Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005"

Transkript

1 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: Tel./fax: IČO: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Ve Vrbně pod Pradědem, Bohumila Tomečková ekonomka školy PaedDr. Michaela Hradilová ředitelka školy

2 A) Základní údaje o škole zaměření, obory, organizační struktura, žáci a pracovníci a) Název zařízení: Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: nám. Sv. Michala 12, Vrbno pod Pradědem příspěvková organizace IČ: IZO: b) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: c) Ředitel: PaedDr. Michaela Hradilová Družstevní Vrbno pod Pradědem d) Součásti školy: Gymnázium a Sportovní gymnázium nám. Sv. Michala Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 288 žáků Školní jídelna Žižkova Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 300 jídel Domov mládeže Sklárenská Vrbno pod Pradědem IZO: kapacita: 25 žáků e) Datum posledního zařazení do sítě:

3 a) Komentář k základním údajům Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. V prvních dvou letech fungovalo gymnázium ve společné správě se základní školou a výuka probíhala v učebnách na pavilonu ZŠ na ulici Školní. K se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté. Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno do dvou samostatných budov na nám. Sv. Michala a na ul. Žižkově. Součástí školy se v této souvislosti stala školní jídelna. Od se gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR stalo Sportovním gymnáziem Vrbno pod Pradědem. Svým sportovním zaměřením na lyžování a orientační běh je jediným na Moravě a druhým v rámci celé České republiky. K změnila škola rozhodnutím MŠMT oficiální název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Od je součástí školy domov mládeže v objektu Sklárenská 600, kde jsou ubytování mimovrbenští studenti. Objekt patří v současné době soukromému majiteli. V průběhu školního roku 2002/03 zaznamenala škola další významnou změnu. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyhovělo žádosti města o převzetí zřizovatelské funkce a dle rozhodnutí z se k 1. lednu 2003 stal zřizovatelem školy kraj. b) Zaměření školy Škola se profiluje svým zaměřením na výuku dvou sportovních oborů ve čtyřletém a osmiletém studiu. Je spolu s SG Ostrava jediným takto zaměřeným gymnáziem v kraji. Současně poskytuje vzdělání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření školy odpovídají zařazené studijní obory. c) Seznam vyučovaných oborů, zařazených v síti: gymnázium - všeobecné 7941K/801 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/813 délka stud. 8 r. 0 m. denní gymnázium - tělesná výchova 7941K/413 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/420 délka stud. 4 r. 0 m. denní gymnázium - sportovní příprava 7941K/820 délka stud. 8 r. 0 m. denní (dobíhající obor) Obor sportovní příprava je nadstandartem, který, jak bylo uvedeno již výše, naši školu odlišuje od ostatních gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty máme zařazeno běžecké a sjezdové lyžování, orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistiku. Všechny tyto uvedené sporty mohou žáci studovat v Moravskoslezském kraji pouze v naší škole. SG Ostrava má zařazeny spotry zcela odlišné. OB a LOB, které jako neolympijské sporty byly ze sportovních gymnázií vyřazeny, jsou v současné době dobíhajícím sportem pro již přijaté studenty. Vzhledem k velké tradici a početné aktivní členské základně OB a LOB v Moravskoslezském kraji jsme učinili kroky pro zachování tohoto oboru. Dne schválila rada kraje náš návrh na financování spotrovců skupiny ob a LOB z rozpočtu kraje. 3

4 d) Organizační struktura Přestože se škola řadí k menším zařízením, je její organizační struktura poněkud složitější. Je to dáno jednak tím, že součastí školy je školní jídelna umístěná ve vedlejší budově a domov mládeže, umístěný v další budově, která navíc není majetkem kraje. Náročné je i začlenění sportovních oborů, jejichž výuka probíhá podle zvláštního režimu, v době mimo výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Každý žák sportovních oborů je ve škole jakoby dvakrát. Jednou absolvuje výuku tak jako studenti oboru všeobecného v rozsahu hodin týdně a poté absolvuje specializovanou sportovní přípravu v rozsahu až 16 hodin týdně. Výuka všeobecných předmětů probíhá 5 dní v týdnu, sportovní trénink probíhá až 7 dní v týdnu. Záleží na tréninkové fázi. Účelová dotace na sport ze strany MŠMT nestačí ani zdaleka na pokrytí všech nákladů souvisejících s výukou sportovních oborů. Ani v oblasti mzdové, ani v provozních výdajích. S ohledem na normativní financování je nutno hlídat počet pracovníků i úvazků, takže u jednotlivých profesí dochází ke kumulaci činností. Rovněž vedení organizace je velmi náročné jak po stránce metodické, tak v oblasti vlastního řízení. Ředitelka školy i statutární zástupkyně se v průběhu týdne věnují řídící práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. Navíc se zúčastňují, případně přímo organizují celou řadu víkendových a prázninových sportovních akcí. Vedoucími pracovníky v organizaci jsou kromě ředitelky školy statutární zástupkyně, ekonomka a vedoucí školní jídelny. ředitelka školy statuární zástupce ICT koordinátor ekonomka vedoucí školní jídelny domov mládeže učitelé školník kuchařky trenéři uklizečky pomocná síla knihovník masér Po stránce metodické jsou učitelé a trenéři podřízeni přímo ředitelce školy, v oblasti evidence pracovní doby, v oblasti BOZP a PO pak statutární zástupkyni. Stejným způsobem jsou podřízeni i sezónní pracovníci zajišťující údržbu vybraných sportovišt a údržbu a opravy sportovních potřeb. a) Počty tříd, žáků, sportovců a ubytovaných k /05 a k /06 Počet tříd /skupin Celkový počet žáků Počet žáků na 1 počet žáků na 1 / sport/ubyt. třídu / skupinu učitele / tren./vych. 2004/ / / / / / / /06 třídy ,63 25,88 15,79 15,56 sport.sk ,00 9,17 9,57 11,70 DM ,43 4

5 Průměrný počet žáků ve třídě od roku 1992 stabilně mírně klesá. Tento fakt je ovlivněn zejména poklesem počtu žáků v nižších ročnících gymnázia, což je dáno negativním vývojem populace ve spádové oblasti. Ve vyšších ročnících, kdy přijímáme žáky z celého Moravskoslezského regionu, je počet žáků ve třídách vyšší. V primě kvartě bylo ve třídě v průměru 25,25 žáků ve školním roce 2004/05 a 23,75 žáků ve školním roce 2005/06. V kvintě oktávě činil v roce 2004/05 průměr 30 žáků ve třídě a v roce 2005/06 je průměr 28 žáků ve třídě. Počet žáků na jeden úvazek učitele je stabilně vyšší než 15,5 žáka. Toto číslo je v průběhu roku negativně ovlivňováno případnou dlouhodobou pracovní neschopností, kdy je potřeba přijímat za nemocného pracovníka zástup. Na začátku školního roku usilujeme o to, aby při zajištění maximální odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku, byl počet žáků na jednoho pedagoga co nejvyšší. Průměrný počet žáků ve sportovních skupinách a na jednoho trenéra je trvale rovněž vyšší než stanovuje MŠMT svými směrnými čísly. Doporučený počet sportovců ve skupině lyžařů, cyklistů a biatlonu je 8 na jednoho trenéra a ve skupině orientačního běhu je 10 na jednoho trenéra. V meziročním srovnání se počet sportovců zvýšil, takže při zachování trenérských úvazků se zvýšil i průměrný počet sportovců na jeden trenérský úvazek. V roce 2005/06 se zvýšil ve srovnání s rokem 2004/05 i počet žáků ubytovaných v domově mládeže. Kapacita domova je 25 ubytovaných a v roce 2005/06 je ubytováno 23 studentů a na jeden úvazek vychovatelky připadá 16,43 ubytovaného. Celkově ovšem počet žáků ve škole opět ve srovnání s předcházejícím rokem poklesl. Příčinou je, jak jsem výše uvedla, pokles počtu žáků v nižších ročnících gymnázia. Tento pokles je ovlivněn jednak celkovým demografickým vývojem a současně také velkou migrací obyvatel mikroregionu Vrbensko, související s výrazným poklesem nabídky pracovních příležitostí. Přestože počet podaných přihlášek do primy pro školní rok 2005/06 byl vyšší než v roce předcházejícím, přijali jsme pouze 25 studentů a tento trend považujeme za závažný. Pro zvýšení efektivity výuky uvažujeme mimo jiné i o zavedení některé formy vzdělávání dospělých, buď dálkového, distančního nebo večerního, k získání maturity. c) Celkové počty stálých pracovníků dle zahajovacích výkazů (osob/ úvazků) k a k Školní rok 2004/ /06 Pedagogů 27/22,7 25/22 Ředitel a zást. ředitele 2/2 2/2 Učitelů 16/14 14/13,3 Vychovatelů 2/1,4 2/1,4 Trenérů 7/5,3 7/5,3 Nepedagogů 9/8,8 9/8,8 Správní+ THP 5/4,8 5/4,8 Školní jídelna 4/4 4/4 Ve srovnání s předchozím rokem, došlo v počtu pracovníků a přepočtených úvazcích ke změnám u učitelů. Snížili jsme počet učitelů a částečně i přepočtené úvazky. Toto se nám podařilo díky nově vybudované multimediální učebně IVT s 16 počítači, což nám umožňuje dělení třídy na tuto výuku pouze na dvě skupiny. Dále nám v důsledku stěhování za prací mimo region pokles významně počet žáků v sekundě, kde jsme přestali dělit na výuku cizího jazyka. Kromě nížení přepočtených úvazků se nám podařilo snížit i objem proplácených přesčasových hodin. U trenérů a vychovatelek jsme k žádné změně úvazků nepřikročili, protože zde došlo k navýšení počtu sportovců i ubytovaných. 5

6 B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti v tis. Kč Náklady 9 832, , , , ,47 Výnosy 9 836, , , , ,92 Rozdíl 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55 a) Náklady v hlavní činnosti Vývoj příspěvku na provoz ze strany zřizovatele v tis. Kč Příděl 1 939, , , , ,30 Čerpání 1 939, , , , ,30 Zůstatek Příspěvek na provoz byl v roce 2005 plně čerpán. Odpisy DHM byly v plné výši převedeny do investičního fondu organizace a stanovený odvod ve výši 78 tis. do investičního fondu MSK. V průběhu roku jsme se chovali s nejvyšší možnou opatrností. Původní rozpis prostředků na provoz, stanovovaný poprvé gymnáziím částečně normativně, nás naplnil vážnými obavami. Původní částka činila pouze tis. Kč. Tím jsme se ocitli téměř na úrovni roku Mimořádná navýšení v průběhu roku ze strany zřizovatele jednak na dorovnání plateb za energie, na zvýšené provozní náklady související s naší geografickou polohou a zvýšení na provozní zabezpečení oboru sportovní příprava zaměřené na orientační běh způsobily, že jsme se s hospodařením jakž takž vyrovnali. Nezanedbatelnou měrou k tomu, že jsme skončili v hlavní činnosti s hospodářským výsledkem jen -50,55 tisíc Kč přispěl příspěvek ve výši 100 tisíc ze strany města Vrbna, o němž se zmíním níže. b) Výnosy v hlavní činnosti Vývoj výnosů v hlavní činnosti (bez provozní dotace zřizovatele) v tis. Kč tržby 1 139, , , , čerpání 1 135, , , , zůstatek 3,96-51,42 0,85-44,25-50,55 Pozn.: v roce 2002 byl výnos z prodeje služebního vozidla140 tisíc, poskytnutého městem Vrbno p.p. v roce 2005 je ve výnosech příspěvek 100 tisíc poskytnutý městem Vrbno p.p. Jak je patrno z předcházející tabulky, jsou výnosy naší organizace, po odečtení příspěvků ze strany města Vrbna p.p., od roku 2001 přibližně stejné. 6

7 Významnější růst jsme zaznamenali u výběru poplatků za ubytování, kde index růstu činil 1,15 a v ostatních výnosech, kde index růsti činil 1,43. Pokles indexu na 0,39 nastal u pronájmu majetku v hlavní činnosti a to proto, že většinu pronájmů jsme přesunuli do doplňkové činnosti. Poměrně úspěšní jsme byli při získávání jiných zdrojů. Výčet podaných žádostí a poskytnutých dotací název kdo požadavek příděl 1. Příspěvek na rozvoj výuky Město Vrbno Sportovní aktivity - grant Město Vrbno Žákovská studovna ve školní knihovně -projekt MSK Duhová dílna - Nadace Duhová energie ČEZ Rekonstrukce střechy nad soc. zař. MSK- invest Projektový záměr-vybudování domova mládeže Výčet podaných a neuspokojených žádostí EHP/Norsko - invest EU doporučeno k dopracování 1. Sborník prací studentů školy MSK Tvorba digitálních výukových materiálů MŠMT Umělecká dílna MSK Vybudování domova mládeže půdní vestavbou MSK-invest Odvlhčení a sanace zdiva MSK-invest Regulace otopného systému MSK-invest Každá podaná žádost o dotaci představuje spoustu práce navíc ze strany ředitelky školy a statutární zástupkyně. Vzhledem k velikosti naší organizace je delegování úkolů téměř nemožné. Některé naše požadavky byly uspokojeny a přispěly ke zlepšení vybavení školy, což je rozebráno v části věnované inventarizaci a majetku. Celkem jsme takto získali ,00 Kč na neinvestiční výdaje a ,00 Kč na investice. Dále jsem získali ,00 Kč na vybavení multimediální učebny IVT. I o tomto bodu se rozepisuji v další části zprávy. 2. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Doplňková činnost je dlouhodobě významnou součástí hospodaření naší organizace a jejími výnosy vykrýváme případný záporný hospodářský výsledek hlavní činnosti. V tis. Kč výnosy 154,46 126,50 57,87 68,38 79,33 náklady 86,80 39,57 19,95 16,62 13,51 výsledek 67,66 86,93 37,92 51,76 65,82 Hlavním zdrojem v doplňkové činnosti jsou příjmy z pronájmů a poskytování ubytovacích služeb. Příjmy z pronájmů plynou z pronájmů posilovny a tělocvičny. Příjmy z ubytovacích služeb jsou ovlivněny především počasím v době hlavních a vedlejších prázdnin, kdy toto 7

8 ubytování poskytujeme. Ubytování je turistické a využívají ho zejména zájmové a sportovní skupiny dětí a mládež. V průběhu roku 2005 se nám podařilo dosáhnout rozšíření doplňkové činnosti o činnost hostinskou. V současné době máme již vyřízen i živnostenský list a od března 2006 začneme poskytovat stravovací služby cizím strávníkům. Tyto služby budeme poskytovat i ubytovaným skupinám. Očekáváme jednak růst výnosů doplňkové činnosti, ale také snížení věcných nákladů na přípravu stravy. 3. Vyhodnocení závazných ukazatelů Zaměstnanci a mzdové prostředky státního rozpočtu Počet zaměstnanců PP OPPP závazný ukazatel 33, plnění 31, Plnění počtu zaměstnanců bylo nižší než závazný ukazatel o 1,87 přepočteného pracovníka. V průběhu roku nebyl, na rozdíl od minulých let, nikdo z pedagogů dlouhodobě nemocen. I zástupy za nepřítomné ostatní zaměstnance byly převážně řešeny formou přesčasové práce. S ohledem na pokles počtu žáků jsme na podzim roku 2005 snížili přepočtený počet pracovníků. Ze strany zřizovatele nám byl v této souvislosti snížen pouze objem mzdových prostředků, limit byl ponechán beze změny. Ostatní závazné ukazatele byly splněny. 4. Hospodářský výsledek organizace hlavní činnost v Kč doplňková činnost v Kč upravený výsledek Navrhujeme převod zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši ,00 Kč do rezervního fondu. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat v Kč mzdové náklady mzdy bez OPPP přep. počet prac. 28,670 29,974 30,466 30,456 31,320 průměrný plat

9 Pokles průměrného platu, ke kterému v naší organizaci došlo v roce 2004 byl v roce 2005 zastaven. Je však nutno vidět, že se průměrná mzda dostala jen lehce nad úroveň roku K rozboru příčin přispěje následující tabulka, zachycující poslední tři roky. Vývoj průměrného platu jednotlivých skupin pracovníků: učitelé a trenéři vychovatelky nepedagogové V některých profesích došlo v roce 2005 ke zvýšení průměrné mzdy. Toto zvýšení bylo dosaženo růstem tarifních mezd. Nenárokové složky trvale klesají. K poklesu mezd došlo v kategorii nepedagogů. Bylo to způsobeno jednak změnou ve způsobu plateb za zpracování mezd a také změnou v obsazení pracovní pozice ekonomky školy. Nová pracovnice je, vzhledem ke své praxi, zařazena do výrazně nižší platové třídy a první tři měsíce pracovala bez nároku na osobní příplatek. V oblasti nenárokových složek bylo 72% vynaloženo na osobní příplatky a 28% na odměny. Tento poměr sice zcela neodpovídá požadovanému rozložení ale velmi se mu přibližuje. Pro výplatu nenárokových složek máme stanovena poměrně přesná kritéria. Za trvale negativní trend považuji pokles podílu nenárokových složek mezd. Likviduje se tím hlavní motivační prostředek, který měl ředitel školy k dispozici. Vývoj nenárokových složek mezd: učitelé a trenéři vychovatelky nepedagogové V kategorii nepedagogických pracovníků, kde je celkem pouze 9,066 přepočtených úvazků, způsobuje statistické zkreslení jak v průměrném měsíčním platu, tak u průměrné měsíční nenárokové složky, mzda ekonomky a vedoucí školní jídelny. 2. údaje o použití prostředků DVPP dle pokynu č.j / počet žáků 1 žák Částka školení odborná lit , , , ,00 Různých forem vzdělávání se zúčastnili učitelé prakticky všech předmětů. Zaměřeno bylo na zavádění RVP do výuky v nižších ročnících gymnázia a na reformu maturitní zkoušky. Vedení školy absolvovalo vzdělávací kurzy zaměřené na novou legislativu v souvislosti se změnou školského zákona a správního řádu a s tím souvisejících norem. Různé formy vzdělávání absolvovali pedagogové v Bruntále, Krnově, Ostravě, Olomouci a v Brně. Z DVPP jsme hradili pouze kurzovní poplatky. Cestovní náhrady jsme hradili z provozních prostředků. Za zůstatek prostředků jsme pořídili knihy do učitelské knihovny v hodnotě 1 224,00 Kč. 3. Údaje o čerpání účelové dotace na SIPVZ č.j /

10 Dotace nám byla přidělena na Státní informační politiku ve vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Přehledné čerpání viz. přiložený výkaz VM3 v tabulkové části zprávy. Dotace byla plně vyčerpána a vyúčtována ve stanoveném termínu. Z celkové částky bylo 32,12 % použito na licence vzdělávacího programového vybavení, a částka byla navýšena o spoluúčast školy ve výši 15,75 %. Celkem bylo vynaloženo 9 040,00 Kč. Dalších 67,87 % dotace bylo použito na vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto školení absolvovali 2 pracovníci školení P0 a 6 pracovníků školení PV. Na toto školení bylo vynaloženo ,00 Kč a za 1 500,00 Kč byly nakoupeny studijní materiály. V současné době škola v oblasti vzdělávání pedagogů překračuje požadovaný standart pro rok Proškolení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ: Učitelé Trenéři Vychovatelé Celkem Absolvent Z Absolvent P Absolvent PV Absolvent P (P0 + 2 x PV) VŠ vzdělání v oboru výp.technika Údaje čerpání účelové dotace na sport, č.j /05-50 dotace z MŠMT: vlastní zdroje: platy ONIV celkem platy ONIV celkem Částka přidělená na mzdy a odvody trenérů sportovního gymnázia nedostačovala, proto byla posílena z jiných zdrojů školy o ,00 Kč, z toho ,00 mzdy a 5 226,00 odvody.: Stejně tak byla nedostačující i částka přidělená na ONIV. Dotace ,00 Kč byla rozdělena mezi jednotlivé sportovní skupiny v závislosti na úspěšnosti na pořízení učebních pomůcek a ONIV byly posíleny z jiných zdrojů o ,00 Kč na úhradu cestovních náhrad trenérů. Téměř výhradně pro potřeby sportovců provozujeme devítimístné služební vozidlo Peugeot Boxer. Pro jiné účely je v průběhu roku použijeme jen ojediněle. Celkově jsme na jeho provozování vynaložili z provozních prostředků školy ,00 Kč. 1. Leasing vozidla ,00 Kč 2. Pojistka vozidla 8 520,00 Kč 3. Opravy a údržba vozidla ,00 Kč 4. Náklady na PHM ,00 Kč 5. Příjmy z provozu vozidla ,00 Kč Celkem ,00 Kč Sportovní příprava se promítla i do zvýšení ostatních provozních výdajů školy v celkové částce ,00 Kč: 1. údržba sportovního materiálu ,00 Kč 2. pořízení lyžařských vosků ,00 Kč 3. podíl na telefonech a internetu ,00 Kč Celkem ,00 Kč Z mezd, provozu a jiných zdrojů dofinancovala škola obor sportovní příprava v roce 2005 v celkové výši ,- Kč. 10

11 D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 1.Fond odměn Stav fondu k byl ,00 Kč. Toto byl zůstatek z roku 2004, v průběhu roku 2005 do něj nebyly žádné prostředky přiděleny ani z něj nebyly finanční prostředky čerpány. Fond je v plné výši kryt. 2.FKSP Zdroje fondu v roce 2005 byly celkem ,00 Kč k zůstatku z roku 2004, který byl ,00 Kč. Prostředky fondu byly použity na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, sociální výpomoci, dary a nově i na penzijní připojištění zaměstnanců v souladu se Zásadami použití. Celkem bylo takto použito ,00 Kč. Zůstatek fondu k činil ,03 Kč a z toho nebylo kryto ,00 Kč. Toto jsou nesplacené části půjček poskytnuté zaměstnancům. Na všechny půjčky jsou uzavřeny řádné smlouvy, srážky půjček se provádějí přímo z mezd zaměstnanců, žádné opatření nebylo třeba přijímat. 3.Rezervní fond Na rezervním fondu k zůstatku z roku 2004 ve výši ,00 Kč bylo přiděleno 7 490,00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku. Na další rozvoj činnosti organizace bylo použito celkem ,00 Kč. Z těchto prostředků byla pořízena studie na vybudování domova mládeže půdní vestavbou ve vedlejší budova na Žižkova ul Zůstatek fondu k činil ,15 Kč, z čehož ,80 Kč nebylo kryto. Tato částka byla tvořena potravinami na skladě školní jídelny. Tato situace se opakuje vždy v závěru účetního roku a v lednu následujícího roku po výběru plateb za stravné jsou prostředky na účet vráceny. K tomuto je přijato opatření, které má trvalou platnost. 4. Investiční fond Na investičním fondu byl k zůstatku z roku 2004 ve výši ,00 Kč připsán příděl z odpisů za rok 2005 ve výši ,00 Kč a investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši ,00 Kč. Dotace byla určena na opravu střechy nad sociálními zařízeními, o které jsem se zmínila výše. Celkem bylo na tuto akci vyčerpáno ,00 Kč a provedené vyúčtování bylo schváleno odborem investic MSK. Zůstatek investičního fondu ,00 Kč je v plné výši kryt. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování bylo zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Věcné a osobní náklady byly hrazeny přídělem ze státního rozpočtu. 11

12 Zaměstnanci hradili 20,00 Kč za jeden oběd, což byla cena za potraviny. Výdejky potravin pro zajištění stravování zaměstnanců školy jsou vedeny odděleně od výdejek pro žáky. Příspěvek FKSP nebyl zaměstnancům poskytován. V době prázdnin organizace stravování nezajišťovala. Věcné náklady na přípravu 1 jídla: topení vodné a stočné el. energie čistící prostř. mzdové náklady celkem 1,50 0,26 2,76 0,43 17,16 22,11 F) Péče o spravovaný majetek Hlavní budova na nám. Sv. Michala 12 V této budově je soustředěna téměř veškerá výuka. Budova byla postupně rozšiřována, přestavována a modernizována z původní stavby z roku 1858 na dívčí školu dokončenou v roce Rozsáhlá generální oprava, zahájená v roce 1987 a ukončená v roce 1992, byla projektována pro potřeby nižších ročníků ZŠ, proto budova svým vnitřním dispozičním řešením ne zcela vyhovovala potřebám střední školy. Od roku 1996, kdy se gymnázium do těchto prostor přestěhovalo, se realizovala řada dílčích stavebních úprav. Jejich výsledkem jsou odborné učebny a kabinety fyziky a chemie, laboratoř chemie, učebna IVT a cizích jazyků, poloodborná učebna biologie a zeměpisu a v neposlední řadě i nářaďovna u tělocvičny, posilovna a kabinet Tv. Celkový technický stav budovy je dobrý. Sedlová střecha nad starou částí budovy je v dobrém stavu. Problémy se vyskytovaly v zimě na rovné střeše nad sociálním zařízením, které bylo vybudováno v rámci generální opravy budovy. V tomto roce se podařilo získat investiční dotaci z kraje ve výši 100 tisíc korun a v průběhu prázdnin bylo provedeno nové zastřešení této části budovy. Na jižní stěně a v částí východní stěny byl proveden nátěr venkovních okenních rámů. Další část oken bude natřena v příštím roce, stejně jako okenní parapety. V plánu je také oprava střechy nad centrálním schodištěm. Současně s opravou střechy nad sociálními zařízeními byla provedena oprava fasády na této přístavbě. Opravy atik nebyly v tomto roce pro nedostatek finančních prostředků realizovány. Budova není podsklepená, zemní izolace nejsou a tak vzlíná voda, která způsobuje opadávání omítky vně i uvnitř budovy. Na jaře 2004 jsme nechali zpracovat nabídku na odvlhčení budovy elektrofyzikálním bezelektrodovým systémem Hydropol, který je již úspěšně realizován v domově důchodců a podali jsme si žádost na investici ve výši 611 tisíc korun z rozpočtu kraje v roce Vzhledem ke kapilární vzlínající vodě jsme nuceni objekt ve zvýšené míře vytápět ( i v době mimo vyučování), aby nedocházelo k růstu plísní ( vlhkost zdiva nad podlahou 1.NP činí až 20%). Bohužel zatím nám na tuto akci nebyla dotace poskytnuta. Dalším problémem jsou náklady na vytápění obou budov, které se pohybují kolem 615 tisíc Kč ročně. Teplo je přiváděno z centrální kotelny a regulace je umístěna pouze na patě obou budov. Nelze nastavit dodávku tepla do jednotlivých částí budov podle jejich určení, provozního režimu a předepsané teploty. Nechali jsme si zpracovat nabídku na regulaci od firmy, která provádí regulaci v městských domech, napojených na stejnou kotelnu. Očekávané úspory se pohybují v rozmezí 20 30%, návratnost akce za 287 tisíc K4 činí 2,3 1,5 roku. I tuto akci jsme předložili jako požadavek na zařazení do rozpočtu kraje v roce 2005 a ani na tuto akci jsme dotaci zatím neobdrželi. 12

13 Zatím se nám nepodařily realizovat, dle ustanovení vyhlášky č.108/2001 Sb., která požaduje v umyvadlech na WC kromě studené i teplou vodou, tyto rozvody do jednotlivých WC. S výjimkou WC u tělocvičny, kde je teplá voda rozvedena. Jednu učebnu jsme na přelo roku 2005/06 přebudovali na učebnu multimediální a díky tomu jsme vyřešili problém lavic, které v této učebně nevyhovovaly věku žáků. Z přízemí budovy se vchází do malého vnitřního atria, které sousedí zdí s areálem dětského domova a speciálních škol. Tento prostor bychom v budoucnu rádi zastřešili (nejlépe lehkou, průsvitnou plastovou střechou) a zpřístupnili žákům v době přestávek. Velké možnosti pro vybudování dalších odborných učeben skýtá i půda, zejména nad hlavní částí budovy. Snad někdy v budoucnu. Vedlejší budova na Žižkově ulici 577 Byla vybudována v akci Z v roce 1979 jako mateřská škola pro děti zaměstnanců LNH. Když byla v roce 1996 dána do užívání gymnáziu, bylo nutno provést řadu stavebních úprav, včetně vybudování sedlové střechy. Dnes je zde školní jídelna, knihovna, učebna výtvarné výchovy, přípravna a sklad lyžařského materiálu, kabinety pro trenéry i regenerace pro sportovce. V části budovy provozuje škola v době prázdnin, v rámci doplňkové činnosti, sezónní turistickou ubytovnu. Technický stav pláště budovy je velmi špatný. Budova vykazuje velké energetické ztráty. Obě školní budovy jsou napojeny na centrální vytápění z nedaleké městské kotelny a obě mají samostatnou regulaci dodávky tepla. Jen pro ilustraci uvádím, že roční spotřeba Gj na vytápění vedlejší budovy, jejíž podlahová plocha je 1025 m 2, je prakticky stejná jako roční spotřeba hlavní budovy, jejíž podlahová plocha je 1730 m 2. Na výši spotřeby se negativně projevují i staré, dřevěné, netěsnící rámy a okna, kterých je navíc zbytečně mnoho. V této souvislosti se nám jeví jako nezbytný energetický audit budov. Na jeho provedení jsme podali opakovaně žádost o státní dotaci, doposud neúspěšně. Budova je zastřešena sedlovou střechou, která byla vybudována nad stávající rovnou střechou v roce Střecha byla budována již s tím záměrem, aby ve vzniklé prostoře mohl být v budoucnu zbudován domov mládeže. V roce 2004 jsme aktualizovali požadavek na jeho vybudování, na jaře 2005 jsme nechali vypracovat zastavovací studii a podali jsme znovu žádost na Moravskoslezský kraj o investiční dotaci. V srpnu 2005 jsme podali žádost o grant z finančních mechanismů EHP/Norska na projektový záměr Vybudování domova mládeže půdní vestavbou. V zimních měsících došlo k poškození střechy. Oprava byla provedena v jarních měsících a jako pojistná událost byla uplatněna u pojišťovny Kooperativa. Celkem stála oprava 14 tisíc korun, z toho 5 tisíc jsme uhradili z našich prostředků jako spoluúčast. Střecha, okapy i svody jsou ve velmi dobrém stavu. Původní brizolitová fasáda je šedivá a fádní, ale funkci plní a nemá smysl s ní cokoliv provádět, dokud nebude vyřešena otázka oken a případného zateplení pláště. Díky postupným stavebním úpravám, které probíhaly od roku 1996, je vnitřní stav budovy dobrý. Rovněž učebny jsou dostatečně vybaveny vyhovujícím nábytkem. Na jaře 2005 jsme v přízemí jižní části budovy zrušili WC pro učitele a na jeho místě jsme vybudovali sprchu pro sportovce. Budova je umístěna v zahradě. Pozemek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Tuto zahradu chceme proměnit na víceúčelové sportovní hřiště, především na míčové hry. Snad bude v dohledné době vyhlášen nějaký dotační titul na výstavbu nových sportovišť. 13

14 Domov mládeže na ul. Sklárenské 600 Domov mládeže byl provozován v pronajatých prostorách ubytovny podniku Crystalex Nový Bor a.s. Zde bylo pronajato celé horní patro budovy. Studenti jsou ubytováni v buňkách, které jsou tvořeny jedním dvoulůžkovým, jedním třílůžkovým pokojem, chodbičkou, WC a koupelnou. Každý pokoj má k dispozici sklepní kóji na uložení sportovních potřeb. Dále je zde vychovatelna, izolace, společenská místnost, kuchyňka a sportovní místnost se stolem na stolní tenis. Celodenní stravování je ubytovaným poskytováno v naší školní jídelně. Běžnou údržbu budovy zajišťoval pronajímatel. V měsíci únoru 2004 byl objekt prodán soukromému vlastníku, s nímž jsme podepsali novou nájemní smlouvu. Celkem musíme za pronajaté prostory platit ,- Kč měsíčně bez ohledu na počet ubytovaných studentů. Vzhledem ke kapacitě domova, která je 25 ubytovaných, představuje tato částka 1584,00 Kč na jednoho ubytovaného. Výběr takové částky nedovoluje vyhláška o domovech mládeže. Na domově jsme měli v 1. pol. ubytováno 21 studentů, ve 2. pol. 23 studenty, poplatek za ubytování činí 1000,- Kč měsíčně, rozdíl doplácíme z provozních prostředků. Z výše uvedených důvodů, ale i proto, že prozatímní jednání s novým majitelem naznačují řadu dalších problémů (dodávky tepla a teplé vody, počty žárovek na pokojích, běžná údržba v objektu, ubytovávání různých pochybných osob v přízemí budovy apod.), byli bychom velmi rádi, kdyby nám byl kraj nápomocen při řešení našeho požadavku na vybudování vlastního domova v půdních prostorách vedlejší budovy. Přestože náklad na vybudování je poměrně vysoký, má v sobě toto řešení řadu výhod. Zjednodušilo by se stravování studentů i večerní příprava na výuku tím, že by jídelna, domov, regenerace i knihovna s přístupem na internet byly umístěny v jedné budově. Náklady na provoz budovy by se nezvýšily nijak výrazně a navíc by byly z podstatné části hrazeny z plateb ubytovaných. Kromě toho by se toto zařízení stalo významným zdrojem příjmů doplňkové činnosti školy v době prázdnin. Z vlastních prostředků jsme v roce 2005 nechali vypracovat studii na tuto vestavbu. Studie obsahuje projektový záměr a vyčíslení nákladů na výstavbu a vybavení. S tímto záměrem jsme se, jak jsem uvedla již výše, ucházeli o dotaci v rámci EHP/Norsko. V prosinci 2006 jsme obdrželi z MF ČR doporučení k dopracování tohoto projektového záměru a podání žádosti ve 2. výzvě zřejmě v měsíci dubnu květnu 2006, což bude naším hlavním úkolem v první polovině roku Inventarizace, vybavení a učební pomůcky Inventarizace majetku proběhla ve stanovených termínech, hlavní inventurní komise neshledala žádné nedostatky a závěrečný inventarizační zápis je součástí tabulkové části zprávy. Kompletní inventurní soupisy majetku, účtů, rekapitulace a čestná prohlášení jsou uložena v ředitelně školy. Největšího zlepšení ve vybavení školy jsme v roce 2005 docílili v oblasti ICT. Z příspěvku na rozvoj výuky v oblasti ICT ve výši ,00 Kč jsme pořídili novou multimediální učebnu se 16 žákovskými a 1 učitelskou stanicí, vybavenou dataprojektorem. Učebna je vybavena i novým nábytkem. V počítačové a jazykové učebně využíváme program NetMeeting k přenosu obrazovky učitele na obrazovky pracovních stanic žáků a program VNC k ovládání plochy žáků. Z celkového počtu PC ve škole je 34 kusů mladších 5 let. Počítače v hlavní budově jsou propojeny v síti. Vybudovaná síť LAN 100 Mbps za použití kabeláže kategorie 5e složená ze 6 aktivních prvků typů switch a délce cca 600m. Celkový počet přípojných míst je 62. Dále je v knihovna a část budovy na Žižkově ulici pokryt bezdrátovou sítí s možností připojení až 250 uživatelů. 14

15 Všechny stanice jsou připojeny k internetu. Počítače v hlavní budově využívají bezplatného připojení pomocí linky ADSL Českého Telekomu 512/128 1:10. Ředitelna a knihovna mají vlastní ADSL linku (1024/256 1:50). Vybavení školy v rámci ICT: Počáteční stav Počáteční stav na 100 žáků Počet PC na škole 43 20, z toho stanic v PC učebnách 17 8,21 5 -z toho stanic v ostat. učeb. 13 6,28 2 ICT standart na 100 žáků -z toho PC sloužící k příp. 11 5,31 4 ped. pracovníků Prezentační technika 2 0,97 1 Díky dotacím, které jsme získali, zkvalitnili jsme vybavení žákovské studovny ve školní knihovně. Žáci zde mají k dispozici kopírku, dva počítače a barevnou laserovou tiskárnu.celkové náklady tohoto projektu činily ,00 Kč. Z této částky ,00 činila dotace ze strany MSK a ,00 Kč jsme uhradili z příspěvku města Vrbna. Do keramické dílny jsme z dotace ,00 Kč Nadace Duhová energie pořídili učební pomůcky a hlavně hrnčířský kruh. Dále jsme nakoupili chybějící učebnice pro výuku v nižších ročnících gymnázia, kde žáci plní povinnou školní docházku, především učebnice jazyka anglického. Přikročili jsme také k obnovování map a pomůcek pro výuku zeměpisu a atlasů pro výuku dějepisu v celkové výši ,00 Kč. Pojištění majetku svěřeného do správy Od je sjednáno pojištění majetku s pojišťovnou Kooperativa a.s. jako zvláštní smluvní ujednání pojištění podnikatelských rizik TREND, týkající se živelního pojištění škol a školských zařízení. Nemovitý majetek je pojištěn na sdružený živel, povodeň a záplavu a pojistné plnění je sjednáno do výše 60 milionů Kč se spoluúčastí 5 tisíc Kč. Movitý majetek je pojištěn na sdružený živel a pojistné plnění je sjednáno na částku 4 miliony Kč bez spoluúčasti. Smlouva dále obsahuje i pojištění obecné odpovědnosti za škody na zdraví a životě žáků, škody na věcech žáků vnesených nebo odložených, náhrady nákladů léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči vynaloženou ve prospěch žáků v souvislosti se školními úrazy. Celková částka pojistky je ,00 Kč, z toho pojištění majetku na živel činí ,00 Kč a pojištění pro případ odcizení činí 3 900,00 Kč. Všichni pracovníci, kteří zajišťují jako řidiči dopravu žáků služebním vozidlem, a ředitelka školy, jsou pojištěni u pojišťovny Kooperativa na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění si hradí zaměstnanci sami. Služební motorové vozidlo je povinně pojištěno v rámci leasingové smlouvy u pojišťovny Generali a.s., včetně odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla. V uplynulém roce došlo pouze k běžným pojistným událostem, a to ke ztrátám odložených věcí žáky a drobným úrazům. Dále byla při tání ledu poškozena střecha na vedlejší budově. Pojišťovna tuto událost uznala a z celkové částky ,00 korun uhradila 9 000,00. Zbylých 5 000,00 Kč činila naše spoluúčast. Žádnou jinou mimořádnou pojistnou událost na majetku školy jsme v průběhu uplynulého školního roku neřešili. 15

16 G) Stav pohledávek a závazků Organizace eviduje jednu pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 454,00 Kč. Jedná se o neuhrazenou škodu, kterou způsobily na majetku organizace děti z Dětského domova a speciální školy, Vrbno pod Pradědem. S ředitelkou domova již byla záležitost projednána a byla přislíbena úhrada. Jedná se o organizaci kraje, příčinou neuhrazení faktury bylo opomenutí. Organizace žádné závazky po lhůtě splatnosti nemá. H) Výsledky kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 64/2002 Sb. je zařazena v tabulkové části zprávy jako příloha. Krajský úřad provedl kontrolu jejímž předmětem bylo plnění opatření k nápravě nedostatků, která vyplynula z kontroly hospodaření ve dnech Kontrolní protokol spolu s opatřením k nápravě je přílohou výroční zprávy. V osmi bodech bylo konstatováno, že přijatá opatření byla dostatečně účinná a následná kontrola nezjistila nedostatky. V jednom bodu, který organizaci ukládal uvedení vnitřní směrnice o kontrole do souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a usnesením radu kraje č. 19/1017, byly zjištěny některé nedostatky. Kontrola konstatovala, že organizace ve stanoveném termínu zpracovala principy vnitřního kontrolního systému, předpisová základna ani výkon řídící kontroly však nebyly k datu kontroly opatření k nápravě zcela v souladu se zákonem. Při zpracování vnitřní kontrolní směrnice se ředitelka školy dopustila chyby v bodu III. Povinnosti při uplatňování VKS, rozdělení hlavních funkcí, kde ustanovila správcem rozpočtu ekonomku školy a zastupováním v případě její nepřítomnosti ředitelku školy. Tím by v případě nepřítomnosti ekonomky došlo ke kumulaci funkce příkazce operace a správce rozpočtu, což vyhláška nepřipouští. Chyba byla odstraněna k K byla vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu č. 320/2001, která nahradila vyhlášku č. 64/2002. Vydání této vyhlášky ředitelka školy přehlédla a neupravila v tomto smyslu vnitřní směrnici. V bodu II. Legislativní rámec zůstala v písm.b) uvedena původní vyhláška a některá nová ustanovení nebyla promítnuta do bodu IV. Zaměření kontroly. Obojí bylo ve směrnici opraveno a doplněno k Za tato pochybení byla ředitelka školy potrestána s účinností od snížením osobního příplatku o 20% na dobu do odstranění závady, nejméně na 3 měsíce.. Dne provedla v organizaci Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolováno bylo období od do Kontrolou nebyly v této oblasti zjištěny žádné nedostatky, proto nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Protokol je přílohou výroční zprávy. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 18, odst. 2 je zařazena jako příloha v tabulkové části zprávy. 16

17 Závěry a opatření pro rok 2006 Provést postupnou kontrolu všech vnitřních směrnic organizace a jejich soulad s platnou legislativou. Nemovitý a movitý majetek školy: dbát na pravidelnou údržbu svěřeného nemovitého majetku, vytvářet ve škole motivující estetické prostředí vytvářet si včas rezervy na reprodukci hmotného movitého majetku dbát dle finančních možností na pravidelné doplňování učebních pomůcek, učebnic a odborné literatury Investiční záměry: Jejich realizace se bude odvíjet především od finančních prostředků, které budou škole přiděleny krajem. Investice menšího rozsahu budou řešeny z vlastního investičního fondu. Usilovat o získání prostředků z evropských fondů. 1. Budova č. 1, nám. Sv. Michala 12 doplnit žákovské stoly a židle v souladu s 6,odst.1 vyhl. 108/2001 Sb. provést rozvody teplé vody na všechna sociální zařízení zakoupit kvalitní doskočiště pro skok vysoký provést odvlhčení budovy a sanaci vlhkého zdiva upravit atrium školy tak, aby se dalo využívat k pobytu žáků o přestávkách ve dvoře vybudovat garáž pro školní auto provést půdní vestavby alespoň tří odborných učeben jazyky, IVT rekonstruovat bývalou kotelnu na bazén či saunu pro sportovce 2. Budova č. II, Žižkova ulice 577 odstranit vysoké náklady vytápění budovy: snížením počtu oken výměnou oken za plastová zateplením pláště budovy v sedlové střeše vybudovat vlastní domov mládeže s veškerým zázemím v přilehlé zahradě vybudovat víceúčelové hřiště na míčové hry a sportoviště pro některé technické disciplíny Na odboru investic leží náš požadavek na investici formou střešní vestavby ve vedlejší budově od června V roce 2006 se zaměřit na podání projektu na vybudování domova mládeže z EHP/Norsko. Tabulkovou část zpráva vypracovala Bohumila Tomečková, ekonomka organizace. Textovou část zprávy vypracovala PaedDr. Michaela Hradilová, ředitelka školy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 byla schválena radou školy dne

18 18

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více