Úvodní slovo předsedy ODS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy ODS"

Transkript

1 ODS ve vládě

2 Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost Venkov a životní prostředí Vydal ODS Publishing, s.r.o., Jánský vršek 13, Praha 1. Tel.: , Občanská demokratická strana, říjen 2011.

3

4 Úvodní slovo předsedy ODS Od jmenování vlády uplynulo již patnáct měsíců, je tedy čas na dílčí bilanci její práce. Tato publikace jde ovšem ještě dále. Je zaměřena na působení Občanské demokratické strany ve vládě a úspěšnost prosazování jejího programu. Nestačí se tedy zaměřit jen na současné volební období, jelikož všechny strukturální reformy byly zahájeny už za předchozí politické vlády, ať už reformy důchodového, sociálního, daňového, nebo zdravotnického systému. Dnes je dokončujeme a dolaďujeme v detailech. Publikace ODS ve vládě shrnuje významnější programové body, které se podařilo občanským demokratům od roku 2007 prosadit do vládní praxe a vládních programových prohlášení, a dále opatření, která jsme v koalici podpořili a jsou zcela v souladu s naším programem. Netvrdíme, že lze v koaličním prostředí prosadit vše. To nebylo a není možné nikdy a tuto ambici nikdo soudný mít nemůže. Na druhé straně nejsou pravdivé účelové mýty, které šíří někteří 3

5 Občanská demokratická strana ve vládě naši oponenti, že je ODS údajně programově nevyhraněná. Chtěl bych zdůraznit, že všechny reformy vycházejí právě z našich programových tezí a vládní programové prohlášení nese už druhé volební období výrazný rukopis ODS. Podařilo se nám prosadit více než 80 procent programu. Něco jiného tvrdí ti, kteří buď od ODS program opsali, nebo ti, kteří sami věrohodný program nemají. Občanští demokraté mají programové ideje dlouhodobě ukotvené, postavené na konzervativním hájení systému hodnot a pravidel a liberálním pohledu na ekonomiku. Neměníme je jako korouhvičky podle marketingových tahů a průzkumů veřejného mínění. Občanské demokratické straně se nemůže stát, že by v jednom volebním období podporovala masivní zadlužování státu a zvyšování výdajů a v následujícím pravý opak. Dokážeme přitom reagovat na současné i budoucí výzvy, mezi které patří komplikovaná ekonomická situace v celé Evropě a demografický vývoj. Pokud bych měl hodnotit současnou vládu, stihla za patnáct měsíců prosadit téměř polovinu svého programového prohlášení. Z tohoto hlediska bych mohl být spokojen. Musím důsledně oddělit skutečný výkon vlády a její schopnost prosazovat vládní návrhy v Parlamentu od mediálního obrazu, který bohužel formuje občasné generování různých afér a aférek. Když vezmeme suchou statistiku, do dnešní doby prošlo v Poslanecké sněmovně 145 vládních návrhů a 76 z nich už vyšlo ve Sbírce zákonů. Žádný z nich nebyl zamítnut nebo vrácen k dopracování. To je bilance, která se poněkud vymyká už tradičně kritickému mediálnímu pohledu na činnost vlády, ať je v ní kdokoli. Z toho vyplývá, že koalice prokázala tah na branku a z věcného hlediska naplňuje silný mandát, který dostala od voličů. Nemá ovšem smysl podlehnout nějakému sebeuspokojení a poplácávání se po zádech. Jednak nejsme bezchybní a máme například velké rezervy v komunikaci s občany. Koalice si však zatím na rozdíl od opozice uvědomuje, že se vnější ekonomická situace může ještě zhoršovat a musíme na to být připraveni. Zároveň je vhodné připomenout, že jakkoli je koaliční vládnutí obtížné, dnes není komplikovanější než v minulosti, to jen občas trpíme krátkou pamětí. Nemá smysl zastírat, že se dnes otřásá společná evropská měna a Evropě začíná ujíždět vlak globální konkurenceschopnosti. My jsme dnes díky reformám dál a oceňují to i zahraniční pozorovatelé, kteří dávají naší zemi pozitivní hodnocení. Díky tomu na tom není Česká republika tak špatně jako řada jiných evropských zemí a hodláme v této rozpočtově odpovědné politice pokračovat. 4 Petr Nečas předseda ODS, předseda Vlády ČR

6 Veřejné finance a daně Veřejné finance Veřejný dluh je nepřítelem číslo jedna. Zdravé veřejné finance jsou jedním z hlavních stavebních kamenů stabilní ekonomiky. Střídmá rozpočtová politika státu je cestou, jak se vyhnout zásadním ekonomickým problémům, do kterých se dostává řada zemí eurozóny. Proto chceme postupně snižovat schodky veřejných rozpočtů až k vyrovnanému hospodaření. Jedním z klíčových instrumentů je pro ODS tzv. finanční ústava, tedy ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, který je brzdou vůči rozhazovačné rozpočtové politice. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ ZBRZDILA ZADLUŽOVÁNÍ Největším problémem, který vláda ODS zdědila po ČSSD, byl neudržitelný růst zadlužování. Socialistické vlády zbytečně zatížily veřejné finance stamiliardovými schodky v době hospodářského růstu. Vládou ČSSD prosazené zvýšení sociálních výdajů před volbami v roce 2006 by znamenalo bez jakýchkoli zásahů jejich nárůst o 70 miliard korun, což by byl nejvyšší meziroční přírůstek v historii. Reforma veřejných financí tento trend růstu výdajů zastavila. Schodek státního rozpočtu v roce 2008 dosáhl výše 19,4 miliard korun a byl nejnižší od roku Jen sociální výdaje jsme v letech snížili o celkem 100 miliard korun. Celková míra zadlužení ve výši 40 procent HDP v roce 2012 bude stále patřit mezi nejnižší v Evropě. VYROVNANÉ VEŘEJNÉ ROZPOČTY DO ROKU 2016 Podle programového prohlášení vlády dojde k postupnému poklesu deficitu veřejných rozpočtů až k vyrovnanému hospodaření České republiky v roce 5

7 Občanská demokratická strana ve vládě Již v roce 2012 klesne tento deficit na 3,5 procenta, v roce 2013 na 2,9 procenta a v roce 2014 na 1,9 procenta HDP. NEJVYŠŠÍ RATING ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 1989 Úspornou rozpočtovou politiku vlády a reformy ocenila v roce 2011 agentura Standard & Poor s zvýšením ratingu o dva stupně, což je v Evropě naprostá výjimka (obdobně je na tom pouze Estonsko). V období leden 2010 říjen 2011 naopak došlo celkem 89x ke snížení ratingu v rámci Evropy, USA a Japonska. Zvýšení ratingu České republiky na nejvyšší úroveň od roku 1989 je dokladem toho, že mezinárodní prostředí naší rozpočtové politice důvěřuje. Pozitivní výhled české ekonomiky předpovídají i další ratingové agentury Fitch a Moody s. Podmínkou je pokračování reforem a politická stabilita. ZLEVNĚNÍ DLUHOVÉ SLUŽBY Zlepšení ratingu zlevnilo správu českého dluhu. Za desetileté dluhopisy nyní platíme kolem 3 procent, tedy poloviční úroky než Španělsko, Itálie nebo Polsko. Například v roce 2010 jsme díky lepšímu úrokovému vývoji ušetřili daňovým poplatníkům téměř 28 miliard korun. Tento pozitivní efekt se projevuje také ve výhodnějším financování českých firem, které jsou vázány ratingem České republiky. Levnější financování firem znamená podporu podnikatelské činnosti, investic a zejména zaměstnanosti. ÚSPORNÉ ROZPOČTY NA ROKY 2011 A 2012 Ačkoli je absolutní výše schodku státního rozpočtu vlivem ekonomické krize stále vysoká, podařilo se nám v roce 2011 prosadit nejvýraznější snížení hrozícího schodku státního rozpočtu. V letošním roce jsme v rozpočtu ušetřili celkem 78 miliard korun a srazili jeho schodek na 135 miliard korun. Schodek státního rozpočtu v roce 2012 klesne o dalších 30 miliard korun. VÝDAJOVÉ RÁMCE JSOU DODRŽOVÁNY Na rozdíl od vlád ČSSD dodržujeme výdajové rámce státního rozpočtu. Na tři roky dopředu určujeme, jaké maximální výdaje může mít stát, a tyto limity nepřekračujeme. Přináší to zvýšení důvěryhodnosti ekonomiky, omezení rozpínavosti výdajů, a tím i úsporu peněz daňových poplatníků. ÚSPORA VÝDAJŮ SHORA V roce 2011 se snížil objem mezd ve státní správě o 10 procent, vláda tedy šetří shora. Zároveň došlo ke snížení platů ústavním činitelům a zdanění jejich náhrad. Provozní výdaje ministerstev byly sníženy rovněž o 10 procent. FINANČNÍ ÚSTAVA Programové prohlášení vlády obsahuje klíčovou prioritu ODS, ústavní zákon o rozpočtové kázni, tzv. finanční ústavu. Ta zavede brzdy rozhazovačné politice vlád. Finanční ústava bude omezovat vlády v předkládání nadměrných rozpočtových schodků pod finančními sankcemi pro poslance, kteří by pro takové schodky hlasovali. Podobné dluhové brzdy dnes má nebo přijímá řada evropských zemí. NÁRODNÍ ROZPOČTOVÁ RADA Další brzdou pro rozhazovačné politiky bude vznik Národní rozpočtové rady. Rada bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu a návrhy ovlivňující rozpočet. Bez vyjádření Rady nebude možné projednat žádný legislativní návrh. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY NEZVÝŠÍ SCHODEK ROZPOČTU V Poslanecké sněmovně nebude možné v rámci tzv. druhého čtení předkládat pozměňovací návrhy, které povedou k vyšším výdajům, než předpokládala zákonná předloha v prvním čtení. TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ FINANCE Rozpočty budou transparentnější. Přispěje k tomu dokončení projektu Státní pokladny a účetní reformy veřejné správy, což přispěje ke zprůhlednění finančních toků a zefektivnění rozhodovacích procesů v oblasti veřejných financí. První konsolidované účetní výkazy budou sestaveny již za rok 2012, rutinní provoz bude zahájen v roce Společně s tímto krokem bude také dokončen proces větší transparentnosti rozpočtové dokumentace.

8 PŘÍJMY Z PRIVATIZACE A DIVIDEND NA DŮCHODOVOU REFORMU V minulém volebním období jsme privatizovali minoritní část ČEZ přes burzu, další proces privatizace zpomalila krize. Příjmy z privatizace a dividend státních a polostátních firem budou směřovat na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu, zřízený v roce Příjem z dividend lze podle evropských pravidel využít k financování důchodové reformy jen krátkodobě. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ ZVÝHODNÍ OBCE A MENŠÍ MĚSTA V duchu koaliční smlouvy podpoříme takový návrh novelizace rozpočtového určení daní, který zvýhodní především obce a menší města do 10 tisíc obyvatel, ale zároveň nepoškodí největší města v České republice. Daně ODS prosazuje snižování celkového daňového zatížení. Podporujeme trend posilování nepřímých daní proti daním přímým. Rovná daň příjmů fyzických osob je spravedlivá pro všechny a nediskriminuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Nízké daně z příjmů firem jsou trvalou ekonomickou pobídkou pro zahraniční firmy, aby zde umístily výrobu. Prioritou je pro nás zjednodušování daňového systému a zavedení jednotného inkasního místa, kdy bude možné na jednom místě jednou platbou na jednom formuláři platit všechny odvody. zachována daňová progrese. Lidé s nižšími příjmy neplatí žádné daně z příjmu. Zaměstnanci s jedním dítětem neplatí daň z příjmů do výše Kč měsíčně hrubého, se 2 dětmi do výše Kč, se 3 dětmi do výše Kč a se 4 dětmi do výše Kč. V roce 1997 měla daň z příjmů fyzických osob pět daňových sazeb (od 5 do 40 procent). SNÍŽENÍ VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ PRÁCE Sociální pojištění bylo postupně snižováno. Od roku 2009 zaměstnanci ušetřili celkem 18 miliard korun ročně. Sociální pojištění (vedlejší náklady práce) klesly z 34 na 31,5 procenta, což pozitivně přispívá k vývoji zaměstnanosti zejména nízkopříjmových skupin. POKLES DANĚ Z PŘÍJMŮ FIREM Daň z příjmů právnických osob klesla z 24 procent v roce 2007 na 19 procent v roce Pokračoval tak postupný pokles přímých daní, které se podle koaliční smlouvy nebudou zvyšovat. Ještě v roce 1997 dosahovala firemní daň výše 39 procent. ROVNÁ DAŇ JE SOLIDÁRNÍ V roce 2008 zavedený systém rovné daně z příjmů fyzických osob je solidární s nízkopříjmovými skupinami. Díky vysokým daňovým slevám a bonusům je 7

9 Občanská demokratická strana ve vládě JEDNOTNÁ DAŇ Z ÚHRNU MEZD Spojíme odvody za zaměstnance na straně zaměstnavatele do jednotné daně z úhrnu mezd, která bude zároveň o 1,5 procentního bodu nižší, než je současný stav všech odvodů. Tím podpoříme zaměstnanost, zejména nízkopříjmových skupin. Strop na sociální pojištění bude snížen ze 6 na 4násobek průměrné mzdy. 8 JEDNODUŠŠÍ DAŇOVÝ SYSTÉM Zjednodušíme daň z příjmů fyzických osob. Zrušíme desítky v minulosti vylobbovaných výjimek, daňový systém tak bude transparentnější. Daň darovací a dědická bude spadat pod daň z příjmů, dojde ke zrušení daně z dividend. JEDNA SAZBA DPH ODS dlouhodobě prosazuje jednu sazbu daně z přidané hodnoty. Sjednotíme postupně DPH od roku 2013 na 17,5 procentech. Díky tomu získáme prostředky na financování rozjezdu důchodové reformy. Dvě sazby DPH nemají smysl, protože většinu výhody nižší sazby DPH v České republice využívá bohatší polovina národa. Cenová hladina se zvýší sjednocením DPH zhruba pouze o 1 procento. Sociálně citlivé skupiny přitom budou kompenzovány senioři valorizací penzí a rodiny s dětmi zvýšením daňové slevy na vyživované dítě o korun ročně. CELKOVÁ VÝŠE ZDANĚNÍ KLESÁ Celková složená daňová kvóta poklesne z přibližně 37 procent v roce 2006 na zhruba 35 procent v roce Mírně poklesne i mezi roky 2011 a Lidem a firmám zůstalo v peněženkách více peněz pro svobodné rozhodování, jak s nimi naložit. JEDNOTNÉ INKASNÍ MÍSTO Dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro cla, daně, sociální a zdravotní pojištění. Daňový poplatník bude vyplňovat pouze jeden formulář a odvede na jednom místě jednu platbu. Snižujeme tak náklady státu a byrokracii, šetříme čas a peníze. Jenom centralizace finanční správy přinese úsporu 150 milionů korun ročně a celní správy 120 milionů korun ročně. Jednotné inkasní místo bude fungovat od roku 2013, projekt bude dokončen v roce VYŠŠÍ ZDANĚNÍ HAZARDU Zvýšíme příjem státu zavedením loterijní daně ve výši 20 procent, čímž získáme přibližně 7 miliard korun ročně. Novela zákona o loteriích zároveň rozšiřuje pravomoci obcí při regulaci hazardu.

10 Podpora podnikání ODS je přesvědčena, že pouze svobodné trhy, jejichž základem jsou podniky, podnikatelé a jejich aktivity, jsou zásadním předpokladem pro zdravý a rychlý růst ekonomiky. Živnostníci nejsou chráněni jako zaměstnanci zákoníkem práce. Nemají placenou dovolenou, nemají jisté příjmy. Pro řadu lidí je živnostenské podnikání jedinou možností, jak si zajistit zaměstnání a poskytnout práci i ostatním. Budeme pokračovat v odstraňování bariér, které podnikání komplikují, a bránit všem pokusům zhoršovat situaci podnikatelů. nebo knihu jízd, která byla nahrazena paušálním odpočtem. Doba nutná pro založení firmy klesla ze 40 na 20 dnů. V případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmů z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti. Zachovány zůstaly i zrychlené odpisy. POČET PODNIKATELŮ A FIREM ROSTE Neustále stoupá počet živnostníků a firem. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vede evidenci všech registrovaných firem, v pololetí roku 2011 evidovalo 1,932 milionu podnikajících fyzických osob (v roce 2006 jich bylo 1,77 miliónu). Od začátku roku jich přibylo více než 24 tisíc. Právnických osob evidovalo ve stejné době celkově 335 tisíc, od začátku roku jich přibylo více než 10 tisíc. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ. Zrušili jsme minimální daň, zvýšili výdajové paušály pro živnostníky (nepřipustíme jejich snižování). Byla zrušena povinnost používat registrační pokladny 9

11 Občanská demokratická strana ve vládě SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ Celková administrativní zátěž podnikatelů v roce 2005 činila 86,4 miliardy korun, měřeno pro všechny státní úřady. Koncem roku 2010 poklesla zátěž o 15 procent. To je objem administrativy, kterou šest sledovaných resortů zatěžovalo podnikatelskou sféru (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu). V omezování byrokracie podnikání chceme dále pokračovat (měla by klesnout o dalších 15 procent). Každý rok budou zrušeny desítky zbytečných regulací. Vydání vnitřního předpisu ve firmě, kde působí odbory, již není podmíněno jejich souhlasem. Administrativní zátěž podnikatelů (mld. Kč) ČSSD ODS JEDNODUŠŠÍ ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Usnadnili jsme vstup do podnikání zejména začínajícím podnikatelům. Z původních 124 volných živností vznikla pouze jediná. Registrační formulář je zjednodušen z 18 na 2 strany a lze jej vyplnit přes internet. Není zapotřebí mít na každou živnost zvlášť živnostenský list a za každý platit. Řada nesmyslných kvalifikačních požadavků u většiny živností byla zrušena. Podnikatelé nemusejí oznamovat informace, které veřejná správa už má. Zrušena byla i místní příslušnost živnostenských úřadů. Dále byla vypuštěna ze zákona např. povinnost podnikatele mít v provozovně pro účely kontroly doklady prokazující způsob nabytí služeb a materiálu nebo odstraněna povinnost podnikatele ohlašovat živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti a oznamovat údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel (v důsledku propojení databází mezi evidencí obyvatel a živnostenským rejstříkem). Celkově byly vyčísleny úspory ve výši 565 milionů korun ročně. VRATKY Z DPH Umožnili jsme vratky DPH z faktur za společnosti, které skončily v insolvenčním řízení. Další kroky budou následovat tak, abychom se přiblížili ideálnímu stavu, kdy je DPH placena jen z uhrazených faktur. ZJEDNODUŠENÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA Zjednodušujeme stavební zákon, což šetří čas i peníze státu i občanům. Změny přinášejí celou řadu zpřesnění a zjednodušení procesů v rámci územního řízení a umísťování staveb. DAŇOVÝ ŘÁD V případě daňového řádu došlo podporou elektronizace k výraznému ulehčení podávat jednotlivé dokumenty, byla stanovena jednoznačná pravidla pro opakování daňových kontrol a jejich omezení a jednoznačně jsou nastaveny lhůty pro platnost daně. 10 PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM Na investiční pobídky dosáhnou nově také menší firmy díky snížení minimální hranice z 200 na 100 milionů korun. Pobídky jsou přeorientovány na firmy

12 s vyšší přidanou hodnotou. Naším cílem je měnit orientaci české ekonomiky z montoven na technologickou společnost. Malé a střední firmy jsou nadále podporovány státními garancemi úvěrů od Českomoravské záruční a rozvojové banky a České exportní banky. POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM Malí podnikatelé mohou v počáteční fázi svého podnikání pomocí nového programu získat úvěry na investice či pořízení zásob. Dostanou možnost dosáhnout na záruku na inovativní projekty za úvěr až do výše 15 milionů korun, včetně poskytnutí individuálního poradenství spojeného s realizací vlastního podnikatelského záměru. SPLATNOST FAKTUR DO 30 DNŮ Stát půjde příkladem, aby se v obchodních vztazích ustálilo pravidlo, že doba splatnosti faktur je maximálně 30 dnů. PORADENSTVÍ PODNIKATELŮM Ministerstvo průmyslu a obchodu od ledna 2011 poskytuje českým podnikatelům na trhu EU jako první v Evropské unii ucelené poradenství z jednoho místa. Sjednotili jsme systémy ProCoP (poradenství o výrobcích), SOLVIT (pomáhající řešit špatná rozhodnutí zahraničních orgánů) a JKM (jednotná kontaktní místa pro podnikatele, která poskytují asistenci při zahájení podnikání v rámci EU) do jednoho systému. Připravujeme také koncept dnů právní účinnosti, aby podnikatelé a občané věděli, ve kterých dnech mohou očekávat změnu legislativy, která se jich dotýká. POSÍLENÍ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V době krize jsme zvýšili výdaje na ekonomickou diplomacii o 150 milionů korun, což zlepšilo možnosti českých firem uplatnit se v zahraničí. Stát bude více podporovat české firmy při přihlašování patentů v zahraničí. DOSTUPNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET Strategie Digitální Česko pomůže rozšířit vysokorychlostní internet na mnohem větší území České republiky. Občanům i firmám tato strategie přinese v konečném výsledku mnohem větší pokrytí rychlého internetu za nižší cenu. LIBERALIZACE ČESKÉHO POŠTOVNÍHO TRHU Do konce roku 2012 bude završen proces úplné liberalizace českého poštovního trhu. Cílem je příprava takového právního prostředí, na jehož základě budou odstraněny zbývající bariéry vstupu konkurence na tento trh při zachování stávajícího rozsahu a kvality poštovních služeb. ZABRÁNĚNÍ SKOKOVÉMU ZDRAŽOVÁNÍ ELEKTŘINY Zabránili jsme umělému zdražení elektřiny, které vyvolala novela podpory obnovitelných zdrojů energií z dílny vlády ČSSD. Namísto reálně hrozícího zvýšení ceny až o 15 procent pro koncové spotřebitele se cena elektřiny zvýšila o přijatelných 5 procent. Navíc jsme připravili systémové kroky, které dalšímu rychlému zdražování elektřiny z důvodu podpory ekologických zdrojů do budoucna zabrání. KONKURENCE NA TRHU ENERGIÍ Připravili jsme nový energetický zákon, aby dále úspěšně pokračovala liberalizace trhu s energiemi v České republice. Zákon dokončuje uvolnění trhu a oddělení výroby, přenosu a distribuce. Znemožňuje tak vytváření monopolů a umožňuje přístup konkurence na trh s energiemi. JASNÁ PRAVIDLA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE Nový zákon o podporovaných zdrojích sjednocuje způsoby podpory pro všechny druhy podporovaných zdrojů energie, zavádí povinnost zlikvidovat solární panely po skončení jejich životnosti a zefektivňuje podporu pro obnovitelné zdroje. Ta se bude do značné míry určovat dynamicky podle aktuálního stavu trhu, resp. podle aktuální spotřeby elektřiny. URYCHLENÍ DOSTAVBY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN Rozhodnutí o tom, kdo dostaví jadernou elektrárnu Temelín, by mělo padnout v roce ČEZ by se měl v této souvislosti přeorientovat především na domácí investice. 11

13 Občanská demokratická strana ve vládě VÝSTAVBA PLYNOVODU GAZELA Do konce roku 2012 by měl být dobudován plynovod GAZELA z Německa. Výstavbou plynovodu dojde ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek zemního plynu pro Českou republiku a další středoevropské země. VÍCE NEŽ 200 KILOMETRŮ NOVÝCH DÁLNIC V letech 2006 až 2010 bylo zprovozněno 215 kilometrů dálnic. Například byla dostavěna dálnice do Ostravy a zprovozněna jižní část pražského okruhu. SPRAVEDLIVĚJŠÍ SILNIČNÍ ZÁKON Změnili jsme silniční zákon tak, aby trestal skutečné piráty silnic a na druhou stranu odstranil zbytečné prvky šikany. Za menší přestupky byly bodové sankce zrušeny, za ty závažnější zpřísněny. ODDĚLENÍ ČESKÝCH DRAH OD ČD CARGO Oddělili jsme od Českých drah ČD Cargo, čímž jsme zabránili křížovému financování ztrát z osobní dopravy zisky z nákladní dopravy. To zlepšilo rovné podmínky na železnici pro vstup nové konkurence. OTEVŘENÍ TRHU V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Vláda schválila harmonogram postupného otevírání trhu v železniční dopravě. Na železnici vzniká reálná konkurence. V současnosti na koleje vstupuje společnost Student Agency, chystá se vstup Leo Express. Slibujeme si od toho vyšší kvalitu služeb pro cestující při efektivnějším vynakládání veřejných prostředků. SYSTÉM GALILEO V PRAZE Koncem roku 2010 rozhodla mezivládní konference členských států Evropské unie o umístění sídla evropské agentury pro globální navigační družicový systém (agentury GSA) do Prahy. Kandidatura České republiky na sídlo GSA byla prioritou pro všechny vlády od roku

14 Důchodový a sociální systém Důchodová reforma Důchodová reforma je nevyhnutelná. Důvodem je demografický vývoj a zvyšování podílu starších lidí na celkové populaci. Čeští penzisté jsou v porovnání s vyspělým světem extrémně závislí na státním průběžném systému. Nezbytné je přizpůsobit tomuto vývoji postupné prodlužování věku odchodu do důchodu. Dále rozšiřujeme možnosti spořit si na stáří zavedením soukromého penzijního spoření. Cílem je zabránit kolapsu důchodového systému, který by byl v budoucnu beze změn neufinancovatelný, a nabídnout šanci zvýšit si příjmy ve stáří nejen pro mladší generace. DŮVODEM REFORMY JE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Základním důvodem důchodové reformy je demografický vývoj, kdy prudce narůstá počet osob starších 60 let a zároveň klesá počet ekonomicky aktivních lidí. To souvisí s pozitivním zjištěním, že se u nás za posledních dvacet let zvýšila střední délka života u mužů o 7 let na 74 let, u žen o 5 let na 80 let. Senioři starší 60 let dnes tvoří 22 procent české populace, v roce 2030 to má být již třetina. S tím souvisí i zvyšování nákladů na vyplácení jejich penzí. Každý rok přibývá 40 tisíc nových penzistů, což je jedno okresní město. Zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude zhruba jeden na jednoho. Dali jsme si proto za cíl vytvořit systém odolnější proti demografickým a ekonomickým změnám. DISKUSE O REFORMĚ PROBÍHÁ OD ROKU 2004 Vážná diskuse o důchodové reformě byla vedena už od roku 2004 zřízením první tzv. Bezděkovy komise. ČSSD a KSČM však jakékoli reformní snahy blokovaly. Na potřebu přizpůsobit penzijní systém proměně demografického vývoje upozorňují ČR v posledních letech významné mezinárodní instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Evropská komise. Principy současné důchodové reformy byly založeny už v roce Jejím hlavním cílem je zabránit ve střednědobém výhledu výrazným propadům v důchodovém systému. Podle některých studií hrozí, že by za 40 let dosáhl schodek důchodového účtu 150 miliard korun v dnešních cenách. PRVNÍ ETAPA MĚNILA PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM První etapa důchodové reformy, účinná od ledna 2010, byla zaměřena na parametrické změny státního průběžného systému. Spočívala v pokračování postupného zvyšování důchodového věku na 65 let u mužů a žen, které 13

15 Občanská demokratická strana ve vládě nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě, a 62 až 64 let u ostatních žen podle počtu vychovaných dětí (v roce 2031). Dále jsme prodloužili potřebnou dobu pojištění, nově upravili posuzování nároků na invalidní důchody zavedením tří stupňů invalidity a umožnili pružnější odchod z práce do důchodu. Reforma se netýká současných seniorů. dosavadní legislativa znevýhodňovala lidi s vyšším příjmem. Proto se upravuje způsob výpočtu penzí. Nově budou penze více zohledňovat, kolik peněz lidé ze svých příjmů odvedli do systému důchodového pojištění v produktivním věku. Lidí s nejnižšími příjmy se tyto změny nedotknou, jejich nově vyměřované penze budou zachovány na současné úrovni. POSTUPNÉ PRODLUŽOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Další úpravou současného průběžného systému je pokračování v postupném zvyšování věku odchodu do důchodu po roce To bude probíhat pozvolně a bude respektovat postupně se prodlužující průměrný věk dožití i schopnost lidí ve vyšším věku pracovat. Mužům se bude i nadále věk pro odchod do důchodu zvyšovat o dva měsíce ročně a pouze u žen s datem narození po roce 1956 se zvyšování zrychlí na čtyři měsíce za rok. Věk odchodu do důchodu se pro muže i ženy sjednotí v roce K podobným změnám v penzijních systémech dnes kvůli postupnému stárnutí populace přistupují i další evropské země, přitom v řadě členských států EU se do důchodu odchází v 65 letech již dnes. NEJVYŠŠÍ REÁLNÉ DŮCHODY OD ROKU 1989 Průměrný starobní důchod stoupl z 8200 korun v roce 2006 na korun v březnu Roste také reálná hodnota důchodů. V letošním roce je nejvyšší v historii, 114 procent v porovnání s rokem Senioři si navíc mohou k důchodu přivydělat až trojnásobek průměrné mzdy, aniž by to mělo jakýkoli dopad na starobní důchod. Podpořili jsme pracující důchodce zavedením daňové slevy ve výši korun ročně. 14 VÝPOČET DŮCHODŮ JE SPRAVEDLIVĚJŠÍ Důležité změny státního průběžného systému přináší tzv. malá důchodová reforma. Prosadili jsme ji v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého

16 OMEZENÍ VLIVU POLITIKŮ NA VALORIZACI DŮCHODŮ Důchody se budou automaticky valorizovat podle zákonem stanoveného vzorce, který zohledňuje inflaci i růst reálných mezd (zvýšení o 100 procent růstu cen a jednu třetinu růstu reálných mezd). Vláda nově nebude moci zvyšovat penze více, než stanoví zákon, což zabrání mimo jiné předvolebnímu populismu. ZAVEDENÍ PENZIJNÍHO SPOŘENÍ Rozšiřujeme možnosti spořit si na stáří. Od roku 2013 bude možné dobrovolně vyvést z průběžného důchodového systému 3 procenta sociálního pojištění a dodat další 2 procenta na penzijní spoření. Tyto prostředky se budou zhodnocovat v penzijních fondech spravovaných licencovanými penzijními společnostmi. Ty budou mít ze zákona povinnost nabídnout klientům čtyři investiční strategie odstupňované podle zákonem stanovených limitů, které přesně stanoví podíl jejich investic do dluhopisů, měn nebo akcií a dalších cenných papírů. DŮSLEDNÁ KONTROLA STÁTU Minimalizujeme rizika vkladů do penzijních fondů výrazným dozorem státu. Penzijní společnosti budou přísně regulovány a dohled nad nimi bude vykonávat ČNB. Jedním z klíčových opatření pro bezpečnost vkladů účastníků druhého pilíře bude důsledné oddělení spořených peněz od majetku jejich správce penzijních společností. Penzijní společnost také nebude moci s majetkem klientů sama disponovat. Maximální výše poplatků za správu majetku klientů bude určena zákonem a bude nižší než u současných penzijních fondů. Penzijní společnosti budou mít zákonem určenou povinnost informovat potenciální klienty o své nabídce tak, aby bylo možné srovnávat nabídky různých společností. Trh s penzijním spořením bude tedy maximálně průhledný. POSÍLENÍ MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY Umožníme dětem dobrovolný příspěvek 1 procenta mzdy jejich rodičům na zvýšení jejich příjmu v seniorském věku. Tím bude výrazně demonstrována mezigenerační solidarita v rodině a vazba mezi počtem řádně vychovaných dětí a příjmem v důchodu. ZVÝŠENÍ PODPORY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Stávající penzijní připojištění zůstane zachováno a stát bude i nadále poskytovat příspěvek lidem, kteří si platí penzijní připojištění. A tento příspěvek stát dokonce zvýší, aby motivoval k individuálnímu spoření na stáří ve třetím pilíři. Státní příspěvek bude vyplácen od měsíční úložky 300 korun. Pokud si spořitel měsíčně uloží více než korun, dostane od státu 230 korun, tedy více než dnes. FINANCOVÁNÍ REFORMY BUDE ZAJIŠTĚNO Důchodová reforma si vyžádá transformační náklady. Přesměrování části peněz do druhého pilíře bude kompenzováno sjednocením sazby DPH, které je nejvhodnějším a nejstabilnějším zdrojem. Neopakujeme tedy chyby v některých jiných zemích (Maďarsko, Polsko), které financování důchodové reformy podcenily a zároveň umožnily vyvádět dvojnásobek i více procent ze státního průběžného systému. Rodiny s dětmi budou kompenzovány zvýšením slevy na dítě o korun ročně, senioři valorizací penzí. 15

17 Občanská demokratická strana ve vládě Sociální reforma Prosazujeme adresný sociální systém, který pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. Důraz klademe především na pomoc sociálně znevýhodněným skupinám zdravotně postiženým, starším spoluobčanům nebo rodičům s malými dětmi. Sociální systém nesmí být zneužíván, protože pak je zneužívána i naše solidarita. Kdo si aktivně hledá práci, toho podpoříme. Kdo se neobejde bez pomoci státu, tomu pomůžeme. Ztížíme však život černým pasažérům parazitujícím na sociálním systému. Ti, kdo pobírají sociální dávky, si musí být vědomi, že vedle práv mají i povinnosti. NEJNIŽŠÍ MÍRA CHUDOBY V EU Udrželi jsme nejnižší míru chudoby v Evropské unii podle mezinárodních kritérií Eurostatu. V roce 2009 činila 8,6 procenta, zatímco průměr EU27 je 16,3 procent. Míra chudoby seniorů nad 65 let je dokonce nižší než míra chudoby v celé populaci a činila 7,2 procent, což byl třetí nejnižší výsledek v EU. Průměr EU27 činí dokonce 17,8 procent. Výhrady o údajných asociálních reformách ze strany opozice jsou tedy liché. ADRESNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM Cílem změn platných od roku 2008 bylo posílení adresnosti pobírání některých sociálních dávek státní sociální podpory. Došlo k zúžení počtu příjemců dávek (přídavek na dítě, sociální příplatek, porodné a pohřebné). Některé dávky byly sníženy (porodné), jiné zrušeny (pastelkovné, příspěvek na zvýšené životní náklady). Jen v systému státní sociální podpory došlo meziročně zavedením těchto změn k poklesu výdajů o 12,5 miliardy korun proti stavu před reformou. V současné době došlo k dalším změnám, jako je zrušení sociálního příplatku nebo omezení výplaty porodného jen na prvorodičky s nízkým příjmem. ODSTRANĚNÍ AUTOMATICKÝCH VALORIZACÍ DÁVEK V minulém volebním období jsme zrušili automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, čímž jsme zabránili nekontrolovanému růstu sociálních mandatorních výdajů bez ohledu na stav veřejných financí. Vzhledem k nárokovému charakteru zejména dávek státní sociální podpory tak hrozilo zvyšování zadlužování státu. 16 REFORMA NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Cílem reformy nemocenského pojištění spuštěné v roce 2008, spočívající v zavedení třídenní karenční lhůty (nevyplácení nemocenského) a úpravě výpočtu dávek, je dosáhnout větší odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele, snížit častou fiktivní nemocnost a omezit zneužívání systému. Karenční lhůta přitom existuje ve 12 z 15 původních členských zemí EU. Reformou došlo k prudkému poklesu především krátkodobé nemocnosti, celkový počet prostonaných dnů

18 klesl v letech o 38 procent. Průměrná míra pracovní neschopnosti klesla z 5,8 procent v roce 2006 na nejnižší úroveň od roku 1989 ve výši 3,8 procent v roce Na výdajích bylo ušetřeno kolem 3 miliard korun ročně. Od roku 2009 platil za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti zaměstnavatel náhradu mzdy (bez prvních třech dnů, od 15. dne bylo vypláceno nemocenské), zároveň se mu snížily odvody na nemocenské pojištění. Do roku 2013 je tato doba prodloužena na 21 dnů. ČSSD ODS ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA Od ledna 2011 funguje elektronická neschopenka. Pokud se lékař rozhodne vyplnit neschopenku, zadá informace do svého lékařského softwaru, který zajistí odeslání potřebných informací ČSSZ, pojištěnci, zaměstnavateli i na OSSZ příslušnou k výplatě dávek nemocenského pojištění. Informace je přenesena v krátkém čase, lékařům odpadne nadbytečná administrativa. Elektronická neschopenka je zatím využívána nepovinně a naším cílem je její povinné využívání. NEPENĚŽNÍ VÝPLATA DÁVEK Už v minulém volebním období jsme stanovili jasná pravidla pro plátce dávek hmotné nouze při zvažování, zda bude tato dávka vyplacena v hotovosti, na účet nebo nepeněžně (poukázky, karty či na fakturu). Nově budou zavedeny karty sociálních systémů fungující především jako identifikátory příjemců dávek, kam se budou dávky převádět. Povinné jako platební prostředek budou pro ty, kteří tyto dávky zneužívají (alkohol, gamblerství). Karta nebude v žádném případě povinná jako platební prostředek pro výplatu důchodů nebo rodičovského příspěvku. VÝPLATA DÁVEK NA JEDNOM MÍSTĚ Sociální dávky budou od ledna 2012 vypláceny na jednom místě, což je projekt zahájený v minulém volebním období. Při té příležitosti bude jednotným výplatním místem Úřad práce ČR, což přinese značné úspory na servisních výdajích. Stát ušetří na procesech spojených s vyplácením dávek jen v prvním roce přibližně 180 milionů korun. Nové organizační členění na 14 krajských poboček a 409 kontaktních pracovišť zajistí efektivnější klientský servis. Dostupnost kontaktních míst bude zachována a dále zpřesňována, sociální systém se zjednoduší. STRHÁVÁNÍ DÁVEK NEPLATIČŮM Prosadili jsme exekuci životního minima pro příjemce, kteří neplatí pořádkové pokuty. Takovému člověku však vždy zůstává existenční minimum. Exekuce se stejně tak netýká dětí, kde nikdy není vypláceno existenční, ale životní minimum. Maximum dávek bude vázáno na účel poskytnutí dávky, například dávka na bydlení půjde přímo za majitelem bytu, služby spojené s bydlením přímo za poskytovatelem služby. Tím by se měly přeplatky dostávat zpět státu a nemělo by docházet k tomu, že za bydlení bude dávka utracena pro jiné účely nebo přeplatek za elektřinu nebude vrácen státu. Budou zpřísněny kontroly a sankce. Sankční doba zastavení výplaty dávek při prokázání jejich zneužívání se prodlužuje z jednoho na tři měsíce. Bude zjišťován majetek žadatele 17

19 Občanská demokratická strana ve vládě 18 o dávku. Kdo například vlastní automobil, bude ho muset prodat, v podobných případech však chráníme rodiny, kde je člen rodiny se zdravotním postižením. DÁVKY ZA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Výplatu sociálních dávek chceme důsledně vázat na zajištění řádné školní docházky dětí. Pokud dítě nechodí do školy, bude možné v rámci správního řízení tuto skutečnost zjistit a zastavit vyplácení dávek. OMEZENÍ VÝPLATY DÁVEK NA BYDLENÍ Časově omezená výplata příspěvku a doplatku na bydlení (nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 let) má zvýšit motivaci lidí při řešení bytové situace. Netýká se zdravotně postižených a seniorů nad 70 let. EFEKTIVNĚJŠÍ SYSTÉM PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Zákon o sociálních službách, umožňující vyplácení příspěvků na péči a poskytování dotací určených na zajištění provozu sociálních služeb, byl neefektivní a nehospodárný. Prosadili jsme zpřísnění kontroly využívání příspěvku na péči, který se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti podle míry zdravotního postižení. Příspěvek na péči v I. stupni nejlehčího postižení byl snížen z korun na 800 korun měsíčně. Musíme umět zajistit důstojnou síť pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Zavádíme nový spravedlivější systém v posuzování nároku na tyto příspěvky podle mezinárodních klasifikací. Tento nový pohled by měl zaručit, že se pomoc dostane těm, kteří to opravdu potřebují. ZJEDNODUŠENÍ DÁVEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Nepřehledné spektrum mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně u několika orgánů, nahradí dvě dávky: měsíčně se opakující příspěvek na mobilitu a jednorázová peněžitá dávka příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo, zvláštní úpravy motorového vozidla nebo bezbariérového bytu, pořízení vodícího psa, kompenzační pomůcky). Podpora rodin s dětmi ODS přenáší podporu rodin s dětmi do daňové oblasti. Kompenzujeme jim adresnější vyplácení sociálních dávek snížením daní, které jsou dnes u nás nejnižší v Evropě. Chceme rozšířit svobodu volby při slaďování rodinného a profesního života. Proto podporujeme vznik nových prorodinných služeb, ať už se jedná o alternativní formy hlídání dětí, nebo podporu částečných pracovních úvazků. PODPORA RODIN V DAŇOVÉ OBLASTI Reformu veřejných financí vzájemně vážou změny v daňovém a sociálním systému. Nezbytné omezení sociálních mandatorních výdajů, jejichž růst přesahoval možnosti naší ekonomiky, je od roku 2008 kompenzováno výrazným zvýšením daňových slev na děti (ze na korun ročně) a na vyživovaného manžela/ku (ze na korun). Významně stoupla i základní sleva na daňového poplatníka (ze na korun). Díky tomu byl růst čistých příjmů zaměstnanců s dětmi rychlejší než hrubých. Snížení daní tak bylo vyšší než snížení objemu dávek. V ČESKÉ REPUBLICE MAJÍ RODINY S DĚTMI NEJNIŽŠÍ DANĚ V EVROPĚ Podle studie OECD dnes platí rodiny s dětmi v České republice nejnižší daně v Evropě. Česká republika je přitom jediná země EU, kde rodina s dvěma dětmi a jedním zaměstnaným rodičem nejenže v souhrnu ve srovnání se stejně vydělávajícím jednotlivcem neplatí žádné odvody a daně, ale ještě od státu získává. Peněžní dávky jsou v tomto případě vyšší než daň z příjmů zaměstnanců a odvody. ROVNÁ DAŇ POMOHLA NÍZKOPŘÍJMOVÝM RODINÁM Podle šetření ČSÚ mezi roky 2005 až 2009 nepřetržitě rostly čisté příjmy rodin s dětmi, a to výrazně více, než činila inflace. V této době stouply čisté příjmy

20 o 33 procent, a to i přes krizi v roce V roce 2006 stouply čisté roční příjmy rodin s dětmi o 5,5 procenta, v roce 2007 o 6,8 procenta, v roce 2008 o 10,9 procenta a v roce 2009 o 6,7 procenta. Podle ČSÚ mělo největší dopad na příjmy domácností zavedení rovné daně a s tím související úpravy slev na dani atd. Ze zvýšení slev na dani měly největší prospěch domácnosti s nízkými příjmy, zejména s nezaopatřenými dětmi. Jejich příjmy byly po odpočtu všech daňových slev zatíženy nízkou až nulovou daní. Bezmála čtvrtina rodin s dětmi dosáhla na daňový bonus, takže část z nich měla vyšší čistý příjem než hrubý. Ve stejném období se snížil počet rodin s dětmi s příjmy pod životním minimem z 5,6 na 4,2 procenta. TŘÍRYCHLOSTNÍ RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené v roce 2008 odpovídá moderním mezinárodním trendům skloubení péče o děti a práce. Rodič si může vybrat tři rychlosti čerpání rodičovského příspěvku (2, 3 nebo 4 roky) ve třech různých výších. Náš systém patří mezi nejvstřícnější v Evropě, především v porovnání délky mateřské a rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku v poměru k průměrné mzdě. Čtyřleté pobírání rodičovského příspěvku není nikde v Evropě. Nově bude umožněna změna délky a výše rodičovského příspěvku (max. do výše korun) až do vyčerpání celkové částky korun. Došlo tedy k zrovnoprávnění všech tří variant. Nově také při umístění dítěte od dvou let věku do jeslí, školky či jiného zařízení rodič neztratí nárok na příspěvek. Tím tedy velkou měrou podporujeme byť i částečný návrat rodičů malých dětí do práce. SPRAVEDLIVĚJŠÍ MATEŘSKÁ Zvýšili jsme peněžitou pomoc v mateřství. Polepší si zejména maminky se středními a vyššími příjmy, změna výpočtu spravedlivěji odpovídá jejich příjmům. V roce 2006 byla nejvyšší mateřská Kč měsíčně, tedy na stejné výši od výdělku Kč hrubého výše. V letech 2007 a 2008 mohla být nejvyšší mateřská Kč měsíčně a od korun hrubého už nestoupala. Od ledna 2009 je maximální možná výše mateřské Kč měsíčně, přičemž nestoupá až od hrubého příjmu Kč ZROVNOPRÁVNĚNÍ VDANÝCH A SVOBODNÝCH MATEK. V roce 2008 jsme sjednotili délku pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřské) pro vdané a svobodné maminky na 28 týdnů, čímž jsme zrovnoprávnili podmínky při péči o děti. Svobodné maminky měly předtím 37 týdnů. Za situace, kdy se v České republice 30 procent dětí rodí mimo manželství, bylo možné tyto nerovné podmínky považovat za nespravedlivé opatření v neprospěch vdaných maminek. ALTERNATIVNÍ PÉČE O DĚTI Rodičům s malými dětmi pomůže lépe sladit svou profesní kariéru s rodinným životem rozšíření nabídky služeb péče o dítě, ke kterým dojde v souvislosti s úpravou institutů dětské skupiny (miniškolka) a chůvy. Změna daňových zákonů také umožní zaměstnavatelům uplatnit jako náklady daňově uznatelné náklady na služby péče o děti jejich zaměstnanců. 19

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Šance pro zodpovědné. Program pro krajské a senátní volby 2012. Váš hlas pro

Šance pro zodpovědné. Program pro krajské a senátní volby 2012. Váš hlas pro Šance pro zodpovědné Program pro krajské a senátní volby 2012. Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské a senátní volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem.

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více