádraží a domů jeli jenom v dresech. Šaty se jim potom posílali poštou. Hráči Lázní Poděbrad odjížděli domů na střeše autobusu, kam se uchýlili před rozzuřenými fanoušky. Nerad vzpomínám na zranění, které jsem utrpěl při zápase na hřišti Mladoboleslavského 16

17 SK. Při jednom souboji o skákající míč mě hráč domácích, ve snaze odkopnout míč, nešt astně zasáhl do slabin. Bolest byla tak veliká, že jsem nakrátko upadl do bezvědomí. Odvezli mě do nemocnice, tam mě prohlédli, bolest ustoupila, a za hodinu jsem byl s klukama na ligovém zápase boleslavské Aston Villy. Jednou jsem byl při zápase zpolíčkován. Hrál jsem za okresní XI proti druholigovému AFK Kolín na jeho hřišti. Na pravé spojce AFK hrál známý střelec Vlasák, a já jsem dostal za úkol ho osobně střežit. Dařilo se mi to tak, že si za celý zápas skoro nekopl. Byl hodně naštvaný a hecování kolínských fanoušků ho tak vyprovokovalo, že při každém našem střetu jsem dostal facku. Byl to opravdu zkušený hráč, rozhodčí nic nezpozoroval! Nepříjemnou událost jsem zažil na novém hřišti, po svém návratu z vojny. Ani nevím, s kým Viktorka hrála. Já jsem nehrál, seděl jsem na lavičce. hned u lajny. Šutér Kubíček rád používal šlapáky. Zrovna přede mnou jeden soupeřovi nasadil, jenže se mu nepovedl, a on si zlomil nohu. Prasklo to, jako když se zlomí suchý klacek, až se mi udělalo špatně. Za chvilku mi klepe na rameno Honza Vácha a říká Pojd se převléknout, půjdeš hrát. Bylo mi tak špatně, že jsem nemohl! Zdeněk Novák vzpomínal na náš zápas v Praze ve Strašnicích s Teslou XIII. Bylo to přesně tak, jak říká, já jenom doplním, že domácí měli takovou převahu, že na rohy vyhráli 32:0, na góly jsme však vyhráli my 4:0. Bylo vůbec zajímavé, že jsme se dlouho drželi na místě tabulky, ačkoliv jsme ve většině zápasů byli horším mužstvem. Bylo to tím, že jsme hráli jednoduchý vesnický fotbal, založený na bojovnosti a obětavosti, ve které vynikali zejména bratři Patočkové, Zima, Jarda Novák, i řízné hře obrany Březina - Beneš. Především jsme však měli výborné brankáře, at to byl hlína, Jech nebo Bejlek, který hrál dobře i v poli a byl dobrý střelec. Několikrát se stalo, že v zápase, ve kterém jsme prohrávali, vyběhl až před branku soupeře, aby mužstvu pomohl ke vstřelení branky. Pro mne bylo zážitkem hrát s Frant. Musilem st., který v té době hrál ve Viktorce středního útočníka. Pro mne to byl osecký Pepi bican, kterému jsem já, osmnáctiletý pravý halv mohl posílat centry do velkého vápna, nejraději to měl na desítku. To si křiknul, já na to Pane Musil, máte! a už soupeřově brance hrozilo velké nebezpečí. Dalšími výbornými hráči byli vyhlášený střelec Sirotek Kubíček, spolehlivý centrhalv Jindra Novák a další a další. Proto si netroufám sestavit nejlepší jedenáctku, abych na někoho nezapomněl. Z funkcionářů vzpomínám rád na vedoucího našeho dorostu Hugo Baše a na dlouholetého spolehlivého jednatele Viktorky Josefa Jehličku, který kvůli svému pozdravu měl přezdívku Stálé zdraví. To byl osecký patriot a velký fanda Viktorky, který byl pověstný tím, že při zápase tak náruživě pomáhal hráčům na hřišti, že při tom pokopal fanoušky ve svém blízkém okolí. Ještě dodám, že mými nejlepšími kamarády v civilu byli Vlád a Otta, Jindra Novák, Vlád a Mraček a Milek Dvořák, na hřišti jsem si nejlépe rozuměl s Jindrou Novákem, Mirkem Krejčíkem a Zdeňkem Veselým. Ve své fotbalové kariéře jsem dostal dvě nabídky ke změně dresu. První byla již zmiňovaná nabídka p.jíry z Bohemians, tou druhou nabídka k přestupu do Tatry Kolín. Bylo to v době, kdy jsem dokončoval průmyslovku, a v Tatře mi nabídli zaměstnání. Zasáhl však p. Matějka, funkcionář Viktorky a ředitel Tesly Kolín. Nabídl mi v Tesle 17

18 pěkné místo a bylo rozhodnuto. Zůstal jsem ve Viktorce a nelituji toho. A nakonec malé nostalgické povzdychnutí. Když jedu na kole kolem Hery a vidím v lese náš bývalý fotbalový plácek, dnes už pěkně zarostlý, napadá mně, jestli těm dnešním klukům, kteří mají ke sportování nesrovnatelně lepší podmínky, přinese fotbal tolik radosti jako nám. Radost ze hry i z výsledků, opravdové přátelství, kamarády na celý život. A jestli to Viktorka někdy dotáhne do takových soutěží, jaké jsme hráli my. Tolik Jirka Matějíček, houbař, rybář, zahrádkář, kutil a hlavně velmi dobrý fotbalista. Jsem rád, že i s ním jsem si mohl zahrát, i když dlouho po skončení jeho kariéry. Bylo to v r při oslavách padesátin Viktorie, kdy jsme v dresech staré gardy porazili Libici. I tady Jirka prokázal svou kvalitu a vstřelil jediný gól zápasu. Tak Jirko, hodně zdraví, at se ještě dlouho setkáváme na hřišti Viktorky, a at rostou a berou! Jiřího Matějíčka zpovídal a jeho vzpomínky upravil Václav Židů Upozornění: Více o oseckém fotbale, jeho hráčích i funkcionářích, úspěších i zklamáních, se můžete dozvědět v publikaci Historie velko-oseckého sportu, vydané na počest 80. výročí založení Viktorie Velký Osek. Je opatřena velkým množstvím fotografií, a kromě dalších zajímavostí obsahuje i historii ostatních sportů, které se v Oseku pěstovaly. Knížka by mohla být hezkým dárkem pod stromeček. K dostání je na Obecním úřadě. Václav Židů VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ od hod. u minerálky - dětský sbor od hod. v kostele - dětský sbor od hod. v kostele Vánoční zpěvy šesti národů - účinkují sólisté opery ND v Praze: Jitka Soběhartová (soprán) Pavel Červinka (baryton) Josef Lecian (varhany) 18

19 Poradna spotřebitele Nevíte si jako spotřebitel rady? Potřebujete poradit, zda prodejce postupuje správně? Jakou cestu můžete zvolit při domáhání se svých nároků? Špatně Vám zhotovili kuchyň, střechu, dům? Máte problémy s reklamací? Prodejce s Vámi nechce dále jednat? Na tyto a mnoho dalších dotazů odpovídá denně naše spotřebitelská poradna. Od roku 1998 poradila již několika tisícům spotřebitelů. Poradna je k dispozici všem spotřebitelům, kteří se nacházejí na území ČR. Pro informace potřebné při řešení reklamací zboží a služeb nebo konzultace neetického chování prodejců můžete volat každý pracovní den od 08:00 do 20:00 na pražské telefonní číslo za cenu běžného tarifu, nebo využít naší internetové poradny na která je Vám k dispozici 24 hodin denně. V případě složitějšího dotazu Vám poskytneme odpověd po dohodě. Budete si moci vybrat, zda chcete informaci telefonicky či em. Poradnu provozuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu nezisková organizace: Spotřebitelský poradenský a informační servis Praha (SPIS) Pracoviště: Sokolovská 95, Praha 8 IČO: Stavba dálnice D11 - Základní informace První plány dálnice D11 jsou z roku 1938, kdy se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vídeň - Wroclaw, celý projekt ovšem zničila 2.sv.válka. V roce 1978 byla zahájena stavba v úseku Praha - Jirny (8,3km). D11 v roce 1985 vedla do Sadské (výjezd 25) a v roce 1990 byl otevřen úsek do Poděbrad (výjezd 42). V současnosti čeká D11 na dostavbu svých zbývajících 112-ti km do Polska. Od Poděbrad povede dálnice kolem Chlumce n.c. do Hradce Králové, kde bude vybudována dálniční křižovatka Sedlice R35-D11 (R35 směr Olomouc). Kolem Hradce Králové povede D11 společně s R35 až k druhé dálniční křižovatce R35-D11, zde se R35 odpojí směrem na Liberec. Dál povede D11 přes Jaroměř a Trutnov na polské hranice kde se napojí na plánovanou polskou dálnici A3, která povede až do severopolského přístavu Štětín. Úsek Libice n.c. Dobšice (42,0-51,7km) - stavba začíná v prostoru obce Libice n.c. za provozovanou mimoúrovňovou křižovatkou a pokračuje násypem přes severní okraj NPR Libický luh k silnici II/125, kterou mimoúrovňově kříží. Koleje Českých drah dálnice nadjíždí, v násypu pokračuje lesem a obec Sány míjí ve vzdálenosti cca 500m. Na křížení se silnicí II/328 je navržena mimoúrovňová křižovatka Dobšice včetně dílčí přeložky této silnice. Za křižovatkou prochází dálnice mezi lesním komplexem Kozí hůra a Chrčickou strání, kde je navržen tzv. zelený most. Na konec úseku navazuje stavba Dobšice Chýšt. Celá trasa této dálnice je vedena ve volném rovinatém terénu převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Lesem prochází v km 42,0-42,5 a 45,2-46,7. Předpokládané zprovoznění úseku: v polovičním profilu 2005, v celém profilu Zdroj - Ředitelství silnic a dálnic - 19

20 Český svaz ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Polabí Stanice pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy při ZO ČSOP 09/07 vznikla v roce 1984, je zakládajícím členem Národní sítě stanic. Letos slaví 20. výročí své existence. Svojí působností pokrývá území Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, Lysé nad Labem, Jičína, Kolína, Poděbrad, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Nymburka. Mimo sídla stanice v Pátku je možné zraněné živočichy předat k léčbě v odběrných místech, které jsou součástí stuktury, umožňující ošetření živočicha do tří hodin od oznámení: Jitka Kupecká v Chot ánkách u Poděbrad, Michal Hradský ve Staré Boleslavi, Simona Rendlová ve Dvorcích u Mladé Boleslavi, Mgr. Petra Zíková v Robousích u Jičína, MVDr. Vladimír Šoltys (veterinární ošetřovna Jičín) Ročně ošetří okolo 400 živočichů. Vyléčit a navrátit zpět do přírody se daří téměř 60% jedinců. Většina těchto zranění je způsobena člověkem. Nejčastějšími důvody příjmu volně žijících živočichů: - popálení od sloupů elektrického vedení - střet s dopravními prostředky - nárazy do velkých prosklených ploch - nepříznivé klimatické vlivy (vichřice, záplavy, sucho) - osiření mlád at - celková vysláblost při nedostatku potravy Co s nalezeným živočichem? - ponechat v klidu a nestresovat ho - pokud je zvíře opravdu zraněné nebo opuštěné (mládě), potom ho opatrně umístit do papírové či jiné prodyšné krabice - dopravit ho do Stanice pro handicapované živočichy nebo zavolat pracovníky stanice Ne vše je potřeba zachraňovat: - mlád ata ježků sbíráme těsně před nástupem zimy - labutě si na poli často jen sbírají potravu - mlád ata ptáků, mladí zajíci a srnčata nejsou vždy opuštěná - zbytečná manipulace škodí Kontakt: Pátek 56, Poděbrady, Tel.: (nonstop) Vedoucí stanice: Luboš Vaněk Více informací o činnosti stanice najdete na: Převzato z letáčku vydaného ZO ČSOP 09/07 Polabské ekocentrum 20

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

TØÍDÍME ODPAD. Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007

TØÍDÍME ODPAD. Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007 TØÍDÍME ODPAD Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007 1 I. Jak tøídit odpad? Třídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci jak správně odpady třídit a jak

Více