3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.9.1 Výhody... 34 3.9.2 Nevýhody... 35 3.10 Výběrmonitoru... 37. 4 Ergonomie 38"

Transkript

1 Obsah 1 Úvod 6 2 Monitory CRT HistorievývojeCRTjednotek Principtvorbyobrazu PrincipCRTdispleje Technologie ParametryCRTmonitorů Velikostmonitoru úhlopříčka Rozlišení Horizontálnífrekvence Vertikálnífrekvence Šířkapásma Bodovározteč MTF ModulationTransferFunction Obnovovacífrekvence Barva Zářenímonitorů Vlivsetrvačnosti OSD OnScreenDisplay ChybyCRTmonitorů Způsobypřipojenímonitoru VGArozhraní RGBrozhraní DVIrozhraní Monitory LCD HistorievývojeLCDjednotek Principtvorbyobrazu Rolepolarizace Vytvořenídispleje Podsvícenídipleje Technologie Pasivnídispleje Aktivnídispleje PrincipLCDdispleje ParametryLCDmonitorů Úhelpohledu Technologie Dobaodezvy Kontrast VýhodyanevýhodyLCDdisplejů

2 3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38 5 Monitory plazmové Principtvorbyobrazu Principplazmadispleje Technologie ALiS AlternateLightingofSurfaces Asymetrickéluminofory Single Scan Technology jednoduché adresování DualScanTechnology Plasma Addressed Liquid Crystal Display(PALCD) VýhodyanevýhodyPDP Výhody Nevýhody Další technologie DotykovéLCD OLED OrganicLight-EmittingDiode VývojOLED QD-OLED QuantumDotOLED FED FieldEmissionDisplay Závěr 51 2

3 Seznam obrázků 1 CRTdisplej Schémaběhuelektronovéhopaprsku Principřádkování Principprokládanéhořádkování MaskaInvarovéobrazovky MaskaTrinitronovéobrazovky MaskaCromaClearobrazovky Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm RozdělenítechnologiíLCDdisplejů Sedmisegmentovýdisplej Strukturapasivníhodispleje StrukturaTFTdispleje Jednotlivésub-pixelyTFTdispleje PrincipčinnostiLCDdispleje ÚhlypohleduLCDdisplejů Uvolněnífotonuzplynovéhoiontu Principčinnostijednébuňkyplazmadispleje SrovnáníklasickéPDPtechnologieaALiS StrukturaFEDdispleje

4 Seznam tabulek 1 Maximálnívelikostbodůprorůznéobrazovky Pozorovacíúhlyadobaodezvy Dovolenémezevadnýchbodů PorovnáníCRTaLCD

5 Zkratky ALiS - Alternate Lighting of Surface CRT - Cathode Ray Tube DAC - Digital to Analog Converter DVI-I - Digital Video Interface DSP - Digital Signal Processor DSTN - Double-layer Super Twisted Nematic FED - Field Emmision Display FOLED - Flexible Organic Light Emitting Device FPD - Flat Panel Display IPS - In Plane Switching LC - Liquid Crystal LCD - Liquid Crystal Display LCP - Liquid Crystal Phase LEP - Light Emmiting Polymer MVA - Multi-Domain Vertical Alignment MTF - Modulation Transfer Function OLED - Organic LIght Emmiting Diode OSD - On Screen Display PALCD - Plasma Addressed Liquid Crystal Display PCM - Pulse Code Modulation PDP - Plasma Display 5

6 PHOLED - Phosphorescent Organic Light Emitting Device QD-OLED - Quantum Dot OLED RAMDAC - RAM Digital Analog Converter RGB - Red-Green-Blue SOLED - Stacked Organic Light Emitting Device STN - Super Twisted Nematic TCO - Švédská norma pro ergonomii TN - Twisted Nematic TFT - Thin Film Transistor TOLED - Transparent Organic Light Emitting Device UDC - Universal Display Corporation USB - Universal Serial Bus VGA - Video Graphic Adapter 6

7 1 Úvod Diplomová práce se zabývá zobrazovacími prostředky počítačů monitory, které jsou nezbytnou součástí každého počítače. Obrazovka monitoru je jedním ze základních prostředků pro komunikaci s počítačem, umožňuje zobrazovat alfanumerické znaky, diagramy, grafy a obrázky barevně nebo monochromaticky. Slouží k zobrazení zpracovaných nebo právě zpracovávaných dat. Je realizovaná většinou na principu elektronových paprsků, tekutých krystalů, emitací elektronů, nebo jejich kombinací. Vlastnosti monitoru ovlivňují kvalitní práci uživatele a jeho neustálý vývoj jde kupředu. Pro pochopení fungování monitorů je potřeba znát fyzikální principy a konstrukce monitorů, což tato práce ve větší míře umožňuje. V první kapitole se diplomová práce zabývá vývojem a historií CRT monitorů. Další kapitoly jsou rozděleny podle typu monitoru na LCD, PDP a další technologie. V každé z těchto kapitol jsou probrány principy zobrazování, technologie a vývoj monitorů. Největší část diplomové práce je věnována právě nejpoužívanějším LCD monitorům, které jsou používány pro zobrazování dat v největší míře a také nejdéle. 7

8 2 Monitory CRT 2.1 Historie vývoje CRT jednotek Monitory jsou nejrozšířenější zobrazovací jednotky osobních počítačů sloužící k zobrazování textových a grafických informací[?]. Svou konstrukcí velmi připomínají televizní přijímač. U prvních počítačů se jako zobrazovací jednotka používal televizní přijímač. Pro jeho malou rozlišovací schopnost a nekvalitní obraz však bylo od něj upuštěno. Hlavním rozdílem mezi televizorem a monitorem je skutečnost, že monitor zpracovává nemodulovaný signál, zatímco televizor modulovaný. Základní princip monitoru se od počátku století, kdy byl objeven příliš nezměnil. Výrobci monitorů však v této oblasti dosáhli pokroku a vylepšili tuto technologii tak, že ji lze využít pro výrobu větších a plošších obrazovek s vyšším rozlišením, jež lze vyrobit za příznivější cenu. Monitor je připojen kabelem do grafické karty, která se nachází uvnitř počítače a která má na kvalitě obrazu důležitý podíl[?]. Grafická karta se stará o komunikaci počítače s monitorem, aby informace přicházející z počítačedorazilydomonitoruconejrychlejiavdobrékvalitě.protoanitennejlepší monitor, který je připojen na pomalou a nevýkonnou grafickou kartu, nedokáže využít všechny své schopnosti. Jev, kdy se určitá látka(luminofor) rozsvítí při dopadu elektronu, byl objeven a popsán už v roce Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici(crt CathodeRayTube)objevilroku1897drBrown.PrvníCRT obrazovkabylavyrobenavroce1926,barevnýmodelužvroce1928.roku 1938 byla patentována první televizní obrazovka. Od této doby se kvalita monitoru neustále zlepšovala a používaly se nové technologie. Monitory se vyrábějí v několika velikostech a provedeních. Velikostí monitoru určuje jeho úhlopříčka. Proto, když slyšíme, že monitor je patnáctipalcový, musíme si uvědomit, že úhlopříčka obrazovky má patnáct palců. Skutečná velikost obrazovky však bývá o něco menší. Dnešní monitory mají velikost14,15,17,19,20,21,lzenarazitinamonitoryvětší. 2.2 Princip tvorby obrazu Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná baňka, jejíž přední část tvoří stínítko potažené luminiscenční látkou(luminoforem). Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko, na kterém se zobrazují jednotlivé pixely. Jedná se o kovovou děrovanou fólii, jejímž úkolem je přichytit luminofory na stínítku a rozdělit je do malých buněk. Každá buňka je tvořena trojicí různých druhů luminoforů, z nichž jeden září červeně(r Red), druhý zeleně(g Green) a třetí modře(b Blue). Luminofor je látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje světlo (fyzikálně se tento jev nazývá luminiscence). Luminofory s krátkou dobou dosvitu vyžadují častější obnovování, obraz tvořený luminofory s dlouhou 8

9 dobou dosvitu zase není možno tak rychle překreslovat. Přesnost této doby je velice důležitá, pokud není obraz dostatečně často obnovován, kolísá jas a obraz bliká. Výsledná buňka je však natolik malá, že lidské oko není schopno zaregistrovat jednotlivé luminofory a proto body monitoru vidíme jako jednu barvu. Různými kombinacemi intenzit vyzařování jednotlivých složek RGB dostaneme zabarvení bodu. Energii, potřebnou k rozsvícení luminoforu, dodává elektronový paprsek vystřelovaný z katodové trubice CRT. K zobrazení zabarveného bodu potřebujeme tři katodové trubice zobrazující jednotlivé složky RGB. V jednom okamžiku je obsloužena pouze jedna trojice luminoforů, proto musí být svazek paprsků vychylován, aby rozzářil všechny body na obrazovce. Jelikož luminofory pouze bliknou a zase velmi rychle pohasnou, musí se tato procedura opakovat neustále dokola. Kmitání svazku paprsků zajišťují vychylovací cívky. Jednotlivé body se vykreslují zleva doprava a shora dolů. Obrazovka musí být rozměrná do hloubky, protože proud elektronů nelze vychylovat do velkých úhlů. Paprsek vycházející z trubice putuje k mascepodúhlem90.naokrajíchobrazovkyjevšaktentoúhelposunut,takže tvar jednotlivého bodu není tak přesně kulatý, ale spíše oválný. Často se osvítívíceněžjedenbodatímsenarušíostrostobrazu. Jakmile pronikne paprsek skrz masku, naráží na fosfor, který se rozsvítí a vydává barvu. Tato fosforová vrstva se na přední stranu monitoru vykrajuje pomocí laseru. Vrstva fotorezistního materiálu je pomocí laseru vykrajovánanamístech,kamjetřebadostatfosfor.tensepakpoložína tuto vrstvu a smyje se. Kde vrstva fotorezistního materiálu zůstane, se fosfor neudrží. Tento proces se opakuje třikrát, jelikož každá barevná obrazovka se skládá ze tří základních barev, které vzájemnou kombinací umožňují vznik miliónů barev. Pokud se na obrazovku monitoru podíváme z dostatečné blízkosti, uvidíme drobné body tří barev uspořádané do pravidelné struktury. U monitorů s klasickým stínítkem jsou tyto body uspořádány ve tvaru trojúhelníku známého jako triáda, zatímco u monitorů s mřížkou jsou tyto body umístěny do delších proužků odpovídajícím mezerám mezi dráty. Štěrbinová maska zarovnává červené, zelené a modré pruhy horizontálně, další je pak umístěna o kousek dál. Tato fosforová triáda vytváří dohromady pixel. Jakmile se pixel osvítí, je každá fosforová částečka zasažena jedním ze tří děl. Abychom okem postřehli pouze celistvý obraz, musí být vzdálenost mezi jednotlivými částicemi bodu(bodová rozteč) kratší než 0,28 mm. Čím je tato vzdálenost menší, tím je lepší obraz. Z tohoto důvodu výrobci uvádějí jako jeden z nejdůležitějších parametrů monitoru jeho bodovou rozteč. Bodová rozteč se měří různými způsoby, což může vést k řadě nedorozumění. Všeobecně platným způsobem v případě klasického stínítka je změření vzdálenostimezidvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jedůležitésiuvědomit, žebodovároztečaroztečmaskyjsoudvarůznérozměry.jelikožjemaska 9

10 umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 2.3 Princip CRT displeje Abychom pochopili princip a funkci monitoru, musíme si vysvětlit jakým způsobem obraz vzniká, viz obrázek 1. Tvorba obrazu začíná v grafické kartě počítače[?]. Digitální signály z operačního systému nebo aplikačního software jsou přijímány adaptérem VGA. Tento signál je digitální a je třeba ho nejprve převést na signál analogový prostřednictvím digitálně analogového převodníku(dac Digital to Analog Converter), kterému monitor dokáže porozumět. Obvody DAC jsou většinou uloženy na jednom specializovaném čipu, který ve skutečnosti obsahuje převodníky tři pro každou ze tří základních barev používaných na displeji(rgb). Obvody DAC převádějí číselné hodnoty zasílané počítačem na analogové tabulky, které obsahují potřebné úrovně napětí pro tři základní barvy. Tyto barvy jsou nutné k namíchaní barvy jednoho bodu. Jednotlivé elektronové svazky jsou emitovány z nepřímo žhavené katody, která má na svém povrchu nanesenu emisní vrstvu. Celý proces začíná u elektronového děla, které je koncem každé katodové trubice. To po zahřátí vystřeluje vysokou rychlostí proudy elektronů Wheneltův válec Elektronový paprsek g2g3 g4 g5 g6 Ostření Katoda Vychylovací cívky a-luminofor b-maska c- Elektronové svazky d-stínítko Konvergence a b c d Obrázek 1: CRT displej pro jednu ze tří základních barev, jejichž základní fyzikální vlastností je záporný náboj. Právě tato vlastnost je využívána ke správnému nasměrování částic. Elektrony cestou k obrazovce projdou filtrem, který má podobu 10

11 mřížky. Filtr propustí pouze požadované množství elektronů a tak řídí jejich intenzitu. Elektronové svazky pak procházejí tzv. Wheneltovým válcem, který má vzhledem ke katodě záporný potenciál. Anoda s vysokým napětím je umístěna na horním okraji trubice. Kladně nabitá anoda neustále vytahuje elektrony z elektronového děla. Tyto elektrony se ale díky magnetickému poli vychylovacích cívek, které je odklání směrem k fosforům na přední straně trubice, k ní nikdy nedostanou. To způsobuje, že elektrony jsou jím odpuzovány a projde jich přes něj jen požadované kvantum. Řízením napětí na Wheneltově válci se tedy řídí intenzita jednotlivých elektronových svazků. Po průchodu Wheneltovým válcem procházejí elektronové svazky přes jednotlivé mřížky(g2 g6), které mají naopak vzhledem ke katodě kladný potenciál, díky kterému jsou elektrony přitahovány.tentokladnýpotenciáljenamřížceg2nejnižší,nag3vyššíaaž na g6 nejvyšší. Toto má za úkol elektronové svazky táhnout až na stínítko obrazovky. Speciální funkci zde má mřížka g3(ostření), která má za úkol zaostřovat elektronové svazky a mřížka g6(konvergence), od které se elektronové svazky postupně sbíhají. K jejich setkání dojde u masky obrazovky, kde se překříží a dopadnou na své luminofory. Elektronové svazky pak procházejí kolem vychylovacích cívek. Toto vychylovací zařízení ohýbá paprsek ve vertikálním a horizontálním směru a tím jej směřuje k určenému bodu na obrazovce. Paprsek elektronů začne v levém horním rohu obrazovky, postupně dojde na pravý horní roh, vypne se na dobu po kterou elektronové dělo mění zacílení elektronových paprsků, snížíseojedenřádekaopětpokračujezlevadoprava(vizobrázek2).tento Počet sloupců Počet řádků Obrázek 2: Schéma běhu elektronového paprsku proces se označuje termínem rastrování nebo řádkování (viz obrázek 3). Jakmile paprsek projde celou obrazovku, magnetické vychylovací cívky plynule změní úhel, pod kterým se elektronový paprsek ohýbá tak, že postupně putuje z pravého dolního rohu do levého horního rohu a začne další obnovovací cyklus. Celou cestu paprsku přes obrazovku označujeme termínem pole. 11

12 Obrazovka se normálně obnovuje refresh asi 60 krát za sekundu. Signály zasílané do vychylovací cívky určují rozlišení monitoru, počet barevných bodů svisle a vodorovně a obnovovací frekvenci. Obrázek 3: Princip řádkování Některé adaptéry displejů pracují v každém poli v režimu prokládaného řádkování interlacing(viz obrázek 4). Prokládané řádkování umožňuje adaptéru dosáhnout větší hustotu řádků s nepříliš nákladnými součástkami. Pohasínání fosforu mezi každým průchodem může být více patrné a může způsobit blikání obrazovky. Všechny moderní grafické adaptéry pracují i v nejvyšším rozlišení v neprokládaném režimu(non interlaced mode). V prokládaném režimu se v prvním snímku nejprve vykreslí všechny sudé linky obrazu a v druhém snímku linky liché. Tím je dosaženo dvojnásobné frekvence snímkového rozkladu za nízké frekvence řádkového rozkladu. Nevýhodou těchto monitorů však je, že při některých změnách barev zobrazované informace obraz začne blikat se skutečnou frekvencí snímkového rozkladu(tedy s poloviční frekvencí). Je lepší, pokud je monitor schopen zobrazit informaci v režimu neprokládaném(non interlaced). Řídící obvody musí být ale rychlejší a dražší. Obrázek 4: Princip prokládaného řádkování Jelikož záporné elektrony mají tendenci se navzájem odpuzovat, což 12

13 může vést k rozostření vysílaného svazku, je těsně před stínítkem umístěna maska, která tento nedostatek odstraní. Jedná se o kovový plát, v němž jsou prostřednictvím kyseliny vypáleny drobné dírky, kterými paprsek prochází. Stínítko se během této operace zahřívá a následně roztahuje, takže paprsky se hůře umisťují do správného otvoru. Z tohoto důvodu musí být maska vyrobena z materiálu, který co nejméně podléhá tepelné roztažnosti a působení magnetického pole. Tyto dva jevy by totiž způsobily, že elektronové svazky nedopadnou přesně na svůj luminofor, což by se projevilo zkreslením barev. Aby se docílilo větší přesnosti svazku a lepšího zaostření paprsků, je maska mírně zakulacená, což také umožňuje předvídat a korigovat pohyb při roztahování. Maska následně propustí pouze tu část svazku, která je zaostřená přesně. Toto zakulacení masky je důvodem zakulacení skla překrývající tuto masku. Tímto způsobem dochází k rozsvícení jednoho bodu obrazovky. Kombinací intenzity jednotlivých barevných složek bodu je pak dosaženo zobrazení určené barvy. Takto znova a znova následuje rastr(označení pro dráhu, kterou tento proud elektronů opisuje na obrazovce). Rastr je shodný s rozlišením obrazovkyahustotouobrazu.jehozměnounapř.zrozlišení1024x768na 1280x1024bodůdocházíikezměněostřeníavychylovánípaprsku. 2.4 Technologie Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek. Invar jednotlivéotvoryvmascejsoukruhovéajsouuspořádánydo trojúhelníků(velké písmeno delta). Stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku(viz obrázek 5). Nevýhodou tohoto typu masky(obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky způsobující větší náchylnost k tepelné roztažnosti. Invarová maska je vlastně část kulové výseče. První invarové masky byly dosti vypouklé, ovšem postupně se klenutí dařilo zmenšovat. Přesto je i u nejmodernějších invarových masek toto klenutí nepřehlédnutelné. Díky tomuto poskytovaly obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz a dnes se již nepoužívají. Trinitron alternativní řešení technologie Invar firmy Sony. Kovový plát masky je zaměněn za konstrukci pevně natažených drátků umístěných v horizontálním směru obrazovky(viz obrázek 6). Tímto způsobem k fosforu proniká více elektronů, takže jednotlivé body září silněji. K přesnému upevnění drátků je třeba použít další dva vertikální drátky ve třetině obrazovky, které udržují mřížku na místě. Výška obrazovkyjemenšínežjejíšířka,aprotozdenenítřebatolikpůsobit 13

14 B B B B R G B R G R G R G R B R G B G B R B R G B G B R B R G B G B R Obrázek 5: Maska Invarové obrazovky magnetickým polem na vychýlení paprsků. Proto nedochází k přílišnému zkreslení paprsku ve vertikálním směru a horizontální zkreslení upravují drátky. Z toho důvodu není nutné zakřivovat obrazovku na výšku. Obrazovka působí válcovým dojmem s výsečí válce o poloměru 2m. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 6: Maska Trinitronové obrazovky Stejně jako předcházející technologie má své výhody i nevýhody. Výhodou Trinitronových obrazovek je ostrost a kontrastnost v rozích, kde delta vykazuje výrazné zhoršení ostrosti. Nevýhodou je náchylnost k interferencím elektromagnetického pole. Z tohoto důvodu se nedoporučuje umísťovat na strany monitoru reproduktory nebo jiný zdroj elektromagnetického pole. Obraz může být nestálý, nebo může dojít k trvalému vychýlení drátků. CromaClear dalšíalternativafirmynec.jednáseospojenívýhod technologií Trinitron a Invar. Principem je spoutání paprsku na 14

15 výšku jako u Trinitronu a přidání pevné masky odolávající magnetickým polím. Má podobu kovového plátu(viz obrázek 7), ve kterém jsou umístěny oválné mezery. Ty propouštějí více světla než kulaté otvory, je však stále potřeba prohnutého stínítka. Maska s podélnými otvory je náročná na výrobu a tedy i dražší. Kvalita obrazu není srovnatelná s Trinitronem, ale překonává kvalitu technologie Invar. RGBRGBRGBRGBRGB Obrázek 7: Maska CromaClear obrazovky FD Trinitron (Flat Display Trinitron), jedná se o poslední technologii ve vývoji obrazovek. Na rozdíl od původní Trinitronové technologie nabízí poloměr obrazovky 50m. Aby bylo možné docílit ostrosti i v rozích, bylo nutné upravit vychylovací tubus obrazovky. Paprsek prochází soustavou vychylovacích prvků, které dolaďují jeho směr, tvar asílu. 2.5 Parametry CRT monitorů Velikost monitoru úhlopříčka Velikost monitoru se udává jako velikost úhlopříčky stínítka. Je počítána v palcích( ) 2,54 cm. Dnes je nejpoužívanější velikost monitorů Rozlišení Rozlišení nás informuje o hustotě obrazu. Je udáváno jako počet bodů nebo obrazových elementů(picture element pixel) v jednom řádku vynásobený počtemřádků.obrazovka1024x768má1024bodů(pixelů)vřádkua768 řádků. Větší rozlišení umožňuje zobrazit na obrazovce více informací, ale klade větší nároky na grafickou kartu a navíc se každý zobrazovaný objekt bude jevit menší. Každý monitor má své maximální rozlišení, které je schopen zobrazit. 15

16 V závislosti na typu monitoru je nabízeno několik rozlišení monitorů, mezi kterými lze přepínat. Při rozlišení 640 x 480 bodů se mnoho informací na monitoru nezobrazí. Více informací zobrazíme až při rozlišení 800 x 600 bodů. Tato hodnota rozlišení nám už umožňuje používat grafická uživatelská rozhraní(např. MS-Windows). Výhodné je ale použití grafických rozhraní ještě při větších rozlišovacích schopnostech 1024 x 768 bodů, 1280 x 1024 bodů,1600x1200bodů,nebonejlépe1840x1440bodů Horizontální frekvence Horizontální snímková frekvence, nazývaná také frekvence řádkového rozkladu, udává maximální zobrazitelný počet řádků(linek) za sekundu s jakou elektronový paprsek opíše řádek zleva doprava. Hodnoty této frekvence bývajíobvyklevintervaluod30do120khz.přiběžnémrozlišení1024x768 musímonitorvykreslit768řádek.zajednusekundusevšakobrazpřiobnovovacífrekvenci85hzobnoví85krát.tj.:85 768=65280Hz tedy 65,28kHz. Horizontální frekvence monitoru, zobrazujícího rozlišení 1024x768 přiobnovovacífrekvenci85hz,musíbýtnejméně65,28khz.pokudjevýrobcem udávaná hodnota nižší, musí se tvořit obraz prokládaně(tzv. interlaced ) Vertikální frekvence Vertikální frekvence je definována jako počet obnovení či překreslení obrazu za sekundu v hertzích(hz). Vertikální frekvence může být odhadnuta vydělením horizontální frekvence počtem řádků v použitém rozlišení. Rozdíl mezi takto vypočítanou a skutečnou hodnotou je dán dobou, kterou potřebují elektronové paprsky pro návrat do počáteční pozice po nakreslení každého řádku. Používání vyšší frekvence snižuje namáhání očí omezováním blikání a minimalizováním kolísání jasu obrazu. V současnosti je uváděno 85 Hz jako doporučovaná obnovovací frekvence. Vysoká frekvence je zvláště důležitá při práci s bílým pozadím Šířka pásma Jednáseocelkovýpočetbodů,kolikbodůjeschopenmonitorzobrazitza jednusekundu.prozobrazenínapř.800x600bodůpři72hzfrekvencisnímkovéhorozkladujepotřebnáteoretickášířkapásma Hz= Hz = 34,56 MHz. Ve skutečnosti je potřebná šířka pásma ještě větší. Šířka pásma je charakterizována rychlostí elektroniky, která je nutná k dostatečně rychlému přepínání jasu jednotlivých bodů a tím nutná pro zajištění kvalitního zobrazení. To souvisí s jevem, kdy při zvyšování počtu zobrazených bodů klesá kontrast a jas zobrazených bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je elektronika monitoru kvalitnější a obraz věrohodnější. 16

17 2.5.6 Bodová rozteč Vzdálenost bodů úzce souvisí s rozlišením monitoru. Tato vzdálenost nám udává velikost zobrazovaného bodu na obrazovce monitoru. U nejhorších monitorů je velikost bodu kolem 0,52 mm, u kvalitních špičkových monitorů kolem 0,21 mm a méně. Elektronika monitoru tedy může bez problémů zobrazitnapř.1024bodůnařádekaleobrazovkajejižzobrazitnemusí.jetedy nesmyslné udávat rozlišení 1024 x 768 bodů pro 14 monitor s velikostí bodu 0,31mm(viztabulka1).Délkařádkuu14 monitorujepřibližně25cm.pokud bychom chtěli na tuto vzdálenost dát 1024 bodů, musel by jejich rozměr být maximálně 0,24 mm. Na obrázku 8 je znázorněno měření bodové rozteče Invarových a štěrbinových obrazovek(cromaclear). Aby oko postřehlo pouze celistvý obraz, musí být bodová rozteč kratší než0,28milimetru.čímjebodovároztečmenší,tímjeobrazostřejšíalépe pozorovatelný. Jeden ze způsobů měření této vzdálenosti je měření mezi dvěmabodystejnébarvypřiúhlu60.jenutnésitakéuvědomit,žeexistují rozdíly mezi bodovou roztečí a roztečí masky. Jelikož je maska umístěná až za světlými body, je vzdálenost mezi otvory menší než vzdálenost fosforeskujících bodů na vnější straně obrazovky. 0,12 0,025 0,26 0,24 Obrázek 8: Bodová rozteč Invarových a štěrbinových obrazovek v mm Bodová rozteč určuje velikost rozlišení. Pokud je po šířce obrazovky umístěno méně než 1600 barevných triád, nebude monitor schopen pracovat vrozlišení1600x1200bodů.kvytvořeníjednohopixeluvšaklzepoužítvíce triád, takže rozlišení lze v případě CRT monitoru snižovat a zvyšovat. Tato změna nemá význam na kvalitu obrazu MTF Modulation Transfer Function Vzácně bývá u monitorů udána i MTF(Modulation Transfer Function). Tato funkce je závislostí kontrastu na počtu zobrazených bodů. Čím je hodnota 17

18 Počet bodů Úhlopříčka ,78 0,39 0,34 0,31 0,24 0,19 0,16 0, ,80 0,40 0,35 0,32 0,25 0,20 0,16 0, ,86 0,43 0,38 0,34 0,27 0,21 0,17 0, ,91 0,45 0,40 0,36 0,28 0,22 0,18 0, ,95 0,47 0,42 0,38 0,30 0,24 0,19 0, ,02 0,51 0,45 0,41 0,32 0,25 0,21 0,16 Tabulka 1: Maximální velikost bodů pro různé obrazovky této funkce větší, tím je obraz kontrastnější a kvalitnější. Při volbě rozlišení a kontrastu je nutné uvážit i nedokonalosti lidského oka. Při malých velikostech bodu(velkých rozlišeních) může být text vysoký 2,5mmsiceostrý,aleprookoskoronečitelný Obnovovací frekvence Naše oči jsou závislé na tom, jak rychle dokáže monitor vykreslit obraz. Při pomalém vykreslování obraz bliká. Proto je nutné používat monitor s vyhovující vertikální i horizontální obnovovací frekvencí. Lidské oko je schopné postřehnout mihotání a blikání obrazu do frekvence 40 Hz, podvědomě však totomihotánívnímáaždofrekvence80hz.bodynastínítkutotižvelice rychle hasnou, a tak je při menších frekvencích(40 75 Hz) oko více namáháno neustálým přizpůsobováním světlu z rozsvícených bodů. Čím vyšší je obnovovací frekvence, tím méně je nuceno oko reagovat, protože se intervaly mezi dobou rozsvícení a pohasnutí zmenšují úměrně této frekvenci. Při zvýšení frekvence snímkového rozkladu dojde nejen ke snížení blikání obrazu, ale i ke zvýšení nároků na rychlost veškeré elektroniky. Rychlejší musí být tedy nejen obvody monitoru, ale i obvody grafického adaptéru grafické karty. Monitor a grafická karta musí být tedy frekvenčně sladěny. Pokudnebudousladěny(např.100Hzmonitora60Hzgrafickákarta),může sestát,žeobrazbudenestálýnebožemonitorvůbecnebudeschopenzobrazit obraz přicházející z grafického adaptéru Barva Barvy jsou výsledkem vnímání lidských smyslů. Lidé ve skutečnosti vnímají pouze světlo. Světlo různých vlnových délek interpretujeme jako barvu. Bílé denní světlo vnímáme jako směs různých vlnových délek, jestliže nějaká vlnová délka chybí, pak takové světlo interpretujeme jako barvu. Elektronový paprsek je schopen řídit intenzitu vyzařovaného světla, ale není schopen řídit barvu. Má li být obraz barevný, je třeba zobrazit tři 18

19 základní barvy, ze kterých se pomocí různého jasu každé barvy skládá celé barevné spektrum. Proto jsou v barevné obrazovce tři elektronová děla a stínítko je složeno z trojic barevných luminoforů(rgb). Z těchto tří složek luminoforů lze vytvořit miliony barev a to za předpokladu, že jednotlivé barevné složky lze zobrazit s různou světelnou intenzitou. Aby monitor dokázal vytvořit miliony barev, musí umět z každé ze tří barevných složek vytvořit 256 odstínů. Kvalita zobrazených barev jednoznačně určuje kvalitu celého monitoru. Elektronové paprsky z jednotlivých elektronových děl osvítí trojici luminiscenčních bodů, které leží velmi blízko sebe. Protože od určité vzdálenosti vnímá lidské oko tuto trojici bodů jako jeden, je výsledná barva součtem velikosti jednotlivých barevných světel(aditivní skládání barev). Aby bylo zajištěno, že každý paprsek z příslušného elektronového děla zasáhne správnou barvu luminoforu, je v malé vzdálenosti od stínítka vložena stínící maska s přesnými otvory, která zabrání zasažení luminoforů jiné barvy. Existují dva základní způsoby míchání barev na PC. aditivní míchání barev založeno na principu sčítání barev různě zbarveného světla(monitory). Čím je světlo intenzivnější, tím světlejší budou míchané barvy. Bílá vzniká při plné intenzitě všech barev. subtraktivní míchání barev vzniká při nanášení barev(malba, tisk), přičemž barevné pigmenty absorbují určité části dopadajícího světla a odrážejí pouze zbytkové světlo vedoucí k požadovanému barevnému vjemu pozorovatele Záření monitorů Monitory jsou na rozdíl od televizorů přizpůsobeny ke sledování zblízka, kvalitou obrazovky a obnovovací frekvencí nepůsobí tak velikou únavu očí a hlavy jako obyčejná obrazovka. Monitor vydává záření, které může být uživateli škodlivé. Z tohoto důvodu vznikla celá řada standardů a norem, které omezují záření obrazovky a škodlivé vlivy monitoru. Nejznámější z nich je pravděpodobně Energy Star EPA. Monitory bývají označeny také značkou MPR II, TCO 92/95, nebo TCO 99. Tyto normy zajišťují, že uživateli nehrozí ze strany monitoru bezprostřední nebezpečí újmy na zdraví. Kombinace ústředního vytápění/klimatizace, přítomnosti většího počtu elektrických a elektronických přístrojů může vést k značnému poklesu vlhkosti vzduchu, což dále zvyšuje negativní působení na pokožku. Švédská studie z roku 1992 ukázala, že pracovníci trávící před obrazovkou čtyři a více hodin denně byli dvakrát náchylnější na vznik kožních problémů než ti, kteří u obrazovky pracovali méně než hodinu denně. Dalším průvodním negativním jevem je působení kladných iontů, které se kolem obrazovky uvolňují. U organismu vystaveného jejich vlivu se může 19

20 zvýšit produkce neurohormonu serotoninu, spojovaný s únavou a depresívními stavy. Statický elektrický náboj způsobuje dráždivé působení prachových částic na pokožku, působí kožní vyrážky, svědění, loupání pokožky a pocity podobné slabému úžehu(elektrostatické pole na tváři pracovníka před obrazovkoumůžedosahovathodnotaž100v/cm 2 ;působenístresumůže tyto projevy dále zesilovat). Výrobci přecházejí na výrobu nízko vyzařujících monitorů s dobrým stíněním některým druhům vyzařování a instalaci obrazovkových filtrů přímo do monitoru. Zpravidla se používají především z obavy před působením elektromagnetického záření z obrazovky, mají pozitivní vliv na omezení dosahu kladných iontů a působení statického elektrického náboje v okolí obrazovky. Jejich používání je doporučováno, zejména přesáhne-li množství práce s obrazovkou několik hodin denně. MPR 90 první normou, která se dotýkala oblasti vyzařování elektrického a magnetického pole pro monitory, byla německá norma MPR 87. Dnešnínormajezroku1990azavazujevýrobcekdodrženímaximálních emisí měřených ve vzdálenosti 50 cm od plochy obrazovky, TCO 92 se svojí předchůdkyní, normou TCO 91, představuje přísné švédské požadavky na redukované emise elektrických a magnetických polí, zároveň s automatickým vypínáním monitoru. Monitory odpovídající této normě mohou být označeny nálepkou Green. TCO 95 tato norma přidává k požadavkům normy TCO 92 požadavky ekologické při výrobním procesu, adaptaci produktů a následnou recyklaci, TCO 99 tatonormanepřinášísicenicnovéhovoblastiemisí,ale novinky jsou v oblasti testovacích procedur a vizuálních ergonomických požadavků. To by se mělo projevit ve zlepšení jednotnosti jasu a kontrastu. Nejmenší doporučený obnovovací kmitočet pro monitory súhlopříčkouvětšíjak20 jestanovenna85hzazlepšeníbysemělo projevit i na dalších parametrech, TÜV výrobkům odpovídajícím ergonomickým požadavkům německé zkušebny TÜV Rheinland je udělována visačka TÜV Ergonomicky zkoušeno. Kromě vyzařování elektrických a magnetických polí si všímá i kvality obrazu. Doporučení pro omezení nepříznivého působení elektrických a elektronických přístrojů: koupě pouze zobrazovací jednotky s nízkou úrovní vyzařování vyhovující doporučením pro úroveň emitovaného elektromagnetického pole, omezení doby strávené u monitoru, 20

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2011 1 1 Zobrazovací

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače (notebook,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Grafické karty zajišťuje o zobrazení obrazu na monitoru Původně grafické čipy (TV modulátory)

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika VA charakteristika Variátor R S a R D. = f(u) VA charakteristika Doutnavka Sériové řazení 0-A náběhová oblast A-B pracovní oblast B-C oblast přetížení U R = I 27.2.2008 12:46 Základy elektroniky - 2. přednáška

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 HISTORIE MONITORŮ Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 KDO VYNALEZL MONITOR? Monitor byl vynalezen v roce 1920 a vynalezl jej Allen B. Dumont (29 ledna 1901-14. listopadu 1965) byl to americký vědec a vynálezce,

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Obrazovky, displeje, polarizované světlo Josef Hubeňák Univerzita Hradec

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 11 Domácí kino a moderní zobrazovací jednotky Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Zobrazovací jednotky

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Záznam z MIDI zařízení (1)

Záznam z MIDI zařízení (1) Záznam z MIDI zařízení (1) MIDI (Musical Instrument Digital Interface), je rozhraní, pomocí něhož lze k počítači připojit další zařízení (které rovněž splňuje standard MIDI) Typickým příkladem MIDI zařízení

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007)

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Zobrazovače 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Osnova Zadání Modelové situace Technické informace stručně Porovnání Řešení modelových situací Závěr Zadání Proveďte porovnání

Více

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Základní funkce obrazového senzoru a displeje Obrazové displeje Základní funkce obrazového senzoru a displeje zobrazovací systém konverze 3D na 2D senzor opto_elektrická konverze, časový multiplex displej elektro_optická konverze, časový demultiplex

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Monitor je nejběžnější výstupní zařízení, s výjimkou speciálních aplikací jej má každé PC.

Monitor je nejběžnější výstupní zařízení, s výjimkou speciálních aplikací jej má každé PC. 1 Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží počítači k informování obsluhy. Na monitoru PC zobrazuje dočasně výsledky své činnosti, na tiskárně je tiskne do trvalé podoby. Pokud byste použili velkoformátovou

Více

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka 15 17 21 pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka 15 17 21 pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm Grafický systém počítače. Zobrazovací zařízení. CRT,LCD, plasma, aj. Monitory Obrazovka je v podstatě velká elektronka (CRT - Cathode Ray Tube). Je to vzduchoprázdná baňka na jedné straně rozšířená (anoda)

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin:

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin: LCD (1) LCD (Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače

Více

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory 1. Filmový

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Základní nastavení Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Všechny testy / moduly používají určité základní nastavení. Toto základní nastavení se vyvolá stiskem tlačítka Globální / základní konfigurace

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Video paměť základní principy. Monitor CRT základní informace. 2 Vývojové

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 13. 5. 2014 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory 1. Filmový

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE AUTOR: BC. DANIEL MITÁŠ ROK: 2010 Obsah 1. Popis funkce a historie... 3 2. Konstrukční uspořádání... 3 3. Napájení a ovládání VFD zobrazovačů... 4 4. Druhy

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Srovnání LCD displejů a LED panelů Ing. Ivo Herman, CSc. Brněnská 993 tel. +420 545 214 226 664 42 Modřice fax. +420 545 214 268 www.herman.cz herman@herman.cz Srovnání LCD displejů a LED panelů Technologie pro zobrazení informací pomocí

Více