si Vás dovoluje pozvat na seminář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "si Vás dovoluje pozvat na seminář"

Transkript

1 Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Možnosti financování projektů v oblasti energetiky - Jaký program využít, aby měl Váš projekt šanci na úspěch? - Jaké jsou aktuální možnosti/otevřené výzvy různých dotačních titulů? - Jaké jsou základní podmínky a pravidla účasti? Tyto a další otázky Vám v prezentacích, nebo v diskuzi zodpoví přednášející na připravovaném semináři. Datum: 22. června 2009 Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Suchdol Přednášející: František Bečvařík, CzechInvest Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu Pavel Szturc, Evropská komise Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

2 Program semináře Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Registrace rámcový program EURATOM Dopolední. blok Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i Výzkumný fond pro uhlí a ocel Pavel Szturc, Evropská komise Operační program Podnikání a inovace/efektivní energie František Bečvařík, CzechInvest rámcový program pro výzkum, vývoj a demonstrace/energie Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Společný podnik pro palivové články a vodík Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Diskuze Přestávka s občerstvením Odpolední blok CIP/Inteligentní energie pro Evropu Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu EUREKA a EUROSTARS Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální možnosti v 7. RP - výzvy na rok téma Energie a energetika v tématech ICT a Bezpečnost Zdeňka Šustáková, Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR S kým do projektů 7. RP Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR ?? Diskuze Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

3 7. RP EURATOM Miroslav Hrehor Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

4 Obsah Základní charakteristiky RP EURATOM Zaměření na program Jaderné štěpení a radiační ochrana Druhy projektů a výzkumné oblasti Kategorie účastníků, podmínky Limity financování Uzavřené výzvy a příklady schválených a RP Referenční materiály

5 Program EURATOM Program v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy Výzkum Technologický vývoj Mezinárodní spolupráci Šíření technických informací Infrastruktura - budování/provozování výzkumných zařízení Odbornou přípravu

6 Pohled do historie RP EURATOM FP4 FP5 FP6 FP Fusion Fůze Fission Štěpení JRC ÚJV: 5 RP 50 projektů celková dotace EUR 6 RP 35 projektů - celková dotace EUR

7 Indikativní struktura 7 RP (v milionech euro)

8 Základní členění 7 RP EURATOM Výzkum jaderné syntézy (bude pojednáno samostatně) Jaderné štěpení a radiační ochrana Cíl: zvýšení bezpečnosti, účinnosti a cenové efektivnosti jaderného štěpení a dalšího využití radiace v průmyslu a medicíně. Oblasti: Zacházení s radioaktivními odpady Reaktorové systémy Radiační ochrana Infrastruktura Lidské zdroje, mobilita a odborná příprava

9 Společné výzkumné středisko (JRC) Přímé aktivity: Joint Research Centre (JRC) mil. EUR Zacházení s radioaktivními odpady, dopad na životní prostředí Jaderná bezpečnost Nepřímé aktivity - ostatní subjekty 287 mil. EUR

10 C A R D S N E T P Štěpení a radiační ochrana: výzkumné oblasti Zacházení s radioaktivními odpady: Geologické ukládání Partitioning & Transmutation Reaktorové systémy: Bezpečnost jaderných zařízení Udržitelné jaderné systémy Radiační ochrana: Riziko Riziko z nízkých dávek dávek Užití Užití radiace v medicíně Krizovéřízení Klíčové Klíčové horizontální horizontální aktivity: aktivity: Výzkumná Výzkumná infrastruktura infrastruktura Lidské Lidské zdroje, zdroje, mobilita, mobilita, odborná odborná příprava příprava CARD - European Technology Platform for the Co-ordination of R&D for Geological Disposal SNETP European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

11 Druhy projektů 1. Výzkumné projekty Podpora výzkumných projektů prováděných konsorcii s účastníky z různých zemí 2. Sítě excelence Podpora společných výzkumných programů prováděných řadou výzkumných organizací integrujících své činnosti v dané oblasti 3. Koordinační a podpůrné akce Podpora činností zaměřených na koordinaci a podporu výzkumu (tvorba sítí, výměna, studie, konference atd.) 4. Akce na podporu a rozvoj lidských zdrojů a mobility Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumních pracovníků 5. Finanční příspěvek Společenství na rozvoj nových infrastruktur v evropském zájmu.

12 Kategorie účastníků Fyzická osoba Veřejný orgán Zisk Neziskový veřejný orgán Ziskový veřejný orgán Právnická osoba Instituce středního a vyššího vzdělávání Výzkumná organizace Podnik Právní subjekt garantovaný členským státem nebo přidruženou zemí Jiné Mezinárodní organizace SME Non SME Zajímavá pro Evropu Jiné Nový centrální registr účastníků 7RP - Unique Registration Facility (URF -http://ec.europa.eu/research/participants/urf/),

13 Minimální podmínky Minimální podmínky pro nepřímé akce jsou tyto: a) musí se jich účastnit nejméně tři právní subjekty, z nichž všechny musí být usazené v členském státě nebo přidružené zemi a dva z nich nesmí být usazené ve stejném členském státě nebo přidružené zemi; b) všechny tři právní subjekty musí být vzájemně nezávislé. Koordinační akce: 1 nezávislá právnická osoba

14 Limity financování V případě činností výzkumu a technologického rozvoje může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů V případě neziskových veřejných subjektů, institucí středního nebo vysokoškolského vzdělávání, výzkumných organizací a malých a středních podniků však může dosáhnout maximálně 75 % celkových způsobilých nákladů. 2. U demonstračních činností může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů. 3. U činností podporovaných koordinačními a podpůrnými akcemi a akcemi na podporu odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 100 % celkových způsobilých nákladů.

15 Limity financování

16 Uzavřené výzvy k podání návrhů 1. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 65 mil. EUR 2. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 41 mil. EUR 3. výzva Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 90 mil. EUR

17 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

18 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

19 Reference Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006,ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu ( ) The model grant agreements and its annexes and any special conditions that could apply 7FP Negotiaition Guiance Notes n_en.pdf

20 Reference Commission Decision C(2007)/ /06/2007 Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants, as well as their operational and financial capacities, in indirect actions supported through the form of a grant under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) and under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/rules-verif_en.pdf The "Guide to financial issues relating to indirect actions of the seventh Framework Programmes" ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

21 Děkuji za pozornost. OTÁZKY?

22 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 3, Praha 8 EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Rámcový program Euratom - Fusion Seminář Technologického centra AV ČR Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, P. Pavlo vedoucí české asociace Euratom/IPP.CR

23 Energie z termojaderné fúze EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Jaderná energie fyzikálně štěpení vs. fúze Jaderná energie historicky Jaderná energie politicky v evropském kontextu 7. RP Euratom (Fusion) ITER a Společný evropský podnik pro ITER Asociace Euratom/IPP.CR

24 Jaderná energie - fyzikálně EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha E = m.c 2 (A. Einstein 1905) c - rychlost světla ve vakuu ( km/h), E - energie m - hmota

25 Jaderná energie - historicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Einstein 1913 Bohrův model atomu, 1925 kvantový popis (vycházející ze Schrödingerovy rovnice), 1932, anglický fyzik a laureát Nobelovy ceny James Chadwick objevil neutron. 1939, Lise Meitner a Otto Frisch ukázali, že atom uranu se po pohlcení neutronu může rozpadnout na dva zhruba stejné díly; Frisch nazval tento proces štěpením (fission). 1942, Enrico Fermi na University of Chicago demonstroval řetězovou reakci Štěpení (Fission): 1945, USA shodily atomové bomby na Hiroshimu a Nagasaki 1956, první jaderná elektrárna spuštěna ve Velké Británii. Slučování (Fusion): 1952, první verze pokusné vodíkové bomby ve Spojených státech (Rusko 1953). 1950, Sacharov a Tamm navrhli koncept řízeného termojaderného slučování - zařízení typu TOKAMAK 2050?? první termojaderná elektrárna

26 Jaderná energie - politicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Římské smlouvy (1957): - European Economic Community (Evropské hospodářské společenství) - European Atomic Energy Community (Euratom) Hlavní cíl Euratomu Koordinace výzkumu členských států v oblasti mírového využití jaderné energie 1957 založeno Společné výzkumné středisko (Joint Research Center), v prvních letech zaměřené výhradně na jaderný výzkum Postupně přechýlení od podpory výzkumu jaderné energie ze štěpení (vzhledem k úspěšné komercializaci) k podpoře výzkumu termojaderné fúze (vzhledem k jejímu potenciálnímu využití jako prakticky nevyčerpatelného a ekologicky přijatelného zdroje energie). Podstatným milníkem ve fúzním programu bylo podepsání Smlouvy o ITERu (2006).

27 Klíčové aktivity v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER založení Organizace ITER a Evropského společného podniku pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy, příprava staveniště, instalací, zahájení konstrukce zařízení R&D pro provoz ITERu experimentální a teoretické práce na rozvoji technologií pro ITER a tzv. scénářů jeho provozování s využitím evropských stávajících, případně i nových experimentálních zařízeních (např. JET, Joint European Torus, tokamak ve Velké Británii) Technologie pro DEMO vývoj materiálů a klíčových technologií pro energetické využití fúze, např plodící blanket, příprava konstrukce International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) na testování nových materiálů pro DEMO (experimentální předkomerční prototyp termonukleárního reaktoru) Dlouhodobý výzkum a vývoj pokročilé a zdokonalené koncepce zařízení s magnetickým udržením plazmatu s potenciálním uplatněním ve fúzních elektrárnách (např. stelarátory). Dále, zajištění lidských zdrojů pro přenos technologií vyvinutých ve fúzním programu do evropského průmyslu

28 ITER - nejdražší experimentální zařízení v historii EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha th November 2006: ITER Organization gets the go-ahead

29 ITER celosvětový vědeckotechnický projekt EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Smluvní strany smlouvy o ITER Evropská unie Japonsko USA Ruská federace Korea Čína Indie reprezentují 2/3 světové populace. 90% nákladů na stavbu a konstrukci ITER je kryto smluvními stranami v dodávkách ( in kind ); podíl EU jako hostitelské strany je kolem 50%. ITER; bude umístěn v Cadarache ve Francii Plánované náklady projektu 10 mld. Eur za 35 let trvání, skutečné náklady budou spíše 20 mld.

30 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER Technologie pro DEMO financuje Evropský společný podnik pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy ( Fusion for Energy, F4E) se sídlem v Barceloně Finanční objem cca 1 miliarda Eur ( ) Nástroje: 1) Tendry na dodávky součástí pro ITER (obchodní smlouvy) 2) Granty na specifický výzkum a vývoj pro ITER a DEMO (příspěvek 40%) Výzvy jsou zveřejňovány na stránkách Společného podniku, Styčný důstojník pro průmysl (Industry Liason Officer) za ČR Ing. P. Kopic, ÚJV Řež

31 Nárůst výdajů na fůzní program v 7. RP (Euratom) v souvislosti s projektem ITER EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha FP4 FP5 FP6 FP7 Fusion Fission JRC

32 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha R&D pro provoz ITERu (fyzikální program vč. společného tokamaku JET) Dlouhodobý výzkum a vývoj financuje Euratom zastoupený Evropskou komisí Základní nástroj: Asociační dohoda (Contract of Association) Na rozdíl od ostatních programů 7. rámce je podporován pracovní program asociací (každoročně schvalován jejím Řídícím výborem), nikoli jednotlivé projekty. Příspěvek do 20% a to jen do výše stanoveného limitu

33 Association Euratom/IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Česká republika přidružená k EURATOMu od konce roku Signatářem asociační dohody za ČR je Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Složení české asociace ( Research Unit ) Ústav fyziky plazmatu AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Ústav fyziky materiálů AV ČR (Brno) Ústav jaderné fyziky AV ČR (Řež) Ústav jaderného výzkumu, a.s. (Řež) Ústav aplikované mechaniky a.s. (Brno) (Poslední tři ústavy byly zapojeny do technologického programu ITER a DEMO, který byl převeden do kompetence F4E v Barceloně, a nebude tedy nadále financován prostřednictvím asociační dohody.)

34 Fyzikální program asociace IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Fyzikální program naší asociace je/bude soustředěn na experimentální a teoretický výzkum na tokamaku COMPASS, zejména Fyziku okrajového plazmatu (studium turbulence, elektrických polí a jejich vlivu na udržení plazmatu, interakci plazmatu se stěnou komory, atd.) Interakci vln s plazmatem (generace rychlých částic, šíření elektromagnetických vln) Vývoj nových diagnostických metod (spektroskopické metody, elektrické a magnetické sondy) Výchovu a vzdělávání (diplomové & PhD práce, letní experimentální škola) Řešení úkolů koordinovaných EFDA (European Fusion Development Agreement) Výzkum na Společném evropském tokamaku JET (Ohřev plazmatu dolněhybridní vlnou, monitorování neutronů, Hallovy detektory) Výzkum fúzních materiálů (ODS oceli, materiály na bázi wolframu) Vzhledem k omezení finančních prostředků pro fúzní výzkum v asociacích v důsledku realizace projektu ITER nelze očekávat podporu dalšího tématického rozšiřování programu, naopak lze očekávat spíše tlak na jeho další fokusování směrem k potřebám ITER a DEMO.

35 Tokamak COMPASS EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Tokamak moderní konstrukce (do roku 2002 byl v provozu v Culham Laboratory, UKAEA, Velká Británie) Koncem 2004 nabídnut zdarma ÚFP AV ČR - cena cca 400 mil Kč Podpora české vlády, Euratomu a AV ČR V únoru 2009 byl slavnostně zahájen jeho provoz v ÚFP. Průřez prstence plazmatu

36 VÝZKUMNÝ FOND PRO UHLÍ A OCEL Pavel SZTURC EUROPEAN COMMISSION DG RTD Directorate Directorate Energy K4 Rue du Champ de Mars Brussels - Belgium Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 Suchdol,, 22.června

37 Obsah prezentace: 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 2. Principy posuzování projektů 3. Příklady zapojení českých subjektů 4. Shrnutí a doporučení 2

38 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 3

39 Výzkumný fond uhlí a oceli 1952: Evropské společenství pro uhlí a ocel (ECSC), doba trvání: 50 let 4

40 Výzkumný fond uhlí a oceli Převod majetku ECSC do EU Vytvoření Výzkumného fondu RFCS 5

41 Základní charakteristika RFSC Roční rozpočet cca 55 M Podpora průmyslového výzkumu Otevřená výzva přihlášek 6 Termín uzávěrky: 15.září Ocel 72.8% Mimo rámec RP (úzká spolupráce, doplněk RP) ~ 40 M /y ~ 15 M /y RFCS - alokace zdrojů Uhlí 27.2%

42 RFCS Vybrané projekty Proposal selection process FP Výzva k projektům (annual) Topic 1 Topic 2 Topic n + BONUS* Výzkumné záměry (multiannual) Vybrané projekty 7

43 Firmy, Výzkumné ústavy, Univerzity, fyzické osoby členských států EU Není nutná přímá vazba na průmysl uhlí a oceli ale návrhy projektů musí splňovat zaměření programu Rozpočet & počet partnerů není omezen Účastníci ze třetích zemí (bez finanční podpory) 8 Kdo se může zapojit?

44 Dva hlavní typy přihlášek 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty Pilotní projekty Demonstrační projekty 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 9

45 Jaká je výše podpory? 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty (dotace max. 60 %) Pilotní projekty (dotace max. 50 %) Demonstrační projekty (dotace max. 50 %) 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 10

46 Struktura řízení fondu RFCS K o m i s e COSCO CAG/SAG Technické skupiny Programový výbor Zástupci členských zemí 1) Poradní skupina UHLÍ / OCEL Doporučení zástupci 2) 12 Technických skupin Experti k monitorování a kontrole projektů 2) +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2) 11 1) Jmenováni jednotlivými členskými zeměmi 2) Jmenováni EC

47 Řízení programu RFCS Technické skupiny Monitoring projektů (kontrola) peer review Technická skupina špičkoví odborníci v dané oblasti Koordinátoři projektů prezentují průběžné/finální výsledky 12

48 Výzkumné priority UHLÍ Zvýšení konkurenceschopnosti Zdraví a bezpečnost Ochrana životního prostředí & využití uhlí jako čistého zdroje energie 13 Řízení externí závislosti na dodávkách energií

49 Technické skupiny - UHLÍ TGC 1 Činnost důlního dobývání, infrastruktura v dolech a management, nekonvenční způsoby těžby TGC 2 Zpracování uhlí, přeměna a úpravnictví TGC 3 Spalování uhlí, technologie Clean coal, problematika zachycování CO2 14

50 Alokace dotací na jednotlivé TS DOBÝVÁNÍ KONVERZE SPALOVÁNÍ 36% 32 M 17% 15.7 M 47% 42 M 15 * 2008 Částka je přibližná(před oficiálním schválením COSCO a ECl)

51 16 Přehled přihlp ihlášek k 15. září 2008 Coal Steel

52 Experti (Uhlí) z nových členských států 7/23 (cca 30%): - 1 ČR - 1 Estonsko - 1 Maďarsko - 3 Polsko - 1 Rumunsko Výběr r expertů - UHLÍ 17

53 20 Countries: - 13 (EU15) - 5 (EU12) - 1 (EFTA) - 1 (TC) 18 Přihlášky projektů: Rozdělen lení podle zemí (2008) Countries N Applicants % Applicants Requested Funding % AUSTRIA 2 1% 1% BELGIUM 1 1% 1% CANADA 1 SWITZERLAND 1 CZECH REPUBLIC 3 2% 1% GERMANY 24 17% 19% DENMARK 1 1% 0% SPAIN 26 19% 21% FINLAND 1 1% 0% FRANCE 6 4% 5% GREECE 5 4% 3% ITALY 5 4% 3% NETHERLANDS 3 2% 1% POLAND 21 15% 12% PORTUGAL 4 3% 2% ROMANIA 1 1% 0% SWEDEN 6 4% 3% SLOVENIA 1 1% 1% SLOVAKIA 2 1% 4% UNITED KINGDOM 26 19% 21% TOTAL EU ,0% 100,0% TOTAL EU ,3% 18,0%

54 2. Principy hodnocení přihlášek 19

55 Kritéria ria výběru: Výzkumné projekty 5 kritéri rií Bonus v případp padě splnění priorit, definovaných v Info Pack AM 2 Výměna informací 4 kritéria ria 20

56 1. Vědecko-technický přístup Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 2. Inovační přístup Výzkumné,, Pilotní & Demonstrační projekty (5 kritéri rií od 0 do 5) Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 3. Alokace finančních zdrojů, kvalita partnerství 4. Perspektiva uplatnění v průmyslu 5. Přínos pro společnost (národní, EU) 21

57 Hodnocení: 0 = Nedostatečné (chybějící,neúplné informace) 1 = Nízké 2 = Vyhovující 3 = Dobré 4 = Velmi dobré 5 = Výborné 22

58 Proces hodnocení přihlášek Hodnocení nezávislými externími experty Poradní skupiny SAG, CAG COSCO Rozhodnutí Komise COSCO CAG/SAG Technické skupiny 23 +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2)

59 Hodnocení: 3 kroky Každý návrh je hodnocen 3 nezávislými experty Zástupce Komise svolá jednání -hodnotící schůzku Výsledek jednání je shrnut ve zprávě (Consensus Report) 24

60 3. Příklady zapojení českých subjektů 25

61 Úspěšní žadatelé z ČR Contract N TGS Acronym Company RFC-C TGC3 CCTPROM SEVEN Praha RFC-CR TGC2 FLEXGAS Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC2 HUGE Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC1 COALSWAD GREEN GAS DPB a.s. Paskov RFC-C TGC2 CTLEUROPE SEVEN Praha 26

62 27 4. Shrnutí & doporučení Silná konkurence (vysoká kvalita návrhů výzkumných projektů) Dlouhodobý proces (start se zkušenými partnery) Popis řešení (Stručnost, výstižnost) Kontrola návrhu ( nezávislý korektor) Přehledu aktuálních projektů (Synopsis) Registrace expertů - CORDIS (technické skupiny nebo posuzovatelé)

63 Časový rozvrh pro posouzení přihlášek a předkládací proces Konečný termín podání přihlášek Posuzování přihlášek CAG & SAG Meeting Doporučené projekty pro financování & Projekty na Rezervním seznamu: Vyjednávání kontraktu Příprava kontraktu (Draft) COSCO Meeting Rozhodnutí Komise Podpis kontraktu u projektů, určených k financování Oznámení výsledků posuzování všem žadatelům Projekty s podepsaným kontraktem: Platba první zálohy Plánované 28 zahájení kontraktu 15. září (každoročně) Říjen Prosinec Prosinec Leden Prosinec - Březen Březen Květen Duben Květen Červen Květen Červen Červen Červen 1. červenec

64 Děkuji za pozornost! 29

65 Užitečné informace RFCS RFCS website: Information Package Synopsis of ongoing RFCS projects ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coal-steelrtd/docs/synopsisrfcs.pdf Register as Technical Expert: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ European Steel Technology Platform (ESTEP): 30

66 Eko-energie Operační program Podnikání a inovace

67 Eko-energie Program Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI (85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu) EKO-ENERGIE 8 mld. Kč (cca 8 až 9%)

68 Eko-energie Podporované aktivity 1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie 2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: výstavba nových a rekonstrukce starších obnovitelných zdrojů energie (OZE) výroba briket a pelet z biomasy

69 Eko-energie Cíle programu snížit energetickou náročnost využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů omezit závislost na dovozu energetických komodit snížit spotřebu fosilních paliv zvýšit využití OZE

70 Eko-energie Jaký problém mohu vyřešit? chci vyrábět energii z obnovitelných zdrojů chci ušetřit výdaje za energie potřebuji zateplit objekt potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství

71 Program Nemovitosti Připravovaná II. výzva solární panely na průmyslové objekty geotermální energie pouze pro vlastní využití daného podniku

72 Eko-energie II. VÝZVA -- příjem registračních žádostí (prodlouženo do 6.3.) -- příjem plných žádostí (prodlouženo do 14.6.) Alokace na Výzvu: mil. Kč RŽ = 771 PŽ = Kč Kč

73 Eko-energie Příjemci dotace Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, alternativní paliva v dopravě apod.) Velké podniky aktuálně pro II. výzvu a pouze pro první aktivitu (úspory energie)

74 Eko-energie Příjemce musí dále -- vést účetnictví (dříve podvojné ) -- jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován -- mít ve svém vlastnictví majetek opatřený s dotací po dobu 5-ti let ode dne ukončení projektu -- a další povinnosti uvedené v Podmínkách

75 Eko-energie Výše podpory podle priorit 1. priorita Úspory energie podle regionální mapy 2. priorita 3. priorita Malé vodní elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30% 30% 4. priorita Tepelná čerpadla a solární termální panely 30% 5. priorita Teplo z OZE 30%

76 Eko-energie Výše podpory podle mapy 1.priorita úspory energie kromě hl. města Prahy

77 Eko-energie Způsobilé výdaje (ZV) -- Projektová dokumentace, inženýrská činnost -- Nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů (nebyly předmětem odpisu) -- Stavební náklady -- Náklady na -- pozemky (max. 10 % z celkových ZV) -- budovy (max. 10 % z celkových ZV) -- Náklady na publicitu projektu

78 Eko-energie Vznik ZV -- mohou být vynakládány, až žadatel obdrží tzv. předběžnou přijatelnost registrační žádosti -- POZOR před tímto datem není možné vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli.

79 Eko-energie eaccount Master účet Elektronický podpis Komunikace přes nástěnku

80 Eko-energie Proces získání dotace PROPLACENÍ DOTACE REGISTRAČNÍ ŽÁDOST (4 5 měsíců) SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání rozhodnutí PLNÁ ŽÁDOST (2 měsíce) 3 KOLOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ (2 měsíce)

81 Eko-energie Hodnocení projektu výběrová kritéria a externí posudky HODNOTITELSKÁ KOMISE doporučuje nedoporučuje konečné rozhodnutí MPO -- výsledky o schválení projektu ZÁŘÍ 2008

82 Eko-energie Plná žádost Obsahuje podrobnější údaje o žadateli i projektu Povinné přílohy PŽ: -- Energetický audit -- Studie proveditelnosti -- výkaz Finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- doklady o vztahu k pozemku a objektu POZOR - nutnost souladu PŽ s přílohami!!!

83 Eko-energie Energetický audit (EA) EA posoudí současný stav a navrhne opatření k úsporám energie a využití OZE. Varianty řešení posoudí technicky i ekonomicky a doporučí optimální variantu. EA zpracuje energetický auditor (seznam je na webu MPO) dle příslušných vyhlášek. -- doporučená varianta uvedená v evidenčním listu EA v rozsahu předloženém v žádosti o dotaci -- u úsporných opatření dbát na ekonomičnost projektu, odečíst zanedbanou údržbu

84 Eko-energie Studie proveditelnosti (SP) -- identifikační údaje žadatele o podporu -- podrobný popis projektu -- technická specifikace projektu -- časový harmonogram projektu -- marketingová analýza -- finanční analýza projektu

85 Eko-energie Doporučení na závěr -- podrobně si přečíst: 1. Výzvu programu (Výběrová kritéria, Osnovu studie proveditelnosti) 2. Pokyny pro žadatele definují některé pojmy Výzvy, jako Pravidla pro výběr dodavatelů, etapizace 3. Vzorové Podmínky pro žadatele 4. Postup podání žádosti o podporu - eaccount

86 Eko-energie Závěr - III. VÝZVA PŘEDPOKLAD: JARO 2009

87 OPPI Přehled aktuálních výzev

88 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.:

89 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

90 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE podpora evropského výzkumu s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu hlavní nástroj financování evropského výzkumu HISTORIE rámcový program 1993 Smlouva o Evropské unii posílení role výzkumu v rozšířené Evropě rámcový program rozpočet 13,3 mld. ; ČR 243 projektů rámcový program rozpočet 14,96 mld. ; ČR 701 projektů 2000 ERA Evropský výzkumný prostor rámcový program rozpočet 17,5 mld rámcový program rozpočet 50,5 mld.

91 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES ,12 14,96 17,5 10 3,27 5,36 6, rozpočty programů v mld.

92 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES CHARAKTERISTIKA pro období celkový rozpočet 50,5 mld. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 4 specifické programy Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity specifický program EURATOM důraz na evropskou dimenzi, evropskou excelenci CO PODPORUJE výzkum, inovace, mobilitu výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu nově i základní výzkum prostřednictvím ERC nástroje pro podporu velkých projektů

93 PROČ SE ÚČASTNIT VÝHODY ÚČASTI V PROJEKTU 7. RP dodatečné zdroje zvýšené příležitosti pro inovace, snížené riziko posílení mezinárodní konkurenceschopnosti dlouhodobá spolupráce s mezinárodními partnery strategická partnerství, pozitivní vedlejší efekt know-how, informace, orientace v oboru, osobní a podnikový vývoj CO OČEKÁVAT navázání vztahů s výzkumnými institucemi a jinými partnery ze zahraničí financování záměrů, pro které v ČR nemusí být zdroje zapojení se do mezinárodních výzkumných projektů fair-play při vyhodnocování návrhů méně papírování (návrh elektronicky)

94 PODMÍNKY ÚČASTI KDO MOHOU BÝT ÚČASTNÍCI PROJEKTŮ výzkumné týmy z univerzit a jiných výzkumných institucí výzkumníci jednotlivci malé a střední podniky průmyslové podniky regiony, města, krajské úřady, ministerstva (s právní subjektivitou v členské, asociované či třetí zemi) ŘEŠITELSKÉ TÝMY až na výjimky musí být multipartnerské a mezinárodní minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 zemí, existují ale výjimky pro určité typy projektů klíčová je úloha koordinátora projektu podporována je účast partnerů ze třetích zemí (zejména rozvojových)

95 VÝZVA, PROJEKT, HODNOCENÍ VÝZVA návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev výzvy vyhlašuje Evropská komise PROJEKT období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektů je zpravidla 3 měsíce (vše je stanoveno příslušnou výzvou) návrhy projektů na vypsaná témata se podávají elektronicky (systém EPSS) HODNOCENÍ PROJEKTŮ projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií vědecká a/nebo technologická excelence provedení dopad hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Veletrh komunitárních programů Liberec, 7.1.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR havlickova@tc.cz RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha

Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha 3.11.2009 1 Financování českého VaVaI V březnu 2008 byla včr odstartována reforma VaV 1.7.2009 vstupuje v platnost novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR 7. rámcový r program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) Naďa a Koníčkov ková Technologické centrum AV ČR Praha, VŠCHT, V 25.9.2007 Financování pro MSP, Praha 23.10.2007 Technologick

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 19. listopadu 2014, Olomouc E. Hillerová, TC AV ČR Technologické centrum AV ČR PŘEHLEDNÉ CELKOVÉ ÚDAJE Czech Republic Number of institutions: 378 Projects:

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 9. května 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací

Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací Lenka Lepičová NCP pro právní a finanční záležitosti, TC AV ČR 23. říjen 2007, Praha Risk Sharing Finance Facility 1 Poskytnuté

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Financování projektů v 7. RP (se zaměřením na projekty typu CSA) Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz 1 Principy financování projektů 7. RP Typy projektu (funding schemes) Režimy

Více

PŘÍKLAD: Collaborative project

PŘÍKLAD: Collaborative project PŘÍKLAD: Collaborative project - fiktivní příklad, který má za cíl demonstrovat mechanismus přípravy a realizace projektu 7.RP z hlediska financování Marie Kolmanová, Lenka Lepičová, TC AV ČR Financování

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU obecné podmínky Komunitárních programy vs. Strukturální fondy Podpis smlouvy Partnerství Dopad výsledků Místo hodnocení Právní rámec smlouvy

Více

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů)

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Inovační fórum: Možnosti financování VaV a Inovací a jejich daňové aspekty, 27. května 2015

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program LIDÉ - Akce Marie Curie

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Pravidla financování projektů 7.RP

Pravidla financování projektů 7.RP Pravidla financování projektů 7. RP Informační den k tématické prioritě Aeronautika 21. října 2009, Praha Lenka Lepičová,Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz; slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Financování inovačních firem

Financování inovačních firem Financování inovačních firem Jaro 2010 Fáze financování podniků CAPITAL NEEDS HIGH RISK IPO Formal Venture Capital Friends, Family, Fools Business Angels LOW RISK SEED START-UP EARLY GROWTH SUSTAINED GROWTH

Více

COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 27. 5. 2015, Zlín

COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 27. 5. 2015, Zlín COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 27. 5. 2015, Zlín CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové

7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové 7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové Jana Čejková TC AV ČR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR - ZÁKLADNÍAKTIVITY založeno 1994 4 odborné skupiny, ca 70 zaměstnanců Podpora

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více