Ceník místních poplatků a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník místních poplatků a služeb"

Transkript

1 Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od ) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v rodinném dom v Opočně 300,- Kč b) za prvního psa chovaného v bytovém domě v Opočně 800,- Kč c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě v Opočně 600,- Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě v Opočně 1.600,- Kč e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v rodinném domě v Opočně 100,- Kč f) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v bytovém domě v Opočně 200,- Kč g) za prvního psa chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 100,- Kč h) za druhého a dalšího psa téhož držitele chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 200,- Kč Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt (OZV č. 7/2010 s účinností od ) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu. Poplatek vybere a obci odvede ubytovatel. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10 Kč. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství (OZV č. 5/2011 s účinností od ) Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den: a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje Kč b) za provádění výkopových prací... 5 Kč c) za umístění stavebních zařízení... 1,50 Kč d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí Kč e) za umístění zařízení cirkusů Kč f) za umístění skládek... 3 Kč g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce Kč

2 h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl Kč i) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje při akci PORCINKULE v sortimentu potraviny, cukrovinky, občerstvení, zelenina, textil, obuv a elektronika Kč j) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje při akci PORCINKULE v sortimentu domácí výroba. domácí potřeby, knihy, hračky, bižuterie a suvenýry Kč k) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb Kč l) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje Kč m) za umístění reklamních zařízení... 1,5 Kč n) za vyhrazení trvalého parkovacího místa... 0,5Kč o) za umístění zařízení sloužícího k občerstvení od 1.5. do Kč p) za umístění zařízení sloužícího k občerstvení od do ,30 Kč Místní poplatek ze vstupného (OZV č. 8/2010 s účinností od ) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: a) kulturní akci %, b) sportovní akci %, c) prodejní akci %, d) reklamní akci %. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují: a) akce, které pořádá město Opočno a příspěvkové organizace zřízené městem Opočno, b) akce pořádané neziskovými organizacemi se sídlem v Opočně. Místní poplatky z ubytovací kapacity (OZV č. 5/2010 s účinností od ) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 4/2013 s účinností od ) Sazba poplatku činí 500 Kč na osobu s trvalým pobytem v Opočně.

3 Hlášení městského rozhlasu s účinností od Hlášení se provádí bezúplatně v pracovní dny pondělí, středa a pátek v 16 hodin. Postupuje se dle Pravidel pro hlášení městského rozhlasu a výlep plakátů. Poplatky za výlep plakátů s účinností od Výlep plakátů se provádí standardně každé úterý. Postupuje se dle Pravidel pro hlášení městského rozhlasu a výlep plakátů. Ceny jsou včetně DPH: plakát formátu do A4 včetně 24,- Kč plakát formátu do A3 včetně 24,- Kč plakát formátu do A2 včetně 36,- Kč plakát formátu do A1 včetně 84,- Kč Poplatky na hřbitově od Nájem za hrobové místo činí 7,- Kč za m 2 /rok. Služby za nájem hrobového místa: v kolumbariu 100,-Kč za místo/rok,v urnovém háji 150,- Kč za místo/rok, na hřbitově 80,- Kč m 2 /rok. Provozní poplatky za služby při svatebních obřadech 1. Svatby v obřadní síni a) - přípitek, reprodukovaná hudba, květinová výzdoba, možnost si donést vlastní CD Kč 400,-- b) - varhany = možnost využití nástroje Kč 300,-- Varhaníka si musí zajistit snoubenci. c) - uspořádání zlaté a diamantové svatby Kč 300,-- d) - pronájem Mariánského kostelíka při obřadu Kč 5 000,-- 2. Svatby mimo obřadní síň - zámecký park, nádvoří zámku atd. = přenesení potřebných věcí z Mariánského kostelíku, doba potřebná k přesunu na dané místo Kč 600,-- V ceně je již zahrnuto DPH. Poplatky se nevztahují na zlatou nebo diamantovou svatbu občanů s trvalým pobytem v Opočně. Ceník za nájem Mariánského kostelíku Schválení nájmu Mariánského kostelíku podléhá rozhodnutí rady města. Nájem na max. 3 hodiny činí 5.000,- Kč plus DPH. Nájem na dobu delší než 3 hodiny schvaluje rada města individuálně v závislosti na požadované délce využití.

4 Ceník služeb v KND platný od Cena bez DPH je pro neziskové organizace nebo její členy pro vykonávání sportovní nebo tělovýchovné činnosti, která je od DPH osvobozena, pro ostatní účely bude připočítávána základní sazba DPH. Tento ceník se nevztahuje na trvalý nepřetržitý nájem nad 48 hodin Velký sál cena bez DPH DPH 21% cena s DPH základní sazba/hodinu 500 Kč 105 Kč 605 Kč zvýhodněná sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč video, MP3, DVD/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč celodenní akce v délce trvání 12 hodin základní Kč Kč Kč celodenní akce v délce 12 hodin zvýhodněná Kč 630 Kč Kč ples od 18 do 03 hod. základní sazba Kč Kč Kč ples od 18 do 03 hod. místní org Kč 630 Kč Kč po uvedených časech je účtována základní hodinová sazba Malý sál (loutkárna) základní sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč zvýhodněná sazba/hod. 200 Kč 42 Kč 242 Kč Zkušebna (svíčkárna) základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč zvýhodněná sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč Kavárna základní sazba/hod. 400 Kč 84 Kč 484 Kč zvýhodněná sazba/hod. 200 Kč 42 Kč 242 Kč Prodejní akce chodba základní sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč Prodejní akce učebna základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč

5 Učebna základní sazba/hodinu 150 Kč 32 Kč 182 Kč zvýhodněná sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč Technik základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč pořadatel, šatna základní sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč požární hlídka základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč Ceník půjčovného v KND od cena celkem vč. jednotky DPH Tabule Flipchart list 36,- Dataprojektor hodina 120,- Praktikáble staré ks / den 96,- Praktikáble nové ks / den 120,- Tepelné zářiče ks / den 360,- Promítací plátno hodina 108,- Video,MP3,DVD hodina 120,- Při dlouhodobém pronájmu možná sleva po dohodě se správcem KND. Zvýhodněné sazby za krátkodobé pronájmy se vztahují na následující subjekty: Opočenka za pronájem sálu pro konání koncertu Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit za pronájem malého nebo velkého sálu pro konání divadelního představení Skupina Dynamik za pronájem sálu pro konání koncertu Další neziskové organizace se sídlem v Opočně Organizace, u kterých je zřizovatelem město Opočno, mají krátkodobý pronájem zdarma, a to pouze na akce pořádané těmito organizacemi. Ceník za užití hasičské zbrojnice Opočno, Štefanka 85 Cena/hod DPH Cena s DPH Pronájem zasedací místnosti pro společenskou akci - první dvě hodiny Pronájem zasedací místnosti pro společenskou akci - další hodiny Pronájem zasedací místnosti pro semináře, přednášky - první dvě hodiny Pronájem zasedací místnosti pro semináře, přednášky - další hodiny 198,35 41, ,59 10, ,76 31, ,71 7,29 42

6 Pronájem zasedací místnosti pro prodejní akce první dvě hodiny Pronájem zasedací místnosti pro prodejní akce další hodiny ,75 6,25 36 Pronájem zasedací místnosti podléhá schválení rady města. Nájem se hradí účtárně MÚ Opočno na základě podkladu potvrzeného správcem hasičské zbrojnice nebo jeho pověřeného zástupce.

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce od 1.5.2009 CENÍK, platný od 1.4.2013 Obsah SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM... 2 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM... 2 ZAPŮJČENÍ

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky Kamila Mičáková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více