doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D."

Transkript

1 Praxe doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph. D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha Univerzitní středisko Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové 2009 dosud: Metropolitní univerzita Praha, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií (kurzy Globální problémy světa; Globální terorismus; Subsaharská Afrika; Teritoriální kurz Kanada; Odborná angličtina pro mezinárodní vztahy), na Katedře anglofonních studií (kurzy Introduction to Culture and Literature of South Africa; English- Speaking Countries of Developing World - Africa), Katedře asijských studií (kurz Kolonialismus a Dekolonizace Asie) a Katedře politologie (Základy antropologie) 2006 dosud: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd, kabinet Sociální antropologie odborná asistentka, částečný úvazek; kurzy Politická antropologie; Teorie kultury v sociálních vědách; Antropologie kolonialismu a postkolonialismu; Antropologie subsaharské Afriky; Antropologie cestovního ruchu : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, odborná asistentka na Katedře aplikované lingvistiky; kurzy Dějiny a kultura zemí britského impéria; Management cestovního ruchu; Obchodní angličtina; Odborná angličtina pro specifické účely; Antropologie cestovního ruchu; na katedře sociologie PdF UHK kurz Sociokulturní antropologie; na Katedře politologie FF UHK kurz Kultura a politika : Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky, odborná asistentka (externí): kurz Antropologie Jiţní Afriky : Soukromá jazyková škola Lingua Trio, Hradec Králové; ředitelka, lektorka anglického jazyka : British Council, Praha; lektorka v oborech: Dějiny a kultura britského impéria; Metodika výuky odborného anglického jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření : Střední průmyslová škola strojní, Hradec Králové; pedagog, obor: anglický jazyk : Soukromá jazyková škola Jana, Hradec Králové; lektorka anglického jazyka : ONV Brno-venkov, ZŠ Ţidlochovice; učitelka Vzdělání Univerzita Karlova, Praha, Fakulta humanitních studií; docentka pro obor sociální a kulturní antropologie, 2012; habilitační práce Antropologický koncept kultury jako společenskovědní problém 1

2 Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky; Ph.D., 2005; obor: afrikanistika; disertační práce Kultura a národ Jižní Afriky Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Bc., červený diplom, 2005; obor: sociální antropologie Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Mgr., 1994, obor: anglistika a amerikanistika Masarykova univerzita, Brno (dříve UJEP), Pedagogická fakulta: PaedDr., 1984, obor: hudební studia, disertační práce Anticipace hudebních mikrostruktur Masarykova univerzita, Brno (dříve UJEP), Pedagogická fakulta: Mgr., červený diplom, 1984, obor: ruský jazyk-hudební výchova Oblasti výzkumu: Africká studia sociální antropologie Afriky, Jihoafrická republika; teorie kultury ve společenských vědách; nacionalismus a etnicita budování národa; kolonialismus a postkolonialismus; politická antropologie; globální terorismus; antropologie Evropy - restudie místních komunit, evropská kultura a identita; antropologie cestovního ruchu migrace, mobilita, mezinárodní turismus, vztah mezi hosty a hostiteli; turismus a politika identit, politika dědictví; angličtina pro specifické účely (antropologie a mezinárodní vztahy) Výzkumné projekty a granty Hlavní řešitelka a vedoucí řešitelského týmu grantu Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století, standardní grant č. P404/12/1040, Grantová agentura České republiky (GAČR), leden 2012 prosinec 2014 Řešitelka grantu Antropologie moderní Afriky, č. F5/b, FRVŠ, leden prosinec 2011 Řešitelka grantu Antropologie cestovního ruchu, č. F5/c, FRVŠ, leden prosinec 2008 Spoluřešitelka grantu NM2 - New Media for a New Millenium: MyVillageMyWay Roveň, č. IST , EK, Rámcový program 6 EURESCOM, září srpen 2007 Řešitelka grantu Sociální antropologie Evropské unie: měnící se místní společenství, vnitřní grant (Specifická věda) FF Univerzity Pardubice, leden-prosinec 2006 Spoluřešitelka grantu Plural Cities and Civic Ethnography: Teaching High-School Anthropology in Interactive Research Settings, č ; International Visegrad Fund, září 2004 leden 2005 Řešitelka grantu Přednáškový pobyt profesora sociální antropologie a afrikanistiky Richarda Werbnera, č. F5/a, FRVŠ, leden prosinec 2004 Zahraniční pracovní a studijní pobyty: Accra, Ghana: University of Ghana, Legon 2

3 2008 Pretoria, JAR: UNISA, University of Pretoria 2002 Piran, Slovinsko: 10th Mediterranean Ethnological Summer Symposium 2001 Piran, Slovinsko: 8th Mediterranean Ethnological Summer Symposium Durban, JAR: University of Zululand, University of Natal 2000 Côte d Ivoire, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro Jihoafrická republika: University of Cape Town, University of Natal; University of Durban Westville, University of Witwatersrand, University of Pretoria Antropologické terénní výzkumy: Transformace rurálních komunit v ČR (tzv. holandské vesničky); od roku 2008 Restudie lokálních komunit - Dobrzien Wielki, Polsko; červenec srpen 2008 Dolní Roveň vizuální antropologie a etnografický dokument, Restudie lokálních komunit - Dolní Roveň, Nová jihoafrická kultura v koncepci národního státu, Jihoafrická republika; Přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus: : Université de Fribourg, Katedra sociální antropologie, Švýcarsko; přednáška Empirical Research: Multi-Local Research of Modern Rurality : Université Segalen Bordeaux 2, Katedra sociální antropologie, Francie; téma Anthropology of Postsocialism : Université de Fribourg, Katedra sociální antropologie, Švýcarsko; přednáška Ethnography/Anthropology of Tourism: Problems of Method : Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Německo; přednáška Europe and Culture: European Cultural Integration : Université de Fribourg, Katedra sociální antropologie, Švýcarsko; témata: Anthropology of Europe; Anthropology of Tourism : Vytautas Magnus University, Katedra sociologie, Kaunas, Litva; témata Anthropology of Europe, Anthropology of Postsocialism; Anthropology of Tourism Bragança Polytechnical Institute, Portugalsko; Culture and Tourism University of Bristol, Katedra sociální antropologie, UK; Anthropology of Europe 2006 Bragança Polytechnical Institute, Portugalsko; Predicament of Tourism in the Post- Communist World 3

4 2005 Université Orleáns, Francie; Predicament of postcolonialism and postcommunism: similarities and differences; Socio-cultural change in Czech tourism after University College, Faculty of Leisure and Tourism, Buckinghamshire Chilterns, England, UK; Culture and Tourism Aktivní účast na vybraných mezinárodních vědeckých konferencích: European Association of Social Anthropologists (EASA), 12th Biennial Conference, Uncertainty and Disquiet, Paříţ, Nanterre, Francie, ; workshop The anthropology of fear: what can social fears teach us about today's societies? 4th European Conference on African Studies (ECAS) v rámci AEGIS (Africa-Europe Group of Interdisciplinary Studies), African Engagements: On Whose Terms?, Uppsala, Švédsko, : referát v panelu African Research from Central European Perspectives: Social Transformation. How to Cope with Oppressive Past Experiences? European Association of Social Anthropologists (EASA), 11th Biennial Conference, Crisis and Imagination, Maynooth, Irsko; ; workshop Transformation of Rural Communities in Europe: From Production to Consumption Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology (BRIAI), Klaipėda University Center of Social Anthropology (SAC), Vytautas Magnus University, konference Anthropological Approaches to Identity Politics. Focus on regions, borderlands and diasporas, Klaipeda, Litva, ; referát Second Homes, Tourism, Mobility and Identity. Intercultural communication between hosts and guests in Czech Dutch villages Societé Internationale d Ethnologie et de Folklore (SIEF), Transcending European Heritages : Liberating the Ethnological Imagination, Londonderry, Severní Irsko, Velká Británie, ; Referát Europe and Culture: Anthropological Perspectives of the Process of European Integration Členství v redakčních radách vědeckých časopisů Cargo. A Journal for Social and Cultural Anthropology (v seznamu ERIH, sekce C) Central European Africa Studies Review (CEASREV) členka mezinárodní redakční rady Členství v profesních organizacích, aj: European Association of Social Anthropologists (EASA) členka African Network a Europeanist Network rámci EASA 4

5 Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) Společnost přátel Afriky (SPA) Societé Internationale d Ethnologie et de Folklore (SIEF) Členka komise pro státní rigorózní zkoušku v oboru Politologie Africká studia Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jazykové znalosti: angličtina (plynně), němčina, ruština (pracovní znalost), částečně afrikánština a romština 5

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Curriculum Vitae PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Odborná praxe 2008 dosud. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (do r. 2010 oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha, 18. 9. 2013 Rozvoj a zkvalitňování akreditovaných studijních oborů 1.1. Bakalářské a magisterské

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945 2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací.

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 1. Ing. Olga Homolová 9. Mgr. Martin Mužík 2. PhDr. Jiří Jílek 10. Ing. Zbyněk Noha 3. Ing.

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 11. 12. 2013 19. 3. 2014 18. 6. 2014 15. 1. 2014 16. 4. 2014 1. 9. 2014 12. 2. 2014 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Rokitanského 62, 00 03 Hradec Králové, Česká republika Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Předložená zpráva

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti Životopis Identifikace osoby Pracoviště Funkce na pracovišti Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

PhDr. BOHUMILA BAŠTECKÁ, Ph.D. rodné jméno: Tichá. Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila. Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika

PhDr. BOHUMILA BAŠTECKÁ, Ph.D. rodné jméno: Tichá. Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila. Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika Specializace: klinická psycholožka s praxí v sociálních službách, vyučující na ETF UK, odborná garantka Psychosociálního

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více