PF 2015 SERVIS CENTRUM. Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme mnoho obchodních a osobních úspěchů v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF 2015 SERVIS CENTRUM. Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme mnoho obchodních a osobních úspěchů v roce 2015"

Transkript

1 SERVIS CENTRUM NEWS1 Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk ROČNÍK Vydává společnost SERVIS CENTRUM a.s. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme mnoho obchodních a osobních úspěchů v roce 2015 Tým společnosti SERVIS CENTRUM PF 2015

2 2 TECHNOLOGIE Čističe sítotiskových tiskových forem od barev a emulsí pro manuální, poloautomatické a automatické čistění Firma KISSEL + WOLF (KIWO) nabízí moderní chemické prostředky pro tři hlavní oblasti, a to chemii pro sítotisk, chemii pro textilní tisk a speciální lepidla, mezi které patří i různé ochranné fólie a masky. Firma KIWO se snaží nejen dodávat špičkové výrobky v oboru, ale především poskytovat uživatelům systémová řešení a nabídku přizpůsobit jejich potřebám. To platí především pro oblast prostředků na čištění a další úpravu sít. Vzhledem k tomu, že se v mnoha oblastech sítotisku nelze obejít bez užití ředidlových barev a odpovídajících čističů, je pro co nejmenší zatěžování životního prostředí nezbytné, právě hledat systémová řešení. Zatím bohužel neexistuje jediný, levný, účinný, univerzální a zaručeně neškodný prostředek, který by zvládal všechny práce nezbytné při úpravě sítovin. Speciálně firmám, které jsou vybaveny určitými poloautomatickými nebo automatickými mycími zařízeními, nabízí firma KIWO systémové řešení v tom smyslu, že na základě vyhodnocení parametrů mycího, eventuálně odrstvovacího a odmašťovacího zařízení a převážně používaných barev, doporučí specifické prostředky pro mytí, odvrstvení šablon a další úpravu sít. Při přípravě sítotiskové formy pro nové ovrstvení je nezbytné očistit šablonu od barev a odstranit starou kopírovací vrstvu. Také při ukončení tisku je nutné očistit šablonu od barev. Všechny barvy dnes v sítotisku užívané je třeba čistit čističi z organických ředidel. Tedy i barvy ředitelné vodou. Z hlediska ochrany životního i pracovního prostředí, ale i z hlediska ekonomického je optimálním řešením používání automatických nebo alespoň poloautomatických mycích zařízení. Požadavky na čističe Čistič by měl mít bod vzplanutí vyšší než 40 C, použití čističů s bodem vzplanutí výrazně vyšší než 55 C lze doporučit pouze výjimečně v automatických mycích zařízeních, protože odpařování tohoto prostředku je natolik pomalé, že je problém šablonu usušit. Jako účelný kompromis z hlediska pracovní bezpečnosti, manipulace a hospodárnosti se tedy jeví použití čističů s bodem vzplanutí mezi 40 C a 55 C. Čističe s nízkým bodem vzplanutí jsou snadno zápalné, výhodné je, že vyčištěné síto rychle uschne, avšak ztráty vznikající rychlým odpařováním jsou značné. Na druhé straně čističe s vysokým bodem vzplanutí jsou bezpečnější, ztráty odpařováním jsou minimální, avšak sušení tiskové formy stojí buď čas, nebo energii, případně obojí. Vhodné je zvolit čistič s ohledem na převážně používané barvy. Speciální oblastí jsou čističe na čištění síta při tisku. Zde je kromě dobré čisticí schopnosti požadováno i relativně rychlé odpaření zbytků ředidla, aby nedocházelo k prodlevě při tisku. Požadavky na čističe v souhrnu: Dobré odpařování Nezanechávat zbytky Bezpečný pro šablony Dobrá čisticí schopnost Slabý zápach Použitelnost v recirkulačních systémech Možnost použití pásky po čištění Několik produktů z řady KIWOCLEAN Univerzální mycí přípravek při tisku KIWOCLEAN LM 628 Teplota vzplanutí: 42 C Slabý zápach Dobré odpařování Univerzální schopnost čištění od různých barev (plastizoly, UV, ředidlové) Čistič na vodní barvy a lepidla pro čištění při tisku KIWOCLEAN LM 689 Teplota vzplanutí nad: 45 C Slabý zápach a dobré odpařování Dobrá schopnost čištění od barev (vodní barvy + lepidla) Podobný jako CPS Screen Opener 511 Kombinace ředidel a tenzidů Snižuje spotřebu chemikálií na odstranění závojů Nanáší se ručně nebo stříkáním Vhodný pro automatická mycí zařízení Evropská norma EN1010 (pravidla ochrany před výbuchem) Pro ruční použití: teplota vzplanutí > 40 C Pro použití v automatické myčce: teplota vzplanutí > 55 C Řešení pro textilní a grafické práce: KIWOCLEAN LM 789 E Vysoká teplota vzplanutí (100 C) Slabý zápach Brání vzniku duchů Efektivně čistí síta od grafických barev a plastizolů Slouží jako aktivátor pro odstranění závojů při použití přípravků na odstranění závojů (inline zařízení) Modifikace pro keramické barvy bez použití oplachu vodou: KIWOCLEAN LM 790 E Obsah čísla: Čističe tiskových forem / 2 Veletrh PROFINTECH 2014 / 4 VISCOM FRANKFURT / 5 Produkty MARABU pro potisk skla / 6 Veletrh Glasstec 2014 / 7 Co je to světlo / Seminář SC Novinky v sortimentu společnosti / 10 REDAKCE Šéfredaktor: Michal Popelka; Redaktor: Alena Drimlová VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: DEKAMERON CZ, s. r. o., Brno Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM a. s., Staňkova 41, Brno Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

3 TECHNOLOGIE 3 Řešení pro textilní a grafické práce: KIWOCLEAN LM 799 E Vysoká teplota vzplanutí (80 C) Velmi slabý zápach Efektivní čištění sít od grafických barev a plastizolů Předchází vzniku duchů Vylepšený čistič sít pro tisk na sklo, používá např. Sekurit, Pilkington KIWOCLEAN LM 657 Pro automatická zařízení (teplota vzplanutí 61 C) Velmi dobré čisticí schopnosti pro ředidlové, IR a UV barvy Krátká doba schnutí (asi 15 min) Slabý zápach Vylepšený čistič sít pro tisk na solární panely KIWOCLEAN LM 657 / LM 667 Pro automatická zařízení (teplota vzplanutí 61 C) Velmi dobré čisticí schopnosti na pasty na solární panely KIWOCLEAN LM 657 obsahuje aromatické uhlohydráty KIWOCLEAN LM 667 je snadno biologicky odbouratelný Slabý zápach Vodou ředitelné čisticí koncentráty pro UV barvy a textilníbarvy (také některé ředidlové barvy) KIWOCLEAN AQ 835 1:1-1:3 Unikátní schopnost zvlhčovat barvy Vhodný pro plastizolové barvy: ředění vodou 1:2 Vhodný pro vodní textilní barvy a UV barvy:ředění vodou 1:3 Vhodný pro ředidlové barvy: ředění vodou 1:1 Snadno biologicky odbouratelný Řešení vše v jednom : přidává se 1,5 % KIWOCLEAN CF 580 k čisticímu roztoku Přípravky na odstranění šablon odvrstvovače Odvrstvovač pro automatická zařízení se dnes dodává obvykle jako koncentrát. Podle druhu zařízení se buď namístě vyrábí potřebný roztok anebo se přímo čerpá do zařízení koncentrát. Odvrstvovací chemikálie nesmí po rozpuštění znovu vykrystalizovat, protože by došlo k ucpání trysek. Je třeba, aby i při použití hodně tvrdé vody vznikl při rozpuštění koncentrátu čistý roztok. Požadavky na odvrstvovače v souhrnu: Manuální nebo automatické Stabilní koncentráty / nedochází k rekristalizaci Odvrstvování přímých emulzí, kapilárních filmů a přímých/nepřímých filmů. Neobsahuje aktivní chlór (mohl by působit AOX) Koncentráty ředitelné vodou = úspora nákladů Nikdy nepoužívejte práškové odvrstvovače v automatických zařízeních (mohou ucpat trysky) Několik produktů z řady KIWOCLEAN Odvrstvovací koncentráty pro automatická zařízení z řady KIWOCLEAN KIWOCLEAN CF 580 1:80 KIWOCLEAN CF 580 1:80 KIWOCLEAN CF 580 1:80 Stabilní koncentráty Rychle se ředí Zvláště vhodné do odvrstvovacích jednotek s cirkulací i inline zařízení Požadavky na odmašťovací chemikálie Také odmašťovací přípravky pro automatická zařízení se dodávají obvykle jako koncentráty. Vzhledem k tomu, že oproti ručnímu odmašťování chybí mechanická podpora, je výhodné použití mírně alkalických prostředků (ve zředěné formě ph 9 až 10). Navíc se tím v cyklickém provozu neutralizují kyselé odvrstvovací roztoky. Požadavky na odmašťovače v souhrnu: Dobrá smáčecí schopnost Nepění K přímému použití / vodou ředitelné koncentráty Snadno biologicky odbouratelné Několik produktů z řady KIWOCLEAN Odmašťovací koncentráty pro automatická zařízení KIWOCLEAN A 910 1:50 Velmi dobré smáčení tkaniny při nepatrném pěnění Možnost vysokého zředění 1:50 Výroba kvalitních ocelových klišé Tenká i tlustá ocelová klišé Nová i repasovaná Přesná hloubka leptání Dlouhá životnost SILAST barva na silikonovou pryž Barva vhodná pro sítotisk i tamponový tisk. Vynikající přídržnost, pružnost, lesk a odolnost proti otěru a vodě.

4 4 TECHNOLOGIE Snadno biologicky odbouratelný Rychlé působení Biologicky odbouratelné tenzidy Chemikálie na odstranění duchů Zbytky na sítovině, které někdy označujeme jako duchy, je nutné odstranit. Nejedná se totiž pouze o estetickou závadu, ale o závadu funkční. Tyto zbytky mohou být někdy viditelné při následném tisku jiného motivu. Je vhodné zjistit, zda se jedná o zbytky po barvách nebo po emulzích (ty jsou obvykle způsobené diazo barvivy, které se používají jako zcitlivovače emulzí). Podle toho potom volíme prostředky na jejich odstranění. Někdy lze lupou zjistit, že je sítovina již opotřebená a duchy jsou způsobeny poškozením (ztenčením) vláken sítoviny. V tomto případě odstranění není možné a nezbývá než sítovinu nahradit novou. Požadavky na odstraňovače duchů v souhrnu: Biologická odbouratelnost Použitelné pro zbytky barev i emulzí Na bázi chlornanů nebo ředidel/louhů, sody Málo pění Slabý zápach Chemikálie na odstranění duchů vhodné pro automatická zařízení KIWOCLEAN Anti-Haze Jednosložková ředidlovo alkalická kapalina Používá se ve vhodných automatických zařízeních Rychle účinkuje (reakční doba ve stroji asi 60 s) Snadno biologicky odbouratelný Bezpečný pro tkaniny Chemikálie na odstranění duchů vhodné pro manuální použití Pregan Antighost Odstraňovač závojů na bázi chlornanů Nanáší se ovrstvovacím korýtkem Vhodný pro odstranění skvrn z diazo emulzí Reakční doba: přes noc Aktivuje se prostředkem KIWOCLEAN LM 789 E Pregan Megaclean XTRA Jednosložková ředidlovo alkalická pasta Vhodná pro odstranění skvrn od barev i emulzí (kromě diazo barviv) Rychle působí (reakční doba: asi 5 až max. 10 minut) Snadno biologicky odbouratelná Aplikuje se kartáčem nebo ovrstvovacím korýtkem Tento příspěvek představuje pouze stručný přehled výrobků a postupů pro úpravu sítotiskových tkanin. V případě zájmu neváhejte kontaktovat techniky firmy SERVIS CENTRUM, kteří vám rádi poradí dále, případně sjednají kontakty na techniky firmy KISSEL + WOLF. Podle přednášky technika firmy KISSEL + WOLF pana Milána Weimerta zpracovala Alena Popelková Veletrh PROFINTECH 2014 Ve dnech až se konal již 9. ročník veletrhu PROFINTECH v Brně, tentokrát současně s dalšími veletrhy jako např. MSV, PLASTEX, WELDING, FONDEX. Za krátkou dobu své existence si vydobyl pozici jedničky na českém výstavním trhu v oboru povrchových úprav. Tyto technologie zasahují téměř do všech oborů lidské činnosti, výrazným způsobem zvyšují užitnou hodnotu výrobku a tím i jeho konkurenceschopnost na trhu. Opodstatnění specializovaného projektu potvrdil také poslední ročník, kterého se zúčastnilo 90 firem z 12 zemí. Expozici společnosti SERVIS CENTRUM jste tentokrát mohli najít v pavilonu E, na stánku č. 44. Letošním lákadlem bylo především představení nové produktové řady společnosti KIWO předního výrobce sítotiskové chemie, čističů a lepidel. KIWO rozšířilo své portfolio o produkty RESIST neboli Ochranné masky. Tyto produkty zaručují ochranu materiálu během širokého spektra povrchových úprav, např. pískování, leptání nebo broušení. Na stánku s námi byli přítomni dva zástupci společnosti KIWO, a to jmenovitě pan Michael Gross a pan Milán Weimert, kteří odpovídali na otázky zájemců týkajících se nových produktů. Na různých druzích materiálů prezentovali nepřeberné množství průmyslového využití již zmíněných nových produktů RESIST. V případě, že budete chtít více informací o produktech KIWO a novinkách jejich portfolia, neváhejte nás kontaktovat. Michal Mašek

5 ZPRÁVY 5 VISCOM FRANKFURT Ve dnech se konal ve Frankfurtu nad Mohanem veletrh VISCOM. Na veletrhu VISCOM vystavovalo 325 firem z oborů signmakingu, digitálního tisku, sítotisku, světelné reklamy, digital signage, prezentačních a orientačních systémů, podpory prodeje, obalů, polepů aut a součástí veletrhu byly rovněž různé semináře, workshopy a soutěže. Veletrh navštívilo celkem návštěvníků. SERVIS CENTRUM se rovněž aktivně účastnilo veletrhu a to na stánku firmy Durafos. Tiskárny DURAGER prodáváme na českém trhu od letošního roku a proto jsme rádi přijali pozvání na veletrh. Poprvé v Evropě zde byla představena novinka, malá UV flatbed tiskárna DURAGER- -620UV. Specialitou této tiskárny je možnost vytvoření tzv. 3D efektu (embosovaný efekt) díky speciálně upravenému bílému inkoustu. Je možné potisknout materiál až 16 cm vysoký o rozměrech mm. Tiskárna na veletrhu vzbudila obrovský zájem návštěvníků a na stánku Durafosu se dveře netrhly. Petr Kučírek 3D efekt (embosovaný efekt) Digitální barvy Marabu UV 3D tisk na černém podkladu Charles Yoon, Sales director firmy Durafos a Petr Kučírek ze společnosti SERVIS CENTRUM Otestovaná a garantovaná kvalita za výrazně nižší cenu, než u originálních inkoustů. Neustále se rozšiřující nabídka kompatibilních strojů. Ředidlové, UV, disperzní na textil. UV laky na úpravu před a po tisku (UV-RG, UV-RM, UV-PGL, UV-FX). SERVIS CENTRUM a. s. tel./fax:

6 6 TECHNOLOGIE Produkty MARABU pro potisk skla Sklo je důležitou součástí většiny trhů, stejně tak jako trendy v tiskových barvách i design a grafické návrhy. Toto se týká především lahví, sklenic a malých kosmetických flakonů, ale na významu nabývá také dekorování plošného skla pro interiérové aplikace. Moderní tiskové barvy nabízí širokou škálu možností provedení dekorace skla. MARABU, jako specialista na organické tiskové barvy a tekuté nátěry, nabízí pro tyto aplikace jedinečný rozsah barev a brilantní barevné odstíny. Níže přehledně prezentujeme různé aplikace a produkty pro sítotisk, digitální a tamponový tisk, stejně jako tekuté vrstvy pro válečkování. HOT STAMPING Na trhu s dekorovaným sklem jsou důležitými designovými prvky zlaté a stříbrné efekty. S rostoucí popularitou organických barev, zejména UV vytvrditelných, roste i zájem o dosažení zlatých a stříbrných efektů blízkých vzhledu drahých kovů. Ačkoli se zlaté a stříbrné odstíny organických barev v průběhu let zlepšily, doposud se žádný z nich dostatečně nepřiblížil efektu drahých kovů. Společně s fólií pro horkou ražbu výrobce Peyer Graphic a strojem od Madag Printing Systems MARABU vyvinulo UV vytvrditelný primer, který simuluje lesk drahých kovů za mnohem nižší cenu. Jakýkoliv design může být na skleněné povrchy jednoduše tisknutý sítotiskovými barvami Ultraglass UVGL. Motiv tištěný sítotiskem na sklo primerem Ultraglass UVGL slouží jako určitý druh klišé pro fólii pro horkou ražbu. Fólie se přenese na předtištěný barvový film, a to buď roll-to-roll stampingem nebo vertikálním stampingem, a přilne pouze na ta místa, kde je natištěný primer UVGL. Tento kombinovaný proces umožňuje velkou variabilitu motivů od jemných linek až po větší plochy. Nová formulace primeru UVGL nabízí vysokou ostrost hran a velmi dobrou přilnavost na povrchu předupraveném primerem bez ohledu na to, zda tiskneme na sodno-vápenaté sklo, obalové sklo s ochrannou vrstvou nebo v kombinaci s vícebarevnými motivy. SÍTOTISKOVÉ BARVY UV vytvrditelné Barvy Ultraglass jsou špičkou na trhu a představují nejucelenější nabídku svého druhu. Obsahují základní odstíny, metalické odstíny i imitace leptu. S barvou Ultraglass UVGL není nutné dodatečné vytvrzování teplem, čímž dosáhnete vysokých úspor energie. Ultraglass UVGO je možné sušit za podstatně nižších teplot (ve srovnání s keramickými barvami), ale také dosahuje velmi dobrou přilnavost a odolnost proti poškrábání. Ředidlové barvy Barva Maraglass MGL je první volbou mezi ředidlovými barvami na sklo. Brilantní barevné odstíny s vysokým leskem umožňují jejich použití ve velkém množství aplikací jako je ploché sklo, drahé flakony a reklamní předměty. Marachrome MC Mirror Silver and Gold jsou určeny pro vysoce speciální efekty a dekorace jako je zrcadlo, chrom nebo speciální metalické tiskové efekty. Barvy na dotykové panely Sítotiskové barvy pro dotykové panely a 3C aplikace (výpočetní, komunikační a spotřební elektronika) splňují a převyšují standardní požadavky trhu s dotykovými panely na odolnost a denzitu. Marabu nabízí několik generací tradičních ředidlových barev pro aplikace na dotykové panely. Více informací najdete na TAMPONOVÉ BARVY Ředidlové Tampaglass TPGL vyniká v dekoraci na 3D objekty. Je snadno použitelná, vysoce odolná a v neposlední řadě se dokonale hodí pro tisk na sklo a keramiku. Pro dosažení nejvyšší efektivity umožňuje její vysoká rychlost schnutí práci při vysokých tiskových rychlostech. Glasfarbe GL je osvědčená řada ředidlových barev. Představuje rychlé vytvrzení v kombinaci s vysokou chemickou odolností pro řadu náročných aplikací na sklo. Modifikovanou, 1-komponentní sítotiskovou barvu Maraglass MGHT lze výborně použít pro tamponový tisk na halogenové žárovky. Výhoda: vysoká otěru odolnost umožňuje okamžité balení po tisku. Barva je vytvrzována halogenovými lampami, což umožňuje snadnou manipulaci a efektivní výrobu. BARVY PRO DIGITÁLNÍ TISK UV vytvrditelné Marabu nabízí kombinované řešení pro dosažení nejlepších tiskových výsledků inkjetem na sklo: UV vytvrditelný tekutý nátěr primer UV-PGL může být pro vytvoření brilantního obrazu ideálně přetištěn inkjetovými inkousty DUV-R nebo DUV-H. Ultra- Jet DUV-R kombinuje vynikající chemickou a mechanickou odolnost spolu s rychlým zasycháním. DUV-H nabízí vysoce kvalitní pigmenty a výborně se hodí pro různé tiskové hlavy. UV vytvrditelná série barev UltraJet nabízí rozmanité designové možnosti na míru fotorealisticky potištěné okenní plochy, vysoce kvalitní obrazy a značky i skleněné pracovní desky. Digitální tisk na sklo Až do nedávné doby nebyla možná aplikace digitální tiskem na obaly, která umožňuje vysokorychlostní, vysoce kvalitní výstup. Naše UV vytvrditelné inkjetové inkousty jsou nyní vyladěné pro vysokorychlostní průmyslové aplikace (stroje s výkonem až ks/ hod.) TEKUTÉ NÁTĚRY UV vytvrditelné Zcela transparentní Marashield UV-PGL slouží jako primer pro následující inkjetové přetisky, dosahuje velmi dobrou přilnavost na skle. UV-PGL je z hlediska viskozity již připravený pro nanášení válečkem. Pro svou dobrou adhezi a chemickou odolnost na skle se nejlépe hodí pro aplikace jako je design interiéru, domácí dekorace a fotografie. Spojuje v sobě dvě výhody: jednoduchost nanášení válečkem s rychlostí UV vytvrzování barev. Marashield UV-CGL byl navržen pro válcové nanášení skleněných povrchů, např. za použití Bürkle LFC 2100 Roller Coater. Ve srovnání s běžně používaným stříkáním, nanášení válcem nabízí bezkonkurenční výhody, jako jsou absolutně homogenní povrchy a efektivní, uživatelsky přívětivé zpracování. Barevná škála se skládá z 11 vysoce krycích barev, jakož i krycí bílé 170 a černé 180. Marashield UV-CGL lze použít buď pro zvýraznění digitálních tisků, nebo pro nanesení vrstvy od okraje k okraji na obložení stěn, pracovní desky, skleněné dveře apod. Miluše Bodejčková

7 ZPRÁVY 7 Veletrh Glasstec 2014 V Düsseldorfu proběhl října veletrh Glasstec, celosvětově jedinečná událost, konající se každé dva roky, která představuje celé spektrum materiálu skla, od jeho výroby, zpracování, použití až po recyklaci. Za všechno mluví i čísla: 1 217vystavovatelů a návštěvníků. Tento ročník byl zaměřený na tato témata tenké a zakřivené sklo, tisk a nátěry na sklo, technické aplikace na sklo (LED, OLED), fotovoltaické/solární tepelné integrace v budovách, kombinace skla a materiálů na fasády, laserová technologie a recyklace skla. Náš hlavní obchodní partner, společnost MARABU, představil své novinky na veletrhu Glasstec v Düsseldorfu. MARABU prezentovalo lesklé metalické efekty, vytvořené pomocí horké ražby ve spojení s primery Ultraglass UVGL. Tato kombinace je atraktivní alternativou k anorganickým keramickým barvám, s tím, že nabízí stejně skvělé výsledky za výrazně menší cenu. MARABU také prezentovalo své barvy pro sítotisk a tamponový tisk Maraglass MGL a Tampaglass TPGL. Barvy se vyznačují vysokou přídržností na širokém spektru materiálů a zajišťují přesné brilantní barvy, Maraglass MGL je ideální pro potisk na ploché sklo (např. potisk skleněných dotykových panelů) a Tampaglass TPGL je vhodná pro různé druhy potisků, zejména zaoblených předmětů, jako jsou např. drobné skleněné flakony a nádoby na kosmetiku. Digitální tisk na sklo byl v Düsseldorfu dalším horkým tématem. MA- RABU se zaměřilo na představení svých Marashield produktů, které nabízí jako UV-vytvrditelné a na vodní bázi založené tekuté lamináty. Návštěvníci mohli vidět ukázky použití Marashield UV-CGL pro tisk velkých skleněných ploch. Tato barva je vhodná zejména pro účely zdobení interiéru. Výrobci kuchyní a nábytku si mohou vybrat z široké škály nových odstínů a také nabídnout svým zákazníkům konkrétní odstín z Pantone, RAL, HKS a dalších barevných systémů. Alena Drimlová SERVIS CENTRUM Váš dodavatel strojù Aeroterm Sušení a UV vytvrzování pro archový i rotaèní ofset Karusely, mezisušiče a sušící tunely pro potisk textilù KVALITNÍ SUŠENÍ BAREV = NEJLEPŠÍ KOØENÍ PRO KVALITU A RYCHLOST VAŠÍ TISKOVÉ KUCHYNÌ Sušící a UV vytvrzovací tunely pro sítotisk Osvitové jednotky pro sítotisk Neváhejte nás kontaktovat

8 8 TECHNOLOGIE Co je to světlo Osmisměrka pro volnou chvíli Světlo je v širším smyslu slova elektromagnetické vlnění. Každý elektrický náboj s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění, na něž se dá pohlížet jako na vlnu, kterou charakterizuje rychlost šíření, vlnová délka a frekvence. Anglický fyzik J. C. Maxwell dospěl v druhé polovině 19. století k závěru, že všechny elektromagnetické vlny se šíří stejnou rychlostí jako světlo, které je vlastně jedním druhem elektromagnetického vlnění. D S Š A B L O N A E N Í N O T O R P L O R T A M P O N T V O A O A O Ý É A A K R Ě T T S Š C R E G O N I P I M R D A O Á S S L Kromě viditelného světla existuje ještě řada jiných elektromagnetických vln některé přenášejí rozhlasové a televizní vysílání, jiné ohřívají jídlo v mikrovlnné troubě, další způsobují opálení pokožky, nebo procházejí přes různá tělesa a umožňují zkoumat vnitřní složení (rentgenové paprsky). Jednotlivé druhy elektromagnetického vlnění se od sebe liší např. vlnovou délkou, a tím i schopností pronikat látkami. Mají však také spoustu společných vlastností. Všechny se ve vakuu šíří stejnou rychlostí jako světlo (tj m.s-1). Všechny druhy také při šíření podléhají ohybu vlnění, interferenci a v neposlední řadě také disperzi. Mezi jednotlivými druhy elektromagnetického vlnění není ostrá hranice a jednotlivé druhy se mohou částečně překrývat. Z hlediska posuzování kvality tiskových prací nás nyní zajímá pouze relativně malá část elektromagnetických vln viditelné spektrum, to je oblast asi 380 až 700 nm. Protože jak všichni víme, na subjektivním zrakovém vjemu se podílí tři složky: pozorovatel, pozorovaný objekt a světlo. Světlo, které dopadá na pozorovaný předmět určitého barevného odstínu, je částečně absorbováno povrchem, zbytek se potom odráží do různých směrů. Odražené světlo pak vnímáme jako barvu pozorovaného předmětu. Obecně platí, že čím více světla je absorbováno, tím tmavší vypadá povrch. Světlo se tak stává nezbytnou pomůckou pro lidské vidění. N N A M M A K K K acm dekor delta kammann klišé magra matná potisk proton rego Maloformátová flatbed tiskárna pro přímý potisk pevných materiálů Kvalitní tisk s vysokým rozlišením Se snadným ovládáním jednoduše tiskněte Technická podpora Široká škála materiálů sítotisk sps šablona tampon těrka SERVIS CENTRUM a.s., Staňkova 41, Brno, Czech Republic Tel.: Petr Kučírek

9 ZPRÁVY 9 Seminář SC 2014 TAMPONOVÉ STROJE a PŘÍSLUŠENSTVÍ TECA 16. říjen jsme s našimi zákazníky strávili v příjemném prostředí hotelu Atlantis, kde jsme již potřetí za sebou uspořádali náš oblíbený vzdělávací a společenský Seminář SC. Dopolední program i jeho odpolední část byly naplněny přednáškami a praktickými ukázkami zástupců našich dodavatelů i technických odborníků ze SERVIS CEN- TRA. Ze společnosti MARABU přednášel pan Jörg Truckenmüller, první část jeho přednášky byla zaměřena na problematiku UV barev v sítotisku, druhá část byla věnována UV barvám MARABU, jejich srovnání a použití v praxi. Pan Milán Weimert z firmy KIWO přednášel o čistících produktech řady Cleanline (zpracovanou přednášku si můžete přečíst v tomto vydání SC News). Ze společnosti SEFAR, která je naším dodavatelem sítovin, přijal pozvání pan Walter Gerbis a jeho kolega Adrian Gasser, kteří svou přednášku zaměřili na téma Jak vybrat vhodný typ sítoviny. Posledními zahraničními účastníky byli pan Walter Zimmermann a pan Daniel Fahl ze společnosti TECA-PRINT, kteří představili automatizaci v tamponovém tisku. Pan Michal Popelka představil nový přírůstek ve strojovém parku SERVIS CENTRA a to malý grafický sítotiskový stroj MAGRA UNI, o kterém se dočtete více v některém z dalších vydání SC News. Dalším zástupcem ze SERVIS CENTRA byl se svou přednáškou o maloformátové flatbed tiskárně DURAGER pan Petr Kučírek. Pan Radim Rosendorf ze společnosti COMIMPEX PRINT věnoval svou přednášku představení a živým ukázkám velkoformátových tiskáren MUTOH a EFI. Překvapením odpoledního programu byla plavba parníkem z přístaviště Bystrc k hradu Veveří. Mnozí měli tuto příležitost projet si parníkem brněnské Prýgl poprvé a také si ji náležitě pochvalovali. Počasí nám přálo, stromy na březích přehrady byly krásně zbarvené podzimními barvami a na závěr plavby vykouklo i sluníčko. To vše, v kombinaci s výborným moravským vínem, vytvořilo báječnou atmosféru, která pokračovala dlouho do noci. Věříme, že se letošní ročník všem zúčastněným líbil a těšíme se na další rok. Alena Drimlová ŠIROKÁ NABÍDKA STROJŮ PODLE POTŘEBY KONKRÉTNÍHO ZÁKAZNÍKA TŘI ŘADY: ECONOMY (OPTIMÁLNÍ POMĚR CENA-VÝKON) FLEXIBLE (DO NÁROČNÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PODMÍNEK) TC (KOMPAKTNÍ A RYCHLÉ) ŠIROKÁ ŠKÁLA KOMPATIBILNÍCH POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ŠVÝCARSKÁ KVALITA, PŘESNOST A RYCHLOST DOPLŇKOVÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (KLIŠÉ, TAMPONY, STÍRACÍ NOŽE A DALŠÍ) SERVIS CENTRUM a. s. Staňkova 41, Brno tel./fax:

10 10 NOVINKY Novinky v sortimentu naší společnosti Rozšíření řady Ultraglas UVGL Barevná řada Ultraglass UVGL byla rozšířena o odstín sytá černá UVGL 188 a lak na okna UVGL-WV (Window Varnish): odstín sytá černá UVGL 188 nabízí vysokou kryvost při zachování brilantního lesku lesklý vysoce transparentní lak UVGL-WV na okna se výborně hodí např. na efekty oken na leptaných lahvích. Je bez silikonu a nehodí se na přetisk barvami s obsahem silikonu, ani k míchání s těmito barvami. Obě položky jsou skladové. Více informací o dostupnosti a ceně Vám podá naše obchodní oddělení. Bezpečné barvy Marabu Směrnici o bezpečnosti hraček 2009/48/ EG vyhovují další barvy Marabu: Libragloss LIG Ultrapack UVC Libraprint LIP Ultrapack UVK+ TampaRotaSpeed TPHF UV-Glanzlack UVLG 7 TampaRotaSpeed TPRS Originál směrnice v německém nebo anglickém jazyce nebo její překlad si můžete vyžádat u svého obchodníka. Nové řady barev Maraglass MG3C a Maraglass MGHT 3C: výpočetní, komunikační a spotřební elektronika Razantní růst 3C trhu nastavil vysoké nároky na používané materiály. Především barvy musí splňovat řadu požadavků. Maraglass MG3C byla vyvinuta speciálně pro tento trh a spojuje ušlechtilý vzhled s funkcionalitou. Produkty, které byly dříve ovládány foliovými klávesnicemi, jsou nyní vybaveny dotykovými obrazovkami. Použití na následující materiály: vápenatosodné sklo borokřemičitanové sklo Gorilla R sklo (Corning) Xensation R sklo (Schott) Vlastnosti MG3C Kryvost +++ Přídržnost a odolnost +++ Hodnota odporu +++ Bez silikonu Přednosti: vynikající optická hustota u prvního tisku při minimální tloušťce tisku splňuje nejvyšší požadavky na přídržnost DIN/ASTM(GT0/5B) a chemickou a mechanickou odolnost vysoká elektrická hodnota odporu barvy bezsilikonová jednoduché zpracování Sítotisková organická barva pro vysoké teploty Organické sítotiskové barvy mohou být běžně vystaveny jen velmi omezenému teplotnímu rozsahu, jelikož pigmenty a pojiva neodolávají vysokým účinkům tepla. Zde je možné nasadit MGHT teplotně odolné složky umožňují použití i při vysokých teplotách, ve kterých by standardní barvy neobstály. MGHT byla speciálně vyvinuta na potisk v oblasti OGS, laboratorního skla a žárovek. Použití na následující materiály: vápenatosodné sklo borokřemičitanové sklo Gorilla R sklo (Corning) Xensation R sklo (Schott) Vlastnosti MGHT Kryvost +++ Přídržnost a odolnost +++ Hodnota odporu +++ Jednosložková Přednosti: výborná teplotní odolnost (do 330 C) splňuje nejvyšší požadavky na přídržnost DIN/ASTM(GT0/5B) a chemickou a mechanickou odolnost vynikající optická hustota u prvního tisku při minimální tloušťce tisku vysoká elektrická hodnota odporu barvy jednoduché zpracování Nová barevná řada Ultragraph UVGX Jako náhradu za barevnou řadu Ultragraph UVPOS uvedlo Marabu na trh novou barevnou řadu Ultragraph UVGX. Ultragraph UVGX Silný partner pro aplikace na point of sales (vývěsky, popisné systémy, plakáty, displaye, poutače, POS/POP) do interiéru i exteriéru. Na výrobu těchto produktů se používají především plasty jako PE a PP jsou lehké, odolné a stabilní. K jejich potisku je potřeba barva, která zajistí i přes nízké povrchové napětí vynikající výsledek: Ultragraph UVGX. Barva může být použita v jedno i vícebarevných zařízeních. Materiály, na které lze tisknout barvou Ultragraph UVGX: polyetylén PE polypropylén PP měkčené i tvrzené PVC polystyrén PS polykarbonát PC hliníkové sendviče dibond fólie PVC Srovnání UVAR UVGX Přídržnost 1K vztaženo k PP/PE Rychlost vytvrzení Flexibilita Zápach Odolnost v exteriéru Chemická odolnost ++ + Přednosti: výborná přídržnost na plastech s nízkým povrchovým napětím např. PP, PE (dobré výsledky již od 38mN/m) vysoká reaktivita flexibilní barevný film (vhodný pro další zpracování jako ražba, ohýbání, skládání atd.) minimální zápach (neutrální zápach při výrobě i na samotném produktu, výborná vlastnost pro použití v interiéru) Ultragraph UVGX je k dostání v základních, rastrových, krycích odstínech, laku a pojivu. Požadavek na novou míchanou barvu Od máme k dispozici nový formulář na zadání nové míchané barvy. V případě potřeby si jej vyžádejte u svého obchodníka. Nový vzhled! V roce 2015 dojde k několika změnám vzhledu u produktů Marabu Změna názvu produktů Marabu si zaregistrovalo jako ochrannou známku názvy Mara, Tampa, Texa a Maqua. Názvy produktů se budou nově psát:

11 Marastar SR => Mara Star SR MaquaJet DA-E => Maqua Jet DA-E Tampastar TPR => Tampa Star TPR TexaJet DX-SHE => Texa Jet DX-SHE Ultra a Libra jsou celosvětově rozšířené a používané pojmy, které není možné opatřit ochrannou známkou. Přesto se názvy budou nově psát jako: Ultraglass UVGL => Ultra Glass UVGL Libraprint LIP => Libra Print LIP NOVINKY 11 Celosvětové snížení rizik při přepravě nebezpečných látek a směsí Zlepšení bezpečnosti práce Usnadnění celosvětového obchodování Snížení počtu hodnocení chemických látek a tím snížení pokusů na zvířatech Marabu jako evropský výrobce směsí musí mít kompletně implementováno nařízení CLP nejpozději do 1. června To vede ve výsledku k významným změnám popisu produktů. Se změnami se začne od ledna Ražba na dnu plechovky logo Marabu Měla zpočátku vést k lepší ochraně proti pirátským produktům. Na 1l plechové dóze již od ledna 2015 nebude. Vytvrzení v sekundách Máte problém s vytvrzením dvousložkových barev? Představujeme novinku ve vytvrzovaní dvousložkových barev pro tamponový tisk. NEARINFRARED GHS Global Harmonized System (CLP) GHS systém byl vyvinut ve Spojených státech a byl převzat také do Evropského práva, tzv. nařízení CLP (Classification, Labelling + Packaging) No. 1272/2008. GHS (CLP) obsahuje novou klasifikaci a systém označení nebezpečných látek. Prioritní cíle jsou: Celosvětově sjednocené označení a klasifikaci nebezpečných látek jakožto piktogramy Příprava rámcového systému i pro země, které nemají odpovídající předpisy Zlepšení ochrany zdraví a ochrany životního prostředí Změny v digitálním sortimentu Marabu S okamžitou platností se přestaly vyrábět cartridge s inkoustem DLE-A 220 ml a jsou nahrazeny cartridgemi s objemem 440 ml, tzn. že jsou použitelné ve více tiskárnách. Cartridge s čističem DI-UR 220 ml jsou rovněž nahrazeny cartridgemi o objemu 440 ml. Je ukončena výroba inkoustu DUV-F 170 z důvodu nové klasifikace REACH, protože podle nových podmínek již tato barva nesplňuje limity expozice. UV laminace Marashield UV-CGL je nově rozšířeno o 12 barevných odstínů. Tato laminace se používá jako primer na sklo. Nově je k dispozici laminace na vodní bázi Marashield WA-FXG, která je vhodná na různé druhy PVC materiálů a fólií. Inkousty na textil DX-SHE a DX-STE jsou nyní použitelné i na textil vyrobený z PET. Radka Blank Efektivní sušení celé vrstvy barvy, bez kůže na povrchu, je možné pomocí krátkovlného infračerveného záření. Proč uvažovat o NIR technologii? Zvýšení produktivity Maximální bezpečnost procesu Zlepšení přídržnosti na podkladu Zlepšení kvality Výrobek ihned připraven k montáži nebo balení Možnost zabudování NIR jednotky do stávajících linek (automatizace) Příklad pro tamponový tisk Dvousložková barva (např. TPU, TPY, TPR, TPF, GL, TPT, TPL) Doba schnutí: 1 2 sekundy na plastu Okamžitá odolnost vůči otěru a poškrábaní Finální vytvrzení během 6 24 hod. (bez NIR 4 5 dnů) NIR jednotka

12 SERVIS CENTRUM TRADIÈNÍ DODAVATEL STROJÙ, MATERIÁLÙ A SLUŽEB PRO SÍTOTISK, DIGITÁLNÍ A TAMPONOVÝ TISK Èeské sítotiskové poloautomaty a tøiètvrtìautomaty pro potisk papíru, samolepicích folií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelù, výrobu plošných spojù a fóliových klávesnic pro elektroniku, štítkù apod. Stroj má výsuvný tiskový stùl a pracuje na základì osvìdèeného principu rovnobìžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO Špièkové øedidlové sítotiskové barvy, barvy vytvrzované UV záøením, barvy pro tamponový a digitální tisk. Jsou vhodné pro potisk skla, plastù, papíru, keramiky, hraèek, automobilových plachet a jiných i obtížnì potiskovatelných materiálù napø. polyolefinù. Barvy jsou zásadnì prosté obsahu oxidù tìžkých kovù, certifikace ISO Spolehlivé, kvalitní a pøesné stroje pro reklamní a prùmyslový tisk. Jedno i vícebarevné stroje s otevøeným i uzavøeným systémem. Automatizované systémy dle specifikace a požadavkù zákazníkù. Široký sortiment pomocných zaøízení pro manipulaci, pøedúpravu a zasušení materiálu po tisku. Ruèní i automatické mycí boxy pro èištìní pøíslušenství po tisku. Kvalitní plastová klišé, tenká a silná ocelová klišé. Špièkové tampony pro pøenos barvy. Samozøejmostí je široký sortiment pøíslušenství, pomùcek a spotøebního materiálu. Šablonové materiály a pøípravky svìtové úrovnì. Lepidla pro napínání, èistící a odmašťovací prostøedky, kopírovací emulze diazo, UV-fotopolymerní a SBQ, kapilární filmy, retušovací roztoky na šablony, odvrstvovaèe, odstraòovaèe duchù, mycí pøípravky - emulgaèní i regenerovatelné, lepidla k nanášení sítotiskem, lepidla a pøípravky pro flokování, náplnì pro strojní myèky sít, ochranné vrstvy proti pískování a leptání, spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT. Vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostøedí, s úplnou zdravotní a bezpeènostní dokumentací. Cenovì velmi pøíznivé, certifikace ISO Prvotøídní švýcarské sítoviny pro široké využití sítotiskové technologie. U nás již tradiènì velmi oblíbené a osvìdèené pod znaèkou SEFAR PET, PA, BASIC a kalandrované sítoviny OSC, ale také SEFAR PME, PCF a Glassline pro technické aplikace s požadavkem na vysokou pøesnost, zvláštì v oblastech automobilového, elektrotechnického, skláøského èi textilního prùmyslu. Certifikace ISO Svìtoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných pøedmìtù a ploch, pøímý potisk výliskù, lahví, stroje pro pøímý potisk tvarovaného skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních diskù, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zaøízení, zásobníky, sušárny vytvrzovací jednotky flash pro potisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Výkonné a vysoce pøesné cylindrické sítotiskové automaty pro plochý tisk na pøevážnì pružné materiály, zvláštì vhodné na výrobu transferních tiskù, štítky a klávesnice, lakování. Modulární sušárny horkovzdušné, UV, s chlazením, se zvlhèováním, pøihrádkové sušárny a stohovaèe Francouzské vodou øeditelné i plastisolové barvy (vhodné pro transferový i pøímý tisk), se snadným vytvrzováním, dlouhou dobou zpracování a mnoha efekty Hydrocolor NG a Flashcolor. Plastisoly Everest bez obsahu ftalátù, splòující normu Oekotex Standard 100. NAŠE SLUŽBY JINÉ PØÍPRAVKY A POMÙCKY Z DOVOZU Míchání barev a kolorimetrie Klišé servis výroba kvalitních ocelových klišé Nabízíme vám služby našeho napínacího servisu Vyrobíme vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozmìrù Výroba tiskových forem z dodaných pøedloh Provádíme rùzná mìøení pomocí profesionálních pøístrojù Vyrobíme fixaèní pøípravky k upnutí potiskovaných pøedmìtù Zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporuèíme vhodné tiskové barvy, pøípadnì vhodnou tiskovou techniku Z vlastní výrobní produkce vám nabízíme osvìdèené sítotiskové stroje a zaøízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky tìrek, sušící skøínì aj. Zdarma od vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme vám naše zboží dodali a vydáme vám o tom potvrzení Zdarma odebereme k likvidaci také použité èistící prostøedky Osvitové jednotky BELTRON Kovové sítoviny BOPP Pokovené sítoviny KGS Sušící jednotky NIR Termochromické a stírací barvy UNICO Tìrkové systémy FIMOR a RKS Testovací tužky a tekutiny ARCOTEST Utìrky a èistící pomùcky Hliníková korýtka DECA Mìøièe napnutí síta TENSOCHECK Mìøící mikroskopy Mìøièe tloušťky vrstev a nerovnosti šablony Rz Mìøièe tvrdosti SHORE Vzorníky svìtových míchacích systémù PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Spoleènost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005 Evidováno Ministerstvem kultury Èeské republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenèní èíslo MK ÈR E STAÒKOVA 41, BRNO / TEL.: /

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ

FORPRINT. rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát. Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ FORPRINT Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk 2014 rebranding: PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát Color Management: nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ Lepenky:

Více

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 87 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ Nové fólie a laminace Intercoat Nově jsme zařadili

Více

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete:

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: 1 Z p r a v o d a j p r o o b l a s t s i g n m a k i n g u březen / marec 2008 V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: Na veletrh Reklama si neberte oblek Durst Rho 600 Pictor výstroj a výzbroj

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Postup výroby v moderní tiskárně (polygrafické forkflow) Zdroj: Noviny PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL Barva a její výrazové možnosti Jak

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2008 Speciální barvové systémy Tisk procesními barvami CMYK je dnes nejrozšířenější variantou tisku, přinášející však i jistá omezení. Těmi

Více

strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu listopad 1999 V čísle: Podzimní veletrh technologií Invex 99 Podzimní události REXAM-banner

strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu listopad 1999 V čísle: Podzimní veletrh technologií Invex 99 Podzimní události REXAM-banner strana 1 zpravodaj pro oblast signmakingu 5 listopad 1999 V čísle: Podzimní události O ročním období bohatém na veletrhy a prezentace se dočtete na str. 1 a 3 REXAM-banner Ani tradiční materiál pro výrobu

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete:

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: 2 Zpravodaj pro oblast signmakingu červen / jún 2011 V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete: Durst Omega 1 HP Scitex LX850 Jak se rodila fotografie na titulní stranu katalogu Co mají společného

Více

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Digitální fotografie Tiskový výstup Adobe indesigncs Sítotisk v reklamním tisku Netradiční vazba twin-wire Základy

Více

PROSINEC 2013 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU. kde jsou ziskové zakázky ořez samolepek na úzkém plotru alfons mucha a signmaking

PROSINEC 2013 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU. kde jsou ziskové zakázky ořez samolepek na úzkém plotru alfons mucha a signmaking PROSINEC 2013 84 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU kde jsou ziskové zakázky ořez samolepek na úzkém plotru alfons mucha a signmaking Špičkový laminátor Flexilam S 165 za výbornou cenu

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Technologie Medicínská výroba zpracování plastů květen 2013 Halogen-free bez omezení! Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Inovační inženýrské termoplasty od společnosti Ticona, jako

Více

Zpravodaj pro oblast signmakingu

Zpravodaj pro oblast signmakingu info květen 2001 Zpravodaj pro oblast signmakingu 2 Co je nového v Brně? Uplynulo již více než půl roku, co jsme oficiálně zahájili provoz v naší brněnské pobočce. Důvod založení byl zcela prostý chceme

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Proč je dobré tisknout na textil

Proč je dobré tisknout na textil inzerce Green 143x173_- 30.4.2015 10:48 Page 2 Green Star System - známka ekologické kvality Abyste mohli snadno identifikovat eko-odpovědné produkty, vytvořil Antalis Green Star System, který každému

Více

BŘEZEN 2015 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU. tapety muramour durst rhotex 180 tr ferropapír a magnetické fólie durst rho 1300

BŘEZEN 2015 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU. tapety muramour durst rhotex 180 tr ferropapír a magnetické fólie durst rho 1300 BŘEZEN 2015 89 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU tapety muramour durst rhotex 180 tr ferropapír a magnetické fólie durst rho 1300 Špičkový laminátor Flexilam S 165 za výbornou cenu

Více

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2014 ročník 7 Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb VÝROČÍ Podlahové systémy THOMSIT slaví letos

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

FORPRINT. Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2013

FORPRINT. Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2013 FORPRINT Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2013 Nový kabát Ospapu novinka dodavatel materiály Zařadili jsme do našeho sortimentu novou skládačkovou lepenku GC2 Excellent Top.

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Adobe Photoshop Práce s textem II. Adobe Acrobat v praxi Digitální inkousty Malonákladové dokončující zpracování

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Coala: Velký výběr pro velké nápady

Coala: Velký výběr pro velké nápady PAPERMAN \ NOVINKY časopis společnosti Antalis, jaro/léto 2015 Coala: Velký výběr pro velké nápady Paper Book» str. 5 Coala: řada výrobků pro digitální inkjetový tisk» str. 9 Čo ponúka Antalis pre digitálnu

Více