Témata k maturitní zkoušce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata k maturitní zkoušce"

Transkript

1 Témata k maturitní zkoušce školní rok: profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třídy: A4.E, C4.E

2 Obsah Specializace Informační a komunikační technologie Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Informační a komunikační technologie Maturitní zkouška Praktická zkouška... 7 Specializace Automatizace Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Automatizace Maturitní zkouška Praktická zkouška Specializace Telekomunikace Maturitní zkouška - Elektronika Maturitní zkouška Telekomunikace Maturitní zkouška Praktická zkouška Maturitní práce

3 Specializace Informační a komunikační technologie 3

4 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 4

5 2 Maturitní zkouška Informační a komunikační technologie předmět: AIT + DAS 1. PC architektury a mikroprocesory Von Neumanova architektura, Harvardská architektura, RISC a CISC, 8080, 8086, 80286, 80386,80486 Pentium, Intel procesory až do současnosti, Stránkování, segmentace, stránkování a segmentace, rozlišení stránky a segmentu, popis, vysvětlení, 2. Paměti rozdělení pamětí podle: přístupu, schopnosti zápisu, určení, provedení, závislosti na napětí, organizace paměťových buněk, realizace pamětí ROM, PROM, DDR, fyzická a logická struktura pevného disku, princip magnetického zápisu a čtení, parametry pevných disků, RAID, CD, DVD, BlueRay, princip zápisu a čtení, vlastnosti optických disků, druhy a rozdělení 3. Základní deska a I/O rozhraní formáty AT a ATX, čipová sada, BIOS, program CMOS SETUP, skříně ATX, RS-232c, CENTRONICS, USB, firewire, PS2, IrDA, Bluetooth, vysvětlení simplexního, poloduplexního a plně duplexního přenosu dat 4. Zdroje napájení Zdroj ATX (napětí, tolerance, signály, barvy vodičů, konektory), záložní zdroje 5. Grafické karty a zobrazovací jednotky grafická rozhraní, části, parametry, API, SLI, CROSSFIRE, RGB, zobrazovací jednotky PDP, OLED, CRT, LCD (princip, parametry), norma TCO, ICC profil 6. Zvukový podsystém PC zvukové karty, mikrofony, reproduktory, zvukové formáty, postup Digitalizace zvuku, vzorkovací frekvence, datový tok, bitová hloubka, Shannonův-Nyquistův- Kotělnikův teorém 7. Tiskárny a scannery jehličkové, inkoustové, laserové (princip, vlastnosti), princip skenování, skenery, OCR programy, barevné modely RGB a CMYK, jazyky POSTSCRIPT a PCL, vysvětli DPI, CPI 8. Základy jazyka HTML práce v PSPad editoru, struktura HTML dokumentu, rozdělení tagů, náhled webové stránky, komentáře, formátování textu - písmo, pozadí, způsob definice barev, vkládání obrázků 9. Jazyk HTML tvorba tabulek (slučování buněk), seznamy (číslované, nečíslované, vnořené), hypertextové odkazy (v rámci jednoho dokumentu, odkazy na platnou webovou stránku) 10. Kaskádové styly CSS způsoby zápisu, vyvolání stylů v HTML stránce, použití tříd a identifikátorů, písmo, pozadí, obrázky, orámování, okraje 11. Tvorba formulářů v HTML, druhy tlačítek, příklady použití 12. Syntaxe skriptovacího jazyka PHP, styly, konfigurace PHP, vkládání PHP do HTML a naopak, komentáře, datové typy proměnných 13. Skriptovací jazyk PHP podmínka if, přepínač switch, příkazy break, continue, blok kódu, alternativní syntaxe 14. Skriptovací jazyk PHP cyklus for, while, do while, blok kódu, alternativní syntaxe 15. Zpracování HTML formulářů v PHP, metody předávání, zpracování formuláře v rámci jednoho skriptu, popř. ve více souborech 16. Skriptovací jazyk PHP - předdefinované funkce v PHP (existence proměnné, odstranění proměnné, datový typ), funkce pro práci s řetězci, definice funkce vlastní 17. Historie sítí, rozdělení sítí, logické a fyzické topologie sítí, přístupové metody, referenční model ISO/OSI. 18. Model TCP/IP, podobnosti a odlišnosti modelů ISO/OSI a TCP/IP, implementace vrstev, zařízení a protokoly na jednotlivých vrstvách. 5

6 19. Přenosová média používaná v LAN. Metalické kabely (koaxiální, UTP, STP), specifikace a zakončení kabelů, útlum, ztráta a přeslech signálu, optická vlákna a kabely, zdroje a detektory pro optická vlákna. 20. Přenosová média používaná v LAN-Bezdrátový přenos dat, standard WiFi, přístupová metoda CSMA/CA, Bluetooth, IR spoje. 21. Zařízení v sítích LAN a WAN - repeater, hub, bridge, switch, router, segmentace a mikrosegmentace sítí, kolizní a broadcast doména. 22. Token Ring, FDDI (logická a fyzická topologie, struktura rámce, přístupová metoda, vlastnosti, výhody a nevýhody), Ethernet (přístupová metoda, struktura Ethernetového rámce a Ethernet II, princip, přehled specifikací 802.3). 23. IP adresy IPv4 účel a funkce IP adres. Třídy adres, rezervované IP adresy, veřejné a soukromé IP adresy, maska sítě. 24. Subnetting, supernetting, VLSM. 25. Protokoly pro správu adres (ARP, RARP, BootP, DHCP, NAT, PAT). 26. Protokoly síťové vrstvy IPv4, IPv6, ICMP, IGMP. 27. Směrovače a směrovací protokoly RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP. 28. Protokoly transportní vrstvy, protokoly aplikační vrstvy. 29. Přepínače a architektura sítí LAN, redundance v síťovém provozu, STP, VLAN a VTP, nativní a tagované pakety. 30. Protokoly a technologie sítí WAN (PPP, Frame Relay, ATM, HDLC), zabezpečení sítí (útoky na datové sítě a strategie obrany, ACLs, firewally, demilitarizované zóny). 6

7 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím statického směrování 2. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím dynamického směrování 3. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením ACLs pro filtraci síťového provozu 4. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením VLAN, inter VLAN routing 5. Realizace počítačové sítě na fyzickém zařízení v učebně D8 nebo ve virtuálním simulátoru Packet Tracer, výroba Eth. Kabelu 6. Realizace počítačové sítě s nastavením přístupových hesel na konzoli, telnet, základní konfigurace. 7. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 8. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 9. Realizace elektronického obvodu na KNP 10. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 11. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 12. Aplikace s elektroinstalačními prvky 13. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 14. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 15. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 16. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 17. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 18. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 19. Měření na analogových integrovaných obvodech 20. Měření na číslicových integrovaných obvodech 21. Měření vlastností měřicích přístrojů 22. Měření vlastností dvojbranů 7

8 Specializace Automatizace 8

9 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 9

10 2 Maturitní zkouška Automatizace 1. Základní pojmy v regulační technice (PAS 3) - automatizace, mechanizace, komplexní mechanizace - ovládání, regulace - regulační obvod a jeho části, signály v regulačním obvodu, unifikovaný signál - druhy regulací 2. Kontaktní a bezkontaktní logické obvody (AUC 3) - kontaktní členy - stykače, relé, časová relé, snímače princip, vlastnosti, použití - bezkontaktní spínací log. členy diody, tranzistory, tyristory princip, vlastnosti - logické funkce řešené pomocí kontaktních a bezkontaktních log. členů - zákony algebry logiky, zjednodušování výrazů, kreslení schémat - ovládání, blokování, signalizace 3. Pneumatické obvody (AUC 3) - výroba stlačeného vzduchu kompresory - základní části pro úpravu stlačeného vzduchu - rozvod stlačeného vzduchu - základní části pneumatického obvodu pro řízení a využití stlačeného vzduchu, vlastnosti - rozvaděče a ventily - pneumatické motory 4. Vlastnosti regulačních obvodů (PAS 3) - statické vlastnosti, zesílení - dynamické vlastnosti, přenos, přechodová charakteristika, frekvenční charakteristiky - vstupní vyšetřovací signály, matematické řešení vlastností - vlastnosti členů regulačních obvodů 0., 1., 2. a vyšších řádů, integrační, derivační 5. Algebra blokových schémat (PAS 3) - sériové, paralelní, zpětnovazební zapojení bloků - podmínky použitelnosti - metoda postupného zjednodušování 6. Využití Laplaceovy transformace v regulační technice (PAS 3) - princip a význam použití L-transformace - příklady použití 7. Spojité regulátory (PAS 3) - jednoduché regulátory - kombinované regulátory 8. Stabilita regulačních obvodů (PAS 3) - podmínky stability - kritéria stability - Nyquistovo kritérium - Hurwitzovo a Routh-Schurovo kritérium 9. Kvalita regulačního pochodu (PAS 3) - integrální kritéria kvality - doba regulace - způsoby zvyšování kvality regulace, Ziegler-Nicholsova metoda-princip 10. Nespojité regulátory (PAS 3) - součinnost se soustavou 1. řádu - součinnost se soustavou 2. řádu - zvyšování kvality regulace 10

11 11. Prostředky na úpravu signálů (STS 3, PAS 3) - mezisystémové převodníky - hydraulické a pneumatické zesilovače - systémové převodníky - A/D převodníky - D/A převodníky - kompenzace chyb u snímačů 12. Snímače polohy (PAS 3) - indukční snímače - indukčnostní snímače - odporové snímače - kapacitní snímače - optické snímače - snímače výšky hladiny 13. Snímače teploty (PAS 3) - odporové snímače teploty - termočlánky - polovodičové snímače - dilatační snímače - bezdotykové měření teploty 14. Snímače průtoku (PAS 3) - se škrtícím orgánem - indukční - plováčkový 15. Snímače mechanických veličin (PAS 3) - snímače mechanického napětí - tenzometry - snímače tlaku 16. Snímače rychlosti otáčení (PAS 3) - snímače mechanické - snímače indukční - snímače optické 17. Snímače výšky hladiny (PAS 3) - stavoznaky - pneumatický snímač - kapacitní snímač - další principy snímání výšky hladiny 18. Pohony (STS 3, PAS 3) - požadavky kladené na pohony - pneumatické motory - hydraulické motory - elektrické motory stejnosměrné - elektrické motory střídavé - elektrické motory krokové 19. Analyzátory plynů (PAS 3) - tepelně vodivostní analyzátor - analyzátor s katalytickým spalováním - magnetický analyzátor O Frekvenční měniče (ATS 4) - princip činnosti - základní vlastnosti, režimy, řízení 11

12 - rozdělení frekvenčních měničů 21. Vyšší formy řízení (ATS 4) - programová regulace - kaskádová regulace - poměrová regulace - regulace s rozvětveným výstupem regulátoru - víceparametrová - optimální a extremální regulace - adaptivní, učící se systémy 22. Číslicové řízení (PAS 3) - základní princip diskrétního řízení, matematické řešení - blokové schéma RO a jeho části, vlastnosti členů 23. Diferenční rovnice regulátoru a regulované soustavy (PAS 3) - odvození diferenční rovnice jednoduchých regulátorů - výpočty s diferenčními rovnicemi 24. Komunikace v automatizovaných systémech (PAS 2) - základní pojmy z komunikačních systémů - komunikační řetězec - model ISI-OSI - SMART snímače 25. Rozhraní (PAS 2) - typy rozhraní a jejich vlastnosti - topologie sítí - komunikační protokol 26. Robotika (STS 3, PAS 3) - základní rozdělení robotů - druhy kinematických dvojic - konstrukční prvky používané u robotů - řídící systémy u robotů - programování robotů 27. PLC (PAS 3, AUC3) - princip činnosti PLC - datové elementy - paměti 28. PLC (AUC 3, AUC 4) - základní principy programování - procesy a jejich význam - funkce a funkční bloky 29. Control Web 5 (AUC 4) - základní princip činnosti CW - metody aktivace virtuálních přístrojů - možnosti použití CW - komunikace s okolím - ovladač a jeho popis - simulace RO 30. Inteligentní instalace (AUC 4) - principy činnosti - popis struktury a bloků - konfigurace prvků 12

13 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Aplikace s kompaktním regulátorem 2. Programování automatizační úlohy v Control Webu I 3. Programování automatizační úlohy v Control Webu II 4. Vizualizace úlohy a tvorba html stránky v Mosaicu a Control Webu 5. Měření a vyhodnocení přechodové charakteristiky soustavy 6. Modelování regulačního obvodu 7. Tvorba aplikace s inteligentní instalací 8. Programování aplikace s PLC I v jazyce LD nebo ST 9. Programování aplikace s PLC II v jazyce LD nebo ST 10. Programování aplikace s PLC III v jazyce LD nebo ST 11. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 12. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 13. Realizace elektronického obvodu na KNP 14. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 15. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 16. Aplikace s elektroinstalačními prvky 17. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 18. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 19. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 20. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 21. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 22. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 23. Měření na analogových integrovaných obvodech 24. Měření na číslicových integrovaných obvodech 25. Měření vlastností měřicích přístrojů 26. Měření vlastností dvojbranů 13

14 Specializace Telekomunikace 14

15 1 Maturitní zkouška - Elektronika 1. Pasivní součástky. Měření kapacit. 2. Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků. 3. Přechodné děje. Měření indukčností. 4. Magnetické pole. Logické analyzátory. 5. Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti. 6. Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu. 7. PN přechod. Měření diod. 8. Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů. 9. Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje. 10. Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky. 11. Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody. 12. Displeje a zobrazovače. Měření odporů. 13. Kmitočtové filtry. Měření RC článků. 14. Rezonanční obvody. 15. Napájecí zdroje. Měření na zdrojích. 16. Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů. 17. Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody. 18. Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru. 19. Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači. 20. Operační zesilovače. Elektrostatické pole. 21. Sinusové oscilátory. NF oscilátory. 22. Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory. 23. Harmonická analýza. Měření kmitočtu. 24. Rádiový sdělovací řetězec. Antény. 25. Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory. 26. Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos. 27. Televizní soustava, televizní přijímač. 28. Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory. 29. Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C). 30. Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů. 15

16 2 Maturitní zkouška Telekomunikace 1. Obecný telekomunikační řetězec Blokové schéma obecného telekomunikačního řetězce, telekomunikační signál, druhy signálů, telekomunikační kanál, telekomunikační spoj, telekomunikační okruh (duplexní a poloduplexní přenos), přenosová cesta, zkreslení, rušení, interference, šum 2. Princip digitálního spojovacího systému. Obecné schéma integrovaného digitálního systému, HOST, LSU, RSU, účastnická sada (funkce BORSCHT), obecný princip řízení digitálních spojovacích systémů, principy řízení systémů EWSD a S12, zápis spojení do řídící paměti 3. Digitální spojovací pole Prostorové a časové spojovací pole, princip časového spojovacího modulu, modul T R se soustředěnou pamětí hovoru, vícečlánková spojovací pole 4. Digitální elektronické spojovací systémy Digitální spojovací systém EWSD - popis systému podle blokového schématu, princip činnosti, postup sestavování spojení mezi dvěma účastníky, Digitální spojovací systém S12 - Popis systému podle blokového schématu, princip činnosti 5. Optická vlákna a kabely Princip šíření optického záření v optickém vlákně, druhy optických vláken, charakteristiky optických vláken, spojování optických vláken, struktura optických kabelů, výroba optických vláken 6. Zdroje a detektory záření pro optická vlákna Útlum optického vlákna, svítivky (LED) používané v optických komunikacích, spojení LED-optické vlákno, laserové diody (ILD), fotodiody (princip PN, PIN, lavinová fotodioda) 7. Metalická vedení a koncová zařízení Druhy a charakteristiky metalických vedení, koncová zařízení, blokové schéma moderního telefonního přístroje, přístroje DECT 8. Signalizace v telekomunikačních sítích. Účel a druhy signalizačních systémů, signalizační systém CAS a CCS (výhody oproti CAS, SP, STP, přidružený a kvazipřidružený mód, vrstvový model signalizační sítě, MSU, LSSU, FISU), struktura signalizační sítě 9. Plesiochronní digitální hierarchie Princip sdružování signálů v PDH, hierarchické stupně PDH, princip a význam stuffingu, skladba rámce 2. řádu, začleňování signálů PDH do systémů SDH 10. Synchronní digitální hierarchie Hierarchické stupně SDH, začleňování signálů PDH do systémů SDH, struktura rámce STM-1, funkce ukazatele v SDH, zařízení SDH v přenosových sítích 11. Elektronické systémy pro ochranu majetku a osob Obecné principy elektronických systémů EZS / základní druhy ochrany osob a objektů, stupně zabezpečení / Obecné blokové schéma a popis činnosti elektronického zabezpečovacího systému, klasifikace objektů 12. Snímače a čidla pro EZS Popište princip a vlastnosti základních typů snímačů pro aplikace v EZS při ochraně osob a majetku. Charakterizujte základní snímače a detektory pro signalizaci požáru a úniku plynu pro využití v EZS 16

17 13. Komunikátory a signalizační zařízení v systémech EZS a EPS S využitím blokového schématu uveďte, jaké jsou možnosti přenosu poplachového signálu od EZS. S využitím dokumentace popište základní typy akustických a optických a komunikačních zařízení pro EZS. 14. Ústředny elektronických zabezpečovacích systémů Podle blokového schématu charakterizujte základní typy ústředen pro EZS, jejich vstupy a výstupy. Popište možnosti ovládání systémů EZS, charakterizujte bezdrátové systémy - např. řady Jablotron JA-8x 15. Elektronické protipožární systémy Podle blokového schématu charakterizujte elektronický protipožární systém, jeho základní části a vlastnosti. Popište základní principy používaných požárních čidel a detektorů a jejich použití 16. Docházkové a přístupové systémy Podle blokového schématu popište činnost a použití přístupového systému. Podle blokového schématu popište činnost a použití docházkového systému 17. Strukturované kabelážní systémy a datové sítě SKS Charakterizujte strukturované datové sítě a jejich využití ve firemních sítích. Podle blokových schémat popište topologii SKS a využívané komponenty a příslušenství 18. Základní pojmy a principy kamerových systémů CCTV Základní pojmy z teorie CCTV /rychlost snímání, zorný úhel, snímkový a řádkový kmitočet, šířka pásma /. Druhy kamer a objektivů, možnosti napájení systémů CCTV, přenosu videosignálu a dálkové správy. 19. Příslušenství kamerových systémů, digitální IP kamery, záznam obrazu S využitím blokových schémat a obrázků vysvětlete rozdíl mezi analogovou a IP kamerou. Popište možnosti záznamu signálu, způsoby komprese signálu a určení kapacity záznamového média 20. Bezdrátové datové sítě Popište principy a vlastnosti bezdrátových sítí, základní topologie, komponenty. Fresnelova zóna a její vliv na parametry přenosu, používané antény a jejich vlastnosti 21. Akustika Základní pojmy z akustiky, vlastnosti šíření zvuku, akustika prostorů. Měniče, mikrofony, reproduktory, ozvučnice, výhybky 22. Mikrovlnná technika Mikrovlnné součástky a obvody, mikrovlnné aktivní součástky. Základní druhy a parametry antén pro mikrovlnná pásma 23. Teorie digitální komunikace Klasifikace elektrických signálů, spektrální analýza signálů. Korelační a autokorelační funkce, náhodné signály. Základní rozdělení radioelektronických systémů: - systém se soustředěnými parametry - systém s rozloženými parametry, přenosová vedení 24. Digitální zpracování signálu v radiokomunikacích Obecné schéma digitálního rádiového komunikačního systému. Přenosová kapacita rádiového komunikačního systému. Diskrétní modulace v základním pásmu. Diskrétní modulace s nosnými vlnami 25. Zdrojové a kanálové kódování 17

18 Zdrojové kódování elektroakustických signálů. Sluchové vnímání, maskovací efekty. Algoritmy MPEG1, MPEG2. Zdrojové kódování videosignálů 26. Technologie pro mobilní rádiovou komunikaci Obecné principy, princip celulárního systému, handover druhy, principy. Metoda vícenásobného přístupu FDMA, TDMA, CDMA. Způsoby přenosu simplex, poloduplex, duplex. Šíření rádiových vln, únik signálu. Metody přidělování rádiových kanálů FCA, DCA 27. Systém GSM Základní struktura GSM. Blokové schéma sítě GSM MS,BSS,NSS. Rádiové rozhraní systému GSM. Zpracování signálu v GSM. Vrstvový model, logické kanály. Přenos dat v GSM základní principy, HSCSD, GRPS, EDGE. 28. Satelitní komunikace Oběžné dráhy družic. Pevná družicová služba (PDS), struktura družice, transpondéry. PDS Intelsat, Eutelsat, Intersputnik. Mobilní satelitní komunikace principy. Systém Inmarsat B-Gan. Systém Iridium, Thuraya. 29. Satelitní navigace Základní principy určování zeměpisné polohy. Systém sat. navigace GPS. Přenos, měření, aplikace. Systém satelitní navigace GALILEO přenos, měření, aplikace. Principy diferenčního měření v navigačních systémech. 30. Radiolokace Principy, metody a využití radiolokátorů 18

19 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení I 2. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení II 3. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení III 4. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení IV 5. Měření parametrů optického spoje 6. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I 7. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II 8. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I 9. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II 10. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace III 11. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle zadaného grafu přechodů (grafu chování) 12. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi (LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému 13. Realizace elektronického obvodu na KNP 14. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS 15. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle 16. Aplikace s elektroinstalačními prvky 17. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 18. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 19. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.) 20. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C 21. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek 22. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek 23. Měření na analogových integrovaných obvodech 24. Měření na číslicových integrovaných obvodech 25. Měření vlastností měřicích přístrojů 26. Měření vlastností dvojbranů 19

20 Maturitní práce Témata maturitních prací odpovídají obsahu učiva povinných odborných předmětů jednotlivých specializací dle platného Školního vzdělávacího programu. Podrobná pravidla pro zadávání maturitních prací jsou stanovena v dokumentu: Metodický pokyn pro zadání a realizaci maturitní práce Zm2. 20

21 V Písku 24. září 2014 dle podkladů z předmětových komisí zpracoval: Ing. Miroslav Paul schválil ředitel školy: Ing. Jiří Uhlík v. r. 21

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2015-2016 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I OBSAH 1 Maturitní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Maturitní otázky z předmětu technické vybavení

Maturitní otázky z předmětu technické vybavení Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 8, Opava Maturitní otázky z předmětu technické vybavení Obor: 26 47 M/003 Informační technologie Školní rok: 2011/2012 Třída:

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů 1. Hardware počítače. Základní pojmy používané ve výpočetní technice HW, SW. Rozdělení počítačů (podle velikosti, provedení). Základní sestava PC.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013

Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Celní deklarace Země Datum výstupu zboží do Datum propuštění Statistická hodnota Zboží Krátký popis zbožového kódu KN určení zahraničí Výstup kompletně

Více

Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19. 3 Prostředky pro získávání informace 33

Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19. 3 Prostředky pro získávání informace 33 Obsah Předmluva 7 1 Úvod 9 1.1 Základní pojmy automatizační techniky 9 1.2 Klasifikace regulačních obvodů 14 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19 2.1 Rozdělení prostředků 19 2.2 Statické vlastnosti

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ Předmět POA: 1. Grafika 2. MS Office Předmět UCE a PRA: 3. Účetnictví PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015/2016 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let Zabezpečovací systém propojený UTP kabely 1 EZS Dominus protokol Přístupový systém

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II... 0 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I.... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II.... 6 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA III.... 7 ELEKTROTECHNIKA

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Petr Pavelka Datum: 15. 10. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověka

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Ing. Petr Vlček. Řízení a regulace. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43.

Ing. Petr Vlček. Řízení a regulace. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Řízení a regulace SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 1. Činnost uživatelů v sítích a. přihlašování do sítě i. znalost důležitých údajů u jednotlivých typů sítí (P2P, W2K3...) ii. hesla a základní

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Úvod, optické záření Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Materiál je pouze grafickým podkladem k přednášce a nenahrazuje výklad na vlastní

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el.

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el. Zařazení Recyklační zrušených do Skupina Typ zařízení Popis Jednotka poplatek bez DPH nových položek 3.1. Osobní počítače 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam technologií Ovládání žaluzií, rolet a markýz Ovládání světel Ovládání elektrických

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více