6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník"

Transkript

1 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů) hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel oznámení, kritické ; TV - diskuse o sportovních akcích oznámení, kritické reklamními texty); Čj - slovní zásoba, jazykové příručky, kritické reklamními texty) oznámení, kritické Aj - téma film,tv;dě-průběžně; Čj - zpráva, oznámení; Rv - život Čj - Arbes - Padámě reklamě; Pč - Čj - zpráva, oznámení, bez závislostí (reklama na práce s inzertní přílohou publistické žánry, diskuse, tabákové výrobky a alkohol); GV Zaměstnání a Vzdělání; Vv - kritické ; Vv - plakát, - informace, dezinformace, plakát, reklama; Tvorba reklama; ; reklama a její vliv; TV - diskuse ; TV - diskuse o TV - diskuse o sportovních o sportovních akcích sportovních akcích akcích Čj - zpráva, oznámení Rv - život bez závislostí (reklama na tabákové výrobky a alkohol); GV - informace a dezinformace OV - vliv médií na životní styl; D - průběžně; Čj - publicistické žánry,literární žánry, hodnotná literatura, film a divadlo; Tvorba Aj - film, kultura; D - průběžně; Čj - slovní zásoba, jazykové příručky, kritické Čj - zpráva, oznámení, publistické žánry, diskuse,kritické ; Vv - plakát, reklama; Tvorba identifikování zákl. orient. prvků v textu reklamními texty) D - průběžně; Tvorba D - průběžně; Tvorba 398

2 různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce Čj - slohové postupy; Foto; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem GV- informace, reklama, Čj - reklama; Tvorba Čj - reklama, inzerát, publicistické žánry; Tvorba interpretace vztahu mediálních sdělení a reality hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality) vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) identifikace základních společenských hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá GV - stereotypy Foto; Čj - objednávka; Foto; Tvorba VkO - vliv médií na životní styl identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakující se prostředky v médiích (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) VkO - vliv médií na životní styl; 399

3 příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako, film, kulturní akce vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií) orientace; Inf - tvorba týmového časopisu;, film, kulturní akce, publicistické žánry; Tvorba stavba mediálních sdělení principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost) orientace; příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých OV - vliv médií na životní styl a deníků) a dalších mediálních sdělení hodnoty; Čj - zpráva a oznámení, AjK - témata film (například skladba a výběr sdělení kritické v časopisech pro dospívající) orientace; identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení Čj - reklama Aj - reklama, plakát, inzerát,; vnímání autora mediálních sdělení uplatnění výrazových prostředků pro vyjádření a zastření názoru a postoje; výrazové prostředky uplatněné se záměrem manipulace s názorem a postojem prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotový význam tohoto výběru Vv - plakát a reklama Čj - objednávka, práce s reklamní tiskovinou; Vv - plakát a reklama; Čj - objednávka, práce s reklamní tiskovinou Aj - reklama, inzerát,plakát;tvorba 400

4 organizace a postavení médií ve společnosti faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování způsoby financování médií a jejich dopady tvorba mediálního sdělení fungování a vliv médií ve společnosti vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam) vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) role médií v politických změnách uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení, film, kulturní akce OV - vliv médií na životní styl, hodnoty Čj - kulturní akce, film, TV, divadlo Čj - zpráva a oznámení Čj - zpráva a oznámení Rv - život bez závislostí (reklama na tabákové výrobky a alkohol), vliv reklamy na jídelníček VkO - volby, volební kampaň, veřejné mínění VkO - vliv médií na kulturu VkO - volby, veřejné mínění, volební kampaň Inf - tvorba pozvánky, letáku Pč - práce s inzertní přílohou Zaměstnání a Vzdělání, VkO - vliv médií na životní styl; Čj - průběžná kultivace žáků (výběr filmů); PVP-Tvorba PVP- Čj - inzerát; Pč - práce s webovými stránkami školy; Čj - inzerát; Inf - tvorba prezentace a tvorba školního časopisu; PVP-Tvorba Čj - zpráva a oznámení, publicistické žánry - vlastní tvorba; Vv - plakát a reklama; Aj - téma film, TV; D - průběžně; Čj - zpráva, oznámení, publistické žánry, diskuse, kritické ; Vv - plakát, reklama; 401

5 redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média Čj - vlastní tvorba Čj - tvorba literárního nástěnného časopisu; Inf - skupinové časopisy; Tvorba ; Fotografování práce v realizačním týmu utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti faktory ovlivňující práci v týmu Projektový den - zpracování výstupů ve skupině; Inf - týmová tvorba časopisu; Projekt Ecoschool; Inf - týmová tvorba časopisu; pravidelnost mediální produkce Inf - aktualizace webových stránek; 402

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana. 6.00 Seznam

6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana. 6.00 Seznam 6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA 6.00 Seznam PT 1. Osobnostní a sociální výchova PT 1.1. Osobnostní rozvoj PT 1.1.1. Rozvoj schopností poznávání PT 1.1.2. Sebepoznání a sebepojeté PT 1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Škola žije do večera (motivační název)

Škola žije do večera (motivační název) Školní vzdělávací program Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Škola žije do večera (motivační název) Schváleno na pedagogické radě dne: 28. srpna 2013 Schváleno Školskou radou dne:

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět.

Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován jako volitelný předmět. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r 1 hodina týdně 8.

Více

ZŠ Hustopeče, Komenského 2

ZŠ Hustopeče, Komenského 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím. 2 Obsah: Obsah:... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více