Irsko do kapsy. Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Irsko do kapsy. Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře"

Transkript

1 Irsko do kapsy Základní přehled informací o irské politice, ekonomice a kultuře

2 Povolení Irského zeměměřičského úřadu (Ordnance Survey Ireland) č Irský zeměměřičský úřad/vláda Irska

3 Obsah Tato publikace nabízí základní informace o irské politice, ekonomice a kultuře. I když vzhledem ke svému rozsahu nedokáže zachytit život v Irsku ze všech úhlů, věříme, že vám přinese zajímavé poznatky o této zemi i jejích obyvatelích. Irský stát 3 Dějiny 9 Krajina a obyvatelstvo 13 Ekonomika 17 Sociální služby 27 Severní Irsko 31 Mezinárodní vztahy 37 Umění a kultura 43 Leden 2013

4 2 Budova irské vlády, Dublin

5 Irský stát 3 Název státu Podle irské ústavy zní název státu Éire, v angličtině pak Ireland, česky Irsko. Irský ostrov Irský ostrov má v geografickém smyslu dvě části. První z nich je suverénní, nezávislý stát Irsko, který je rozdělen do 26 hrabství. Druhou pak je Severní Irsko, tvořené šesti hrabstvími v severovýchodní části ostrova, jehož nejvyššími orgány jsou Výkonný výbor (Executive) a Shromáždění (Assembly), které vznikly na základě tzv. Dohody z Velkého pátku (Good Friday Agreement). Jazyk Článek 8 irské ústavy uvádí: 1 Hlavním úředním jazykem je jazyk irský jakožto jazyk národní. 2 Druhým úředním jazykem je jazyk anglický. Vlajka Národní vlajku tvoří tři barevné pruhy zelený, bílý a oranžový. Státní znak Již od středověku je za oficiální symbol či erb Irska považována harfa. Tento heraldický znak používají vláda, vládní agentury a jejich zástupci jak doma, tak i v zahraničí. Je vyobrazen na státní pečeti úřadu prezidenta a na irských euromincích.

6 4 Státní hymna Irskou státní hymnou je píseň Amhrán na bhfiann (anglicky The Soldier s Song, česky Píseň vojáka). Státní svátek Den svatého Patrika Každý rok 17. března slaví Irsko svůj nejvýznamnější svátek, Den svatého Patrika. Legenda praví, že svatý Patrik při šíření křesťanství v Irsku vysvětloval principy této víry s použitím motivu trojlístku, který se poté stal symbolem celé země. Online Festival Dne sv. Patrika: Vláda Irský stát funguje na principech parlamentní demokracie. Jeho právní systém tvoří tzv. zvykové právo (common law) a právní předpisy přijaté irským parlamentem (Oireachtas) v souladu s ústavou. V Irsku rovněž platí nařízení a směrnice Evropské unie. Způsob řízení státu, pravomoci a úloha prezidenta, obou komor parlamentu Oireachtas a vlády jsou dány ústavou. Ústava rovněž upravuje strukturu a pravomoci soudů a definuje základní občanská práva. Tato práva jsou rozdělena do pěti oblastí: osobní práva, rodina, vzdělání, soukromý majetek a náboženství. Parlamentní prostory, Leinster House Irsko do kapsy

7 Prezident Michael D. Higgins V čele státu stojí prezident, který je volen v přímé volbě. 5 Irsko má patnáct ministerstev, z nichž každé je řízeno ministrem. Všichni ministři společně pak tvoří vládu, která je nejvyšším orgánem výkonné moci a zodpovídá se parlamentu, irsky Dáil. Předseda vlády se nazývá Taoiseach, místopředseda vlády pak Tánaiste. Parlament tvoří dvě komory: Dáil Éireann (poslanecká sněmovna) a Seanad Éireann (senát). Dáil má 166 poslanců, nazývaných Teachtaí Dála (TD). Poslanci jsou voleni systémem poměrného zastoupení na základě všeobecného hlasovacího práva, přičemž volby se konají minimálně jednou za pět let. Ze všeobecných voleb postoupily do parlamentu Dáil v roce 2011 tyto hlavní politické strany: Fine Gael, Labouristická strana (Labour Party), Fianna Fáil a Sinn Féin. V senátu Seanad zasedá 60 senátorů, z nichž jedenáct nominuje premiér Taoiseach a ostatní volí odborné komise a absolventi univerzit. Seanad je oprávněn iniciovat či předkládat změny právních předpisů (s výjimkou finančních zákonů), avšak Dáil má pravomoc takové novely či legislativní návrhy zamítnout. Online Vláda Irska: Prezident Irska: Fine Gael: Labouristická strana: Fianna Fáil: Sinn Féin: Irská státní tisková agentura:

8 6 Místní samospráva Systém místní samosprávy tvoří v Irsku celkem 114 orgánů. V současné době však probíhá reforma, která má za cíl jejich počet výrazně snížit. Do působnosti místní samosprávy spadají tyto oblasti: bytová a stavební problematika, pozemní doprava a bezpečnost silničního provozu, vodovody a kanalizace, územní rozvoj, ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství, kultura a volný čas, školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení a nejrůznější služby. Financování místní samosprávy je zajišťováno částečně ze státních a částečně z lokálních zdrojů. Online Ministerstvo životního prostředí, obcí a místní samosprávy: Soudy Irské právo vychází z tzv. common law a následně přijatých právních předpisů a dále z ústavy z roku Podle ústavy jsou veřejným výkonem spravedlnosti pověřeny soudy, které jsou zřizovány v souladu se zákonem. Soudce jmenuje na návrh vlády prezident. Online Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti: Informace o irském soudnictví: Úřad ředitele státního zastupitelství: Úřad nejvyššího státního zástupce: Budova Four Courts, Dublin Irsko do kapsy

9 7 Por. Stephen Byrne v Ugandě v rámci účasti na výcvikové misi EU v Somálsku. Policejní a obranné složky Irský státní policejní sbor, An Garda Síochána, vznikl v roce Celkovou koncepci, řízení a dohled nad policií má na starosti komisař jmenovaný vládou, který je vázán předpisy vydanými ministrem spravedlnosti a rovnosti. Až na několik specializovaných jednotek není An Garda Síochána ozbrojenou složkou. Od roku 1989 se účastnila řady misí OSN na celém světě. Působila rovněž pod vlajkou EU, naposledy v Kosovu a Afghánistánu, a v roli pozorovatele se rovněž podílela na volbách v Jižní Africe či Palestině. Irsko má dále trvalé obranné síly, které zahrnují armádu, námořnictvo a letectvo a působí pod záštitou ministerstva obrany. Úkolem tohoto ministerstva je rovněž všeobecné plánování, organizace a koordinace civilní obrany. Účast v armádě je dobrovolná. Obranné síly mají rozsáhlé zkušenosti s působením ve funkci mírových jednotek a od roku 1958 se pod mandátem OSN zapojily do řady mírových operací OSN, EU a NATO na celém světě. Naposledy se osvědčily v Libérii (kde působily jako jednotka rychlé reakce v rámci mírové operace UNMIL), v Čadu (kde byl celkovým velením mise pověřen generálporučík Pat Nash z Irska) a v Libanonu (kde v současné době v rámci jednotek UNIFIL slouží více než 350 irských mužů a žen). Online Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti: Garda Síochána (irská policie): Policejní ombudsman: Ministerstvo obrany: Irské obranné síly:

10 8 Vikingský meč z Ballinderry, hrabství Westmeath, 9. st.

11 Dějiny 9 Počátky irského osídlení sahají do období před přibližně lety. Od té doby země zažila nespočet nájezdů a vpádů, jejichž výsledkem je pestrá směsice obyvatelstva a tradic. Do konce 6. století př. n. l. ostrov kulturně a jazykově sjednotili Keltové. V 5. století se v zemi prosadilo křesťanství, jehož rozšíření je tradičně připisováno sv. Patrikovi. V 9. a 10. století se Irsko stalo cílem vikingských nájezdů, které významně přispěly k rozvoji obchodu, a to zejména v Dublinu, Waterfordu a Corku. Dvanácté století je charakterizováno příchodem Normanů, kteří se již dříve usadili v Anglii a Walesu. Rychle ovládli značnou část Irska, jež se poté dostalo pod nadvládu anglického krále. Proti anglické koruně proběhla v Irsku celá řada povstání, nakonec se jí však v roce 1603 musela podřídit i poslední galská bašta, Ulster. V dalších letech probíhala kolonizace Ulsteru, která do této provincie přivedla množství obyvatel z Anglie a Skotska. To trvale ovlivnilo její náboženský a politický charakter. V průběhu 17. století opět docházelo ke střetům, přičemž boj o nadvládu nad Irskem ukončily až bitvy u Boyne (1690) a u Aughrimu (1691). Velké množství poražených irských vůdců i jejich stoupenců (označovaných jako Divoké husy ) poté Irsko opustilo a vydalo se na vojenskou, kněžskou či obchodní dráhu v kontinentální Evropě. Jejich dědictví je patrné dodnes. Politické moci i vlastnictví pozemků v Irsku se zmocnili protestanti náležející ke státní církvi, zatímco katolíci byli zákonem diskriminováni. 18. století V 18. století zaznamenalo Irsko prudký hospodářský rozmach. Velice se dařilo plátenictví, obzvlášť v Ulsteru, přičemž hlavním vývozním artiklem byla především irská vlna, hovězí a vepřové maso a máslo. Vládnoucí protestanti se začali považovat za irský národ a postupně vybudovali silnou parlamentní tradici, která se pro Irsko stala typickou. Od 60. let 18. století narůstaly rozpory mezi Británií a jejími koloniemi v Severní Americe. V souvislosti s tím se v Irsku začalo rozvíjet radikální vlastenectví, což nakonec pod vlivem francouzské revoluce vedlo k založení Společnosti irské jednoty (Society of United Irishmen). Roku 1798 následně v Irsku došlo

12 10 pod vedením Irské jednoty k povstání, které bylo potlačeno, a na základě Zákona o unii (Act of Union) z roku 1800 vznikla mezi Británií a Irskem úplná parlamentní unie. Počátek 19. století byl charakterizován úsilím o emancipaci katolíků, kteří pod vedením Daniela O Connella získali v roce 1829 právo zasedat v parlamentu. Poté následovala řada pokusů o reformu či zrušení unie mezi Velkou Británií a Irskem. Koncem 40. let 19. století došlo několik let po sobě k velké neúrodě brambor, což vyústilo v obrovský hladomor. Ten měl za následek smrt milionu obyvatel, přičemž další milion lidí byl nucen Irsko opustit. Do roku 1856 tak počet obyvatel poklesl o více než čtvrtinu z 8 na méně než 6 milionů a i nadále se snižoval, neboť pro emigraci se postupně rozhodovalo stále více obyvatel. Velký hladomor měl také značné politické důsledky. Posílil zájem irských voličů o to, aby si mohli sami vládnout a odkoupit si půdu, na níž hospodařili. Otázka autonomie, tzv. Home Rule, však stále ještě nebyla vyřešena. V 80. letech 19. století se Irské parlamentní straně pod vedením Charlese Stewarta Parnella podařilo dosáhnout toho, že se otázka irské samostatnosti stala ústředním tématem britské politiky. V roce 1886 pak omezenou formu autonomie Irska podpořila Liberální strana v čele s W. E. Gladstonem. Možnost získání autonomie však zmobilizovala unionisty v Irsku, kteří byli převážně protestantského vyznání a měli v provincii Ulster mírnou většinu. Společně s anglickými spojenci, kteří se obávali, že by irská autonomie vedla k rozpadu impéria, se unionisté rozhodli jejímu schválení zabránit. Zákon o autonomii (Home Rule Bill) byl v roce 1914 nakonec přece jen schválen, avšak jeho naplnění zabránilo vypuknutí 1. světové války. Cesta k nezávislosti V roce 1916 byla v Dublinu vyhlášena republika. V souvislosti s tím došlo k ozbrojenému povstání, které však mělo zpočátku jen malou podporu veřejnosti a bylo potlačeno. Jeho stoupenci nicméně využili jednak veřejného rozhořčení, které vyvolala poprava povstaleckých vůdců, a také odporu proti zavedení branné povinnosti v Irsku v rámci 1. světové války. Nakonec se jim v roce 1918 podařilo Irskou parlamentní stranu porazit ve všeobecných volbách. Strana Sinn Féin ( My sami ), jež ve volbách zvítězila, poté založila první Dáil (parlament). Následovala válka za národní nezávislost, kterou v roce 1921 ukončilo uzavření Anglo-irské smlouvy (Anglo-Irish Treaty). V této době již Irsko do kapsy

13 V roce 1916 došlo k vyhlášení republiky. bylo na severovýchodě Ulsteru ustaveno Severní Irsko, složené z šesti hrabství, v nichž měli unionisté přibližně dvoutřetinovou většinu. Zbývajících 26 hrabství na základě Anglo-irské smlouvy vytvořilo Svobodný irský stát, který získal statut dominia Britského impéria. Po jeho vzniku došlo ke krátké občanské válce mezi obyvateli, kteří smlouvu uznávali jako efektivní formu autonomie, a stoupenci plnohodnotné republiky. Tato občanská válka ovlivnila postoje lidí a určila jejich politické smýšlení na další desítky let. 11 V čele první vlády nového státu stanul W. T. Cosgrave ze strany Cumann na ngaedheal, která se později přejmenovala na Fine Gael. Od 30. let 20. století dále pak byla po desítky let hlavní stranou irské politické scény Fianna Fáil, kterou v roce 1926 založil Eamon de Valera. První dvě dekády po získání nezávislosti v roce 1922 se odehrávaly ve znamení konsolidace státních institucí a budování tradice politické stability. Poslední formální spojení s Británií přeťala ústava z roku 1937 a Zákon o republice Irsko (Republic of Ireland Act) přijatý v roce Během 2. světové války zůstalo Irsko neutrální. V roce 1955 bylo Irsko přijato do OSN a roku 1973 se stalo členem dnešní Evropské unie. Nová politika zaměřená na ekonomický rozvoj vedla k výraznému a rychlému hospodářskému růstu. Online Irský národní archiv: Dokumenty o irské zahraniční politice: Dějiny Irska:

14 12 Moherské útesy, hrabství Clare

15 Krajina a obyvatelstvo 13 Irsko je ostrov v severozápadní Evropě, jehož střed tvoří nížina s vápencovým podložím, která místy přechází v kopcovitý reliéf. Pobřeží pak lemuje několik horských vrcholů. Horské masivy v jižní části ostrova, oddělené vápencovými říčními údolími, jsou ze starého červeného pískovce. V ostatních oblastech převažuje žula, s výjimkou severovýchodu, pro nějž je typický čedič. Centrální planinu pokrývají ledovcové nánosy jílu a písku, avšak najdeme zde i nízké pahorkatiny, rozsáhlé slatiny a mnoho jezer. Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Celková rozloha Délka pobřeží 5,5 a 10,5 z.d. 51,5 a 55,5 s.š km2 (Irsko km2; Severní Irsko km2) km Nejvyšší hora Carrantuohill 1 041m Nejdelší řeka Shannon 340 km Největší jezero Lough Neagh 396 km2 Nejvyšší vodopád Powerscourt 122 m Podnebí Irsko má mírné klima, ovlivněné Golfským proudem. Vanou zde především jihozápadní větry. Nejchladnějšími měsíci v roce jsou leden a únor s průměrnou denní teplotou vzduchu od 4 C do 7 C. Nejtepleji je naopak v červenci a v srpnu, kdy průměrné teploty dosahují 14 C až 16 C. V nízko položených oblastech se průměrný roční úhrn srážek pohybuje mezi 800 mm a mm, v horských polohách však může přesahovat i 2000 mm.

16 14 Flóra a fauna Irsko se od evropské pevniny oddělilo po skončení poslední doby ledové, a proto má ostrov méně bohatou flóru a faunu než zbytek Evropy. Původní lesy již byly na většině území vykáceny. V Irsku se nachází přes 400 tzv. Evropsky významných lokalit (EVL) chráněných podle evropské směrnice o stanovištích. Působivý příklad vlivu zalednění na krajinu představuje Burren v hrabství Clare, pustá oblast, která se vyznačuje charakteristickým povrchem z uhelného vápence a je porostlá arktickými a vysokohorskými rostlinami. Irsko je známé výskytem kolonií mořského ptactva a stěhovavého vodního ptactva. Velké množství ptáků sem na jaře a na podzim přilétá z Islandu a Grónska. V irských řekách a jezerech se vyskytují nejrůznější druhy ryb. Savci žijící v Irsku jsou podobní těm, kteří se vyskytují v ostatních částech Evropy s mírným podnebím. Pokud jde o obojživelníky, nalezneme v Irsku vždy po jednom zástupci z rodu žab, ropuch a čolků. Hadi se v Irsku nevyskytují a jediným zde žijícím plazem je obyčejná ještěrka. Ochranu a péči o přírodu i historické památky má v Irsku na starosti Ministerstvo životního prostředí, obcí a místní samosprávy a Úřad veřejných služeb (Office of Public Works). Burren, hrabství Clare Irsko do kapsy

17 Obyvatelstvo 15 Podle posledního sčítání lidu z dubna 2011 má Irsko přes 4,5 milionu obyvatel, což je nejvíce od roku 1861, kdy sčítání lidu proběhlo poprvé. Počet obyvatel v posledních letech prudce vzrostl, a to o celý jeden milion za pouhých 20 let. Irsko se v současné době může pochlubit nejvyšší porodností v rámci EU, která v průměru dosahuje 2,05 dítěte na ženu. Významným demografickým rysem Irska se v posledních letech stala imigrace mimo Irsko se narodilo 17 % obyvatel. Nejvíce imigrantů v Irsku pochází z Polska, Velké Británie, Litvy, Lotyšska a Nigérie. V poslední době se rovněž po více než deseti letech, kdy v zemi převažovala imigrace, zvýšila emigrace z Irska v období od dubna 2011 do dubna 2012 ze země odešlo lidí. Online Irský zeměměřičský úřad: Úřad veřejných služeb: MET eireann (Irská meteorologická služba): Irská rada pro kulturní a přírodní dědictví: Informační služba v oblasti životního prostředí: Agentura ochrany životního prostředí: Hlavní statistický úřad: Žáci ze školy v Griffeen Valley.

18 16 Most Samuela Becketta, Dublin

19 Ekonomika 17 V letech 1993 až 2007 zažívalo Irsko mimořádný růst a stalo se jednou z nedynamičtějších, nejinovativnějších a nejglobalizovanějších ekonomik na světě. V zemi došlo k významnému rozvoji obchodu a investic. V roce 2008, částečně i z důvodu otevřenosti své ekonomiky, začalo Irsko pociťovat důsledky globálního ekonomického propadu. Tlak na irské hospodářství významně zesílil, k čemuž přispělo ukončení dlouhého období růstu trhu s nemovitostmi a problémy v bankovním sektoru. To vedlo k recesi a prudkému poklesu ekonomiky. Irsko řeší aktuální ekonomické obtíže ve spolupráci se svými finančními partnery v rámci Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. V roce 2011 irská ekonomika opět začala růst. Hrubý národní produkt dosáhl v roce 2011 hodnoty 1,4 %, v první polovině roku 2012 pak 0,5 %, přičemž odhad na celý rok 2012 činil 0,9 %. Schodek státního rozpočtu se i nadále rychle snižuje a do roku 2015 by měl klesnout pod 3 %. Obecně se má za to, že za současným oživením irské ekonomiky stojí vzdělaná a flexibilní pracovní síla a dále vládní opatření zaměřená na zajištění makroekonomické stability a příliv zahraničních investic. Roli hraje i členství v Evropské unii, která se svými téměř 500 miliony obyvatel představuje rozsáhlý trh. Irsko i nadále patří mezi nejotevřenější ekonomiky v rámci zemí OECD, přičemž objem vývozu irského zboží neustále roste v roce 2011 se zvýšil o 5,1 %, v první polovině roku 2012 pak o 3,8 %. Obzvlášť významně roste export irských potravin, který za pouhé dva roky posílil o 25 %. Díky tomuto příznivému vývoji skončila poprvé po deseti letech platební bilance státu přebytkem. Inovace, podnikání a investice Irsku se dlouhodobě daří lákat do země přímé zahraniční investice, a to zejména v oborech, jako jsou informační a komunikační technologie, biovědy, finanční služby či sektor služeb (zákaznický servis, správa obsahu, administrativa). Irsko se profiluje jako inteligentní ekonomika, kombinující inovativní přístup a podnikavost s důrazem na prudce se rozvíjející oblasti, jako jsou čisté/zelené technologie, inovace služeb a konvergence. Irsko je rovněž evropským centrem v oboru digitálních médií, neboť zde má své sídlo či kanceláře řada mezinárodních mediálních společností. I přes výzvy, jimž irská ekonomika v současné době čelí,

20 18 je Irsko i nadále mezi zeměmi eurozóny na prvním místě, pokud jde o snadnost podnikání či o dostupnost kvalifikované pracovní síly. Rovněž je druhé na světovém žebříčku přímých zahraničních investic (FDI). Irské společnosti i nadále rostou a expandují na mezinárodní trhy v roce 2011 dosáhl objem vývozu ze strany irských firem historického rekordu ve výši 15,2 miliardy EUR a v roce 2012 zaznamenali irští exportéři nejvyšší nárůst čistého počtu pracovních míst od roku Významný růst a neustálý rozvoj zažívá v Irsku v posledních letech také oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to díky značnému zvýšení investic jak ze strany soukromého, tak státního sektoru a daňových pobídek pro firmy. Výzkum a vývoj je klíčovou součástí strategie irské vlády zaměřené na ekonomickou obnovu a zvyšování zaměstnanosti. Od roku 2000 se výdaje irského státu na výzkum a vývoj zejména prostřednictvím agentur, jako jsou Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, IDA Ireland či Úřad pro vysoké školství (Higher Education Authority) více než zdvojnásobily na cca 600 miliónů EUR ročně. Státní investice do vývoje měly za následek příliv financí rovněž ze soukromé sféry, a to téměř ve dvojnásobné výši, což přineslo další přibližně 1,1 miliardy EUR. Díky tomu se Irsku podařilo rychle poskočit v mezinárodních žebříčcích hodnotících vědecký výzkum z 36. místa v roce 2003 až do první dvacítky, kam se poprvé probojovalo v roce 2009 a setrvává v ní i nadále. Naughton Institute, sídlo výzkumného centra CRANN a galerie vědy Science Gallery, Trinity College Dublin. Výzkumník v centru CRANN, Trinity College Dublin. Irsko do kapsy

21 Vzdělání je klíčovou součástí irské ekonomiky, která se profiluje jako znalostní ekonomika denní studium navštěvuje přibližně 1 milion obyvatel. Celkem 37 % obyvatel produktivního věku absolvovalo vzdělání vysokoškolského typu (ve věkové skupině let je to dokonce 48 %), což je vysoko nad průměrem zemí OECD. 19 Rozvoj podnikání, inovací a investic v Irsku podporuje Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu a síť velvyslanectví Irska ve spolupráci s řadou státních agentur. Mezi ně patří například Enterprise Ireland, napomáhající rozvoji irského podnikání s mezinárodním potenciálem, či IDA Ireland, jejímž úkolem je přinášet do Irska zahraniční investice a přispívat k jejich dalšímu rozvoji. Dále zde působí organizace Forfás, která poskytuje všeobecné poradenství a zajišťuje koordinaci rozvoje podnikání a vědy, technologií a inovací. Nadace Science Foundation Ireland pak finančně podporuje pracovníky akademického výzkumu a výzkumné týmy, jejichž cílem je přinášet nové poznatky, vyvíjet nejmodernější technologie a rozvíjet konkurenceschopné podnikatelské aktivity v oblasti vědy a technologií. Dublinský přístav

22 20 Čínský viceprezident Si Ťin-pching hovoří k delegátům Irsko-čínského obchodního a investičního fóra, pořádaného v únoru 2012 v Dublinu. Obchod Celkový objem irského obchodu v roce 2011 dosáhl cca 304 miliard EUR, přičemž přebytek obchodní bilance překročil 43 miliard EUR. Celkový objem exportu zboží činil 173 miliard EUR, v případě vývozu služeb pak 131 miliard EUR. Mezi zboží, které mělo v rámci obchodu největší zastoupení, patřily organické chemikálie (zejména pro farmaceutický sektor), lékařské a farmaceutické produkty a počítače. V sektoru služeb představují nejvýznamnější obory IT, podpora obchodu, pojišťovnictví a finanční sektor. Hlavními obchodními partnery Irska jsou USA, Velká Británie, Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko a Japonsko. Rychle se rozvíjí rovněž obchod s dalšími zeměmi, jako jsou Čína, Rusko či Mexiko. Daň z příjmů právnických osob Od roku 2003 platí v Irsku daň z příjmů právnických osob ve výši 12,5%. Tato sazba se vztahuje na veškeré příjmy právnických osob z obchodní činnosti, jiné příjmy jsou zdaňovány sazbou ve výši 25%. Irsko do kapsy

23 Online 21 Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu: Ministerstvo zaměstnanosti, podnikání a inovací: Forfás (agentura pro podnikání a vědu): IDA Ireland (agentura pro rozvoj průmyslu): Enterprise Ireland (agentura pro podporu podnikání): Science Foundation Ireland (nadace pro podporu vědy): Ministerstvo financí: Irská centrální banka: Hlavní statistický úřad Irska: Zemědělství Z celkové rozlohy Irska, která dosahuje přibližně 7 milionů hektarů (17 milionů akrů), je 5 milionů hektarů (12,32 milionu akrů) využíváno pro zemědělské účely včetně lesnictví. Hlavní roli v rámci irského zemědělství hraje chov skotu a výroba mléčných produktů. Mezi nejdůležitější plodiny patří ječmen, pšenice, brambory a houby. Zemědělskopotravinářský průmysl významným způsobem přispívá k výsledkům irské ekonomiky. Tento sektor tvoří společně s nápojovým průmyslem 7 % hrubého národního produktu Irska, generuje export v hodnotě převyšující 9 miliard EUR a zaměstnává lidí. Velký význam má v této oblasti iniciativa irské potravinářské komory Bord Bia, nazvaná Origin Green, jejímž cílem je vytvořit z Irska světovou jedničku, pokud jde o trvale udržitelný rozvoj. Od zahájení programu v červnu 2012 se do něj zapojilo přibližně 164 firem, které dohromady produkují téměř 60 % potravin a nápojů vyvážených do zahraničí.

24 22 Tyto společnosti nyní ve spolupráci s irskou potravinářskou komorou pracují na plánech udržitelného rozvoje, které stanovují jasné cíle v klíčových oblastech, jako jsou emise, energie, odpady, vodohospodářství, biodiverzita a společenská odpovědnost firem (CSR). Přední irské potravinářské firmy se již zavázaly k dodržování stanovených cílů, jako je například 20procentní snížení spotřeby energií do roku 2015, zavedení sběru dešťové vody do roku 2014 či 30procentní snížení emisí do roku Online Ministerstvo zemědělství, potravinářství a rybolovu: Bord Bia (Irská potravinářská komora): Teagasc (Úřad pro rozvoj zemědělství a potravinářství): Rybolov Odvětví rybolovu zaměstnává v Irsku přes lidí. Z ekonomického i společenského hlediska významně utváří charakter venkovských oblastí a malých měst i vesnic podél irského pobřeží, jehož délka dosahuje kilometrů. V roce 2012 dosáhl export ryb, mořských plodů a souvisejících produktů hodnoty 493 milionů EUR, což je o 18 % více než v roce předchozím. Online Ministerstvo zemědělství, potravinářství a rybolovu: Bord Iascaigh Mhara (agentura pro rozvoj rybolovu): Irsko do kapsy

25 23 Cestovní ruch Každoročně Irsko navštíví zhruba 7 milionů turistů, kteří zde utratí přibližně 3,4 miliardy EUR. V oblasti cestovního ruchu pracuje přes obyvatel. V rámci Dohody z Velkého pátku z roku 1998 byla zřízena agentura Tourism Ireland, jejímž úkolem je koordinovat činnost dvou turistických agentur působících na ostrově, Fáilte Ireland a severoirské Northern Ireland Tourist Board. Na poli cestovního ruchu se Irsko úspěšně soustřeďuje na propagaci tří hlavních témat: irského obyvatelstva, irské kultury a přírodních krás Irska. Rok 2013 je pro irský cestovní ruch obzvlášť významný, neboť po celý tento rok bude v rámci projektu s názvem The Gathering (Setkání) probíhat série akcí na oslavu Irska, jeho obyvatel a všech, kteří mají k Irsku vztah, ať již žijí doma či v zahraničí. The Gathering Ireland 2013 je projekt, který organizují sami obyvatelé, a k návštěvě a účasti na některé ze souvisejících akcí je po celý rok 2013 srdečně zván každý, kdo je s Irskem jakýmkoli způsobem spojen nebo tuto zemi prostě jen má rád. Online Tourism Ireland (agentura pro rozvoj cestovního ruchu) The Gathering

26 24 Bryan Dobson a Sharon Ní Bheolaín ve zpravodajském pořadu stanice RTÉ Six One. Rádio a televize Státní rozhlas a televizi v Irsku provozuje veřejnoprávní vysílací společnost Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), která vysílá prostřednictvím dvou televizních a čtyř rozhlasových kanálů a rovněž prostřednictvím řady digitálních kanálů a přes internet. Je financována z licenčních poplatků a prodeje reklamního času. V Irsku dále působí komerční stanice TV3 a množství komerčních rádií, jako je například Today FM či Newstalk. Irsky hovořící obyvatelé mají k dispozici speciální rozhlasovou stanici Raidió na Gaeltachta (provozovanou RTÉ) a nezávislý televizní kanál v irském jazyce TG4. V roce 2009 vznikl Irský úřad pro rozhlasové a televizní vysílání (Broadcasting Authority of Ireland, BAI) jako nezávislý orgán pro regulaci poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání v Irsku. Tento úřad je financován z poplatků, které jsou povinni hradit všichni držitelé licence pro televizní či rozhlasové vysílání v Irsku. Online Radió Teilifís Éireann: TG4: TV3: Today FM: Newstalk: Irský úřad pro rozhlasové a televizní vysílání (BAI): Irsko do kapsy

27 25 Noviny Noviny v Irsku vycházejí již více než 300 let. V současné době jsou na trhu celostátní deníky, týdeníky i víkendová periodika. Dále si lze vybrat ze zhruba 60 regionálních tiskovin, obvykle týdeníků, a celé řady časopisů na aktuální témata, s ekonomickým či zábavným zaměřením. Online The Irish Times: Irish Independent: Irish Examiner: Sunday Business Post: Sunday Independent: Evening Echo: Evening Herald: Tisková rada Irska (Press Council of Ireland) (a kancelář tiskového ombudsmana):

28 26 Trinity College, Dublin

29 Sociální služby 27 Školství, zdravotnictví a sociální politika Povinná školní docházka v Irsku platí pro děti a mládež od 6 do 16 let nebo do absolvování tří let středoškolského studia. V současné době navštěvuje v Irsku přibližně žáků přes základních škol. Střední školství zahrnuje střední, odborné, komunitní a všeobecně vzdělávací školy. Středoškoláků je v Irsku přes a studují na více než 729 školách. Studenti z dublinské Larkin College v centru organizace Irish Aid.

30 28 Vysoké školství Terciární vzdělání v Irsku nabízejí univerzity, technické vysoké školy (institutes of technology) a instituce označované jako college of education. Všechny jsou financovány státem, mají vlastní autonomii a samosprávu. V posledních letech vzniklo několik nezávislých soukromých vysokých škol převážně s ekonomickým zaměřením. V Irsku je přes vysokoškolských studentů denního studia. Po skončení střední školy pokračuje ve studiu téměř polovina mladých lidí, přičemž zhruba 50 procent z nich se účastní programů zakončených vysokoškolským titulem. Online Ministerstvo školství: Úřad pro vysoké školství (Higher Education Authority): Nemocnice National Maternity Hospital, Holles Street, Dublin Irsko do kapsy

31 Zdravotnictví 29 Výdaje na zdravotnictví tvoří v současné době přibližně 27 % výdajů irského státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou rozdělovány mezi nemocnice, místní zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, ochranná zařízení, psychiatrická zařízení a instituce poskytující služby hendikepovaným. Centrálním řízením zdravotnictví je pověřeno Ministerstvo zdravotnictví, poskytování služeb má na starosti Státní zdravotní správa (Health Service Executive, HSE). Nízkopříjmovým skupinám obyvatel je zdravotní péče poskytována zdarma. Ostatní obyvatelé mohou za poměrně nízké poplatky využít sítě státních zdravotnických zařízení nebo si zvolit soukromé zdravotní pojištění. Otázkami péče o děti, vzdělání, soudů pro mladistvé, sociálního zabezpečení a ochrany dětí se zabývá Ministerstvo dětí a mládeže. Online Ministerstvo zdravotnictví: Ministerstvo dětí a mládeže: Státní zdravotní správa (HSE): Sociální ochrana Systém sociální ochrany zahrnuje veškeré mezinárodně uznávané formy sociální ochrany. Nabízí komplexní spektrum programů sociálního zabezpečení a sociální pomoci poskytuje finanční podporu nezaměstnaným, seniorům či nemocným. V rámci tohoto systému je dále poskytována podpora uchazečům o zaměstnání, žadatelům o dávky poskytované zaměstnancům a sociální podpora osobám s nízkou mzdou. Rovněž je zajišťována bezplatná zdravotní péče. Online Ministerstvo sociálních věcí:

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 09. 06. 2016 00:16 1/10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska Citace: Kristýna Dostálková Spojené království Velké Británie a Severního Irska [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více