Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o

2 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou zobrazit některé úvodní hlášky: Zpráva zaslaná z centra Indexace dat (jednou denně při prvním spuštění) Po startu programu se provádějí některé rutinní činnosti, které mohou chvíli trvat. 2

3 Smlouvy Tabulka zprostředkovatelů V levé spodní části okna se zobrazuje tabulka členů sítě. Barva řádku přitom vyznačuje platnost registrace prodejce. Prodejci s prošlou registrací mají řádek vybarven červeně. Prodejci, u nichž bude registrace procházet během příštích tří měsíců, mají řádek zabarven zeleně. Tučným písmem jsou v tabulce vyznačeni členové se statutem Poradce. 3

4 Tlačítka Tlačítka Uložit a Uložit s tiskem. Uloží právě zadávanou smlouvu. Klávesové zkratky ALT U (uložit), ALT T (uložit s tiskem) Prodej Registračního balíčku.tlačítko předloží nabídku příslušných nadefinovaných balíčků, pokud je jen jeden, ihned jej vybere. Pro různé prodejce mohou být nadefinovány různé balíčky (pro členy, poradce, případně absolventy seminářů). Seznam balíčků obsahuje i informaci, kolik produktů musí balíček celkem obsahovat. Klávesové zkratky ALT R (registrace) Změní měsíční pojistnou částku. Klávesové zkratky ALT M změna množství Stornuje dříve zadanou smlouvu (stornované smlouvy se zobrazí červeně na kartě výpisy). Pro stornování staré smlouvy je třeba nejprve vybrat zprostředkovatele jako při běžném pořízení a poté, po stisku tlačítka pro stornování, zadat číslo dokladu (začínajícího znakem z) nebo číslo pojistné smlouvy, případně číslo návrhu smlouvy. Poté se zobrazí okno s údaji o smlouvě. Pokud si ji přejete stornovat, zadejte datum stornování a stiskněte tlačítko Uložit storno. Klávesové zkratky ALT S (storno) Zruší (vymaže) dříve zadanou smlouvu (zrušené smlouvy se nadále nezobrazují). Zrušit lze smlouvu, pokud ještě nebyla potvrzena a pokud ještě nenastal začátek pojistné doby. Setřídí výrobky podle čísla, názvu nebo podle vybraného pořadí. V třídění zprostředkovatelů se vyskytuje ještě jedno tlačítko a to třídění podle města. 4

5 1. Vybere smlouvu (nebo zboží) k pořízení; Vyhledá položku podle kritérií zadanými uživatelem - lze zadat číslo nebo jméno produktu (postačuje i jen začátek názvu, pokud je jím zboží jednoznačně určeno). Klávesová zkratka ALT C (vyhledání zboží v ceníku) 2. Vybere zprostředkovatele, Vyhledá zprostředkovatele lze zadat číslo nebo jméno člena sítě. Při vyhledání podle jména program ignoruje velká a malá písmena a znaky s diakritikou (háčky, čárky). Pokud není vyhledání jednoznačné, například zadáte-li Novák (nebo novak) a program najde více prodejců tohoto jména, tabulka členů se setřídí podle jména a posune se na prvního nalezeného. Klávesová zkratka ALT F (vyhledání prodejce) Pořízení smlouvy Při pořízení vždy nejprve zadejte zprostředkovatele. Do okénka Zprostředkovatel v pravém horním rohu karty zadejte číslo (nebo jméno, obdobně jako při vyhledávání) člena sítě a stiskněte Enter. Základní údaje o vybraném členu se zobrazí v pravé horní části karty. Poté můžete vybírat jednotlivé zbožové položky (pouhý stisk klávesy enter v prázdném políčku pro číslo zboží přesune do tabulky zboží, kde je možno vybrat zboží opět stiskem klávesy Enter). Při zadávání zboží můžete zapsat číslo zboží, název zboží nebo zadat čárový kód. Pokud je v ceníku jen jedna položka, je vždy ihned vybrána. Po výběru smlouvy zadejte výši měsíční splátky, číslo návrhu smlouvy nebo číslo pojistné smlouvy (jeden z těchto dvou údajů musí být vyplněn) a datum počátku platnosti pojištění. Číslo smlouvy (ať již konečné nebo číslo návrhu musí být jedinečné) Pro ukončení pořízení údajů o smlouvě stiskněte tlačítko Uložení s tiskem nebo Uložení. 5

6 Zprostředkovatel nečlen sítě Smlouvu lze pořídit, i pokud zprostředkovatel není členem sítě MLM. V takovém případě jako číslo zprostředkovatele do okénka Zprostředkovatel napište , nebo zadejte slovo nečlen (lze i bez diakritiky neclen), nebo stiskněte klávesu F5. Dále můžete pořídit smlouvu běžným způsobem, za smlouvu však nebudou nikomu načteny body a nebude z ní vyplacena provize do sítě. Před uložením smlouvy (po stisku tlačítka Uložit nebo Uložit s tiskem) je možno zadat osobní údaje zprostředkovatele, který není členem sítě v novém okně: Tlačítko zrušit vrátí zpět do pořizování smlouvy. Tlačítko Uložit údaje uloží pořízenou smlouvu. 6

7 Prodej balíčků Po stisku tlačítka pro prodej balíčku (Registrace) se zobrazí okno s možnými balíčky. Součástí popisu balíčku je i počet produktů, které se v rámci balíčku prodávají. Pokud definice balíčku obsahuje menší počet produktů, pak přidejte do balíčku zbývající počet produktů (stejně jako při normálním prodeji). Pokud je definován jen jeden balíček, bude automaticky vybrán. 7

8 Síť členů Obsahuje seznam zprostředkovatelů. Poradci jsou zobrazeni v tabulce tučným písmem. Tlačítka Vytvořit nového zprostředkovatele, Ulož nového zprostředkovatele a popř. Zruš vytvoření nového zprostředkovatele. Klávesové zkratky ALT N (nový), ALT U (uložit) Tlačítko Změna zprostředkovatele. Klávesová zkratka ALT E (editovat) Řazení zprostředkovatelů podle čísla, jména nebo města; Hledání podle čísla nebo jméno. Při vyhledání podle jména ignoruje program malá a velká písmena i znaky s diakritikou (háčky, čárky). Klávesová zkratka ALT F (vyhledání zprostředkovatele) 8

9 Tlačítko Členové střediska Excel přenese seznam zprostředkovatelů registrovaných na tomto středisku do Excelu (resp. vytvoří soubor prodejci.xls, který je možno ručně otevřít i v Open Office) Sklad Založení (změna) typu smlouvy. Pro typ smlouvy se zadává číslo typu smlouvy, název smlouvy, koeficient pro výpočet provize, počet měsíců výplaty bonusu a je zde též možno smlouvu povolit nebo zakázat. Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Při přihlášení běžným uživatelským heslem lze vybrat jen pohyby příjem nebo výdej. Pohyby inventurní může zadat jen uživatel, který se přihlásil speciálním heslem s patřičným oprávněním. 9

10 Při zakládání příjemky se nejprve zobrazí okno s nabídkou z centra zaslaným příjemek. Vyberte příslušnou příjemku (dodací list). Příjemka se načte do tabulky vlevo. Můžete zapsat popis příjemky a poté příjemku uložit (případně vytisknout). Pro odsouhlasení příjemky je spočtena celková cena i celková počet kusů zboží. Při zakládání Výdejky je nutno zadat číslo dodacího listu (vygeneruje se automaticky, v případě potřeby stisk klávesy F7 vygeneruje nové číslo dodacího listu), můžete zapsat poznámku a poté vyberte potřebné zboží do výdejky (pouhý stisk klávesy enter v prázdném políčku pro číslo zboží přesune do tabulky zboží, kde je možno vybrat zboží opět stiskem klávesy Enter). Při zadávání zboží můžete zapsat číslo zboží, název zboží nebo zadat čárový kód. Pak zadejte počet kusů daného zboží. 10

11 Tlačítka Uložit a Uložit s tiskem. Uloží vybraný skladový pohyb. Klávesové zkratky ALT U (uložit), ALT T (uložit s tiskem) Změní množství vybraného zboží; Odebere vybrané zboží ze současného pohybu. Klávesové zkratky ALT M změna množství), ALT V (odebrat zboží z prodeje) Zruší probíhající pohyb. Klávesové zkratky ALT Z (zrušit probíhající pohyb) Řazení výrobků podle čísla, jména nebo definovaného pořadí; Vybere výrobek k pohybu; Vyhledá výrobek podle kritérií zadanými uživatelem (číslo nebo jméno produktu). 11

12 Výpisy V horní části obrazovky se zobrazují jednotlivé doklady, červené částky znamenají stornované smlouvy. Tabulka v levém dolním rohu ukazuje položky vybraného dokladu. V pravém dolním rohu jsou možnosti pro vyhledávání. Lze vyhledat podle čísla dokladu nebo smlouvy (případně návrhu), čísla zprostředkovatele (do okénka můžete zadat jak číslo, tak jméno) nebo podle výšky měsíční splátky. Lze vybrat smlouvy všechny nebo jen potvrzené případně nepotvrzené a též jen stornované nebo naopak jen nestornované. Lze vybrat data jen za určité období (od data do data pořízení včetně). Lze též vybrat jen registrační balíčky. Lze vybrat určité zboží (zadejte číslo nebo název zboží). Pak se v horní tabulce zobrazí jen prodeje, které obsahují toto zboží. Ve spodní tabulce se nadále zobrazují všechny zbožové položky, ale vyhledané zboží je zvýrazněno žlutě. Výběr provedete tak, že do patřičného okénka napíšete hledanou hodnotu a stisknete klávesu Enter nebo stisknete tlačítko Výběr. 12

13 Tlačítka Skok na začátek, resp. konec výběru dokladů. Klávesové zkratky ALT P (počátek souboru), ALT K (konec souboru) Tisk vybraného dokladu Klávesová zkratka ALT T (tisk) Výběr podle zadané podmínky, Zrušení výběru. Klávesové zkratky ALT V (výběr), ALT Z (zrušení výběru) Tlačítka umožní změnit stávající číslo smlouvy nebo návrhu smlouvy nejprve do okénka vedle tlačítka zapište nové číslo smlouvy (resp. nové číslo návrhu smlouvy) a poté stiskněte příslušné tlačítko. Nově zadávané číslo nesmí již být v souboru přiřazeno (ani jako číslo návrhu ani jako číslo smlouvy). Tlačítkem lze potvrdit smlouvu (potvrzení znamená, že ze smlouvy může být vyplacena provize do sítě). Nejprve do políčka vedle tlačítka zapište datum potvrzení smlouvy a poté stiskněte tlačítko. Pokud toto tlačítko použijete u smlouvy, která již je potvrzena, uloží se jako datum potvrzení uvedené datum (lze tedy použít ke změně data potvrzení). 13

14 Změna údajů o zprostředkovateli nečlenu sítě. Tlačítko umožní zobrazit, případně změnit osobní údaje o zprostředkovateli, který není členem sítě MLM. Tlačítko je přístupné pouze tehdy, pokud je v horní tabulce vybrána smlouva zprostředkovaná nečlenem sítě. Změna údajů o klientovi možno změnit údaje o jménu klienta, rodné číslo (datum narození) a dopsat poznámku. 14

15 Tisky Tisky prodejních a skladových dokladů, sestav a přehledů. U některých sestav lze vybrat zahrnované údaje pomocí hodnot zadávaných ve spodní části okna. Zprostředkované smlouvy seznam uzavřených smluv vybrané podle data pořízení, případně pro zadaného zprostředkovatele Zprostředkované smlouvy součty sečte počty uzavřených smluv a prodaného zboží podle data pořízení, případně pro zadaného zprostředkovatele nebo jen pro zadané zboží. Sestava DPH sestava o DPH realizovaných prodejů za zadané období Žurnál opis seznam zprostředkovaných smluv a prodaného zboží rozdělené podle typu zboží. Stav skladu stav od zadaného do zadaného data (jen pro zbožové položky, u nichž se eviduje stav) 15

16 Po vytvoření sestavy se zobrazí okno pro tisky Tlačítko Náhled zobrazí sestavu na obrazovce, Tisk umožní tisk na zvolené tiskárně. Po stisku tlačítka Uložit do souboru je možno zvolit formát souboru - PDF, Word doc nebo docx (podle instalované verze programu MS Word- musí být nejméně verze Word 2000), HTML nebo ODT (Open Office). Po zadání jména souboru lze sestavu uložit stiskem tlačítka Export. Sestavu lze též ihned zobrazit v příslušném programu nebo odeslat em, pokud se zaškrtne příslušná možnost. 16

17 Nastavení Zde si můžete nastavit údaje o středisku Tlačítko umožní měnit zobrazené údaje. Nastavení lze pak uložit tlačítkem nebo stornovat tlačítkem. Pokud změníte číslo prodejního střediska, musíte poté program ukončit a znovu spustit, aby se načetly správné údaje pro dané středisko. Údaj IP adresa není potřeba zadávat. Údaj Port tiskárny je třeba zadat pouze tehdy, pokud se jedná o slovenskou verzi programu a k tisku prodejních dokladů se používá tiskárna Euro 500 (v tom případě zadejte název sériového portu, ke kterému je tiskárna připojena nejspíš LPT1 nebo LPT2) 17

18 Správa Správa je určená pro aktualizaci databáze v plné distribuované verzi. V lokální verzi nejsou tlačítka přístupná. Aktualizuje data přes Internet pomocí přenosového souboru uloženého na serveru v centru. Aktualizuje program přes zazipovaný soubor. Nejprve se musí vybrat přenosový soubor DataCentrum.zip uložený kdekoli na počítači, nebo i na externím disku, případně v síti. 18

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

VISUAL KNIHADF. program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU

VISUAL KNIHADF. program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU VISUAL KNIHADF program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU Obsah 1. Základní popis...4 1.1. Požadavky na systém...4 1.2. Popis

Více

skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird

skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird OBSAH 1 2 3 4 Přihlášení do programu, vložení hesla uživatele... 4 Ukončení programu... 4 Zálohování a obnova databáze...

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Aktivace systému WinShop standard.

Aktivace systému WinShop standard. Aktivace systému WinShop standard. Po přihlášení do systému se objeví pole, které Vás vyzve k zadání Aktivačního klíče. Aktivační klíč Vám bude vydán po uhrazení faktury za instalaci systému. Pro vydání

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více