Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 668/2016 RM 21 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 669/2016 RM 21 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, Mgr. Martin Drietomský. 670/2016 RM 21 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 602/2015-RM 18, 623/2015-RM 18, 624/2015-RM 18, 628/2015-RM 18, 630/2015-RM 19, 631/2015-RM 19, 632/2015-RM 19, 633/2015-RM 19, 634/2015-RM 19, 635/2015-RM 19, 636/2015-RM 19, 637/2016-RM 20, 638/2016-RM 20, 639/2016-RM 20, 640/2016-RM 20, 641/2016-RM 20, 642/2016-RM 20, 643/2016-RM 20, 644/2016-RM 20, 645/2016-RM 20, 646/2016-RM 20, 647/2016-RM 20, 649/2016-RM 20, 650/2016-RM 20, 652/2016-RM 20, 653/2016-RM 20, 655/2016-RM 20, 656/2016-RM 20, 658/2016-RM 20, 659/2016-RM 20, 661/2016-RM 20, 662/2016-RM 20, 663/2016-RM 20, 664/2016-RM 20, 666/2016-RM 20. 1

2 671/2016 RM 21 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2015 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2016 RM 21 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou členům rady města, předsedům výborů, předsedům komisí a rozhodnutí o výši peněžitého plnění vůči předsedům komisí a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 15/2014 ZM 2 ze dne ke dni RM po projednání doporučuje ZM stanovit: a) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněným členům rady města, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy, b) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům výborů, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy, c) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům komisí, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy. 3. RM po projednání doporučuje ZM vyslovit souhlas s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce v souladu s ustanovením 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4. RM po projednání doporučuje ZM, aby rozhodlo v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výši peněžitého plnění vůči předsedům komisí a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy. 5. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 2

3 673/2016 RM 21 Pokyny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Pokyny pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury, Odboru správy majetku a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví seznámit s těmito pokyny ředitele příspěvkových organizací, ke kterým vykonává jimi řízený odbor funkci zřizovatele. T: do /2016 RM 21 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Požární řád města Lipník nad Bečvou a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 Požární řád města Lipník nad Bečvou a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 2. RM ukládá starostovi předložit ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 Požární řád města Lipník nad Bečvou a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 675/2016 RM 21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 1. RM po projednání schvaluje: a) Organizační strukturu plánování rozvoje sociálních služeb, b) územní rozsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku, c) platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky , d) rozsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby a činnosti navazující, dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání bere na vědomí Harmonogram práce na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá místostarostce zajistit zahájení prací na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky T: ihned 3

4 676/2016 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Janou Pelzovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2016 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad, s p. Antonínem Šimonem, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2016 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Drahomírou Hradílkovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T:

5 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2016 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Anežkou Zábojovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2016 RM 21 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMUNALITY NA ROK RM, po projednání, bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do programu prevence kriminality na rok 2016 b) vstřícný podíl města ve výši 35 % z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 681/2016 RM 21 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Lipníku nad Bečvou, z.s. 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Lipníku nad Bečvou, z. s., IČO , s umístěním sídla tohoto spolku na adrese Komenského sady 62/2, Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku. T:

6 682/2016 RM 21 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na odebranou stravu pro dítě mateřské školy nebo žáka Základní školy a mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do ve variantě A dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy. 3. RM ukládá místostarostce předložit materiál k projednání ZM. 683/2016 RM 21 Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), číslo: 16_SOBSO1_ RM po projednání schvaluje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), číslo: 16_SOBSO1_ uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2016 RM 21 Přehled cen platných k RM po projednání bere na vědomí informaci o cenách platných k /2016 RM 21 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 6

7 686/2016 RM 21 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2015 před finančním vypořádáním, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k ve výši ,58 Kč, b) postupné zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu města v roce 2016 ve výši ,45 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 687/2016 RM 21 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,78 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 688/2016 RM 21 Převod družstevního podílu, přidělení a pronájem bytu č. 1/8 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí Smlouvu o převodu družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká uzavřenou mezi paní Miroslavou Braunerovou, trvale bytem. (jako dosavadním členem - převodcem) a paní Dagmar Vybíralová, trvale bytem. (jako nabyvatelkou) týkající se převodu družstevního podílu a převodu členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytové jednotce č. 1/8 velikosti 2+1, ve 2. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytu č. 1/8, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z paní Miroslavy Braunerové, trvale bytem. (jako dosavadního člena - převodce) na paní Dagmar Vybíralovou, trvale bytem. (jako nabyvatelku) se uskuteční v souladu s platnými stanovami Bytového družstva Osecká ze dne , 7

8 b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1/8 o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou paní Dagmaře Vybíralové, trvale bytem. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2016 RM 21 Prohlášení vlastníka k bytovému domu č. p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vypracování Prohlášení vlastníka k bytovému domu č. p. 1492, který je součástí parcely p. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou, dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prohlášením vlastníka budou určeny prostorově vymezené části domu, které se za podmínek stanovených citovaným zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými částmi domu, a to za účelem následného převodu bytových jednotek domu č. p včetně podílu na parcele p. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou a podílu na společných částech domu. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 690/2016 RM 21 Žádost o slevu na nájemném 1. RM po projednání schvaluje prominutí nájemného v objektu č.p. 47, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou Marii Rychnovské (Navrátilové),. za období červenec 2015, srpen 2015 (viz důvodová zpráva). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 3. RM ukládá vedoucí Odboru finančního zajistit odpis pohledávky v účetnictví města. T:

9 691/2016 RM 21 Dohoda o ukončení pronájmu parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání schvaluje předloženou dohodu o ukončení pronájmu parcely p. č. st.1618 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou dle nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem MUDr. Bohumírem Bouchalem, bytem. (jako nájemcem). 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek: - Jedná se o parcelu pod stavbou garáže bez čísla popisného a evidenčního. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 5 Kč/m 2 /rok. - Nájemce se zavazuje uhradit nájemné za faktické užívání nemovitosti v období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 5 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Na předmětné parcele se nachází garáž v soukromém vlastnictví. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

10 692/2016 RM 21 Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Bečvě) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č ostatní plocha silnice o výměře cca 120 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. - Parcela bude využita jako skladovací a manipulační plocha při rekonstrukci objektu č. p. 126 v k. ú. Lipník nad Bečvou. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy posledním z účastníků do Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 500 Kč. - Nájemné je splatné do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy posledním z účastníků. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemce je povinen zajistit: mobilní oplocení pronajaté části parcely, uložení stavebního odpadu pouze v kontejneru, minimalizaci znečišťování okolí (prašnost), např. zaplachtováním sypkých materiálů, do vyklizení předmětu nájmu a jeho úpravu, zatravnění. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení povinností nájemcem. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

11 693/2016 RM 21 Částečná revokace usnesení č. 1715/2014 RM 63 ze dne Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 3513/3 a části parcely p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. 3513/3 a části parcely p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. M. Alše) 1. RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 1715/2014 RM 63 ze dne bod 2, týkající se schválení záměru propachtování parcely p. č. 3513/3 a části parcely p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 1550 m 2 (viz situační plán) a parcely p. č. 3513/3 zahrada o výměře 484 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem bude pronájem části parcely p. č. 3513/1 a parcely p. č. 3513/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou do doby odprodeje předmětných parcel do vlastnictví budoucího kupujícího. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši Kč. - Zájemce předloží návrh na využití předmětných parcel se zastavovací studií zpracovanou pro výstavbu rodinného domu v souladu s územním plánem města. Zastavovací studie musí řešit i způsob napojení stavby RD na místní komunikaci přes parcelu p. č. 3512/11 a zbývající část parcely p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující postaví na předmětných parcelách rodinný dům dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, včetně přístupové komunikace přes parcely p. č. 3512/11 a zbývající část parcely p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou; zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. Dům včetně přístupové komunikace bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání stavby zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. 11

12 - Budoucí kupující zajistí na své náklady přemístění kontejnerových stání pro tříděný odpad umístěných u domu č. p. 1137, 1138 v ul. M. Alše, nové umístění kontejnerových stání bude předem dohodnuto s Technickými službami Lipník nad Bečvou, p. o. - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Výstavba musí být v souladu s územním plánem města. - Podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě uděluje budoucí prodávající souhlas budoucímu kupujícímu s uložením inženýrských sítí, a to výlučně do parcel p. č. 3513/1, p. č. 3512/11 a p. č. 3512/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou dle zastavovací studie, která je nedílnou částí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání staveb inženýrských sítí, budou mezi budoucím prodávajícím a vlastníky sítí, uzavřeny úplatné smlouvy o zřízení věcných břemen. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání domu vybudovaném na předmětných parcelách zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na výstavbě domu nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena po splnění všech níže uvedených podmínek, resp. nejpozději do 6 měsíců od splnění poslední z níže uvedených podmínek: Budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání rodinného domu vybudovaného na předmětných parcelách, včetně přístupové komunikace, zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. Budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu potvrzení Technických služeb Lipník nad Bečvou, p. o., o odsouhlasení přemístění kontejnerových stání pro tříděný odpad umístěných u domu č. p. 1137, 1138 v ul. M. Alše. Uložení sítí do parcel p. č. 3513/1, p. č. 3512/11 a p. č. 3512/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou bude majetkoprávně ošetřeno (zřízením věcných břemen) včetně zápisu do katastru nemovitostí. - Současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes parcely p. č. 3512/11 a p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch nově postaveného rodinného domu. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, resp. pro oddělení části parcel pod nově vybudovanou přístupovou komunikací, hradí kupující. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. 12

13 - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Zalepenou obálku se žádostí o převod je nutno označit slovy: Neotevírat prodej parcel v ul. M. Alše, Lipník nad Bečvou, obálka musí obsahovat: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětných nemovitostí dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, návrh zastavovací studie (okótovaný) zpracovaný pro výstavbu domu v souladu s územním plánem města včetně řešení napojení na místní komunikaci a včetně plánované trasy inženýrských sítí, fotokopii dokladu o úhradě jistoty. Upozornění: - Parcely nejsou napojeny na inženýrské sítě ani na přístupovou komunikaci. - V prostoru přístupu se nachází přístřešek na popelnice domu č. p. 1137, 1138 a kontejnerová stání pro tříděný odpad. Nejnižší nabídková cena činí 300 Kč/m 2 posudku. parcely + DPH, což je cena dle znaleckého 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 4. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č. 3513/3 zahrada a části parcely p. č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 1550 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za níže uvedených podmínek. - Využití nemovitostí za účelem výstavby rodinného domu. - Cena za pronájem předmětných nemovitostí činí Kč/rok. - Úhrada nájemného vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu - nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce nebude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou budou předmětné nemovitosti převedeny do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu bude možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu bude možné ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - V případě, že nebude zastupitelstvem města schválen záměr prodeje dle bodu 2 tohoto usnesení, pozbude tento bod usnesení platnosti. 13

14 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2016 RM 21 Náhrada za bezesmluvní užívání parcel p. č. st. 1186/2, p. č. st. 1187/2 a p. č. st. 1197/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání schvaluje úhradu náhrady za bezesmluvní užívání parcel p. č. st.1186/2, p. č. st.1187/2 a p. č. st.1197/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, za období od do doby převodu předmětných parcel do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , stanovenou do roku 2012 na základě Cenových věstníků Ministerstva financí ČR, od stanovenou v ceně za nájem, tj. ceně v daném místě a čase obvyklé, s odkazem na ustanovení 27 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit úhradu náhrady. T: /2016 RM 21 Revokace usnesení č. 448/2013 ZM 17 ze dne Vyhlášení záměru bezúplatného převodu parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 448/2013 ZM 17 ze dne , b) vyhlášení záměru bezúplatného převodu parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví České republiky s právem hospodaření Vojenských lesů a statků ČR, s. p., IČO , se sídlem v Praze 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5. Náklady spojené se sepsáním a vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese obdarovaný. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 14

15 696/2016 RM 21 Revokace usnesení č. 627/2015 RM 18 ze dne Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 978/160 v k. ú. Lipník nad Bečvou (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 627/2015 RM 18 ze dne RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 978/160 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 60 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 697/2016 RM 21 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1052/9 a p. č. 1375/1 v k. ú. Loučka Zrušení práva zpětné koupě u parcely p. č. 1380/2 v k. ú. Loučka (v blízkosti hřiště) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) vyhlášení záměru prodeje části parcel p. č. 1052/9 ostatní plocha ostatní komunikace a 1375/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 25 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 15

16 - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění: - Předmět prodeje je zastavěn stavbou ve vlastnictví fyzické osoby. Nejnižší nabídková cena činí 484 Kč/m 2 + DPH parcely, což je cena dle znaleckého posudku. b) zrušení práva zpětné koupě k parcele p. č. 1380/2 v k. ú. Loučka ve prospěch města Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 698/2016 RM 21 Prodej části parcely p. č. 1381/1 v k. ú. Loučka (v blízkosti hřiště) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej části parcely p. č. 1381/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 380 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka paní Mgr. Aleně Drietomské, bytem., za nabídkovou cenu 75 Kč/m 2, vzhledem k tomu, že nabídková cena je nižší než stanovená nejnižší nabídková cena. Jistota ve výši Kč bude žadatelce vrácena do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 16

17 699/2016 RM 21 Odkoupení parcely v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (u hlavní silnice Olomouc Lipník n. B.) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení části parcely p. č. 260/5 orná půda o výměře 62 m 2 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, dle geometrického plánu nově označené jako parcela p. č. 260/6, z rovnodílného podílového spoluvlastnictví pana Ing. Dalibora Knoppa, bytem., a pana Stanislava Knoppa, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu dle znaleckého posudku ve výši 176 Kč/m 2 bez DPH. Kupující uhradí kupní cenu v celkové výši Kč do 30 kalendářních dnů od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 700/2016 RM 21 Odkoupení nemovitosti a stavebních objektů v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení - parcely p. č. 1217/42 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1814 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, za cenu Kč, - stavby komunikace účelová komunikace pokrytá živičným povrchem s jednostranným chodníkem pokrytým zámkovou dlažbou o šířce 1,5 m, obousměrná vozovka, jednopruhová o celkové šířce 4,5 m, za cenu Kč, - stavby veřejného osvětlení 9 bezpaticových 6 m stožárů, povrchová úprava žárový zinek, se svítidly LED typ next Light PRIO 30, za cenu Kč z vlastnictví společnosti FKK spol. s r. o., IČO , se sídlem v Přerově, Dluhonská 1350/43 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za podmínek: Kupující uhradí kupní cenu do 30 kalendářních dnů od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitého majetku hradí prodávající. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zřízení věcného břemene služebnosti k parcele p. č. 1217/42 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení uloženého v této parcele. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 17

18 701/2016 RM 21 Odkoupení parcel v k. ú. Lipník nad Bečvou (křižovatka ul. Piaristické a Bratrské) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení parcel p. č ostatní plocha zeleň o výměře 301 m 2 a p. č. 200 zahrada o výměře 266 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, ze společného jmění manželů Miroslava a Jaromíry Kobedových, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu ve výši 300 Kč/m 2 bez DPH. Kupující uhradí kupní cenu v celkové výši Kč do 30 kalendářních dnů od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 702/2016 RM 21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby VPI Lipník n. B., křižovatka u sokolovny k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parcelách p.č. 2632/3 ostatní plocha silnice, p.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 2634/3 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ , IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby VPI Lipník n. B., křižovatka u sokolovny dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucím povinným) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a.s.,se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností K. V. Z. spol. s r.o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucím oprávněným), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parcelách p.č. 2632/3 ostatní plocha silnice, p.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 2634/3 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 1215/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby VPI Lipník n.b., křižovatka u sokolovny dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou zařízení. 18

19 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby , CG5M_PRRV_PRYLP_OK k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parcelách p.č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 2632/3 ostatní plocha silnice a p.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ , IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby ,CG5M_PRRV_PRYLP_OK dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucím povinným) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností K. V. Z. spol. s r.o., se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucím oprávněným), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parcelách p.č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p.č. 2632/3 ostatní plocha silnice a p.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby ,CG5M_PRRV_PRYLP_OK dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 21 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB 2 v rámci stavby Lipník n.b., Polcerová, p.č. 1228/149, NNk k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk na parcele p. č. 1228/165 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Polcerová, p. č. 1228/149, NNk dle předložené situace. 19

20 b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB 2 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk na parcele p. č. 1228/165 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci Lipník n. B., Polcerová, p. č. 1228/149, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 21 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB 2 v rámci stavby Lipník n. B., Rozsíval, p. č. 1228/18, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk na parcele p.č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Rozsíval, p. č. 1228/18, NNk dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB 2 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4 a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NNk na parcele p. č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci Lipník n. B., Rozsíval, p. č. 1228/18, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

21 706/2016 RM 21 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 4 Lipník n. B. Symerský, p. č. 1217/28, NN, knn k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4 a, Přerov III- Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelové vedení NN, v rámci stavby Lipník n. B. Symerský, p. č. 1217/28, NN, knn, která je uložena v parcele p. č. 1217/28 ostatní plocha manipulační plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2014 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 21 Kalkulace ceny stočného na rok RM po projednání schvaluje kalkulaci cenu stočného v místních částech Podhoří, Loučka, Trnávka a Nové Dvory na rok 2016 ve výši 15 Kč/m 3 bez DPH, tj. 17,25 Kč/m 3 vč. DPH. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat o kalkulaci ceny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. T: /2016 RM 21 Kontrola na Technických službách Lipník nad Bečvou, p.o. Opatření č. 1/ RM po projednání: a) bere na vědomí protokol č.j.: MU/24330/2015/SM-VO ze dne ke kontrole fakturace svozu a uložení komunálního odpadu na skládce Aveli, z.s. za období 04/ /2015, fakturace odvozu tříděné komodity plasty 04/ /2015, včetně podkladů pro fakturaci u organizace Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, PSČ Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ , 21

22 b) schvaluje Opatření č. 1/2016 k nápravě zjištění uvedených v protokolu č.j.: MU/24330/2015/SM-VO ze dne RM pověřuje starostu podpisem Opatření č.1/2016. Termín: /2016 RM 21 Smlouva o odstraňování odpadů v areálu skládky AVELI z.s. RM po projednání bere na vědomí předloženou Smlouvu o odstraňování odpadů v areálu skládky AVELI z.s. uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , zastoupené pověřenou organizací Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. IČO , Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, PSČ (objednavatel) a společností AVELI z.s., IČO , Hodolanská 36, Olomouc, PSČ (vykonavatel). Platnost předkládané smlouvy je do do /2016 RM 21 Vyhodnocení veřejné soutěže Technologie úpravny vody pro plavecký bazén, letní koupaliště v Lipníku nad Bečvou RM po projednání bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, (jako zadavatele VŘ) o výsledku výběrového řízení Technologie úpravny vody pro plavecký bazén, letní koupaliště v Lipníku nad Bečvou, nejvýhodnější nabídka je od firmy BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, IČO , za celkovou cenu díla ,90 Kč. Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 22

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více