Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman"

Transkript

1 Mezidruhové vztahy Michal Hejcman

2 Mezidruhové vztahy Organismy žijící v prostoru vstupují spolu do vzájemných interakcí Interakce mohou být přímým kontaktem nebo prostřednictvím nějakého zdroje Síť mezidruhových vztahů ve společenstvu je výsledkem dlouhého společného vývoje na úrovni ekologického, ale i evolučního času společná koevoluce Jsou jedním z mechanismů vzniku nových adaptací Ve vývojově ustáleném společenstvu převažují pozitivní vztahy mezi organismy, často je naruší introdukce nového organismu

3 Neutralismus Organismy mají možnost vzájemné interakce, ale nijak se zjevně neovlivňují Z hlediska studia je neutralismus málo zajímavý, nevede k adaptaci

4 Konkurence V anglické literatuře je používán termín kompetice (competition) Je vztah, v němž se populace dvou nebo více druhů (jedinců) vzájemně negativně ovlivňujíčerpáním stejných zdrojů Setkáme se s ní všude tam, kde se jedinci různých druhů střetávají a mají stejné požadavky na světlo, vodu, potravu, úkryty, hnízdní dutiny aj.

5 Konkurence Exploatační jedinec využívá nějaký zdroj pro sebe a nezbývá již na jiný organismus, jedinci vstupují do kompetice nepřímo Interferenční v souboji o zdroj dochází k přímým fyzickým střetům

6 Konkurence Sílu konkurence mezi dvěmi druhy určuje to, do jaké míry se překrývají jejich ekologické niky (potravní, prostorové, časové) Sílu určuje také dostupnost čerpaných zdrojů

7 Příklady Čáp černý a čáp bílý si potravně nekonkurují, protože mají odlišné potravní niky (č. bílý synantropní, loví drobné obratlovce a hmyz v otevřené krajině, č. černý lesní, loví převážně vodní živočichy) Potravní nika poštolky a lasice se překrývá, přesto je konkurence nízká nika se nepřekrývá časově ani prostorově Při absenci konkurence druh může osídlit převážnou část fundamentální niky

8 Crossopteryx febrifuga Okamžitá informace o druhovém spektru potravy a některých prvcích chování rozlišení antilop na okusovače a spásače

9 Příklad asymetrické konkurence: Trifolium subterraneum a Chondrilla juncea

10 Typha angustifolia a T. latifolia

11 Realizovatelná nika Často značně menší než nika základní vlivem konkurenčních vztahů v ekosystému Kompetice býváčasto asymetrická do interakce vstupuje silnější a slabší konkurent Často silnější jedinec zůstane kompeticí nedotčen (hraničí až s amenzalismem)

12 Krysa x potkan

13 Příklady asymetrické konkurence Velká severoamerická veverka popelavá dnes v Britanii vytlačuje původní veverku obecnou Větší a žravější rak bahenní vytlačuje raka říčního se stejnými potravními nároky, ale slabší konkurenční schopností Plecentální savci dovezení do Austrálie vytlačují původní vačnatce

14 Konkurenční vyloučení Výsledkem asymetrické konkurence může být úplné vyloučení druhu z ekosystému Často v homogenním prostředí, kdy se slabší druh nemůže uchýlit k jinému zdroji nebo na okraj niky Dlouhodobá koexistence konkurujících si druhů může vést k úplnému oddělení nik Severoamerické sýkory jsou vždy maximálně dvě pohromadě, zatímco v Evropě jich může být až pět. Rozdíl je vysvětlován tím, že se evropské druhy nacházejí v pokročilejším stádiu vývoje a tudíž jsou rozdíly mezi druhy větší

15 Amenzalizmus Antagonistický vztah v němž je slabší druh (amenzál) negativně ovlivněn druhem silnějším (inhibitorem). Inhibitor není vzájemným vztahem nijak dotčen. Inhibitor ovlivňuje: růst, rozmnožování, apod. U rostlin inhibitor produkuje do prostředí odpadní látky (fenoly, terpeny), které negativně ovlivňují slabší druhy Alelopatie Alelopatie běžná u mikroorganismů (bakterie, sinice, houby), princip využívání antibiotik Penicillium notatum vřeckovýtrusá houba produkující odpadní látku penicilín inhibující růst bakterií Aspergilus flavus aflatoxiny poškozující játra konzumentů Fytoncidy produkty metabolismu vyšších rostlin s negativním vlivem na jiné druhy. Přirozené pesticidy.

16 Predace Kořistník (predátor) napadá svou kořist za účelem obživy. Predace snižuje vnitrodruhovou konkurenci přeživší jedinci mají lepší podmínky Kořist většinou není náhodným výběrem z populace Kořist je buď usmrcena a nebo je zkonzumována jen jejíčást bez letálních důsledků

17 Rozdělení predátorů Dělíme podle taxonomické příslušnosti jejich kořisti Karnivoři živí se živočichy Herbivoři konzumují rostliny Omnivoři žerou obojí

18 Predátoři podle spektra potravy Monofágní využívají jeden typ potravy (potravní specialista) Oligofágní využívají více zdrojů potravy Polyfágní mají široké potravní spektrum (potravní generalista) Potravní oportunista je polyfág, který upřednostňuje momentálně nejsnadněji dostupnou potravu

19 Predátoři podle ekosystémového hlediska Praví predátoři kořist zabíjejí ihned,v průběhu života napadají více jedinců kořisti (šelmy, draví ptáci, semenožravý hlodavci, sovy, střevlíci, masožravé rostliny atd.) Spásači (pasoucí se predátoři) predátoři konzumující mnoho jedinců kořisti, konzumují vždy jen část kořisti, která po predaci většinou regeneruje (herbivoři, krevsající pijavice, krevsající dvoukřídlý hmyz)

20 Predátoři podle ekosystémového hlediska Paraziti spotřebovávají jen část kořisti, jejich přítomnost nemá obvykle letální účinek, jeden parazit napadá během života jednoho (někdy několik) jedinců hostitele, parazit je menší než hostitel, zato však je jeho populace početnější, často vysoká natalita a složité vývojové cykly s mezihostitely (ploštěnci: tasemnice, motolice jaterní, hlístice: roupy, dále klíšťata Parazitismus je obvyklý způsob výživy u virů, hub a bakterií, parazité jsou i některé vyšší rostliny (holoparaziti - podbílek šupinatý, zárazy, kokotice, hemiparaziti jmelí, ochmet

21 Hyperparazitismus Parazit je hostitel jiného parazita Bylo zjištěno u různých prvoků, ploštěnců, hlístů, blanokřídlých atd.

22 Rozdělení parazitů Ektoparazité endoparazité Fakultativní příležitostné (např. pijavky), obligatorní hostitel je vždy nezbytný Mikroparazité množí se přímo v tělech hostitelů, hostitele napadají přímo nebo prostřednictvím přenašečů (vektorů) Makroparazité rostou v tělech hostitelů, při rozmnožování produkují infekční stádia napadající nové hostitele buď přímo nebo prostřednictvím vektorů

23 Parazitoidi Druhy, které žijí v dospělosti neparaziticky Samice klade vajíčka do živých jedinců jiných druhů (hlavně hmyzu) v nichž jejich larvy parazitují během dospívání Příklad: blanokřídlý hmyz lumkovití, lumčíkovití, chalcidky, vejřitky Odhaduje se, že tvoří až 25% světové biodiverzity

24 Protokooperace Sdružování různých druhů při hledání potravy, odpočinku nebo rozmnožování Sdružování je prospěšné pro všechny zúčastněné avšak je nezávazné a může být kdykoli přerušeno Společné hnízdění různých druhů ptáků (ptačí bazary s alkouny, racky a papuchalky na pobřežních útesech) Vytváření smíšených zimních hejn (např. sýkory se šoupálky, strakapoudy a králíčky), obrana proti predátorům a předávání informací o aktuální potravní nabídce

25 Mutualismus (symbióza) Jedinci populací dvou zúčastněných druhů rostou, přežívají, anebo se reprodukují lépe než kdyby žili odděleně. Vztah je daleko těsnější než v případě protokooperace, tento vztah je zcela nezbytný pro existenci obou druhů Profit za soužití je vyšší než cena za něj placená

26 Příklady mutualismu Hlízkové bakterie na kořenech bobovitých rostlin Mykorhiza Spolupráce medojeda a medozvěstky při vyhledávání a vybírání včelích hnízd Opylovací mutualismus hmyz a rostlina Mutualismus trávicí soustavy u přežvýkavců Mutualismus řas a hub - lišejníky

27 Komenzalismus Komenzál je druh, který má ze soužití s jiným organismem prospěch aniž by jej přitom jakkoli ovlivňoval Výskyt hyen a šakalů v blízkosti lvích smeček Sběr larev hmyzu červenkou na půdě rozryté prasetem divokým Ryby rodu Nomeus se zdržují mezi žahavými vlákny mořských sasanek Epifitické rostliny strom nijak neovlivňují

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma Nemocné moře Od dob kolonizace Afriky si státy nedělily území takového rozsahu jako dnes. Jenže oceány, o které se hraje, jsou v žalostném stavu a nutně potřebují pomoc. RESPEKT.CZ 43 téma Dlouho to vypadalo,

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou ekologické efekty a možná řešení v projektu COST 341

Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou ekologické efekty a možná řešení v projektu COST 341 Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou ekologické efekty a možná řešení v projektu COST 341 Jiří Dufek, Jiří Jedlička, Vladimír Adamec Centrum dopravního výzkumu Fragmentace je chápána jako rozdělení

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v prostorově kognitivních úlohách

Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v prostorově kognitivních úlohách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v prostorově kognitivních úlohách Diplomová práce Bc. David Nácar Školitel: RNDr. Roman

Více