Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005"

Transkript

1 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: Tel./fax: IČO: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Ve Vrbně pod Pradědem, Bohumila Tomečková ekonomka školy PaedDr. Michaela Hradilová ředitelka školy

2 A) Základní údaje o škole zaměření, obory, organizační struktura, žáci a pracovníci a) Název zařízení: Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: nám. Sv. Michala 12, Vrbno pod Pradědem příspěvková organizace IČ: IZO: b) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: c) Ředitel: PaedDr. Michaela Hradilová Družstevní Vrbno pod Pradědem d) Součásti školy: Gymnázium a Sportovní gymnázium nám. Sv. Michala Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 288 žáků Školní jídelna Žižkova Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 300 jídel Domov mládeže Sklárenská Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 25 žáků e) Datum posledního zařazení do sítě:

3 a) Komentář k základním údajům Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. V prvních dvou letech fungovalo gymnázium ve společné správě se základní školou a výuka probíhala v učebnách na pavilonu ZŠ na ulici Školní. K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté. Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov na nám. Sv. Michala a na ul. Žižkově. Součástí školy se v této souvislosti stala školní jídelna. Od se gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR stalo Sportovním gymnáziem Vrbno pod Pradědem. Svým sportovním zaměřením na lyžování a orientační běh je jediným na Moravě a druhým v rámci celé České republiky. K změnila škola rozhodnutím MŠMT oficiální název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Od je součástí školy domov mládeže v objektu Sklárenská 600, kde jsou ubytování mimovrbenští studenti. Objekt patří v současné době soukromému majiteli. V průběhu školního roku 2002/03 zaznamenala škola další významnou změnu. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyhovělo žádosti města o převzetí zřizovatelské funkce a dle rozhodnutí z se k 1. lednu 2003 stal zřizovatelem školy kraj. b) Zaměření školy Škola se profiluje svým zaměřením na výuku dvou sportovních oborů ve čtyřletém a osmiletém studiu. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. c) Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti: gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/813 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/413 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/820 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandartem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny spotry zcela odlišné. OB a LOB, které jako neolympijské sporty byly ze sportovních gymnázií vyřazeny, jsou v současné době dobíhajícím sportem pro již přijaté studenty. Vzhledem k velké tradici a početné aktivní členské základně OB a LOB v Moravskoslezském kraji jsme učinili kroky pro zachování tohoto oboru. Dne schválila rada kraje náš návrh na financování spotrovců skupiny ob a LOB z rozpočtu kraje. 3

4 d) Organizační struktura Přestože se škola řadí k menším zařízením, je její organizační struktura poněkud složitější. Je to dáno jednak tím, že součastí školy je školní jídelna umístěná ve vedlejší budově a domov mládeže, umístěný v další budově, která navíc není majetkem kraje. Náročné je i začlenění sportovních oborů, jejichž výuka probíhá podle zvláštního režimu, v době mimo výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Každý žák sportovních oborů je ve škole jakoby dvakrát. Jednou absolvuje výuku tak jako studenti oboru všeobecného v rozsahu hodin týdně a poté absolvuje specializovanou sportovní přípravu v rozsahu až 16 hodin týdně. Výuka všeobecných předmětů probíhá 5 dní v týdnu, sportovní trénink probíhá až 7 dní v týdnu. Záleží na tréninkové fázi. Účelová dotace na sport ze strany MŠMT nestačí ani zdaleka na pokrytí všech nákladů souvisejících s výukou sportovních oborů. Ani v oblasti mzdové, ani v provozních výdajích. S ohledem na normativní financování je nutno hlídat počet pracovníků i úvazků, takže u jednotlivých profesí dochází ke kumulaci činností. Rovněž vedení organizace je velmi náročné jak po stránce metodické, tak v oblasti vlastního řízení. Ředitelka školy i statutární zástupkyně se v průběhu týdne věnují řídící práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. Navíc se zúčastňují, případně přímo organizují celou řadu víkendových a prázninových sportovních akcí. Vedoucími pracovníky v organizaci jsou kromě ředitelky školy statutární zástupkyně, ekonomka a vedoucí školní jídelny. ředitelka školy statuární zástupce ICT koordinátor ekonomka vedoucí školní jídelny domov mládeže učitelé školník kuchařky trenéři uklizečky pomocná síla knihovník masér Po stránce metodické jsou učitelé a trenéři podřízeni přímo ředitelce školy, v oblasti evidence pracovní doby, v oblasti BOZP a PO pak statutární zástupkyni. Stejným způsobem jsou podřízeni i sezónní pracovníci zajišťující údržbu vybraných sportovišt a údržbu a opravy sportovních potřeb. a) Počty tříd, žáků, sportovců a ubytovaných k /05 a k /06 Počet tříd /skupin Celkový počet žáků Počet žáků na 1 počet žáků na 1 / sport/ubyt. třídu / skupinu učitele / tren./vych. 2004/ / / / / / / /06 třídy ,63 25,88 15,79 15,56 sport.sk ,00 9,17 9,57 11,70 DM ,43 4

5 Průměrný počet žáků ve třídě od roku 1992 stabilně mírně klesá. Tento fakt je ovlivněn zejména poklesem počtu žáků v nižších ročnících gymnázia, což je dáno negativním vývojem populace ve spádové oblasti. Ve vyšších ročnících, kdy přijímáme žáky z celého Moravskoslezského regionu, je počet žáků ve třídách vyšší. V primě kvartě bylo ve třídě v průměru 25,25 žáků ve školním roce 2004/05 a 23,75 žáků ve školním roce 2005/06. V kvintě oktávě činil v roce 2004/05 průměr 30 žáků ve třídě a v roce 2005/06 je průměr 28 žáků ve třídě. Počet žáků na jeden úvazek učitele je stabilně vyšší než 15,5 žáka. Toto číslo je v průběhu roku negativně ovlivňováno případnou dlouhodobou pracovní neschopností, kdy je potřeba přijímat za nemocného pracovníka zástup. Na začátku školního roku usilujeme o to, aby při zajištění maximální odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku, byl počet žáků na jednoho pedagoga co nejvyšší. Průměrný počet žáků ve sportovních skupinách a na jednoho trenéra je trvale rovněž vyšší než stanovuje MŠMT svými směrnými čísly. Doporučený počet sportovců ve skupině lyžařů, cyklistů a biatlonu je 8 na jednoho trenéra a ve skupině orientačního běhu je 10 na jednoho trenéra. V meziročním srovnání se počet sportovců zvýšil, takže při zachování trenérských úvazků se zvýšil i průměrný počet sportovců na jeden trenérský úvazek. V roce 2005/06 se zvýšil ve srovnání s rokem 2004/05 i počet žáků ubytovaných v domově mládeže. Kapacita domova je 25 ubytovaných a v roce 2005/06 je ubytováno 23 studentů a na jeden úvazek vychovatelky připadá 16,43 ubytovaného. Celkově ovšem počet žáků ve škole opět ve srovnání s předcházejícím rokem poklesl. Příčinou je, jak jsem výše uvedla, pokles počtu žáků v nižších ročnících gymnázia. Tento pokles je ovlivněn jednak celkovým demografickým vývojem a současně také velkou migrací obyvatel mikroregionu Vrbensko, související s výrazným poklesem nabídky pracovních příležitostí. Přestože počet podaných přihlášek do primy pro školní rok 2005/06 byl vyšší než v roce předcházejícím, přijali jsme pouze 25 studentů a tento trend považujeme za závažný. Pro zvýšení efektivity výuky uvažujeme mimo jiné i o zavedení některé formy vzdělávání dospělých, buď dálkového, distančního nebo večerního, k získání maturity. c) Celkové počty stálých pracovníků dle zahajovacích výkazů (osob/ úvazků) k a k Školní rok 2004/ /06 Pedagogů 27/22,7 25/22 Ředitel a zást. ředitele 2/2 2/2 Učitelů 16/14 14/13,3 Vychovatelů 2/1,4 2/1,4 Trenérů 7/5,3 7/5,3 Nepedagogů 9/8,8 9/8,8 Správní+ THP 5/4,8 5/4,8 Školní jídelna 4/4 4/4 Ve srovnání s předchozím rokem, došlo v počtu pracovníků a přepočtených úvazcích ke změnám u učitelů. Snížili jsme počet učitelů a částečně i přepočtené úvazky. Toto se nám podařilo díky nově vybudované multimediální učebně IVT s 16 počítači, což nám umožňuje dělení třídy na tuto výuku pouze na dvě skupiny. Dále nám v důsledku stěhování za prací mimo region pokles významně počet žáků v sekundě, kde jsme přestali dělit na výuku cizího jazyka. Kromě nížení přepočtených úvazků se nám podařilo snížit i objem proplácených přesčasových hodin. U trenérů a vychovatelek jsme k žádné změně úvazků nepřikročili, protože zde došlo k navýšení počtu sportovců i ubytovaných. 5

6 B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti v tis. Kč Náklady 9 832, , , , ,47 Výnosy 9 836, , , , ,92 Rozdíl 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55 a) Náklady v hlavní činnosti Vývoj příspěvku na provoz ze strany zřizovatele v tis. Kč Příděl 1 939, , , , ,30 Čerpání 1 939, , , , ,30 Zůstatek Příspěvek na provoz byl v roce 2005 plně čerpán. Odpisy DHM byly v plné výši převedeny do investičního fondu organizace a stanovený odvod ve výši 78 tis. do investičního fondu MSK. V průběhu roku jsme se chovali s nejvyšší možnou opatrností. Původní rozpis prostředků na provoz, stanovovaný poprvé gymnáziím částečně normativně, nás naplnil vážnými obavami. Původní částka činila pouze tis. Kč. Tím jsme se ocitli téměř na úrovni roku Mimořádná navýšení v průběhu roku ze strany zřizovatele jednak na dorovnání plateb za energie, na zvýšené provozní náklady související s naší geografickou polohou a zvýšení na provozní zabezpečení oboru sportovní příprava zaměřené na orientační běh způsobily, že jsme se s hospodařením jakž takž vyrovnali. Nezanedbatelnou měrou k tomu, že jsme skončili v hlavní činnosti s hospodářským výsledkem jen -50,55 tisíc Kč přispěl příspěvek ve výši 100 tisíc ze strany města Vrbna, o němž se zmíním níže. b) Výnosy v hlavní činnosti Vývoj výnosů v hlavní činnosti (bez provozní dotace zřizovatele) v tis. Kč tržby 1 139, , , , čerpání 1 135, , , , zůstatek 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55 Pozn.: v roce 2002 byl výnos z prodeje služebního vozidla140 tisíc, poskytnutého městem Vrbno p.p. v roce 2005 je ve výnosech příspěvek 100 tisíc poskytnutý městem Vrbno p.p. Jak je patrno z předcházející tabulky, jsou výnosy naší organizace, po odečtení příspěvků ze strany města Vrbna p.p., od roku 2001 přibližně stejné. 6

7 Významnější růst jsme zaznamenali u výběru poplatků za ubytování, kde index růstu činil 1,15 a v ostatních výnosech, kde index růsti činil 1,43. Pokles indexu na 0,39 nastal u pronájmu majetku v hlavní činnosti a to proto, že většinu pronájmů jsme přesunuli do doplňkové činnosti. Poměrně úspěšní jsme byli při získávání jiných zdrojů. Výčet podaných žádostí a poskytnutých dotací název kdo požadavek příděl 1. Příspěvek na rozvoj výuky Město Vrbno Sportovní aktivity - grant Město Vrbno Žákovská studovna ve školní knihovně -projekt MSK Duhová dílna - Nadace Duhová energie ČEZ Rekonstrukce střechy nad soc. zař. MSK- invest Projektový záměr-vybudování domova mládeže Výčet podaných a neuspokojených žádostí EHP/Norsko - invest EU doporučeno k dopracování 1. Sborník prací studentů školy MSK Tvorba digitálních výukových materiálů MŠMT Umělecká dílna MSK Vybudování domova mládeže půdní vestavbou MSK-invest Odvlhčení a sanace zdiva MSK-invest Regulace otopného systému MSK-invest Každá podaná žádost o dotaci představuje spoustu práce navíc ze strany ředitelky školy a statutární zástupkyně. Vzhledem k velikosti naší organizace je delegování úkolů téměř nemožné. Některé naše požadavky byly uspokojeny a přispěly ke zlepšení vybavení školy, což je rozebráno v části věnované inventarizaci a majetku. Celkem jsme takto získali ,00 Kč na neinvestiční výdaje a ,00 Kč na investice. Dále jsem získali ,00 Kč na vybavení multimediální učebny IVT. I o tomto bodu se rozepisuji v další části zprávy. 2. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Doplňková činnost je dlouhodobě významnou součástí hospodaření naší organizace a jejími výnosy vykrýváme případný záporný hospodářský výsledek hlavní činnosti. V tis. Kč výnosy 154,46 126,50 57,87 68,38 79,33 náklady 86,80 39,57 19,95 16,62 13,51 výsledek 67,66 86,93 37,92 51,76 65,82 Hlavním zdrojem v doplňkové činnosti jsou příjmy z pronájmů a poskytování ubytovacích služeb. Příjmy z pronájmů plynou z pronájmů posilovny a tělocvičny. Příjmy z ubytovacích služeb jsou ovlivněny především počasím v době hlavních a vedlejších prázdnin, kdy toto 7

8 ubytování poskytujeme. Ubytování je turistické a využívají ho zejména zájmové a sportovní skupiny dětí a mládež. V průběhu roku 2005 se nám podařilo dosáhnout rozšíření doplňkové činnosti o činnost hostinskou. V současné době máme již vyřízen i živnostenský list a od března 2006 začneme poskytovat stravovací služby cizím strávníkům. Tyto služby budeme poskytovat i ubytovaným skupinám. Očekáváme jednak růst výnosů doplňkové činnosti, ale také snížení věcných nákladů na přípravu stravy. 3. Vyhodnocení závazných ukazatelů Zaměstnanci a mzdové prostředky státního rozpočtu Počet zaměstnanců PP OPPP závazný ukazatel 33, plnění 31, Plnění počtu zaměstnanců bylo nižší než závazný ukazatel o 1,87 přepočteného pracovníka. V průběhu roku nebyl, na rozdíl od minulých let, nikdo z pedagogů dlouhodobě nemocen. I zástupy za nepřítomné ostatní zaměstnance byly převážně řešeny formou přesčasové práce. S ohledem na pokles počtu žáků jsme na podzim roku 2005 snížili přepočtený počet pracovníků. Ze strany zřizovatele nám byl v této souvislosti snížen pouze objem mzdových prostředků, limit byl ponechán beze změny. Ostatní závazné ukazatele byly splněny. 4. Hospodářský výsledek organizace hlavní činnost v Kč doplňková činnost v Kč upravený výsledek Navrhujeme převod zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši ,00 Kč do rezervního fondu. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat v Kč mzdové náklady mzdy bez OPPP přep. počet prac. 28,670 29,974 30,466 30,456 31,320 průměrný plat

9 Pokles průměrného platu, ke kterému v naší organizaci došlo v roce 2004 byl v roce 2005 zastaven. Je však nutno vidět, že se průměrná mzda dostala jen lehce nad úroveň roku K rozboru příčin přispěje následující tabulka, zachycující poslední tři roky. Vývoj průměrného platu jednotlivých skupin pracovníků: učitelé a trenéři vychovatelky nepedagogové V některých profesích došlo v roce 2005 ke zvýšení průměrné mzdy. Toto zvýšení bylo dosaženo růstem tarifních mezd. Nenárokové složky trvale klesají. K poklesu mezd došlo v kategorii nepedagogů. Bylo to způsobeno jednak změnou ve způsobu plateb za zpracování mezd a také změnou v obsazení pracovní pozice ekonomky školy. Nová pracovnice je, vzhledem ke své praxi, zařazena do výrazně nižší platové třídy a první tři měsíce pracovala bez nároku na osobní příplatek. V oblasti nenárokových složek bylo 72% vynaloženo na osobní příplatky a 28% na odměny. Tento poměr sice zcela neodpovídá požadovanému rozložení ale velmi se mu přibližuje. Pro výplatu nenárokových složek máme stanovena poměrně přesná kritéria. Za trvale negativní trend považuji pokles podílu nenárokových složek mezd. Likviduje se tím hlavní motivační prostředek, který měl ředitel školy k dispozici. Vývoj nenárokových složek mezd: učitelé a trenéři vychovatelky nepedagogové V kategorii nepedagogických pracovníků, kde je celkem pouze 9,066 přepočtených úvazků, způsobuje statistické zkreslení jak v průměrném měsíčním platu, tak u průměrné měsíční nenárokové složky, mzda ekonomky a vedoucí školní jídelny. 2. údaje o použití prostředků DVPP dle pokynu č.j / počet žáků 1 žák Částka školení odborná lit , , , ,00 Různých forem vzdělávání se zúčastnili učitelé prakticky všech předmětů. Zaměřeno bylo na zavádění RVP do výuky v nižších ročnících gymnázia a na reformu maturitní zkoušky. Vedení školy absolvovalo vzdělávací kurzy zaměřené na novou legislativu v souvislosti se změnou školského zákona a správního řádu a s tím souvisejících norem. Různé formy vzdělávání absolvovali pedagogové v Bruntále, Krnově, Ostravě, Olomouci a v Brně. Z DVPP jsme hradili pouze kurzovní poplatky. Cestovní náhrady jsme hradili z provozních prostředků. Za zůstatek prostředků jsme pořídili knihy do učitelské knihovny v hodnotě 1 224,00 Kč. 3. Údaje o čerpání účelové dotace na SIPVZ č.j /

10 Dotace nám byla přidělena na Státní informační politiku ve vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Přehledné čerpání viz. přiložený výkaz VM3 v tabulkové části zprávy. Dotace byla plně vyčerpána a vyúčtována ve stanoveném termínu. Z celkové částky bylo 32,12 % použito na licence vzdělávacího programového vybavení, a částka byla navýšena o spoluúčast školy ve výši 15,75 %. Celkem bylo vynaloženo 9 040,00 Kč. Dalších 67,87 % dotace bylo použito na vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto školení absolvovali 2 pracovníci školení P0 a 6 pracovníků školení PV. Na toto školení bylo vynaloženo ,00 Kč a za 1 500,00 Kč byly nakoupeny studijní materiály. V současné době škola v oblasti vzdělávání pedagogů překračuje požadovaný standart pro rok Proškolení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ: Učitelé Trenéři Vychovatelé Celkem Absolvent Z Absolvent P Absolvent PV Absolvent P (P0 + 2 x PV) VŠ vzdělání v oboru výp.technika Údaje čerpání účelové dotace na sport, č.j /05-50 dotace z MŠMT: vlastní zdroje: platy ONIV celkem platy ONIV celkem Částka přidělená na mzdy a odvody trenérů sportovního gymnázia nedostačovala, proto byla posílena z jiných zdrojů školy o ,00 Kč, z toho ,00 mzdy a 5 226,00 odvody.: Stejně tak byla nedostačující i částka přidělená na ONIV. Dotace ,00 Kč byla rozdělena mezi jednotlivé sportovní skupiny v závislosti na úspěšnosti na pořízení učebních pomůcek a ONIV byly posíleny z jiných zdrojů o ,00 Kč na úhradu cestovních náhrad trenérů. Téměř výhradně pro potřeby sportovců provozujeme devítimístné služební vozidlo Peugeot Boxer. Pro jiné účely je v průběhu roku použijeme jen ojediněle. Celkově jsme na jeho provozování vynaložili z provozních prostředků školy ,00 Kč. 1. Leasing vozidla ,00 Kč 2. Pojistka vozidla 8 520,00 Kč 3. Opravy a údržba vozidla ,00 Kč 4. Náklady na PHM ,00 Kč 5. Příjmy z provozu vozidla ,00 Kč Celkem ,00 Kč Sportovní příprava se promítla i do zvýšení ostatních provozních výdajů školy v celkové částce ,00 Kč: 1. údržba sportovního materiálu ,00 Kč 2. pořízení lyžařských vosků ,00 Kč 3. podíl na telefonech a internetu ,00 Kč Celkem ,00 Kč Z mezd, provozu a jiných zdrojů dofinancovala škola obor sportovní příprava v roce 2005 v celkové výši ,- Kč. 10

11 D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 1.Fond odměn Stav fondu k byl ,00 Kč. Toto byl zůstatek z roku 2004, v průběhu roku 2005 do něj nebyly žádné prostředky přiděleny ani z něj nebyly finanční prostředky čerpány. Fond je v plné výši kryt. 2.FKSP Zdroje fondu v roce 2005 byly celkem ,00 Kč k zůstatku z roku 2004, který byl ,00 Kč. Prostředky fondu byly použity na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, sociální výpomoci, dary a nově i na penzijní připojištění zaměstnanců v souladu se Zásadami použití. Celkem bylo takto použito ,00 Kč. Zůstatek fondu k činil ,03 Kč a z toho nebylo kryto ,00 Kč. Toto jsou nesplacené části půjček poskytnuté zaměstnancům. Na všechny půjčky jsou uzavřeny řádné smlouvy, srážky půjček se provádějí přímo z mezd zaměstnanců, žádné opatření nebylo třeba přijímat. 3.Rezervní fond Na rezervním fondu k zůstatku z roku 2004 ve výši ,00 Kč bylo přiděleno 7 490,00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku. Na další rozvoj činnosti organizace bylo použito celkem ,00 Kč. Z těchto prostředků byla pořízena studie na vybudování domova mládeže půdní vestavbou ve vedlejší budova na Žižkova ul Zůstatek fondu k činil ,15 Kč, z čehož ,80 Kč nebylo kryto. Tato částka byla tvořena potravinami na skladě školní jídelny. Tato situace se opakuje vždy v závěru účetního roku a v lednu následujícího roku po výběru plateb za stravné jsou prostředky na účet vráceny. K tomuto je přijato opatření, které má trvalou platnost. 4. Investiční fond Na investičním fondu byl k zůstatku z roku 2004 ve výši ,00 Kč připsán příděl z odpisů za rok 2005 ve výši ,00 Kč a investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši ,00 Kč. Dotace byla určena na opravu střechy nad sociálními zařízeními, o které jsem se zmínila výše. Celkem bylo na tuto akci vyčerpáno ,00 Kč a provedené vyúčtování bylo schváleno odborem investic MSK. Zůstatek investičního fondu ,00 Kč je v plné výši kryt. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování bylo zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Věcné a osobní náklady byly hrazeny přídělem ze státního rozpočtu. 11

12 Zaměstnanci hradili 20,00 Kč za jeden oběd, což byla cena za potraviny. Výdejky potravin pro zajištění stravování zaměstnanců školy jsou vedeny odděleně od výdejek pro žáky. Příspěvek FKSP nebyl zaměstnancům poskytován. V době prázdnin organizace stravování nezajišťovala. Věcné náklady na přípravu 1 jídla: topení vodné a stočné el. energie čistící prostř. mzdové náklady celkem 1,50 0,26 2,76 0,43 17,16 22,11 F) Péče o spravovaný majetek Hlavní budova na nám. Sv. Michala 12 V této budově je soustředěna téměř veškerá výuka. Budova byla postupně rozšiřována, přestavována a modernizována z původní stavby z roku 1858 na dívčí školu dokončenou v roce Rozsáhlá generální oprava, zahájená v roce 1987 a ukončená v roce 1992, byla projektována pro potřeby nižších ročníků ZŠ, proto budova svým vnitřním dispozičním řešením ne zcela vyhovovala potřebám střední školy. Od roku 1996, kdy se gymnázium do těchto prostor přestěhovalo, se realizovala řada dílčích stavebních úprav. Jejich výsledkem jsou odborné učebny a kabinety fyziky a chemie, laboratoř chemie, učebna IVT a cizích jazyků, poloodborná učebna biologie a zeměpisu a v neposlední řadě i nářaďovna u tělocvičny, posilovna a kabinet Tv. Celkový technický stav budovy je dobrý. Sedlová střecha nad starou částí budovy je v dobrém stavu. Problémy se vyskytovaly v zimě na rovné střeše nad sociálním zařízením, které bylo vybudováno v rámci generální opravy budovy. V tomto roce se podařilo získat investiční dotaci z kraje ve výši 100 tisíc korun a v průběhu prázdnin bylo provedeno nové zastřešení této části budovy. Na jižní stěně a v částí východní stěny byl proveden nátěr venkovních okenních rámů. Další část oken bude natřena v příštím roce, stejně jako okenní parapety. V plánu je také oprava střechy nad centrálním schodištěm. Současně s opravou střechy nad sociálními zařízeními byla provedena oprava fasády na této přístavbě. Opravy atik nebyly v tomto roce pro nedostatek finančních prostředků realizovány. Budova není podsklepená, zemní izolace nejsou a tak vzlíná voda, která způsobuje opadávání omítky vně i uvnitř budovy. Na jaře 2004 jsme nechali zpracovat nabídku na odvlhčení budovy elektrofyzikálním bezelektrodovým systémem Hydropol, který je již úspěšně realizován v domově důchodců a podali jsme si žádost na investici ve výši 611 tisíc korun z rozpočtu kraje v roce Vzhledem ke kapilární vzlínající vodě jsme nuceni objekt ve zvýšené míře vytápět ( i v době mimo vyučování), aby nedocházelo k růstu plísní ( vlhkost zdiva nad podlahou 1.NP činí až 20%). Bohužel zatím nám na tuto akci nebyla dotace poskytnuta. Dalším problémem jsou náklady na vytápění obou budov, které se pohybují kolem 615 tisíc Kč ročně. Teplo je přiváděno z centrální kotelny a regulace je umístěna pouze na patě obou budov. Nelze nastavit dodávku tepla do jednotlivých částí budov podle jejich určení, provozního režimu a předepsané teploty. Nechali jsme si zpracovat nabídku na regulaci od firmy, která provádí regulaci v městských domech, napojených na stejnou kotelnu. Očekávané úspory se pohybují v rozmezí 20 30%, návratnost akce za 287 tisíc K4 činí 2,3 1,5 roku. I tuto akci jsme předložili jako požadavek na zařazení do rozpočtu kraje v roce 2005 a ani na tuto akci jsme dotaci zatím neobdrželi. 12

13 Zatím se nám nepodařily realizovat, dle ustanovení vyhlášky č.108/2001 Sb., která požaduje v umyvadlech na WC kromě studené i teplou vodou, tyto rozvody do jednotlivých WC. S výjimkou WC u tělocvičny, kde je teplá voda rozvedena. Jednu učebnu jsme na přelo roku 2005/06 přebudovali na učebnu multimediální a díky tomu jsme vyřešili problém lavic, které v této učebně nevyhovovaly věku žáků. Z přízemí budovy se vchází do malého vnitřního atria, které sousedí zdí s areálem dětského domova a speciálních škol. Tento prostor bychom v budoucnu rádi zastřešili (nejlépe lehkou, průsvitnou plastovou střechou) a zpřístupnili žákům v době přestávek. Velké možnosti pro vybudování dalších odborných učeben skýtá i půda, zejména nad hlavní částí budovy. Snad někdy v budoucnu. Vedlejší budova na Žižkově ulici 577 Byla vybudována v akci Z v roce 1979 jako mateřská škola pro děti zaměstnanců LNH. Když byla v roce 1996 dána do užívání gymnáziu, bylo nutno provést řadu stavebních úprav, včetně vybudování sedlové střechy. Dnes je zde školní jídelna, knihovna, učebna výtvarné výchovy, přípravna a sklad lyžařského materiálu, kabinety pro trenéry i regenerace pro sportovce. V části budovy provozuje škola v době prázdnin, v rámci doplňkové činnosti, sezónní turistickou ubytovnu. Technický stav pláště budovy je velmi špatný. Budova vykazuje velké energetické ztráty. Obě školní budovy jsou napojeny na centrální vytápění z nedaleké městské kotelny a obě mají samostatnou regulaci dodávky tepla. Jen pro ilustraci uvádím, že roční spotřeba Gj na vytápění vedlejší budovy, jejíž podlahová plocha je 1025 m 2, je prakticky stejná jako roční spotřeba hlavní budovy, jejíž podlahová plocha je 1730 m 2. Na výši spotřeby se negativně projevují i staré, dřevěné, netěsnící rámy a okna, kterých je navíc zbytečně mnoho. V této souvislosti se nám jeví jako nezbytný energetický audit budov. Na jeho provedení jsme podali opakovaně žádost o státní dotaci, doposud neúspěšně. Budova je zastřešena sedlovou střechou, která byla vybudována nad stávající rovnou střechou v roce Střecha byla budována již s tím záměrem, aby ve vzniklé prostoře mohl být v budoucnu zbudován domov mládeže. V roce 2004 jsme aktualizovali požadavek na jeho vybudování, na jaře 2005 jsme nechali vypracovat zastavovací studii a podali jsme znovu žádost na Moravskoslezský kraj o investiční dotaci. V srpnu 2005 jsme podali žádost o grant z finančních mechanismů EHP/Norska na projektový záměr Vybudování domova mládeže půdní vestavbou. V zimních měsících došlo k poškození střechy. Oprava byla provedena v jarních měsících a jako pojistná událost byla uplatněna u pojišťovny Kooperativa. Celkem stála oprava 14 tisíc korun, z toho 5 tisíc jsme uhradili z našich prostředků jako spoluúčast. Střecha, okapy i svody jsou ve velmi dobrém stavu. Původní brizolitová fasáda je šedivá a fádní, ale funkci plní a nemá smysl s ní cokoliv provádět, dokud nebude vyřešena otázka oken a případného zateplení pláště. Díky postupným stavebním úpravám, které probíhaly od roku 1996, je vnitřní stav budovy dobrý. Rovněž učebny jsou dostatečně vybaveny vyhovujícím nábytkem. Na jaře 2005 jsme v přízemí jižní části budovy zrušili WC pro učitele a na jeho místě jsme vybudovali sprchu pro sportovce. Budova je umístěna v zahradě. Pozemek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Tuto zahradu chceme proměnit na víceúčelové sportovní hřiště, především na míčové hry. Snad bude v dohledné době vyhlášen nějaký dotační titul na výstavbu nových sportovišť. 13

14 Domov mládeže na ul. Sklárenské 600 Domov mládeže byl provozován v pronajatých prostorách ubytovny podniku Crystalex Nový Bor a.s. Zde bylo pronajato celé horní patro budovy. Studenti jsou ubytováni v buňkách, které jsou tvořeny jedním dvoulůžkovým, jedním třílůžkovým pokojem, chodbičkou, WC a koupelnou. Každý pokoj má k dispozici sklepní kóji na uložení sportovních potřeb. Dále je zde vychovatelna, izolace, společenská místnost, kuchyňka a sportovní místnost se stolem na stolní tenis. Celodenní stravování je ubytovaným poskytováno v naší školní jídelně. Běžnou údržbu budovy zajišťoval pronajímatel. V měsíci únoru 2004 byl objekt prodán soukromému vlastníku, s nímž jsme podepsali novou nájemní smlouvu. Celkem musíme za pronajaté prostory platit ,- Kč měsíčně bez ohledu na počet ubytovaných studentů. Vzhledem ke kapacitě domova, která je 25 ubytovaných, představuje tato částka 1584,00 Kč na jednoho ubytovaného. Výběr takové částky nedovoluje vyhláška o domovech mládeže. Na domově jsme měli v 1. pol. ubytováno 21 studentů, ve 2. pol. 23 studenty, poplatek za ubytování činí 1000,- Kč měsíčně, rozdíl doplácíme z provozních prostředků. Z výše uvedených důvodů, ale i proto, že prozatímní jednání s novým majitelem naznačují řadu dalších problémů (dodávky tepla a teplé vody, počty žárovek na pokojích, běžná údržba v objektu, ubytovávání různých pochybných osob v přízemí budovy apod.), byli bychom velmi rádi, kdyby nám byl kraj nápomocen při řešení našeho požadavku na vybudování vlastního domova v půdních prostorách vedlejší budovy. Přestože náklad na vybudování je poměrně vysoký, má v sobě toto řešení řadu výhod. Zjednodušilo by se stravování studentů i večerní příprava na výuku tím, že by jídelna, domov, regenerace i knihovna s přístupem na internet byly umístěny v jedné budově. Náklady na provoz budovy by se nezvýšily nijak výrazně a navíc by byly z podstatné části hrazeny z plateb ubytovaných. Kromě toho by se toto zařízení stalo významným zdrojem příjmů doplňkové činnosti školy v době prázdnin. Z vlastních prostředků jsme v roce 2005 nechali vypracovat studii na tuto vestavbu. Studie obsahuje projektový záměr a vyčíslení nákladů na výstavbu a vybavení. S tímto záměrem jsme se, jak jsem uvedla již výše, ucházeli o dotaci v rámci EHP/Norsko. V prosinci 2006 jsme obdrželi z MF ČR doporučení k dopracování tohoto projektového záměru a podání žádosti ve 2. výzvě zřejmě v měsíci dubnu květnu 2006, což bude naším hlavním úkolem v první polovině roku Inventarizace, vybavení a učební pomůcky Inventarizace majetku proběhla ve stanovených termínech, hlavní inventurní komise neshledala žádné nedostatky a závěrečný inventarizační zápis je součástí tabulkové části zprávy. Kompletní inventurní soupisy majetku, účtů, rekapitulace a čestná prohlášení jsou uložena v ředitelně školy. Největšího zlepšení ve vybavení školy jsme v roce 2005 docílili v oblasti ICT. Z příspěvku na rozvoj výuky v oblasti ICT ve výši ,00 Kč jsme pořídili novou multimediální učebnu se 16 žákovskými a 1 učitelskou stanicí, vybavenou dataprojektorem. Učebna je vybavena i novým nábytkem. V počítačové a jazykové učebně využíváme program NetMeeting k přenosu obrazovky učitele na obrazovky pracovních stanic žáků a program VNC k ovládání plochy žáků. Z celkového počtu PC ve škole je 34 kusů mladších 5 let. Počítače v hlavní budově jsou propojeny v síti. Vybudovaná síť LAN 100 Mbps za použití kabeláže kategorie 5e složená ze 6 aktivních prvků typů switch a délce cca 600m. Celkový počet přípojných míst je 62. Dále je v knihovna a část budovy na Žižkově ulici pokryt bezdrátovou sítí s možností připojení až 250 uživatelů. 14

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více