Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV"

Transkript

1 Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV

2

3 Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV Praha 2013

4 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha), Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha), Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (ÚMV, Praha), JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK, Praha), Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. (Metropolitní univerzita Praha), PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (ÚMV, Praha), Doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV, Praha), PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno), Mgr. Dan Marek, PhD., M.A. (Filozofická fakulta UP, Olomouc), Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd UK, Praha). Publikace je výstupem zpracovaným podle časového harmonogramu výzkumné činnosti ÚMV, který vychází z materiálu Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i., na léta Hlavní recenzent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. Recenzenti dílčích kapitol: Mgr. Filip Černoch, Ph.D. phdr. Petr Kaniok, Ph.D. Tuto publikaci podpořila ČSOB. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV Vydal Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v Praze roku Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Praha 2013 Vědecký redaktor: PhDr. Vladimír Trojánek Obálka s použitím obrazu Petra Štengla Imprese 24: Jan Šavrda Tisk: Petr Dvořák Tiskárna, Dobříš ISBN

5 Obsah Úvodem...9 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce Michal Kořan Kapitola 2 Mediální kontext české zahraniční politiky...27 Lenka Vochocová, Vlastimil Nečas ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky...51 Vít Beneš, Mats Braun Kapitola 4 Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky...73 Vít Střítecký ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 5 Spolková republika Německo v české zahraniční politice...85 Vladimír Handl Kapitola 6 Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice Michal Kořan

6 ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY Kapitola 7 Spojené státy americké v české zahraniční politice Ondřej Ditrych Kapitola 8 Rusko v české zahraniční politice Petra Kuchyňková Kapitola 9 Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice Petra Cibulková Kapitola 10 Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice Marek Čejka, Michaela Ježová, Bronislav Bechyňský Kapitola 11 Francie v české zahraniční politice Eliška Tomalová Kapitola 12 Velká Británie v české zahraniční politice Zuzana Kasáková Kapitola 13 Dálný východ v české zahraniční politice Rudolf Fürst Kapitola 14 Subsaharská Afrika v české zahraniční politice Ondřej Horký-Hlucháň

7 ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Kapitola 15 Multilaterální rozměr české zahraniční politiky Šárka Moravcová Kapitola 16 Hospodářský rozměr české zahraniční politiky Štěpánka Zemanová Kapitola 17 Energetika ve vnějších vztazích České republiky Lukáš Tichý Kapitola 18 Rozvojový rozměr české zahraniční politiky Ondřej Horký-Hlucháň Kapitola 19 Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky Veronika Bílková Kapitola 20 Kulturní rozměr české zahraniční politiky Jana Peterková, Eliška Tomalová Seznam zkratek Résumé Vybraná literatura k české zahraniční politice vydaná v roce O autorech...352

8

9 úvodem Úvodem Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., od roku 2007 systematicky pozoruje českou zahraniční politiku (ČZP). Od té doby vydal pět analytických monografií, v nichž po celou dobu sleduje základní konceptuální rámec. Analýza je strukturována tak, že nejdříve je ve dvou kapitolách zkoumán celkový domácí politický a mediální kontext české zahraniční politiky a je identifikován vliv a zapojení jednotlivých hlavních aktérů české zahraniční politiky. Druhá část se zaměřuje na nejdůležitější tematické oblasti české zahraniční politiky na české působení v Evropské unii a na českou bezpečnostní a obrannou politiku. Třetí část zachycuje hlavní trendy a dynamiku českého působení v bezprostředním regionu střední Evropy. Čtvrtá část mapuje jednotlivé významné bilaterální a regionální relace a pátá část analyzuje zapojení České republiky v dalších tematických a multilaterálních oblastech. Zároveň všechny kapitoly respektují jednotnou analytickou strukturu, kdy si každá kapitola opět nejprve všímá politického a konceptuálního kontextu jako základního vnitropolitického východiska pro zahraniční politiku. Poté pak všechny kapitoly popisují a analyzují konkrétní agendu a události za rok 2012 a jejich dopad a význam pro zahraniční politiku. Většina autorů také zahrnula analýzu zapojení jednotlivých aktérů v jejich sledované oblasti a mediální pokrytí. Autorský tým klade důraz na kontinuitu jak v konceptuálním, tak i tematickém ohledu. Proto může analýza stavět na robustním empirickém základě a dále prohlubovat porozumění české zahraniční politice. Kniha obsahuje 20 kapitol, na nichž se podílelo 22 autorů z Ústavu mezinárodních vztahů a dalších spolupracujících pracovišť (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno; Vysoká škola ekonomická, Praha). Většina autorů poukazuje na relativní klidnou kontinuitu v roce 2012, dotvoření konceptuální či programové báze, snahu vyrovnat se s hospodářskou krizí. Zároveň však celkové shrnutí jednotlivých kapitol nabízí zajímavý argument, jehož platnost ukáží až následující léta, totiž že česká zahraniční politika komplexněji než v posledních letech reagovala na globální či regionální procesy a výzvy a reflektuje je ve své výsledné podobě (byť v mnoha případech se zpožděním, a to i značným). Tento argument se však téměř netýká obecného politického a mediálního zázemí (část I) ČZP. V politické sféře přetrvává obecný nezájem o zahraniční politiku, sebezahleděnost české debaty a nelze říci, že by česká politická diskuse dodávala potřebné impulzy pro vlastní výkon zahraniční politiky. Obdobným způsobem vyznívá i kapitola věnovaná mediálnímu pokrytí zahraniční politiky, která konstatuje, že pokračují tendence ke zplošťování, personalizaci, emocionalizaci zahraniční politiky, což je možné dát do souvislosti s pokračováním trendu (nutné?) komercionalizace 9

10 úvodem českého mediálního prostoru. Určitou výjimku v tomto ohledu tvoří debata o Evropské unii (kapitola 3), kdy oproti roku 2011 došlo ke zvýšenému zájmu o konkrétní unijní témata, přičemž na nejobecnější úrovni se zejména krystalizoval český postoj vůči postupu tzv. diferencované integrace. Bezpečnostní a obranný rozměr ČZP (kapitola 4) nepřinesl zásadnější zvraty, hlavními tématy byla příprava a důsledky summitu v Chicagu a obecný vývoj v transatlantických vztazích a jejich dopad na unijní bezpečnostní komunitu. Vůči Německu (kapitola 5) hledala v roce 2012 česká politika zejména odpověď na dvojjedinou otázku: na vztah k evropské integraci (záchraně eura a reformě EU) a k Německu jako hlavnímu protagonistovi tohoto procesu současně. Jedním z nejúspěšnějších vektorů ČZP je sousedská politika jak v rámci visegrádské spolupráce, tak i bilaterálně s Polskem a Slovenskem (kapitola 6). Kapitola 7 poukazuje na postupné upevňování víceúrovňového vztahu s USA, nacházení nových témat, to vše po citelném propadu v česko-amerických vztazích po roce 2009 (po nástupu prezidenta Baracka Obamy). Vztah k Rusku (kapitola 8) rovněž patřil k mediálně i politicky více sledovaným, dle autorky došlo k prohloubení politických rozporů stran patřičné politiky vůči Rusku na jedné straně existuje kritický proud, který ještě zesílil po znovuzvolení prezidenta Vladimira Putina a jeho příklonu k méně liberálnímu pojetí vlády, na druhé straně stojí ti, kteří v Rusku zejména spatřují ekonomickou příležitost, bez ohledu na vnitropolitický vývoj. Oba postoje se pak bezprostředně dotýkají hlavní ekonomické náplně bilaterálního vztahu v roce 2012 energetiky a dostavby JE Temelín. Bilaterální a multilaterální vztahy vůči zemím Východního partnerství (kapitola 9) byly částečně poznamenány oslabením prodemokratického procesu v některých zemích, což se negativně projevilo i v pozici těchto zemí vůči EU. Rok 2012 byl proto zásadní pro hledání vyváženého přístupu vůči těmto zemím za daných podmínek. Ve vztahu vůči Blízkému východu a procesům Arabského jara (kapitola 10) si ČR zachovala svůj zdrženlivý postoj při zdůrazňování tradiční silné vazby k Izraeli. Rovněž tento rozměr ČZP přispěl k významnějším politickým a veřejným debatám, a to zejména díky podzimnímu hlasování Valného shromáždění OSN o statutu Palestiny, kdy ČR jako jediná země EU aktivně hlasovala zamítavě. Bilaterální vazby vůči Francii a Velké Británii (kapitola 11 a 12) se od sebe částečně lišily, neboť díky názorové blízkosti v některých unijních tématech byl krátkodobě posílen vztah s V. Británií, zatímco Francie se po tamních prezidentských volbách ještě více vzdálila z českého zahraničněpolitického orbitu, navzdory skutečnosti, že francouzská společnost Areva podala nabídku na rozšíření kapacit JE Temelín. K oblasti Dálného východu, která tradičně leží spíše v pozadí pozornosti, autor (kapitola 13) poznamenal, že rok 2012 bude v budoucnosti připomínán jako deklarovaný počátek nástupu Číny do prostoru střední a východní Evropy, což je dáno zejména převratným ustanovením semi-institucionalizovaného dialogu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V kapitole 14, věnované subsaharské Africe, autor konstatuje zejména skutečnost, že v roce 2012 započala postupná proměna vnímání afrického kontinentu jako problému směrem k příležitosti, jež ovšem přichází se zpožděním a jen pozvolna se promítá do reálné zahraniční politiky. 10

11 úvodem Závěrečná část knihy popisuje různé tematické oblasti ČZP. Kapitola 15, věnovaná českým multilaterálním aktivitám (vyjma EU a NATO), je vcelku kritická, zejména kvůli přetrvávajícímu politickému nezájmu o tuto oblast, ale i vzhledem k tomu, že globální či regionální multilateralismus je podceňován jako koncept, navzdory tomu, že představuje jednu z mála možností, jak stát velikosti České republiky může čelit stávajícím či budoucím regionálním a globálním výzvám. Zároveň ovšem autorka poukazuje na skutečnost, že z ekonomických důvodů proběhla mnoharesortní debata o efektivitě zapojení ČR do multilaterálních organizací, jež může vyústit v určitou změnu přístupu. Vnější ekonomické vztahy (VEV) a hospodářský rozměr ČZP (kapitola 16) nadále trpěly rivalitou mezi MZV a MPO, kterou nepotlačila ani meziresortní dohoda z roku Zároveň ale došlo k dotvoření konceptuální a programové báze VEV a exportérům se částečně dařilo přesouvat do mimounijních zemí, což lze považovat za pozitivní trend k diferenciaci závislosti na exportu do zemí EU. Energetická kapitola (17) zejména zachycuje reakce ČR na regionální energetické výzvy (dodávky surovin a kapacita přenosových soustav), na snahu ovlivnit unijní diskuse k energetické politice, stejně jako na osud energetické koncepce a jaderné energetiky přímo v ČR. Spíše kladně vyznívá kapitola (18) analyzující zahraniční rozvojovou spolupráci, kdy autor zmiňuje pozitivní paradox, že navzdory nepříznivému politickému a ekonomickému vývoji v ČR se daří udržet objem prostředků pro rozvojovou spolupráci a zároveň i postupně zkvalitňovat jejich vynakládání. Obdobně kladně vyznívá také kapitola lidskoprávní (19), jejíž autorka vyzdvihuje zejména aktivní využívání českého členství v Radě OSN pro lidská práva a také úspěšné podstoupení tzv. univerzálního periodického průzkumu stavu lidských práv v ČR. Konečně pak kapitola zasvěcená kulturnímu rozměru ČZP (kapitola 20) odkazuje na upevnění konceptuálního rámce pro tuto politiku v roce 2011, ale zároveň snahu hledat další alternativní cesty, jak kulturní dimenzi ČZP udržet a rozvíjet za podmínek hospodářské krize, ale také za podmínek rostoucí konkurence v tomto odvětví ze strany další aktérů a zemí. Na tomto místě je nutné podotknout, že z důvodů kapacitních nebyla v letošním vydání analýzy zařazena kapitola, věnovaná Latinské Americe, a bohužel z personálních důvodů nebyla zařazena ani kapitola, věnovaná jedné z prioritních oblastí české zahraniční politiky zemím západního Balkánu. V příštím roce obě kapitoly zařazeny budou a zhodnotí vývoj za celé období Projekt každoročních analýz české zahraniční politiky má několik cílů: 1) přispět k budování rozsáhlého a kontinuálního empirického a analytického materiálu pro budoucí badatelské zpracování, 2) pokusit se (byť v omezenější míře) být kritickou reflexí české zahraniční politiky, s tím souvisí 3) úsilí napomoci k potřebné diskusi o české zahraniční politice. Čtvrtým cílem, lépe řečeno naším přáním, je, aby se každoroční publikace o české zahraniční politice stala vyhledávaným informačním materiálem pro studenty, pro širší zainteresovanou veřejnost, stejně jako pro zahraniční diplomatickou komunitu. Za tým autorů si dovolím jako každý rok vyjádřit naději, že publikace Česká zahraniční politika v roce Analýza ÚMV tyto cíle naplní. K tomu se však sluší dodat, že kniha by nemohla vzniknout bez značného úsilí, nasazení a profesionálního přístupu všech složek Ústavu mezinárodních vztahů, ze- 11

12 úvodem jména jeho edičního a informačního oddělení, ale také personálního oddělení, útvaru vnějších vztahů a mnoha stážistů, kteří svou obětavostí zásadně pomohli autorskému týmu v jeho práci. Obrovský dík náleží hlavnímu recenzentovi Pavlovi Pšejovi z Fakulty sociálních studií v Brně, který se postavil nelehkému úkolu tento komplexní počin nezávislým a kritickým pohledem posoudit. Zároveň jsme vděčni za velice nápomocné reflexe od dílčích recenzentů Filipa Černocha a Petra Kanioka, rovněž z brněnské FSS MU, kteří svým zhodnocením velkým dílem přispěli k finalizaci kapitoly energetické a unijní. Za autorský tým bych dále rád vyjádřil poděkování představitelům Ministerstva zahraničních věcí ČR, dalších resortů a státních institucí, kteří svou podporou a ochotou sdílet své názory či postřehy přispěli nemalou měrou ke vzniku této publikace. Na závěr se sluší poděkovat Československé obchodní bance, a. s., jež finančně dlouhodobě podporuje aktivity ÚMV spjaté s českou zahraniční politikou, tuto publikaci nevyjímaje. Michal Kořan 12

13 Část I: Tvorba a kontext české zahraniční politiky v roce 2012

14

15 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Kapitola 1 Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 Michal Kořan Od roku 2007, kdy na těchto stránkách analyzujeme politický kontext tvorby české zahraniční politiky (ČZP), prochází tato rovina ČZP postupným vývojem. Léta byla poznamenána enormní polarizací stran zahraniční politiky, která se projevovala jak v exekutivní, tak i v legislativní dimenzi. Po katarzi tohoto stavu, ztělesněného pádem vlády uprostřed českého předsednictví Radě EU, naopak dochází k postupnému vyprazdňování politické diskuse o zahraniční či unijní politice. Ve druhé polovině roku 2009 se tvorba české zahraniční politiky zcela soustředila do rukou exekutivy, na úroveň jednotlivých resortů. Senát i Poslanecká sněmovna se staly platformou pro pouhé technické stvrzování mezinárodních smluv. V politickém prostředí se nediskutovalo o žádných význačných zahraničněpolitických otázkách (s výjimkou sporu o ratifikaci Lisabonské smlouvy) a legislativa tak selhávala v úloze artikulovat a agregovat politické zadání, podněty či vykonávat kontrolu exekutivní moci. Dalším nepříznivým důsledkem politického ticha v období přechodné vlády Jana Fischera byla naprostá odevzdanost politických stran. Ke změně nedošlo ani ve druhé polovině roku 2010 po řádných parlamentních volbách. Z nich vzešla středopravá vláda s původně mimořádně silným mandátem, ovšem v roce 2010 nebyla vedena žádná širší politická rozprava. Kromě exekutivních kompetenčních sporů mezi ministrem zahraničních věcí a předsedou vlády (zejm. rok 2011), české politice zcela dominovala sebestředná domácí agenda, která spolu s postupně rostoucím ochromením vládní koalice znemožňovala potřebnou debatu i o politice zahraniční. Parlament od roku 2010 nadále ztrácel na svém postavení jako platformy pro politickou diskusi o zahraniční politice. Tento relativní klid na druhou stranu umožnil mnohaúrovňovou a meziresortní přípravu nové zahraničněpolitické koncepce, jež byla vládou přijata v červenci Přijímání koncepce vyvolalo po mnoha letech zdravý a kritický zájem zainteresované veřejnosti, médií a některých politiků. Koncepce zahraniční politiky ČR je dle soudu autora této kapitoly 1, navzdory jejímu technicist- 15

16 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY nímu a neutrálnímu jazyku, ambiciózním dokumentem, který nastínil důležitý posun v chápání českých národních zájmů. Národní zájmy dle nové koncepce stojí a padají s osudem celého euroatlantického civilizačního prostoru a hlavním zájmem ČR je přispívat k zachování vlivu a principů tohoto civilizačního okruhu. Koncepce tak má své silné politické poselství česká vláda se přihlásila ke sdílené odpovědnosti za euroatlantický prostor a spojila české národní zájmy s jeho osudem, a vyvázala tak české národní zájmy z úzce geopolitického realistického pojetí. Přesto však zejména působením prezidenta Václava Klause byla koncepce neutralizována, neboť velká část médií a zainteresované veřejnosti přijala jím prosazovanou tezi, že koncepce je bezobsažným, byrokratickým materiálem, jenž navíc není schopen nabídnout patřičnou interpretaci českých národních zájmů. Prizmatem tohoto předchozího vývoje je pak interpretován i politický kontext české zahraniční politiky v roce Hlavní otázky pro následující text jsou: 1) zda pokračující vládní paralýza, obecný politický nezájem a čas od času se vyskytnuvší politická polarizace dále posilovaly své negativní dopady na českou zahraniční politiku; 2) zda či jakým způsobem česká zahraniční politika reagovala na hlavní mezinárodněpolitické výzvy roku 2012; 3) zda či jakým způsobem se dařilo naplňovat koncepci české zahraniční politiky z července POLITICKÝ KONTEXT TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Pravděpodobně nejzávažnější diskuse v roce 2012 se v zahraničněpolitickém prostoru odehrála na exekutivní, vnitrokoaliční úrovni. Byla vedena o zapojení České republiky do nově připravovaných unijních (či mezivládních) institucionálních plánů, zaměřených na záchranu eurozóny. Toto téma podrobně mapuje evropská kapitola (kapitola 3), zde jen v krátkosti připomeňme, že šlo o postoj českého premiéra na lednovém summitu EU, že se ČR jako jediná země s Velkou Británií nepřipojí k rozpočtové unii EU. Hlavní výměna názorů byla (vcelku i nevybíravě) vedena mezi Petrem Nečasem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Do diskuse krátce vstoupil i prezident V. Klaus, který se postavil za rozhodnutí premiéra. Postoj a nejednotnost české vlády k fiskální smlouvě byly tématem poslanecké interpelace, kdy premiér Nečas uznal, že povaha komunikace mezi ním a ministrem zahraničních věcí poškozuje ČR. 2 Zjitřené poměry neeskalovaly do větších politických rozměrů, během několika dní se oba hlavní aktéři sešli a vzájemně se dohodli na větší zdrženlivosti a na snaze nalézt kompromisní řešení. 3 Z hlediska tématu této kapitoly je však důležité, že žádná rozsáhlejší politická diskuse (v parlamentu či prostřednictvím médií) k českému postoji vůči budoucnosti eurozóny téměř nenásledovala. Druhým zahraničněpolitickým svárem, který výrazněji zasáhl českou politickou a veřejnou debatu, bylo prohlášení premiéra P. Nečase na zahájení strojírenského veletrhu v Brně (září 2012). Premiér v Brně zkritizoval módní politické projevy, jako je umělé a falešné adorování ruské skupiny Pussy Riot, či přehnanou podporu tibetského vůdce dalajlamy ( dalajlamismus ). Tyto projevy dle něho nejsou podporou 16

17 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 svobody a demokracie, naopak mají špatný vliv na český export. 4 S první velice ostrou reakcí na premiérova slova přišel opět ministr zahraničních věcí, který dokonce vyslovil obavy o osud vlády. Ministr Schwarzenberg dále vyjádřil víru, že žádný český ministr zahraničí nikdy neskloní hlavu před velmocemi, pokud půjde o lidská práva. Proti diktátorům se musí postupovat stejně, ať jsou jakkoli velcí. 5 Proslov na strojírenském veletrhu pak rozpoutal vcelku ojedinělou politickou odezvu. Za ministra zahraničních věcí se postavilo vedení TOP 09, do diskuse vstoupila i opoziční ČSSD, zopakovala svou kritiku vícekolejnosti české zahraniční politiky a redukci zahraniční politiky na nástroj vnitropolitického boje. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se postavil na stranu K. Schwarzenberga. Naopak P. Nečase se zastal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), dle něhož některé zahraničně politické postoje vadí a komplikují přístup na zahraniční trhy. Obdobné stanovisko zaujal i ministr zahraničních věcí přechodné vlády J. Fischera (a v době incidentu předseda česko- -čínské obchodní komory) Jan Kohout s tím, že věří, že podobné výroky by mohly napomoci k započetí nezbytné a potřebné veřejné debaty o vztahu zahraniční politiky a proexportní politiky jako protikrizového faktoru 6. Stejný názor podpořil později při recepci u příležitosti založení komunistické Číny prezident V. Klaus. 7 Sám předseda vlády v reakci na tuto diskusi korigoval své výroky tím, že dle něj obhajoba lidských práv musí zůstat jednou z klíčových komponent české zahraniční politiky. Česká republika ale podle něj nemá být papežštější než papež a má se v této otázce chovat podobně jako další členové Evropské unie. 8 Ani tato epizoda nakonec nepřerostla v širší politickou debatu. Někteří komentátoři poukazovali na to, že premiér Nečas pouze chtěl posílit svou pozici před kongresem ODS u konzervativního (či proprezidentského) křídla strany. Na druhou stranu reflektuje jednu z hlubokých dělících linií v českém zahraničněpolitickém smýšlení, která navíc tváří v tvář postupujícímu ochabování hodnotového založení evropské integrace a hospodářskému nástupu nových, zejména východních ekonomik (Číny) bude v dalším období nabývat na významu. Její mezinárodní přesah ostatně podtrhuje to, že si tohoto necelý týden trvajícího příběhu všiml i týdeník The Economist. V článku No More Mr. Nice Guy extrapoluje Nečasovu pozici s odkazem ke dvaceti letům české zahraniční politiky v duchu Václava Havla 9. Skutečnost, že předseda vlády uvedl svá slova do snahy začlenit českou pozici do evropského mainstreamu, potvrzuje tendenci zplošťovat českou vnější podporu lidským právům z posledních let a patrně bude skutečně možné očekávat hlubší reflexi tohoto tématu v dohledné době. O to je nicméně zajímavější, že v jiné zahraničněpolitické oblasti bylo vybočování z evropského rámce naopak považováno ze strany české vlády za ctnost. Jde o poslední výraznější politické téma roku 2012, aktivní hlasování ČR proti uznání statutu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu OSN na podzimním zasedání Valného shromáždění. Toto téma je důsledněji rozebráno v mediální kapitole (kapitola 2) a v multilaterální kapitole (kapitola 15). Kromě těchto tří politických debat docházelo pak již spíše jen k dílčím sporům (některé z nich jsou popsány níže) a s nimi se česká zahraničněpolitická diskuse v roce 2012 v podstatě vyčerpala. 17

18 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY EXEKUTIVNÍ ROZMĚR TVORBY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Vláda 10 Vláda vstupuje do procesu tvorby české zahraniční politiky na třech úrovních: 1) vláda jako tvůrce a garant procedurálního nastavení tvorby zahraniční politiky, 2) vláda jako koordinátor a vykonavatel české zahraniční politiky, 3) diplomacie předsedy a členů vlády. Možnost měnit pravidla hry, čili pravidla tvorby zahraniční politiky, patří bezesporu k nejvýznamnějším pravomocem vlády, byť struktura tvorby ČZP je spíše určována legislativními akty (tj. legislativní složkou moci). Nejčastěji vláda proměňuje strukturu tvorby ČZP pomocí změn jednacího řádu, k čemuž ovšem dochází spíše ojediněle. V roce 2011 se odehrál ostrý spor, který rozdělil koalici, a to ohledně změny jednacího řádu vlády, jenž významným způsobem ovlivnil koordinaci a výkon české unijní politiky (zřízení státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR). Žádný podobně vyhrocený spor stran zásahu do procesu tvorby ČZP v roce 2012 nenastal, navržené kroky byly schvalovány konsenzuálně. Jedinou významnější agendou, kterou vláda v tomto ohledu sledovala, bylo zapojení České republiky do mezinárodních organizací. Již v roce 2011 byly podniknuty první analýzy, jež měly za cíl zmapovat počet a způsob zapojení České republiky do mezinárodních organizací (ČR je členem několika stovek organizací) a vyhodnotit efektivitu tohoto zapojení. V roce 2012 pak byly tyto analýzy vzaty vládou na vědomí a jednotlivým ministerstvům bylo uloženo nevstupovat do žádných nových finančně významných závazků vůči mezinárodním organizacím bez předchozího souhlasu vlády. Toto opatření proměnilo dosavadní praxi, kdy zejména resortní zapojení do mezinárodních organizací mohlo probíhat bez předchozího souhlasu vlády. Zároveň vláda uložila ministerstvu zahraničních věcí, aby za součinnosti všech resortů a orgánů státní správy (včetně parlamentu) získala (vůbec první) souhrnný přehled o všech závazcích ČR vůči mezinárodním organizacím. V návaznosti na to vláda na počátku května schválila jedno z mála ukončení členství v mezinárodních organizací za poslední roky (šlo o členství v Americké organizaci daňových správ). V podobném duchu vláda usilovala o strategičtější přístup k optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Další dílčí změnou byl vládní návrh novelizace zákona o ozbrojených silách ČR, který posílil pravomoci ministra obrany při rozhodování o poskytnutí letecké přepravy materiálu či osob v případě humanitárních či podobných událostí. Cílem bylo umožnit adekvátní reakci zejména v akutních případech, kdy je nutné z humanitárních důvodů urychleně dopravit ať už osoby, či přepravit materiál v rámci těchto záchranných a humanitárních operací. Kromě v úvodu zmíněných rozporů ohledně mandátu a pozice ČR vůči Fiskálnímu paktu nedošlo snad vůbec poprvé za dobu, kdy je tato analýza činěna na jednání vlády k veřejně doložitelnému rozporu ohledně výkonu a koordinace české zahraniční politiky. Všechny zahraničněpolitické kroky, které byly předloženy a schvalo- 18

19 Kapitola 1: Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2012 vány na jednání vlády, byly schváleny jednomyslně a bez potíží. Nelze přitom říci, že by to bylo dáno menší relevancí schvalovaných témat vždy jde o politickou interpretaci toho kterého tématu a o jeho následnou politizaci. V roce 2012 však k podobné politizaci nedocházelo. Mnoho vládních usnesení se týkalo české obranné politiky. Kromě pravidelných informací o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR a informací o vojenských cvičeních Armády České republiky se zahraničními partnery doma i v zahraničí vláda na počátku února jednomyslně schválila Záměr na zajištění vzdušné obrany. V únoru rovněž projednala informaci k možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159 a později též informace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozováním letounů JAS-39 Gripen. Dále v průběhu roku 2012 vláda schválila návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany (předmětem dohody je úprava podmínek účasti podniků z jednoho státu při pořizování materiálu a služeb pro účely ve druhém státě a minimalizace znevýhodnění soutěžitelů pocházejících z druhého státu). V minulých letech pravidelně provázela politická reakce a diskuse návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích. V květnu vláda jednomyslně schválila tento návrh pro roky 2013 a 2014 (s výhledem na rok 2015) a přidržela se tak původního slibu, že zahraniční nasazení AČR bude plánováno vždy s víceletým horizontem. Jak uvidíme níže, v roce 2012 tento návrh žádná větší politická debata neprovázela. Na stejném zasedání vláda rovněž schválila návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany ČR, návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce Vládní povahu měla také schválená Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až Vláda musela v roce 2012 posvětit změnu výše příspěvku České republiky do civilního a vojenského rozpočtu NATO a do programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy o zhruba 18 mil. Kč, o němž předtím rozhodla Severoatlantická rada. V létě byla provedena změna ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, což je pravomocí vlády stejně jako souhlas s případnou spoluprací českého Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí mocnosti, dle informací z vládního portálu k tomu došlo v roce 2012 dvakrát (toto je projednáváno v utajeném režimu). V unijní problematice byl jedním z důležitých vládních aktů (kromě projednávání mandátů vlády pro bruselská jednání) návrh konvergenční strategie (ta byla odmítnuta v Senátu s převahou opozice, v roce 2011 byla podobně Senátem odmítnuta česká vládní pozice ke strategii 2020) a rámcová pozice k návrhům nařízení pro politiku soudržnosti Z dalších koncepčních materiálů vláda ještě schválila koncepci zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2013 a střednědobý výhled jejího financování do roku

20 ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY Předseda vlády P. Nečas při svých diplomatických aktivitách navázal na rok Většina cest či přijatých delegací reflektovala buď tradiční geografické priority ČR (Slovensko, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Německo /a Sasko/, Francie, Albánie, Polsko) nebo priority tematické (Afghánistán, Irák, Vatikán). Dále premiér svou diplomacií zvýrazňoval prioritní témata své vlády (Velká Británie, Švédsko či Nizozemsko s ohledem na EU či Izrael s ohledem na Blízký východ). Premiér plnil svou roli reprezentanta na multilaterálních fórech (zejména EU, NATO a Visegrádská skupina). Novým rysem, který byl historicky poprvé vyzkoušen v roce 2011, jsou společná vládní zasedání s delegacemi vlád druhého státu (dosud došlo k takovému setkání s Izraelem, Polskem a Slovenskem). I pro rok 2012 platí postřeh z roku 2011, že premiérskou diplomacii lze hodnotit kladně, P. Nečas se soustředil na jasné priority a dařilo se realizovat setkání s významnými partnery (což nemusí být vždy pravidlem). Za určitý deficit je možné považovat užší geografické zaměření premiérských cest, kterému by napomohlo budování pevnější sítě vazeb zejména v rámci EU, neboť premiérské cesty se v letech vcelku opakovaly. Na druhou stranu možná šlo o snahu důsledně sledovat existující priority a vazby, zatímco širší geografický rozměr má tradičně diplomacie ministra zahraničních věcí (a v Nečasově vládě také místopředsedy vlády) Prezident Václav Klaus vstupoval do politické a mediální diskuse v roce 2012 v souladu se svými ideovými východisky, ovšem v porovnání s roky 2009 až 2010 v mnohem menší míře. Z hlediska prezidentských pravomocí si V. Klaus obdobně široce, jako v roce 2009, vyložil svůj ústavní mandát podpisem ratifikovat mezinárodní smlouvy, když odmítal podepsat dodatek Lisabonské smlouvy, zavádějící zřízení evropského mechanismu stability do evropského primárního práva. Česká republika tak byla poslední zemí, která tzv. euroval ratifikovala, praktické fungování mechanismu tato situace ovšem ohrozit nemohla. Prezidentovi byla umožněna demonstrace svého protiunijního postoje, byť bez většího praktického dosahu, kromě toho, že Česká republika tím byla opět postavena mimo konsenzuální evropský proud. Z hlediska prezidentských diplomatických aktivit bylo možné v průběhu posledního roku V. Klause v prezidentské funkci konstatovat určitý pozitivní posun, kdy prezident částečně vyrovnal deficit zahraničních návštěv (či jejich přijetí) od významných evropských partnerů. Prezident v roce 2012 mj. cestoval do Rakouska či Itálie (tradičně pak na Slovensko a do Polska). Přesto se nelze ubránit dojmu určité dlouhodobé diplomatické izolace, kterou neprorazil ani v posledním loučícím roce ve funkci, jakkoli veřejné informace z Kanceláře prezidenta republiky takové závěry vždy důsledně odmítaly. Vrcholem diplomatických aktivit českého prezidenta v roce 2012 z hlediska zájmů ČR byla jednoznačně pracovní návštěva německého prezidenta Joachima Gaucka, který mj. spolu s V. Klausem navštívil obec Lidice, jež si připomínala 70 let od jejího vypálení nacistickým Německem. Kromě toho český prezident v roce 2012 cestoval např. do Turecka, do Laosu a na zasedání ASEM, tradičně také na Valné shromáždění do New Yorku, v Praze přijal mj. hlavy států Islandu, Ázerbájdžánu či Kazachstánu. 20

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Obsah Předmluva 11 Rudolf Jindrák Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Vladimír Handl Úvod 13 Metodologický postup - empirická analýza a teorie rolí 15 Přehled rolí 18 Obecné předpoklady

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/14 vydáno dne 3. 1. 14 DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE Z hlavních politických institucí naší země má nejvyšší míru důvěry veřejnosti prezident

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2016 Čj. 2202/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. května 2016 v 10:00 h V Praze 27. dubna 2016 Čj. 2232/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Role národních parlamentů v Evropské unii

Role národních parlamentů v Evropské unii Role národních parlamentů v Evropské unii Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze u kulatého stolu konaného v rámci Národního konventu o EU 12. června 2015. Doporučení vypracoval analytický tým think-tanku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 10. listopadu 2016 Čj. 2280/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2236/04 V Praze dne 7. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2236/04 V Praze dne 7. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2236/04 V Praze dne 7. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 14. dubna 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Hlavní orgány OSN a jejich sídla

Hlavní orgány OSN a jejich sídla Variace 1 Hlavní orgány OSN a jejich sídla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Hlavní orgány OSN

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 503. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze konané dne 18. února 2010 ke Sdělení Komise Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více