Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV"

Transkript

1 Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV

2

3 Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV Praha 2013

4 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha), Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha), Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV, Praha), JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK, Praha), Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha), PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (ÚMV, Praha), Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV, Praha), PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno), Mgr. Dan Marek, PhD., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc), Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha). Publikace je výstupem zpracovaným podle časového harmonogramu výzkumné činnosti ÚMV, který vychází z materiálu Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i., na léta Hlavní recenzent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. Recenzenti dílčích kapitol: Mgr. Filip Černoch, Ph.D. phdr. Petr Kaniok, Ph.D. Tuto publikaci podpořila ČSOB. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV Vydal Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v Praze roku Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Praha 2013 Vědecký redaktor: PhDr. Vladimír Trojánek Obálka s použitím obrazu Petra Štengla Imprese 24: Jan Šavrda Tisk: Petr Dvořák Tiskárna, Dobříš ISBN

5 Obsah Úvodem...9 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce Michal Kořan Kapitola 2 Mediální kontext české zahraniční politiky...27 Lenka Vochocová, Vlastimil Nečas ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky...51 Vít Beneš, Mats Braun Kapitola 4 Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky...73 Vít Střítecký ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 5 Spolková republika Německo v české zahraniční politice...85 Vladimír Handl Kapitola 6 Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice Michal Kořan

6 ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY Kapitola 7 Spojené státy americké v české zahraniční politice Ondřej Ditrych Kapitola 8 Rusko v české zahraniční politice Petra Kuchyňková Kapitola 9 Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice Petra Cibulková Kapitola 10 Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice Marek Čejka, Michaela Ježová, Bronislav Bechyňský Kapitola 11 Francie v české zahraniční politice Eliška Tomalová Kapitola 12 Velká Británie v české zahraniční politice Zuzana Kasáková Kapitola 13 Dálný východ v české zahraniční politice Rudolf Fürst Kapitola 14 Subsaharská Afrika v české zahraniční politice Ondřej Horký-Hlucháň

7 ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 15 Multilaterální rozměr české zahraniční politiky Šárka Moravcová Kapitola 16 Hospodářský rozměr české zahraniční politiky Štěpánka Zemanová Kapitola 17 Energetika ve vnějších vztazích České republiky Lukáš Tichý Kapitola 18 Rozvojový rozměr české zahraniční politiky Ondřej Horký-Hlucháň Kapitola 19 Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky Veronika Bílková Kapitola 20 Kulturní rozměr české zahraniční politiky Jana Peterková, Eliška Tomalová Seznam zkratek Résumé Vybraná literatura k české zahraniční politice vydaná v roce O autorech...352

8

9 úvodem Úvodem Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., od roku 2007 systematicky pozoruje českou zahraniční politiku (ČZP). Od té doby vydal pět analytických monografií, v nichž po celou dobu sleduje základní konceptuální rámec. Analýza je strukturována tak, že nejdříve je ve dvou kapitolách zkoumán celkový domácí politický a mediální kontext české zahraniční politiky a je identifikován vliv a zapojení jednotlivých hlavních aktérů české zahraniční politiky. Druhá část se zaměřuje na nejdůležitější tematické oblasti české zahraniční politiky na české působení v Evropské unii a na českou bezpečnostní a obrannou politiku. Třetí část zachycuje hlavní trendy a dynamiku českého působení v bezprostředním regionu střední Evropy. Čtvrtá část mapuje jednotlivé významné bilaterální a regionální relace a pátá část analyzuje zapojení České republiky v dalších tematických a multilaterálních oblastech. Zároveň všechny kapitoly respektují jednotnou analytickou strukturu, kdy si každá kapitola opět nejprve všímá politického a konceptuálního kontextu jako základního vnitropolitického východiska pro zahraniční politiku. Poté pak všechny kapitoly popisují a analyzují konkrétní agendu a události za rok 2012 a jejich dopad a význam pro zahraniční politiku. Většina autorů také zahrnula analýzu zapojení jednotlivých aktérů v jejich sledované oblasti a mediální pokrytí. Autorský tým klade důraz na kontinuitu jak v konceptuálním, tak i tematickém ohledu. Proto může analýza stavět na robustním empirickém základě a dále prohlubovat porozumění české zahraniční politice. Kniha obsahuje 20 kapitol, na nichž se podílelo 22 autorů z Ústavu mezinárodních vztahů a dalších spolupracujících pracovišť (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno; Vysoká škola ekonomická, Praha). Většina autorů poukazuje na relativní klidnou kontinuitu v roce 2012, dotvoření konceptuální či programové báze, snahu vyrovnat se s hospodářskou krizí. Zároveň však celkové shrnutí jednotlivých kapitol nabízí zajímavý argument, jehož platnost ukáží až následující léta, totiž že česká zahraniční politika komplexněji než v posledních letech reagovala na globální či regionální procesy a výzvy a reflektuje je ve své výsledné podobě (byť v mnoha případech se zpožděním, a to i značným). Tento argument se však téměř netýká obecného politického a mediálního zázemí (část I) ČZP. V politické sféře přetrvává obecný nezájem o zahraniční politiku, sebezahleděnost české debaty a nelze říci, že by česká politická diskuse dodávala potřebné impulzy pro vlastní výkon zahraniční politiky. Obdobným způsobem vyznívá i kapitola věnovaná mediálnímu pokrytí zahraniční politiky, která konstatuje, že pokračují tendence ke zplošťování, personalizaci, emocionalizaci zahraniční politiky, což je možné dát do souvislosti s pokračováním trendu (nutné?) komercionalizace 9

10 úvodem českého mediálního prostoru. Určitou výjimku v tomto ohledu tvoří debata o Evropské unii (kapitola 3), kdy oproti roku 2011 došlo ke zvýšenému zájmu o konkrétní unijní témata, přičemž na nejobecnější úrovni se zejména krystalizoval český postoj vůči postupu tzv. diferencované integrace. Bezpečnostní a obranný rozměr ČZP (kapitola 4) nepřinesl zásadnější zvraty, hlavními tématy byla příprava a důsledky summitu v Chicagu a obecný vývoj v transatlantických vztazích a jejich dopad na unijní bezpečnostní komunitu. Vůči Německu (kapitola 5) hledala v roce 2012 česká politika zejména odpověď na dvojjedinou otázku: na vztah k evropské integraci (záchraně eura a reformě EU) a k Německu jako hlavnímu protagonistovi tohoto procesu současně. Jedním z nejúspěšnějších vektorů ČZP je sousedská politika jak v rámci visegrádské spolupráce, tak i bilaterálně s Polskem a Slovenskem (kapitola 6). Kapitola 7 poukazuje na postupné upevňování víceúrovňového vztahu s USA, nacházení nových témat, to vše po citelném propadu v česko-amerických vztazích po roce 2009 (po nástupu prezidenta Baracka Obamy). Vztah k Rusku (kapitola 8) rovněž patřil k mediálně i politicky více sledovaným, dle autorky došlo k prohloubení politických rozporů stran patřičné politiky vůči Rusku na jedné straně existuje kritický proud, který ještě zesílil po znovuzvolení prezidenta Vladimira Putina a jeho příklonu k méně liberálnímu pojetí vlády, na druhé straně stojí ti, kteří v Rusku zejména spatřují ekonomickou příležitost, bez ohledu na vnitropolitický vývoj. Oba postoje se pak bezprostředně dotýkají hlavní ekonomické náplně bilaterálního vztahu v roce 2012 energetiky a dostavby JE Temelín. Bilaterální a multilaterální vztahy vůči zemím Východního partnerství (kapitola 9) byly částečně poznamenány oslabením prodemokratického procesu v některých zemích, což se negativně projevilo i v pozici těchto zemí vůči EU. Rok 2012 byl proto zásadní pro hledání vyváženého přístupu vůči těmto zemím za daných podmínek. Ve vztahu vůči Blízkému východu a procesům Arabského jara (kapitola 10) si ČR zachovala svůj zdrženlivý postoj při zdůrazňování tradiční silné vazby k Izraeli. Rovněž tento rozměr ČZP přispěl k významnějším politickým a veřejným debatám, a to zejména díky podzimnímu hlasování Valného shromáždění OSN o statutu Palestiny, kdy ČR jako jediná země EU aktivně hlasovala zamítavě. Bilaterální vazby vůči Francii a Velké Británii (kapitola 11 a 12) se od sebe částečně lišily, neboť díky názorové blízkosti v některých unijních tématech byl krátkodobě posílen vztah s V. Británií, zatímco Francie se po tamních prezidentských volbách ještě více vzdálila z českého zahraničněpolitického orbitu, navzdory skutečnosti, že francouzská společnost Areva podala nabídku na rozšíření kapacit JE Temelín. K oblasti Dálného východu, která tradičně leží spíše v pozadí pozornosti, autor (kapitola 13) poznamenal, že rok 2012 bude v budoucnosti připomínán jako deklarovaný počátek nástupu Číny do prostoru střední a východní Evropy, což je dáno zejména převratným ustanovením semi-institucionalizovaného dialogu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V kapitole 14, věnované subsaharské Africe, autor konstatuje zejména skutečnost, že v roce 2012 započala postupná proměna vnímání afrického kontinentu jako problému směrem k příležitosti, jež ovšem přichází se zpožděním a jen pozvolna se promítá do reálné zahraniční politiky. 10

11 úvodem Závěrečná část knihy popisuje různé tematické oblasti ČZP. Kapitola 15, věnovaná českým multilaterálním aktivitám (vyjma EU a NATO), je vcelku kritická, zejména kvůli přetrvávajícímu politickému nezájmu o tuto oblast, ale i vzhledem k tomu, že globální či regionální multilateralismus je podceňován jako koncept, navzdory tomu, že představuje jednu z mála možností, jak stát velikosti České republiky může čelit stávajícím či budoucím regionálním a globálním výzvám. Zároveň ovšem autorka poukazuje na skutečnost, že z ekonomických důvodů proběhla mnoharesortní debata o efektivitě zapojení ČR do multilaterálních organizací, jež může vyústit v určitou změnu přístupu. Vnější ekonomické vztahy (VEV) a hospodářský rozměr ČZP (kapitola 16) nadále trpěly rivalitou mezi MZV a MPO, kterou nepotlačila ani meziresortní dohoda z roku Zároveň ale došlo k dotvoření konceptuální a programové báze VEV a exportérům se částečně dařilo přesouvat do mimounijních zemí, což lze považovat za pozitivní trend k diferenciaci závislosti na exportu do zemí EU. Energetická kapitola (17) zejména zachycuje reakce ČR na regionální energetické výzvy (dodávky surovin a kapacita přenosových soustav), na snahu ovlivnit unijní diskuse k energetické politice, stejně jako na osud energetické koncepce a jaderné energetiky přímo v ČR. Spíše kladně vyznívá kapitola (18) analyzující zahraniční rozvojovou spolupráci, kdy autor zmiňuje pozitivní paradox, že navzdory nepříznivému politickému a ekonomickému vývoji v ČR se daří udržet objem prostředků pro rozvojovou spolupráci a zároveň i postupně zkvalitňovat jejich vynakládání. Obdobně kladně vyznívá také kapitola lidskoprávní (19), jejíž autorka vyzdvihuje zejména aktivní využívání českého členství v Radě OSN pro lidská práva a také úspěšné podstoupení tzv. univerzálního periodického průzkumu stavu lidských práv v ČR. Konečně pak kapitola zasvěcená kulturnímu rozměru ČZP (kapitola 20) odkazuje na upevnění konceptuálního rámce pro tuto politiku v roce 2011, ale zároveň snahu hledat další alternativní cesty, jak kulturní dimenzi ČZP udržet a rozvíjet za podmínek hospodářské krize, ale také za podmínek rostoucí konkurence v tomto odvětví ze strany další aktérů a zemí. Na tomto místě je nutné podotknout, že z důvodů kapacitních nebyla v letošním vydání analýzy zařazena kapitola, věnovaná Latinské Americe, a bohužel z personálních důvodů nebyla zařazena ani kapitola, věnovaná jedné z prioritních oblastí české zahraniční politiky zemím západního Balkánu. V příštím roce obě kapitoly zařazeny budou a zhodnotí vývoj za celé období Projekt každoročních analýz české zahraniční politiky má několik cílů: 1) přispět k budování rozsáhlého a kontinuálního empirického a analytického materiálu pro budoucí badatelské zpracování, 2) pokusit se (byť v omezenější míře) být kritickou reflexí české zahraniční politiky, s tím souvisí 3) úsilí napomoci k potřebné diskusi o české zahraniční politice. Čtvrtým cílem, lépe řečeno naším přáním, je, aby se každoroční publikace o české zahraniční politice stala vyhledávaným informačním materiálem pro studenty, pro širší zainteresovanou veřejnost, stejně jako pro zahraniční diplomatickou komunitu. Za tým autorů si dovolím jako každý rok vyjádřit naději, že publikace Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV tyto cíle naplní. K tomu se však sluší dodat, že kniha by nemohla vzniknout bez značného úsilí, nasazení a profesionálního přístupu všech složek Ústavu mezinárodních vztahů, ze- 11

12 úvodem jména jeho edičního a informačního oddělení, ale také personálního oddělení, útvaru vnějších vztahů a mnoha stážistů, kteří svou obětavostí zásadně pomohli autorskému týmu v jeho práci. Obrovský dík náleží hlavnímu recenzentovi Pavlovi Pšejovi z Fakulty sociálních studií v Brně, který se postavil nelehkému úkolu tento komplexní počin nezávislým a kritickým pohledem posoudit. Zároveň jsme vděčni za velice nápomocné reflexe od dílčích recenzentů Filipa Černocha a Petra Kanioka, rovněž z brněnské FSS MU, kteří svým zhodnocením velkým dílem přispěli k finalizaci kapitoly energetické a unijní. Za autorský tým bych dále rád vyjádřil poděkování představitelům Ministerstva zahraničních věcí ČR, dalších resortů a státních institucí, kteří svou podporou a ochotou sdílet své názory či postřehy přispěli nemalou měrou ke vzniku této publikace. Na závěr se sluší poděkovat Československé obchodní bance, a. s., jež finančně dlouhodobě podporuje aktivity ÚMV spjaté s českou zahraniční politikou, tuto publikaci nevyjímaje. Michal Kořan 12

13 Část I: Tvorba a kontext české zahraniční politiky v roce 2012

14

15 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Michal Kořan Od roku 2007, kdy na těchto stránkách analyzujeme politický kontext tvorby české zahraniční politiky (ČZP), prochází tato rovina ČZP postupným vývojem. Léta byla poznamenána enormní polarizací stran zahraniční politiky, která se projevovala jak v exekutivní, tak i v legislativní dimenzi. Po katarzi tohoto stavu, ztělesněného pádem vlády uprostřed českého předsednictví Radě EU, naopak dochází k postupnému vyprazdňování politické diskuse o zahraniční či unijní politice. Ve druhé polovině roku 2009 se tvorba české zahraniční politiky zcela soustředila do rukou exekutivy, na úroveň jednotlivých resortů. Senát i Poslanecká sněmovna se staly platformou pro pouhé technické stvrzování mezinárodních smluv. V politickém prostředí se nediskutovalo o žádných význačných zahraničněpolitických otázkách (s výjimkou sporu o ratifikaci Lisabonské smlouvy) a legislativa tak selhávala v úloze artikulovat a agregovat politické zadání, podněty či vykonávat kontrolu exekutivní moci. Dalším nepříznivým důsledkem politického ticha v období přechodné vlády Jana Fischera byla naprostá odevzdanost politických stran. Ke změně nedošlo ani ve druhé polovině roku 2010 po řádných parlamentních volbách. Z nich vzešla středopravá vláda s původně mimořádně silným mandátem, ovšem v roce 2010 nebyla vedena žádná širší politická rozprava. Kromě exekutivních kompetenčních sporů mezi ministrem zahraničních věcí a předsedou vlády (zejm. rok 2011), české politice zcela dominovala sebestředná domácí agenda, která spolu s postupně rostoucím ochromením vládní koalice znemožňovala potřebnou debatu i o politice zahraniční. Parlament od roku 2010 nadále ztrácel na svém postavení jako platformy pro politickou diskusi o zahraniční politice. Tento relativní klid na druhou stranu umožnil mnohaúrovňovou a meziresortní přípravu nové zahraničněpolitické koncepce, jež byla vládou přijata v červenci Přijímání koncepce vyvolalo po mnoha letech zdravý a kritický zájem zainteresované veřejnosti, médií a některých politiků. Koncepce zahraniční politiky ČR je dle soudu autora této kapitoly 1, navzdory jejímu technicist- 15

16 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY nímu a neutrálnímu jazyku, ambiciózním dokumentem, který nastínil důležitý posun v chápání českých národních zájmů. Národní zájmy dle nové koncepce stojí a padají s osudem celého euroatlantického civilizačního prostoru a hlavním zájmem ČR je přispívat k zachování vlivu a principů tohoto civilizačního okruhu. Koncepce tak má své silné politické poselství česká vláda se přihlásila ke sdílené odpovědnosti za euroatlantický prostor a spojila české národní zájmy s jeho osudem, a vyvázala tak české národní zájmy z úzce geopolitického realistického pojetí. Přesto však zejména působením prezidenta Václava Klause byla koncepce neutralizována, neboť velká část médií a zainteresované veřejnosti přijala jím prosazovanou tezi, že koncepce je bezobsažným, byrokratickým materiálem, jenž navíc není schopen nabídnout patřičnou interpretaci českých národních zájmů. Prizmatem tohoto předchozího vývoje je pak interpretován i politický kontext české zahraniční politiky v roce Hlavní otázky pro následující text jsou: 1) zda pokračující vládní paralýza, obecný politický nezájem a čas od času se vyskytnuvší politická polarizace dále posilovaly své negativní dopady na českou zahraniční politiku; 2) zda či jakým způsobem česká zahraniční politika reagovala na hlavní mezinárodněpolitické výzvy roku 2012; 3) zda či jakým způsobem se dařilo naplňovat koncepci české zahraniční politiky z července POLITICKÝ KONTEXT TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Pravděpodobně nejzávažnější diskuse v roce 2012 se v zahraničněpolitickém prostoru odehrála na exekutivní, vnitrokoaliční úrovni. Byla vedena o zapojení České republiky do nově připravovaných unijních (či mezivládních) institucionálních plánů, zaměřených na záchranu eurozóny. Toto téma podrobně mapuje evropská kapitola (kapitola 3), zde jen v krátkosti připomeňme, že šlo o postoj českého premiéra na lednovém summitu EU, že se ČR jako jediná země s Velkou Británií nepřipojí k rozpočtové unii EU. Hlavní výměna názorů byla (vcelku i nevybíravě) vedena mezi Petrem Nečasem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Do diskuse krátce vstoupil i prezident V. Klaus, který se postavil za rozhodnutí premiéra. Postoj a nejednotnost české vlády k fiskální smlouvě byly tématem poslanecké interpelace, kdy premiér Nečas uznal, že povaha komunikace mezi ním a ministrem zahraničních věcí poškozuje ČR. 2 Zjitřené poměry neeskalovaly do větších politických rozměrů, během několika dní se oba hlavní aktéři sešli a vzájemně se dohodli na větší zdrženlivosti a na snaze nalézt kompromisní řešení. 3 Z hlediska tématu této kapitoly je však důležité, že žádná rozsáhlejší politická diskuse (v parlamentu či prostřednictvím médií) k českému postoji vůči budoucnosti eurozóny téměř nenásledovala. Druhým zahraničněpolitickým svárem, který výrazněji zasáhl českou politickou a veřejnou debatu, bylo prohlášení premiéra P. Nečase na zahájení strojírenského veletrhu v Brně (září 2012). Premiér v Brně zkritizoval módní politické projevy, jako je umělé a falešné adorování ruské skupiny Pussy Riot, či přehnanou podporu tibetského vůdce dalajlamy ( dalajlamismus ). Tyto projevy dle něho nejsou podporou 16

17 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 svobody a demokracie, naopak mají špatný vliv na český export. 4 S první velice ostrou reakcí na premiérova slova přišel opět ministr zahraničních věcí, který dokonce vyslovil obavy o osud vlády. Ministr Schwarzenberg dále vyjádřil víru, že žádný český ministr zahraničí nikdy neskloní hlavu před velmocemi, pokud půjde o lidská práva. Proti diktátorům se musí postupovat stejně, ať jsou jakkoli velcí. 5 Proslov na strojírenském veletrhu pak rozpoutal vcelku ojedinělou politickou odezvu. Za ministra zahraničních věcí se postavilo vedení TOP 09, do diskuse vstoupila i opoziční ČSSD, zopakovala svou kritiku vícekolejnosti české zahraniční politiky a redukci zahraniční politiky na nástroj vnitropolitického boje. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se postavil na stranu K. Schwarzenberga. Naopak P. Nečase se zastal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), dle něhož některé zahraničně politické postoje vadí a komplikují přístup na zahraniční trhy. Obdobné stanovisko zaujal i ministr zahraničních věcí přechodné vlády J. Fischera (a v době incidentu předseda česko- -čínské obchodní komory) Jan Kohout s tím, že věří, že podobné výroky by mohly napomoci k započetí nezbytné a potřebné veřejné debaty o vztahu zahraniční politiky a proexportní politiky jako protikrizového faktoru 6. Stejný názor podpořil později při recepci u příležitosti založení komunistické Číny prezident V. Klaus. 7 Sám předseda vlády v reakci na tuto diskusi korigoval své výroky tím, že dle něj obhajoba lidských práv musí zůstat jednou z klíčových komponent české zahraniční politiky. Česká republika ale podle něj nemá být papežštější než papež a má se v této otázce chovat podobně jako další členové Evropské unie. 8 Ani tato epizoda nakonec nepřerostla v širší politickou debatu. Někteří komentátoři poukazovali na to, že premiér Nečas pouze chtěl posílit svou pozici před kongresem ODS u konzervativního (či proprezidentského) křídla strany. Na druhou stranu reflektuje jednu z hlubokých dělících linií v českém zahraničněpolitickém smýšlení, která navíc tváří v tvář postupujícímu ochabování hodnotového založení evropské integrace a hospodářskému nástupu nových, zejména východních ekonomik (Číny) bude v dalším období nabývat na významu. Její mezinárodní přesah ostatně podtrhuje to, že si tohoto necelý týden trvajícího příběhu všiml i týdeník The Economist. V článku No More Mr. Nice Guy extrapoluje Nečasovu pozici s odkazem ke dvaceti letům české zahraniční politiky v duchu Václava Havla 9. Skutečnost, že předseda vlády uvedl svá slova do snahy začlenit českou pozici do evropského mainstreamu, potvrzuje tendenci zplošťovat českou vnější podporu lidským právům z posledních let a patrně bude skutečně možné očekávat hlubší reflexi tohoto tématu v dohledné době. O to je nicméně zajímavější, že v jiné zahraničněpolitické oblasti bylo vybočování z evropského rámce naopak považováno ze strany české vlády za ctnost. Jde o poslední výraznější politické téma roku 2012, aktivní hlasování ČR proti uznání statutu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu OSN na podzimním zasedání Valného shromáždění. Toto téma je důsledněji rozebráno v mediální kapitole (kapitola 2) a v multilaterální kapitole (kapitola 15). Kromě těchto tří politických debat docházelo pak již spíše jen k dílčím sporům (některé z nich jsou popsány níže) a s nimi se česká zahraničněpolitická diskuse v roce 2012 v podstatě vyčerpala. 17

18 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY EXEKUTIVNÍ ROZMĚR TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Vláda 10 Vláda vstupuje do procesu tvorby české zahraniční politiky na třech úrovních: 1) vláda jako tvůrce a garant procedurálního nastavení tvorby zahraniční politiky, 2) vláda jako koordinátor a vykonavatel české zahraniční politiky, 3) diplomacie předsedy a členů vlády. Možnost měnit pravidla hry, čili pravidla tvorby zahraniční politiky, patří bezesporu k nejvýznamnějším pravomocem vlády, byť struktura tvorby ČZP je spíše určována legislativními akty (tj. legislativní složkou moci). Nejčastěji vláda proměňuje strukturu tvorby ČZP pomocí změn jednacího řádu, k čemuž ovšem dochází spíše ojediněle. V roce 2011 se odehrál ostrý spor, který rozdělil koalici, a to ohledně změny jednacího řádu vlády, jenž významným způsobem ovlivnil koordinaci a výkon české unijní politiky (zřízení státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR). Žádný podobně vyhrocený spor stran zásahu do procesu tvorby ČZP v roce 2012 nenastal, navržené kroky byly schvalovány konsenzuálně. Jedinou významnější agendou, kterou vláda v tomto ohledu sledovala, bylo zapojení České republiky do mezinárodních organizací. Již v roce 2011 byly podniknuty první analýzy, jež měly za cíl zmapovat počet a způsob zapojení České republiky do mezinárodních organizací (ČR je členem několika stovek organizací) a vyhodnotit efektivitu tohoto zapojení. V roce 2012 pak byly tyto analýzy vzaty vládou na vědomí a jednotlivým ministerstvům bylo uloženo nevstupovat do žádných nových finančně významných závazků vůči mezinárodním organizacím bez předchozího souhlasu vlády. Toto opatření proměnilo dosavadní praxi, kdy zejména resortní zapojení do mezinárodních organizací mohlo probíhat bez předchozího souhlasu vlády. Zároveň vláda uložila ministerstvu zahraničních věcí, aby za součinnosti všech resortů a orgánů státní správy (včetně parlamentu) získala (vůbec první) souhrnný přehled o všech závazcích ČR vůči mezinárodním organizacím. V návaznosti na to vláda na počátku května schválila jedno z mála ukončení členství v mezinárodních organizací za poslední roky (šlo o členství v Americké organizaci daňových správ). V podobném duchu vláda usilovala o strategičtější přístup k optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Další dílčí změnou byl vládní návrh novelizace zákona o ozbrojených silách ČR, který posílil pravomoci ministra obrany při rozhodování o poskytnutí letecké přepravy materiálu či osob v případě humanitárních či podobných událostí. Cílem bylo umožnit adekvátní reakci zejména v akutních případech, kdy je nutné z humanitárních důvodů urychleně dopravit ať už osoby, či přepravit materiál v rámci těchto záchranných a humanitárních operací. Kromě v úvodu zmíněných rozporů ohledně mandátu a pozice ČR vůči Fiskálnímu paktu nedošlo snad vůbec poprvé za dobu, kdy je tato analýza činěna na jednání vlády k veřejně doložitelnému rozporu ohledně výkonu a koordinace české zahraniční politiky. Všechny zahraničněpolitické kroky, které byly předloženy a schvalo- 18

19 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 vány na jednání vlády, byly schváleny jednomyslně a bez potíží. Nelze přitom říci, že by to bylo dáno menší relevancí schvalovaných témat vždy jde o politickou interpretaci toho kterého tématu a o jeho následnou politizaci. V roce 2012 však k podobné politizaci nedocházelo. Mnoho vládních usnesení se týkalo české obranné politiky. Kromě pravidelných informací o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR a informací o vojenských cvičeních Armády České republiky se zahraničními partnery doma i v zahraničí vláda na počátku února jednomyslně schválila Záměr na zajištění vzdušné obrany. V únoru rovněž projednala informaci k možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159 a později též informace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozováním letounů JAS-39 Gripen. Dále v průběhu roku 2012 vláda schválila návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany (předmětem dohody je úprava podmínek účasti podniků z jednoho státu při pořizování materiálu a služeb pro účely ve druhém státě a minimalizace znevýhodnění soutěžitelů pocházejících z druhého státu). V minulých letech pravidelně provázela politická reakce a diskuse návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích. V květnu vláda jednomyslně schválila tento návrh pro roky 2013 a 2014 (s výhledem na rok 2015) a přidržela se tak původního slibu, že zahraniční nasazení AČR bude plánováno vždy s víceletým horizontem. Jak uvidíme níže, v roce 2012 tento návrh žádná větší politická debata neprovázela. Na stejném zasedání vláda rovněž schválila návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany ČR, návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce Vládní povahu měla také schválená Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až Vláda musela v roce 2012 posvětit změnu výše příspěvku České republiky do civilního a vojenského rozpočtu NATO a do programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy o zhruba 18 mil. Kč, o němž předtím rozhodla Severoatlantická rada. V létě byla provedena změna ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, což je pravomocí vlády stejně jako souhlas s případnou spoluprací českého Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí mocnosti, dle informací z vládního portálu k tomu došlo v roce 2012 dvakrát (toto je projednáváno v utajeném režimu). V unijní problematice byl jedním z důležitých vládních aktů (kromě projednávání mandátů vlády pro bruselská jednání) návrh konvergenční strategie (ta byla odmítnuta v Senátu s převahou opozice, v roce 2011 byla podobně Senátem odmítnuta česká vládní pozice ke strategii 2020) a rámcová pozice k návrhům nařízení pro politiku soudržnosti Z dalších koncepčních materiálů vláda ještě schválila koncepci zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2013 a střednědobý výhled jejího financování do roku

20 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Předseda vlády P. Nečas při svých diplomatických aktivitách navázal na rok Většina cest či přijatých delegací reflektovala buď tradiční geografické priority ČR (Slovensko, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Německo /a Sasko/, Francie, Albánie, Polsko) nebo priority tematické (Afghánistán, Irák, Vatikán). Dále premiér svou diplomacií zvýrazňoval prioritní témata své vlády (Velká Británie, Švédsko či Nizozemsko s ohledem na EU či Izrael s ohledem na Blízký východ). Premiér plnil svou roli reprezentanta na multilaterálních fórech (zejména EU, NATO a Visegrádská skupina). Novým rysem, který byl historicky poprvé vyzkoušen v roce 2011, jsou společná vládní zasedání s delegacemi vlád druhého státu (dosud došlo k takovému setkání s Izraelem, Polskem a Slovenskem). I pro rok 2012 platí postřeh z roku 2011, že premiérskou diplomacii lze hodnotit kladně, P. Nečas se soustředil na jasné priority a dařilo se realizovat setkání s významnými partnery (což nemusí být vždy pravidlem). Za určitý deficit je možné považovat užší geografické zaměření premiérských cest, kterému by napomohlo budování pevnější sítě vazeb zejména v rámci EU, neboť premiérské cesty se v letech vcelku opakovaly. Na druhou stranu možná šlo o snahu důsledně sledovat existující priority a vazby, zatímco širší geografický rozměr má tradičně diplomacie ministra zahraničních věcí (a v Nečasově vládě také místopředsedy vlády) Prezident Václav Klaus vstupoval do politické a mediální diskuse v roce 2012 v souladu se svými ideovými východisky, ovšem v porovnání s roky 2009 až 2010 v mnohem menší míře. Z hlediska prezidentských pravomocí si V. Klaus obdobně široce, jako v roce 2009, vyložil svůj ústavní mandát podpisem ratifikovat mezinárodní smlouvy, když odmítal podepsat dodatek Lisabonské smlouvy, zavádějící zřízení evropského mechanismu stability do evropského primárního práva. Česká republika tak byla poslední zemí, která tzv. euroval ratifikovala, praktické fungování mechanismu tato situace ovšem ohrozit nemohla. Prezidentovi byla umožněna demonstrace svého protiunijního postoje, byť bez většího praktického dosahu, kromě toho, že Česká republika tím byla opět postavena mimo konsenzuální evropský proud. Z hlediska prezidentských diplomatických aktivit bylo možné v průběhu posledního roku V. Klause v prezidentské funkci konstatovat určitý pozitivní posun, kdy prezident částečně vyrovnal deficit zahraničních návštěv (či jejich přijetí) od významných evropských partnerů. Prezident v roce 2012 mj. cestoval do Rakouska či Itálie (tradičně pak na Slovensko a do Polska). Přesto se nelze ubránit dojmu určité dlouhodobé diplomatické izolace, kterou neprorazil ani v posledním loučícím roce ve funkci, jakkoli veřejné informace z Kanceláře prezidenta republiky takové závěry vždy důsledně odmítaly. Vrcholem diplomatických aktivit českého prezidenta v roce 2012 z hlediska zájmů ČR byla jednoznačně pracovní návštěva německého prezidenta Joachima Gaucka, který mj. spolu s V. Klausem navštívil obec Lidice, jež si připomínala 70 let od jejího vypálení nacistickým Německem. Kromě toho český prezident v roce 2012 cestoval např. do Turecka, do Laosu a na zasedání ASEM, tradičně také na Valné shromáždění do New Yorku, v Praze přijal mj. hlavy států Islandu, Ázerbájdžánu či Kazachstánu. 20

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011 Analýza ÚMV Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2011 ANALÝZA ÚMV Praha 2012 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2009 ANALÝZA ÚMV Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Dne 20. dubna 2015 proběhly v Praze již třetí mezivládní konzultace České republiky a Polska. Setkání, které

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodem Činnost v roce 2013 Hospodaření spolku Spolkové orgány a činovníci Členská základna Příloha: Účetní závěrka 2013 1. Úvodem V roce

Více

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 18.01.2011 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Zpráva delegace Výboru pro mezinárodní obchod z návštěvy Maďarska (Budapešť) ve dnech 29. 30. listopadu 2010 CM\850274.doc

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2008 ANALÝZA ÚMV Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad 1 Role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd náměstek ředitele NBÚ j.smid@nbu.cz 2 Obsah Něco z historie Vliv Internetu na národní hospodářství Legislativní rámec Hlavní činnosti NCKB NCKB

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více