I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I4Control. Návod k obsluze. Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy"

Transkript

1 2008 I4Control Zařízení pro ovládání počítače prostřednictvím pohybů očí, případně hlavy Návod k obsluze Medicton group s.r.o.

2 Obsah Obsah Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Obecný popis: Princip činnosti Instalace zařízení Návod k obsluze přístroje Technická specifikace Technické údaje Obsah balení Údržba, převoz a uskladnění přístroje Pokyny a informace o likvidaci výrobku Záruční podmínky Výrobce a autorizovaný servis

3 1 Důležité bezpečnostní pokyny před použitím přístroje Používejte tento produkt pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu. Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro případ dalšího použití. Dodržujte při čištění přístroje instrukce uvedené v tomto manuálu. Nepoužívejte přístroj v případě jeho nesprávné funkce a obraťte se na servisní středisko. Používejte pouze originální příslušenství dodávané spolu s tímto přístrojem! Provádějte pravidelné kontroly přístroje. Nepoužívejte přístroj při přecitlivělosti na infračervené záření. Nikdy nevytahujte AC adaptér (síťový zdroj) ze zásuvky mokrýma rukama. Nepoužívejte přístroj u osob, které nemohou vyjádřit svůj nesouhlas. 2 Obecný popis: Systém I4Control je zařízení, které umožňuje handicapovaným lidem, pomocí pohybů očí případně hlavy, jednoduchým způsobem ovládat osobní počítač či jiná technická zařízení. Při určitých typech postižení se okohybné svaly stávají jedněmi z posledních svalů, které může handicapovaný klient vědomě ovládat. Z tohoto důvodu je systém založen na videookulografické (VOG) metodě, která zaznamenává oční pohyby prostřednictvím kamery. Jedná se o jednoduchou, neinvazivní a při tom dostatečně přesnou metodu pro sledování očních pohybů. 2.1 Princip činnosti Kamera umístěná na brýlové obrubě snímá z bezprostřední blízkosti oko a jeho pohyby. Takto získaný videosignál se přenáší do řídicího modulu. Hlavním cílem této části systému I4Control je zejména zajistit dostatečná bezpečnostní opatření. Z řídicího modulu jsou data vedena prostřednictvím USB a videokabelu přímo do osobního počítače, kde jsou následně zpracována. Ovládání pohybu počítačového kurzoru probíhá v několika možných variantách. Žádná ovšem nenabízí způsob ovládání přímým pohledem, tj. přemístění počítačového kurzoru přímo tam, kam se uživatel dívá. Základní možností je přímé plynulé řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Uživatel tedy ovládá přímo plynule pohyb kurzoru na monitoru výchylkami z klidové zóny (pohled přímo). Poloha oka nemá tedy přímo vliv na polohu kurzoru na monitoru, ale bude určovat pouze směr a délku jeho pohybu (jako páka joysticku). Systém vyhodnotí aktuální polohu oka a podle jeho pozice vně/mimo klidové zóny buď provede či neprovede příslušné akce. Pokud je detekovaná zornice mimo klidovou zónu, systém neustále posílá příkazy pro pohyb kurzoru do příslušného směru (podle aktuální polohy oka v souřadném systému kamery či podle nastavení v příslušném dialogu), dokud se oko do klidové zóny nevrátí. K přerušení pohybu kurzoru dochází tedy buď návratem oka do klidové zóny nebo pokusem o kliknutí. Systém umožňuje nahrazovat klik a dvojklik. Obě funkce se aktivují mrknutím oka trvajícím určitou časovou konstantu, čímž se odfiltrují samovolná neovladatelná mrkání. Dvojité kliknutí se odlišuje od jednoduchého kliknutí v hodnotě časové konstanty, kterou si může uživatel libovolně nastavit (doporučené hodnoty jsou klik = 1s a dvojklik = 2s). Druhou variantou je skokovité (diskrétní) řízení počítačového kurzoru v inkrementálním režimu. Pohyb kurzoru je ovládán stejným způsobem, jako v předchozím případě. Jediným rozdílem je jiný typ pohybu kurzoru. Zatímco v prvním případě se kurzor pohybuje plynule, ve druhém skokovitě skáče. Tento způsob pohybu je možné s výhodou využít u specielně upravených aplikací, kdy je pro uživatele výhodnější skokovité ovládání, např. při psaní na programové klávesnici (kurzor volí přímo celá tlačítka) nebo při hraní Sudoku. 2

4 Návod obsluze Instalace zařízení Práce s přístrojem je jednoduchá a pohodlná. Zařízení je malé svými rozměry, lehké a snadno přenosné. Systém se skládá z následujících součástí: brýle se senzorem (Obr. 1) řídící jednotka (Obr. 2) zdravotnický napájecí zdroj (Obr. 3) interní x externí video karta umožňující zaznamenávat video z externích analogových zdrojů grabovací karta (Obr. 4) videokabel (Obr. 5) USB kabel typu A-B (Obr. 6) Obr. 1a) Brýlová obruba s kamerou Obr. 1b) Detail kamery Obr 2a) Přední panel řidicí jednotky Obr 2b) Zadní panel řidicí jednotky 3

5 Návod obsluze 2008 Obr. 3) Zdravotnický napájecí zdro Obr. 5) Video kabel Obr. 4) Grabovací karty (interní / externí) Obr. 6) USB kabel Obr. 7) Celkové zapojení systému 4

6 Prvním krokem pro zprovoznění přístroje je správné zapojení video karty. Instalace se odvíjí od konkrétního typu karty a je vhodné dodržet postup uvedený v manuálu od výrobce dodávaného současně s video kartou. Druhým krokem je instalace potřebného programového vybavení z přiloženého doprovodného CD. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci runtime modulu.net Framework požadovaného pro spouštění aplikací prostřednictvím souboru framework.bat umístěného v kořenovém adresáři instalačního CD. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Posledním krokem je instalace samotné ovládací aplikace opět postačuje spustit soubor install.bat umístěný v kořenovém adresáři instalačního CD. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. 4 Návod k obsluze přístroje Do řídicí jednotky je nutno zapojit brýle se senzorem, videokabel, jehož druhý konec musíte zapojit do grabovací karty, USB kabel, který propojí řídicí jednotku s osobním počítačem a jako poslední zapojíte napájecí zdroj. Jakmile jsou všechny kabely zapojeny, zařízení je připraveno pracovat. Vložte CD-ROM disk do mechaniky a spusťte instalaci aplikace prostřednictvím souboru install.exe umístěného v kořenovém adresáři přiloženého instalačního CD. Průvodce instalací zajistí řádné zkopírování všech potřebných programových součástí do počítače. V průběhu instalace budete několikrát dotázáni průvodcem na řadu nastavení (např. cílový adresář, souhlas s podmínkami atp.) a pokud nechcete na defaultním nastavení nic měnit (není nutno) postačí na každém dialogu stisknout tlačítko OK. Na konci instalace doporučujeme restartovat počítač. Následuje nasazení uživateli brýlí se senzorem. Doporučujeme brýle doplnit o stahovací gumičku, která zajistí, že se brýle nebudou samovolně pohybovat po uživatelově obličeji. Dalším důležitým krokem je zajistit dostatečné přichycení kabelu spojující senzor na brýlích s řídicí jednotkou tak, abychom předešli možné nehodě způsobené např. namotáním kabelu na kolečka elektrického vozíku či omotáním kabelu kolem uživatelova krku. Při prvním použití systému I4Control je potřeba provést tzv. kalibraci zařízení. Jedná se o adaptaci (nastavení či přizpůsobení) zařízení uživatelovým fyziologickým parametrům (např. různému umístění očí či rozdílnému tvaru a velikosti nosu). Tato kalibrace je nutná provést pouze jednou a to před začátkem práce se zařízením. Nejdříve tedy spustíme aplikaci I4Control, kterou jsme nainstalovali pomocí průvodce při instalaci potřebného programového vybavení. Spuštění provedeme pomocí souboru I4Control.exe umístěném ve stejnojmenném adresáři na disku C. Po spuštění aplikace se objeví úvodní dialogové okno, pomocí kterého zvolíte z nabídky dostupných video zařízení to, které jste instalovali v rámci prvního kroku zapojování systému I4Control. Nejspíše seznam bude obsahovat právě jedinou video kartu instalovanou v rámci prvního kroku zapojování systému. 5

7 Stiskem tlačítka OK potvrdíte vybrané video zařízení a spustíte vlastní kalibrační proces. Vyvoláte tím první krok kalibrace, který automaticky určuje oblast zpracování obrázku z video zařízení. Pozorně si přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Stiskem klávesy OK na předchozím dialogu spustíte vlastní kalibrační proces. Opět se řiďte instrukcemi uvedenými na dialogovém okně aplikace. Následující dva obrázky dokumentují průběh kalibrace výřezu plochy oka z video zařízení. 6

8 Poslední krok kalibrace umožňuje vytvořit transformaci pro správný pohyb počítačového kurzoru a následující dialog popisuje jeho průběh. Opět si pozorně přečtěte instrukce uvedené na dialogovém okně a řiďte se jimi. Po stisku klávesy Enter nebo po klepnutí levého tlačítka myši na tlačítko OK se objeví situace popsaná na předchozím dialogu. Sledujte postupně všechny čtyři blikající čtverce. Pokud kalibrace proběhla správně, barva čtverce se změní na modrou. Jestliže nejsou všechny čtyři čtverce modré, opakujte poslední krok kalibrace znovu. 7

9 Jakmile je řádně provedena kalibrace, systém I4Control je připraven k používání. Hlavním ovládacím nástrojem je mřížkové menu. Výběr a potvrzení jednotlivých příkazů je prováděno stejně jako v běžném menu pomocí počítačového kurzoru. Uživateli ale zjednodušuje ovládání skutečnost, že pohyb kurzoru je řízen diskrétně. To znamená, že se kurzor nepohybuje plynule, ale skokovitě skáče po jednotlivých buňkách mřížky. Tato vlastnost výrazně zrychlí a zpříjemní uživateli práci s počítačem. K jednotlivým příkazům je uživateli i nabízena interaktivní nápověda v podobě informačního řádku umístěného pod mřížkovým menu. Jednou z nejdůležitějších aplikací pro práci s počítačem je programová klávesnice, která nahrazuje psaní na klasické klávesnici. Příkaz pro její spuštění je proto umístěn přímo ve středu mřížkového menu a je aktivován zavřením oka na dobu 1 sekundy. Výběr jednotlivých kláves je opět řešen diskrétně stejně jako v případě menu. Jakmile uživatel zvolí pohybem oka případně hlavy správnou klávesu a zavře oko na dobu 1 sekundy, je vybraný znak zaslán na pozici kurzoru do právě aktivní aplikace. 8

10 9

11 Programová klávesnice je jednoduchým způsobem modifikovatelná. Ať se již jedná buď o rozložení jednotlivých kláves, nebo o umístění samotné klávesnice. Veškerá nastavení jsou uživateli přístupná z příslušného podmenu aktivovaného dlouhým (1 vteřina) zavřením oka. Aby systém I4Control plně emuloval (nahrazoval) klasickou počítačovou myš, je nutné jej doplnit o funkci pravého tlačítka. V základním menu má uživatel možnost zvolit právě tuto možnost, která ve většině aplikací vyvolá odpovídající kontextové menu. Ale samozřejmě že záleží na vlastnostech konkrétní aplikace. Podmenu nabízí uživateli další možnosti práce s myší. Konkrétně se jedná o možnost double kliku (při výběru příkazu se provede standardní double klik) a funkci Drag & drop, která simuluje tažení počítačového kurzoru při stisknutém levém tlačítku myši. Uživatel pouze zavřením oka na jednu sekundu označí nejdříve počáteční stav (výběr objektu) a později koncový stav (např. změna velikosti objektu). Ovládání dalších aplikací je názorně předvedeno prostřednictvím interaktivní video nápovědy. 10

12 5 Technická specifikace Minimální doporučená konfigurace osobního počítače pro práci se systémem I4Control je Pentium III s taktovací frekvencí 500MHz, 512MB paměti a operačním systémem Microsoft Windows 2000 a vyšším. Doporučené typy grabbovacích karet: např. Leadtek Winfast VC 100 XP), Asus My Cinema P7131 hybrid či Asus TV FM Card 7135LP. Přístroj využívá neionizující infračervené záření na vlnové délce 940nm se spektrálním rozsahem nm. Toto pro lidský zrak bezpečné záření splňuje všechny požadavky kladené nařízením vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Maximální doba aktivního používání přístroje v průběhu celého dne je 12 hodin, po němž musí následovat odpovídající odpočinek (minimálně ve stejné časové délce jako předchozí aktivní používání). Systém I4Control není určen k použití ve spojení s jinými zdravotnickými prostředky, léčivy ani jinými lékařskými technikami, nýbrž pouze s běžným osobním počítačem. Přístroj je určen k použití v prostředí definovaném v kapitole Technické údaje. 11

13 5.1 Technické údaje Model: Medicton I4Control ver. 1.0 Metoda měření: videookulografická Zdroj energie: AC adaptér GS2T (5 V DC / 3W) Provozní teplota: +10 C až +40 C Provozní vlhkost: 30% až 90% Skladovací teplota: -20 C až +60 C Skladovací vlhkost: 10% až 95% Hmotnost hlavní jednotky: přibližně 100g Hmotnost kamerové části: přibližně 25g Vnější rozměry hlavní jednotky: 80 x 85 x 40 (D x Š x V) Vnější rozměry kamerové části: 25 x 25 x 25 (D x Š x V) Příslušenství: AC adaptér GS2T V DC / 3W USB kabel A-B grafická karta WinFast VC100 U s video kabelem Výrobce: Medicton group s.r.o., Za Hanspaulkou 9, Praha 6, ČR Typ: = Typ BF Upozornění týkající se elektromagnatické kompatibility (EMC): Toto je dle normy ČSN EN výrobek třídy A. Ve vnitřním prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření. Výrobek je citlivý na indukované elektromagnetické pole, proto jej nepoužívejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Od těchto zařízení doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 7m. Je-li vzdálenost menší, ověřte správnou funkci přístroje. 5.2 Obsah balení Kamerová část 1 kus hlavní jednotka.. 1 kus napájecí adaptér GS2T (5 V DC / 3W). 1 kus grafická karta WinFast VC100 U 1 kus videokabel.. 1 kus USB kabel typu A-B.. 1 kus instalační CD s registračním kódem... 1 kus návod k obsluze. 1 kus 5.3 Údržba, převoz a uskladnění přístroje 1. Čištění přístroje Přístroj čistěte a desinfikujte vodou či alkoholem vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte žádná organická čistidla! Po očistění přístroj osušte suchou útěrkou či proudícím vzduchem. 2. Údržba přístroje a. Přístroj pravidelně čistěte a desinfikujte dle bodu 1 tohoto odstavce. b. Přístroj je nutné pravidelně kontrolovat každé dva roky v autorizovaném servisu. 12

14 3. Převoz a uskladnění přístroje a. Přístroj v originálním balení může být transportován klasickou transportní službou. Přístroj nesmí být převážen spolu s toxickými a korozivními látkami, nebo ostrými předměty. b. Nejlepší podmínky pro uskladnění přístrojů jsou: okolní teplota -20 C až +60 C, relativní vlhkost menší než 95%. 5.4 Pokyny a informace o likvidaci výrobku Tento výrobek byl uveden na trh po Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a bezplatnou likvidaci. Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale zašlete jej zpět na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci. 6 Záruční podmínky Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně a úplně vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou vydané opravní listy. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze. Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku. Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. Výrobek byl mechanicky poškozen. Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou údržbou. Bylo poškozeno výrobní číslo. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro spotřební elektroniku obvyklé. 7 Výrobce a autorizovaný servis Medicton group s.r.o. Za Hanspaulkou Praha 6 Česká republika Tel.: Fax.: web:

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

SBM 261.U. Přístupový systém s GSM modulem

SBM 261.U. Přístupový systém s GSM modulem Přístupový systém s GSM modulem Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém verze 2015.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více