I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy"

Transkript

1 2008 I4Control Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy Návod k obsluze Medicton group s.r.o.

2 Obsah Obsah Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Obecný popis: Princip činnosti Instalace zařízení Návod k obsluze přístroje Technická specifikace Technické údaje Obsah balení Údržba, převoz a uskladnění přístroje Pokyny a informace o likvidaci výrobku Záruční podmínky Výrobce a autorizovaný servis

3 1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Používejte tento produkt pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu. Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro případ dalšího použití. Dodržujte při čištění přístroje instrukce uvedené v tomto manuálu. Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce a obraťte se na servisní středisko. Používejte pouze originální příslušenství dodávané spolu s tímto přístrojem! Provádějte pravidelné kontroly přístroje. Nepoužívejte přístroj při přecitlivělosti na infračervené záření. Nikdy nevytahujte AC adaptér (síťový zdroj) ze zásuvky mokrýma rukama. Nepoužívejte přístroj u osob, které nemohou vyjádřit svůj nesouhlas. 2 Obecný popis: Systém I4Control je zařízení, které umožňuje handicapovaným lidem, pomocí pohybů očí případně hlavy, jednoduchým způsobem ovládat osobní počítač či jiná technická zařízení. Při určitých typech postižení se okohybné svaly stávají jedněmi z posledních svalů, které může handicapovaný klient vědomě ovládat. Z tohoto důvodu je systém založen na videookulografické (VOG) metodě, která zaznamenává oční pohyby prostřednictvím kamery. Jedná se o jednoduchou, neinvazivní a při tom dostatečně přesnou metodu pro sledování očních pohybů. 2.1 Princip činnosti Kamera umístěná na brýlové obrubě snímá z bezprostřední blízkosti oko a jeho pohyby. Takto získaný videosignál se přenáší do řídicího modulu. Hlavním cílem této části systému I4Control je zejména zajistit dostatečná bezpečnostní opatření. Z řídicího modulu jsou data vedena prostřednictvím USB a videokabelu přímo do osobního počítače, kde jsou následně zpracována. Ovládání pohybu počítačového kurzoru probíhá v několika možných variantách. Žádná ovšem nenabízí způsob ovládání přímým pohledem, tj. přemístění počítačového kurzoru přímo tam, kam se uživatel dívá. Základní možností je přímé plynulé řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Uživatel tedy ovládá přímo plynule pohyb kurzoru na monitoru výchylkami z klidové zóny (pohled přímo). Poloha oka nemá tedy přímo vliv na polohu kurzoru na monitoru, ale bude určovat pouze směr a délku jeho pohybu (jako páka joysticku). Systém vyhodnotí aktuální polohu oka a podle jeho pozice vně/mimo klidové zóny buď provede či neprovede příslušné akce. Pokud je detekovaná zornice mimo klidovou zónu, systém neustále posílá příkazy pro pohyb kurzoru do příslušného směru (podle aktuální polohy oka v souřadném systému kamery či podle nastavení v příslušném dialogu), dokud se oko do klidové zóny nevrátí. K přerušení pohybu kurzoru dochází tedy buď návratem oka do klidové zóny nebo pokusem o kliknutí. Systém umožňuje nahrazovat klik a dvojklik. Obě funkce se aktivují mrknutím oka trvajícím určitou časovou konstantu, čímž se odfiltrují samovolná neovladatelná mrkání. Dvojité kliknutí se odlišuje od jednoduchého kliknutí v hodnotě časové konstanty, kterou si může uživatel libovolně nastavit (doporučené hodnoty jsou klik = 1s a dvojklik = 2s). Druhou variantou je skokovité (diskrétní) řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Pohyb kurzoru je ovládán stejným způsobem, jako v předchozím případě. Jediným rozdílem je jiný typ pohybu kurzoru. Zatímco v prvním případě se kurzor pohybuje plynule, ve druhém skokovitě skáče. Tento způsob pohybu je možné s výhodou využít u specielně upravených aplikací, kdy je pro uživatele výhodnější skokovité ovládání, např. při psaní na programové klávesnici (kurzor volí přímo celá tlačítka) nebo při hraní Sudoku. 2

4 Návod obsluze Instalace zařízení Práce s přístrojem je jednoduchá a pohodlná. Zařízení je malé svými rozměry, lehké a snadno přenosné. Systém se skládá z následujících součástí: brýle se senzorem (Obr. 1) řídící jednotka (Obr. 2) zdravotnický napájecí zdroj (Obr. 3) interní x externí video karta umožňující zaznamenávat video z externích analogových zdrojů grabovací karta (Obr. 4) videokabel (Obr. 5) USB kabel typu A-B (Obr. 6) Obr. 1a) Brýlová obruba s kamerou Obr. 1b) Detail kamery Obr 2a) Přední panel řidicí jednotky Obr 2b) Zadní panel řidicí jednotky 3

5 Návod obsluze 2008 Obr. 3) Zdravotnický napájecí zdro Obr. 5) Video kabel Obr. 4) Grabovací karty (interní / externí) Obr. 6) USB kabel Obr. 7) Celkové zapojení systému 4

6 Prvním krokem pro zprovoznění přístroje je správné zapojení video karty. Instalace se odvíjí od konkrétního typu karty a je vhodné dodržet postup uvedený v manuálu od výrobce dodávaného současně s video kartou. Druhým krokem je instalace potřebného programového vybavení z přiloženého doprovodného CD. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci runtime modulu.net Framework požadovaného pro spouštění aplikací prostřednictvím souboru framework.bat umístěného v kořenovém adresáři instalačního CD. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Posledním krokem je instalace samotné ovládací aplikace opět postačuje spustit soubor install.bat umístěný v kořenovém adresáři instalačního CD. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. 4 Návod k obsluze přístroje Do řídicí jednotky je nutno zapojit brýle se senzorem, videokabel, jehož druhý konec musíte zapojit do grabovací karty, USB kabel, který propojí řídicí jednotku s osobním počítačem a jako poslední zapojíte napájecí zdroj. Jakmile jsou všechny kabely zapojeny, zařízení je připraveno pracovat. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci aplikace prostřednictvím souboru install.exe umístěného v kořenovém adresáři přiloženého instalačního CD. Průvodce instalací zajistí řádné zkopírování všech potřebných programových součástí do počítače. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. Následuje nasazení uživateli brýlí se senzorem. Doporučujeme brýle doplnit o stahovací gumičku, která zajistí, že se brýle nebudou samovolně pohybovat po uživatelově obličeji. Dalším důležitým krokem je zajistit dostatečné přichycení kabelu spojující senzor na brýlích s řídicí jednotkou tak, abychom předešli možné nehodě způsobené např. namotáním kabelu na kolečka elektrického vozíku či omotáním kabelu kolem uživatelova krku. Při prvním použití systému I4Control je potřeba provést tzv. kalibraci zařízení. Jedná se o adaptaci (nastavení či přizpůsobení) zařízení uživatelovým fyziologickým parametrům (např. různému umístění očí či rozdílnému tvaru a velikosti nosu). Tato kalibrace je nutná provést pouze jednou a to před začátkem práce se zařízením. Nejdříve tedy spustíme aplikaci I4Control, kterou jsme nainstalovali pomocí průvodce při instalaci potřebného programového vybavení. Spuštění provedeme pomocí souboru I4Control.exe umístěném ve stejnojmenném adresáři na disku C. Po spuštění aplikace se objeví úvodní dialogové okno, pomocí kterého zvolíte z nabídky dostupných video zařízení to, které jste instalovali v rámci prvního kroku zapojování systému I4Control. Nejspíše seznam bude obsahovat právě jedinou video kartu instalovanou v rámci prvního kroku zapojování systému. 5

7 Stiskem tlačítka OK potvrdíte vybrané video zařízení a spustíte vlastní kalibrační proces. Vyvoláte tím první krok kalibrace, který automaticky určuje oblast zpracování obrázku z video zařízení. Pozorně si přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Stiskem klávesy OK na předchozím dialogu spustíte vlastní kalibrační proces. Opět se řiďte instrukcemi uvedenými na dialogovém okně aplikace. Následující dva obrázky dokumentují průběh kalibrace výřezu plochy oka z video zařízení. 6

8 Poslední krok kalibrace umožňuje vytvořit transformaci pro správný pohyb počítačového kurzoru a následující dialog popisuje jeho průběh. Opět si pozorně přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Po stisku klávesy Enter nebo po klepnutí levého tlačítka myši na tlačítko OK se objeví situace popsaná na předchozím dialogu. Sledujte postupně všechny čtyři blikající čtverce. Pokud kalibrace proběhla správně, barva čtverce se změní na modrou. Jestliže nejsou všechny čtyři čtverce modré, opakujte poslední krok kalibrace znovu. 7

9 Jakmile je řádně provedena kalibrace, systém I4Control je připraven k používání. Hlavním ovládacím nástrojem je mřížkové menu. Výběr a potvrzení jednotlivých příkazů je prováděno stejně jako v běžném menu pomocí počítačového kurzoru. Uživateli ale zjednodušuje ovládání skutečnost, že pohyb kurzoru je řízen diskrétně. To znamená, že se kurzor nepohybuje plynule, ale skokovitě skáče po jednotlivých buňkách mřížky. Tato vlastnost výrazně zrychlí a zpříjemní uživateli práci s počítačem. K jednotlivým příkazům je uživateli i nabízena interaktivní nápověda v podobě informačního řádku umístěného pod mřížkovým menu. Jednou z nejdůležitějších aplikací pro práci s počítačem je programová klávesnice, která nahrazuje psaní na klasické klávesnici. Příkaz pro její spuštění je proto umístěn přímo ve středu mřížkového menu a je aktivován zavřením oka na dobu 1 sekundy. Výběr jednotlivých kláves je opět řešen diskrétně stejně jako v případě menu. Jakmile uživatel zvolí pohybem oka případně hlavy správnou klávesu a zavře oko na dobu 1 sekundy, je vybraný znak zaslán na pozici kurzoru do právě aktivní aplikace. 8

10 9

11 Programová klávesnice je jednoduchým způsobem modifikovatelná. Ať se již jedná buď o rozložení jednotlivých kláves, nebo o umístění samotné klávesnice. Veškerá nastavení jsou uživateli přístupná z příslušného podmenu aktivovaného dlouhým (1 vteřina) zavřením oka. Aby systém I4Control plně emuloval (nahrazoval) klasickou počítačovou myš, je nutné jej doplnit o funkci pravého tlačítka. V základním menu má uživatel možnost zvolit právě tuto možnost, která ve většině aplikací vyvolá odpovídající kontextové menu. Ale samozřejmě že záleží na vlastnostech konkrétní aplikace. Podmenu nabízí uživateli další možnosti práce s myší. Konkrétně se jedná o možnost double kliku (při výběru příkazu se provede standardní double klik) a funkci Drag & drop, která simuluje tažení počítačového kurzoru při stisknutém levém tlačítku myši. Uživatel pouze zavřením oka na jednu sekundu označí nejdříve počáteční stav (výběr objektu) a později koncový stav (např. změna velikosti objektu). Ovládání dalších aplikací je názorně předvedeno prostřednictvím interaktivní video nápovědy. 10

12 5 Technická specifikace Minimální doporučená konfigurace osobního počítače pro práci se systémem I4Control je Pentium III s taktovací frekvencí 500MHz, 512MB paměti a operačním systémem Microsoft Windows 2000 a vyšším. Doporučené typy grabbovacích karet: např. Leadtek Winfast VC 100 XP), Asus My Cinema P7131 hybrid či Asus TV FM Card 7135LP. Přístroj využívá neionizující infračervené záření na vlnové délce 940nm se spektrálním rozsahem nm. Toto pro lidský zrak bezpečné záření splňuje všechny požadavky kladené nařízením vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Maximální doba aktivního používání přístroje v průběhu celého dne je 12 hodin, po němž musí následovat odpovídající odpočinek (minimálně ve stejné časové délce jako předchozí aktivní používání). Systém I4Control není určen k použití ve spojení s jinými zdravotnickými prostředky, léčivy ani jinými lékařskými technikami, nýbrž pouze s běžným osobním počítačem. Přístroj je určen k použití v prostředí definovaném v kapitole Technické údaje. 11

13 5.1 Technické údaje Model: Medicton I4Control ver. 1.0 Metoda měření: videookulografická Zdroj energie: AC adaptér GS2T (5 V DC / 3W) Provozní teplota: +10 C až +40 C Provozní vlhkost: 30% až 90% Skladovací teplota: -20 C až +60 C Skladovací vlhkost: 10% až 95% Hmotnost hlavní jednotky: přibližně 100g Hmotnost kamerové části: přibližně 25g Vnější rozměry hlavní jednotky: 80 x 85 x 40 (D x Š x V) Vnější rozměry kamerové části: 25 x 25 x 25 (D x Š x V) Příslušenství: AC adaptér GS2T V DC / 3W USB kabel A-B grafická karta WinFast VC100 U s video kabelem Výrobce: Medicton group s.r.o., Za Hanspaulkou 9, Praha 6, ČR Typ: = Typ BF Upozornění týkající se elektromagnatické kompatibility (EMC): Toto je dle normy ČSN EN výrobek třídy A. Ve vnitřním prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření. Výrobek je citlivý na indukované elektromagnetické pole, proto jej nepoužívejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Od těchto zařízení doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 7m. Je-li vzdálenost menší, ověřte správnou funkci přístroje. 5.2 Obsah balení Kamerová část 1 kus hlavní jednotka.. 1 kus napájecí adaptér GS2T (5 V DC / 3W). 1 kus grafická karta WinFast VC100 U 1 kus videokabel.. 1 kus USB kabel typu A-B.. 1 kus instalační CD s registračním kódem... 1 kus návod k obsluze. 1 kus 5.3 Údržba, převoz a uskladnění přístroje 1. Čištění přístroje Přístroj čistěte a desinfikujte vodou či alkoholem vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte žádná organická čistidla! Po očistění přístroj osušte suchou útěrkou či proudícím vzduchem. 2. Údržba přístroje a. Přístroj pravidelně čistěte a desinfikujte dle bodu 1 tohoto odstavce. b. Přístroj je nutné pravidelně kontrolovat každé dva roky v autorizovaném servisu. 12

14 3. Převoz a uskladnění přístroje a. Přístroj v originálním balení může být transportován klasickou transportní službou. Přístroj nesmí být převážen spolu s toxickými a korozivními látkami, nebo ostrými předměty. b. Nejlepší podmínky pro uskladnění přístrojů jsou: okolní teplota -20 C až +60 C, relativní vlhkost menší než 95%. 5.4 Pokyny a informace o likvidaci výrobku Tento výrobek byl uveden na trh po Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a bezplatnou likvidaci. Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale zašlete jej zpět na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci. 6 Záruční podmínky Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně a úplně vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou vydané opravní listy. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze. Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku. Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. Výrobek byl mechanicky poškozen. Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou údržbou. Bylo poškozeno výrobní číslo. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro spotřební elektroniku obvyklé. 7 Výrobce a autorizovaný servis Medicton group s.r.o. Za Hanspaulkou Praha 6 Česká republika Tel.: Fax.: web: 13

1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje

1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje 1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Používejte tento produkt pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu. Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 SYSTÉM OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE POMOCÍ OČNÍCH POHYBŮ Luděk KOUTNÝ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10 Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 0 Při instalaci programu E-Config na Windows 7, nebo Windows 8, nebo Windows 0 je nutno postupovat obezřetně s ohledem na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY Obsah strana 1. Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 3 4. Instalace vnitřního

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE CODE: LR 66xx P/N: W05G0060 Ver: B WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE Strana 1/10 Obsah Připojení Vstupních & Výstupních zařízení.3 Rozložení

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Bezdrátový laserový prezentér s podporou funkce myši PR-05 6D

Bezdrátový laserový prezentér s podporou funkce myši PR-05 6D 1503574213 VÝROBNÍ ČÍSLO Bezdrátový laserový prezentér s podporou funkce myši PR-05 6D 1. POPIS Představení produktu: Děkujeme ze zakoupení tohoto produktu. Prosíme, před použitím si důkladně přečtěte

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Uživatelská příručka k zařízení PointWrite

Uživatelská příručka k zařízení PointWrite Uživatelská příručka k zařízení PointWrite Obsah Obsah balení... 3 Příprava pro nastavení... 4 Okolní prostředí...4 Pokyny týkající se povrchu...5 Instalace kamery na projektor... 7 Informace o peru PointWrite...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox Návod k použití 3,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve HardBox Bezpečnostní upozornění Evolve HardBox slouží k záloze dat, nepoužívejte jej k jiným účelům. Vysvětlivky Uozornění: při nesprávném použití

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Multi-Diag Scope od verze software 11.0 CZ

Multi-Diag Scope od verze software 11.0 CZ Multi-Diag Scope od verze software 11.0 CZ Základní pokyny k instalaci Poslední aktualizace: 29. dubna 2016 Změna návodu vyhrazena ref. Ti540 0101 ACTIA CZ s.r.o., Lesní 47, 390 01 Tábor - Horky, Česká

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Připravte si modem ES75 vložte SIM kartu do držáku SIM karty a vložte do čtečky v modemu, připojte anténu (modem není vybaven interní anténou bez připojené

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více