ERVENEC Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K"

Transkript

1 D M KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, Šumperk, tel: , tel./fax: tel.. p edprodeje vstupenek: /od 14 do 18 h/ ERVENEC 2014 Pond lí 7. ervence od 20 h v klášterním kostele KHS: GABRIELA DEMETEROVÁ Houslistka, violistka, sólistka sv tových orchestr, první eská finalistka a absolutní vít zka Mezinárodní houslové sout že Yehudi Menuhina v Anglii, lenka um lecké rady Akademie múzických um ní v Praze uvede v autentické atmosfé e chrámu Zv stování Panny Marie klasiku klasické hudby Vivaldiho tvero ro ních dob. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K Pond lí 14. ervence od 20 h v klášterním kostele KHS: VIVAT VIVALDI Záv re ný koncert 8. ro níku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti. Proslulá díla A. Vivaldiho Stabat Mater a Gloria uvede komorní orchestr Ensemble 18+ a Kühn v smíšený sbor. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K Pátek 22. srpna od 19 h v Pavlínin dvo e (v p ípad dešt v DK) REVIVAL INVAZE 2014 VA ÁK KABÁT, PINK! OCTOBER U2 Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi! Hned na úvod vás rozparádí ob í porce hit v podání výborných muzikant a dvou zp va ek napodobující americkou popstar P!NK. Poté p edvede své um ní špi kový revival irských U2 z Bratislavy, v jehož

2 podání budete mít pocit, že Bono a jeho parta opravdu p ijeli k nám do podh í Jeseník! P ij te si zazpívat hity jako One, Where the Streets Have No Name, Lemon, With or Without You, Vertigo... A nakonec si spole n za ádíme s kapelou Va ák, která odehraje všechny zásadní hitovky od král eského agrorocku - skupiny KABÁT. Partnerem akce je Pivovar Holba. Vstupné v p edprodeji 150 K V den akce 200 K Pátek 26. zá í od 19 ve velkém sále DALIBOR JANDA a skupina Prototyp Celove erní koncertní program jednoho z nejúsp šn jších zp vák eské popmusic. Trojnásobný Zlatý slavík zazpívá všechny své hity, namátkou jmenujme pecky jako íkal si Hurikán, Hráli jsme kli kovanou, Kon na Mars, Kde jsi?, Padá hv zda do tvých vlas, Žít jako kaskadér, Vchází bez vyzvání, Ohe voda vítr... Dalibor Janda vloni završil úsp šnou kariéru vyprodaným koncertem v pražské O2 arén a od té doby koncertuje zcela výjime n. Nenechte si ujít jeho vystoupení v Šumperku! Vstupné 240, 290 a 340 K P IPRAVUJEME 7.9. CÍBOVA NOHA KONCERT NA ST EŠE POHÁDKA: PRINC BAJAJA IRINA KONDRAT NKO DALIBOR JANDA JI Í KOLBABA ECKÁ ZÁBAVA DŽEMFEST: Chinaski a další KONCERT K VÝRO Í REPUBLIKY

3 SUPERGROUP CZ BLUES ALIVE XIX. VÝSTAVY Galerie Ji ího Jílka MIROSLAV KOVAL: KRESBY A PR SVITY Výstava kreseb a fotogram známého sobotínského malí e a dlouholetého dramaturga Galerie Ji ího Jílka Miroslava Kovala. Vernisáž k výstav prob hne ve st edu 2. ervence od 18 hodin. Galerie je p ístupná denn, sta í jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí t íhv zdi kové ubytování. Výstavu i celý program galerie finan n podporuje Ministerstvo kultury R a Olomoucký kraj. KURZY 2014/2015 AEROBIC Pond lí a tvrtek h. Zahájení a Kurzovné 40 K /1 lekce. BODYBUILDING tvrtek h. Zahájení 4.9. Kurzovné 40 K /1 lekce. Pond lí a úterý h. Zahájení 1.9. a 2.9. Kurzovné 40 K /1 lekce. CVI ENÍ PRO SENIORKY Úterý a h. Zahájení Kurzovné 200 K /10 lekcí. KALANETIKA St eda h a tvrtek h. Zahájení a Kurzovné 400 K /10 lekcí. PILATES Pond lí h a tvrtek h. Zahájení 8.9. a Kurzovné 600 K /15 lekcí. St eda h a tvrtek h. Zahájení a Kurzovné 400 K /10 lekcí. ZDRAVOTNÍ CVI ENÍ PRO DOSP LÉ

4 Pond lí h a st eda h. Zahájení 1.9. a 3.9. Kurzovné 600 K /15 lekcí. ZUMBA tvrtek h. Zahájení Kurzovné 60 K /1 lekce. D TSKÁ ZUMBA (d ti 5-8 let) Úterý h. Zahájení Kurzovné K /30 lekcí nebo 50 K /1 lekci JUNIOR ZUMBA (d ti 8-12 let) St eda h. Zahájení Kurzovné K /30 lekcí nebo 50 K /1 lekci. POHYBOVÁ VÝCHOVA (d ti 4-6 let) Pond lí h. Zahájení Kurzovné 700 K /20 lekcí. SPORTOVNÍ P ÍPRAVKA (d ti 4-6 let) St eda h. Zahájení Kurzovné 700 K /20 lekcí. SEBEOBRANA (d ti 6-15 let) St eda h. Zahájení Kurzovné 800 K /20 lekcí. JUDO pro absolventy sebeobrany St eda h. Zahájení Kurzovné K /25 lekcí. ANGLI TINA ( ro ník) tvrtek h a h, úterý a h. Výuka podle u ebnice Angli tina nejen pro samouky. Zahájení a ANGLI TINA pro mírn pokro ilé tvrtek h. Výuka podle u ebnice New English File Beginner. Zahájení ANGLI TINA pro st edn pokro ilé tvrtek h. Výuka podle u ebnice English File Pre-Intermediate. Zahájení KONVERZA NÍ ANGLI TINA pro st edn pokro ilé St eda h. Výuka podle u ebnice English for Life Intermediate. Zahájení N M INA pro mírn pokro ilé Pond lí h. Výuka podle u ebnice Delfin. Zahájení Kurzovné u všech jazykových kurz je K /30 lekcí.

5 D TSKÝ SPOLE ENSKÝ TANEC (d ti 4-14 let) Celoro ní kurz pro dívky a chlapce. Zahájení íjen Kurzovné 900 K /pololetí. TANE NÍ KURZY PRO MLÁDEŽ Pond lí a úterý h a h. Zahájení 8.9. a 9.9. Kurzovné 990 K. TANE NÍ KURZY PRO DOSP LÉ Za áte níci - ned le h, pokro ilí ned le h. Zahájení 19. íjna. Kurzovné K /pár/6 lekcí+1prodloužená. P IHLÁŠKY DO KURZ A ÚHRADY KURZOVNÉHO P IJÍMÁME OD 25. SRPNA DO 9. ÍJNA 2014 v 1. pat e Domu kultury Šumperk: POND LÍ a ST EDA , h, ÚTERÝ a TVRTEK , h. Bližší informace o kurzech: tel a , e mail: Informace o tane ních kurzech u tane ního mistra Ji ího Hrubého na tel ONLINE P IHLÁŠKY DO KURZ JIŽ NYNÍ NA

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Kanada očima studenta

Kanada očima studenta Městská část Městská Praha 8 část odbor kultury pořádá diashow Praha 8 Kanada očima studenta aneb 6000 km v deseti dnech Z města šampiónů přes Skalisté hory až k ovocným sadům v Osoyos. Do srdce Vancouveru

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Zajímavos z Te ovic: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA TE OVICE, p ísp vková organizace

Zajímavos z Te ovic: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA TE OVICE, p ísp vková organizace Slovo starosty Vážení spoluob ané, dovolte mi, abych Vás na po átku adventního asu oslovil prost ednictvím našeho obecního zpravodaje, který je pro letošek posledním. I když tomu po así p íliš nenasv d

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC srpen 2006 RO NÍK 10 ÍSLO 8 Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t poinformovali o d ní v naší obci v m síci srpnu. Zam stnanci obce provád

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více