Irsko do kapsy. Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Irsko do kapsy. Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře"

Transkript

1 Irsko do kapsy Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře

2 Povolení Irského zeměměřičského úřadu (Ordnance Survey Ireland) č Irský zeměměřičský úřad/vláda Irska

3 Obsah Tato publikace nabízí základní informace o irské politice, ekonomice a kultuře. I když vzhledem ke svému rozsahu nedokáže zachytit život v Irsku ze všech úhlů, věříme, že vám přinese zajímavé poznatky o této zemi i jejích obyvatelích. Irský stát 3 Dějiny 9 Krajina a obyvatelstvo 13 Ekonomika 17 Sociální služby 27 Severní Irsko 31 Mezinárodní vztahy 37 Umění a kultura 43 Leden 2013

4 2 Budova irské vlády, Dublin

5 Irský stát 3 Název státu Podle irské ústavy zní název státu Éire, v angličtině pak Ireland, česky Irsko. Irský ostrov Irský ostrov má v geografickém smyslu dvě části. První z nich je suverénní, nezávislý stát Irsko, který je rozdělen do 26 hrabství. Druhou pak je Severní Irsko, tvořené šesti hrabstvími v severovýchodní části ostrova, jehož nejvyššími orgány jsou Výkonný výbor (Executive) a Shromáždění (Assembly), které vznikly na základě tzv. Dohody z Velkého pátku (Good Friday Agreement). Jazyk Článek 8 irské ústavy uvádí: 1 Hlavním úředním jazykem je jazyk irský jakožto jazyk národní. 2 Druhým úředním jazykem je jazyk anglický. Vlajka Národní vlajku tvoří tři barevné pruhy zelený, bílý a oranžový. Státní znak Již od středověku je za oficiální symbol či erb Irska považována harfa. Tento heraldický znak používají vláda, vládní agentury a jejich zástupci jak doma, tak i v zahraničí. Je vyobrazen na státní pečeti úřadu prezidenta a na irských euromincích.

6 4 Státní hymna Irskou státní hymnou je píseň Amhrán na bhfiann (anglicky The Soldier s Song, česky Píseň vojáka). Státní svátek Den svatého Patrika Každý rok 17. března slaví Irsko svůj nejvýznamnější svátek, Den svatého Patrika. Legenda praví, že svatý Patrik při šíření křesťanství v Irsku vysvětloval principy této víry s použitím motivu trojlístku, který se poté stal symbolem celé země. Online Festival Dne sv. Patrika: Vláda Irský stát funguje na principech parlamentní demokracie. Jeho právní systém tvoří tzv. zvykové právo (common law) a právní předpisy přijaté irským parlamentem (Oireachtas) v souladu s ústavou. V Irsku rovněž platí nařízení a směrnice Evropské unie. Způsob řízení státu, pravomoci a úloha prezidenta, obou komor parlamentu Oireachtas a vlády jsou dány ústavou. Ústava rovněž upravuje strukturu a pravomoci soudů a definuje základní občanská práva. Tato práva jsou rozdělena do pěti oblastí: osobní práva, rodina, vzdělání, soukromý majetek a náboženství. Parlamentní prostory, Leinster House Irsko do kapsy

7 Prezident Michael D. Higgins V čele státu stojí prezident, který je volen v přímé volbě. 5 Irsko má patnáct ministerstev, z nichž každé je řízeno ministrem. Všichni ministři společně pak tvoří vládu, která je nejvyšším orgánem výkonné moci a zodpovídá se parlamentu, irsky Dáil. Předseda vlády se nazývá Taoiseach, místopředseda vlády pak Tánaiste. Parlament tvoří dvě komory: Dáil Éireann (poslanecká sněmovna) a Seanad Éireann (senát). Dáil má 166 poslanců, nazývaných Teachtaí Dála (TD). Poslanci jsou voleni systémem poměrného zastoupení na základě všeobecného hlasovacího práva, přičemž volby se konají minimálně jednou za pět let. Ze všeobecných voleb postoupily do parlamentu Dáil v roce 2011 tyto hlavní politické strany: Fine Gael, Labouristická strana (Labour Party), Fianna Fáil a Sinn Féin. V senátu Seanad zasedá 60 senátorů, z nichž jedenáct nominuje premiér Taoiseach a ostatní volí odborné komise a absolventi univerzit. Seanad je oprávněn iniciovat či předkládat změny právních předpisů (s výjimkou finančních zákonů), avšak Dáil má pravomoc takové novely či legislativní návrhy zamítnout. Online Vláda Irska: Prezident Irska: Fine Gael: Labouristická strana: Fianna Fáil: Sinn Féin: Irská státní tisková agentura:

8 6 Místní samospráva Systém místní samosprávy tvoří v Irsku celkem 114 orgánů. V současné době však probíhá reforma, která má za cíl jejich počet výrazně snížit. Do působnosti místní samosprávy spadají tyto oblasti: bytová a stavební problematika, pozemní doprava a bezpečnost silničního provozu, vodovody a kanalizace, územní rozvoj, ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství, kultura a volný čas, školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení a nejrůznější služby. Financování místní samosprávy je zajišťováno částečně ze státních a částečně z lokálních zdrojů. Online Ministerstvo životního prostředí, obcí a místní samosprávy: Soudy Irské právo vychází z tzv. common law a následně přijatých právních předpisů a dále z ústavy z roku Podle ústavy jsou veřejným výkonem spravedlnosti pověřeny soudy, které jsou zřizovány v souladu se zákonem. Soudce jmenuje na návrh vlády prezident. Online Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti: Informace o irském soudnictví: Úřad ředitele státního zastupitelství: Úřad nejvyššího státního zástupce: Budova Four Courts, Dublin Irsko do kapsy

9 7 Por. Stephen Byrne v Ugandě v rámci účasti na výcvikové misi EU v Somálsku. Policejní a obranné složky Irský státní policejní sbor, An Garda Síochána, vznikl v roce Celkovou koncepci, řízení a dohled nad policií má na starosti komisař jmenovaný vládou, který je vázán předpisy vydanými ministrem spravedlnosti a rovnosti. Až na několik specializovaných jednotek není An Garda Síochána ozbrojenou složkou. Od roku 1989 se účastnila řady misí OSN na celém světě. Působila rovněž pod vlajkou EU, naposledy v Kosovu a Afghánistánu, a v roli pozorovatele se rovněž podílela na volbách v Jižní Africe či Palestině. Irsko má dále trvalé obranné síly, které zahrnují armádu, námořnictvo a letectvo a působí pod záštitou ministerstva obrany. Úkolem tohoto ministerstva je rovněž všeobecné plánování, organizace a koordinace civilní obrany. Účast v armádě je dobrovolná. Obranné síly mají rozsáhlé zkušenosti s působením ve funkci mírových jednotek a od roku 1958 se pod mandátem OSN zapojily do řady mírových operací OSN, EU a NATO na celém světě. Naposledy se osvědčily v Libérii (kde působily jako jednotka rychlé reakce v rámci mírové operace UNMIL), v Čadu (kde byl celkovým velením mise pověřen generálporučík Pat Nash z Irska) a v Libanonu (kde v současné době v rámci jednotek UNIFIL slouží více než 350 irských mužů a žen). Online Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti: Garda Síochána (irská policie): Policejní ombudsman: Ministerstvo obrany: Irské obranné síly:

10 8 Vikingský meč z Ballinderry, hrabství Westmeath, 9. st.

11 Dějiny 9 Počátky irského osídlení sahají do období před přibližně lety. Od té doby země zažila nespočet nájezdů a vpádů, jejichž výsledkem je pestrá směsice obyvatelstva a tradic. Do konce 6. století př. n. l. ostrov kulturně a jazykově sjednotili Keltové. V 5. století se v zemi prosadilo křesťanství, jehož rozšíření je tradičně připisováno sv. Patrikovi. V 9. a 10. století se Irsko stalo cílem vikingských nájezdů, které významně přispěly k rozvoji obchodu, a to zejména v Dublinu, Waterfordu a Corku. Dvanácté století je charakterizováno příchodem Normanů, kteří se již dříve usadili v Anglii a Walesu. Rychle ovládli značnou část Irska, jež se poté dostalo pod nadvládu anglického krále. Proti anglické koruně proběhla v Irsku celá řada povstání, nakonec se jí však v roce 1603 musela podřídit i poslední galská bašta, Ulster. V dalších letech probíhala kolonizace Ulsteru, která do této provincie přivedla množství obyvatel z Anglie a Skotska. To trvale ovlivnilo její náboženský a politický charakter. V průběhu 17. století opět docházelo ke střetům, přičemž boj o nadvládu nad Irskem ukončily až bitvy u Boyne (1690) a u Aughrimu (1691). Velké množství poražených irských vůdců i jejich stoupenců (označovaných jako Divoké husy ) poté Irsko opustilo a vydalo se na vojenskou, kněžskou či obchodní dráhu v kontinentální Evropě. Jejich dědictví je patrné dodnes. Politické moci i vlastnictví pozemků v Irsku se zmocnili protestanti náležející ke státní církvi, zatímco katolíci byli zákonem diskriminováni. 18. století V 18. století zaznamenalo Irsko prudký hospodářský rozmach. Velice se dařilo plátenictví, obzvlášť v Ulsteru, přičemž hlavním vývozním artiklem byla především irská vlna, hovězí a vepřové maso a máslo. Vládnoucí protestanti se začali považovat za irský národ a postupně vybudovali silnou parlamentní tradici, která se pro Irsko stala typickou. Od 60. let 18. století narůstaly rozpory mezi Británií a jejími koloniemi v Severní Americe. V souvislosti s tím se v Irsku začalo rozvíjet radikální vlastenectví, což nakonec pod vlivem francouzské revoluce vedlo k založení Společnosti irské jednoty (Society of United Irishmen). Roku 1798 následně v Irsku došlo

12 10 pod vedením Irské jednoty k povstání, které bylo potlačeno, a na základě Zákona o unii (Act of Union) z roku 1800 vznikla mezi Británií a Irskem úplná parlamentní unie. Počátek 19. století byl charakterizován úsilím o emancipaci katolíků, kteří pod vedením Daniela O Connella získali v roce 1829 právo zasedat v parlamentu. Poté následovala řada pokusů o reformu či zrušení unie mezi Velkou Británií a Irskem. Koncem 40. let 19. století došlo několik let po sobě k velké neúrodě brambor, což vyústilo v obrovský hladomor. Ten měl za následek smrt milionu obyvatel, přičemž další milion lidí byl nucen Irsko opustit. Do roku 1856 tak počet obyvatel poklesl o více než čtvrtinu z 8 na méně než 6 milionů a i nadále se snižoval, neboť pro emigraci se postupně rozhodovalo stále více obyvatel. Velký hladomor měl také značné politické důsledky. Posílil zájem irských voličů o to, aby si mohli sami vládnout a odkoupit si půdu, na níž hospodařili. Otázka autonomie, tzv. Home Rule, však stále ještě nebyla vyřešena. V 80. letech 19. století se Irské parlamentní straně pod vedením Charlese Stewarta Parnella podařilo dosáhnout toho, že se otázka irské samostatnosti stala ústředním tématem britské politiky. V roce 1886 pak omezenou formu autonomie Irska podpořila Liberální strana v čele s W. E. Gladstonem. Možnost získání autonomie však zmobilizovala unionisty v Irsku, kteří byli převážně protestantského vyznání a měli v provincii Ulster mírnou většinu. Společně s anglickými spojenci, kteří se obávali, že by irská autonomie vedla k rozpadu impéria, se unionisté rozhodli jejímu schválení zabránit. Zákon o autonomii (Home Rule Bill) byl v roce 1914 nakonec přece jen schválen, avšak jeho naplnění zabránilo vypuknutí 1. světové války. Cesta k nezávislosti V roce 1916 byla v Dublinu vyhlášena republika. V souvislosti s tím došlo k ozbrojenému povstání, které však mělo zpočátku jen malou podporu veřejnosti a bylo potlačeno. Jeho stoupenci nicméně využili jednak veřejného rozhořčení, které vyvolala poprava povstaleckých vůdců, a také odporu proti zavedení branné povinnosti v Irsku v rámci 1. světové války. Nakonec se jim v roce 1918 podařilo Irskou parlamentní stranu porazit ve všeobecných volbách. Strana Sinn Féin ( My sami ), jež ve volbách zvítězila, poté založila první Dáil (parlament). Následovala válka za národní nezávislost, kterou v roce 1921 ukončilo uzavření Anglo-irské smlouvy (Anglo-Irish Treaty). V této době již Irsko do kapsy

13 V roce 1916 došlo k vyhlášení republiky. bylo na severovýchodě Ulsteru ustaveno Severní Irsko, složené z šesti hrabství, v nichž měli unionisté přibližně dvoutřetinovou většinu. Zbývajících 26 hrabství na základě Anglo-irské smlouvy vytvořilo Svobodný irský stát, který získal statut dominia Britského impéria. Po jeho vzniku došlo ke krátké občanské válce mezi obyvateli, kteří smlouvu uznávali jako efektivní formu autonomie, a stoupenci plnohodnotné republiky. Tato občanská válka ovlivnila postoje lidí a určila jejich politické smýšlení na další desítky let. 11 V čele první vlády nového státu stanul W. T. Cosgrave ze strany Cumann na ngaedheal, která se později přejmenovala na Fine Gael. Od 30. let 20. století dále pak byla po desítky let hlavní stranou irské politické scény Fianna Fáil, kterou v roce 1926 založil Eamon de Valera. První dvě dekády po získání nezávislosti v roce 1922 se odehrávaly ve znamení konsolidace státních institucí a budování tradice politické stability. Poslední formální spojení s Británií přeťala ústava z roku 1937 a Zákon o republice Irsko (Republic of Ireland Act) přijatý v roce Během 2. světové války zůstalo Irsko neutrální. V roce 1955 bylo Irsko přijato do OSN a roku 1973 se stalo členem dnešní Evropské unie. Nová politika zaměřená na ekonomický rozvoj vedla k výraznému a rychlému hospodářskému růstu. Online Irský národní archiv: Dokumenty o irské zahraniční politice: Dějiny Irska:

14 12 Moherské útesy, hrabství Clare

15 Krajina a obyvatelstvo 13 Irsko je ostrov v severozápadní Evropě, jehož střed tvoří nížina s vápencovým podložím, která místy přechází v kopcovitý reliéf. Pobřeží pak lemuje několik horských vrcholů. Horské masivy v jižní části ostrova, oddělené vápencovými říčními údolími, jsou ze starého červeného pískovce. V ostatních oblastech převažuje žula, s výjimkou severovýchodu, pro nějž je typický čedič. Centrální planinu pokrývají ledovcové nánosy jílu a písku, avšak najdeme zde i nízké pahorkatiny, rozsáhlé slatiny a mnoho jezer. Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Celková rozloha Délka pobřeží 5,5 a 10,5 z.d. 51,5 a 55,5 s.š km2 (Irsko km2; Severní Irsko km2) km Nejvyšší hora Carrantuohill 1 041m Nejdelší řeka Shannon 340 km Největší jezero Lough Neagh 396 km2 Nejvyšší vodopád Powerscourt 122 m Podnebí Irsko má mírné klima, ovlivněné Golfským proudem. Vanou zde především jihozápadní větry. Nejchladnějšími měsíci v roce jsou leden a únor s průměrnou denní teplotou vzduchu od 4 C do 7 C. Nejtepleji je naopak v červenci a v srpnu, kdy průměrné teploty dosahují 14 C až 16 C. V nízko položených oblastech se průměrný roční úhrn srážek pohybuje mezi 800 mm a mm, v horských polohách však může přesahovat i 2000 mm.

16 14 Flóra a fauna Irsko se od evropské pevniny oddělilo po skončení poslední doby ledové, a proto má ostrov méně bohatou flóru a faunu než zbytek Evropy. Původní lesy již byly na většině území vykáceny. V Irsku se nachází přes 400 tzv. Evropsky významných lokalit (EVL) chráněných podle evropské směrnice o stanovištích. Působivý příklad vlivu zalednění na krajinu představuje Burren v hrabství Clare, pustá oblast, která se vyznačuje charakteristickým povrchem z uhelného vápence a je porostlá arktickými a vysokohorskými rostlinami. Irsko je známé výskytem kolonií mořského ptactva a stěhovavého vodního ptactva. Velké množství ptáků sem na jaře a na podzim přilétá z Islandu a Grónska. V irských řekách a jezerech se vyskytují nejrůznější druhy ryb. Savci žijící v Irsku jsou podobní těm, kteří se vyskytují v ostatních částech Evropy s mírným podnebím. Pokud jde o obojživelníky, nalezneme v Irsku vždy po jednom zástupci z rodu žab, ropuch a čolků. Hadi se v Irsku nevyskytují a jediným zde žijícím plazem je obyčejná ještěrka. Ochranu a péči o přírodu i historické památky má v Irsku na starosti Ministerstvo životního prostředí, obcí a místní samosprávy a Úřad veřejných služeb (Office of Public Works). Burren, hrabství Clare Irsko do kapsy

17 Obyvatelstvo 15 Podle posledního sčítání lidu z dubna 2011 má Irsko přes 4,5 milionu obyvatel, což je nejvíce od roku 1861, kdy sčítání lidu proběhlo poprvé. Počet obyvatel v posledních letech prudce vzrostl, a to o celý jeden milion za pouhých 20 let. Irsko se v současné době může pochlubit nejvyšší porodností v rámci EU, která v průměru dosahuje 2,05 dítěte na ženu. Významným demografickým rysem Irska se v posledních letech stala imigrace mimo Irsko se narodilo 17 % obyvatel. Nejvíce imigrantů v Irsku pochází z Polska, Velké Británie, Litvy, Lotyšska a Nigérie. V poslední době se rovněž po více než deseti letech, kdy v zemi převažovala imigrace, zvýšila emigrace z Irska v období od dubna 2011 do dubna 2012 ze země odešlo lidí. Online Irský zeměměřičský úřad: Úřad veřejných služeb: MET eireann (Irská meteorologická služba): Irská rada pro kulturní a přírodní dědictví: Informační služba v oblasti životního prostředí: Agentura ochrany životního prostředí: Hlavní statistický úřad: Žáci ze školy v Griffeen Valley.

18 16 Most Samuela Becketta, Dublin

19 Ekonomika 17 V letech 1993 až 2007 zažívalo Irsko mimořádný růst a stalo se jednou z nedynamičtějších, nejinovativnějších a nejglobalizovanějších ekonomik na světě. V zemi došlo k významnému rozvoji obchodu a investic. V roce 2008, částečně i z důvodu otevřenosti své ekonomiky, začalo Irsko pociťovat důsledky globálního ekonomického propadu. Tlak na irské hospodářství významně zesílil, k čemuž přispělo ukončení dlouhého období růstu trhu s nemovitostmi a problémy v bankovním sektoru. To vedlo k recesi a prudkému poklesu ekonomiky. Irsko řeší aktuální ekonomické obtíže ve spolupráci se svými finančními partnery v rámci Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. V roce 2011 irská ekonomika opět začala růst. Hrubý národní produkt dosáhl v roce 2011 hodnoty 1,4 %, v první polovině roku 2012 pak 0,5 %, přičemž odhad na celý rok 2012 činil 0,9 %. Schodek státního rozpočtu se i nadále rychle snižuje a do roku 2015 by měl klesnout pod 3 %. Obecně se má za to, že za současným oživením irské ekonomiky stojí vzdělaná a flexibilní pracovní síla a dále vládní opatření zaměřená na zajištění makroekonomické stability a příliv zahraničních investic. Roli hraje i členství v Evropské unii, která se svými téměř 500 miliony obyvatel představuje rozsáhlý trh. Irsko i nadále patří mezi nejotevřenější ekonomiky v rámci zemí OECD, přičemž objem vývozu irského zboží neustále roste v roce 2011 se zvýšil o 5,1 %, v první polovině roku 2012 pak o 3,8 %. Obzvlášť významně roste export irských potravin, který za pouhé dva roky posílil o 25 %. Díky tomuto příznivému vývoji skončila poprvé po deseti letech platební bilance státu přebytkem. Inovace, podnikání a investice Irsku se dlouhodobě daří lákat do země přímé zahraniční investice, a to zejména v oborech, jako jsou informační a komunikační technologie, biovědy, finanční služby či sektor služeb (zákaznický servis, správa obsahu, administrativa). Irsko se profiluje jako inteligentní ekonomika, kombinující inovativní přístup a podnikavost s důrazem na prudce se rozvíjející oblasti, jako jsou čisté/zelené technologie, inovace služeb a konvergence. Irsko je rovněž evropským centrem v oboru digitálních médií, neboť zde má své sídlo či kanceláře řada mezinárodních mediálních společností. I přes výzvy, jimž irská ekonomika v současné době čelí,

20 18 je Irsko i nadále mezi zeměmi eurozóny na prvním místě, pokud jde o snadnost podnikání či o dostupnost kvalifikované pracovní síly. Rovněž je druhé na světovém žebříčku přímých zahraničních investic (FDI). Irské společnosti i nadále rostou a expandují na mezinárodní trhy v roce 2011 dosáhl objem vývozu ze strany irských firem historického rekordu ve výši 15,2 miliardy EUR a v roce 2012 zaznamenali irští exportéři nejvyšší nárůst čistého počtu pracovních míst od roku Významný růst a neustálý rozvoj zažívá v Irsku v posledních letech také oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to díky značnému zvýšení investic jak ze strany soukromého, tak státního sektoru a daňových pobídek pro firmy. Výzkum a vývoj je klíčovou součástí strategie irské vlády zaměřené na ekonomickou obnovu a zvyšování zaměstnanosti. Od roku 2000 se výdaje irského státu na výzkum a vývoj zejména prostřednictvím agentur, jako jsou Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, IDA Ireland či Úřad pro vysoké školství (Higher Education Authority) více než zdvojnásobily na cca 600 miliónů EUR ročně. Státní investice do vývoje měly za následek příliv financí rovněž ze soukromé sféry, a to téměř ve dvojnásobné výši, což přineslo další přibližně 1,1 miliardy EUR. Díky tomu se Irsku podařilo rychle poskočit v mezinárodních žebříčcích hodnotících vědecký výzkum z 36. místa v roce 2003 až do první dvacítky, kam se poprvé probojovalo v roce 2009 a setrvává v ní i nadále. Naughton Institute, sídlo výzkumného centra CRANN a galerie vědy Science Gallery, Trinity College Dublin. Výzkumník v centru CRANN, Trinity College Dublin. Irsko do kapsy

21 Vzdělání je klíčovou součástí irské ekonomiky, která se profiluje jako znalostní ekonomika denní studium navštěvuje přibližně 1 milion obyvatel. Celkem 37 % obyvatel produktivního věku absolvovalo vzdělání vysokoškolského typu (ve věkové skupině let je to dokonce 48 %), což je vysoko nad průměrem zemí OECD. 19 Rozvoj podnikání, inovací a investic v Irsku podporuje Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu a síť velvyslanectví Irska ve spolupráci s řadou státních agentur. Mezi ně patří například Enterprise Ireland, napomáhající rozvoji irského podnikání s mezinárodním potenciálem, či IDA Ireland, jejímž úkolem je přinášet do Irska zahraniční investice a přispívat k jejich dalšímu rozvoji. Dále zde působí organizace Forfás, která poskytuje všeobecné poradenství a zajišťuje koordinaci rozvoje podnikání a vědy, technologií a inovací. Nadace Science Foundation Ireland pak finančně podporuje pracovníky akademického výzkumu a výzkumné týmy, jejichž cílem je přinášet nové poznatky, vyvíjet nejmodernější technologie a rozvíjet konkurenceschopné podnikatelské aktivity v oblasti vědy a technologií. Dublinský přístav

22 20 Čínský viceprezident Si Ťin-pching hovoří k delegátům Irsko-čínského obchodního a investičního fóra, pořádaného v únoru 2012 v Dublinu. Obchod Celkový objem irského obchodu v roce 2011 dosáhl cca 304 miliard EUR, přičemž přebytek obchodní bilance překročil 43 miliard EUR. Celkový objem exportu zboží činil 173 miliard EUR, v případě vývozu služeb pak 131 miliard EUR. Mezi zboží, které mělo v rámci obchodu největší zastoupení, patřily organické chemikálie (zejména pro farmaceutický sektor), lékařské a farmaceutické produkty a počítače. V sektoru služeb představují nejvýznamnější obory IT, podpora obchodu, pojišťovnictví a finanční sektor. Hlavními obchodními partnery Irska jsou USA, Velká Británie, Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko a Japonsko. Rychle se rozvíjí rovněž obchod s dalšími zeměmi, jako jsou Čína, Rusko či Mexiko. Daň z příjmů právnických osob Od roku 2003 platí v Irsku daň z příjmů právnických osob ve výši 12,5%. Tato sazba se vztahuje na veškeré příjmy právnických osob z obchodní činnosti, jiné příjmy jsou zdaňovány sazbou ve výši 25%. Irsko do kapsy

23 Online 21 Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu: Ministerstvo zaměstnanosti, podnikání a inovací: Forfás (agentura pro podnikání a vědu): IDA Ireland (agentura pro rozvoj průmyslu): Enterprise Ireland (agentura pro podporu podnikání): Science Foundation Ireland (nadace pro podporu vědy): Ministerstvo financí: Irská centrální banka: Hlavní statistický úřad Irska: Zemědělství Z celkové rozlohy Irska, která dosahuje přibližně 7 milionů hektarů (17 milionů akrů), je 5 milionů hektarů (12,32 milionu akrů) využíváno pro zemědělské účely včetně lesnictví. Hlavní roli v rámci irského zemědělství hraje chov skotu a výroba mléčných produktů. Mezi nejdůležitější plodiny patří ječmen, pšenice, brambory a houby. Zemědělskopotravinářský průmysl významným způsobem přispívá k výsledkům irské ekonomiky. Tento sektor tvoří společně s nápojovým průmyslem 7 % hrubého národního produktu Irska, generuje export v hodnotě převyšující 9 miliard EUR a zaměstnává lidí. Velký význam má v této oblasti iniciativa irské potravinářské komory Bord Bia, nazvaná Origin Green, jejímž cílem je vytvořit z Irska světovou jedničku, pokud jde o trvale udržitelný rozvoj. Od zahájení programu v červnu 2012 se do něj zapojilo přibližně 164 firem, které dohromady produkují téměř 60 % potravin a nápojů vyvážených do zahraničí.

24 22 Tyto společnosti nyní ve spolupráci s irskou potravinářskou komorou pracují na plánech udržitelného rozvoje, které stanovují jasné cíle v klíčových oblastech, jako jsou emise, energie, odpady, vodohospodářství, biodiverzita a společenská odpovědnost firem (CSR). Přední irské potravinářské firmy se již zavázaly k dodržování stanovených cílů, jako je například 20procentní snížení spotřeby energií do roku 2015, zavedení sběru dešťové vody do roku 2014 či 30procentní snížení emisí do roku Online Ministerstvo zemědělství, potravinářství a rybolovu: Bord Bia (Irská potravinářská komora): Teagasc (Úřad pro rozvoj zemědělství a potravinářství): Rybolov Odvětví rybolovu zaměstnává v Irsku přes lidí. Z ekonomického i společenského hlediska významně utváří charakter venkovských oblastí a malých měst i vesnic podél irského pobřeží, jehož délka dosahuje kilometrů. V roce 2012 dosáhl export ryb, mořských plodů a souvisejících produktů hodnoty 493 milionů EUR, což je o 18 % více než v roce předchozím. Online Ministerstvo zemědělství, potravinářství a rybolovu: Bord Iascaigh Mhara (agentura pro rozvoj rybolovu): Irsko do kapsy

25 23 Cestovní ruch Každoročně Irsko navštíví zhruba 7 milionů turistů, kteří zde utratí přibližně 3,4 miliardy EUR. V oblasti cestovního ruchu pracuje přes obyvatel. V rámci Dohody z Velkého pátku z roku 1998 byla zřízena agentura Tourism Ireland, jejímž úkolem je koordinovat činnost dvou turistických agentur působících na ostrově, Fáilte Ireland a severoirské Northern Ireland Tourist Board. Na poli cestovního ruchu se Irsko úspěšně soustřeďuje na propagaci tří hlavních témat: irského obyvatelstva, irské kultury a přírodních krás Irska. Rok 2013 je pro irský cestovní ruch obzvlášť významný, neboť po celý tento rok bude v rámci projektu s názvem The Gathering (Setkání) probíhat série akcí na oslavu Irska, jeho obyvatel a všech, kteří mají k Irsku vztah, ať již žijí doma či v zahraničí. The Gathering Ireland 2013 je projekt, který organizují sami obyvatelé, a k návštěvě a účasti na některé ze souvisejících akcí je po celý rok 2013 srdečně zván každý, kdo je s Irskem jakýmkoli způsobem spojen nebo tuto zemi prostě jen má rád. Online Tourism Ireland (agentura pro rozvoj cestovního ruchu) The Gathering

26 24 Bryan Dobson a Sharon Ní Bheolaín ve zpravodajském pořadu stanice RTÉ Six One. Rádio a televize Státní rozhlas a televizi v Irsku provozuje veřejnoprávní vysílací společnost Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), která vysílá prostřednictvím dvou televizních a čtyř rozhlasových kanálů a rovněž prostřednictvím řady digitálních kanálů a přes internet. Je financována z licenčních poplatků a prodeje reklamního času. V Irsku dále působí komerční stanice TV3 a množství komerčních rádií, jako je například Today FM či Newstalk. Irsky hovořící obyvatelé mají k dispozici speciální rozhlasovou stanici Raidió na Gaeltachta (provozovanou RTÉ) a nezávislý televizní kanál v irském jazyce TG4. V roce 2009 vznikl Irský úřad pro rozhlasové a televizní vysílání (Broadcasting Authority of Ireland, BAI) jako nezávislý orgán pro regulaci poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání v Irsku. Tento úřad je financován z poplatků, které jsou povinni hradit všichni držitelé licence pro televizní či rozhlasové vysílání v Irsku. Online Radió Teilifís Éireann: TG4: TV3: Today FM: Newstalk: Irský úřad pro rozhlasové a televizní vysílání (BAI): Irsko do kapsy

27 25 Noviny Noviny v Irsku vycházejí již více než 300 let. V současné době jsou na trhu celostátní deníky, týdeníky i víkendová periodika. Dále si lze vybrat ze zhruba 60 regionálních tiskovin, obvykle týdeníků, a celé řady časopisů na aktuální témata, s ekonomickým či zábavným zaměřením. Online The Irish Times: Irish Independent: Irish Examiner: Sunday Business Post: Sunday Independent: Evening Echo: Evening Herald: Tisková rada Irska (Press Council of Ireland) (a kancelář tiskového ombudsmana):

28 26 Trinity College, Dublin

29 Sociální služby 27 Školství, zdravotnictví a sociální politika Povinná školní docházka v Irsku platí pro děti a mládež od 6 do 16 let nebo do absolvování tří let středoškolského studia. V současné době navštěvuje v Irsku přibližně žáků přes základních škol. Střední školství zahrnuje střední, odborné, komunitní a všeobecně vzdělávací školy. Středoškoláků je v Irsku přes a studují na více než 729 školách. Studenti z dublinské Larkin College v centru organizace Irish Aid.

30 28 Vysoké školství Terciární vzdělání v Irsku nabízejí univerzity, technické vysoké školy (institutes of technology) a instituce označované jako college of education. Všechny jsou financovány státem, mají vlastní autonomii a samosprávu. V posledních letech vzniklo několik nezávislých soukromých vysokých škol převážně s ekonomickým zaměřením. V Irsku je přes vysokoškolských studentů denního studia. Po skončení střední školy pokračuje ve studiu téměř polovina mladých lidí, přičemž zhruba 50 procent z nich se účastní programů zakončených vysokoškolským titulem. Online Ministerstvo školství: Úřad pro vysoké školství (Higher Education Authority): Nemocnice National Maternity Hospital, Holles Street, Dublin Irsko do kapsy

31 Zdravotnictví 29 Výdaje na zdravotnictví tvoří v současné době přibližně 27 % výdajů irského státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou rozdělovány mezi nemocnice, místní zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, ochranná zařízení, psychiatrická zařízení a instituce poskytující služby hendikepovaným. Centrálním řízením zdravotnictví je pověřeno Ministerstvo zdravotnictví, poskytování služeb má na starosti Státní zdravotní správa (Health Service Executive, HSE). Nízkopříjmovým skupinám obyvatel je zdravotní péče poskytována zdarma. Ostatní obyvatelé mohou za poměrně nízké poplatky využít sítě státních zdravotnických zařízení nebo si zvolit soukromé zdravotní pojištění. Otázkami péče o děti, vzdělání, soudů pro mladistvé, sociálního zabezpečení a ochrany dětí se zabývá Ministerstvo dětí a mládeže. Online Ministerstvo zdravotnictví: Ministerstvo dětí a mládeže: Státní zdravotní správa (HSE): Sociální ochrana Systém sociální ochrany zahrnuje veškeré mezinárodně uznávané formy sociální ochrany. Nabízí komplexní spektrum programů sociálního zabezpečení a sociální pomoci poskytuje finanční podporu nezaměstnaným, seniorům či nemocným. V rámci tohoto systému je dále poskytována podpora uchazečům o zaměstnání, žadatelům o dávky poskytované zaměstnancům a sociální podpora osobám s nízkou mzdou. Rovněž je zajišťována bezplatná zdravotní péče. Online Ministerstvo sociálních věcí:

V da a technologie 36

V da a technologie 36 Dopis z Izraele Mapa 4 Zem 5 Historie 9 Stát 16 Lidé 21 ivot ve m stech 23 ivot na venkov 27 Zdravotnictví 29 Sociální služby 32 Vzd lávání 34 V da a technologie 36 Izraelci budou tábořit každý ve svém

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E N O V Ý Z É L A N D aktualizace k 1. 10. 2009 O B S A H 2 Strana 1. Základní informace

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

ROZHOVOR S DEMOGRAFEM ZDEŇKEM PAVLÍKEM

ROZHOVOR S DEMOGRAFEM ZDEŇKEM PAVLÍKEM MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 09/2013 ROČNÍK 3 TÉMA KULTURA 17 ROZHOVOR S DEMOGRAFEM ZDEŇKEM PAVLÍKEM 12 V DÉLCE PRACOVNÍ DOBY PATŘÍME MEZI REKORDMANY 32 www.czso.cz czso.cz na tabletu i v mobilu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Vzájemná komunikace = lepší integrace II za odborné podpory IOM Praha. V rámci projektu byly podniknuty studijní cesty do Vídně, Amsterodamu, Lisabonu

Více

Příručka pro nové přistěhovalce. Castlecomer Urlingford Kilkenny. Thurles. Kilkenny. Fethard. Clonmel Carrick-on-Suir. Portlaw.

Příručka pro nové přistěhovalce. Castlecomer Urlingford Kilkenny. Thurles. Kilkenny. Fethard. Clonmel Carrick-on-Suir. Portlaw. Czech Příručka pro nové přistěhovalce Jihovýchod Nenagh Templemore Tipperary Cahir Roscrea Thurles Tipperary Cashel Castlecomer Urlingford Kilkenny Fethard Clonmel Carrick-on-Suir Portlaw Waterford Lismore

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací

EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací EXKURZE DO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 2014 Brusel, Cáchy a Lucemburk Sborník studentských prací Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Brusel - geografická a demografická analýza... 4 Lucemburk - role hlavního města

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

Index Základních Schopností. (BCI - Basic Capabilities Index) Děti s ukončeným 5 ročníkem

Index Základních Schopností. (BCI - Basic Capabilities Index) Děti s ukončeným 5 ročníkem NÁRODNÍ ZPRÁVY ČESKÁ REPUBLIKA Zpátky do budoucnosti Rozšířená verze zprávy za Českou republiku, která se poprvé objevila v mezinárodní zprávě Social Watch v roce 2008. Uzávěrka zprávy byla v dubnu 2008.

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ξ OLOMOUCKÝ

Více

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4

CIZINCI JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 02/2014 ROČNÍK 4 TÉMA CIZINCI 17 JACÍ CIZINCI ŽIJÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY? 18 NÁVRH SLUŽEBNÍHO ZÁKONA OHROŽUJE ODBORNOU ÚROVEŇ STATISTIKY 4 PRACOVAT VEČER A V NOCI?

Více

Moderní přímá demokracie

Moderní přímá demokracie Moderní přímá demokracie Švýcarsko-český dialog Švýcarská cesta samostatné rozhodování o vlastní budoucnosti Jako země zastávající přední pozici v oblasti vědy, výzkumu a technologie spolupracuje Švýcarsko

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Londýně ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Dne 27.9. vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek ve všeobecné rozpravě hlav států a vysokých představitelů členských zemí OSN při příležitosti zahájení

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více