2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû"

Transkript

1 EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak jednoduché jako u měření či finanční analýzy. U většiny činností v personální oblasti můžeme spíše poměřovat, snažit se přisuzovat jim nějaké číselné hodnoty a k tomu se ještě můžeme velmi snadno mýlit. Aby právě k těmto mýlkám docházelo pokud možno co nejméně, je dobré mít každé toto přisouzení velmi odpovědně a reálně podloženo kvalitativními informacemi. Hodnocení pracovníků poskytuje cenné informace o předpokladech odborné kompetence, pracovním výkonu, emocionalitě a vlastnostech ve vztahu k práci atd. Tyto informace slouží jako podklad pro kariérové mapy, stanovení dalšího vzdělávání a rozvoje pracovníka a také pro zvolení vhodných motivačních nástrojů. Kvalitní informace

2 část 2, díl 4, kapitola 1, str. 2 EFEKTIVNÍ V ROBA Oblasti hodnocení pracovníkû Nástroj fiízení V hody Hodnocení pracovníků zahrnuje následující oblasti: kvalifikační a odbornou způsobilost, kvalitu práce a výkonnost, osobní a charakterové vlastnosti. Obecně slouží hodnocení pracovníků jako nástroj řízení v těchto oblastech: dosažení vyššího pracovního výkonu hodnocených pracovníků, vytváření motivačních nástrojů pro pracovníky, získání podkladů pro odměňování pracovníků (za dobře vykonanou práci, postihy za špatně vykonanou práci, případně hledání řešení nedostatků v práci), vývoj podnikové kultury a komunikace, posílení společenské prestiže. VÝHODY UCELENÉHO FUNKČNÍHO SYSTÉ- MU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ: zahájení dlouhodobého procesu hodnocení zaměstnanců jako základu rozvoje jejich odborné a profesní způsobilosti, možnost kvalifikovanějšího a objektivnějšího sledování vývoje trendů v oblasti řízení lidských zdrojů a přijímání účinných opatření např. v oblasti výcviku pracovníků, kvalifikačního rozvoje a motivace pracovníků, zavedení dlouhodobého principu posuzování pracovníků a jejich role při plnění důležitých a strategických úkolů a vize organizace, hodnocení zaměstnanců poskytne odpovědným vedoucím objektivní nástroj pro zpětné zhodnocení účinnosti jejich manažerské práce a bude je motivovat k uplatňování efektivních forem a metod řízení, pracovníci budou postupně akceptovat princip hodnocení nejen jako soubor znaků firemní kultury, ale

3 EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 3 také jako významný moment a podporu rozvoje jejich kvalifikačního a odborného růstu, detailní a souhrnné vyhodnocení výsledků hodnocení pracovníků podle stanovených oblastí a organizačních útvarů, motivační faktor, který napomůže objektivizaci postupů v oblasti odměňování a mzdové politiky, zjištění, zda pracovníci správně pochopili požadavky vyplývající z popisu pracovní funkce, zjištění, zda pracovníci správně pochopili požadavky vyplývající ze systému řízení (např. systémů řízení jakosti, BOZP,...) organizace. VZTAH HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ K JINÝM PERSONÁLNÍM ČINNOSTEM personální plánování informace o kvalitě výkonu práce stávajících pracovníků jsou důležitým podkladem pro rozhodnutí o potřebě a určení počtu pracovníků organizace, ke splnění plánovaných úkolů, ke zvažování možnosti pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů, pro stanovení potřeb vzdělávání, rozmísťování, získávání a výběr nových pracovníků, pro odměňování a motivaci, analýza pracovních míst poskytuje podklady pro popis pracovních funkcí, zlepšování pracovních podmínek a odstraňování negativních faktorů ovlivňujících výkon pracovníků, identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje pracovníků předpoklad pro optimální odvádění pracovního výkonu a neustálé zlepšování pracovního výkonu, oblast odměňování podklad pro mzdové zařazení pracovníka, výši jeho mzdy a odměn, případně poskytování zaměstnaneckých výhod, Vztah

4 část 2, díl 4, kapitola 1, str. 4 EFEKTIVNÍ V ROBA Trendy v hodnocení rozmísťování pracovníků podklad pro rozhodování o povýšení, převedení na jinou práci, přeřazení na nižší funkci, propuštění či penzionování, to vše s cílem dosažení motivačního účinku, oblast pracovních vztahů s cílem zapojit velkou většinu pracovníků, popř. jejich organizace (např. odbory), do procesu hodnocení a hledání cest zlepšení, dosažení zásadového a spravedlivého hodnocení podloženého objektivními kritérii, objektivně zjištěnými informacemi a prováděného v souladu s platnými zákony, oblast péče o pracovníky s cílem signalizovat a odstraňovat nedostatky, vytvářet prostor pro motivaci a zvyšování pracovního výkonu, vytvářet podmínky pro snadnější získávání nových pracovníků. Následující obrázek poukazuje na posun, který nastal nebo by měl nastat v oblasti hodnocení. O Pouze ZÁPIS MOTIVACE Pouze OZNÁMKOVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU Pouhé HODNOCENÍ OD STOLU HODNOCENÍ FACE TO FACE (tváří v tvář) Model UČITEL a ŽÁK Model PORODNÍKA a RODIČE

5 EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 5 Můžeme zde vidět, že z původního pouhého zaregistrování toho, co se stalo v minulosti, by se efektivní hodnocení mělo zaměřit na budoucnost prostřednictvím motivování a řešení problému, což by mělo vést k zlepšení výkonnosti. Proto je třeba s pracovníky mluvit a tím je motivovat a dosáhnout toho, aby se sami pracovníci stávali tvůrci jednotlivých návrhů cílů i jejich způsobu dosažení. Každý, kdo tedy hodnotí, by si neměl hrát na váženého pana učitele, který ví všechno nejlépe. Hodnocený by se měl stát aktivním článkem hodnocení. Níže je uveden výsledek jedné konkrétní studie provedené v konkrétní fungující společnosti zaměřené na vyhodnocení systému hodnocení. Závěry této studie jsou uvedeny níže. Podle těchto závěrů má pochvala celkem malý účinek. Kritika nemá pozitivní dopad na dosahování cílů (ba naopak), vede dokonce až k defenzivě a celkově snižuje výkonnost. Týmová práce má pozitivní vliv na výkonnost. Pro zvýšení výkonnosti má pozitivní vliv dennodenní hodnocení cílů více než roční. Zapojení hodnoceného do samotného formulování vlastních cílů zvyšuje výkonnost plnění těchto cílů, než když je cíl hodnocenému pouze určen. Vyhodnocení cílů a výkonnosti by nemělo být spojováno s otázkami kolem navýšení platu. Z této studie vyplývá, že se potvrdila funkčnost metody MBO (management by objectives). To, co by mohlo být bráno jako diskutabilní ze závěrů této studie, je fakt, že pochvala má celkem malý účinek na zvýšení výkonnosti, což několik dalších studií nepotvrzuje. Zamûstnanec jako tvûrce návrhû MBO

6 část 2, díl 4, kapitola 1, str. 6 EFEKTIVNÍ V ROBA Budoucnost hodnocení Jaká asi bude budoucnost v oblasti hodnocení? Vše nasvědčuje tomu, že v době informačních technologií nastane rozvoj implementace IT do této oblasti. Doufejme jen, že s implementací informační technologie nedoje jen k přepisu papíru do elektronické formy, ale že se bude dát tato oblast lépe využít pro kontinuální hodnocení.

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanců v ozbrojených složkách České republiky - metody hodnocení

Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanců v ozbrojených složkách České republiky - metody hodnocení Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanců v ozbrojených složkách České republiky - metody hodnocení Autor: Ing. Zděněk Brabec Úvod Snahou překládaného článku je osvětlit problematiku významu personální

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Personální práce v multikulturní firmě

Personální práce v multikulturní firmě Personální práce v multikulturní firmě 1 Pojetí a význam řízení lidských zdrojů... 2 1.1 Podstata a úkoly personální práce... 2 1.2 Personální činnosti... 4 1.3 Subjekty personálního řízení... 5 1.4 Mezinárodní

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ Vojtěch Malátek Klíčová slova: pracovník, motivace, pracovní spokojenost, lidský kapitál, rozvoj pracovníků, podniková kultura, podnik Key words:

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum pracovního lékařství 100 42 PRAHA 10 VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48 Telefon: 267 081 111 Podpora zdraví na pracovišti Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACÍ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ŘADA NÁRODNÍ POLITIKY PODPORY JAKOSTI APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více