Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV"

Transkript

1 Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV

2

3 Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV Praha 2013

4 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha), Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha), Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV, Praha), JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK, Praha), Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha), PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (ÚMV, Praha), Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV, Praha), PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno), Mgr. Dan Marek, PhD., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc), Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha). Publikace je výstupem zpracovaným podle časového harmonogramu výzkumné činnosti ÚMV, který vychází z materiálu Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i., na léta Hlavní recenzent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. Recenzenti dílčích kapitol: Mgr. Filip Černoch, Ph.D. phdr. Petr Kaniok, Ph.D. Tuto publikaci podpořila ČSOB. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV Vydal Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v Praze roku Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Praha 2013 Vědecký redaktor: PhDr. Vladimír Trojánek Obálka s použitím obrazu Petra Štengla Imprese 24: Jan Šavrda Tisk: Petr Dvořák Tiskárna, Dobříš ISBN

5 Obsah Úvodem...9 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce Michal Kořan Kapitola 2 Mediální kontext české zahraniční politiky...27 Lenka Vochocová, Vlastimil Nečas ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky...51 Vít Beneš, Mats Braun Kapitola 4 Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky...73 Vít Střítecký ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 5 Spolková republika Německo v české zahraniční politice...85 Vladimír Handl Kapitola 6 Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice Michal Kořan

6 ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY Kapitola 7 Spojené státy americké v české zahraniční politice Ondřej Ditrych Kapitola 8 Rusko v české zahraniční politice Petra Kuchyňková Kapitola 9 Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice Petra Cibulková Kapitola 10 Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice Marek Čejka, Michaela Ježová, Bronislav Bechyňský Kapitola 11 Francie v české zahraniční politice Eliška Tomalová Kapitola 12 Velká Británie v české zahraniční politice Zuzana Kasáková Kapitola 13 Dálný východ v české zahraniční politice Rudolf Fürst Kapitola 14 Subsaharská Afrika v české zahraniční politice Ondřej Horký-Hlucháň

7 ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 15 Multilaterální rozměr české zahraniční politiky Šárka Moravcová Kapitola 16 Hospodářský rozměr české zahraniční politiky Štěpánka Zemanová Kapitola 17 Energetika ve vnějších vztazích České republiky Lukáš Tichý Kapitola 18 Rozvojový rozměr české zahraniční politiky Ondřej Horký-Hlucháň Kapitola 19 Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky Veronika Bílková Kapitola 20 Kulturní rozměr české zahraniční politiky Jana Peterková, Eliška Tomalová Seznam zkratek Résumé Vybraná literatura k české zahraniční politice vydaná v roce O autorech...352

8

9 úvodem Úvodem Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., od roku 2007 systematicky pozoruje českou zahraniční politiku (ČZP). Od té doby vydal pět analytických monografií, v nichž po celou dobu sleduje základní konceptuální rámec. Analýza je strukturována tak, že nejdříve je ve dvou kapitolách zkoumán celkový domácí politický a mediální kontext české zahraniční politiky a je identifikován vliv a zapojení jednotlivých hlavních aktérů české zahraniční politiky. Druhá část se zaměřuje na nejdůležitější tematické oblasti české zahraniční politiky na české působení v Evropské unii a na českou bezpečnostní a obrannou politiku. Třetí část zachycuje hlavní trendy a dynamiku českého působení v bezprostředním regionu střední Evropy. Čtvrtá část mapuje jednotlivé významné bilaterální a regionální relace a pátá část analyzuje zapojení České republiky v dalších tematických a multilaterálních oblastech. Zároveň všechny kapitoly respektují jednotnou analytickou strukturu, kdy si každá kapitola opět nejprve všímá politického a konceptuálního kontextu jako základního vnitropolitického východiska pro zahraniční politiku. Poté pak všechny kapitoly popisují a analyzují konkrétní agendu a události za rok 2012 a jejich dopad a význam pro zahraniční politiku. Většina autorů také zahrnula analýzu zapojení jednotlivých aktérů v jejich sledované oblasti a mediální pokrytí. Autorský tým klade důraz na kontinuitu jak v konceptuálním, tak i tematickém ohledu. Proto může analýza stavět na robustním empirickém základě a dále prohlubovat porozumění české zahraniční politice. Kniha obsahuje 20 kapitol, na nichž se podílelo 22 autorů z Ústavu mezinárodních vztahů a dalších spolupracujících pracovišť (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno; Vysoká škola ekonomická, Praha). Většina autorů poukazuje na relativní klidnou kontinuitu v roce 2012, dotvoření konceptuální či programové báze, snahu vyrovnat se s hospodářskou krizí. Zároveň však celkové shrnutí jednotlivých kapitol nabízí zajímavý argument, jehož platnost ukáží až následující léta, totiž že česká zahraniční politika komplexněji než v posledních letech reagovala na globální či regionální procesy a výzvy a reflektuje je ve své výsledné podobě (byť v mnoha případech se zpožděním, a to i značným). Tento argument se však téměř netýká obecného politického a mediálního zázemí (část I) ČZP. V politické sféře přetrvává obecný nezájem o zahraniční politiku, sebezahleděnost české debaty a nelze říci, že by česká politická diskuse dodávala potřebné impulzy pro vlastní výkon zahraniční politiky. Obdobným způsobem vyznívá i kapitola věnovaná mediálnímu pokrytí zahraniční politiky, která konstatuje, že pokračují tendence ke zplošťování, personalizaci, emocionalizaci zahraniční politiky, což je možné dát do souvislosti s pokračováním trendu (nutné?) komercionalizace 9

10 úvodem českého mediálního prostoru. Určitou výjimku v tomto ohledu tvoří debata o Evropské unii (kapitola 3), kdy oproti roku 2011 došlo ke zvýšenému zájmu o konkrétní unijní témata, přičemž na nejobecnější úrovni se zejména krystalizoval český postoj vůči postupu tzv. diferencované integrace. Bezpečnostní a obranný rozměr ČZP (kapitola 4) nepřinesl zásadnější zvraty, hlavními tématy byla příprava a důsledky summitu v Chicagu a obecný vývoj v transatlantických vztazích a jejich dopad na unijní bezpečnostní komunitu. Vůči Německu (kapitola 5) hledala v roce 2012 česká politika zejména odpověď na dvojjedinou otázku: na vztah k evropské integraci (záchraně eura a reformě EU) a k Německu jako hlavnímu protagonistovi tohoto procesu současně. Jedním z nejúspěšnějších vektorů ČZP je sousedská politika jak v rámci visegrádské spolupráce, tak i bilaterálně s Polskem a Slovenskem (kapitola 6). Kapitola 7 poukazuje na postupné upevňování víceúrovňového vztahu s USA, nacházení nových témat, to vše po citelném propadu v česko-amerických vztazích po roce 2009 (po nástupu prezidenta Baracka Obamy). Vztah k Rusku (kapitola 8) rovněž patřil k mediálně i politicky více sledovaným, dle autorky došlo k prohloubení politických rozporů stran patřičné politiky vůči Rusku na jedné straně existuje kritický proud, který ještě zesílil po znovuzvolení prezidenta Vladimira Putina a jeho příklonu k méně liberálnímu pojetí vlády, na druhé straně stojí ti, kteří v Rusku zejména spatřují ekonomickou příležitost, bez ohledu na vnitropolitický vývoj. Oba postoje se pak bezprostředně dotýkají hlavní ekonomické náplně bilaterálního vztahu v roce 2012 energetiky a dostavby JE Temelín. Bilaterální a multilaterální vztahy vůči zemím Východního partnerství (kapitola 9) byly částečně poznamenány oslabením prodemokratického procesu v některých zemích, což se negativně projevilo i v pozici těchto zemí vůči EU. Rok 2012 byl proto zásadní pro hledání vyváženého přístupu vůči těmto zemím za daných podmínek. Ve vztahu vůči Blízkému východu a procesům Arabského jara (kapitola 10) si ČR zachovala svůj zdrženlivý postoj při zdůrazňování tradiční silné vazby k Izraeli. Rovněž tento rozměr ČZP přispěl k významnějším politickým a veřejným debatám, a to zejména díky podzimnímu hlasování Valného shromáždění OSN o statutu Palestiny, kdy ČR jako jediná země EU aktivně hlasovala zamítavě. Bilaterální vazby vůči Francii a Velké Británii (kapitola 11 a 12) se od sebe částečně lišily, neboť díky názorové blízkosti v některých unijních tématech byl krátkodobě posílen vztah s V. Británií, zatímco Francie se po tamních prezidentských volbách ještě více vzdálila z českého zahraničněpolitického orbitu, navzdory skutečnosti, že francouzská společnost Areva podala nabídku na rozšíření kapacit JE Temelín. K oblasti Dálného východu, která tradičně leží spíše v pozadí pozornosti, autor (kapitola 13) poznamenal, že rok 2012 bude v budoucnosti připomínán jako deklarovaný počátek nástupu Číny do prostoru střední a východní Evropy, což je dáno zejména převratným ustanovením semi-institucionalizovaného dialogu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V kapitole 14, věnované subsaharské Africe, autor konstatuje zejména skutečnost, že v roce 2012 započala postupná proměna vnímání afrického kontinentu jako problému směrem k příležitosti, jež ovšem přichází se zpožděním a jen pozvolna se promítá do reálné zahraniční politiky. 10

11 úvodem Závěrečná část knihy popisuje různé tematické oblasti ČZP. Kapitola 15, věnovaná českým multilaterálním aktivitám (vyjma EU a NATO), je vcelku kritická, zejména kvůli přetrvávajícímu politickému nezájmu o tuto oblast, ale i vzhledem k tomu, že globální či regionální multilateralismus je podceňován jako koncept, navzdory tomu, že představuje jednu z mála možností, jak stát velikosti České republiky může čelit stávajícím či budoucím regionálním a globálním výzvám. Zároveň ovšem autorka poukazuje na skutečnost, že z ekonomických důvodů proběhla mnoharesortní debata o efektivitě zapojení ČR do multilaterálních organizací, jež může vyústit v určitou změnu přístupu. Vnější ekonomické vztahy (VEV) a hospodářský rozměr ČZP (kapitola 16) nadále trpěly rivalitou mezi MZV a MPO, kterou nepotlačila ani meziresortní dohoda z roku Zároveň ale došlo k dotvoření konceptuální a programové báze VEV a exportérům se částečně dařilo přesouvat do mimounijních zemí, což lze považovat za pozitivní trend k diferenciaci závislosti na exportu do zemí EU. Energetická kapitola (17) zejména zachycuje reakce ČR na regionální energetické výzvy (dodávky surovin a kapacita přenosových soustav), na snahu ovlivnit unijní diskuse k energetické politice, stejně jako na osud energetické koncepce a jaderné energetiky přímo v ČR. Spíše kladně vyznívá kapitola (18) analyzující zahraniční rozvojovou spolupráci, kdy autor zmiňuje pozitivní paradox, že navzdory nepříznivému politickému a ekonomickému vývoji v ČR se daří udržet objem prostředků pro rozvojovou spolupráci a zároveň i postupně zkvalitňovat jejich vynakládání. Obdobně kladně vyznívá také kapitola lidskoprávní (19), jejíž autorka vyzdvihuje zejména aktivní využívání českého členství v Radě OSN pro lidská práva a také úspěšné podstoupení tzv. univerzálního periodického průzkumu stavu lidských práv v ČR. Konečně pak kapitola zasvěcená kulturnímu rozměru ČZP (kapitola 20) odkazuje na upevnění konceptuálního rámce pro tuto politiku v roce 2011, ale zároveň snahu hledat další alternativní cesty, jak kulturní dimenzi ČZP udržet a rozvíjet za podmínek hospodářské krize, ale také za podmínek rostoucí konkurence v tomto odvětví ze strany další aktérů a zemí. Na tomto místě je nutné podotknout, že z důvodů kapacitních nebyla v letošním vydání analýzy zařazena kapitola, věnovaná Latinské Americe, a bohužel z personálních důvodů nebyla zařazena ani kapitola, věnovaná jedné z prioritních oblastí české zahraniční politiky zemím západního Balkánu. V příštím roce obě kapitoly zařazeny budou a zhodnotí vývoj za celé období Projekt každoročních analýz české zahraniční politiky má několik cílů: 1) přispět k budování rozsáhlého a kontinuálního empirického a analytického materiálu pro budoucí badatelské zpracování, 2) pokusit se (byť v omezenější míře) být kritickou reflexí české zahraniční politiky, s tím souvisí 3) úsilí napomoci k potřebné diskusi o české zahraniční politice. Čtvrtým cílem, lépe řečeno naším přáním, je, aby se každoroční publikace o české zahraniční politice stala vyhledávaným informačním materiálem pro studenty, pro širší zainteresovanou veřejnost, stejně jako pro zahraniční diplomatickou komunitu. Za tým autorů si dovolím jako každý rok vyjádřit naději, že publikace Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV tyto cíle naplní. K tomu se však sluší dodat, že kniha by nemohla vzniknout bez značného úsilí, nasazení a profesionálního přístupu všech složek Ústavu mezinárodních vztahů, ze- 11

12 úvodem jména jeho edičního a informačního oddělení, ale také personálního oddělení, útvaru vnějších vztahů a mnoha stážistů, kteří svou obětavostí zásadně pomohli autorskému týmu v jeho práci. Obrovský dík náleží hlavnímu recenzentovi Pavlovi Pšejovi z Fakulty sociálních studií v Brně, který se postavil nelehkému úkolu tento komplexní počin nezávislým a kritickým pohledem posoudit. Zároveň jsme vděčni za velice nápomocné reflexe od dílčích recenzentů Filipa Černocha a Petra Kanioka, rovněž z brněnské FSS MU, kteří svým zhodnocením velkým dílem přispěli k finalizaci kapitoly energetické a unijní. Za autorský tým bych dále rád vyjádřil poděkování představitelům Ministerstva zahraničních věcí ČR, dalších resortů a státních institucí, kteří svou podporou a ochotou sdílet své názory či postřehy přispěli nemalou měrou ke vzniku této publikace. Na závěr se sluší poděkovat Československé obchodní bance, a. s., jež finančně dlouhodobě podporuje aktivity ÚMV spjaté s českou zahraniční politikou, tuto publikaci nevyjímaje. Michal Kořan 12

13 Část I: Tvorba a kontext české zahraniční politiky v roce 2012

14

15 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Michal Kořan Od roku 2007, kdy na těchto stránkách analyzujeme politický kontext tvorby české zahraniční politiky (ČZP), prochází tato rovina ČZP postupným vývojem. Léta byla poznamenána enormní polarizací stran zahraniční politiky, která se projevovala jak v exekutivní, tak i v legislativní dimenzi. Po katarzi tohoto stavu, ztělesněného pádem vlády uprostřed českého předsednictví Radě EU, naopak dochází k postupnému vyprazdňování politické diskuse o zahraniční či unijní politice. Ve druhé polovině roku 2009 se tvorba české zahraniční politiky zcela soustředila do rukou exekutivy, na úroveň jednotlivých resortů. Senát i Poslanecká sněmovna se staly platformou pro pouhé technické stvrzování mezinárodních smluv. V politickém prostředí se nediskutovalo o žádných význačných zahraničněpolitických otázkách (s výjimkou sporu o ratifikaci Lisabonské smlouvy) a legislativa tak selhávala v úloze artikulovat a agregovat politické zadání, podněty či vykonávat kontrolu exekutivní moci. Dalším nepříznivým důsledkem politického ticha v období přechodné vlády Jana Fischera byla naprostá odevzdanost politických stran. Ke změně nedošlo ani ve druhé polovině roku 2010 po řádných parlamentních volbách. Z nich vzešla středopravá vláda s původně mimořádně silným mandátem, ovšem v roce 2010 nebyla vedena žádná širší politická rozprava. Kromě exekutivních kompetenčních sporů mezi ministrem zahraničních věcí a předsedou vlády (zejm. rok 2011), české politice zcela dominovala sebestředná domácí agenda, která spolu s postupně rostoucím ochromením vládní koalice znemožňovala potřebnou debatu i o politice zahraniční. Parlament od roku 2010 nadále ztrácel na svém postavení jako platformy pro politickou diskusi o zahraniční politice. Tento relativní klid na druhou stranu umožnil mnohaúrovňovou a meziresortní přípravu nové zahraničněpolitické koncepce, jež byla vládou přijata v červenci Přijímání koncepce vyvolalo po mnoha letech zdravý a kritický zájem zainteresované veřejnosti, médií a některých politiků. Koncepce zahraniční politiky ČR je dle soudu autora této kapitoly 1, navzdory jejímu technicist- 15

16 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY nímu a neutrálnímu jazyku, ambiciózním dokumentem, který nastínil důležitý posun v chápání českých národních zájmů. Národní zájmy dle nové koncepce stojí a padají s osudem celého euroatlantického civilizačního prostoru a hlavním zájmem ČR je přispívat k zachování vlivu a principů tohoto civilizačního okruhu. Koncepce tak má své silné politické poselství česká vláda se přihlásila ke sdílené odpovědnosti za euroatlantický prostor a spojila české národní zájmy s jeho osudem, a vyvázala tak české národní zájmy z úzce geopolitického realistického pojetí. Přesto však zejména působením prezidenta Václava Klause byla koncepce neutralizována, neboť velká část médií a zainteresované veřejnosti přijala jím prosazovanou tezi, že koncepce je bezobsažným, byrokratickým materiálem, jenž navíc není schopen nabídnout patřičnou interpretaci českých národních zájmů. Prizmatem tohoto předchozího vývoje je pak interpretován i politický kontext české zahraniční politiky v roce Hlavní otázky pro následující text jsou: 1) zda pokračující vládní paralýza, obecný politický nezájem a čas od času se vyskytnuvší politická polarizace dále posilovaly své negativní dopady na českou zahraniční politiku; 2) zda či jakým způsobem česká zahraniční politika reagovala na hlavní mezinárodněpolitické výzvy roku 2012; 3) zda či jakým způsobem se dařilo naplňovat koncepci české zahraniční politiky z července POLITICKÝ KONTEXT TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Pravděpodobně nejzávažnější diskuse v roce 2012 se v zahraničněpolitickém prostoru odehrála na exekutivní, vnitrokoaliční úrovni. Byla vedena o zapojení České republiky do nově připravovaných unijních (či mezivládních) institucionálních plánů, zaměřených na záchranu eurozóny. Toto téma podrobně mapuje evropská kapitola (kapitola 3), zde jen v krátkosti připomeňme, že šlo o postoj českého premiéra na lednovém summitu EU, že se ČR jako jediná země s Velkou Británií nepřipojí k rozpočtové unii EU. Hlavní výměna názorů byla (vcelku i nevybíravě) vedena mezi Petrem Nečasem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Do diskuse krátce vstoupil i prezident V. Klaus, který se postavil za rozhodnutí premiéra. Postoj a nejednotnost české vlády k fiskální smlouvě byly tématem poslanecké interpelace, kdy premiér Nečas uznal, že povaha komunikace mezi ním a ministrem zahraničních věcí poškozuje ČR. 2 Zjitřené poměry neeskalovaly do větších politických rozměrů, během několika dní se oba hlavní aktéři sešli a vzájemně se dohodli na větší zdrženlivosti a na snaze nalézt kompromisní řešení. 3 Z hlediska tématu této kapitoly je však důležité, že žádná rozsáhlejší politická diskuse (v parlamentu či prostřednictvím médií) k českému postoji vůči budoucnosti eurozóny téměř nenásledovala. Druhým zahraničněpolitickým svárem, který výrazněji zasáhl českou politickou a veřejnou debatu, bylo prohlášení premiéra P. Nečase na zahájení strojírenského veletrhu v Brně (září 2012). Premiér v Brně zkritizoval módní politické projevy, jako je umělé a falešné adorování ruské skupiny Pussy Riot, či přehnanou podporu tibetského vůdce dalajlamy ( dalajlamismus ). Tyto projevy dle něho nejsou podporou 16

17 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 svobody a demokracie, naopak mají špatný vliv na český export. 4 S první velice ostrou reakcí na premiérova slova přišel opět ministr zahraničních věcí, který dokonce vyslovil obavy o osud vlády. Ministr Schwarzenberg dále vyjádřil víru, že žádný český ministr zahraničí nikdy neskloní hlavu před velmocemi, pokud půjde o lidská práva. Proti diktátorům se musí postupovat stejně, ať jsou jakkoli velcí. 5 Proslov na strojírenském veletrhu pak rozpoutal vcelku ojedinělou politickou odezvu. Za ministra zahraničních věcí se postavilo vedení TOP 09, do diskuse vstoupila i opoziční ČSSD, zopakovala svou kritiku vícekolejnosti české zahraniční politiky a redukci zahraniční politiky na nástroj vnitropolitického boje. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se postavil na stranu K. Schwarzenberga. Naopak P. Nečase se zastal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), dle něhož některé zahraničně politické postoje vadí a komplikují přístup na zahraniční trhy. Obdobné stanovisko zaujal i ministr zahraničních věcí přechodné vlády J. Fischera (a v době incidentu předseda česko- -čínské obchodní komory) Jan Kohout s tím, že věří, že podobné výroky by mohly napomoci k započetí nezbytné a potřebné veřejné debaty o vztahu zahraniční politiky a proexportní politiky jako protikrizového faktoru 6. Stejný názor podpořil později při recepci u příležitosti založení komunistické Číny prezident V. Klaus. 7 Sám předseda vlády v reakci na tuto diskusi korigoval své výroky tím, že dle něj obhajoba lidských práv musí zůstat jednou z klíčových komponent české zahraniční politiky. Česká republika ale podle něj nemá být papežštější než papež a má se v této otázce chovat podobně jako další členové Evropské unie. 8 Ani tato epizoda nakonec nepřerostla v širší politickou debatu. Někteří komentátoři poukazovali na to, že premiér Nečas pouze chtěl posílit svou pozici před kongresem ODS u konzervativního (či proprezidentského) křídla strany. Na druhou stranu reflektuje jednu z hlubokých dělících linií v českém zahraničněpolitickém smýšlení, která navíc tváří v tvář postupujícímu ochabování hodnotového založení evropské integrace a hospodářskému nástupu nových, zejména východních ekonomik (Číny) bude v dalším období nabývat na významu. Její mezinárodní přesah ostatně podtrhuje to, že si tohoto necelý týden trvajícího příběhu všiml i týdeník The Economist. V článku No More Mr. Nice Guy extrapoluje Nečasovu pozici s odkazem ke dvaceti letům české zahraniční politiky v duchu Václava Havla 9. Skutečnost, že předseda vlády uvedl svá slova do snahy začlenit českou pozici do evropského mainstreamu, potvrzuje tendenci zplošťovat českou vnější podporu lidským právům z posledních let a patrně bude skutečně možné očekávat hlubší reflexi tohoto tématu v dohledné době. O to je nicméně zajímavější, že v jiné zahraničněpolitické oblasti bylo vybočování z evropského rámce naopak považováno ze strany české vlády za ctnost. Jde o poslední výraznější politické téma roku 2012, aktivní hlasování ČR proti uznání statutu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu OSN na podzimním zasedání Valného shromáždění. Toto téma je důsledněji rozebráno v mediální kapitole (kapitola 2) a v multilaterální kapitole (kapitola 15). Kromě těchto tří politických debat docházelo pak již spíše jen k dílčím sporům (některé z nich jsou popsány níže) a s nimi se česká zahraničněpolitická diskuse v roce 2012 v podstatě vyčerpala. 17

18 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY EXEKUTIVNÍ ROZMĚR TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Vláda 10 Vláda vstupuje do procesu tvorby české zahraniční politiky na třech úrovních: 1) vláda jako tvůrce a garant procedurálního nastavení tvorby zahraniční politiky, 2) vláda jako koordinátor a vykonavatel české zahraniční politiky, 3) diplomacie předsedy a členů vlády. Možnost měnit pravidla hry, čili pravidla tvorby zahraniční politiky, patří bezesporu k nejvýznamnějším pravomocem vlády, byť struktura tvorby ČZP je spíše určována legislativními akty (tj. legislativní složkou moci). Nejčastěji vláda proměňuje strukturu tvorby ČZP pomocí změn jednacího řádu, k čemuž ovšem dochází spíše ojediněle. V roce 2011 se odehrál ostrý spor, který rozdělil koalici, a to ohledně změny jednacího řádu vlády, jenž významným způsobem ovlivnil koordinaci a výkon české unijní politiky (zřízení státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR). Žádný podobně vyhrocený spor stran zásahu do procesu tvorby ČZP v roce 2012 nenastal, navržené kroky byly schvalovány konsenzuálně. Jedinou významnější agendou, kterou vláda v tomto ohledu sledovala, bylo zapojení České republiky do mezinárodních organizací. Již v roce 2011 byly podniknuty první analýzy, jež měly za cíl zmapovat počet a způsob zapojení České republiky do mezinárodních organizací (ČR je členem několika stovek organizací) a vyhodnotit efektivitu tohoto zapojení. V roce 2012 pak byly tyto analýzy vzaty vládou na vědomí a jednotlivým ministerstvům bylo uloženo nevstupovat do žádných nových finančně významných závazků vůči mezinárodním organizacím bez předchozího souhlasu vlády. Toto opatření proměnilo dosavadní praxi, kdy zejména resortní zapojení do mezinárodních organizací mohlo probíhat bez předchozího souhlasu vlády. Zároveň vláda uložila ministerstvu zahraničních věcí, aby za součinnosti všech resortů a orgánů státní správy (včetně parlamentu) získala (vůbec první) souhrnný přehled o všech závazcích ČR vůči mezinárodním organizacím. V návaznosti na to vláda na počátku května schválila jedno z mála ukončení členství v mezinárodních organizací za poslední roky (šlo o členství v Americké organizaci daňových správ). V podobném duchu vláda usilovala o strategičtější přístup k optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Další dílčí změnou byl vládní návrh novelizace zákona o ozbrojených silách ČR, který posílil pravomoci ministra obrany při rozhodování o poskytnutí letecké přepravy materiálu či osob v případě humanitárních či podobných událostí. Cílem bylo umožnit adekvátní reakci zejména v akutních případech, kdy je nutné z humanitárních důvodů urychleně dopravit ať už osoby, či přepravit materiál v rámci těchto záchranných a humanitárních operací. Kromě v úvodu zmíněných rozporů ohledně mandátu a pozice ČR vůči Fiskálnímu paktu nedošlo snad vůbec poprvé za dobu, kdy je tato analýza činěna na jednání vlády k veřejně doložitelnému rozporu ohledně výkonu a koordinace české zahraniční politiky. Všechny zahraničněpolitické kroky, které byly předloženy a schvalo- 18

19 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 vány na jednání vlády, byly schváleny jednomyslně a bez potíží. Nelze přitom říci, že by to bylo dáno menší relevancí schvalovaných témat vždy jde o politickou interpretaci toho kterého tématu a o jeho následnou politizaci. V roce 2012 však k podobné politizaci nedocházelo. Mnoho vládních usnesení se týkalo české obranné politiky. Kromě pravidelných informací o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR a informací o vojenských cvičeních Armády České republiky se zahraničními partnery doma i v zahraničí vláda na počátku února jednomyslně schválila Záměr na zajištění vzdušné obrany. V únoru rovněž projednala informaci k možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159 a později též informace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozováním letounů JAS-39 Gripen. Dále v průběhu roku 2012 vláda schválila návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany (předmětem dohody je úprava podmínek účasti podniků z jednoho státu při pořizování materiálu a služeb pro účely ve druhém státě a minimalizace znevýhodnění soutěžitelů pocházejících z druhého státu). V minulých letech pravidelně provázela politická reakce a diskuse návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích. V květnu vláda jednomyslně schválila tento návrh pro roky 2013 a 2014 (s výhledem na rok 2015) a přidržela se tak původního slibu, že zahraniční nasazení AČR bude plánováno vždy s víceletým horizontem. Jak uvidíme níže, v roce 2012 tento návrh žádná větší politická debata neprovázela. Na stejném zasedání vláda rovněž schválila návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany ČR, návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce Vládní povahu měla také schválená Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až Vláda musela v roce 2012 posvětit změnu výše příspěvku České republiky do civilního a vojenského rozpočtu NATO a do programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy o zhruba 18 mil. Kč, o němž předtím rozhodla Severoatlantická rada. V létě byla provedena změna ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, což je pravomocí vlády stejně jako souhlas s případnou spoluprací českého Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí mocnosti, dle informací z vládního portálu k tomu došlo v roce 2012 dvakrát (toto je projednáváno v utajeném režimu). V unijní problematice byl jedním z důležitých vládních aktů (kromě projednávání mandátů vlády pro bruselská jednání) návrh konvergenční strategie (ta byla odmítnuta v Senátu s převahou opozice, v roce 2011 byla podobně Senátem odmítnuta česká vládní pozice ke strategii 2020) a rámcová pozice k návrhům nařízení pro politiku soudržnosti Z dalších koncepčních materiálů vláda ještě schválila koncepci zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2013 a střednědobý výhled jejího financování do roku

20 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Předseda vlády P. Nečas při svých diplomatických aktivitách navázal na rok Většina cest či přijatých delegací reflektovala buď tradiční geografické priority ČR (Slovensko, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Německo /a Sasko/, Francie, Albánie, Polsko) nebo priority tematické (Afghánistán, Irák, Vatikán). Dále premiér svou diplomacií zvýrazňoval prioritní témata své vlády (Velká Británie, Švédsko či Nizozemsko s ohledem na EU či Izrael s ohledem na Blízký východ). Premiér plnil svou roli reprezentanta na multilaterálních fórech (zejména EU, NATO a Visegrádská skupina). Novým rysem, který byl historicky poprvé vyzkoušen v roce 2011, jsou společná vládní zasedání s delegacemi vlád druhého státu (dosud došlo k takovému setkání s Izraelem, Polskem a Slovenskem). I pro rok 2012 platí postřeh z roku 2011, že premiérskou diplomacii lze hodnotit kladně, P. Nečas se soustředil na jasné priority a dařilo se realizovat setkání s významnými partnery (což nemusí být vždy pravidlem). Za určitý deficit je možné považovat užší geografické zaměření premiérských cest, kterému by napomohlo budování pevnější sítě vazeb zejména v rámci EU, neboť premiérské cesty se v letech vcelku opakovaly. Na druhou stranu možná šlo o snahu důsledně sledovat existující priority a vazby, zatímco širší geografický rozměr má tradičně diplomacie ministra zahraničních věcí (a v Nečasově vládě také místopředsedy vlády) Prezident Václav Klaus vstupoval do politické a mediální diskuse v roce 2012 v souladu se svými ideovými východisky, ovšem v porovnání s roky 2009 až 2010 v mnohem menší míře. Z hlediska prezidentských pravomocí si V. Klaus obdobně široce, jako v roce 2009, vyložil svůj ústavní mandát podpisem ratifikovat mezinárodní smlouvy, když odmítal podepsat dodatek Lisabonské smlouvy, zavádějící zřízení evropského mechanismu stability do evropského primárního práva. Česká republika tak byla poslední zemí, která tzv. euroval ratifikovala, praktické fungování mechanismu tato situace ovšem ohrozit nemohla. Prezidentovi byla umožněna demonstrace svého protiunijního postoje, byť bez většího praktického dosahu, kromě toho, že Česká republika tím byla opět postavena mimo konsenzuální evropský proud. Z hlediska prezidentských diplomatických aktivit bylo možné v průběhu posledního roku V. Klause v prezidentské funkci konstatovat určitý pozitivní posun, kdy prezident částečně vyrovnal deficit zahraničních návštěv (či jejich přijetí) od významných evropských partnerů. Prezident v roce 2012 mj. cestoval do Rakouska či Itálie (tradičně pak na Slovensko a do Polska). Přesto se nelze ubránit dojmu určité dlouhodobé diplomatické izolace, kterou neprorazil ani v posledním loučícím roce ve funkci, jakkoli veřejné informace z Kanceláře prezidenta republiky takové závěry vždy důsledně odmítaly. Vrcholem diplomatických aktivit českého prezidenta v roce 2012 z hlediska zájmů ČR byla jednoznačně pracovní návštěva německého prezidenta Joachima Gaucka, který mj. spolu s V. Klausem navštívil obec Lidice, jež si připomínala 70 let od jejího vypálení nacistickým Německem. Kromě toho český prezident v roce 2012 cestoval např. do Turecka, do Laosu a na zasedání ASEM, tradičně také na Valné shromáždění do New Yorku, v Praze přijal mj. hlavy států Islandu, Ázerbájdžánu či Kazachstánu. 20

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011 Analýza ÚMV Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2011 ANALÝZA ÚMV Praha 2012 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2009 ANALÝZA ÚMV Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2008 ANALÝZA ÚMV Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Praha 2008 Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropská integrace a zájmy České

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 PRAHA 2014 CELKOVÁ ZNÁMKA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU ZA ROK 2013 3 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 Ed. Vít Dostál Jakub Eberle Tomáš Karásek Vydáno s laskavou podporou Friedrich Naumann

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Michal Kořan a kol. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY Vladimír Handl (ed.) NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny Praha 2011 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 1993 2005 OD NÁVRATU DO EVROPY K EVROPEIZACI

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 1993 2005 OD NÁVRATU DO EVROPY K EVROPEIZACI POLICY PAPER ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 1993 2005 OD NÁVRATU DO EVROPY K EVROPEIZACI Vladimír Handl Otto Pick Květen 2005 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4 B. Sociální

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2006 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2007 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU?

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY EVROPSKÉ HODNOTY jsou nevládní proevropskou organizací, která pomocí vzdělávací a výzkumné činnosti usiluje

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK, IVETA FRÍZLOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2009 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace Středa, 13. listopadu 2013 Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha Panel I: Česká zahraniční

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Mezinárodní politika

Mezinárodní politika Mezinárodní politika ROČNÍK XXXIII CENA 49 Kč Zahraniční politika Evropské unie: vnější dimenze vnitřních problémů a dilemat 1/2009 Církve a předsednictví České republiky v Evropské unii Rozhovor s prvním

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více