Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)"

Transkript

1 Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

2 module 1 Přivítání a program

3 Evropská federace obchodu se dřevem Založena v roce 2009 po sloučení několika organizací orientovaných na listnaté, jehličnaté dřevo a aglomerované materiály V roce 2014 proběhne plná fůze s asociací obchodu se dřevem FEBO; Federace reprezentuje 10 evropských zemí s významným dovozem dřeva; Nizozemí, Velká Británie, Španělsko, Belgie, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Norsko a Dánsko FEBO přidá Švédsko, Finsko, Rakousko, Lucembursko a Švýcarsko

4 NEPCon: nezisková organizace Organizace s cílem: prosazovat odpovědné využívání přírodních zdrojů a udržitelný život prostřednictvím podpory změn ve využití krajiny, environmentálních praktikách podniků a spotřebitelském chování. Partner projektu pro uspořádání seminářů o EUTR

5 Proč jsme tady?

6 Program 10:00 Zahájení semináře 10:10 Nelegální dřevo a jeho dopady (M. K. Jakobsen, NEPCon) 10:20 Co je nařízení o dřevě (M. K. Jakobsen) 11:00 Reakce dřevařského sektoru na nařízení o dřevě (Katie Livesey, BRE) Přestávka na kávu 11:35 Zmírňování rizik a nástroje pro prokázání legality dřeva (M. K. Jakobsen) 12:15 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva (S. Slanina (PEFC ČR), T. Duda (FSC ČR)) 12:45 Nařízení o dřevě z pohledu dovozce dřeva (Katie Livesey, BRE) 13:00 Oběd 13:40 Nařízení o dřevě v praxi - systém náležité péče (M. K. Jakobsen) 14:40 Systém náležité péče společnosti IKEA (P. Domagalski, IKEA) 15:00 Přestávka na kávu 15:20 Nařízení o dřevě z pohledu příslušného orgánu (T. Krejzar, MZe) 15:40 Nařízení o dřevě z pohledu monitorovací organizace (O. Tarabus,NEPCon) 16:00 Diskuse 16:30 Konec semináře

7 Tento seminář finančně podpořil program DFID.

8 Solupracujme! Global Timber Forum Řím 22/23. květen Cílem je silnější mezinárodní spolupráce mezi dřevařskými asociacemi na různých tématech jako například: Zavádění nařízení o dřevě, podobné požadavky má EUTR, Lacey Act a Australian Bill Propagace dřeva jako obnovitelného zdroje a jedinečného přírodního materiálu.

9 module 2 Nelegální těžba a její dopady

10 Problém nelegální těžby Dopady Odlesňování a devastace lesů Nespravedlivá soutěž Ztráta příjmů státu Socialní nerovnost Organizovaný zločin Korupce

11 Problém nelegální těžby Jaký je rozsah problému? Nelegální dřevo představuje 20-40% světové hospodářské produkce dřeva Hodnota nelegálně vytěženého dřeva mld.$/ročně Problém velkého rozsahu Zdroje: EU a UNEP

12 % výrobků na bázi dřeva považovaných za nelegální vyvážených z vybraných zemí, 2007 Zdroj: WWF Austrálie; Globaltimber.co.uk

13 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém V tropických oblastech představuje nelegální dřevo 50-90% celkové těžby Zdroj: UNEP, Interpol

14 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém

15 Role EU v obchodě s nelegálním dřevem ~20% světového nelegálního dřeva končí v EU Podíl exportu dřevařských výrobků do EU: Rusko: 30% Čína: 30% Brazílie: 46% Indonésie: 28% Zdroj: EU a UN Comtrade Database/ LEI of Wagening University and Research Centre

16 module 3 Mezinárodní procesy a legislativa

17 Reakce na nelegální těžbu Aktivity vlád: část řešení Procesy EU FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví) Národní politiky pro nakupování dřeva Legislativa US Lacey Act EU Timber Regulation (nařízení o dřevě) Australian Illegal Logging Prohibition Bill

18 Odpověď EU Akční plán FLEGT Dobrovolné dohody o partnerství (VPAs) Systém zaručující legalitu dřeva (TLAS) Licence FLEGT Důraz na tropické dřevo Současný stav Podespáno 6 dobrovolných dohod (VPAs) Na trhu není žádné FLEGT licencované dřevo!

19 Odpověď EU Akční plán FLEGT FLEGT License FLEGT License

20 Odpověď EU Nařízení o dřevě Poptávka po legálním dřevě Dodávka legálního dřeva

21 module 4 EUTR nařízení o dřevě

22 1 Hráči 1. Přehled SUPPLIER

23 1 Hráči 2. Hospodářský subjekt (operator) Hospodářským subjektem jste pokud: a) Těžíte v lese uvnitř EU: Vlastník lesa/lesní hospodář vykonávající těžbu Těžební společnost kupující dřevo na stojato ; nebo b) Dovážíte ze zemí mimo EU: Uvádíte nebo způsobujete uvádění výrobků zahrnutých v nařízení na trh EU pro další prodej nebo vaše podnikatelské aktivity.

24 1 Hráči 3. Obchodník Obchodníkem jste pokud nakupujete nebo prodáváte nařízením zahrnuté výrobky, které již byly uvedeny na trh EU.

25 1 Hráči 4. Dodavatel Dodavatelem jste pokud sídlíte mimo EU a prodáváte výrobky hospodářskému subjektu na území EU (vyvážíte do EU).

26 2 Rozsah nařízení 1. Jaké výrobky jsou zahrnuty? Prakticky všechny výrobky obsahující papír, lepenku, dřevní vlákno nebo dřevo Kompletní seznam výrobků je přílohou nařízení 995/2010 Identifikace je založená na celní nomenklatuře EU

27 2 Rozsah nařízení 2. Které výrobky NEjsou zahrnuty? Výrobky z odpadového dřeva Sedadla Nábytek, pletené výrobky a papír a celulóza z bambusu Obaly (použité jako obaly jiných výrobků) Tiskoviny

28 3 Povinnosti 1. Pro hospodářské subjekty 1 Je zakázáno uvádění nelegálního dřeva a výrobků z něj na trh 2 Vykonávat náležitou péči prostřednictvím systému náležité péče 3 Udržovat a pravidelně vyhodnocovat systém náležité péče

29 3 Povinnosti 2. Obchodníci Mají být schopni určit: odběratele dodavatele Uchovávat informace po dobu alespoň 5 let Poskytovat informace příslušným orgánům

30 3 Povinnosti 2. Dodavatelé 1 2 Poskytnout informace vyžadované nařízením o dřevě hospodářským subjektům Zajistit, aby výrobky dodané hospodářským subjektům byly legálně vytěžené

31 4 Co je legální? 1. Definice EU Legislativa platná v zemi, kde bylo dřevo vytěženo: Právo k těžbě Daně/poplatky spojené s těžbou Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům Relevantní obchodní a celní předpisy

32 4 Co je legální? 2. Upřesnění přijaté ETTF, NEPCon a FSC 1. Le gal rights to harvest 1.1 Land tenure and management rights Legislation covering land tenure rights, including customary rights as well as management rights that includes the use of legal methods to obtain tenure rights and management rights. It also covers legal business registration and tax registration, including relevant legal required licenses. 1.2 Concession licenses Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession licenses. 1.3 Management and harvesting planning Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities. 1.4 Harvesting permits Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well-known issue in connection with the issuing of harvesting permits. Celé upřesnění najdete na:

33 4 Co je legální? 3. FLEGT a CITES Výrobky s platnou licencí FLEGT nebo CITES jsou považovány za legální. Poznámka: V současnosti neexistují žádné výrobky s platnou licencí FLEGT!

34 5 Co je uvedení na trh? 1. Dovoz z mimoevropských zemí Jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh EU Za účelem distribuce nebo pro komerční účely Za úplatu nebo bezplatně

35 5 Co je uvedení na trh? 2. Dřevo vytěžené v EU Pokud je vytěžené dřevo uvedeno na trh: Vlastníkem lesa/lesním hospodářem vykonávajícím těžbu Těžební společností kupující dřevo na stojato od vlastníka lesa

36 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu Informace Posouzení rizika Zmírnění rizika Zanedbatel né riziko Zanedbatel né riziko

37 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 1. Přístup k informacím Druhy dřevin Dodavatel Množství Dokumenty dokládající soulad s legislativními požadavky Původ Stát, a pokud třeba: Region Koncese

38 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 2. Posouzení rizika Zahrnuje posouzení rizika pro nakupování nelegálního dřeva založené na: Původu Zpracovatelském řetězci Druzích dřevin Riziko může být posouzeno jako zanedbatelné nebo nezanedbatelné.

39 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 3. Zmírnění zjištěného rizika Pokud je riziko nezanedbatelné, je nutno přistoupit k jeho zmírnění: Možnosti zahrnují: Získat dodatečnou dokumentaci o dodavateli, zpracovatelském řetězci nebo lesním majetku Provést ověřovací audit dodavatele nebo lesního majetku Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný nebo ověřený materiál/výrobky X

40 7 Kde najít pravidla? 1. Oficiální informace EU

41 module 5 Zavádění a hybatelé

42 1 Zavádění EUTR 1. Přehled Zdroj: ProForest

43 1 Zavádění EUTR 2. Evropská komise Formuluje nařízení o dřevě (995/2010) a prováděcí vyhlášky Poskytuje oficální návod/vysvětlení Uznává kontrolní organizace Řeší stížnosti zájmových stran Řídí a kontroluje zavádění

44 1 Zavádění EUTR 3. Pověřené orgány Jmenované v každém členském státě Kontrolují hospodářské subjekty v dané zemi Kontrolují kontrolní organizace Stav: Všechny státy EU jmenovaly pověřené orgány. Jejich připravenost naplnit svoji roli v zavádění EUTR se liší.

45 1 Zavádění EUTR 4. Kontrolní organizace Uznány Evropskou komisí Udržují a pravidelně hodnotí vlastní systém náležité péče Zvyšují odbornou připravenost hospodářských subjektů Ověřují správné použití svého systému náležité péče hospodářskými subjekty V případě opakovaného nebo závažného pochybení ze strany hospodářských subjektů oznamují tuto skutečnost příslušným orgánům. Stav: Žádná kontrolní organizace nebyla dosud uznána. Několik členů ETTF a NEPCon zažádali o uznání.

46 2 Interpol a UNEP 1. Inciativa LEAF Law Enforcement Assistance for Forests Zacíleno na lesní mafii" Vynucování národních legislativ Sledování finančních toků Používá moderní metody jako je satelitní sledování a DNA dřeva

47

48 3 Soukromý sektor - korporace 1. Legalita dřeva jako minimální požadavek Obchodní řetězce dbají o svou pověst před spotřebiteli Politiky nákupu požadují minimálně legální původ, často více! Soukromí investoři požadují legalitu

49 3 Ekologické organizace 1. Americká Environmental investigation agency a případ Gibson

50 3 Ekologické organizace 3. Greenpeace a případ Barbie

51 module 6 Úloha certifikace

52 1 EUTR a certifikační systémy 1. Nejsou důkazem legality Nařízení o dřevě oficiálně neuznává žádnou certifikaci třetí stranou za důkaz legality. Nicméně EUTR uznává, že některé certifikační systémy mohou být použity pro posouzení rizika a jeho zmírňování.

53 1 EUTR a certifikační systémy 2. Nařízení o dřevu: (19) V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s použitelnými právními předpisy.. (zvýrazněno přednášejícím)

54 1 EUTR a certifikační systémy - požadavky 3. Prováděcí vyhláška (607/2012): Veřejně dostupné požadavky zahrnující legalitu Kontrola třetí stranou každých 12 měsíců, včetně auditů na místě Systém sledování původu ověřený třetí stranou Systém zabraňující pronikání nelegální hmoty ověřený třetí stranou

55 2 Požadavky na certifikační systémy 1. Klíčová otázka Snižuje certifikační systém účinně riziko, že materiál je nelegálního původu? Na úrovni lesního hospodaření a těžby Na úrovni obchodu a dopravy Na úrovni zpracovatelského řetězce (CoC) pronikání nekontrolovaného a nelegálního

56 3 Typy certifikačních systémů 1. Systémy pro ověření lesní legality Systémy používají různé přístupy a pokrývají různé aspekty EUTR. 1. Certifikace lesního hospodaření Certifikace lesního hospodaření FSC Certifikace lesního hospodaření PEFC 2. Systémy ověření lesní legality RA Verification of Legal Compliance (VLC) BV OLB Certisource CLAS SCS Legal Harvest Verification 3. Certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) Certifikace zpracovatelského řetězce FSC Certifikace zpracovatelského řetězce PEFC 4. Certifikační systémy náležité péče NEPCon LegalSource FSC Controlled Wood

57 3 Typy certifikačních systémů 2. standard LegalSouce společnosti NEPCon Standard pro náležitou péči vytvořený pro soulad s požadavky EUTR Může být použit pro hospodářské subjekty vytvářející systém náležité péče i pro dodavatele ze zemí mimo EU Je založen na stejných principech jako EUTR přístup k informacím, posouzení rizika a zmírnění zjištěného rizika.

58 4 Hodnocení certifikačních systémů 1. Hodnocení ETTF a Proforest V souladu s požadavky na legalitu Rainforest Alliance VLC Soil Association SCS Legal Harvest Verification NEPCon Legal Standard Mezery v požadavcích na legalitu FSC PEFC GFS Wood Tracking Programme Bureau Veritas OLB Rainforest Alliance VLO Certisource Hodnoceno v říjnu 2012 některé systémy byly od té doby doplněny a aktualizovány. Studie se zaměřila na popis systémů. Nebyla hodnocena jejich aplikace v praxi.

59 4 Hodnocení certifikačních systémů 2. Certifikační systémy Běžnější ve vysoce rizikových oblastech Nedávno aktualizován v oblastech: Minoritní komponenty (Minor components) Informace o zemi původu Řízení vedlejších produktů Obchod a cla Upřesnění definice legality (LH/CW) Stále je používán Pre-consumer reclaimed materiál Nové verze standardů COC a CW jsou očekávány v roce 2013 Méně běžný ve vysoce rizikových oblastech Probíhá revize standardu CoC pro shodu s EUTR Stále uznává jiné systémy nesouladné s EUTR Slabé požadavky pro míšení necertifikovaného a certifikovaného materiálu Obecná definice legality

60 4 Hodnocení certifikačních systémů 3. Výzvy pro certifikační systémy Znalost země původu a druhů dřevin Neshodný materiál v certifikovaných výrobcích (např. minoritní komponenty, pre-consumer reclaimed) Uznávání dalších, neshodných certifikačních systémů (PEFC jako zastřešující systém) Riziko kontaminace zpracovatelského řetězce Zajistit, aby požadavky byly certifikovanými subjekty zavedeny

61 5 EUTR a certifikační systémy 1. Využití certifikovaných vstupů pro soulad s EUTR Nejde o jednoznačný důkaz legálnosti Mohou být využity při posouzení rizik Mohou indikovat nízké riziko, pokud je certifikační systém v souladu s požadavky Mohou být použity exportéry do EU jako evidence legality

62 5 EUTR a certifikační systémy 2. Závěrem Zaměřme se na certifikační status výrobku, nikoliv dodavatele! Důvěryhodná certifikace může být použita jako indikátor nízkého rizika EUTR zřejmě zvýší poptávku po certifikaci. Nakupovat certifikovaný materiál může být v některých situacích jediným reálným řešením jak zmírnit riziko

63 module 7 Proces náležité péče

64 Proces náležité péče Založeno na systémech náležité péče ETTF a NEPCon a standardu LegalSource.

65 Systém náležité péče Krok za krokem k náležité péči Krok 1: Buďte v souladu s požadavky na řízení kvality Krok 2: Poznejte svůj dodavatelský řetězec Krok 3: Posuďte riziko v dodavatelském řetězci Krok 4: Zmírněte zjištěné riziko

66 Návod k náležité péči Krok za krokem Přehledně krok za krokem k náležité péči Může být použit hospodářskými subjekty, obchodníky i auditory Due Diligence Guidelines (DD-01)

67 Zavázat se k nakupování legálního materiálu Zavést odpovědnosti a zajistit kompetentnost personálu Zavést monitoring funkčnosti systému Definovat rozsah dodavatelského řetězce a výrobků Vyhodnotit informace o dodavatelském řetězci Identifikovat rizika: na úrovni lesního hospodaření na úrovni dodavatelského řetězce rizika míšení Upřesnit zjištěná rizika 1 Řízení kvality Správa dodavatelského řetězce Posouzení rizika Zmírnění rizik Záznamy o informacích z řetězce: původ dodavatelé Druhy dřevin Dokumentace k legalitě Sběr dodatečných informací o řetězci Způsoby zmírnění rizik Dodatečná dokumentace Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný materiál Ověřovací audity u dodavatelů

68 1 Krok Systém řízení kvality

69 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality Cíle požadavků na řízení kvality Vytvořit účinný rámec pro provádění náležité péče Umožnit systematické a konzistentní zavedení systému náležité péče a monitoring jeho funkčnosti

70 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Nenakupovat nelegální* dřevo Schválený na úrovni vedení společnosti Veřejně dostupný *Pro připomenutí: porušení národní legislativy nebo mezinárodních dohod

71 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Policy template (DD-03)

72 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.2 Odpovědnosti a pravomoci Jmenovat jednu osobu, která má za systém celkovou odpovědnost Má dostatečnou autoritu Pro všechny požadavky jsou definovány odpovědné osoby s odpovídajícími kompetencemi

73 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.3 Vytvořit směrnice Písemně zpracované směrnice/procedury Dostupné auditorům Uchovávání záznamů alespoň 5 let Due Diligence Manual Template (DD-02 )

74 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.4 Monitoring funkčnosti systému Interně Interní audity Externě Monitoring dodavatelů

75 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Definujte rozsah pro zavádění systému náležité péče 1. Dodavatelský řetězec 2. Výrobky 3. Druhy dřevin

76 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Co když podnik nezahrne do rozsahu systému všechny výrobky/materiál, se kterým zachází/obchoduje? Hospodářské subjekty musí zahrnout všechny výrobky obsažené v EUTR, které nakupují ze zemí mimo EU. Dodavatelé mohou omezit rozsah na výrobky prodávané do EU. Dodavatelé musí zajistit fyzickou separaci výrobků, který není zahrnut do rozsahu.

77 2 Krok Správa dodavatelského řetězce

78 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Informace o dodavatelském řetězci jsou klíčové.

79 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Tyto informace musí být stále známé a zdokumentované (6.1): Typ výrobku Druhy dřevin Objem/množství Země původu Dodavatelé (1. stupně) Odběratelé (neplatí pro obchodní řetězce) Certifikační status/status ověření

80 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Supplier Management Form (DD-04) >Link

81 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Hodnocení informací. Kdy jich máme dost? V závislosti na riziku Chybí nám některé informace? Můžeme informacím důvěřovat? korupce Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

82 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Supplier information form (DD-05) > Link

83 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Dodavatel musí: Informovat pokud se změní dodavatelský řetězec nebo původ výrobků/materiálu Umožnit průběh auditů Poskytnout auditorům přístup k záznamům a evidencím

84 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Sběr informací se dělá pro účely posouzení rizika NE sama pro sebe! Náležitá péče je založena na skutečné praxi NE na dokumentech

85 Posouzení 3 rizika v dodavatelském Krok řetězci

86 3 Krok Posouzení rizika Cíle posouzení rizika Vyhodnotit riziko, že výrobek/materiál je: Nelegálně vytěžen Nelegálně přepravován/obchodován NEBO Smíšen s materiálem s nelegálním nebo neznámým původem Upřesnit riziko na úroveň, která umožní účinné zmírnění rizika.

87 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Posouzení informací dodavatele Mezery v informacích Nedostatek informací Integrita informací Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

88 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Složité dodavatelské řetězce Podstatou je schopnost sledovat dřevo ve výrobku zpět k místu jeho těžby. Existence neznámých kroků v dodavatelském řetězci musí vést k závěru, že riziko není zanedbatelné. Kilde: EU EUTR Guidance, únor 2013

89 3 Krok Posouzení rizika 3.2 Rozřazení informací z dodavatelského řetězce Origin Info Certifi cation Certifikační status Země původu Druhy dřevin Mezery v informacích Mezery v informacích

90 KATEGORIE RIZIKA 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: dotazník Typ rizika Riziko # Otázka posouzení rizika Návod Klíč k výsledku posouzení Doporučen é zmírnění rizika 1 Je posuzovaný výrobek /materiál zahrnut v platné licenci FLEGT? See the EFI portal for a current status of countries with VPA and FLEGT licence agreements: Before material with a FLEGT license should be placed on the market it should be assured that the license is correct and that the product has been imported to the EU according to the licence rules. Pokud ANO = výrobek/materiál má výjimku NE = jděte na otázku 2 NA 2 Neexistují žádné sankce na dovoz nebo vývoz dřeva ze strany Rady bezpečnosti OSN nebo Rady Evropy? Under Chapter VII of the Charter, the UN Security Council can take enforcement measures to maintain or restore international peace and security. Such measures range from economic and/or other sanctions not involving the use of armed force to international military action. A list of all UN sanctions can be found here: ANO = jděte na otázku 3 NE = výrobek/materiál nesmí být dovážen do EU SREP The European External Action Services website contains relevant information about EU sanctions:

91 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: indikátory pro určení původu dřeva Evidence nelegální těžby Korupce: Transparency International (CPI) Správa a prosazování zákonů Známé případy nelegální těžby Druhy dřevin Global Forest Registry

92 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: Kdy může být riziko nelegálního původu dřeva považováno za nízké? Silný a účinný systém vydávání koncesí a povolení k těžbě, a dobré prosazování legislativy v oblasti lesního hospodaření, a žádné (nebo velmi omezené) zprávy o nelegální těžbě, a nízká míra korupce

93 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: indikátory pro dodavatelský řetězec Složitost dodavatelského řetězce Známé případy nelegálních aktivit v dodavatelském řetězci Korupce Nedostatek informací o dodavatelském řetězci Malá transparentnost Nízká úroveň informací nebo dokumentace

94 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika : Kdy může být riziko v dodavatelském řetězci považováno za nízké? Evidence funkčního systému sledování cesty výrobku/materiálu, který může vyloučit míšení a záměnu materiálu, a Evidence shody s legislativou v oblasti zpracování, dopravy a správy cel

95 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika (pokračování) Je založeno na identifikaci rizika v příloze 1a příručky due diligence guidelines Série otázek v dotazníku Výsledkem je nízké nebo specifikované riziko Risk identification checklist (DD-01 Annex 1a) > Link

96 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika Kdy lze riziko považovat za nezanedbatelné? Zanedbatelné Náhodné nebo výjimečné porušení. Výjimečné porušení způsobené specifickou, vzácně se vyskytující situací, která se pravděpodobně nebude opakovat. Rozsah a negativní dopady (ekologické, sociální a ekonomické) jsou omezené v čase a prostoru. Nezanedbatelné Opakované a systematické porušení. Všední nelegální činnost. Porušení, která jsou v daném sektoru obecně známá. Má značný negativní dopad na životní prostředí, sociální podmínky nebo ekonomiku. Zvažuje se rozsah a dopad nelegálních aktivit

97 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Risk specification table (DD-01 Annex 2b) 1. Právo k těžbě 2. Daně/poplatky spojené s těžbou 3. Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí 4. Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům 5. Relevantní obchodní a celní předpisy

98 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Nelegální těžba příklady na úrovni lesa Těžba v chráněných územích bez řádného povolení Těžba chráněných druhů dřevin Těžba na zakázaných místech např. příkrých svazích, březích vodních toků a v prameništích Těžba dřeva nad množství povolené pro danou koncesi Těžba dřeva v nepovolených dimenzích nebo mimo schválené druhy dřevin Porušení práv třetích stran Krádež dřeva Porušení zákona, úplatek či podvod ve výběrovém řízení Nelegální dokumentace (včetně obchodních dokladů)

99 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Obchod a přeprava 1.1 Klasifikace druhů, množství a kvality 1.2 Obchod a přeprava 1.3 Offshore trading a transférové ceny 1.4 Celní předpisy 1.5 CITES

100 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Nelegální těžba příklady na úrovni dodavatelského řetězce Dřevo přepravované nebo zpracovávané v rozporu se zákonem Porušení mezinárodních obchodních dohod (CITES) Selhání při placení legálně předepsaných daní a poplatků Nelegální transférové ceny (e.g. pro přesun zisku do daňových rájů) Snaha hlásit neúplné množství nebo jiné druhy dřevin a sortimenty za účelem nižšího zdanění Porušení celních předpisů

101 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika

102 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.1 Určete opatření ke zmírnění rizika Spolupracujte úzce s dodavateli Změňte dodavatele Nakupujte certifikovaný nebo ověřený materiál Získejte dodatečnou dokumentaci o dodavateli, dodavatelském řetězci nebo lesním majetku Proveďte audit pro ověření legálnosti u dodavatele nebo na lesním majetku

103 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.2 Opatření ke zmírnění rizika: příklad Určení rizika: Riziko v dodavatelském řetězci Hodnocení dodavatelů: Vyhodnocení výsledků opatření Upřesnění rizika: Míšení při výrobě Zmírnění rizika: Zavést CoC systém

104 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik Hodnocení dodavatelů Supplier Evaluation Guidelines (DD-01 Annex 4) Evaluation Report Template (LS-04)

105 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik: Ověřovací audity u dodavatele Cíle ověřovacích auditů: 1. Posoudit systém náležité péče v dodavatelských řetězcích 2. Zmírnění rizika Založen na vzorkování: ověřit, zda je systém náležité péče dobře zaveden a je funkční Audity zahrnují všechen materiál/výrobky nebo všechny lesní majetky (nevzorkuje se) pro ověření legality v dodavatelském řetězci nebo na úrovni lesního majetku

106

107 module 8 Co dál?

108 8 Krok Co dál? Jste operátor? Obchodník? Potřebujete systém náležité péče? Potřebujete školení pro zaměstnance, dodavatele? Potřebujete posoudit rizika nebo navrhnout opatření na zmírnění rizika? Potřebujete hodnocení dodavatelů? Potřebujete certifikaci CoC a/nebo náležité péče LegalSource?

109 8 Krok Program LegalSource? Školení LegalSource Hodnocení dodavatelů LegalSource Certifikace LegalSource

110 8 Krok Co dál? 8.1 Použijte nástroje náležité péče, návody, příručky

111 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy

112 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy Kurz náležité péče Kickstarter 10. září 2013, Brno, Otevřená zahrada Max 20 účastníků Rezervace na Možnost individuálních firemních školení a konzultací

113 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace

114 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace Ověření legálnosti Certifikace odpovědného LH

115 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Pracujte se svými dodavateli

116 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Definice rozsahu Pracujte se svými dodavateli Příprava hodnocení Školení a vytváření kompetencí Zavedení náležité péče Hodnocení dodavatelů druhou nebo třetí stranou Vyžádejte si odpovídající informace a kontrolujte jejich kvalitu a platnost Kontrola na místě Závěrečné hodnocení

117 8 Krok Co dál? 8.4 Vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů

118 8 Krok Co dál? 8.5 Další informace a aktuality

119 8 Kontaktujte nás NEPCon partner společnosti Rainforest Alliance Kontaktní osoby: Mgr. Michal Rezek, Ing. Ondřej Tarabus Údolní 33, Brno Tel: (Michal Rezek), (Ondřej Tarabus) Kontaktní osoba pro Slovensko Ing. Juraj Tužinský Tel:

120

Evropské nařízení o dřevě (EUTR), základní pojmy a požadavky

Evropské nařízení o dřevě (EUTR), základní pojmy a požadavky Evropské nařízení o dřevě (EUTR), základní pojmy a požadavky modul 1 Nelegální těžba a její dopady Problém nelegální těžby Dopady Odlesňování a devastace lesů Nespravedlivá soutěž Ztráta příjmů státu Socialní

Více

Seznamte se s nařízením o

Seznamte se s nařízením o Preferred by Nature TM Seznamte se s nařízením o dřevě (EUTR) Stručná příručka pro hospodářské subjekty a jejich dodavatele Foto: istock Zajistit legalitu Nejdůležitější na začátek Evropská směrnice EU

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013

Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013 Novinky v systému PEFC CoC PEFC ST 2002:2010 versus PEFC ST 2002:2013 Hlavní témata Standardy a dokumenty Důležité termíny Hlavní změny Struktura dokumentace Normativní: Informativní: PEFC ST 2002:2010

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek EUTR (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 Dne 3. března 2013 vešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pravidla EU pro oblast Uvádění dřeva nebo dřevařských výrobků na trh v podmínkách ČR stručný výtah z právní úpravy

Pravidla EU pro oblast Uvádění dřeva nebo dřevařských výrobků na trh v podmínkách ČR stručný výtah z právní úpravy Pravidla EU pro oblast Uvádění dřeva nebo dřevařských výrobků na trh v podmínkách ČR stručný výtah z právní úpravy Úvod Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající a značný problém mezinárodní úrovně. Představuje

Více

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Hradec Králové 23.ledna 2014

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Hradec Králové 23.ledna 2014 Pravidla EU pro Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Hradec Králové 23.ledna 2014 Základní legislativa Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ekonomika

Více

Kontrolní systémy zpracovatelského řetězce FSC CoC (transferový, kreditní, procentuální), požadavky, nejčastější neshody

Kontrolní systémy zpracovatelského řetězce FSC CoC (transferový, kreditní, procentuální), požadavky, nejčastější neshody Kontrolní systémy zpracovatelského řetězce FSC CoC (transferový, kreditní, procentuální), požadavky, nejčastější neshody Rozsah FSC CoC systému (produktové skupiny) (2.1) Rozsah každého CoC systému je

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin odborná konference Pesticidy v zemědělství snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace 5. února 2015 Brno 1 (Ne)

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Pravidla EU pro uv{dění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Pravidla EU pro uv{dění dřeva a dřevařských výrobků na trh Pravidla EU pro uv{dění dřeva a dřevařských výrobků na trh Program Problematika Nařízení (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářským subjektům uvádějícím na trh dřevo a dřevařské výrobky

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Předmluva Manuál Nařízení o dřevě je určen pro zaměstnance a subjekty, kteří mají na starosti nebo se zabývají obchodem

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)

Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) Nábytek Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 1 Oblast působnosti Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation. ENplus. Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety. Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma

ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation. ENplus. Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety. Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation ENplus Schéma certifikace kvality Pro dřevní pelety Příručka ENplus Část 5: Organizační schéma Srpen 2015 1 ENplusHandbook, Part 5 Scheme Organisation Vydavatel:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC platné v rámci FSC/PEFC certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. dle FSC-STD-40-004 a dalších příslušných FSC norem PEFC ST 2002:2010

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty

Inovace předmětu Lesnická politika Učební texty Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost(registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0018.) za přispění finančních prostředků EU a státního

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Skupina Agrofert Agrofert byl založen v lednu 1993 jako společnost se 4 zaměstnanci a základním kapitálem 100 tis. CZK, zaměřená na obchod s hnojivy V současnosti

Více

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík IT v interním auditu 2 Úrovně poznání 1 2 3 4 Politiky Dokumentace a evidence Reálně implementované procesy

Více

I. Myšlenka certifikace

I. Myšlenka certifikace Certifikace lesů I. Myšlenka certifikace V posledních desetiletích vzrůstá tlak rostoucí části veřejnosti - spotřebitelů a zpracovatelů dřeva na vlastníky lesů,aby respektovali principy TUH v lesích Dodržování

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz Kalendář 2015 z fotografické soutěže Není les jako les www.vyfotdrevo.cz Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC ) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Základem GPS je REACH. Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum

Základem GPS je REACH. Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum Základem GPS je REACH Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum ICCA International Council of Chemical Associations» 1989» Reprezentuje (zejména) výrobce po celém světě»

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika SmartWood Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.smartwood.org Certifikační audit byl vykonán: NEPCon Czapińskiego 3/311 30-048 Kraków, Poland

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Kritéria udržitelnosti biopaliv Novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti JUDr. Jakub KRÁL Brno, 23. 4. 2014 Osnova Důvody přípravy nové legislativy Proces přípravy nového zákona Evropská databanka zdravotnických

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více