I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy"

Transkript

1 2008 I4Control Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy Návod k obsluze Medicton group s.r.o.

2 Obsah Obsah Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Obecný popis: Princip činnosti Instalace zařízení Návod k obsluze přístroje Technická specifikace Technické údaje Obsah balení Údržba, převoz a uskladnění přístroje Pokyny a informace o likvidaci výrobku Záruční podmínky Výrobce a autorizovaný servis

3 1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Používejte tento produkt pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu. Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro případ dalšího použití. Dodržujte při čištění přístroje instrukce uvedené v tomto manuálu. Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce a obraťte se na servisní středisko. Používejte pouze originální příslušenství dodávané spolu s tímto přístrojem! Provádějte pravidelné kontroly přístroje. Nepoužívejte přístroj při přecitlivělosti na infračervené záření. Nikdy nevytahujte AC adaptér (síťový zdroj) ze zásuvky mokrýma rukama. Nepoužívejte přístroj u osob, které nemohou vyjádřit svůj nesouhlas. 2 Obecný popis: Systém I4Control je zařízení, které umožňuje handicapovaným lidem, pomocí pohybů očí případně hlavy, jednoduchým způsobem ovládat osobní počítač či jiná technická zařízení. Při určitých typech postižení se okohybné svaly stávají jedněmi z posledních svalů, které může handicapovaný klient vědomě ovládat. Z tohoto důvodu je systém založen na videookulografické (VOG) metodě, která zaznamenává oční pohyby prostřednictvím kamery. Jedná se o jednoduchou, neinvazivní a při tom dostatečně přesnou metodu pro sledování očních pohybů. 2.1 Princip činnosti Kamera umístěná na brýlové obrubě snímá z bezprostřední blízkosti oko a jeho pohyby. Takto získaný videosignál se přenáší do řídicího modulu. Hlavním cílem této části systému I4Control je zejména zajistit dostatečná bezpečnostní opatření. Z řídicího modulu jsou data vedena prostřednictvím USB a videokabelu přímo do osobního počítače, kde jsou následně zpracována. Ovládání pohybu počítačového kurzoru probíhá v několika možných variantách. Žádná ovšem nenabízí způsob ovládání přímým pohledem, tj. přemístění počítačového kurzoru přímo tam, kam se uživatel dívá. Základní možností je přímé plynulé řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Uživatel tedy ovládá přímo plynule pohyb kurzoru na monitoru výchylkami z klidové zóny (pohled přímo). Poloha oka nemá tedy přímo vliv na polohu kurzoru na monitoru, ale bude určovat pouze směr a délku jeho pohybu (jako páka joysticku). Systém vyhodnotí aktuální polohu oka a podle jeho pozice vně/mimo klidové zóny buď provede či neprovede příslušné akce. Pokud je detekovaná zornice mimo klidovou zónu, systém neustále posílá příkazy pro pohyb kurzoru do příslušného směru (podle aktuální polohy oka v souřadném systému kamery či podle nastavení v příslušném dialogu), dokud se oko do klidové zóny nevrátí. K přerušení pohybu kurzoru dochází tedy buď návratem oka do klidové zóny nebo pokusem o kliknutí. Systém umožňuje nahrazovat klik a dvojklik. Obě funkce se aktivují mrknutím oka trvajícím určitou časovou konstantu, čímž se odfiltrují samovolná neovladatelná mrkání. Dvojité kliknutí se odlišuje od jednoduchého kliknutí v hodnotě časové konstanty, kterou si může uživatel libovolně nastavit (doporučené hodnoty jsou klik = 1s a dvojklik = 2s). Druhou variantou je skokovité (diskrétní) řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Pohyb kurzoru je ovládán stejným způsobem, jako v předchozím případě. Jediným rozdílem je jiný typ pohybu kurzoru. Zatímco v prvním případě se kurzor pohybuje plynule, ve druhém skokovitě skáče. Tento způsob pohybu je možné s výhodou využít u specielně upravených aplikací, kdy je pro uživatele výhodnější skokovité ovládání, např. při psaní na programové klávesnici (kurzor volí přímo celá tlačítka) nebo při hraní Sudoku. 2

4 Návod obsluze Instalace zařízení Práce s přístrojem je jednoduchá a pohodlná. Zařízení je malé svými rozměry, lehké a snadno přenosné. Systém se skládá z následujících součástí: brýle se senzorem (Obr. 1) řídící jednotka (Obr. 2) zdravotnický napájecí zdroj (Obr. 3) interní x externí video karta umožňující zaznamenávat video z externích analogových zdrojů grabovací karta (Obr. 4) videokabel (Obr. 5) USB kabel typu A-B (Obr. 6) Obr. 1a) Brýlová obruba s kamerou Obr. 1b) Detail kamery Obr 2a) Přední panel řidicí jednotky Obr 2b) Zadní panel řidicí jednotky 3

5 Návod obsluze 2008 Obr. 3) Zdravotnický napájecí zdro Obr. 5) Video kabel Obr. 4) Grabovací karty (interní / externí) Obr. 6) USB kabel Obr. 7) Celkové zapojení systému 4

6 Prvním krokem pro zprovoznění přístroje je správné zapojení video karty. Instalace se odvíjí od konkrétního typu karty a je vhodné dodržet postup uvedený v manuálu od výrobce dodávaného současně s video kartou. Druhým krokem je instalace potřebného programového vybavení z přiloženého doprovodného CD. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci runtime modulu.net Framework požadovaného pro spouštění aplikací prostřednictvím souboru framework.bat umístěného v kořenovém adresáři instalačního CD. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Posledním krokem je instalace samotné ovládací aplikace opět postačuje spustit soubor install.bat umístěný v kořenovém adresáři instalačního CD. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. 4 Návod k obsluze přístroje Do řídicí jednotky je nutno zapojit brýle se senzorem, videokabel, jehož druhý konec musíte zapojit do grabovací karty, USB kabel, který propojí řídicí jednotku s osobním počítačem a jako poslední zapojíte napájecí zdroj. Jakmile jsou všechny kabely zapojeny, zařízení je připraveno pracovat. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci aplikace prostřednictvím souboru install.exe umístěného v kořenovém adresáři přiloženého instalačního CD. Průvodce instalací zajistí řádné zkopírování všech potřebných programových součástí do počítače. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. Následuje nasazení uživateli brýlí se senzorem. Doporučujeme brýle doplnit o stahovací gumičku, která zajistí, že se brýle nebudou samovolně pohybovat po uživatelově obličeji. Dalším důležitým krokem je zajistit dostatečné přichycení kabelu spojující senzor na brýlích s řídicí jednotkou tak, abychom předešli možné nehodě způsobené např. namotáním kabelu na kolečka elektrického vozíku či omotáním kabelu kolem uživatelova krku. Při prvním použití systému I4Control je potřeba provést tzv. kalibraci zařízení. Jedná se o adaptaci (nastavení či přizpůsobení) zařízení uživatelovým fyziologickým parametrům (např. různému umístění očí či rozdílnému tvaru a velikosti nosu). Tato kalibrace je nutná provést pouze jednou a to před začátkem práce se zařízením. Nejdříve tedy spustíme aplikaci I4Control, kterou jsme nainstalovali pomocí průvodce při instalaci potřebného programového vybavení. Spuštění provedeme pomocí souboru I4Control.exe umístěném ve stejnojmenném adresáři na disku C. Po spuštění aplikace se objeví úvodní dialogové okno, pomocí kterého zvolíte z nabídky dostupných video zařízení to, které jste instalovali v rámci prvního kroku zapojování systému I4Control. Nejspíše seznam bude obsahovat právě jedinou video kartu instalovanou v rámci prvního kroku zapojování systému. 5

7 Stiskem tlačítka OK potvrdíte vybrané video zařízení a spustíte vlastní kalibrační proces. Vyvoláte tím první krok kalibrace, který automaticky určuje oblast zpracování obrázku z video zařízení. Pozorně si přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Stiskem klávesy OK na předchozím dialogu spustíte vlastní kalibrační proces. Opět se řiďte instrukcemi uvedenými na dialogovém okně aplikace. Následující dva obrázky dokumentují průběh kalibrace výřezu plochy oka z video zařízení. 6

8 Poslední krok kalibrace umožňuje vytvořit transformaci pro správný pohyb počítačového kurzoru a následující dialog popisuje jeho průběh. Opět si pozorně přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Po stisku klávesy Enter nebo po klepnutí levého tlačítka myši na tlačítko OK se objeví situace popsaná na předchozím dialogu. Sledujte postupně všechny čtyři blikající čtverce. Pokud kalibrace proběhla správně, barva čtverce se změní na modrou. Jestliže nejsou všechny čtyři čtverce modré, opakujte poslední krok kalibrace znovu. 7

9 Jakmile je řádně provedena kalibrace, systém I4Control je připraven k používání. Hlavním ovládacím nástrojem je mřížkové menu. Výběr a potvrzení jednotlivých příkazů je prováděno stejně jako v běžném menu pomocí počítačového kurzoru. Uživateli ale zjednodušuje ovládání skutečnost, že pohyb kurzoru je řízen diskrétně. To znamená, že se kurzor nepohybuje plynule, ale skokovitě skáče po jednotlivých buňkách mřížky. Tato vlastnost výrazně zrychlí a zpříjemní uživateli práci s počítačem. K jednotlivým příkazům je uživateli i nabízena interaktivní nápověda v podobě informačního řádku umístěného pod mřížkovým menu. Jednou z nejdůležitějších aplikací pro práci s počítačem je programová klávesnice, která nahrazuje psaní na klasické klávesnici. Příkaz pro její spuštění je proto umístěn přímo ve středu mřížkového menu a je aktivován zavřením oka na dobu 1 sekundy. Výběr jednotlivých kláves je opět řešen diskrétně stejně jako v případě menu. Jakmile uživatel zvolí pohybem oka případně hlavy správnou klávesu a zavře oko na dobu 1 sekundy, je vybraný znak zaslán na pozici kurzoru do právě aktivní aplikace. 8

10 9

11 Programová klávesnice je jednoduchým způsobem modifikovatelná. Ať se již jedná buď o rozložení jednotlivých kláves, nebo o umístění samotné klávesnice. Veškerá nastavení jsou uživateli přístupná z příslušného podmenu aktivovaného dlouhým (1 vteřina) zavřením oka. Aby systém I4Control plně emuloval (nahrazoval) klasickou počítačovou myš, je nutné jej doplnit o funkci pravého tlačítka. V základním menu má uživatel možnost zvolit právě tuto možnost, která ve většině aplikací vyvolá odpovídající kontextové menu. Ale samozřejmě že záleží na vlastnostech konkrétní aplikace. Podmenu nabízí uživateli další možnosti práce s myší. Konkrétně se jedná o možnost double kliku (při výběru příkazu se provede standardní double klik) a funkci Drag & drop, která simuluje tažení počítačového kurzoru při stisknutém levém tlačítku myši. Uživatel pouze zavřením oka na jednu sekundu označí nejdříve počáteční stav (výběr objektu) a později koncový stav (např. změna velikosti objektu). Ovládání dalších aplikací je názorně předvedeno prostřednictvím interaktivní video nápovědy. 10

12 5 Technická specifikace Minimální doporučená konfigurace osobního počítače pro práci se systémem I4Control je Pentium III s taktovací frekvencí 500MHz, 512MB paměti a operačním systémem Microsoft Windows 2000 a vyšším. Doporučené typy grabbovacích karet: např. Leadtek Winfast VC 100 XP), Asus My Cinema P7131 hybrid či Asus TV FM Card 7135LP. Přístroj využívá neionizující infračervené záření na vlnové délce 940nm se spektrálním rozsahem nm. Toto pro lidský zrak bezpečné záření splňuje všechny požadavky kladené nařízením vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Maximální doba aktivního používání přístroje v průběhu celého dne je 12 hodin, po němž musí následovat odpovídající odpočinek (minimálně ve stejné časové délce jako předchozí aktivní používání). Systém I4Control není určen k použití ve spojení s jinými zdravotnickými prostředky, léčivy ani jinými lékařskými technikami, nýbrž pouze s běžným osobním počítačem. Přístroj je určen k použití v prostředí definovaném v kapitole Technické údaje. 11

13 5.1 Technické údaje Model: Medicton I4Control ver. 1.0 Metoda měření: videookulografická Zdroj energie: AC adaptér GS2T (5 V DC / 3W) Provozní teplota: +10 C až +40 C Provozní vlhkost: 30% až 90% Skladovací teplota: -20 C až +60 C Skladovací vlhkost: 10% až 95% Hmotnost hlavní jednotky: přibližně 100g Hmotnost kamerové části: přibližně 25g Vnější rozměry hlavní jednotky: 80 x 85 x 40 (D x Š x V) Vnější rozměry kamerové části: 25 x 25 x 25 (D x Š x V) Příslušenství: AC adaptér GS2T V DC / 3W USB kabel A-B grafická karta WinFast VC100 U s video kabelem Výrobce: Medicton group s.r.o., Za Hanspaulkou 9, Praha 6, ČR Typ: = Typ BF Upozornění týkající se elektromagnatické kompatibility (EMC): Toto je dle normy ČSN EN výrobek třídy A. Ve vnitřním prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření. Výrobek je citlivý na indukované elektromagnetické pole, proto jej nepoužívejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Od těchto zařízení doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 7m. Je-li vzdálenost menší, ověřte správnou funkci přístroje. 5.2 Obsah balení Kamerová část 1 kus hlavní jednotka.. 1 kus napájecí adaptér GS2T (5 V DC / 3W). 1 kus grafická karta WinFast VC100 U 1 kus videokabel.. 1 kus USB kabel typu A-B.. 1 kus instalační CD s registračním kódem... 1 kus návod k obsluze. 1 kus 5.3 Údržba, převoz a uskladnění přístroje 1. Čištění přístroje Přístroj čistěte a desinfikujte vodou či alkoholem vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte žádná organická čistidla! Po očistění přístroj osušte suchou útěrkou či proudícím vzduchem. 2. Údržba přístroje a. Přístroj pravidelně čistěte a desinfikujte dle bodu 1 tohoto odstavce. b. Přístroj je nutné pravidelně kontrolovat každé dva roky v autorizovaném servisu. 12

14 3. Převoz a uskladnění přístroje a. Přístroj v originálním balení může být transportován klasickou transportní službou. Přístroj nesmí být převážen spolu s toxickými a korozivními látkami, nebo ostrými předměty. b. Nejlepší podmínky pro uskladnění přístrojů jsou: okolní teplota -20 C až +60 C, relativní vlhkost menší než 95%. 5.4 Pokyny a informace o likvidaci výrobku Tento výrobek byl uveden na trh po Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a bezplatnou likvidaci. Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale zašlete jej zpět na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci. 6 Záruční podmínky Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně a úplně vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou vydané opravní listy. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze. Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku. Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. Výrobek byl mechanicky poškozen. Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou údržbou. Bylo poškozeno výrobní číslo. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro spotřební elektroniku obvyklé. 7 Výrobce a autorizovaný servis Medicton group s.r.o. Za Hanspaulkou Praha 6 Česká republika Tel.: Fax.: web: 13

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více