3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.9.1 Výhody... 34 3.9.2 Nevýhody... 35 3.10 Výběrmonitoru... 37. 4 Ergonomie 38"

Transkript

1 Obsah 1 Úvod 6 2 Monitory CRT HistorievývojeCRTjednotek Principtvorbyobrazu PrincipCRTdispleje Technologie ParametryCRTmonitorů Velikostmonitoru úhlopříčka Rozlišení Horizontálnífrekvence Vertikálnífrekvence Šířkapásma Bodovározteč MTF ModulationTransferFunction Obnovovacífrekvence Barva Zářenímonitorů Vlivsetrvačnosti OSD OnScreenDisplay ChybyCRTmonitorů Způsobypřipojenímonitoru VGArozhraní RGBrozhraní DVIrozhraní Monitory LCD HistorievývojeLCDjednotek Principtvorbyobrazu Rolepolarizace Vytvořenídispleje Podsvícenídipleje Technologie Pasivnídispleje Aktivnídispleje PrincipLCDdispleje ParametryLCDmonitorů Úhelpohledu Technologie Dobaodezvy Kontrast VýhodyanevýhodyLCDdisplejů

2 3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38 5 Monitory plazmové Principtvorbyobrazu Principplazmadispleje Technologie ALiS AlternateLightingofSurfaces Asymetrickéluminofory Single Scan Technology jednoduché adresování DualScanTechnology Plasma Addressed Liquid Crystal Display(PALCD) VýhodyanevýhodyPDP Výhody Nevýhody Další technologie DotykovéLCD OLED OrganicLight-EmittingDiode VývojOLED QD-OLED QuantumDotOLED FED FieldEmissionDisplay Závěr 51 2

3 Seznam obrázků 1 CRTdisplej Schémaběhuelektronovéhopaprsku Principřádkování Principprokládanéhořádkování MaskaInvarovéobrazovky MaskaTrinitronovéobrazovky MaskaCromaClearobrazovky Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm RozdělenítechnologiíLCDdisplejů Sedmisegmentovýdisplej Strukturapasivníhodispleje StrukturaTFTdispleje Jednotlivésub-pixelyTFTdispleje PrincipčinnostiLCDdispleje ÚhlypohleduLCDdisplejů Uvolněnífotonuzplynovéhoiontu Principčinnostijednébuňkyplazmadispleje SrovnáníklasickéPDPtechnologieaALiS StrukturaFEDdispleje

4 Seznam tabulek 1 Maximálnívelikostbodůprorůznéobrazovky Pozorovacíúhlyadobaodezvy Dovolenémezevadnýchbodů PorovnáníCRTaLCD

5 Zkratky ALiS - Alternate Lighting of Surface CRT - Cathode Ray Tube DAC - Digital to Analog Converter DVI-I - Digital Video Interface DSP - Digital Signal Processor DSTN - Double-layer Super Twisted Nematic FED - Field Emmision Display FOLED - Flexible Organic Light Emitting Device FPD - Flat Panel Display IPS - In Plane Switching LC - Liquid Crystal LCD - Liquid Crystal Display LCP - Liquid Crystal Phase LEP - Light Emmiting Polymer MVA - Multi-Domain Vertical Alignment MTF - Modulation Transfer Function OLED - Organic LIght Emmiting Diode OSD - On Screen Display PALCD - Plasma Addressed Liquid Crystal Display PCM - Pulse Code Modulation PDP - Plasma Display 5

6 PHOLED - Phosphorescent Organic Light Emitting Device QD-OLED - Quantum Dot OLED RAMDAC - RAM Digital Analog Converter RGB - Red-Green-Blue SOLED - Stacked Organic Light Emitting Device STN - Super Twisted Nematic TCO - Švédská norma pro ergonomii TN - Twisted Nematic TFT - Thin Film Transistor TOLED - Transparent Organic Light Emitting Device UDC - Universal Display Corporation USB - Universal Serial Bus VGA - Video Graphic Adapter 6

7 1 Úvod Diplomová práce se zabývá zobrazovacími prostředky počítačů monitory, které jsou nezbytnou součástí každého počítače. Obrazovka monitoru je jedním ze základních prostředků pro komunikaci s počítačem, umožňuje zobrazovat alfanumerické znaky, diagramy, grafy a obrázky barevně nebo monochromaticky. Slouží k zobrazení zpracovaných nebo právě zpracovávaných dat. Je realizovaná většinou na principu elektronových paprsků, tekutých krystalů, emitací elektronů, nebo jejich kombinací. Vlastnosti monitoru ovlivňují kvalitní práci uživatele a jeho neustálý vývoj jde kupředu. Pro pochopení fungování monitorů je potřeba znát fyzikální principy a konstrukce monitorů, což tato práce ve větší míře umožňuje. V první kapitole se diplomová práce zabývá vývojem a historií CRT monitorů. Další kapitoly jsou rozděleny podle typu monitoru na LCD, PDP a další technologie. V každé z těchto kapitol jsou probrány principy zobrazování, technologie a vývoj monitorů. Největší část diplomové práce je věnována právě nejpoužívanějším LCD monitorům, které jsou používány pro zobrazování dat v největší míře a také nejdéle. 7

8 2 Monitory CRT 2.1 Historie vývoje CRT jednotek Monitory jsou nejrozšířenější zobrazovací jednotky osobních počítačů sloužící k zobrazování textových a grafických informací[?]. Svou konstrukcí velmi připomínají televizní přijímač. U prvních počítačů se jako zobrazovací jednotka používal televizní přijímač. Pro jeho malou rozlišovací schopnost a nekvalitní obraz však bylo od něj upuštěno. Hlavním rozdílem mezi televizorem a monitorem je skutečnost, že monitor zpracovává nemodulovaný signál, zatímco televizor modulovaný. Základní princip monitoru se od počátku století, kdy byl objeven příliš nezměnil. Výrobci monitorů však v této oblasti dosáhli pokroku a vylepšili tuto technologii tak, že ji lze využít pro výrobu větších a plošších obrazovek s vyšším rozlišením, jež lze vyrobit za příznivější cenu. Monitor je připojen kabelem do grafické karty, která se nachází uvnitř počítače a která má na kvalitě obrazu důležitý podíl[?]. Grafická karta se stará o komunikaci počítače s monitorem, aby informace přicházející z počítačedorazilydomonitoruconejrychlejiavdobrékvalitě.protoanitennejlepší monitor, který je připojen na pomalou a nevýkonnou grafickou kartu, nedokáže využít všechny své schopnosti. Jev, kdy se určitá látka(luminofor) rozsvítí při dopadu elektronu, byl objeven a popsán už v roce Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici(crt CathodeRayTube)objevilroku1897drBrown.PrvníCRT obrazovkabylavyrobenavroce1926,barevnýmodelužvroce1928.roku 1938 byla patentována první televizní obrazovka. Od této doby se kvalita monitoru neustále zlepšovala a používaly se nové technologie. Monitory se vyrábějí v několika velikostech a provedeních. Velikostí monitoru určuje jeho úhlopříčka. Proto, když slyšíme, že monitor je patnáctipalcový, musíme si uvědomit, že úhlopříčka obrazovky má patnáct palců. Skutečná velikost obrazovky však bývá o něco menší. Dnešní monitory mají velikost14,15,17,19,20,21,lzenarazitinamonitoryvětší. 2.2 Princip tvorby obrazu Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná baňka, jejíž přední část tvoří stínítko potažené luminiscenční látkou(luminoforem). Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko, na kterém se zobrazují jednotlivé pixely. Jedná se o kovovou děrovanou fólii, jejímž úkolem je přichytit luminofory na stínítku a rozdělit je do malých buněk. Každá buňka je tvořena trojicí různých druhů luminoforů, z nichž jeden září červeně(r Red), druhý zeleně(g Green) a třetí modře(b Blue). Luminofor je látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje světlo (fyzikálně se tento jev nazývá luminiscence). Luminofory s krátkou dobou dosvitu vyžadují častější obnovování, obraz tvořený luminofory s dlouhou 8

9 dobou dosvitu zase není možno tak rychle překreslovat. Přesnost této doby je velice důležitá, pokud není obraz dostatečně často obnovován, kolísá jas a obraz bliká. Výsledná buňka je však natolik malá, že lidské oko není schopno zaregistrovat jednotlivé luminofory a proto body monitoru vidíme jako jednu barvu. Různými kombinacemi intenzit vyzařování jednotlivých složek RGB dostaneme zabarvení bodu. Energii, potřebnou k rozsvícení luminoforu, dodává elektronový paprsek vystřelovaný z katodové trubice CRT. K zobrazení zabarveného bodu potřebujeme tři katodové trubice zobrazující jednotlivé složky RGB. V jednom okamžiku je obsloužena pouze jedna trojice luminoforů, proto musí být svazek paprsků vychylován, aby rozzářil všechny body na obrazovce. Jelikož luminofory pouze bliknou a zase velmi rychle pohasnou, musí se tato procedura opakovat neustále dokola. Kmitání svazku paprsků zajišťují vychylovací cívky. Jednotlivé body se vykreslují zleva doprava a shora dolů. Obrazovka musí být rozměrná do hloubky, protože proud elektronů nelze vychylovat do velkých úhlů. Paprsek vycházející z trubice putuje k mascepodúhlem90.naokrajíchobrazovkyjevšaktentoúhelposunut,takže tvar jednotlivého bodu není tak přesně kulatý, ale spíše oválný. Často se osvítívíceněžjedenbodatímsenarušíostrostobrazu. Jakmile pronikne paprsek skrz masku, naráží na fosfor, který se rozsvítí a vydává barvu. Tato fosforová vrstva se na přední stranu monitoru vykrajuje pomocí laseru. Vrstva fotorezistního materiálu je pomocí laseru vykrajovánanamístech,kamjetřebadostatfosfor.tensepakpoložína tuto vrstvu a smyje se. Kde vrstva fotorezistního materiálu zůstane, se fosfor neudrží. Tento proces se opakuje třikrát, jelikož každá barevná obrazovka se skládá ze tří základních barev, které vzájemnou kombinací umožňují vznik miliónů barev. Pokud se na obrazovku monitoru podíváme z dostatečné blízkosti, uvidíme drobné body tří barev uspořádané do pravidelné struktury. U monitorů s klasickým stínítkem jsou tyto body uspořádány ve tvaru trojúhelníku známého jako triáda, zatímco u monitorů s mřížkou jsou tyto body umístěny do delších proužků odpovídajícím mezerám mezi dráty. Štěrbinová maska zarovnává červené, zelené a modré pruhy horizontálně, další je pak umístěna o kousek dál. Tato fosforová triáda vytváří dohromady pixel. Jakmile se pixel osvítí, je každá fosforová částečka zasažena jedním ze tří děl. Abychom okem postřehli pouze celistvý obraz, musí být vzdálenost mezi jednotlivými částicemi bodu(bodová rozteč) kratší než 0,28 mm. Čím je tato vzdálenost menší, tím je lepší obraz. Z tohoto důvodu výrobci uvádějí jako jeden z nejdůležitějších parametrů monitoru jeho bodovou rozteč. Bodová rozteč se měří různými způsoby, což může vést k řadě nedorozumění. Všeobecně platným způsobem v případě klasického stínítka je změření vzdálenostimezidvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jedůležitésiuvědomit, žebodovároztečaroztečmaskyjsoudvarůznérozměry.jelikožjemaska 9

10 umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 2.3 Princip CRT displeje Abychom pochopili princip a funkci monitoru, musíme si vysvětlit jakým způsobem obraz vzniká, viz obrázek 1. Tvorba obrazu začíná v grafické kartě počítače[?]. Digitální signály z operačního systému nebo aplikačního software jsou přijímány adaptérem VGA. Tento signál je digitální a je třeba ho nejprve převést na signál analogový prostřednictvím digitálně analogového převodníku(dac Digital to Analog Converter), kterému monitor dokáže porozumět. Obvody DAC jsou většinou uloženy na jednom specializovaném čipu, který ve skutečnosti obsahuje převodníky tři pro každou ze tří základních barev používaných na displeji(rgb). Obvody DAC převádějí číselné hodnoty zasílané počítačem na analogové tabulky, které obsahují potřebné úrovně napětí pro tři základní barvy. Tyto barvy jsou nutné k namíchaní barvy jednoho bodu. Jednotlivé elektronové svazky jsou emitovány z nepřímo žhavené katody, která má na svém povrchu nanesenu emisní vrstvu. Celý proces začíná u elektronového děla, které je koncem každé katodové trubice. To po zahřátí vystřeluje vysokou rychlostí proudy elektronů Wheneltův válec Elektronový paprsek g2g3 g4 g5 g6 Ostření Katoda Vychylovací cívky a-luminofor b-maska c- Elektronové svazky d-stínítko Konvergence a b c d Obrázek 1: CRT displej pro jednu ze tří základních barev, jejichž základní fyzikální vlastností je záporný náboj. Právě tato vlastnost je využívána ke správnému nasměrování částic. Elektrony cestou k obrazovce projdou filtrem, který má podobu 10

11 mřížky. Filtr propustí pouze požadované množství elektronů a tak řídí jejich intenzitu. Elektronové svazky pak procházejí tzv. Wheneltovým válcem, který má vzhledem ke katodě záporný potenciál. Anoda s vysokým napětím je umístěna na horním okraji trubice. Kladně nabitá anoda neustále vytahuje elektrony z elektronového děla. Tyto elektrony se ale díky magnetickému poli vychylovacích cívek, které je odklání směrem k fosforům na přední straně trubice, k ní nikdy nedostanou. To způsobuje, že elektrony jsou jím odpuzovány a projde jich přes něj jen požadované kvantum. Řízením napětí na Wheneltově válci se tedy řídí intenzita jednotlivých elektronových svazků. Po průchodu Wheneltovým válcem procházejí elektronové svazky přes jednotlivé mřížky(g2 g6), které mají naopak vzhledem ke katodě kladný potenciál, díky kterému jsou elektrony přitahovány.tentokladnýpotenciáljenamřížceg2nejnižší,nag3vyššíaaž na g6 nejvyšší. Toto má za úkol elektronové svazky táhnout až na stínítko obrazovky. Speciální funkci zde má mřížka g3(ostření), která má za úkol zaostřovat elektronové svazky a mřížka g6(konvergence), od které se elektronové svazky postupně sbíhají. K jejich setkání dojde u masky obrazovky, kde se překříží a dopadnou na své luminofory. Elektronové svazky pak procházejí kolem vychylovacích cívek. Toto vychylovací zařízení ohýbá paprsek ve vertikálním a horizontálním směru a tím jej směřuje k určenému bodu na obrazovce. Paprsek elektronů začne v levém horním rohu obrazovky, postupně dojde na pravý horní roh, vypne se na dobu po kterou elektronové dělo mění zacílení elektronových paprsků, snížíseojedenřádekaopětpokračujezlevadoprava(vizobrázek2).tento Počet sloupců Počet řádků Obrázek 2: Schéma běhu elektronového paprsku proces se označuje termínem rastrování nebo řádkování (viz obrázek 3). Jakmile paprsek projde celou obrazovku, magnetické vychylovací cívky plynule změní úhel, pod kterým se elektronový paprsek ohýbá tak, že postupně putuje z pravého dolního rohu do levého horního rohu a začne další obnovovací cyklus. Celou cestu paprsku přes obrazovku označujeme termínem pole. 11

12 Obrazovka se normálně obnovuje refresh asi 60 krát za sekundu. Signály zasílané do vychylovací cívky určují rozlišení monitoru, počet barevných bodů svisle a vodorovně a obnovovací frekvenci. Obrázek 3: Princip řádkování Některé adaptéry displejů pracují v každém poli v režimu prokládaného řádkování interlacing(viz obrázek 4). Prokládané řádkování umožňuje adaptéru dosáhnout větší hustotu řádků s nepříliš nákladnými součástkami. Pohasínání fosforu mezi každým průchodem může být více patrné a může způsobit blikání obrazovky. Všechny moderní grafické adaptéry pracují i v nejvyšším rozlišení v neprokládaném režimu(non interlaced mode). V prokládaném režimu se v prvním snímku nejprve vykreslí všechny sudé linky obrazu a v druhém snímku linky liché. Tím je dosaženo dvojnásobné frekvence snímkového rozkladu za nízké frekvence řádkového rozkladu. Nevýhodou těchto monitorů však je, že při některých změnách barev zobrazované informace obraz začne blikat se skutečnou frekvencí snímkového rozkladu(tedy s poloviční frekvencí). Je lepší, pokud je monitor schopen zobrazit informaci v režimu neprokládaném(non interlaced). Řídící obvody musí být ale rychlejší a dražší. Obrázek 4: Princip prokládaného řádkování Jelikož záporné elektrony mají tendenci se navzájem odpuzovat, což 12

13 může vést k rozostření vysílaného svazku, je těsně před stínítkem umístěna maska, která tento nedostatek odstraní. Jedná se o kovový plát, v němž jsou prostřednictvím kyseliny vypáleny drobné dírky, kterými paprsek prochází. Stínítko se během této operace zahřívá a následně roztahuje, takže paprsky se hůře umisťují do správného otvoru. Z tohoto důvodu musí být maska vyrobena z materiálu, který co nejméně podléhá tepelné roztažnosti a působení magnetického pole. Tyto dva jevy by totiž způsobily, že elektronové svazky nedopadnou přesně na svůj luminofor, což by se projevilo zkreslením barev. Aby se docílilo větší přesnosti svazku a lepšího zaostření paprsků, je maska mírně zakulacená, což také umožňuje předvídat a korigovat pohyb při roztahování. Maska následně propustí pouze tu část svazku, která je zaostřená přesně. Toto zakulacení masky je důvodem zakulacení skla překrývající tuto masku. Tímto způsobem dochází k rozsvícení jednoho bodu obrazovky. Kombinací intenzity jednotlivých barevných složek bodu je pak dosaženo zobrazení určené barvy. Takto znova a znova následuje rastr(označení pro dráhu, kterou tento proud elektronů opisuje na obrazovce). Rastr je shodný s rozlišením obrazovkyahustotouobrazu.jehozměnounapř.zrozlišení1024x768na 1280x1024bodůdocházíikezměněostřeníavychylovánípaprsku. 2.4 Technologie Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek. Invar jednotlivéotvoryvmascejsoukruhovéajsouuspořádánydo trojúhelníků(velké písmeno delta). Stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku(viz obrázek 5). Nevýhodou tohoto typu masky(obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky způsobující větší náchylnost k tepelné roztažnosti. Invarová maska je vlastně část kulové výseče. První invarové masky byly dosti vypouklé, ovšem postupně se klenutí dařilo zmenšovat. Přesto je i u nejmodernějších invarových masek toto klenutí nepřehlédnutelné. Díky tomuto poskytovaly obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz a dnes se již nepoužívají. Trinitron alternativní řešení technologie Invar firmy Sony. Kovový plát masky je zaměněn za konstrukci pevně natažených drátků umístěných v horizontálním směru obrazovky(viz obrázek 6). Tímto způsobem k fosforu proniká více elektronů, takže jednotlivé body září silněji. K přesnému upevnění drátků je třeba použít další dva vertikální drátky ve třetině obrazovky, které udržují mřížku na místě. Výška obrazovkyjemenšínežjejíšířka,aprotozdenenítřebatolikpůsobit 13

14 B B B B R G B R G R G R G R B R G B G B R B R G B G B R B R G B G B R Obrázek 5: Maska Invarové obrazovky magnetickým polem na vychýlení paprsků. Proto nedochází k přílišnému zkreslení paprsku ve vertikálním směru a horizontální zkreslení upravují drátky. Z toho důvodu není nutné zakřivovat obrazovku na výšku. Obrazovka působí válcovým dojmem s výsečí válce o poloměru 2m. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 6: Maska Trinitronové obrazovky Stejně jako předcházející technologie má své výhody i nevýhody. Výhodou Trinitronových obrazovek je ostrost a kontrastnost v rozích, kde delta vykazuje výrazné zhoršení ostrosti. Nevýhodou je náchylnost k interferencím elektromagnetického pole. Z tohoto důvodu se nedoporučuje umísťovat na strany monitoru reproduktory nebo jiný zdroj elektromagnetického pole. Obraz může být nestálý, nebo může dojít k trvalému vychýlení drátků. CromaClear dalšíalternativafirmynec.jednáseospojenívýhod technologií Trinitron a Invar. Principem je spoutání paprsku na 14

15 výšku jako u Trinitronu a přidání pevné masky odolávající magnetickým polím. Má podobu kovového plátu(viz obrázek 7), ve kterém jsou umístěny oválné mezery. Ty propouštějí více světla než kulaté otvory, je však stále potřeba prohnutého stínítka. Maska s podélnými otvory je náročná na výrobu a tedy i dražší. Kvalita obrazu není srovnatelná s Trinitronem, ale překonává kvalitu technologie Invar. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 7: Maska CromaClear obrazovky FD Trinitron (Flat Display Trinitron), jedná se o poslední technologii ve vývoji obrazovek. Na rozdíl od původní Trinitronové technologie nabízí poloměr obrazovky 50m. Aby bylo možné docílit ostrosti i v rozích, bylo nutné upravit vychylovací tubus obrazovky. Paprsek prochází soustavou vychylovacích prvků, které dolaďují jeho směr, tvar asílu. 2.5 Parametry CRT monitorů Velikost monitoru úhlopříčka Velikost monitoru se udává jako velikost úhlopříčky stínítka. Je počítána v palcích( ) 2,54 cm. Dnes je nejpoužívanější velikost monitorů Rozlišení Rozlišení nás informuje o hustotě obrazu. Je udáváno jako počet bodů nebo obrazových elementů(picture element pixel) v jednom řádku vynásobený počtemřádků.obrazovka1024x768má1024bodů(pixelů)vřádkua768 řádků. Větší rozlišení umožňuje zobrazit na obrazovce více informací, ale klade větší nároky na grafickou kartu a navíc se každý zobrazovaný objekt bude jevit menší. Každý monitor má své maximální rozlišení, které je schopen zobrazit. 15

16 V závislosti na typu monitoru je nabízeno několik rozlišení monitorů, mezi kterými lze přepínat. Při rozlišení 640 x 480 bodů se mnoho informací na monitoru nezobrazí. Více informací zobrazíme až při rozlišení 800 x 600 bodů. Tato hodnota rozlišení nám už umožňuje používat grafická uživatelská rozhraní(např. MS-Windows). Výhodné je ale použití grafických rozhraní ještě při větších rozlišovacích schopnostech 1024 x 768 bodů, 1280 x 1024 bodů,1600x1200bodů,nebonejlépe1840x1440bodů Horizontální frekvence Horizontální snímková frekvence, nazývaná také frekvence řádkového rozkladu, udává maximální zobrazitelný počet řádků(linek) za sekundu s jakou elektronový paprsek opíše řádek zleva doprava. Hodnoty této frekvence bývajíobvyklevintervaluod30do120khz.přiběžnémrozlišení1024x768 musímonitorvykreslit768řádek.zajednusekundusevšakobrazpřiobnovovacífrekvenci85hzobnoví85krát.tj.:85 768=65280Hz tedy 65,28kHz. Horizontální frekvence monitoru, zobrazujícího rozlišení 1024x768 přiobnovovacífrekvenci85hz,musíbýtnejméně65,28khz.pokudjevýrobcem udávaná hodnota nižší, musí se tvořit obraz prokládaně(tzv. interlaced ) Vertikální frekvence Vertikální frekvence je definována jako počet obnovení či překreslení obrazu za sekundu v hertzích(hz). Vertikální frekvence může být odhadnuta vydělením horizontální frekvence počtem řádků v použitém rozlišení. Rozdíl mezi takto vypočítanou a skutečnou hodnotou je dán dobou, kterou potřebují elektronové paprsky pro návrat do počáteční pozice po nakreslení každého řádku. Používání vyšší frekvence snižuje namáhání očí omezováním blikání a minimalizováním kolísání jasu obrazu. V současnosti je uváděno 85 Hz jako doporučovaná obnovovací frekvence. Vysoká frekvence je zvláště důležitá při práci s bílým pozadím Šířka pásma Jednáseocelkovýpočetbodů,kolikbodůjeschopenmonitorzobrazitza jednusekundu.prozobrazenínapř.800x600bodůpři72hzfrekvencisnímkovéhorozkladujepotřebnáteoretickášířkapásma Hz= Hz = 34,56 MHz. Ve skutečnosti je potřebná šířka pásma ještě větší. Šířka pásma je charakterizována rychlostí elektroniky, která je nutná k dostatečně rychlému přepínání jasu jednotlivých bodů a tím nutná pro zajištění kvalitního zobrazení. To souvisí s jevem, kdy při zvyšování počtu zobrazených bodů klesá kontrast a jas zobrazených bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je elektronika monitoru kvalitnější a obraz věrohodnější. 16

17 2.5.6 Bodová rozteč Vzdálenost bodů úzce souvisí s rozlišením monitoru. Tato vzdálenost nám udává velikost zobrazovaného bodu na obrazovce monitoru. U nejhorších monitorů je velikost bodu kolem 0,52 mm, u kvalitních špičkových monitorů kolem 0,21 mm a méně. Elektronika monitoru tedy může bez problémů zobrazitnapř.1024bodůnařádekaleobrazovkajejižzobrazitnemusí.jetedy nesmyslné udávat rozlišení 1024 x 768 bodů pro 14 monitor s velikostí bodu 0,31mm(viztabulka1).Délkařádkuu14 monitorujepřibližně25cm.pokud bychom chtěli na tuto vzdálenost dát 1024 bodů, musel by jejich rozměr být maximálně 0,24 mm. Na obrázku 8 je znázorněno měření bodové rozteče Invarových a štěrbinových obrazovek(cromaclear). Aby oko postřehlo pouze celistvý obraz, musí být bodová rozteč kratší než0,28milimetru.čímjebodovároztečmenší,tímjeobrazostřejšíalépe pozorovatelný. Jeden ze způsobů měření této vzdálenosti je měření mezi dvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jenutnésitakéuvědomit,žeexistují rozdíly mezi bodovou roztečí a roztečí masky. Jelikož je maska umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 0,12 0,025 0,26 0,24 Obrázek 8: Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm Bodová rozteč určuje velikost rozlišení. Pokud je po šířce obrazovky umístěno méně než 1600 barevných triád, nebude monitor schopen pracovat vrozlišení1600x1200bodů.kvytvořeníjednohopixeluvšaklzepoužítvíce triád, takže rozlišení lze v případě CRT monitoru snižovat a zvyšovat. Tato změna nemá význam na kvalitu obrazu MTF Modulation Transfer Function Vzácně bývá u monitorů udána i MTF(Modulation Transfer Function). Tato funkce je závislostí kontrastu na počtu zobrazených bodů. Čím je hodnota 17

18 Počet bodů Úhlopříčka ,78 0,39 0,34 0,31 0,24 0,19 0,16 0, ,80 0,40 0,35 0,32 0,25 0,20 0,16 0, ,86 0,43 0,38 0,34 0,27 0,21 0,17 0, ,91 0,45 0,40 0,36 0,28 0,22 0,18 0, ,95 0,47 0,42 0,38 0,30 0,24 0,19 0, ,02 0,51 0,45 0,41 0,32 0,25 0,21 0,16 Tabulka 1: Maximální velikost bodů pro různé obrazovky této funkce větší, tím je obraz kontrastnější a kvalitnější. Při volbě rozlišení a kontrastu je nutné uvážit i nedokonalosti lidského oka. Při malých velikostech bodu(velkých rozlišeních) může být text vysoký 2,5mmsiceostrý,aleprookoskoronečitelný Obnovovací frekvence Naše oči jsou závislé na tom, jak rychle dokáže monitor vykreslit obraz. Při pomalém vykreslování obraz bliká. Proto je nutné používat monitor s vyhovující vertikální i horizontální obnovovací frekvencí. Lidské oko je schopné postřehnout mihotání a blikání obrazu do frekvence 40 Hz, podvědomě však totomihotánívnímáaždofrekvence80hz.bodynastínítkutotižvelice rychle hasnou, a tak je při menších frekvencích(40 75 Hz) oko více namáháno neustálým přizpůsobováním světlu z rozsvícených bodů. Čím vyšší je obnovovací frekvence, tím méně je nuceno oko reagovat, protože se intervaly mezi dobou rozsvícení a pohasnutí zmenšují úměrně této frekvenci. Při zvýšení frekvence snímkového rozkladu dojde nejen ke snížení blikání obrazu, ale i ke zvýšení nároků na rychlost veškeré elektroniky. Rychlejší musí být tedy nejen obvody monitoru, ale i obvody grafického adaptéru grafické karty. Monitor a grafická karta musí být tedy frekvenčně sladěny. Pokudnebudousladěny(např.100Hzmonitora60Hzgrafickákarta),může sestát,žeobrazbudenestálýnebožemonitorvůbecnebudeschopenzobrazit obraz přicházející z grafického adaptéru Barva Barvy jsou výsledkem vnímání lidských smyslů. Lidé ve skutečnosti vnímají pouze světlo. Světlo různých vlnových délek interpretujeme jako barvu. Bílé denní světlo vnímáme jako směs různých vlnových délek, jestliže nějaká vlnová délka chybí, pak takové světlo interpretujeme jako barvu. Elektronový paprsek je schopen řídit intenzitu vyzařovaného světla, ale není schopen řídit barvu. Má li být obraz barevný, je třeba zobrazit tři 18

19 základní barvy, ze kterých se pomocí různého jasu každé barvy skládá celé barevné spektrum. Proto jsou v barevné obrazovce tři elektronová děla a stínítko je složeno z trojic barevných luminoforů(rgb). Z těchto tří složek luminoforů lze vytvořit miliony barev a to za předpokladu, že jednotlivé barevné složky lze zobrazit s různou světelnou intenzitou. Aby monitor dokázal vytvořit miliony barev, musí umět z každé ze tří barevných složek vytvořit 256 odstínů. Kvalita zobrazených barev jednoznačně určuje kvalitu celého monitoru. Elektronové paprsky z jednotlivých elektronových děl osvítí trojici luminiscenčních bodů, které leží velmi blízko sebe. Protože od určité vzdálenosti vnímá lidské oko tuto trojici bodů jako jeden, je výsledná barva součtem velikosti jednotlivých barevných světel(aditivní skládání barev). Aby bylo zajištěno, že každý paprsek z příslušného elektronového děla zasáhne správnou barvu luminoforu, je v malé vzdálenosti od stínítka vložena stínící maska s přesnými otvory, která zabrání zasažení luminoforů jiné barvy. Existují dva základní způsoby míchání barev na PC. aditivní míchání barev založeno na principu sčítání barev různě zbarveného světla(monitory). Čím je světlo intenzivnější, tím světlejší budou míchané barvy. Bílá vzniká při plné intenzitě všech barev. subtraktivní míchání barev vzniká při nanášení barev(malba, tisk), přičemž barevné pigmenty absorbují určité části dopadajícího světla a odrážejí pouze zbytkové světlo vedoucí k požadovanému barevnému vjemu pozorovatele Záření monitorů Monitory jsou na rozdíl od televizorů přizpůsobeny ke sledování zblízka, kvalitou obrazovky a obnovovací frekvencí nepůsobí tak velikou únavu očí a hlavy jako obyčejná obrazovka. Monitor vydává záření, které může být uživateli škodlivé. Z tohoto důvodu vznikla celá řada standardů a norem, které omezují záření obrazovky a škodlivé vlivy monitoru. Nejznámější z nich je pravděpodobně Energy Star EPA. Monitory bývají označeny také značkou MPR II, TCO 92/95, nebo TCO 99. Tyto normy zajišťují, že uživateli nehrozí ze strany monitoru bezprostřední nebezpečí újmy na zdraví. Kombinace ústředního vytápění/klimatizace, přítomnosti většího počtu elektrických a elektronických přístrojů může vést k značnému poklesu vlhkosti vzduchu, což dále zvyšuje negativní působení na pokožku. Švédská studie z roku 1992 ukázala, že pracovníci trávící před obrazovkou čtyři a více hodin denně byli dvakrát náchylnější na vznik kožních problémů než ti, kteří u obrazovky pracovali méně než hodinu denně. Dalším průvodním negativním jevem je působení kladných iontů, které se kolem obrazovky uvolňují. U organismu vystaveného jejich vlivu se může 19

20 zvýšit produkce neurohormonu serotoninu, spojovaný s únavou a depresívními stavy. Statický elektrický náboj způsobuje dráždivé působení prachových částic na pokožku, působí kožní vyrážky, svědění, loupání pokožky a pocity podobné slabému úžehu(elektrostatické pole na tváři pracovníka před obrazovkoumůžedosahovathodnotaž100v/cm 2 ;působenístresumůže tyto projevy dále zesilovat). Výrobci přecházejí na výrobu nízko vyzařujících monitorů s dobrým stíněním některým druhům vyzařování a instalaci obrazovkových filtrů přímo do monitoru. Zpravidla se používají především z obavy před působením elektromagnetického záření z obrazovky, mají pozitivní vliv na omezení dosahu kladných iontů a působení statického elektrického náboje v okolí obrazovky. Jejich používání je doporučováno, zejména přesáhne-li množství práce s obrazovkou několik hodin denně. MPR 90 první normou, která se dotýkala oblasti vyzařování elektrického a magnetického pole pro monitory, byla německá norma MPR 87. Dnešnínormajezroku1990azavazujevýrobcekdodrženímaximálních emisí měřených ve vzdálenosti 50 cm od plochy obrazovky, TCO 92 se svojí předchůdkyní, normou TCO 91, představuje přísné švédské požadavky na redukované emise elektrických a magnetických polí, zároveň s automatickým vypínáním monitoru. Monitory odpovídající této normě mohou být označeny nálepkou Green. TCO 95 tato norma přidává k požadavkům normy TCO 92 požadavky ekologické při výrobním procesu, adaptaci produktů a následnou recyklaci, TCO 99 tatonormanepřinášísicenicnovéhovoblastiemisí,ale novinky jsou v oblasti testovacích procedur a vizuálních ergonomických požadavků. To by se mělo projevit ve zlepšení jednotnosti jasu a kontrastu. Nejmenší doporučený obnovovací kmitočet pro monitory súhlopříčkouvětšíjak20 jestanovenna85hzazlepšeníbysemělo projevit i na dalších parametrech, TÜV výrobkům odpovídajícím ergonomickým požadavkům německé zkušebny TÜV Rheinland je udělována visačka TÜV Ergonomicky zkoušeno. Kromě vyzařování elektrických a magnetických polí si všímá i kvality obrazu. Doporučení pro omezení nepříznivého působení elektrických a elektronických přístrojů: koupě pouze zobrazovací jednotky s nízkou úrovní vyzařování vyhovující doporučením pro úroveň emitovaného elektromagnetického pole, omezení doby strávené u monitoru, 20

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Moderní zobrazovací jednotky

Moderní zobrazovací jednotky Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní zobrazovací jednotky Bakalářská práce Autor: František Klimeš Informační technologie, MPIS Vedoucí

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači Periferie Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Bakalářská práce Moderní technologie tisku a jejich srovnání Tomáš Mačuga 2007 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Úvod Rozdělení tiskáren Tiskárna je jedním z nejstarších zařízení spojených s existencí výpočetní techniky. Rozšiřuje vypovídací schopnosti počítače, umožňuje viditelný, trvalý záznam

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Měření hluku hlukoměry

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Fotografie jako marketingový nástroj

Fotografie jako marketingový nástroj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Fotografie jako marketingový nástroj Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokopius, DiS. Informační technologie,

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více