Využití technologie inkoustového tisku pro přípravu mikro a nanostruktur I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití technologie inkoustového tisku pro přípravu mikro a nanostruktur I."

Transkript

1 Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie inkoustového tisku pro přípravu mikro a nanostruktur I. Princip funkce, rozdělení a potenciál pro výzkum

2 Obsah přednášky Princip inkoustového tisku Historie technologie Rozdělení inkoustového tisku Kontinuální inkoustový tisk Termální tisk DOD Piezoelektrický tisk DOD Využití technologie ve výzkumu a vývoji Superfine InkJet 2

3 Princip inkoustového tisku (InkJet) Tisková barva je kontinuálně dodávána do tiskové hlavy, odkud je vystřelována ve formě mikroskopických kapiček na potiskované médium, kde inkoust zasychá a vytváří tisknutou strukturu 3

4 Historie 19. stol vytvořen koncept technologie 1867 patentována lordem Kelvinem Lord Rayleigh uveřejnil práci s názvem On the instability of jets. Popisuje v ní způsob dělení proudu kapaliny do kapek Siemens patentuje první tiskovou hlavu, která tiskla pomocí proudu inkoustu rozděleného do jednotlivých kapiček. 70. léta 20. stol. systémy s řízenou generací inkoustových kapek tzv. drop-on-demand systémy 80. léta masové rozšíření inkoustové technologie do kanceláří, domácností a do oblasti fotografické reprodukce. 4

5 Rozdělení inkoustového tisku 5

6 Kontinuální inkoustový tisk I. nejstarší metoda (50. léta 20. stol.), vychází ze zapisovačů fungujících na principu galvanometru Mingograph (místo ručičky je zde tryska) inkoustová tryska je vychylována v magnetickém poli, velikost výchylky je úměrná napětí přivedenému na elektromagnety zapisovač byl schopen sledovat signál o frekvenci v řádu khz nemohl však tisknout text a obrázky 6

7 Kontinuální inkoustový tisk II. pro tisk složitějších struktur (text, obrázky) bylo nutné vyřešit tvorbu kapek uniformní velikosti z proudu inkoustu teoretický základ v Plateau-Rayleighově nestabilitě proud inkoustu z trysky je rozmítán pomocí piezoelektrického krystalu (lze vytvořit až kapek za sekundu) proud kapek je dále nabíjen a vychylován elektrostatickým polem pomocí vychylovací elektrody, vychýlený paprsek dopadá na tiskový substrát (papír, sklo, kovy, plasty atd.) řízením velikosti elektrostatického pole na vychylovací elektrodě lze řídit výchylku proudu kapek a tím docílit tisku textu či obrázků nevychýlený proud kapek dopadá do sběrného zařízení a přes filtr se vrací zpět do zásobníku výrazná úspora inkoustu 7

8 Kontinuální inkoustový tisk III. 8

9 Kontinuální inkoustový tisk IV. dnes používaná pro potisk výrobků (čárové kódy, data exspirace atd.) existují různé typy inkoustů včetně barev, olejů, pryskyřic a lepidel výhodná metoda pro tisk na nerovné povrchy (dno lahví, hrubé povrchy apod.) nevýhodou jsou velké rozměry zařízení, vysoké pořizovací náklady, neustálá nutnost čištění recyklovaného inkoustu při málo rozsáhlém tisku nejsou vhodné pro domácí použití či kanceláře 9

10 Termální inkoustový tisk I. levná metoda pro tisk inkoustem, vytvářející kapky na vyžádání - Drop-on-Demand (DOD) základem jsou trysky ve formě komůrek vybavených odporovým topením ohřevem inkoustu v komoře vzniká pára, která zde zvyšuje tlak, následkem toho je z komory vypuzován proud kapek inkoustu princip vynalezen v roce 1977 (Canon) 10

11 Termální inkoustový tisk II. 11

12 Termální inkoustový tisk III. inkousty jsou založeny na vodní bázi obarvené barvivy či pigmenty výhodou je velmi levná výroba trysek pomocí fotolitografie (piezoelektrické trysky či hlavice na kontinuální inkoustový tisk jsou složené z mnoha dílů), nevýhodou je pak menší výdrž (jsou proto součástí zásobníku, který se po vyčerpání inkoustu likviduje) technologie používaná v současných domácích a kancelářských tiskárnách v současné době využíváno firmami HP, Canon či Lexmark 12

13 Piezoelektrický inkoustový tisk I. tisk využívá komor, které místo topného tělíska obsahují piezoelektrické elementy schopné vložením napětí měnit objem komory a tedy tlak působící na inkoust (fungují jako miniaturní pumpička), proud kapek je z komory vystřelován působením tlaku trysky jsou dražší, je nutné používat piezoelektrický materiál např. Pb[Zr x Ti 1 x ]O 3 (PZT) výhodou je možnost využití širšího spektra inkoustů (není v nich nutné používat těkavé rozpouštědlo) 13

14 Piezoelektrický inkoustový tisk II. Schematický průřez piezoelektrickou tiskovou hlavou společnosti Aprion obrácený piezoelektrický jev 14

15 Piezoelektrický inkoustový tisk III. velmi malé konzistentní tiskové body (objem kapky cca. 3-5 pl) trysky mají větší trvanlivost a jejich výroba je nákladnější pevná součást tiskárny z hlediska využití technologie InkJet ve výzkumu mikro a nanostruktur má tento typ největší potenciál materiál není tepelně namáhán (nanášení je mechanické), nanášet lze široké spektrum materiálů 15

16 Výhody technologie inkoustového tisku levná, ekologická metoda pro výrobu mikrostruktur bezkontaktní depoziční technologie schopná deponovat kovové a polymerní inkousty, biologické proteiny i buňky mnoho experimentů je založeno na využití klasických domácích inkoustových tiskáren nevyžaduje čisté prostory (clean rooms) určena pro tisk 2D struktur, skládáním vrstev materiálu však lze získat i 3D struktury 16

17 Nevýhody technologie inkoustového tisku standardní technologie má nižší rozlišení než jiné technologie (5 µm), fotolitografie (~ nanometry) před vytisknutím materiálu je nutné prozkoumat jeho vhodnost použití jako inkoustu (může to být velmi složité) nedosažení hodnot jakéhokoliv z parametrů kladených na inkoust (viz dále) může vést k ucpávání trysek coffe-ring effect rozpíjení inkoustu 17

18 Využití elektronické značky zavazadel, plynové senzory, senzory na bázi uhlíkových nanovláken, mikrosenzory, RFID čipy, mikročočky, OLED, rychlé tenkovrstvé tranzistory na pružných substrátech, tranzistory na bázi tenkých polymerních vrstev, polymerní elektronické struktury, tkáňové inženýrství, biosenzory, biočipy 18

19 Využití v základním výzkumu I. pro výzkum a vývoj mikro a nanostruktur má největší význam zejména piezoelektrický inkoustový tisk protože je méně vázán na materiál inkoustu levná a přesná metoda, výsledky pomocí ní dosažené mají velký potenciál pro masovou produkci většího uplatnění již nabyla při výrobě buněk solárních panelů v současné době se zkoumá tvorba tenkých vrstev, tištěných drátů a elektrosoučástek včetně transistoru snaha nahradit fotolitografický proces, vhodné pro přípravu senzorů alternativní využití při tisku živých buněk na poškozené tkáně (Armed Forces Institute of Regenerative Medicine s Wake Forest lab). 19

20 Inkoustový tisk vs. fotolitografie 20

21 Využití v základním výzkumu II. nanášení kapalin (např. lubrikantů, leptacích kapalin), na miniaturní zařízení (ložiska, spoje) tisk nanočástic (Ag, Au, ITO, TiO 2, atd.) a vodivých adheziv výzkum a vývoj senzorů a diagnostických čipů (elektronické nosy) nanášení vosků a tavenin výzkum polymerů výzkum v oblasti leteckého inženýrství usazování mikročoček a optických vláken meteorologický výzkum (kalibrace velikosti částic) tisk DNA, proteinů, enzymů a buněk 21

22 Fyzikální vlastnosti inkoustu I. Fyzikální charakteristika Viskozita Povrchové napětí Hustota Rychlost odpařování Význam Definuje formu a objem kapky. Nízká viskozita je příčinou tvorby přidružených kapek; vysoká zase může být příčinou ucpávání trysek. Určuje rychlost odtrhávání kapky; pokud je povrchové napětí vysoké je nutný delší puls k odtržení kapky. Vysoké povrchové napětí rovněž vede k ucpávání trysky. Pro odtržení kapky inkoustu s vyšší hustotou je nutný delší puls. Určuje vypařování rozpouštědla z inkoustu 22

23 Fyzikální vlastnosti inkoustu II. Fyzikální charakteristika Velikost částic Pevný obsah Rozpouštědlo Doba použitelnosti Význam Vyšší velikost polymerů nebo nanočástic zvyšuje nebezpečí aglomerace a tím i možnost ucpání trysky. Určuje vodivost nebo dielektrické vlastnosti filmu a také velikost vzniklého filmu. V případě špatné filtrace inkoustu hrozí opět ucpání trysek. Kapalina vytvářející nosič pevných částic, nejčastěji deionizovaná voda, ethanol, or ethylen glykol. Doba, po kterou si inkoust uchovává své vlastnosti. 23

24 Typy substrátů pro tisk sklo, ITO polyester, polykarbonáty and polyimidy, optická vlákna zpevněný epoxid, epoxid zpevněný uhlíkovými vlákny, teflon křemík, oxid hlinitý, hliník a další kovy specializovaný i obyčejný papír 24

25 Materiály vhodné pro tisk Kapaliny a suspenze stříbrný inkoust, izotropická vodivá adheziva (ICA), pájecí kapaliny, ITO, TiO 2, latexové suspenze, kapalné krystaly, kvantové tečky CdTe, oleje, lubrikanty, vosky, rtuť, galium, brom atd. Další roztoky organické a anorganické soli rozpustné v rozpouštědlech, roztoky stříbrných solí, roztoky proteinů, roztoky DNA, živé buňky Rozpuštěné polymery PPE-PPV, PPV, PEDOT, polystyren, PMMA, PEG, disperze akrylátů, polysacharidy 25

26 Typy rozpouštědel acetofenon, anisol, benzylalkohol, butylacetát, cyklohexanol, diethylene glykol, 1,4-dioxan, DMA, DMF, DMSO, n-dodecan, ethylbenzen, ethylen glykol, hexylbenzen, hexyliodid, methyl-benzoát, N-methyl-pyrrolidon, 1-octanol 1,3-propandiol propylen carbonát toluen voda p-xylen 26

27 Použitá literatura ml 27

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Bakalářská práce Moderní technologie tisku a jejich srovnání Tomáš Mačuga 2007 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISKÁRNY tisk z PC semestrální práce Autoři: Jan Kohout David Čížek Michal Volkmann Radek

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná) POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Tiskárna je výstupní periferní zařízení počítače, sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Umožňuje tak viditelný, trvalý záznam výsledků. Tiskárny lze

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači Periferie Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie

VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie Jméno: Kamil Brandejs Ročník: 4. Semestr: zimní Předmět: Obrazové inženýrství Téma: Laserové tiskárny, podklady pro prezentaci v Powerpointu. Laserové tiskárny

Více

Inkoustové a voskové tiskárny

Inkoustové a voskové tiskárny Inkoustové a voskové tiskárny Jméno: Kateřina Slánská Velkoformátová inkoustová tiskárna Dělení tiskáren Podle barevnosti tisku: - černobílé - barevné Podle principu tisku: - impaktní (jehličkové) - neimpaktní

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Úvod Rozdělení tiskáren Tiskárna je jedním z nejstarších zařízení spojených s existencí výpočetní techniky. Rozšiřuje vypovídací schopnosti počítače, umožňuje viditelný, trvalý záznam

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Digitální technologie

Digitální technologie Digitální technologie Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat

Více

Elektronová mikroskopie. Metalografie

Elektronová mikroskopie. Metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Ing. Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole

Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Konstrukce a stavba 3D tiskárny a její využití při výuce na základní a střední škole Diplomová práce Olomouc 2015 Vedoucí práce: Mgr. Martin Havelka,

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více