Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)"

Transkript

1 Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

2 module 1 Přivítání a program

3 Evropská federace obchodu se dřevem Založena v roce 2009 po sloučení několika organizací orientovaných na listnaté, jehličnaté dřevo a aglomerované materiály V roce 2014 proběhne plná fůze s asociací obchodu se dřevem FEBO; Federace reprezentuje 10 evropských zemí s významným dovozem dřeva; Nizozemí, Velká Británie, Španělsko, Belgie, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Norsko a Dánsko FEBO přidá Švédsko, Finsko, Rakousko, Lucembursko a Švýcarsko

4 NEPCon: nezisková organizace Organizace s cílem: prosazovat odpovědné využívání přírodních zdrojů a udržitelný život prostřednictvím podpory změn ve využití krajiny, environmentálních praktikách podniků a spotřebitelském chování. Partner projektu pro uspořádání seminářů o EUTR

5 Proč jsme tady?

6 Program 10:00 Zahájení semináře 10:10 Nelegální dřevo a jeho dopady (M. K. Jakobsen, NEPCon) 10:20 Co je nařízení o dřevě (M. K. Jakobsen) 11:00 Reakce dřevařského sektoru na nařízení o dřevě (Katie Livesey, BRE) Přestávka na kávu 11:35 Zmírňování rizik a nástroje pro prokázání legality dřeva (M. K. Jakobsen) 12:15 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva (S. Slanina (PEFC ČR), T. Duda (FSC ČR)) 12:45 Nařízení o dřevě z pohledu dovozce dřeva (Katie Livesey, BRE) 13:00 Oběd 13:40 Nařízení o dřevě v praxi - systém náležité péče (M. K. Jakobsen) 14:40 Systém náležité péče společnosti IKEA (P. Domagalski, IKEA) 15:00 Přestávka na kávu 15:20 Nařízení o dřevě z pohledu příslušného orgánu (T. Krejzar, MZe) 15:40 Nařízení o dřevě z pohledu monitorovací organizace (O. Tarabus,NEPCon) 16:00 Diskuse 16:30 Konec semináře

7 Tento seminář finančně podpořil program DFID.

8 Solupracujme! Global Timber Forum Řím 22/23. květen Cílem je silnější mezinárodní spolupráce mezi dřevařskými asociacemi na různých tématech jako například: Zavádění nařízení o dřevě, podobné požadavky má EUTR, Lacey Act a Australian Bill Propagace dřeva jako obnovitelného zdroje a jedinečného přírodního materiálu.

9 module 2 Nelegální těžba a její dopady

10 Problém nelegální těžby Dopady Odlesňování a devastace lesů Nespravedlivá soutěž Ztráta příjmů státu Socialní nerovnost Organizovaný zločin Korupce

11 Problém nelegální těžby Jaký je rozsah problému? Nelegální dřevo představuje 20-40% světové hospodářské produkce dřeva Hodnota nelegálně vytěženého dřeva mld.$/ročně Problém velkého rozsahu Zdroje: EU a UNEP

12 % výrobků na bázi dřeva považovaných za nelegální vyvážených z vybraných zemí, 2007 Zdroj: WWF Austrálie; Globaltimber.co.uk

13 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém V tropických oblastech představuje nelegální dřevo 50-90% celkové těžby Zdroj: UNEP, Interpol

14 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém

15 Role EU v obchodě s nelegálním dřevem ~20% světového nelegálního dřeva končí v EU Podíl exportu dřevařských výrobků do EU: Rusko: 30% Čína: 30% Brazílie: 46% Indonésie: 28% Zdroj: EU a UN Comtrade Database/ LEI of Wagening University and Research Centre

16 module 3 Mezinárodní procesy a legislativa

17 Reakce na nelegální těžbu Aktivity vlád: část řešení Procesy EU FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví) Národní politiky pro nakupování dřeva Legislativa US Lacey Act EU Timber Regulation (nařízení o dřevě) Australian Illegal Logging Prohibition Bill

18 Odpověď EU Akční plán FLEGT Dobrovolné dohody o partnerství (VPAs) Systém zaručující legalitu dřeva (TLAS) Licence FLEGT Důraz na tropické dřevo Současný stav Podespáno 6 dobrovolných dohod (VPAs) Na trhu není žádné FLEGT licencované dřevo!

19 Odpověď EU Akční plán FLEGT FLEGT License FLEGT License

20 Odpověď EU Nařízení o dřevě Poptávka po legálním dřevě Dodávka legálního dřeva

21 module 4 EUTR nařízení o dřevě

22 1 Hráči 1. Přehled SUPPLIER

23 1 Hráči 2. Hospodářský subjekt (operator) Hospodářským subjektem jste pokud: a) Těžíte v lese uvnitř EU: Vlastník lesa/lesní hospodář vykonávající těžbu Těžební společnost kupující dřevo na stojato ; nebo b) Dovážíte ze zemí mimo EU: Uvádíte nebo způsobujete uvádění výrobků zahrnutých v nařízení na trh EU pro další prodej nebo vaše podnikatelské aktivity.

24 1 Hráči 3. Obchodník Obchodníkem jste pokud nakupujete nebo prodáváte nařízením zahrnuté výrobky, které již byly uvedeny na trh EU.

25 1 Hráči 4. Dodavatel Dodavatelem jste pokud sídlíte mimo EU a prodáváte výrobky hospodářskému subjektu na území EU (vyvážíte do EU).

26 2 Rozsah nařízení 1. Jaké výrobky jsou zahrnuty? Prakticky všechny výrobky obsahující papír, lepenku, dřevní vlákno nebo dřevo Kompletní seznam výrobků je přílohou nařízení 995/2010 Identifikace je založená na celní nomenklatuře EU

27 2 Rozsah nařízení 2. Které výrobky NEjsou zahrnuty? Výrobky z odpadového dřeva Sedadla Nábytek, pletené výrobky a papír a celulóza z bambusu Obaly (použité jako obaly jiných výrobků) Tiskoviny

28 3 Povinnosti 1. Pro hospodářské subjekty 1 Je zakázáno uvádění nelegálního dřeva a výrobků z něj na trh 2 Vykonávat náležitou péči prostřednictvím systému náležité péče 3 Udržovat a pravidelně vyhodnocovat systém náležité péče

29 3 Povinnosti 2. Obchodníci Mají být schopni určit: odběratele dodavatele Uchovávat informace po dobu alespoň 5 let Poskytovat informace příslušným orgánům

30 3 Povinnosti 2. Dodavatelé 1 2 Poskytnout informace vyžadované nařízením o dřevě hospodářským subjektům Zajistit, aby výrobky dodané hospodářským subjektům byly legálně vytěžené

31 4 Co je legální? 1. Definice EU Legislativa platná v zemi, kde bylo dřevo vytěženo: Právo k těžbě Daně/poplatky spojené s těžbou Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům Relevantní obchodní a celní předpisy

32 4 Co je legální? 2. Upřesnění přijaté ETTF, NEPCon a FSC 1. Le gal rights to harvest 1.1 Land tenure and management rights Legislation covering land tenure rights, including customary rights as well as management rights that includes the use of legal methods to obtain tenure rights and management rights. It also covers legal business registration and tax registration, including relevant legal required licenses. 1.2 Concession licenses Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession licenses. 1.3 Management and harvesting planning Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities. 1.4 Harvesting permits Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well-known issue in connection with the issuing of harvesting permits. Celé upřesnění najdete na:

33 4 Co je legální? 3. FLEGT a CITES Výrobky s platnou licencí FLEGT nebo CITES jsou považovány za legální. Poznámka: V současnosti neexistují žádné výrobky s platnou licencí FLEGT!

34 5 Co je uvedení na trh? 1. Dovoz z mimoevropských zemí Jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh EU Za účelem distribuce nebo pro komerční účely Za úplatu nebo bezplatně

35 5 Co je uvedení na trh? 2. Dřevo vytěžené v EU Pokud je vytěžené dřevo uvedeno na trh: Vlastníkem lesa/lesním hospodářem vykonávajícím těžbu Těžební společností kupující dřevo na stojato od vlastníka lesa

36 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu Informace Posouzení rizika Zmírnění rizika Zanedbatel né riziko Zanedbatel né riziko

37 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 1. Přístup k informacím Druhy dřevin Dodavatel Množství Dokumenty dokládající soulad s legislativními požadavky Původ Stát, a pokud třeba: Region Koncese

38 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 2. Posouzení rizika Zahrnuje posouzení rizika pro nakupování nelegálního dřeva založené na: Původu Zpracovatelském řetězci Druzích dřevin Riziko může být posouzeno jako zanedbatelné nebo nezanedbatelné.

39 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 3. Zmírnění zjištěného rizika Pokud je riziko nezanedbatelné, je nutno přistoupit k jeho zmírnění: Možnosti zahrnují: Získat dodatečnou dokumentaci o dodavateli, zpracovatelském řetězci nebo lesním majetku Provést ověřovací audit dodavatele nebo lesního majetku Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný nebo ověřený materiál/výrobky X

40 7 Kde najít pravidla? 1. Oficiální informace EU

41 module 5 Zavádění a hybatelé

42 1 Zavádění EUTR 1. Přehled Zdroj: ProForest

43 1 Zavádění EUTR 2. Evropská komise Formuluje nařízení o dřevě (995/2010) a prováděcí vyhlášky Poskytuje oficální návod/vysvětlení Uznává kontrolní organizace Řeší stížnosti zájmových stran Řídí a kontroluje zavádění

44 1 Zavádění EUTR 3. Pověřené orgány Jmenované v každém členském státě Kontrolují hospodářské subjekty v dané zemi Kontrolují kontrolní organizace Stav: Všechny státy EU jmenovaly pověřené orgány. Jejich připravenost naplnit svoji roli v zavádění EUTR se liší.

45 1 Zavádění EUTR 4. Kontrolní organizace Uznány Evropskou komisí Udržují a pravidelně hodnotí vlastní systém náležité péče Zvyšují odbornou připravenost hospodářských subjektů Ověřují správné použití svého systému náležité péče hospodářskými subjekty V případě opakovaného nebo závažného pochybení ze strany hospodářských subjektů oznamují tuto skutečnost příslušným orgánům. Stav: Žádná kontrolní organizace nebyla dosud uznána. Několik členů ETTF a NEPCon zažádali o uznání.

46 2 Interpol a UNEP 1. Inciativa LEAF Law Enforcement Assistance for Forests Zacíleno na lesní mafii" Vynucování národních legislativ Sledování finančních toků Používá moderní metody jako je satelitní sledování a DNA dřeva

47

48 3 Soukromý sektor - korporace 1. Legalita dřeva jako minimální požadavek Obchodní řetězce dbají o svou pověst před spotřebiteli Politiky nákupu požadují minimálně legální původ, často více! Soukromí investoři požadují legalitu

49 3 Ekologické organizace 1. Americká Environmental investigation agency a případ Gibson

50 3 Ekologické organizace 3. Greenpeace a případ Barbie

51 module 6 Úloha certifikace

52 1 EUTR a certifikační systémy 1. Nejsou důkazem legality Nařízení o dřevě oficiálně neuznává žádnou certifikaci třetí stranou za důkaz legality. Nicméně EUTR uznává, že některé certifikační systémy mohou být použity pro posouzení rizika a jeho zmírňování.

53 1 EUTR a certifikační systémy 2. Nařízení o dřevu: (19) V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s použitelnými právními předpisy.. (zvýrazněno přednášejícím)

54 1 EUTR a certifikační systémy - požadavky 3. Prováděcí vyhláška (607/2012): Veřejně dostupné požadavky zahrnující legalitu Kontrola třetí stranou každých 12 měsíců, včetně auditů na místě Systém sledování původu ověřený třetí stranou Systém zabraňující pronikání nelegální hmoty ověřený třetí stranou

55 2 Požadavky na certifikační systémy 1. Klíčová otázka Snižuje certifikační systém účinně riziko, že materiál je nelegálního původu? Na úrovni lesního hospodaření a těžby Na úrovni obchodu a dopravy Na úrovni zpracovatelského řetězce (CoC) pronikání nekontrolovaného a nelegálního

56 3 Typy certifikačních systémů 1. Systémy pro ověření lesní legality Systémy používají různé přístupy a pokrývají různé aspekty EUTR. 1. Certifikace lesního hospodaření Certifikace lesního hospodaření FSC Certifikace lesního hospodaření PEFC 2. Systémy ověření lesní legality RA Verification of Legal Compliance (VLC) BV OLB Certisource CLAS SCS Legal Harvest Verification 3. Certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) Certifikace zpracovatelského řetězce FSC Certifikace zpracovatelského řetězce PEFC 4. Certifikační systémy náležité péče NEPCon LegalSource FSC Controlled Wood

57 3 Typy certifikačních systémů 2. standard LegalSouce společnosti NEPCon Standard pro náležitou péči vytvořený pro soulad s požadavky EUTR Může být použit pro hospodářské subjekty vytvářející systém náležité péče i pro dodavatele ze zemí mimo EU Je založen na stejných principech jako EUTR přístup k informacím, posouzení rizika a zmírnění zjištěného rizika.

58 4 Hodnocení certifikačních systémů 1. Hodnocení ETTF a Proforest V souladu s požadavky na legalitu Rainforest Alliance VLC Soil Association SCS Legal Harvest Verification NEPCon Legal Standard Mezery v požadavcích na legalitu FSC PEFC GFS Wood Tracking Programme Bureau Veritas OLB Rainforest Alliance VLO Certisource Hodnoceno v říjnu 2012 některé systémy byly od té doby doplněny a aktualizovány. Studie se zaměřila na popis systémů. Nebyla hodnocena jejich aplikace v praxi.

59 4 Hodnocení certifikačních systémů 2. Certifikační systémy Běžnější ve vysoce rizikových oblastech Nedávno aktualizován v oblastech: Minoritní komponenty (Minor components) Informace o zemi původu Řízení vedlejších produktů Obchod a cla Upřesnění definice legality (LH/CW) Stále je používán Pre-consumer reclaimed materiál Nové verze standardů COC a CW jsou očekávány v roce 2013 Méně běžný ve vysoce rizikových oblastech Probíhá revize standardu CoC pro shodu s EUTR Stále uznává jiné systémy nesouladné s EUTR Slabé požadavky pro míšení necertifikovaného a certifikovaného materiálu Obecná definice legality

60 4 Hodnocení certifikačních systémů 3. Výzvy pro certifikační systémy Znalost země původu a druhů dřevin Neshodný materiál v certifikovaných výrobcích (např. minoritní komponenty, pre-consumer reclaimed) Uznávání dalších, neshodných certifikačních systémů (PEFC jako zastřešující systém) Riziko kontaminace zpracovatelského řetězce Zajistit, aby požadavky byly certifikovanými subjekty zavedeny

61 5 EUTR a certifikační systémy 1. Využití certifikovaných vstupů pro soulad s EUTR Nejde o jednoznačný důkaz legálnosti Mohou být využity při posouzení rizik Mohou indikovat nízké riziko, pokud je certifikační systém v souladu s požadavky Mohou být použity exportéry do EU jako evidence legality

62 5 EUTR a certifikační systémy 2. Závěrem Zaměřme se na certifikační status výrobku, nikoliv dodavatele! Důvěryhodná certifikace může být použita jako indikátor nízkého rizika EUTR zřejmě zvýší poptávku po certifikaci. Nakupovat certifikovaný materiál může být v některých situacích jediným reálným řešením jak zmírnit riziko

63 module 7 Proces náležité péče

64 Proces náležité péče Založeno na systémech náležité péče ETTF a NEPCon a standardu LegalSource.

65 Systém náležité péče Krok za krokem k náležité péči Krok 1: Buďte v souladu s požadavky na řízení kvality Krok 2: Poznejte svůj dodavatelský řetězec Krok 3: Posuďte riziko v dodavatelském řetězci Krok 4: Zmírněte zjištěné riziko

66 Návod k náležité péči Krok za krokem Přehledně krok za krokem k náležité péči Může být použit hospodářskými subjekty, obchodníky i auditory Due Diligence Guidelines (DD-01)

67 Zavázat se k nakupování legálního materiálu Zavést odpovědnosti a zajistit kompetentnost personálu Zavést monitoring funkčnosti systému Definovat rozsah dodavatelského řetězce a výrobků Vyhodnotit informace o dodavatelském řetězci Identifikovat rizika: na úrovni lesního hospodaření na úrovni dodavatelského řetězce rizika míšení Upřesnit zjištěná rizika 1 Řízení kvality Správa dodavatelského řetězce Posouzení rizika Zmírnění rizik Záznamy o informacích z řetězce: původ dodavatelé Druhy dřevin Dokumentace k legalitě Sběr dodatečných informací o řetězci Způsoby zmírnění rizik Dodatečná dokumentace Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný materiál Ověřovací audity u dodavatelů

68 1 Krok Systém řízení kvality

69 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality Cíle požadavků na řízení kvality Vytvořit účinný rámec pro provádění náležité péče Umožnit systematické a konzistentní zavedení systému náležité péče a monitoring jeho funkčnosti

70 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Nenakupovat nelegální* dřevo Schválený na úrovni vedení společnosti Veřejně dostupný *Pro připomenutí: porušení národní legislativy nebo mezinárodních dohod

71 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Policy template (DD-03)

72 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.2 Odpovědnosti a pravomoci Jmenovat jednu osobu, která má za systém celkovou odpovědnost Má dostatečnou autoritu Pro všechny požadavky jsou definovány odpovědné osoby s odpovídajícími kompetencemi

73 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.3 Vytvořit směrnice Písemně zpracované směrnice/procedury Dostupné auditorům Uchovávání záznamů alespoň 5 let Due Diligence Manual Template (DD-02 )

74 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.4 Monitoring funkčnosti systému Interně Interní audity Externě Monitoring dodavatelů

75 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Definujte rozsah pro zavádění systému náležité péče 1. Dodavatelský řetězec 2. Výrobky 3. Druhy dřevin

76 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Co když podnik nezahrne do rozsahu systému všechny výrobky/materiál, se kterým zachází/obchoduje? Hospodářské subjekty musí zahrnout všechny výrobky obsažené v EUTR, které nakupují ze zemí mimo EU. Dodavatelé mohou omezit rozsah na výrobky prodávané do EU. Dodavatelé musí zajistit fyzickou separaci výrobků, který není zahrnut do rozsahu.

77 2 Krok Správa dodavatelského řetězce

78 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Informace o dodavatelském řetězci jsou klíčové.

79 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Tyto informace musí být stále známé a zdokumentované (6.1): Typ výrobku Druhy dřevin Objem/množství Země původu Dodavatelé (1. stupně) Odběratelé (neplatí pro obchodní řetězce) Certifikační status/status ověření

80 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Supplier Management Form (DD-04) >Link

81 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Hodnocení informací. Kdy jich máme dost? V závislosti na riziku Chybí nám některé informace? Můžeme informacím důvěřovat? korupce Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

82 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Supplier information form (DD-05) > Link

83 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Dodavatel musí: Informovat pokud se změní dodavatelský řetězec nebo původ výrobků/materiálu Umožnit průběh auditů Poskytnout auditorům přístup k záznamům a evidencím

84 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Sběr informací se dělá pro účely posouzení rizika NE sama pro sebe! Náležitá péče je založena na skutečné praxi NE na dokumentech

85 Posouzení 3 rizika v dodavatelském Krok řetězci

86 3 Krok Posouzení rizika Cíle posouzení rizika Vyhodnotit riziko, že výrobek/materiál je: Nelegálně vytěžen Nelegálně přepravován/obchodován NEBO Smíšen s materiálem s nelegálním nebo neznámým původem Upřesnit riziko na úroveň, která umožní účinné zmírnění rizika.

87 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Posouzení informací dodavatele Mezery v informacích Nedostatek informací Integrita informací Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

88 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Složité dodavatelské řetězce Podstatou je schopnost sledovat dřevo ve výrobku zpět k místu jeho těžby. Existence neznámých kroků v dodavatelském řetězci musí vést k závěru, že riziko není zanedbatelné. Kilde: EU EUTR Guidance, únor 2013

89 3 Krok Posouzení rizika 3.2 Rozřazení informací z dodavatelského řetězce Origin Info Certifi cation Certifikační status Země původu Druhy dřevin Mezery v informacích Mezery v informacích

90 KATEGORIE RIZIKA 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: dotazník Typ rizika Riziko # Otázka posouzení rizika Návod Klíč k výsledku posouzení Doporučen é zmírnění rizika 1 Je posuzovaný výrobek /materiál zahrnut v platné licenci FLEGT? See the EFI portal for a current status of countries with VPA and FLEGT licence agreements: Before material with a FLEGT license should be placed on the market it should be assured that the license is correct and that the product has been imported to the EU according to the licence rules. Pokud ANO = výrobek/materiál má výjimku NE = jděte na otázku 2 NA 2 Neexistují žádné sankce na dovoz nebo vývoz dřeva ze strany Rady bezpečnosti OSN nebo Rady Evropy? Under Chapter VII of the Charter, the UN Security Council can take enforcement measures to maintain or restore international peace and security. Such measures range from economic and/or other sanctions not involving the use of armed force to international military action. A list of all UN sanctions can be found here: ANO = jděte na otázku 3 NE = výrobek/materiál nesmí být dovážen do EU SREP The European External Action Services website contains relevant information about EU sanctions:

91 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: indikátory pro určení původu dřeva Evidence nelegální těžby Korupce: Transparency International (CPI) Správa a prosazování zákonů Známé případy nelegální těžby Druhy dřevin Global Forest Registry

92 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: Kdy může být riziko nelegálního původu dřeva považováno za nízké? Silný a účinný systém vydávání koncesí a povolení k těžbě, a dobré prosazování legislativy v oblasti lesního hospodaření, a žádné (nebo velmi omezené) zprávy o nelegální těžbě, a nízká míra korupce

93 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: indikátory pro dodavatelský řetězec Složitost dodavatelského řetězce Známé případy nelegálních aktivit v dodavatelském řetězci Korupce Nedostatek informací o dodavatelském řetězci Malá transparentnost Nízká úroveň informací nebo dokumentace

94 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika : Kdy může být riziko v dodavatelském řetězci považováno za nízké? Evidence funkčního systému sledování cesty výrobku/materiálu, který může vyloučit míšení a záměnu materiálu, a Evidence shody s legislativou v oblasti zpracování, dopravy a správy cel

95 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika (pokračování) Je založeno na identifikaci rizika v příloze 1a příručky due diligence guidelines Série otázek v dotazníku Výsledkem je nízké nebo specifikované riziko Risk identification checklist (DD-01 Annex 1a) > Link

96 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika Kdy lze riziko považovat za nezanedbatelné? Zanedbatelné Náhodné nebo výjimečné porušení. Výjimečné porušení způsobené specifickou, vzácně se vyskytující situací, která se pravděpodobně nebude opakovat. Rozsah a negativní dopady (ekologické, sociální a ekonomické) jsou omezené v čase a prostoru. Nezanedbatelné Opakované a systematické porušení. Všední nelegální činnost. Porušení, která jsou v daném sektoru obecně známá. Má značný negativní dopad na životní prostředí, sociální podmínky nebo ekonomiku. Zvažuje se rozsah a dopad nelegálních aktivit

97 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Risk specification table (DD-01 Annex 2b) 1. Právo k těžbě 2. Daně/poplatky spojené s těžbou 3. Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí 4. Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům 5. Relevantní obchodní a celní předpisy

98 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Nelegální těžba příklady na úrovni lesa Těžba v chráněných územích bez řádného povolení Těžba chráněných druhů dřevin Těžba na zakázaných místech např. příkrých svazích, březích vodních toků a v prameništích Těžba dřeva nad množství povolené pro danou koncesi Těžba dřeva v nepovolených dimenzích nebo mimo schválené druhy dřevin Porušení práv třetích stran Krádež dřeva Porušení zákona, úplatek či podvod ve výběrovém řízení Nelegální dokumentace (včetně obchodních dokladů)

99 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Obchod a přeprava 1.1 Klasifikace druhů, množství a kvality 1.2 Obchod a přeprava 1.3 Offshore trading a transférové ceny 1.4 Celní předpisy 1.5 CITES

100 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Nelegální těžba příklady na úrovni dodavatelského řetězce Dřevo přepravované nebo zpracovávané v rozporu se zákonem Porušení mezinárodních obchodních dohod (CITES) Selhání při placení legálně předepsaných daní a poplatků Nelegální transférové ceny (e.g. pro přesun zisku do daňových rájů) Snaha hlásit neúplné množství nebo jiné druhy dřevin a sortimenty za účelem nižšího zdanění Porušení celních předpisů

101 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika

102 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.1 Určete opatření ke zmírnění rizika Spolupracujte úzce s dodavateli Změňte dodavatele Nakupujte certifikovaný nebo ověřený materiál Získejte dodatečnou dokumentaci o dodavateli, dodavatelském řetězci nebo lesním majetku Proveďte audit pro ověření legálnosti u dodavatele nebo na lesním majetku

103 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.2 Opatření ke zmírnění rizika: příklad Určení rizika: Riziko v dodavatelském řetězci Hodnocení dodavatelů: Vyhodnocení výsledků opatření Upřesnění rizika: Míšení při výrobě Zmírnění rizika: Zavést CoC systém

104 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik Hodnocení dodavatelů Supplier Evaluation Guidelines (DD-01 Annex 4) Evaluation Report Template (LS-04)

105 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik: Ověřovací audity u dodavatele Cíle ověřovacích auditů: 1. Posoudit systém náležité péče v dodavatelských řetězcích 2. Zmírnění rizika Založen na vzorkování: ověřit, zda je systém náležité péče dobře zaveden a je funkční Audity zahrnují všechen materiál/výrobky nebo všechny lesní majetky (nevzorkuje se) pro ověření legality v dodavatelském řetězci nebo na úrovni lesního majetku

106

107 module 8 Co dál?

108 8 Krok Co dál? Jste operátor? Obchodník? Potřebujete systém náležité péče? Potřebujete školení pro zaměstnance, dodavatele? Potřebujete posoudit rizika nebo navrhnout opatření na zmírnění rizika? Potřebujete hodnocení dodavatelů? Potřebujete certifikaci CoC a/nebo náležité péče LegalSource?

109 8 Krok Program LegalSource? Školení LegalSource Hodnocení dodavatelů LegalSource Certifikace LegalSource

110 8 Krok Co dál? 8.1 Použijte nástroje náležité péče, návody, příručky

111 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy

112 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy Kurz náležité péče Kickstarter 10. září 2013, Brno, Otevřená zahrada Max 20 účastníků Rezervace na Možnost individuálních firemních školení a konzultací

113 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace

114 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace Ověření legálnosti Certifikace odpovědného LH

115 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Pracujte se svými dodavateli

116 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Definice rozsahu Pracujte se svými dodavateli Příprava hodnocení Školení a vytváření kompetencí Zavedení náležité péče Hodnocení dodavatelů druhou nebo třetí stranou Vyžádejte si odpovídající informace a kontrolujte jejich kvalitu a platnost Kontrola na místě Závěrečné hodnocení

117 8 Krok Co dál? 8.4 Vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů

118 8 Krok Co dál? 8.5 Další informace a aktuality

119 8 Kontaktujte nás NEPCon partner společnosti Rainforest Alliance Kontaktní osoby: Mgr. Michal Rezek, Ing. Ondřej Tarabus Údolní 33, Brno Tel: (Michal Rezek), (Ondřej Tarabus) Kontaktní osoba pro Slovensko Ing. Juraj Tužinský Tel:

120

Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013

Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013 Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013 Hlavní témata Standardy a dokumenty Důležité termíny Hlavní změny Struktura dokumentace Normativní: Informativní: PEFC ST 2002:2010

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

I. Myšlenka certifikace

I. Myšlenka certifikace Certifikace lesů I. Myšlenka certifikace V posledních desetiletích vzrůstá tlak rostoucí části veřejnosti - spotřebitelů a zpracovatelů dřeva na vlastníky lesů,aby respektovali principy TUH v lesích Dodržování

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost(registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0018.) za přispění finančních prostředků EU a státního

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Předmluva Manuál Nařízení o dřevě je určen pro zaměstnance a subjekty, kteří mají na starosti nebo se zabývají obchodem

Více

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 1 Oblast působnosti Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police,

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík IT v interním auditu 2 Úrovně poznání 1 2 3 4 Politiky Dokumentace a evidence Reálně implementované procesy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška BIST GigaCon 2006 Datum: 23-24 Říjen 2006, Místo: Praha, Hotel Pyramida http://gigacon.org/cz/conferences/gigacon/bin.html Slide2 Obsah Lesk Elektronická

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti JUDr. Jakub KRÁL Brno, 23. 4. 2014 Osnova Důvody přípravy nové legislativy Proces přípravy nového zákona Evropská databanka zdravotnických

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Charakter a zvláštnosti lesní výroby a lesního hospodářství

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika RA-Cert Division Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.rainforest-alliance.org Certifikační audit byl vykonán: Lesní hospodářství 2013 Roční

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Základní popis https://icompllex.com

Základní popis https://icompllex.com Základní popis https://icompllex.com icompllex IT řešení funkce compliance Moderní webová aplikace k zajištění funkce compliance finančními institucemi. icompllex představuje robustní vysoce efektivní

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Ochrana spotřebitelů z pohledu Německa a Evropy. Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel 29. duben 2015

Ochrana spotřebitelů z pohledu Německa a Evropy. Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel 29. duben 2015 Ochrana spotřebitelů z pohledu Německa a Evropy 29. duben 2015 Co je to politika ochrany spotřebitele? Dva směry Ochrana spotřebitelů Doplněk svobod trhu Reakce na rizika Základem je všeobecný konsensus

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

FSC Online Claims Platform

FSC Online Claims Platform FSC Online Claims Platform Online evidence zboží Tomáš Duda (FSC ČR) Co je OCP? OCP je online nástroj pro držitele certifikátu Internet OCP je vytvořeno pro firmy všech velikostí a je přístupné kdykoliv

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva Typ dokumentu: mezinárodní standard FSC Sféra působnosti: mezinárodní Stav dokumentu: konečná verze Datum: 1. říjen 2004 Odpovědný orgán: Mezinárodní centrum FSC Schvalovací orgán: Správní rada FSC Kontaktní

Více

Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Dočtete se o novele energetického zákona, která vejde v platnost již 1. července

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více