Partner časopisu 1/2012 MIGATRONIC AIR PRODUCTS SICK ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA SKS. Více informací na straně 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner časopisu 1/2012 MIGATRONIC AIR PRODUCTS SICK ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA SKS. Více informací na straně 8"

Transkript

1 1/ května, XVI. ročník MIGATRONIC 20 úspěšných let Migatronic v ČR Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic Migatronic Flex AIR PRODUCTS Svařování v ochranných atmosférách Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi Hadyna - International Špatný výběr ochranné atmosféry Představení společnosti výrobce automatiovaných a robotiovaných pracovišť Odsávání plodin ákladní informace SICK Bepečnostní inspekce SICK YASKAWA MOTOMAN Svařovací roboti s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA Zjišťování kvality svarů SKS Úspěšné působení společnosti SKS WELDING Ostrava Vyškov Liberec Pleň Praha května Více informací na straně 8 Partner časopisu

2

3 editorial OBSAH EDITORIAL Ohlédnutí a soutěží Modré světlo str. 4 Špatný výběr ochranné atmosféry.... str. 6 7 Povánka na akci Laser on Tour od firmy Trumpf str úspěšných let Migatronic v ČR.... str. 9 Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas. str. 10 Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj str. 10 Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic... str. 11 Migatronic Flex str. 11 Zjišťování kvality svarů str Nabídka pracovních příležitostí..... str. 13 Představení společnosti Hadyna - International výrobce automatiovaných a robotiovaných pracovišť..... str Povánka na Meinárodní strojírenský veletrh do Nitry str. 16 Bepečnostní inspekce SICK str. 17 Svařování v ochranných atmosférách str Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi str. 20 Vážení čtenáři! Opět Vás po delší době oslovujeme dalším vydáním časopisu Svět Svaru. Je neskutečné, jak ten čas letí. Snad sotva včera jsme ačali tento časopis vydávat a už dnes jsme v 16. ročníku! Asi neřekneme nic nového, že letošní rok je hektický, a to především důvodu nemožnosti reálného plánování v podstatě čehokoliv. Ať se to týká akáek, tržeb, nákladů nebo lidských drojů apod. Nele sice říci, že je doba lá, tak jak to neustále slýcháváme úst novinářů. I naše firma se připravovala na poklesy tržeb. Musíme však konstatovat, že rok 2012 běží podobně, jako rok předchoí. Tedy atím... Rádi bychom se podělili o ajímavý náor, který je starý 80 let. Při jedné našich návštěv jsme na nástěnce přečetli novin vystřižený citát pana Tomáše Bati. Je až neuvěřitelné, jak podobně tento citát sedí na současnou dobu. Dovolujeme si Vám ho tady uvést. Sami si můžete porovnat dobu, ve které vnikl, ve srovnání se současnou politickou a ekonomickou situací naší emě. Samořejmě Vám všem a nám všem držíme palce a ároveň si dovolujeme popřát, aby právě rok 2012 byl pro všechny úspěšný. Daniel Hadyna, Ostrava Svařovací roboti s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku str Úspěšné působení společnosti SKS WELDING str Nový prostředek proti svárovému rostřiku INTERFLON str. 26 Odsávání plodin ákladní informace str Inerce, svářečský česko-anglický slovník, ostatní str. 30 Povánka na výstavu Welding Brno str. 31 Svět Svaru Vydává Hadyna - International, spol. s r. o. Redakce: Jan Thorsch Kravařská 571/2, Ostrava-Mariánské Hory Odbornou korekturu provádí: Český svářečský ústav, s.r.o. Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Areál VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba Za obsahovou kvalitu a původnost článků odpovídají autoři. Časopis je asílán darma všem ájemcům a uživatelům svařovacích a řeacích technologií pro spojování a řeání kovů. Platí pro úemí České republiky a Slovenska. Časopis le objednat písemně na výše uvedené adrese nebo na telefon: (+420) , fax: (+420) mobilní telefon: (+420) Registrace: ISSN , MK ČR E Upoornění: Přelom hospodářské krie? Nevěřím na žádné přelomy samy od sebe. To čemu jsme vykli říkat hospodářská krie, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší emi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek le sanovat peněi. Hroím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacháíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhaovat hodnoty a nic, nevydírat pracující. Časopis Svět Svaru je darma distribuován v České a Slovenské republice výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet asílaných výtisků na jednu firmu není běžně omeen. Časopis je neprodejný. Časopis nele asílat na soukromé osoby. Časopis je asílán do knihoven v ČR, které asílání časopisu požadují, nebo to nařiuje platná legislativa. Pokud požadujete asílat časopis, kontaktujte nás přes na adrese: případně faxem (+420) Více informací ískáte na internetových stránkách Datum dalšího vydání plánujeme na 1. áří Tomáš Baťa 1932 Redakce SVĚT SVARU / 3

4 Soutěž Ohlédnutí a soutěží Modré světlo 2011 Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava V loňském roce náš časopis pořádal soutěž o nejhečí fotografii achycující svařování soutěž Modré světlo. Na tuto soutěž je stále mnoho ohlasů, přesto jsme se rohodli ji pořádat každé dva roky. Důvod je jednoduchý. Neradi bychom, aby se soutěž našim čtenářům tv. přejedla. Navíc je soutěž sponorována našimi partnery a najít v ropočtu každý rok v položce marketing potřebnou sumu je čím dál tím těžší. Z tohoto důvodu jsme další ročník této akce naplánovali až na rok Rádi bychom ji pořádali pravidelně, a to každé dva roky, vždy mei dvěma ročníky výstavy Welding Brno. Kalendář Modré světlo pro rok 2012 Rovněž Vás informujeme, že nám doposud bylo malé množství skvělých nástěnných kalendářů e soutěže Modré světlo pro letošní rok. Nabííme Vám jej poue a cenu poštovného, tj. 50 Kč. Pokud si tento kalendář objednáte, obratem Vám ho poštou ašleme. Ovšem pokud budete mít cestu do Ostravy, můžete si jej darma vyvednout v sídle naší firmy. Tato nabídka platí do konečného rodání těchto kalendářů. Svůj požadavek na kalendář můžete poslat na Již nyní se těšíme na rok 2013 Do soutěže bylo asláno mnoho ajímavých fotografií. Otiskujeme de některé heké fotografie, které se do kalendáře nedostaly, a to důvodu sníženého rolišení těchto fotografií. Některé nich jsou mimořádně vydařené. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže Modré světlo v roce O ahájení soutěže Vás budeme včas informovat v dalších vydáních časopisu Svět Svaru. 4 / SVĚT SVARU

5

6 Technologie svařování Špatný výběr ochranné atmosféry může být příčinou vad ve svarech Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava Technologie svařování je velmi ajímavá a odpovědná disciplína. Člověk, který se svařováním abývá mnoho let, může snadno udělat na první pohled nepodstatnou chybu, která však může mít v konečném důsledku fatální následky. Tímto článkem popisujeme malou oblast technologie svařování, která se může občas podceňovat. Uvádíme de také jeden konkrétní příklad, který se stal u jedné firmy, která pak nesla výraně výšené náklady spojené jak s opravami již provedených svarů, tak také náklady spojené se astavením výrobní linky. Složení ochranných plynů pro MAG Začneme trochu eširoka. Každý svařovací technolog určitě ví, že pro svařování běžných uhlíkových ocelí je apotřebí ochránit místo svaru aktivní ochrannou atmosférou. V minulosti bylo velmi rošířené používání čistého CO 2. Postupný vývoj v této oblasti však ukáal, že mnohem efektivnější a levnější je používání směsných plynů argonu a CO 2. Univerálním a nejvíce rošířeným směsným plynem je v dnešní době ochranná atmosféra složená cca e 20 % čistého CO 2 a 80 % argonu případně podobný poměr těchto dvou plynů. Pro svařování tenkých materiálů, např. kolem síly stěny 2 mm a tenčí, je výhodné použít nepatrně jiný poměr těchto dvou plynů, a to cca 5 7 % CO 2, bytek pak argon. Svařování v čistém CO 2 Nejvíce rošířenou ochrannou atmosférou pro svařování uhlíkových ocelí byl před 20 lety plyn CO 2. Čisté CO 2 má širokou svarovou housenku s výranou penetrací do svařovaného materiálu. Možnou nevýhodou byla větší spotřeba svařovacího materiálu, pomalejší postupová rychlost. Navíc jsou svařovací parametry více náchylné na přesné odladění svařovacích parametrů, aby byl minimaliován rostřik svarového kovu. Důsledkem výšeného rostřiku svarového kovu byla potřeba svary po svaření dále brousit. Svařování ve směsných plynech Svařování ve směsných plynech přineslo tedy rychlení postupové rychlosti, snížení spotřeby svařovacího materiálu a rostřik svarového kovu byl minimaliován. Přestože je ochranný plyn v přepočtu na m 3 plynu výraně dražší, výše uvedené výhody ochranného plynu přinesly úspory nákladů v přepočtu na 1 běžný metr provedeného svaru oproti svařování v čistém CO 2. Na obráku č. 1 můžete vidět průřey svarů provedených v růných ochranných atmosférách. Svařování v čistém argonu je technologická chyba Každý svařovací technolog by měl vědět, že svařování uhlíkových ocelí metodou MAG v čistém argonu je technologická chyba. Průře svaru nearučuje řádnou penetraci svarového kovu do svařovaného materiálu, svar má pak jen minimální pevnost, přestože na první pohled vypadá kvalitně. Příklad praxe Na náorném příkladu, který se stal v jedné firmě, která svařuje dílce pro jednu nadnárodní společnost, si ukážeme, jak velké důsledky může mít podcenění optimálního výběru ochranné svařovací směsi. Tato firma svařuje mnoho růných svařenců uhlíkových ocelí, a to ve středně sériové výrobě. Pro řadu typů svařenců používá jednoúčelové svařovací automaty. S ohledem na to, že se svařují převážně tenké materiály, používá tato firma směsný ochranný plyn s nižším poměrem CO 2 cca 5 % a bytek tedy tvoří argon. Pak tato společnost uavřela obchod na dodávku svařenců určitých rámů, které se mají vyrábět rovněž ve středních sériích, tj. cca kolem 30 tis. ks dvou typů rámů a rok. K tomuto účelu si tato společnost pořídila dvě robotiovaná svařovací pracoviště. Obr. 1: Obráek náorňuje tvar svarové housenky v řeu při použití růných typů ochranných atmosfér. Z obráku je řejmé, že svařování uhlíkových ocelí metodou MAG ve 100% argonu je technologickou chybou. Rámy jsou převážně sestaveny tenkostěnných profilů, jsou de však také výpalky, kde se síla plechu pohybuje kolem 5 8 mm. Nevhodný směsný plyn Protože byl v této společnosti ažitý standard používání ochranného plynu s nižším poměrem CO 2 v argonu, který je vhodný poue pro tenkonstanné materiály, byla i pro tyto svařence automaticky nasaena stejná ochranná atmosféra. Druhým technologickým problémem byl fakt, že řada svarů je prováděna v poici PC, ovšem řada nich se svařuje tv. na padáka, tedy směrem shora dolů. Důvodem je výšení postupové svařovací rychlosti svařování a tím výšení produktivity svařování. Pokud svařujete silnostěnný plech se směsným plynem určeným pro tenkostěnné materiály a ještě se svařuje tv. rychle, tedy směrem shora dolů, vniká de problém tedy technologická chyba, která má své následky. Důsledek chybné technologie Celý problém se ačal řešit až v momentě, kdy bylo na montážní lince jištěno, že jeden hlavních dílců, který drží nosnou část celého aříení, upadl. A upadl ve svaru (vi obr. 2). 6 / Obr. 2: Detail jednoho upadlého svaru hlavního nosníku na hotovém svařenci. Je řejmé, že svar byl k nosné desce poue přilepen. Obr. 3: Na svařencích se našly dokonce dílce, které nebyly svařeny vůbec. Na obráku je vidět papír vložený mei okraj svarové housenky a svařovaný dílec. SVĚT SVARU

7 Technologie svařování Obr. 4: Na obráku je svar ihned po jeho provedení. Viuálně vypadá dobře. Ovšem penetrace svarového kovu do ákladního materiálu je téměř nulová. Obr. 5: Výsledky testování svaru. Penetrace svarového kovu byla skutečně nulová. Obr. 6: Výsledky testování dalšího svaru. I de byl výsledek stejný. Nulová penetrace, téměř nulová pevnost tohoto svaru. Po důkladné kontrole všech těchto svarů na ostatních dílech bylo jištěno, že některé svary vypadají sice viuálně velmi dobře, ale nemají žádnou pevnost. Některé svary nebyly homogenně spojeny vůbec, jedné strany svaru bylo možné prostrčit i list kancelářského papíru! (vi obr. 3). Jádro problému bylo samořejmě v použití neoptimálního ochranného plynu s příliš níkým poměrem CO 2. Nevhodný tvar průřeu svaru vniklý špatně volenou ochrannou atmosférou, v kombinaci s rychlou postupovou rychlostí svařovacího hořáku v poici PC, kde se navíc svařovalo směrem shora dolů, vytvořil situaci, kdy svar byl na první pohled pohledový a pevný, ovšem měl téměř nulovou penetraci do ákladního materiálu (vi obr. 4 a 5). Firma okamžitě upravila technologii svařování. Ovšem tento problém tímto neskončil. Tato firma následně aplatila pokutu a astavení výrobní linky. Také opravy všech svarů (bylo jich více než na 800 kusech dílců) přinesly další náklady, které se pak celkově dostaly až na více než 5 mil. Kč! Přestože existuje celá řada růných průmyslových pojištění, která nabíí řada pojišťoven jako aručená pojištění na všechna hlavní riika v podnikání, jako obvykle se přímo na tento problém žádná pojistka nevtahuje. Třísložkový kapalný plyn? V dnešní době se romáhá používání již třísložkových směsných plynů. Tou třetí složkou v ochranné atmosféře je kyslík v jeho celkovém poměru 2 3 %. Kyslík působuje lepší usměrnění energie svařování do jednoho bodu, v řadě případů lepšuje celkový průvar, rychluje proces svařování od 2 5 % a snižuje rostřik. Třísložkové směsné plyny se nabíejí pravidla a stejnou cenu jako dvousložkové ochranné atmosféry. Ovšem poor. Za svou praxi jsme se 2x setkali s tím, že jeden obchodních ástupců velkého renomovaného dodavatele technických plynů na českém a slovenském trhu nabíel třísložkový směsný plyn v mobilním ásobníku na kapalné plyny v tv. minitanku. Každý technicky myslící člověk jistě ví, že argon má jinou teplotu kapalnění než kyslík. A je každému řejmé, že plyn CO 2 je kapalný již při běžné okolní teplotě. Takže nabíet kapalnou třísložkovou směs, která obsahuje všechny tyto tři složky, je podivné a běžně nemožné. Při bližším koumání jsme jistili, že do minitanku tato firma plnila nevyčištěný tv. surový argon. Nevyčištěný argon obsahuje celou řadu dalších plynů, i když jen v malém množství. Mj. také CO 2 a kyslík. Přesný obsah těchto plynů nele v nevyčištěném argonu aručit. Jejich poměr se pohybuje kolem podobných hodnot, jakou mají třísložkové směsné plyny pro svařování tenkých materiálů. Tedy kyslík od 1 5 %, CO 2 od 1 10 %. Jedinou výhodou tohoto řešení je samořejmě cena. Ovšem pro kvalitní svařování nele takový plyn vůbec použít. Může se pak stát, že poměr těchto složek bude velmi níký a ákaník tak bude svařovat téměř v čistém argonu. Jak jsme si řekli v úvodu tohoto článku jedná se o technologickou chybu, která může působit podobný problém jako u miňované firmy. Např. koutové svary jsou provedeny heky, mají ideální tvar i kresbu a jsou cela be rostřiku. Ovšem jejich pevnost? Téměř nulová. Závěr Závěrem bychom mohli jen dodat to, že technologie svařování se nesmí podceňovat. A ažité vyklosti v kombinaci na potřebu rychle řešit technologii svařování, mohou vést k podobným problémům. Tímto článkem jsme chtěli jen poukáat na tv. provoní slepotu, kterou po jisté době může trpět každý nás... SVĚT SVARU / 7

8 Laser on Tour TRUMPF Roadshow Ostrava Vyškov Liberec Pleò Praha pøednášky: opracování materiálù laserem využití níko- a vysokovýkonových laserù ve strojírenství s dùraem na oblast Automotive pøedvedení svaøování a popisování laserem a výstava laserem pracovaných dílù

9 partnerské stránky 20 úspěšných let Migatronic v ČR Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice V květnu 1992 jsme jako první aměstnanci nové firmy MIGATRONIC Cechoslovakia a.s. ačali budovat prodejní a servisní struktury tehdy nové načky na trhu Československa. Migatronic byl dobře námý především v autoservisní technice, kde byl vždy etalonem kvality a spolehlivosti. Ve středním a těžkém průmyslu ČR a SR ale svařovací stroje Migatronic (kromě jaderného strojírenství) námé nebyly a výnamné reference loděnic a offshore průmyslu ve Skandinávii, Francii a Velké Británii nám v té době velkou prodejní podporou také nebyly. Výnamným impulsem byl ale fakt, že na Weldingu 1992 Migatronic ískal Zlatou medaili a impulsní invertorový MIG/MAG svařovací droj BDH 320, který byl první svého druhu na světě. Nicméně vysoké ceny invertorových strojů v té době ještě daleka neumožňovaly jejich masové rošíření tak, jak je vidíme dnes. Nejprodávanějším průmyslovým impulsním strojem Migatronic byl totiž ještě v té době velice moderní tyristorově říený odbočkový stroj KME. V následujících letech se stroje Migatronic prosadily ejména v TIG svařování ocelí i hliníku a stroje LDH, Commander, Navigator a Pilot se staly standardem pro výrobní i montážní podniky a pro údržbu v energetice, potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu Čech, Moravy a Slovenska. S nástupem použití vysokopevnostních plechů, hliníku a poinkovaných karosérií se po roce 2000 Migatronic novu výraně prosadil v autoopravárenské technice (ve načkových i nenačkových autoklempírnách) a hlubokou odbornost ve svařování tenkých plechů využil i pro výrobu radioaktivních ářičů, letecké a sanitární techniky a energetických aříení. Od roku 2006 Migatronic sbírá ocenění i a vhled a funkčnost svých výrobků (cena a design strojů Sigma/Pi, ocenění pokrokových MIG-A Twist hořáků apod.) a udržuje si tak poici progresivního výrobce, který nežije kopírování ostatních, ale sám určuje další trendy vývoje v oboru. Zkratky D.O.C. (dynamické říení čisticího účinku), IGC (inteligentní regulace průtoku plynu) nebo IAC (modelování studeného oblouku) jsou funkce, které výnamně posouvají vpřed kvalitu a efektivitu procesu svařování. Současná Migatronic CZ a.s. kromě strojů pro ruční svařování nabíí a prodává i ucelený sortiment řešení pro automatiované a robotiované svařování. Např. nové stroje Plasma Pi 350 jsou moderním pokračovatelem průmyslových aříení Plasma Commander pro plasmové svařování nereových materiálů, které Migatronic tradičně dodává předním výrobcům tepelné a automobilové techniky. Prodej cca ks svářeček ročně ale namená, že po 20 letech je v ČR a SR velké množství strojů Migatronic, které potřebují pravidelnou údržbu, revie a kalibrace, popř. i opravy. Právě fungující, kvalifikovaný a cenově dostupný servis se stal výnamným argumentem pro podporu načky na trhu. A právě díky němu se ákaníci Migatronic stále vracejí. Migatronic CZ a.s. dnes abepečuje prodej a servis technologií Migatronic v regionu střední a východní Evropy a ajišťuje i technickou podporu a školení smluvních partnerů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Migatronic CZ a.s. je po dvou dánských výrobních ávodech třetí největší evropskou firmou v rámci Migatronic Group a své postavení v regionu si neustále upevňuje. Chtěl bych proto při příležitosti ohlédnutí se a uplynulými 20 lety velice a upřímně poděkovat všem pracovníkům Migatronic CZ a.s., smluvním obchodním partnerům, ákaníkům a přínivcům načky a dlouholetou spolupráci a popřát jim hodně společných úspěchů i v dalších letech. Flex 3000 Audi Zákanická řešení Migatronic Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Sigma 400 Combi Triple Flex 3000 Peugeot Omega 400 Duo Omega 400 Duo Migatronic vyrábí kromě standardních variant strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních potřeb ákaníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na měnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele. V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault nebo Toyota jsou žluté. Komplikovanější ale bývá měna technické specifikace, protože např. školy požadují tv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/ MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi v růných konfiguracích. Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé ase často požadují stroje s více podavači, tv. Duo varianty, které jsou možné i jako ákanická řešení průmyslových strojů Omega, vi obráky nedávné dodávky výnamnému českému odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný dalším snímatelným podavačem jako speciální aplikace pro autoservisy Peugeot. Samořejmostí dnes jsou i ákanická řešení software svařovacích strojů a sledování jeho provou, takže uživatel dostává komplexní splnění všech požadavků pro ajištění kvality, produktivity a efektivity procesu svařování. Sigma 400 Compact Triple SVĚT SVARU / 9

10 partnerské stránky Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice V břenu 2012 Migatronic společně s pracovníky 3M Česko organioval několik astávek preentačního karavanu 3M Speedglas u svých klíčových ákaníků a u několika regionálních prodejců. Návštěvníkům představil kompletní nabídku samostmívacích kukel 3M Speedglas a jejich příslušenství a výběr e sortimentu brusiva 3M. Aby kukly mohly být vykoušeny v praxi, pracovníci Migatronic předváděli a návštěvníci akce si pak sami rádi kusili svařovací stroje Migatronic. Především Omega Mini 270 spolu s trubičkovým drátem pro svařování uhlíkové konstrukční oceli be potřeby ochranné atmosféry budila velkou poornost a ájem účastníků. Stroj hmotnosti pouhých 20 kg, ale s výkonem běžné 300A svářečky, dokonale přesvědčil návštěvníky o tom, že i při montážních pracích ve venkovním prostředí může být obalená elektroda nahraena daleko rychlejší, levnější a kvalitnější technologií MIG/MAG be problémů s obtížnou manipulací se strojem nebo s únikem ochranné atmosféry. Studené počasí sice akci příliš nepřálo, nicméně návštěvníci odcháeli spokojeně a se slibem, že příště přijdou as (a samořejmě, že o předvedených samostmívacích kuklách 3M Speedglas a svařovacích strojích Migatronic budou vážně uvažovat). Omega Mini / Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výraně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům Omega 270 pro svařování konstrukčních ocelí be potřeby speciálních programů nebo funkcí. I dnes ale mnoí ákaníci stále ještě bytečně požadují koncepčně astaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto novu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání s odbočkovými: 1. Nižší roměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, ároveň vyšší atěžovatel. 2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí a indukčnosti). 3. Možnost synergického programového říení (tj. říení jedním parametrem) a funkce automatického aplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha. Programy mohou být podle potřeby rošiřovány, popř. aktualiovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno akáány nebo amčeny, aby nedocháelo k jejich nežádoucím měnám nebo používání. 4. Možnost speciálních funkcí (impulní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové meery atd.). 5. Úsporné funkce vypínání chlaení hořáku a chlaení droje proudu při delší nečinnosti, optimaliace průtoku plynu se spořičem. 6. Vysoká účinnost transformace vyšuje atěžovatel a snižuje tepelné a magnetické tráty. Menší ventilátor chlaení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná odbočka. 7. Univerálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle umí i MMA, popř. TIG DC svařování. 8. Výkonný droj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu. 9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídicímu systému výrobní linky nebo robota, popř. e stroje ískávat data pro jejich další pracování. 10. Údržba invertoru je stejná jako u odbočky, jen aktualiace software je činnost navíc, díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin. Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, bry a rychle vytlačí odbočkové stroje a ajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provoní náklady a nižší atížení životního prostředí prachem, hlukem a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabíí čtyři řady MIG/ MAG invertorů. MIGx 305 S SVĚT SVARU

11 partnerské stránky Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice MigaCARD Čtečka MigaCARD Invertorové svařovací stroje, ejména pro MIG/MAG svařování, umožňují velice rosáhlé programové říení droje proudu, svařovacího procesu i komunikace s obsluhou. Díky stále rychlejšímu růstu potřeb výrobní praxe a širokých možností rychlého pracování mnoha primárních i sekundárních parametrů doprováejících proces svařování tak rychle vyvstal i problém nahrávání a upgrade software do mikroprocesorů svařovacího droje a řídícího systému podávání drátu. Právě snadnost aktualiace a doplňování software byly výnamným cílem vývojářů Migatronic, který byl stanoven jako priorita už ve druhé polovině 90. let minulého století. Rychlý rovoj paměťových ánamových médií před rokem 2000 jasně ukáal, že tehdy běžné loadování software počítače připojeného kabely (především optickými, aby nedocháelo k rušení přenosu dat při procesu svařování) ke svářečce se sice hodí pro laboratorní činnost, ale pro běžnou praxi je slepou cestou. Nové paměti pro mobilní telefony a MP3 přehrávače se tak staly ákladem přenosného ánamového média, představeného v roce 2002 jako MigaCARD pro přenos a ánam programů svařovacích strojů Migatronic Flex. Čtečka paměťové karty umístěná nejprve na čelním panelu, u dalších verí pak ve skříni podavače drátu, byla jednoduchá, funkční a spolehlivá cesta, jak be potřeby on line připojeného počítače aktualiovat popř. álohovat software svařovacího stroje a oblíbená nastavení uživatele. Dalším podpůrným argumentem pro čipové karty byl rychlý rovoj internetu a stále snadnější možnost asílání a stahování software jeho prostřednictvím. Uživatelé dnes paměťové karty a čipy běžně používají jako karty identifikační, platební, SIM karty v mobilních telefonech a paměťové karty v digitálních fotoaparátech, kamerách nebo MP3/4 přehrávačích. Karty jsou stále menší, rychlejší a mají stále větší kapacitu. Proto dnes, 10 let od uvedení prvních Miga- CARD, všechny průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic používají jako standard běžné SD karty, které slouží pro rychlou a jednoduchou aktualiaci software a u strojů Sigma Galaxy i pro ánam svařovacích dat (systém DataLog). Výhodou SD karty je její snadná dostupnost i rošířenost SD čteček v počítačích, takže kdekoliv ve světě je možné rychle internetu stáhnout nejnovější software Migatronic a prostřednictvím běžné SD karty jej rychle nahrát do svařovacího stroje Migatronic. Aktualiace svařovacích programů nebo obnova správných dat e álohy nikdy nebyla jednodušší. SD karta Flex 3000 s MigaCARD Flex² 3000 spojení jednoduchosti a nejmodernější technologie Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice Flex² 3000 Flex² 3000 je nová generace oblíbené řady MIG/MAG impulsních invertorových svařovacích strojů Flex 3000 pro ámečnickou a lehkou průmyslovou výrobu, popř. pro autoopravárenství. Právě opravy hliníkových a poinkovaných karosérií vyžadují programově říené synergické svařování s minimálním vneseným teplem a s dokonalou kvalitou svaru. Nový Flex² 3000 tak přináší ještě jednodušší obsluhu, programové vybavení homologované předními výrobci automobilů od Audi přes General Motors až po Ferrari a možnost mnoha speciálních ákanických řešení, takže splní jakékoliv požadavky na kvalitní svařování kovů. Nová konstrukce invertoru snižuje spotřebu elektřiny a i ostatní použité úsporné systémy snižují celkové emise CO 2, takže stroj Flex² 3000 je elený nejen svojí barvou, ale i použitím. Pro ještě vyšší provoní úspory může být doplněný funkcí IGC (Intelligent Gas Control) pro synergickou regulaci průtoku plynu s vestavěným spořičem plynu. Právě pro použití v autoopravárenství s mnoha krátkými svary je IGC optimální volbou. Nový Flex² 3000 je ale vybavený i novými funkcemi Wiard a Miga Job Control, takže vyhledání vhodného nastavení je velice jednoduché a nejoblíbenější parametry mohou být snadno uloženy do paměti pro jejich rychlé opětovné vyvolání (joby). Flex² 3000 je tak komplexním a optimaliovaným řešením problematiky svařování a MIG pájení tenkých plechů s vysokými nároky na kvalitu, produktivitu a cenu procesu. SVĚT SVARU / 11

12 Technologie svařování Zjišťování kvality svarů Ing. Bohumil Kaděra, Český svářečský ústav, kušební organiace č.15 Zjišťování kvality svarů se vždy odvíjí od požadavků na svarový spoj, resp. požadavků na konstrukci, tlakovou nádobu, obecně svařenec. Při tom se vždy vycháí e akáky, obchodní smlouvy a na to navaujících výrobkových norem nebo technických podmínek. V těchto dokumentech nebo související průvodní dokumentaci musí být uvedena přesná specifikace pro provádění kontroly. V běžné praxi je celá řada norem a předpisů, které souvisejí s kontrolou a jišťováním kvality svarových spojů. V první fái je nutno upoornit na dvě ákladní normy. Jedná se o ČSN EN ISO 6520 Klasifikace geometrických vad kovových materiálů Část 1: Tavné svařování a Část 2: Tlakové svařování, což je víceméně terminologická norma s obrákovým uvedením růných vad včetně jejich popisu. Druhá skupina norem pojednává o stupních kvality-jakosti, tn. v návanosti na předcháející pojednává o tom, kdy která vada je nebo není přípustná. Jsou to normy ČSN EN ISO 5817 Svařování Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin hotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) Určování stupňů kvality a ČSN EN ISO Svarové spoje hliníku a jeho slitin hotovené obloukovým svařováním Určování stupňů jakosti. Materiál Metody koušení VT VT a MT Ferická ocel VT a PT VT a (ET) VT Austenitické oceli, hliník, nikl, měď a titan VT a PT VT a (ET) Ponámka: Metody uvedené v ávorce jsou poue omeeně použitelné. Tab.1: Metody jišťování povrchových vad Magnetická prášková MT Penetrační PT Tab.2: Porovnání výhod a nevýhod metod MT a PT Výhody Dokáže jistit vady i těsně pod povrchem, příp. na povrch neotevřené; neklade vysoké nároky na přípravu povrchu, rychlost výsledku, snadná opakovatelnost koušky i po delší době. Použití pro všechny druhy neporéních materiálů, jednoduchost metody be nutnosti pořiování nákladného aříení. Nevýhody Použití poue pro feromagnetické materiály; někdy nutnost odmagnetování koušeného povrchu. Vysoké nároky na čistotu koušeného povrchu a na pečlivost provedení koušky, nutnost čištění bytku penetrantu a vývojky po koušce; při opakování koušky je možné kreslení výsledků v důsledku možného bytku aschnutého penetrantu v necelistvosti. Jmenovitá tloušťka svařovaného ákladního materiálu Materiál a typ spoje t mm t 8 8 < t 40 t > 40 Feritické tupé spoje RT nebo (UT) RT nebo (UT) UT nebo (RT) Feritické T-spoje (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) UT nebo (RT) Austenitické tupé spoje RT RT nebo (UT) RT nebo (UT) Austenitické T-spoje (UT) nebo (RT) (UT) a/nebo (RT) (UT) nebo (RT) Tupé spoje u hliníku RT RT nebo UT RT nebo UT T-spoje u hliníku (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) UT nebo (RT) Tupé spoje u slitin niklu a mědi RT RT nebo (UT) RT nebo (UT) T-spoje u slitin niklu a mědi (UT) nebo (RT) (UT) nebo (RT) (UT) nebo (RT) Tupé spoje u titanu RT RT nebo (UT) T-spoje u titanu (UT) nebo (RT) UT nebo (RT) Ponámka: Metody uvedené v ávorce jsou poue omeeně použitelné. Tab. 3: Metody pro jišťování vnitřních vad Zkouška proářením RT Ultravuková kouška UT Tab. 4: Porovnání výhod a nevýhod metod RT a UT Výhody Dobře dokumentovatelný výsledek film, digitální ánam; lepší jišťování objemových dat. Výraně nižší provoní náklady; lepší jišťování plošných vad ejména trhlin; podstatně nižší investice do aříení. Nevýhody Práce s nebepečným ioniujícím ářením; velké investice do aříení a abepečení pracoviště proti důsledkům ioniujícího áření; vláštní povolení SÚJB. Velké nároky na nalosti a kušenosti personálu; špatné jišťování povrchových těsně podpovrchových necelistvostí; dokumentovatelnost výsledků. Stupně kvality podle ISO 5817 Techniky koušení a třídy podle ISO nebo ISO B C Třída není stanovena D a Stupně přístupnosti pro viuální skoušení jsou stejné jako stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO Tab. 5: Viuální koušení (VT) Stupně přístupnosti a B C D Stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO B C D Tab. 6: Zkoušení kapilární metodou (PT) Techniky koušení a třídy podle ISO Stupně přístupnosti podle ISO X Třída není stanovena 2 X 3 X 12 / SVĚT SVARU

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE ČÍSLO 19 / ZÁŘÍ 2012 Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE Jsme součástí dodavatelského řetězce skupiny ROSATOM : Naše šance rostou! Kulové kohouty AG dobývají svět

Více

22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 HVLS

22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 HVLS 22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 www.udrzbapodniku.cz Účinné chlazení pomocí HVLS Efektivní využívání Efektivní využívání energie i produktivity

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

Wolfgang Lattner vedoucí divize Perfect Welding

Wolfgang Lattner vedoucí divize Perfect Welding / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Časopis pro svařovací techniku / č. 29 / duben 2015 PROPOJENO TPS/i ROBOTICS / Nové standardy efektivity, kvality a spolehlivosti INTERVIEW / Harald

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání.

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání. Vážení a milí žáci, rodiče a učitelé! Jistě znáte rčení, že řemeslo má zlaté dno. A když už jsem tím zlatem začal, pak musím zmínit i další známé rčení o zlatých českých rukách. Obě připomínají, že si

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006 Informační magazín Obsah kontakty Posilujeme produkci kulových kohoutů str. 3 Kulové kohouta trunnion pro SPP str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, 747

Více

AKCE 3/2004. Akční ceny Bosch Silver + IXO - zdarma aku šroubovák Bosch IXO (str. 11) Bosch Auto Team. Žhavicí svíčky. Bosch FSA 7xx.

AKCE 3/2004. Akční ceny Bosch Silver + IXO - zdarma aku šroubovák Bosch IXO (str. 11) Bosch Auto Team. Žhavicí svíčky. Bosch FSA 7xx. 3/2004 Vydává Robert Bosch odbytová s.r.o. Bosch Auto Team Pomocná ruka autoservisům Žhavicí svíčky Současnost a budoucnost Bosch FSA 7xx Vlastnosti a funkce nového motortesteru Bloková výjimka Řešení

Více

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění 20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění www.udrzbapodniku.cz 2011 MONDO s. r. o. Vážní 899, 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 541 212; Fax: +420 495 541 203 E-mail: info@mondo.cz

Více

Tribotechnické informace, maziva str. 33 50. Technologie kolejové dopravy. Ložiska, kluzné systémy a diagnostika Czech Raildays 2014 str.

Tribotechnické informace, maziva str. 33 50. Technologie kolejové dopravy. Ložiska, kluzné systémy a diagnostika Czech Raildays 2014 str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Technologie kolejové dopravy Ložiska, kluzné systémy a diagnostika Czech Raildays 2014 str. 17 32 Na železnicích nejde jen o rychlost

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR AUTODOPRAVA ISBN 978-80-254-7184-5 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Počátky automobilismu...8

Více

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ DUBEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Umělý list vyrábí elektřinu z vody Technologie 3D tisku Upínače pro mikroobrábění Strojírenské technologie For Industry 2014 str.

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2013 30 Kč 1 EUR Každý stroj je unikátní pro konkrétního zákazníka Inovativní koncepce výroby budoucnosti Od průmyslové k procesní automatizaci Přesnější

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více