Ing. Diana Kořanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Diana Kořanová"

Transkript

1 Ing. Diana Kořanová

2 Program cvičení právní rámec lovu zvěře pobytové znaky zvěře ošetření ulovené zvěře odhad věku černé zvěře

3 Právní rámec lovu zvěře Zákon??? Sb. o myslivosti Vyhláška??? Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Vyhláška??? Sb. k provedení některých ustanovení zákona o myslivosti

4 Právní rámec lovu zvěře Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti Vyhláška 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Vyhláška 244/2002 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o myslivosti

5 2 vymezení pojmů zvěř???

6 2 vymezení pojmů zvěř obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených ve výčtu jako druhy, které nelze lovit, a které lze obhospodařovat lovem

7 40 povolení lovu mimo dobu lovu vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájená, mimo dobu jejího lovu pro účely vědecké, povolí takový lov???

8 40 povolení lovu mimo dobu lovu vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájená, mimo dobu jejího lovu pro účely vědecké, povolí takový lov orgán státní správy myslivosti

9 41 povolení lovu na nehonebních pozemcích vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejích vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu??? povolit lze lov i mimo dobu lovu

10 41 povolení lovu na nehonebních pozemcích vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejích vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti povolit lze lov i mimo dobu lovu

11 42 doba lovu a podmínky lovu lovit lze jen zvěř, která není hájená, a to ve stanovené době lovu vyhláška (245/2002) stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky provádění lovu

12 Doby lovu pernaté zvěře??? kohout bažanta obecného, slepice bažanta královského, perlička obecná??? kohout a slepice bažanta obecného v bažantnicích??? kohout bažanta královského??? hrdlička zahradní??? kachna divoká, polák velký a chocholačka, lyska černá??? husa polní, velká, běločelá??? holub hřivnáč??? straka obecná, vrána obecná

13 Doby lovu pernaté zvěře kohout bažanta obecného, slepice bažanta královského, perlička obecná kohout a slepice bažanta obecného v bažantnicích kohout bažanta královského hrdlička zahradní kachna divoká, polák velký a chocholačka, lyska černá husa polní, velká, běločelá holub hřivnáč do konce února straka obecná, vrána obecná

14 Doby lovu spárkaté zvěře??? jelen, laň a kolouch jelena lesního??? jelen, laň siky japonského??? - kolouch siky japonského??? muflon, muflonka, muflonče??? kňour a bachyně prasete divokého??? daněk, daněla, daňče??? srna, srnče??? srnec obecný??? kamzík, kamzice, kamzíče??? sele a lončák prasete divokého

15 Doby lovu spárkaté zvěře jelen, laň a kolouch jelena lesního jelen, laň siky japonského kolouch siky japonského muflon, muflonka, muflonče kňour a bachyně prasete divokého daněk, daněla, daňče srna, srnče srnec obecný kamzík, kamzice, kamzíče sele a lončák prasete divokého

16 Doby lovu ostatní srstnaté zvěře liška obecná jezevec lesní zajíc polní, králík divoký do konce února kuna lesní a skalní

17 45 zakázané způsoby lovu Jaké znáte zakázané způsoby lovu?

18 45 zakázané způsoby lovu chytání zvěře do ok, na lep, do želez, jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávení jedem či plynem lovit zvěř do sítí, na výrovkách, s pomocí živých živočichů jako návnad nahánět srnčí pomocí ohařů, ostatní spárkatou pomocí psů v kohoutku vyšších, než 55 cm lovit zvěř pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet či omráčit, zdrojů umělého osvětlení, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin

19 45 zakázané způsoby lovu lovit zvěř pomocí mechanismů pohybující se po zemi, po vodě i ve vzduchu, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší, než 5km/hod střílet zvěř zbraní jinou než loveckou a zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem střílet zvěř z poloautomatických a automatických zbraní se zásobníkem pro více než 2 náboje lovit zvěř, kromě prasat a lišek za noci lovit prase a lišku v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky

20 45 zakázané způsoby lovu lovit zvěř v době nouze do vzdálenosti 200m od krmelců dávat do krmiv narkotika střílet zvěř na hnízdě lovit zvěř na čekané do vzdálenosti 200m od hranic sousední honitby v těchto vzdálenostech přikrmovat a umisťovat myslivecká zařízení střílet spárkatou v odchytových, aklimatizačních a přezimovacích zařízeních s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí lovit na společných lovech zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena lesního a siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka používat olověné broky k lovu vodního ptactva

21 Bližší podmínky provádění lovu vyhláška 245/2002 na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze??? bažanta obecného pouze??? společným lovem na tahu lze lovit husu běločelou, polní a velkou pouze??? kachnu divokou, lysku černou, poláka velkého a chocholačku pouze???

22 Bližší podmínky provádění lovu vyhláška 245/2002 na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze 1x v roce bažanta obecného pouze 2x v roce společným lovem na tahu lze lovit husu běločelou, polní a velkou pouze 3 dny v týdnu středa, sobota a neděle kachnu divokou, lysku černou, poláka velkého a chocholačku pouze 2 dny v týdnu středa a sobota

23 45 povolenka k lovu kdo loví zvěř, musí mít u sebe????????? při lovu se zbraní??????

24 45 povolenka k lovu kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek povolenku k lovu potvrzení o povinném pojištění při lovu se zbraní zbrojní průkaz průkaz zbraně

25 Bezpečnost při lovu účastník lovu nesmí být pod vlivem návykových a psychotropních látek společného lovu se nesmí zúčastnit osoba mladší 15-ti let vím na co střílím respektování pokynů vedoucího honu na společném lovu nabíjení zbraně až po zahájení leče, po ukončení okamžité vybití před zahájením a po ukončení leče se nesmí střílet lovec zachází se zbraní jako by byla stále nabitá i s nenabitou zbraní se nikdy na nikoho nemíří honci se nevzdalují ze svých pozic vidět a být viděn

26 Zásady lovu Jaké jsou zásady správného lovu?

27 Zásady lovu dodržovat etický kodex a právní rámec nelovit zvěř v době odchovu mláďat lov musí být selektivní lovit tak, aby zásah co nejméně poškodil zvěřinu nepůsobit zvěři zbytečnou bolest a utrpení vzdát zvěři příslušnou úctu nelovit zakázanými způsoby chránit vodící laně a vedoucí kusy

28 Pobytové znaky zvěře Jaké znáte pobytové znaky?

29 Pobytové znaky zvěře stopy trus vývržky kaliště, malovánky okusy, ohryzy vystruhování

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Zdroj: Červený, J. et al: Velké šelmy v naší přírodě

43 Zdroj: Červený, J. et al: Velké šelmy v naší přírodě

44

45 Letní trus černé Trus lišky Trus zajíce polního Trus jelena lesního

46

47

48 Ošetření ulovené zvěře Myslivce poznáme také podle toho, kdy nevystřelí. usmrcení zvěře musí být rychlé, bez zbytečného stresu ideálně zásahem na komoru

49

50

51

52

53 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení položení zvěře na záda

54 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení otevírání krku a spodní čelisti

55 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení uvolnění lízáku

56 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení uvolnění lízáku společně s jícnem a průdušnicí

57 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení uvolnění lízáku, jícnu a dýchací trubice po celé délce krku

58 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení otevírání dutiny břišní

59 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení otevření dutiny břišní

60 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení otevírání pánevní spony

61 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení rozlomení pánevních kostí

62 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení obříznutí konečníku

63 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení vyjmutí orgánů z dutiny hrudní a břišní bez přerušení trávicího traktu

64 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení rozložení vývrhu vlevo nepoživatelné části (k neškodnému odstranění) vpravo lovecké právo

65 Ošetření ulovené zvěře -vyvržení změna v zavedené praxi vyplachování vodou - ANO vytírání travou, jehličím či hadrem je nežádoucí!

66 Ošetření ulovené zvěře -zajíc vymačkávání zajíce se nedoporučuje! kvalitu zvěřiny negativně ovlivňuje moč v břišní dutině nikoliv v močovém měchýři

67 Ošetření ulovené zvěře -zajíc otevírání břišní dutiny

68 Ošetření ulovené zvěře -zajíc dutina břišní se otevře až k hrudní kosti

69 Ošetření ulovené zvěře -zajíc vyjmutí vnitřností částečné úplné

70 Ošetření ulovené zvěře -pernatá vyháčkování nežádoucí! přetržení střeva znečištění dutiny břišní střevním obsahem svěrače kloaky se uzavřou

71 Ošetření ulovené zvěře -pernatá příčný řez pro odstranění vnitřností u bažanta podélný řez dutinou břišní u kachen a hus

72 Vyšetření ulovené zvěře prvotní posouzení provádí lovec posuzuje chování zvěře před ulovením při vyvrhování prohlédne trávník v případě změn jej přikládá k vývrhu prvotní ošetření do 3 hodin po ulovení při ošetření od 3 do 12 hodin vyšetřuje veterinární lékař při ošetření nad 12 hodin zvěřina je nepoživatelná

73 Vyšetření ulovené zvěře černá zvěř vyšetření černé na trichinelózu povinnost lovce trávicí metoda 10g z přední končetiny, jazyka nebo bránice pro vyšetření se použije 5g kompresní metoda z obou bráničních pilířů, z čelistí, dolní části kýty, mezižeberní svaloviny a svaloviny jazyka6 vzorků od 1 kusu

74 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou úloha proškolené osoby co nejdříve po ulovení zvěře provést prohlídku, vč. vyjmutých orgánů posouzení hygienického stavu těla ulovené zvěře zda byla po ulovení řádně ošetřena musí ohlásit příslušnému orgánu neobvyklé znaky, chování

75 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou posouzení kondice uloveného kusu posouzení stavu kůže a srsti

76 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou posouzení srdce barva tvar velikost konzistence změny ve struktuře svaloviny krváceniny srdce bažanta

77 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou posouzení plic zbarvení výskyt uzlů abscesy, cysty krváceniny povlaky srůsty prostřelené plíce jelena

78 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou posouzení jater barva hladkost ostrost okrajů povlaky uzle krváceniny žlučový měchýř

79 Vyšetření ulovené zvěře proškolenou osobou posouzení sleziny velikost tvar barva uzle, abscesy krváceniny zvětšená slezina u zajíce

80

81 Lebka prasete divokého zubní vzorec úzká lebka z boku klínovitého tvaru otevřené očnice zřetelný sagitální hřeben špičáky bez kořenů 44 zubů

82 zubní vzorec Odhad věku ulovené černé zvěře chrup 6-ti měsíčního selete má 36 zubů chrup 12-ti měsíčního selete má 40 zubů úplný chrup je ve třech letech celkem??? všechny 4 špičáky nemají ukončený růst (???,???, souhrnný název -???, bachyně má???) stáří se odhaduje podle mohutnosti a délky zbraní, háků a vývoje a opotřebení chrupu

83 zubní vzorec Odhad věku ulovené černé zvěře chrup 6-ti měsíčního selete má 36 zubů chrup 12-ti měsíčního selete má 40 zubů úplný chrup je ve třech letech celkem 44 zubů všechny 4 špičáky nemají ukončený růst (páráky - spodní, klektáky horní, souhrnný název -zbraně, bachyně má háky), stáří se odhaduje podle mohutnosti a délky zbraní, háků a vývoje a opotřebení chrupu

84 Havránek, F.: Myslivecká zoologie

85 Havránek, F.: Myslivecká zoologie

86 Úplný chrup prasete divokého 44 zubů

87 Odhad věku ulovené černé zvěře 5 7 měsíců všech 6 mléčných řezáků prořezaných, jsou 2 5 mm široké 1. trvalá stolička M1 je úplně vyvinutá Havránek, F.: Myslivecká zoologie

88 Odhad věku ulovené černé zvěře 8 12 měsíců v 10-ti měsících jsou trvale prořezány špičáky a krajní řezáky (I3) Havránek, F.: Myslivecká zoologie

89 Odhad věku ulovené černé zvěře měsíců (lončák) ve 13-ti měsících se u M2 prořezává dáseň výměna vnitřních řezáků I1, 6 7 mm silný mění se premoláry P3, P4 (14 16 měsíců) Havránek, F.: Myslivecká zoologie

90 Odhad věku ulovené černé zvěře měsíců (lončák) vnitřní řezák I1 dorostl do úrovně mléčného i2 mění se i2 na I2 Havránek, F.: Myslivecká zoologie

91 Odhad věku ulovené černé zvěře měsíců (lončák) všechny trvalé zuby prořezané začíná se prořezávat poslední stolička M3 při pohledu na řezáky ukazuje tvar klínu na lončáka ve stáří měsíců Havránek, F.: Myslivecká zoologie

92 Odhad věku ulovené černé zvěře měsíců (lončák) I2 plně vyvinuty, tvoří řadu s I1 M3 se prořezává Havránek, F.: Myslivecká zoologie

93 Odhad věku ulovené černé zvěře 2 4 roky 2 roky - zbývající dva sloupky stoličky M3 se prořežou cca ve 36 měsících 3 roky - opotřebení je patrné minimálně na 1. sloupku M3 4 roky - dentin je zřetelný min. na 1. sloupku M3 Havránek, F.: Myslivecká zoologie

94 Vývoj chrupu prasete divokého

95 Pokud není uvedeno jinak, zdroje jsou následující: stopy: Hanzal, V. a kol: Velká myslivecká encyklopedie. CD-ROM ošetření ulovené zvěře: Forejtek, P. a kol: Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře

LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen:

LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen: LOVECTVÍ právní a etický rámec Pramen: Hanzal,V. a kol.: Velká myslivecká encyklopedie. CD-ROM, GRAND s.r.o. České Budějovice 2007, ISBN 80-900593-0-9 Právní rámec lovu zvěře Doby lovu zvěře Vyhláška 245/2002

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

Lovectví. Cvičení z předmětu Myslivost

Lovectví. Cvičení z předmětu Myslivost Lovectví Cvičení z předmětu Myslivost Význam lovectví a lovu jedna z nejstarších činností člověka zdroj obživy, později zábava, prestižní záležitost dnes součást výkonu práva myslivosti souvisí s chovem

Více

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté Tvorba a využití honiteb Navrhování

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace 10. Přílohy Příloha 1. Fotodokumentace Reprodukce Z přiložených fotografií č. 1-2 je patrné, že u zkoumaných úhynů zaječek bylo podle gravidity nebo podle mléčných žláz zjištěno, že se účastnily reprodukce.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lovectví Význam lovectví a lovu jedna z nejstarších činností člověka (zdroj obživy) S rozvojem

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

5. Za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, odpovídá:

5. Za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, odpovídá: Soubor testových otázek pro testy k přezkoušení osob navržených na ustanovení mysliveckou stráží, podle zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR 244/2002 Sb.

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE Aktivita Název inovace Inovace předmětu ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY KA 2350/4-10up Termín realizace inovace LS 2013 Číslo projektu HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže,

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Z HLEDISKA MASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE

NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Z HLEDISKA MASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Z HLEDISKA MASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE novela veterinárního zákona č.308/2011, kterou se mění zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči nabývá účinnosti od 1.1.2012 prováděcí právní

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. - Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 16. 10. 2018 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Představení nových produktů

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5 I. Střelectví 1. Jaké je základní rozdělení zbraní? - chladné - palné - střelné 2. Jaké rozlišujeme druhy loveckých palných zbraní? a) brokové, kulové, mechanické b) brokové, kulové, plynové c) brokové,

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Cíl Proces akreditace lektorů Sjednocení úrovně znalostí Vytvoření závazných okruhů Novinky a nové trendy (vydání nových

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej Lužná 2019 Kategorie B

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej Lužná 2019 Kategorie B Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej Lužná 2019 Kategorie B Jméno soutěžícího:... Bydliště:... Bodové hodnocení teoretické části: max. 56 bodů Testové otázky: 1. Co je tzv. dominikál? a) nařízení knížete

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O odbor životního prostředí nám. Republiky 1, 678 01 Blansko Mysl / 1 Evid. číslo honitby Počet příloh Honitba (název) PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST

Více

2018 www.kinskydalborgo.cz Kinský dal Borgo a.s., je držitelem deseti, převážně lesních honiteb na ploše přesahující 8000 ha. Lesní porosty jsou tvořeny převážně dubem a borovicí. V jednotlivých honitbách

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ?????? ?????????

Více

DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE

DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE IV. DYNAMIKA SKLADBY LOVU ZVĚŘE Kapitola analyzuje myslivecké hospodaření v členění podle kategorií samčí, samičí a mladá zvěř. Porovnání ČR a OK je ve dvou rovinách: První dva grafy znázorňují vykázaný

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Změny vyhrazeny. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Česká republika je jednou

Více

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo) ...

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců adresa pobytu / sídlo) ... Příloha 1/str. 1 Obecní úřad obce s rozšířenou působností: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2004 Sb. Mysl/1 Evid. číslo honitby Počet příloh PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Obecné poznámky Cíl Seznámit uchazeče se základními právními předpisy týkající se výkonu myslivecké praxe v honitbě

Více

III. skupina - Myslivecká zoologie

III. skupina - Myslivecká zoologie III. skupina - Myslivecká zoologie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) Jelen evropský popis, zpsob života, rozšíení, význam b) Koroptev polní popis, zpsob života, rozšíení, význam c) Vysvtlení pojmu zv a

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. VII. skupina Lov zvěře

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. VII. skupina Lov zvěře Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. VII. skupina Lov zvěře Obecné poznámky Cíl Zprostředkovat uchazečům informace nezbytné pro výkon myslivosti v honitbách Seznámit uchazeče se způsoby lovu

Více

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B 46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B Jméno soutěžícího: Bodové hodnocení teoretické části:. Bodové hodnocení praktické části vnitřní: venkovní: Celkové hodnocení: Pořadí:.

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 11. 10. 2016 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Informace od zástupců státní správy

Více

42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 42. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ NÁRODNÍ KOLO Havlišův Mlýn 2012 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Legislativní rámec managemetu populací zvěře Řízení myslivosti v ČR Ministerstvo zemědělství

Více

Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů

Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů Pomocné znaky chovnosti: Ve vztahu k věku dále posuzovat obvody lodyh, rozlohu paroží a koruny - délky výsad v koruně a celkové vyvinutí. rok živ. paroží Popis

Více

1. DUBEN BŘEZEN 2020

1. DUBEN BŘEZEN 2020 1. DUBEN 2019-31. BŘEZEN 2020 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům 217 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 421 96 451 Lovecká kancelář: Jiří Trepka Tel.: +420 956 269 121 Tel., Fax: +420 354 691 339

Více

Pracovní list k projektovému dni - beseda s myslivcem + příloha (fotodokumentace) PD 01/02

Pracovní list k projektovému dni - beseda s myslivcem + příloha (fotodokumentace) PD 01/02 Pracovní list k projektovému dni - beseda s myslivcem + příloha (fotodokumentace) PD 01/02 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ: 1. DUBEN 2017-31. BŘEZEN 2018 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům 217 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 421 96 451 Lovecká kancelář: Jiří Trepka Tel.: +420 956 269 121 Tel., Fax: +420 354 691 339

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2386 ha, z toho 284 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující: Druh zvěře Počet

Více

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže 1.Kdo ustanovuje MS do funkce? a) obecní úřad obce s rozšířenou působností; b) uživatel honitby; c) vlastník honitby. Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže 2. Doba platnosti průkazu myslivecké

Více

TULAREMIE + BRUCELÓZA

TULAREMIE + BRUCELÓZA Metodika kontroly zdraví pro myslivce 9. Masožravci volně žijící EpG102 VZTEKLINA kontrola nákazové situace VyLa (P + IF) 4 lišky nebo psíci mývalovití na 100 km² ve všech okresech, na celém území ČR.

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce

MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce MYSLIVECKÝ ŘÁD abeceda myslivce PÉČE O ZVĚŘ 1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, počet a rozmístění v honitbě musí odpovídat druhům a stavům zvěře, které se v honitbě vyskytují. Tato zásada se vztahuje

Více

I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých

Více

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017 Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2017 I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Masožravci volně žijící VZTEKLINA kontrola

Více

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Masožravci volně žijící VZTEKLINA kontrola nákazové situace 4 lišky nebo psíci mývalovití

Více

EXPERT SURVEY IN CASES OF ILLEGAL HUNT Filip Chrbját 115

EXPERT SURVEY IN CASES OF ILLEGAL HUNT Filip Chrbját 115 ZNALECKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ V PŘÍPADECH NEOPRÁVNĚNÉHO LOVU ZVĚŘE ABSTRAKT: EXPERT SURVEY IN CASES OF ILLEGAL HUNT Filip Chrbját 115 Příspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře,

Více

PLATNÁ LEGISLATIVA NA ÚSEKU MYSLIVOSTI

PLATNÁ LEGISLATIVA NA ÚSEKU MYSLIVOSTI PLATNÁ LEGISLATIVA NA ÚSEKU MYSLIVOSTI - africký mor prasat a mimořádná veterinární opatření Novela vyhlášky 245/2002 Sb. o dobách lovu zvěř od 1.1.2014 Novela vyhlášky 244/2002 Sb. o početech psů od 1.1.2014

Více

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A MYSLIVECKÁ ETIKA JIŘÍ TUZA -- DANA ZAPLETALOVÁ

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A MYSLIVECKÁ ETIKA JIŘÍ TUZA -- DANA ZAPLETALOVÁ ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A MYSLIVECKÁ ETIKA JIŘÍ TUZA -- DANA ZAPLETALOVÁ Ústav práva a humanitních věd, PEF, Mendelova univerzita v Brně Abstract in original language Myslivost a lov jsou dva nerozlučně

Více

S R P E N 2007. Počasí. Přehled o úlovcích za měsíc srpen 2007

S R P E N 2007. Počasí. Přehled o úlovcích za měsíc srpen 2007 Daněk Daněla,danče Srnec Srna,srnče Prase divoké Hrdlička Holub hřivnáč Kachna divoká Liška Jezevec Kuna Straka Vrána Zajíc Bažant kohout Bažantí slepice mm C Počasí datum déšť sníh Teplota mm cm C 1 16,7

Více

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET V. ZPĚTNÝ PROPOČET Kapitola obsahuje srovnání trendu odlovu (červená křivka), sčítání (zelená křivka) a zpětného propočtu početních stavů z vykázaného odlovu (modrá křivka při poměru pohlaví 1:1, oranžová

Více

Africký mor prasat - legislativa. Valašské Klobouky

Africký mor prasat - legislativa. Valašské Klobouky Africký mor prasat - legislativa Valašské Klobouky 21.7.2017 Africký mor prasat situace v České republice dne 21.6 a 22.6.2017 nalezené 2 uhynulé kusy divokých prasat v katastru Příluky u Zlína dne 26.6.2017

Více

Stanovisko ČMMJ k současné situaci výskytu Afrického moru prasat v České republice

Stanovisko ČMMJ k současné situaci výskytu Afrického moru prasat v České republice Praha, 11. 7. 2017 Stanovisko ČMMJ k současné situaci výskytu Afrického moru prasat v České republice Nákazová situace ve Zlínském okrese je vzhledem k výskytu AMP kritická, ale v současné době ji nelze

Více

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej 40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej NÁRODNÍ KOLO Křivoklát Píska 2010 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

Městský úřad Kroměříž

Městský úřad Kroměříž Městský úřad Kroměříž odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/49971/2012/01/OZP/Li č.j.: MeUKM/49971/2012 V Kroměříži 2.10.2012 Tel.: 573 321 327 Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Liška Městský

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Veterinární informace pro uživatele honiteb v Jihočeském kraji

Veterinární informace pro uživatele honiteb v Jihočeském kraji Veterinární informace pro uživatele honiteb v Jihočeském kraji Na základě schválené METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2018 vydané v Praze dne 20.11.2017 formou opatření obecné

Více

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015 Městský úřad Náměšť nad Oslavou ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015 23. - 26. dubna 2016 Náměšť

Více

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství 9. 3. 2016 162r 1 Obsah Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření Kontrola plnění plánu lovu Škody způsobované zvěří narovnání Doby lovu,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací Oblasti chovu zvěře jako management populací Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti Ing. František Malý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského Obsah Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského... 1 Obsah... 1 Zásady u laní... 1 Zásady u jelenů... 1 Posuzování věku živé zvěře...

Více

Myslivecké plánování. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

Myslivecké plánování. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. Myslivecké plánování Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. 2015 Příslušná legislativa Vyhláška 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Ekonomika myslivosti. Cvičení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika myslivosti. Cvičení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika myslivosti Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Historie lovu zvěře v Evropě Lov zvěře byl záležitostí všech

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 29.02.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

vzorový formulář žádosti najdete na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

vzorový formulář žádosti najdete na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby poskytovatele

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013 V souladu 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve

Více

XXV. ANALÝZA POMĚRU POHLAVÍ 2014

XXV. ANALÝZA POMĚRU POHLAVÍ 2014 XXV. ANALÝZA POMĚRU POHLAVÍ 2014 ORP v Olomouckém kraji obdržely přípisem datovaným 31. 12. 2014 následující sdělení krajského úřadu: Citace: Metodika analýzy skladby vykázaného lovu - období 2006-2013

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika myslivosti Ekonomika lesního hospodářství 10. cvičení Myslivost dle zákona 449/2001

Více

Zásady hospodaření se spárkatou zvěří na okrese Chrudim

Zásady hospodaření se spárkatou zvěří na okrese Chrudim Zásady hospodaření se spárkatou zvěří na okrese Chrudim (ORP Chrudim a ORP Hlinsko) Vážení myslivci, vzhledem k narůstajícím škodám způsobených zvěří na lesních a polních kulturách přistoupila Myslivecká

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje KATALOG 2008 Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Řezbované přírodní tónovaná hnědá černá Frézované přírodní

Více

Posuzování věku ulovené a uhynulé zvěře. Úprava a hodnocení trofejí. Zpracoval: Ing. Roman Jelínek Ústav ochrany lesů a myslivosti MZLU FLD Brno

Posuzování věku ulovené a uhynulé zvěře. Úprava a hodnocení trofejí. Zpracoval: Ing. Roman Jelínek Ústav ochrany lesů a myslivosti MZLU FLD Brno Posuzování věku ulovené a uhynulé zvěře Úprava a hodnocení trofejí Zpracoval: Ing. Roman Jelínek Ústav ochrany lesů a myslivosti MZLU FLD Brno Je třeba si uvědomit, že průběrný odstřel, postavený především

Více

Ceník poplatkového lovu

Ceník poplatkového lovu Honitba Městské lesy Chrudim Ceník poplatkového lovu platný od 15. 05. 2006 Městské lesy Chrudim, s.r.o. Resselovo náměstí 77 537 01 Chrudim I IČ 274 65 659 DIČ CZ27465659 Vedený u OR KS v Hradci Králové,

Více

OVERSTOCKING OF WILD BOARS AS EVENTUALITY OF LEGAL REGULATIONS

OVERSTOCKING OF WILD BOARS AS EVENTUALITY OF LEGAL REGULATIONS OVERSTOCKING OF WILD BOARS AS EVENTUALITY OF LEGAL REGULATIONS JIŘÍ TUZA Mendelova univerzita v Brně Abstract in original language Jedním z významných problémů zemědělství a predačních tlaků na drobnou

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců 1/5 5.2.02.20 Přehled hlavních skupin savců Cíl seznámit se s hlavními skupinami savců - znát zástupce skupin - odvodit jejich místo a způsob života - chápat rozdíl v jejich vývinu - popsat jejich přizpůsobení

Více

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE MYSLIVOST Při individuálních a společných lovech se dodržuje řada mysliveckých zvyků. Společné lovy jsou zahajovány a ukončovány v tradičním uspořádání nástupních útvarů. Každá leč je ukončena výloží,

Více

Příspěvky poskytnuté sazbou

Příspěvky poskytnuté sazbou Zákon č. 455/2011Sb., o státním rozpočtu na rok 2012 Příloha č. 9 G. Příspěvky na vybrané činnosti mysl. hospodaření K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců G. Příspěvky na vybrané

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín Načeradec ŘÁD. Mysliveckého spolku. Horní Lhota

Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín Načeradec ŘÁD. Mysliveckého spolku. Horní Lhota Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín 47 25708 Načeradec P R O V O Z N Í ŘÁD Mysliveckého spolku Horní Lhota 2015 Úvod Hlavním posláním Mysliveckého spolku Horní Lhota, dále jen Myslivecký spolek je ochrana

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2013, Čl. I

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2013, Čl. I N á v r h ZÁKON ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,

Více

Odhad věku živé zvěře. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Odhad věku živé zvěře. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Odhad věku živé zvěře Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Posláním člověka od pravěku bylo a zůstává lovit, ne vraždit. Jen volové si to pletou! (Jan Werich) Věk u zvěře: 1) biologický 2) průměrný 3) kulminační Dospělost:

Více

KAPESNÍ MYSLIVECKÁ PŘÍRUČKA. pro rok 2014

KAPESNÍ MYSLIVECKÁ PŘÍRUČKA. pro rok 2014 KAPESNÍ MYSLIVECKÁ PŘÍRUČKA pro rok 2014 KALENDÁŘ LOVU PERNATÉ ZVĚŘE Druh zvěře I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII bažant královský 16. - kohout 15. - slepice pouze 16. v bažantnicích bažant obecný

Více

ODCHYT ZVĚŘE A LEGISLATIVA

ODCHYT ZVĚŘE A LEGISLATIVA ODCHYT ZVĚŘE A LEGISLATIVA JUDr. Jiří Kšica Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ABSTRAKT Škody zvěří jsou již roky v některých regionech České republiky

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu)

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět 6. 7. třída Základní / Nemocní / Zvýšený zájem / EVVO

Více