Témata k maturitní zkoušce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata k maturitní zkoušce"

Transkript

1 Témata k maturitní zkoušce školní rok: profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třídy: A4.E, C4.E

2 Obsah Specializace Informační a komunikační technologie Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Informační a komunikační technologie Maturitní zkouška Praktická zkouška... 7 Specializace Automatizace Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Automatizace Maturitní zkouška Praktická zkouška Specializace Telekomunikace Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Telekomunikace Maturitní zkouška Praktická zkouška Maturitní práce

3 Specializace Informační a komunikační technologie 3

4 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 4

5 2 Maturitní zkouška Informační a komunikační technologie předmět: AIT + DAS 1. PC architektury a mikroprocesory Von Neumanova architektura, Harvardská architektura, RISC a CISC, 8080, 8086, 80286, 80386,80486 Pentium, Intel procesory až do současnosti, Stránkování, segmentace, stránkování a segmentace, rozlišení stránky a segmentu, popis, vysvětlení, 2. Paměti rozdělení pamětí podle: přístupu, schopnosti zápisu, určení, provedení, závislosti na napětí, organizace paměťových buněk, realizace pamětí ROM, PROM, DDR, fyzická a logická struktura pevného disku, princip magnetického zápisu a čtení, parametry pevných disků, RAID, CD, DVD, BlueRay, princip zápisu a čtení, vlastnosti optických disků, druhy a rozdělení 3. Základní deska a I/O rozhraní formáty AT a ATX, čipová sada, BIOS, program CMOS SETUP, skříně ATX, RS-232c, CENTRONICS, USB, firewire, PS2, IrDA, Bluetooth, vysvětlení simplexního, poloduplexního a plně duplexního přenosu dat 4. Zdroje napájení Zdroj ATX (napětí, tolerance, signály, barvy vodičů, konektory), záložní zdroje 5. Grafické karty a zobrazovací jednotky grafická rozhraní, části, parametry, API, SLI, CROSSFIRE, RGB, zobrazovací jednotky PDP, OLED, CRT, LCD (princip, parametry), norma TCO, ICC profil 6. Zvukový podsystém PC zvukové karty, mikrofony, reproduktory, zvukové formáty, postup Digitalizace zvuku, vzorkovací frekvence, datový tok, bitová hloubka, Shannonův-Nyquistův- Kotělnikův teorém 7. Tiskárny a scannery jehličkové, inkoustové, laserové (princip, vlastnosti), princip skenování, skenery, OCR programy, barevné modely RGB a CMYK, jazyky POSTSCRIPT a PCL, vysvětli DPI, CPI 8. Základy jazyka HTML práce v PSPad editoru, struktura HTML dokumentu, rozdělení tagů, náhled webové stránky, komentáře, formátování textu - písmo, pozadí, způsob definice barev, vkládání obrázků 9. Jazyk HTML tvorba tabulek (slučování buněk), seznamy (číslované, nečíslované, vnořené), hypertextové odkazy (v rámci jednoho dokumentu, odkazy na platnou webovou stránku) 10. Kaskádové styly CSS způsoby zápisu, vyvolání stylů v HTML stránce, použití tříd a identifikátorů, písmo, pozadí, obrázky, orámování, okraje 11. Tvorba formulářů v HTML, druhy tlačítek, příklady použití 12. Syntaxe skriptovacího jazyka PHP, styly, konfigurace PHP, vkládání PHP do HTML a naopak, komentáře, datové typy proměnných 13. Skriptovací jazyk PHP podmínka if, přepínač switch, příkazy break, continue, blok kódu, alternativní syntaxe 14. Skriptovací jazyk PHP cyklus for, while, do while, blok kódu, alternativní syntaxe 15. Zpracování HTML formulářů v PHP, metody předávání, zpracování formuláře v rámci jednoho skriptu, popř. ve více souborech 16. Skriptovací jazyk PHP - předdefinované funkce v PHP (existence proměnné, odstranění proměnné, datový typ), funkce pro práci s řetězci, definice funkce vlastní 17. Historie sítí, rozdělení sítí, logické a fyzické topologie sítí, přístupové metody, referenční model ISO/OSI. 18. Model TCP/IP, podobnosti a odlišnosti modelů ISO/OSI a TCP/IP, implementace vrstev, zařízení a protokoly na jednotlivých vrstvách. 5

6 19. Přenosová média používaná v LAN. Metalické kabely (koaxiální, UTP, STP), specifikace a zakončení kabelů, útlum, ztráta a přeslech signálu, optická vlákna a kabely, zdroje a detektory pro optická vlákna. 20. Přenosová média používaná v LAN-Bezdrátový přenos dat, standard WiFi, přístupová metoda CSMA/CA, Bluetooth, IR spoje. 21. Zařízení v sítích LAN a WAN - repeater, hub, bridge, switch, router, segmentace a mikrosegmentace sítí, kolizní a broadcast doména. 22. Token Ring, FDDI (logická a fyzická topologie, struktura rámce, přístupová metoda, vlastnosti, výhody a nevýhody), Ethernet (přístupová metoda, struktura Ethernetového rámce a Ethernet II, princip, přehled specifikací 802.3). 23. IP adresy IPv4 účel a funkce IP adres. Třídy adres, rezervované IP adresy, veřejné a soukromé IP adresy, maska sítě. 24. Subnetting, supernetting, VLSM. 25. Protokoly pro správu adres (ARP, RARP, BootP, DHCP, NAT, PAT). 26. Protokoly síťové vrstvy IPv4, IPv6, ICMP, IGMP. 27. Směrovače a směrovací protokoly RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP. 28. Protokoly transportní vrstvy, protokoly aplikační vrstvy. 29. Přepínače a architektura sítí LAN, redundance v síťovém provozu, STP, VLAN a VTP, nativní a tagované pakety. 30. Protokoly a technologie sítí WAN (PPP, Frame Relay, ATM, HDLC), zabezpečení sítí (útoky na datové sítě a strategie obrany, ACLs, firewally, demilitarizované zóny). 6

7 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím statického směrování 2. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím dynamického směrování 3. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením ACLs pro filtraci síťového provozu 4. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením VLAN, inter VLAN routing 5. Realizace počítačové sítě na fyzickém zařízení v učebně D8 nebo ve virtuálním simulátoru Packet Tracer, výroba Eth. Kabelu 6. Realizace počítačové sítě s nastavením přístupových hesel na konzoli, telnet, základní konfigurace. 7. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 8. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 9. Realizace elektronického obvodu na KNP 10. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 11. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 12. Aplikace s elektroinstalačními prvky 13. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 14. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 15. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 16. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 17. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 18. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 19. Měření na analogových integrovaných obvodech 20. Měření na číslicových integrovaných obvodech 21. Měření vlastností měřicích přístrojů 22. Měření vlastností dvojbranů 7

8 Specializace Automatizace 8

9 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 9

10 2 Maturitní zkouška Automatizace 1. Základní pojmy v regulační technice (PAS 3) - automatizace, mechanizace, komplexní mechanizace - ovládání, regulace - regulační obvod a jeho části, signály v regulačním obvodu, unifikovaný signál - druhy regulací 2. Kontaktní a bezkontaktní logické obvody (AUC 3) - kontaktní členy - stykače, relé, časová relé, snímače princip, vlastnosti, použití - bezkontaktní spínací log. členy diody, tranzistory, tyristory princip, vlastnosti - logické funkce řešené pomocí kontaktních a bezkontaktních log. členů - zákony algebry logiky, zjednodušování výrazů, kreslení schémat - ovládání, blokování, signalizace 3. Pneumatické obvody (AUC 3) - výroba stlačeného vzduchu kompresory - základní části pro úpravu stlačeného vzduchu - rozvod stlačeného vzduchu - základní části pneumatického obvodu pro řízení a využití stlačeného vzduchu, vlastnosti - rozvaděče a ventily - pneumatické motory 4. Vlastnosti regulačních obvodů (PAS 3) - statické vlastnosti, zesílení - dynamické vlastnosti, přenos, přechodová charakteristika, frekvenční charakteristiky - vstupní vyšetřovací signály, matematické řešení vlastností - vlastnosti členů regulačních obvodů 0., 1., 2. a vyšších řádů, integrační, derivační 5. Algebra blokových schémat (PAS 3) - sériové, paralelní, zpětnovazební zapojení bloků - podmínky použitelnosti - metoda postupného zjednodušování 6. Využití Laplaceovy transformace v regulační technice (PAS 3) - princip a význam použití L-transformace - příklady použití 7. Spojité regulátory (PAS 3) - jednoduché regulátory - kombinované regulátory 8. Stabilita regulačních obvodů (PAS 3) - podmínky stability - kritéria stability - Nyquistovo kritérium - Hurwitzovo a Routh-Schurovo kritérium 9. Kvalita regulačního pochodu (PAS 3) - integrální kritéria kvality - doba regulace - způsoby zvyšování kvality regulace, Ziegler-Nicholsova metoda-princip 10. Nespojité regulátory (PAS 3) - součinnost se soustavou 1. řádu - součinnost se soustavou 2. řádu - zvyšování kvality regulace 10

11 11. Prostředky na úpravu signálů (STS 3, PAS 3) - mezisystémové převodníky - hydraulické a pneumatické zesilovače - systémové převodníky - A/D převodníky - D/A převodníky - kompenzace chyb u snímačů 12. Snímače polohy (PAS 3) - indukční snímače - indukčnostní snímače - odporové snímače - kapacitní snímače - optické snímače - snímače výšky hladiny 13. Snímače teploty (PAS 3) - odporové snímače teploty - termočlánky - polovodičové snímače - dilatační snímače - bezdotykové měření teploty 14. Snímače průtoku (PAS 3) - se škrtícím orgánem - indukční - plováčkový 15. Snímače mechanických veličin (PAS 3) - snímače mechanického napětí - tenzometry - snímače tlaku 16. Snímače rychlosti otáčení (PAS 3) - snímače mechanické - snímače indukční - snímače optické 17. Snímače výšky hladiny (PAS 3) - stavoznaky - pneumatický snímač - kapacitní snímač - další principy snímání výšky hladiny 18. Pohony (STS 3, PAS 3) - požadavky kladené na pohony - pneumatické motory - hydraulické motory - elektrické motory stejnosměrné - elektrické motory střídavé - elektrické motory krokové 19. Analyzátory plynů (PAS 3) - tepelně vodivostní analyzátor - analyzátor s katalytickým spalováním - magnetický analyzátor O Frekvenční měniče (ATS 4) - princip činnosti - základní vlastnosti, režimy, řízení 11

12 - rozdělení frekvenčních měničů 21. Vyšší formy řízení (ATS 4) - programová regulace - kaskádová regulace - poměrová regulace - regulace s rozvětveným výstupem regulátoru - víceparametrová - optimální a extremální regulace - adaptivní, učící se systémy 22. Číslicové řízení (PAS 3) - základní princip diskrétního řízení, matematické řešení - blokové schéma RO a jeho části, vlastnosti členů 23. Diferenční rovnice regulátoru a regulované soustavy (PAS 3) - odvození diferenční rovnice jednoduchých regulátorů - výpočty s diferenčními rovnicemi 24. Komunikace v automatizovaných systémech (PAS 2) - základní pojmy z komunikačních systémů - komunikační řetězec - model ISI-OSI - SMART snímače 25. Rozhraní (PAS 2) - typy rozhraní a jejich vlastnosti - topologie sítí - komunikační protokol 26. Robotika (STS 3, PAS 3) - základní rozdělení robotů - druhy kinematických dvojic - konstrukční prvky používané u robotů - řídící systémy u robotů - programování robotů 27. PLC (PAS 3, AUC3) - princip činnosti PLC - datové elementy - paměti 28. PLC (AUC 3, AUC 4) - základní principy programování - procesy a jejich význam - funkce a funkční bloky 29. Control Web 5 (AUC 4) - základní princip činnosti CW - metody aktivace virtuálních přístrojů - možnosti použití CW - komunikace s okolím - ovladač a jeho popis - simulace RO 30. Inteligentní instalace (AUC 4) - principy činnosti - popis struktury a bloků - konfigurace prvků 12

13 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Aplikace s kompaktním regulátorem 2. Programování automatizační úlohy v Control Webu I 3. Programování automatizační úlohy v Control Webu II 4. Vizualizace úlohy a tvorba html stránky v Mosaicu a Control Webu 5. Měření a vyhodnocení přechodové charakteristiky soustavy 6. Modelování regulačního obvodu 7. Tvorba aplikace s inteligentní instalací 8. Programování aplikace s PLC I v jazyce LD nebo ST 9. Programování aplikace s PLC II v jazyce LD nebo ST 10. Programování aplikace s PLC III v jazyce LD nebo ST 11. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 12. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 13. Realizace elektronického obvodu na KNP 14. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 15. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 16. Aplikace s elektroinstalačními prvky 17. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 18. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 19. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 20. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 21. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 22. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 23. Měření na analogových integrovaných obvodech 24. Měření na číslicových integrovaných obvodech 25. Měření vlastností měřicích přístrojů 26. Měření vlastností dvojbranů 13

14 Specializace Telekomunikace 14

15 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 15

16 2 Maturitní zkouška Telekomunikace 1. Obecný telekomunikační řetězec Blokové schéma obecného telekomunikačního řetězce, telekomunikační signál, druhy signálů, telekomunikační kanál, telekomunikační spoj, telekomunikační okruh (duplexní a poloduplexní přenos), přenosová cesta, zkreslení, rušení, interference, šum 2. Princip digitálního spojovacího systému. Obecné schéma integrovaného digitálního systému, HOST, LSU, RSU, účastnická sada (funkce BORSCHT), obecný princip řízení digitálních spojovacích systémů, principy řízení systémů EWSD a S12, zápis spojení do řídící paměti 3. Digitální spojovací pole Prostorové a časové spojovací pole, princip časového spojovacího modulu, modul T R se soustředěnou pamětí hovoru, vícečlánková spojovací pole 4. Digitální elektronické spojovací systémy Digitální spojovací systém EWSD - popis systému podle blokového schématu, princip činnosti, postup sestavování spojení mezi dvěma účastníky, Digitální spojovací systém S12 - Popis systému podle blokového schématu, princip činnosti 5. Optická vlákna a kabely Princip šíření optického záření v optickém vlákně, druhy optických vláken, charakteristiky optických vláken, spojování optických vláken, struktura optických kabelů, výroba optických vláken 6. Zdroje a detektory záření pro optická vlákna Útlum optického vlákna, svítivky (LED) používané v optických komunikacích, spojení LED-optické vlákno, laserové diody (ILD), fotodiody (princip PN, PIN, lavinová fotodioda) 7. Metalická vedení a koncová zařízení Druhy a charakteristiky metalických vedení, koncová zařízení, blokové schéma moderního telefonního přístroje, přístroje DECT 8. Signalizace v telekomunikačních sítích. Účel a druhy signalizačních systémů, signalizační systém CAS a CCS (výhody oproti CAS, SP, STP, přidružený a kvazipřidružený mód, vrstvový model signalizační sítě, MSU, LSSU, FISU), struktura signalizační sítě 9. Plesiochronní digitální hierarchie Princip sdružování signálů v PDH, hierarchické stupně PDH, princip a význam stuffingu, skladba rámce 2. řádu, začleňování signálů PDH do systémů SDH 10. Synchronní digitální hierarchie Hierarchické stupně SDH, začleňování signálů PDH do systémů SDH, struktura rámce STM-1, funkce ukazatele v SDH, zařízení SDH v přenosových sítích 11. Elektronické systémy pro ochranu majetku a osob Obecné principy elektronických systémů EZS / základní druhy ochrany osob a objektů, stupně zabezpečení / Obecné blokové schéma a popis činnosti elektronického zabezpečovacího systému, klasifikace objektů 12. Snímače a čidla pro EZS Popište princip a vlastnosti základních typů snímačů pro aplikace v EZS při ochraně osob a majetku. Charakterizujte základní snímače a detektory pro signalizaci požáru a úniku plynu pro využití v EZS 16

17 13. Komunikátory a signalizační zařízení v systémech EZS a EPS S využitím blokového schématu uveďte, jaké jsou možnosti přenosu poplachového signálu od EZS. S využitím dokumentace popište základní typy akustických a optických a komunikačních zařízení pro EZS. 14. Ústředny elektronických zabezpečovacích systémů Podle blokového schématu charakterizujte základní typy ústředen pro EZS, jejich vstupy a výstupy. Popište možnosti ovládání systémů EZS, charakterizujte bezdrátové systémy - např. řady Jablotron JA-8x 15. Elektronické protipožární systémy Podle blokového schématu charakterizujte elektronický protipožární systém, jeho základní části a vlastnosti. Popište základní principy používaných požárních čidel a detektorů a jejich použití 16. Docházkové a přístupové systémy Podle blokového schématu popište činnost a použití přístupového systému. Podle blokového schématu popište činnost a použití docházkového systému 17. Strukturované kabelážní systémy a datové sítě SKS Charakterizujte strukturované datové sítě a jejich využití ve firemních sítích. Podle blokových schémat popište topologii SKS a využívané komponenty a příslušenství 18. Základní pojmy a principy kamerových systémů CCTV Základní pojmy z teorie CCTV /rychlost snímání, zorný úhel, snímkový a řádkový kmitočet, šířka pásma /. Druhy kamer a objektivů, možnosti napájení systémů CCTV, přenosu videosignálu a dálkové správy. 19. Příslušenství kamerových systémů, digitální IP kamery, záznam obrazu S využitím blokových schémat a obrázků vysvětlete rozdíl mezi analogovou a IP kamerou. Popište možnosti záznamu signálu, způsoby komprese signálu a určení kapacity záznamového média 20. Bezdrátové datové sítě Popište principy a vlastnosti bezdrátových sítí, základní topologie, komponenty. Fresnelova zóna a její vliv na parametry přenosu, používané antény a jejich vlastnosti 21. Akustika Základní pojmy z akustiky, vlastnosti šíření zvuku, akustika prostorů. Měniče, mikrofony, reproduktory, ozvučnice, výhybky 22. Mikrovlnná technika Mikrovlnné součástky a obvody, mikrovlnné aktivní součástky. Základní druhy a parametry antén pro mikrovlnná pásma 23. Teorie digitální komunikace Klasifikace elektrických signálů, spektrální analýza signálů. Korelační a autokorelační funkce, náhodné signály. Základní rozdělení radioelektronických systémů: - systém se soustředěnými parametry - systém s rozloženými parametry, přenosová vedení 24. Digitální zpracování signálu v radiokomunikacích Obecné schéma digitálního rádiového komunikačního systému. Přenosová kapacita rádiového komunikačního systému. Diskrétní modulace v základním pásmu. Diskrétní modulace s nosnými vlnami 25. Zdrojové a kanálové kódování 17

18 Zdrojové kódování elektroakustických signálů. Sluchové vnímání, maskovací efekty. Algoritmy MPEG1, MPEG2. Zdrojové kódování videosignálů 26. Technologie pro mobilní rádiovou komunikaci Obecné principy, princip celulárního systému, handover druhy, principy. Metoda vícenásobného přístupu FDMA, TDMA, CDMA. Způsoby přenosu simplex, poloduplex, duplex. Šíření rádiových vln, únik signálu. Metody přidělování rádiových kanálů FCA, DCA 27. Systém GSM Základní struktura GSM. Blokové schéma sítě GSM MS,BSS,NSS. Rádiové rozhraní systému GSM. Zpracování signálu v GSM. Vrstvový model, logické kanály. Přenos dat v GSM základní principy, HSCSD, GRPS, EDGE. 28. Satelitní komunikace Oběžné dráhy družic. Pevná družicová služba (PDS), struktura družice, transpondéry. PDS Intelsat, Eutelsat, Intersputnik. Mobilní satelitní komunikace principy. Systém Inmarsat B-Gan. Systém Iridium, Thuraya. 29. Satelitní navigace Základní principy určování zeměpisné polohy. Systém sat. navigace GPS. Přenos, měření, aplikace. Systém satelitní navigace GALILEO přenos, měření, aplikace. Principy diferenčního měření v navigačních systémech. 30. Radiolokace Principy, metody a využití radiolokátorů 18

19 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení I 2. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení II 3. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení III 4. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení IV 5. Měření parametrů optického spoje 6. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I 7. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II 8. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I 9. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II 10. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace III 11. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 12. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 13. Realizace elektronického obvodu na KNP 14. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 15. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 16. Aplikace s elektroinstalačními prvky 17. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 18. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 19. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 20. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 21. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 22. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 23. Měření na analogových integrovaných obvodech 24. Měření na číslicových integrovaných obvodech 25. Měření vlastností měřicích přístrojů 26. Měření vlastností dvojbranů 19

20 Maturitní práce Témata maturitních prací odpovídají obsahu učiva povinných odborných předmětů jednotlivých specializací dle platného Školního vzdělávacího programu. Podrobná pravidla pro zadávání maturitních prací jsou stanovena v dokumentu: Metodický pokyn pro zadání a realizaci maturitní práce Zm2. 20

21 V Písku 24. září 2014 dle podkladů z předmětových komisí zpracoval: Ing. Miroslav Paul schválil ředitel školy: Ing. Jiří Uhlík v. r. 21

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Informační technologie

Informační technologie Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje prvním a druhým ročníkem Na základě dílčího vyhodnocení

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Obor: Informační technologie Společná

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK MOBILNÍ TECHNOLOGIE

OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK MOBILNÍ TECHNOLOGIE Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava OKRUHY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM OBORU: MOBILNÍ TECHNOLOGIE Předměty státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2014/2015:

Více

Témata dlouhodobých maturitních prací ve šk. roce 2006/2007

Témata dlouhodobých maturitních prací ve šk. roce 2006/2007 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Témata dlouhodobých maturitních prací ve šk. roce 2006/2007 Číslo:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Směrnice č. 5/2014 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby

1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby 1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby 1.1 Vrstvové modely rozdělení komunikace na několik vrstev vrstva: definována službou poskytovanou

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA

Více

Vypracované otázky z X32PTS. 1 kbit = 1000 bit 1 Mbit = 1024*1024 bit

Vypracované otázky z X32PTS. 1 kbit = 1000 bit 1 Mbit = 1024*1024 bit Vypracované otázky z X32PTS (Otázky 36 až 70 jsou od Dawidowitche + Rolanda. Tímto jim děkuji:) 1 kbit = 1000 bit 1 Mbit = 1024*1024 bit Příklady: normálové hodnoty: Z N = 600 Ω P N = 1 mw U N = 0,775

Více

Úvod do komunikačních technologií

Úvod do komunikačních technologií Úvod do komunikačních technologií Inovace přednášek a laboratoří Kolektiv autorů Ostrava 2013 Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 1. Úvodní identifikační údaje 4 2009/2010 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel...

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA 1. Konzultace Technické vybavení počítače PERIFERIE + MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média Notebook / Tablet PC PDA Rozdělení periferií Vstupní zařízení

Více

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více