Kancelář CZELO - Záznam jednání. Jméno: Jan Famfule Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kancelář CZELO - Záznam jednání. Jméno: Jan Famfule Datum: 29. 11. 2013"

Transkript

1 Kancelář CZELO - Záznam jednání Jméno: Jan Famfule Datum: S kým: Kde: Berlaymont, Brusel Název akce: Joint Research Centre: Scientific support to Energy Efficient Buildings (Round Table) Zapsal: JF Dne 29. listopadu 2013 se v sídle Evropské Komise v Bruselu konal diskuzní seminář JRC u kulatého stolu na téma Výzkumná podpora energeticky účinných budov. OPENING SESSION Dominique Ristori (generální ředitel JRC) - v současnosti zažíváme neudržitelný rozvoj, je nutné změnit postoj - obytné budovy jsou velká výzva, potřeba vyvinout nové techniky - nutnost do agendy zahrnout vlády, soukromý sektor, neziskové organizace - EU to musí umožnit a usnadnit - tato diskuze bude o energetické účinnosti budov, finančních aspektech s tím spojené - o tom, jak vytvořit udržitelnou ekonomiku a přitom zachovat konkurenceschopnost Monica Frassoni (předsedkyně European Alliance to Save Energy) - Tři prvky, které je třeba spojit dohromady - 1) technologie - 2) schopnost formovat chování spotřebitelů - 3) financování (přístup k financím) Jos Delbeke (generální ředitel, DG CLIMA) - jak se říká na Komisi, DG Climate Action patří mezi tzv. policy DG na rozdíl od statických DGs - potřebujeme rozmanitost zúčastněných stran - potřebujeme vhodné regulace spousta je jich v procesu, ale musí být aktuální - je třeba si uvědomit, že většina politik se vytváří na národní/lokální úrovni. - je proto nutná dobrá synergie mezi jednotlivými úrovněmi - regionální fondy (zvláštní ustanovení týkající se energie; energetická účinnost, investice atd.) - výzkumné fondy (35 % H2020 bude alokováno do činností spojených se změnou klimatu) - DG CLIMA pracovalo tvrdě na mainstreaming klimatu - nyní je čas naplnit závazky, které jsme si dali - do konce roku bude revidována směrnice o energetické účinnosti - Evropská investiční banka se široce otevírá energetickému sektoru, který obsahuje i energetickou účinnost apod. - závěr: mainstreaming klimatu + efektivní využití prostředků rozpočtu, který byl schválen

2 SESSION I: Setting up the scene: initiatives in support of efficient buildings Matthew Gordon (moderátor) - důležitým prvkem ve strategii pro změnu klimatu je odpad bývá často opomíjen - musíme snížit množství materiálu, který používáme - diskuze v členských zemích se ale především zaměřuje na to, kolik dané strategie stojí - důležitá je proto hlavně znalost a informovanost aby lidé věděli, co se děje a mohli tomu sami přizpůsobit své chování Pascal Brosset (Schneider Electric) Výzkumný projekt HOME společnosti Schneider Electric - program na optimalizaci využití energie - pasivní optimalizace = vypnutí světla při odchodu z místnosti - (pro)aktivní optimalizace = budova jakožto systém skladování energie - nejedná se jen o technologie - nejde jen o to, jak budovy energeticky účinně postavit, ale jak budou budovy dále fungovat energeticky účinné budovy ztratí až 25 % své účinnosti během několika let - regulace by toto měly reflektovat - jakmile budou energeticky účinné budovy postaveny, můžeme mezi nimi začít budovat sítě integrace obnovitelných zdrojů - správné regulace pomohou společnosti Schneider Electric vyvíjet správná řešení - budovy budou energeticky pouze tak účinné, jak se v nich lidé budou chovat Vincent Maret (e-lab, Bouygues SA, stavební společnost) - zabývá se konceptem Smart Cities - společnost se dnes nachází v pohyblivém kontextu: - nepředvídatelné ceny energií, změny v energetickém mixu - integrace udržitelného rozvoje (evropské cíle, regulace) - nákladová konkurenceschopnost - volání po nových obchodních modelech využití IT a telekomunikačních nástrojů (CC), opouštění obchodního modelu založeného na produktech - ECO CITY město zítřka - tři aktivity a jedna strategická iniciativa: - život nenáročný na CO 2 (low carbon life), digitální život, energie - energie: lokální přístup je klíčový - mění se energetická podstata budov nejen energeticky úsporné, ale také energii produkující a skladující budova se stává velice komplexním energetickým systémem - pokud tento systém správně uvedeme do provozu na lokální úrovni, potom jej můžeme napojit na síť o úroveň výš (regionální) atd. - from (smart) buildings to (smarter) cities - Bouygues e-lab vytváří tzv. energeticky pozitivní budovy: smyslem je změna perspektivy - firma může jakkoli inovovat, ale výsledek nakonec musí také prodat, a to za přijatelnou cenu - to pro vývojáře představuje velkou výzvu - energeticky účinné budovy jsou samozřejmě dražší - tento problém se dá obejít pomocí promyšleného systému dohod a záruk, který do spolupráce zahrne firmy a městskou samosprávu - vyšší počáteční investice se vykompenzují a nakonec i vrátí s výnosem - další projekty Bouygues: zaměření na renovace, např. brown-fields - s partnery renovovali věznici v St. Quentinu nebo industriální komplex v Paříži, který

3 zahrnoval solární tepelné elektrárny, filtrovací zahrady, solární farmy atd. - Bouygues disponuje skvělými digitálními nástroji, má kapacitu zvládnout obrovské objemy dat - nevyužitá příležitost jsou silnice vhodný objekt pro chytré inovace - přístup kompatibilní s érou urbanizace musí být zároveň lokálním přístupem (ovšem s globální perspektivou) Martin Sachaer (Siemens Schweiz AG) - staví nebytové budovy - skladování energie je největším problémem a výzvou - můžeme jej vyřešit třemi jednoduchými způsoby - implementace, implementace, implementace (vtip) - budovy spotřebovávají 40 % vyrobené energie - tepelná izolace a efektivní aplikace přispějí k celkové dekarbonizaci - Siemens se snaží dosáhnout návratnosti v horizontu 5-10 let - je to proveditelné, nepotřebují žádných let - je třeba udržovat excelentní energetickou účinnost - nutnost pokračujících investic - musíme rozšířit energetickou účinnost z budov na čtvrť/kampus, pak na celá města - je třeba provádět energetickou simulaci již v raném stádiu Heinz Ossenbrink (vedoucí oddělení Renewable Energy, JRC) - potřebujeme širší vizi - spojit nabídku s poptávkou - inteligentní elektrické systémy, včetně skladování - osvětlení bez kabelů, OLED kombinovaný s OPV - kompletně elektrifikované domácnosti propojené přes wi-fi - lepší klima uvnitř budov přínosy pro zdraví Fernando Gonzalez Fernandez (vedoucí projektu Repsol Campus) - inteligentní světlené systémy, úspora papíru, fasády uzpůsobené změnám teploty (20 různých druhů); HVAC system - důležitý trojúhelník interakce: strategie, chování, technologie - současný způsob stavění budov je neudržitelný - musíme změnit způsob, jakým postupujeme v řízení konstrukce Zaznělo v diskuzi: Artur P. Veira: všichni řečníci směřují k závěru, že důležitý je systémový přístup, musíme standardizovat, jinak nevíme, co k čemu dochází a co probíhá. Zdá se, že všechno je o technologiích, které jsou velmi komplikované. Není nakonec lepším přístupem jednoduchost? Nerozumíme vnitřnímu fungování našeho domova, to je problém. Když se tyto systémy porouchají, nedokážeme je sami opravit. Když se nám porouchá telefon, je složité si půjčit telefon někoho jiného. - Vincent Maret: Technologie by měly být pro uživatele neviditelné. Jsme na nich závislí, přesto je s radostí využíváme. Siemens dělá průzkumy a plní to, co lidé požadují. - Pascal Brosset: Všichni jednoduše používáme chytré telefony, přestože nevíme, jak přesně fungují.

4 - Vincent Maret: Už nyní s technologiemi žijeme v synergii a budeme žít dál. Všichni máme doma lednici, což je také energetický přístroj a také ho neumíme opravit. Musíme samozřejmě najít vhodný způsob zapojování technologií do lidských životů tak, aby to pro lidi bylo příjemné/přijatelné a to už děláme. SESSION II: Financial aspects of Energy Efficiency Barry Lynham (ředitel strategie a komunikace, Knauf Insulation) Crazy, Insane, Finance - narodil se v USA, ale zvolil si žít v EU, protože věří v EU a v její budoucnost - svérázný projev založený na třech tezích: jsme blázniví, šílení a máme problém s financemi - Crazy: 500 mld. ročně doslova vyhodíme oknem za energie neutratíme je zde v EU (tvorba pracovních míst), ale podporujeme Norsko, Blízký východ a Rusko. Bude to horší a horší. Je to bláznivé chování. Přitom máme řešení, technologie, výborné firmy. Můžeme to zastavit, ale nechceme to udělat. - Insane: 3 biliony EUR ročně (14 tisíc euro/domácnost) za nové elektrárny. Přitom je možnost udělat to za 1,5 bilionu. Je na čase zastavit toto šílenství vyhazování peněz. - Finance: energetická účinnost, tři ponaučení: - lekce 1: parafráze Clintona (it s not about the finance, stupid): není to o finančních prostředcích, ale o plynovodech. Mluvil s lidmi na Wall Street, v Londýně, ve Frankfurtu peníze by mu dali hned, ale ptají se na plynovody. - lekce 2: velice záleží na velikosti nákladů, vlády v tom musí hrát určitou roli, musí vytvořit trh (př. Německo) - lekce 3: zjednodušit celý koncept, tzv. Cappuchino system - závěr: energetická účinnost není o financích, spíše o restrukturalizaci financí a politické vůli - lidé se v sobotu ráno nevzbudí a neřeknou si posekám trávník, nebo zefektivním dům? samozřejmě posekají trávník - Knauf Insulation: více než kdy jindy, je čas na úsporu energie, dámy a pánové - doufá, že s KI všichni souhlasí Klaus Trömel (Evropská investiční banka) - je nutné identifikovat investice do energetické účinnosti domácností a implementovat je - EIB vytváří finanční nástroje na podporu energetické účinnosti - fond energetické účinnosti - opatření v oblasti energetické účinnosti musí být ekonomicky odůvodněná - certifikace energetické účinnosti nejsou spolehlivé, potřebujeme lepší - potřebujeme vývoj standardů a norem Yves Bamberger (vědecký poradce prezidenta EDF) - energetická účinnost je relativní pojem - co pro EDF znamená energeticky účinná budova: - zaprvé, je to především budova dekarbonizovaná - zadruhé, budova za přijatelné náklady - zatřetí, budova schopná skladovat energii - je nutné motivovat lidi

5 Paul Verhoef (oddělení nových a obnovitelných zdrojů energie, DG Research) - musíme investovat - technologie zde nejsou problém - obavy z nabídkové strany trhu: přístup k financím - pokud společnosti, které vyvíjí obnovitelné technologie, nedosáhnou slušné míry výnosu ze svých investic, může pro ně být demotivující tyto technologie dále vyvíjet - chceme nízké ceny a zároveň firmy na trhu, pro firmy to však musí být atraktivní - kontroverzní teze: můžeme tolerovat trochu energetické neúčinnosti. P. Verhoef měl zajímavou diskuzi s architekty, kteří mají nejrůznější obnovitelná řešení, ale nemohou je implementovat, protože by byly ne zcela efektivní ale pořád jde o obnovitelnou energii! Maud Skäringer (oddělení chytrého a udržitelného růstu, DG REGIO) - vše je založeno na technologiích a financích, ale sociální aspekt je také důležitý - odlišné obchodní modely mohou přinášet různé výnosy z investic - je nutná analýza, zejména na lokální/regionální úrovni - chytré systémy řízení (smart management systems) Xabier Geonaga Beldarrain (oddělení znalostí a růstu, DG Research) - online databáze pro priority RIS3 - všichni zde zjistí, kdo má jaké priority a na čem spolupracovat ve vývoji řešení - možnost nalézt potenciální partnery pro spolupráci Pascal Rollet (ředitel soutěže Solar Decathlon Europe 2014) - původně americká studentská soutěž v konstrukci budov se koná v Evropě, 2013 v Číně, 2014 ve Versailles - týmy soupeří v 10 soutěžích o 5 tématech (architektura, energie, komfort, socio-ekonomické aspekty, udržitelnost) - mezinárodní spolupráce studentů, kulturní přesah, udržitelnost - problematiku udržitelnosti je nutné řešit globálně - příští generace je důležitá, právě ona implementuje udržitelný rozvoj - propagační video SESSION III: Interface between technology, policy and behaviour Paul Hodson (oddělení energetické účinnosti, DG Energy) - technologie se vyplatí aplikovat do domácností a průmyslových budov - energetická účinnost budov v EU se stále zlepšuje - ale energetická spotřeba obytných budov také stabilně roste, což tyto pokroky vykompenzuje - cíl snížení emisí skleníkových plynů okolo 90% do roku zvýšit míru a hloubku renovace energeticky účinných budov - pro využití potenciálu musí dojít k rozhodným krokům na všech úrovních - současné legislativní nástroje: směrnice EED časová osa: 20% úspora energie do roku hlavní zaměření v současnosti: podpora implementace ze strany členských států, podpora srozumitelného a strukturovaného přístupu, pečlivý monitoring - Víceletý finanční rámec (MFF) : energetická účinnost v centru pozornosti - není správné na energetickou účinnost (resp. na počáteční investice) používat peníze členských států, protože tyto iniciativy peníze šetří a nakonec vrátí

6 - jelikož zde existuje návratnost, je nutná spolupráce se soukromým sektorem, bankami, a spotřebiteli. Bo Normark (předseda divize elektrotechniky na Švédské královské akademii technických věd) - poradce švédské vlády - ve Švédsku široké zapojení zúčastněných stran - původním cílem bylo snížení závislosti na ropě, v tom byli velice úspěšní - v dekarbonizaci také, ale s energetickou účinností jsou ještě pozadu - cíle snižování emisí uhlíku, energetické účinnosti a energetické nezávislosti nezbytně nepřináší stejné výsledky - potenciál energeticky účinných budov je významný - systémový přístup je zásadní Peter Broad (manažer oddělení energetiky, Consumer Futures) - hlavní benefit energeticky účinných budov: šetří peníze - nový model: Green Deal nezaložený na dotacích - pouze dvě bariéry: náklady a důvěra

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

20. Světový energetický kongres WEC, Řím, Itálie, 11. - 15. listopadu 2007 1 ČASOVÝ PROGRAM KONGRESU 2 2 OTEVŘENÍ KONGRESU 11. 11.

20. Světový energetický kongres WEC, Řím, Itálie, 11. - 15. listopadu 2007 1 ČASOVÝ PROGRAM KONGRESU 2 2 OTEVŘENÍ KONGRESU 11. 11. ENERGETI CKÁBUDOUCNOSTVZÁJEMNĚPROPOJENÉHO SVĚTA 20.SVĚTOVÝENERGETI CKÝKONGRESWEC Ří m,i t ál i e1 1.-15.l i st opadu2007 EKWEC/ ČR Ene r ge t i c kýkomi t é tče s kér e publ i ky 20. Světový energetický

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

26,7. Začalo to jako můj koníček,

26,7. Začalo to jako můj koníček, parlament & byznys Začalo to jako můj koníček, až později se z toho stala společensky přínosná činnost, popisuje svůj zápal pro šetření energiemi zástupce provozního ředitele Národního divadla Miroslav

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii Firma a životní prostředí Od prvních kroků ke komplexní strategii Byznys pro společnost Podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání Platforma Byznys pro společnost sdružuje firmy, které jsou při podnikání

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Aktuální otázky v oblasti

Více

30 návrhů Asociace Energy Cities

30 návrhů Asociace Energy Cities Evropská asociace místních samospráv plánujících svou energetickou budoucnost 30 návrhů Asociace Energy Cities k procesu energetické transformace měst a obcí Projekt Udržitelný rozvoj v Euroregionu Beskydy

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 22 0 1 3 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Regenerace bytového fondu 79 Kč Bjørn Lomborg: Ekolog, kterého si oblíbíte

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG PŘEDMLUVA Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Ekologická zpráva 2005

Ekologická zpráva 2005 Ekologická zpráva 2005 Dělejme to jinak! Eelco van Heel generální ředitel skupiny Rockwool Energie dnes patří k hlavním tématům. S nedávným prudkým zvýšením cen paliv se do popředí opět dostala otázka,

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009

STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009 06-05-2009 1 STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více