MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi Jak jsme avizovali v zářijovém Zpravodaji, bude v hod. v budově Divadla Karla Pippicha slavnostně odhalena pamětní deska Zdeňka Schmoranze, osobnosti kulturního i politického života, významného literáta, novináře i propagátora loutkářství. Zdeněk Schmoranz působil také jako účastník Československého protinacistického odboje. Jeho život násilně ukončili nacisté dne 19. srpna 1942 v Berlíně. Pamětní deska byla původně slavnostně odhalena v Chrudimi dne na rodném domě Zdeňka Schmoranze v Husově ulici č. p. 45. Tento dům podlehl demolici a deska se dostala do sbírek Regionálního muzea, které ji nyní laskavě zapůjčilo pro její novou instalaci. Po novém slavnostním odhalení bude na Malé scéně následovat beseda s autory populárního cyklu televizních dokumentů Potomci slavných Václavem Filipem a Libuší Štědrou. Ivo Šulc a Jana Stehlíková Alfons Mucha opět v Chrudimi Po zrušení stálé expozice Muchových plakátů v roce 2007 byl soubor prezentován pouze na krátkodobých výstavách v zahraničí. V roce 2009 muzeum zapůjčilo 41 kusů plakátů do Holandska (Bennekom), téhož roku byl zapůjčen stejný počet exponátů do Polska (Olešnica). V roce 2010 byl tento soubor vystaven v Maďarsku (Pécs). Nyní se do Regionálního muzea vrací stálá expozice Alfons Mucha Plakáty. Jistě nemálo chrudimských občanů tuto informaci přijímá s povděkem, že se tak stalo dne v hodin. Díky spolupráci města Chrudim, Pardubického kraje a Regionálního muzea v Chrudimi se podařilo vyčlenit finanční prostředky, které umožnily vystavit všech 42 plakátů a část grafických listů, které jsou ve sbírkách Regionálního muzea. Tyto exponáty vystavovaného souboru významného českého malíře, představitele secese, Alfonse Muchy ( ), v převážné míře muzeum získalo v roce Stalo se tak po velmi úspěšné Muchově výstavě v Chrudimi ve výstavních sálech tehdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy na přelomu let 1897 a Její přípravu měl na starosti pražský nakladatel František Topič. V roce 1898 se opakovala a správní výbor muzea rozhodl část vystavených plakátů tohoto umělce zakoupit do muzejních sbírek. Sbírka plakátů byla v pozdějších letech dále rozšířena. Co způsobilo tak velký úspěch a zájem o Muchovy plakáty? Zlomový bod, který nastartoval jeho kariéru, přišel v roce Tehdy jej oslovila jedna z někdejších nejslavnějších hereček Sarah Bernhardtová, aby pro její divadlo vytvořil plakát k představení Gismonda. Výsledek ji tak ohromil, že s Muchou uzavřela smlouvu i na další léta. A nadchl také celou Paříž. Mucha pro slavnou herečku vytvořil množství dalších plakátů. Zájem o plakáty je i mezi sběrateli značný a jednu z nejrozsáhlejších sbírek vlastní i Ivan Lendl. Ten v letech 1978 až 1983 startoval v družstvu československých tenistů, kteří v Chrudimi úspěšně bojovali v evropské soutěži o Královský pohár. Lendlova sbírka čítá 116 děl Alfonse Muchy. V souvislosti s plakáty Alfonse Muchy se nabízí spekulace se směrem k jeho ženě, Marii Chytilové, jejíž rodina pocházela z Chrudimi a v Chrudimi je pohřbena. K seznámení Muchy s Marií Chytilovou však došlo až v roce 1903 v Paříži. Tedy Chrudim má opět jednu se zajímavých atrakcí, které mohou přilákat zájem turistů o naše město. Petr Řezníček, starosta města Slavnostní odhalení pamětní desky Zdeňka Schmoranze Natáčení dokumentu o rodu Schmoranzů v Široké ulici. Za kamerou Václav Filip, vpravo Libuše Štědrá. Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v říjnu Přímý přenos slavnostního představení hry České nebe Historicky první přímý satelitní přenos z České republiky přenese do kin slavnostní představení hry České nebe. čtvrtek 4. října v 19 hodin Městské kino Chrudim Vstupné: 200 Kč Přehlídka středních škol Odborná učiliště, střední školy a vyšší odborné školy se představí svým potenciálním studentům. Pořádá Chrudimská beseda a Úřad práce ČR. úterý 16. října od 10 do 17 hodin, středa 17. října od 8 do 16 hodin prostory Muzea Příloha: Chrudim Dnes Trampský podzim sobota 20. října v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Vstupné: 100 Kč O chrudimskou loutku 18. ročník taneční soutěže sobota 27. října v 9 hodin Velký sál Muzea Vstupné: 100 Kč, děti 40 Kč Více na Pietní akt vzpomínka na Antonína Františka Rybičku Vzpomínkový pietní akt ku příležitosti 200. výročí narození A. F. Rybičky, čestného občana Chrudimě, se uskuteční dne 30. října 2012 u jeho hrobu na chrudimském hřbitově U Kříže. Počátek akce je plánován na hodin. Výročí 28. října Dne 28. října oslavíme 94. výročí vzniku samostatného československého státu. Vzpomínkový akt proběhne u pomníku T. G. Masaryka v Parku Republiky za Divadlem Karla Pippicha od hodin. Příští uzávěrka:

2 Informace k volbám do zastupitelstev krajů a k volbám 1/3 Senátu Parlamentu ČR Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou volby do zastupitelstev krajů, ve kterých budeme moci vybrat z 19 zaregistrovaných volebních stran zastupitele, kteří budou spravovat naše záležitosti v Pardubickém kraji. Ve stejných dnech proběhne také první kolo senátních voleb, do kterých v rámci volebního obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi podalo přihlášku celkem 10 uchazečů. Jedná se o 3 nezávislé kandidáty, jednoho kandidáta koalice politické strany a politického hnutí a 6 kandidátů politických stran. V případě, že senátor nebude zvolen v prvním kole, a je velmi pravděpodobné, že žádný z kandidátů nezíská napoprvé více než 50 % všech platných hlasů, bude se za týden 19. a 20. října 2012 konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Pro volby do zastupitelstev krajů a prvního kola senátních voleb obdrží voliči hlasovací lístky domů do schránek podle místa trvalého bydliště. V druhém kole senátních voleb, kdy zbývají už pouze 2 kandidáti, hlasovací lístky distribuovány domů nejsou, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti. Distribuce kompletních sad volebních lístků bude prováděna na adresy místa trvalého pobytu nejpozději dne Roznos lístků bude zahájen zřejmě v týdnu po , v době uzávěrky Zpravodaje ještě není znám termín dodání hlasovacích lístků k roznosu. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky, může se o ně přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, případně si je může vyzvednout na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, č. dveří 104. Na tomto místě si mohou sady hlasovacích lístků vyzvednout také voliči, jejichž údaj o místu trvalého pobytu byl úředně zrušen. Vyzvednout kompletní sadu hlasovacích lístků si volič může také přímo ve volební místnosti. Umístění volebních místností se od roku 2010, kdy proběhly volby do zastupitelstva města, nemění. Seznam volebních místností je vyvěšen na úřední desce úřadu, na webové stránce města Chrudimi a je zveřejněn také v tzv. volební vyhlášce, v Oznámení o době a místě konání voleb. Informaci o právě Vaší volební místnosti se dozvíte také z razítka na obálce, ve které Vám budou doručeny hlasovací lístky. Opakovaně se setkáváme s připomínkami voličů ohledně umístění volebních místností. Změna hranic volebních okrsků podle současně platných právních předpisů prozatím není možná. Snad k ní bude moci dojít v roce Bohužel ne všechny volební místnosti můžeme umístit vždy do přízemí, často jsme odkázáni na faktickou možnost umístění volební místnosti v rámci dané lokality. Velkou roli ve výběru umístění volební místnosti hraje docházková vzdálenost do volební místnosti, ale avšak ani ta nemůže být vždy optimální, ale i to, že některé volební místnosti jsou pro voliče již tradiční a k jejich užívání máme příznivé ohlasy. Jsme si vědomi toho, že ne všichni voliči mají volební místnost za rohem, přihlížet musíme stále více také k výši nájemného, které vlastník objektu za volební místnost požaduje. Proto je hodně volebních místností umístěno v základních školách, kde město nájemné neplatí. Je-li pro Vás cesta do volební místnosti ze zdravotních důvodů obtížná nebo dokonce nemožná, neváhejte si vyžádat návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou! O volbu do přenosné volební schránky můžete požádat buď přímo úřad nebo ve dnech voleb příslušnou volební komisi. Žádost může také vyřídit rodinný příslušník, nebo i jiná osoba. V případě, že se ve dnech voleb nebudete zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského průkazu. Žádost je možné podat osobně a to nejpozději do do 16 hodin na Městském úřadě v Chrudimi, Pardubická 67, v přízemí, dveře č. 104 anebo písemně. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a doručena příslušnému úřadu nejpozději do Voličský průkaz při volbách do zastupitelstev krajů opravňuje voliče k volbě ve volebních okrscích pouze na území Pardubického kraje a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pouze v rámci volebního obvodu č. 44 Chrudim. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu najdete na webových stránkách města Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová, tel , , eva. Jiřina Elichová, (zejm. organizačně technické zajištění voleb), tel , a Miluše Němcová (zejm. seznamy voličů), tel , Eva Doležalová, Odbor správní Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Chrudimi podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Malecká (150, 168, 170, 171, 187, 212, 216, 221, 222, 268, 269, 270, 272, 288, 301, 309, 312, 319, 320, 334, 340, 341, 342, 354, 355, 377, 378, 381, 382, 387, 388, 398, 401, 403, 404, 405, 407, 410, 422, 423, 424, 524, 529, 545, 554, 555, 587, 625, 650, 651, 1078, 1124, 1125, 1126, 1127, 1175, 1382), Na Kopci, Na Šancích (1176, 1177), Na Větrníku (1206, 1269, 1291, 1295, 1384, 1396, 1397, 1401), Pod Kopcem; ve volebním okrsku č. 2 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Hradištní, Na Větrníku (1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1248, 1258, 1259, 1290, 1292, 1293, 1294), Na Výsluní; ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Požární zbrojnice, Topolská 569, Chrudim II Česká, Hniličkova, Moravská, Na Šancích (1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184), Slezská, Slovenská, číslo evidenční 367; ve volebním okrsku č. 4 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Čavisovská, Družstevní, Krátká, Malecká (1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123), Požárníků, Příčná, Rubešova, V Blehovsku, V Tejnecku; ve volebním okrsku č. 5 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Cereghettiho, Slovenského národního povstání, Topolská; ve volebním okrsku č. 6 volební místnost Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Budovatelů, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Generála Uchytila, Václavská, Vlčnovská; ve volebním okrsku č. 7 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Benoniho, Fontinova, Heydukova, Chelčického, Korbářova, Na Valech, Na Vazovce, Opletalova, Sladkovského, Švermova; ve volebním okrsku č. 8 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Hálkova, Na Kopanici, Novoměstská, Svěchyňova, Tyršovo náměstí, Žižkovo náměstí; ve volebním okrsku č. 9 volební místnost Městské kino, Svatopluka Čecha 256, Chrudim III Dostálova, Havlíčkova (82, 83, 84, 85), Jungmannovo nábřeží, Koželužská, Na Sádkách, Svatopluka Čecha, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického; ve volebním okrsku č. 10 volební místnost budova základní školy, Školní náměstí 238, Chrudim II Břetislavova, Čelakovského, Filištínská, Fortenská, Havlíčkova (1, 4, 5, 6, 7, 95, 96, 97, 98, 99, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 162, 195, 476, 803), Hradební, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rybičkova, Soukenická, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Všehrdovo náměstí, Zahradní; ve volebním okrsku č. 11 volební místnost Střední škola zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim IV Dašická, Holubovská, Lupáčova, Městský park, Nerudova, Pardubická, Poděbradova, Tovární, Tylovo nábřeží, U Parku, V Hliníkách; 2

3 ve volebním okrsku č. 12 volební místnost Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola, Čáslavská 973, Chrudim IV Čáslavská (175, 205, 263, 313, 358, 360, 366, 371, 372, 415, 416, 420, 426, 427, 429, 442, 448, 501, 502, 503, 504, 525, 535, 617, 649, 665, 668, 683, 795, 803, 839, 844, 910, 973, 1146, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1261), Erbenova, Gorkého, Jabloňová (822, 823, 824, 825), Krocínova, Strojařů (836, 851, 870, 871), Vaňkova; ve volebním okrsku č. 13 volební místnost objekt bývalého učiliště, Na Rozhledně 766, Chrudim IV Akátová, Jabloňová (814, 815, 816, 817, 820, 821), Na Rozhledně, Průmyslová, Strojařů (846, 1141, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1223, 1224, 1225, 1226, 1386, 1387, 1388); ve volebním okrsku č. 14 volební místnost Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Olbrachtova 291, Chrudim IV Alešova, Bezručova, Čs. armády (261, 368, 406, 421, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 492,496, 497, 498, 499, 539, 541, 590, 639, 658, 659, 684, 685, 829, 830), Dvořákova, Jiráskova, K Ploché dráze, Nezvalova, Olbrachtova, Smetanova; ve volebním okrsku č. 15 volební místnost Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého třída 418, Chrudim IV Fibichova (41, 51, 52, 206, 210, 219, 652, 811), Přemysla Otakara, Revoluční, Rooseveltova (490, 540, 595); ve volebním okrsku č. 16 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III Fibichova (640, 641, 642, 643), Husova (9, 184, 186, 190, 217, 684, 777, 778, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794), Rooseveltova (780, 781, 782); ve volebním okrsku č. 17 volební místnost AVZO TSČ ČR Chrudim, Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV (bývalý Dům technických sportů) Čs. partyzánů, Husova (246, 985, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140), Masarykovo náměstí, Palackého třída (2, 47, 54, 252, 314, 331, 332, 333, 339, 488, 653, 790, 791, 892), Pobřežní, Radoušova; ve volebním okrsku č. 18 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III B. Martinů, Čs. armády (174, 213, 218, 237, 522, 585, 610, 649, 650, 651, 675, 676, 677), nábřeží Karla Čapka, Škroupova, U Vápenky; ve volebním okrsku č. 19 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III Palackého třída (55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 165, 191, 198, 199, 200, 204, 205, 276, 801); ve volebním okrsku č. 20 volební místnost Základní škola, Dr. Václava Peška 768, Chrudim III Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého; ve volebním okrsku č. 21 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III J. E. Purkyně, Na Ostrově, Nová, Obce Ležáků, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Spojovací, Za Pivovarem, číslo evidenční 389, 409; ve volebním okrsku č. 22 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III Podhůra, U Stadionu (695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 812), číslo evidenční 254, 275; ve volebním okrsku č. 23 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III K Lipám, K Presům, Píšťovy, Presy, U Stadionu (721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734), Vlčí Hora; ve volebním okrsku č. 24 volební místnost Základní škola, U Stadionu 756, Chrudim III Dr. Milady Horákové, U Stadionu (735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757), číslo evidenční 124, 131; ve volebním okrsku č. 25 volební místnost Klubovna, Vlčnov 3 Lindy, Vlčnov; ve volebním okrsku č. 26 volební místnost Kulturní zařízení, Ke Hřišti 1166, Chrudim IV Čáslavská (37, 202, 203, 204, 207, 218, 225, 232, 233, 234, 235, 247, 346, 357, 391, 397, 537, 630, 867, 942, 943, 972, 997, 998, 999, 1014, 1061, 1072, 1076, 1077, 1128, 1147, 1148, 1213, 1236, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1389, 1409), Do Polí, Do Vrchu, Jasmínová, Ke Hřišti, Mírová, Mládežnická, Okružní, Pod Strání, Růžová, Sadová, Sportovní, Šeříková, V Zahrádkách, Vrchovská, číslo evidenční 378; ve volebním okrsku č. 27 volební místnost Zámek Medlešice, Medlešice 1 Medlešice, číslo evidenční 206, 403; ve volebním okrsku č. 28 volební místnost Klubovna, Topol 38 Topol, číslo evidenční 404; ve volebním okrsku č. 29 volební místnost objekt Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Vestec 27 ( na váze ) K Májovu, Májov, Vestec, číslo evidenční Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční: v pátek dne 19. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. Pro toto II. kolo volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 6. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou vypsána čísla popisná, čísla evidenční jsou vypsána pouze, jsou-li místem trvalého pobytu voliče. V Chrudimi dne 26. září 2012 Mgr. Petr Řezníček, v. r., starosta Chcete doklady bez čekání? Neváhejte a přijďte právě teď! Od musí mít pro cestu do zahraničí každý občan, včetně dítěte, vlastní cestovní doklad. Pro vycestování do států EU postačí platný občanský průkaz, který mohou mít od nově i děti mladší 15 let. Mimo území EU pak je nutné mít platný cestovní pas. Z tohoto důvodu jsme v letních měsících zaznamenali značný zájem o cestovní doklady, který byl samozřejmě spojen se značnou čekací lhůtou. Frontě se vyhnuli pouze občané, kteří se předem objednali přes internetové stránky úřadu. Jsme si vědomi toho, že zejména pro děti je dlouhé čekání velice nepříjemné. V rámci třech odbavovacích míst, na kterých jsou na našem úřadě přijímány jak žádosti o cestovní doklad, tak žádosti o občanský průkaz, jsme v období od začátku června do konce srpna odbavili kolem žádostí o cestovní doklad a přes žádostí o občanský průkaz. Nyní je už žadatelů méně, proto doporučujeme občanům, aby pořízení dokladů nenechávali na poslední chvíli, na jaře se opět na úřadu začnou tvořit fronty. Pokud přijdete v následujících měsících, vyřídíte své doklady bez front a v mnohem kratším čase. Úřad má na vyhotovení dokladů 30 dní, přičemž skutečná doba vyhotovení se pohybuje dle aktuální poptávky občanů. V zimním obdobím bývá doklad vyhotovený dříve, zhruba kolem 2 3 týdnů, zatímco v letních měsících se doba vyhotovení přibližuje k zákonem stanovené hranici. V současné době v některé krátké dny, tj. v úterý, čtvrtek a pátek, můžete vyřídit svůj doklad úplně bez čekání. Ing. Hana Černá, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel 3

4 Omezení činnosti Stavebního odboru Dne se celý Odbor zúčastní školení ve věci velké novely stavebního zákona, která by měla být platná od Proto ten den nebudeme k dispozici našim spoluobčanům. Děkujeme za pochopení. Vladimír Bálek V červnu 2012 rezignovala na post zastupitelky města Chrudim paní Ilona Jeníčková. Ve funkci ji nahradil JUDr. Jan Chvojka. sd Po uzávěrce: Změny v zastupitelstvu Dny evropského dědictví Den otevřených dveří památek v Chrudimi V sobotu 15. září 2012 navštívilo chrudimské památky celkem 8754 návštěvníků. I v letošním roce se potvrdilo, že zájem o památky stále trvá. Atraktivitu Dne památek zvyšují doprovodné akce, v rámci kterých se návštěvníci z úst nejpovolanějších dozvídají mnoho zajímavostí o chrudimských památkách, jejich historii i o vývoji kulturního a společenského dění. Největšího zájmu nově zrekonstruovaná budova Muzea loutkářských kultur, kde byl program zakončen vernisáží výstavy Aloise Tománka a Pavla Kalfuse nazvané Společně, každý svou cestou. Rovněž Regionální muzeum v Chrudimi zaznamenalo zvýšenou pozornost ze strany návštěvníků lákadlem se stala mimo jiné zpřístupněná věž muzejní budovy a prezentace expozice Alfonse Muchy. Jako každoročně se velké oblibě těšila prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dalšími hojně navštěvovanými místy byly Muzeum barokních soch, prostory bývalé věznice, či expozice ve Vodních zdrojích. Za zmínku také rozhodně stojí přednáška Mgr. Ivo Šulce o historii města nebo unikátní výstava Minulost a současnost sportu v Chrudimi, kterou lze zhlédnout v Divadle Karla Pippicha až do neděle 28. října. Na závěr bychom rádi poděkovali všem jednotlivým garantům památek, pořadatelům akcí a také studentům Obchodní akademie Chrudim za spolupráci a propagaci našeho města při této významné akci. ep Otevření nové ekoporadny Určitě se Vám to už stalo, nebo jste o něčem podobném slyšeli. Na podzim jste našli malého vysíleného ježka či poraněného ptáka a nevěděli, jak mu pomoci. Nebo jste přemýšleli o tom, jaké změny provést ve své domácnosti, aby její provoz byl ohleduplnější vůči životnímu prostředí, a přitom jste změny příznivě pocítili i na výdajích z rodinného rozpočtu. Kam, či na koho se obrátit, kde hledat pomoc. Právě na takové otázky Vám odpoví nová ekoporadna Občanského sdružení Altus. Své dotazy můžete volat na telefon , nebo psát na ovou adresu cz. Pro veřejnost je ekoporadna otevřena v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do hod. Najdete ji v sídle sdružení Altus, ulice Strojařů 1387, Chrudim. Drobné příspěvky na aktuální témata najdete také v rubrice Příroda na informačním portálu Spolufinancování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Martin Benák, předseda Občanského sdružení Altus Projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Realizace projektu IPRM pokračuje rekonstrukcí bytových domů č. p. 520, č. p. 521 a č. p. 522 v Revoluční ulici a revitalizací vnitrobloku Revoluční. Se svými aktivitami pokračují také vlastníci bytových domů, kteří se v lokalitě nacházejí a uspěli ve výzvách města. Realizace projektu Rekonstrukce bytových domů č. p. 520, 521 a 522 v Revoluční ulici v Chrudimi byla zahájena podpisem smlouvy o dílo mezi městem Chrudim a dodavatelskou firmou ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou dne V její první etapě, která potrvá do , proběhne 1. fáze rekonstrukce střech, půdních prostor, podlah a technického vybavení bytových domů včetně ústředního topení, rekonstrukce společných prostor domů, zateplení fasád a s tím související bourací práce. V říjnu letošního roku budou ukončeny stavební práce na veřejném prostranství ve vnitrobloku Revoluční, který je první etapou projektu Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim. Rekonstrukce vnitrobloku spočívá v demolici stávajících kolen, rekonstrukci kanalizace, výstavbě gabionových zdí a nízkého oplocení s výsadbou keřů, dále ve výstavbě dvou dětských hřišť, v rekonstrukci nezpevněné komunikace, ve zřízení zpevněných ploch ze zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, ve výstavbě veřejného osvětlení, v kácení a výsadbě vzrostlé zeleně s rekultivací zatravněných ploch, v řešení problematiky odpadového hospodářství a v osazení městského mobiliáře. Dodavatelskou firmou této akce je Strabag a. s. Tento projekt bude dále pokračovat druhou etapou rekonstrukcí vnitrobloku Palackého v Chrudimi. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Jak jsme avizovali v minulém čísle, čeká nás podzimní úklid města a také svoz nebezpečného odpadu. Seznam lokalit se dny provedení blokového čištění najdete na našich webových stránkách. Žádáme o pochopení a respektování dopravního značení ul. Palackého před č. p ul. Husova po hotel Bohemia ul. Čs. armády, Př. Otakara, Revoluční, Rooseveltova sídliště Dr. Malíka ul. U Parku, parkoviště u FÚ ul. Fibichova a Husova po ulici Rooseveltovu ul. Hradištní, Na Šancích ul. Obce Ležáků ul. Palackého ul. Havlíčkova, parkoviště u NS Kateřina Moravova zahrada ul. Čs. armády, Fibichova ul. Malecká ul. Na Ostrově ul. Na Větrníku Druhý svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v říjnu podle níže uvedeného harmonogramu: ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadionu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma parkoviště před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. Děkujeme všem, kteří se podílejí na pomoci zvířatům v útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, a zároveň také těm, kteří přispěli v rámci vyhlášené sbírky na fenku Riki. Více na nebo Ing, Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. 4

5 Bezplatné vyšetření zraku u dětí z chrudimských mateřských škol pokračuje Díky vzájemné spolupráci pardubického občanského sdružení PROZRAK, akciové společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. (EOP) a zájmu starosty města Chrudim Petra Řezníčka se v minulém školním roce od února do června realizoval v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město, velmi užitečný projekt nazvaný Mít oči k vidění. Stěžejní informace o tomto projektu vyšly již v únorovém Zpravodaji, nyní přinášíme další, rovněž pozitivní. Minulým školním rokem totiž spolupráce ani projekt nekončí, naopak bude na podzim pokračovat dále. Radovat se tak mohou zejména rodiče těch dětí, Čti, žij zdravě je téma letošního celostátního i chrudimského Týdne knihoven. Připravili jsme pro vás nabídku programů pro děti i dospělé. Celý týden vás bude provázet výstava literatury na dané téma, jako každý rok proběhne amnestie pro čtenáře, kteří včas nevrátili knihy. Ve vestibulu budete mít možnost vybrat si z vyřazené literatury. A pokud byste nevěděli, co uvařit, můžete nahlédnout do knihovnických receptů na zdravá jídla. Týden knihoven v oddělení pro děti a mládež zahájí vyhlášení výtvarné soutěže Nejoriginálnější záložka a odstartování celoroční hry podporující čtenářskou dovednost Lovci perel. Bližší informace naleznete na stránkách knihovny www. knihovna-cr.cz. Pro maminky jsme připravili 2. října od 10 do 12 hodin povídání o kosmetice Krásná a zdravá z Oriflame a pro jejich děti mají knihovnice připravený doprovodný program a pohádkové čtení. Týden knihoven 2012 které nově nastoupily do chrudimských mateřských škol. Nový školní rok pro jejich ratolesti přináší také možnost zúčastnit se bezplatného preventivního zrakového screeningu. Zraková prevence bude bezplatná, jelikož vyšetření pro chrudimské děti navštěvující předškolní zařízení sponzorují Elektrárny Opatovice, a. s. Přihlásit své děti k vyšetření zraku budou moci rodiče přímo v jednotlivých mateřských školách, o termínech se dozví v dostatečném časovém předstihu. Ing. Petr Zadák, EOP, a. s. a PhDr. Dagmar Fidlerová, občanské sdružení Prozrak Pacičkování se zdravou svačinkou 3. října od 10 do 12 hodin bude tradiční výtvarná dílna pro rodiče a děti s ochutnávkou zdravých pomazánek a prezentací zdravé výživy obchodu Rebarbora. Týden knihoven uzavřeme v pátek 5. října společným čtením oblíbených dětských knih v oddělení pro děti a mládež, a to v době od 13 do 14 hodin. Program máme připravený i pro chrudimské stacionáře. V Pohodě si budeme číst knížky Kamily Skopové Český rok a s besedou navštívíme i Jitřenku. Aby si na své přišli také senioři, sejeme se v Klubu seniorů na pravidelné schůzce tentokrát v pondělí 8. října. Společný program ve spolupráci s Regionálním muzeem Chrudim má název Plakátování. Sraz účastníku v 9.00 hod. před Muzeem. Srdečně Vás zveme na akce Týdne knihoven i k návštěvě všech oddělení a poboček naší knihovny. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na říjen Přednášky paní RNDr. Jany Procházkové na téma Božena Němcová 3. a ve a hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici výlet pouze pro přihlášené! Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin druhá skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin třetí skupina 3., 10., 17., 24. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina (začátečníci) 4., 11., 18. a v 9.00 hodin Počítač a jeho význam vede pan Martin Keller v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. první skupina 9. a v hodin druhá skupina 10. a v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 5. a v 9.00 hodin druhá skupina 12. a v 9.00 hodin Akce připravované v rámci Evropského roku seniorů Pochod generací aneb společně to dokážeme sobota 6. října. Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Sportovišti města Chrudim. Sraz účastníků je od 9.00 do hodin v areálu před krytým plaveckým bazénem. Po tuto dobu bude probíhat bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykemie, které bude zajišťovat Zdravotní a sociální škola Chrudim a VZP Chrudim; soutěž o nejmladšího a nejstaršího účastníka pochodu a nejpočetnější generační rodinu; účastníci získají pamětní list se speciálním razítkem. Přednáška Výživa v seniorském věku se bude konat v úterý 9. října od hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, Soukenická 158, společenská místnost. Přednáší paní Mgr. Miroslava Novotná. Plavání a cvičení ve vodě v rámci programů Dnů zdraví a ve spolupráci se Zdravotní a sociální školou Chrudim. Sejdeme se v krytém plaveckém bazénu ve středu 10. října ve hodin. Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Obdržení grantu na vybudování odpočinkového místa v Medlešicích Jako většina měst a obcí v České republice se i město Chrudim snaží získat z různých zdrojů maximum finančních prostředků, aby mohly být realizovány zajímavé projekty, na které není zpravidla dostatek peněz v rozpočtu města. Proto byla začátkem letošního roku podána žádost o investiční grant do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na vybudování odpočinkového místa v Medlešicích. Grant byl schválen a díky tomu můžete v následujících měsících očekávat realizaci samotné akce, jejímž hlavním cílem je vytvořit doprovodnou infrastrukturu ke stávající frekventované cyklostezce Chrudim Medlešice. Úpravy prostranství okolo hřiště v Medlešicích se snaží maximálně využít kladů území a zapojit dosud nevyužívané plochy zeleně do komplexu plánovaného relaxačního a rekreačního parku. Mělo by tak vzniknout místo aktivního i pasivního odpočinku nabízející zázemí pro cyklisty, bruslaře i další návštěvníky zmiňované lokality. Realizace tohoto odpočinkového místa bude první uskutečněnou aktivitou v rámci širšího projektu Stavební úpravy hřiště v Medlešicích, který tvoří ještě další dva samostatné celky (hřiště Medlešice a parkoviště). Projekt je realizován za finanční podpory Pardubického kraje. Jana Harvánková, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Školení ze základní obsluhy počítače v Chrudimi Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje poskytuje bezplatné individuální školení pro osoby se zdravotním postižením a seniory ze základní obsluhy počítače. Nabízíme vám i možnost školení v textovém editoru Word a rádi vás seznámíme s prací na internetu. V učebně je možno zakoupit si kávu nebo čaj a použít skener a tiskárnu. Můžete také samostatně pracovat na počítači, popřípadě si vyhledávat potřebné informace. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9.00 do hodin a sídlí v Revoluční ulici č. 594, v Chrudimi (pod nádražím). Můžete také zavolat na tel. čísla , Pokud Vás nabídka zaujala, přijďte se k nám podívat. Všichni jste srdečně zváni. Andrea Dubcová, DiS., sociální pracovník Sběr ošacení Ve čtvrtek 11. října od do hodin, v pátek 12. října od 8.00 do hodin a v sobotu 13. října od 8.00 do hodin pořádá Český červený kříž sběr ošacení do sociálního šatníku a humanitárního skladu. Přijímáme veškeré oblečení od kojeneckého přes dětské až po dospělé. Dále sbíráme nositelnou obuv, povlečení, ručníky, utěrky, závěsy, záclony, deky, polštáře, hračky, školní batohy a kočárky. Vše čisté, vyprané, složené. Předem děkujeme za pomoc a spolupráci. Věci, které nepotřebujete a překáží Vám doma, mohou ještě dobře posloužit lidem v hmotné nouzi či za mimořádné události. Sběr bude probíhat v sídle Oblastního spolku ČČK Chrudim v Městském parku 274. Více informací rádi poskytneme na u Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim 5

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Zápis dětí do prvních tříd

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Zápis dětí do prvních tříd Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Zápis dětí do prvních tříd 27.1. 28.1. 2012 Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Chtěli bychom Vám poskytnout

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í. o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky Starosta města Vlašim podle 29 zákona čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je:

Oznámení. o době a místě konání volby prezidenta České republiky. o z n a mu je: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Starosta městského obvodu Pardubice I dle 34 odst. 1 zákona č. 257/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z

Více

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční O Z N Á M E N Í o době a místě konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starosta města Nový Jičín podle 15 zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1 Město Krupka, Mariánské náměstí č.p.32 41742 Krupka 1 O Z N Á M E N Í ST A R O S T Y O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Krupka podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č.

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. 2/2015), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více