Rozhovor s Davidem Francem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Davidem Francem"

Transkript

1 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ STUDIE KARAT zvládl fúzi firem na jedničku strana 12 Z garáže na konec světa strana 18 Rohálovská desítka 2012 strana 22 KARAT Software a. s

2 Ze zákulisí vývoje IS KARAT.net Koncem roku 2011 byl IS KARAT.net nasazen do testovacího režimu přímo ve své mateřské firmě KARAT Software. Od února 2012 zde již v ostrém provozu nahradil stávající verzi IS KARAT. podrobit re-engineeringu grafickou stránku některých částí aplikace. Také řada nových funkčností, které byly do aplikace dopracovány, byla na základě připomínek uživatelů dále vylepšena. Samozřejmost představuje průběžné řešení chyb a optimalizace rychlosti aplikace. Pozitivním zjištěním je velmi vysoká míra zpětné kompatibility. Jedinou výjimku tvoří modul Manažer, tedy grafické nástroje pro podporu manažerského řízení s možností zobrazení dat ve formě drill down a kontingenčních tabulek. Tyto části jsou v tuto chvíli těsně před dokončením, a doposud se proto používají v původní verzi IS KARAT. Ptáte se, jak je vůbec možné provozovat část aplikace ve stávající verzi a část v nové? Podařilo se nám dosáhnout takové úrovně kompatibility, že lze pracovat nad jedním zdrojem dat z obou verzí klientů současně. Kromě modulu Manažer byla tato možnost zpočátku využívána i pro řešení krizových situací tedy v případě, kdy nová verze neumožňovala korektně provést patřičnou operaci, měl uživatel možnost tuto dokončit ve stávající verzi a následně plnohodnotně pracovat dále ve verzi nové. Dnes již toto není potřeba a stávající verze se používá výhradně pro modul Manažer. Ostrý provoz ve firmě KARAT Software však přinesl i řadu nových zkušeností, zjištění a problémů. Na základě připomínek a námětů z praxe jsme se například rozhodli Kromě výše uvedených věcí nás v nejbližším době čeká dokončení nástroje pro podporu manažerského rozhodování a nástrojů Otevřenosti. Zajímavou novinkou, kterou připravujeme do systému a na níž jsme již také začali pracovat, je vytvoření uživatelských menu ve smyslu navigačních panelů. Ty nebudou uživatelům sloužit pouze ke spouštění konkrétních nabídek v rámci IS KARAT, ale ve formě miniaplikací budou obsahovat i kumulativní informace ze systému s možností rychlého přístupu k detailu informace a práci s ním. Dalším krokem bude nové řešení nápovědy a procesního menu aplikace. Rozvíjíme obchodní spolupráci s odbornými fi rmami v IT Společnost KARAT Software zahájila obchodní spolupráci s firmou KS program. Od navázání spolupráce si slibujeme širší obchodní záběr a větší sílu v získávání zajímavých zakázek. Společnost KS program patří od roku 1991 k předním dodavatelům informačních systémů pro podporu řízení lidských zdrojů, zpracování mezd a vedení personálních agend. Personální a mzdový informační systém představuje komplexní vysoce sofistikovaný systém pro vedení personálních a mzdových agend pro všechny typy organizací. 2 KARAT NEWS 01/2012

3 Společnost KARAT Software potvrdila kvalitu svých služeb Společnost KARAT Software získala certifikaci ISO 9001:2008 pro vývoj a implementaci podnikových informačních systémů. Norma 9001:2008 je uznávaná na mezinárodní úrovni jako standart při řízení kvality. Již 20 let si klademe za cíl poskytovat kvalitní produkt a dávat našim zákazníkům služby špičkové úrovně, říká Branislav Ludva, generální ředitel společnosti a dodává: Udělení certifikace je pro nás potvrzením, že naše firemní procesy spojené s vývojem a implementací informačního systému KARAT, jsou opravdu kvalitní. IS KARAT IT produkt roku 2012 Produkt Správa dokumentů ERP systému KARAT postoupil do finále soutěže IT Produkt roku Zasportujte si s týmem KARAT Extreme Heads! Seskupení KARAT Extreme Heads založili zaměstnanci společnosti KARAT Software v roce 2009, aby se mohli společně vrhat do sportovních akcí všeho druhu. S jejich počiny vás pravidelně seznamujeme na stránkách KARAT News. Chcete také zažít akce plné sportu? Napište nám na a my vás zašleme bližší informace. DMS KARAT je určen k řízení celého životního cyklu podnikových dokumentů. Více o tomto řešení jsme psali v podzimním čísle loňského roku (KARAT News 02/201). Finále bude na konci roku, držte nám palce! Na společné sportování se těší tým KARAT Extreme Heads! KARAT NEWS 01/2012 3

4 Doba prověřuje schopnosti našich fi rem CHCETE USPĚT? LIDÉ JAKO ZÁKLAD Každá firma má tři základní pilíře produkty, know-how a lidské zdroje. V průběhu několika posledních let trh velice intenzivně prověřuje, a prověřovat nepřestane, jak kvalitní je každý takový pilíř. Pro účely zjednodušení tohoto článku se budeme věnovat pouze jednomu z nich, a sice lidským zdrojům. Ty si navíc ještě zúžíme na obchodní oddělení. Společnost KARAT Software se v průběhu posledních dvou let v této oblasti soustředila na dvě základní věci - pracovat jako tým a být pro zákazníka odborníkem i partnerem zároveň. ZNÍ VÁM TO JAKO NAPROSTÉ KLIŠÉ? Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami: 1. Jak moc jste spokojeni se svými lidmi? 2. Co všechno dělají dobře a co by mohli dělat ještě lépe? 3. Jakým způsobem dosahují definovaných cílů a znají je vůbec? 4. Co jim brání v dosahování cílů? Pokud k těmto otázkám přistoupíte opravdově tedy budete chtít na ně najít uspokojivou odpověď - zjistíte, jak obtížné takové hledání může být. Uvědomíte si také, jak těžká, ale zároveň o to důležitější, je realizace případného zlepšení. Optimální řešení se u různých společností do značné míry liší. V případě KARAT Software je vhodným příkladem inovace v oblasti lidských zdrojů např. nastavení systému zvyšování kompetencí obchodníků, kdy dochází k nastavování cílů konkrétního pracovníka na základě požadovaných znalostí a dovedností (systém hodnocení v ERP KARAT v modulu HRM). Jak sami jistě víte, nestačí nastavit cíl (absolvovat školení), ale mnohem důležitější je jeho přijetí a následné používání v praxi. Za tímto účelem dochází k plánování pravidelných koučingových sezení, jejichž účelem je podporovat pracovníka v dosažení cílů, které si nastavil. Vždy by se mělo také přihlížet k tomu, aby bylo možné udržet v rovnováze možnosti pracovníka a potřeby firmy. Jedině tak lze docílit dlouhodobé stability firmy. Již nyní sklízíme první pozitivní výsledky naší dvouleté snahy o změnu přístupu k lidem, nastavení jejich vzdělávání a dosahování požadovaného výkonu. V konečném důsledku pak tyto pozitivní změny dříve nebo později pocítí i naši odběratelé. A co si přát více než spokojeného zákazníka? Tomáš Prchal obchodní ředitel KARAT Software 4 KARAT NEWS 01/2012

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí Společnost Frema vznikla v roce 1992 privatizací strojírenského závodu Svit. Je nástupkyní podniku, který původně založil v roce 1903 Tomáš Baťa. V současné době vyrábí především formy pro výrobky z plastů a pryže, převážně pak pro automobilový průmysl. Následující případová studie popisuje, jak se společnost, která je typickým nástrojařským podnikem, vypořádala s výběrem a nasazením moderního ERP systému. NÁSTROJÁRNA NEJEN PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Ve svých počátcích zaměstnávala společnost Frema kolem 700 lidí, a to na několika dislokovaných pracovištích. Postupem času se specializovala na výrobu forem, nejprve pro obuvnický průmysl. Během jeho útlumu postupně přenesla těžiště své produkce na automobilový průmysl a snaží se o její diverzifikaci také do dalších odvětví. V současnosti firma působí v jednom areálu, zaměstnává 90 pracovníků a dosahuje obratu kolem 70 mil. Kč. Jejím stěžejním produktem jsou formy pro výrobu hlavových opěrek, područek, clon a dalších dílů, z nichž se pak tvoří interiér automobilu. Dále vyrábí tzv. propařovací formy pro produkty z polypropylenu a polystyrenu, jako jsou např. výplně nárazníků a formy pro pryžové výlisky, k nimž patří mj. koberečky, plata do kufrů automobilů apod. Firma se dále zabývá produkcí jednoúčelových zařízení rámů, nosičů doplněných o další komponenty s elektronickými nebo pneumatickými prvky. Tato zařízení jsou konstruována a vyráběna výhradně na míru a podle přání jednotlivých zákazníků. Frema poskytuje služby, a to v oblasti návrhu technického řešení forem, tvorby výkresové dokumentace, podpory vývoje finálního výrobku, výroby prototypových modelů. K samotné výrobě pak používá CNC centra, elektroerozivní hloubičky a další typické obráběcí stroje včetně měřícího zařízení, které průběžně modernizuje. Hlavním zdrojem pro výrobu forem jsou hliníkové slitiny a ocelové materiály, které firma nakupuje vždy na základě výběrových řízení. Finální výrobky pak dodává zhruba z poloviny na český trh, zbývajících 50 % odebírají zákazníci ze zemí EU, zejména Německa a Slovinska. JAK SE VYRÁBÍ FORMY ANEB INŽENÝRSKÉ PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Výrobní proces se spouští přijetím požadavku zákazníka, pro něhož firma vytvoří nabídku se základními obrysy řešení, které se pak dále upřesňují. Pokud dojde ke shodě na podobě výrobku a ceně, následuje tvorba technologického rozpisu, konstrukční práce a příprava výroby. Jakmile je připravena technická dokumentace, obvykle v trojrozměrné podobě, začnou se zpracovávat programy pro obráběcí stroje. Po dokončení výrobku následuje jeho odvedení na sklad a expedice zákazníkovi. V případě, kdy nestačí vlastní výrobní kapacity, jsou k dispozici předem vytipovaní kooperanti, kteří představují určitou zálohu pro plnění zakázek. Uvedeným způsobem firma realizuje cca 100 zakázek ročně. Každá z nich je v podstatě unikátní a jen velmi malý počet z nich lze opakovaně využít. Technické dokumentace k zakázkám jsou od zavedení informačního systému KARAT evidovány v elektronickém archivu. K dalším činnostem patří poskytování servisu, který zahrnuje nejen opravy, ale i modifikace hotových forem nebo zařízení. KARAT NEWS 01/2012 5

6 K ROZHODNUTÍ O INVESTICI NAPOMOHLY EVROPSKÉ FONDY Frema původně používala samostatné aplikace pro účetnictví, výrobu a zpracování mezd. Postupem času začala uživatelům chybět provázanost na další agendy, zejména z oblasti ekonomiky a logistiky. Dílčí řešení navíc zastarávalo a dostalo se až do havarijního stavu, neboť jeho poskytovatel ukončil další vývoj a podporu. V tomto období se firmě naskytla příležitost využít pro pořízení a implementaci moderního informačního systému dotační program ICT v podnicích, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. V létě roku 2007 došlo k zásadnímu rozhodnutí pořídit informační systém právě v rámci první výzvy zmíněného dotačního programu. Vedení firmy požadovalo především komplexní řešení, které by integrovalo jednotlivé podnikové procesy a agendy. Očekávalo rovněž snížení počtu pracovníků, zejména v administrativě. DOTAČNÍ PROGRAM OTEVŘEL NOVÉ MOŽNOSTI Již před rozhodnutím o investici do informačního systému za pomoci dotačního programu jsme sbírali informace o informačních systémech a jejich dodavatelích. Absolvovali jsme několik prezentací, abychom si učinili obrázek o nabídce na českém trhu a možnostech některých řešení, komentuje počátky výběru Vilma Štěpánová, vedoucí úseku ekonomiky a financí společnosti Frema. Stanovili jsme si finanční limit pro celkovou investici. Dotační program ICT v podnicích, který naší firmě poskytl 50 % financí pro realizaci projektu, nám umožnil velkoryseji uvažovat o pokrytí agend, k jejichž automatizaci a integraci bychom zřejmě jinak nepřistoupili. Časem se ale ukázalo, že jsme tuto možnost využili správně a pro firmu znamená neoddiskutovatelné přínosy, doplňuje Pavel Joura, ředitel a jednatel společnosti Frema. PROČ JSME VYBRALI INFORMAČNÍ SYSTÉM KARAT? Výběrové řízení se uskutečnilo na konci roku Firma si na jeho realizaci najala externí odborníky tak, aby jí pomohli dodržet veškeré podmínky, které vyžaduje dotační program ICT v podnicích. Výběrového řízení se zúčastnily pouze tři společnosti. Všechny přitom nabízely český ERP produkt. Jako vítězná byla nakonec vybrána nabídka společnosti KARAT Software. Co vedlo odpovědné pracovníky společnosti Frema k takovému závěru? V prvé řadě byl pro nás důležitý poměr cena/kvalita každé nabídky, přičemž se ukázalo, že ani jedna z nich nesplňuje zcela stoprocentně naše požadavky. KARAT Software na rozdíl od konkurentů pro nás ale představoval seriozního garanta byl totiž nejen dodavatelem, ale i výrobcem systému, který nese všechny záruky za jeho další vývoj a je pro zákazníka přímým partnerem v komunikaci. Ostatní nabídky totiž podali pouze distributoři, nikoliv vývojáři systému, což našim představám o další spolupráci příliš nevyhovovalo, uvádí Vilma Štěpánová. Konkurenční nabídky vykazovaly také další nedostatky. Někteří dodavatelé nabízeli příliš úzký tým pro realizaci projektu. Žádný z nich pak neuměl navrhnout odpovídající řešení pro řízení výroby, zejména pro naše specifické požadavky v oblasti nedokončené výroby, doplňuje Vilma Štěpánová. Za velice cennou považuji skutečnost, že se na výběru informačního systému podíleli sami uživatelé. Hodnocení se zúčastnilo cca 20 pracovníků, kteří v podstatné většině preferovali systém od společnosti KARAT Software, uzavírá problematiku výběrového řízení Pavel Joura. HLAVNÍ ASPEKTY IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU Implementace informačního systému KARAT Advance pro 15 současně pracujících uživatelů byla zahájena v prosinci 2007 a trvala s veškerými přípravnými pracemi pět měsíců. První etapa projektu zahrnovala oblast účetnictví a řízení ekonomiky včetně výkaznictví, nákupní a prodejní logistiku, personalistiku a mzdovou agendu včetně odměňování v úkolové mzdě, řízení skladového hospodářství, řízení objednávkového cyklu a zakázek, technickou přípravu výroby, kooperace a reklamace. 6 KARAT NEWS 01/2012

7 Firma by měla vědět, kde potřebuje úpravu systému na míru a kde se naopak přizpůsobí jeho standardnímu nastavení. Důležité je rovněž vybrat správné lidi, kteří se budou implementaci věnovat. To se týká i konzultačního týmu na straně dodavatele. Druhá etapa se věnovala zvládnutí vývojových nástrojů, tzv. otevřenosti systému KARAT, což firmě umožňuje vlastními silami si systém přizpůsobit představám uživatelů. Součástí druhé etapy byla rovněž oblast řízení majetku, implementace docházkového systému a pořízení prohlížeče ENOVIA. Projekt byl ukončen v prosinci Firma musela řešit především vlastní interní problémy, které vyplývaly ze stavu podnikové informatiky a její obsluhy. Bylo třeba inovovat hardware, síťovou infrastrukturu i pracovní stanice. Nové prostředí moderního ERP systému kladlo vyšší nároky na uživatele, kteří byli doposud zvyklí využívat jednoduchá dialogová rozhraní nebo příkazový řádek zastaralého řešení na bázi DOS. Proto byl také kladen velký důraz na kvalitu a rozsah školení, které bylo zahájeno ještě před úvodní analýzou a definováním cílového konceptu. Uživatelé byli seznámeni především s možnostmi prostředí systému Windows a jeho obvyklými funkcemi. Jedním z problémů bylo přesvědčit uživatele o nutnosti pořizování některých typů dat, na něž z minulosti nebyli zvyklí. Přibylo jim tak totiž více každodenní pracovní agendy, která je však zcela nezbytná, např. pro reporting vedení společnosti, uvádí Pavel Joura. SYSTÉM PŘINESL NAPROSTOU ZMĚNU MYŠLENÍ VE FIRMĚ Systém přinesl do firmy především pořádek v datech. Dále vnutil uživatelům jistá pravidla a pracovní návyky, s nimiž se sice vyrovnávali delší dobu, ale nyní je již jasně vidět, že jsou ku prospěchu celé firmy. Systém poskytuje jednu verzi pravdy na všech výstupech, díky integraci všech procesů šetří čas při pořizování dat z jednoho místa a vedení společnosti dostává do rukou sestavy tolik potřebné pro porovnávání ekonomických veličin v různých obdobích a manažerské rozhodování, vypočítává přínosy řešení Vilma Štěpánová. Implementační projekt přinesl i řadu vedlejších efektů. Například rozbil stávající nedobré rutinní postupy. Všichni technici, kteří se stali jeho uživateli, museli sáhnout do svých znalostí a získat na řešení problémů jiný náhled. Za důležité považuji, že se podařilo standardizovat procesy ve výrobě a skladovém hospodářství. Odbavování zakázek je nyní přehlednější, systém poskytuje možnost kontroly a ověřování použitých postupů. Jedním z důležitých nepřímých přínosů implementace je snížení stavu nízkoobrátkových zásob na skladě, uvádí Pavel Joura. Ne vše je samozřejmě beze zbytku hotové. Pracujeme na vylepšování systému i zkvalitňování procesů tak, aby chybovost celého řešení byla minimální. Chystáme se rovněž k zavedení nového modulu pro řízení pracovních toků a dokumentů (Workflow). Na některých oblastech budeme pro jejich složitost pracovat zřejmě delší dobu. To se týká zejména vykazování výrobních operací. Fungování nástrojárny je ze značné části založeno na schopnosti improvizace, což lze informačním systémem podchytit velmi obtížně, uzavírá hodnocení přínosů a výhledu dalšího rozvoje systému Pavel Joura. DOPORUČENÍ PRO FIRMY CHYSTAJÍCÍ SE POŘÍDIT NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Projekt ve společnosti Frema stejně jako v mnoha dalších strojírenských firmách jasně ukazuje, že hlavním faktorem úspěchu je důkladná příprava. Ta se týká především dobře popsaných procesů a stanovení požadavků na informační systém dle priorit. Vedení firmy s klíčovými uživateli by mělo umět stanovit ne více jak 10 hlavních požadavků a ty rozpracovat tak, aby byly dostatečně podrobné a srozumitelné. Firma by měla vědět, kde potřebuje úpravu systému na míru a kde se naopak přizpůsobí jeho standardnímu nastavení. To samozřejmě nelze říci bez podrobné procesní analýzy. Je třeba se připravit i na další změny, v našem případě to bylo např. číslování zakázek, změnové řízení při inženýrských pracech na zakázku nebo kalkulací nákladů, upozorňuje Vilma Štěpánová. Důležité je rovněž vybrat správné lidi, kteří se budou implementaci věnovat. To se týká i konzultačního týmu na straně dodavatele. My jsme v tomto měli šťastnou ruku, proto mohu říci, že s konzultačními službami KARAT Software jsme byli spokojeni, uzavírá doporučení společnosti Frema Pavel Joura. KARAT NEWS 01/2012 7

8 ROZHOVOR S Ing. David Franc vedoucí týmu hotline, KARAT Software a.s. 37 let syn Matyáš 2 roky syn David 1 měsíc 4 roky zaměstnán u KARAT Software a.s. odbaví průměrně zákazníků denně V ČEM SPOČÍVÁ VAŠE PRÁCE NA POZICI OPERÁTORA NA HOTLINE VE SPOLEČNOSTI KARAT SOFTWARE? Řešíme požadavky našich klientů na zpracování dat v IS KARAT. Zejména se jedná o účetní, skladové operace nebo záležitosti spojené s účtováním DPH. Zjišťujeme příčiny nesprávnosti pořízených dat v IS KARAT a odpovídáme na dotazy spojené s jeho běžným užíváním. KOLIK ZÁKAZNÍKŮ JSTE ZA SVOU KARIÉRU JIŽ ODBAVIL A KTERÝ VÁS NEJVÍCE VYŘÍDIL? To už si nevybavím, řádově to budou tisíce a zatím mě žádný nezvládnul úplně vyřídit. JE PRÁCE PRO KARAT SOFTWARE NĚČÍM SPECIFICKÁ? Jde rozhodně o práci různorodou, prakticky každá situace a požadavek klienta jsou v něčem jedinečné. Mám možnost seznámit se s procesy firem našich klientů a přičichnout si i k technické stránce informačního systému, tedy k tomu, jak je naprogramován. Práce na této pozici ve firmě KARAT Software je hodně samostatná - musím se vždy rozhodnout, jakou prioritu jednotlivým úkolům ten či onen den přiřadit a jak konkrétní požadavek klienta řešit. Důležité je, aby byly úkoly v termínu vyřešeny a na konci rozhovoru pokládal sluchátko spokojený zákazník. Ve firmě panuje silný kolektivní duch, kdy s kolegy navzájem sdílíme své zkušenosti z řešení zákaznických požadavků. Pokud člověk chce a je přirozeně zvídavý, může snadno rozvíjet své pracovní dovednosti. S JAKÝMI DOTAZY SE NA VÁS KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? Naše práce má jednak sezónní charakter a také úzce souvisí s legislativními změnami, které nás a naše klienty ovlivňují. Takovým každoročním evergreenem bývá změna sazeb DPH. Takže když nám naši zákonodárci vymyslí nový daňový režim, pomáháme našim klientům s jeho zavedením do praxe. Nebo jsou to dotazy spojené s roční uzávěrkou skladů, účetnictví a vůbec operací spojených s provedením ročních závěrek. Na základě telefonátů často ověřujeme chování IS KARAT, pokud uživatel provede nějakou nestandardní operaci pak je důležité zjistit, zda se nejedná o chybu IS. Jindy opravujeme uživatelem nesprávně pořízená data nebo datové struktury, v návaznosti na procesy zákazníka. JISTĚ JSTE JIŽ NA TELEFONU ZAŽIL I CELOU ŘADU ÚSMĚVNÝCH SITUACÍ. KTERÁ VÁS ROZESMÁLA NEJVÍCE? Nejvíce mě pobavila situace, kdy jsem jednoho známého klienta částečně z recese požádal o fotku obrazovky, na níž svítilo oznámení informující uživatele o chybně zadávaných datech. Jaké bylo mé překvapení, když jsem do půl hodiny obdržel a v něm fotku obrazovky s požadovaným oznámením pořízenou prostřednictvím mobilního telefonu. Problém jsme zdárně vyřešili a jako bonus mi zůstala tato vzpomínka a spolu s ní i poučení, že bych měl raději žádat přímo o print screen, pokud tato situace znovu nastane. Z poslední doby mám také jednu historku, která se udála, když jsme s klientem řešili sestavu z účetnictví. Hledali jsme optimální nastavení a pohled na data v požadované struktuře. Nabídl jsem několik možností, které jsou běžnou součástí IS, ale klient měl k nabízeným pohledům vždy nějakou 8 KARAT NEWS 01/2012

9 připomínku. Nicméně po chvíli snažení se nám podařilo najít vyhovující pohled, nastavili jsme vhodně vstupní filtry, a klient tak získal data v požadované struktuře. Na závěr hovoru se dotázal, zda bude tato konzultace předmětem fakturace. Odpověděl jsem, že se nejedná o fakturovanou konzultaci, na což klient zareagoval slovy: No vidíte, já bych vám rád zaplatil, fakturaci byste si zasloužil. Velice mě jeho odpověď překvapila a zároveň i potěšila. Jsem rád, když mohu klientovi navrhnout řešení nebo pomoc s jeho požadavky. JAKÉ VLASTNOSTI NEBO DOVEDNOSTI JSOU PRO ČLOVĚKA NA VAŠÍ POZICI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? Asi by to byly tyto: umění naslouchat, být přiměřeně asertivní, trpělivý, vytrvalý. Některé problémové požadavky potřebují delší bádání. Zároveň musíme být dobrými prodavači - přesvědčit klienta o vhodnosti námi navrženého řešení na dané zadání. Hodně důležité je umět řídit svůj čas a rozlišovat priority. Pravidelně totiž přicházejí dny, kdy zvoní jeden telefon za druhým a pro každého klienta je jeho požadavek maximálně důležitý. Potom bývá těžké nepodlehnout tlaku zákazníka a neupřednostnit některý jeho požadavek. Nicméně firma nám vychází v této oblasti vstříc a pořádá pro nás tréningy dovedností, jak správně řídit svůj čas a řešit požadavky zákazníků efektivně. CO VÁS NA VAŠÍ PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ? Otázku si dovolím otočit - je toho velice málo, co dělám nerad. Svoji práci mám rád a dělám ji s nadšením. Tím, co mě baví nejméně, jsou zejména administrativní povinnosti. S JAKÝMI PROBLÉMY SE KAŽDODENNĚ POTÝKÁTE? Začíná to tím, že se pokouším ráno vstát - kupodivu se to vždy podaří. Pak se zakousnu do nějakého šťavnatého požadavku a řeším svou práci. Když se podívám na hodinky, je již pozdní odpoledne a zase se nemůžu donutit odpoutat od rozpracovaného úkolu a vyrazit domů. Naštěstí má manželka pochopení, když se v práci trochu zdržím. JAKÝM ZPŮSOBEM RELAXUJETE? Jsem typ člověka, který relaxuje prací - chvíli neposedím a přemýšlím, co a jak udělat buď v rámci pracovních povinností, nebo i v domácnosti. Většinou se to týká domku a zahrady. Snažím se hodně věcí v domácnosti dělat sám myslím si totiž, že v každém muži je skrytý malý vynálezce. Někdy jde o to, že znovu a znovu objevuji ono staré známé moudro, a sice že na všechno je třeba odborníků. Odpočinu si u technicky zaměřené nebo odborné knížky, případně při čtení díla mých oblíbených autorů. Také se snažím věnovat sportu spolu s kolegy jsem se například minulý rok zúčastnil Prague maratonu. Bohužel však platí, že čím více povinností máte doma, tím méně času na sport zbývá - a tak si občas vyjedu na kole se synem, zaplavu, zalyžuji nebo navštívím saunu. Oblíbený server: Oblíbená hudba: Mám rád hudbu, která nepostrádá rytmus a musí mě zaujmout. Konkrétně je to například Morcheeba, Foo Fighters, Nirvana, Depeche Mode. Nyní se mi v autě točí disk od Kabátů. Oblíbené přísloví: Ono záleží na situaci :-) Oblíbené kratochvíle: Užívám si volno venku se synem Matyáškem Oblíbený nápoj: Podmáslí se špetkou soli a pepřem Oblíbené noviny: Už jsem je sice dlouho nečetl, ale jsou to Hospodářské noviny Oblíbená kniha: Knížky od autorů Dana Browna a Ernesta Hemingwaye Oblíbená rozhlasová stanice: Český rozhlas Radiožurnál, Evropa 2, RockMax Vysněná destinace pro dovolenou: Z čeho máte radost: Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Jsem rád doma na zahradě, takže klidně tam. Za ideálních podmínek bych se rád zúčastnil expedice na kraj světa, kde bych se potýkal se svými limity. Z maličkostí! A když se to, co dělám, daří. Asi Kirem to je pes mých rodičů. Ten totiž dostává jen vybrané jogurty a vaří se mu lépe než celé rodině samé výběrové masíčko no a ta péče! KARAT NEWS 01/2012 9

10 TIPY A TRIKY aneb Práce v informačním systému KARAT Optimalizace zásob Základním cílem tohoto řešení je optimalizace stavu skladových zásob podle jejich obrátkovosti tak, aby v nich nebyly zbytečně uloženy finanční prostředky. Zároveň však musí zůstat zachována schopnost rychle a přesně uspokojit veškeré požadavky vašich zákazníků. Principem tohoto řešení je automatické plnění minimálních a maximálních stavů skladových karet na základě předem definovaného algoritmu. Stanovení těchto extrémních hodnot se v případě jednotlivých společností významně liší jak kvůli jedinečnosti každého zákazníka, tak i vzhledem k povaze vlastních skladových položek (sezónnost, fáze životního cyklu atd.). Proto nejsou tyto algoritmy zpracovány standardně, nýbrž se realizují vždy na základě konkrétních požadavků zákazníka. Na základě těchto minim a maxim skladových karet dochází následně k nastavení systému na vhodná množství jednotlivých položek vydaných objednávek. Ten následně pracuje s disponibilními stavy skladových karet. Zohlednit lze také disponibilitu skladových karet v čase. Event Manager Základním cílem funkčnosti Event Manager je možnost automatizovat předem definovaná plánovaná oznámení. Tedy upozornit uživatele či definovanou osobu na stav, který nastal a týká se evidencí dané instalace IS KARAT. Jeho prostřednictvím tak lze nastavit jakékoliv upozornění, které může mít charakter informativní (informuje příjemce upozornění), nebo charakter alarmující (sděluje příjemci upozornění na výjimečný stav). Hlavní výhody této funkčnosti spočívají v úspoře času a automatizaci procesu kontrol, čímž dochází k předcházení eskalace problémů. Jako příklad si můžeme představit situaci, kdy je třeba informovat obchodníka o jeho objednávkách, které jsou již vykryty skladem, ale doposud nebyly vydány. EVENT MANAGER spustí v definovanou periodu dotaz do evidence přijatých objednávek s podmínkou na datum dodávky a stav vykrytí skladem. Výsledky tohoto dotazu potom rozešle na jednotlivé obchodníky, kteří jsou pomocí u na tento stav upozorněni. Dalším příkladem může být upozornění zodpovědné osoby na libovolné výročí jakékoliv osoby evidované v IS KARAT (narozeniny, jmeniny ). Toto řešení je tedy určeno prakticky všem firmám využívajícím IS KARAT, a to bez vazby na konkrétní obor řešení. Díky obecnému pojetí funkčnosti EVENT MANAGERA lze nastavovat plánovaná oznámení nad celou databází IS KARAT, tedy nad všemi evidencemi IS KARAT včetně zakázkových či firemních evidencí. Pro snadnější vytváření jednotlivých oznámení je k dispozici i zjednodušený editor SQL dotazů. 10 KARAT NEWS 01/2012

11 KARAT Agent Jedná se o aplikaci, která umožňuje provádět různé operace v IS KARAT v reálném čase. Příkladem takových operací může být odesílání elektronické pošty, zálohování, stahování kurzovních lístků apod. Tato aplikace komunikuje přímo s IS KARAT a zpracovává požadavky v něm zadané, resp. vykonává požadované úlohy. KARAT Agent pracuje s daty nezávisle na klientech, klient však s ním může jednostranně komunikovat. Operace je tedy možné plánovat nebo také spustit tlačítkem přímo v IS KARAT. V dnešní době je k dispozici řada hotových modulů a akcí, jež lze velmi rychle nasadit do prostředí vaší firmy. Celá aplikace KARAT Agent je však koncipována jako otevřená, takže do aplikace na firemní úrovni můžete přidávat nové moduly a akce. Noční dávky účtování Základním cílem tohoto řešení je automatizovat pravidelně se opakující operace, které nutně nemusejí probíhat v on-line režimu. Automatické noční dávky lze nastavit pro libovolnou agendu, která účtuje, generuje navazující doklady či mění svůj stav bez externího zásahu uživatele. Může také pomáhat eliminovat vznik opravných dokladů, automatických přeúčtování a další podobné operace. Systém je pak nastaven tak, že prvotní doklad zaúčtuje s časovým odstupem (např. až za 2 dny po jeho vzniku), což umožňuje doklad po tuto dobu opravovat bez nutnosti byť automatického přeúčtování. Systém lze nastavit tak, aby operace účtování, generování skladových pohybů či jiné operace znepřístupnily prvotní doklady proti opravám uživatelů. Případné výjimky lze vypořádat prostřednictvím odemknutí nástrojů oprávněnou osobou. Tato funkčnost může tedy řešit nejen automatizaci procesu účtování prvotních dokladů, ale také automatizaci generování skladových pohybů, automatizaci potvrzování paragonů, automatizaci vykrývání objednávek apod. Tyto automatizované procesy jsou nastavovány prostřednictvím funkce KARAT Agent. KARAT NEWS 01/

12 PŘÍPADOVÁ STUDIE KARAT zvládl fúzi fi rem na jedničku Společnost ATALIAN CZ je jedna z nejvýznamnějších společností zabývajících se komplexní správou budov, tzv. facility managementem. V současnosti již patří do nadnárodní francouzské skupiny ATALIAN, jejíž počátky sahají až do roku Společnost se rozvíjí velice dynamicky. Má za sebou řadu akvizic, a proto není divu, že jejím hlavním cílem je mít pořádek. Pořádek ve vlastním podnikání, organizaci práce mnoha stovek zaměstnanců a také ve firemních datech a procesech, jak popisuje následující případová studie. AKVIZICEMI NA VRCHOL VE SVÉM OBORU Společnost ATALIAN působí prostřednictvím lokálních poboček v mnoha zemích Evropy i na dalších kontinentech. Podniká například ve Španělsku, Lucembursku, Belgii, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Libanonu, na Mauriciu, nově vstoupila také na marocký trh. Do České republiky pronikla odkoupením společnosti JANA, v té době již významného poskytovatele služeb v oblasti správy a údržby budov. Francouzská korporace tehdy ještě nesla název Group TFN, v roce 2011 se pak přejmenovala na ATALIAN. Tato akvizice však nebyla jediná. Během posledních čtyř let bylo na českém a slovenském trhu odkoupeno dalších pět společností. Po několika přechodných změnách v názvech a organizační struktuře se skupina v roce 2011 přejmenovala v souladu se svou mateřskou společností - na ATALIAN. ATALIAN CZ s.r.o. sídlí v Mladé Boleslavi. Provozuje šest poboček v České republice a má také zastoupení na Slovensku prostřednictvím dceřiné společnosti ATALIAN SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Společnosti ve skupině ATALIAN dnes dosahují obratu kolem 1,2 mld. Kč a zaměstnávají kolem pracovníků. Hlavní podnikatelskou činností je komplexní správa a údržba budov zahrnující úklid a čištění včetně dezinfekce, dezinsekce a deratizace, ostrahu, recepci, technickou správu objektů, čištění odpadů a kanalizace a údržbu zeleně. Společnost poskytuje veškeré služby vlastními zaměstnanci, což umožňuje nabídnout klientům programy zaměřené na optimalizaci nákladů. SLUŽBY S CERTIFIKACÍ PRO JAKÉKOLIV ODVĚTVÍ Původní společnost JANA s.r.o. se zaměřovala na výrobní podniky. Jiná, fúzí do skupiny začleněná společnost, se specializovala na klienty z oblasti obchodních řetězců a center, další na státní sektor či specializované aktivity. Nyní již konsolidovaná firma ATALIAN CZ s.r.o. nepreferuje žádný segment trhu či činností a je schopna poskytovat komplexní služby pro jakékoliv odvětví. K nejvýznamnějším 12 KARAT NEWS 01/2012

13 Tento zásadní problém byl předmětem řešení pro implementační tým společnosti FoNet, která měla na starosti realizovat uvedené aspekty fúze v prostředí informačního systému KARAT. zákazníkům v současnosti patří IKEA, OBI, Letiště Praha, Continental Automotive Czech Republic nebo Škoda Auto. Společnost prošla mnoha certifikacemi, většinou na základě požadavků klientů. Pro některá odvětví, jako např. pro automobilový průmysl, jsou příslušné certifikáty nutností. K těm nejdůležitějším patří ISO 9001 a ISO 14001, dále pak ISO zaměřené na management bezpečnosti informací a OHSAS vztahující se k bezpečnosti práce. MALÁ EXKURZE DO HISTORIE Společnost JANA s.r.o. původně používala jednoduchý ekonomický software pro zpracování účetní a personální agendy, a to až do roku 2008, kdy došlo k jeho nahrazení vyspělým ERP systémem. Ten byl úspěšně nasazen pro řízení personalistiky a mezd. Krátce na to však bylo rozhodnuto o fúzi se společností TEST spol. s r.o., která již tři roky provozovala informační systém KARAT. Odpovědní pracovníci si tak museli odpovědět na otázku, zda se bude v nově vzniklém sloučeném subjektu i nadále používat systém nově pořízený do společnosti JANA, nebo zda se tato investice odepíše a firma přejde na ERP řešení od KARAT Software. Nakonec byla zvolena druhá varianta. Informační systém KARAT byl již ve společnosti TEST dobře zaběhnutý a navíc disponoval rozsáhlejší funkčností. Firma také nemusela dokupovat další moduly, stačilo pouze rozšířit počet licencí. SPECIFICKÉ POŽADAVKY FÚZE NA INFORMAČNÍ SYSTÉM Sloučení dvou dosud samostatně podnikajících a přibližně stejně velikých společností předpokládá mj. sjednocení všech důležitých agend do společné evidence tak, aby bylo možné vykazovat účetní skutečnosti za nově vzniklý podnik jako celek. Ve vztahu ke státním institucím je však nutné vykazovat tyto skutečnosti za obě sloučené firmy také samostatně. Celý proces je zahájen rozhodným dnem, kdy začnou být postupně realizovány veškeré právní úkony, které nakonec musí schválit státní instituce. Po ukončení celého procesu se uskuteční zápis do obchodního rejstříku, a to zpětně k datu rozhodného dne. Pro případ, že by fúze nebyla úspěšně realizována, musí být zachována možnost rozdělení sloučených evidencí. DOBŘE PŘIPRAVENÝ ZÁKAZNÍK JAKO PODMÍNKA ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE Vzhledem k tomu, že udržování pořádku je, zjednodušeně řečeno, hlavní podnikatelskou náplní společnosti, nelze se divit, že pořádek v informačním systému byl také jejím hlavním požadavkem na jeho nasazení a zprovoznění. Pro implementačního partnera to znamenalo dobře připravit realizaci projektu a dohlédnout také na kroky, které musí učinit zákazník. V případě ATALIAN CZ to nebyl vážný problém. Ve firmě panovalo značné odhodlání silně podporované managementem společnosti projekt úspěšně dovést do zdárného konce. Jeho realizace byla také usnadněna jasně formulovanými vnitrofiremními směrnicemi. Ty posloužily jako určitý předpis pro implementaci a následně Nyní přesně víme, kdo a jak v daném čase plní své úkoly. Zvýšili jsme produktivitu práce, zlepšili vztahy s partnery a jsme již schopni přesně dodržet veškeré termíny včetně splatnosti faktur. KARAT NEWS 01/

14 byly pouze upravovány a doplňovány dle vzájemné dohody na zefektivnění některých činností. SLEDOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ A REPORTING Dalším požadavkem a zároveň splněným přínosem projektu bylo zajištění sledování hospodářských výsledků na základě jednorázových a dlouhodobých zakázek a střediskového členění. Zde bylo nutné při implementaci eliminovat lidovou tvořivost uživatelů tak, aby do systému pořizovali pouze správné a pravdivé údaje. Proto již na účtové osnově byla definována analytická členění na povinné, nepovinné, zakázané a konstantní. Tento výčet parametrů byl dále rozšířen o tzv. přípustné údaje. Týkalo se to např. členění nákladů na přímé a nepřímé a jejich relativní četnosti. Původní požadavek na sledování vnitropodnikových výsledků po střediscích a zakázkách byl dopracován o regionální pohled. Vedení společnosti tedy může prostřednictvím sestav v systému KARAT získávat údaje vztahující se ke konkrétní zakázce, středisku a také k regionu (kraji). KARAT je přitom nápomocen svou vysokou úrovní auditovatelnosti. Uživatel může několika kliknutími přejít ze souhrnných evidencí až na prvotní doklad, popřípadě sestavu výsledků. Tato vlastnost pak umožňuje jednoduché zadávání dokladů z jednoho místa. Přehled nákladů a výnosů v informačním systému KARAT Vzhledem k tomu, že společnost ATALIAN CZ funguje ve struktuře nadnárodní korporace, jedním z nezbytných požadavků na informační systém bylo zajistit reporting pro mateřskou firmu. Ten musí být proveden do sedmého pracovního dne každého měsíce, a to v přesně definované struktuře. Report je generován stiskem jediného tlačítka a jeho struktura je jasně definována a připravena pro import do Business Object. Sledování nákladů a výnosů s možností rozpadu na jednotlivá střediska a zakázky je pak využíváno pro vnitřní potřeby firmy. SLOUČENÍ EVIDENCÍ A ZAHÁJENÍ RUTINNÍHO PROVOZU Po schválení fúze bylo ještě třeba zajistit sloučení všech duplicitních účetních evidencí a číselníků. Sloučení proběhlo při aktivaci nového fiskálního roku, kde byly nadefinovány převodníkové můstky tak, aby v systému existovaly pouze primární evidence a zároveň byly zachovány vazby na původní evidence. Díky podpoře managementu, obětavosti a zkušenostem uživatelů bylo vše provedeno ve velmi krátkém čase. Byl dodržen i termín pro reporting, který byl vzhledem k náročnosti všech operací požadován s několikadenním odkladem. Sloučením evidencí a aktivací fiskálního roku byl dokončen proces fúze obou společností z hlediska informačního systému. Po důkladné kontrole všech počátečních stavů byl zahájen rutinní provoz celého řešení. WORKFLOW ZAJISTILO VYŠŠÍ EFEKTIVITU INTERNÍCH ČINNOSTÍ I SPOKOJENOST DODAVATELŮ Protože má společnost ATALIAN CZ poměrně rozsáhlou organizační strukturu s pobočkami dislokovanými na různých místech v České republice, bylo nutné při implementaci zprůhlednit a zjednodušit oběh dokumentů. Vedení firmy požadovalo kontrolu nad schvalováním objednávek a přijatých faktur bez nutnosti zasílat tištěné doklady. Implementační partner navíc umožnil definování schvalovacích okruhů tak, aby šlo za běžného provozu přesměrovat konkrétní tok, např. při dlouhodobější nepřítomnosti odpovědného zaměstnance na pracovišti. V neposlední řadě se podařilo v rámci workflow zprovoznit upozornění elektronickou poštou na případné překročení času konkrétním pracovníkem při schvalovacím procesu. Řízení pracovních toků a dokumentů v systému KARAT považuji za jeden z nejdůležitějších přínosů implementačního projektu. Oběh dokladů a nastavení upozornění jsou realizovány tak, že nyní přesně víme, kdo a jak v daném čase plní své úkoly. Zvýšili jsme tak produktivitu práce našich pracovníků, zlepšili vztahy s partnery, neboť nyní jsme již schopni přesně dodržet veškeré termíny včetně splatnosti faktur, a v konečném důsledku jsme zajistili větší pořádek v našich interních procesech a agendách, uzavírá hodnocení implementace systému KARAT Pavel Novotný, jednatel společnosti ATALIAN CZ. 14 KARAT NEWS 01/2012

15 SHAREPOINT KARAT Solutions Řešení na platformě technologie SharePoint naše společnost nabízí již pěknou řádku let. Do letošního roku jsme však realizovali pouze projekty z kategorie Enterprise, tedy založené na standardizovaném procesu zahrnujícím analýzu, následné programování, implementaci, testování, školení a ve finále předání zákazníkovi. ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY SHAREPOINT TECHNOLOGIE procesní podpora týmová práce efektivita práce řízení zakázek firemní znalostní báze jednotná verze pravdy řízení přístupů k informacím zastupitelnost pracovníků správa dokumentů řízení kvality publikace dat z aplikací spolupráce s obchodními partnery work - flow nad informacemi vlastní administrace atd. Zkušenosti uplynulých pěti let nás ale postupně naváděly také k dalším možnostem nasazení firemního portálu. A na základě toho jsme vytvořili ucelenou strategii realizace vašeho firemního portálu na platformě SharePoint SharePoint KARAT Solutions. Je založeno na SharePoint 2010 Foundation a skládá se z následujících edicí: SHAREPOINT KARAT Express Standardní řešení SharePoint KARAT Express je základním krokem k firemnímu portálu. Je instalován na platformě bezplatné edice SharePoint 2010 Foundation, samozřejmě za dodržení licenční politiky souvisejících Microsoft produktů. Základem je rychlá instalace a základní nastavení SharePoint Foundation 2010 ve vámi zvoleném umístění. Přínos Účelem nasazení tohoto řešení je minimalizace času a nákladů ze strany zákazníka na pořízení si základu pro firemní portál (obvykle interní IT instaluje a rozchází 40 hodin i více). Expresní nasazení však neobsahuje logiku vybudování portálu pro nastavení a podporu firemních procesů, resp. propojení uživatelů s relevantními informacemi z IS KARAT, případně jiných systémů. SHAREPOINT KARAT Advance Standardní řešení SharePoint KARAT Advance v sobě obsahuje nasazení SharePoint KARAT Express (tedy základní instalace a nastavení technologie SharePoint) a nasazení nejpoužívanějších nástrojů pro splnění funkce firemního portálu (SDÍLET POUŽÍT NAJÍT). V praxi to znamená, že vám nasadíme nejpoužívanější weby, složky, formuláře, konektory do IS KARAT. Jejich další úprava záleží již na vás. Přínos Nasazením tohoto řešení získáváte okamžitě použitelný nástroj pro podporu vašich firemních procesů. Skladba obsahu SharePoint KARAT Advance je založena na naší zkušenosti z realizovaných projektů, nejčastějších požadavků ze strany zákazníků i praktické manažerské zkušenosti realizačního týmu SharePoint. Další úpravy souvisí s vaší vlastní customizací (součástí dodávky řešení je i správcovské školení), možností dokupování SharePoint KARAT WebParts (konektory do IS KARAT). KARAT NEWS 01/

16 SHAREPOINT KARAT Enterprise Standardní řešení Procesy vedoucí k realizaci tohoto řešení jsou založeny na podrobné předimplementační analýze vašich požadavků (dále jen PA) a jejich následném odsouhlasení, programování dle PA, implementaci, testování, školení a předání celého řešení. Celé řešení je postaveno na zelené louce, samozřejmě s využitím konfrontace vašich potřeb a našich zkušeností z obdobných projektů. Přínos Řešení plně staví na vašich individuálních požadavcích a koresponduje s procesy, informačními toky a obecně potřebami na sdílení informací uvnitř vaší firmy. Může být pojato nejen jako interní firemní portál, ale také jako extranet, resp. portál pro vaše obchodní partnery (dodavatele i zákazníky). SHAREPOINT KARAT WebParts Katalog WebParts obsahuje převážně konektory do IS KARAT, které vám zjednoduší práci s výstupy z IS KARAT. Data z vašeho ERP tak lze publikovat napříč vaší společností. Na každou webovou část se vztahuje licenční politika společnosti KARAT Software, tato je zahrnuta do ceny Technické podpory na danou WebPartu. SHAREPOINT KARAT Services TECHNICKÁ PODPORA Standardní řešení % z ceny dle ceníku SharePoint KARAT WebParts nebo dle cenové kalkulace v případě zakázkově programované webové části Přínos Bezplatné využití KARAT Assistance (Help Desk společnosti KARAT Software a.s.) pro průběžné řešení požadavků plynoucích z rutinního provozu Licence přístupu dané webové části konektoru do IS KARAT Bezplatné poradenství k technologii SharePoint v rozsahu do 30 minut týdně (nelze načítat za jednotlivé webové části) Upgrade standardizovaných programovaných SharePoint KARAT WebParts (grafika a funkčnost) Dokumentace k technologii SharePoint založená na Best Practices TIMESERVIS 24 Standardní řešení Garance reakční doby do 24 hodin od zadání požadavku. Přínos Bezplatný servisní konzultační den v rozsahu 8 hodin v průběhu 12 měsíců Garance reakční doby na požadavek do 24 hodin od jeho zadání v KARAT Assistance Požadavek je řešen přednostně před požadavky mimo tuto službu TIMESERVIS 48 Standardní řešení Garance reakční doby do 48 hodin od zadání požadavku. Přínos Bezplatný servisní konzultační den v rozsahu 4 hodin v průběhu 12 měsíců Garance reakční doby na požadavek do 48 hodin od jeho zadání v KARAT Assistance Požadavek je řešen přednostně před požadavky mimo tuto službu VZDÁLENÁ SPRÁVA Standardní řešení Vzdálené připojení a řešení požadavků bez nutnosti osobní návštěvy Přínos Efektivita v řešení požadavku a úspora nákladů spojených s cestovními náhradami Bezpečnostní politika identifikující autora úprav a změn Máte pocit, že se jedná o složitou problematiku? Rozhodně vám proto doporučujeme využít konzultantské služby našich specialistů, kteří vám vše vysvětlí a hlavně navrhnou nejvhodnější řešení pro vás s ohledem na vaše potřeby a možnosti. Žádejte o bližší informace v podobě produktových listů. Vysvětlení pojmů SharePoint 2010 technologie společnosti Microsoft SharePoint 2010 Foundation edice dostupná licenčně zdarma za podmínky dodržení licenční politiky souvisejícího softwaru na serveru SharePoint 2010 Server edice licencovaná na 1 server a na n-uživatelů SharePoint KARAT Solutions seznam řešení společnosti KARAT Software založených na technologii SharePoint SharePoint KARAT Express expresní nasazení SharePoint 2010 Foundation SharePoint KARAT Advance nasazení nejžádanějších webů a SharePoint KARAT WebParts SharePoint KARAT Enterprise analýza, programování, nasazení řešení SharePoint WebParts webové části, které publikují data z vlastní databáze SharePoint nebo z různých externích databází, přes WebParts je možné do databází i zapisovat SharePoint KARAT WebParts seznam WebParts a webů, které jsou převážně napojeny do IS KARAT a publikují data, nebo je možné přes ně do IS KARAT i zapisovat Ing. Libor Šrotíř Product Manager SharePoint Technology Další informace naleznete na webových stránkách sharepoint. microsoft.com. Demoportal je umístěn na adrese demoportal. 16 KARAT NEWS 01/2012

17 INFO ZE ZÁKULISÍ 1 AUTHOR ŠELA MARATHON / Lipník nad Bečvou / cyklo No KARAT extreme Heads se zase vyznamenali. V průběhu velmi krátké doby absolvovali dvě velmi těžké sportovní akce. Mistrovství ČR MTB MARATHON 2012 je závod na horských kolech pro opravdové cyklodrsňáky. Zdolání trasy v těžkém terénu není závod pro ořezávátka, každopádně za KARAT extreme Heads jej zdolali rovnou 2 borci! 2 Pražský MARATON / Praha / běh Podobnou akcí nadnárodního měřítka byla účast 2 týmů běžců na Volkswagen Marathon Praha Ani zde se nikdo z extremistů neztratil a všichni doběhli ve vynikajících časech a umístěních. Martin Honeš, MTB 58 km, 345. místo z 519 startujících 3 Kopřivnický DRTIČ / Kopřivnice / cyklo Lukáš Halouzka, CROSS 71 km, 46. místo ze 100 startujících 5 BOBR CUP / Litovel / extrémní závod štafet 4 MORAVIAMAN / Otrokovice / dlouhý triatlon Pokud máte zájem zúčastnit se některé z plánovaných sportovních akcí společně s námi, napište na KARAT NEWS 01/

18 VÍT ZAJÍČEK (1978) Jeden z prvních zaměstnanců firmy Jansen Display. Společnost založili v roce 1995 Petr Rokůsek a Sebastian Jansen, kteří jsou zároveň 100% vlastníci firmy. Svou profesní kariéru si vybudoval v Jansen Display, začínal balením balíčků na poště své asistence a postupně si prošel úplně vším, až se vypracoval na jednatele společnosti. Vedl čtyři roky pobočku v Polsku a dva roky v Maďarsku. Po návratu do Česka řídil dva roky výrobu v Krupce a pak převzal vedení společnosti. 18 KARAT NEWS 01/2012

19 Vít Zajíček Z GARÁŽE NA KONEC SVĚTA Velké příběhy vznikají i z maličkostí. Z drobných, nenápadných částeček, které se časem samy začnou spojovat a nabalovat jako velká sněhová koule. Přesně tak tomu bylo tehdy v Praze: dva vysokoškoláci a malá garážová firmička. Majitelé firmy původně pracovali pro americké noviny Prague Post. Pak si ale řekli, že by mohli zkusit něco jiného, a založili si firmu, vzpomíná na začátky Vít Zajíček, dnešní šéf a jednatel společnosti Jansen Display. Psal se rok 1995 a nikoho by nenapadlo, že z několika kusů klipových rámečků za 15 let vyroste jednička na evropském trhu POS technologií. Původní pražské prostředí opustila firma Jansen Display v roce Přestěhovala se do nových výrobních prostorů v Krupce na Teplicku. Všichni investovali do výroby, my jsme investovali spíš do budování vlastní sítě poboček. Teď se nám to vrací, protože nejsme závislí na partnerovi, na kterého nemáme možnost dosáhnout, vysvětluje strategii vzestupu firmy její šéf a jeden z prvních zaměstnanců, Vít Zajíček. Jansen Display vlastní pobočky v sedmi evropských zemích (Německo, Británie, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Španělsko, Rakousko), jde však pouze o obchodní společnosti. Hlavním centrem pro návrhy, vývoj, design i výslednou výrobu je totiž Česká republika. JANSEN DISPLAY V ČÍSLECH pražská firma vznikla v roce zaměstnanců obrat přes 13 milionů eur 90 % výrobků se exportuje do celého světa každoroční 10-15% růst nabídka přes 1000 výrobků denně (za 8 hodin) se vyskladní přes 1000 výrobků každý den odváží 4 až 5 kamionů až 70 palet sklady na m 2 jsou největší v Evropě přes 2500 paletových míst 80 % klientů tvoří reklamní agentury, 20 % koncoví klienti plánovaný obrat v roce 2016 je kolem 25 milionů eur Doposud měla firma rozeseto po celém Teplicku deset skladů. Letošní novinkou je proto obrovské logistické centrum, které firma buduje v Přestanově kousek od Teplic. Na rozloze více než m2 tak vznikají největší skladovací prostory v Evropě. Zvažovali jsme stavbu vlastních hal, ale nakonec jsme využili velice kvalitní prostory bývalé keramičky. Je to kvalitnější i ekologičtější řešení, nezatěžujeme krajinu dalšími výrobními a skladovými halami. Ačkoli prostory ještě hotové nejsou, doslova rostou před očima. Haly plné dlouhých regálů vyrovnaných vysoko ke stropu se už garážové firmě rozhodně nepodobají. IN-HOUSE A HEZKY ČESKY Za každoroční 10 15% růst a obrat přes 13 milionů eur se firma stydět nemusí. Přiznává však, že s reklamou a povědomím na trhu to není slavné. Konkurenční výrobci, kteří získají zakázky na projekty, totiž často ve výsledku stejně skončí u Jansen Display, protože sami nemají výrobní prostředky. Přitom kontaktovat společnost rovnou a přímo by bylo mnohem jednodušší. Nabízíme komplexní služby bez mezičlánků. Poskytujeme úvodní konzultaci při výběru vhodných komunikačních nástrojů, konkrétních produktů, návrhy architektů, designérů produktů nebo přípravu pohyblivé grafiky do digitálních displejů. Máme vlastní české designéry, fotografy, vývojové centrum. Všechno děláme in-house, dodává Vít Zajíček. Hlavní předností firmy jsou opravdu české výrobky, od prvního designu po sériovou výrobu. Servis pro zákazníky je pro nás na prvním místě, upozorňuje. V naší nabídce máme přes 1000 výrobků, určití dodavatelé v Evropě nás berou jako hlavního hráče. O přední pozici v rámci evropských měřítek svědčí i nedávný úspěch Jansen Display na dvou prestižních zahraničních výstavách, Paperworldu v německém Frankfurtu a hlavně pak amsterodamském Integrated Systems Europe, kde vůbec poprvé firma představila vlastní, české výrobky mezi světovými jedničkami na trhu. Zjistili jsme, že jsme lídři v tom, co trh potřebuje, pochvaloval si situaci Vít Zajíček. A právě to je zřejmě důvodem, proč se na Jansen Display obrací i takoví giganti elektronického a digitálního světa, jako je Samsung nebo LG. Mají B2C, ale ne B2B. Nemají na to výrobu a my ty technologie máme. KARAT NEWS 01/

20 Jsme významným exportérem do Německa, Rakouska, Francie, Španělska, mimo Evropu třeba do Dubaje, Austrálie nebo Kanady. V Čechách je to ale lidově řečeno zaprděné. Pořád to není ono. Je to problém lhostejnosti, že co není vaše, je vám jedno. Jsme jediní výrobci v Evropě, kteří mohou dodávat software, hardware, ale i celou designovou základnu produktu, včetně inovací inspirovaných zpětnou vazbou s koncovými klienty, vysvětluje. Spektrum klientů, kteří využívají nákupu POS výrobků za nízké ceny a s krátkou dodací lhůtou, je celá řada. Naše portfolio je tak široké, že ani nemůžeme říct, že bychom pro někoho byli nějaký prioritní dodavatel. Nicméně mezi největšími klienty zmiňuje Coca-Colu, Reve, Penny Market nebo T-Mobile. Pozadu nezůstávají ani banky (ČSOB, Raiffeisenbank) nebo autosalony (BMW, Kia). Z celkové skladby tvoří 80 procent zákazníků reklamní agentury, koncoví klienti pak zbylých 20 procent. Chceme procento u koncových klientů posunout na procent, prozrazuje plány Zajíček. Nezanedbatelné objemy tvoří také katalogový prodej, který se z hlediska velikosti řadí od roku 2008 mezi evropskou špičku. Ručíme za to, že to, co je v katalogu, máme i na skladě. Výhodné jsou i zahraniční kanceláře, které usnadňují a zefektivňují odběr na regionální úrovni. Českou stopou se tak díky místní pobočce může pochlubit například londýnské metro nebo letiště Heathrow s vitrínami a digitálními tabulemi vyrobenými na Teplicku. CO NENÍ VAŠE, JE VÁM JEDNO Téměř 90 procent výrobků se vyváží do celého světa. Jsme významným exportérem do Německa, Rakouska, Francie, Španělska, mimo Evropu třeba do Dubaje, Austrálie nebo Kanady. V Čechách je to ale lidově řečeno zaprděné. Pořád to není ono. Je to problém lhostejnosti, že co není vaše, je vám jedno, říká šéf společnosti. Rovnice výrobek-kvalita-řešení je narušená trendy individualizovaných produktů vyráběných co nejlevněji s maximálním ziskem. Smutným příkladem je zkušenost Jansen Display s jedním velkým projektem v bankovním sektoru. Byla to půlroční práce, navržené designy, projekty, investice. A když jsem pak přišel a viděl, že nákupčí se domluvil s cizí firmou, která ukradla naše designy a vyrobila totéž, říkal jsem si, proč bychom se měli soustředit na český trh? Otázka zatím zůstává bez odpovědi. Upřednostňujeme kvalitu a orientaci na zákazníka. Neděláme věci na jedno použití, dodává. Loni firma investovala řádově 15 milionů korun do nákupu strojů (osekávacích strojů, laserů, ohýbaček), díky kterým se může pochlubit unikátní technologií vytlučených rohů, speciálně testovaných proti nebezpečnosti. Nabízíme komplexní, user friendly řešení, žádná španělská vesnice. Tady máte krabici, zapojte ji do zásuvky, dejte tam vlastní reklamu a je to, shrnuje firemní strategii jednou větou Zajíček. JEDNODUCHÉ TO NEBUDE Pokud jde o pohled do budoucnosti, Zajíček prozrazuje, že plánují na 20 let dopředu. Díváme se daleko, i když je to v této oblasti obtížné - inovace jsou moc rychlé. Myslí si však, že masovost digitálů bude i nadále stoupat. Malé produkty už se firmám nevyplatí vyrábět. Možná se tak dostanou do našeho portfolia výrobků, vysvětluje. Připouští však, že to v čínské, německé nebo turecké konkurenci nebude jednoduché. Klíčem bude design a novinky na trhu v kombinaci s českým úsilím. Konkurence nás motivuje, pomáhá nám, abychom byli lepší, dodává Zajíček. Jako další krok digitálních technologií odhaduje Zajíček OLED technologie, organické displeje. Předpokládá však, že jejich nástup bude pozvolný. Teď nevím, co na současných výrobcích zlepšovat. Jde o komplexní řešení, ke kterému momentálně není co dodat, shrnuje. Přední příčky na evropských trzích by si společnost Jansen Display chtěla udržet i nadále. Jsme ziskoví, v roce 2016 bychom chtěli mít obrat kolem 25 milionů eur. Znamená to pro nás každoroční růst kolem procent, jde vlastně o udržení současné situace. To, že i kompletně český výrobek může uspět na světovém trhu, pochopil už dávno Tomáš Baťa. Dnes je toho příkladem právě společnost Jansen Display. 20 KARAT NEWS 01/2012

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2013 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT strana 8 Rozhovor se Silvií Hadašovou strana 10

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 KARAT NEWS Popis modulu CRM strana 6 Případová studie Aquatest strana 11 Rozhovor s Mgr. Romanem Vajčnerem strana 14 Interní agendy

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2013 KARAT NEWS KARAT Konference 2013 strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Spojení pevné jako beton strana 6 Moderní Business Intelligence strana

Více

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2014 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE S informačním systémem KARAT až na tělo strana 4 Řešení pro přepravní společnosti strana 7 Rozhovor

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 KARAT NEWS Případová studie TRUCK Trade strana 2 6 Novinky IS KARAT strana 10 14 IS KARAT pronikne do vašeho iphonu! strana

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2014 KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Když zákazník ví, co chce strana 6 Excelentní chaos

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. Výroční zpráva společnosti za účetní období 1. 1. 31. 12. 2012 OBSAH Úvodní slovo místopředsedy představenstva a generálního ředitele pro ČR Profil společnosti Významné události

Více

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly VÍC NEŽ SOFTWARE E-mail: 24. září 2010 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností, poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více