Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video. Radim Šoustal"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření formátu MPEG pro stereoskopické video Radim Šoustal Vedoucí práce: Ing. Berka Roman, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný bakalářský Obor: Informatika a výpočetní technika květen 2006

2 ii

3 Poděkování Rádbychpoděkovalvšem,kteřísepodílelinavznikuaimplementaciavšem,kteřímnevtéto práci podporovali. Děkuji panu Ing. Romanu Berkovi Ph.D., svému vedoucímu práce za podporu a zasvěcení do tajů formátu MPEG, panu Danielu Laubrovi, který mi poskytl videomateriál pro stereoskopii. iii

4 iv

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). VPrazedne v

6 vi

7 Abstract This work deals with the principle of storing 3D-video signal into MPEG formats. It describes method for storing fully dimensional video into MPEG-2 format so that it could be used also by players without that do not support stereoscopic formats. One possible variant of player implementation and playing technique for video production is presented here. Implementation part deals with the program for converting standard video MPEG-2 format into stereoscopic format. Results of work and its future elaboration are discussed in the conclusion of the work. Abstrakt Práce pojednává o principu ukládání 3D-video signálu do formátu MPEG 1,2,4. Ukazuje způsob uložení třírozměrného videa do formátu MPEG-2, tak aby mohl byt použit i na přehrávačích, které nepodporují přehrávání stereoskopických formátů. Pro produkci videa je zde uvedena jedna možná varianta implementace přehrávače a způsob přehrávání. Implementační část tvoří program pro převod obyčejného videa ve formátu MPEG-2 do stereoskopického formátu. Zhodnocení práce a její možné rozšíření je uvedeno v diskusi. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků Seznam tabulek xi xiii 1 Úvod Stereoskopie MPEG Záměrastrukturapráce Současný stav IMAX Analogovýsystém IMAX3D IMAXSolido IMAXSANDDE TM Digitálnísystém 3dtv.at PrincipSide-by-Side PrincipDual-stream MPEG Úvod Základnípojmy Použitésymboly Elementárnístreamajehostruktura Startovníkódystrukturelementárníhostreamu Sequenceheader-sekvenčníhlavička ExtensionheaderaUserdataheader GroupofPicture(GOP)-sekvencesnímků Pictureheader-snímkovástruktura PictureData ProgramovýStreamajehostruktura Startovníkódystrukturprogramovéhostreamu Packheader Systemheader-Systémováhlavička Programstreammap PESpaket PES-prezentačníadekódovacíznačky Paddingstream Programend Programstreamkodéradekodér Rozbor řešení Výběrzpůsobuukládáníobrazovéhosignálu Prokládanýformát-Interlacedvideo Side-by-Side,Above-Below Streaming Implementace Úvod Použitéprogramy ix

10 5.3 Dekodér Kodér Scanelementárníhostreamu ImplementacePackheaderu ImplementacePESstreamu Testování VLC Běžnépřehrávače MPlayer Xine WindowsMediaPlayer ClassicMediaPlayer Výsledkytestování Porovnánísjinouimplementací Diskuze- problémy do budoucna Možnostirozšíření RozšířeníDemuxkodéru Rozšířenípřehrávače CAVE Využitígrafickéakcelerace Závěr 30 9 Použité programy Literatura Příloha InstalaceapoužitínástrojeproprácisestereoMPEGem Instalace Použití ObsahCD Obrázkovápříloha x

11 Seznam obrázků 2.1 ReklamníplakátnaIMAX3D UkázkaobrazuSide-by-Sidevběžnémpřehrávači;[2] Stromzávislostístreamůajejichhlaviček Ukázkamožnéhopořadívelementárnímvideostreamu UkázkauloženíSlicestruktur Pořadí struktur v programovém streamu; v závorkách jsou uvedena čísla kapitol příslušnýchstruktur Rozdílymeziprezentacíadekódovánímsnímkuobrázekz[5] Blokovéschémaprogramstreamdekodéru[5] Základnístrukturakodéruprogramovéhostreamu[5] Prokládanévideoobrazy VideotypuSide-by-Side Principčasovéhomultiplexu-střídánístreamů Principdekódovánívícevideostreamů Vývojovýdiagramimplementovanéhodekodéru Vývojovýdiagramimplementovanéhokodéru Ukázkarozdílnéprezentaceotevřenéauzavřenésekvencesnímků Ukázkazobrazenídvouvideostreamů UkázkapřehrávánívClasicMediaPlayer UkázkaGUI UkázkafiltruTrueanaglyf UkázkafiltruproSharp3D Ukázkahorizontálníhoprokládání UkázkaHalfanaglyfu xi

12 xii

13 Seznam tabulek 3.1 Startovníkódyproelementárnístream StrukturaSequenceheader Tabulkahodnotaspectradio poměrstranobrazu Tabulkahodnotframeratecode obnovovacífrekvencezáznamu StrukturahlavičkyGOP Částstrukturyhlavičkysnímku Startovníkódyproprogramstream Strukturaprogramovéhostreamu Strukturasystémovéhlavičky Strukturamapyprogramovéhostreamu Tabulkatypůstreamůzpoložkystreamtypezprogramovémapy StrukturaPES-PacketElementarStreamhead HodnotyzpoložkyIdstream PolerozšířeníproPTSaDTS StrukturaPaddingstreamu Porovnánívideopřehrávačů PorovnánímultiplexníchprogramůproMPEG xiii

14 xiv

15 KAPITOLA 1. ÚVOD 1 1 Úvod V první kapitole jsou vysvětleny hlavní pojmy z oblasti stereoskopie a ukládání videa. Jsou zde vymezeny cíle a obsah této práce. 1.1 Stereoskopie Stereoskopie nebo třírozměrné(3d) zobrazení je technologie schopná ukládání a zobrazení třírozměrné iluze v obraze. Iluze hloubky v obraze je docíleno nepatrnou změnou pohledu na scénu, která se promítá do každého oka zvlášť. Tato metoda byla objevena a patentována fyzikem a vynálezcem Sirem Charlesem Wheatstonem v roce Wheatstone experimentoval s jednoduchými stereoskopickými obrázky, ještě o několik let dříve než byla vynalezena fotografie.otutotechnologiivpočátkunemělnikdozájem,ažvroce1881jipředstaviloliver Wendell Holmes. Vytvořil přístroj pro stereoskopické zobrazení, který nazval Holmes Stereo Viewer(Holmesův stereo prohlížeč). Zkombinoval technologii stereoskopie s fotografií. Tyto stereogramy byly velmi oblíbené až do 80. let 20. století. 1.2 MPEG MPEG(Moving Picture Experts Group) je jméno rodiny standardů používaných pro kompresi video a audio signálů v digitálním formátu. Velká výhoda formátů MPEG oproti jiným formátům je, že soubory jsou mnohem menší při zachování stejné kvality. MPEGy jsou zahrnuty v normách ISO/IEC JTC1/SC29 WG11. MPEG-1 je prvním zástupcem této rodiny. Byl představen v roce První standart určený ke kompresi zvuku a obrazu. Později z něho vznikl standard Video CD určený pro distribuci videa na CD. MPEG-2: Zvukový a obrazový standard upravený pro širší účely jako například plošné vysílání televize, satelitní vysílání, streamování videa přes internet nebo ukládání videa na DVD. MPEG-3: Oficiálně nebyl nikdy vydán. Byl navržený pro podporu HDTV(Vysílání ve vysoké kvalitě). Některé jeho části byly začleněny do formátu MPEG-2 MPEG-4: Rozšiřuje formát o takzvané objekty, které umožňují zobrazovat například 3D obsah. Rozšiřuje podporu pro plošné vysílání, podporu pro interaktivní grafické aplikace a interaktivní média(world Wide Web) internet. MPEG-21: Popisuje možný budoucí standard. 1.3 Záměr a struktura práce Cílem této práce je popsat a porovnat současné techniky pro uložení stereoskopického videa. Práce se především zaměřuje na nejrozšířenější formát MPEG-2. Ukládání do formátu MPEG je rozebráno ve 3. kapitole. Analýzou způsobu ukládání videa se zabývá kapitola 4. Výstupem implementační části je program Demux, který je schopen multiplexovat a demultiplexovat programový stream.

16 2 KAPITOLA 2. SOUČASNÝ STAV 2 Současný stav Kapitola pojednává o současném stavu stereoskopického zobrazování a ukládání obrazu, a to nejen v digitálním formátu. 2.1 IMAX Jedná se o analogový systém. IMAX by se dal přirovnat k vlajkové lodi kinematografie. Jde o jeden z fyzicky největších formátů. Používá 65 mm negativní filmový materiál pro záznam a 70 mm pozitivní filmový materiál pro distribuci kopií. Pyšní se také největší promítací plochou, kterájevimaxtheatrevsydneyamáúctyhodných29,5metrunavýškua36metrůnašířku. Víceo2DIMAXulzenaléztnawebu[1] Analogový systém IMAX 3D Jde o stereoskopické řešení, založené na principu polarizační separace obrazů doplňující informaci o binokulárním prostorovém vjemu. Toho je docíleno promítáním odlišných obrazů pro levé a pravé oko. Projekci obstarávají dva projektory IMAX umístěné vedle sebe nebo speciální projektor IMAX GT se dvěma rotory a dvěma optickými drahami nad sebou. Pro stereoskopický efekt je podstatná správná orientace polarizačních filtrů na projekčních objektivech a na speciálních brýlích. v roce 2003 bylo v Praze otevřeno první kino tohoto typu. Obrázek 2.1: Reklamní plakát na IMAX 3D IMAX Solido IMAX Solido je alternativní verzí IMAX 3D. Pro promítání je použita jen jedna videostopa s dvojnásobnou obnovovací frekvencí. Informace pro pravé a levé oko se střídají. K prohlížení jsou potřeba speciální brýle s elektronickými závěrkami na bázi tekutých krystalů, které se zatmavují a zprůhledňují podle synchronního souběhu s promítaným filmem IMAXSANDDE TM SANDDE TM (StereoAnimationDrawingDevice)jetechnologievyvinutáspolečnostíIMAX pro tvorbu 3D animací. Pomocí této technologie byly například vyrobeny filmy Cyberworld 3D a Santa Claus vs. Sněhulák.

17 KAPITOLA 2. SOUČASNÝ STAV Digitální systém 3dtv.at Skupina 3dtv.at si vytvořila vlastní stereoskopický systém. Na svých stránkách má ke stažení volně šiřitelnou verzi pro přehrávání stereoskopických záznamů a testovací verzi k vytváření stereoskopických záznamů. Je zde i plno testovacích a ukázkových videí. 3dtv.at využívají principů Side-by-Side a Dual-stream k ukládání obrazů viz[6] Princip Side-by-Side Side-by-Side je stereoskopický záznam skládající se ze dvou obrazů, které jsou zaznamenány vjednévideostopěatotak,žetytoobrazyjsouumístěnyvedlesebe.(vizobr.2.2)takto uložené stereoskopické video je nezávislé na použitém kodeku, ale je závislé na přehrávači. Při prohlížení v běžném přehrávači jsou vidět vedle sebe oba obrazy, avšak nedosáhneme žádného třírozměrného zobrazení. Speciální přehrávač je konstruován tak, že tyto sekvence od sebe dokáže oddělit a zobrazit na jednotlivých zařízeních zvlášť nebo při aplikaci filtrů vytvořit z obou obrazů anaglyf. Obrázek 2.2: Ukázka obrazu Side-by-Side v běžném přehrávači;[2] Princip Dual-stream V jednom souboru je více videostop takzvaných streamů. 3dtv.at používá pro tento způsob formát WMV(Windows Media Video). Při přehrávání v běžném přehrávači se promítá jen první videostopa. Při použití speciálního přehrávače lze přehrávat obě stopy zároveň. Zobrazení výstupu a použití filtrů je pak podobné jako v prvním případě. Na webových stránkách je uveden i postup, jak vytvořit stereoskopické video ve formátu WMV.

18 4 KAPITOLA 3. MPEG-2 3 MPEG Úvod MPEG-2 je rozdělen do tří vrstev transportní, programová a elementární vrstva. Každá z těchto vrstev zajišťuje MPEGu určité vlastnosti. Nejzákladnější je elementární vrstva. Je stavebním kamenem celého systému, jelikož jsou v ní obsažené veškeré informace o obraze nebo zvuku. Tato vrstva se používá při kódování jen jedné obrazové či zvukové stopy. Struktura elementárního streamu a jeho vlastnosti jsou blíže uvedené v kapitole 3.2 Programová vrstva je postavená na základní elementární vrstvě. Dokáže pojmout a synchronizovat více zvukových a obrazových elementárních streamů. Je určená pro nechybové prostředí, neboť neobsahuje žádně opravné nebo kontrolní informace. Z tohoto důvodu je nevhodná pro širokopásmové a internetové vysílání. Podrobné popsání struktur programového streamu je v kapitole 3.3. Transportní vrstva pracuje nad programovou vrstvou. Je určena pro širokopásmové a internetové vysílání. Rozšiřuje vlastnosti například o programové schéma, možnost kódování programů a další. Pro zabezpečení dat se používá Reed-Solomonův algoritmus, který je také používán pro zabezpečení CD a DVD. Stereoskopické řešení nespadá do Transportní vrstvy, a proto se touto problematikou publikace nezabývá. Transportní vrstva je zde uvedena jen pro ucelení informací. Obrázek 3.1: Strom závislostí streamů a jejich hlaviček

19 KAPITOLA 3. MPEG-2 5 Na obrázku 3.1 jsou uvedené závislosti struktur a jejich rozdělení do vrstev. U každé struktury je uvedeno číslo kapitoly pro jednodušší orientaci a přehlednost v hlavičkách a streamech MPEGu. Existence transportního streamu a elementárního audio streamu jsou zde jen naznačeny Základní pojmy datový tok(bitrate) tok komprimovaných dat dodávaných do dekodéru za jednotku času CRC (Cyclic redundancy Check) kontrolní součet slouží pro kontrolu správnosti dat komprimace zmenšení počtu bitů používaných k prezentaci určitých dat paket struktura skládající se většinou z hlavičky a datové části; v hlavičce jsou uloženy konfigurační informace, v datové části jsou samotná přenášená či ukládaná data stream datový proud, stopa video stream obrazová stopa audio stream zvuková stopa PES stream datový proud paketů elementárního streamu Použité symboly 0x-- číselná hodnota uvedená v šestnáctkové číselné soustavě [--] číselná hodnota uvedená v binární číselné soustavě 3.2 Elementární stream a jeho struktura Elementární Stream je všeobecný název pro základní strukturu kódovaného obrazu či zvuku nazývaného také jako bit-stream v PES paketech. Příklad obyčejného elementárního streamu je třeba zvukový soubor kódovaný ve formátu mp2(starší formát mp3) nebo MPEG-2 video nedělené do paketů(většinou s koncovkou m2v). Ukázka obrazového elementárního streamu je na obr. 3.2 spolu s čísly kapitol uvedených hlaviček. Znalost konstrukce elementárního streamu je důležitá pro konstrukci a pochopení programového streamu. Vychází se z publikace[7]. Obrázek 3.2: Ukázka možného pořadí v elementárním video streamu Startovní kódy struktur elementárního streamu Každá MPEG struktura je uvozena určitou startovací sekvencí znaků. V případě, že by se část dat poškodila, je možné se rychle zasynchronizovat na následující startovací sekvenci. Má to výhody i při vyhledávání v souboru. Rovněž lze vytvořit relativně jednoduchý automat, který dokáže přijímat tato data. Startovací sekvence začíná znaky 0x000001XX. Poslední hodnota XX určuje následující strukturu. V tabulce 3.1 jsou vypsány všechny startovní znaky a jejich struktury.

20 6 KAPITOLA 3. MPEG-2 Název Startovní hodnota Poznámka picture start code 0x00 uvozuje strukturu snímku(3.2.5) slice start code 0x01-0xAF uvozuje část snímku(3.2.6) rezervováno 0xB0 rezervováno pro budoucí využití rezervováno 0xB1 rezervováno pro budoucí využití user data start code 0xB2 informace o streamu(3.2.3) sequence header code 0xB2 uvozuje dekódovací informace(3.2.2) sequence error code 0xB4 uvozuje sekvenční chybové kódy extension start code 0xB5 uvozuje rozšiřující informace pro dekodér rezervováno 0xB6 rezervováno pro budoucí využití sequence end code 0xB7 zakončovací sekvence streamu group start code 0xB8 uvozuje sekvenci obrázků(3.2.4) Tabulka 3.1: Startovní kódy pro elementární stream Položka Počet bitů Poznámka Sequence header startovní kód 32 startovní kód 0x000001B3 horizontal size value 12 určuje šířku snímku v obrazových bodech(pixelech). vertical size value 12 určuje výšku snímku v obrazových bodech aspect radio information 4 informace o poměru stran; hodnota je nepřímo kódovaná viz tabulka 3.3. frame rate code 4 určuje obnovovací frekvenci; tab. 3.4 bit rate value 18 informace o datovém toku streamu. stream bit rate = bit rate value 400[kb/s] marker bit 1 [1] vbv buffer size value 10 určuje délku VBV vyrovnávací paměti constrained parameters flag 1 není přímo specifikován v MPEG-2 normě, bývá hodnoty[0] load intra quantiser matrix 1 kvantizační matice intra quantiser matrix[64] 512 pokud load intra quantiser matrix=1 load non quantiser matrix 1 kvantizační matice non intra quantiser matrix[64] 512 pokud load non quantiser matrix=1 Tabulka 3.2: Struktura Sequence header

21 KAPITOLA 3. MPEG Sequence header- sekvenční hlavička Jedná se o informační strukturu, jejíž celá konstrukce je uvedena v tabulce 3.2. Bývá hned na začátku stopy a udává přehrávači důležité parametry videa(výšku, šířku, poměr stran, obnovovací frekvenci, datový tok,...). Obnovovací frekvence a poměr stran jsou kódovány nepřímo, k jejich dekódování je potřeba dekódovací tabulky. Hodnoty pro obnovovací frekvenci jsouuvedenyvtabulce3.4apropoměrstranvtabulce3.3. Za sekvenční strukturou bývá rozšiřující sekvenční struktura Sequence extension. Hodnota Poměr stran[šířka:výška] 0 nepovolený stav 1 1:1 2 4:3 3 16:9 4 2,21:1 5 rezervovaný pro budoucí využití. 15 rezervovaný pro budoucí využití Tabulka 3.3: Tabulka hodnot aspect radio poměr stran obrazu Hodnota Obnovovací frekvence[snímky/sek.] 0 nepovolený stav /1001(23,975) /1001(29,97) /1001(59,94) rezervovaný pro budoucí využití. 15 rezervovaný pro budoucí využití Tabulka 3.4: Tabulka hodnot frame rate code obnovovací frekvence záznamu Extension header a User data header Extension header- rozšířená sekvenční hlavička obsahuje důležité informace pro dekodér. Je několik variant rozšířených hlaviček. Každá varianta obsahuje jiné informace, které jsou od sebe odděleny startovní sekvencí. User data header slouží pro uložení 8bitového čísla, je specifikována kodérem a je používána pro specifické aplikace. Tyto hlavičky nejsou důležité pro vytváření programového streamu tak není potřeba znát jejich strukturu.

22 8 KAPITOLA 3. MPEG Group of Picture(GOP)- sekvence snímků Uvozuje sekvenci snímků. V tabulce 3.5 je kompletnígop struktura. Jak název napovídá, nachází se na začátku jedné sekvence obrázků. Délka jedné sekvence není standardem určena, je určena jen jeho struktura. Struktury GOP jsou dvě a jsou definovány hodnotou closed GOP. Takzvaná uzavřená(closed) varianta obsahuje snímky v pořadí IPBBPBBPBB... a otevřená (open) obsahuje snímky v pořadí IBBPBBPBB...(snímky I,P,B jsou blíže vysvětleny v kapitole 3.3.6). Znalost typu snímků je důležitá pro výpočet PTS a DTS viz kapitola Položka Počet bitů Poznámka Picture header startovní kód 32 startovní kód je 0x000001B8 time code 25 drop frame flag 1 při hodnotě 0 je frekvence zaokrouhlenanaceléčíslo hour 5 (0-23) reference hodin minute 6 (0-59) reference minut marker 1 [1] second 6 (0-59) reference sekund frame 6 (0-59) číslo snímku closed GOP 1 určuje styl prokládání snímků v GOP broken link 1 pro určení predikce B-snímků startovacíkódpictureheader... Tabulka 3.5: Struktura hlavičky GOP Picture header- snímková struktura Uvozuje začátek snímku. V tabulce 3.6 je uvedena jen důležitá část pro naše řešení. Důležité hodnoty pro vytváření programového streamu jsou picture coding type a temporal reference. Položka Počet bitů Poznámka startovní kód Picture header 32 startovní kód je hodnota 0x temporal reference 10 číslo snímku picture coding type 3 určení typu snímku I=1, P=2, B=3, D=4 vbv delay 16 je číslo, jak dlouho musí video buffering verifier čekat, než bude obrázek dekódován. Tabulka 3.6: Část struktury hlavičky snímku

23 KAPITOLA 3. MPEG Picture Data Nacházejí se ihned za Snímkovou hlavičkou. Obsahují jen struktury Slice očíslované 0x01-0xAF. Ve Slice strukturách se nacházejí makrobloky, které souvisejí s kompresní metodou MPEGu. Slice struktury jsou očíslovány tak, jak je ukázáno na obrázku 3.3(z důvodu přehlednosti jsou struktury zarovnány). Obrázek 3.3: Ukázka uložení Slice struktur

24 10 KAPITOLA 3. MPEG Programový Stream a jeho struktura Programový stream je stream, který je určen pro komunikaci a ukládání dat v rámci jednoho programu. Může obsahovat maximálně 16 obrazových a 16 zvukových stop, toho se hojně využívá ve standardu video DVD při vícejazyčném dabingu. Využití více videostop DVD je méně časté. Nevýhodou programového streamu je, že není zabezpečen proti možným chybám. Program stream může mít konstantní nebo proměnný datový tok stejně jako elementární stream, který je v něm obsažen. Datový tok programového streamu je definován hodnotou mux rate programovým datovým tokem a System Clock Reference(SCR) systémovou časovou referencí. Vychází se z publikace[4]. Obrázek 3.4: Pořadí struktur v programovém streamu; v závorkách jsou uvedena čísla kapitol příslušných struktur Startovní kódy struktur programového streamu Používá se stejný princip jako v elementárním streamu viz Startovní kód začíná 0x000001XX. Poslední hodnota tab. 3.7 uvozuje následující strukturu. Název struktury Program end Pack header System header Program Stream Map Private stream 1 Padding stream Private stream 2 MPEG audio stream MPEG video stream ECM Stream EMM Stream ITU-T Rec. H ISO/IEC stream ITU-T Rec. H type a ITU-T Rec. H type B ITU-T Rec. H type C ITU-T Rec. H type D ITU-T Rec. H type E ancillary stream rezervováno Program Stream Directory Startovní hodnota 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF 0xC0 0xDF 0xE0 0xEF 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFE 0xFF Tabulka 3.7: Startovní kódy pro program stream

25 KAPITOLA 3. MPEG Pack header Základní struktura programového streamu je obsažena v tabulce 3.8. Obaluje všechny ostatní struktury kromě ukončující struktury End program viz kapitola Pomocí této struktury se přehrávače orientují v souboru. Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x00 0x00 0x01 0xBA marker 2 hodnota 01 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR část SCR marker 1 hodnota 1 SCR extension 10 SCR rozšíření marker 1 hodnota 1 program mux Rate 22 programový tok marker 2 hodnoty 11 rezervováno 5 pro budoucí využití pack stuffing length 3 délka vyplňovacích bytů Tabulka 3.8: Struktura programového streamu Vysvětlení pojmů z tabulky 3.8: SCR System clock reference systémové hodiny jsou počítány s frekvencí 27 MHz, používají se pro synchronizaci streamů. Základní SCR(rovnice 3.3) je rozdělen na dvě části, SCR ascrextension.scrjeděleno300(podobnějakouptsadtskapitola3.3.5)audáno modulo33bitů.výpočetprozákladníscrjevrovnici3.1. SCR extension SCR extension je rozšíření pro přesnější výpočet základní SCR. Je počítán modulo 9 bitů. Výpočet rozšířené část je uveden v rovnici 3.2. t i ječasprogramovéhostreamu SCR zaklad i = systemove hodiny t i % (3.1) SCR ext i = (systemove hodiny t i )%300 (3.2) SCR i = SCR zaklad i 300+SCR ext i (3.3) program mux rate 22 bitové celé číslo, které určuje datový tok program streamu. Hodnota datového toku je udána v jednotkách 50 bytů/sekundu(rovnice 3.4). realny multiplexovy tok = program mux rate 50 [B/s] (3.4) Pack stuffing length tří bitové celé číslo určuje stuffing- vyplňovací byty následovaných za tímto polem. Stuffing byty jsou hodnoty 0xFF. Jsou vkládány kodérem a zahazovány dekodérem.

26 12 KAPITOLA 3. MPEG-2 Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x00 0x00 0x01 0xBB header length 16 délka následující části hlavičky marker 1 [1] rate bound 22 maximální hodnota datového toku marker 1 [1] audio bound 6 počet zvukových stop fixed flag 1 CSPS flag 1 system audio lock flag 1 určuje vztah mezi vzorkovací frekvencí zvuku a systémovými hodinami system vide lock flag 1 určuje vztah mezi obnovovací frekvencí videa a systémovými hodinami marker 1 [1] video bound 5 počet video stop v program streamu packet rate restriction flag 1 rezervováno 7 Pro všechny obsažené streamy- stopy ID streamu 8 hodnota v rozmezí 0xC0-0xEF marker 2 [11] P-STD buffer bound scale 1 slouží pro výpočet velikosti vyrovnávací paměti.pokudjetatohodnota0,násobičje roven128b,je1024b. P-STD buffer size bound 14 druhá část pro výpočet vyrovnávací paměti; vyrovnávací paměť se vypočítá podle vzorce 3.5 Tabulka 3.9: Struktura systémové hlavičky System header- Systémová hlavička Datová struktura definovaná v tabulce 3.9 obsahuje systémové a souhrnné informace o multiplexovaném toku dat. buffersize=pstdbuffersizebound nasobic(p STDbufferboundscalen) (3.5) Program stream map Programová mapa popisuje všechny elementární streamy v programovém streamu a jejich vztahy s ostatními. Je nutná pro dynamicky se měnící počet zvukových a obrazových stop ve streamu.

27 KAPITOLA 3. MPEG-2 13 Položka Počet bitů Poznámka start code 32 0x000001BC length map 16 udává délku následující strukturní části mapy, maximální hodnota tohoto pole je1018bytů current next indicator 1 indikuje, jestli je stream používán rezervováno 2 pro budoucí využití program stream map version 5 inkrementální hodnota od 1 do 32. Pokud se změní mapa program streamu tato hodnota se inkrementuje rezervováno 7 pro budoucí využití marker 1 [1] program stream info length 16 délka informačního bloku Informační blok elementary stream map length 16 délka mapy elementárních streamů pro všechny obsažené streamy stream type 8 identifikuje typ streamu, zda se jedná o video, audio nebo jiný typ. Všechny možnosti jsou uvedeny v tabulce elementary stream id 8 ID streamu v mapě elementary stream info length 16 informace o streamu Informační blok o streamu CRC 32 kontrolní součet Tabulka 3.10: Struktura mapy programového streamu 0x00 ITU-T ISO/IEC Reserved 0x01 ISO/IEC Video 0x02 ITU-T Rec. H.262 ISO/IEC Video or ISO/IEC constrained parameter video stream 0x03 ISO/IEC Audio 0x04 ISO/IEC Audio 0x05 ITU-T Rec. H ISO/IEC private sections 0x06 ITU-T Rec. H ISO/IEC PES packets containing private data 0x07 ISO/IEC MHEG 0x08 ITU-T Rec. H ISO/IEC Annex a DSM CC 0x09 ITU-T Rec. H x0A ISO/IEC type a 0x0B ISO/IEC type B 0x0C ISO/IEC type C 0x0D ISO/IEC type D 0x0E ISO/IEC auxiliary 0x0F-0x7F ITU-T Rec. H ISO/IEC Reserved 0x80-0xFF User Private Tabulka 3.11: Tabulka typů streamů z položky stream type z programové mapy

28 14 KAPITOLA 3. MPEG PES paket PES stream obsahuje v sobě elementární stream. PES hlavička 3.12 slouží k výčtu informací, které se nacházejí v jeho datové části. Položka Počet bitů Poznámka start code 32 hodnota 0x stream id 8 číslo stopy PES packet length 16 určuje délku pes paketu marker 2 hodnota[1][0] PES scrambling control 2 indikuje scrambling mod, při hodnotě nula se scrambling v obsahu nepoužívá PES priority 1 nastavení priority; prioritní streamy se dekódují přednostně data alignment indicator 1 vysvětleno pod tabulkou copyright 1 stream je chráněn copyrightem original or copy 1 identifikace originálu či kopie PTS DTS flags 2 vysvětleno pod tabulkou ESCR flag 1 indikátor zobrazení pole ESCR; pokud je 0 tak pole ESCR není zobrazeno ESrateflag 1 indikátoresrate;pokudjenastavenona0takpole ES není zobrazeno DSM trick mode flag 1 indikátor trick modu; pokud je nastaveno na 0 tak DSM pole není zobrazeno additional copy info flag 1 indikátor přídavného pole pro informace o kopii; pokud je hodnoty 0, pole není zobrazeno PES CRC flag 1 indikátor pole kontrolního součtu PES extension flag 1 indikátor rozšíření PES hlavičky PES header data length 8 dálka všech rozšiřujících polí v bytech Tabulka 3.12: Struktura PES- Packet Elementar Stream head stream id Identifikace streamů viz tab Hodnota Typ streamu 0xBD Private stream 1 0xBE Padding stream 0xBF Private stream 2 0xC0-0xCF ID zvukového streamu 0XE0-0xEF ID obrazového streamu Obsahuje rozšíření ANO NE NE ANO ANO Tabulka 3.13: Hodnoty z položky Id stream data alignment indicator indikátor zarovnání. Při hodnotě 0 není zarovnání definované. Pokud je indikátorem hodnota 1, tak se bezprostředně za hlavičkou nacházejí synchronizační data. PTSDTSflags Pokudjehodnota[1][0],jevhlavičcedefinovánjenPTS.Přihodnotě[1][1] jsou definovány PTS i DTS, při hodnotě[0][0] hlavička neobsahuje žádně informace o dekódování a prezentaci. Rozšíření PES paketu je definováno v tabulce 3.14

29 KAPITOLA 3. MPEG-2 15 Název Počet bitů Poznámka marker 2 [0][0] id field 2 identifikuje pole pro samotné pole PTS =[1][0] pole PTS&DTS-PTS=[1][1] pole PTS&DTS-DTS=[0][1] marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] PTS DTS marker 1 [1] Tabulka3.14:PolerozšířeníproPTSaDTS PTS (presentation time stamp) Prezentační časové značky souvisejí s dekódováním. Je to 33 bitové číslo rozdělená na tři části. Představuje čas, kdy je snímek obsažený PES paketu zobrazen. Blíže jsou rozebrány v kap Výpočet prezentačního času je uveden v rovnici 3.6. DTS (decoding time stamp) Dekódovací časová značka souvisí s dekódováním. Je podobně jakopts33bitováarozdělenánatřičásti.představuječas,kdysesnímekobsaženýpes paketu dekódován. Blíže jsou rozebrány v kap Výpočet času dekódování je uveden v rovnici PES- prezentační a dekódovací značky Jsoutoznačky,kteréjsouobsaženévPESpaketechaudávají,kdysetatočástbudedekódovat akdysebudeprezentovat.ukázkanaobrázku3.5.výpočethodnotptsadtsjeuveden vrovnicích3.6a3.7. Rozdělení snímků: I-frame (Intraframe) Také se nazývá klíčový snímek. Z uvedených je velikostně největší, protože obsahuje celou informaci o obraze. Snímek je komprimován metodou Join Photographic Experts Group(JPEG). P-frame (Predictive frame) Vychází z předcházejícího snímku a jsou v něm uloženy jen změny v obraze. B-frame (Bi-directional) Vychází z předchozího i následujícího snímku. Má nejmenší velikost z uvedených snímku. D-frame TentotypsnímkujevISOnormáchdefinován,alenepoužíváse.Jeurčenpro budoucí použití.

30 16 KAPITOLA 3. MPEG-2 system clock reference tp PTS= %2 3 3 (3.6) 300 tp představuje čas zobrazení snímku, system clock reference má hodnotu 27 MHz DTS= system clock reference td 300 %2 3 3 (3.7) td představuje čas dekódování snímku, system clock reference má hodnotu 27 MHz Obrázek 3.5: Rozdíly mezi prezentací a dekódováním snímku obrázek z[5] Padding stream Stream udržující průměrný datový tok v určitých mezích. Struktura je uvedená v tabulce Název Počet bitů Poznámka start code 32 0x000001BE Padding length 16 dálka výplně v bytech payload- výplň 8 0xFF. payload- výplň 8 0xFF Tabulka 3.15: Struktura Padding streamu Program end Zakončuje program stream. Jeho struktura je 0x000001B Program stream kodér a dekodér Základní princip program stream dekodéru je ukázán v blokovém schématu na obr Jak již bylo řečeno v úvodu, programový stream se skládá ze dvou vrstev. Programové- řídící a kompresní- elementární. Do dekodéru vstupují obě vrstvy a z dekodéru vystupuje jen kompresníelementární část rozdělená na jednotlivé části audio/video spolu s řídícími signály synchronizace.

31 KAPITOLA 3. MPEG-2 17 Obrázek 3.6: Blokové schéma program stream dekodéru[5] Obrázek 3.7: Základní struktura kodéru programového streamu[5] Základní princip kodéru programového streamu spočívá v rozdělení elementárního streamu na pakety(balíčky), poté jsou pakety vkládány spolu s řídícími informacemi do programového streamu. Základní blokové schéma dekodéru je zobrazeno na obr. 3.7

32 18 KAPITOLA 4. ROZBOR ŘEŠENÍ 4 Rozbor řešení 4.1 Výběr způsobu ukládání obrazového signálu V kapitole 2 byly naznačeny některé principy ukládání obrazu. V této části budou rozšířeny a uvedeny jejich výhody a nevýhody Prokládaný formát- Interlaced video Tento formát vychází z principu televizního zobrazování, kdy jsou zobrazovány zvlášť liché asudéřádky.obrazprolevéokojezobrazovánvlichýchřádcíchapropravéokovsudých řádcích. Pro demultiplexaci se používají speciální brýle. Obraz není příliš kvalitní, protože obnovovací frekvence pro jedno oko je jen 25 Hz, což je při blikající obrazovce nedostačující. Obraz musí být uložen v málo komprimovaném formátu, aby nedocházelo k prolínání sudých a lichých půlsnímků. Při zobrazení celého snímku je obraz roztřesený. Tato metoda není vhodná pro naše řešení. Obrázek 4.1: Prokládané video obrazy Side-by-Side,Above-Below Side-by-Side formát již byl zmíněn v kapitole Jedná se o formát uložený v jednom obrazovém snímku. Ve formátu Side-by-Side jsou uloženy obrazy vedle sebe nebo ve formátu Above-Below pod sebou. Pro uložení v plném formátu mají dvojnásobnou šířku či výšku. Používásetakéi50%formát.Výslednýobrazmápůvodnívelikost,cožznamená,žesezplného formátu zahodily všechny liché nebo sudé řádky, či liché nebo sudé sloupce ve formátu Sideby-Side. 50% formát je spíše přizpůsoben pro zobrazování v prokládaném režimu, při plném zobrazení se musejí chybějící řádky dopočítat. Obrázek 4.2: Video typu Side-by-Side

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP IIS Media Services David Gešvindr MSP MCT MCITP Obsah Digitální multimédia úvod Digitální multimédia distribuce Windows Media Services IIS Media Services Digital Rights Management Digitální multimédia

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_49_měření DVB-S2 s

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká Datové formáty videa a jejich využití Pavel Čejka, Michaela Koucká Obsah > Úvod > Základní vlastnosti > Komprese > Kontejnery > Analogové video > Kodeky Úvod Video: > technologie zaznamenávající a přehrávající

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Seznam. Technologie Konfigurace. FFserver. Miroslav Slugeň. Teramos Multimedia, s.r.o. May 15, 2012

Seznam. Technologie Konfigurace. FFserver. Miroslav Slugeň. Teramos Multimedia, s.r.o. May 15, 2012 Teramos Multimedia, s.r.o. May 15, 2012 1 součást FFmpegu Možnosti 2 Základní popis Další informace 3 Globální nastavení MP3 FLASH H264 4 H264 - plná kvalita H264 - střední kvalita H264 - nízká kvalita

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_48_měření DVB-S s

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008 FEL ČVUT 19. května 2008 1 Forenzní analýza Pojem forenzní analýza Proces forenzní analýzy 2 Operativní analýza Požadavky na OFA 3 Implementace FS části OFA Vnitřní struktura FS části OFA 4 Závěr Pojem

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 11) Distribuce multimédií

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 11) Distribuce multimédií MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 11) Distribuce multimédií Petr Lobaz, 13. 5. 2014 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PŮVODNÍ DISTRIBUCE OZVUČENÉHO FILMU filmový pás + zvuk na externím nosiči (např. gramofonová

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Testování UHDTV v DVB-T2

Testování UHDTV v DVB-T2 Testování UHDTV v DVB-T2 Michal Bureš Experimentální vysílání DVB-T2 v roce 2014 12. prosince 2014 Agenda Experimentální vysílání DVB-T2 Možnosti demonstrace UHDTV v DVB-T2 technické scénáře Test UHDTV

Více

Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Zobrazení dat Cíl kapitoly: Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komprese a archivace dat Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL12

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Snímání, přenos a zobrazování stereoskopického videa ve formátu DV

Snímání, přenos a zobrazování stereoskopického videa ve formátu DV Snímání, přenos a zobrazování stereoskopického videa ve formátu DV Miloš Liška Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic Email: xliska@fi.muni.cz Abstrakt.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

3D stereoskopická projekce

3D stereoskopická projekce 3D stereoskopická projekce Současnost, trendy, budoucnost Ing. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. Jan.Burianek@avmedia.cz +420 604 298 259 3D v inženýrské aplikace 3D v průmyslu 3D v digitálních kinech 3D nejen

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci Obsažení hudby v prezentaci Pokud vytváříte v PowerPointu prezentaci s hudbou a předpokládáte, že se bude někdy spouštět z jiného počítače (pošleme ji někomu e-mailem nebo ji budeme někomu promítat z flash

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout Z čeho výbírat? Box kamery Jsou místa kde chceme, aby kamera byla vidět Jsou místa kde chceme, aby kamera NEbyla vidět Datasheets technická specifikace Rozlišení Resolution

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více