bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!"

Transkript

1

2 bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

3 bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné prostředky, vystup pravými dveřmi zhodnoť rizika, volej tísňovou linku, spolupracuj s hasiči nepoužívej otevřený oheň označ vozovku a varuj ostatní účastníky silničního provozu zůstaň na návětrné straně, sleduj směr větru informuj veřejnost o nebezpečí a nařiď jí zdržovat se na návětrné straně zabraň v přístupu nepovolaným osobám

4 zhodnocení situace je zabezpečen přepravovaný náklad? je situace bezpečná pro MNE? je situace bezpečná pro ostatní účastníky provozu? je nutné postiženého vyprošťovat? zaujmi vůdčí postavení, rozděl úkoly přivolej HZS a ZZS poskytuj první pomoc spolupracuj s HZS předej pacienta a informace ZZS

5 volání na tísňovou linku: záchranná služba 155 policie ČR 158 hasiči 150 linka jednotného tísňového volání 112

6 volání na tísňovou linku: tísňová linka 155: končí na operačním středisku (dispečinku) záchranné služby dovoláte se z každého telefonu výzvu přijímá kvalifikovaný záchranář, vysílá nejbližší volnou sanitu a do jejího příjezdu radí co dělat je bezplatná

7 co musíme dispečerovi sdělit: Údaje o zdravotním stavu pacienta/pacientů co se stalo (dopravní nehoda, člověk v bezvědomí, dušnost, bolest na hrudi apod.) kolik je nemocných nebo raněných

8 co musíme dispečerovi sdělit: Údaje o místě zásahu kde se to stalo jak se tam sanita dostane typický orientační bod (kostel, nádraží, škola, vysoký strom)

9 co musíme dispečerovi sdělit: Údaje o volajícím telefonní číslo ze kterého voláme (pro případné doplnění informací z místa nehody)

10 základní životní funkce: vědomí dýchání krevní oběh

11 vědomí je zajišťováno správnou funkcí mozku uvědomujeme si, myslíme, konáme pro správnou činnost mozku je potřeba kyslík (při nedostatku kyslíku mozek velmi rychle odumírá)

12 dýchání dýcháme pomocí plic, uložených v dutině hrudní při dýchání dochází k výměně dýchacích plynů a tím k okysličování krve krev je do plic pumpována správnou činností srdce dospělý člověk dýchá asi 12-16x za minutu

13 krevní oběh lidské srdce pracuje jako pumpa v těle proudí krev systémem cév, tepny vedou krev okysličenou, žíly krev odkysličenou srdeční frekvence dospělého člověka je asi tepů za minutu poruchu krevního oběhu může způsobit buď poškození srdce, nebo porušení cév

14 vyšetření základních životních funkcí nevyšetřovat déle než 10 vteřin: žádný pohyb, ani na podnět provést záklon hlavy nedýchá normálně (nedýchá, lapavé dechy) barva kůže

15 uvolnění dýchacích cest: uložit na rovnou podložku udržujeme záklon hlavy

16 uvolnění dýchacích cest: při bezvědomí ochabne svalstvo jazyka, jazyk zapadne k uvolnění stačí položit postiženého na záda a zaklonit mu hlavu jazyk nevytahujeme!

17 pacient v bezvědomí, ale dýchá normálně pacienta uložíme do stabilizované polohy na boku voláme záchrannou službu kontrolujeme jestli pacient dýchá ne u pacientů s poraněním páteře

18 nepřímá masáž srdce pokud dojde u postiženého k zástavě srdce, nastává klinická smrt po 4 minutách dochází ke smrti mozku pacienta lze zachránit již jen s trvalým postižením jeho jedinou šancí jsi v takovém případě TY! neposkytnutí první pomoci je u nás trestné

19 princip masáže srdce: srdce je dutý orgán, pumpa, uložený v pevné hrudní dutině mačkáme-li hrudní stěnu proti pevné podložce, mačkáme i srdce tím vytlačujeme krev ze srdce do těla

20 masáž srdce: postiženého položíme na rovnou podložku obnažíme hrudník klekneme si vedle postiženého vyhmatáme místo, kde budeme masáž provádět, je uprostřed hrudní kosti rytmicky stlačujeme hrudník nataženými horními končetinami dospělé masírujeme frekvencí 100x za minutu (skoro 2x za sekundu) hloubka stlačení u dospělého je 4-5cm

21 místo masáže srdce:

22 masáž srdce:

23 umělé dýchání z plic do plic: použijeme bariérové pomůcky délka vdechu asi 1 sec objem normálního dýchání

24 umělé dýchání z plic do plic: jednu ruku položíme na čelo postiženého, zacpeme nos a druhou otevíráme jeho ústa zhluboka se nadechneme a pomalu vydechneme do úst postiženého Nelze-li postižený prodýchnout, vyčistíme postiženému ústní dutinu

25 kardiopulmonální resuscitace začít 30 stlačeními, střídání se 2 vdechy pokračovat do příjezdu záchranné služby

26 Postup neodkladné resuscitace shrnutí Postižený je v bezvědomí a nereaguje na žádné podměty Křikem přivoláme pomoc Provedeme záklon hlavy a zhodnotíme dýchání Nedýchá-li, nebo má postižený lapavé dechy voláme 155 Zahájíme oživování: 30x zmáčkneme hrudník a po té provedeme 2. umělé vdechy Po pěti cyklech provedeme kontrolu dechu, při neúspěchu pokračujeme v oživování do příjezdu záchranné služby

27 Termická traumata

28 Podchlazení Při déle trvajícím chladném počasí se ztrácí více tělesného tepla než může organismus vytvořit, takže tělesná teplota klesá. Tento stav se nazývá hypotermiepodchlazení (snížení teploty tělesného jádra pod 35 0C). Nejvíce na chlad jsou citliví staří lidé a malé děti.

29 Terapie ABC základní životní funkce resuscitace (až do teploty jádra 35 0C), udržení a kontrola Zabránit dalším tepelným ztrátám odstranit zdroje chladu, sundat vlhký oděv Chránit před ztrátou tepla přikrývka, izolační folie, izolace od země Vyvarovat se zbytečných pohybů včetně transportu Zahájit pozvolné zahřívání pokud je při vědomí, dejte postiženému po doušcích napít teplý sladký nápoj. Zahřívat horkými zábaly na hrudník, do podpaží a třísel (nekoupeme postiženého v teplé vodě!). Zahřívání může trvat i několik hodin, přičemž podchlazený již za hodinu může tvrdit, že se cítí dobře a je v pořádku a při tělesné zátěži může dojít k selhání krevního oběhu

30 Projevy podchlazení Mírné podchlazení svalový třes, ale za půl hodiny může zmizet, někdy si jej nemusíme vůbec všimnout. Mysl čistá, jsme schopni vnímat, komunikovat a pohybovat se. Je nám rozumět (nemluvíme jako opilí) Střední stupeň podchlazení třes už dávno nemáme, špatně artikulujeme-není nám rozumět. Zimu si už nemusíme uvědomovat. Hůř se pohybujeme, jsme vyčerpaní, chce se nám spát, jsme stále při vědomí Kritické podchlazení Těžký stav, kdy upadáme do bezvědomí. Hrozí zástava srdce a dýchání, nebo už nastala

31 Poškození teplem - úpal vyčerpání z horka až život ohrožující stav bolest hlavy, zvracení, závrať, rychlé dýchání kůže červená, suchá, později popelavá mozkové křeče, šokový stav, koma teplota nad 40oC

32 Poškození teplem úpal terapie rovná poloha na chladném místě uvolnění, nebo odstranění oděvu zevní ochlazování vodou, obklady, ledem, ventilátorem v lehčích stadiích v malém množství studené nápoje při těžších stavech vždy ZZS!

33 Poškození teplem - úžeh podráždění mozkových blan přímým slunečním zářením na nepokrytou hlavu nastupuje často se zpožděním, i v noci horká a červená kůže obličeje malátnost, závrať, neklid, zvracení zatuhnutí šíje, až i křeče, bezvědomí polosed na chladném místě uvolnění oděvu zevní ochlazování hlavy obklady a průvan při těžších stavech vždy ZZS

34 Dehydratace úbytek vody z organismu či dlouhodobější snížení příjmu vody způsobený horečkou, zvracením, zvýšením pocení při námaze, sportu, termickými vlivy, potápěči pří dýchání O2 z tlakové lahve bez ohledu na druh dehydratace je třeba zakročit, aby se zabránilo hypovolemickému šoku a multisystémovému selhání

35 Projevy dehydratace Pocit žízně není spolehlivým ukazatelem potřeb tekutin v organismu!!! Proto bychom si měli zvyknout pít pravidelně i bez pocitu žízně. žízeň studené nohy, i v teplé místnosti suchá ústa a rty, popraskaný jazyk suchá kůže, snížený turgor tmavá hustá moč, nemočí i 6 hodin zapadlé oči netečnost, obtížné mluvení, zmatenost svalové záškuby, křeče, šok

36 Terapie Prevence dehydratace doporučit lze častou konzumaci čisté vody v menším množství, nebo ředěných 100% džusů, či isotonické nápoje pití koncentrovaných limonád, perlivých vod a alkoholu, solných koncentrátů a kofeinu, může zapříčinit opačný efekt. Doporučený příjem tekutin v množství 40 ml na každý jeden kilogram hmotnosti člověka. ABC základní životní funkce Rehydratace rehydratační roztok (lékárny, spec. prodejny),0.25 čajové lžičky soli do 1 litru vody, případně 2 čajové lžičky cukru do 1 litru vody Odborná pomoc

37 Omrzliny Omrzlina je akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu. Při silném větru k ní může dojít i při teplotách vyšších.

38 Stupně omrzlin 1. stupeň: kůže je voskově bílá, chladná a necitlivá. Po zahřátí dochází k úplnému uzdravení, trvale může přetrvávat místní přecitlivělost k chladu. Takto vypadá na místě nehody každá omrzlina! 2. stupeň: s puchýři a fialovým zbarvením kůže, které se objevují až za 1 3 dny, je přechodným stadiem mezi vratným poškozením při první stupni a nevratným poškozením při 3. stupeň: který se, avšak až po několika dnech projevuje zčernáním a úplným ztvrdnutím postižené části těla.

39 Terapie Odstranění zdroje chladu Zahřívání Vlastním tělem, vlažnou lázní max 420C, tření jemnou látkou Sterilní krytí Nikdy netřeme postižené místo sněhem a nestrháváme puchýře

40 Popálení a opaření vzniká působením suchého nebo vlhkého tepla, popřípadě chemických látek 1stupeň: zarudnutí, otok, bolestivost 2stupeň: puchýře naplněné tekutinou 3stupeň: poškození všech vrstev kůže, včetně nervů, vaziva a cév

41

42

43 Terapie Zhodnotit rozsah popáleniny popálená, nebo opařená místa chladíme studenou vodou, po zmírnění bolestí překryjeme co nejčistší látkou puchýře nestrháváme, neodstraňujeme přiškvařenou tkaninu nezapomínáme ne možnost popálení dýchacích cest

44 Zasažení elektrickým výbojem-bleskem stejnosměrný proud, vysoké napětí, odpor kůže malý, dráha proudu prochází důležitými orgány, doba kontaktu krátká poruchy srdečního rytmu - zástava oběhu poruchy vědomí zástava dýchání popáleniny I.- III. stupně zlomeniny Zasažení vysokým napětím

45 Chemické popáleniny Kyseliny: vyvolávají koagulační (suchou) nekrózu Zásady: vyvolávají kolikvační (mazlavou) nekrózu Terapie Při kontaktu s pacientem použít ochranné pomůcky Podpora základních životních funkcí Inaktivace dalšího působení látek, nejčastěji vodou, ve speciálních případech neutralizací, sejmutí zasaženého oděvu. Sterilní krití a transport ZZS

46 zasažení oka těkavými, dráždivými látkami, kapalinami dochází k podráždění až ztrátě oka, vstupu látky spojivkovým vakem co nejrychleji přerušíme expozici oko vyplachujeme proudem čisté vody až 15 minut (směrem k zevnímu očnímu koutku)

47 Traumatologie

48 Poranění a první pomoc rány vnitřní krvácení poranění kostí a kloubů poranění páteře mnohočetná poranění reakce organismu - šok

49 Rány a krvácení rány - následky úrazových mechanismů známe různé druhy ran krvácení: tepenné a žilní tepenné krvácení: krev je jasně červená, vystřikuje z rány v rytmu tepu žilní krvácení: krev je tmavě červená, vytéká volně z rány tepenné a masivní žilní krvácení představují smrtelné riziko vykrvácení

50 Stavění krvácení při žilním krvácení stačí většinou pouze krycí obvaz u tepenného a silného žilního krvácení je nutné přiložit tlakový obvaz pokud tlakový obvaz selhal, nebo se jedná o amputaci končetiny, je možno použít škrtidlo

51 Stavění krvácení

52 Stavění krvácení

53 Stavění krvácení

54 Bodná poranění vznikají proniknutím předmětu do těla předmět nemusí být ostrý větší devastace tkání předmět nikdy z těla nevytahujeme okolí vpichu sterilně kryjeme, stavíme krvácení penetrující poranění hrudníku větví

55 Amputace Úplná, nebo částečná První pomoc Stavění krvácení a sterilní krytí Ošetření amputátu Zamezit přímému kontaktu s ledem a zbytečně nečistíme Obalit amputát měkkou textilií a vodotěsně zabalit do plastikového sáčku, ten vložíme do nádoby s ledem a nebo chladnou vodou

56 Vnitřní krvácení krvácení do některé z tělních dutin, tkání, nebo orgánů celistvost kůže není porušena většinou při tupých úderech, pádech, zavalení, zavřených zlomeninách hrozí riziko vykrvácení a podcenění stavu úlevová poloha, při zhoršení stavu protišoková poloha a opatření

57 Intoxikace

58 Cesta vstupu cizorodé látky trávicím ústrojím dýchacím ústrojím neporušenou kůží spojivkovým vakem nitrožilně První pomoc základní životní funkce zabránění kontaktu s látkou omezení délky expozice přivolání ZZS

59 Otrava CO a CO2 zčervenání, bolesti hlavy, závratě, zvracení zajištění přístupu čistého vzduchu Otravy jídlem bolesti břicha, průjmy, slinění, poruchy vidění Vyvolat zvracení, žaludeční obsah na toxikologické vyšetření Otravy léky Předávkování, sebevražedné úmysly Vyvolat zvracení, zajistit zvratky popřípadě vzorky léků

60 Otravy alkoholem alkohol tlumí činnost CNS a dechového centra, agresivní pacienti, riziko vdechnutí zvratků kontrola základních životních funkcí, stabilizovaná poloha, ZZS Otravy chemickými látkami nevyvoláváme zbytečně zvracení, použití antidot, neutralizace po zjištění povahy látky a konzultaci s odborníky fridex: ml tvrdého alkoholu ropné produkty: ml parafínového, nebo rostlinného oleje

61 Dechové selhání

62 Obstrukce dýchacích cest Mechanismus ucpání dýchacích cest: cizími předměty, potravou, zapadlým jazykem, krví, zvratky, zranění, otokem, astmatický záchvat, tonutí, škrcení Obecné projevy: ztížené dýchání, lapavé dechy, úzkost, neklid, zmatenost, bledý, postupné promodrávání okrajových částí těla (rty, nehtová lůžka) až promodralé celé tělo. První pomoc: základní životní funkce, uvolnění dýchacích cest, přivolání ZZS

63 Cizí těleso v DC viditelný předmět se pokusíme odstranit je-li pacient při vědomí vybídneme k usilovnému kašli v předklonu s oporou při neúspěchu 5 úderů mezi lopatky, opakovat při neúspěchu 5x Heimlichův manévr a 5x úder mezi lopatky při neúspěchu KPR Heimlichův manévr je nevhodný u malých dětí, obézních osob a těhotných žen

64 Astmatický záchvat otok horních dýchacích cest, často na podkladě alergie, známý astmatik nádechová dušnost, hvízdavé fenomény, cyanóza, vyčerpání u léčeného astmatika použít jeho inhalátor, ne však více jak 3x poloha v sedě s opřenými horními končetinami (zapojí se pomocné dýchací svaly) Přivolání ZZS

65 Laryngitida otok hrtanu, zpravidla virového původu, postihuje nejčastěji děti mezi 1-3 rokem vzniká náhle, vrzoty a pískoty při nádechu, štěkavý kašel, krk nebolí, nevyžaduje zvláštní polohu, mírná teplota poloha v sedě, studený vzduch, nejlépe u okna, ZZS

66 Epiglottitida otok příklopky hrtanové, zpravidla bakteriálního původu, postihuje nejčastěji děti mezi 3-6 rokem Vzniká pomalu, vrzoty při nádechu a výdechu, bojí se zakašlat, výrazná bolest v krku, bojí se polykat, sliny vytékají z úst, vysoká horečka, poloha v sedě, bojí se pohnout Poloha v sedě, necháme pacienta v klidu, ZZS!

67 Hyperventilace nepřirozeně zrychlené dýchání (hyperventilace), zvětšený výdej CO2 s následnými změnami vnitřního prostředí citově labilní jedinci, psychický šok, hysterie záchvaty paniky, závratě, rozostřené vidění, pocit na omdlení, dušnosti (bez cyanózy!), brnění prstů horních končetin, jazyka, křeče poloha v polosedě, uklidnění pacienta, dýchání do igelitového sáčku

68 Alergické reakce vystupňovaná reakce organismu na cizorodou látku I.st: závrať, bolesti hlavy, kožní reakce, třes II.st.k tomu: nevolnost, zvracení, pokles TK, dušnost, zrychlení tepu III.st.k tomu: šok IV.st: zástava srdce a oběhu, smrt

69 Alergické reakce - terapie přerušení působení alergenu podání antihistaminik, event. dalších léků přivolání ZZS protišoková opatření

70 Křečové stavy Jsou projevem podráždění nervové soustavy trvalé (tonické), záškuby (klonické), kombinace (tonicko-klonické), provázeny bezvědomím Příčiny: úraz CNS, přehřátí, stavy po dušení, mozková příhoda, epilepsie, infekce, psychické poruchy, metabolické poruchy, febrilní křeče, otravy První pomoc Chránit postiženého před poraněním Nevkládat nic do úst postiženého, nepoužívat násilí Chránit průchodnost dýchacích cest

71 Epilepsie 2 % populace bývají provázeny: výkřikem, bezvědomím, propnutím v zádech a po té svalovými záškuby, sliněním, poraněním jazyka, pomočení, pokálení a pozáchvatové zmatenosti Febrilní křeče nejčastěji děti do 6let věku, ze zvýšené teploty Horečka, červená pokožka, opocení, obrácené oči v sloup terapie: ochlazení pacienta, studené zábaly, paracetamol (čípek)

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria:

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria: PRVNÍ POMOC Úvod: - vyvarovat se všech úkonů, které neovládám (pokud nejde o dálkové pokyny Záchranné služby (ZS)), vyvarovat se vlastního úrazu - neposkytnutí PP podléhá trestnímu zákonu - vycházet pouze

Více

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Příprava pro případ nouze

Příprava pro případ nouze Důležitá čísla Důležitá čísla Policie 110 Příprava pro případ nouze Prevence a svépomoc v nouzových situacích Hasičský sbor 112 Lékařská pohotovostní služba Záchranná služba Pomoc při otravách Pohotovostní

Více

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů 4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů Převážná většina PÚ a všechny SPÚ byly řádně prošetřeny a zaevidovány, takže jsou mimo jiné známy i jejich následky. Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastějším

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Použití donucovacích prostředků Policie ČR

Použití donucovacích prostředků Policie ČR Použití donucovacích prostředků Policie ČR Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Policisté jsou při plnění úkolů Policie České republiky (dále jen policie ) oprávněni, za podmínek stanovených zvláštním právním

Více

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská geriatrický léčebný program geriatrický léčebný program O procesu stárnutí existují nesčetné teorie: Vědci se zabývali telomerázou, melatoninem, podkalorickou výživou, poškozením buněk, opotřebováním,

Více

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Mgr. Marie Müllerová Páté rozšířené vydání vydalo sdružení FIT IN, nám. Svatopluka Čecha 11, 100 00 Praha 10 pro Ministerstvo

Více