Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace"

Transkript

1 Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje vyřazení a způsob likvidace majetku města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu likvidační komise s tím, že položka č. 5 návrhu č. 12/2008 (mobilní telefon N70, inv. č ) nebude z majetku města Valašské Meziříčí vyřazena. 36/02 Žádost o podporu malého rozsahu v sociálně zdravotní oblasti Rada města schvaluje přidělení podpory malého rozsahu v sociálně zdravotní oblasti takto: Žadatel Účel použití Příspěvek v Kč Český červený kříž, místní skupina Valašské Meziříčí Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace 5.000,- Výplata bude provedena v hotovosti na pokladně Městského úřadu Valašské Meziříčí do rukou předsedkyně Českého červeného kříže, místní skupiny Valašské Meziříčí paní Marie Jánkové. Bc. Ptáčková 36/03 Provoz a rozvoj metropolitní sítě ve Valašské Meziříčí Rada města bere na vědomí materiál Provoz a rozvoj metropolitní sítě ve Valašském Meziříčí předložený Oddělením vnitřního informačního systému MěÚ a pověřuje vedoucího Oddělení vnitřního informačního systému MěÚ Ing. Tomáše Plška, tajemníka MěÚ Ing. Josefa Matochu a pana Vlastislava Navrátila jednáním se společností GTS NOVERA a. s.. Ing. Plšek 1

2 36/04 Žádost o navýšení rozpočtu městské policie na nákup radiostanic 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městské policie na rok 2008 o částku 120 tisíc Kč za účelem nákupu radiostanic. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši 120 tisíc Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5137, org Drobný hmotný majetek do 40 tisíc, se snížením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 120 tisíc Kč a zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP běžné výdaje o 120 tisíc Kč. T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.:Ing. Camfrla Zodp 2.:Ing. Matocha Bc. Studeník, MSc. 36/05 Revokace usnesení č. 34/06 ze dne Přidělení bytu Rada města revokuje část svého usnesení č. 34/06 ze dne , a to tak, že ruší přidělení nájemního bytu na dobu určitou dvou let těmto žadatelům: xxx xxx na ul. Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, xxx xxx na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí. 36/06 Revokace části usnesení č. Z 14/06 ze dne Prodej bytu třetím osobám Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat část svého usnesení č. Z 14/06 ze dne , a to tak, že ruší prodej bytu na ul. Smetanova ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx dle předloženého návrhu. 36/07 Prodloužení nájemních smluv v městských bytech Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě se zapracováním rozhodčí doložky paní xxx xxx dle bodu č. 1 přílohy č. 1. 2

3 36/08 Odvolání proti usnesení č. 33/42 ze dne Prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě na dobu neurčitou Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městském bytě se zapracováním rozhodčí doložky paní xxx xxx dle bodu č. 2 přílohy č /09 Žádost společnosti INZEP CENTRUM, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 166/1 o výměře 2187 m 2 v k. ú. Bynina Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 166/1 o výměře 2187 m 2 v k. ú. Bynina. 36/10 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 424/7 o výměře 337 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 424/7 o výměře 337 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou. 36/11 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 762/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Křivé Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 762/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Křivé. 36/12 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 218 o výměře 35 m 2 v k. ú. Velká Lhota Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 218 o výměře 35 m 2 v k. ú. Velká Lhota. 3

4 36/13 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 575/28 o výměře 363 m 2 v k. ú. Bynina Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 575/28 o výměře 363 m 2 v k. ú. Bynina manželům xxx a xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/14 Prodej pozemku p. č o výměře 399 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č o výměře cca 360 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli ZEKOM slévárna s. r. o., se sídlem Na Mlynářce 140, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 900,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/15 Revokace usnesení č. Z 9/60 ze dne na prodej pozemku č p. č. 1553/7 o výměře 742 m 2 a pozemku č p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 9/60 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: 3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č p. č. 1553/7 o výměře 742 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadateli panu xxx xxx za cenu 810,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadateli xxx xxx xxx za cenu 702,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 4

5 36/16 Prodej pozemku č p. č. 1553/12 o výměře 938 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku č p. č. 1553/12 o výměře 938 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadatelce paní xxx xxx za cenu 1.340,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 36/17 Žádost pana xxx xxx a xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 426/4 o výměře 1280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli xxx xxx xxx za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 1240 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli panu xxx xxx za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/18 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. st. 1473/11 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. st. 1473/12 o výměře 9 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 1473/11 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. st. 1473/12 o výměře 9 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx za cenu 230,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/19 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 790/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 790/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 130,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 5

6 36/20 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 737/2 o výměře 305 m 2, pozemku p. č. 737/3 o výměře 66 m 2, pozemku p. č. 739/1 o výměře 208 m 2 a pozemku p. č. 739/2 o výměře 76 m 2, vše v k. ú. Krhová Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 737/2 o výměře cca 100 m 2, pozemku p. č. 737/3 o výměře 66 m 2, pozemku p. č. 739/1 o výměře 208 m 2 a pozemku p. č. 739/2 o výměře 76 m 2, vše v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 190,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/21 Revokace usnesení č. Z 42/42 ze dne a usnesení č. Z 14/44 ze dne o prodeji pozemků v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 42/42 ze dne a usnesení č. Z 14/44 ze dne , a to tak, že se původní texty usnesení ruší a nahrazují se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1836/33 - díl a o výměře 1069 m 2, části pozemku p. č. 1836/1 - díl e o výměře 109 m 2, části pozemku p. č. 1836/57 - díl d o výměře 49 m 2, části pozemku p. č díl c o výměře cca 10 m 2, části pozemku p. č díl b o výměře cca 100 m 2 dle GPL č /2007 a ideální ½ pozemků p. č o výměře 653 m 2 a p. č o výměře 502 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 310,- Kč/m 2 společnosti PRELAX spol. s r. o., se sídlem Za Mlýnem 2/602, Přerov, IČ: za podmínek: - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele. 36/22 Žádost pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 423/16 o výměře 30 m 2 v k. ú. Bynina Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 423/16 o výměře 30 m 2 v k. ú. Bynina. 6

7 36/23 Žádost manželů xxx a xxx xxx o pronájem části pozemku p. č o výměře cca 756 m 2 v k.ú. Valašské Meziříčí - město Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č o výměře cca 756 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 36/24 Pronájem pozemku p. č. 679/1 o výměře 342 m 2 a pozemku p. č. 680/1 o výměře 962 m 2, vše v k. ú. Křivé Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 679/1 o výměře 342 m 2 a pozemku p. č. 680/1 o výměře 962 m 2, vše v k. ú. Křivé. 36/25 Pronájem volných nebytových prostor v budovách města Valašské Meziříčí - Křižná čp. 250, Penzion J. K. Tyla čp. 418, administrativní budova na ul. Zašovská čp. 784, Náměstí čp. 109 (U Zvonu), Hrachovec čp. 200 (bývalý kulturní dům) 1. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 208 kancelář č. 4 19,70 m kancelář č. 5 27,80 m kancelář č. 6 19,52 m ostatní prostory 18,71 m WC 6,8 m pr. místnost 15,46 m chodba + WC 5,56 m 2 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Penzionu J. K. Tyla čp. 418 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 11 garáž 22,75 m 2 14 garáž 22,75 m 2 22 kancelář 18,76 m 2 3. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu administrativní budovy na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 4 kancelář 21,50 m 2 12 kancelář 21,50 m 2 S 301 místnost 5,00 m 2 S 502 místnost 5,00 m kancelář 21,50 m 2 7

8 4. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor (volných od září 2008) v objektu čp. 109 na Náměstí ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 1. NP restaurace a př. 206,47 m 2 2. NP kancelář 26,23 m 2 kancelář 34,77 m 2 kancelář 14,5 m 2 chodba 8,06 m 2 2x WC 3,66 m 2 chodba 3,68 m 2 kancelář 25,2 m 2 kancelář 28 m 2 kancelář 28 m 2 sklad 9,2 m 2 sklad 7 m 2 chodba 30,4 m 2 schodiště 16,2 m 2 5. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 200 v Hrachovci (bývalý kulturní dům) takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 1. NP 1 chodba 59,06 m 2 2 kuchyňka 16,17 m 2 3 kabinet 14,06 m 2 4 kabinet 10,14 m 2 5 respirium 35,53 m 2 6 chodba 9,36 m 2 7, 8, 9, 10 4x WC 20,59 m 2 11 učebna 50,81 m 2 12 učebna 43,10 m 2 13 ředitelna 16,33 m 2 14 učebna 51,13 m 2 36/26 Žádost paní xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům paní xxx xxx za cenu 0,10 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 8

9 36/27 Žádost společnosti COK FARM, s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 697 o výměře m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 697 o výměře m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům společnosti COK FARM, s. r. o., se sídlem Mikulůvka čp. 148, , IČ: za cenu 200,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou. 36/28 Žádost pana xxx xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 790/1 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 790/1 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová k zemědělským účelům panu xxx xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 36/29 Žádost paní xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 725 o výměře 55 m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 725 o výměře 55 m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům paní xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 36/30 Žádost pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 9

10 36/31 Žádost společnosti MORAVA OKNO s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 1836/1 o výměře 80 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1836/1 o výměře 80 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město společnosti MORAVA OKNO s. r. o., se sídlem Poličná 346, Valašské Meziříčí, IČ: za účelem užívání jako skladovací plocha společnosti na dobu určitou od do za cenu 50,- Kč/m 2 /rok. 36/32 Žádost společnosti AGROTECH, spol. s r. o. o pronájem části pozemku p. č. 382/2 výměře m 2 v k. ú. Poličná k zemědělským účelům Rada města schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy uzavřené dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností AGROTECH, spol. s r. o., se sídlem Poličná 462, Valašské Meziříčí, IČ: na dobu neurčitou. V případě zahájení prodeje pozemku pro výstavbu rodinných domů je stanovena tříměsíční výpovědní lhůta. 36/33 Žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření nájemní smlouvy na akci Silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, II. etapa Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 170/165 (PK 102/2) o výměře 51 m 2 v k. ú. Mštěnovice společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ: za cenu 7,- Kč/m 2 na dobu určitou jednoho roku. 36/34 Žádost pana xxx xxx a pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 257 m 2 v k. ú. Krhová 1. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 257 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční 10

11 výpovědní lhůtou za účelem užívání jako příjezdová cesta k rodinnému domu čp. 475 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 36/35 Žádost společnosti SIMPOL, spol. s r. o. o úpravu Nájemní smlouvy ze dne Rada města schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností SIMPOL, spol. s r. o., se sídlem Podlesí čp. 522, Valašské Meziříčí, IČ: formou dodatku, a to takto: - změna výměry u pozemku p. č. 1281/6 o výměře 2557 m 2 v k. ú. Krhová na výměru 2457 m 2, - ukončení nájmu na pozemky p. č. 2133/28 o výměře 1042 m 2, p. č. 2133/30 o výměře 6017 m 2, p. č. 2133/31 o výměře 357 m 2 a p. č. 2067/2 o výměře 2303 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, - změna z pozemku p. č o výměře m 2 v k. ú. Křivé na pozemek p. č. 1381/1 o výměře 8137 m 2. 36/36 Žádost pana xxx xxx o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 289/2 o výměře 50 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx na část pozemku p. č. 289/2 o výměře 50 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dohodou ke dni /37 Pronájem nebytových prostor bistra a movitých věcí v objektu rekreačního zařízení na Bystřičce ležícího na pozemku p. č. st. 395 v k. ú. Bystřička I Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor bistra a movitých věcí v objektu rekreačního zařízení na Bystřičce v budově č. e. 234 ležící na pozemku p. č. st. 395 v k. ú. Bystřička I panu xxx xxx na dobu určitou od do za cenu ,- Kč dle předloženého návrhu. 11

12 36/38 Žádost pana xxx xxx o pronájem prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1 v přízemí objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležícího na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město, a to místností: - č. P03 předsíň o výměře 9,75 m 2, - č. P04 koupelna o výměře 2,5 m 2, - č. P05 WC o výměře 1,35 m 2, - č. P06 spíž o výměře 1,89 m 2, - č. P07 kuchyně o výměře 17,23 m 2, - č. P08 dětský pokoj o výměře 12,46 m 2, - č. P09 ložnice o výměře 12,87 m 2, - č. P010 obývací pokoj o výměře 16,38 m 2 panu xxx xxx za cenu 26,37 Kč/m 2 /měsíc na dobu určitou jednoho roku od dle předloženého návrhu. 36/39 Žádost pana xxx xxx o pronájem prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město, a to místností: - č. S22 cvičebna o výměře 68,72 m 2, - č. S59 sklad o výměře 10,18 m 2, - č. S60 zádveří o výměře 6,04 m 2, - č. S57 chodbička o výměře 5,68 m 2, - č. S23 sklad o výměře 46,19 m 2 panu xxx xxx za cenu 200,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 36/40 Žádost Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Valašské Meziříčí o revokaci usnesení č. 33/76 ze dne na pronájem nebytových prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města revokuje své usnesení č. 33/76 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. S17 cvičebna o výměře 37,59 m 2 v objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležícím 12

13 na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Valašské Meziříčí, se sídlem Smetanova 647/33, Valašské Meziříčí,, IČ: za cenu 1,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 36/41 Žádost pana Tomáše Lindnera a pana Jaroslava Vozáka o pronájem nebytových prostor č. 209 o výměře 29,74 m 2 a WC o výměře 2,18 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor č. 209 o výměře 29,74 m 2 a WC o výměře 2,18 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí panu Tomáši Lindnerovi, podnikajícímu pod jménem Tomáš Lindner Kamenictví, místo podnikání Juřinka 11, Valašské Meziříčí, IČ: a panu Jaroslavu Vozákovi, podnikajícímu pod jménem Jaroslav Vozák, místo podnikání Choryně 200, , IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 36/42 Žádost Občanské poradny při občanském sdružení POD KŘÍDLY o pronájem nebytových prostor č. 201 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor č. 201 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Občanské poradně při občanském sdružení POD KŘÍDLY, se sídlem Družstevní 228, Valašské Meziříčí, IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od /43 Žádost pana Quang Dao Hong a obchodní společnosti NAWEI, s. r. o. o pronájem nebytových prostor (bývalé prodejny potravin) o výměře 822,23 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 822,23 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí v k. ú. Krásno nad Bečvou panu Quang Dao Hong, podnikajícímu pod jménem Quang Dao Hong, místo podnikání 13

14 Bezručova 422/24, Nový Jičín, IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 36/44 Žádost o souhlas uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Miroslavou Malíkovou a paní Jiřinou Novou na část nebytových prostor prodejny o výměře 16,25 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Miroslavou Malíkovou, podnikající pod jménem Miroslava Malíková PRIMA, místo podnikání Křižná 250, Valašské Meziříčí, IČ: a paní Jiřinou Novou, podnikající pod jménem Jiřina Nová, místo podnikání Havlíčkova 1170, Valašské Meziříčí na část nebytových prostor prodejny o výměře 16,25 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí. 36/45 Revokace usnesení č. 82/44 ze dne na výpůjčku kanceláře č. 810 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 82/44 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje výpůjčku kanceláře č. 810 v budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí těmto žadatelům: - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 1050, Vsetín, IČ: zastoupena Mgr. Marií Sítkovou, ředitelkou poradny, 1x týdně každé pondělí od 7:00 do 17:00 hodin na dobu určitou do , - TyfloCentrum Zlín o. p. s., se sídlem Podlesí 5302, Zlín, IČ: zastoupena Martinem Dračkou, ředitelem společnosti, každé první úterý v měsíci od 8:30 do 13:00 hodin na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, se sídlem Smetanova 841, Vsetín, zastoupena JUDr. Rostislavem Lucbauerem, ředitelem OSSZ Vsetín, 1x týdně každou středu od 8:00 do 16:00 hodin s výjimkou letních měsíců července a srpna na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o.. 14

15 36/46 Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 213/102 o výměře 787 m 2 v k. ú. Příluky provizorní napojení průmyslové zóny na silnici I/35 Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 213/102 o výměře 787 m 2 v k. ú. Příluky společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od /47 Žádost společnosti PEAS Production, s. r. o. o výpůjčku pozemku p. č. 140, pozemku p. č. 1116/2 a pozemku p. č. 1117, vše v k. ú. Hrachovec za účelem konání festivalu HRACHOVKA 2008 Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 140 o výměře 1849 m 2, p. č. 1116/2 o výměře 6227 m 2 a části pozemku p. č o výměře m 2, vše v k. ú. Hrachovec společnosti PEAS Production, s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, Brno Medlánky, IČ: za účelem užívání jako stanové městečko pro návštěvníky festivalu HRACHOVKA 2008 ve dnech 25. a za podmínek: - případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady, - na pozemcích bude udržován pořádek, - žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru, - bezpečnost všech zúčastněných bude zajišťovat pořadatelský sbor, - pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou, - žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši ,- Kč, - do pěti dnů po ukončení akce provede žadatel úklid nejen na pronajatých pozemcích, ale i v okruhu 1 km od místa konání, - do pěti dnů po ukončení akce provede Osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o vrácení kauce pořadateli, - v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí, bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce již nebude žadateli vrácena. 36/48 Směna části pozemku p. č. 149 o výměře cca 4,5 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č. 134 o výměře cca 4,5 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx, vše v k. ú. Brňov Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p. č. 149 o výměře cca 4,5 m 2 v k. ú. Brňov. 15

16 36/49 Směna části pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č o výměře cca 161 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město takto: - část pozemku p. č o výměře cca 50 m 2 panu xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2, - část pozemku p. č o výměře cca 111 m 2 paní xxx xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/50 Žádost Zlínského kraje o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 201 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na bezúplatný převod části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 201 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 11/54 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1111/1 o výměře 2005 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle GPL č /2008 z Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: s podmínkou vybudování výjezdového pracoviště zdravotnické záchranné služby ve Valašském Meziříčí Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací a s podmínkou vyplývající z bodu 1 usnesení č. Z 38/03 ze dne /51 Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 110/8 o výměře 398 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 110/8 o výměře 398 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 16

17 Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 36/52 Žádost pana xxx xxx a pana xxx xxx o snížení ceny pozemků p. č. 724/5, p. č. 766/5 a p. č. 784/7 o celkové výměře 1369 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 5/37 ze dne , a to takto: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků p. č. 724/5, p. č. 766/5, p. č. 784/7 o celkové výměře 1369 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od pana xxx xxx podíl 2/10, od pana xxx xxx podíl 2/10, od paní xxx xxx podíl 2/5 a od pana xxx xxx podíl 1/5 za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/53 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů ul. Žerotínova Valašské Meziříčí, její opravy a údržby na pozemcích města p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město právo umístění a provozování MS NTL plynovodů, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. 17

18 36/54 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 154, p. č. 194/15, p. č. 172, p. č. 335 a p. č. 194/18, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů na ul. Sokolská Valašské Meziříčí, její opravy a údržby na pozemcích města p. č. 154, p. č. 194/15, p. č. 172, p. č. 335 a p. č. 194/18, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů na ul. Sokolská Valašské Meziříčí. 36/55 Dohoda o souhlasu se stavbou a o vstupu na pozemek města p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí město pro výměnu HUP a provedení propojení nového HUP se stávajícím odběrným plynovým zařízením Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu umístění přeložky části odběrového plynového zařízení včetně plynovodní přípojky: vymístění HUP z výklenku v obvodovém zdivu objektu do skříně v hranici pozemku v oplocení a propojení nového HUP se stávajícím odběrovým plynovým zařízením v objektu na ul. Sokolská na pozemku města p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem pozemku a společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 36/56 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN, její opravy a údržby na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé právo umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN, její údržby 18

19 a opravy. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. 36/57 Uzavření dohody o souhlasu se stavbou a o vstupu na pozemky města p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro loděnici Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro loděnici na pozemcích města p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem pozemků a Tělovýchovnou jednotou Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Kouty 37, Valašské Meziříčí, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. 36/58 Žádost společnosti C. B. G. Impex s. r. o. o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p. č. 1836/62 ve prospěch pozemku p. č. 1836/63, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p. č. 1836/62 v k. ú. Valašské Meziříčí město ve prospěch pozemku p. č. 1836/63 v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene a společností C. B. G. IMPEX s. r. o., se sídlem Podhoří 27/514, Valašské Meziříčí, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 19

20 36/59 Souhlas vlastníka energetického zařízení kotelny v areálu nemocnice Valašské Meziříčí s jeho užíváním a provozováním Rada města uděluje souhlas vlastníka energetického zařízení kotelny v areálu nemocnice Valašské Meziříčí s jeho použitím k účelům vymezeným energetickým zákonem od do pro společnost ENIGEN, s. r. o., se sídlem Na Obvodu 1098/41, Ostrava Vítkovice, IČ: za stanovených podmínek a výši podnájemného ,- Kč/rok a pověřuje místostarostku města Mgr. Dagmar Lacinovou dalším jednáním se společností ENIGEN, s. r. o.. 36/60 Převod movitého majetku v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí do majetku Města Valašské Meziříčí 1. Rada města souhlasí s bezúplatným převodem movitých věcí dle předloženého seznamu v budově čp. 638 ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49, Valašské Meziříčí, IČ: do majetku Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města schvaluje úplatný převod movitých věcí za celkovou cenu ,- Kč dle předloženého seznamu v budově čp. 638 ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49, Valašské Meziříčí, IČ: do majetku Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: /61 Nezastavěné pozemky (proluky) v k. ú. Krásno nad Bečvou a v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města bere na vědomí informaci o nezastavěných pozemcích v k. ú. Krásno nad Bečvou a v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 20

21 36/62 Žádost manželů xxx a xxx xxx o schválení prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 do u pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 do u pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx. 36/63 Návrh na zařazení neinvestičního projektu ValMezEdNet pro základní školy zřizované Městem Valašské Meziříčí do Akčního plánu města na rok 2008 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozšíření Akčního plánu města na rok 2008 o neinvestiční projekt ValMezEdNet dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/64 Regulační plán pro lokalitu ul. Vrbenská ve Valašském Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zpracování regulačního plánu lokality ul. Vrbenská ve Valašském Meziříčí (pouze na pozemcích ve vlastnictví města) dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/65 Schválení zadání změny č. 73 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zadání změny č. 73 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 21

22 36/66 Změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí nové žádosti 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 2/07, 4/07, 6/07, 8/08, 12/08, 15/08, 16/08, 18/08, 21/08 do změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu: - Žádost č. 2/07: xxx xxx parcela č v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy rekreační zástavby v urbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 4/07: xxx xxx parcely č. 692, 691/2, vše v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 6/07: xxx a xxx xxx xxx parcela č. 1116/25 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy doprovodné a ochranné zeleně v neurbanizované území, na plochu veřejné zeleně pro stavbu rybníka. - Žádost č. 8/08: xxx xxx MONTÁŽE, Mikoláše Alše 30, Valašské Meziříčí, IČ: parcely č. 2801/1, 2801, 2802/4, 2778, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy průmyslu a skladů v urbanizované území, na plochu občanského vybavení a plochu sportu pro stavbu hotelu a víceúčelové sportovní haly. - Žádost č. 12/08: xxx xxx a xxx xxx xxx, pan xxx xxx a pan xxx xxx parcely č. 2480/83, 2480/125, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy pro veřejně prospěšnou stavbu mateřské školky na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinných domů. - Žádost č. 15/08: xxx xxx xxx parcely (dle předloženého návrhu) v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů a plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinných domů. - Žádost č. 16/08: VAST TERCIA, spol. s r. o., Husova 29, Valašské Meziříčí, IČ: parcely č. 2860/97, 2860/98, 2860/99, 2860/106, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy obchodně podnikatelského a výstavního areálu na plochu těžby nerostných surovin. - Žádost č. 18/08: xxx xxx parcely č. 803/1, 820/1, vše v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy luk a pastvin, na plochu obytné zástavby pro stavbu dvou rodinných domů. - Žádost č. 21/08: xxx xxx parcela č. 470/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy občanské vybavenosti, na plochu obytné zástavby pro přístavbu k rodinnému domu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 3/07, 5/07, 9/08, 10/08, 14/08, 17/08, 19/08, 23/08, 24/08 do nového územního plánu dle předloženého návrhu: - Žádost č. 3/07: xxx xxx parcela č. 263/2 v k. ú. Bynina. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu dvou rodinných domů. 22

23 - Žádost č. 5/07: xxx a xxx xxx parcely č. 227, 126/5, vše v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 9/08: xxx xxx parcela č. 1116/14 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy doprovodné a ochranné zeleně v urbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 10/08: xxx xxx parcely č. 1673/4, 1673/3, vše v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby. Na parcele je postaveno víceúčelové hospodářské stavení. - Žádost č. 14/08: xxx xxx xxx část parcel č. 1110/22, 1110/15, vše v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu výrobních služeb (integrované funkce výrobní služby a občanská vybavenost). - Žádost č. 17/08: xxx xxx parcela č. 1110/18 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu výrobních služeb (integrované funkce výrobní služby a občanská vybavenost). - Žádost č. 19/08: xxx a xxx xxx parcela č. 388/1 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 23/08: xxx a xxx xxx parcela č. 299/23 v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 24/08: xxx xxx parcely č. 126/1, 126/2, 124, vše v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu tří rodinných domů. 3. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 7/07, 11/08, 13/08, 20/08, 22/08 do změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu: - Žádost č. 7/07: xxx xxx parcela č. 27/2 v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 11/08: Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., Kouty 37, Valašské Meziříčí, IČ: část parcely č. 273/5 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu sportu pro stavbu dočasného skladu lodí pro oddíl kanoistiky, včetně příslušného technického vybavení, komunikace a parkoviště. - Žádost č. 13/08: xxx xxx parcela č. 483/3 v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby pro stavbu hospodářské budovy. - Žádost č. 20/08: xxx xxx parcela č. 1091/6 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 22/08: xxx a xxx xxx parcela č. 299/23 v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. 23

24 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit částečnou úhradu nákladů na pořízení ÚPD k jednotlivým žádostem o změnu územního plánu žadateli, a to dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/67 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 na základě použití finančních prostředků získaných z provozu Czech Point Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o finanční částku 40 tisíc Kč získaných z provozu Czech Point, a to následovně: - v příjmové části v daňových příjmech na položce 1361 Správní poplatky, - ve výdajové části na orj. 8, oddílu ( ) 1361, položce 5169, org Služby výpisy z KN, s navýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 40 tisíc Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/68 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu změny zatřídění a názvů v rozpočtové skladbě u orj. 3 OŠKS Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v členění platné rozpočtové skladby takto: - u orj. 3, oddílu ( ) 3412, položky 6121, org. 365 Zimní stadion chlazení a klimatizace se mění na orj. 3, oddíl ( ) 3412, položku 6202, org. 365 Vklad do společnosti ST SERVIS, s. r. o. (Zimní stadion adsorpční jednotka), - u orj. 3, oddílu ( ) 6171, položky 5329, org Příspěvek mikroregionu Vsetínsko se mění na orj. 3, oddíl ( ) 6409, položku 5329, org Příspěvek mikroregionu Vsetínsko. Bc. Studeník, MSc. 36/69 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu realizace zápočtu mezi Městem Valašské Meziříčí a společností TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r. o. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu realizace zápočtu mezi Městem Valašské 24

25 Meziříčí a společností TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r. o. o finanční částku ,- Kč, a to následovně: - v příjmové části v nedaňových příjmech u oddílu ( ) 3412 na položce 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí tenisová hala, - ve výdajové části na orj. 7, oddílu ( ) 3412, položce 5171, org. 920 Opravy a údržba tenisové haly, s navýšením závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje o ,- Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/70 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 6 OKS Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v celkové výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Místní komunikace opravy, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Dopravní značky opravy. Bc. Studeník, MSc. 36/71 Rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 8 OF 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,75 Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 8, oddíl ( ) 3745, položku 6202, org Navýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o., se snížením závazného ukazatele orj. 8 OF běžné výdaje o ,75 Kč. 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 8, oddíl ( ) 2310, položku 5363, org Sankce za porušení předpisů. Bc. Studeník, MSc. 25

26 36/72 Žádost Občanského sdružení Valašské Athény o bezúročnou půjčku ve výši 100 tisíc Kč na vydání knihy starých pohlednic města 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúročnou půjčku Občanskému sdružení Valašské Athény, se sídlem Kraiczova 1039, Valašské Meziříčí, IČ: na vydání knihy starých pohlednic a fotografií města se splatností do ve výši 50 tisíc Kč, která bude v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 zaúčtována následovně: - v příjmové části ve třídě 8 Financování na položce 8113 Vrácení půjčky od o. s. Valašské Athény, - ve výdajové části na orj. 8, oddíl ( ) 3316, položku 5622, org Půjčka o. s. Valašské Athény, s navýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 50 tisíc Kč. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši 50 tisíc Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 3, oddíl ( ) 2143, položku 5169, org Propagační předměty, s navýšením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o 50 tisíc Kč a snížením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 50 tisíc Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/73 Návrh Českého svazu ochránců přírody Severomoravského regionálního sdružení na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území Bučina Brdo v k. ú. Brňov Rada města doporučuje Českému svazu ochránců přírody Severomoravského regionálního sdružení, se sídlem U Rajky 15, Valašské Meziříčí, IČ: projednat návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území Bučina Brdo s Osadním výborem Brňov. Ing. Frydrych 36/74 Koncepce rozvoje kultury ve Valašském Meziříčí na léta (2025) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje kultury ve Valašském Meziříčí na léta (2025) dle upraveného materiálu a přijatých opatření. T: Ihned Zodp.: Mgr. Pernický 26

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 13. června 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více