Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace"

Transkript

1 Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje vyřazení a způsob likvidace majetku města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu likvidační komise s tím, že položka č. 5 návrhu č. 12/2008 (mobilní telefon N70, inv. č ) nebude z majetku města Valašské Meziříčí vyřazena. 36/02 Žádost o podporu malého rozsahu v sociálně zdravotní oblasti Rada města schvaluje přidělení podpory malého rozsahu v sociálně zdravotní oblasti takto: Žadatel Účel použití Příspěvek v Kč Český červený kříž, místní skupina Valašské Meziříčí Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace 5.000,- Výplata bude provedena v hotovosti na pokladně Městského úřadu Valašské Meziříčí do rukou předsedkyně Českého červeného kříže, místní skupiny Valašské Meziříčí paní Marie Jánkové. Bc. Ptáčková 36/03 Provoz a rozvoj metropolitní sítě ve Valašské Meziříčí Rada města bere na vědomí materiál Provoz a rozvoj metropolitní sítě ve Valašském Meziříčí předložený Oddělením vnitřního informačního systému MěÚ a pověřuje vedoucího Oddělení vnitřního informačního systému MěÚ Ing. Tomáše Plška, tajemníka MěÚ Ing. Josefa Matochu a pana Vlastislava Navrátila jednáním se společností GTS NOVERA a. s.. Ing. Plšek 1

2 36/04 Žádost o navýšení rozpočtu městské policie na nákup radiostanic 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městské policie na rok 2008 o částku 120 tisíc Kč za účelem nákupu radiostanic. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši 120 tisíc Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5137, org Drobný hmotný majetek do 40 tisíc, se snížením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 120 tisíc Kč a zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP běžné výdaje o 120 tisíc Kč. T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.:Ing. Camfrla Zodp 2.:Ing. Matocha Bc. Studeník, MSc. 36/05 Revokace usnesení č. 34/06 ze dne Přidělení bytu Rada města revokuje část svého usnesení č. 34/06 ze dne , a to tak, že ruší přidělení nájemního bytu na dobu určitou dvou let těmto žadatelům: xxx xxx na ul. Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, xxx xxx na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí. 36/06 Revokace části usnesení č. Z 14/06 ze dne Prodej bytu třetím osobám Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat část svého usnesení č. Z 14/06 ze dne , a to tak, že ruší prodej bytu na ul. Smetanova ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx dle předloženého návrhu. 36/07 Prodloužení nájemních smluv v městských bytech Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě se zapracováním rozhodčí doložky paní xxx xxx dle bodu č. 1 přílohy č. 1. 2

3 36/08 Odvolání proti usnesení č. 33/42 ze dne Prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě na dobu neurčitou Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městském bytě se zapracováním rozhodčí doložky paní xxx xxx dle bodu č. 2 přílohy č /09 Žádost společnosti INZEP CENTRUM, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 166/1 o výměře 2187 m 2 v k. ú. Bynina Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 166/1 o výměře 2187 m 2 v k. ú. Bynina. 36/10 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 424/7 o výměře 337 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 424/7 o výměře 337 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou. 36/11 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 762/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Křivé Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 762/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Křivé. 36/12 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 218 o výměře 35 m 2 v k. ú. Velká Lhota Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 218 o výměře 35 m 2 v k. ú. Velká Lhota. 3

4 36/13 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 575/28 o výměře 363 m 2 v k. ú. Bynina Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 575/28 o výměře 363 m 2 v k. ú. Bynina manželům xxx a xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/14 Prodej pozemku p. č o výměře 399 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č o výměře cca 360 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli ZEKOM slévárna s. r. o., se sídlem Na Mlynářce 140, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 900,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/15 Revokace usnesení č. Z 9/60 ze dne na prodej pozemku č p. č. 1553/7 o výměře 742 m 2 a pozemku č p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 9/60 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: 3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č p. č. 1553/7 o výměře 742 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadateli panu xxx xxx za cenu 810,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadateli xxx xxx xxx za cenu 702,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 4

5 36/16 Prodej pozemku č p. č. 1553/12 o výměře 938 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku č p. č. 1553/12 o výměře 938 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město žadatelce paní xxx xxx za cenu 1.340,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx dle předloženého návrhu. 36/17 Žádost pana xxx xxx a xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 426/4 o výměře 1280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli xxx xxx xxx za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 1240 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou žadateli panu xxx xxx za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/18 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. st. 1473/11 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. st. 1473/12 o výměře 9 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 1473/11 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. st. 1473/12 o výměře 9 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx za cenu 230,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/19 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 790/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 790/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 130,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 5

6 36/20 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 737/2 o výměře 305 m 2, pozemku p. č. 737/3 o výměře 66 m 2, pozemku p. č. 739/1 o výměře 208 m 2 a pozemku p. č. 739/2 o výměře 76 m 2, vše v k. ú. Krhová Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 737/2 o výměře cca 100 m 2, pozemku p. č. 737/3 o výměře 66 m 2, pozemku p. č. 739/1 o výměře 208 m 2 a pozemku p. č. 739/2 o výměře 76 m 2, vše v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 190,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/21 Revokace usnesení č. Z 42/42 ze dne a usnesení č. Z 14/44 ze dne o prodeji pozemků v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 42/42 ze dne a usnesení č. Z 14/44 ze dne , a to tak, že se původní texty usnesení ruší a nahrazují se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1836/33 - díl a o výměře 1069 m 2, části pozemku p. č. 1836/1 - díl e o výměře 109 m 2, části pozemku p. č. 1836/57 - díl d o výměře 49 m 2, části pozemku p. č díl c o výměře cca 10 m 2, části pozemku p. č díl b o výměře cca 100 m 2 dle GPL č /2007 a ideální ½ pozemků p. č o výměře 653 m 2 a p. č o výměře 502 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 310,- Kč/m 2 společnosti PRELAX spol. s r. o., se sídlem Za Mlýnem 2/602, Přerov, IČ: za podmínek: - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele. 36/22 Žádost pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 423/16 o výměře 30 m 2 v k. ú. Bynina Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 423/16 o výměře 30 m 2 v k. ú. Bynina. 6

7 36/23 Žádost manželů xxx a xxx xxx o pronájem části pozemku p. č o výměře cca 756 m 2 v k.ú. Valašské Meziříčí - město Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č o výměře cca 756 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 36/24 Pronájem pozemku p. č. 679/1 o výměře 342 m 2 a pozemku p. č. 680/1 o výměře 962 m 2, vše v k. ú. Křivé Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 679/1 o výměře 342 m 2 a pozemku p. č. 680/1 o výměře 962 m 2, vše v k. ú. Křivé. 36/25 Pronájem volných nebytových prostor v budovách města Valašské Meziříčí - Křižná čp. 250, Penzion J. K. Tyla čp. 418, administrativní budova na ul. Zašovská čp. 784, Náměstí čp. 109 (U Zvonu), Hrachovec čp. 200 (bývalý kulturní dům) 1. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 208 kancelář č. 4 19,70 m kancelář č. 5 27,80 m kancelář č. 6 19,52 m ostatní prostory 18,71 m WC 6,8 m pr. místnost 15,46 m chodba + WC 5,56 m 2 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Penzionu J. K. Tyla čp. 418 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 11 garáž 22,75 m 2 14 garáž 22,75 m 2 22 kancelář 18,76 m 2 3. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu administrativní budovy na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 4 kancelář 21,50 m 2 12 kancelář 21,50 m 2 S 301 místnost 5,00 m 2 S 502 místnost 5,00 m kancelář 21,50 m 2 7

8 4. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor (volných od září 2008) v objektu čp. 109 na Náměstí ve Valašském Meziříčí takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 1. NP restaurace a př. 206,47 m 2 2. NP kancelář 26,23 m 2 kancelář 34,77 m 2 kancelář 14,5 m 2 chodba 8,06 m 2 2x WC 3,66 m 2 chodba 3,68 m 2 kancelář 25,2 m 2 kancelář 28 m 2 kancelář 28 m 2 sklad 9,2 m 2 sklad 7 m 2 chodba 30,4 m 2 schodiště 16,2 m 2 5. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 200 v Hrachovci (bývalý kulturní dům) takto: Číslo Druh místnosti Pronajímaná plocha 1. NP 1 chodba 59,06 m 2 2 kuchyňka 16,17 m 2 3 kabinet 14,06 m 2 4 kabinet 10,14 m 2 5 respirium 35,53 m 2 6 chodba 9,36 m 2 7, 8, 9, 10 4x WC 20,59 m 2 11 učebna 50,81 m 2 12 učebna 43,10 m 2 13 ředitelna 16,33 m 2 14 učebna 51,13 m 2 36/26 Žádost paní xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům paní xxx xxx za cenu 0,10 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 8

9 36/27 Žádost společnosti COK FARM, s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 697 o výměře m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 697 o výměře m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům společnosti COK FARM, s. r. o., se sídlem Mikulůvka čp. 148, , IČ: za cenu 200,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou. 36/28 Žádost pana xxx xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 790/1 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 790/1 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová k zemědělským účelům panu xxx xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 36/29 Žádost paní xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 725 o výměře 55 m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 725 o výměře 55 m 2 v k. ú. Křivé k zemědělským účelům paní xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 36/30 Žádost pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 193 o výměře 50 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město k zemědělským účelům panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 9

10 36/31 Žádost společnosti MORAVA OKNO s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 1836/1 o výměře 80 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1836/1 o výměře 80 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město společnosti MORAVA OKNO s. r. o., se sídlem Poličná 346, Valašské Meziříčí, IČ: za účelem užívání jako skladovací plocha společnosti na dobu určitou od do za cenu 50,- Kč/m 2 /rok. 36/32 Žádost společnosti AGROTECH, spol. s r. o. o pronájem části pozemku p. č. 382/2 výměře m 2 v k. ú. Poličná k zemědělským účelům Rada města schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy uzavřené dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností AGROTECH, spol. s r. o., se sídlem Poličná 462, Valašské Meziříčí, IČ: na dobu neurčitou. V případě zahájení prodeje pozemku pro výstavbu rodinných domů je stanovena tříměsíční výpovědní lhůta. 36/33 Žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření nájemní smlouvy na akci Silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, II. etapa Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 170/165 (PK 102/2) o výměře 51 m 2 v k. ú. Mštěnovice společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ: za cenu 7,- Kč/m 2 na dobu určitou jednoho roku. 36/34 Žádost pana xxx xxx a pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 257 m 2 v k. ú. Krhová 1. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 257 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 842 o výměře 65 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční 10

11 výpovědní lhůtou za účelem užívání jako příjezdová cesta k rodinnému domu čp. 475 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 36/35 Žádost společnosti SIMPOL, spol. s r. o. o úpravu Nájemní smlouvy ze dne Rada města schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností SIMPOL, spol. s r. o., se sídlem Podlesí čp. 522, Valašské Meziříčí, IČ: formou dodatku, a to takto: - změna výměry u pozemku p. č. 1281/6 o výměře 2557 m 2 v k. ú. Krhová na výměru 2457 m 2, - ukončení nájmu na pozemky p. č. 2133/28 o výměře 1042 m 2, p. č. 2133/30 o výměře 6017 m 2, p. č. 2133/31 o výměře 357 m 2 a p. č. 2067/2 o výměře 2303 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, - změna z pozemku p. č o výměře m 2 v k. ú. Křivé na pozemek p. č. 1381/1 o výměře 8137 m 2. 36/36 Žádost pana xxx xxx o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 289/2 o výměře 50 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx na část pozemku p. č. 289/2 o výměře 50 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dohodou ke dni /37 Pronájem nebytových prostor bistra a movitých věcí v objektu rekreačního zařízení na Bystřičce ležícího na pozemku p. č. st. 395 v k. ú. Bystřička I Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor bistra a movitých věcí v objektu rekreačního zařízení na Bystřičce v budově č. e. 234 ležící na pozemku p. č. st. 395 v k. ú. Bystřička I panu xxx xxx na dobu určitou od do za cenu ,- Kč dle předloženého návrhu. 11

12 36/38 Žádost pana xxx xxx o pronájem prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem bytu o velikosti 3+1 v přízemí objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležícího na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město, a to místností: - č. P03 předsíň o výměře 9,75 m 2, - č. P04 koupelna o výměře 2,5 m 2, - č. P05 WC o výměře 1,35 m 2, - č. P06 spíž o výměře 1,89 m 2, - č. P07 kuchyně o výměře 17,23 m 2, - č. P08 dětský pokoj o výměře 12,46 m 2, - č. P09 ložnice o výměře 12,87 m 2, - č. P010 obývací pokoj o výměře 16,38 m 2 panu xxx xxx za cenu 26,37 Kč/m 2 /měsíc na dobu určitou jednoho roku od dle předloženého návrhu. 36/39 Žádost pana xxx xxx o pronájem prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město, a to místností: - č. S22 cvičebna o výměře 68,72 m 2, - č. S59 sklad o výměře 10,18 m 2, - č. S60 zádveří o výměře 6,04 m 2, - č. S57 chodbička o výměře 5,68 m 2, - č. S23 sklad o výměře 46,19 m 2 panu xxx xxx za cenu 200,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 36/40 Žádost Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Valašské Meziříčí o revokaci usnesení č. 33/76 ze dne na pronájem nebytových prostor v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města revokuje své usnesení č. 33/76 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. S17 cvičebna o výměře 37,59 m 2 v objektu čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí ležícím 12

13 na pozemku p. č. 143 v k. ú. Valašské Meziříčí město Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Valašské Meziříčí, se sídlem Smetanova 647/33, Valašské Meziříčí,, IČ: za cenu 1,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 36/41 Žádost pana Tomáše Lindnera a pana Jaroslava Vozáka o pronájem nebytových prostor č. 209 o výměře 29,74 m 2 a WC o výměře 2,18 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor č. 209 o výměře 29,74 m 2 a WC o výměře 2,18 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí panu Tomáši Lindnerovi, podnikajícímu pod jménem Tomáš Lindner Kamenictví, místo podnikání Juřinka 11, Valašské Meziříčí, IČ: a panu Jaroslavu Vozákovi, podnikajícímu pod jménem Jaroslav Vozák, místo podnikání Choryně 200, , IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 36/42 Žádost Občanské poradny při občanském sdružení POD KŘÍDLY o pronájem nebytových prostor č. 201 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor č. 201 o výměře 21,50 m 2 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Občanské poradně při občanském sdružení POD KŘÍDLY, se sídlem Družstevní 228, Valašské Meziříčí, IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od /43 Žádost pana Quang Dao Hong a obchodní společnosti NAWEI, s. r. o. o pronájem nebytových prostor (bývalé prodejny potravin) o výměře 822,23 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 822,23 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí v k. ú. Krásno nad Bečvou panu Quang Dao Hong, podnikajícímu pod jménem Quang Dao Hong, místo podnikání 13

14 Bezručova 422/24, Nový Jičín, IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 36/44 Žádost o souhlas uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Miroslavou Malíkovou a paní Jiřinou Novou na část nebytových prostor prodejny o výměře 16,25 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Miroslavou Malíkovou, podnikající pod jménem Miroslava Malíková PRIMA, místo podnikání Křižná 250, Valašské Meziříčí, IČ: a paní Jiřinou Novou, podnikající pod jménem Jiřina Nová, místo podnikání Havlíčkova 1170, Valašské Meziříčí na část nebytových prostor prodejny o výměře 16,25 m 2 v objektu Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí. 36/45 Revokace usnesení č. 82/44 ze dne na výpůjčku kanceláře č. 810 v administrativní budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 82/44 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje výpůjčku kanceláře č. 810 v budově na ul. Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí těmto žadatelům: - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 1050, Vsetín, IČ: zastoupena Mgr. Marií Sítkovou, ředitelkou poradny, 1x týdně každé pondělí od 7:00 do 17:00 hodin na dobu určitou do , - TyfloCentrum Zlín o. p. s., se sídlem Podlesí 5302, Zlín, IČ: zastoupena Martinem Dračkou, ředitelem společnosti, každé první úterý v měsíci od 8:30 do 13:00 hodin na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, se sídlem Smetanova 841, Vsetín, zastoupena JUDr. Rostislavem Lucbauerem, ředitelem OSSZ Vsetín, 1x týdně každou středu od 8:00 do 16:00 hodin s výjimkou letních měsíců července a srpna na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o.. 14

15 36/46 Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 213/102 o výměře 787 m 2 v k. ú. Příluky provizorní napojení průmyslové zóny na silnici I/35 Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 213/102 o výměře 787 m 2 v k. ú. Příluky společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od /47 Žádost společnosti PEAS Production, s. r. o. o výpůjčku pozemku p. č. 140, pozemku p. č. 1116/2 a pozemku p. č. 1117, vše v k. ú. Hrachovec za účelem konání festivalu HRACHOVKA 2008 Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 140 o výměře 1849 m 2, p. č. 1116/2 o výměře 6227 m 2 a části pozemku p. č o výměře m 2, vše v k. ú. Hrachovec společnosti PEAS Production, s. r. o., se sídlem Hudcova 533/78c, Brno Medlánky, IČ: za účelem užívání jako stanové městečko pro návštěvníky festivalu HRACHOVKA 2008 ve dnech 25. a za podmínek: - případné posečení pozemků provede žadatel na vlastní náklady, - na pozemcích bude udržován pořádek, - žadatel je povinen zajistit mobilní WC v pronajatém prostoru, - bezpečnost všech zúčastněných bude zajišťovat pořadatelský sbor, - pozemky určené k výpůjčce jsou uvedeny v katastrální mapě, která je přílohou, - žadatel složí na pokladnu MěÚ před začátkem akce kauci ve výši ,- Kč, - do pěti dnů po ukončení akce provede žadatel úklid nejen na pronajatých pozemcích, ale i v okruhu 1 km od místa konání, - do pěti dnů po ukončení akce provede Osadní výbor Hrachovec kontrolu úklidu místa akce a rozhodne o vrácení kauce pořadateli, - v případě, že nebude žadatelem řádně proveden úklid pozemků a jeho okolí, bude toto zajištěno Městem Valašské Meziříčí a kauce již nebude žadateli vrácena. 36/48 Směna části pozemku p. č. 149 o výměře cca 4,5 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č. 134 o výměře cca 4,5 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx, vše v k. ú. Brňov Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p. č. 149 o výměře cca 4,5 m 2 v k. ú. Brňov. 15

16 36/49 Směna části pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č o výměře cca 161 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město takto: - část pozemku p. č o výměře cca 50 m 2 panu xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2, - část pozemku p. č o výměře cca 111 m 2 paní xxx xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL. 36/50 Žádost Zlínského kraje o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 201 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na bezúplatný převod části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 201 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 11/54 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1111/1 o výměře 2005 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle GPL č /2008 z Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: s podmínkou vybudování výjezdového pracoviště zdravotnické záchranné služby ve Valašském Meziříčí Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací a s podmínkou vyplývající z bodu 1 usnesení č. Z 38/03 ze dne /51 Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 110/8 o výměře 398 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 110/8 o výměře 398 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 16

17 Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 36/52 Žádost pana xxx xxx a pana xxx xxx o snížení ceny pozemků p. č. 724/5, p. č. 766/5 a p. č. 784/7 o celkové výměře 1369 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 5/37 ze dne , a to takto: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků p. č. 724/5, p. č. 766/5, p. č. 784/7 o celkové výměře 1369 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od pana xxx xxx podíl 2/10, od pana xxx xxx podíl 2/10, od paní xxx xxx podíl 2/5 a od pana xxx xxx podíl 1/5 za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 36/53 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů ul. Žerotínova Valašské Meziříčí, její opravy a údržby na pozemcích města p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 1969, p. č. 2029, p. č. 2028, p. č. 2094/1, p. č. 2903, p. č. 2871/1, p. č. 2868/5, p. č. 2095/9, p. č. 2094/3 a p. č. 2870, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město právo umístění a provozování MS NTL plynovodů, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. 17

18 36/54 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 154, p. č. 194/15, p. č. 172, p. č. 335 a p. č. 194/18, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů na ul. Sokolská Valašské Meziříčí, její opravy a údržby na pozemcích města p. č. 154, p. č. 194/15, p. č. 172, p. č. 335 a p. č. 194/18, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce MS NTL plynovodů na ul. Sokolská Valašské Meziříčí. 36/55 Dohoda o souhlasu se stavbou a o vstupu na pozemek města p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí město pro výměnu HUP a provedení propojení nového HUP se stávajícím odběrným plynovým zařízením Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu umístění přeložky části odběrového plynového zařízení včetně plynovodní přípojky: vymístění HUP z výklenku v obvodovém zdivu objektu do skříně v hranici pozemku v oplocení a propojení nového HUP se stávajícím odběrovým plynovým zařízením v objektu na ul. Sokolská na pozemku města p. č. 172 v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem pozemku a společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 36/56 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN, její opravy a údržby na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 491 v k. ú. Křivé právo umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN, její údržby 18

19 a opravy. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. 36/57 Uzavření dohody o souhlasu se stavbou a o vstupu na pozemky města p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro loděnici Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro loděnici na pozemcích města p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem pozemků a Tělovýchovnou jednotou Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Kouty 37, Valašské Meziříčí, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 960/1, p. č. 273/5, p. č. 275/1 a p. č. 275/3, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. 36/58 Žádost společnosti C. B. G. Impex s. r. o. o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p. č. 1836/62 ve prospěch pozemku p. č. 1836/63, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p. č. 1836/62 v k. ú. Valašské Meziříčí město ve prospěch pozemku p. č. 1836/63 v k. ú. Valašské Meziříčí město mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene a společností C. B. G. IMPEX s. r. o., se sídlem Podhoří 27/514, Valašské Meziříčí, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 19

20 36/59 Souhlas vlastníka energetického zařízení kotelny v areálu nemocnice Valašské Meziříčí s jeho užíváním a provozováním Rada města uděluje souhlas vlastníka energetického zařízení kotelny v areálu nemocnice Valašské Meziříčí s jeho použitím k účelům vymezeným energetickým zákonem od do pro společnost ENIGEN, s. r. o., se sídlem Na Obvodu 1098/41, Ostrava Vítkovice, IČ: za stanovených podmínek a výši podnájemného ,- Kč/rok a pověřuje místostarostku města Mgr. Dagmar Lacinovou dalším jednáním se společností ENIGEN, s. r. o.. 36/60 Převod movitého majetku v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí do majetku Města Valašské Meziříčí 1. Rada města souhlasí s bezúplatným převodem movitých věcí dle předloženého seznamu v budově čp. 638 ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49, Valašské Meziříčí, IČ: do majetku Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Rada města schvaluje úplatný převod movitých věcí za celkovou cenu ,- Kč dle předloženého seznamu v budově čp. 638 ve Valašském Meziříčí z majetku Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 239/49, Valašské Meziříčí, IČ: do majetku Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: /61 Nezastavěné pozemky (proluky) v k. ú. Krásno nad Bečvou a v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města bere na vědomí informaci o nezastavěných pozemcích v k. ú. Krásno nad Bečvou a v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 20

21 36/62 Žádost manželů xxx a xxx xxx o schválení prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 do u pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město v lokalitě Stínadla II 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 do u pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku č. 05 pozemek p. č. 1553/8 o výměře 775 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx. 36/63 Návrh na zařazení neinvestičního projektu ValMezEdNet pro základní školy zřizované Městem Valašské Meziříčí do Akčního plánu města na rok 2008 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozšíření Akčního plánu města na rok 2008 o neinvestiční projekt ValMezEdNet dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/64 Regulační plán pro lokalitu ul. Vrbenská ve Valašském Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zpracování regulačního plánu lokality ul. Vrbenská ve Valašském Meziříčí (pouze na pozemcích ve vlastnictví města) dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/65 Schválení zadání změny č. 73 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zadání změny č. 73 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 21

22 36/66 Změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí nové žádosti 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 2/07, 4/07, 6/07, 8/08, 12/08, 15/08, 16/08, 18/08, 21/08 do změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu: - Žádost č. 2/07: xxx xxx parcela č v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy rekreační zástavby v urbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 4/07: xxx xxx parcely č. 692, 691/2, vše v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 6/07: xxx a xxx xxx xxx parcela č. 1116/25 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy doprovodné a ochranné zeleně v neurbanizované území, na plochu veřejné zeleně pro stavbu rybníka. - Žádost č. 8/08: xxx xxx MONTÁŽE, Mikoláše Alše 30, Valašské Meziříčí, IČ: parcely č. 2801/1, 2801, 2802/4, 2778, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy průmyslu a skladů v urbanizované území, na plochu občanského vybavení a plochu sportu pro stavbu hotelu a víceúčelové sportovní haly. - Žádost č. 12/08: xxx xxx a xxx xxx xxx, pan xxx xxx a pan xxx xxx parcely č. 2480/83, 2480/125, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy pro veřejně prospěšnou stavbu mateřské školky na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinných domů. - Žádost č. 15/08: xxx xxx xxx parcely (dle předloženého návrhu) v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů a plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinných domů. - Žádost č. 16/08: VAST TERCIA, spol. s r. o., Husova 29, Valašské Meziříčí, IČ: parcely č. 2860/97, 2860/98, 2860/99, 2860/106, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy obchodně podnikatelského a výstavního areálu na plochu těžby nerostných surovin. - Žádost č. 18/08: xxx xxx parcely č. 803/1, 820/1, vše v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy luk a pastvin, na plochu obytné zástavby pro stavbu dvou rodinných domů. - Žádost č. 21/08: xxx xxx parcela č. 470/4 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy občanské vybavenosti, na plochu obytné zástavby pro přístavbu k rodinnému domu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 3/07, 5/07, 9/08, 10/08, 14/08, 17/08, 19/08, 23/08, 24/08 do nového územního plánu dle předloženého návrhu: - Žádost č. 3/07: xxx xxx parcela č. 263/2 v k. ú. Bynina. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu dvou rodinných domů. 22

23 - Žádost č. 5/07: xxx a xxx xxx parcely č. 227, 126/5, vše v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 9/08: xxx xxx parcela č. 1116/14 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy doprovodné a ochranné zeleně v urbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 10/08: xxx xxx parcely č. 1673/4, 1673/3, vše v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby. Na parcele je postaveno víceúčelové hospodářské stavení. - Žádost č. 14/08: xxx xxx xxx část parcel č. 1110/22, 1110/15, vše v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu výrobních služeb (integrované funkce výrobní služby a občanská vybavenost). - Žádost č. 17/08: xxx xxx parcela č. 1110/18 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu výrobních služeb (integrované funkce výrobní služby a občanská vybavenost). - Žádost č. 19/08: xxx a xxx xxx parcela č. 388/1 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 23/08: xxx a xxx xxx parcela č. 299/23 v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 24/08: xxx xxx parcely č. 126/1, 126/2, 124, vše v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy a plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu tří rodinných domů. 3. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), zahrnutí žádostí č. 7/07, 11/08, 13/08, 20/08, 22/08 do změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu: - Žádost č. 7/07: xxx xxx parcela č. 27/2 v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 11/08: Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s., Kouty 37, Valašské Meziříčí, IČ: část parcely č. 273/5 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu sportu pro stavbu dočasného skladu lodí pro oddíl kanoistiky, včetně příslušného technického vybavení, komunikace a parkoviště. - Žádost č. 13/08: xxx xxx parcela č. 483/3 v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby pro stavbu hospodářské budovy. - Žádost č. 20/08: xxx xxx parcela č. 1091/6 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - Žádost č. 22/08: xxx a xxx xxx parcela č. 299/23 v k. ú. Juřinka. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. 23

24 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit částečnou úhradu nákladů na pořízení ÚPD k jednotlivým žádostem o změnu územního plánu žadateli, a to dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 36/67 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 na základě použití finančních prostředků získaných z provozu Czech Point Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o finanční částku 40 tisíc Kč získaných z provozu Czech Point, a to následovně: - v příjmové části v daňových příjmech na položce 1361 Správní poplatky, - ve výdajové části na orj. 8, oddílu ( ) 1361, položce 5169, org Služby výpisy z KN, s navýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 40 tisíc Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/68 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu změny zatřídění a názvů v rozpočtové skladbě u orj. 3 OŠKS Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v členění platné rozpočtové skladby takto: - u orj. 3, oddílu ( ) 3412, položky 6121, org. 365 Zimní stadion chlazení a klimatizace se mění na orj. 3, oddíl ( ) 3412, položku 6202, org. 365 Vklad do společnosti ST SERVIS, s. r. o. (Zimní stadion adsorpční jednotka), - u orj. 3, oddílu ( ) 6171, položky 5329, org Příspěvek mikroregionu Vsetínsko se mění na orj. 3, oddíl ( ) 6409, položku 5329, org Příspěvek mikroregionu Vsetínsko. Bc. Studeník, MSc. 36/69 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu realizace zápočtu mezi Městem Valašské Meziříčí a společností TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r. o. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu realizace zápočtu mezi Městem Valašské 24

25 Meziříčí a společností TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r. o. o finanční částku ,- Kč, a to následovně: - v příjmové části v nedaňových příjmech u oddílu ( ) 3412 na položce 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí tenisová hala, - ve výdajové části na orj. 7, oddílu ( ) 3412, položce 5171, org. 920 Opravy a údržba tenisové haly, s navýšením závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje o ,- Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/70 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 6 OKS Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v celkové výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Místní komunikace opravy, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Dopravní značky opravy. Bc. Studeník, MSc. 36/71 Rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 8 OF 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,75 Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 8, oddíl ( ) 3745, položku 6202, org Navýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o., se snížením závazného ukazatele orj. 8 OF běžné výdaje o ,75 Kč. 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 8, oddíl ( ) 2310, položku 5363, org Sankce za porušení předpisů. Bc. Studeník, MSc. 25

26 36/72 Žádost Občanského sdružení Valašské Athény o bezúročnou půjčku ve výši 100 tisíc Kč na vydání knihy starých pohlednic města 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúročnou půjčku Občanskému sdružení Valašské Athény, se sídlem Kraiczova 1039, Valašské Meziříčí, IČ: na vydání knihy starých pohlednic a fotografií města se splatností do ve výši 50 tisíc Kč, která bude v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 zaúčtována následovně: - v příjmové části ve třídě 8 Financování na položce 8113 Vrácení půjčky od o. s. Valašské Athény, - ve výdajové části na orj. 8, oddíl ( ) 3316, položku 5622, org Půjčka o. s. Valašské Athény, s navýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 50 tisíc Kč. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši 50 tisíc Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 3, oddíl ( ) 2143, položku 5169, org Propagační předměty, s navýšením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o 50 tisíc Kč a snížením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o 50 tisíc Kč. Bc. Studeník, MSc. 36/73 Návrh Českého svazu ochránců přírody Severomoravského regionálního sdružení na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území Bučina Brdo v k. ú. Brňov Rada města doporučuje Českému svazu ochránců přírody Severomoravského regionálního sdružení, se sídlem U Rajky 15, Valašské Meziříčí, IČ: projednat návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území Bučina Brdo s Osadním výborem Brňov. Ing. Frydrych 36/74 Koncepce rozvoje kultury ve Valašském Meziříčí na léta (2025) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje kultury ve Valašském Meziříčí na léta (2025) dle upraveného materiálu a přijatých opatření. T: Ihned Zodp.: Mgr. Pernický 26

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 70/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 30. 6. 2009

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička Usnesení z 16. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. července 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 16/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 31.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová Usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. května 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 63/01 Výkazy obchodních společností jejichž zakladatelem je Město Valašské

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 68. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2009 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 68/01 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky

Více

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 29/01 Udělení věcného daru prvnímu občánkovi města Valašské Meziříčí

Více

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 19/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 11/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 28. 2. 2011

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice)

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) Usnesení z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) 5/01 Výsledek ankety žáků ZŠ Masarykova, Křižná, Žerotínova,

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení ze 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. října 2012 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 43/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 15/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 57/01 Výkazy společnosti ST SERVIS s. r. o. Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp: Mgr. Pernický. T: Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: JUDr. Ivánek Ing.

Usnesení. T: Ihned Zodp: Mgr. Pernický. T: Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Usnesení z 94. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. června 2010 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 94/01 RADIOBUS poptávkový dopravní systém Rada města ukládá zadat zpracování

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Zápis. z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr.

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 26/01 Návrh mimořádné odměny za II. pololetí roku 2007 Ing. Miroslavě

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 94. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 11. července 2014 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 94/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Irena Brouwerová, Mgr. Milan Knápek, Ing. Marek Netolička.

Usnesení. Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Irena Brouwerová, Mgr. Milan Knápek, Ing. Marek Netolička. Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 81/01 Hospodaření obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení. ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 76/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 84/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. Číslo zasedání: 11. Termín zasedání: 10. 12. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 73/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 13 Číslo zasedání: 10. Termín zasedání: 10. 11. 2011 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost paní xxx

Více

Usnesení. z 28. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. září 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 28. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. září 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. září 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 28/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní Mgr.

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 54/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení. z 56. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. listopadu 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 56. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. listopadu 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 56. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 8. listopadu 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 56/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 92. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. června 2014 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 92/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová Usnesení ze 43. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 21. září 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 43/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák Usnesení z 62. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. května 2013 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 62/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více