Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Microsoft Premier Support Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka ZÁKLADNÍ PŘEHLED Odborné semináře (workshopy) jsou požadovány specializované odborné prezentace a technická školení vycházející z požadavků Plzeňského kraje na rozvoj ICT. Jejich rozsah, téma a obsah bude specifikován podle konkrétní potřeby. Podpůrná asistence - krátkodobé poradenství a pomoc bude zahrnovat poradenskou podporu při problémech s návrhem, vývojem a nasazením nových produktů do provozního prostředí. Tyto služby mohou být rovněž požadovány při adhoc vzniklých požadavcích na nasazení nových systémů a aplikací, a to jak systémů společnosti Microsoft, tak i systémů a aplikací třetích stran, které mají dopad na systémy Microsoft. Prověrky technologického stavu prostředí (healthcheck) testování stavu ICT infrastruktury, identifikace aktuálních a možných budoucích problémů. Risk Assesment Program programy zaměřené na stabilizaci prostředí. Podpora produktů připravovaných k provoznímu nasazení možnost testování nových verzí a pomoc při plánování jejich nasazení. Technické služby a informace proaktivní informace a plánovací služby, zaměřené na redukci nákladů na správu a podporu systémů. Půjde zejména o předávání informací pro testování oprav, hotfixů a servicepacků před jejich nasazením do provozního prostředí. Online přístup k informacím je požadován online přístup na portál, nabízející nejnovější technické informace o produktech Microsoft, znalostní bázi (Knowledge Base) a nástroje pro řešení problémů. Dále je požadována možnost odběru bulletinů s informacemi o bezpečnostních rizicích, datumech zvěřejňování oprav, hotfixů apod., šablony dokumentů pro přípravu projektů a postupy best practices.

2 PODROBNÝ POPIS DOSTUPNÝCH SLUŽEB: Technický account management Cílem služeb technického account managementu je přispívat ke koordinaci podpory a vztahů týkajících se služeb. Personál služeb je vaším zástupcem u dodavatele a zajišťuje tým, který může poskytovat odborné semináře, podporu při řešení problémů a asistenci v rámci podpory. Personál služeb také slouží jako styčný bod poskytování informací a poskytuje zpětnou vazbu od klienta, týkající se služeb, Personál služeb může také poskytovat následující služby: a. Plánování zdrojů. Při vstupu tohoto Popisu služeb v účinnost je možno připravit orientační a plánovací setkání s vaším vedením a personálem. Účelem tohoto setkání je prodiskutovat dostupné služby, získat vstupní informace o vašich potřebách podpory a společně naplánovat vaše využívání služeb. b. Schůzky a průběžné zprávy. Je možno pravidelně připravovat průběžnou zprávu, která shrne služby dodané za předchozí vykazovací období. Je možno pořádat kontrolní schůzky, na nichž se budou projednávat aktivity v rámci služeb, sledovat úroveň vaší spokojenosti a projednávat případně požadované kroky či úpravy. Na vaši žádost je možno poskytnout na míru přizpůsobené výkazy a všechna související práce navíc bude odečtena od vašich hodin asistence v rámci podpory. c. Eskalace. Problémy při podpoře, jež budou vyžadovat postoupení jinému personálu v rámci struktury dodavatele, může řídit personál služeb a urychlovat tak jejich vyřešení. Odborné semináře Účelem odborných seminářů je snížit počet problémů týkajících se IT produktů, jimž budete čelit, a minimalizovat jejich dopad. Formy seminářů můžou být: a. Semináře. Je možné zajistit takové ve vašich zařízeních či přímo u partnera. Pokud si za místo konání semináře zvolíte vlastní zařízení, je nutné poskytnout před dodáním semináře specifikace pro konfiguraci vašeho prostředí. Rozsah a cena semináře je individuální a závisí na délce trvání, místě konání a prezentovaném materiálu. b. Nadstandardní akce. Je možné poskytovat široce tématizované i vysoce specializované odborné prezentace zaměřené na rozvoj v kombinaci s praktickými laboratorními cvičeními, díky nimž získáte školení a jež usnadní implementaci IT technologií ve vašich podmínkách. Tyto akce dávají možnost kontaktu s produktovými skupinami dodavatele.

3 Podpora při řešení problémů Podpora při řešení problémů poskytuje pomoc u problémů se specifickými příznaky, jež se vyskytnou při používání IT produktů, existuje-li důvodné podezření, že problémy způsobily produkty konkrétního dodavatele. Podpora při řešení problémů je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žádosti o podporu může podávat telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím webové stránky vámi stanovená kontaktní osoba kromě případů naléhavosti úrovně 1 a A, které je nutno hlásit telefonicky podle odst. 2.3(a). K podpoře při řešení problémů může patřit jakákoli kombinace následujících služeb: a. Žádost o řešení problému ( break-fix ). Žádost o podporu s asistencí typu breakfix, označovaná také jako incident, je definována jakožto jednotlivý problém týkající se podpory a přiměřená snaha o jeho vyřešení. Jednotlivý problém týkající se podpory je problém, jejž nelze rozčlenit na podružné problémy. Pokud problém tvoří podružné problémy, je každý z nich považován za jednotlivý incident. V určitých situacích vám můžeme poskytnout úpravu komerčně dostupného softwarového kódu produktů dodavatele SW, jejímž účelem bude vyřešit specifické kritické problémy ( hot fix ) v rámci reakce na žádost o podporu s asistencí break-fix. Účelem hot fixů je vyřešit váš konkrétní problém a tyto úpravy nejsou regresně testovány. Kromě případů, kdy tento dokument nebo některá příloha stanoví jinak, není možno distribuovat hot fixy nepřidruženým třetím stranám bez našeho výslovného písemného souhlasu. Stanovení počáteční úrovně naléhavosti (1-C) je vaší odpovědností. Změnu úrovně naléhavosti si můžete kdykoli vyžádat. Naléhavost incidentu určí úrovně reakce u dodavatele služby a odhadované doby reakce a vaše zodpovědnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

4 Naléhavost 1 Situace zákazníka Očekávaná reakce společnosti Microsoft 1 Kritický dopad na provoz: Přítomnost personálu Zákazník utrpěl úplnou dodavatele u ztrátu hlavní (kritické) zákazníka co nejdříve. provozní činnosti a Rychlé postoupení nemůže přiměřeně v rámci produktových pokračovat v práci týmů společnosti Vyžaduje okamžitou Microsoft pozornost Uvědomění nejvyššího vedení společnosti dodavatel SW Trvalá činnost 24 h denně, 7 dnů v týdnu Reakce na 1. zavolání za hodinu nebo dříve A B C Významný dopad na provoz: Provoz zákazníka utrpěl výrazné ztráty či zhoršení služeb Vyžaduje pozornost do 1 hodiny Mírný dopad na provoz: Provoz zákazníka utrpěl mírnou škodu či zhoršení služeb, avšak práce může přiměřeně pokračovat ve zhoršené kvalitě. Vyžaduje pozornost do 2 hodin v rámci pracovní doby Minimální dopad na provoz: Provoz zákazníka z převážné části funguje, přičemž negativní dopad na služby je nulový nebo velmi malý. Vyžaduje pozornost do 4 hodin v rámci Reakce na 1. zavolání za hodinu nebo dříve Trvalá činnost 24 h denně, 7 dnů v týdnu Uvědomění nejvyššího vedení společnosti dodavatel SW. Reakce na 1. zavolání za 2 hodiny nebo dříve Činnost pouze v pracovní době 2 Reakce na 1. zavolání za 4 hodiny nebo dříve Činnost pouze v pracovní době 2 pracovní doby 1 Naléhavost stanoví zákazník po konzultaci se svou kontaktní osobou pro podporu. 2 Pracovní doba je od 9:00 do 17:30 od pondělí do pátku mimo svátky. Očekávaná reakce zákazníka Uvědomění nejvyššího vedení v místě zákazníka Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti 24 h denně, 7 dnů v týdnu Rychlý přístup a reakce osob se zodpovědností za změny Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti 24 h denně, 7 dnů v týdnu Rychlý přístup a reakce osob se zodpovědností za změny Uvědomění vedení Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti po pracovní dobu Přístup a reakce osob se zodpovědností za změny do 4 hodin v rámci pracovní doby Přesné kontaktní informace na uživatele, kterého se situace týká Reakce do 24 hodin. Odběratel služby zodpovídá za provedení procedur nezbytných pro zachování integrity a bezpečnosti vašeho softwaru a dat před nepovoleným přístupem a pro obnovu souborů ztracených či změněných v důsledku katastrofálních selhání. b. Služby rychlé podpory na místě. Schopnost dodavatele poskytovat havarijní podporu na místě závisí na dostupnosti zdrojů a vykonávané úkoly se budou lišit podle situace, prostředí a dopadu problému na provoz.

5 Proaktivní podpora provozu a konzultace Poskytuje krátkodobé rady a vedení u problémů a oblastí, na něž se nevztahuje podpora při řešení problémů, a také žádosti o konzultační asistenci při problémech s návrhem, rozvojem a realizací. Personál služeb spolupracuje na stanovení konkrétních potřeb konzultací. Popis druhů asistence technické podpory: a. Technická podpora a konzultace. Tato asistence zahrnuje neformální rady, vedení a přenos znalostí, jejichž cílem je pomoci vám s implementací technologií dodavatel SW způsoby, jež se vyhýbají obvyklým problémům, jež bývají předmětem podpory, a snižují pravděpodobnost výpadků systému. Tyto služby vám také mohou pomoci vyřešit problémy, které nesouvisejí s produkty dodavatele SW, k nimž patří i: Chyby způsobené vaší síťovou infrastrukturou, hardwarem, softwarem od ostatních dodavatelů, provozními postupy, architekturou, procesem správy služeb IT, konfigurací systému či selháním lidského faktoru. problémy kompatibility produktů od více dodavatelů. Na vaši žádost můžeme spolupracovat se třetí stranou dodavatelem softwaru s cílem vyřešit složité problémy kompatibility produktů od více dodavatelů. b. Prověrky. Každá prověrka má individuálně stanovený rozsah a odhad učiněný před přidělení personálu. Vypracovává se písemná zpráva pro zaznamenání zjištění a doporučení. Abychom revize mohli dokončit v průběhu platnosti tohoto Popisu služeb, všechny žádosti o prověrky a příslušná data nám musejí být předložena nejpozději 60 dní před datem vypršení platnosti Popisu služeb uvedeným na titulní straně. Můžou být provedeny následující prověrky: Prověrka podporovatelnosti je zhodnocení stávající nebo plánované implementace určitého systému, přechodu nebo aktualizace a může zahrnovat doporučení ohledně lépe podporovatelného prostředí. Prověrky architektury technologie zkoumají propojení a plánované zavedení technologie, jež má vyhovět potřebám vašeho podniku nebo problémům se zaměřením na stanovení, jak se námi nabízené technologie nejlépe začlení do vaší celkové architektury technologie. Prověrky návrhu aplikací zkoumají architekturu součástí aplikací či produktů se zaměřením na návrh součástí pro zavedení modelu vícevrstvé architektury. Tato revize se konkrétně zaměřuje na problematiku jako je vyhovění našim pokynům pro návrh součástí, efektivní techniky komunikace distribuovaných součástí a efektivní využití runtime služeb. Prověrky kódu zkoumají konkrétní kritické součásti software ve vašich aplikacích z hlediska stávajících nebo očekávaných problémů. Budeme s vámi spolupracovat na výběru správných součástí k analýze. Zvláštní prověrky mohou být připraveny tak, aby vyhověly vašim konkrétním potřebám v souvislosti s využíváním našich technologií.

6 c. Asistence při vývoji. Poradenství s vývojem aplikací vám pomůže při vytváření a vývoji interních aplikací na platformě dodavatele SW, jež integrují technologie výrobce SW. Poradenství s vývojem aplikací se specializuje na naše nástroje a technologie pro vývoj. d. Přístup do laboratoře. Existuje možnost poskytnout přístup do laboratorního zařízení a pomoci s vývojem a zkoušením produktů a činnostmi týkajícími se přechodu. Tato zařízení je nutno si zamluvit v předstihu a v závislosti na jejich dostupnosti. Porovnávání výkonnosti aplikací může napomoci při vyhodnocování výkonnosti aplikací a určování případných slabých míst. Laboratoří je také možno využít pro vyhodnocení omezení škálovatelnosti podle konkrétních úkolů. Prototypové práce mohou pomoci při vytváření ověřovacích koncepcí nebo náhradních řešení pro zdůvodnění implementace konkrétní technologie. Asistence s přechodem a migrací může pomoci vytvářet strategie přechodu a migrace aplikací a dat na technologie konkrétního výrobce SW. Laboratoř lze využít k vyhodnocení konkrétních technik a identifikaci potenciálních problémových oblastí. Informační služby Informační služby vám poskytují technické informace o produktech a nástrojích podpory, s jejichž pomocí můžete produkty výrobce SW implementovat a provozovat efektivněji. Mezi informační služby může patřit jakákoli kombinace následujících služeb: Informační služby zahrnuté do příslušného rozsahu: a. Webová stránka Premier Online. Tato webová stránka poskytuje přístup k následujícím zdrojům informací bez dodatečných poplatků: Pravidelně aktualizované zprávy o novinkách v produktech, dokumentující hlavní informace o podpoře a provozu produktů výrobce SW. Upozornění na kritické problémy problémy s potenciálně významným dopadem. Webový interaktivní nástroj pro předkládání a kontrolu stavů incidentů. Báze znalostí Microsoft KnowledgeBase obsahuje odborné články, nástroje pro řešení problémů a průvodce. b. Webový přímý přenos o technické podpoře (Webcast). Tyto přenosy představují pravidelné webové diskuse vedené našimi programovými manažery, vývojáři a odborníky, které se zabývají hlavními oblastmi technologií výrobce SW. Jsou poskytovány bez dalších poplatků.

7 Programy prověření stavu a hodnocení rizik (Risk and Health Assessment Program, RAP) Služba hodnocení stavu a rizik (Risk Assessment Program) je určena pro oblasti Active Directory, Cluster Server, Exchange server, Office SharePoint Server, Operations IT a SQL Server. Používá se k vyhodnocení a vyladění implementace dané technologie, která je nasazena do rutinního provozu, což zajistí její bezproblémové provozování a produktivní využití. Služba zahrnuje přezkoumání implementace technologie, praktické předávání znalostí o produktu od certifikovaného specialisty, vlastní nástroj RAP snapshot (pro opakované zjištění stavu systému) a výslednou zprávu s podrobnostmi o zdraví systému spolu se závěry a doporučeními. Tato služba byla vyvinuta na základě zkušeností našich supportních inženýrů, která umožnila využít jejich praktické zkušenosti proaktivní způsobem a tak identifikovat a řešit problémy dříve, než nastane vlastní výpadek nebo kritická situace. Služba hodnocení stavu a rizik pro službu Active Directory (ADRAP) Služba hodnocení stavu a rizik pro službu Active Directory poskytuje kritický pohled na zdraví vaší adresářové služby. Inženýři společnosti dodavatele SW využili vlastní zkušenosti svého IT oddělení a vytvořili nástroj, který vytvoří aktuální snímek vašeho provozního prostředí služby Active Directory. Analýzou výkonu, konfigurací a údajů o událostech všech řadičů domény ve vaší doménové struktuře umožňuje našim inženýrům pomoci maximalizovat vám investici do služby Active Directory. Během realizace ADRAPu získají vaši odborní pracovníci zkušenosti s diagnostikou a řešením problémů, identifikovaných pomocí snaphot nástroje pro službu Active Directory. Sběr dat je klíčovou součástí úspěšného nasazení vlastní služby. Nástroj pro snímkování (snapshot) Active Directory využívá výhod nativního sběru dat pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), který je integrován přímo s jádrem rozhraní pro správu operačního systému a umožňuje: Stanovení strategie zálohování a zotavení AD po nehodě Zjištění stavu doménových řadičů Analýzu databáze služby Active Directory Kontrolu služby replikace adresářů Kontrolu souborové replikační služby Ověření služby Name Resolution Zajištění Operational Excellence Služba hodnocení stavu a rizik pro Microsoft Exchange Server (EXRAP) Služba hodnocení stavu a rizik pro Microsoft Exchange Server byla vyvinuta pro důkladnou analýzu infrastruktury vašeho Exchange serveru a jeho provozních procesů. Program také řeší problematické oblasti, které jsou potenciálními riziky pro

8 stabilitu serveru a které jsou porovnávány s doporučenými postupy společnosti Microsoft. Toto vám zajistí, že vaše prostředí je nakonfigurováno a řádně spravováno přesně podle potřeb vašeho podnikání. Praktická doporučení, která vzniknou na základě sběru údajů a jejich analýzy, jsou klíčovou součástí úspěšného ExRAPu. Navíc jsou prostřednictvím rozsáhlého a komplexního pohovoru o provozu systému také shromážděny a vyhodnoceny údaje, týkajících se vašich provozních postupů. Vaši pracovníci IT mohou být zapojeni do tohoto procesu a přebírají tak zkušenosti a znalosti Microsoft inženýrů. Tímto získají znalosti, které mohou využít při odstraňování a řešení budoucích problémů.

9 Kalkulace služby Premier Support Service Oblast služeb Popis Rozsah PROAKTIVNÍ SLUŽBY PODPORA PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Risk and Health Assessment Program (GPO Healthcheck) 40 Účast na odborných Workshopech vypsaných (Echange Administration and trouble) Odborné Workshopy individuální 0 Proaktivní konzultace, poradenství, řešení dotazů - počet hodin (konzultace AD, Exchange Server, Systém Center) Počet proaktivních hodin získaných z SA benefitů 24x7 0 Studie ITAP (Revize a návrh v oblasti architektury) 0 Dedikovaný inženýr (hodin ročně) 0 Projektové konzultační hodiny (MCS) 0 Proaktivní konzultace poskytnuté v rámci investice společnosti Microsoft Měsíční HotFix Report Jiné proaktivní služby (specifikujte) 0 Počet hodin řešení problémů 30 Počet hodin řešení problémů získaných z SA benefitů 24x7 0 Možnost eskalace Crit-Sit ROSS: Rapid Onsite Support Services Možnost dokoupení hodin ŘÍZENÍ DODÁVEK SLUŽEB Profilace informací Plánování aktivit Reporting Řízení zdrojů a dodávek služeb Úroveň řízení služeb (Vyjmenovaný, dedikovaný) Správa a řízení eskalací Onsite Account Management Services Přístup k Microsoft Premier Online Vyjmenovaný 24x7 Zahrnuto Účast na odborných Premier akcích 1 INFORMAČNÍ SLUŽBY Účast na konferenci TechEd 0 Ostatní služby (specifikujte) 0 Dostupnost služby TechNet - Aktivace SA Benefitů 24x7 Počet 24x7 SA Benefitů k aktivaci 0

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Nikola Krstev MTS Sales Specialist 09/02/2010 IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Buď připraven, nebuď překvapen Co váš může potkat? Jak se můžete připravit?

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Ekonomika prodeje Office 365

Ekonomika prodeje Office 365 Dokument byl sestaven na základě rozhovorů se 40 partnery s certifikací Microsoft Cloud Accelerate z USA a západní Evropy a upraven pro podmínky v ČR. Cílem dokumentu je ukázat partnerům společnosti Microsoft

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Katalog proaktivních služeb. Microsoft Services Premier Support

Katalog proaktivních služeb. Microsoft Services Premier Support Katalog proaktivních služeb Microsoft Services Premier Support 2015 1 Premier Support Program Premier Support pomáhá nejen vybudovat efektivní IT prostředí, ale také odhalit potencionální problémy, které

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY

PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY Postaráme se o vaše IT potřeby > Řešení havarijních stavů vašeho IT > Zajistíme bezproblémový chod vašich počítačů, serverů i cloudových

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

HP Proactive 24 Service

HP Proactive 24 Service HP Proactive 24 Service služby Služba HP Proactive 24 je řešení zahrnující podporu hardwaru i softwaru, navržené pro lepší zhodnocení Vaší IT investice. Služba HP Proactive 24 v sobě kombinuje špičkovou

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA OneCare nabídka řízených služeb ALEF NULA Naše vize v oblasti Managed Services Nabízíme profesionální a spolehlivé služby dodržujeme a zlepšujeme efektivitu procesů, které používáme pro řízení služeb naše

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

HP Critical Service. Popis služby

HP Critical Service. Popis služby HP Critical Service služby HP Critical Service je ucelené řešení podpory určené pro podniky provozující aplikace, u kterých nemůže být tolerován výpadek, protože tento výpadek výrazně ovlivní chod firmy.

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků. Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014

SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků. Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014 SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014 Agenda Prvky bezpečnosti IT Monitoring bezpečnosti IT (MBIT) Co je bezpečnostní incident? Jak

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Služby ICT provozu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: IČO: 00020478

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Microsoft Services Premier Support. Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti

Microsoft Services Premier Support. Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti Microsoft Services Premier Support Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti 1 Organizační opatření Vyhláška k ZKB 4 Řízení rizik, odst. 4 povinná osoba zvažuje hrozby Písm. c) zneužití identity jiné

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2. Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole. Česká republika Ministerstvo zemědělství.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2. Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Obnova diskového pole Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 raha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 495089 Zastoupený: IČO: 00020478

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím úkoly a plánování Úkoly a plánování UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Upřesnění předmětu smlouvy

Upřesnění předmětu smlouvy Příloha č. 2 smlouvy č.: S-28/A5101/2015 Upřesnění předmětu smlouvy 1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem Smlouvy o poskytování služeb ICT ze dne, číslo smlouvy objednatele S- 28/A5101/2015, (dále

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja Unifor/ASJA Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku samotného software. Konferenční software musí umožňovat uspořádání online webové konference pro více účastníků (předpokládaný počet

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více