Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny"

Transkript

1 OSEČAN 4/2004 Z OBSAHU: Zprávy z radnice Informace z Obecní knihovny NADĚJE o.p.s. Jaké byly podzimní burzy? Z historie Velkého Oseka ( ) Výsledky krajských voleb ve Velkém Oseku Třídění odpadů - pokračování Z fotbalové historie - Osečtí internacionálové vzpomínají Stanice pro handicapované živočichy Zajímavosti, kvíz 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE se konalo X. zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byla mimo jiné odsouhlasena Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Velký Osek. Oproti zadání této změny byla s ohledem na zamítavé stanovisko orgánů státní správy vynechána lokalita J - rozšíření zahrádkářské kolonie u Labe a lokalita I - rozšíření zástavby mezi hřbitovem a Motelem U Jezera. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s návrhem firmy M.E.P. na řešení pohledávky ve výši 7,37 mil.kč vzniklé při realizaci plynofikace obce Velký Osek. Vypořádání pohledávky je navrženo výměnou za pozemek kat.č.594/1 (pole o výměře 88872m 2 nezahrnuté do řešení územního plánu obce) se uskutečnil na Krajském úřadě Středočeského kraje seminář zaměřený na prevenci kriminality bylo zahájeno jednání s ČSOB, a.s o poskytnutí úvěru na realizaci splaškové kanalizace v naší obci. Jednání s vítězem soutěže KB, a.s. bylo neúspěšné, a proto byla vyzvána k jednání banka, která skončila v hodnocení na druhém místě za přítomnosti zpracovatele Ing.arch. Věry Soukeníkové proběhl na Obecním úřadě ve Velkém Oseku odborný výklad ke Změně č.1 územního plánu sídelního útvaru Velký Osek se konalo u Krajského soudu v Praze pokračování sporu mezi ČMP,a.s. a obcí Velký Osek ve věci vydání bezdůvodného obohacení 7 mil.kč s příslušenstvím. Rozsudek dal opětovně za pravdu naší Obci, když rozhodl, že nárok žalovaného bude snížen o ,-Kč (úroky z prodlení a půjčky od STP, a.s.). Opětovně soud uznal platnost Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup technického zařízení pro rozvod plynu a důvodné odstoupení od ní pro prodlení ČMP,a.s se uskutečnilo jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO. Schválen byl mimo jiné rozpočet svazku na rok 2005 s příjmy a výdaji ve výši 150 tis.kč. Představen byl nový ředitel firmy NYKOS a.s. p.ivan Hrůza v reprezentačních prostorách Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, v Praze se konalo vyhodnocení a slavnostní vyhlášení Průmyslová zóna roku do místní sokolovny ve Ždánicích byla svolána porada zástupců obcí svazku NY-KO. Byla diskutována tvorba cen za svoz a třídění odpadu na rok Kritizováno bylo chování občanů v souvislosti s tříděním odpadu. Až 40% tohoto odpadu končí na skládce místo v kontejnerech na třídění odpadu. V souvislosti se zvýšením poplatku za uložení na skládce v Radimi (o 200,-Kč) je to opravdu příležitost k zamyšlení na pozvání poslance Evropského parlamentu Mgr. Hynka Fajmona odjel starosta obce společně se zástupci vybraných samospráv Středočeského kraje 2

3 do Štrasburku, do místa jednoho ze tří sídel EP. Na místě navštívili i budovu Soudu pro lidská práva. O čem se hovoří? Jak je to s pokračováním výstavby podtlakové kanalizace? Kdy bude konečně zahájen její provoz? A co výhled pokračování výstavby? V poslední době dostávám opravdu hodně otázek na téma výstavby splaškové kanalizace v naší obci. A je to celkem přirozené, protože se jedná o velice náročnou, a co se týká financí jednu z největších investičních akcí v dějinách Velkého Oseka. V současné době jsme ve fázi třetího roku výstavby s podporou Státního fondu životního prostředí ČR. V příštím roce bude dokončena 1.etapa výstavby (za cca 60 mil.kč), s 2.etapou (za cca 45 mil.kč) se bude pokračovat po jejím vyhodnocení. Na rok 2005 se připravuje plán postupu výstavby tak, aby v konečném výsledku byly splněny parametry dané SFŽP ČR, tj. délka kanalizace a odbourané znečištění (dostatečný počet připojených domácností a podnikatelských subjektů). Veškeré práce chceme v příštím roce soustředit k realizaci podtlakové části ve čtvrti Na Šanghaji. Pro zahájení provozu je nezbytná výstavba nové trafostanice v lokalitě Sluneční. STE,a.s. má již vydané stavební povolení s tím, že celá investiční akce (včetně přípojek pro novou výstavbu rodinných domů) bude dokončena k Proto byl na posledním kontrolním dni stanoven termín spuštění splaškové kanalizace do provozu, a to na , kdy bude zahájen její provoz. Všechny domácnosti, kterých se to týká, budou do konce roku 2004 o tomto kroku informovány. Je přitom nezbytné reagovat na výzvu k sepsání darovací (případně jiné) smlouvy a zaplatit v dohodnutém termínu příspěvek ve výši ,-Kč na připojený rodinný dům (u bytů je to 5.000,-Kč). Vhodné je také připomenout, že dar na ekologické účely lze odečíst od základu daně při podávání daňového přiznání. Ing.Jiří Otta - starosta Přáníčko Veselé Vánoce a št astný Nový rok 2005, hodně zdraví, pohody a úspěchů v pracovním i soukromém životě Vám, občanům Velkého Oseka přeje jménem obecního zastupitelstva a pracovníků obecního úřadu Ing.Jiří Otta - starosta 3

4 Obecní knihovna Velký Osek informuje Roku 2004 zbývá posledních pár stránek v kalendáři - co přinesl nového v knihovnách? Největší celostátní akcí knihoven byla anketa MOJE KNIHA vyhlášená od března do října letošního roku. Účastníci akce dávali hlas své oblíbené knize. Ankety se zúčastnily všechny věkové kategorie, což ukazuje její výsledek. Nejčtenějšími knihami v současnosti u nás jsou : 1. Rowlingová: Harry Potter 7. Waltari: Egypt an Sinuhet 2. Tolkien: Pán prstenů 7. Saint-Exupéry: Malý princ 3. Bible 8. MacDonaldová: Co život dal a vzal 4. Jirotka: Saturnin 9. MacDonaldová: Vejce a já 5. Němcová: Babička 10. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu Na dalších místech do dvacítky v pořadí se umístili čeští autoři jako Zd. Miler - Krtkova dobrodružství, Hašek - Švejk, Sekora - Ferda Mravenec, Foglar - Hoši od Bobří řeky, Poláček - Bylo nás pět. Výsledky ankety byly vyhlášeny na počátku Týdne knihoven, který letos probíhal října. Stejně tak, jako již několik let předtím, se do tohoto Týdne zapojila i osecká knihovna - zápis nových čtenářů zdarma, možnost bezplatného vracení na upomínky a dlouhodobé výpůjčky (amnestie), možnost prohlídky knihovny pro zájemce i neregistrované čtenáře. V tomto týdnu navštívili společné knihovnu i žáci 2.třídy MZŠ Velký Osek s paní učitelkou Starou. Pro většinu dětí to byla první návštěva knihovny, a tedy spousta nových dojmů. Budoucí čtenáři se seznámili nejen s knihovnou, výpůjčním řádem a výpůjčním procesem, možnostmi půjčování, ale i jak knihy vyhledávat, zacházet s nimi a hlavně si mohli kteroukoliv knihu prohlédnout. Vyslechli také několik ukázek ze zajímavých knih. Děti také vyprávěly, co samy hezkého četly a co je zaujalo. Některé z nich jistě navštíví knihovnu znovu a stanou se pravidelnými čtenáři. Z nových knih Z románové tvorby - mezi vynikající psychologicky laděná díla patří např. Madisonské mosty (Waller), známé i z úspěšného zfilmování oceněného Oscarem. Také Studna osamění (R.Hall) zavádějící čtenáře do Evropy za l.světové války, patří do řady psychologických románů a její čtvrté vydání je důkazem literární kvality. Mezi zajímavosti ze současné americké literatury patří antologie povídek severoamerických Indiánů - Vinnetou tady nebydlí. Název knihy Před usnutím (R-Lee) navozuje představu něčeho jemného a uklidňujícího. Nenechte se však zmást, je to kriminální román, stejně tak jako Smrt má kola (P.Haining), Vražda potřebuje reklamu (Sayers), Případ spravedlivého vraha (Šebelka), Nebožtíkům věnce (Hejcman). Milovníky historických příběhů potěší Střela proti růži (J.Stibral) z jižních Čech 14. století, Adventní kletba (Vondruška) je vlastně detektivkou zasazenou do středověkých Čech. Příznivce životopisných knih zaujme jistě několik názvů při kterých si vzpomeneme na nedávno zesnulé herce V. Brodského a H. Růžičkovou : To že jsem já? (V.Brodský), 4

5 A tak jsem šla životem (H.Růžičková), Na tragickej život byla pes (Formáčková). Z literatury faktu - Generálové legionáři (J.Fidler) - málo známé osobnosti z naší historie, o kterých se nesmělo mluvit. Kronika 20. století - celkový přehled doby, která přinesla dvě světové války. Přežij pilote (L.Sochor) - letecké nehody v čsl. vojenském letectvu. Naši v poušti - málo známé informace a fotografie o bojových akcích našich vojáků za 2. světové války na straně spojenců v severní Africe. Pro motoristy - Automobily Škoda Fabia a Octavia (Cedrych). Pro naše nejmladší čtenáře - Veselé básničky (Kopecká), Krtek a sněhulák (Z.Miler). Pohádky z kouzelné hromádky (Balík), Bolek a Lolek sportují, Kouzelná chobotnice Krejzy (Vostrá), Mach a Šebestová na cestách (Macourek), Kouzelný svět Harryho Pottera (Colbert), Záhadný ostrov (Troska), Klub dobrodruhů (Hrnčíř) a další. Starší děvčata jistě zaujmou některé z těchto titulů: Martina (Francková), Hanka u moře (Šímová) Postel plná růží a Mokrá náruč léta (Lanczová). To bylo pouze několik tipů z nových knih naší knihovny. Pokud si chcete některou přečíst - přijd te do knihovny. Je otevřeno denně mimo středu. Pondělí a čtvrtek hod. Úterý a pátek hod. Telefon: Stránka knihovny: . adresa: Hezké a klidné vánoce plné sváteční pohody nejen s pěknou knížkou a úspěšný start do nového roku 2005 přeje všem čtenářům i občanům Velkého Oseka knihovnice J.Dohnalová 5

6 NADĚJE o.p.s. Naděje o.p.s. byla založena 7.srpna 1996 podle zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (to je to o.p.s. v názvu). Má správní radu - 3 členy a dozorčí radu - 3 členy. Je sdružením občanů, kterým není lhostejný osud naší obce, a která chce být našim spoluobčanům prospěšná. Hlavní oblasti pomoci: Pomoc při živelních pohromách Pomoc ve stáří a nemoci Podpora vzdělání Podpora kultury a sportu Co se za tu dobu podařilo? Povodně Naděje o.p.s. uspořádala sbírku a na konto obce Citov poslala částku ,-Kč Povodně Naděje o.p.s. opět pomáhá a ,-Kč jde na konto obce Vojkovice Mimo tyto nejzávažnější případy Naděje o.p.s. pořádala: Dobročinné plesy, zábavy a kulturní vystoupení. Organizovala burzy ošacení a burzy rostlin. Zajišt ovala dětské dny a karnevaly, mikulášké nadílky, pouštění draků. Spolupracovala s Červeným křížem. Bylo toho hodně a hodně je toho před námi. A je třeba dalších občanů na pomoc. Nebojte se práce v Naději o.p.s. Uvidíte, že dobrý pocit z pomoci druhým nemůže nic nahradit. Co připravujeme? Ve spolupráci s Masarykovou základní školou ve Velkém Oseku bude v závěru tohoto roku při již tradičním zpívání na minerálce a v místním kostele zahájena Sbírka na opravu kostelního zvonu. O co jde? Jistě si řada z Vás všimla, že zvon na věži místního kostela již řadu let neplní své poslání, nezvoní. Na vině je chatrná konstrukce, která by tahání lana nevydržela. Naším záměrem je pomoci při rekonstrukci, nahradit tahání elektronikou a přikoupit zvonu brášku, který by nahradil zvon za II.světové války zabavený na výrobu zbraní. Pokud chcete přispět i Vy, můžete. Stačí si zakoupit za 100,-Kč zvoneček vyrobený žáky místní Masarykovy základní školy a nebo zaslat peníze přímo na účet NADĚJE. Číslo účtu: /0300, do informace pro příjemce napište ZVONY Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Za Naději o.p.s. - Ing.Jiří Otta v.r. 6

7 Burzy v novém kabátě Od 24.9 do 26.9., tentokrát v prostorách Lidového domu, se konaly současně Burza oblečení i Burza rostlin. Nový experiment se myslím podle účasti podařil. Během jednoho víkendu jste mohli nabídnout i vybrat si mnohé dětské ošacení, na které byla Burza oděvů zaměřena, a současně si doplnit svůj byt či zahradu o některý z nabízených rostlinných přebytků, které byly darovány na Burzu rostlin. Velký prostor sálu Lidového domu byl pro to ideální. Našlo se také mnoho zapálených hlav a šikovných rukou, které celou akci pomáhaly organizovat. Akce se konala pod záštitou Naděje o.p.s. Na Burze oděvů bylo prodáno věcí odhadem za Kč. Takže si myslím, že spokojeni byli kupující i prodávající. Na Burze rostlin se vydělalo Kč. Společné dobrovolné vstupné činí 820Kč. Výdělek byl opět dán na konto Naděje o.p.s. Přebývající finance budou použity na některé další dětské akce, také na plánovanou Mikulášskou besídku. Oděvy zanechané na charitu odvezla p.pavelková a p.starosta na Červený kříž do Poděbrad, a dle informací by měly posloužit dalším potřebným spoluobčanům. V budoucnu se pokusíme zjistit informace o odběru charitativních věcí pro klienty Diakonie v Libici n.c. Děkujeme všem dárcům na Burzu rostlin - p.bajer ADAVO (chryzantémy v květináčích i nádherné nařezané), p.dvořák, p.scholze, p.drahovzal, p.balabánová, p.pacáková, p.loudová, p.drahovzalová, p.stará, p.bulíčková, p.hrušková, p.posejpalová, p.vocásková, p.řeháčková, p.belzová, p.durdilová, p.pučelíková, p.jindrová, p.suchánková, p.novotná, p.kubíčková. Doufám,že jsem na nikoho nezapomněla, a díky, bylo z čeho vybírat! Všem přeji příjemný a spokojený závěr roku Za Naději o.p.s. - M.Kubíčková 7

8 Vybráno z obecní kroniky Dříve než budu pokračovat ve výběru zajímavých událostí z historie obce, musím se vrátit k první části tohoto miniseriálu, uvedeném v Osečanu č.3/2004. Jsem rád, že jeho otištění vzbudilo zájem oseckých občanů, musím však zdůraznit, že vše, co je zde uváděno, je převzato z obecní kroniky. Nic není vymyšlené, jen trochu gramaticky a slohově upravené. Paní Moravcová totiž na Obecním úřadě upozornila, že je špatně interpretována událost z 8.května 1945 s uložením nálože v osecké škole. Dodala svou verzi oné události, která bude vložena jako doplněk do obecní kroniky. Paní Moravcová v ní uvádí, že inkriminované události v r.1945 byl přítomen její manžel Miroslav. Ten jí vyprávěl, že výbuchu ve škole zabránil osecký občan Václav Jánský z Jiráskovy ulice č.242. On jediný z přihlížejících občanů (byli tam i naši důstojníci v uniformách) se rozeběhl k bedýnce s výbušninou a vytrhl zápalnou šňůru. Pan Jánský měl dvě děti a zachoval se jako hrdina, zdůrazňoval pan Moravec. Už se asi nikdy nedozvíme, proč osecký kronikář Josef Müller popsal tuto událost zcela odlišně. Na další omyl jsem byl upozorněn manželi Vilímkovými. Mirek upozornil na to, že student osecké školy, usmrcený granátem, byl jeho spolužák jménem Procházka, nikoliv Polívka. Jeho žena Boženka ještě dodává, že ve výčtu obětí květnových dnů 1945 chybí její dědeček, rolník Josef Němec. Byl zasažen střelou jednoho z prchajících německých vojáků, projíždějících na nákladních autech Velkým Osekem. Tato událost však vůbec v kronice uvedena není, stejně jako železniční neštěstí, které se stalo někdy v polovině 50.let v oblouku hradecké trati u bývalého ISOLU, a které stálo několik oseckých občanů život. Možná v kronice chybí i jiné události z historie obce. Kronikář Josef Müller se místo toho věnoval jiným činnostem, ve kterých se projevila jeho politická orientace. Použil kroniku k propagaci socialismu, k vychvalování KSČ a Sovětského Svazu a po únoru 48 k obhajobě protilidských a protiprávních rozhodnutí a činů vlády pracujících na místní i státní úrovni. Některé jeho výroky budou pro ilustraci v Osečanu uváděny tučným písmem v plném znění. A nyní další zajímavé informace z Obecní kroniky okupace ČSR Německem, vznikl protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) na silnicích se okamžitě začalo jezdit vpravo československá vlajka s modrým klínem byla nahrazena protektorátní s červenomodro-bílými vodorovnými pruhy všechno zboží bylo na příděl - byly zavedeny potravinové lístky, šatenky, tabačenky, uhlenky, mydlenky a pod. z osecké školy byl odstraněn nápis Masarykovy národní školy - po kovových písmenech však zůstaly na omítce zřetelné obrysy až do konce války ze školy byly odstraněny pamětní desky na počest 28.října a na pamět hymny Kde domov můj - při sundávání byly tak silně poškozeny, že po osvobození už nebyly znovu instalovány května se v domě Ant. Sochůrka sešli zástupci velkých politických stran, 8

9 soc. demokraté, nár. socialisté, KSČ, lidovci, a několik dalších občanů a zvolili Revoluční národní výbor - předsedou se stal Josef Bečka v oseckých závodech byli ustaveni 2-3 pracovníci, kteří dohlíželi na chod podniku 1946 prezident Dr. E. Beneš byl na zasedání Obecní rady zvolen Čestným občanem Velkého Oseka Čestnými občany Velkého Oseka byli na návrh KSČ zvoleni K. Gottwald, P. Zenkl, Zd. Fierlinger, msgr. Šrámek 1947 v srpnu odstupuje z funkce starosty J.Spálenka, rezignuje i I. náměstek Drahný; funkci starosty bude zatím vykonávat II. náměstek Fr. Musil 1948 hned v únoru byl ustaven Místní národní výbor (MNV), předsedou se stal Fr. Hobort, I. místopředsedou Fr. Musil, II. místopředsedou V. Drahný byl ustaven Akční výbor Národní fronty (AV NF), ten oznámil osoby, které zbavuje všech funkcí i členství ve všech spolcích ihned se začalo se socializací obce byly zrušeny 4 hospody a 2 vinárny začala se organizovat výpomoc ve špičkových pracech v zemědělství (trvala vlastně celý rok - jednocení řepy, žně, sklizeň slámy, brambor, řepy - pozn. autora) pomáhat v zemědělství chodili místo vyučování i žáci místní školy - jednotit řepu, trhat chmel, vybírat brambory, sbírat mandelinku bramborovou (tu komunisté překřtili na amerického brouka a prohlašovali, že nám ho sem Američané shazují z letadel - pozn. autora) 1949 přes velkou snahu komunistů se nepodařilo v obci založit Jednotné zemědělské družstvo (JZD) na zasedání MNV byla konstatována špatná ideová úroveň občanů - při promítání sovětských filmů zeje kino prázdnotou přestal pracovat ochotnický divadelní soubor TYL - důvodem je zavedení směn v továrnách, ale hlavně nechut a nezájem členů jako reakce na nastupující poměry ve státě 1950 Okresní soud v Kolíně oznamuje, že Lidový soud bude konat v červnu v Dělnickém domě veřejné přelíčení s lékárníkem Celestýnem Šimrem pro sabotáž, MNV bude soud vysílat obecním rozhlasem byla znárodněna firma Jouza a syn, nový název ČSSZ-SOP (později Stavokonstrukce - pozn. autora) bylo zrušeno soukromé vlastnictví hostinců u Dařílků a Semerádů (staly se z nich komunální podniky, později RaJ - pozn. autora) z moci úřední byly úplně zrušeny hostince u Smutných a u Skopců přes velkou snahu a přesvědčování rolníků opět nebylo založeno JZD 1952 v obci bylo zřízeno zdravotnické středisko - praktický lékař Dr. Dočkal a zubní oddělení reorganizace MNV - předsedou se stal Vlast. Peřina 9

10 jedna žena odmítla pomoci při žních - byla potrestána odebráním potravinových lístků na 3 měsíce, musí proto nakupovati dráže na volném trhu - když má dost peněz, že odmítá výdělek, at tedy platí stále se nepodařilo přesvědčit osecké rolníky k založení JZD stále je nízká návštevnost sovětských filmu 1953 byla provedena socializace zbývajících oseckých hostinců (už nejsou soukromé - pozn. autora) byl zrušen Sokol -zahnízdil v něm reakční živel SVAZARM uspořádal cyklistické a motocyklové závody ruské filmy, byt sebehodnotnější, jsou bojkotovány byla provedena měnová reforma a zrušeny potravinové lístky Socialistický režim, mající na mysli sociální rozdíly na míru co nejmenší, odhodlal se k další penežní reformě, nutné k upevnění kupní síly Kčs a ke zhodnocení práce člověka. Ihned přestal být odpor k práci u těch živlů, kteří drželi statisícové i milionové částky peněz, zaručující jim bezpracný život. Je přirozené, že touto bezohlednou, ale spravedlivou penežní reformou byli i postižení. Režim se však postaral o zabezpečení ve stáří důchodem téměř každému jednotlivci. Ti, co drželi doma tajně a tudíž protizákonně peníze a nedali je státu do spořitelen k oběhu, utrpěli nejvíce, dostali 50:1. Tímto zásahem byly lehko nabyté haldy tisícovek kouzla zbavené a staly se kusem papíru, s nimiž pro ostudu mnozí nešli ani na směnu a raději jimi zatopili v kamnech (opravdu svérázný názor na okrádání lidí státem - pozn. autora). 1.června 1953 byly vydány bankovky Kčs státovky Kčs mince haléř Výměna peněz v hotovosti do 300 Kčs 5:1 nad 300 Kčs 50:1 vklady na knížkách do Kčs 5:1 vyšší podle výše vkladu 6,25:1-10:1-25:1-30:1-50:1 Nakonec vzpomínka autora: Ještě v předvečer měnové reformy se v Čs. rozhlase druhý komunistický dělnický prezident Antonín Zápotocký rozhořčoval nad šuškandou a obviňoval západní imperialisty z šíření pomluv, falešných informací a ze štvaní lidí proti politice KSČ. Žádná reforma nebude prohlásil. Opravdu slova hodná velkého státníka! Václav Židů 10

11 volby.jpg 11

12 Třídění papíru Na aktuální téma - TŘÍDĚNÍ ODPADU (pokračování z Osečanu 3/2004) V naší obci jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery s horním výsypem. Jejich barva je modrá. Nádob je po obci rozmístěno celkem 13 ks. Odpad sváží firma NYKOS a.s. vozidlem s presem, a to zpravidla třetí pátek v měsíci. Papír je předáván na třídící linku ve Ždánicích, kde se dotřid uje a předává k dalšímu zpracování. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřid uje, bud na třídící lince, nebo ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a litrů vody. Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat maximálně 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny. Třídění plastů Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru - zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit. Kontejnery na plasty v naší obci jsou žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví 3x ušetříte místo v kontejneru. Nádob je po obci umístěno celkem 14 ks. Kontejnery na plasty vyváží také firma NYKOS,a.s. vozidlem s presem, každý druhý pátek, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg. Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren. PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují bud do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování 12

13 PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých. Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu, a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění a hlavně sešlapovat, sešlapovat, sešlapovat!!! Třídění skla V naší obci se sklo třídí do celkem 13 ks zelených nádob se spodním výsypem. Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů. Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc, najímanou firmou a vozidlem s rukou. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drt požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se vyrábějí opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie oproti výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin. Ing.Jiří Otta - starosta 13

14 Osečtí internacionálové vzpomínají Dalším, kdo bude vzpomínat na své začátky i pozdější kariéru hráče ve Viktorii Velký Osek, bude Jiří Matějíček, přezdívaný Dydyk. Tuto přezdívku mu dal Kakoš Neumann, který zjistil, že takto v dětství komolil svoje jméno Jiřík. Narodil se v roce 1929 v Jaroměři, kde také začal chodit do školy. Školní docházku však dokončil ve Velkém Oseku, kam se v roce 1935 s rodiči přestěhoval. Jeho otec totiž získal práci v HEŘE (později Dřevařské závody), i bydlení v jednom z domků, které nechal ing. Vavrouš postavit pro své zaměstnance na Stráži. Po ukončení měšt anky se vyučil kovo-obráběčem a potom začal studovat strojní průmyslovku v Kolíně. Po maturitě nastoupil do zaměstnání v Tesle Kolín, kde pracoval až do penze. V r se oženil a přestěhoval se ze Stráže ke své ženě Věře do domu v Jiráskově ulici, kde bydlí dodnes. Jako pravý nebo střední záložník nebo pravá spojka hrál za Viktorku do r. 1954, kdy začal s přestavbou rodinného domu a s pravidelným aktivním fotbalem skončil. Potom už hrál jen příležitostně podle potřeby, nebo za starou gardu. Nyní svůj volný čas dělí mezi ryby (stal se z něho náruživý tichý blázen ), zahrádku, práci se dřevem (tu zdědil po svém otci), svou největší vášeň houbaření a fotbal - nechybí na žádném domácím zápase Viktorky. A tady jsou jeho vzpomínky. Hned, jak jsme se přestěhovali do Oseka, hledal jsem, kde bych si mohl s místními kluky zakopat. Takové místo jsem našel blízko svého bydliště, v lese vedle HERY. Tam byla taková mýtinka, více než na volném prostranství se hrálo mezi stromy. Tím jsme však získávali obratnost, dobré ovládání míče, naučili se kličkovat, hrát oběma nohama. Hrálo se tam denně, kromě toho se hrálo také u Máčidla, na náměstí, na Sokolovně, na Hvězdárně. Hrála se taková místní liga - soupeřili mezi sebou Strážáci, Máčidláci, Šanghajáci, Náměšt áci aj. A tak to šlo až do mých 13 let, protože v té době Viktorka žákovské mužstvo neměla. Ve 13-ti letech jsem začal trénovat s dorostem. Spolu s Vlád ou Ottou jsme byli benjamínky mezi Jos. Kubíčkem, Peclem, Davidenkem, Kollářem, Vrkotou, Radošínským, V. Beranem, J.Novákem, Morávkem, bratry Mračkovými, M.Novákem a dalšími. Matně si vzpomínám, že nás jednou týdně jezdil trénovat trenér z Prahy, jako vedoucí se u nás střídali p. Davidenko, Baše a Fr. Hošek. Trénink probíhal ve třech fázích, v té první jsme běhali - delší běhy i spurty, starty na míč, potom jsme trénovali s míčem - krátké i dlouhé přihrávky, kopání rohů, trestňáků i desítek. Na závěr se hrálo na dvě branky. Trénovalo se ve vlastním oblečení i obutí. Závodně jsem za dorost začal hrát v r. 1942, nejprve nepravidelně, od r.1943 trvale na pravém halvu. Dresy jsme měli celé černé, na tričku znak Viktorie. Tyto dresy nám daroval p. Vykydal, majitel velkoobchodu elektro a velký fanda Viktorky. K nim každému z nás věnoval červený kufřík, ve kterém jsme vozili věci na zápasy na hřišti soupeřů. Věnoval také ceny na různé turnaje, mimo jiné také Stříbrný míč. Dresy i kopačky jsme zpočátku měli doma a sami se o ně starali, později je měl na starost p. Bohuslavický. Na zápasy jsme jezdili většinou vlakem, jízdné platil klub. Hráli jsme I.A tř. PSŽF, většinou jako předzápas A mužstvu se stejným soupeřem (Poděbrady, Nymburk, Městec Králové, Kostomlaty, Libice aj.). Jako občerstvení při i po zápase jsme dostali sodovku. K mým dorosteneckým letům se vážou tyto dvě vzpomínky: Ještě za války jsme jeli hrát do Nového Bydžova vlakem přes Chlumec. Čekáme v Oseku na nádraží na vlak, 14

15 když přijdou Božan Vrkota a Vlasta Kotlář ve smokincích, cylindrech, s hůlkami v rukou. Za nimi jako lokaj v tvrd áku Toník Mraček, který jim nese červené kufříky. Vlasta s Božanem si nás nevšímají, procházejí se, točí hůlčičkami a oslovují se pane hrabě, pane kníže. To vše na nástupišti plném Němců. Mezi námi to vyvolalo plno veselí a smíchu, ale také zděšení, jak zareagují Němci. A to vše pokračovalo i ve vlaku. Žehuňský rybník pana hraběte, obora a chlumecký zámek pana knížete, a tak dál až na hřiště v Novém Bydžově. Druhá moje vzpomínka se váže k události, které si velmi cením a jsem na ni hrdý. V r jsem byl jako jediný z Oseka nominován do vybraného mužstva dorostenců PSFŽ pro utkání s výběrem Prahy. Hrálo se na hřišti Sparty před 52 tisíci diváky. Hrál jsem centrhalva a v jedné chvíli se mi podařilo proniknout s míčem až do velkého vápna soupeře. Tam na mě Frant. Tomáš z Poděbrad, který stál na desítce, zavolal Jirko, hod!, já jsem mu přihrál, a on z vyložené pozice přestřelil branku. Ještě dnes slyším to zklamané zahučení zaplněných tribun. Sen každého fotbalisty, zahrát si alespoň jednou před tolika diváky, se Jiřímu Matějíčkovi splnil - stojí první zleva ve výběru dorostenců PSFŽ Prohráli jsme 2:1, ale smutek z porážky vyvážilo to, co se odehrálo potom. Nejdříve jsme stáli špalír mužstvům Prahy a Paříže, která vybíhala z kabin ke svému zápasu. Ten zápas jsme potom sledovali z čestné první řady na tribuně, kde jsem seděl vedle Ladislava Ženíška, stříbrného medailisty z MS 1934 v Itálii. Byl to nejlepší fotbal, jaký jsem v životě viděl. Doslova v něm koncertoval Pepi Bican ze Slavie, podporovaný na spojce dalším slávistou Vlastou Kopeckým a na halvu Ludlem ze Sparty. Na levém křídle exceloval veltrubák ve službách Slávie Lád a Hlaváček, ve středu zálohy potom Jíra z Bohemky a 15

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, Chlumec nad Cidlinou dne 30.8.2001 Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, vracím se po jednoměsíční přestávce ve svých příspěvcích do našeho regionálního časopisu, jehož náklad utěšeně roste.

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA Oslavy 100. výročí založení SDH Svoz bioodpadu Fotogalerie Zvole Včera a dnes Rozpracované projekty Rozšíření hřbitova Rybníky ožívají 11. zvolský orientační běh Budoucnost svatomarkétské pouti VYDÁVÁ

Více

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku 18. října 2012 Ročník 21 Číslo 21 Cena 9 Kč Poděbrady hostily ministra Kandidát na českého prezidenta zhlédl v Divadle Na Kovárně komedii Na drátě je klokan a do rozária na zámku zasadil svou růži. 3 Zprávy

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

ZPRAVODAJ VELKÁ RADOST S VAJÍČKY A KOLEM HLUBOCKÝ. ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2015 - CENA 15 Kč

ZPRAVODAJ VELKÁ RADOST S VAJÍČKY A KOLEM HLUBOCKÝ. ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2015 - CENA 15 Kč ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2015 - CENA 15 Kč HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ VELKÁ RADOST S VAJÍČKY A KOLEM Jaroslav Blažek a vedoucí informačního centra Jaderné elektrárny Temelín Jana Gribbinová www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 1/2014 Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou letošní první

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Finalista SuperStar připravil novou show!

Finalista SuperStar připravil novou show! Zemřel Vladimír str. 4 a 6 Loyda České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 20. 10. 2004 ČÍSLO 42 ROČNÍK V CENA

Více

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel.

8/2014. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel. Magazín Zlín je zajímavý, líbí se mi i po grafické stránce. Děláte to dobře. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel 8/2014 Století Miroslava Zikmunda 4 Poslední páni 13 Festival dechových orchestrů

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE www.dobra.cz Obec Dobrá 14. prosince 2004 Zpravodaj ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které proběhne ve středu 29. prosince 2004 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu, obřadní síň. Program jednání bude

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více