YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YOU ARE WHAT YOU BREATHE"

Transkript

1 2015

2

3 YOU ARE WHAT YOU BREATHE Jsme tím, co vidíme, a čeho se dotýkáme. Především jsme ale tím, co si představujeme. Skutečně sami sebou jsme ve chvíli, kdy vnímáme svět kolem sebe v tichosti a se zavřenýma očima. Jsme vzduch, který poletuje kolem nás. Bez zábran a zátěží. Jsme volní a létáme v oblacích, alespoň na chvíli, ze západu na východ a ze severu na jih. Vznášíme se na místě a necháváme námi prostupovat proud nového vzduchu. Jsme otevření, pyšní a hrdí na sami sebe. Milovníci krásy a designu. Milovníci domova, jeho pokojů, příběhů, jeho světel a odrazů. Milovníci nadčasové technologie. Jsme nebesy, vzduchem a vesmírem. Jsme novým vzduchem, který dýcháme. Jsme Elica. A vy jste takoví, jako my. We are what we see and touch. Above all, we are what we imagine. We are really ourselves when we sense the world around us with our eyes closed and in silence. We are air flying over our space. No limits, no weights. We are free, like the sky, flying just for a moment, from the West to the East, from the North to the South. Still and hovering, while new air flows through us. We are open, brave and proud of being ourselves. Lovers of beauty and design. Lovers of the home, its rooms and stories, its light and reflections. Lovers of gravityless technology. We are sky, air, flying, space. We are new air, we are what we breathe. We are Elica. And you are like us.

4 46 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED INDEX / INDEX 56 35CC 87 TENDER 56 4 ELICA VE SVĚTĚ Elica in the world 6 ELICA JE Elica is 8 PROČ ZNAČKU ELICA Why Elica 10 FOTOGALERIE Photo gallery 163 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Energy label 58 70CC 48 AMÉLIE 76 BELT LUX 78 CAPITOL 96 CIRCUS PLUS 97 CYDER 80 ELEKTRA 52 ELLE 66 TIFFANY 94 TRENDY 81 TUBE PRO 69 VERTIGO VÝHODY VÝROBKU Product plus 171 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Technical informations 178 SADY PRO KOMÍN Special chimney kit 180 PŘÍSLUŠENSTVÍ Accessories 184 PROČ SI VYBRAT ODSAVAČ? Why a cooker hood? 62 FEEL 98 FLAT GLASS PLUS 99 FLIRT 90 GALAXY 86 HORIZONTE 64 ICO 91 JOY 83 KUADRA 60 L-ORIGINAL 84 LOL 71 MINI OM 88 MOON 50 NUAGE 70 OM 46 OM AIR 93 SCOOP 68 SINFONIA 54 SOO 72 SPACE 92 SPOT PLUS 104 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED CC ISLAND CC ISLAND 106 AUDREY Suspended 140 ADAGIO Downdraft 119 ALBA CUBO ISLAND 126 CHROME 139 CIRCUS PLUS ISLAND 144 CLOUD NINE Ceiling 108 ÉDITH Suspended 146 ÉTOILE Ceiling 138 FLAT GLASS PLUS ISLAND 134 GALAXY ISLAND 116 JASMINE Suspended 135 JOY ISLAND 117 JULIETTE Suspended 118 JUNO Suspended 129 KUADRA ISLAND 127 MENHIR 132 MERIDIANA 130 MOON ISLAND 115 NAKED Suspended 113 PLATINUM Suspended SEASHELL Suspended 137 SPOT PLUS ISLAND 110 STAR Suspended 136 TRENDY ISLAND 128 TUBE PRO ISLAND 114 TWIN Suspended HYDRA 142 UP Ceiling 112 WAVE Suspended 124 YE DO ROHU / CORNER MOUNTED 148 SYNTHESIS STONE 74 STRIPE LUX 95 SUN VESTAVNÉ / BUILT-IN 100 SWEET 102 TAMAYA 103 TAMAYA RAIL 153 BOX IN 152 BOX IN PLUS 154 CIAK 162 ELITE ELITE 26 FILO 160 ELIBLOC GLIDE ELIBLOC HT 159 ELIPLANE 156 HIDDEN 54 52

5 4 5 Jelikož nezapomíná na své kořeny, má společnost Elica své historické sídlo ve městě Fabriano, odkud řídí vývoj své glokální podnikové kultury (v rámci hesla Mysli globálně, jednej lokálně ), která zahrnuje cenné dědictví znalostí, natolik charakteristické pro celosvětovou výrobní a prodejní síť společnosti. 4 ELICA Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network. 5 ELICA

6 ELICA IS A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity. Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner. We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home. Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for new air. Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company. VISION To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home. New air is Elica payoff: it is the spirit of openness to ideas, challenges and people; it is imagination and building a better future. Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design. Ease of use, installation and competitive value on the market. ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION Starting consciously from its italian origins and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions Elica spreads the unique quality of Made in Italy products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values. Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art. Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry. ELICA JE Předním světovým výrobcem kuchyňských odsavačů par se špičkovým designem. Značka Elica zastupuje schopnost, zvědavost, převratnost a poctivost. Již od svého založení v sedmdesátých letech se ve společnosti zakořenily zásady, díky kterým byla ve svém odvětví považována za vysoce kvalifikovaného partnera. Naše společnost zcela změnila tradiční povědomí o odsavačích. Od jednoduchého příslušenství po produkty s jedinečným designem, které skutečně mohou zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti. Dynamika, vytrvalost a zdokonalování jsou hnacími silami, které společnost Elica vedou po cestě k hledání nového vzduchu. Podstatou společnosti vždy bylo zanícené, inovativní a originální myšlení. VIZE Naší vizí je poskytovat koncovým zákazníkům a profesionálům mimořádné produkty v oblasti ventilace, filtrace a čištění vzduchu. Heslem společnosti Elica je nový vzduch. Vyjadřuje otevřenost nápadům, výzvám a lidem a představuje vizi a realizaci budování lepšího světa. Vzduch je cenný a patří všem. Toto povědomí vede práci ve společnosti Elica směrem k citlivosti designu vycházejícímu z emoční estetiky, funkcionality, technologie a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Jednoduché použití, instalace a konkurenční výhoda na trhu. VÁŠEŇ A EXKLUZIVITA ITALSKÉHO PRŮMYSLU Společnost Elica vychází ze svých italských kořenů, technického know-how a vkusu, díky čemuž hrdě šíří produkty s nálepkou Vyrobeno v Itálii po celém světě. Pečlivé řemeslné zpracování, technologický pokrok a přísné kontroly výrobních procesů charakterizují hodnoty společnosti. Naše filosofie a zvyky vycházejí ze sdílení znalostí a různých návrhářských a výrobních zkušeností, z kombinace mechaniky s elektronikou a z uměleckého návrhu. Společnost Elica dlouhou dobu podporovala nadace Fondazione Ermanno Casoli, která nese jméno zakladatele společnosti, jejíž činnost zahrnuje projekty kombinující současné umění a průmysl. 6 ELICA 7 ELICA

7 WHY CHOOSE ELICA Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market. Designed and made by listening to people s needs and desires, Elica products incorporate the essence of Made in Italy business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world. DESIGN Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it. PROČ ZVOLIT ZNAČKU ELICA Bohaté zkušenosti v oboru, cit pro detail, prvotřídní materiály a špičková technologie. To jsou aspekty, které vyzdvihují výrobky společnosti Elica na trhu. Inovativní řešení, která jsou schopna naplnit veškeré požadavky na kuchyň a domácnost po celém světě, byla navržena a vyrobena na základě naslouchání potřebám a přáním lidí, a představují podstatu označení Vyrobeno v Itálii. DESIGN Řady odsavačů Elica jsou navrženy pro komunikaci s lidmi, a asistenci s vytvářením jejich osobního prostoru. Pozorování pohybů při přípravě jídla společnosti Elica umožnila navrhnout užitečné a intuitivní produkty, které využívají prostor, určují jej a ozdobují. TECHNOLOGIE Spolehlivost, výkon, jednoduchá instalace a energetická úspora. Tyto klíčové prvky vždy charakterizovala technologický výzkum společnosti Elica. Jelikož se nesoustředíme na objekty, ale na osoby, jsme schopni navrhnout nové odsávací, osvětlovací a interaktivní řešení, které snadno splňují požadavky zákazníků. ELICA TechLab Veškeré produkty procházejí testováním v technologické laboratoři Elica TechLab, jejíž kontroly kvality jsou v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními standardy. Laboratoř Elica TechLab byla založena v roce 1988 v Serra San Quirico (An). Její procesy jsou v souladu se standardem UNI EN ISO a je jedinou laboratoři testující odsavače par, která je držitelem certifikátu UL International Demko. Navíc se jedná o jedinou laboratoř svého druhu v Itálii a jednu z mála v Evropě, která je schopna provádět konkrétní testy, především v oblasti akustiky. ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Udržitelný vývoj, snížení emisí a spotřeby v průběhu výrobních procesů umožňuje vysoký produkční výkon při minimálním dopadu na životní prostředí. Sociální odpovědnost je primárním závazkem společnosti, a to jak k životnímu prostředí, tak k regionu a lidem. KVALITA Technické dovednosti návrhářů a zkušenosti týmu techniků se slučují do jednoho výrobku, který je vytvářen s vášní a citem pro detail. Dokonalá syntéza, která je k dispozici pro domácnosti po celém světě. Všechny vyrobené modely procházejí kontrolami a laboratorními testy, které zajišťují dostatečný sací výkon, elektrickou bezpečnost, nízký hluk a vysokou spolehlivost. Na konci výrobního procesu se náhodně vybrané vzorky testují na vysokou úroveň funkčnosti, estetického dojmu a kvality balení. Pečlivý dohled nad kvalitou produktu pokračuje při distribuci a dodání do domácností. Společnost Elica nabízí prostřednictvím zakoupení různých balíčků služeb prodloužení záruky až na 5 let. Životnost produktů je navíc udržována díky dostupnosti náhradních dílů a příslušenství pro údržbu a čištění. TECHNOLOGY Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research. When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use. ELICA TechLab All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by UL International Demko. Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics. RESPECT FOR THE ENVIRONMENT Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people. QUALITY The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes. Elica offers the possibility to extend the warranty to 5 years, by purchasing diversified service packages, to fully protect customers. In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products. 8 ELICA 9 ELICA

8 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED OM AIR HISTORIE DOKONALÉHO DESIGNU, VIZE BUDOUCNOSTI. A HISTORY OF DESIGN, A VISION OF THE FUTURE. Značka Elica se v průběhu času vyznačovala technologiemi a obnovováním svého jedinečného stylu: funkčnost získává tvar. Vyvážený poměr dokonalých linií vyjadřuje prostor a čas ve svých nejjednodušších podobách - pomocí kruhů a čtverců. An Elica icon over time, OM is enriched with technology and renews its unique style: essentiality takes shape. A new balance of perfect lines articulates space and time in the simple forms of a circle and a square. Funkcionalita je podtržena extrakčním kruhem pohybujícím se dovnitř. Equipped with an extractor ring that moves inwards and reveals its functionality. - s ELICA 11 ELICA

9 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED 70CC ISLAND SILNÉ ODSAVAČE PAR PRO SILNÉ OSOBNOSTI. STRONG HOODS FOR STRONG PERSONALITIES. Design Fabrizio Crisà Špičkovým materiálům, inovativním řešením a současným produktovým řadám dodávají odrazy a barvy nádech klasického stylu. Představují vyvážený poměr mezi vzduchem a odráženým světlem. Reflections and colours add a splash of vintage style to the cutting-edge materials, innovative solutions and contemporary lines. In this way the perfect balance between air and light is struck. Řada inovativních řešení představuje technické know-how a chytrý návrh například u řad Evoque a Dynamique. Nepochybně jsou předurčeny k hlavní roli ve vaší kuchyni, kde prokáží svou všestrannost pomocí jednotlivých konfigurací recirkulace. The range of start-up options demonstrates the technical know-how and intelligence put into the design of Evoque and Dynamique. They are sure to play a central role in your kitchen and prove their versatility with the recirculationducted configurations. - s ELICA 13 ELICA

10 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Nabízíme rovněž širokou škálu možností, které umožňují vzhled přizpůsobit tak, aby se vámi vybraný model hodil ke zbytku kuchyně. Nakonec, jsou to právě malé detaily, které ukazují vaši osobnost a vyprávějí příběh vašeho života. 35CC DESIGN, VŠESTRANNOST A VÝKON. V KOSTCE. DESIGN, VERSATILITY AND PERFORMANCE. CUBED. We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it s the small details that show who you really are and tell the story of your life. - s Na těchto dokonale vymodelovaných kostkách vybočuje především jednoduchost jejich linií. Uvnitř ukrývají vysoký výkon a všestrannost, navenek představují unikátní kombinaci současného a retro stylu spolu s různými materiály a tvary. What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes. Design Fabrizio Crisà 14 ELICA 15 ELICA

11 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED ÉDITH NEOKÁZALÝ STYL, KTERÝ SPOJUJE MINULOST SE SOUČASNOSTÍ A RAFINOVANÝMI DETAILY. PAST AND PRESENT MINGLE IN ITS DISCREET STYLE AND REFINED DETAILS. Tvar produktů byl navržen tak, aby vyjadřoval celistvost. Spojené linky, které na sebe navazují, tvoří jednolité těleso, jenž je základem energie a světla. Řada odsavačů par se zapuštěným světlem byla zdokonalena novým designem a výrazným zlepšením výkonu pomocí zvětšení obvodu sání. Its shape is designed in order to be viewed in its entirety. The lines follow one another and close up, thus creating a perfect profile that contains a core of energy and light. The suspended light hood, reinvented in terms of design, further enhances its functionality thanks to the perimeter suction. - s Design Fabrizio Crisà 16 ELICA 17 ELICA

12 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Audrey jakoby se pohyboval ve větru, představuje lehký a zářivý dekorační prvek. Podobá se textilii, zlehka nabývá tvaru a vrací krásu a eleganci, aniž by se vzdal své odsávací funkce. Možnost instalace na stěnu. As if moved by a breath of wind, Audrey is a light and bright decorative element. Like a fabric, it lightly takes shape and provides beauty and elegance, as well as its suction function. Wall mounting option. AUDREY NEJELEGANTNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ODÍVAT TECHNOLOGII. THE SMARTEST WAY TO OUTFIT TECHNOLOGY. - s Design Fabrizio Crisà 18 ELICA 19 ELICA

13 VESTAVNÉ / BUILT-IN Špičková řešení vestavných modelů poskytuje svým stylem designové prvky do kuchyní, ve kterých není žádný detail ponechán náhodě. Elegantní středový ocelový či skleněný panel. Cutting-edge solution for a built-in model whose style suggests design ideas for kitchens where no detail is left to chance. Elegant center steel or glass panel. - s HIDDEN VYSOKÁ EFEKTIVITA V ELEGANTNÍM PROVEDENÍ. HIGH EFFICIENCY CONTAINED ELEGANTLY IN THE WALL UNIT. 20 ELICA 21 ELICA

14 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Došlo ke změně pravidel pro úpravu vzduchu. V případě modelu L-Original tvar následuje funkci: esenciální linie zakrývají technologické jádro pro inteligentní a originální koncept odsávání. Jednoduchá instalace, speciální filtrace tuků a LED osvětlení. Dostupný v bílém, černém a karbonovém provedení. Kitchen air treatment rules have changed. In L-Original, shape follows function: essential lines cover a technological core for a smart and original suction concept. Easy installation, special grease filtering and LED lighting. Available in white, black and charcoal finishes. - s L-ORIGINAL JEHO NÁZEV ODRÁŽÍ JEHO CHARAKTER: JEDINEČNÝ, ODLIŠNÝ, ČISTÝ. ITS NAME REFLECTS ITS NATURE: UNIQUE, DIFFERENT, PURE. 22 ELICA 23 ELICA

15 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Naše produkty vypadají, jako by vycházely z otvoru ve zdi. Zapadají do okolního prostředí a stávají se jeho součástí. Funkcionalita, emoce a sofistikovanost se spojují díky novému způsobu instalace a možnosti přizpůsobení esteticky vypadajícího ovládacího panelu. It looks like coming out of a cut in the wall, it fits in the environment and becomes part of it. Functionality, emotion and glamour merge thanks to the new mounting option and the possibility to personalize the aesthetic panel. - s NUAGE KDYŽ SE DESIGN SETKÁVÁ S PROSTŘEDÍM. WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN. Design Fabrizio Crisà 24 ELICA 25 ELICA

16 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED NUAGE KDYŽ SE DESIGN SETKÁVÁ S PROSTŘEDÍM. WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN. Jakmile jej objevíte, budete překvapeni. Difúzní LED osvětlení a inovativní filtry vysoce absorbující tuk. When you discover it, it surprises you. LED diffuse lighting and innovative high-absorption grease filter. - s Design Fabrizio Crisà 26 ELICA 27 ELICA

17 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Rafinované hry světel evokují kouzelnou atmosféru. Elegantní skleněné hranoly odrážejí výjimečnost odsavačů řady Star, která přesahuje pouhou krásu a spojuje s ní funkcionalitu a výkon. STAR HVĚZDA KUCHYNĚ. A STAR IN THE KITCHEN. Redfined lighting games and enchanted atmosphere evocation. The elegant glass prisms reflect the graciosity of the hood Star that exceeds the mere beauty to embrace the functionality and the efficiency. Odsavače řady Star představují funkční prvek kuchyně s elegantním designem, který odsavač zasazuje do prostředí domácnosti s ušlechtilejšími prvky. Star is a functional object but with an elegant design which integrates with the nature of the more refined environments in the house. - s ELICA 29 ELICA

18 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED Původní design činí z odsavače revoluční výrobek. Vizuální podobu obohacuje použití hypoalergenního, netoxického materiálu Cristalplant, který je navíc odolný vůči šmouhám. Celou konstrukci elegantně obaluje kryt připomínající drahý kámen, který dodává odsavači nečekanou lehkost. Nabízí tak perfektní vyvážení tvaru, barvy a použitého materiálu, společně přinášející užasnutí a důvěrnost současně. The original design makes it a breakthrough product. The use of Cristalplant, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch, enriches its visual structure. The velvety and natural stone-like finish wraps around the entire monolith and gives it unexpected lightness. Ye offers a perfect balance of form, colour and material, which conveys astonishment and familiarity at the same time. YE VELKOLEPÁ, AVŠAK ODLEHČENÁ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH MATERIÁLŮ. A NEW MAJESTIC YET LIGHT SHAPE WITH INNOVATIVE MATERIAL. - s Design Fabrizio Crisà 30 ELICA 31 ELICA

19 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Jednoduchý tvar a velký cit pro detail vytvářejí objekt význačné povahy. Propracované křivky a zvláštní velikost činí řadu Seashell jedinečnou. Poslouží jako elegantní doplněk do jakéhokoliv prostředí, které bude díky ní sálat jedinečnou atmosférou. Simple shape and utmost attention to detail generate an object with a distinctive personality. With refined curves and particular, Seashell is unique and provides glamour to any environment, creating refined atmospheres. - s SEASHELL OBJEVOVÁNÍ DETAILŮ. DISCOVERING DETAIL. Design Fabrizio Crisà 32 ELICA 33 ELICA

20 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED ICO JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE V DANÉM ODVĚTVÍ. ITS SIMPLE, CONTAINS THE BEST TECHNOLOGY IN THE INDUSTRY. Díky projektu Méně energie, který využívá nejúspornějšího motoru na světě Synairgy, je možné ušetřit na elektrické energii až 50 %. Technologie navíc zaručuje optimální sací výkon a úroveň hluku za jakýchkoliv podmínek instalace. Thanks to the Less Energy project that uses the Synairgy motor system, the most efficient in the world, it is possible make electricity savings of 50% in addition to guaranteeing optimum extraction and noise levels in any installation conditions. Odsavače řady Ico se přizpůsobí požadavkům zákazníků, kterým záleží na úspoře energie a vyžadují špičkový výkon nutný pro úchvatné gastronomické výsledky. Ico adapts to the needs of users who are careful with consumption and require excellent performance for outstanding results in the kitchen. - s Design Fabrizio Crisà 34 ELICA 35 ELICA

21 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Odsavače řady Sweet jsou současným pojetím tradiční ikony. Základem současného a vlnitého designu je technopolymerová konstrukce a tenké, naleštěné ocelové linie, díky kterým odsavač vyniká, a které znázorňují historický vývoj této řady. Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney. - s SWEET DÁVÁME SMYSL PŘÍTOMNOSTI A PŘEKONÁVÁME JEJÍ TRENDY SOUČASNĚ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND TRENDS. Design Fabrizio Crisà 36 ELICA 37 ELICA

22 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED SWEET DÁVÁME SMYSL PŘÍTOMNOSTI A PŘEKONÁVÁME JEJÍ TRENDY SOUČASNĚ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND TRENDS. Nový perimetrický odsávací systém a osvětlovací LED pásky ovládané pomocí dotyku. Tyto vlastnosti pomáhají optimálně pohlcovat výpary a ovládat osvětlení. The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively. Design Fabrizio Crisà - s ELICA 39 ELICA

23 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED FEEL SLOŽITÁ MOZAIKA ÚROVNÍ ZALOŽENÁ NA JEDNODUCHÉM POHYBU. AN INTRICATE MOSAIC OF VOLUMES BASED ON A SIMPLE MOVEMENT. Energie proudící nahoru a dolů po povrchu a značí absolutní souhru světla, vzduchu a dotykového ovládání. Produkt může být vyroben tak, aby fungoval zcela podle vašeho přání. Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well. Nejmenší panel slouží k pohlcování výparů z méně intenzivního vaření, největší (příp. oba současně) lze využít při intenzivním vaření. Horizontální panel slouží k nastavení osvětlení. Design Fabrizio Crisà The smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment. 40 ELICA - s ELICA

24 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Řada Amélie definuje trendy, porušuje zavedené zvyky a kombinuje tradice a technologii, čímž uspokojí veškeré nároky. Její konstrukce kombinuje estetiku s jednoduchostí, díky čemuž se jednoduše stane součástí jakéhokoliv prostředí. Amélie is a model that defies trends, breaks essential forms and combines classicism and technology, thus catering to all tastes. Its character combines aesthetics and simplicity, fitting in all environments with versatility. - s Design Fabrizio Crisà AMÉLIE VÝDRŽ A PŘECHODNOST, MÓDA A TRADICIONALISMUS: ODSAVAČ S DVOJÍ TVÁŘÍ. DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE. 42 ELICA 43 ELICA

25 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED AMÉLIE VÝDRŽ A PŘECHODNOST, MÓDA A TRADICIONALISMUS: ODSAVAČ S DVOJÍ TVÁŘÍ. DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE. Design Fabrizio Crisà 44 ELICA 45 ELICA

26 White OM AIR Black Pop Beauty Vintage Nature OM AIR s MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm BÍLÉ SKLO, ČERNÉ SKLO, BAREVNÉ SKLO White glass, black glass, coloured glass RECIRKULACE Recycling PO ZAPNUTÍ SE STŘEDOVÝ KRUH POSUNE DOVNITŘ A UMOŽNÍ TAK PERIMETRICKÉ SÁNÍ. Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction. Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S + B DOTYKOVÉ 3s + B Touch control STRIP LED 7W Strip LED 7W (647) (68) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit OM AIR WH/F/75 OM AIR BL/F/75 OM AIR POP/F/75 OM AIR BEAUTY/F/75 OM AIR VINTAGE/F/75 OM AIR NATURE/F/75 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT PRF PRF PRF PRF PRF PRF , s cm 45 cm

27 AMÉLIE Design FABRIZIO CRISÀ AMÉLIE WOODWH - zaoblený rám odsavače z odbarveného dřeva whitened natural hood rounded frame plochý rám (volitelné příslušenství) - příklad přizpůsobení flat frame (optional accessory) - example of customization AMÉLIE MATWH - matně bílý zaoblený rám matt white rounded frame 48 AMÉLIE s. 42, 44 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm K DISPOZICI V RÁMU Z BÍLÉHO A ODBARVENÉHO DŘEVA. DOSTUPNÁ JE ROVNĚŽ BEZ RÁMU. RÁM VE DVOU RŮZNÝCH PROVEDENÍCH JE POSLÉZE MOŽNO DOKOUPIT ZVLÁŠŤ. Available with white or bleached wood frame. There is also a frameless version. In this case, a customizable frame with two different designs can be purchased separately. ZRCADLOVÝ + ZAOBLENÝ RÁM (MATNĚ BÍLÉ, ODBARVENÉ PŘÍRODNÍ DŘEVO), ZRCADLOVÝ BEZ RÁMU Mirror + rounded frame (matt white, whitened natural wood), mirror no frame RECIRKULACE Recycling Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S PODSVĚTLENÁ TLAČÍTKA 3s Soft Light Push Button STRIP LED 7W Strip LED 7W TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter KIT RÁM N.1 * Kit frame n.1 KIT RÁM N.2 ** Kit frame n.2 DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit AMELIE MATWH/F/85 AMELIE WOODWH/F/85 AMELIE NOFRAME/F/85 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT KIT KIT PRF PRF PRF ,5 512 * ZAOBLENÝ RÁM Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA Natural wood rounded frame ** PLOCHÝ RÁM Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA Natural wood flat frame s cm 65 cm

28 NUAGE Design FABRIZIO CRISÀ Odsavač NUAGE se sádrokartonovou deskou - ukázka přizpůsobení NUAGE Drywall - example of customization Odsavač NUAGE se sádrokartonovou deskou - ukázka přizpůsobení NUAGE Drywall - example of customization Odsavač NUAGE s přetíratelnou ocelí - ukázka přizpůsobení NUAGE Paintable - example of customization 50 NUAGE s. 24, 26 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm JEDINEČNÝ MODEL, KTERÝ LZE PŘIZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA. K DISPOZICI JSOU DVĚ : SE SÁDROKARTONOVOU DESKOU (TLOUŠŤKA 6 MM)...NEBO S BÍLOU PŘETÍRATELNOU OCELÍ. SÁDROKARTONOVÉ DESKY NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ. OBRÁZKY PŘEDSTAVUJÍ POUZE PŘÍKLADY NÁVRHŮ. Unique model that can be customized according to the customer s needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or white paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs. NEREZOVÁ OCEL KE KOMBINACI SE SÁDROKARTONOVOU DESKOU (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ), PŘETÍRATELNÁ NEREZOVÁ OCEL (BÍLÁ) Stainless steel to be paneled with drywall (not included), paintable stainless steel (white) RECIRKULACE Recycling Duct (mm) 3S+B ELEKTRONICKÉ OTÁČIVÉ 3S+B electronic rotative STRIP LED 7W Strip Led 7W (581) (65) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter NUAGE DRYWALL/F/75 NUAGE PAINTABLE/F/75 JE SOUČÁSTÍ Included CFC PRF PRF s cm 65 cm

29 ELLE Design FABRIZIO CRISÀ ELLE 52 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm ČERNÉ SKLO, BÍLÉ SKLO Black glass, white glass RECIRKULACE Recycling Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S+B INFRAČERVENÉ DOTYKOVÉ 3S+B Infrared touch STRIP LED 7W Strip Led 7W (669) (67) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit ELLE BL/F/80 ELLE WH/F/80 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT PRF PRF s cm 55 cm

ODSAVAČE PAR AKČNÍ NABÍDKA 2015/1

ODSAVAČE PAR AKČNÍ NABÍDKA 2015/1 ODSAVAČE PAR AKČNÍ NABÍDKA 2015/1 60 278,8 460 VESTAVNÉ BOX IN ELIPLANE 269,8 305 35 285 510 Ø120 68 562-862 594-894 310 MIN 320-MAX 340 548 302 ELITE 26 ELITE 14 460-760 40 261 40 140 4,5 138 3S otočné

Více

ODSAVAČE PAR Katalog 2011

ODSAVAČE PAR Katalog 2011 ODSAVAČE PAR Katalog 2011 NA STĚNU 17 32 19 7 ZÁVĚSNÉ 37 41 33 OSTRŮVKOVÉ 43 47 42 OBSAH Alba Cubo Aqua Chrome Wall Grace Isolabella Adagio Alba Cubo Island 30 29 16 41 39 48 46 SPECIÁLNÍ FUNKCE 2 Circus

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings

Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings nové možnosti světla Q DECO SKY Q DECO SKY vytváří realistický obraz oblohy na stropě vaší místnosti. Slučuje osvětlení a dekoraci v jeden

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Vaše kuchyně je místem, kde se

Vaše kuchyně je místem, kde se Vaše kuchyně je místem, kde se vůně, pachy a chutě mísí při rodinných rituálech vaření s radostí ze společně stráveného času. Modernost proměnila kuchyň v místo bohaté na významy, na centrum domácích citů

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA MODUS SPMA SPMA Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček Metalizovaný polykarbonátový reflektor EPSA EP analogově stmívatelný 1 10 V vestavné asvítidlo do minerálního nebo sádrokartonového

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

WHIRLPOOL VESTaVNÉ OdSaVačE

WHIRLPOOL VESTaVNÉ OdSaVačE WHIRLPOOL VESTAVNÉ Odsavače Digestoř je nezbytným pomocníkem ve vaší kuchyni Vyberte si z mnoha praktických i elegantních odsavačů par Whirlpool. vzduchu. Ten průběžně přizpůsobují aktuální potřebě. Pokud

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

Revolučně elektronicky ovládaný motor umožňuje optimalizovat výkon, spotřebu a hlučnost.

Revolučně elektronicky ovládaný motor umožňuje optimalizovat výkon, spotřebu a hlučnost. 2013 VYSVĚTLIVKY key Te revolutionary electronically controlled motor makes it possible to optimise performance, consumption and noise levels. Intuitive and innovative user-friendly control menu wic regulates

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos.

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos. DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz 2015 www.deos.cz LED 2015 LED 2015 Jako ryze český výrobce jsme se v

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU E c o n o m i c PlUs Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather Připraveno pro Vaše kreativní nápady mnoho variant, mnoho možností, ale vždy jen jeden výsledek dokonalý projekt ve všech detailech Prepared for your creative ideas many variants, many options, but always

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

PRICE LIST March 2013

PRICE LIST March 2013 PRICE LIST March 2013 Na tento ceník se nevztahují žádné EXW LUXART, s.r.o., CZ Blučina. strana 1 / 31 Index Page Cree Aeroblades Model P 1 Cree Aeroblades Model G 2 Cree THE EDGE Street mounting 1 3 Cree

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce je přehlídkou lišt, navržených designéry skupiny Larson Juhl, jejichž osobitý výraz tvorby si našel pevné místo v širokém spektru zákazníků po celém světě. Designéři

Více

W H I R L P O O L O D S A V A Č E PA R

W H I R L P O O L O D S A V A Č E PA R W H I R L P O O L O D S A V A Č E PA R Odsavače par Nejširší výběr různých modelů odsavačů par: prostorové, komínové, závěsné, výsuvné, výklopné, zabudované v různých barevných provedeních. Prostorové

Více

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal.

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal. MODUS PATIO IP65 IP65 Tělo: Tělo: Černě Černě či šedě či šedě (standart) práškově práškově lakovaný lakovaný hliníkový hliníkový odlitek odlitek a plastová a plastová horní horní část část Optický Optický

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AIRFORCE s hrdostí představuje projekt INTEGRA

AIRFORCE s hrdostí představuje projekt INTEGRA 2015 AIRFORCE s hrdostí představuje projekt INTEGRA INTEGRA je inovativní řada výrobků, která spojuje funkci kuchyňské digestoře s funkcí indukční varné desky a umožňuje tak ovládat oba spotřebiče z jednoho

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l

Ref. no. 4030800454 4030800455 4030800456. Ruční oklep filtru. Nerezový kontejner. Ochrana motoru. Měřič podtlaku. Kontejner 100 l ATEX The great suction power of model T40Plus is given by the vacuum it creates: it can collect very heavy materials or wet dust, it is ideal to solve any waste problem that were unsolvable till today.

Více

Představení portfolia MESSOA řady PRO a MAVEN

Představení portfolia MESSOA řady PRO a MAVEN Představení portfolia MESSOA řady PRO a MAVEN Partnerský program Messoa - obchodní školení Martin Doušek Praha - Barceló 14. 10. 2014 1 Které produtky najdete v MESSOA? 1 5 Megapixel Box IP66/IP67 IR bullet

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame PALERMO Dveřní rám Glass door frame 4 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +40 60 3 76; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties

block - kit Swimmingpool Europe unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties block - kit unikátní technologie unique technology výborné tepelné vlastnosti outstanding thermal properties Swimmingpool Europe 5 Block - Kit Plavu si, ani nevím jak. Voda je dar pøírody, a proto by byla

Více

2014 PROFILE 2015 3D MODEL

2014 PROFILE 2015 3D MODEL DESIGN / REDUKCE HMOTNOSTI 53CM FRAME WEIGHT (GRAMS) OMR CARBON (Orbea Monocoque Race) OMR Orbea Monocoque Race je hustší kompozit uhlíkových vláken s vysokým modulem pevnosti, který tvoří velmi tuhý celek

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli.

Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečná manipulace, skladování a přeprava nebezpečných látek s pomocí bezpečnostních nádob Rötzmeier z nerezové oceli. Bezpečnostní láhev Použití: laboratoře a průmyslové Bezpečnostní nádoby Roetzmeier

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Laufen news wellness. Miloslav Felkl

Laufen news wellness. Miloslav Felkl Laufen news wellness Miloslav Felkl vany a vaničky Kartell vaničky Indura zrušené výrobky Freestanding 175x75x54 cm 2.2233.2.000.yyy.1 Right corner, drop-in 170x86x59 cm 2.233.1.000.yyy.1 Freestanding

Více

SEJF. DESIGNED IN Italy HOTELOVÉ SEJFY V HOTEL SAFES

SEJF. DESIGNED IN Italy HOTELOVÉ SEJFY V HOTEL SAFES SEJF DESIGNED IN Italy HOTELOVÉ SEJFY V HOTEL SAFES SEJF TOP OPEN SEJF DRAWER Nová dotyková klávesnice a LED displej w touch keypad and stealthy led display Horní otevírání umožňuje snadný přístup k obsahu

Více

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE F11SET Zámek pro vnitřní i vnější dveře s otvevíracím tlačítkem, bez aretace Lock for free passage (outside and inside push-buttons)

Více

PARACIELO MERANO. Kování pro skleněné stříšky Glass canopies

PARACIELO MERANO. Kování pro skleněné stříšky Glass canopies PARACIELO MERANO Kování pro skleněné stříšky Glass canopies 10 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 2 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PARACIELO

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více