Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video Radim Šoustal Vedoucí práce: Ing. Berka Roman, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný bakalářský Obor: Informatika a výpočetní technika květen 2006

2 ii

3 Poděkování Rádbychpoděkovalvšem,kteřísepodílelinavznikuaimplementaciavšem,kteřímnevtéto práci podporovali. Děkuji panu Ing. Romanu Berkovi Ph.D., svému vedoucímu práce za podporu a zasvěcení do tajů formátu MPEG, panu Danielu Laubrovi, který mi poskytl videomateriál pro stereoskopii. iii

4 iv

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). VPrazedne v

6 vi

7 Abstract This work deals with the principle of storing 3D-video signal into MPEG formats. It describes method for storing fully dimensional video into MPEG-2 format so that it could be used also by players without that do not support stereoscopic formats. One possible variant of player implementation and playing technique for video production is presented here. Implementation part deals with the program for converting standard video MPEG-2 format into stereoscopic format. Results of work and its future elaboration are discussed in the conclusion of the work. Abstrakt Práce pojednává o principu ukládání 3D-video signálu do formátu MPEG 1,2,4. Ukazuje způsob uložení třírozměrného videa do formátu MPEG-2, tak aby mohl byt použit i na přehrávačích, které nepodporují přehrávání stereoskopických formátů. Pro produkci videa je zde uvedena jedna možná varianta implementace přehrávače a způsob přehrávání. Implementační část tvoří program pro převod obyčejného videa ve formátu MPEG-2 do stereoskopického formátu. Zhodnocení práce a její možné rozšíření je uvedeno v diskusi. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků Seznam tabulek xi xiii 1 Úvod Stereoskopie MPEG Záměrastrukturapráce Současný stav IMAX Analogovýsystém IMAX3D IMAXSolido IMAXSANDDE TM Digitálnísystém 3dtv.at PrincipSide-by-Side PrincipDual-stream MPEG Úvod Základnípojmy Použitésymboly Elementárnístreamajehostruktura Startovníkódystrukturelementárníhostreamu Sequenceheader-sekvenčníhlavička ExtensionheaderaUserdataheader GroupofPicture(GOP)-sekvencesnímků Pictureheader-snímkovástruktura PictureData ProgramovýStreamajehostruktura Startovníkódystrukturprogramovéhostreamu Packheader Systemheader-Systémováhlavička Programstreammap PESpaket PES-prezentačníadekódovacíznačky Paddingstream Programend Programstreamkodéradekodér Rozbor řešení Výběrzpůsobuukládáníobrazovéhosignálu Prokládanýformát-Interlacedvideo Side-by-Side,Above-Below Streaming Implementace Úvod Použitéprogramy ix

10 5.3 Dekodér Kodér Scanelementárníhostreamu ImplementacePackheaderu ImplementacePESstreamu Testování VLC Běžnépřehrávače MPlayer Xine WindowsMediaPlayer ClassicMediaPlayer Výsledkytestování Porovnánísjinouimplementací Diskuze- problémy do budoucna Možnostirozšíření RozšířeníDemuxkodéru Rozšířenípřehrávače CAVE Využitígrafickéakcelerace Závěr 30 9 Použité programy Literatura Příloha InstalaceapoužitínástrojeproprácisestereoMPEGem Instalace Použití ObsahCD Obrázkovápříloha x

11 Seznam obrázků 2.1 ReklamníplakátnaIMAX3D UkázkaobrazuSide-by-Sidevběžnémpřehrávači;[2] Stromzávislostístreamůajejichhlaviček Ukázkamožnéhopořadívelementárnímvideostreamu UkázkauloženíSlicestruktur Pořadí struktur v programovém streamu; v závorkách jsou uvedena čísla kapitol příslušnýchstruktur Rozdílymeziprezentacíadekódovánímsnímkuobrázekz[5] Blokovéschémaprogramstreamdekodéru[5] Základnístrukturakodéruprogramovéhostreamu[5] Prokládanévideoobrazy VideotypuSide-by-Side Principčasovéhomultiplexu-střídánístreamů Principdekódovánívícevideostreamů Vývojovýdiagramimplementovanéhodekodéru Vývojovýdiagramimplementovanéhokodéru Ukázkarozdílnéprezentaceotevřenéauzavřenésekvencesnímků Ukázkazobrazenídvouvideostreamů UkázkapřehrávánívClasicMediaPlayer UkázkaGUI UkázkafiltruTrueanaglyf UkázkafiltruproSharp3D Ukázkahorizontálníhoprokládání UkázkaHalfanaglyfu xi

12 xii

13 Seznam tabulek 3.1 Startovníkódyproelementárnístream StrukturaSequenceheader Tabulkahodnotaspectradio poměrstranobrazu Tabulkahodnotframeratecode obnovovacífrekvencezáznamu StrukturahlavičkyGOP Částstrukturyhlavičkysnímku Startovníkódyproprogramstream Strukturaprogramovéhostreamu Strukturasystémovéhlavičky Strukturamapyprogramovéhostreamu Tabulkatypůstreamůzpoložkystreamtypezprogramovémapy StrukturaPES-PacketElementarStreamhead HodnotyzpoložkyIdstream PolerozšířeníproPTSaDTS StrukturaPaddingstreamu Porovnánívideopřehrávačů PorovnánímultiplexníchprogramůproMPEG xiii

14 xiv

15 KAPITOLA 1. ÚVOD 1 1 Úvod V první kapitole jsou vysvětleny hlavní pojmy z oblasti stereoskopie a ukládání videa. Jsou zde vymezeny cíle a obsah této práce. 1.1 Stereoskopie Stereoskopie nebo třírozměrné(3d) zobrazení je technologie schopná ukládání a zobrazení třírozměrné iluze v obraze. Iluze hloubky v obraze je docíleno nepatrnou změnou pohledu na scénu, která se promítá do každého oka zvlášť. Tato metoda byla objevena a patentována fyzikem a vynálezcem Sirem Charlesem Wheatstonem v roce Wheatstone experimentoval s jednoduchými stereoskopickými obrázky, ještě o několik let dříve než byla vynalezena fotografie.otutotechnologiivpočátkunemělnikdozájem,ažvroce1881jipředstaviloliver Wendell Holmes. Vytvořil přístroj pro stereoskopické zobrazení, který nazval Holmes Stereo Viewer(Holmesův stereo prohlížeč). Zkombinoval technologii stereoskopie s fotografií. Tyto stereogramy byly velmi oblíbené až do 80. let 20. století. 1.2 MPEG MPEG(Moving Picture Experts Group) je jméno rodiny standardů používaných pro kompresi video a audio signálů v digitálním formátu. Velká výhoda formátů MPEG oproti jiným formátům je, že soubory jsou mnohem menší při zachování stejné kvality. MPEGy jsou zahrnuty v normách ISO/IEC JTC1/SC29 WG11. MPEG-1 je prvním zástupcem této rodiny. Byl představen v roce První standart určený ke kompresi zvuku a obrazu. Později z něho vznikl standard Video CD určený pro distribuci videa na CD. MPEG-2: Zvukový a obrazový standard upravený pro širší účely jako například plošné vysílání televize, satelitní vysílání, streamování videa přes internet nebo ukládání videa na DVD. MPEG-3: Oficiálně nebyl nikdy vydán. Byl navržený pro podporu HDTV(Vysílání ve vysoké kvalitě). Některé jeho části byly začleněny do formátu MPEG-2 MPEG-4: Rozšiřuje formát o takzvané objekty, které umožňují zobrazovat například 3D obsah. Rozšiřuje podporu pro plošné vysílání, podporu pro interaktivní grafické aplikace a interaktivní média(world Wide Web) internet. MPEG-21: Popisuje možný budoucí standard. 1.3 Záměr a struktura práce Cílem této práce je popsat a porovnat současné techniky pro uložení stereoskopického videa. Práce se především zaměřuje na nejrozšířenější formát MPEG-2. Ukládání do formátu MPEG je rozebráno ve 3. kapitole. Analýzou způsobu ukládání videa se zabývá kapitola 4. Výstupem implementační části je program Demux, který je schopen multiplexovat a demultiplexovat programový stream.

16 2 KAPITOLA 2. SOUČASNÝ STAV 2 Současný stav Kapitola pojednává o současném stavu stereoskopického zobrazování a ukládání obrazu, a to nejen v digitálním formátu. 2.1 IMAX Jedná se o analogový systém. IMAX by se dal přirovnat k vlajkové lodi kinematografie. Jde o jeden z fyzicky největších formátů. Používá 65 mm negativní filmový materiál pro záznam a 70 mm pozitivní filmový materiál pro distribuci kopií. Pyšní se také největší promítací plochou, kterájevimaxtheatrevsydneyamáúctyhodných29,5metrunavýškua36metrůnašířku. Víceo2DIMAXulzenaléztnawebu[1] Analogový systém IMAX 3D Jde o stereoskopické řešení, založené na principu polarizační separace obrazů doplňující informaci o binokulárním prostorovém vjemu. Toho je docíleno promítáním odlišných obrazů pro levé a pravé oko. Projekci obstarávají dva projektory IMAX umístěné vedle sebe nebo speciální projektor IMAX GT se dvěma rotory a dvěma optickými drahami nad sebou. Pro stereoskopický efekt je podstatná správná orientace polarizačních filtrů na projekčních objektivech a na speciálních brýlích. v roce 2003 bylo v Praze otevřeno první kino tohoto typu. Obrázek 2.1: Reklamní plakát na IMAX 3D IMAX Solido IMAX Solido je alternativní verzí IMAX 3D. Pro promítání je použita jen jedna videostopa s dvojnásobnou obnovovací frekvencí. Informace pro pravé a levé oko se střídají. K prohlížení jsou potřeba speciální brýle s elektronickými závěrkami na bázi tekutých krystalů, které se zatmavují a zprůhledňují podle synchronního souběhu s promítaným filmem IMAXSANDDE TM SANDDE TM (StereoAnimationDrawingDevice)jetechnologievyvinutáspolečnostíIMAX pro tvorbu 3D animací. Pomocí této technologie byly například vyrobeny filmy Cyberworld 3D a Santa Claus vs. Sněhulák.

17 KAPITOLA 2. SOUČASNÝ STAV Digitální systém 3dtv.at Skupina 3dtv.at si vytvořila vlastní stereoskopický systém. Na svých stránkách má ke stažení volně šiřitelnou verzi pro přehrávání stereoskopických záznamů a testovací verzi k vytváření stereoskopických záznamů. Je zde i plno testovacích a ukázkových videí. 3dtv.at využívají principů Side-by-Side a Dual-stream k ukládání obrazů viz[6] Princip Side-by-Side Side-by-Side je stereoskopický záznam skládající se ze dvou obrazů, které jsou zaznamenány vjednévideostopěatotak,žetytoobrazyjsouumístěnyvedlesebe.(vizobr.2.2)takto uložené stereoskopické video je nezávislé na použitém kodeku, ale je závislé na přehrávači. Při prohlížení v běžném přehrávači jsou vidět vedle sebe oba obrazy, avšak nedosáhneme žádného třírozměrného zobrazení. Speciální přehrávač je konstruován tak, že tyto sekvence od sebe dokáže oddělit a zobrazit na jednotlivých zařízeních zvlášť nebo při aplikaci filtrů vytvořit z obou obrazů anaglyf. Obrázek 2.2: Ukázka obrazu Side-by-Side v běžném přehrávači;[2] Princip Dual-stream V jednom souboru je více videostop takzvaných streamů. 3dtv.at používá pro tento způsob formát WMV(Windows Media Video). Při přehrávání v běžném přehrávači se promítá jen první videostopa. Při použití speciálního přehrávače lze přehrávat obě stopy zároveň. Zobrazení výstupu a použití filtrů je pak podobné jako v prvním případě. Na webových stránkách je uveden i postup, jak vytvořit stereoskopické video ve formátu WMV.

18 4 KAPITOLA 3. MPEG-2 3 MPEG Úvod MPEG-2 je rozdělen do tří vrstev transportní, programová a elementární vrstva. Každá z těchto vrstev zajišťuje MPEGu určité vlastnosti. Nejzákladnější je elementární vrstva. Je stavebním kamenem celého systému, jelikož jsou v ní obsažené veškeré informace o obraze nebo zvuku. Tato vrstva se používá při kódování jen jedné obrazové či zvukové stopy. Struktura elementárního streamu a jeho vlastnosti jsou blíže uvedené v kapitole 3.2 Programová vrstva je postavená na základní elementární vrstvě. Dokáže pojmout a synchronizovat více zvukových a obrazových elementárních streamů. Je určená pro nechybové prostředí, neboť neobsahuje žádně opravné nebo kontrolní informace. Z tohoto důvodu je nevhodná pro širokopásmové a internetové vysílání. Podrobné popsání struktur programového streamu je v kapitole 3.3. Transportní vrstva pracuje nad programovou vrstvou. Je určena pro širokopásmové a internetové vysílání. Rozšiřuje vlastnosti například o programové schéma, možnost kódování programů a další. Pro zabezpečení dat se používá Reed-Solomonův algoritmus, který je také používán pro zabezpečení CD a DVD. Stereoskopické řešení nespadá do Transportní vrstvy, a proto se touto problematikou publikace nezabývá. Transportní vrstva je zde uvedena jen pro ucelení informací. Obrázek 3.1: Strom závislostí streamů a jejich hlaviček

19 KAPITOLA 3. MPEG-2 5 Na obrázku 3.1 jsou uvedené závislosti struktur a jejich rozdělení do vrstev. U každé struktury je uvedeno číslo kapitoly pro jednodušší orientaci a přehlednost v hlavičkách a streamech MPEGu. Existence transportního streamu a elementárního audio streamu jsou zde jen naznačeny Základní pojmy datový tok(bitrate) tok komprimovaných dat dodávaných do dekodéru za jednotku času CRC (Cyclic redundancy Check) kontrolní součet slouží pro kontrolu správnosti dat komprimace zmenšení počtu bitů používaných k prezentaci určitých dat paket struktura skládající se většinou z hlavičky a datové části; v hlavičce jsou uloženy konfigurační informace, v datové části jsou samotná přenášená či ukládaná data stream datový proud, stopa video stream obrazová stopa audio stream zvuková stopa PES stream datový proud paketů elementárního streamu Použité symboly 0x-- číselná hodnota uvedená v šestnáctkové číselné soustavě [--] číselná hodnota uvedená v binární číselné soustavě 3.2 Elementární stream a jeho struktura Elementární Stream je všeobecný název pro základní strukturu kódovaného obrazu či zvuku nazývaného také jako bit-stream v PES paketech. Příklad obyčejného elementárního streamu je třeba zvukový soubor kódovaný ve formátu mp2(starší formát mp3) nebo MPEG-2 video nedělené do paketů(většinou s koncovkou m2v). Ukázka obrazového elementárního streamu je na obr. 3.2 spolu s čísly kapitol uvedených hlaviček. Znalost konstrukce elementárního streamu je důležitá pro konstrukci a pochopení programového streamu. Vychází se z publikace[7]. Obrázek 3.2: Ukázka možného pořadí v elementárním video streamu Startovní kódy struktur elementárního streamu Každá MPEG struktura je uvozena určitou startovací sekvencí znaků. V případě, že by se část dat poškodila, je možné se rychle zasynchronizovat na následující startovací sekvenci. Má to výhody i při vyhledávání v souboru. Rovněž lze vytvořit relativně jednoduchý automat, který dokáže přijímat tato data. Startovací sekvence začíná znaky 0x000001XX. Poslední hodnota XX určuje následující strukturu. V tabulce 3.1 jsou vypsány všechny startovní znaky a jejich struktury.

20 6 KAPITOLA 3. MPEG-2 Název Startovní hodnota Poznámka picture start code 0x00 uvozuje strukturu snímku(3.2.5) slice start code 0x01-0xAF uvozuje část snímku(3.2.6) rezervováno 0xB0 rezervováno pro budoucí využití rezervováno 0xB1 rezervováno pro budoucí využití user data start code 0xB2 informace o streamu(3.2.3) sequence header code 0xB2 uvozuje dekódovací informace(3.2.2) sequence error code 0xB4 uvozuje sekvenční chybové kódy extension start code 0xB5 uvozuje rozšiřující informace pro dekodér rezervováno 0xB6 rezervováno pro budoucí využití sequence end code 0xB7 zakončovací sekvence streamu group start code 0xB8 uvozuje sekvenci obrázků(3.2.4) Tabulka 3.1: Startovní kódy pro elementární stream Položka Počet bitů Poznámka Sequence header startovní kód 32 startovní kód 0x000001B3 horizontal size value 12 určuje šířku snímku v obrazových bodech(pixelech). vertical size value 12 určuje výšku snímku v obrazových bodech aspect radio information 4 informace o poměru stran; hodnota je nepřímo kódovaná viz tabulka 3.3. frame rate code 4 určuje obnovovací frekvenci; tab. 3.4 bit rate value 18 informace o datovém toku streamu. stream bit rate = bit rate value 400[kb/s] marker bit 1 [1] vbv buffer size value 10 určuje délku VBV vyrovnávací paměti constrained parameters flag 1 není přímo specifikován v MPEG-2 normě, bývá hodnoty[0] load intra quantiser matrix 1 kvantizační matice intra quantiser matrix[64] 512 pokud load intra quantiser matrix=1 load non quantiser matrix 1 kvantizační matice non intra quantiser matrix[64] 512 pokud load non quantiser matrix=1 Tabulka 3.2: Struktura Sequence header

21 KAPITOLA 3. MPEG Sequence header- sekvenční hlavička Jedná se o informační strukturu, jejíž celá konstrukce je uvedena v tabulce 3.2. Bývá hned na začátku stopy a udává přehrávači důležité parametry videa(výšku, šířku, poměr stran, obnovovací frekvenci, datový tok,...). Obnovovací frekvence a poměr stran jsou kódovány nepřímo, k jejich dekódování je potřeba dekódovací tabulky. Hodnoty pro obnovovací frekvenci jsouuvedenyvtabulce3.4apropoměrstranvtabulce3.3. Za sekvenční strukturou bývá rozšiřující sekvenční struktura Sequence extension. Hodnota Poměr stran[šířka:výška] 0 nepovolený stav 1 1:1 2 4:3 3 16:9 4 2,21:1 5 rezervovaný pro budoucí využití. 15 rezervovaný pro budoucí využití Tabulka 3.3: Tabulka hodnot aspect radio poměr stran obrazu Hodnota Obnovovací frekvence[snímky/sek.] 0 nepovolený stav /1001(23,975) /1001(29,97) /1001(59,94) rezervovaný pro budoucí využití. 15 rezervovaný pro budoucí využití Tabulka 3.4: Tabulka hodnot frame rate code obnovovací frekvence záznamu Extension header a User data header Extension header- rozšířená sekvenční hlavička obsahuje důležité informace pro dekodér. Je několik variant rozšířených hlaviček. Každá varianta obsahuje jiné informace, které jsou od sebe odděleny startovní sekvencí. User data header slouží pro uložení 8bitového čísla, je specifikována kodérem a je používána pro specifické aplikace. Tyto hlavičky nejsou důležité pro vytváření programového streamu tak není potřeba znát jejich strukturu.

22 8 KAPITOLA 3. MPEG Group of Picture(GOP)- sekvence snímků Uvozuje sekvenci snímků. V tabulce 3.5 je kompletnígop struktura. Jak název napovídá, nachází se na začátku jedné sekvence obrázků. Délka jedné sekvence není standardem určena, je určena jen jeho struktura. Struktury GOP jsou dvě a jsou definovány hodnotou closed GOP. Takzvaná uzavřená(closed) varianta obsahuje snímky v pořadí IPBBPBBPBB... a otevřená (open) obsahuje snímky v pořadí IBBPBBPBB...(snímky I,P,B jsou blíže vysvětleny v kapitole 3.3.6). Znalost typu snímků je důležitá pro výpočet PTS a DTS viz kapitola Položka Počet bitů Poznámka Picture header startovní kód 32 startovní kód je 0x000001B8 time code 25 drop frame flag 1 při hodnotě 0 je frekvence zaokrouhlenanaceléčíslo hour 5 (0-23) reference hodin minute 6 (0-59) reference minut marker 1 [1] second 6 (0-59) reference sekund frame 6 (0-59) číslo snímku closed GOP 1 určuje styl prokládání snímků v GOP broken link 1 pro určení predikce B-snímků startovacíkódpictureheader... Tabulka 3.5: Struktura hlavičky GOP Picture header- snímková struktura Uvozuje začátek snímku. V tabulce 3.6 je uvedena jen důležitá část pro naše řešení. Důležité hodnoty pro vytváření programového streamu jsou picture coding type a temporal reference. Položka Počet bitů Poznámka startovní kód Picture header 32 startovní kód je hodnota 0x temporal reference 10 číslo snímku picture coding type 3 určení typu snímku I=1, P=2, B=3, D=4 vbv delay 16 je číslo, jak dlouho musí video buffering verifier čekat, než bude obrázek dekódován. Tabulka 3.6: Část struktury hlavičky snímku

23 KAPITOLA 3. MPEG Picture Data Nacházejí se ihned za Snímkovou hlavičkou. Obsahují jen struktury Slice očíslované 0x01-0xAF. Ve Slice strukturách se nacházejí makrobloky, které souvisejí s kompresní metodou MPEGu. Slice struktury jsou očíslovány tak, jak je ukázáno na obrázku 3.3(z důvodu přehlednosti jsou struktury zarovnány). Obrázek 3.3: Ukázka uložení Slice struktur

24 10 KAPITOLA 3. MPEG Programový Stream a jeho struktura Programový stream je stream, který je určen pro komunikaci a ukládání dat v rámci jednoho programu. Může obsahovat maximálně 16 obrazových a 16 zvukových stop, toho se hojně využívá ve standardu video DVD při vícejazyčném dabingu. Využití více videostop DVD je méně časté. Nevýhodou programového streamu je, že není zabezpečen proti možným chybám. Program stream může mít konstantní nebo proměnný datový tok stejně jako elementární stream, který je v něm obsažen. Datový tok programového streamu je definován hodnotou mux rate programovým datovým tokem a System Clock Reference(SCR) systémovou časovou referencí. Vychází se z publikace[4]. Obrázek 3.4: Pořadí struktur v programovém streamu; v závorkách jsou uvedena čísla kapitol příslušných struktur Startovní kódy struktur programového streamu Používá se stejný princip jako v elementárním streamu viz Startovní kód začíná 0x000001XX. Poslední hodnota tab. 3.7 uvozuje následující strukturu. Název struktury Program end Pack header System header Program Stream Map Private stream 1 Padding stream Private stream 2 MPEG audio stream MPEG video stream ECM Stream EMM Stream ITU-T Rec. H ISO/IEC stream ITU-T Rec. H type a ITU-T Rec. H type B ITU-T Rec. H type C ITU-T Rec. H type D ITU-T Rec. H type E ancillary stream rezervováno Program Stream Directory Startovní hodnota 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF 0xC0 0xDF 0xE0 0xEF 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFE 0xFF Tabulka 3.7: Startovní kódy pro program stream

25 KAPITOLA 3. MPEG Pack header Základní struktura programového streamu je obsažena v tabulce 3.8. Obaluje všechny ostatní struktury kromě ukončující struktury End program viz kapitola Pomocí této struktury se přehrávače orientují v souboru. Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x00 0x00 0x01 0xBA marker 2 hodnota 01 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR extension 10 SCR rozšíření marker 1 hodnota 1 program mux Rate 22 programový tok marker 2 hodnoty 11 rezervováno 5 pro budoucí využití pack stuffing length 3 délka vyplňovacích bytů Tabulka 3.8: Struktura programového streamu Vysvětlení pojmů z tabulky 3.8: SCR System clock reference systémové hodiny jsou počítány s frekvencí 27 MHz, používají se pro synchronizaci streamů. Základní SCR(rovnice 3.3) je rozdělen na dvě části, SCR ascrextension.scrjeděleno300(podobnějakouptsadtskapitola3.3.5)audáno modulo33bitů.výpočetprozákladníscrjevrovnici3.1. SCR extension SCR extension je rozšíření pro přesnější výpočet základní SCR. Je počítán modulo 9 bitů. Výpočet rozšířené část je uveden v rovnici 3.2. t i ječasprogramovéhostreamu SCR zaklad i = systemove hodiny t i % (3.1) SCR ext i = (systemove hodiny t i )%300 (3.2) SCR i = SCR zaklad i 300+SCR ext i (3.3) program mux rate 22 bitové celé číslo, které určuje datový tok program streamu. Hodnota datového toku je udána v jednotkách 50 bytů/sekundu(rovnice 3.4). realny multiplexovy tok = program mux rate 50 [B/s] (3.4) Pack stuffing length tří bitové celé číslo určuje stuffing- vyplňovací byty následovaných za tímto polem. Stuffing byty jsou hodnoty 0xFF. Jsou vkládány kodérem a zahazovány dekodérem.

26 12 KAPITOLA 3. MPEG-2 Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x00 0x00 0x01 0xBB header length 16 délka následující části hlavičky marker 1 [1] rate bound 22 maximální hodnota datového toku marker 1 [1] audio bound 6 počet zvukových stop fixed flag 1 CSPS flag 1 system audio lock flag 1 určuje vztah mezi vzorkovací frekvencí zvuku a systémovými hodinami system vide lock flag 1 určuje vztah mezi obnovovací frekvencí videa a systémovými hodinami marker 1 [1] video bound 5 počet video stop v program streamu packet rate restriction flag 1 rezervováno 7 Pro všechny obsažené streamy- stopy ID streamu 8 hodnota v rozmezí 0xC0-0xEF marker 2 [11] P-STD buffer bound scale 1 slouží pro výpočet velikosti vyrovnávací paměti.pokudjetatohodnota0,násobičje roven128b,je1024b. P-STD buffer size bound 14 druhá část pro výpočet vyrovnávací paměti; vyrovnávací paměť se vypočítá podle vzorce 3.5 Tabulka 3.9: Struktura systémové hlavičky System header- Systémová hlavička Datová struktura definovaná v tabulce 3.9 obsahuje systémové a souhrnné informace o multiplexovaném toku dat. buffersize=pstdbuffersizebound nasobic(p STDbufferboundscalen) (3.5) Program stream map Programová mapa popisuje všechny elementární streamy v programovém streamu a jejich vztahy s ostatními. Je nutná pro dynamicky se měnící počet zvukových a obrazových stop ve streamu.

27 KAPITOLA 3. MPEG-2 13 Položka Počet bitů Poznámka start code 32 0x000001BC length map 16 udává délku následující strukturní části mapy, maximální hodnota tohoto pole je1018bytů current next indicator 1 indikuje, jestli je stream používán rezervováno 2 pro budoucí využití program stream map version 5 inkrementální hodnota od 1 do 32. Pokud se změní mapa program streamu tato hodnota se inkrementuje rezervováno 7 pro budoucí využití marker 1 [1] program stream info length 16 délka informačního bloku Informační blok elementary stream map length 16 délka mapy elementárních streamů pro všechny obsažené streamy stream type 8 identifikuje typ streamu, zda se jedná o video, audio nebo jiný typ. Všechny možnosti jsou uvedeny v tabulce elementary stream id 8 ID streamu v mapě elementary stream info length 16 informace o streamu Informační blok o streamu CRC 32 kontrolní součet Tabulka 3.10: Struktura mapy programového streamu 0x00 ITU-T ISO/IEC Reserved 0x01 ISO/IEC Video 0x02 ITU-T Rec. H.262 ISO/IEC Video or ISO/IEC constrained parameter video stream 0x03 ISO/IEC Audio 0x04 ISO/IEC Audio 0x05 ITU-T Rec. H ISO/IEC private sections 0x06 ITU-T Rec. H ISO/IEC PES packets containing private data 0x07 ISO/IEC MHEG 0x08 ITU-T Rec. H ISO/IEC Annex a DSM CC 0x09 ITU-T Rec. H x0A ISO/IEC type a 0x0B ISO/IEC type B 0x0C ISO/IEC type C 0x0D ISO/IEC type D 0x0E ISO/IEC auxiliary 0x0F-0x7F ITU-T Rec. H ISO/IEC Reserved 0x80-0xFF User Private Tabulka 3.11: Tabulka typů streamů z položky stream type z programové mapy

28 14 KAPITOLA 3. MPEG PES paket PES stream obsahuje v sobě elementární stream. PES hlavička 3.12 slouží k výčtu informací, které se nacházejí v jeho datové části. Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x stream id 8 číslo stopy PES packet length 16 určuje délku pes paketu marker 2 hodnota[1][0] PES scrambling control 2 indikuje scrambling mod, při hodnotě nula se scrambling v obsahu nepoužívá PES priority 1 nastavení priority; prioritní streamy se dekódují přednostně data alignment indicator 1 vysvětleno pod tabulkou copyright 1 stream je chráněn copyrightem original or copy 1 identifikace originálu či kopie PTS DTS flags 2 vysvětleno pod tabulkou ESCR flag 1 indikátor zobrazení pole ESCR; pokud je 0 tak pole ESCR není zobrazeno ESrateflag 1 indikátoresrate;pokudjenastavenona0takpole ES není zobrazeno DSM trick mode flag 1 indikátor trick modu; pokud je nastaveno na 0 tak DSM pole není zobrazeno additional copy info flag 1 indikátor přídavného pole pro informace o kopii; pokud je hodnoty 0, pole není zobrazeno PES CRC flag 1 indikátor pole kontrolního součtu PES extension flag 1 indikátor rozšíření PES hlavičky PES header data length 8 dálka všech rozšiřujících polí v bytech Tabulka 3.12: Struktura PES- Packet Elementar Stream head stream id Identifikace streamů viz tab Hodnota Typ streamu 0xBD Private stream 1 0xBE Padding stream 0xBF Private stream 2 0xC0-0xCF ID zvukového streamu 0XE0-0xEF ID obrazového streamu Obsahuje rozšíření ANO NE NE ANO ANO Tabulka 3.13: Hodnoty z položky Id stream data alignment indicator indikátor zarovnání. Při hodnotě 0 není zarovnání definované. Pokud je indikátorem hodnota 1, tak se bezprostředně za hlavičkou nacházejí synchronizační data. PTSDTSflags Pokudjehodnota[1][0],jevhlavičcedefinovánjenPTS.Přihodnotě[1][1] jsou definovány PTS i DTS, při hodnotě[0][0] hlavička neobsahuje žádně informace o dekódování a prezentaci. Rozšíření PES paketu je definováno v tabulce 3.14

29 KAPITOLA 3. MPEG-2 15 Název Počet bitů Poznámka marker 2 [0][0] id field 2 identifikuje pole pro samotné pole PTS =[1][0] pole PTS&DTS-PTS=[1][1] pole PTS&DTS-DTS=[0][1] marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] Tabulka3.14:PolerozšířeníproPTSaDTS PTS (presentation time stamp) Prezentační časové značky souvisejí s dekódováním. Je to 33 bitové číslo rozdělená na tři části. Představuje čas, kdy je snímek obsažený PES paketu zobrazen. Blíže jsou rozebrány v kap Výpočet prezentačního času je uveden v rovnici 3.6. DTS (decoding time stamp) Dekódovací časová značka souvisí s dekódováním. Je podobně jakopts33bitováarozdělenánatřičásti.představuječas,kdysesnímekobsaženýpes paketu dekódován. Blíže jsou rozebrány v kap Výpočet času dekódování je uveden v rovnici PES- prezentační a dekódovací značky Jsoutoznačky,kteréjsouobsaženévPESpaketechaudávají,kdysetatočástbudedekódovat akdysebudeprezentovat.ukázkanaobrázku3.5.výpočethodnotptsadtsjeuveden vrovnicích3.6a3.7. Rozdělení snímků: I-frame (Intraframe) Také se nazývá klíčový snímek. Z uvedených je velikostně největší, protože obsahuje celou informaci o obraze. Snímek je komprimován metodou Join Photographic Experts Group(JPEG). P-frame (Predictive frame) Vychází z předcházejícího snímku a jsou v něm uloženy jen změny v obraze. B-frame (Bi-directional) Vychází z předchozího i následujícího snímku. Má nejmenší velikost z uvedených snímku. D-frame TentotypsnímkujevISOnormáchdefinován,alenepoužíváse.Jeurčenpro budoucí použití.

30 16 KAPITOLA 3. MPEG-2 system clock reference tp PTS= %2 3 3 (3.6) 300 tp představuje čas zobrazení snímku, system clock reference má hodnotu 27 MHz DTS= system clock reference td 300 %2 3 3 (3.7) td představuje čas dekódování snímku, system clock reference má hodnotu 27 MHz Obrázek 3.5: Rozdíly mezi prezentací a dekódováním snímku obrázek z[5] Padding stream Stream udržující průměrný datový tok v určitých mezích. Struktura je uvedená v tabulce Název Počet bitů Poznámka start code 32 0x000001BE Padding length 16 dálka výplně v bytech payload- výplň 8 0xFF. payload- výplň 8 0xFF Tabulka 3.15: Struktura Padding streamu Program end Zakončuje program stream. Jeho struktura je 0x000001B Program stream kodér a dekodér Základní princip program stream dekodéru je ukázán v blokovém schématu na obr Jak již bylo řečeno v úvodu, programový stream se skládá ze dvou vrstev. Programové- řídící a kompresní- elementární. Do dekodéru vstupují obě vrstvy a z dekodéru vystupuje jen kompresníelementární část rozdělená na jednotlivé části audio/video spolu s řídícími signály synchronizace.

31 KAPITOLA 3. MPEG-2 17 Obrázek 3.6: Blokové schéma program stream dekodéru[5] Obrázek 3.7: Základní struktura kodéru programového streamu[5] Základní princip kodéru programového streamu spočívá v rozdělení elementárního streamu na pakety(balíčky), poté jsou pakety vkládány spolu s řídícími informacemi do programového streamu. Základní blokové schéma dekodéru je zobrazeno na obr. 3.7

32 18 KAPITOLA 4. ROZBOR ŘEŠENÍ 4 Rozbor řešení 4.1 Výběr způsobu ukládání obrazového signálu V kapitole 2 byly naznačeny některé principy ukládání obrazu. V této části budou rozšířeny a uvedeny jejich výhody a nevýhody Prokládaný formát- Interlaced video Tento formát vychází z principu televizního zobrazování, kdy jsou zobrazovány zvlášť liché asudéřádky.obrazprolevéokojezobrazovánvlichýchřádcíchapropravéokovsudých řádcích. Pro demultiplexaci se používají speciální brýle. Obraz není příliš kvalitní, protože obnovovací frekvence pro jedno oko je jen 25 Hz, což je při blikající obrazovce nedostačující. Obraz musí být uložen v málo komprimovaném formátu, aby nedocházelo k prolínání sudých a lichých půlsnímků. Při zobrazení celého snímku je obraz roztřesený. Tato metoda není vhodná pro naše řešení. Obrázek 4.1: Prokládané video obrazy Side-by-Side,Above-Below Side-by-Side formát již byl zmíněn v kapitole Jedná se o formát uložený v jednom obrazovém snímku. Ve formátu Side-by-Side jsou uloženy obrazy vedle sebe nebo ve formátu Above-Below pod sebou. Pro uložení v plném formátu mají dvojnásobnou šířku či výšku. Používásetakéi50%formát.Výslednýobrazmápůvodnívelikost,cožznamená,žesezplného formátu zahodily všechny liché nebo sudé řádky, či liché nebo sudé sloupce ve formátu Sideby-Side. 50% formát je spíše přizpůsoben pro zobrazování v prokládaném režimu, při plném zobrazení se musejí chybějící řádky dopočítat. Obrázek 4.2: Video typu Side-by-Side

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Multimediální systémy. 10 Komprese videa, formáty

Multimediální systémy. 10 Komprese videa, formáty Multimediální systémy 10 Komprese videa, formáty Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Komprese videa Kodeky Formáty Komprese videa Zcela nutná potřeba snížit velikost video

Více

Komprese videa Praha 2010 Účel komprese Snížení zátěže přenosového média Zmenšení objemu dat pro uložení Metody komprese obrazu Redundance Irelevance Redundantní složka část informace, po jejíž odstranění

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Přenos: Kodování, formáty dat

1 Přenos: Kodování, formáty dat 1 Přenos: Kodování, formáty dat Idea přenosového řetězce je naznačena na obrázku (viz Obr. 1). Jako zdroj 3D obsahu je v dnes technicky nejvyspělejším případě možno použít přímo počítačem syntetizovaný

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_28_měření DVB-T s

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Algoritmy komprese dat

Algoritmy komprese dat Algoritmy komprese dat Digitalizace a komprese videa 13.1.2016 NSWI072-18 Úvod Video posloupnost snímků Komprese videa obrazu změna průměrného jasu obrázku» zanedbatelná po dekompresi statického obrazu»

Více

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8 Digitální video, formáty a kódování Jan Vrzal, verze 0.8 , formáty a kodeky 2 , formáty a kodeky mám soubor AVI zkomprimovaný ve formátu MPEG-4 s algoritmem XviD v rozlišení 640 480 při 30 fps Za tento

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

Digitální video v teorii

Digitální video v teorii v teorii www.isspolygr.cz. digitálního videa Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 3. 12. 2012 Strana: 1/13 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast

Více

Zpracování zvuku v prezentacích

Zpracování zvuku v prezentacích Zpracování zvuku v prezentacích CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zvuk Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí (plyny, kapaliny, pevné

Více

Streaming a převod formátů

Streaming a převod formátů Streaming a převod formátů Jan Mráz Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Abstrakt Teoretická část práce pojednává o problematice přímého publikování videa na internet ve formě streamingu s důrazem na

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů -

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - verze 1.0, 16.5.2011 Jiří Libra, jiri.libra@gmail.com Příkazy služby FPCManagement Formát dat služby FPCManagement v protokolu

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů KAPITOLA 13 Formáty videa V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů 278 Kapitola 13: Formáty videa V této kapitole se budeme zabývat rozdíly mezi formáty,

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

Multimediální formáty

Multimediální formáty Multimediální formáty Formáty videosouborů 1. AVI - uveden firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Komprese zvuku. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 14. března 2011. PEF MZLU v Brně

Komprese zvuku. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 14. března 2011. PEF MZLU v Brně PEF MZLU v Brně 14. března 2011 Úvod Komprimace umožňuje efektivní digitální reprezentaci zdrojového signálu jako je text, obraz, zvuk nebo video, použitím redukovaného počtu prvků digitální informace,

Více

DVD video. Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

DVD video. Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) DVD video BI-MGA, 2010, Přednáška 6 1/23 DVD video Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Multimediální systémy. 07 Animace

Multimediální systémy. 07 Animace Multimediální systémy 07 Animace Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Animace historie, současnost Formáty, přístupy Sprite animace Warping, morphing Animace Vytváření iluze

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Projekt C2C. Zpráva o stavu projektu. Sdílení a kolaborace v rámci jednoho virtuálního prostředí

Projekt C2C. Zpráva o stavu projektu. Sdílení a kolaborace v rámci jednoho virtuálního prostředí Projekt C2C Zpráva o stavu projektu V úvodní části projektu dochází k úvahám na základě nichž je nutné nejprve značně upřesnit zadání, cíle a předpokládané aplikace výsledků. Původní představa vychází

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Porovnání kodeků standardu MPEG 4

Porovnání kodeků standardu MPEG 4 Porovnání kodeků standardu MPEG 4 Kašpárek Petr Katedra informatiky, FEI, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba p.kasparek@cra.cz ; p.kasparek@volny.cz Abstrakt. Příspěvek

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget

Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget Videoformáty? A pro internet? Formáty souborů jako jsou texty, obrázky, zvuk a video Proč tedy videoformáty

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití Petr Halama Obsah Základní pojmy Digitální formáty Kodeky Kontejnery Analogové formáty Závěr Snímková frekvence Základní pojmy počet snímků za

Více

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP IIS Media Services David Gešvindr MSP MCT MCITP Obsah Digitální multimédia úvod Digitální multimédia distribuce Windows Media Services IIS Media Services Digital Rights Management Digitální multimédia

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

37MK Mobilní komunikace. Video v mobilních sítích

37MK Mobilní komunikace. Video v mobilních sítích 37MK Mobilní komunikace Video v mobilních sítích Jiří Welser 5. ročník 2006-2007 Stručný vývoj mobilních sítí Mobilní sítě prošly poměrně rychlým vývojem. Od analogových sítí 1. generace se přešlo na již

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T. Verze 2.05 final (2.12. 2008)

Minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T. Verze 2.05 final (2.12. 2008) Minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T Verze 2.05 final (2.12. 2008) 1. Úvod....3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Použité symboly a zkratky.... 3 1.3. Souvisící předpisy

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa Komprese videa Komprese je zmenšení datového toku, neboli zmenšení velikosti pro ukládání. Míru komprese ukazuje především datový tok (bitrate) použitý ve výsledném souboru. Dále se dá srovnávat rychlost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_49_měření DVB-S2 s

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_42_systémy CATV -

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká Datové formáty videa a jejich využití Pavel Čejka, Michaela Koucká Obsah > Úvod > Základní vlastnosti > Komprese > Kontejnery > Analogové video > Kodeky Úvod Video: > technologie zaznamenávající a přehrávající

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Testování UHDTV v DVB-T2

Testování UHDTV v DVB-T2 Testování UHDTV v DVB-T2 Michal Bureš Experimentální vysílání DVB-T2 v roce 2014 12. prosince 2014 Agenda Experimentální vysílání DVB-T2 Možnosti demonstrace UHDTV v DVB-T2 technické scénáře Test UHDTV

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje problematice zobrazování videa na internetu pomocí technologie zvané streaming. Práce je

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 10 Přehrávače a rekordéry DVD-Video Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Přehled základních vlastností

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

GRAFICKÉ KARTY. Pracovní režimy grafické karty. Základní blokové schéma grafické karty

GRAFICKÉ KARTY. Pracovní režimy grafické karty. Základní blokové schéma grafické karty GRAFICKÉ KARTY Grafická karta (též videokarta, grafický adaptér) je zařízení, které zabezpečuje výstup dat z počítače na obrazovku monitoru, tj. přebírá data od procesoru a převádí je na videosignál, který

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Procesy. Procesy Přepínání kontextu (proc_ctxsw) Postup:

Procesy. Procesy Přepínání kontextu (proc_ctxsw) Postup: Procesy Procesy Přepínání kontextu (proc_ctxsw) 1. spočítáme si kolikrát ve sledovaném čase (50 ms) byl součet časové kvantum (11ms) + context-switch (2ms) -> (11 + 2) + (11 + 2) + (11 + 2) -> 3x 2. context-switch

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více