Ostrovní biogeografie. biogeografie. Pilíře rovnovážné teorie ostrovní. 1. Vztah počtu druhů a plochy. 2. Vztah počtu druhů a izolace. 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrovní biogeografie. biogeografie. Pilíře rovnovážné teorie ostrovní. 1. Vztah počtu druhů a plochy. 2. Vztah počtu druhů a izolace. 3."

Transkript

1 Ostrovní biogeografie Jeden z nejvlivnějších biologických konceptů - Cookova výprava 1772 J.R. Forster - Darwin, Wallace 2.pol. 19.stol. - Lack, Mayr, Hutchinson léta 20. stol. 1959: Homage to Santa Rosalia, or why are there so many kinds of animals - rozdíly v diverzitě na podkladu geografie IV. přednáška ze Zoogeografie O. Kopecký - R.H. MacArthur & E.O. Wilson - rovnovážná teorie ostrovní biogeografie statický vs. dynamický + matematika Pilíře rovnovážné teorie ostrovní biogeografie 1. Vztah počtu druhů a plochy 1. Vztah počtu druhů a plochy - platí bez ohledu na ekosystém, bez ohledu na taxon - hůře se určuje s rostoucí plochou ostrova S...počet druhů A..plocha ostrova S = c A z c..intercept z..sklon log(s) = log(c) + z log(a) 2. Vztah počtu druhů a izolace 3. Výměna druhů - c se liší značně mezi ostrovy, z má menší rozsah ( ) Individuals per species vzácné druhy byly přehlédnuty - společenstvo tvoří: pár běžných druhů řada vzácných druhů - s plochou přibývá druhů: nacházíme nové biotopy a v nich vzácné druhy 1

2 - sklon přímky (z), ze vztahu počtu druhů a plochy ostrova, je ovlivněn mírou izolovanosti ostrova - vzácnost na malém ostrově = větší pravděpodobnost extinkce 2. Vztah počtu druhů a izolace - není tak evidentní jako (1.) - hůře se určuje pro velmi blízké a velmi vzdálené ostrovy S...počet druhů k..sklon I izolace ostrova blízké ostrovy pasivní šíření aktivní šíření vzdálené ostrovy S = k 1 e k 2 (I) - studie ptáků ostrova Krakatau - sopečná exploze do roku 1920 druhů přibývá - Rakata < 1921 < * Sertung < 1921 < * Výměna druhů změny ve složení společenstva Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie - tři pozorované zákonitosti shrnuty do jediné teorie P.maximum druhů které se může na ostrov dostat z přilehlého zdroje S.počet druhů na ostrově T.vyrovnaná výměna druhů (turnover) 2

3 i) Sukcese Příklad 1. Znovu na Krakatau nejsme schopni odlišit akumulaci druhů a imigraci - první výzkumy do roku druhá vlna teoretický předpoklad skutečnost od 80.let 20 stol. - potvrzení, ale i problémy teorie: i) Sukcese ii) Disturbance iii) Speciace ii) Disturbance iii) Speciace - dosažení ekvilibria můžou prodlužovat i zcela blokovat - vznik druhů = nárůst diverzity nejen větší plocha, ale i vyšší diverzita bitopoů Co také hraje roli - původ ostrovů 1. Sopečný oceánské (obrůstání korálem atoly) 2. Landbridge kontinentální oddělené mořem - mladé, staré Surtsey JZ Islandu 1963 UNESCO Příklad 2. Defaunační experiment - rigorózní test teorie Ekvilibria m m² 1) neinteraktivní 2) interkativní D.Simberloff 3) asortativní 4) evoluční počty druhů před defaunací - vytrávení ostrovů CH3Br - nejizolovanější ostrov E1 pomalá imigrace, nejméně druhů 3

4 Modifikace originální teorie Modifikace originální teorie Záchranný efekt Cílový efekt - sčítání hmyzu a pavouků každých 5 dní - větší pcháč více jedinců i další detaily v kontextu teorie - ALE! výměna jedinců byla vyšší na vzdálenějších rostlinách - blízkost zdroje kolonizace nedovolí druhu vymizet - imigrace ovlivněna plochou ostrova - větší ostrov lépe vidět (aktivní) nebo je lehčí ho trefit (pasivní) zvěř v zimě na řece sv. Vavřince N = blízký (near), F = vzdálený (far) Arizona, pcháč mexický Modifikace originální teorie S = malý (small), L = velký (large) Harmonická a disharmonická společenstva Maloostrovní efekt Harmonická = zastoupení druhů podobné pevnině Disharmonická = zastoupení druhů nepodobné - Mikronésie, rostliny - na velmi malých ostrovech Žáby Myobatrachidae - počet druhů se s plochou nemění izolovanost, velikost, kolonizační schopnost, extinkce, Ještěři Agamidae Dibamidae Nová Guinea Nová Guinea Scincidae - horní hranice tohoto efektu roste s: Hylidae Micro hylidae Varanidae habitatovými nároky druhu malou vagilitou Gekonidae izolací ostrovů Ranidae Severní Melanésie Nestedness Severní Melanésie Pygopodidae Austrálie Podmnožinovitost Dalhousie Basin - výsledek rozdílné imigrace a extinkce na různě velkých ostrovech - tvorba nenáhodných společenstev - nejlepší kolonizátoři + druhy s nejmenšími nároky na prostředí imigration pattern + relaxation model Pev ni na A B C A B A vzdálenost Schopnost kolonizace C < B < A X Y Z Y Z Z Pevnina Nároky na prostředí Z < Y < X 4

5 Rejsek obecný 4 1 Bělozubka šedá Myšice lesní 2 Myš domácí Využití teorie ostrovní biogegorafie v ochraně přírody vzdálenost od okraje města 5 Plochy zeleně v Praze ostrůvky v moři zástavby druhů 8-11 rozloha zelené plochy Frynta et al Acta Soc. Zool. Boh. - fyletická a štěpná - snižení populační velikost = rychlejší - bottleneck efekt - efekt zakladatele - nejčastější allopatrická Evoluční trendy na ostrovech : Speciace izolace, velikost při dostatečné izolaci rychlejší než kolonizace hot spoty endemismu endemismus jednotlivých skupin dle kolonizační schopnosti Severní Melanésie netopýři 37 % < ptáci 50 % < hlodavci 70% < žáby 85 % 100 % endemismu - Havaj Seychelly 50 Nová Guinea Markézy Společenské ostrovy Velké Antily Allopatrická Andamany izolovanost Adaptivní radiace Tetragnatha 5

6 Allopatrická Adaptivní radiace 500 / 1500 Cichlidy v Afrických jezerech - Viktoriino jezero vyschnulo před lety - dnes 300 endemických druhů!!! - teritorialita - pohlavní výběr Extrémní rychlost! Sympatrická 600 Evoluční trendy na ostrovech: Ztráta schopnosti šíření - na ostrovech častá ztráta letu hmyz a ptáci - u ptáků se týká příslušníků 9 řádů - Nový Zéland 35 % nelétavých Havaj 24 % - absence predátorů, limitace zdroji savčí - kryptické zbarvení, změna složení potravy nika Slípka takahe Kormorán galapážský Husice krátkokřídlá % bezkřídlých Evoluční trendy na ostrovech: Ztráta schopnosti šíření - Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Ephemeroptera, Homoptera, Orthoptera - Campbell island 40 % redukce křídel Tristan de Cunha 90 % - hory více nelétavých než nížiny Cheirogenesia Weta Kakapo soví kivi Mystacina robusta m n.m. Evoluční trendy na ostrovech: Změny velikosti těla - gigatismus vs. dwarfismus Výhody býti velkým: a) lze využít více zdrojů, velký predátor - velká i malá kořist b) větší tělo = větší plodnost c) vítězství při intraspecifické kompetici d) větší energetické rezervy, přežití krizí Výhody býti malým: a) stačí jim málo zdrojů k zajištění přežití b) větší nabídka refugií Elaphus falconeri r. Solenodon Savci Ostrovní pravidlo (Foster 1964) - velké druhy pevniny se zmenšují - malé druhy pevniny se zvětšují - ostrovní savec optimálně kg menší stejný větší Vačnatci Hmyzožravci Zajícovci Hlodavci Šelmy Sudokopytníci

7 Aepyornis Madagaskar Moa N.Zéland Ptáci a plazi - pro ptáky platí ostrovní pravidlo váha, délka zobáku - u plazů chybí výraznější trend - galapážské sloní želvy asi gigantismus - varan komodský asi dwarfismus - Želvy optimální délka karapaxu 25 cm Hadi optimální délka 80 cm 7

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Typologická koncepce druhu

Typologická koncepce druhu Speciace Co je to druh? Nebudu zde ani probírat různé definice pojmu druh. Žádná z nich až dosud neuspokojila všechny přírodovědce, ale každý přírodovědec zhruba ví, co míní tím, když mluví o druhu. (Charles

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

Invazní druhy a invaze

Invazní druhy a invaze Invazní druhy a invaze Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

variability mám k dispozici ohrožený druh k tomu, aby se přizpp m?

variability mám k dispozici ohrožený druh k tomu, aby se přizpp m? Jakou jednotku máme m me chránit? (populaci, druh, poddruh) Jak genetické faktory ovlivňuj ují životaschopnost a přežívání populací?? Kolik jedinců je potřeba k záchraně druhu? Kolik genetické variability

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více