Malajsie. Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů. Ing. Milan Vágner vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malajsie. Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů. Ing. Milan Vágner vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur"

Transkript

1 Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů Ing. Milan Vágner vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur 21. ledna 2010, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

2 Obsah prezentace I. Základní informace o Malajsii Hospodářství Malajsie a postavení ve světě Vzájemná výměna zboží ČR/Malajsie Perspektivní obory spolupráce Realizované a plánované projekty Výstavy a veletrhy Podnikatelské prostředí v Malajsii Chráněné obory, OVO, koridory, investiční pobídky Celní režim, netarifní překážky obchodu Veřejné zakázky, ochrana duševního vlastnictví

3 Obsah prezentace II. Jak najít vhodného partnera Ověření bonity partnera Založení firmy Místní zvyklosti a praktické informace Plán činnosti OEÚ Informační zdroje

4 Základní informace Počet obyvatel: 28 mil., (12 mil. práceschopného) Mnohonárodnostní společnost: - Malajci (Bumiputera) 58% - malajsijští Číňané 24% - malajsijští Indové/Tamilové 8% - ostatní 10% (desítky národnostních skupin) Rozloha: km2 131 tis. poloostr./198 tis Borneo 13 států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sarawak, Sabah) 3 federální území (Kuala Lumpur, Putrajaya, ostrov Labuan) Náboženství: - muslimové 60,4% - buddhisté 19,2% - křesťané 9,1% - konfuciáni, taoisté 2,6% - ostatní 2,4% Úřední jazyk: malajština (Bahasa Malayu) Další nejpoužívanější : angličtina, čínština a tamilština

5 Základní informace Státní zřízení federativní konstituční monarchie v čele s králem (Agong Mizan Zainal), dvoukomorový parlament federální vláda (premiér Najib Razak) Státní shromáždění na úrovni federálních států, v čele lokální vlády premiér (Chief Minister) Politické strany vládnoucí koalice NF - UMNO, MCA, MIC a 5 menších; opozice: PNK a další malé strany. Priority premiéra Najiba prevence kriminality boj s korupcí širší přístup ke kvalitnímu vzdělání zlepšení životní úrovně chudých zlepšení infrastruktury na venkově zlepšení veřejné dopravy

6 Nástroje k dosažení Vision 2020 Vision 2020 (rozvinutá země s vysokými příjmy) 3. průmyslový rozvojový plán IMP , priority: Elektronický a elektrotechnický průmysl Výroba lékařských přístrojů a zařízení Textilní a oděvní průmysl Strojírenství (stroje energetické, pro potravinářství, zemědělství, kovoobrábění ) Dopravní zařízení (automobily, lodě, letecký průmysl) Petrochemický průmysl Výroba a zpracování palmového oleje (vč. bionafty), Dřevozpracující průmysl 9. Malajsijský plán Zvláštní priorita: biotechnologie, zelené technologie (7/2009) 10. Malajsijský plán Růstové strategie k dosažení High Income Advanced Economy (K-Economy Economy, inovativní lidský kapitál, konkurenceschopný privátní sektor)

7 Hospodářství Malajsie Dynamicky se rozvíjející ekonomika, middle-income income country, transformace z vývozce surovin (ropa, plyn, cín, palmový olej a kaučuk) v 70.letech m.s. na multisektorální,, proexportně orientovanou ekonomikou, vliv FDI: 45% exportu E&E E E výrobky, 7,5% palmový olej,6,6% nafta, 5,4% LNG, chemikálie a chem.. výrobky 6,1%, rafinované ropné výrobky 4,9%, stroje a zařízení 3,3% Největší vývozce palmového oleje na světě, 3. přír.. kaučuku 45% příjmu SR je z těžby ropy a plynu (GLC Petronas) 80% výroby na exportu Stabilní bankovní systém; financování z domácích zdrojů Struktura tvorby HDP (r. 2008): Služby 55 % Průmysl 28 % Těžební průmysl 8 % Zemědělství 7 % Stavebnictví 3 %

8 Vývoj hospodářství Malajsie

9 Ukazatel HDP-stálé ceny 2000 Hospodářské výsledky Malajsie Měrná jedn o 2010p mld. RM HDP přírůstek % 6,3 4,6-3,0 5,0 (2,0-3,0) HDP/obyv obyv. Index spotř. cen Nezaměst- nanost Devizové rezervy ZO celkem Saldo tis.usd běž.ceny v % 2,0 5,4 1,3 v % 3,3 3,7 3,9 3,9 v mld. USD v mld. USD 101,3 91,5 96,0 326,8 +29,6 342,0 +41,0 275,7 +31,0 292,0 +31,0

10 Hospodářské výsledky Malajsie Rok 2009: HDP -3,0% Vývoz -20% Dovoz -18,6% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -7,4% Pokles FDI o 78% Zadluženost: 40% HDP 94% domácí 6% zahraniční dluh Rok 2010: HDP +5,0% (cíl vlády) Vývoz +5,3% Dovoz + 6,7% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -5,6%

11 Protikrizová a liberalizační opatření Rok 2009: 2 stabilizační balíčky za 20 mld. USD Usnadnění života obyvatel Podpora firem (st. garance za úvěry, infrastrukt.. investice, daňové úlevy) Nová pravidla FIC odklon od povinného 30% podílu Bumiputera souhlas FIC jen u eliminace Bumiputera nebo státního kapitálu Dílčí liberalizace služeb 27 subsektorů: : turistika, IT, zdravotní a sociální oblast, doprava (eliminace 30% Bumiputera) finanční sektor: zahr.. kapitál z 49 na 70% ( islámský sektor bank a pojišťoven + invest.. banky, bez konvenčních komerčních bank) Rok 2010: Nový ekonomický model cíl: do kategorie zemí s vyšším příjmem znalostní ekonomika moderní sektor služeb s vyšší přidanou hodnotou

12 Postavení Malajsie ve světě Ukazatel Global Competitivness Index Malajsie pořadí na světě Podle objemu exportu ČR pořadí na světě Podle objemu importu HDP PPP v r (WB): 384 mld. USD, ČR 258 mld. USD HDP na osobu (PPP) v r. 2008: USD, ČR USD Příjem na osobu v Malajsii USD

13 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií Vývoz Dovoz Obrat Saldo tis. USD poř. Index tis. USD poř. Index tis. USD poř. Index USD , , , , , , , , , , , , , , , /I-XI , , ,

14 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií za leden-listopad listopad 2009 Kód SITC Název zboží Vývoz tis. USD Dovoz tis. USD 0 Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Suroviny nepoživateln ivatelné,, s výjimkou paliv Mineráln lní paliva, maziva a příbuzné mater. Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie a příbuzné výrobky,, j.n Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje a dopravní prostředky Průmyslov myslové spotřebn ební zboží CELKEM

15 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií komoditní skladba Vývoz z ČR: stroje a elektrická zařízení, upravený křemík pro elektroniku, pneumatiky, plasty, plastické hmoty a výrobky z nich, papír a lepenka, měřící a optické přístroje, kovové výrobky a ocelové konstrukce, syntetický kaučuk, chemikálie, antibiotika, elektrické přístroje a hračky. Dovoz do ČR: elektrická a elektronická zařízení a přístroje (procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení, přírodní kaučuk, měřící přístroje, oděvy, nábytek, výrobky ze železa i neželezných kovů, chemikálie, výrobky z plastů a pryže.

16 Perspektivní obory exportu (I.) Malajsie je hladová po nových technologiích i klasické strojní výrobě, zájem o dodávky i know-how a transfer technologií (JV...) Environmentální (zelené) technologie Národní strategie rozvoje zelených technologií z 7/2009 malá vodní energetika, solární jednotky technologie na úpravu a čištění vody ekologické poradenství a odstraňování ekol.. škod spalovny odpadu a biomasy kogenerační jednotky na zpracování palmového odpadu a výrobu energie ČR se přihlásila k poskytnutí expertíz energetika, vodní hospodářství, ekologické konzultace

17 Perspektivní obory exportu (II.) Zemědělská technika a potravinářské technologie záměr stát se střediskem potravinářské halal produkce Těžební technika a sklářské technologie zásoby sklářského písku, povrchová těžba uhlí, vápenec, ŽR Biotechnologie a nanotechnologie CTD, semináře - úspěšné příklady Stojírenské technologie přesné strojírenství, technologie pro jednotlivá odvětví např. textilní průmysl Chemický a petrochemický průmysl chemikálie a chemické výrobky technologie pro těžbu a zpracování ropy a plynu (kompresory, krakovací jednotky, potrubí a ventily) Zdravotnická technika a farmaceutické výrobky

18 Perspektivní obory exportu (III.) Energetika linky VN, energetické stroje Obranná technika Zabezpečovací technika a systémy Dopravní systémy řešení dopravních systémů, kolejová doprava, produktovody Informační a komunikační technologie projektová řešení a software Letecká a vesmírná technika Potravinové doplňky, kosmetika, sklo

19 Realizované a plánované projekty I. Vodní elektrárna Bakun, Sarawak,, MW, Výstavba podvodního kabelu VN Sarawak poloostrov 700 km, 800 MW, , 2 mld. USD, PFI Nové kapacity IPP v r MW (tepelné el.) Čína staví pro TNB uhelnou elektrárnu 233 MW ve státě Sabah (uhlí z Indonésie), výroba od r. 2011, 310 mil. USD Velké hydro elektrárny 2014 Terengganu Perak, Kelantan, Pahang (zvažují) Sarawak: Murum 990 MW, Balleh 950 MW, Pelagus 770 MW Jaderná elektrárna (300 MW) Tepelná elektrárna (plyn) 300 MW, Petronas + Yayasan Sabah JV (příprava) ASEAN Grid 8 linek VN v Malajsii (z 14)

20 Realizované a plánované projekty II. Ropovod západ-východ, 300 km, r.2011?, 7 mld. USD Nové povrchové doly černého uhlí v Sarawaku Hliníkárna, Sarawak, Rio Tinto Alcan+Cahya Mata Sarawak,, ve výstavbě Vodní dílo Pahang-Selangor Selangor,, 45 km, JBIC, 4 mld. RM Monorail Penang,, 1,4 mld. RM, malaj.. subjekt 2. most na Penang,, 4,3 mld. RM, úvěr Exim Bank China, Závod na polykrystalický křemík, Sarawak,, 1,8 mld. RM, Tokuyama,, 2012 Legoland Theme Park, Iskandar,, 750 mil. RM, Rafinerie ropy, 17 mld. RM, Johor (plán)

21 Výstavy a veletrhy sitemap, Events Malaysia Hydropower and Dams, Sarawak (konference) AsiaWater, Kuala Lumpur Defence Service Asia, Kuala Lumpur GreenTechAsia, Kuala Lumpur MTA/MetalTech MetalTech Malaysia, Kuala Lumpur IGEM, Kuala Lumpur říjen 2010

22 Výhody podnikání v Malajsii Politická stabilita Tržní hospodářství Vhodné podnikatelské prostředí (inv( invest.. pobídky) Transparentní právní systém britského typu Rozvinutá infrastruktura (doprava, průmyslové parky, zóny volného obchodu, ekonom. koridory) Dostupnost kvalifikované pracovní síly Člen WTO, ADB, APEC, FTA (bilaterální:japonsko, Pákistán, NZ; multilaterální: ASEAN - AFTA /2010-prům prům.zboží, 2015-služby/, Čína, Japonsko, Korea /90% s 0/, Indie, Austrálie a NZ; ostatní: OIC, D-8 8 PTA) ASEAN Economic Community 2015 jednotný trh a integr.. výrobní základna Velmi dobrá kvalita života (bezpečnost, zdravotnictví, ubytování, mezinárodní školy, rekreační možnosti)

23 Odvětví národního zájmu Povinnost minimálního 30%-ního podílu Bumiputera kapitálu v odvětvích: Bankovnictví a pojišťovnictví Vybraná průmyslová odvětví (výroba látek, batiky, cementu) Zemědělství Obrana Energetika Telekomunikace Vodní hospodářství Právní služby, účetnictví a daně Stavebnictví Distribuční sítě V ostatních odvětvích možnost 100% zahraničního vlastnictví Zahraniční investoři mohou nakupovat komerční i rezidenční objekty od 500 tis. RM/2,6 mil. CZK výše

24 Oblasti volného obchodu Ostrov Labuan International Offshore Financial Centre lofsa.gov.my Ostrovy Langkawi a Tioman (turistika) Johor Bahru (elektrotechnika) Přístav Klang (halal)

25 Hospodářské koridory Iskandar Development Region Region (Johor Bahru,, plocha km2, 11/2006, v prvních 5ti letech investice za 15 mld. USD, cíl 50 mld. m USD; healthcare, vzdělání, kreativní průmysl, finance, turistika,, výrobav a logistika) Northern Economic Corridor Corridor (vč. ostrova Penang a přilehlého pevninského okolí; elektrotechnika a elektronika) East Coast Corridor Corridor (zejm. stát Terangganu; ; chemický a petrochemický průmysl) Sabah Development Corridor Corridor (únor 2008; obnovitelné zdroje, palmový olej, zemědělství, potravinářský průmysl, sklářství) Sarawak Corridor of Renewable Energy Energy (březen2008; energetika obnovitelné zdroje i tepelná, dopravní systém, ekologie, těžba uhlí, komunální odpad, eko turistika, halal potraviny, protipovodňové technologie, rekultivace, sklárna) Multimedia Super Corridor a Cyberjaya telekomunikace) Cyberjaya (zaměřeno na IT a Výhody: vynětí z pravidel Výboru pro zahraniční investice, větší volnost při získání zahr. kapitálu a PS, daňové prázdniny až 10 roků, daňová zvýhodnění pro zahr.. specialisty

26 Investiční pobídky Bez masivních investičních pobídek by nedošlo k tak rapidnímu rozvoji ekonomiky. Základní druhy pobídek: pionýrský statut firma po dobu 5ti let platí daň jen z firma po dobu 5ti let platí daň jen z 30% příjmu (East( Corridor, Sabah a Sarawak: : 100%-ní daňové prázdniny, až 10 roků). Z daňově osvobozených příjmů lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Od roku 2004 navíc tyto společnosti mohou požádat před uplynutím pěti let o daňové úlevy na reinvestovaní příjmů; investiční daňové úlevy - investiční prostředky vložené do podnikání do pěti let od schválení záměru mohou být ze 60 % postupně odepisovány až do výše 70% ročních příjmů. Zbylých 30% příjmů se daní běžnou sazbou, která je od r snížena na 25%.. Z daňově osvobozeného příjmu lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Některé obory mohou být odepsány do výše 100% (např. ICT v rámci Multimedia Super Corridor).

27 Celní režim 30% celních sazeb neomezeno závazky WTO, zvláštní sazby FTA, AFTA-CEPT, EU: GSP Rozdíl mezi závaznými tarifními stropy (bound( tariffs) ) a reálně uplatňovanými (applied( tarifs) nejistota, dochází ke snižování, tarifní zatížení v průměru 7,3% Vývozní cla a licence (komodity jako ropa clo 10%,, plyn, palmový olej, dřevo aj., cca 30% vývozů) Podpora exportu formou výjimek/úlev z dovozních cel pro subdodávky, materiály apod. Spotřební daň u dováženého zboží stejná jako u domácího (výjimka: automobily) U 27% skupin zboží dovozní povolení (licence)

28 Celní sazby madb.europa.eu celní sazby podle HS a země, info o dovozních formalitách, statistiky, sanitární a fytosanitární opatření, překážky obchodu, stížnosti tariff.customs.gov.my podle čísla HS nebo názvu komodity

29 Celní statistiky apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo Malajsijské statistiky neexistují on-line Nutno objednat za úplatu u Matrade matrade/custom/services.jsp (aplikovatelné jen pro malajsijské subjekty)

30 Netarifní překážky obchodu I. Veřejné zakázky tendry preferenční přístup pro Bumiputera firmy (zvýhodnění 2,5 % % 10%, chráněné obory) Investice obory národního zájmu s povinným podílem Bumiputera kapitálu 30% a více (textil, batika, cement; zemědělství, obrana, energetika, telekomunikace, vodní hospodářství) dílčí liberalizace služeb Distribuční sítě hypermarkety apod., omezení pro cizince (plocha, v prodeji 30% Bumiputera zboží atd.) IPR nová metodologie, šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

31 Netarifní překážky obchodu II. Inspekční poplatky pro dovoz masa revidované od , neodpovídají nákladům, dodatečně halal požadavky, netransparentní Vepřové maso povolen dovoz jen částí (vnitřnosti, žebra ), MY uznává zdravotní certifikáty jen některých EU států Dovoz drůbeže přísnější podmínky dovozu (ptačí chřipka) než OIE Zákaz dovozu hovězího BSE, platí pro EU státy Restrikce na dovoz měkkých a polom. sýrů (nulová tolerance pro bakterii listeria)

32 Veřejné zakázky Malajsie není členem WTO Agreement on Government Procurement V r dosáhly 11,9% HDP (23 mld.usd) Tendry vypisovány nad 500 tis.rm/150 tis.usd Tender Board rozhoduje do 10 mil. USD, výše MF mezinár.. tendry zboží nevyráběné v Malajsii Povinná registrace zahraničních firem (ZK) u MF i velkých společností (Petronas( Petronas,, TNB) aj. Upřednostňování místních firem Některé tendry jen pro Bumiputera firmy Založení pobočky, nutnost místního partnera Netransparentnost v řízení Tenders (Bahasa)

33 Ochrana duševního vlastnictví Člen World Intellectual Property Organis. signatář Pařížské i Bernské konvence a WTO-TRIPS TRIPS Intellectual Property Corporation of Malaysia National Intellectual Property Policy (4/2007) Intellectual Property Court (7/2007) Počet zátahů se zdvojnásobil (copyright, padělky) Existující legislativa pro patenty, ochranné známky, průmyslový design, autorská práva, návrhy integr.. obvodů a geografická označení Nová metodologie šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP Neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

34 Jak najít vhodného partnera Neexistuje seznam dovozců/obch obch.. zástupců Hospodářské komory EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, eumcci.comcom Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, Bilaterální a národní komory Právní firmy (RSM, Raslan-Loong Loong, DGKlegal) MIDA v případě investic a JV mida.gov.my Federation of Malaysian Manufacturers

35 Prověření bonity firmy Registr firem Companies Commission of Malaysia ssm.com.my,, e-infoe info, name, e-e infofreesearch,, registrace, 13 RM výpis Renomované firmy (PWC ) Bilaterální hospodářské komory (MGCC)

36 Založení firmy Založení nové firmy/pobočky zahr.. firmy pokyny i formuláře: Office Secretary právní firma (dodá jednatele) 1 měsíc (3 4 měsíce) Shelf company 2 3 týdny, cena cca RM/ Kč dodatečná možnost změny jména Cena nemovitostí nákup/pronájem iproperty.com.my

37 Místní zvyklosti Oblečení - odpovídající tropickému podnebí, košile s dlouhým rukávem a kravata, tmavé šaty pro formálnější akce Formální zdvořilost, respekt ke staršímu a společenskému postavení Náboženská specifika (podání ruky u muslim. žen, pátek odpoledne modlitby, jídlo, alkohol) Nová generace podnikatelů, mnohdy vzdělání ze zahraničí (VB, Austrálie)

38 Praktické informace Letecké spojení Měna Ubytování Přímý let do Evropy: KLM, MAS ostatní přes BKK, SING, UAE (Emirates( od 12/2009) AirAsia do Londýna Stansted, easyjet do Prahy z KLIA rychlovlakem do stanice Sentral,, 180,- CZK z LCCT bus 50,- CZK na stanici Sentral 1 USD = 3,40 RM 1 RM = 5,20 CZK kreditní karty akceptovány v obchodech i v ATM 100 USD 4* hotel, 50 USD 3* hotel Mobilní telefony fungují podle operátora plnohodnotně nebo jen SMS

39 Plán činnosti OEÚ 2009 Akce plánované v teritoriu na 1. pololetí 2009: Únor Březen Duben Květen akvizice pro spolupráci v IT (ZK CI) podpora JV s místními firmami v přesném strojírenství, elektronice a letectví (ZK CI) návštěva ministra průmyslu a obchodu s podnikatelskou misí česká účast na veletrhu AsiaWater 2010 (ZK CT) česká účast na veletrhu DSA (speciál) seminář/účast na veletrhu GreenTechAsia 2010 (projekt MZV, SPD, MŽP, MPO) prezentace CZ obráběcích strojů na veletrhu MetalTech (ZK CI)

40 Informační zdroje - stránky Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur - Businessinfo,, Malajsie - Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu Malajsie matrade.gov.my - Malajsijská agentura na podporu zahraničního obchodu mida.gov.my - Malajsijská agentura na podporu investic - Malaysia Technology Development Corporation - rozvojová agentura mdc.com.my - Multimediální Superkoridor - technologický park ICT bnm.gov.my - Malajsijská centrální banka yelllowpages.com.my - adresář firem malaysiayellowpages.net/index. /index.htm - adresář firem

41 Děkuji za pozornost Milan Vágner, VOEÚ Tel Fax:

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Etiopská federativní demokratická republika

Etiopská federativní demokratická republika Etiopská federativní demokratická republika Petr Kvaček petr_kvacek@mzv.cz Subsaharská Afrika roční růst HDP 5 % (ET 2014: 8 % dle MMF, 10,5 % dle MF ET) za posledních 5 let český vývoz vzrostl 7x, přesto

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Název: Úspěšný export do Kazachstánu v současné mezinárodní situaci Jméno: Ing.Antonín Marčík Datum: 30.9.2014 www.czechtrade.cz TÉMATA Základní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO:

Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO: Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO: 1 - Obecná informace k regionům 2 - Vzájemné ekonomické vztahy 3 - Příležitosti ve vybraných

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika Jihoafrická republika Situace a příležitosti Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Ing. Vladimír Jeništa 16. 9. 2015 www.czechtrade.cz Srovnání JAR x ČR Rozloha: Jižní Afrika - 1 219 090 km 2 (15x) Česká

Více

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU 29. 11. 2015, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obsah: Porovnání jihokorejských investic

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Ekonomická diplomacie z pohledu

Ekonomická diplomacie z pohledu Ekonomická diplomacie z pohledu mezinárodní politické a podnikatelské sféry 1 Pojetí a význam ekonomické diplomacie - Ekonomická diplomacie jako soubor aktivit - Úloha státu - Ekonomická diplomacie dnes

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC Czech Libyan Chamber of Commerce O nás Česko-libyjská obchodní komora navazuje na historické kořeny úspěšné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví atp. Komora se

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK Struktura prezentace HDP; vývoj Struktura hospodářství; populace Platební bilance Běžný účet, Obchodní bilance Hlavní obchodní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Obchodní příležitosti v Kuvajtu a Kataru z pohledu českého exportéra

Obchodní příležitosti v Kuvajtu a Kataru z pohledu českého exportéra Obchodní příležitosti v Kuvajtu a Kataru z pohledu českého exportéra Mgr. Jakub Jaroš obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví České republiky v Kuvajtu Obsah Kontext - současná ekonomická situace v Kuvajtu

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam

Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam 5. listopad 2009 Dr. M. Okrouhlý VO Asie a Tichomoří Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika člen EU od 1.5.2004

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Srbsko Bosna a Hercegovina

Srbsko Bosna a Hercegovina Srbsko Bosna a Hercegovina 1. 11. 2016 Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade Srbsko Strategická zeměpisná poloha (snadný přístup po celé Evropě) Srbský trh je největší v regionu západního

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Rady a tipy pro český export do Maroka Jan Kobliha Vedoucí ZK Casablanca

Rady a tipy pro český export do Maroka Jan Kobliha Vedoucí ZK Casablanca Rady a tipy pro český export do Maroka 7. 2. 2017 Jan Kobliha Vedoucí ZK Casablanca Marocké království Vzájemné vztahy Základní údaje Zajímavé obory Úskalí marockého trhu Kde je Maroko? ROZLOHA A UMÍSTĚNÍ

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant Datum: 1.

CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant Datum: 1. CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant filip.tuma@czechtrade.cz Datum: 1. prosince 2015 www.czechtrade.cz CzechTrade CzechTrade je příspěvkovou organizací

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha,

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, 21.11.2013 Ekonomický pohled Prioritní země pro export dle Exportní strategie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění Bereme na sebe vaše rizika Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění 1 EGAP spolehlivý partner českého exportu Podpora exportu / EGAP a 24 let pojišťování exportu Pomáhá českému

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Pacifická aliance slibný trh pro český export a jeho specifika Mexiko Miroslav Manďák vedoucí kanceláře v Mexico City

Pacifická aliance slibný trh pro český export a jeho specifika Mexiko Miroslav Manďák vedoucí kanceláře v Mexico City Pacifická aliance slibný trh pro český export a jeho specifika Mexiko 4. 10. 2016 Miroslav Manďák vedoucí kanceláře v Mexico City Mexiko obecné informace (2015) Státní zřízení federativní republika, prezidentský

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

SPECIÁLNÍ PRÁVNÍ REŽIMY VÝHODY PRO INVESTORY

SPECIÁLNÍ PRÁVNÍ REŽIMY VÝHODY PRO INVESTORY SPECIÁLNÍ PRÁVNÍ REŽIMY VÝHODY PRO INVESTORY Dmitrij Archipenko řídící partner www.revera.by Speciální právní režimy INVESTICE Svobodné ekonomické zóny (SEZ) Venkovská lokalita Malá města Investiční smlouva

Více

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 Zahraniční obchod ČR v roce 2014 Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 (2014/ 1989 nárůst 16,6 x) 2 Zahraniční obchod ČR (přeshraniční) +13,5 % +11,8 % +27,4 % 3 Meziroční změny

Více

POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER. Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku

POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER. Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku Praha, 15. březen 2012 POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České

Více

MEXIKO STARONOVÁ OBCHODNÍ DESTINACE

MEXIKO STARONOVÁ OBCHODNÍ DESTINACE MEXIKO STARONOVÁ OBCHODNÍ DESTINACE Jak uspět při vstupu do Mexika 1 Aktuální stav Mexické ekonomiky Růst HDP 1,1 % HDP / obyv. 10 631 USD Inflace 3,97 % Nezaměstnanost 4,25 % Kurz USD 13,08 MXN/USD PZI

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více