sloužící k zobrazování textových a grafických informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sloužící k zobrazování textových a grafických informací"

Transkript

1 MONITORY

2 Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací Signál přenášen analogově nebo digitálně obvykle není vybaven tunerem Typy monitorů: CRT (Cathode ray tube klasická vakuová obrazovka) LCD (Liquid crystal display tekuté krystaly) plazmová obrazovka další, méně obvyklé typy (OLED Organic light-emitting diode, SED Surfaceconduction electron-emitter display, atd.) Základní vlastnosti Úhlopříčka ( ) rozlišení obrazovky (px) obnovovací frekvence (Hz) doba odezvy (ms)

3 CRT Cathode ray tube Vakuová trubice elektronové dělo, fluorescenční stínítko 1879, Karl Ferdinand Braun Princip činnosti obvykle 3 stejné elektronové paprsky barevné body (RGB) vznikají po dopadu paprsku na daný fosforový bod (luminofor) barevné CRT obrazovky potřebují masku (delta, trinitron, štěrbinová) Výroba nanášení fosforu příslušné barvy (luminoforů) fotografická cesta nanese se všude, rozsvítí se patřičný paprsek a projde se celá obrazovka (paprskem) vypláchnutí, neosvícená místa se vyplaví. Proces se opakuje pro každou barvu

4 Princip CRT Vychylování elektromagnetickým polem čtyři cívky (2 horizontální, 2 vertikální) žhavená katoda řídicí mřížka: Wehneltův válec s potenciálem urychlovací anody

5 Černobílá CRT 1. Vychylovací cívky 2. Svazek elektronů 3. Zaostřovací cívka 4. Luminoforová vrstva 5. Žhavicí vlákno 6. Grafitová vrstva na vnitřní straně 7. Pryžové těsnění pro připojení anody 8. Katoda 9. Vzduchotěsná obrazovka 10. Stínítko 11. Ocelová kotva magnetu 12. Řídicí elektroda regulující intenzitu paprsku 13. Konektor katody 14. Připojení anody

6 Barevná CRT 1. Elektronové dělo 2. Svazky elektronů 3. Zaostřovací cívky 4. Vychylovací cívky 5. Připojení anody 6. Maska pro oddělení paprsků 7. Luminoforová vrstva s RGB oblastmi 8. Detail luminoforové vrstvy z vnitřní strany obrazovky

7 Typy CRT CRT s invarovou obrazovkou maska omezuje rozptyl paprsků a pomáhá je přesně usměrnit na požadované místo deska s provrtanými malými otvory (každý bod tři otvory) delta uspořádání do trojúhelníků vypouklé CRT s trinitronovou obrazovkou nahrazení masky svislými tenkými drátky (Sony) plošší, válcovité ostrost a kontrast až do rohů obrazu, vyšší jas zpevňující drátky riziko poškození magnetickým polem CRT s cromaclear obrazovkou (štěrbinová maska) pokus spojit klady invaru a trinitronu (NEC) pevná mřížka, odolná vůči magnetickým polím náročnost výroby

8 Masky Shadow mask (delta) Aperture grille (štěrbinová)

9 LCD Liquid crystal display Tenké a ploché zobrazovací zařízení omezený počet barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla Dvojice průhledných elektrod (2, 4) Dvojice polarizačních filtrů (1, 5) s na sebe kolmými polarizačními osami (neprojde světlo) Molekuly tekutých krystalů (3) Princip: podle napětí na elektrodě se struktura LC různě natočí umožní průchod světla v patřičné intenzitě různé podle natočení

10 Barevné LCD Složení ze tří subpixelů R, G, B svítivost řízena nezávisle díky tranzistorům

11 Kapalné krystaly Některé vlastnosti kapalné i pevné fáze tekutá jako kapalina optické a elektromagnetické vlastnosti jako krystalická látka Dlouhé a úzké molekuly (mesogeny) orientované uspořádání způsobuje zajímavé optické jevy změna polarizace procházejícího světla v závislosti na poloze molekul Chování v elektrickém poli molekuly jsou neutrální velikost el. náboje v jednotlivých částech molekuly se může lišit molekula se stává dipólem v elektrickém poli má snahu otočit se v jeho směru N-(4-Methoxybenzyliden)- 4-butylanilin (MBBA)

12 Kapalné krystaly fáze Nematická fáze jediným prvkem uspořádání je orientace tyčinkových molekul Smektická fáze vyšší uspořádanost relativně tuhé vrstvy mohou po sobě klouzat pravidelné opakování vzdáleností ve směru kolmém k vrstvám SmA kolmé k vrstvám SmC pod úhlem Smektická fáze A, C (úhel θ)

13 Kapalné krystaly fáze Chirální molekuly obsahují uhlík s asymetrickou vazbou vzájemně pootočené Chirálně nematická fáze cholesterická nejčastěji využívána Chirálně smektická fáze uspořádání ve vrstvách Chirálně nematická a chirálně smektická fáze

14 Princip LCD 1. polarizační filtr s vertikální osou 2. skleněná destička s ITO elektrodami Indium Tin Oxide; poloprůhledný metal-oxid 3. tekuté krystaly 4. skleněná destička s elektrodou 5. polarizační filtr s horizontální osou 6. světelný zdroj nebo reflexní vrstva k odrážení světla

15 LCD Řízení přímé (segmentové) maticové (multiplex) Matice pasivní aktivní

16 LCD s pasivní maticí Mřížka vodičů elektrody v řádcích a sloupcích nastavení el. pole v každé buňce pomocí 2 společných tranzistorů jeden pro řádek a jeden pro sloupec Změna barvy díky elektrickému poli když proud prochází řádkem a sloupec je uzemněný turbulentní proudění krystalů na místech, kde působí elektrické pole Problémy při velkém počtu pixelů nutno zvýšit napětí min. 5 V ovlivnění sousedních pixelů parazitní jevy elektrolýza, rozpouštění diod apod lepší střídavé napětí rychlost zobrazování

17 LCD s aktivní maticí Každá buňka (elektroda ITO) vlastní tranzistor TFT Thin Film Transistor řídí přivedení napětí na ITO elektrodu menší napětí možno vypínat a zapínat častěji zvýšení obnovovací frekvence obrazovky kondenzátor udrží napětí, než je přiloženo další elektroda na straně obrazovky společná /opencms/cmo

18 Technologie TFT Twisted nematic (TN) původní pasivní displeje TN+film TN-panely (nejlevnější, nejrozšířenější) vnitřní povrch filtrů drážkování aby molekuly na povrchu ležely stejným směrem jako polarizační filtry bez napětí točící se struktura molekul vede světlo s napětím se většina molekul srovná ve směru elektrického pole a filtry nepropustí světlo pův. pomalé (doba odezvy 35 ms), dnes pod 8 ms horší podání barev, rozdílné pozorovací úhly svítící vadné pixely

19 TN efekt

20 Technologie TFT In-plane switching (IPS) molekuly LC vyrovnané souběžně se základní rovinou v základním (vypnutém) stavu panel nepropouští světlo po přivedení napětí se LC krystaly pootočí až o 90 stupňů krajní stavy jsou přesnější a lépe definované věrné barvy a široké pozorovací úhly Vertical alignment (VA) orientace molekul tekutých krystalů vertikálně silná závislost jasu na úhlu pozorování rozdělení na domény MVA (Multi-domain Vertical Alignment) PVA (Patterned Vertical Alignment) každá buňka je rozdělena na několik oblastí či domén subdomény zaujímají k sobě navzájem a k ploše displeje určitý úhel při změně napětí tekuté krystaly v různých subdoménách vždy otáčí proti sobě

21 Podsvícení displejů Reflexní LCD okolní světlo odráženo reflexní vrstvou za zadním polarizérem Transmisivní (propustný) LCD EL Electroluminiscent velmi tenká destička vydávající světlo (průchod proudu luminoforem) nízká spotřeba, vyžaduje střídavé napětí V životnost ( hodin) CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp kompaktní zářivka jasné bílé světlo, grafické LCD nízká spotřeba, střídavé napětí V delší životnost než EL ( hodin) LED Light Emitting Diode dlouhá životnost (10 ), nevyžadují vysoké napětí

22 Podsvícení displejů RGB LED Sony (Bravia), Sharp maticové rozmístění po celém panelu možnost ztlumení v části obrazu skupiny po 4 samostatných LED větší barevné spektrum Direct LED LG bílé LED menší barevný prostor Edge LED Sony, Samsung, LG diody v rámečku, světlo pomocí světlovodů a zrcadel malá tloušťka (pod 1 cm) menší počet diod

23 Elektroluminiscenční dioda (LED) Light-emitting diode polovodičová součástka obsahující přechod P-N Zapojení v propustném směru prochází proud elektrony mohou rekombinovat s děrami uvolňují energii ve formě fotonů přechod vyzařuje nekoherentní světlo s úzkým spektrem (elektroluminiscence) pásmo spektra záleží na složení polovodiče

24 Elektroluminiscenční dioda (LED) Bílé světlo trojice čipů a aditivní složení luminofor a jeho osvícení např. UV Výhody vysoká účinnost možnost vyzářit světlo v požadované barvě možnost soustředění světla bez vnější optické soustavy možnost stmívání bez změny barvy odolnost proti nárazům a vypínání, extrémně dlouhá životnost (až h oproti h žárovek) rychlost rozsvícení (v řádu mikrosekund i méně) velikost, ekologie modré a bílé LED jsou schopny poškodit zrak

25 Displeje OLED Organic LED (Light-Emitting Diode) mobilní telefony, MP3/MP4 LED z organického materiálu malé rozměry, tisk na podložku nízké výrobní náklady Pasivní matice (PMOLED) pasivní řízení pixelů systém překřížených vodičů Aktivní matice (AMOLED) každý pixel vlastní tranzistor(y)

26 Technologie OLED Konstrukce kovová katoda (1) několik vrstev organické látky vrstva přenášející elektrony (2) vyzařovací vrstva vrstva přenášející díry (4) průhledná anoda ITO (5) Princip organický materiál emituje světlo po zavedení napětí do buňky přivedeno ss napětí katoda emituje elektrony anoda díry spojují se ve vyzařovací vrstvě tím produkují světelné záření

27 Plazmové displeje (PDP) Plazma skupenství složené z iontů a elementárních částic Plazmový displej matrice miniaturních fluorescentních buněk (pixelů) každá obsahuje kondenzátor a tři elektrody dvě tenké skleněné tabulky síť elektrod Klidový stav plyn (Ar, Ne, Xe) Elektrické pole ionizace, volné elektrony, srážky excitace iontů vyzáření fotonu (UV) Luminofor převedení UV záření do viditelného spektra

28 Schéma plazmového displeje

29 Elektronický inkoust nízká energetická náročnost nízká rychlost Elektroforéza bílé nabité částice, tmavá kapalina Electrowetting bílá barva pokrytá tmavým olejem po přiložení napětí se olej zmenší na kapku Interference Modulation (IMOD) inspirace od některých tropických motýlů

30 Interference Modulation (IMOD) Interferenční efekty odrazem světla od reflexních mikromechanických membrán nepoužívá žádné filtry malé ztráty čitelnost i v přímém slunečním svitu. bistabilní spotřebovává energii pouze při změně zobrazení pokud nepotřebuje podsvícení (ve tmě) IMOD prvek optická rezonanční dutina schopná odrážet světlo určité barvy dvě vodivé reflexní destičky, mezi nimi vzduch 1. nanesená jako film na skleněný podklad 2. má podobu membrány vznášející se nad pokladem

31 Interference Modulation (IMOD) Dopad světla odraz od obou destiček, s fázovým posunem interference světla některé vlnové délky se vyruší, jiné posílí podle vzdálenosti se mění vlnová délka až k UV (černá) Pohyb destiček elektrostatické síly přitáhnou nebo oddálí přiblížení: interference světlo posune až k UV (černá) oddálení: obnovení pův. barvy oba dva stavy zůstávají zachovány i bez dalšího přívodu energie (bistabilita)

32 Dotykové displeje Rezistivní (odporový) dvě vodivé vrstvy odděleny úzkou mezerou při stlačení se spojí: změna proudu Povrchová akustická vlna (SAW) Surface Acoustic Wave v rozích pevné vrstvy vysílače a přijímače signálu při dotyku absorbována část vlny mohou být poškozeny vnějšími prvky Kapacitní izolant potažený transparentním vodičem sklo + indium tin oxid ITO dotyk má za následek narušovaní elektrostatického pole obrazovky měřitelné jako změna v kapacitním odporu

33 Dotykové displeje Optické (infračervené) zobrazování řada X-Y infračervených LED vzájemně se kříží vertikálně i horizontálně detektory kolem okrajů obrazovky pro detekci narušení ve struktuře paprsků může detekovat jakýkoli vstup včetně prstů, prstu v rukavici, stylus nebo pero, možnost nasadit rám na cokoliv moderní vývoj Disperzní signál (2002, 3M) senzory pro detekci mechanické energie nebo vibrací piezoelektrické snímače neovlivnitelné prachem a jinými vnějšími elementy, včetně poškrábání vynikající optická průzračnost (sklo) detekuje i mechanické vibrace po počátečním doteku nemůže být rozpoznán prst bez hnutí

34 TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

35 Počítačová tiskárna Definice výstupní zařízení slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium fotopapír, kompaktní disk apod. Typy podle vztahu k počítači připojená k počítači samostatná síťový tisk, Bluetooth apod. součást multifunkčních zařízení pokladna v obchodě, lékařské přístroje apod.

36 Typy tiskáren Jehličkové tisk prostřednictvím jehliček a barvicí pásky Termální (tepelné) tisk pomocí tepla přímý tisk termotransferové Inkoustové mikroskopické trysky termické piezoelektrické voskové Laserové laserový paprsek vykreslí na fotocitlivý válec obraz, nanesení toneru a fixace

37 Jehličkové tiskárny Princip tisková hlava s řadou 8, 9 nebo 24 jehliček vertikálně uložené propisují přes barvící pásku na papír jemné body Výhody velmi nízké náklady na tisk mohou vytvářet kopii průpisem například mzdové lístky tisková páska se opotřebovává postupně a nedojde najednou používání "nekonečného" papíru s boční perforací může být tenčí (levnější), jeho vedení tiskárnou je spolehlivější Nevýhody větší hlučnost, horší kvalita tisku u levnějších modelů nízká rychlost tisku

38 Termální tiskárny Přímý tisk tisková hlava tvořena malými odpory s malou tepelnou setrvačností jediný spotřební materiál je papír vyšší cena papíru malá stabilita tisku rychlý a tichý tisk supermarkety, starší faxy Termotransferové mezi hlavou a papírem termotransferová fólie z ní se barva teplem přenese na médium běžný papír i vícebarevný tisk potisk štítků, plastových karet nebo při tisku fotografií

39 Inkoustové tiskárny Princip tisková hlava tryská z několika desítek mikroskopických trysek na papír miniaturní kapičky inkoustu Termické (bubble jet) tepelná tělíska v tiskové hlavě zahřívají inkoust při zahřátí vznikne v trysce bublina, ta vymrští inkoustovou kapku na papír Piezoelektrické tisková hlava pracuje s piezoelektrickými krystaly destička, která je schopna měnit svůj tvar Voskové (tuhý inkoust) po natavení se vystřikuje mikrotryskami na papír dokáží namíchat barvu bodu i bez překryvných rastrů velmi živé podání barev, vysoká kvalita výtisku.

40 Termická a piezoelektrická tiskárna

41 Laserové tiskárny Laserový paprsek vykresluje obrázek na fotocitlivý válec kovový s vrstvou polovodiče (obvykle selen) změna odporu po osvícení přibližně z 3 5 M na 300 vybití do středu válce Nanesení toneru (stejně nabitého) na povrch válce toner se uchytí jen na osvětlených místech s odstraněným nábojem obtiskne se na papír nabit opačně než toner Termální fixace toneru toner je k papíru tepelně fixován zažehlen teplem cca 180 C a tlakem Odstranění zbytku toneru mechanický stěrač, osvícení žárovkou

42 Princip laserové tiskárny

43 Řádkové tiskárny Celý řádek najednou rychlost až 1800 řádků / min. Řetězové znaky za sebou na řetězu, ten se pohybuje nad papírem kolmo na směr posunu kladívka na druhé strany papíru udeří proti řetězu, když je naproti písmeno Bubnové znaky umístěny po obvodu bubnu zvlášť v každé pozici na řádku buben se otáčí ve shodném směru jako papír, ve vhodnou chvíli proti bubnu udeří kladívko v celém řádku zároveň všechna A, B všechna A jsou vytištěna výše než Z

44 Znakové tiskárny Obdoba elektrických psacích strojů Znakové s kulovou hlavicí převážně IBM, tvar tiskací hlavy jako vajíčko, na kterém rozmístěny znaky Znakové s typovým kolem typové kolo, tvar kopretiny, znak umístěn na konci okvětních lístků

45 VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

46 Fotoelektrický jev (fotoefekt) Uvolňování elektronů z látky (kovu) v důsledku absorpce elmg záření při osvětlení se některé látky nabíjejí pohlceny některé vlnové délky množství závisí na intenzitě a ne energii (frekvenci)

47 Fotoelektrický jev (fotoefekt) Vysvětlení pomocí kvantové teorie foton kvantum vlnění E = h = ħ světlo může dodat elektronu tuto energii elektron může být uvolněn pokud h větší než ionizační energie (fotoelektrická bariéra) h = E v + E k E v výstupní práce E k kinetická energie uvolněného elektronu

48 Aplikace fotoefektu Fotorezistor přechod kov polovodič vlivem osvětlení se mění vodivost mezi vodivými kovovými vložkami Fotodioda plošná polovodičová dioda, do oblasti PN přechodu může pronikat světlo osvětlení přechodu: polarizace diody v závěrném směru, kdy dochází k růstu anodového proudu reaguje na změny osvětlení lineárně a velmi rychle, řádově s. Fototranzistor bipolární křemíkový tranzistor emitorový přechod je přístupný světlu, kontakt k bázi nevyveden zářením se otevře přechod mezi bází a emitorem tranzistor se otevře a prochází jím proud CCD snímač unipolární tranzistor se 3 hradly a nevyvedenou zdrojovou elektrodou

49 CCD - Charge Coupled Device Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace videokamery, digitální fotoaparáty, faxy, skenery, čtečky kódů, Buňka převede světlo na proud fotoefekt, elektrony pomocí přiložených elektrod vytvářejí proud velikost odpovídá intenzitě světla Analogové zařízení

50 Princip CCD 1. odebrány všechny volné elektrony bez přístupu světla 2. přivedení + napětí na elektrody 1 a osvícení přitahuje elektrony díry přitahovány na dolní elektrodu 3. uzavření závěrky, trojfázový hodinový signál na elektrody aby se elektrony pohybovaly doprava 4. zesilovač zesílí proud 5. A/D převodník digitalizuje

51 Konstrukce CCD Lineární CCD pouze jednorozměrný obraz nebo se snímání ve druhém rozměru zajišťuje nějakým jiným způsobem např. posune se papír např. čtečka čárového kódu na výstupu dá množinu pulzů odpovídající černým a bílým čarám Plošné CCD spojení mnoha lineárních CCD do jednoho čipu na konci řady náboj jde do dalšího lineárního CCD (kolmé) zesilovač až na konci

52 Konstrukce plošného CCD Princip 1. vybere se 1. sloupec 2. všechny pixely vybraného sloupce se posunou doprava 3. zpracování pravého sloupce dolů k zesilovači 4. opakování pro všechny další sloupce

53 Konstrukce barevného CCD Tříčipové provedení soustava polopropustných zrcadel obvykle profesionální přístroje náročnost, prostor Jednočipové uspořádání barevné filtry před jednotlivými pixely teoreticky uspořádání ve třech řádcích (RGB) v praxi tzv. Bayerovo uspořádání dvojnásobný počet zelených buněk výsledné barevné pixely znázorněny žlutě

54 Vlastnosti CCD Velikost a poměr stran v palcích, obvykle 4:3, 16:9 Rozlišení v megapixelech Dynamický rozsah Šum rozsah rozlišitelných odstínů od černé k bílé limitován kapacitou jednotlivých buněk a vlastním šumem kolik elektronů je schopna pojmout nejčastěji tepelný pohyb krystalové mřížky polovodiče občas se uvolní elektron bez působení fotonu odstup signálu od šumu větší u větších snímačů větší kapacita buňky ISO citlivost zesilovač obrazového signálu s přepínatelným zesílením Použití CCD videokamery, fotoaparáty, faxy, skenery, čtečky kódů, optické myši

55 Obrazové snímače CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Světlocitlivá buňka fotodioda Aktivní obrazový senzor buňka může být přímo adresována a čtena pomocí souřadnic každá má vlastní zesilovač zmenšuje aktivní plochu a zvětšuje šum Aktivní CMOS (APS, Active-pixel sensors) každá buňka doplněna analytickým obvodem vyhodnocuje šum aktivně ho eliminuje Velký potenciál rozvoje

56 Obrazové snímače CMOS Nevýhody malá citlivost na světlo, větší šum "přetékání náboje" ze sousedních buněk Výhody podstatně menší spotřeba, výrobně jednodušší obrázky srovnatelné s CCD rychlost (náboj ze všech buněk prakticky najednou) možnost integrace specializovaných čipů např. stabilizace nebo komprese vhodné pro mobilní telefony optimalizované i pro digitální zrcadlovky kvůli možnosti dosáhnout vyššího rozlišení

57 Obrazové snímače CMOS Částečné odstranění nevýhod BI/BSI (back-illumination, backside-illumination)

58 PhotoMultiplier Tubes (PMT) Použití u profesionálních bubnových skenerů široký jasový rozsah, vysoká citlivost vysoký odstup signálu od šumu, zesílení až 10 8 Zdroj světla laser dopad odraženého či prošlého světla na fotonásobič Fotonásobič (PMT) využití fotoefektu fotoefekt dopadem fotonu na fotokatodu emise elektronu elektronové násobiče urychlení polem, náraz na dynodu, emise dalších

59 Skener Hardwarové vstupní zařízení umožňující převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby pro další využití, většinou pomocí počítače Dva typy předloh odrazné a průhledné (transparentní) Princip skeneru (CCD) předloha se osvítí, světlejší bod předlohy odráží více světla zdroj světla tzv. chladná katodová lampa (zářivka) světlo zachytí řádkové světlocitlivé prvky CCD, CIS, PMT filtry základních barev (RGB) a 3 řady CCD osvětlovací a snímací mechanizmus se posouvá a snímá další řádky Snímače OCR převádějí znaky textu přímo do ASCII kódu

60 Contact Image Sensor (CIS) Zdroj světla integrován přímo do snímacího prvku tři řádky (R, G a B) LED diod Senzory pouze jeden řádek, obvykle CMOS předřazená zaostřovací mikročočka, umístění co nejblíže papíru a zdroji světla Vlastnosti není zapotřebí další optický systém (zrcadla a čočky) malý, levný, nenáročný neumožňuje snímat transparentní předlohy např. diapozitivy nebo filmy silná závislost osvícení na vzdálenosti nízká hloubka ostrosti nižší rozlišovací schopnost na tmavších plochách obrazu menší napětí (bez zářivky), nevyžaduje zahřátí možnost napájet z USB

61 Princip skeneru CCD CIS

62 Rozdíly technologie CCD a CIS CCD větší hloubka ostrosti, větší rychlost, odstup signálu od šumu, lepší podání barev větší, energeticky náročnější CCD CIS

63 Typy skenerů Čtečky čárových kódů 1D nebo 2D podle typu čárového kódu Ruční (hand-held) ruční přejíždění po snímané předloze nízká kvalita nasnímaného obrazu Stolní (flatbed) strojově ovládané snímací rameno možnost snímání jen relativně tenkých předloh Bubnové (drum) předloha nalepená na rotujícím válci snímána paprskem vysoká kvalita výsledku např. z diapozitivu je potřeba A2 Filmové snímání jednotlivých políček filmu profesionální použití

64 Parametry skenerů Barevná hloubka množství odstínů barev, které je schopen skener nasnímat obvykle 24 bitů: odstínů profesionální až 48 bitů (2e14 odstínů) Rozlišení obrazu dpi (počet tiskových bodů na palec) Hardwarové rozlišení jemnost snímacího rastru (a datová velikost výsledného obrazu) horizontální rozlišení světlocitlivého prvku vertikální krokový posun motoru posouvajícího snímač např dnes až dpi Softwarové rozlišení interpolované (dopočítané)

65 Parametry skenerů Denzita (optická hustota) Šum logaritmická míra propustnosti světla látkou kolikrát je světlo zeslabeno při průchodu předlohou nebo po odrazu od předlohy v jakém rozsahu je skener schopen rozlišit různé jasy; density range aspoň 3, fotoskenery až 4,8 způsoben působením vnějších vlivů Maximální velikost snímané předlohy ruční skenery teoreticky nekonečný pruh o 210 mm, stolní do formátu A3 Připojení paralelní port SCSI USB

66 Digitální fotoaparát Princip vychází z konstrukce klasického fotoaparátu světlocitlivá plocha CCD nebo CMOS objektiv systém optických čoček clona hloubka ostrosti závěrka stabilizátor obrazu posun senzoru nebo zobrazovacího členu Rozdělení kompakty zrcadlovky (DSLR: Digital Single-Lens Reflex camera)

67 Digitální fotoaparát

68 Řez DSLR Olympus E-30

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači Periferie Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Moderní zobrazovací jednotky

Moderní zobrazovací jednotky Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní zobrazovací jednotky Bakalářská práce Autor: František Klimeš Informační technologie, MPIS Vedoucí

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Monitory. CRT monitory

Monitory. CRT monitory 09. Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží pro výstup informací z počítače. Nejčastěji je tvoří obrazovka, tiskárna a reproduktory, řidčeji plotter. Monitory Obrazovky (monitory) jsou klasickým výstupním

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Úvod Rozdělení tiskáren Tiskárna je jedním z nejstarších zařízení spojených s existencí výpočetní techniky. Rozšiřuje vypovídací schopnosti počítače, umožňuje viditelný, trvalý záznam

Více

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA 1. Konzultace Technické vybavení počítače PERIFERIE + MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média Notebook / Tablet PC PDA Rozdělení periferií Vstupní zařízení

Více

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické Počítačové cvičení obor VT skříně počítačů case přepisovatelné mechaniky napájecí zdroj power zvuková karta základní deska mainboard zobrazovací soustava mikroprocesory tiskárny a scannery komunikace CPU

Více

Digitální technologie

Digitální technologie Digitální technologie Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná) POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Tiskárna je výstupní periferní zařízení počítače, sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Umožňuje tak viditelný, trvalý záznam výsledků. Tiskárny lze

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie

VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie Jméno: Kamil Brandejs Ročník: 4. Semestr: zimní Předmět: Obrazové inženýrství Téma: Laserové tiskárny, podklady pro prezentaci v Powerpointu. Laserové tiskárny

Více

Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce

Trendy v digitální skiagrafii. Absolventská práce Trendy v digitální skiagrafii Absolventská práce Michal Michael Ritoch Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISKÁRNY tisk z PC semestrální práce Autoři: Jan Kohout David Čížek Michal Volkmann Radek

Více

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Bakalářská práce Moderní technologie tisku a jejich srovnání Tomáš Mačuga 2007 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více