si Vás dovoluje pozvat na seminář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "si Vás dovoluje pozvat na seminář"

Transkript

1 Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Možnosti financování projektů v oblasti energetiky - Jaký program využít, aby měl Váš projekt šanci na úspěch? - Jaké jsou aktuální možnosti/otevřené výzvy různých dotačních titulů? - Jaké jsou základní podmínky a pravidla účasti? Tyto a další otázky Vám v prezentacích, nebo v diskuzi zodpoví přednášející na připravovaném semináři. Datum: 22. června 2009 Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Suchdol Přednášející: František Bečvařík, CzechInvest Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu Pavel Szturc, Evropská komise Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

2 Program semináře Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Registrace rámcový program EURATOM Dopolední. blok Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i Výzkumný fond pro uhlí a ocel Pavel Szturc, Evropská komise Operační program Podnikání a inovace/efektivní energie František Bečvařík, CzechInvest rámcový program pro výzkum, vývoj a demonstrace/energie Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Společný podnik pro palivové články a vodík Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Diskuze Přestávka s občerstvením Odpolední blok CIP/Inteligentní energie pro Evropu Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu EUREKA a EUROSTARS Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální možnosti v 7. RP - výzvy na rok téma Energie a energetika v tématech ICT a Bezpečnost Zdeňka Šustáková, Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR S kým do projektů 7. RP Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR ?? Diskuze Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

3 7. RP EURATOM Miroslav Hrehor Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

4 Obsah Základní charakteristiky RP EURATOM Zaměření na program Jaderné štěpení a radiační ochrana Druhy projektů a výzkumné oblasti Kategorie účastníků, podmínky Limity financování Uzavřené výzvy a příklady schválených a RP Referenční materiály

5 Program EURATOM Program v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy Výzkum Technologický vývoj Mezinárodní spolupráci Šíření technických informací Infrastruktura - budování/provozování výzkumných zařízení Odbornou přípravu

6 Pohled do historie RP EURATOM FP4 FP5 FP6 FP Fusion Fůze Fission Štěpení JRC ÚJV: 5 RP 50 projektů celková dotace EUR 6 RP 35 projektů - celková dotace EUR

7 Indikativní struktura 7 RP (v milionech euro)

8 Základní členění 7 RP EURATOM Výzkum jaderné syntézy (bude pojednáno samostatně) Jaderné štěpení a radiační ochrana Cíl: zvýšení bezpečnosti, účinnosti a cenové efektivnosti jaderného štěpení a dalšího využití radiace v průmyslu a medicíně. Oblasti: Zacházení s radioaktivními odpady Reaktorové systémy Radiační ochrana Infrastruktura Lidské zdroje, mobilita a odborná příprava

9 Společné výzkumné středisko (JRC) Přímé aktivity: Joint Research Centre (JRC) mil. EUR Zacházení s radioaktivními odpady, dopad na životní prostředí Jaderná bezpečnost Nepřímé aktivity - ostatní subjekty 287 mil. EUR

10 C A R D S N E T P Štěpení a radiační ochrana: výzkumné oblasti Zacházení s radioaktivními odpady: Geologické ukládání Partitioning & Transmutation Reaktorové systémy: Bezpečnost jaderných zařízení Udržitelné jaderné systémy Radiační ochrana: Riziko Riziko z nízkých dávek dávek Užití Užití radiace v medicíně Krizovéřízení Klíčové Klíčové horizontální horizontální aktivity: aktivity: Výzkumná Výzkumná infrastruktura infrastruktura Lidské Lidské zdroje, zdroje, mobilita, mobilita, odborná odborná příprava příprava CARD - European Technology Platform for the Co-ordination of R&D for Geological Disposal SNETP European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

11 Druhy projektů 1. Výzkumné projekty Podpora výzkumných projektů prováděných konsorcii s účastníky z různých zemí 2. Sítě excelence Podpora společných výzkumných programů prováděných řadou výzkumných organizací integrujících své činnosti v dané oblasti 3. Koordinační a podpůrné akce Podpora činností zaměřených na koordinaci a podporu výzkumu (tvorba sítí, výměna, studie, konference atd.) 4. Akce na podporu a rozvoj lidských zdrojů a mobility Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumních pracovníků 5. Finanční příspěvek Společenství na rozvoj nových infrastruktur v evropském zájmu.

12 Kategorie účastníků Fyzická osoba Veřejný orgán Zisk Neziskový veřejný orgán Ziskový veřejný orgán Právnická osoba Instituce středního a vyššího vzdělávání Výzkumná organizace Podnik Právní subjekt garantovaný členským státem nebo přidruženou zemí Jiné Mezinárodní organizace SME Non SME Zajímavá pro Evropu Jiné Nový centrální registr účastníků 7RP - Unique Registration Facility (URF -http://ec.europa.eu/research/participants/urf/),

13 Minimální podmínky Minimální podmínky pro nepřímé akce jsou tyto: a) musí se jich účastnit nejméně tři právní subjekty, z nichž všechny musí být usazené v členském státě nebo přidružené zemi a dva z nich nesmí být usazené ve stejném členském státě nebo přidružené zemi; b) všechny tři právní subjekty musí být vzájemně nezávislé. Koordinační akce: 1 nezávislá právnická osoba

14 Limity financování V případě činností výzkumu a technologického rozvoje může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů V případě neziskových veřejných subjektů, institucí středního nebo vysokoškolského vzdělávání, výzkumných organizací a malých a středních podniků však může dosáhnout maximálně 75 % celkových způsobilých nákladů. 2. U demonstračních činností může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů. 3. U činností podporovaných koordinačními a podpůrnými akcemi a akcemi na podporu odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 100 % celkových způsobilých nákladů.

15 Limity financování

16 Uzavřené výzvy k podání návrhů 1. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 65 mil. EUR 2. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 41 mil. EUR 3. výzva Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 90 mil. EUR

17 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

18 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

19 Reference Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006,ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu ( ) The model grant agreements and its annexes and any special conditions that could apply 7FP Negotiaition Guiance Notes n_en.pdf

20 Reference Commission Decision C(2007)/ /06/2007 Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants, as well as their operational and financial capacities, in indirect actions supported through the form of a grant under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) and under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/rules-verif_en.pdf The "Guide to financial issues relating to indirect actions of the seventh Framework Programmes" ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

21 Děkuji za pozornost. OTÁZKY?

22 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 3, Praha 8 EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Rámcový program Euratom - Fusion Seminář Technologického centra AV ČR Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, P. Pavlo vedoucí české asociace Euratom/IPP.CR

23 Energie z termojaderné fúze EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Jaderná energie fyzikálně štěpení vs. fúze Jaderná energie historicky Jaderná energie politicky v evropském kontextu 7. RP Euratom (Fusion) ITER a Společný evropský podnik pro ITER Asociace Euratom/IPP.CR

24 Jaderná energie - fyzikálně EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha E = m.c 2 (A. Einstein 1905) c - rychlost světla ve vakuu ( km/h), E - energie m - hmota

25 Jaderná energie - historicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Einstein 1913 Bohrův model atomu, 1925 kvantový popis (vycházející ze Schrödingerovy rovnice), 1932, anglický fyzik a laureát Nobelovy ceny James Chadwick objevil neutron. 1939, Lise Meitner a Otto Frisch ukázali, že atom uranu se po pohlcení neutronu může rozpadnout na dva zhruba stejné díly; Frisch nazval tento proces štěpením (fission). 1942, Enrico Fermi na University of Chicago demonstroval řetězovou reakci Štěpení (Fission): 1945, USA shodily atomové bomby na Hiroshimu a Nagasaki 1956, první jaderná elektrárna spuštěna ve Velké Británii. Slučování (Fusion): 1952, první verze pokusné vodíkové bomby ve Spojených státech (Rusko 1953). 1950, Sacharov a Tamm navrhli koncept řízeného termojaderného slučování - zařízení typu TOKAMAK 2050?? první termojaderná elektrárna

26 Jaderná energie - politicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Římské smlouvy (1957): - European Economic Community (Evropské hospodářské společenství) - European Atomic Energy Community (Euratom) Hlavní cíl Euratomu Koordinace výzkumu členských států v oblasti mírového využití jaderné energie 1957 založeno Společné výzkumné středisko (Joint Research Center), v prvních letech zaměřené výhradně na jaderný výzkum Postupně přechýlení od podpory výzkumu jaderné energie ze štěpení (vzhledem k úspěšné komercializaci) k podpoře výzkumu termojaderné fúze (vzhledem k jejímu potenciálnímu využití jako prakticky nevyčerpatelného a ekologicky přijatelného zdroje energie). Podstatným milníkem ve fúzním programu bylo podepsání Smlouvy o ITERu (2006).

27 Klíčové aktivity v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER založení Organizace ITER a Evropského společného podniku pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy, příprava staveniště, instalací, zahájení konstrukce zařízení R&D pro provoz ITERu experimentální a teoretické práce na rozvoji technologií pro ITER a tzv. scénářů jeho provozování s využitím evropských stávajících, případně i nových experimentálních zařízeních (např. JET, Joint European Torus, tokamak ve Velké Británii) Technologie pro DEMO vývoj materiálů a klíčových technologií pro energetické využití fúze, např plodící blanket, příprava konstrukce International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) na testování nových materiálů pro DEMO (experimentální předkomerční prototyp termonukleárního reaktoru) Dlouhodobý výzkum a vývoj pokročilé a zdokonalené koncepce zařízení s magnetickým udržením plazmatu s potenciálním uplatněním ve fúzních elektrárnách (např. stelarátory). Dále, zajištění lidských zdrojů pro přenos technologií vyvinutých ve fúzním programu do evropského průmyslu

28 ITER - nejdražší experimentální zařízení v historii EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha th November 2006: ITER Organization gets the go-ahead

29 ITER celosvětový vědeckotechnický projekt EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Smluvní strany smlouvy o ITER Evropská unie Japonsko USA Ruská federace Korea Čína Indie reprezentují 2/3 světové populace. 90% nákladů na stavbu a konstrukci ITER je kryto smluvními stranami v dodávkách ( in kind ); podíl EU jako hostitelské strany je kolem 50%. ITER; bude umístěn v Cadarache ve Francii Plánované náklady projektu 10 mld. Eur za 35 let trvání, skutečné náklady budou spíše 20 mld.

30 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER Technologie pro DEMO financuje Evropský společný podnik pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy ( Fusion for Energy, F4E) se sídlem v Barceloně Finanční objem cca 1 miliarda Eur ( ) Nástroje: 1) Tendry na dodávky součástí pro ITER (obchodní smlouvy) 2) Granty na specifický výzkum a vývoj pro ITER a DEMO (příspěvek 40%) Výzvy jsou zveřejňovány na stránkách Společného podniku, Styčný důstojník pro průmysl (Industry Liason Officer) za ČR Ing. P. Kopic, ÚJV Řež

31 Nárůst výdajů na fůzní program v 7. RP (Euratom) v souvislosti s projektem ITER EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha FP4 FP5 FP6 FP7 Fusion Fission JRC

32 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha R&D pro provoz ITERu (fyzikální program vč. společného tokamaku JET) Dlouhodobý výzkum a vývoj financuje Euratom zastoupený Evropskou komisí Základní nástroj: Asociační dohoda (Contract of Association) Na rozdíl od ostatních programů 7. rámce je podporován pracovní program asociací (každoročně schvalován jejím Řídícím výborem), nikoli jednotlivé projekty. Příspěvek do 20% a to jen do výše stanoveného limitu

33 Association Euratom/IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Česká republika přidružená k EURATOMu od konce roku Signatářem asociační dohody za ČR je Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Složení české asociace ( Research Unit ) Ústav fyziky plazmatu AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Ústav fyziky materiálů AV ČR (Brno) Ústav jaderné fyziky AV ČR (Řež) Ústav jaderného výzkumu, a.s. (Řež) Ústav aplikované mechaniky a.s. (Brno) (Poslední tři ústavy byly zapojeny do technologického programu ITER a DEMO, který byl převeden do kompetence F4E v Barceloně, a nebude tedy nadále financován prostřednictvím asociační dohody.)

34 Fyzikální program asociace IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Fyzikální program naší asociace je/bude soustředěn na experimentální a teoretický výzkum na tokamaku COMPASS, zejména Fyziku okrajového plazmatu (studium turbulence, elektrických polí a jejich vlivu na udržení plazmatu, interakci plazmatu se stěnou komory, atd.) Interakci vln s plazmatem (generace rychlých částic, šíření elektromagnetických vln) Vývoj nových diagnostických metod (spektroskopické metody, elektrické a magnetické sondy) Výchovu a vzdělávání (diplomové & PhD práce, letní experimentální škola) Řešení úkolů koordinovaných EFDA (European Fusion Development Agreement) Výzkum na Společném evropském tokamaku JET (Ohřev plazmatu dolněhybridní vlnou, monitorování neutronů, Hallovy detektory) Výzkum fúzních materiálů (ODS oceli, materiály na bázi wolframu) Vzhledem k omezení finančních prostředků pro fúzní výzkum v asociacích v důsledku realizace projektu ITER nelze očekávat podporu dalšího tématického rozšiřování programu, naopak lze očekávat spíše tlak na jeho další fokusování směrem k potřebám ITER a DEMO.

35 Tokamak COMPASS EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Tokamak moderní konstrukce (do roku 2002 byl v provozu v Culham Laboratory, UKAEA, Velká Británie) Koncem 2004 nabídnut zdarma ÚFP AV ČR - cena cca 400 mil Kč Podpora české vlády, Euratomu a AV ČR V únoru 2009 byl slavnostně zahájen jeho provoz v ÚFP. Průřez prstence plazmatu

36 VÝZKUMNÝ FOND PRO UHLÍ A OCEL Pavel SZTURC EUROPEAN COMMISSION DG RTD Directorate Directorate Energy K4 Rue du Champ de Mars Brussels - Belgium Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 Suchdol,, 22.června

37 Obsah prezentace: 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 2. Principy posuzování projektů 3. Příklady zapojení českých subjektů 4. Shrnutí a doporučení 2

38 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 3

39 Výzkumný fond uhlí a oceli 1952: Evropské společenství pro uhlí a ocel (ECSC), doba trvání: 50 let 4

40 Výzkumný fond uhlí a oceli Převod majetku ECSC do EU Vytvoření Výzkumného fondu RFCS 5

41 Základní charakteristika RFSC Roční rozpočet cca 55 M Podpora průmyslového výzkumu Otevřená výzva přihlášek 6 Termín uzávěrky: 15.září Ocel 72.8% Mimo rámec RP (úzká spolupráce, doplněk RP) ~ 40 M /y ~ 15 M /y RFCS - alokace zdrojů Uhlí 27.2%

42 RFCS Vybrané projekty Proposal selection process FP Výzva k projektům (annual) Topic 1 Topic 2 Topic n + BONUS* Výzkumné záměry (multiannual) Vybrané projekty 7

43 Firmy, Výzkumné ústavy, Univerzity, fyzické osoby členských států EU Není nutná přímá vazba na průmysl uhlí a oceli ale návrhy projektů musí splňovat zaměření programu Rozpočet & počet partnerů není omezen Účastníci ze třetích zemí (bez finanční podpory) 8 Kdo se může zapojit?

44 Dva hlavní typy přihlášek 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty Pilotní projekty Demonstrační projekty 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 9

45 Jaká je výše podpory? 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty (dotace max. 60 %) Pilotní projekty (dotace max. 50 %) Demonstrační projekty (dotace max. 50 %) 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 10

46 Struktura řízení fondu RFCS K o m i s e COSCO CAG/SAG Technické skupiny Programový výbor Zástupci členských zemí 1) Poradní skupina UHLÍ / OCEL Doporučení zástupci 2) 12 Technických skupin Experti k monitorování a kontrole projektů 2) +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2) 11 1) Jmenováni jednotlivými členskými zeměmi 2) Jmenováni EC

47 Řízení programu RFCS Technické skupiny Monitoring projektů (kontrola) peer review Technická skupina špičkoví odborníci v dané oblasti Koordinátoři projektů prezentují průběžné/finální výsledky 12

48 Výzkumné priority UHLÍ Zvýšení konkurenceschopnosti Zdraví a bezpečnost Ochrana životního prostředí & využití uhlí jako čistého zdroje energie 13 Řízení externí závislosti na dodávkách energií

49 Technické skupiny - UHLÍ TGC 1 Činnost důlního dobývání, infrastruktura v dolech a management, nekonvenční způsoby těžby TGC 2 Zpracování uhlí, přeměna a úpravnictví TGC 3 Spalování uhlí, technologie Clean coal, problematika zachycování CO2 14

50 Alokace dotací na jednotlivé TS DOBÝVÁNÍ KONVERZE SPALOVÁNÍ 36% 32 M 17% 15.7 M 47% 42 M 15 * 2008 Částka je přibližná(před oficiálním schválením COSCO a ECl)

51 16 Přehled přihlp ihlášek k 15. září 2008 Coal Steel

52 Experti (Uhlí) z nových členských států 7/23 (cca 30%): - 1 ČR - 1 Estonsko - 1 Maďarsko - 3 Polsko - 1 Rumunsko Výběr r expertů - UHLÍ 17

53 20 Countries: - 13 (EU15) - 5 (EU12) - 1 (EFTA) - 1 (TC) 18 Přihlášky projektů: Rozdělen lení podle zemí (2008) Countries N Applicants % Applicants Requested Funding % AUSTRIA 2 1% 1% BELGIUM 1 1% 1% CANADA 1 SWITZERLAND 1 CZECH REPUBLIC 3 2% 1% GERMANY 24 17% 19% DENMARK 1 1% 0% SPAIN 26 19% 21% FINLAND 1 1% 0% FRANCE 6 4% 5% GREECE 5 4% 3% ITALY 5 4% 3% NETHERLANDS 3 2% 1% POLAND 21 15% 12% PORTUGAL 4 3% 2% ROMANIA 1 1% 0% SWEDEN 6 4% 3% SLOVENIA 1 1% 1% SLOVAKIA 2 1% 4% UNITED KINGDOM 26 19% 21% TOTAL EU ,0% 100,0% TOTAL EU ,3% 18,0%

54 2. Principy hodnocení přihlášek 19

55 Kritéria ria výběru: Výzkumné projekty 5 kritéri rií Bonus v případp padě splnění priorit, definovaných v Info Pack AM 2 Výměna informací 4 kritéria ria 20

56 1. Vědecko-technický přístup Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 2. Inovační přístup Výzkumné,, Pilotní & Demonstrační projekty (5 kritéri rií od 0 do 5) Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 3. Alokace finančních zdrojů, kvalita partnerství 4. Perspektiva uplatnění v průmyslu 5. Přínos pro společnost (národní, EU) 21

57 Hodnocení: 0 = Nedostatečné (chybějící,neúplné informace) 1 = Nízké 2 = Vyhovující 3 = Dobré 4 = Velmi dobré 5 = Výborné 22

58 Proces hodnocení přihlášek Hodnocení nezávislými externími experty Poradní skupiny SAG, CAG COSCO Rozhodnutí Komise COSCO CAG/SAG Technické skupiny 23 +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2)

59 Hodnocení: 3 kroky Každý návrh je hodnocen 3 nezávislými experty Zástupce Komise svolá jednání -hodnotící schůzku Výsledek jednání je shrnut ve zprávě (Consensus Report) 24

60 3. Příklady zapojení českých subjektů 25

61 Úspěšní žadatelé z ČR Contract N TGS Acronym Company RFC-C TGC3 CCTPROM SEVEN Praha RFC-CR TGC2 FLEXGAS Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC2 HUGE Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC1 COALSWAD GREEN GAS DPB a.s. Paskov RFC-C TGC2 CTLEUROPE SEVEN Praha 26

62 27 4. Shrnutí & doporučení Silná konkurence (vysoká kvalita návrhů výzkumných projektů) Dlouhodobý proces (start se zkušenými partnery) Popis řešení (Stručnost, výstižnost) Kontrola návrhu ( nezávislý korektor) Přehledu aktuálních projektů (Synopsis) Registrace expertů - CORDIS (technické skupiny nebo posuzovatelé)

63 Časový rozvrh pro posouzení přihlášek a předkládací proces Konečný termín podání přihlášek Posuzování přihlášek CAG & SAG Meeting Doporučené projekty pro financování & Projekty na Rezervním seznamu: Vyjednávání kontraktu Příprava kontraktu (Draft) COSCO Meeting Rozhodnutí Komise Podpis kontraktu u projektů, určených k financování Oznámení výsledků posuzování všem žadatelům Projekty s podepsaným kontraktem: Platba první zálohy Plánované 28 zahájení kontraktu 15. září (každoročně) Říjen Prosinec Prosinec Leden Prosinec - Březen Březen Květen Duben Květen Červen Květen Červen Červen Červen 1. červenec

64 Děkuji za pozornost! 29

65 Užitečné informace RFCS RFCS website: Information Package Synopsis of ongoing RFCS projects ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coal-steelrtd/docs/synopsisrfcs.pdf Register as Technical Expert: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ European Steel Technology Platform (ESTEP): 30

66 Eko-energie Operační program Podnikání a inovace

67 Eko-energie Program Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI (85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu) EKO-ENERGIE 8 mld. Kč (cca 8 až 9%)

68 Eko-energie Podporované aktivity 1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie 2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: výstavba nových a rekonstrukce starších obnovitelných zdrojů energie (OZE) výroba briket a pelet z biomasy

69 Eko-energie Cíle programu snížit energetickou náročnost využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů omezit závislost na dovozu energetických komodit snížit spotřebu fosilních paliv zvýšit využití OZE

70 Eko-energie Jaký problém mohu vyřešit? chci vyrábět energii z obnovitelných zdrojů chci ušetřit výdaje za energie potřebuji zateplit objekt potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství

71 Program Nemovitosti Připravovaná II. výzva solární panely na průmyslové objekty geotermální energie pouze pro vlastní využití daného podniku

72 Eko-energie II. VÝZVA -- příjem registračních žádostí (prodlouženo do 6.3.) -- příjem plných žádostí (prodlouženo do 14.6.) Alokace na Výzvu: mil. Kč RŽ = 771 PŽ = Kč Kč

73 Eko-energie Příjemci dotace Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, alternativní paliva v dopravě apod.) Velké podniky aktuálně pro II. výzvu a pouze pro první aktivitu (úspory energie)

74 Eko-energie Příjemce musí dále -- vést účetnictví (dříve podvojné ) -- jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován -- mít ve svém vlastnictví majetek opatřený s dotací po dobu 5-ti let ode dne ukončení projektu -- a další povinnosti uvedené v Podmínkách

75 Eko-energie Výše podpory podle priorit 1. priorita Úspory energie podle regionální mapy 2. priorita 3. priorita Malé vodní elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30% 30% 4. priorita Tepelná čerpadla a solární termální panely 30% 5. priorita Teplo z OZE 30%

76 Eko-energie Výše podpory podle mapy 1.priorita úspory energie kromě hl. města Prahy

77 Eko-energie Způsobilé výdaje (ZV) -- Projektová dokumentace, inženýrská činnost -- Nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů (nebyly předmětem odpisu) -- Stavební náklady -- Náklady na -- pozemky (max. 10 % z celkových ZV) -- budovy (max. 10 % z celkových ZV) -- Náklady na publicitu projektu

78 Eko-energie Vznik ZV -- mohou být vynakládány, až žadatel obdrží tzv. předběžnou přijatelnost registrační žádosti -- POZOR před tímto datem není možné vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli.

79 Eko-energie eaccount Master účet Elektronický podpis Komunikace přes nástěnku

80 Eko-energie Proces získání dotace PROPLACENÍ DOTACE REGISTRAČNÍ ŽÁDOST (4 5 měsíců) SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání rozhodnutí PLNÁ ŽÁDOST (2 měsíce) 3 KOLOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ (2 měsíce)

81 Eko-energie Hodnocení projektu výběrová kritéria a externí posudky HODNOTITELSKÁ KOMISE doporučuje nedoporučuje konečné rozhodnutí MPO -- výsledky o schválení projektu ZÁŘÍ 2008

82 Eko-energie Plná žádost Obsahuje podrobnější údaje o žadateli i projektu Povinné přílohy PŽ: -- Energetický audit -- Studie proveditelnosti -- výkaz Finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- doklady o vztahu k pozemku a objektu POZOR - nutnost souladu PŽ s přílohami!!!

83 Eko-energie Energetický audit (EA) EA posoudí současný stav a navrhne opatření k úsporám energie a využití OZE. Varianty řešení posoudí technicky i ekonomicky a doporučí optimální variantu. EA zpracuje energetický auditor (seznam je na webu MPO) dle příslušných vyhlášek. -- doporučená varianta uvedená v evidenčním listu EA v rozsahu předloženém v žádosti o dotaci -- u úsporných opatření dbát na ekonomičnost projektu, odečíst zanedbanou údržbu

84 Eko-energie Studie proveditelnosti (SP) -- identifikační údaje žadatele o podporu -- podrobný popis projektu -- technická specifikace projektu -- časový harmonogram projektu -- marketingová analýza -- finanční analýza projektu

85 Eko-energie Doporučení na závěr -- podrobně si přečíst: 1. Výzvu programu (Výběrová kritéria, Osnovu studie proveditelnosti) 2. Pokyny pro žadatele definují některé pojmy Výzvy, jako Pravidla pro výběr dodavatelů, etapizace 3. Vzorové Podmínky pro žadatele 4. Postup podání žádosti o podporu - eaccount

86 Eko-energie Závěr - III. VÝZVA PŘEDPOKLAD: JARO 2009

87 OPPI Přehled aktuálních výzev

88 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.:

89 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

90 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE podpora evropského výzkumu s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu hlavní nástroj financování evropského výzkumu HISTORIE rámcový program 1993 Smlouva o Evropské unii posílení role výzkumu v rozšířené Evropě rámcový program rozpočet 13,3 mld. ; ČR 243 projektů rámcový program rozpočet 14,96 mld. ; ČR 701 projektů 2000 ERA Evropský výzkumný prostor rámcový program rozpočet 17,5 mld rámcový program rozpočet 50,5 mld.

91 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES ,12 14,96 17,5 10 3,27 5,36 6, rozpočty programů v mld.

92 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES CHARAKTERISTIKA pro období celkový rozpočet 50,5 mld. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 4 specifické programy Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity specifický program EURATOM důraz na evropskou dimenzi, evropskou excelenci CO PODPORUJE výzkum, inovace, mobilitu výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu nově i základní výzkum prostřednictvím ERC nástroje pro podporu velkých projektů

93 PROČ SE ÚČASTNIT VÝHODY ÚČASTI V PROJEKTU 7. RP dodatečné zdroje zvýšené příležitosti pro inovace, snížené riziko posílení mezinárodní konkurenceschopnosti dlouhodobá spolupráce s mezinárodními partnery strategická partnerství, pozitivní vedlejší efekt know-how, informace, orientace v oboru, osobní a podnikový vývoj CO OČEKÁVAT navázání vztahů s výzkumnými institucemi a jinými partnery ze zahraničí financování záměrů, pro které v ČR nemusí být zdroje zapojení se do mezinárodních výzkumných projektů fair-play při vyhodnocování návrhů méně papírování (návrh elektronicky)

94 PODMÍNKY ÚČASTI KDO MOHOU BÝT ÚČASTNÍCI PROJEKTŮ výzkumné týmy z univerzit a jiných výzkumných institucí výzkumníci jednotlivci malé a střední podniky průmyslové podniky regiony, města, krajské úřady, ministerstva (s právní subjektivitou v členské, asociované či třetí zemi) ŘEŠITELSKÉ TÝMY až na výjimky musí být multipartnerské a mezinárodní minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 zemí, existují ale výjimky pro určité typy projektů klíčová je úloha koordinátora projektu podporována je účast partnerů ze třetích zemí (zejména rozvojových)

95 VÝZVA, PROJEKT, HODNOCENÍ VÝZVA návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev výzvy vyhlašuje Evropská komise PROJEKT období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektů je zpravidla 3 měsíce (vše je stanoveno příslušnou výzvou) návrhy projektů na vypsaná témata se podávají elektronicky (systém EPSS) HODNOCENÍ PROJEKTŮ projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií vědecká a/nebo technologická excelence provedení dopad hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program struktura specifické programy Základní charakteristika Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Životní prostředí v 7. RP

Životní prostředí v 7. RP Životní prostředí v 7. RP 6. června 2012, Praha Jana Čejková TC AV ČR STRUKTURA 7. RP CAPACITIES 3857 M JRC 1750 M EURATOM 4090 M COOPERATION Health 5577 M Food, Agri, Biotech 1762 M PEOPLE 4511 M ICT

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Veletrh komunitárních programů Liberec, 7.1.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR havlickova@tc.cz RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Téma 5 ENERGIE. Zdeňka Šustáková NCP Energii a Životní prostředí

Téma 5 ENERGIE. Zdeňka Šustáková NCP Energii a Životní prostředí Téma 5 ENERGIE Zdeňka Šustáková NCP Energii a Životní prostředí Specifický program Spolupráce Specifický program Spolupráce Spolupráce celkem Téma Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha

Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz Projekty 7.RP Zkušenosti z VŠCHT Praha 3.11.2009 1 Financování českého VaVaI V březnu 2008 byla včr odstartována reforma VaV 1.7.2009 vstupuje v platnost novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot)

Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot) Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot) Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 20. března 2015 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz IDEAS = Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Charakteristika : Celkový rozpočet (2007 2013) = 7,4 miliardy Financování projektů základního

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

Financování v 7.RP - praktický úvod

Financování v 7.RP - praktický úvod Financování v 7.RP - praktický úvod Lenka Lepičová, TC AV ČR lepicova@tc.cz Financování projektů 7.RP 1 Rozpočet pro 7. RP ES celkem 50 521 mil. (2007 2013) Spolupráce 32 365 mil. 15 % rozpočtu pro MSP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF

Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF Podávání návrhu projektu struktura návrhu, EPSS, databáze URF červen 2009 Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Podávání návrhu projektu v 7.RP 1 EPSS systém

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Program Horizon 2020 24. září 2014, Plzeň

Program Horizon 2020 24. září 2014, Plzeň Program Horizon 2020 24. září 2014, Plzeň Eva Hillerová, TC AV ČR EVROPSKÉ PROGRAMY 2014-2020 Soustava evropských programů Cíl: stabilizace finančního a ekonomického systému, udržitelný růst Programy pro

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR 7. rámcový r program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) Naďa a Koníčkov ková Technologické centrum AV ČR Praha, VŠCHT, V 25.9.2007 Financování pro MSP, Praha 23.10.2007 Technologick

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR (CZELO) Obsah: iniciativy vycházející nebo související s RP I. Evropské technologické

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR HORIZON 2020 RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE Období: 2014-2020 Rozpočet: 77 mld. Klíčová část strategie Evropa 2020, její vlajkové

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

EUROSTARS 2. 3. 12. 2014, Praha

EUROSTARS 2. 3. 12. 2014, Praha EUROSTARS 2 3. 12. 2014, Praha EUROSTARS Eurostars - 2008-2013 - iniciativa členských zemí EUREKA Eurostars 2 - od 2014 navazující program podpořen z programu Horizont 2020, který zahrnuje aktivitu Inovace

Více

Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace (2014 2020) Jak hledat téma pro návrh projektu

Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace (2014 2020) Jak hledat téma pro návrh projektu Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace (2014 2020) Jak hledat téma pro návrh projektu Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 26. listopadu 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.:

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

CZ.1.07/2.2.00/15.0270

CZ.1.07/2.2.00/15.0270 SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Ing. Petra Perutková 10. 5. 2012 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více