Partner časopisu 1/2012 MIGATRONIC AIR PRODUCTS SICK ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA SKS. Více informací na straně 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner časopisu 1/2012 MIGATRONIC AIR PRODUCTS SICK ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA SKS. Více informací na straně 8"

Transkript

1 1/ května, XVI. ročník MIGATRONIC 20 úspěšných let Migatronic v ČR Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic Migatronic Flex AIR PRODUCTS Svařování v ochranných atmosférách Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi Hadyna - International Špatný výběr ochranné atmosféry Představení společnosti výrobce automatiovaných a robotiovaných pracovišť Odsávání plodin ákladní informace SICK Bepečnostní inspekce SICK YASKAWA MOTOMAN Svařovací roboti s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA Zjišťování kvality svarů SKS Úspěšné působení společnosti SKS WELDING Ostrava Vyškov Liberec Pleň Praha května Více informací na straně 8 Partner časopisu

2

3 editorial OBSAH EDITORIAL Ohlédnutí a soutěží Modré světlo str. 4 Špatný výběr ochranné atmosféry.... str. 6 7 Povánka na akci Laser on Tour od firmy Trumpf str úspěšných let Migatronic v ČR.... str. 9 Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas. str. 10 Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj str. 10 Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic... str. 11 Migatronic Flex str. 11 Zjišťování kvality svarů str Nabídka pracovních příležitostí..... str. 13 Představení společnosti Hadyna - International výrobce automatiovaných a robotiovaných pracovišť..... str Povánka na Meinárodní strojírenský veletrh do Nitry str. 16 Bepečnostní inspekce SICK str. 17 Svařování v ochranných atmosférách str Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi str. 20 Vážení čtenáři! Opět Vás po delší době oslovujeme dalším vydáním časopisu Svět Svaru. Je neskutečné, jak ten čas letí. Snad sotva včera jsme ačali tento časopis vydávat a už dnes jsme v 16. ročníku! Asi neřekneme nic nového, že letošní rok je hektický, a to především důvodu nemožnosti reálného plánování v podstatě čehokoliv. Ať se to týká akáek, tržeb, nákladů nebo lidských drojů apod. Nele sice říci, že je doba lá, tak jak to neustále slýcháváme úst novinářů. I naše firma se připravovala na poklesy tržeb. Musíme však konstatovat, že rok 2012 běží podobně, jako rok předchoí. Tedy atím... Rádi bychom se podělili o ajímavý náor, který je starý 80 let. Při jedné našich návštěv jsme na nástěnce přečetli novin vystřižený citát pana Tomáše Bati. Je až neuvěřitelné, jak podobně tento citát sedí na současnou dobu. Dovolujeme si Vám ho tady uvést. Sami si můžete porovnat dobu, ve které vnikl, ve srovnání se současnou politickou a ekonomickou situací naší emě. Samořejmě Vám všem a nám všem držíme palce a ároveň si dovolujeme popřát, aby právě rok 2012 byl pro všechny úspěšný. Daniel Hadyna, Ostrava Svařovací roboti s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku str Úspěšné působení společnosti SKS WELDING str Nový prostředek proti svárovému rostřiku INTERFLON str. 26 Odsávání plodin ákladní informace str Inerce, svářečský česko-anglický slovník, ostatní str. 30 Povánka na výstavu Welding Brno str. 31 Svět Svaru Vydává Hadyna - International, spol. s r. o. Redakce: Jan Thorsch Kravařská 571/2, Ostrava-Mariánské Hory Odbornou korekturu provádí: Český svářečský ústav, s.r.o. Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Areál VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba Za obsahovou kvalitu a původnost článků odpovídají autoři. Časopis je asílán darma všem ájemcům a uživatelům svařovacích a řeacích technologií pro spojování a řeání kovů. Platí pro úemí České republiky a Slovenska. Časopis le objednat písemně na výše uvedené adrese nebo na telefon: (+420) , fax: (+420) mobilní telefon: (+420) Registrace: ISSN , MK ČR E Upoornění: Přelom hospodářské krie? Nevěřím na žádné přelomy samy od sebe. To čemu jsme vykli říkat hospodářská krie, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší emi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek le sanovat peněi. Hroím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacháíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhaovat hodnoty a nic, nevydírat pracující. Časopis Svět Svaru je darma distribuován v České a Slovenské republice výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet asílaných výtisků na jednu firmu není běžně omeen. Časopis je neprodejný. Časopis nele asílat na soukromé osoby. Časopis je asílán do knihoven v ČR, které asílání časopisu požadují, nebo to nařiuje platná legislativa. Pokud požadujete asílat časopis, kontaktujte nás přes na adrese: případně faxem (+420) Více informací ískáte na internetových stránkách Datum dalšího vydání plánujeme na 1. áří Tomáš Baťa 1932 Redakce SVĚT SVARU / 3

4 Soutěž Ohlédnutí a soutěží Modré světlo 2011 Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava V loňském roce náš časopis pořádal soutěž o nejhečí fotografii achycující svařování soutěž Modré světlo. Na tuto soutěž je stále mnoho ohlasů, přesto jsme se rohodli ji pořádat každé dva roky. Důvod je jednoduchý. Neradi bychom, aby se soutěž našim čtenářům tv. přejedla. Navíc je soutěž sponorována našimi partnery a najít v ropočtu každý rok v položce marketing potřebnou sumu je čím dál tím těžší. Z tohoto důvodu jsme další ročník této akce naplánovali až na rok Rádi bychom ji pořádali pravidelně, a to každé dva roky, vždy mei dvěma ročníky výstavy Welding Brno. Kalendář Modré světlo pro rok 2012 Rovněž Vás informujeme, že nám doposud bylo malé množství skvělých nástěnných kalendářů e soutěže Modré světlo pro letošní rok. Nabííme Vám jej poue a cenu poštovného, tj. 50 Kč. Pokud si tento kalendář objednáte, obratem Vám ho poštou ašleme. Ovšem pokud budete mít cestu do Ostravy, můžete si jej darma vyvednout v sídle naší firmy. Tato nabídka platí do konečného rodání těchto kalendářů. Svůj požadavek na kalendář můžete poslat na Již nyní se těšíme na rok 2013 Do soutěže bylo asláno mnoho ajímavých fotografií. Otiskujeme de některé heké fotografie, které se do kalendáře nedostaly, a to důvodu sníženého rolišení těchto fotografií. Některé nich jsou mimořádně vydařené. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže Modré světlo v roce O ahájení soutěže Vás budeme včas informovat v dalších vydáních časopisu Svět Svaru. 4 / SVĚT SVARU

5

6 Technologie svařování Špatný výběr ochranné atmosféry může být příčinou vad ve svarech Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava Technologie svařování je velmi ajímavá a odpovědná disciplína. Člověk, který se svařováním abývá mnoho let, může snadno udělat na první pohled nepodstatnou chybu, která však může mít v konečném důsledku fatální následky. Tímto článkem popisujeme malou oblast technologie svařování, která se může občas podceňovat. Uvádíme de také jeden konkrétní příklad, který se stal u jedné firmy, která pak nesla výraně výšené náklady spojené jak s opravami již provedených svarů, tak také náklady spojené se astavením výrobní linky. Složení ochranných plynů pro MAG Začneme trochu eširoka. Každý svařovací technolog určitě ví, že pro svařování běžných uhlíkových ocelí je apotřebí ochránit místo svaru aktivní ochrannou atmosférou. V minulosti bylo velmi rošířené používání čistého CO 2. Postupný vývoj v této oblasti však ukáal, že mnohem efektivnější a levnější je používání směsných plynů argonu a CO 2. Univerálním a nejvíce rošířeným směsným plynem je v dnešní době ochranná atmosféra složená cca e 20 % čistého CO 2 a 80 % argonu případně podobný poměr těchto dvou plynů. Pro svařování tenkých materiálů, např. kolem síly stěny 2 mm a tenčí, je výhodné použít nepatrně jiný poměr těchto dvou plynů, a to cca 5 7 % CO 2, bytek pak argon. Svařování v čistém CO 2 Nejvíce rošířenou ochrannou atmosférou pro svařování uhlíkových ocelí byl před 20 lety plyn CO 2. Čisté CO 2 má širokou svarovou housenku s výranou penetrací do svařovaného materiálu. Možnou nevýhodou byla větší spotřeba svařovacího materiálu, pomalejší postupová rychlost. Navíc jsou svařovací parametry více náchylné na přesné odladění svařovacích parametrů, aby byl minimaliován rostřik svarového kovu. Důsledkem výšeného rostřiku svarového kovu byla potřeba svary po svaření dále brousit. Svařování ve směsných plynech Svařování ve směsných plynech přineslo tedy rychlení postupové rychlosti, snížení spotřeby svařovacího materiálu a rostřik svarového kovu byl minimaliován. Přestože je ochranný plyn v přepočtu na m 3 plynu výraně dražší, výše uvedené výhody ochranného plynu přinesly úspory nákladů v přepočtu na 1 běžný metr provedeného svaru oproti svařování v čistém CO 2. Na obráku č. 1 můžete vidět průřey svarů provedených v růných ochranných atmosférách. Svařování v čistém argonu je technologická chyba Každý svařovací technolog by měl vědět, že svařování uhlíkových ocelí metodou MAG v čistém argonu je technologická chyba. Průře svaru nearučuje řádnou penetraci svarového kovu do svařovaného materiálu, svar má pak jen minimální pevnost, přestože na první pohled vypadá kvalitně. Příklad praxe Na náorném příkladu, který se stal v jedné firmě, která svařuje dílce pro jednu nadnárodní společnost, si ukážeme, jak velké důsledky může mít podcenění optimálního výběru ochranné svařovací směsi. Tato firma svařuje mnoho růných svařenců uhlíkových ocelí, a to ve středně sériové výrobě. Pro řadu typů svařenců používá jednoúčelové svařovací automaty. S ohledem na to, že se svařují převážně tenké materiály, používá tato firma směsný ochranný plyn s nižším poměrem CO 2 cca 5 % a bytek tedy tvoří argon. Pak tato společnost uavřela obchod na dodávku svařenců určitých rámů, které se mají vyrábět rovněž ve středních sériích, tj. cca kolem 30 tis. ks dvou typů rámů a rok. K tomuto účelu si tato společnost pořídila dvě robotiovaná svařovací pracoviště. Obr. 1: Obráek náorňuje tvar svarové housenky v řeu při použití růných typů ochranných atmosfér. Z obráku je řejmé, že svařování uhlíkových ocelí metodou MAG ve 100% argonu je technologickou chybou. Rámy jsou převážně sestaveny tenkostěnných profilů, jsou de však také výpalky, kde se síla plechu pohybuje kolem 5 8 mm. Nevhodný směsný plyn Protože byl v této společnosti ažitý standard používání ochranného plynu s nižším poměrem CO 2 v argonu, který je vhodný poue pro tenkonstanné materiály, byla i pro tyto svařence automaticky nasaena stejná ochranná atmosféra. Druhým technologickým problémem byl fakt, že řada svarů je prováděna v poici PC, ovšem řada nich se svařuje tv. na padáka, tedy směrem shora dolů. Důvodem je výšení postupové svařovací rychlosti svařování a tím výšení produktivity svařování. Pokud svařujete silnostěnný plech se směsným plynem určeným pro tenkostěnné materiály a ještě se svařuje tv. rychle, tedy směrem shora dolů, vniká de problém tedy technologická chyba, která má své následky. Důsledek chybné technologie Celý problém se ačal řešit až v momentě, kdy bylo na montážní lince jištěno, že jeden hlavních dílců, který drží nosnou část celého aříení, upadl. A upadl ve svaru (vi obr. 2). 6 / Obr. 2: Detail jednoho upadlého svaru hlavního nosníku na hotovém svařenci. Je řejmé, že svar byl k nosné desce poue přilepen. Obr. 3: Na svařencích se našly dokonce dílce, které nebyly svařeny vůbec. Na obráku je vidět papír vložený mei okraj svarové housenky a svařovaný dílec. SVĚT SVARU

7 Technologie svařování Obr. 4: Na obráku je svar ihned po jeho provedení. Viuálně vypadá dobře. Ovšem penetrace svarového kovu do ákladního materiálu je téměř nulová. Obr. 5: Výsledky testování svaru. Penetrace svarového kovu byla skutečně nulová. Obr. 6: Výsledky testování dalšího svaru. I de byl výsledek stejný. Nulová penetrace, téměř nulová pevnost tohoto svaru. Po důkladné kontrole všech těchto svarů na ostatních dílech bylo jištěno, že některé svary vypadají sice viuálně velmi dobře, ale nemají žádnou pevnost. Některé svary nebyly homogenně spojeny vůbec, jedné strany svaru bylo možné prostrčit i list kancelářského papíru! (vi obr. 3). Jádro problému bylo samořejmě v použití neoptimálního ochranného plynu s příliš níkým poměrem CO 2. Nevhodný tvar průřeu svaru vniklý špatně volenou ochrannou atmosférou, v kombinaci s rychlou postupovou rychlostí svařovacího hořáku v poici PC, kde se navíc svařovalo směrem shora dolů, vytvořil situaci, kdy svar byl na první pohled pohledový a pevný, ovšem měl téměř nulovou penetraci do ákladního materiálu (vi obr. 4 a 5). Firma okamžitě upravila technologii svařování. Ovšem tento problém tímto neskončil. Tato firma následně aplatila pokutu a astavení výrobní linky. Také opravy všech svarů (bylo jich více než na 800 kusech dílců) přinesly další náklady, které se pak celkově dostaly až na více než 5 mil. Kč! Přestože existuje celá řada růných průmyslových pojištění, která nabíí řada pojišťoven jako aručená pojištění na všechna hlavní riika v podnikání, jako obvykle se přímo na tento problém žádná pojistka nevtahuje. Třísložkový kapalný plyn? V dnešní době se romáhá používání již třísložkových směsných plynů. Tou třetí složkou v ochranné atmosféře je kyslík v jeho celkovém poměru 2 3 %. Kyslík působuje lepší usměrnění energie svařování do jednoho bodu, v řadě případů lepšuje celkový průvar, rychluje proces svařování od 2 5 % a snižuje rostřik. Třísložkové směsné plyny se nabíejí pravidla a stejnou cenu jako dvousložkové ochranné atmosféry. Ovšem poor. Za svou praxi jsme se 2x setkali s tím, že jeden obchodních ástupců velkého renomovaného dodavatele technických plynů na českém a slovenském trhu nabíel třísložkový směsný plyn v mobilním ásobníku na kapalné plyny v tv. minitanku. Každý technicky myslící člověk jistě ví, že argon má jinou teplotu kapalnění než kyslík. A je každému řejmé, že plyn CO 2 je kapalný již při běžné okolní teplotě. Takže nabíet kapalnou třísložkovou směs, která obsahuje všechny tyto tři složky, je podivné a běžně nemožné. Při bližším koumání jsme jistili, že do minitanku tato firma plnila nevyčištěný tv. surový argon. Nevyčištěný argon obsahuje celou řadu dalších plynů, i když jen v malém množství. Mj. také CO 2 a kyslík. Přesný obsah těchto plynů nele v nevyčištěném argonu aručit. Jejich poměr se pohybuje kolem podobných hodnot, jakou mají třísložkové směsné plyny pro svařování tenkých materiálů. Tedy kyslík od 1 5 %, CO 2 od 1 10 %. Jedinou výhodou tohoto řešení je samořejmě cena. Ovšem pro kvalitní svařování nele takový plyn vůbec použít. Může se pak stát, že poměr těchto složek bude velmi níký a ákaník tak bude svařovat téměř v čistém argonu. Jak jsme si řekli v úvodu tohoto článku jedná se o technologickou chybu, která může působit podobný problém jako u miňované firmy. Např. koutové svary jsou provedeny heky, mají ideální tvar i kresbu a jsou cela be rostřiku. Ovšem jejich pevnost? Téměř nulová. Závěr Závěrem bychom mohli jen dodat to, že technologie svařování se nesmí podceňovat. A ažité vyklosti v kombinaci na potřebu rychle řešit technologii svařování, mohou vést k podobným problémům. Tímto článkem jsme chtěli jen poukáat na tv. provoní slepotu, kterou po jisté době může trpět každý nás... SVĚT SVARU / 7

8 Laser on Tour TRUMPF Roadshow Ostrava Vyškov Liberec Pleò Praha pøednášky: opracování materiálù laserem využití níko- a vysokovýkonových laserù ve strojírenství s dùraem na oblast Automotive pøedvedení svaøování a popisování laserem a výstava laserem pracovaných dílù

9 partnerské stránky 20 úspěšných let Migatronic v ČR Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice V květnu 1992 jsme jako první aměstnanci nové firmy MIGATRONIC Cechoslovakia a.s. ačali budovat prodejní a servisní struktury tehdy nové načky na trhu Československa. Migatronic byl dobře námý především v autoservisní technice, kde byl vždy etalonem kvality a spolehlivosti. Ve středním a těžkém průmyslu ČR a SR ale svařovací stroje Migatronic (kromě jaderného strojírenství) námé nebyly a výnamné reference loděnic a offshore průmyslu ve Skandinávii, Francii a Velké Británii nám v té době velkou prodejní podporou také nebyly. Výnamným impulsem byl ale fakt, že na Weldingu 1992 Migatronic ískal Zlatou medaili a impulsní invertorový MIG/MAG svařovací droj BDH 320, který byl první svého druhu na světě. Nicméně vysoké ceny invertorových strojů v té době ještě daleka neumožňovaly jejich masové rošíření tak, jak je vidíme dnes. Nejprodávanějším průmyslovým impulsním strojem Migatronic byl totiž ještě v té době velice moderní tyristorově říený odbočkový stroj KME. V následujících letech se stroje Migatronic prosadily ejména v TIG svařování ocelí i hliníku a stroje LDH, Commander, Navigator a Pilot se staly standardem pro výrobní i montážní podniky a pro údržbu v energetice, potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu Čech, Moravy a Slovenska. S nástupem použití vysokopevnostních plechů, hliníku a poinkovaných karosérií se po roce 2000 Migatronic novu výraně prosadil v autoopravárenské technice (ve načkových i nenačkových autoklempírnách) a hlubokou odbornost ve svařování tenkých plechů využil i pro výrobu radioaktivních ářičů, letecké a sanitární techniky a energetických aříení. Od roku 2006 Migatronic sbírá ocenění i a vhled a funkčnost svých výrobků (cena a design strojů Sigma/Pi, ocenění pokrokových MIG-A Twist hořáků apod.) a udržuje si tak poici progresivního výrobce, který nežije kopírování ostatních, ale sám určuje další trendy vývoje v oboru. Zkratky D.O.C. (dynamické říení čisticího účinku), IGC (inteligentní regulace průtoku plynu) nebo IAC (modelování studeného oblouku) jsou funkce, které výnamně posouvají vpřed kvalitu a efektivitu procesu svařování. Současná Migatronic CZ a.s. kromě strojů pro ruční svařování nabíí a prodává i ucelený sortiment řešení pro automatiované a robotiované svařování. Např. nové stroje Plasma Pi 350 jsou moderním pokračovatelem průmyslových aříení Plasma Commander pro plasmové svařování nereových materiálů, které Migatronic tradičně dodává předním výrobcům tepelné a automobilové techniky. Prodej cca ks svářeček ročně ale namená, že po 20 letech je v ČR a SR velké množství strojů Migatronic, které potřebují pravidelnou údržbu, revie a kalibrace, popř. i opravy. Právě fungující, kvalifikovaný a cenově dostupný servis se stal výnamným argumentem pro podporu načky na trhu. A právě díky němu se ákaníci Migatronic stále vracejí. Migatronic CZ a.s. dnes abepečuje prodej a servis technologií Migatronic v regionu střední a východní Evropy a ajišťuje i technickou podporu a školení smluvních partnerů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Migatronic CZ a.s. je po dvou dánských výrobních ávodech třetí největší evropskou firmou v rámci Migatronic Group a své postavení v regionu si neustále upevňuje. Chtěl bych proto při příležitosti ohlédnutí se a uplynulými 20 lety velice a upřímně poděkovat všem pracovníkům Migatronic CZ a.s., smluvním obchodním partnerům, ákaníkům a přínivcům načky a dlouholetou spolupráci a popřát jim hodně společných úspěchů i v dalších letech. Flex 3000 Audi Zákanická řešení Migatronic Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Sigma 400 Combi Triple Flex 3000 Peugeot Omega 400 Duo Omega 400 Duo Migatronic vyrábí kromě standardních variant strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních potřeb ákaníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na měnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele. V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault nebo Toyota jsou žluté. Komplikovanější ale bývá měna technické specifikace, protože např. školy požadují tv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/ MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi v růných konfiguracích. Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé ase často požadují stroje s více podavači, tv. Duo varianty, které jsou možné i jako ákanická řešení průmyslových strojů Omega, vi obráky nedávné dodávky výnamnému českému odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný dalším snímatelným podavačem jako speciální aplikace pro autoservisy Peugeot. Samořejmostí dnes jsou i ákanická řešení software svařovacích strojů a sledování jeho provou, takže uživatel dostává komplexní splnění všech požadavků pro ajištění kvality, produktivity a efektivity procesu svařování. Sigma 400 Compact Triple SVĚT SVARU / 9

10 partnerské stránky Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice V břenu 2012 Migatronic společně s pracovníky 3M Česko organioval několik astávek preentačního karavanu 3M Speedglas u svých klíčových ákaníků a u několika regionálních prodejců. Návštěvníkům představil kompletní nabídku samostmívacích kukel 3M Speedglas a jejich příslušenství a výběr e sortimentu brusiva 3M. Aby kukly mohly být vykoušeny v praxi, pracovníci Migatronic předváděli a návštěvníci akce si pak sami rádi kusili svařovací stroje Migatronic. Především Omega Mini 270 spolu s trubičkovým drátem pro svařování uhlíkové konstrukční oceli be potřeby ochranné atmosféry budila velkou poornost a ájem účastníků. Stroj hmotnosti pouhých 20 kg, ale s výkonem běžné 300A svářečky, dokonale přesvědčil návštěvníky o tom, že i při montážních pracích ve venkovním prostředí může být obalená elektroda nahraena daleko rychlejší, levnější a kvalitnější technologií MIG/MAG be problémů s obtížnou manipulací se strojem nebo s únikem ochranné atmosféry. Studené počasí sice akci příliš nepřálo, nicméně návštěvníci odcháeli spokojeně a se slibem, že příště přijdou as (a samořejmě, že o předvedených samostmívacích kuklách 3M Speedglas a svařovacích strojích Migatronic budou vážně uvažovat). Omega Mini / Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výraně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům Omega 270 pro svařování konstrukčních ocelí be potřeby speciálních programů nebo funkcí. I dnes ale mnoí ákaníci stále ještě bytečně požadují koncepčně astaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto novu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání s odbočkovými: 1. Nižší roměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, ároveň vyšší atěžovatel. 2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí a indukčnosti). 3. Možnost synergického programového říení (tj. říení jedním parametrem) a funkce automatického aplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha. Programy mohou být podle potřeby rošiřovány, popř. aktualiovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno akáány nebo amčeny, aby nedocháelo k jejich nežádoucím měnám nebo používání. 4. Možnost speciálních funkcí (impulní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové meery atd.). 5. Úsporné funkce vypínání chlaení hořáku a chlaení droje proudu při delší nečinnosti, optimaliace průtoku plynu se spořičem. 6. Vysoká účinnost transformace vyšuje atěžovatel a snižuje tepelné a magnetické tráty. Menší ventilátor chlaení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná odbočka. 7. Univerálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle umí i MMA, popř. TIG DC svařování. 8. Výkonný droj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu. 9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídicímu systému výrobní linky nebo robota, popř. e stroje ískávat data pro jejich další pracování. 10. Údržba invertoru je stejná jako u odbočky, jen aktualiace software je činnost navíc, díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin. Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, bry a rychle vytlačí odbočkové stroje a ajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provoní náklady a nižší atížení životního prostředí prachem, hlukem a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabíí čtyři řady MIG/ MAG invertorů. MIGx 305 S SVĚT SVARU

11 partnerské stránky Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice MigaCARD Čtečka MigaCARD Invertorové svařovací stroje, ejména pro MIG/MAG svařování, umožňují velice rosáhlé programové říení droje proudu, svařovacího procesu i komunikace s obsluhou. Díky stále rychlejšímu růstu potřeb výrobní praxe a širokých možností rychlého pracování mnoha primárních i sekundárních parametrů doprováejících proces svařování tak rychle vyvstal i problém nahrávání a upgrade software do mikroprocesorů svařovacího droje a řídícího systému podávání drátu. Právě snadnost aktualiace a doplňování software byly výnamným cílem vývojářů Migatronic, který byl stanoven jako priorita už ve druhé polovině 90. let minulého století. Rychlý rovoj paměťových ánamových médií před rokem 2000 jasně ukáal, že tehdy běžné loadování software počítače připojeného kabely (především optickými, aby nedocháelo k rušení přenosu dat při procesu svařování) ke svářečce se sice hodí pro laboratorní činnost, ale pro běžnou praxi je slepou cestou. Nové paměti pro mobilní telefony a MP3 přehrávače se tak staly ákladem přenosného ánamového média, představeného v roce 2002 jako MigaCARD pro přenos a ánam programů svařovacích strojů Migatronic Flex. Čtečka paměťové karty umístěná nejprve na čelním panelu, u dalších verí pak ve skříni podavače drátu, byla jednoduchá, funkční a spolehlivá cesta, jak be potřeby on line připojeného počítače aktualiovat popř. álohovat software svařovacího stroje a oblíbená nastavení uživatele. Dalším podpůrným argumentem pro čipové karty byl rychlý rovoj internetu a stále snadnější možnost asílání a stahování software jeho prostřednictvím. Uživatelé dnes paměťové karty a čipy běžně používají jako karty identifikační, platební, SIM karty v mobilních telefonech a paměťové karty v digitálních fotoaparátech, kamerách nebo MP3/4 přehrávačích. Karty jsou stále menší, rychlejší a mají stále větší kapacitu. Proto dnes, 10 let od uvedení prvních Miga- CARD, všechny průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic používají jako standard běžné SD karty, které slouží pro rychlou a jednoduchou aktualiaci software a u strojů Sigma Galaxy i pro ánam svařovacích dat (systém DataLog). Výhodou SD karty je její snadná dostupnost i rošířenost SD čteček v počítačích, takže kdekoliv ve světě je možné rychle internetu stáhnout nejnovější software Migatronic a prostřednictvím běžné SD karty jej rychle nahrát do svařovacího stroje Migatronic. Aktualiace svařovacích programů nebo obnova správných dat e álohy nikdy nebyla jednodušší. SD karta Flex 3000 s MigaCARD Flex² 3000 spojení jednoduchosti a nejmodernější technologie Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Flex² 3000 Flex² 3000 je nová generace oblíbené řady MIG/MAG impulsních invertorových svařovacích strojů Flex 3000 pro ámečnickou a lehkou průmyslovou výrobu, popř. pro autoopravárenství. Právě opravy hliníkových a poinkovaných karosérií vyžadují programově říené synergické svařování s minimálním vneseným teplem a s dokonalou kvalitou svaru. Nový Flex² 3000 tak přináší ještě jednodušší obsluhu, programové vybavení homologované předními výrobci automobilů od Audi přes General Motors až po Ferrari a možnost mnoha speciálních ákanických řešení, takže splní jakékoliv požadavky na kvalitní svařování kovů. Nová konstrukce invertoru snižuje spotřebu elektřiny a i ostatní použité úsporné systémy snižují celkové emise CO 2, takže stroj Flex² 3000 je elený nejen svojí barvou, ale i použitím. Pro ještě vyšší provoní úspory může být doplněný funkcí IGC (Intelligent Gas Control) pro synergickou regulaci průtoku plynu s vestavěným spořičem plynu. Právě pro použití v autoopravárenství s mnoha krátkými svary je IGC optimální volbou. Nový Flex² 3000 je ale vybavený i novými funkcemi Wiard a Miga Job Control, takže vyhledání vhodného nastavení je velice jednoduché a nejoblíbenější parametry mohou být snadno uloženy do paměti pro jejich rychlé opětovné vyvolání (joby). Flex² 3000 je tak komplexním a optimaliovaným řešením problematiky svařování a MIG pájení tenkých plechů s vysokými nároky na kvalitu, produktivitu a cenu procesu. SVĚT SVARU / 11

12 Technologie svařování Zjišťování kvality svarů Ing. Bohumil Kaděra, Český svářečský ústav, kušební organiace č.15 Zjišťování kvality svarů se vždy odvíjí od požadavků na svarový spoj, resp. požadavků na konstrukci, tlakovou nádobu, obecně svařenec. Při tom se vždy vycháí e akáky, obchodní smlouvy a na to navaujících výrobkových norem nebo technických podmínek. V těchto dokumentech nebo související průvodní dokumentaci musí být uvedena přesná specifikace pro provádění kontroly. V běžné praxi je celá řada norem a předpisů, které souvisejí s kontrolou a jišťováním kvality svarových spojů. V první fái je nutno upoornit na dvě ákladní normy. Jedná se o ČSN EN ISO 6520 Klasifikace geometrických vad kovových materiálů Část 1: Tavné svařování a Část 2: Tlakové svařování, což je víceméně terminologická norma s obrákovým uvedením růných vad včetně jejich popisu. Druhá skupina norem pojednává o stupních kvality-jakosti, tn. v návanosti na předcháející pojednává o tom, kdy která vada je nebo není přípustná. Jsou to normy ČSN EN ISO 5817 Svařování Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin hotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) Určování stupňů kvality a ČSN EN ISO Svarové spoje hliníku a jeho slitin hotovené obloukovým svařováním Určování stupňů jakosti. Materiál Metody koušení VT VT a MT Ferická ocel VT a PT VT a (ET) VT Austenitické oceli, hliník, nikl, měď a titan VT a PT VT a (ET) Ponámka: Metody uvedené v ávorce jsou poue omeeně použitelné. Tab.1: Metody jišťování povrchových vad Magnetická prášková MT Penetrační PT Tab.2: Porovnání výhod a nevýhod metod MT a PT Výhody Dokáže jistit vady i těsně pod povrchem, příp. na povrch neotevřené; neklade vysoké nároky na přípravu povrchu, rychlost výsledku, snadná opakovatelnost koušky i po delší době. Použití pro všechny druhy neporéních materiálů, jednoduchost metody be nutnosti pořiování nákladného aříení. Nevýhody Použití poue pro feromagnetické materiály; někdy nutnost odmagnetování koušeného povrchu. Vysoké nároky na čistotu koušeného povrchu a na pečlivost provedení koušky, nutnost čištění bytku penetrantu a vývojky po koušce; při opakování koušky je možné kreslení výsledků v důsledku možného bytku aschnutého penetrantu v necelistvosti. Jmenovitá tloušťka svařovaného ákladního materiálu Materiál a typ spoje t mm t 8 8 < t 40 t > 40 Feritické tupé spoje RT nebo (UT) RT nebo (UT) UT nebo (RT) Feritické T-spoje (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) UT nebo (RT) Austenitické tupé spoje RT RT nebo (UT) RT nebo (UT) Austenitické T-spoje (UT) nebo (RT) (UT) a/nebo (RT) (UT) nebo (RT) Tupé spoje u hliníku RT RT nebo UT RT nebo UT T-spoje u hliníku (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) UT nebo (RT) Tupé spoje u slitin niklu a mědi RT RT nebo (UT) RT nebo (UT) T-spoje u slitin niklu a mědi (UT) nebo (RT) (UT) nebo (RT) (UT) nebo (RT) Tupé spoje u titanu RT RT nebo (UT) T-spoje u titanu (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) Ponámka: Metody uvedené v ávorce jsou poue omeeně použitelné. Tab. 3: Metody pro jišťování vnitřních vad Zkouška proářením RT Ultravuková kouška UT Tab. 4: Porovnání výhod a nevýhod metod RT a UT Výhody Dobře dokumentovatelný výsledek film, digitální ánam; lepší jišťování objemových dat. Výraně nižší provoní náklady; lepší jišťování plošných vad ejména trhlin; podstatně nižší investice do aříení. Nevýhody Práce s nebepečným ioniujícím ářením; velké investice do aříení a abepečení pracoviště proti důsledkům ioniujícího áření; vláštní povolení SÚJB. Velké nároky na nalosti a kušenosti personálu; špatné jišťování povrchových těsně podpovrchových necelistvostí; dokumentovatelnost výsledků. Stupně kvality podle ISO 5817 Techniky koušení a třídy podle ISO nebo ISO B C Třída není stanovena D a Stupně přístupnosti pro viuální skoušení jsou stejné jako stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO Tab. 5: Viuální koušení (VT) Stupně přístupnosti a B C D Stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO B C D Tab. 6: Zkoušení kapilární metodou (PT) Techniky koušení a třídy podle ISO Stupně přístupnosti podle ISO X Třída není stanovena 2 X 3 X 12 / SVĚT SVARU

13 Technologie svařování Stupně kvality Techniky koušení a třídy podle ISO 5817 podle ISO B C Třída není stanovena D Tab. 7: Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT) Stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO Techniky koušení a třídy podle ISO Stupně přístupnosti podle ISO X 2 X 3 X Stupně přístupnosti podle ISO nebo ISO B B 1 C B a 2 D Nejméně A 3 a Minimální počet expoic při koušení obvodových svarů však má odpovídat požadavkům ISO třídy A Tab. 8: Radiografické koušení technikou filmů (RT-F) Stupně kvality podle ISO 5817 Techniky koušení a třídy podle ISO a Stupně přístupnosti podle ISO B Nejméně B 2 C Nejméně A 3 D Není definováno Nevyžaduje se b a Pokud se požaduje posouení charakteru indikací, použije se ISO b UT se nedoporučuje, ale může se definovat ve specifikaci (se stejnými požadavky jako pro stupeň kvality C). Tab. 9: Ultravuková odraová technika (UT-PE) Svar se musí hodnotit a posuovat jak na povrchu svaru, tak i pod povrchem uvnitř svaru. Kvalitu svaru le jistit tím, že jej prověříme nedestruktivními metodami nebo jsou-li potřebné dokladovat a kontrolovat i mechanické vlastnosti svarového spoje apod., pak také destruktivními kontrolami-kouškami. V našem příspěvku se aměříme na nedestruktivní metody kontroly a jejich vájemné souvislosti a propojení. Při tom přihlédneme k normě ČSN EN ISO Nedestruktivní koušení svarů Všeobecná pravidla pro kovové materiály. Tato norma ahrnuje požadavky na koušení svarových spojů materiálů a slitin: ocel, Al, Cu, Ni, Ti. Používají se následující všeobecně unávané metody pro jišťování přípustných povrchových vad: viuální (VT), penetrační (PT), magnetické práškové (MT), vířivými proudy(et). Pro jišťování vnitřních vad se používají metody: radiografické koušení (RT), ultravukové (UT). Vhledem k omeení rosahem není možno vyčerpávajícím působem pojednat o všech aspektech, které souvisejí s kvalitou a jišťováním kvality svarových spojů. Snad jen na ávěr důležitá informace k personálu. Personál, který provádí nedestruktivní kontrolu a vyhodnocuje výsledky pro konečnou přejímku svarů, musí být kvalifikován v souladu s EN 473 nebo ISO 9712 nebo podle odpovídajících norem ve speciálních průmyslový sektorech. Firma F.X. Meiller Slaný, s.r.o., přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily Mercedes, MAN, Volvo, IVECO, Scania atd. nabíí pracovní příležitosti na poice: Konstruktér Svářečský praktik Požadavky: Požadavky: - SPŠ/VŠ technického směru - Praxe v oboru, platný svářečský průka - Konstrukce výrobku, tvorba výkresové dokumentace - Znalost NJ výhodou - Znalost systému CATIA a AUTOCAD - Příprava a svařování ocelových konstrukcí - Komunikativní nalost NJ Konstruktér přípravku Požadavky: Svářečský technolog Požadavky: - SPŠS/VŠ technického směru + praxe v oboru - Práce v oboru, platný svářečský průka, - Znalost systému CATIA a AUTOCAD držitel certifikátu Evropský svářečský praktik - Znalost NJ výhodou - Znalost NJ výhodou - Příprava a svařování ocelových konstrukcí - Minimum 3 roky praxe ve výrobě Kontrolor jakosti Požadujeme: Svářečský inženýr Požadavky: - Vyučení ve strojírenském oboru (maturita výhodou) + praxe v oboru - VŠ, práce v oboru, platný svářečský průka - Praktické kušenosti s měřením ve výrobě, nalost měřící techniky - Komunikativní nalost NJ - Čtení strojařských výkresů výhodou - Příprava a svařování ocelových konstrukcí - Znalosti oblasti kontroly svařovaných ocelových konstrukcí výhodou - Znalost NJ výhodou Nabídka: Práce v meinárodním společnosti, nadstandardní mdové ohodnocení, práce na plný úvaek, pracovní poměr na dobu neurčitou, ávodní stravování s příspěvkem aměstnavatele. Nástup možný ihned! V případě, že splňujete odborné požadavky (vdělání a praxe) a nabídka Vás aujala, ašlete, prosím svůj profesní životopis na Nabííme další volné, ejména dělnické profese Více informací na tel. č. : F.X. Meiller Slaný, s.r.o., Netovická 386, Slaný SVĚT SVARU / 13

14 partnerské stránky Hledáte spolehlivého dodavatele robotiovaného pracoviště? Představujeme společnost Hadyna - International, Ostrava Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava Prvním kontaktním místem je prodejna v Ostravě, kde držíme skladem náhradní a spotřební díly, svařovací materiál apod. Rádi bychom Vám touto cestou představili společnost Hadyna - International Ostravy jako výrobce svařovacích automatů, polohovadel, robotiovaných pracovišť a upínacích přípravků. Pokud uvažujete o avedení robotiovaného svařování nebo o rošíření vašeho strojového parku o další robotiované pracoviště, naše společnost může být vašim novým partnerem na poli nejen vývoje a dodávek robotiovaných pracovišť, ale také v ajištění kompletního servisu, údržby a školení vašeho personálu. Základní informace Společnost Hadyna - International, spol. s r. o., se abývá prodejem svařovací techniky na úemí severní Moravy, velkoobchodem vybraného sortimentu v rámci ČR a SR. A dále také vývojem a výrobou svařovacích automatů, robotiovaných pracovišť, polohovadel a upínacích přípravků. V současné době máme k dispoici celkem 5 konstruktérů, vlastní montáž elektrických součástí dodávaných aříení, výrobu a montáž ocelových komponentů našich aříení. V letošním roce aměstnáváme 21 aměstnanců, roční obrat se pohybuje kolem 80 mil. Kč včetně technických plynů. V oblasti robotiovaných pracovišť máme výhradní astoupení společnosti Yaskawa pro instalace, servis a provádění školení programátorů pro roboty Motoman, a to na úemí Moravy, Slovenska a části pohraničí Polska. V současné době poskytujeme servis cca 50 vlastním instalacím robotiovaných pracovišť plus cca 150 instalacím robotů Motoman, které si ákaníci přiveli sami e ahraničí. Ročně vyrobíme a dodáme cca robotiovaných pracovišť, jen v letošním roce instalujeme již 6. robotiované pracoviště. Něco historie Společnost Hadyna - International byla aložena v roce Na ačátku bylo její hlavní náplní prodej svařovací techniky, technických plynů, svařovacích materiálů a příslušenství pro profesionální svařování. Od ačátku jsme však stále častěji dostávali poptávky po svařovacích automatech a robotech. Dlouhodobě jsme se snažili najít jinou firmu, která by pro nás svařovací automaty vyvíjela a vyráběla. Ovšem žádnou takovou firmu jsme nenašli. Z tohoto důvodu jsme se v roce 1997 rohodli sami ahájit vývoj a výrobu svařovacích automatů. Vyvinuli jsme stavebnicový systém svařovacích automatů WESTAX. Tento projekt úspěšně rošiřujeme i dnes. Máme instalováno více než 30 růných provedení těchto svařovacích automatů. Dalším výrobkem, který jsme ačali vyrábět hned od ačátku, byla svařovací polohovadla. Jen a první dva roky od ahájení tohoto projektu jsme vyrobili a prodali polohovadla v hodnotě cca 3,5 mil. Kč. Od roku 1999 jsme ahájili spolupráci se společností Motoman (dnes Yaskawa), která patří k největším výrobcům průmyslových robotů na světě. Navíc až 70 % všech realiovaných robotiovaných pracovišť Motoman se dodávají pro svařovací aplikace. A to nám velmi vyhovuje. Současnost V roce 2012 na divii Automatiace se u nás realiují především robotiovaná pracoviště. Poptávka po robotiaci svařování je v současné době výraně vyšší, než poptávka po svařovacích automatech. Postupně se snažíme rošířit naše vlastní výrobní áemí. Máme vybavení pro hrubé dělení materiálů, svařování a montáž. Chystáme se nakoupit pálicí stroj, jen ve výpalcích naše firma ročně utratí cca 1 mil. Kč. Chystáme se využít dotace poskytované EU, a to nejen pro poříení tohoto aříení, ale také dalších kovoobráběcích strojů, abychom byli více soběstační. Jeden hlavních důvodů je rovněž kracování termínů dodávek našich aříení. S vlastním áemím budeme mít více pod kontrolou dílčí operace výroby ocelových komponentů našich aříení. Jsme cela soběstační v oblasti vývoje, výroby a montáže elektrických a elektronických řídicích systémů. Sami si píšeme software. Umíme dodat mj. kompletní software pro sledování výroby na robotiovaných nebo automatiovaných pracovištích. V současné době je to velký trend vybavovat automaty, robot. pracoviště i polohovadla sledovacím softwarem. Máme k dispoici vlastní konstrukční tým pro realiaci vývoje a výroby robotiovaných, automatiovaných pracovišť, polohovadel a upínacích přípravků. Pracujeme v moderní 3D konstrukčních programech. Vývoj automatů WESTAX V oblasti svařovacích automatů WESTAX v současné době postupně dokončujeme vývoj nové generace univerálního říení našich automatů. Tato aříení budou v brké době vybavena servopohony se sledováním jejich aktuální polohy. Z důvodů níké pořiovací ceny máme naše pohybové jednotky automatů postaveny na krokových motorech. Moderní elektronika již umožňuje nahraovat drahé servopohony, které se používají např. na průmyslových robotech, výraně levnější variantou. Předpokládáme, že tento nový řídicí systém budeme moci představit v roce Vývoj svařovacích polohovadel V současné době postupně rošiřujeme naši řadu nových tříosých polohovadel. Novinkou jsou svařovací polohovadla pro ruční svařování, která jsou říena průmyslovým PC s barevnou dotykovou obraovkou. Tato polohovadla jsme instalovali např. do 14 / Námi vyrobené tříosé polohovadlo WESTAX, které je nasaeno u ákaníka, který vyrábí teplovodní kotle. Testování svařovacího automatu Lineární WESTAX pro svařování 14metrových střech želeničních vagónů na naší dílně. Svařovací automat Rotační WESTAX pro svařování hliníkových nosníků pódiových konstrukcí. SVĚT SVARU

15 partnerské stránky Každý rok naše společnost pořádá dny otevřených dveří, kde se snažíme preentovat poslední novinky, a to nejen v oblasti robotiace. Na obráku je vidět robot vybavený laserovým svařováním. firmy, která vyrábí krbová tělesa. Aby svářeč urychlil svou práci, používá pro svařování a kontrolu svarů ruční polohovadla. Ovšem na běžných polohovadlech si musí potřebnou polohu nastavit ručně pomocí dálkového ovládače. Polohovadlo říené počítačem umožňuje nastavit pomocí programu všechny potřebné svařovací polohy. Svářeč pak ovládá polohovadlo pomocí dvou tlačítek KROK VPŘED/KROK VZAD. Tím se urychlí přejed polohovadla do požadované polohy. Naši programátoři otestují na naší dílně všechny funkce robotiovaného pracoviště vč. testování svařování polotovarů. Vývoj robotiovaných pracovišť Naše společnost nabíí více než 20 standardních typů robotiovaných pracovišť pro svařování a řeání kovů. V současné době jsme dokončili další nové prvky robotiovaných pracovišť, jako například vnitřní automatické pevné dveře, které se instalují mei robotem a polohovadlem. Řada konkurenčních firem účinné a nutné oddělení tohoto prostoru neřeší vůbec nebo jen nějakou plachtou. Dalším novým prvkem jsou tv. teleskopické dveře, které umožňují jejich otevření do stran tak, aby bylo možné provádět manipulaci především s těžkými svařenci pomocí ávěsného dvíhacího aříení. Další ajímavostí je automatická horní odsávaná digestoř na pojedu. Pokud je robotiované pracoviště vybaveno dvěma polohovadly, horní odsávaná digestoř automaticky nadjede nad to polohovadlo, kde robot aktuálně provádí svařování a ahájí odsávání plodin. Obsluha pak má k dispoici celý horní prostor nad druhým polohovadlem pro manipulaci se svařencem pomocí např. mostového jeřábu. Vývoj upínacích přípravků Náš konstrukční tým má bohaté kušenosti v oblasti vývoje a výroby upínacích přípravků. Umíme dodat buď jednoduché upínací přípravky, které využívají mechanické upínky. Druhou variantou je dodávka sofistikovaných upínacích přípravků, které obsahují pneumatické upínky, senory pro signaliaci správného uavření těchto upínek, senory pro signaliaci přítomnosti upnutých polotovarů apod. K takovým upínacím přípravkům pak dodáváme viualiační program, který pak operátorovi dává přehled o technickém stavu celého upínacího přípravku na obraovce průmyslového PC s barevnou dotekovou obraovkou, který umísťujeme do nadřaeného řídicího systému pracoviště. Zde uvádíme dva případy, které letos realiujeme. Jeden upínací přípravek je určen pro svařování držáku palubní desky voidel ŠKODA, druhý pak upíná sloupek říení voidel VOLVO. Servisní áemí a školicí středisko V sídle naší firmy v Ostravě máme kompletní servisní áemí. Sklad náhradních a spotřebních dílů, pravidla máme skladem 2 3 náhradní roboty Motoman. Provádíme kompletní školení programátorů robotů Motoman a to pro řídicí systémy XRC, NX100 a DX100. Jen v letošním roce jsme vyškolili více než 30 nových programátorů. Výrobní linky Naše společnost si dělá ambice pro dodávku malých výrobních linek. Malou výrobní linkou máme na mysli dodávku cca 2 až 10 robotů, kteří budou společně vyrábět určitý svařenec. V tuto chvíli náš konstrukční tým pracuje na předběžných projektech třech výrobních linek, které budou schopné uchopit jednotlivé polotovary e ásobníků, dílce sestehovat, pak následně svařit, provést kontrolu svarů, provést řeání dílců, obroušení svarů a dodat hotové svařence na pásový dopravník, který dílce odvee do lakovny. Naše společnost se nechce abývat velkými výrobními linkami. Taková práce přináší kapacitní problémy. Buď máte hodně práce, kterou nele stihnout v potřebných termínech, nebo nemáte žádnou práci. Toto riiko nechceme podstupovat, přestože jsme technicky a technologicky schopni takové výrobní linky realiovat. Vývoj laserového navádění robotů Velmi moderním trendem je vybavování průmyslových robotů laserovým naváděním. Naše společnost se vývojem laserového navádění abývá od roku Postupně jsme cvičně instalovali laserové navádění do tří robotiovaných pracovišť. Zatím se laserové navádění jeví jako vhodné pro navádění robotů na především obrobené dílce a plochy. Ovšem nová generace říení moderních robotů již umožňuje efektivní použití laserového navádění také pro vyhledávání míst svařování na neobrobených profilech a dílcích, na výpalcích apod. V současné době se chystáme instalovat další laserové vyhledávání u jednoho našeho ákaníka, který potřebuje měřit kořenovou meeru, aby mohl robot volit optimální svařovací parametry pro dané svařovací místo. Máme k dispoici školicí středisko pro provádění školení programátorů robotů Motoman. Robotiované svařovací pracoviště Motoman pro odporové svařování dílců voidel ŠKODA. Na obráku je vidět ákladní konstrukce pracoviště na naší dílně. Stejné robotiované pracoviště instalované již na dílně u ákaníka. Bepečnost práce Tým našich vývojových pracovníků sleduje aktuální normy na poli bepečnosti práce platných pro automatiovaná a robotiovaná pracoviště. Toto je árukou, že námi dodávaná aříení jsou vždy v souladu s platnou legislativou. Jsme v této oblasti velmi nalí. Jedním důvodů, proč se se touto problematikou intenívně abýváme, je také fakt, že řada prodavačů robotů nemá v této oblasti vůbec žádné nalosti a neví, jak má správně vypadat abepečené robotiované pracoviště. Tyto firmy pak dodávají drahá a s bepečnostními normami neshodná aříení. Chceme na tyto instalace pak ukaovat. Tím se tyto firmy vystavují trestnímu stíhání, ale hlavním problémem je také fakt, že uživatel takového aříení nemůže účinně uplatnit pojistky v případě vniklých škod takovými aříeními nebo v případě úraů obsluhy. V této oblasti ajišťujeme také poradenskou činnost vč. ajištění bepečnostních auditů na ciích robotiovaných pracovištích. Semináře o výhodách a úskalích robotiovaného svařování Pokud nemá Vaše firma kušenosti s robotiovaným svařováním a chcete ískat více informací, naše společnost pořádá semináře o výhodách a úskalích robotiovaného svařování. Semináře probíhají vždy u ákaníka, kde jsou veškeré předávané informace aměřené na svařování právě jeho dílců. Seminář trvá přibližně 2 hodiny, je darma a jedinou podmínkou jeho konání je účast všech odpovědných pracovníků, kteří by přišli do styku s případným nasaením svařovacího robota. Pokud budete mít ájem o takový seminář, můžete nás kontaktovat na ové adrese SVĚT SVARU / 15

16 Medinárodný Strojársky Veltrh 19. medinárodný strojársky veľtrh

17 Bepečnost práce Bepečnostní INSPEKCE SICK Filip Pelikán, SICK Praha Příští bepečnostní inspekce V předchoích článcích jsem se pokusil vysvětlit legislativní požadavky, které jsou kladeny na výrobce strojních aříení a také na jejich ákaníky, tedy provoovatele strojních aříení. V tomto článku se míním o kontrole/inspekci bepečnosti provoovaných strojních aříení. Zopakujeme si tedy, že požadavků v naříení vlády č. 378/2001, Sb., jasně vyplývá, že a bepečný provo strojních aříení odpovídá jejich provoovatel. Aby se provoovatel/aměstnavatel ujistil, že používá bepečná strojní aříení, měl by si v případě nákupu nového stroje ověřit, že je stroj bepečný, a neměl by se spolehnout poue na prohlášení o shodě výrobce. Tento požadavek je uveden v 4, odstavec (1), naříení vlády č. 378/2001, Sb.: Kontrola bepečnosti provou aříení před uvedením do provou, přičemž v 2 bod (e) je stanoveno, že: průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu, výchoí a následné pravidelné kontroly a revie aříení Dále je v 4, odstavci (2) uvedeno: Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou a 12 měsíců Jak se dá taková kontrola/inspekce provést? Možností je několik, ale vždy platí, že osoba nebo organiace, která kontrolu/inspekci provede, musí mít takové nalosti a kušenosti oblasti bepečnosti strojů, aby mohla odpovědně prohlásit, že stroj splňuje nebo nesplňuje minimální požadavky na bepečný provo, dle 3, odstavce (1), naříení vlády č. 378/2001, Sb. V České republice existuje několik růných subjektů, které se kontrolami strojů abývají. Jsou i takové subjekty, které se na první pohled snaží udělat dojem, že se jedná o notifikované osoby, přitom se jedná o soukromé subjekty. Pak je jistě překvapivé, že jejich kontrolní práva je třístránkový dokument, který obsahuje spoustu irelevantních informací a pak jedinou větu, která říká, že bepečnostní světelný ávěs je funkční. Zda taková práva plní požadavky výše uvedeného naříení vlády, je otáka pro právníka. Akreditované bepečnostní inspekce SICK Akreditované bepečnostní inspekce, které provádí vyškolení Bepečnostní Specialisté, obsahuje nejen informaci o funkci bepečnostního prvku, ale také: da působ apojení odpovídá legislativě a úrovni bepečnosti daného strojního aříení umístění bepečnostního prvku hlediska bepečné vdálenosti umístění všech ochranných krytů tak, aby nebylo možné dosáhnout nebepečného místa mimo ochranný prvek o správné funkci tlačítka nouového astavení také o správné funkci opětovného spuštění měření doběhu a výpočet bepečné vdálenosti a mnoho dalšího Jak se servisní technik stane Bepečnostním Specialistou? Servisní technik, který se ve společnosti SICK má stát Bepečnostním Specialistou, musí nejdříve absolvovat první desetidenní školení v mateřské firmě v Německu. Po jeho ukončení probíhá několikaměsíční praxe ve společnosti již vyškolených specialistů. Pak následuje další desetidenní školení akončené písemnou a praktickou kouškou. Dnes pracuje ve společnosti SICK, spol. s r.o., šest vyškolených Bepečnostních Specialistů, sedmý absolvuje praxi mei školeními. Bepečnostní inspekce provádí společnost SICK, spol. s r.o., akreditovaným působem. Znamená to, že každý rok Český Institut pro Akreditaci provádí audit, aby byla aručena kvalita bepečnostních inspekcí a tím i ajištěna bepečnost strojních aříení našich ákaníků. Společnost SICK se bepečnostní problematikou abývá již mnoho desítek let. Všem našim ákaníkům nabííme semináře o legislativní problematice, vhodné pro provoovatele i pro uživatele. Nově také nabííme školení ohledně používání sw nástroje SISTEMA, který vytvořila německá organiace IFA (http://www.dguv.de/ifa). Nabííme vám také brožurku vydanou SICK AG: V šesti krocích k bepečnému stroji, přeloženou do českého jayka. V případě jakýchkoliv dalších dotaů se prosím neváhejte obrátit na autora této série článků. Filip Pelikán Bepečnostní Specialista SICK, spol. s r.o. SVĚT SVARU / 17

18 Technologie svařování Svařování v ochranných atmosférách Martina Svobodová, Air Products, Praha Document1.qxd :59 Page 2 Ferromaxx pro rychlé a čisté svařování Plyny Ferromaxx, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové, uhlíko manganové a níkolegované oceli, ajišťují jakostní svar, vysokou produktivitu svařování, vynikající průvar současně s minimálním rostřikem a minimální tvorbou kouřových plodin. Inoma Zvýšená produktivita Plyn Ferromaxx Plus umožňuje výšit rychlost ručního MAG svařování o 19% v porovnání s běžnými směsnými ochrannými plyny Ar/CO2. Jakostní svar Směsné plyny Ferromaxx, obsahující 3 plynné složky, dávají svarové láni výborné vlastnosti, které spolu s širokou oblastí nastavení optimálních svařovacích parametrů umožňují snadné vytváření kvalitních svarů. Zdravější pracovní prostředí Společnost Air Products dodává ochranné atmosféry v láhvích v prověřených snížení rostřiku vždy odstranit. a lepšení Proto se firma kresby Air Products svarové aměřila hou- na vývoj parametrech takových svařování ůstává profil svaru výšenou Oón postupovou je látka ohrožující rychlostí lidské při draví současném a i při odsávání dýmů směsi se nedá nedocháí k tvorbě ápalů a i při vysokých a vykoušených poměrech ucelené řady senky. Innomaxx svařovacích 2 plynů, a Euromixx při jejichž použití 13 jsou je tvorba ochranné atmosféry pro svařování nereavějících nalého přechodu svaru do ákladního materiálu oónu minimální. akceptovatelný. Díky tomu le dosáhnout doko- směsí Maxx. ocelí metodou MAG. V ochranné atmosféře a hladké kresby svarové housenky v širokém Při použití ochranných atmosfér typu Alumaxx Plus le svařovat metodou MIG i TIG romeí svařovacích parametrů. Důsledkem Ferromaxx (Ferromaxx 7, 15, Plus) le v podstatě všechny svařitelné kovové materiály. sníženého povrchového napětí je tvorba jemného rostřiku, který neulpívá na svařenci a šetří svařovat metodou MAG oceli Ferromaxx ákladních jakostí Plus Plus v návu ochranné atmosféry onačuje přídavek uhlíkové helia. konstrukční Tento plyn oceli se vynačuje tak náklady na dokončovací operace, ejména nejlepší plyn pro svařování mimořádnou tepelnou vodivostí, jeho přidáním čištění a broušení. Přídavek kyslíku též přínivě lepšuje kvalitu svaru a omeuje do riiko ochranných vniku vad, ajišťuje atmosfér hluboký se průvar výraně a není příliš lepšuje citlivý na nastavení působí na přechod do sprchového režimu přenosu svarového kovu. parametrů při svařování přestup tepla do materiálu svaru a rychlost vyšší produktivita až o 19% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny Ar/CO2 odtavování přídavného materiálu. Intenivní snížení doby čišťění díky sníženému rostřiku přestup tepla pak dovoluje výšit postupovou Ferromaxx je série vybraných směsí argonu, hladký a plochý povrch svaru rychlost nebo snížit svařovací proud, což má oxidu uhličitého a jiných plynů, které umožňují použitelnost pro všechny tloušťky ákladního materiálu a druhy přídavných svařovacích přímý a velmi přínivý důsledek například na ideální podmínky pro berostřikové obloukové materiálů (plné i trubičkové dráty) tvorbu deformací. Přítomnost helia v ochranné svařování uhlíkových ocelí. ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku oónu atmosféře umožňuje svařovat v přechodových oblastech přenosu přídavného materiálu. Proto jsou směsné atmosféry s heliem s výhodou používány při Ferromaxx mechaniovaných 7 působech Ře svarem při svařování. MAG svařování oceli Ferromaxx 15 Nedílnou specialista složkou ochranných pro tenkou atmosfér ocel Maxx BS970:080M50 o tloušťce 3 mm s použitím plynu spolehlivý univerální pomocník je kyslík. Podrobnou analýou svarů byl prokáán přínivý účinek přídavku kyslíku v ochranné 7 lepšuje kvalitu a vhled svaru, ajišťuje Ferromaxx stabilní svařovací oblouk při svařování tenkých lepšuje kvalitu svaru a omeuje rostřik, ajišťuje atmosféře při plechů porovnání při níkém s dvousložkovou napětí či poičním svařování směsi hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky Ar/CO 2. Kyslík snižuje přidávaný doby čištění do po moderních svařování, ajišťuje třísložko- obvláště Ře koutovým svarem při MAG svařování oceli BS970:080M50 o tloušťce 12 mm s použitím plynu Ferromaxx Plus Tupý svar při MAG svařování oceli BS970:080M50 o tloušťce 12 mm s použitím plynu Ferromaxx 15 a není příliš citlivý na nastavení parametrů při vých svařování směsí ajišťuje níkou úroveň snížení rostřiku povrchového napětí Ferromaxx Ře svarem 7 při je MAG doporučen svařování oceli pro svařování použitelnost pro všechny tloušťky materiálu BS970:080M50 o tloušťce 3 mm taveniny a lepší při svařování stabilitu pulním elektrického obloukem docháí oblouku. při svařování tenkých uhlíkové, uhlíko-manganové s použitím plynu Ferromaxx 7 a vysokopevnostní ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku Kyslík ajišťuje plechů lepší jen přechod k velmi malému svarového tepelnému ovlivnění kovu do a snižuje se Inomaxx 2 níkolegované oceli s tloušťkou do 10 mm ve oónu ákladního materiálu, tak riiko deformací ale i výraně lepší profil kratovém, sprchovém i pulním přenosu kovu svaru, resp. ávaru. Na rodíl od dvousložkové obloukem. Ře koutovým s svařování koroi 316L o tloušťce plynu Inomaxx Ře koutovým svarem MAG svařování koroivdorné oceli AISI 316L tloušťky 6 mm při použití plynu 18 / SVĚT SVARU

19 směsnými plyny maximální výkon při svařování koroivdorné o Zdravější pracovní prostředí Zvýšená produktivita Oón je látka ohrožující draví, kterou i při odsávání dýmů není vždy možno odstranit.t e c h n o l o g i e s v a ř o v á n í Plyn Ferromaxx Plus umožňuje výšittakových rychlost ručního MAG svařování při jejichž Proto se firma Air Products aměřila na vývoj svařovacích plynů, 19% voónu porovnání s běžnými směsnými ochrannými plyny Ar/CO2. použití je otvorba minimální. m Ferromaxx 7 specialista Ferromaxx 15 AIumaxx Plus Inomaxx 2 pro tenkou ocel Tupý svar metodou TIG Inoma nejlepš koroiv Jakostní svar hliníková slitina 4140 Ře koutovým svarem MAG Směsné plyny Ferromaxx, obsahující plynné složky, dávají Zvýšená svarovéproduktivita láni o tloušťce 10 mm s použitím svařování koroivdorné3oceli lepšuje kvalitu Používání plynných směsí Inomaxx ochranná a vhled svaru, výbornéatmosféra vlastnosti, které spolu s širokou nastavení optimálních PlusPlus a Hytec 3 umožňu plynuajišťuje Alumaxx AISI316L tloušťky 6 mm při oblastí svařováníoblouk a tím i dosažení vyšší produktivity. 2 vytváření použití plynu Inomaxx při svařování hliníku a jeho slitin parametrů stabilní svařovací při svařování tenkých lepšuj svařovacích umožňují snadné kvalitních svarů. Tupý svar při MAG svařo vání oceli BS970:080M50 o tloušťce 12 mm s použitím nejlepší univerální plynu Ferromaxx 15 spolehlivý univerální pomocník univerální prostředek pro koroivdornou ocel lepšuje kvalitu svaru omeuje rostřik, napětí či poičním svařování lepšuje kvalitu svarů aa omeuje riiko vniku vad díkyajišťuje vynikajícím penetraci, mohutnému plechů při níkém Jakostní svar lost ručního MAG svařování ní chrannými plyny Ar/CO2. ajišťuj a ploch profilu svaru, pórovitosti azdravější malému převýšení svaru pracovní prostředíhousenky hluboký průvar s níké optimálním profilem svarové snižuje doby díky svému složení lepšují vlastnosti svaro Plyny Inomaxx čištění po svařování, ajišťuje obvláště vyšší produktivita výšení až ooón 24% při MIG svařování a až olidské 35% přidraví TIG svařování nné složky, dávají svarové láni je látka ohrožující a i při odsávání dýmů se nedá svar metodou TIG vyšší velmi dobrá kvalita svaru, a není příliš citlivýsře nainomaxx nastavení parametrů svařování se Tupý stabilním obloukem umožňuje docílit kvalitní svar s maxim p níký rostřik Tupý Ře v porovnání použitím argonu svarem svarsvarem při MAGpřisvařování oceli oceliatmosférou koutovým MAG pro při hliníkové slitina 4140 níkou úroveň rostřiku porovnání MAGjesvařování Ferromaxx 15 ochrannou 2 jeodstranit. určen svařování feritických AIumaxx blastí nastavení Plus optimálních vždy Proto se firma Air Products aměřila na vývoj takových o tloušťce 10 mm a s použitím výskytu vad následných oprav. univerální ochranný plyn (MIG a TIG, všechny tloušťky materiálu a všechny druhy přenosu em) BS970:080M50 o tloušťce 12 mm Ře koutovým svarem při MIG svařování koroivdorné oceli AISI s rychl o tloušťce uhlíko-manganových 3 mm použitelnost pro všechny plynu pulním Alumaxx Plus obloukem, ajišťuje probs970:080m50 svařování uhlíkových, a austenitických antikoroních ocelívšech tloušťky materiálu velmijevhodný svařování svařování hliníkové slitiny 4140 ytváření kvalitních svarů. svařovacích plynů, při jejichž použití tvorba oónu minimální. kovu obloukem) připrosvařování pulním obloukem docháí při svařování tenký ůkých což menšuje svysokopevnostních použitím plynuochranná Ferromaxx 15atmosféra nejlepší univerální 316L tloušťky mm při použití plynu Ře koutovým svarem 7 s použitím plynu Ferromaxx o tloušťce 10 mm s použitím i níkolegovaných ocelí tlouštěk ve 6kratovém, sprchovém či pulním chemic snadné apalování a vysoká stabilita oblouku při TIG svařování výborné mechanické vlastnosti plynu AlumaxxaPlus ochrana pracovního Zdravější pracovní prostředí prostředí minimaliace vniku Inomaxx 2 při MIG svařování hliníkové plechů jen k velmi malému tepelnému ovlivnění snižuje se se všech tlouštěk kratovém, sprchovém, tak přenosu. Dráty pro svařování metodou MIG/ hliníku a jak jehove slitin ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku oónu nípři tvorbasvařování oónu slitiny 4140ao tloušťce Oón jemateriálu látka ohrožující draví při odsávání dýmů úsilí se nedá př uhlíkooónu i pulním přenosu. MAG jsou obvykle plné. Na uhlíkové, tak riiko deformací vhodný pro všechny tloušťky a typy přenosů Ře koutovým svarem při MAG 10 mm na s použitím firma Air Products aměřila vývoj plynu takových svařovacích p odsávání dýmů se nedá Je možno jej použít jak pro tak i trubičmanganové a vysokopevnostní níkolegované či svařování oceli BS970:080M50 lepšuje kvalitu svarů a omeuje riiko vniku vad plný, díky vynikajícím penetraci, mohutnému Alumaxx Plus kovu obloukem o tloušťce 12 mm s použitím plynu je vnik oónu minimální. Výsledkem jsou ochrannéochran atmosfé niku vad, ne svaru, lesklý, hladký Tupý svar při TIG svařování koroivdorné oceli AISI 316L o tloušťce 3 mm s použitím plynu Inomaxx TIG aměřila na vývoj takových kový drát. nereavějící oceli mohou být použity trubičkové profiluferromaxx svaru, níké pórovitosti a malému převýšení svaru Plus dráty s tavidlem uvnitř. Jejich výhodou je vyšší ba oónuproduktivita minimální. výšení až o 24% při MIG svařování a až o 35% při TIG svařování vyšší Tupý svar metodou TIG rychlostuhlíkové svařováníkonstrukční a snaší utváření profilu koutonejlepší plyn pro svařování oceli v porovnání s použitím argonu hliníkové slitina 4140 vého svaru. o tloušťce 10 mm s použitím Ferromaxx Plus a Inomaxx Plus, které i při výšené produktivitě svařování v kouřových plodinách. univerální ochranný plyn (MIG a TIG, všechny tloušťky materiálu a všechny druhy přenosu Ře koutovým svarem při MIG Alumaxx Pluspříliš citlivý na nastavení Ře koutovýmkvalitu svarem svaru a omeuje riiko vniku vad, ajišťuje hlubokýplynu lepšuje průvar a není Alumaxxsvařování Plushliníkové je argon-heliová směs pro slitiny 4140 kovu obloukem) při MAG svařování oceli parametrů při svařování tloušťcesvařování 10 mm s použitím výkonnostníomig hliníku a jeho slitin o tloušťce snadné apalování a vysoká stabilita oblouku přibs970:080m50 TIG svařování plynujak Alumaxx Plus všech tlouštěk ve sprchovém, tak i pulním Inomaxx Plus vyšší produktivita až o 19% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny Ar/CO2 režimu. (Alumaxx Plus rovněž slouží pro svařováře koutovým svarem při Ferromaxx Plus plyn pro koroivdorné oceli MAG nejlepší svařování koroivdorné ní hliníku a mědi metodou TIG.) hladký a plochý povrch svaru oceli AISI316L o tloušťce použitelnost pro všechny tloušťky ákladního materiálu a druhy přídavných svařovacích lepšuje plynu kvalitu svaru a omeuje riikospektrum vniku vad (pórovitosti), ajišťuje hluboký průvar s mohutnějším pr 3 mm s použitím Široké výrobků i služeb umožňuje materiálů (plné i trubičkové dráty) Inomaxxvynikající Plus mechanické vlastnosti a není příliš citlivý na nastavení parametrů při svařování společnosti Air Products působit jako spolehlivý ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku oónu vyšší produktivita až o 17% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny 12 mm s použitím plynu ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku oónu snížení doby čišťění díky sníženému rostřiku ý na nastavení nými plyny Ar/CO2 Ferromaxx Plus je vícesložková ochranná partner nejen v kovovýrobě. Díky vyspělé snížení doby čištění díky technologii sníženému rostřiku (plnění láhví 300bar, Integra, atmosféra na bái směsi argon-helium určená pro výkonnostní svařování konstrukčních uhlíkobip)s a odborně připravenému personálu je hladký a plochý povrch svaru minimální oxidickou vrstvou Ře koutovým svarem při MAG Inomaxx Plus jeoceli směsí argonu vých ocelí v celém rosahu tlouštěk všemi druhy uspokojit všechny ákasvařování koroivdorné AISI s obsahem použitelnost pro všechny schopna tloušťky ákladního materiálu a typy požadavky přenosu kovu obloukem 316L o tloušťce 3 mm s použitím přídavných materiálů a ve všech druích přenosu a helia, jež je určena pro vysoce jakostní níků v nejvyšší technické ochrana a propracovního prostředí minimaliace vniku oónu kvalitě. V případě plynu Inomaxx Plus duktivní svařování austenitických i feritických kovu obloukem. jakýchkoliv dotaů nás kontaktujte na info-lince: specialista pro tenkou ocel antikoroních ocelí při dosažení hlubokého Inomaxx je série plynů speciálně vyvinutá pro průvaru i u silnějších součástí. MAG a pulní MAG spolehlivý svařování antikoroních univerálníocelí. pomocník lepšuje kvalitu a vhled svaru, ajišťuje Ferromaxx 7 Ferromaxx 15 Tupý svar při MAG svařování oceli BS970:080M50 o tloušťce 12 mm s použitím plynu Ferromaxx 15 kých ování e obvláště ři svařování tenkých vnění a snižuje se lepšuje kvalitu svaru a omeuje rostřik, ajišťuje hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky a není příliš citlivý na nastavení parametrů při svařování použitelnost pro všechny tloušťky materiálu ochrana pracovního prostředí minimaliace vniku oónu Ře svarem při MAG svařování oceli BS970:080M50 o tloušťce 3 mm s použitím plynu Ferromaxx 7 Ře koutovým svarem MAG svařování koroivdorné oceli AISI 316L tloušťky 6 mm při použití plynu Inomaxx 2 stabilní svařovací oblouk při svařování tenkých plechů při níkém napětí či poičním svařování Inomaxx TIG snižuje doby čištění po svařování, ajišťuje obvláště níkou úroveň rostřiku nejlepší plyn protig svařování Ře svarem při MAG svařování oceli BS970:080M50 o tloušťce 3ocelí mm koroivdorných s použitím plynu Ferromaxx 7 Inomaxx 2 při svařování pulním obloukem docháí při svařování tenkých plechů jen k velmi malému tepelnému ovlivnění a snižuje se univerální prostředek pro tak riiko deformací koroivdornou ocel SVĚT SVARU velmi dobrá kvalita svaru, níký rostřik velmi vhodný pro svařování pulním obloukem, ajišťuje výborné mechanické vlastnosti vhodný pro všechny tloušťky materiálu a typy přenosů kovu obloukem Ře koutovým sv svařování koroiv 316L tloušťky 6 Inomaxx 2 lepšuje kvalitu svaru a omeuje riiko vniku vad, ajišťuje vynikající průvar v oblasti kořene svaru, lesklý, hlad a plochý povrch svaru vyšší produktivita (výšení až o 30% v porovnání s rychlostí ručního svařování pod argonem) chemicky redukuje vrstvu ulpělých oxidů což menšuje úsilí při čištění povrchu svaru ochrana pracovního prostředí minimální tvorba oónu / 19

20 Bepečnost práce Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi Martina Svobodová, Air Products, Praha Při manipulaci s láhvemi je důležitá ochrana rukou. Pevné ochranné rukavice snižují pravděpodobnost pořeání a odřenin. Hlavní příčinou vniku těchto nehod je pokus o narovnání nakloněných láhví, které jsou v paletách ajištěné popruhy. (V těchto případech si vždy vyžádejte pomoc jiného pracovníka.) Abychom ameili tomuto riiku je nutno při vykládání a snímání popruhů palet postupovat opatrně a pečlivě. Je důležitý pravidelný úklid. Další příčinou nehody může být spěch. Pokud jsou láhve mokré, mohou klouat a manipulace s nimi je mnohem obtížnější. Poranění ad Hlavní důvody vniku tohoto poranění jsou následující: Pokus achytit padající láhve. Nikdy se nepokoušejte achytit padající láhve. Pokus o vedání spadlých láhví. Při použití správného působu vedání je možno tomuto ranění ameit. Proto je nutno při vedání láhví vodorovné do svislé polohy dodržovat následující pravidla: Poloha nohou Na šířku boků od sebe, jedna noha lehce před druhou, rokročmo kolem láhve na straně ventilu. Pokrčení kolen Pokrčte kolena a snižte tělo. Tím se umožní, že většinu átěže při vedání ponesou silné stehenní svaly. Pevně uchopte Ujistěte se, že kryt ventilu je bepečně připevněn, a pak oběma rukama pevně uchopte láhev. Narovnejte se Snažte se udržet rovná áda po celé jejich délce. Zastrčte bradu Zastrčením brady se áda ajistí v rovné poloe. Pevně vedejte To se provádí nejprve narovnáním nohou, a pak pažemi při současném kráčení dopředu. Posuňte láhev Stojí-li láhev rovně, nenechte ji stát volně, ale posuňte ji do bepečného skladovacího prostoru a ajistěte ji proti pádu. Přesto, že tlakové láhve Integra jsou navrženy tak, aby manipulace s nimi byla co nejjednodušší - jedná se stále o relativně těžké ocelové přeměty. Manipulace a skladování podléhá regulaci státními normami, přesto je užitečné řídit se některými ákladními pravidly a předcháet tak nepříjemnostem působeným raněními. Skřípnuté ruce Druhy ranění působené skřípnutím rukou mohou být: lomené kosti poškoené prsty pořeání odřeniny Při manipulaci s láhvemi je velmi důležitá trvalá poornost. Při vedání láhví vždy používejte: Vhodný ochranný oděv Pevné ochranné rukavice Bepečnostní obuv s ochrannou kovovou špičkou Samostatně stojící láhve musí být vhodným působem abepečeny proti pádu, např. řetíkem, třmenem atd. 20 / SVĚT SVARU

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Modré svìtlo! Pozor! Zahajujeme soutìž. Partner časopisu. 1/2011 10. května, XV. ročník. Mùžete vyhrát digitální zrcadlovku!

Modré svìtlo! Pozor! Zahajujeme soutìž. Partner časopisu. 1/2011 10. května, XV. ročník. Mùžete vyhrát digitální zrcadlovku! 1/2011 10. května, XV. ročník MIGATRONIC Vývoj svařování studeným obloukem Migatronic Ometa 400 S Cenový hit stroje řady FOCUS Migatronic Pi 350 AC/DC AIR PRODUCTS MAG svařování nerezavějící oceli Láhve

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

PI 200 250 320 400 500

PI 200 250 320 400 500 PI 200 250 320 400 500 Migatronic Pi TIG svařovací stroje v ucelené řadě od přenosných až po zdroje pro těžký průmysl Pět zdrojů proudu tři řídící panely Pi 200 jednofázový TIG DC nebo TIG AC/DC stroj

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

Partner časopisu. Hlavní téma vydání: produktivita robotizovaného svařování 3/2008 MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV HADYNA INTERNATIONAL

Partner časopisu. Hlavní téma vydání: produktivita robotizovaného svařování 3/2008 MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV HADYNA INTERNATIONAL 3/2008 9. září, XII. ročník MIGATRONIC Nový svařovací stroj typu OMEGA Nový silný stroj pro TIG PI 320 SIGMA nové možnosti pro elektrodové svařování AIR PRODUCTS Novinky od společnosti Air Products Tisková

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ SIGMA 300C / 400C / 400 STB PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ MIG/MAG, MMA svařování DUO Plus TM MIG Manager Jednoduché ovládání Provedení Advanced nebo Basic Kompaktní podavač MWF 41

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Proč zařízení FastMig x 450: - PipeRoot software pro svařování kořene

Více

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com katalog výrobků_011 CZ www.selcoweld.com com www.selcoweld.com Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa.

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

MERKLE NABÍDKA MERKLE NABÍDKA VYUŽIJTE NYNÍ VÝHODY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE BEZ NAVÝŠENÍ! Profesionální zařízení pro každé použití: SPLÁTKOVÝ PRODEJ

MERKLE NABÍDKA MERKLE NABÍDKA VYUŽIJTE NYNÍ VÝHODY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE BEZ NAVÝŠENÍ! Profesionální zařízení pro každé použití: SPLÁTKOVÝ PRODEJ 1 / 2009 MERKLE NABÍDKA MERKLE NABÍDKA SPLÁTKOVÝ PRODEJ Představujeme Vám nové výrobní řady profesionálních svařovacích zdrojů Merkle, které jsou vyrobeny s použitím nejnovějších poznatků v oblasti svařování.

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché PI 200 / PI 250 MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché ovládání Zcela nový, funkční a líbivý vzhled Jedno nebo třífázové provedení D.O.C. systém Synergy PLUS systém PFC

Více

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A Twist - nové patentované svařovací hořáky s nejdokonalejší ergonomií a flexibilitou MIG-A Twist - nová generace svařovacích hořáků Vzhled nových hořáků MIG-A

Více

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology TURBO II DC-TEC s Dynamic Control Technology Inteligentní řídicí jednotka Dynamic Control Technology

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY ODLITKY VÝKOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY STROJÍRENSKO-METALURGICKÁ SPOLEČNOST PROFIL FIRMY TRADICE KVALITA - FLEXIBILITA Rok založení: 1949

Více

TOPTIG. Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití

TOPTIG. Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití TOPTIG Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití Proces TOPTIG: principy, funkce a Společnost AIR LIQUIDE Welding se stále zlepšuje. Díky práci výzkumného střediska specializovaného

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem Teorie svařování pod tavidlem Metoda svařování elektrickým obloukem v elektricky vodivém tavidle (SAW) je používána zejména při automatizovaném

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343902, 3. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ 2. Oprava č.

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman

ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman MA 1400 & 1900 with Aristo W8 2 Anybus Devicenet Technologie používané pro robotizované metody svařování: MIG/MAG MIG/MAG pulse MIG/MAG SuperPulse Krátký oblouk/pulz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

TECHNOLOGICKÉ UKAZATELE PŘEPRAVY OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU V SYSTÉMU MHD

TECHNOLOGICKÉ UKAZATELE PŘEPRAVY OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU V SYSTÉMU MHD TECHNOOGICKÉ UKAZATEE PŘEPRAVY OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU V SYSTÉMU MHD TECHNOOGICA INDICATORS OF DISABED PASSENGERS TRANSPORTATION IN URBAN TRANSPORT Jaroslav Matuška 1 Anotace: Příspěvek se abývá

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu).

Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu). Horkovzdušné ruční svářecí přístroje Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu). Základní charakteristika přístrojů

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Přehled produktů. pro svařování. Spotřební materiál. Valk Welding CZ s.r.o. info@valkwelding.cz www.valkwelding.com.

Přehled produktů. pro svařování. Spotřební materiál. Valk Welding CZ s.r.o. info@valkwelding.cz www.valkwelding.com. Spotřební materiál pro svařování Přehled produktů Valk Welding CZ s.r.o. info@valkwelding.cz www.valkwelding.com Makes it happen Kompletní škála pro ruční a robotizované svařování S naší vlastní značkou

Více

Vezmi warrior a začni

Vezmi warrior a začni Vezmi warrior a začni SVAŘOVAT. ESAB_WarriorBroch_Czech.indd 1 7/17/13 10:40 AM Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior, nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže v ROZVOJI vašich schopností.

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

HEYMAN ve zdravotnické technice. V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice.

HEYMAN ve zdravotnické technice. V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice. HEYMAN ve zdravotnické technice V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice. Elektronické uzávěry E-Keeper Hodí se velmi dobře pro použití do skříní na léky, takže léky může

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG www.airliquidewelding.cz Nová řada svařovacích hořáků značky OERLIKON přináší inovativní řešení pro náročné práce v různých svařovacích aplikací. Vysoce

Více

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice:

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: CELÁ ČR V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala NEVÁHEJTE a KONTAKTUJTE naší HR Konzultantku Marii Szekerešovou na tel.: +420 773 220

Více

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování 2013 MIG/MAG svařování FE svařovací hořáky MMT svařovací hořáky PMT svařovací hořáky WELDSNAKE svařovací hořáky MMG svařovací hořáky MMG

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Výva k podání nabídky Poř. č. vývy 8/2013 na plnění veřejné akáky malého rosahu na službu s návem: Zpracování průkau energetické náročnosti budov adávanou v říení

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení Rozbíjecí zařízení O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě vlastních speciálních výrobků, určených

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 PROFIL Vážení zákazníci, dovolte nám krátce představit naši strojní firmu. Firma je koncipována tak, aby mohla realizovat zakázku od projektu přes

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Studie provozních nákladů starých VN transformátorů a návratnost investic při výměně za moderní typ

Studie provozních nákladů starých VN transformátorů a návratnost investic při výměně za moderní typ Studie provoních starých VN átorů a investic při výměně a moderní Tento článek je určený všem, kteří vlastní a provoují vysokopěťové átory a mají měření straně NN (běžně do výkonu 630 kva). Víte, že všichni

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 02/2014 strana 1 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LISOVÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ Rondely, statorové plechy, rotorové plechy a lisovací nástroje. Výroba rondelů, statorových a rotorových plechů: Naší specializací je výroba statorových a

Více

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT

Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Vizuální kontrola svarů požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha, s.r.o. U Michelského lesa 370, Praha 4, 140 75 hrstka@svv.cz Anotace:

Více

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ NÁVRH POSTUP NÁVRHU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS (USER REQUIREMENT SPECIFICATION) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU ERGONOMIE, 3D MODEL FUNKČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS účel použití zařízení,

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR Dendera a.s. VUT Brno, FSI, ÚST, odbor svařování a povrchových

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více