ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ."

Transkript

1

2 Vznik společnosti IMPEX Zdeněk PRAVDA se datuje již do období minulého století. Zakladatel společnosti pan Zdeněk PRAVDA "starší" začal podnikat od roku 1980 jako soukromá osoba, což bylo v době, kdy nebylo v ČSSR možno svobodně podnikat (až na výjimky) raritou a jedinou možností soukromého podnikání bylo, že jeho stavební činnosti bylo možno provádět jen pod tehdejším "Národním výborem" který umožňoval některým živnostníkům soukromé činnosti. V roce 1990, kdy se konečně otevřelo a umožnilo v Česku soukromě podnikat", začal majitel expandovat a když se začala jeho živnost více rozvíjet, vstoupil zakladatel IMPEX pan Zdeněk PRAVDA starší,akciově do společnosti JUNIPRA a.s., kde začal působit v jejím segmentu STAVEBNÍ PRÁCE a stal se součástí její stavební divize. Bohužel po vynuceném konkurzu a úpadku ve společnosti JUNIPRA a.s., se zakladatel IMPEXU ze společnosti JUNIPRA a.s. vyvázal a rozhodl se jít svou vlastní cestou. V té době bylo rozhodnuto, že bude zakladatel podnikat jako osoba OSVČ. Po několika letech práce na stavbách, opravách a dalších stavebních projektech v ČR se naskytla možnost expandovat do Ruska a když se majiteli naskytla možnost, v rámci svých zahraničních aktivit v RF podepsat v roce 2005 smlouvu o spolupráci (šlo o spolupráci na výstavbě objektu banky HOME CREDIT v Moskvě, (kdy spolupráce spočívala v architektotechnickém dozorování na této stavbě), rozhodl se majitel o založení další nové společnosti a vznikla tak úplně nová, čistě Ruská společnost OOO IMPEX s rádiusem Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán a Gruzie, kde dnes podnikáme a máme své filiálky.

3 NOVÁ GENERACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU UTS - IMPEX Naše společnost se nyní zaměřuje a specializuje na uplatnění nového zateplovacího systému, který je založen na zcela nové technologii (chráněné patentem), která dosud není používána konkurencí. Tuto technologii Vám naše společnost představila již vloni v Petrohradě a nyní bychom Vám tento způsob chtěli krátce připomenout. Náš nový zateplovací systém v sobě nese celý komplexní soubor všech úkonů a prací, které v současné době provádíme a který je velice vhodný zvláště pro Ruský trh (klimatické podmínky Ruska a stoupající ceny energií a tím i spotřeby tepla). Předpokládalo se, že s ohledem na důsledky krize a potřeby hospodárnějšího využití nerostných surovin bude i v Rusku nevyhnutné realizovat opatření vedoucí k úspoře energií a tepla a to jak v podnikatelské a státní sféře, tak zejména v dodávkách pro obyvatelstvo. Tento předpoklad poměrně vysokého nárůstu cen ropy, plynu a i elektřiny se naplnil a obyvatelstvo to pocítilo již v lednu, kdy se ceny na teplo, plyn i elektřinu zvedli o desítky procent. Obdobná situace nastala také na Ukrajině a v dalších státech SNG a předpokládá se, že se nezastaví ani v dalších letech. Úspory tedy budou především směrovat na účelné využívání tepla a nikoliv na snižování odběru tepla a z toho plynoucí pokles teplot ve vytápěných objektech.

4 SEGMENTY KOMPLEXNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU UTS IMPEX Naše společnost nabízí naším obchodním partnerům a našim přátelům komplexní systém řešení regenerace bytového fondu, který, splňuje nejnáročnější požadavky na tuto problematiku. V čem je tedy náš systém výjimečný? Právě v tom, že přistupujeme k dané problematice ne v dílčích řešeních, ale právě naopak, jako k celku s konečným dlouhodobým řešením pro investory, které je zároveň šetrné i k nájemníkům. Všechny naše segmenty komplexního systému jsme pro názornost rozdělili do těchto několika bodů - segmentů. 1. systém montovaných nástaveb 2.kontaktní zateplovací system uts impex 3.plastová okna a jiné konstrukce 4.ocelové zavěšené balkony,přistavěné lodžie 5.Rekonstrukce popraskaných panelů 6.systém rekonstrukce a zateplování střech 7.přistavěné výtahy 8.Výměna otopných soustav,montáž systému anticalc 9.Odečty a měření odebraného tepla 10.Účetní program na fakturace za odebrané teplo 11.využívání hi.tec technologií (energie slunce,větru atd.)

5

6 FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM IMPEX UTS je systém vnější tepelné izolace s tzv. teplou odvětrávanou mezerou, který umožňuje bez rizika vzniku vlhkostních poruch řešit vnější tepelnou izolaci staveb. Zároveň umožní vysychání zemní, zabudované nebo provozní vlhkosti. V tomto příspěvku jsou podrobně popsány vlastnosti tohoto systému tepelné izolace i větrané mezery.

7 PRINCIP UTS SYSTÉMU A TAKÉ JEHO ODLIŠNOST OD JINÝCH SYSTÉMŮ Princip systému a také jeho odlišnost od jiných systémů vnější tepelné izolace staveb spočívá v umístění tenké odvětrávané mezery mezi vnitřní nosnou zdí a tepelně - izolačními deskami z expandovaného, či fasádního polystyrénu (EPS), nebo minerální vaty. Proudění vzduchu je velmi pomalé, aby byly minimální ztráty tepla, které uniká s vystupujícím teplejším vzduchem. I pomalé proudění vzduchu však umožňuje dostatečný odvod vodní páry převyšující množství, které proniká difúzí do konstrukce z interiéru. Podpůrným mechanismem, který zajišťuje únik vlhkosti z konstrukce, je difúze vodní páry mezerou do venkovního prostředí. Třetí mechanismus, který podporuje odvod vlhkosti z konstrukce, plyne z fyzikální podstaty molekul vodní páry. Ty jsou ve srovnání s molekulami vzduchu (kyslíku O2 a dusíku N2) lehké a stoupají spontánně vzhůru, kde unikají horním výdechem ven. Teplá vzduchová mezera mezi nosnou zdí a izolačními deskami s EPS, FPS a Minerální vaty umožní odvést nejen provozní vodní páru vstupující z vnitřku do konstrukce ještě dřív, než stačí někde zkondenzovat, ale navíc dokáže účinně odvádět i zemní nebo zabudovanou vlhkost v zimě a po oteplení.

8 Několikaměsíční měření zkušebního objektu během předloňské a loňské zimy potvrdilo, že efekt vzduchové mezery je pozitivní. Proudění a ohřívání vzduchu mezi stěnou a izolací je tak pomalé, že objekt ani při velkých mrazech nemá výrazně zvýšenou tepelnou ztrátu, ba naopak. V místech horních výdechů byla jasně viditelná místa, kde vlivem proudění teplého vzduchu roztál sníh. Nepotvrdil se však názor skeptiků, že do štěrbiny bude nasáváno tolik mrazivého okolního vzduchu, že objekt bude ochlazován silně, nebo se dokonce vliv zateplení úplně eliminuje. Naopak: Měřicí sondy ukázaly (že při vnější teplotě vzduchu -10 C, je teplota uvnitř vzduchové mezery překvapivě vysoká - kolem +10 C. Výsledkem zateplení s odvětrávanou mezerou jsou tedy nejen významné úspory energií, ale i zdravý" dýchající dům. Za pětiměsíční zkušební období předloňské a loňské zimy vystačil elektrický otopný systém pokusného objektu s třetinou výkonu, potřebného při srovnatelných venkovních teplotách před zateplením. REALIZAČNÍ ZKUŠENOSTI

9 ZATEPLENÍ A IZOLACE STÁVAJÍCÍCH STŘECH Polyuretanové dvoukomponentní pěny mají ve světě široké využití a to jak ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, stavebnictví a také pro tepelnou izolaci chladicích a mrazicích boxů, nádrží, potrubí, zásobníků. Z PUR pěny se vyrábějí izolační desky a tvarovky, lité podlahy, dokonce ozdobné předměty, apod. Již 30 let se používá převážně v Americe a Kanadě dvoukomponentní PUR pěna k izolacím ploché střechy občanské i rodinné zástavby, stavebních konstrukcí, ocelových staveb, atd. Naše firma využívá aplikace PUR pěn pro dodatečné zateplování ve stavebnictví a to převážně na tepelnou izolaci objektů jak nově budovaných tak i stávající výstavbu, což je předmětem velké poptávky, nakolik se zatepluje i střešní konstrukce a dociluje se tím výrazných úspor při vytápění objektů. Tato pěna díky své mimořádné přilnavosti a uzavřené struktuře buněk perfektně utěsní jakkoli složitý povrch, ať už vodorovný, šikmý nebo svislý. Polyuretan je také v současnosti nejlepším tepelným izolačním materiálem používaným ve stavebnictví, předčí minerální vlnu, dřevo, korek nebo polystyrén. Technologie nástřiku oproti klasickým izolačním technologiím je velmi rychlá ( až 500 m2 plochy denně ) a nijak neomezuje provoz v budově.

10 PROČ SE ROZHODNOUT PRO IZOLACI STŘECH DVOUKOMPONENTNÍ PUR PĚNOU UTS IMPEX? Jedinečné tepelně izolační vlastnosti PUR pěny Jednolitý hydroizolační povlak bez jakýchkoliv rizikových míst, tak typických pro hydroizolační pásy nebo folie (ploché střechy) Eliminuje tepelné mosty a výrazně se omezuje teplotní dilatace střešní krytiny Zpevnění konstrukce střechy Rychlost sanace - během jednoho dne a to bez většího omezení obyvatel domu Váha izolace - takže není problém se statikou objektu Minimální nasákavost izolace a tím žádné tvoření plísní Dlouhodobá stálost vlastností PUR pěny jak hydroizolačních tak tepelněizolačních

11

12 Izolace střechy

13 Zde je nutno podotknout, že pro celkové dokonalé zaizolování budov je nutno vyměnit stávající stará okna a balkony za okna nové generace. VÝMĚNA OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

14 Obvodový plášť domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Proto by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu, která povede ke dlouhodobému zhodnocení budovy a tím i bytů. REKONSTRUKCE POPRASKANÝCH PANELŮ Nejčastější poruchy obvodového pláště panelových domů: trhliny na vnějších stěnách, částečné opadávání vnější vrstvy panelů, koroze výztuže, plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí, netěsnost styčných spár mezi panely a následné zatékání srážkové vody do nosných styků konstrukce, netěsnost styků mezi panely a výplněmi okenních a dveřních otvorů, nedostatečná tepelná izolace obvodového pláště a tepelné mosty vedoucí k únikům tepla a vznikům plísní, poškození atikových dílců s možností statických poruch až po ztrátu stability, trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií a balkónů, narušené ukotvení zábradlí.

15 VÝMĚNA OTOPNÝCH SOUSTAV Naše postupy pro dosažení plných úspor tepla při úpravách otopných soustav Určit podíl nových tepelných ztrát budovy k původním tepelným ztrátám před zateplením. Průměrně se nově požadovaný tepelný výkon u panelových domů pohybuje kolem 50% původního výkonu. Určit nově požadované parametry topné vody.s nově určenými parametry provést termohydraulický výpočet soustavy k bodu napojení na vnější tepelnou síť Seřízení TRV, regulačních šroubení, regulátorů diferenčního tlaku a všech ostatních armatur provést podle projektu na průtoky topné vody, garantující přenos tepla a správnou aktivaci teplotních čidel u všech otopných těles v soustavě. Provést seřízení kompletu TRV + hlavice tak, aby při projektovaných teplotách vzduchu jednotlivých místností bylo zajištěno proporcionální pásmo XP, platné pro použitý druh TRV. Pro skupinu zateplených budov společně připojených k vnější síti, projednat možnost centrálního nastavení požadovaných parametrů v příslušném zdroji tepla, nebo je zajistit vlastním směšovacím okruhem objektu, případně domovní výměníkovou stanicí. Dle investorových možností osazení nových otopných těles s regulací teploty, kde není možná výměna topných těles pak osazení regulace teploty na stávající zařízení.

16 Ocelové zavěšené balkony,přistavěné lodžie

17 DODÁVKA A INSTALACE MAGNETICKÝCH ÚPRAVEN VODY ANTICALC ANTICALC je slovensko-americký patent s uznávanými certifikáty. Je to prakticky miniúpravna vody založena na principu fyzikální přeměny struktury vápníku. Využívá jedinečný patent založený na silném a speciálně usměrněném magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety způsobujícími rezonanční rozkmitání molekul, následkem čeho se rozbíjí krystalická struktura vápníku. Následkem tohoto jevu se zabraňuje vzniku nového vodního kamene, v případě jeho existence se tento vodní kámen odstraní. Vodní kámen se změní na kal solí a ostatních zbytků nečistot, který již dál nemá možnost se usazovat (a vytvářet nový vodní kámen) a který je vyplaven pryč. Nízká pořizovací cena = Vysoká finanční úspora Neexistují žádné další náklady na provoz a údržbu Nepotřebuje žádnou energii včetně elektrické Magnety nejsou v přímém kontaktu s vodou Nepotřebuje obsluhu na provoz a údržbu Neobsahuje chemické prostředky Neomezená životnost (50 let) Dostatečná záruka (5 let) Jednoduchá montáž Není to žádný filtr Vysoká účinnost

18 Měření spotřeby tepla a vody se již stalo zcela běžnou záležitostí v budovách, kde je energie centrálně dodávána více uživatelům. Typickým příkladem jsou bytové domy nebo administrativní budovy. Klasický místní odečet však přináší spoustu problémů - pracovníci odečtových firem jsou nuceni pro odečet sjednávat vstup do bytů: Sjednat jeden odečtový termín u vícebytového domu je v podstatě nerálné. Další problémy nastanou, pokud se vyskytne technický problém a měřič přestane fungovat. V takovém případě pracovníci odečtové firmy zjistí závadu až při odečtu na konci roku. Místní odečet má i další riziko, kterým je lidský faktor. K chybě může dojít při samotném odečtu nebo při přepisování. Trendem poslední doby jsou proto dálkové odečty, jejichž prostřednictvím je možné získat informace z měřičů spotřeby energií kdykoliv a také je velice snadno zpracovat bez výše popsaných negativních vlivů. ODEČTY A MĚŘENÍ ODEBRANÉHO TEPLA

19 ÚČETNÍ PROGRAM NA FAKTURACE ZA ODEBRANÉ TEPLO Pomocí vhodného programu lze pohodlně pravidelně provádět fakturaci bez nutnosti návštěv odběrných míst.vše je plně synchronizováno a stále aktualizováno, při minimální nutnosti administrativy a dalších vedlejších výdajů.

20 využívání hi.tec technologií (energie slunce,větru atd.) Obnovitelné zdroje energie jsou takové přírodní zdroje, které se neustále regenerují (i při využívání jsou buď okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici). K efektivnímu zajišťování energie může proto úspěšně přispět i uplatnění těchto alternativních zdrojů energie: Bioplyn Energie slunce Využití energie větru Energie vody Tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Energie z komunálního odpadu

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha hlavní město praha S energií efektivně Příručka pro energeticky efektivní domácnost Úspory elektřiny v domácnosti Úspory tepla při vytápění a ohřevu teplé vody Jak vybrat správný zdroj tepla Fotovoltaické

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky ENERGIE BIOMASY Biomasa vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Je definována jako substance organického původu, která se přímo vyrábí, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské nebo

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

důvod proč zateplit panelový dům

důvod proč zateplit panelový dům Víc než důvod proč zateplit panelový dům Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento fakt prostě nevymluvíte,

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Předmluva: Tento dokument má pouze informační charakter.účelem je seznámení široké veřejnosti s problematikou energetických úspor jako celku- tedy koncepčně. Uvedené myšlenky

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více