1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA Informatika jako počítačová věda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda"

Transkript

1 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA 2.1 VYMEZENÍ POJMU INFORMATIKA Informatika jako počítačová věda 2.2 PŘEDMĚT INFORMATIKY 2.3 POJEM INFORMACE Teorie informace Dvě stránky informace a její aspekty Množství informace a entropie 2.4 ZÁKLADNÍ POJMY INFORMATIKY Architektura základních pojmů Cena informace Informační působení dat 3. KÓDY, FORMÁTY A KOMPRESE DAT 3.1 KÓDY, KÓDOVÁNÍ A FORMÁTY DAT Přehled pojmů kódování dat Základní jednotky pro data Číselné soustavy Binární soustava Šestnáctková (hexadecimální) soustava Data a jejich interpretace Kódy a kódování Kódování ASCII Kódování Unicode Režimy ukládání dat 3.2 KOMPRESE DAT Význam komprese dat Způsoby komprese Přehledformátů multimediálních souborů Bitmapy Vektorová grafika Zvukové formáty Multimédia Ochrana autorských práv 4. HARDWARE - TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 4.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY, ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE POČÍTAČŮ POČÍTAČ A JEHO LOGICKÁ STRUKTURA

2 4.2.1 Hardware - technické vybavení počítače Základní klasifikace počítaču Základní koncepce počítaču Počítač harvardského typu 4.3 STRUKTURA SOUČASNÉHO POČÍTAČE Pojem IBM PC kompatibilní Obecná struktura počítače 4.4 PRINCÍP ČINNOSTI POČÍTAČE Průběh zpracování dat v počítači Multiprocessing 4.5 SKŘÍNĚ POČÍTAČŮ Typy skříní Počítače SFF a barebone 4.6 PŘENOSNÁ POČÍTAČOVÁ ZAŘÍZENÍ Notebook Příruční počítače PDA 4.7 PROCESOR POČÍTAČE Mikroprocesor Součásti procesorů 4.8 DĚLENÍ PROCESORŮ Dělení podle délky operandu v bitech Dělení podle struktury procesoru (CISC a RISC) Procesory současných osobních počítačů Hlavní výrobci procesorů 4.9 ZÁKLADNÍ DESKY 4.10 INTERNÍ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ (SBĚRNICE) Komunikace procesoru s okolím Sběrnice Komunikace pomocí periferních sběrnic 4.11 VNITŘNÍ PAMĚTI POČÍTAČE Základní rozdělení Základní parametry pamětí 4.12 VNĚJŠÍ PAMĚTI 4.13 PEVNÉ DISKY Organizace dat - stopa, sektor Technologie pevných disků Řadiče (rozhraní) pevných disků 4.14 OPTICKÉ MECHANIKY Kompaktní disky (CD) 4.15 DVD Použitá technologie Struktura a kapacita jednotlivých D VD Standardy DVD Blu-ray disk HD DVD USB fash disk Vzhled a struktura Použití

3 Výhody 4.16 ZVUKOVÁ KARTA 4.17 VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Textová vstupní zařízení Polohovací zařízení Zařízení snímající obraz a zvuk Čtečky čárových kódů Digitální fotoaparát 4.18 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Monitor (obrazovka) Zobrazovací soustava, režimy Grafická karta LCD - princip a technologie Technologie TFT a OLED Zvukový subsystém 4.19 TISKÁRNY Základní rozdělení tiskáren Barevný model CMYK Plottery Dataprojektory 4.20 KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ Síťové karty Přídavné karty Modem Karty PCMCIA Záložní zdroje 5. SOFTWARE - PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 5.1 SOFTWARE (SW) A JEHO ČLENĚNÍ Pojem program a programování Členění software 5.2 OPERAČNÍ SYSTÉMY Charakteristika operačního systému (OS) Rozdělení operačních systémů OS Windows Windows OS typu Unix/Linux 5.3 APLIKAČNÍ SOFTWARE Členění aplikačního SW Kancelářské systémy - Office Automation Textový procesor (editor) Tabulkový kalkulátor (procesor) Prezentační program 5.4 VLASTNICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY SOFTWARE A utorský zákon Druhy SW vzhledem k vlastnictví Způsoby legálního pořízení SW Ochrana autorských práv k SW

4 INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SW PRO PODNIKOVÉ APLIKACE. 6.1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY Základy teorie systémů Význam informačních systémů (IS) Definice, cíle a členění IS Tvorba a zavádění IS - životní cyklus 6.2 PRAXE PODNIKOVÉ INFORMATIKY Procesní řízení a informační strategie podniku Podnikové informační systémy 6.3 APLIKAČNÍ SW PRO PODNIKOVÉ PROSTŘEDÍ Systém řízení báze dat (SRBD) Správa obsahu a podpora spolupráce Business Intelligence Dokumentografické systémy Architektura DIS Geografické informační systémy 6.4 ELEKTRONICKÉ PODNIKÁNÍ (E-BUSSINES) Elektronické obchodování (e-commerce) Elektronické bankovnictví (e-banking) Bezpečnost elektronického bankovnictví 6.5 MODERNÍ ZPŮSOBY BANKOVNICTVÍ Telefonní bankovnictví GSM bankovnictví WAP Bankovnictví Java bankovnictví PDA bankovnictví Internetové bankovnictví Homebanking POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 7.1 BÁJEČNÝ SVĚT POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Telekomunikační sítě (PSTN) Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) Počítačové sítě Konvergence sítí Síťová architektura Základní součásti počítačové sítě 7.2 KLASIFIKACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Charakteristika sítí LAN Charakteristika sítí MAN Charakteristika sítí WAN Základní vlastnosti sítí PAN Klasifikace z hlediska typů propojených počítačů 7.3 KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY NA SÍTI INTERNET Základní pojmy, protokol Internet Protocol (IP) Vrstvový model ISO/OSI Komunikační protokoly TCP/IP

5 7.3.5 Aplikační protokoly (služby) 7.4 SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE Topologie sítí 7.5 SÍŤOVÉ PRVKY Síťová karta Spojovací vedení 7.6 BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Život bez kabelů Rádiová spektra Wireless Fidelity Standard IEEE a jeho varianty 7.7 STRUKTURA BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Identifikátor SSID Ad-hoc sítě-ibss Infrastrukturní sítě BSS/ESS 7.8 BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE Wi-Fi - (Wireless Fidelity) Bluetooth DirectX. 7.9 FIREWALL - ZÁKLAD OCHRANY VAŠÍ SÍTĚ Princip a druhy firewallů Funkce firewallů Kategorie firewallů 8. INTERNET 8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Internet a jeho rozvoj Charakteristika Internetu Síť ARPANET Vznik a vývoj Internetu Internet v ČR Vlastnictví a řízení provozu Internetu Standardy Internetu Financování provozu Internetu 8.2 STRUKTURA INTERNETU IP adresa 8.3 DOMÉNA A FUNKCE DNS Generická doména nejvysšího řádu RozděleníTLD Domain Naming System (DNS) 8.4 KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNETU Stručná charakteristika nejpoužívanějších služeb Internetu. 8.5 WORLD WIDE WEB (WWW) 8.6 ELEKTRONICKÁ POŠTA 8.7 INTERNET RELAY CHAT (IRC) File Transfer Protocol (FTP) 8.8 TVORBA WWW STRÁNEK Hypertext na WWW Struktura dokumentu

6 8.8.3 Základní pojmy HTML DHTML a XML CSS Skriptovací jazyky PHP JavaScript Webdesign 8.9 PŘIPOJOVÁNÍ K INTERNETU Možnosti připojení Kabelové připojení (CATV) ADSL Bezdrátové připojení (WiFi) Mobilní připojení Dial-up připojení ISDN 8.10 MOBILNÍ PŘÍSTUPOVÉ TECHNOLOGIE GPS GPRS ' WAP Bluetooth Globální družicový polohový systém 8.11 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA WEBU Princip vyhledávacích služeb Internetový vyhledávač Prohledávání webových stránek Indexování Vyhledávání Optimalizace pro vyhledávače SE O 8.12 INTRANET A EXTRANET 8.13 NETIKETA Pravidla chování na internetu 9. POČÍTAČOVÁ INFILTRACE A OCHRANA PROTI NÍ 9.1 MALWARE ANEB POČÍTAČOVÁ HAVĚŤ 9. LI Charakteristika malwar e 9.2 ROZDĚLENÍ MALWARE Základní rozdělení malware 9.3 POČÍTAČOVÉ VIRY Definice viru Rozdělení virů Stručný popis činnosti virů 9.4 DALŠÍ TYPY MALWARE Trojské koně Červi (Worms) Backdoor (DDoS f IRC) Speciální druhy infiltrací 9.5 POČÍTAČOVÁ HAVĚŤ NA INTERNETU S jakou havětí se dnes můžeme setkat?

7 9.6 ANTIVIROVÝ SOFTWARE Antivirový systém Princip fungování A V systému Jak si vybrat antivirový program Testy antivirových programů Srovnání úspěšnosti A V programů Způsoby antivirových kontrol Likvidační programy 9.7 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ANTIVIROVÉ OCHRANY Prevence Firewall Desatero antivirové ochrany 10. POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, OCHRANA DAT, KRYPTOGRAFIE 10.1 INFORMAČNÍ BEZPEČNOST Bezpečnostní výzvy na síti internet Základní pojmy informační bezpečnosti 10.2 BEZPEČNOSTNÍ HROZBY A RIZIKA NA INTERNETU Bezpečnostní hrozby a rizika na internetu Přehled nejčastějsich útoků a zneužití informací 10.3 POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA Počítačová bezpečnost Hlavní požadavky na bezpečnost Možnosti zabezpečení a ochrany dat 10.4 KRYPTOGRAFIE Základní pojmy Historické metody 10.5 MODERNÍ ŠIFRY Symetrické šifrování Nejznámější symetrické šifry Asymetrické šifrování Nejznámější asymetrické šifry RSA Eliptické kryptosystémy (ECC) Hash algoritmy 10.6 ELEKTRONICKÝ PODPIS Význam elektronického podpisu Digitální podpis Certifikační autorita Autentizace A utorizace 10.7 OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Bezpečnostní incident Bezpečnost počítačové sítě 10.8 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POČÍTAČOVÉ BEZPEČNOSTI Volba hesla, ochrana hesel a klíčů Pečlivost a pozornost Přenosová média Archivace a šifrování citlivých dat

8 Znalost funkcionality používaných nástrojů a OS Základní znalost práv, povinností a rizik 11. ERGONOMIE PRÁCE S PC 11.1 ZÁKLADNÍ POJMY 11.2 ERGONOMIE PRACOVNÍHO MÍSTA 11.3 PÉČE O PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Ergonomie monitoru Ergonomie klávesnice Ergonomie sezení a duševní hygiena Které vlivy počítači škodí: 12. VÝVOJOVÉ TRENDY ICT 12.1 MINIATURIZACE HW A KOMPLEXNOST SW Ekonomičtější zelený " HW Dotykové počítače a Windows Sítě a komunikace Budoucnost Wi-Fi 12.2 BEZPEČNOSTNÍ HROZBY BUDOUCNOSTI 12.3 CLOUD A GRID COMPUTING 12.4 INTERNETOVÁ TELEFONIE 12.5 VlRTUALIZACE HW A SW SOA - SERVISNĚ ORIENTOVANÁ ARCHITEKTURA 12.7 SOFTWARE JAKO SLUŽBA

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení Počítače a další zařízení Informační a komunikační technologie ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKLADY IT Abychom mohli počítače správně prakticky využívat, musíme se nejprve seznámit se základními pojmy informačních technologií a vztahy mezi nimi. Uvedené pojmy jsou jen sondou do obsáhlého světa

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL

Více

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 Doporučená literatura Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2 OBSAH Historie výpočetní techniky Vývoj výpočetní

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium: 4 roky po 2 hodinách týdně Platnost:

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. HARDWARE Co je to Hardware? Co je to PC? Co jsou přenosná multimediální zařízení? Popište hlavní části PC. Popište komunikační porty PC. Popište parametry

Více

E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příloha č. podrobnější informace k Modulu č. (témata ke zpracování) 63-1 - N / 01 Firemní ekonomika ÚVOD DO

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více