MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi Jak jsme avizovali v zářijovém Zpravodaji, bude v hod. v budově Divadla Karla Pippicha slavnostně odhalena pamětní deska Zdeňka Schmoranze, osobnosti kulturního i politického života, významného literáta, novináře i propagátora loutkářství. Zdeněk Schmoranz působil také jako účastník Československého protinacistického odboje. Jeho život násilně ukončili nacisté dne 19. srpna 1942 v Berlíně. Pamětní deska byla původně slavnostně odhalena v Chrudimi dne na rodném domě Zdeňka Schmoranze v Husově ulici č. p. 45. Tento dům podlehl demolici a deska se dostala do sbírek Regionálního muzea, které ji nyní laskavě zapůjčilo pro její novou instalaci. Po novém slavnostním odhalení bude na Malé scéně následovat beseda s autory populárního cyklu televizních dokumentů Potomci slavných Václavem Filipem a Libuší Štědrou. Ivo Šulc a Jana Stehlíková Alfons Mucha opět v Chrudimi Po zrušení stálé expozice Muchových plakátů v roce 2007 byl soubor prezentován pouze na krátkodobých výstavách v zahraničí. V roce 2009 muzeum zapůjčilo 41 kusů plakátů do Holandska (Bennekom), téhož roku byl zapůjčen stejný počet exponátů do Polska (Olešnica). V roce 2010 byl tento soubor vystaven v Maďarsku (Pécs). Nyní se do Regionálního muzea vrací stálá expozice Alfons Mucha Plakáty. Jistě nemálo chrudimských občanů tuto informaci přijímá s povděkem, že se tak stalo dne v hodin. Díky spolupráci města Chrudim, Pardubického kraje a Regionálního muzea v Chrudimi se podařilo vyčlenit finanční prostředky, které umožnily vystavit všech 42 plakátů a část grafických listů, které jsou ve sbírkách Regionálního muzea. Tyto exponáty vystavovaného souboru významného českého malíře, představitele secese, Alfonse Muchy ( ), v převážné míře muzeum získalo v roce Stalo se tak po velmi úspěšné Muchově výstavě v Chrudimi ve výstavních sálech tehdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy na přelomu let 1897 a Její přípravu měl na starosti pražský nakladatel František Topič. V roce 1898 se opakovala a správní výbor muzea rozhodl část vystavených plakátů tohoto umělce zakoupit do muzejních sbírek. Sbírka plakátů byla v pozdějších letech dále rozšířena. Co způsobilo tak velký úspěch a zájem o Muchovy plakáty? Zlomový bod, který nastartoval jeho kariéru, přišel v roce Tehdy jej oslovila jedna z někdejších nejslavnějších hereček Sarah Bernhardtová, aby pro její divadlo vytvořil plakát k představení Gismonda. Výsledek ji tak ohromil, že s Muchou uzavřela smlouvu i na další léta. A nadchl také celou Paříž. Mucha pro slavnou herečku vytvořil množství dalších plakátů. Zájem o plakáty je i mezi sběrateli značný a jednu z nejrozsáhlejších sbírek vlastní i Ivan Lendl. Ten v letech 1978 až 1983 startoval v družstvu československých tenistů, kteří v Chrudimi úspěšně bojovali v evropské soutěži o Královský pohár. Lendlova sbírka čítá 116 děl Alfonse Muchy. V souvislosti s plakáty Alfonse Muchy se nabízí spekulace se směrem k jeho ženě, Marii Chytilové, jejíž rodina pocházela z Chrudimi a v Chrudimi je pohřbena. K seznámení Muchy s Marií Chytilovou však došlo až v roce 1903 v Paříži. Tedy Chrudim má opět jednu se zajímavých atrakcí, které mohou přilákat zájem turistů o naše město. Petr Řezníček, starosta města Slavnostní odhalení pamětní desky Zdeňka Schmoranze Natáčení dokumentu o rodu Schmoranzů v Široké ulici. Za kamerou Václav Filip, vpravo Libuše Štědrá. Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v říjnu Přímý přenos slavnostního představení hry České nebe Historicky první přímý satelitní přenos z České republiky přenese do kin slavnostní představení hry České nebe. čtvrtek 4. října v 19 hodin Městské kino Chrudim Vstupné: 200 Kč Přehlídka středních škol Odborná učiliště, střední školy a vyšší odborné školy se představí svým potenciálním studentům. Pořádá Chrudimská beseda a Úřad práce ČR. úterý 16. října od 10 do 17 hodin, středa 17. října od 8 do 16 hodin prostory Muzea Příloha: Chrudim Dnes Trampský podzim sobota 20. října v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Vstupné: 100 Kč O chrudimskou loutku 18. ročník taneční soutěže sobota 27. října v 9 hodin Velký sál Muzea Vstupné: 100 Kč, děti 40 Kč Více na Pietní akt vzpomínka na Antonína Františka Rybičku Vzpomínkový pietní akt ku příležitosti 200. výročí narození A. F. Rybičky, čestného občana Chrudimě, se uskuteční dne 30. října 2012 u jeho hrobu na chrudimském hřbitově U Kříže. Počátek akce je plánován na hodin. Výročí 28. října Dne 28. října oslavíme 94. výročí vzniku samostatného československého státu. Vzpomínkový akt proběhne u pomníku T. G. Masaryka v Parku Republiky za Divadlem Karla Pippicha od hodin. Příští uzávěrka:

2 Informace k volbám do zastupitelstev krajů a k volbám 1/3 Senátu Parlamentu ČR Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou volby do zastupitelstev krajů, ve kterých budeme moci vybrat z 19 zaregistrovaných volebních stran zastupitele, kteří budou spravovat naše záležitosti v Pardubickém kraji. Ve stejných dnech proběhne také první kolo senátních voleb, do kterých v rámci volebního obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi podalo přihlášku celkem 10 uchazečů. Jedná se o 3 nezávislé kandidáty, jednoho kandidáta koalice politické strany a politického hnutí a 6 kandidátů politických stran. V případě, že senátor nebude zvolen v prvním kole, a je velmi pravděpodobné, že žádný z kandidátů nezíská napoprvé více než 50 % všech platných hlasů, bude se za týden 19. a 20. října 2012 konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Pro volby do zastupitelstev krajů a prvního kola senátních voleb obdrží voliči hlasovací lístky domů do schránek podle místa trvalého bydliště. V druhém kole senátních voleb, kdy zbývají už pouze 2 kandidáti, hlasovací lístky distribuovány domů nejsou, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti. Distribuce kompletních sad volebních lístků bude prováděna na adresy místa trvalého pobytu nejpozději dne Roznos lístků bude zahájen zřejmě v týdnu po , v době uzávěrky Zpravodaje ještě není znám termín dodání hlasovacích lístků k roznosu. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky, může se o ně přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, případně si je může vyzvednout na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, č. dveří 104. Na tomto místě si mohou sady hlasovacích lístků vyzvednout také voliči, jejichž údaj o místu trvalého pobytu byl úředně zrušen. Vyzvednout kompletní sadu hlasovacích lístků si volič může také přímo ve volební místnosti. Umístění volebních místností se od roku 2010, kdy proběhly volby do zastupitelstva města, nemění. Seznam volebních místností je vyvěšen na úřední desce úřadu, na webové stránce města Chrudimi a je zveřejněn také v tzv. volební vyhlášce, v Oznámení o době a místě konání voleb. Informaci o právě Vaší volební místnosti se dozvíte také z razítka na obálce, ve které Vám budou doručeny hlasovací lístky. Opakovaně se setkáváme s připomínkami voličů ohledně umístění volebních místností. Změna hranic volebních okrsků podle současně platných právních předpisů prozatím není možná. Snad k ní bude moci dojít v roce Bohužel ne všechny volební místnosti můžeme umístit vždy do přízemí, často jsme odkázáni na faktickou možnost umístění volební místnosti v rámci dané lokality. Velkou roli ve výběru umístění volební místnosti hraje docházková vzdálenost do volební místnosti, ale avšak ani ta nemůže být vždy optimální, ale i to, že některé volební místnosti jsou pro voliče již tradiční a k jejich užívání máme příznivé ohlasy. Jsme si vědomi toho, že ne všichni voliči mají volební místnost za rohem, přihlížet musíme stále více také k výši nájemného, které vlastník objektu za volební místnost požaduje. Proto je hodně volebních místností umístěno v základních školách, kde město nájemné neplatí. Je-li pro Vás cesta do volební místnosti ze zdravotních důvodů obtížná nebo dokonce nemožná, neváhejte si vyžádat návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou! O volbu do přenosné volební schránky můžete požádat buď přímo úřad nebo ve dnech voleb příslušnou volební komisi. Žádost může také vyřídit rodinný příslušník, nebo i jiná osoba. V případě, že se ve dnech voleb nebudete zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského průkazu. Žádost je možné podat osobně a to nejpozději do do 16 hodin na Městském úřadě v Chrudimi, Pardubická 67, v přízemí, dveře č. 104 anebo písemně. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a doručena příslušnému úřadu nejpozději do Voličský průkaz při volbách do zastupitelstev krajů opravňuje voliče k volbě ve volebních okrscích pouze na území Pardubického kraje a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pouze v rámci volebního obvodu č. 44 Chrudim. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu najdete na webových stránkách města Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová, tel , , eva. Jiřina Elichová, (zejm. organizačně technické zajištění voleb), tel , a Miluše Němcová (zejm. seznamy voličů), tel , Eva Doležalová, Odbor správní Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Chrudimi podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Malecká (150, 168, 170, 171, 187, 212, 216, 221, 222, 268, 269, 270, 272, 288, 301, 309, 312, 319, 320, 334, 340, 341, 342, 354, 355, 377, 378, 381, 382, 387, 388, 398, 401, 403, 404, 405, 407, 410, 422, 423, 424, 524, 529, 545, 554, 555, 587, 625, 650, 651, 1078, 1124, 1125, 1126, 1127, 1175, 1382), Na Kopci, Na Šancích (1176, 1177), Na Větrníku (1206, 1269, 1291, 1295, 1384, 1396, 1397, 1401), Pod Kopcem; ve volebním okrsku č. 2 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Hradištní, Na Větrníku (1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1248, 1258, 1259, 1290, 1292, 1293, 1294), Na Výsluní; ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Požární zbrojnice, Topolská 569, Chrudim II Česká, Hniličkova, Moravská, Na Šancích (1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184), Slezská, Slovenská, číslo evidenční 367; ve volebním okrsku č. 4 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Čavisovská, Družstevní, Krátká, Malecká (1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123), Požárníků, Příčná, Rubešova, V Blehovsku, V Tejnecku; ve volebním okrsku č. 5 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Cereghettiho, Slovenského národního povstání, Topolská; ve volebním okrsku č. 6 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Budovatelů, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Generála Uchytila, Václavská, Vlčnovská; ve volebním okrsku č. 7 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Benoniho, Fontinova, Heydukova, Chelčického, Korbářova, Na Valech, Na Vazovce, Opletalova, Sladkovského, Švermova; ve volebním okrsku č. 8 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Hálkova, Na Kopanici, Novoměstská, Svěchyňova, Tyršovo náměstí, Žižkovo náměstí; ve volebním okrsku č. 9 volební místnost Městské kino, Svatopluka Čecha 256, Chrudim III Dostálova, Havlíčkova (82, 83, 84, 85), Jungmannovo nábřeží, Koželužská, Na Sádkách, Svatopluka Čecha, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického; ve volebním okrsku č. 10 volební místnost budova základní školy, Školní náměstí 238, Chrudim II Břetislavova, Čelakovského, Filištínská, Fortenská, Havlíčkova (1, 4, 5, 6, 7, 95, 96, 97, 98, 99, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 162, 195, 476, 803), Hradební, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rybičkova, Soukenická, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Všehrdovo náměstí, Zahradní; ve volebním okrsku č. 11 volební místnost Střední škola zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim IV Dašická, Holubovská, Lupáčova, Městský park, Nerudova, Pardubická, Poděbradova, Tovární, Tylovo nábřeží, U Parku, V Hliníkách; 2

3 ve volebním okrsku č. 12 volební místnost Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola, Čáslavská 973, Chrudim IV Čáslavská (175, 205, 263, 313, 358, 360, 366, 371, 372, 415, 416, 420, 426, 427, 429, 442, 448, 501, 502, 503, 504, 525, 535, 617, 649, 665, 668, 683, 795, 803, 839, 844, 910, 973, 1146, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1261), Erbenova, Gorkého, Jabloňová (822, 823, 824, 825), Krocínova, Strojařů (836, 851, 870, 871), Vaňkova; ve volebním okrsku č. 13 volební místnost objekt bývalého učiliště, Na Rozhledně 766, Chrudim IV Akátová, Jabloňová (814, 815, 816, 817, 820, 821), Na Rozhledně, Průmyslová, Strojařů (846, 1141, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1223, 1224, 1225, 1226, 1386, 1387, 1388); ve volebním okrsku č. 14 volební místnost Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Olbrachtova 291, Chrudim IV Alešova, Bezručova, Čs. armády (261, 368, 406, 421, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 492,496, 497, 498, 499, 539, 541, 590, 639, 658, 659, 684, 685, 829, 830), Dvořákova, Jiráskova, K Ploché dráze, Nezvalova, Olbrachtova, Smetanova; ve volebním okrsku č. 15 volební místnost Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého třída 418, Chrudim IV Fibichova (41, 51, 52, 206, 210, 219, 652, 811), Přemysla Otakara, Revoluční, Rooseveltova (490, 540, 595); ve volebním okrsku č. 16 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III Fibichova (640, 641, 642, 643), Husova (9, 184, 186, 190, 217, 684, 777, 778, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794), Rooseveltova (780, 781, 782); ve volebním okrsku č. 17 volební místnost AVZO TSČ ČR Chrudim, Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV (bývalý Dům technických sportů) Čs. partyzánů, Husova (246, 985, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140), Masarykovo náměstí, Palackého třída (2, 47, 54, 252, 314, 331, 332, 333, 339, 488, 653, 790, 791, 892), Pobřežní, Radoušova; ve volebním okrsku č. 18 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III B. Martinů, Čs. armády (174, 213, 218, 237, 522, 585, 610, 649, 650, 651, 675, 676, 677), nábřeží Karla Čapka, Škroupova, U Vápenky; ve volebním okrsku č. 19 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III Palackého třída (55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 165, 191, 198, 199, 200, 204, 205, 276, 801); ve volebním okrsku č. 20 volební místnost Základní škola, Dr. Václava Peška 768, Chrudim III Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého; ve volebním okrsku č. 21 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III J. E. Purkyně, Na Ostrově, Nová, Obce Ležáků, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Spojovací, Za Pivovarem, číslo evidenční 389, 409; ve volebním okrsku č. 22 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III Podhůra, U Stadionu (695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 812), číslo evidenční 254, 275; ve volebním okrsku č. 23 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III K Lipám, K Presům, Píšťovy, Presy, U Stadionu (721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734), Vlčí Hora; ve volebním okrsku č. 24 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III Dr. Milady Horákové, U Stadionu (735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757), číslo evidenční 124, 131; ve volebním okrsku č. 25 volební místnost Klubovna, Vlčnov 3 Lindy, Vlčnov; ve volebním okrsku č. 26 volební místnost Kulturní zařízení, Ke Hřišti 1166, Chrudim IV Čáslavská (37, 202, 203, 204, 207, 218, 225, 232, 233, 234, 235, 247, 346, 357, 391, 397, 537, 630, 867, 942, 943, 972, 997, 998, 999, 1014, 1061, 1072, 1076, 1077, 1128, 1147, 1148, 1213, 1236, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1389, 1409), Do Polí, Do Vrchu, Jasmínová, Ke Hřišti, Mírová, Mládežnická, Okružní, Pod Strání, Růžová, Sadová, Sportovní, Šeříková, V Zahrádkách, Vrchovská, číslo evidenční 378; ve volebním okrsku č. 27 volební místnost Zámek Medlešice, Medlešice 1 Medlešice, číslo evidenční 206, 403; ve volebním okrsku č. 28 volební místnost Klubovna, Topol 38 Topol, číslo evidenční 404; ve volebním okrsku č. 29 volební místnost objekt Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Vestec 27 ( na váze ) K Májovu, Májov, Vestec, číslo evidenční Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční: v pátek dne 19. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. Pro toto II. kolo volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 6. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou vypsána čísla popisná, čísla evidenční jsou vypsána pouze, jsou-li místem trvalého pobytu voliče. V Chrudimi dne 26. září 2012 Mgr. Petr Řezníček, v. r., starosta Chcete doklady bez čekání? Neváhejte a přijďte právě teď! Od musí mít pro cestu do zahraničí každý občan, včetně dítěte, vlastní cestovní doklad. Pro vycestování do států EU postačí platný občanský průkaz, který mohou mít od nově i děti mladší 15 let. Mimo území EU pak je nutné mít platný cestovní pas. Z tohoto důvodu jsme v letních měsících zaznamenali značný zájem o cestovní doklady, který byl samozřejmě spojen se značnou čekací lhůtou. Frontě se vyhnuli pouze občané, kteří se předem objednali přes internetové stránky úřadu. Jsme si vědomi toho, že zejména pro děti je dlouhé čekání velice nepříjemné. V rámci třech odbavovacích míst, na kterých jsou na našem úřadě přijímány jak žádosti o cestovní doklad, tak žádosti o občanský průkaz, jsme v období od začátku června do konce srpna odbavili kolem žádostí o cestovní doklad a přes žádostí o občanský průkaz. Nyní je už žadatelů méně, proto doporučujeme občanům, aby pořízení dokladů nenechávali na poslední chvíli, na jaře se opět na úřadu začnou tvořit fronty. Pokud přijdete v následujících měsících, vyřídíte své doklady bez front a v mnohem kratším čase. Úřad má na vyhotovení dokladů 30 dní, přičemž skutečná doba vyhotovení se pohybuje dle aktuální poptávky občanů. V zimním obdobím bývá doklad vyhotovený dříve, zhruba kolem 2 3 týdnů, zatímco v letních měsících se doba vyhotovení přibližuje k zákonem stanovené hranici. V současné době v některé krátké dny, tj. v úterý, čtvrtek a pátek, můžete vyřídit svůj doklad úplně bez čekání. Ing. Hana Černá, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel 3

4 Omezení činnosti Stavebního odboru Dne se celý Odbor zúčastní školení ve věci velké novely stavebního zákona, která by měla být platná od Proto ten den nebudeme k dispozici našim spoluobčanům. Děkujeme za pochopení. Vladimír Bálek V červnu 2012 rezignovala na post zastupitelky města Chrudim paní Ilona Jeníčková. Ve funkci ji nahradil JUDr. Jan Chvojka. sd Po uzávěrce: Změny v zastupitelstvu Dny evropského dědictví Den otevřených dveří památek v Chrudimi V sobotu 15. září 2012 navštívilo chrudimské památky celkem 8754 návštěvníků. I v letošním roce se potvrdilo, že zájem o památky stále trvá. Atraktivitu Dne památek zvyšují doprovodné akce, v rámci kterých se návštěvníci z úst nejpovolanějších dozvídají mnoho zajímavostí o chrudimských památkách, jejich historii i o vývoji kulturního a společenského dění. Největšího zájmu nově zrekonstruovaná budova Muzea loutkářských kultur, kde byl program zakončen vernisáží výstavy Aloise Tománka a Pavla Kalfuse nazvané Společně, každý svou cestou. Rovněž Regionální muzeum v Chrudimi zaznamenalo zvýšenou pozornost ze strany návštěvníků lákadlem se stala mimo jiné zpřístupněná věž muzejní budovy a prezentace expozice Alfonse Muchy. Jako každoročně se velké oblibě těšila prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dalšími hojně navštěvovanými místy byly Muzeum barokních soch, prostory bývalé věznice, či expozice ve Vodních zdrojích. Za zmínku také rozhodně stojí přednáška Mgr. Ivo Šulce o historii města nebo unikátní výstava Minulost a současnost sportu v Chrudimi, kterou lze zhlédnout v Divadle Karla Pippicha až do neděle 28. října. Na závěr bychom rádi poděkovali všem jednotlivým garantům památek, pořadatelům akcí a také studentům Obchodní akademie Chrudim za spolupráci a propagaci našeho města při této významné akci. ep Otevření nové ekoporadny Určitě se Vám to už stalo, nebo jste o něčem podobném slyšeli. Na podzim jste našli malého vysíleného ježka či poraněného ptáka a nevěděli, jak mu pomoci. Nebo jste přemýšleli o tom, jaké změny provést ve své domácnosti, aby její provoz byl ohleduplnější vůči životnímu prostředí, a přitom jste změny příznivě pocítili i na výdajích z rodinného rozpočtu. Kam, či na koho se obrátit, kde hledat pomoc. Právě na takové otázky Vám odpoví nová ekoporadna Občanského sdružení Altus. Své dotazy můžete volat na telefon , nebo psát na ovou adresu cz. Pro veřejnost je ekoporadna otevřena v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do hod. Najdete ji v sídle sdružení Altus, ulice Strojařů 1387, Chrudim. Drobné příspěvky na aktuální témata najdete také v rubrice Příroda na informačním portálu Spolufinancování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus Projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Realizace projektu IPRM pokračuje rekonstrukcí bytových domů č. p. 520, č. p. 521 a č. p. 522 v Revoluční ulici a revitalizací vnitrobloku Revoluční. Se svými aktivitami pokračují také vlastníci bytových domů, kteří se v lokalitě nacházejí a uspěli ve výzvách města. Realizace projektu Rekonstrukce bytových domů č. p. 520, 521 a 522 v Revoluční ulici v Chrudimi byla zahájena podpisem smlouvy o dílo mezi městem Chrudim a dodavatelskou firmou ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou dne V její první etapě, která potrvá do , proběhne 1. fáze rekonstrukce střech, půdních prostor, podlah a technického vybavení bytových domů včetně ústředního topení, rekonstrukce společných prostor domů, zateplení fasád a s tím související bourací práce. V říjnu letošního roku budou ukončeny stavební práce na veřejném prostranství ve vnitrobloku Revoluční, který je první etapou projektu Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim. Rekonstrukce vnitrobloku spočívá v demolici stávajících kolen, rekonstrukci kanalizace, výstavbě gabionových zdí a nízkého oplocení s výsadbou keřů, dále ve výstavbě dvou dětských hřišť, v rekonstrukci nezpevněné komunikace, ve zřízení zpevněných ploch ze zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, ve výstavbě veřejného osvětlení, v kácení a výsadbě vzrostlé zeleně s rekultivací zatravněných ploch, v řešení problematiky odpadového hospodářství a v osazení městského mobiliáře. Dodavatelskou firmou této akce je Strabag a. s. Tento projekt bude dále pokračovat druhou etapou rekonstrukcí vnitrobloku Palackého v Chrudimi. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Jak jsme avizovali v minulém čísle, čeká nás podzimní úklid města a také svoz nebezpečného odpadu. Seznam lokalit se dny provedení blokového čištění najdete na našich webových stránkách. Žádáme o pochopení a respektování dopravního značení ul. Palackého před č. p ul. Husova po hotel Bohemia ul. Čs. armády, Př. Otakara, Revoluční, Rooseveltova sídliště Dr. Malíka ul. U Parku, parkoviště u FÚ ul. Fibichova a Husova po ulici Rooseveltovu ul. Hradištní, Na Šancích ul. Obce Ležáků ul. Palackého ul. Havlíčkova, parkoviště u NS Kateřina Moravova zahrada ul. Čs. armády, Fibichova ul. Malecká ul. Na Ostrově ul. Na Větrníku Druhý svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v říjnu podle níže uvedeného harmonogramu: ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadionu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma parkoviště před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. Děkujeme všem, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, a zároveň také těm, kteří přispěli v rámci vyhlášené sbírky na fenku Riki. Více na nebo Ing, Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. 4

5 Bezplatné vyšetření zraku u dětí z chrudimských mateřských škol pokračuje Díky vzájemné spolupráci pardubického občanského sdružení PROZRAK, akciové společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. (EOP) a zájmu starosty města Chrudim Petra Řezníčka se v minulém školním roce od února do června realizoval v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město, velmi užitečný projekt nazvaný Mít oči k vidění. Stěžejní informace o tomto projektu vyšly již v únorovém Zpravodaji, nyní přinášíme další, rovněž pozitivní. Minulým školním rokem totiž spolupráce ani projekt nekončí, naopak bude na podzim pokračovat dále. Radovat se tak mohou zejména rodiče těch dětí, Čti, žij zdravě je téma letošního celostátního i chrudimského Týdne knihoven. Připravili jsme pro vás nabídku programů pro děti i dospělé. Celý týden vás bude provázet výstava literatury na dané téma, jako každý rok proběhne amnestie pro čtenáře, kteří včas nevrátili knihy. Ve vestibulu budete mít možnost vybrat si z vyřazené literatury. A pokud byste nevěděli, co uvařit, můžete nahlédnout do knihovnických receptů na zdravá jídla. Týden knihoven v oddělení pro děti a mládež zahájí vyhlášení výtvarné soutěže Nejoriginálnější záložka a odstartování celoroční hry podporující čtenářskou dovednost Lovci perel. Bližší informace naleznete na stránkách knihovny www. knihovna-cr.cz. Pro maminky jsme připravili 2. října od 10 do 12 hodin povídání o kosmetice Krásná a zdravá z Oriflame a pro jejich děti mají knihovnice připravený doprovodný program a pohádkové čtení. Týden knihoven 2012 které nově nastoupily do chrudimských mateřských škol. Nový školní rok pro jejich ratolesti přináší také možnost zúčastnit se bezplatného preventivního zrakového screeningu. Zraková prevence bude bezplatná, jelikož vyšetření pro chrudimské děti navštěvující předškolní zařízení sponzorují Elektrárny Opatovice, a. s. Přihlásit své děti k vyšetření zraku budou moci rodiče přímo v jednotlivých mateřských školách, o termínech se dozví v dostatečném časovém předstihu. Ing. Petr Zadák, EOP, a. s. a PhDr. Dagmar Fidlerová, občanské sdružení Prozrak Pacičkování se zdravou svačinkou 3. října od 10 do 12 hodin bude tradiční výtvarná dílna pro rodiče a děti s ochutnávkou zdravých pomazánek a prezentací zdravé výživy obchodu Rebarbora. Týden knihoven uzavřeme v pátek 5. října společným čtením oblíbených dětských knih v oddělení pro děti a mládež, a to v době od 13 do 14 hodin. Program máme připravený i pro chrudimské stacionáře. V Pohodě si budeme číst knížky Kamily Skopové Český rok a s besedou navštívíme i Jitřenku. Aby si na své přišli také senioři, sejeme se v Klubu seniorů na pravidelné schůzce tentokrát v pondělí 8. října. Společný program ve spolupráci s Regionálním muzeem Chrudim má název Plakátování. Sraz účastníku v 9.00 hod. před Muzeem. Srdečně Vás zveme na akce Týdne knihoven i k návštěvě všech oddělení a poboček naší knihovny. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na říjen Přednášky paní RNDr. Jany Procházkové na téma Božena Němcová 3. a ve a hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici výlet pouze pro přihlášené! Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin druhá skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin třetí skupina 3., 10., 17., 24. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina (začátečníci) 4., 11., 18. a v 9.00 hodin Počítač a jeho význam vede pan Martin Keller v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. první skupina 9. a v hodin druhá skupina 10. a v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 5. a v 9.00 hodin druhá skupina 12. a v 9.00 hodin Akce připravované v rámci Evropského roku seniorů Pochod generací aneb společně to dokážeme sobota 6. října. Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Sportovišti města Chrudim. Sraz účastníků je od 9.00 do hodin v areálu před krytým plaveckým bazénem. Po tuto dobu bude probíhat bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykemie, které bude zajišťovat Zdravotní a sociální škola Chrudim a VZP Chrudim; soutěž o nejmladšího a nejstaršího účastníka pochodu a nejpočetnější generační rodinu; účastníci získají pamětní list se speciálním razítkem. Přednáška Výživa v seniorském věku se bude konat v úterý 9. října od hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, Soukenická 158, společenská místnost. Přednáší paní Mgr. Miroslava Novotná. Plavání a cvičení ve vodě v rámci programů Dnů zdraví a ve spolupráci se Zdravotní a sociální školou Chrudim. Sejdeme se v krytém plaveckém bazénu ve středu 10. října ve hodin. Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Obdržení grantu na vybudování odpočinkového místa v Medlešicích Jako většina měst a obcí v České republice se i město Chrudim snaží získat z různých zdrojů maximum finančních prostředků, aby mohly být realizovány zajímavé projekty, na které není zpravidla dostatek peněz v rozpočtu města. Proto byla začátkem letošního roku podána žádost o investiční grant do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na vybudování odpočinkového místa v Medlešicích. Grant byl schválen a díky tomu můžete v následujících měsících očekávat realizaci samotné akce, jejímž hlavním cílem je vytvořit doprovodnou infrastrukturu ke stávající frekventované cyklostezce Chrudim Medlešice. Úpravy prostranství okolo hřiště v Medlešicích se snaží maximálně využít kladů území a zapojit dosud nevyužívané plochy zeleně do komplexu plánovaného relaxačního a rekreačního parku. Mělo by tak vzniknout místo aktivního i pasivního odpočinku nabízející zázemí pro cyklisty, bruslaře i další návštěvníky zmiňované lokality. Realizace tohoto odpočinkového místa bude první uskutečněnou aktivitou v rámci širšího projektu Stavební úpravy hřiště v Medlešicích, který tvoří ještě další dva samostatné celky (hřiště Medlešice a parkoviště). Projekt je realizován za finanční podpory Pardubického kraje. Jana Harvánková, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Školení ze základní obsluhy počítače v Chrudimi Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje poskytuje bezplatné individuální školení pro osoby se zdravotním postižením a seniory ze základní obsluhy počítače. Nabízíme vám i možnost školení v textovém editoru Word a rádi vás seznámíme s prací na internetu. V učebně je možno zakoupit si kávu nebo čaj a použít skener a tiskárnu. Můžete také samostatně pracovat na počítači, popřípadě si vyhledávat potřebné informace. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9.00 do hodin a sídlí v Revoluční ulici č. 594, v Chrudimi (pod nádražím). Můžete také zavolat na tel. čísla , Pokud Vás nabídka zaujala, přijďte se k nám podívat. Všichni jste srdečně zváni. Andrea Dubcová, DiS., sociální pracovník Sběr ošacení Ve čtvrtek 11. října od do hodin, v pátek 12. října od 8.00 do hodin a v sobotu 13. října od 8.00 do hodin pořádá Český červený kříž sběr ošacení do sociálního šatníku a humanitárního skladu. Přijímáme veškeré oblečení od kojeneckého přes dětské až po dospělé. Dále sbíráme nositelnou obuv, povlečení, ručníky, utěrky, závěsy, záclony, deky, polštáře, hračky, školní batohy a kočárky. Vše čisté, vyprané, složené. Předem děkujeme za pomoc a spolupráci. Věci, které nepotřebujete a překáží Vám doma, mohou ještě dobře posloužit lidem v hmotné nouzi či za mimořádné události. Sběr bude probíhat v sídle Oblastního spolku ČČK Chrudim v Městském parku 274. Více informací rádi poskytneme na u Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim 5

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE říjen 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekapitulace roku 2014 Chrudim a její péče o památky Město Chrudim

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané,

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 PROSINEC 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Vánoce už po kolikáté... Tak jak člověk

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu DUBEN 2009 Stoleté jubileum Jaroslava Doubravy Projekt Chrudimského roku hudby vstupuje do svého čtvrtého měsíce, ve kterém si připomeneme

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Národní geopark Železné hory slaví tři roky své existence Sečská

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ČERVEN 2008 Sobota 21. června 8 12 hod. Resselovo náměstí Další z vyhledávaných trhů, tentokrát v keltské inspiraci. 17 23 hod. rekreační lesy na Podhůře SVATOJÁNSKÁ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2011 Historie stará 60 let. Plakát první Loutkářské Chrudimi v roce 1951.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Chrudim 2013 MĚSTO KULTURY A gastronomie ČERVENEC SRPEN 2013 XVI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Architektonická

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 XiI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2009 Listopad 1989 v Chrudimi Vážení spoluobčané, v úterý

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVEN 2010 Kosácký víkend Co to zase bude? Bude v červnu Pohádkový

Více