3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.9.1 Výhody... 34 3.9.2 Nevýhody... 35 3.10 Výběrmonitoru... 37. 4 Ergonomie 38"

Transkript

1 Obsah 1 Úvod 6 2 Monitory CRT HistorievývojeCRTjednotek Principtvorbyobrazu PrincipCRTdispleje Technologie ParametryCRTmonitorů Velikostmonitoru úhlopříčka Rozlišení Horizontálnífrekvence Vertikálnífrekvence Šířkapásma Bodovározteč MTF ModulationTransferFunction Obnovovacífrekvence Barva Zářenímonitorů Vlivsetrvačnosti OSD OnScreenDisplay ChybyCRTmonitorů Způsobypřipojenímonitoru VGArozhraní RGBrozhraní DVIrozhraní Monitory LCD HistorievývojeLCDjednotek Principtvorbyobrazu Rolepolarizace Vytvořenídispleje Podsvícenídipleje Technologie Pasivnídispleje Aktivnídispleje PrincipLCDdispleje ParametryLCDmonitorů Úhelpohledu Technologie Dobaodezvy Kontrast VýhodyanevýhodyLCDdisplejů

2 3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38 5 Monitory plazmové Principtvorbyobrazu Principplazmadispleje Technologie ALiS AlternateLightingofSurfaces Asymetrickéluminofory Single Scan Technology jednoduché adresování DualScanTechnology Plasma Addressed Liquid Crystal Display(PALCD) VýhodyanevýhodyPDP Výhody Nevýhody Další technologie DotykovéLCD OLED OrganicLight-EmittingDiode VývojOLED QD-OLED QuantumDotOLED FED FieldEmissionDisplay Závěr 51 2

3 Seznam obrázků 1 CRTdisplej Schémaběhuelektronovéhopaprsku Principřádkování Principprokládanéhořádkování MaskaInvarovéobrazovky MaskaTrinitronovéobrazovky MaskaCromaClearobrazovky Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm RozdělenítechnologiíLCDdisplejů Sedmisegmentovýdisplej Strukturapasivníhodispleje StrukturaTFTdispleje Jednotlivésub-pixelyTFTdispleje PrincipčinnostiLCDdispleje ÚhlypohleduLCDdisplejů Uvolněnífotonuzplynovéhoiontu Principčinnostijednébuňkyplazmadispleje SrovnáníklasickéPDPtechnologieaALiS StrukturaFEDdispleje

4 Seznam tabulek 1 Maximálnívelikostbodůprorůznéobrazovky Pozorovacíúhlyadobaodezvy Dovolenémezevadnýchbodů PorovnáníCRTaLCD

5 Zkratky ALiS - Alternate Lighting of Surface CRT - Cathode Ray Tube DAC - Digital to Analog Converter DVI-I - Digital Video Interface DSP - Digital Signal Processor DSTN - Double-layer Super Twisted Nematic FED - Field Emmision Display FOLED - Flexible Organic Light Emitting Device FPD - Flat Panel Display IPS - In Plane Switching LC - Liquid Crystal LCD - Liquid Crystal Display LCP - Liquid Crystal Phase LEP - Light Emmiting Polymer MVA - Multi-Domain Vertical Alignment MTF - Modulation Transfer Function OLED - Organic LIght Emmiting Diode OSD - On Screen Display PALCD - Plasma Addressed Liquid Crystal Display PCM - Pulse Code Modulation PDP - Plasma Display 5

6 PHOLED - Phosphorescent Organic Light Emitting Device QD-OLED - Quantum Dot OLED RAMDAC - RAM Digital Analog Converter RGB - Red-Green-Blue SOLED - Stacked Organic Light Emitting Device STN - Super Twisted Nematic TCO - Švédská norma pro ergonomii TN - Twisted Nematic TFT - Thin Film Transistor TOLED - Transparent Organic Light Emitting Device UDC - Universal Display Corporation USB - Universal Serial Bus VGA - Video Graphic Adapter 6

7 1 Úvod Diplomová práce se zabývá zobrazovacími prostředky počítačů monitory, které jsou nezbytnou součástí každého počítače. Obrazovka monitoru je jedním ze základních prostředků pro komunikaci s počítačem, umožňuje zobrazovat alfanumerické znaky, diagramy, grafy a obrázky barevně nebo monochromaticky. Slouží k zobrazení zpracovaných nebo právě zpracovávaných dat. Je realizovaná většinou na principu elektronových paprsků, tekutých krystalů, emitací elektronů, nebo jejich kombinací. Vlastnosti monitoru ovlivňují kvalitní práci uživatele a jeho neustálý vývoj jde kupředu. Pro pochopení fungování monitorů je potřeba znát fyzikální principy a konstrukce monitorů, což tato práce ve větší míře umožňuje. V první kapitole se diplomová práce zabývá vývojem a historií CRT monitorů. Další kapitoly jsou rozděleny podle typu monitoru na LCD, PDP a další technologie. V každé z těchto kapitol jsou probrány principy zobrazování, technologie a vývoj monitorů. Největší část diplomové práce je věnována právě nejpoužívanějším LCD monitorům, které jsou používány pro zobrazování dat v největší míře a také nejdéle. 7

8 2 Monitory CRT 2.1 Historie vývoje CRT jednotek Monitory jsou nejrozšířenější zobrazovací jednotky osobních počítačů sloužící k zobrazování textových a grafických informací[?]. Svou konstrukcí velmi připomínají televizní přijímač. U prvních počítačů se jako zobrazovací jednotka používal televizní přijímač. Pro jeho malou rozlišovací schopnost a nekvalitní obraz však bylo od něj upuštěno. Hlavním rozdílem mezi televizorem a monitorem je skutečnost, že monitor zpracovává nemodulovaný signál, zatímco televizor modulovaný. Základní princip monitoru se od počátku století, kdy byl objeven příliš nezměnil. Výrobci monitorů však v této oblasti dosáhli pokroku a vylepšili tuto technologii tak, že ji lze využít pro výrobu větších a plošších obrazovek s vyšším rozlišením, jež lze vyrobit za příznivější cenu. Monitor je připojen kabelem do grafické karty, která se nachází uvnitř počítače a která má na kvalitě obrazu důležitý podíl[?]. Grafická karta se stará o komunikaci počítače s monitorem, aby informace přicházející z počítačedorazilydomonitoruconejrychlejiavdobrékvalitě.protoanitennejlepší monitor, který je připojen na pomalou a nevýkonnou grafickou kartu, nedokáže využít všechny své schopnosti. Jev, kdy se určitá látka(luminofor) rozsvítí při dopadu elektronu, byl objeven a popsán už v roce Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici(crt CathodeRayTube)objevilroku1897drBrown.PrvníCRT obrazovkabylavyrobenavroce1926,barevnýmodelužvroce1928.roku 1938 byla patentována první televizní obrazovka. Od této doby se kvalita monitoru neustále zlepšovala a používaly se nové technologie. Monitory se vyrábějí v několika velikostech a provedeních. Velikostí monitoru určuje jeho úhlopříčka. Proto, když slyšíme, že monitor je patnáctipalcový, musíme si uvědomit, že úhlopříčka obrazovky má patnáct palců. Skutečná velikost obrazovky však bývá o něco menší. Dnešní monitory mají velikost14,15,17,19,20,21,lzenarazitinamonitoryvětší. 2.2 Princip tvorby obrazu Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná baňka, jejíž přední část tvoří stínítko potažené luminiscenční látkou(luminoforem). Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko, na kterém se zobrazují jednotlivé pixely. Jedná se o kovovou děrovanou fólii, jejímž úkolem je přichytit luminofory na stínítku a rozdělit je do malých buněk. Každá buňka je tvořena trojicí různých druhů luminoforů, z nichž jeden září červeně(r Red), druhý zeleně(g Green) a třetí modře(b Blue). Luminofor je látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje světlo (fyzikálně se tento jev nazývá luminiscence). Luminofory s krátkou dobou dosvitu vyžadují častější obnovování, obraz tvořený luminofory s dlouhou 8

9 dobou dosvitu zase není možno tak rychle překreslovat. Přesnost této doby je velice důležitá, pokud není obraz dostatečně často obnovován, kolísá jas a obraz bliká. Výsledná buňka je však natolik malá, že lidské oko není schopno zaregistrovat jednotlivé luminofory a proto body monitoru vidíme jako jednu barvu. Různými kombinacemi intenzit vyzařování jednotlivých složek RGB dostaneme zabarvení bodu. Energii, potřebnou k rozsvícení luminoforu, dodává elektronový paprsek vystřelovaný z katodové trubice CRT. K zobrazení zabarveného bodu potřebujeme tři katodové trubice zobrazující jednotlivé složky RGB. V jednom okamžiku je obsloužena pouze jedna trojice luminoforů, proto musí být svazek paprsků vychylován, aby rozzářil všechny body na obrazovce. Jelikož luminofory pouze bliknou a zase velmi rychle pohasnou, musí se tato procedura opakovat neustále dokola. Kmitání svazku paprsků zajišťují vychylovací cívky. Jednotlivé body se vykreslují zleva doprava a shora dolů. Obrazovka musí být rozměrná do hloubky, protože proud elektronů nelze vychylovat do velkých úhlů. Paprsek vycházející z trubice putuje k mascepodúhlem90.naokrajíchobrazovkyjevšaktentoúhelposunut,takže tvar jednotlivého bodu není tak přesně kulatý, ale spíše oválný. Často se osvítívíceněžjedenbodatímsenarušíostrostobrazu. Jakmile pronikne paprsek skrz masku, naráží na fosfor, který se rozsvítí a vydává barvu. Tato fosforová vrstva se na přední stranu monitoru vykrajuje pomocí laseru. Vrstva fotorezistního materiálu je pomocí laseru vykrajovánanamístech,kamjetřebadostatfosfor.tensepakpoložína tuto vrstvu a smyje se. Kde vrstva fotorezistního materiálu zůstane, se fosfor neudrží. Tento proces se opakuje třikrát, jelikož každá barevná obrazovka se skládá ze tří základních barev, které vzájemnou kombinací umožňují vznik miliónů barev. Pokud se na obrazovku monitoru podíváme z dostatečné blízkosti, uvidíme drobné body tří barev uspořádané do pravidelné struktury. U monitorů s klasickým stínítkem jsou tyto body uspořádány ve tvaru trojúhelníku známého jako triáda, zatímco u monitorů s mřížkou jsou tyto body umístěny do delších proužků odpovídajícím mezerám mezi dráty. Štěrbinová maska zarovnává červené, zelené a modré pruhy horizontálně, další je pak umístěna o kousek dál. Tato fosforová triáda vytváří dohromady pixel. Jakmile se pixel osvítí, je každá fosforová částečka zasažena jedním ze tří děl. Abychom okem postřehli pouze celistvý obraz, musí být vzdálenost mezi jednotlivými částicemi bodu(bodová rozteč) kratší než 0,28 mm. Čím je tato vzdálenost menší, tím je lepší obraz. Z tohoto důvodu výrobci uvádějí jako jeden z nejdůležitějších parametrů monitoru jeho bodovou rozteč. Bodová rozteč se měří různými způsoby, což může vést k řadě nedorozumění. Všeobecně platným způsobem v případě klasického stínítka je změření vzdálenostimezidvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jedůležitésiuvědomit, žebodovároztečaroztečmaskyjsoudvarůznérozměry.jelikožjemaska 9

10 umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 2.3 Princip CRT displeje Abychom pochopili princip a funkci monitoru, musíme si vysvětlit jakým způsobem obraz vzniká, viz obrázek 1. Tvorba obrazu začíná v grafické kartě počítače[?]. Digitální signály z operačního systému nebo aplikačního software jsou přijímány adaptérem VGA. Tento signál je digitální a je třeba ho nejprve převést na signál analogový prostřednictvím digitálně analogového převodníku(dac Digital to Analog Converter), kterému monitor dokáže porozumět. Obvody DAC jsou většinou uloženy na jednom specializovaném čipu, který ve skutečnosti obsahuje převodníky tři pro každou ze tří základních barev používaných na displeji(rgb). Obvody DAC převádějí číselné hodnoty zasílané počítačem na analogové tabulky, které obsahují potřebné úrovně napětí pro tři základní barvy. Tyto barvy jsou nutné k namíchaní barvy jednoho bodu. Jednotlivé elektronové svazky jsou emitovány z nepřímo žhavené katody, která má na svém povrchu nanesenu emisní vrstvu. Celý proces začíná u elektronového děla, které je koncem každé katodové trubice. To po zahřátí vystřeluje vysokou rychlostí proudy elektronů Wheneltův válec Elektronový paprsek g2g3 g4 g5 g6 Ostření Katoda Vychylovací cívky a-luminofor b-maska c- Elektronové svazky d-stínítko Konvergence a b c d Obrázek 1: CRT displej pro jednu ze tří základních barev, jejichž základní fyzikální vlastností je záporný náboj. Právě tato vlastnost je využívána ke správnému nasměrování částic. Elektrony cestou k obrazovce projdou filtrem, který má podobu 10

11 mřížky. Filtr propustí pouze požadované množství elektronů a tak řídí jejich intenzitu. Elektronové svazky pak procházejí tzv. Wheneltovým válcem, který má vzhledem ke katodě záporný potenciál. Anoda s vysokým napětím je umístěna na horním okraji trubice. Kladně nabitá anoda neustále vytahuje elektrony z elektronového děla. Tyto elektrony se ale díky magnetickému poli vychylovacích cívek, které je odklání směrem k fosforům na přední straně trubice, k ní nikdy nedostanou. To způsobuje, že elektrony jsou jím odpuzovány a projde jich přes něj jen požadované kvantum. Řízením napětí na Wheneltově válci se tedy řídí intenzita jednotlivých elektronových svazků. Po průchodu Wheneltovým válcem procházejí elektronové svazky přes jednotlivé mřížky(g2 g6), které mají naopak vzhledem ke katodě kladný potenciál, díky kterému jsou elektrony přitahovány.tentokladnýpotenciáljenamřížceg2nejnižší,nag3vyššíaaž na g6 nejvyšší. Toto má za úkol elektronové svazky táhnout až na stínítko obrazovky. Speciální funkci zde má mřížka g3(ostření), která má za úkol zaostřovat elektronové svazky a mřížka g6(konvergence), od které se elektronové svazky postupně sbíhají. K jejich setkání dojde u masky obrazovky, kde se překříží a dopadnou na své luminofory. Elektronové svazky pak procházejí kolem vychylovacích cívek. Toto vychylovací zařízení ohýbá paprsek ve vertikálním a horizontálním směru a tím jej směřuje k určenému bodu na obrazovce. Paprsek elektronů začne v levém horním rohu obrazovky, postupně dojde na pravý horní roh, vypne se na dobu po kterou elektronové dělo mění zacílení elektronových paprsků, snížíseojedenřádekaopětpokračujezlevadoprava(vizobrázek2).tento Počet sloupců Počet řádků Obrázek 2: Schéma běhu elektronového paprsku proces se označuje termínem rastrování nebo řádkování (viz obrázek 3). Jakmile paprsek projde celou obrazovku, magnetické vychylovací cívky plynule změní úhel, pod kterým se elektronový paprsek ohýbá tak, že postupně putuje z pravého dolního rohu do levého horního rohu a začne další obnovovací cyklus. Celou cestu paprsku přes obrazovku označujeme termínem pole. 11

12 Obrazovka se normálně obnovuje refresh asi 60 krát za sekundu. Signály zasílané do vychylovací cívky určují rozlišení monitoru, počet barevných bodů svisle a vodorovně a obnovovací frekvenci. Obrázek 3: Princip řádkování Některé adaptéry displejů pracují v každém poli v režimu prokládaného řádkování interlacing(viz obrázek 4). Prokládané řádkování umožňuje adaptéru dosáhnout větší hustotu řádků s nepříliš nákladnými součástkami. Pohasínání fosforu mezi každým průchodem může být více patrné a může způsobit blikání obrazovky. Všechny moderní grafické adaptéry pracují i v nejvyšším rozlišení v neprokládaném režimu(non interlaced mode). V prokládaném režimu se v prvním snímku nejprve vykreslí všechny sudé linky obrazu a v druhém snímku linky liché. Tím je dosaženo dvojnásobné frekvence snímkového rozkladu za nízké frekvence řádkového rozkladu. Nevýhodou těchto monitorů však je, že při některých změnách barev zobrazované informace obraz začne blikat se skutečnou frekvencí snímkového rozkladu(tedy s poloviční frekvencí). Je lepší, pokud je monitor schopen zobrazit informaci v režimu neprokládaném(non interlaced). Řídící obvody musí být ale rychlejší a dražší. Obrázek 4: Princip prokládaného řádkování Jelikož záporné elektrony mají tendenci se navzájem odpuzovat, což 12

13 může vést k rozostření vysílaného svazku, je těsně před stínítkem umístěna maska, která tento nedostatek odstraní. Jedná se o kovový plát, v němž jsou prostřednictvím kyseliny vypáleny drobné dírky, kterými paprsek prochází. Stínítko se během této operace zahřívá a následně roztahuje, takže paprsky se hůře umisťují do správného otvoru. Z tohoto důvodu musí být maska vyrobena z materiálu, který co nejméně podléhá tepelné roztažnosti a působení magnetického pole. Tyto dva jevy by totiž způsobily, že elektronové svazky nedopadnou přesně na svůj luminofor, což by se projevilo zkreslením barev. Aby se docílilo větší přesnosti svazku a lepšího zaostření paprsků, je maska mírně zakulacená, což také umožňuje předvídat a korigovat pohyb při roztahování. Maska následně propustí pouze tu část svazku, která je zaostřená přesně. Toto zakulacení masky je důvodem zakulacení skla překrývající tuto masku. Tímto způsobem dochází k rozsvícení jednoho bodu obrazovky. Kombinací intenzity jednotlivých barevných složek bodu je pak dosaženo zobrazení určené barvy. Takto znova a znova následuje rastr(označení pro dráhu, kterou tento proud elektronů opisuje na obrazovce). Rastr je shodný s rozlišením obrazovkyahustotouobrazu.jehozměnounapř.zrozlišení1024x768na 1280x1024bodůdocházíikezměněostřeníavychylovánípaprsku. 2.4 Technologie Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek. Invar jednotlivéotvoryvmascejsoukruhovéajsouuspořádánydo trojúhelníků(velké písmeno delta). Stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku(viz obrázek 5). Nevýhodou tohoto typu masky(obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky způsobující větší náchylnost k tepelné roztažnosti. Invarová maska je vlastně část kulové výseče. První invarové masky byly dosti vypouklé, ovšem postupně se klenutí dařilo zmenšovat. Přesto je i u nejmodernějších invarových masek toto klenutí nepřehlédnutelné. Díky tomuto poskytovaly obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz a dnes se již nepoužívají. Trinitron alternativní řešení technologie Invar firmy Sony. Kovový plát masky je zaměněn za konstrukci pevně natažených drátků umístěných v horizontálním směru obrazovky(viz obrázek 6). Tímto způsobem k fosforu proniká více elektronů, takže jednotlivé body září silněji. K přesnému upevnění drátků je třeba použít další dva vertikální drátky ve třetině obrazovky, které udržují mřížku na místě. Výška obrazovkyjemenšínežjejíšířka,aprotozdenenítřebatolikpůsobit 13

14 B B B B R G B R G R G R G R B R G B G B R B R G B G B R B R G B G B R Obrázek 5: Maska Invarové obrazovky magnetickým polem na vychýlení paprsků. Proto nedochází k přílišnému zkreslení paprsku ve vertikálním směru a horizontální zkreslení upravují drátky. Z toho důvodu není nutné zakřivovat obrazovku na výšku. Obrazovka působí válcovým dojmem s výsečí válce o poloměru 2m. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 6: Maska Trinitronové obrazovky Stejně jako předcházející technologie má své výhody i nevýhody. Výhodou Trinitronových obrazovek je ostrost a kontrastnost v rozích, kde delta vykazuje výrazné zhoršení ostrosti. Nevýhodou je náchylnost k interferencím elektromagnetického pole. Z tohoto důvodu se nedoporučuje umísťovat na strany monitoru reproduktory nebo jiný zdroj elektromagnetického pole. Obraz může být nestálý, nebo může dojít k trvalému vychýlení drátků. CromaClear dalšíalternativafirmynec.jednáseospojenívýhod technologií Trinitron a Invar. Principem je spoutání paprsku na 14

15 výšku jako u Trinitronu a přidání pevné masky odolávající magnetickým polím. Má podobu kovového plátu(viz obrázek 7), ve kterém jsou umístěny oválné mezery. Ty propouštějí více světla než kulaté otvory, je však stále potřeba prohnutého stínítka. Maska s podélnými otvory je náročná na výrobu a tedy i dražší. Kvalita obrazu není srovnatelná s Trinitronem, ale překonává kvalitu technologie Invar. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 7: Maska CromaClear obrazovky FD Trinitron (Flat Display Trinitron), jedná se o poslední technologii ve vývoji obrazovek. Na rozdíl od původní Trinitronové technologie nabízí poloměr obrazovky 50m. Aby bylo možné docílit ostrosti i v rozích, bylo nutné upravit vychylovací tubus obrazovky. Paprsek prochází soustavou vychylovacích prvků, které dolaďují jeho směr, tvar asílu. 2.5 Parametry CRT monitorů Velikost monitoru úhlopříčka Velikost monitoru se udává jako velikost úhlopříčky stínítka. Je počítána v palcích( ) 2,54 cm. Dnes je nejpoužívanější velikost monitorů Rozlišení Rozlišení nás informuje o hustotě obrazu. Je udáváno jako počet bodů nebo obrazových elementů(picture element pixel) v jednom řádku vynásobený počtemřádků.obrazovka1024x768má1024bodů(pixelů)vřádkua768 řádků. Větší rozlišení umožňuje zobrazit na obrazovce více informací, ale klade větší nároky na grafickou kartu a navíc se každý zobrazovaný objekt bude jevit menší. Každý monitor má své maximální rozlišení, které je schopen zobrazit. 15

16 V závislosti na typu monitoru je nabízeno několik rozlišení monitorů, mezi kterými lze přepínat. Při rozlišení 640 x 480 bodů se mnoho informací na monitoru nezobrazí. Více informací zobrazíme až při rozlišení 800 x 600 bodů. Tato hodnota rozlišení nám už umožňuje používat grafická uživatelská rozhraní(např. MS-Windows). Výhodné je ale použití grafických rozhraní ještě při větších rozlišovacích schopnostech 1024 x 768 bodů, 1280 x 1024 bodů,1600x1200bodů,nebonejlépe1840x1440bodů Horizontální frekvence Horizontální snímková frekvence, nazývaná také frekvence řádkového rozkladu, udává maximální zobrazitelný počet řádků(linek) za sekundu s jakou elektronový paprsek opíše řádek zleva doprava. Hodnoty této frekvence bývajíobvyklevintervaluod30do120khz.přiběžnémrozlišení1024x768 musímonitorvykreslit768řádek.zajednusekundusevšakobrazpřiobnovovacífrekvenci85hzobnoví85krát.tj.:85 768=65280Hz tedy 65,28kHz. Horizontální frekvence monitoru, zobrazujícího rozlišení 1024x768 přiobnovovacífrekvenci85hz,musíbýtnejméně65,28khz.pokudjevýrobcem udávaná hodnota nižší, musí se tvořit obraz prokládaně(tzv. interlaced ) Vertikální frekvence Vertikální frekvence je definována jako počet obnovení či překreslení obrazu za sekundu v hertzích(hz). Vertikální frekvence může být odhadnuta vydělením horizontální frekvence počtem řádků v použitém rozlišení. Rozdíl mezi takto vypočítanou a skutečnou hodnotou je dán dobou, kterou potřebují elektronové paprsky pro návrat do počáteční pozice po nakreslení každého řádku. Používání vyšší frekvence snižuje namáhání očí omezováním blikání a minimalizováním kolísání jasu obrazu. V současnosti je uváděno 85 Hz jako doporučovaná obnovovací frekvence. Vysoká frekvence je zvláště důležitá při práci s bílým pozadím Šířka pásma Jednáseocelkovýpočetbodů,kolikbodůjeschopenmonitorzobrazitza jednusekundu.prozobrazenínapř.800x600bodůpři72hzfrekvencisnímkovéhorozkladujepotřebnáteoretickášířkapásma Hz= Hz = 34,56 MHz. Ve skutečnosti je potřebná šířka pásma ještě větší. Šířka pásma je charakterizována rychlostí elektroniky, která je nutná k dostatečně rychlému přepínání jasu jednotlivých bodů a tím nutná pro zajištění kvalitního zobrazení. To souvisí s jevem, kdy při zvyšování počtu zobrazených bodů klesá kontrast a jas zobrazených bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je elektronika monitoru kvalitnější a obraz věrohodnější. 16

17 2.5.6 Bodová rozteč Vzdálenost bodů úzce souvisí s rozlišením monitoru. Tato vzdálenost nám udává velikost zobrazovaného bodu na obrazovce monitoru. U nejhorších monitorů je velikost bodu kolem 0,52 mm, u kvalitních špičkových monitorů kolem 0,21 mm a méně. Elektronika monitoru tedy může bez problémů zobrazitnapř.1024bodůnařádekaleobrazovkajejižzobrazitnemusí.jetedy nesmyslné udávat rozlišení 1024 x 768 bodů pro 14 monitor s velikostí bodu 0,31mm(viztabulka1).Délkařádkuu14 monitorujepřibližně25cm.pokud bychom chtěli na tuto vzdálenost dát 1024 bodů, musel by jejich rozměr být maximálně 0,24 mm. Na obrázku 8 je znázorněno měření bodové rozteče Invarových a štěrbinových obrazovek(cromaclear). Aby oko postřehlo pouze celistvý obraz, musí být bodová rozteč kratší než0,28milimetru.čímjebodovároztečmenší,tímjeobrazostřejšíalépe pozorovatelný. Jeden ze způsobů měření této vzdálenosti je měření mezi dvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jenutnésitakéuvědomit,žeexistují rozdíly mezi bodovou roztečí a roztečí masky. Jelikož je maska umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 0,12 0,025 0,26 0,24 Obrázek 8: Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm Bodová rozteč určuje velikost rozlišení. Pokud je po šířce obrazovky umístěno méně než 1600 barevných triád, nebude monitor schopen pracovat vrozlišení1600x1200bodů.kvytvořeníjednohopixeluvšaklzepoužítvíce triád, takže rozlišení lze v případě CRT monitoru snižovat a zvyšovat. Tato změna nemá význam na kvalitu obrazu MTF Modulation Transfer Function Vzácně bývá u monitorů udána i MTF(Modulation Transfer Function). Tato funkce je závislostí kontrastu na počtu zobrazených bodů. Čím je hodnota 17

18 Počet bodů Úhlopříčka ,78 0,39 0,34 0,31 0,24 0,19 0,16 0, ,80 0,40 0,35 0,32 0,25 0,20 0,16 0, ,86 0,43 0,38 0,34 0,27 0,21 0,17 0, ,91 0,45 0,40 0,36 0,28 0,22 0,18 0, ,95 0,47 0,42 0,38 0,30 0,24 0,19 0, ,02 0,51 0,45 0,41 0,32 0,25 0,21 0,16 Tabulka 1: Maximální velikost bodů pro různé obrazovky této funkce větší, tím je obraz kontrastnější a kvalitnější. Při volbě rozlišení a kontrastu je nutné uvážit i nedokonalosti lidského oka. Při malých velikostech bodu(velkých rozlišeních) může být text vysoký 2,5mmsiceostrý,aleprookoskoronečitelný Obnovovací frekvence Naše oči jsou závislé na tom, jak rychle dokáže monitor vykreslit obraz. Při pomalém vykreslování obraz bliká. Proto je nutné používat monitor s vyhovující vertikální i horizontální obnovovací frekvencí. Lidské oko je schopné postřehnout mihotání a blikání obrazu do frekvence 40 Hz, podvědomě však totomihotánívnímáaždofrekvence80hz.bodynastínítkutotižvelice rychle hasnou, a tak je při menších frekvencích(40 75 Hz) oko více namáháno neustálým přizpůsobováním světlu z rozsvícených bodů. Čím vyšší je obnovovací frekvence, tím méně je nuceno oko reagovat, protože se intervaly mezi dobou rozsvícení a pohasnutí zmenšují úměrně této frekvenci. Při zvýšení frekvence snímkového rozkladu dojde nejen ke snížení blikání obrazu, ale i ke zvýšení nároků na rychlost veškeré elektroniky. Rychlejší musí být tedy nejen obvody monitoru, ale i obvody grafického adaptéru grafické karty. Monitor a grafická karta musí být tedy frekvenčně sladěny. Pokudnebudousladěny(např.100Hzmonitora60Hzgrafickákarta),může sestát,žeobrazbudenestálýnebožemonitorvůbecnebudeschopenzobrazit obraz přicházející z grafického adaptéru Barva Barvy jsou výsledkem vnímání lidských smyslů. Lidé ve skutečnosti vnímají pouze světlo. Světlo různých vlnových délek interpretujeme jako barvu. Bílé denní světlo vnímáme jako směs různých vlnových délek, jestliže nějaká vlnová délka chybí, pak takové světlo interpretujeme jako barvu. Elektronový paprsek je schopen řídit intenzitu vyzařovaného světla, ale není schopen řídit barvu. Má li být obraz barevný, je třeba zobrazit tři 18

19 základní barvy, ze kterých se pomocí různého jasu každé barvy skládá celé barevné spektrum. Proto jsou v barevné obrazovce tři elektronová děla a stínítko je složeno z trojic barevných luminoforů(rgb). Z těchto tří složek luminoforů lze vytvořit miliony barev a to za předpokladu, že jednotlivé barevné složky lze zobrazit s různou světelnou intenzitou. Aby monitor dokázal vytvořit miliony barev, musí umět z každé ze tří barevných složek vytvořit 256 odstínů. Kvalita zobrazených barev jednoznačně určuje kvalitu celého monitoru. Elektronové paprsky z jednotlivých elektronových děl osvítí trojici luminiscenčních bodů, které leží velmi blízko sebe. Protože od určité vzdálenosti vnímá lidské oko tuto trojici bodů jako jeden, je výsledná barva součtem velikosti jednotlivých barevných světel(aditivní skládání barev). Aby bylo zajištěno, že každý paprsek z příslušného elektronového děla zasáhne správnou barvu luminoforu, je v malé vzdálenosti od stínítka vložena stínící maska s přesnými otvory, která zabrání zasažení luminoforů jiné barvy. Existují dva základní způsoby míchání barev na PC. aditivní míchání barev založeno na principu sčítání barev různě zbarveného světla(monitory). Čím je světlo intenzivnější, tím světlejší budou míchané barvy. Bílá vzniká při plné intenzitě všech barev. subtraktivní míchání barev vzniká při nanášení barev(malba, tisk), přičemž barevné pigmenty absorbují určité části dopadajícího světla a odrážejí pouze zbytkové světlo vedoucí k požadovanému barevnému vjemu pozorovatele Záření monitorů Monitory jsou na rozdíl od televizorů přizpůsobeny ke sledování zblízka, kvalitou obrazovky a obnovovací frekvencí nepůsobí tak velikou únavu očí a hlavy jako obyčejná obrazovka. Monitor vydává záření, které může být uživateli škodlivé. Z tohoto důvodu vznikla celá řada standardů a norem, které omezují záření obrazovky a škodlivé vlivy monitoru. Nejznámější z nich je pravděpodobně Energy Star EPA. Monitory bývají označeny také značkou MPR II, TCO 92/95, nebo TCO 99. Tyto normy zajišťují, že uživateli nehrozí ze strany monitoru bezprostřední nebezpečí újmy na zdraví. Kombinace ústředního vytápění/klimatizace, přítomnosti většího počtu elektrických a elektronických přístrojů může vést k značnému poklesu vlhkosti vzduchu, což dále zvyšuje negativní působení na pokožku. Švédská studie z roku 1992 ukázala, že pracovníci trávící před obrazovkou čtyři a více hodin denně byli dvakrát náchylnější na vznik kožních problémů než ti, kteří u obrazovky pracovali méně než hodinu denně. Dalším průvodním negativním jevem je působení kladných iontů, které se kolem obrazovky uvolňují. U organismu vystaveného jejich vlivu se může 19

20 zvýšit produkce neurohormonu serotoninu, spojovaný s únavou a depresívními stavy. Statický elektrický náboj způsobuje dráždivé působení prachových částic na pokožku, působí kožní vyrážky, svědění, loupání pokožky a pocity podobné slabému úžehu(elektrostatické pole na tváři pracovníka před obrazovkoumůžedosahovathodnotaž100v/cm 2 ;působenístresumůže tyto projevy dále zesilovat). Výrobci přecházejí na výrobu nízko vyzařujících monitorů s dobrým stíněním některým druhům vyzařování a instalaci obrazovkových filtrů přímo do monitoru. Zpravidla se používají především z obavy před působením elektromagnetického záření z obrazovky, mají pozitivní vliv na omezení dosahu kladných iontů a působení statického elektrického náboje v okolí obrazovky. Jejich používání je doporučováno, zejména přesáhne-li množství práce s obrazovkou několik hodin denně. MPR 90 první normou, která se dotýkala oblasti vyzařování elektrického a magnetického pole pro monitory, byla německá norma MPR 87. Dnešnínormajezroku1990azavazujevýrobcekdodrženímaximálních emisí měřených ve vzdálenosti 50 cm od plochy obrazovky, TCO 92 se svojí předchůdkyní, normou TCO 91, představuje přísné švédské požadavky na redukované emise elektrických a magnetických polí, zároveň s automatickým vypínáním monitoru. Monitory odpovídající této normě mohou být označeny nálepkou Green. TCO 95 tato norma přidává k požadavkům normy TCO 92 požadavky ekologické při výrobním procesu, adaptaci produktů a následnou recyklaci, TCO 99 tatonormanepřinášísicenicnovéhovoblastiemisí,ale novinky jsou v oblasti testovacích procedur a vizuálních ergonomických požadavků. To by se mělo projevit ve zlepšení jednotnosti jasu a kontrastu. Nejmenší doporučený obnovovací kmitočet pro monitory súhlopříčkouvětšíjak20 jestanovenna85hzazlepšeníbysemělo projevit i na dalších parametrech, TÜV výrobkům odpovídajícím ergonomickým požadavkům německé zkušebny TÜV Rheinland je udělována visačka TÜV Ergonomicky zkoušeno. Kromě vyzařování elektrických a magnetických polí si všímá i kvality obrazu. Doporučení pro omezení nepříznivého působení elektrických a elektronických přístrojů: koupě pouze zobrazovací jednotky s nízkou úrovní vyzařování vyhovující doporučením pro úroveň emitovaného elektromagnetického pole, omezení doby strávené u monitoru, 20

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT LCD VS. CRT Martin Kotva, Jakub Dítě 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: V našem článku představíme základní principy fungování technologií LCD a CRT. Na závěr obě technologie

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 METODICKÝ

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zobrazovací jednotky Vítězslav Kučera 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Monitory. CRT monitory

Monitory. CRT monitory 09. Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží pro výstup informací z počítače. Nejčastěji je tvoří obrazovka, tiskárna a reproduktory, řidčeji plotter. Monitory Obrazovky (monitory) jsou klasickým výstupním

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 3 8 U k á z k a k n i h

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Moderní zobrazovací součástky

Moderní zobrazovací součástky MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19.-22.3.2013 Moderní zobrazovací součástky Pavel Šteffan Obsah Historie dotykových obrazovek/displejů Přehled současných technologií

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Zobrazovací soustava Josef Horálek

Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava = Zobrazovací soustava je tvořena dvěma základními prvky: = zobrazovací adaptér, který tvoří obraz = grafická nebo video karta = adaptér kam se vytvořený

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

sloužící k zobrazování textových a grafických informací

sloužící k zobrazování textových a grafických informací MONITORY Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací Signál přenášen analogově nebo digitálně obvykle není vybaven tunerem Typy monitorů: CRT (Cathode

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Technologie Liquid Crystal Display

Technologie Liquid Crystal Display Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 2. seminární práce Technologie Liquid Crystal Display Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 8. května 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Parametry dnešních displayů

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Ondřej Kaprhál

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Ondřej Kaprhál PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Ondřej Kaprhál PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Novinky v TV přijímačích

Novinky v TV přijímačích Novinky v TV přijímačích Radiokomunikace 2014, Pardubice Ondřej ZACH www.urel.feec.vutbr.cz Obsah TV přijímače jak šel čas Novinky v TV přijímačích UHD TV OLED displeje Smart TV, HbbTV Další vývoj urel@feec.vutbr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více