si Vás dovoluje pozvat na seminář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "si Vás dovoluje pozvat na seminář"

Transkript

1 Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Možnosti financování projektů v oblasti energetiky - Jaký program využít, aby měl Váš projekt šanci na úspěch? - Jaké jsou aktuální možnosti/otevřené výzvy různých dotačních titulů? - Jaké jsou základní podmínky a pravidla účasti? Tyto a další otázky Vám v prezentacích, nebo v diskuzi zodpoví přednášející na připravovaném semináři. Datum: 22. června 2009 Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Suchdol Přednášející: František Bečvařík, CzechInvest Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu Pavel Szturc, Evropská komise Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

2 Program semináře Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Registrace rámcový program EURATOM Dopolední. blok Miroslav Hrehor, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Pavol Pavlo, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i Výzkumný fond pro uhlí a ocel Pavel Szturc, Evropská komise Operační program Podnikání a inovace/efektivní energie František Bečvařík, CzechInvest rámcový program pro výzkum, vývoj a demonstrace/energie Lenka Havlíčková, Technologické centrum AV ČR Společný podnik pro palivové články a vodík Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR Diskuze Přestávka s občerstvením Odpolední blok CIP/Inteligentní energie pro Evropu Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu EUREKA a EUROSTARS Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální možnosti v 7. RP - výzvy na rok téma Energie a energetika v tématech ICT a Bezpečnost Zdeňka Šustáková, Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR S kým do projektů 7. RP Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR ?? Diskuze Vstup na seminář je po registraci volný. Registrace je otevřena do 18. června na Bližší informace:

3 7. RP EURATOM Miroslav Hrehor Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

4 Obsah Základní charakteristiky RP EURATOM Zaměření na program Jaderné štěpení a radiační ochrana Druhy projektů a výzkumné oblasti Kategorie účastníků, podmínky Limity financování Uzavřené výzvy a příklady schválených a RP Referenční materiály

5 Program EURATOM Program v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy Výzkum Technologický vývoj Mezinárodní spolupráci Šíření technických informací Infrastruktura - budování/provozování výzkumných zařízení Odbornou přípravu

6 Pohled do historie RP EURATOM FP4 FP5 FP6 FP Fusion Fůze Fission Štěpení JRC ÚJV: 5 RP 50 projektů celková dotace EUR 6 RP 35 projektů - celková dotace EUR

7 Indikativní struktura 7 RP (v milionech euro)

8 Základní členění 7 RP EURATOM Výzkum jaderné syntézy (bude pojednáno samostatně) Jaderné štěpení a radiační ochrana Cíl: zvýšení bezpečnosti, účinnosti a cenové efektivnosti jaderného štěpení a dalšího využití radiace v průmyslu a medicíně. Oblasti: Zacházení s radioaktivními odpady Reaktorové systémy Radiační ochrana Infrastruktura Lidské zdroje, mobilita a odborná příprava

9 Společné výzkumné středisko (JRC) Přímé aktivity: Joint Research Centre (JRC) mil. EUR Zacházení s radioaktivními odpady, dopad na životní prostředí Jaderná bezpečnost Nepřímé aktivity - ostatní subjekty 287 mil. EUR

10 C A R D S N E T P Štěpení a radiační ochrana: výzkumné oblasti Zacházení s radioaktivními odpady: Geologické ukládání Partitioning & Transmutation Reaktorové systémy: Bezpečnost jaderných zařízení Udržitelné jaderné systémy Radiační ochrana: Riziko Riziko z nízkých dávek dávek Užití Užití radiace v medicíně Krizovéřízení Klíčové Klíčové horizontální horizontální aktivity: aktivity: Výzkumná Výzkumná infrastruktura infrastruktura Lidské Lidské zdroje, zdroje, mobilita, mobilita, odborná odborná příprava příprava CARD - European Technology Platform for the Co-ordination of R&D for Geological Disposal SNETP European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

11 Druhy projektů 1. Výzkumné projekty Podpora výzkumných projektů prováděných konsorcii s účastníky z různých zemí 2. Sítě excelence Podpora společných výzkumných programů prováděných řadou výzkumných organizací integrujících své činnosti v dané oblasti 3. Koordinační a podpůrné akce Podpora činností zaměřených na koordinaci a podporu výzkumu (tvorba sítí, výměna, studie, konference atd.) 4. Akce na podporu a rozvoj lidských zdrojů a mobility Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumních pracovníků 5. Finanční příspěvek Společenství na rozvoj nových infrastruktur v evropském zájmu.

12 Kategorie účastníků Fyzická osoba Veřejný orgán Zisk Neziskový veřejný orgán Ziskový veřejný orgán Právnická osoba Instituce středního a vyššího vzdělávání Výzkumná organizace Podnik Právní subjekt garantovaný členským státem nebo přidruženou zemí Jiné Mezinárodní organizace SME Non SME Zajímavá pro Evropu Jiné Nový centrální registr účastníků 7RP - Unique Registration Facility (URF -http://ec.europa.eu/research/participants/urf/),

13 Minimální podmínky Minimální podmínky pro nepřímé akce jsou tyto: a) musí se jich účastnit nejméně tři právní subjekty, z nichž všechny musí být usazené v členském státě nebo přidružené zemi a dva z nich nesmí být usazené ve stejném členském státě nebo přidružené zemi; b) všechny tři právní subjekty musí být vzájemně nezávislé. Koordinační akce: 1 nezávislá právnická osoba

14 Limity financování V případě činností výzkumu a technologického rozvoje může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů V případě neziskových veřejných subjektů, institucí středního nebo vysokoškolského vzdělávání, výzkumných organizací a malých a středních podniků však může dosáhnout maximálně 75 % celkových způsobilých nákladů. 2. U demonstračních činností může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů. 3. U činností podporovaných koordinačními a podpůrnými akcemi a akcemi na podporu odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků může finanční příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 100 % celkových způsobilých nákladů.

15 Limity financování

16 Uzavřené výzvy k podání návrhů 1. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 65 mil. EUR 2. výzva: Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 41 mil. EUR 3. výzva Datum vydání: Konečný termín: Indikativní rozpočet: 48, 90 mil. EUR

17 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

18 Účast ÚJV Řež a.s. v projektech 7. RP EU

19 Reference Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006,ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu ( ) The model grant agreements and its annexes and any special conditions that could apply 7FP Negotiaition Guiance Notes n_en.pdf

20 Reference Commission Decision C(2007)/ /06/2007 Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants, as well as their operational and financial capacities, in indirect actions supported through the form of a grant under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) and under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/rules-verif_en.pdf The "Guide to financial issues relating to indirect actions of the seventh Framework Programmes" ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

21 Děkuji za pozornost. OTÁZKY?

22 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 3, Praha 8 EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Rámcový program Euratom - Fusion Seminář Technologického centra AV ČR Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, P. Pavlo vedoucí české asociace Euratom/IPP.CR

23 Energie z termojaderné fúze EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Jaderná energie fyzikálně štěpení vs. fúze Jaderná energie historicky Jaderná energie politicky v evropském kontextu 7. RP Euratom (Fusion) ITER a Společný evropský podnik pro ITER Asociace Euratom/IPP.CR

24 Jaderná energie - fyzikálně EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha E = m.c 2 (A. Einstein 1905) c - rychlost světla ve vakuu ( km/h), E - energie m - hmota

25 Jaderná energie - historicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Einstein 1913 Bohrův model atomu, 1925 kvantový popis (vycházející ze Schrödingerovy rovnice), 1932, anglický fyzik a laureát Nobelovy ceny James Chadwick objevil neutron. 1939, Lise Meitner a Otto Frisch ukázali, že atom uranu se po pohlcení neutronu může rozpadnout na dva zhruba stejné díly; Frisch nazval tento proces štěpením (fission). 1942, Enrico Fermi na University of Chicago demonstroval řetězovou reakci Štěpení (Fission): 1945, USA shodily atomové bomby na Hiroshimu a Nagasaki 1956, první jaderná elektrárna spuštěna ve Velké Británii. Slučování (Fusion): 1952, první verze pokusné vodíkové bomby ve Spojených státech (Rusko 1953). 1950, Sacharov a Tamm navrhli koncept řízeného termojaderného slučování - zařízení typu TOKAMAK 2050?? první termojaderná elektrárna

26 Jaderná energie - politicky EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Římské smlouvy (1957): - European Economic Community (Evropské hospodářské společenství) - European Atomic Energy Community (Euratom) Hlavní cíl Euratomu Koordinace výzkumu členských států v oblasti mírového využití jaderné energie 1957 založeno Společné výzkumné středisko (Joint Research Center), v prvních letech zaměřené výhradně na jaderný výzkum Postupně přechýlení od podpory výzkumu jaderné energie ze štěpení (vzhledem k úspěšné komercializaci) k podpoře výzkumu termojaderné fúze (vzhledem k jejímu potenciálnímu využití jako prakticky nevyčerpatelného a ekologicky přijatelného zdroje energie). Podstatným milníkem ve fúzním programu bylo podepsání Smlouvy o ITERu (2006).

27 Klíčové aktivity v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER založení Organizace ITER a Evropského společného podniku pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy, příprava staveniště, instalací, zahájení konstrukce zařízení R&D pro provoz ITERu experimentální a teoretické práce na rozvoji technologií pro ITER a tzv. scénářů jeho provozování s využitím evropských stávajících, případně i nových experimentálních zařízeních (např. JET, Joint European Torus, tokamak ve Velké Británii) Technologie pro DEMO vývoj materiálů a klíčových technologií pro energetické využití fúze, např plodící blanket, příprava konstrukce International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) na testování nových materiálů pro DEMO (experimentální předkomerční prototyp termonukleárního reaktoru) Dlouhodobý výzkum a vývoj pokročilé a zdokonalené koncepce zařízení s magnetickým udržením plazmatu s potenciálním uplatněním ve fúzních elektrárnách (např. stelarátory). Dále, zajištění lidských zdrojů pro přenos technologií vyvinutých ve fúzním programu do evropského průmyslu

28 ITER - nejdražší experimentální zařízení v historii EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha th November 2006: ITER Organization gets the go-ahead

29 ITER celosvětový vědeckotechnický projekt EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Smluvní strany smlouvy o ITER Evropská unie Japonsko USA Ruská federace Korea Čína Indie reprezentují 2/3 světové populace. 90% nákladů na stavbu a konstrukci ITER je kryto smluvními stranami v dodávkách ( in kind ); podíl EU jako hostitelské strany je kolem 50%. ITER; bude umístěn v Cadarache ve Francii Plánované náklady projektu 10 mld. Eur za 35 let trvání, skutečné náklady budou spíše 20 mld.

30 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Realizace projektu ITER Technologie pro DEMO financuje Evropský společný podnik pro ITER a vývoj energie z termojaderné syntézy ( Fusion for Energy, F4E) se sídlem v Barceloně Finanční objem cca 1 miliarda Eur ( ) Nástroje: 1) Tendry na dodávky součástí pro ITER (obchodní smlouvy) 2) Granty na specifický výzkum a vývoj pro ITER a DEMO (příspěvek 40%) Výzvy jsou zveřejňovány na stránkách Společného podniku, Styčný důstojník pro průmysl (Industry Liason Officer) za ČR Ing. P. Kopic, ÚJV Řež

31 Nárůst výdajů na fůzní program v 7. RP (Euratom) v souvislosti s projektem ITER EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha FP4 FP5 FP6 FP7 Fusion Fission JRC

32 Finanční podpora v 7. RP Euratom - Fusion EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha R&D pro provoz ITERu (fyzikální program vč. společného tokamaku JET) Dlouhodobý výzkum a vývoj financuje Euratom zastoupený Evropskou komisí Základní nástroj: Asociační dohoda (Contract of Association) Na rozdíl od ostatních programů 7. rámce je podporován pracovní program asociací (každoročně schvalován jejím Řídícím výborem), nikoli jednotlivé projekty. Příspěvek do 20% a to jen do výše stanoveného limitu

33 Association Euratom/IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Česká republika přidružená k EURATOMu od konce roku Signatářem asociační dohody za ČR je Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Složení české asociace ( Research Unit ) Ústav fyziky plazmatu AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Ústav fyziky materiálů AV ČR (Brno) Ústav jaderné fyziky AV ČR (Řež) Ústav jaderného výzkumu, a.s. (Řež) Ústav aplikované mechaniky a.s. (Brno) (Poslední tři ústavy byly zapojeny do technologického programu ITER a DEMO, který byl převeden do kompetence F4E v Barceloně, a nebude tedy nadále financován prostřednictvím asociační dohody.)

34 Fyzikální program asociace IPP.CR EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Fyzikální program naší asociace je/bude soustředěn na experimentální a teoretický výzkum na tokamaku COMPASS, zejména Fyziku okrajového plazmatu (studium turbulence, elektrických polí a jejich vlivu na udržení plazmatu, interakci plazmatu se stěnou komory, atd.) Interakci vln s plazmatem (generace rychlých částic, šíření elektromagnetických vln) Vývoj nových diagnostických metod (spektroskopické metody, elektrické a magnetické sondy) Výchovu a vzdělávání (diplomové & PhD práce, letní experimentální škola) Řešení úkolů koordinovaných EFDA (European Fusion Development Agreement) Výzkum na Společném evropském tokamaku JET (Ohřev plazmatu dolněhybridní vlnou, monitorování neutronů, Hallovy detektory) Výzkum fúzních materiálů (ODS oceli, materiály na bázi wolframu) Vzhledem k omezení finančních prostředků pro fúzní výzkum v asociacích v důsledku realizace projektu ITER nelze očekávat podporu dalšího tématického rozšiřování programu, naopak lze očekávat spíše tlak na jeho další fokusování směrem k potřebám ITER a DEMO.

35 Tokamak COMPASS EURATOM - Fusion Seminář TC, Praha Tokamak moderní konstrukce (do roku 2002 byl v provozu v Culham Laboratory, UKAEA, Velká Británie) Koncem 2004 nabídnut zdarma ÚFP AV ČR - cena cca 400 mil Kč Podpora české vlády, Euratomu a AV ČR V únoru 2009 byl slavnostně zahájen jeho provoz v ÚFP. Průřez prstence plazmatu

36 VÝZKUMNÝ FOND PRO UHLÍ A OCEL Pavel SZTURC EUROPEAN COMMISSION DG RTD Directorate Directorate Energy K4 Rue du Champ de Mars Brussels - Belgium Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 Suchdol,, 22.června

37 Obsah prezentace: 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 2. Principy posuzování projektů 3. Příklady zapojení českých subjektů 4. Shrnutí a doporučení 2

38 1. Výzkumný fond uhlí a oceli 3

39 Výzkumný fond uhlí a oceli 1952: Evropské společenství pro uhlí a ocel (ECSC), doba trvání: 50 let 4

40 Výzkumný fond uhlí a oceli Převod majetku ECSC do EU Vytvoření Výzkumného fondu RFCS 5

41 Základní charakteristika RFSC Roční rozpočet cca 55 M Podpora průmyslového výzkumu Otevřená výzva přihlášek 6 Termín uzávěrky: 15.září Ocel 72.8% Mimo rámec RP (úzká spolupráce, doplněk RP) ~ 40 M /y ~ 15 M /y RFCS - alokace zdrojů Uhlí 27.2%

42 RFCS Vybrané projekty Proposal selection process FP Výzva k projektům (annual) Topic 1 Topic 2 Topic n + BONUS* Výzkumné záměry (multiannual) Vybrané projekty 7

43 Firmy, Výzkumné ústavy, Univerzity, fyzické osoby členských států EU Není nutná přímá vazba na průmysl uhlí a oceli ale návrhy projektů musí splňovat zaměření programu Rozpočet & počet partnerů není omezen Účastníci ze třetích zemí (bez finanční podpory) 8 Kdo se může zapojit?

44 Dva hlavní typy přihlášek 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty Pilotní projekty Demonstrační projekty 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 9

45 Jaká je výše podpory? 1) Výzkumné, Pilotní & Demonstrační p. Výzkumné projekty (dotace max. 60 %) Pilotní projekty (dotace max. 50 %) Demonstrační projekty (dotace max. 50 %) 2) Doprovodné projekty (AM) Podpora znalostí 10

46 Struktura řízení fondu RFCS K o m i s e COSCO CAG/SAG Technické skupiny Programový výbor Zástupci členských zemí 1) Poradní skupina UHLÍ / OCEL Doporučení zástupci 2) 12 Technických skupin Experti k monitorování a kontrole projektů 2) +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2) 11 1) Jmenováni jednotlivými členskými zeměmi 2) Jmenováni EC

47 Řízení programu RFCS Technické skupiny Monitoring projektů (kontrola) peer review Technická skupina špičkoví odborníci v dané oblasti Koordinátoři projektů prezentují průběžné/finální výsledky 12

48 Výzkumné priority UHLÍ Zvýšení konkurenceschopnosti Zdraví a bezpečnost Ochrana životního prostředí & využití uhlí jako čistého zdroje energie 13 Řízení externí závislosti na dodávkách energií

49 Technické skupiny - UHLÍ TGC 1 Činnost důlního dobývání, infrastruktura v dolech a management, nekonvenční způsoby těžby TGC 2 Zpracování uhlí, přeměna a úpravnictví TGC 3 Spalování uhlí, technologie Clean coal, problematika zachycování CO2 14

50 Alokace dotací na jednotlivé TS DOBÝVÁNÍ KONVERZE SPALOVÁNÍ 36% 32 M 17% 15.7 M 47% 42 M 15 * 2008 Částka je přibližná(před oficiálním schválením COSCO a ECl)

51 16 Přehled přihlp ihlášek k 15. září 2008 Coal Steel

52 Experti (Uhlí) z nových členských států 7/23 (cca 30%): - 1 ČR - 1 Estonsko - 1 Maďarsko - 3 Polsko - 1 Rumunsko Výběr r expertů - UHLÍ 17

53 20 Countries: - 13 (EU15) - 5 (EU12) - 1 (EFTA) - 1 (TC) 18 Přihlášky projektů: Rozdělen lení podle zemí (2008) Countries N Applicants % Applicants Requested Funding % AUSTRIA 2 1% 1% BELGIUM 1 1% 1% CANADA 1 SWITZERLAND 1 CZECH REPUBLIC 3 2% 1% GERMANY 24 17% 19% DENMARK 1 1% 0% SPAIN 26 19% 21% FINLAND 1 1% 0% FRANCE 6 4% 5% GREECE 5 4% 3% ITALY 5 4% 3% NETHERLANDS 3 2% 1% POLAND 21 15% 12% PORTUGAL 4 3% 2% ROMANIA 1 1% 0% SWEDEN 6 4% 3% SLOVENIA 1 1% 1% SLOVAKIA 2 1% 4% UNITED KINGDOM 26 19% 21% TOTAL EU ,0% 100,0% TOTAL EU ,3% 18,0%

54 2. Principy hodnocení přihlášek 19

55 Kritéria ria výběru: Výzkumné projekty 5 kritéri rií Bonus v případp padě splnění priorit, definovaných v Info Pack AM 2 Výměna informací 4 kritéria ria 20

56 1. Vědecko-technický přístup Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 2. Inovační přístup Výzkumné,, Pilotní & Demonstrační projekty (5 kritéri rií od 0 do 5) Eliminační hladina : pokud známka < 3, návrh je vyřazen 3. Alokace finančních zdrojů, kvalita partnerství 4. Perspektiva uplatnění v průmyslu 5. Přínos pro společnost (národní, EU) 21

57 Hodnocení: 0 = Nedostatečné (chybějící,neúplné informace) 1 = Nízké 2 = Vyhovující 3 = Dobré 4 = Velmi dobré 5 = Výborné 22

58 Proces hodnocení přihlášek Hodnocení nezávislými externími experty Poradní skupiny SAG, CAG COSCO Rozhodnutí Komise COSCO CAG/SAG Technické skupiny 23 +nezávislí Experti pro posuzování projektů 2)

59 Hodnocení: 3 kroky Každý návrh je hodnocen 3 nezávislými experty Zástupce Komise svolá jednání -hodnotící schůzku Výsledek jednání je shrnut ve zprávě (Consensus Report) 24

60 3. Příklady zapojení českých subjektů 25

61 Úspěšní žadatelé z ČR Contract N TGS Acronym Company RFC-C TGC3 CCTPROM SEVEN Praha RFC-CR TGC2 FLEXGAS Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC2 HUGE Ústav chemických procesů AV ČR Praha RFC-CR TGC1 COALSWAD GREEN GAS DPB a.s. Paskov RFC-C TGC2 CTLEUROPE SEVEN Praha 26

62 27 4. Shrnutí & doporučení Silná konkurence (vysoká kvalita návrhů výzkumných projektů) Dlouhodobý proces (start se zkušenými partnery) Popis řešení (Stručnost, výstižnost) Kontrola návrhu ( nezávislý korektor) Přehledu aktuálních projektů (Synopsis) Registrace expertů - CORDIS (technické skupiny nebo posuzovatelé)

63 Časový rozvrh pro posouzení přihlášek a předkládací proces Konečný termín podání přihlášek Posuzování přihlášek CAG & SAG Meeting Doporučené projekty pro financování & Projekty na Rezervním seznamu: Vyjednávání kontraktu Příprava kontraktu (Draft) COSCO Meeting Rozhodnutí Komise Podpis kontraktu u projektů, určených k financování Oznámení výsledků posuzování všem žadatelům Projekty s podepsaným kontraktem: Platba první zálohy Plánované 28 zahájení kontraktu 15. září (každoročně) Říjen Prosinec Prosinec Leden Prosinec - Březen Březen Květen Duben Květen Červen Květen Červen Červen Červen 1. červenec

64 Děkuji za pozornost! 29

65 Užitečné informace RFCS RFCS website: Information Package Synopsis of ongoing RFCS projects ( ) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coal-steelrtd/docs/synopsisrfcs.pdf Register as Technical Expert: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ European Steel Technology Platform (ESTEP): 30

66 Eko-energie Operační program Podnikání a inovace

67 Eko-energie Program Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI (85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu) EKO-ENERGIE 8 mld. Kč (cca 8 až 9%)

68 Eko-energie Podporované aktivity 1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie 2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: výstavba nových a rekonstrukce starších obnovitelných zdrojů energie (OZE) výroba briket a pelet z biomasy

69 Eko-energie Cíle programu snížit energetickou náročnost využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů omezit závislost na dovozu energetických komodit snížit spotřebu fosilních paliv zvýšit využití OZE

70 Eko-energie Jaký problém mohu vyřešit? chci vyrábět energii z obnovitelných zdrojů chci ušetřit výdaje za energie potřebuji zateplit objekt potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství

71 Program Nemovitosti Připravovaná II. výzva solární panely na průmyslové objekty geotermální energie pouze pro vlastní využití daného podniku

72 Eko-energie II. VÝZVA -- příjem registračních žádostí (prodlouženo do 6.3.) -- příjem plných žádostí (prodlouženo do 14.6.) Alokace na Výzvu: mil. Kč RŽ = 771 PŽ = Kč Kč

73 Eko-energie Příjemci dotace Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, alternativní paliva v dopravě apod.) Velké podniky aktuálně pro II. výzvu a pouze pro první aktivitu (úspory energie)

74 Eko-energie Příjemce musí dále -- vést účetnictví (dříve podvojné ) -- jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován -- mít ve svém vlastnictví majetek opatřený s dotací po dobu 5-ti let ode dne ukončení projektu -- a další povinnosti uvedené v Podmínkách

75 Eko-energie Výše podpory podle priorit 1. priorita Úspory energie podle regionální mapy 2. priorita 3. priorita Malé vodní elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30% 30% 4. priorita Tepelná čerpadla a solární termální panely 30% 5. priorita Teplo z OZE 30%

76 Eko-energie Výše podpory podle mapy 1.priorita úspory energie kromě hl. města Prahy

77 Eko-energie Způsobilé výdaje (ZV) -- Projektová dokumentace, inženýrská činnost -- Nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů (nebyly předmětem odpisu) -- Stavební náklady -- Náklady na -- pozemky (max. 10 % z celkových ZV) -- budovy (max. 10 % z celkových ZV) -- Náklady na publicitu projektu

78 Eko-energie Vznik ZV -- mohou být vynakládány, až žadatel obdrží tzv. předběžnou přijatelnost registrační žádosti -- POZOR před tímto datem není možné vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli.

79 Eko-energie eaccount Master účet Elektronický podpis Komunikace přes nástěnku

80 Eko-energie Proces získání dotace PROPLACENÍ DOTACE REGISTRAČNÍ ŽÁDOST (4 5 měsíců) SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání rozhodnutí PLNÁ ŽÁDOST (2 měsíce) 3 KOLOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ (2 měsíce)

81 Eko-energie Hodnocení projektu výběrová kritéria a externí posudky HODNOTITELSKÁ KOMISE doporučuje nedoporučuje konečné rozhodnutí MPO -- výsledky o schválení projektu ZÁŘÍ 2008

82 Eko-energie Plná žádost Obsahuje podrobnější údaje o žadateli i projektu Povinné přílohy PŽ: -- Energetický audit -- Studie proveditelnosti -- výkaz Finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- doklady o vztahu k pozemku a objektu POZOR - nutnost souladu PŽ s přílohami!!!

83 Eko-energie Energetický audit (EA) EA posoudí současný stav a navrhne opatření k úsporám energie a využití OZE. Varianty řešení posoudí technicky i ekonomicky a doporučí optimální variantu. EA zpracuje energetický auditor (seznam je na webu MPO) dle příslušných vyhlášek. -- doporučená varianta uvedená v evidenčním listu EA v rozsahu předloženém v žádosti o dotaci -- u úsporných opatření dbát na ekonomičnost projektu, odečíst zanedbanou údržbu

84 Eko-energie Studie proveditelnosti (SP) -- identifikační údaje žadatele o podporu -- podrobný popis projektu -- technická specifikace projektu -- časový harmonogram projektu -- marketingová analýza -- finanční analýza projektu

85 Eko-energie Doporučení na závěr -- podrobně si přečíst: 1. Výzvu programu (Výběrová kritéria, Osnovu studie proveditelnosti) 2. Pokyny pro žadatele definují některé pojmy Výzvy, jako Pravidla pro výběr dodavatelů, etapizace 3. Vzorové Podmínky pro žadatele 4. Postup podání žádosti o podporu - eaccount

86 Eko-energie Závěr - III. VÝZVA PŘEDPOKLAD: JARO 2009

87 OPPI Přehled aktuálních výzev

88 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.:

89 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Možnosti financování projektů v oblasti energetiky Praha, LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR

90 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE podpora evropského výzkumu s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu hlavní nástroj financování evropského výzkumu HISTORIE rámcový program 1993 Smlouva o Evropské unii posílení role výzkumu v rozšířené Evropě rámcový program rozpočet 13,3 mld. ; ČR 243 projektů rámcový program rozpočet 14,96 mld. ; ČR 701 projektů 2000 ERA Evropský výzkumný prostor rámcový program rozpočet 17,5 mld rámcový program rozpočet 50,5 mld.

91 RÁMCOVÉ PROGRAMY ES ,12 14,96 17,5 10 3,27 5,36 6, rozpočty programů v mld.

92 7. RÁMCOVÝ PROGRAM ES CHARAKTERISTIKA pro období celkový rozpočet 50,5 mld. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 4 specifické programy Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity specifický program EURATOM důraz na evropskou dimenzi, evropskou excelenci CO PODPORUJE výzkum, inovace, mobilitu výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu nově i základní výzkum prostřednictvím ERC nástroje pro podporu velkých projektů

93 PROČ SE ÚČASTNIT VÝHODY ÚČASTI V PROJEKTU 7. RP dodatečné zdroje zvýšené příležitosti pro inovace, snížené riziko posílení mezinárodní konkurenceschopnosti dlouhodobá spolupráce s mezinárodními partnery strategická partnerství, pozitivní vedlejší efekt know-how, informace, orientace v oboru, osobní a podnikový vývoj CO OČEKÁVAT navázání vztahů s výzkumnými institucemi a jinými partnery ze zahraničí financování záměrů, pro které v ČR nemusí být zdroje zapojení se do mezinárodních výzkumných projektů fair-play při vyhodnocování návrhů méně papírování (návrh elektronicky)

94 PODMÍNKY ÚČASTI KDO MOHOU BÝT ÚČASTNÍCI PROJEKTŮ výzkumné týmy z univerzit a jiných výzkumných institucí výzkumníci jednotlivci malé a střední podniky průmyslové podniky regiony, města, krajské úřady, ministerstva (s právní subjektivitou v členské, asociované či třetí zemi) ŘEŠITELSKÉ TÝMY až na výjimky musí být multipartnerské a mezinárodní minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 zemí, existují ale výjimky pro určité typy projektů klíčová je úloha koordinátora projektu podporována je účast partnerů ze třetích zemí (zejména rozvojových)

95 VÝZVA, PROJEKT, HODNOCENÍ VÝZVA návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev výzvy vyhlašuje Evropská komise PROJEKT období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektů je zpravidla 3 měsíce (vše je stanoveno příslušnou výzvou) návrhy projektů na vypsaná témata se podávají elektronicky (systém EPSS) HODNOCENÍ PROJEKTŮ projekty jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií vědecká a/nebo technologická excelence provedení dopad hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, 17.10.2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového

Více

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU 4-5/2012 ENERGETICKÁ POLITIKA EU MÁ AMBICIÓZNÍ CÍLE, K JEJICHŽ DOSAŽENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIJÍMÁNA NEJRŮZNĚJŠÍ OPATŘENÍ. PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Aktuální stav čerpání OPPI OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE (Verze 1) 29.12.2010 1 OBSAH OBSAH...2 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE SHRNUTÍ...4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...6 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA UDRŽITELNÁ ENERGETIKA...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 duben 2007 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...4 2.1. Hromadné informační aktivity...5 Mezinárodní

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více