YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YOU ARE WHAT YOU BREATHE"

Transkript

1 2015

2

3 YOU ARE WHAT YOU BREATHE Jsme tím, co vidíme, a čeho se dotýkáme. Především jsme ale tím, co si představujeme. Skutečně sami sebou jsme ve chvíli, kdy vnímáme svět kolem sebe v tichosti a se zavřenýma očima. Jsme vzduch, který poletuje kolem nás. Bez zábran a zátěží. Jsme volní a létáme v oblacích, alespoň na chvíli, ze západu na východ a ze severu na jih. Vznášíme se na místě a necháváme námi prostupovat proud nového vzduchu. Jsme otevření, pyšní a hrdí na sami sebe. Milovníci krásy a designu. Milovníci domova, jeho pokojů, příběhů, jeho světel a odrazů. Milovníci nadčasové technologie. Jsme nebesy, vzduchem a vesmírem. Jsme novým vzduchem, který dýcháme. Jsme Elica. A vy jste takoví, jako my. We are what we see and touch. Above all, we are what we imagine. We are really ourselves when we sense the world around us with our eyes closed and in silence. We are air flying over our space. No limits, no weights. We are free, like the sky, flying just for a moment, from the West to the East, from the North to the South. Still and hovering, while new air flows through us. We are open, brave and proud of being ourselves. Lovers of beauty and design. Lovers of the home, its rooms and stories, its light and reflections. Lovers of gravityless technology. We are sky, air, flying, space. We are new air, we are what we breathe. We are Elica. And you are like us.

4 46 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED INDEX / INDEX 56 35CC 87 TENDER 56 4 ELICA VE SVĚTĚ Elica in the world 6 ELICA JE Elica is 8 PROČ ZNAČKU ELICA Why Elica 10 FOTOGALERIE Photo gallery 163 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Energy label 58 70CC 48 AMÉLIE 76 BELT LUX 78 CAPITOL 96 CIRCUS PLUS 97 CYDER 80 ELEKTRA 52 ELLE 66 TIFFANY 94 TRENDY 81 TUBE PRO 69 VERTIGO VÝHODY VÝROBKU Product plus 171 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Technical informations 178 SADY PRO KOMÍN Special chimney kit 180 PŘÍSLUŠENSTVÍ Accessories 184 PROČ SI VYBRAT ODSAVAČ? Why a cooker hood? 62 FEEL 98 FLAT GLASS PLUS 99 FLIRT 90 GALAXY 86 HORIZONTE 64 ICO 91 JOY 83 KUADRA 60 L-ORIGINAL 84 LOL 71 MINI OM 88 MOON 50 NUAGE 70 OM 46 OM AIR 93 SCOOP 68 SINFONIA 54 SOO 72 SPACE 92 SPOT PLUS 104 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED CC ISLAND CC ISLAND 106 AUDREY Suspended 140 ADAGIO Downdraft 119 ALBA CUBO ISLAND 126 CHROME 139 CIRCUS PLUS ISLAND 144 CLOUD NINE Ceiling 108 ÉDITH Suspended 146 ÉTOILE Ceiling 138 FLAT GLASS PLUS ISLAND 134 GALAXY ISLAND 116 JASMINE Suspended 135 JOY ISLAND 117 JULIETTE Suspended 118 JUNO Suspended 129 KUADRA ISLAND 127 MENHIR 132 MERIDIANA 130 MOON ISLAND 115 NAKED Suspended 113 PLATINUM Suspended SEASHELL Suspended 137 SPOT PLUS ISLAND 110 STAR Suspended 136 TRENDY ISLAND 128 TUBE PRO ISLAND 114 TWIN Suspended HYDRA 142 UP Ceiling 112 WAVE Suspended 124 YE DO ROHU / CORNER MOUNTED 148 SYNTHESIS STONE 74 STRIPE LUX 95 SUN VESTAVNÉ / BUILT-IN 100 SWEET 102 TAMAYA 103 TAMAYA RAIL 153 BOX IN 152 BOX IN PLUS 154 CIAK 162 ELITE ELITE 26 FILO 160 ELIBLOC GLIDE ELIBLOC HT 159 ELIPLANE 156 HIDDEN 54 52

5 4 5 Jelikož nezapomíná na své kořeny, má společnost Elica své historické sídlo ve městě Fabriano, odkud řídí vývoj své glokální podnikové kultury (v rámci hesla Mysli globálně, jednej lokálně ), která zahrnuje cenné dědictví znalostí, natolik charakteristické pro celosvětovou výrobní a prodejní síť společnosti. 4 ELICA Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network. 5 ELICA

6 ELICA IS A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity. Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner. We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home. Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for new air. Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company. VISION To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home. New air is Elica payoff: it is the spirit of openness to ideas, challenges and people; it is imagination and building a better future. Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design. Ease of use, installation and competitive value on the market. ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION Starting consciously from its italian origins and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions Elica spreads the unique quality of Made in Italy products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values. Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art. Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry. ELICA JE Předním světovým výrobcem kuchyňských odsavačů par se špičkovým designem. Značka Elica zastupuje schopnost, zvědavost, převratnost a poctivost. Již od svého založení v sedmdesátých letech se ve společnosti zakořenily zásady, díky kterým byla ve svém odvětví považována za vysoce kvalifikovaného partnera. Naše společnost zcela změnila tradiční povědomí o odsavačích. Od jednoduchého příslušenství po produkty s jedinečným designem, které skutečně mohou zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti. Dynamika, vytrvalost a zdokonalování jsou hnacími silami, které společnost Elica vedou po cestě k hledání nového vzduchu. Podstatou společnosti vždy bylo zanícené, inovativní a originální myšlení. VIZE Naší vizí je poskytovat koncovým zákazníkům a profesionálům mimořádné produkty v oblasti ventilace, filtrace a čištění vzduchu. Heslem společnosti Elica je nový vzduch. Vyjadřuje otevřenost nápadům, výzvám a lidem a představuje vizi a realizaci budování lepšího světa. Vzduch je cenný a patří všem. Toto povědomí vede práci ve společnosti Elica směrem k citlivosti designu vycházejícímu z emoční estetiky, funkcionality, technologie a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Jednoduché použití, instalace a konkurenční výhoda na trhu. VÁŠEŇ A EXKLUZIVITA ITALSKÉHO PRŮMYSLU Společnost Elica vychází ze svých italských kořenů, technického know-how a vkusu, díky čemuž hrdě šíří produkty s nálepkou Vyrobeno v Itálii po celém světě. Pečlivé řemeslné zpracování, technologický pokrok a přísné kontroly výrobních procesů charakterizují hodnoty společnosti. Naše filosofie a zvyky vycházejí ze sdílení znalostí a různých návrhářských a výrobních zkušeností, z kombinace mechaniky s elektronikou a z uměleckého návrhu. Společnost Elica dlouhou dobu podporovala nadace Fondazione Ermanno Casoli, která nese jméno zakladatele společnosti, jejíž činnost zahrnuje projekty kombinující současné umění a průmysl. 6 ELICA 7 ELICA

7 WHY CHOOSE ELICA Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market. Designed and made by listening to people s needs and desires, Elica products incorporate the essence of Made in Italy business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world. DESIGN Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it. PROČ ZVOLIT ZNAČKU ELICA Bohaté zkušenosti v oboru, cit pro detail, prvotřídní materiály a špičková technologie. To jsou aspekty, které vyzdvihují výrobky společnosti Elica na trhu. Inovativní řešení, která jsou schopna naplnit veškeré požadavky na kuchyň a domácnost po celém světě, byla navržena a vyrobena na základě naslouchání potřebám a přáním lidí, a představují podstatu označení Vyrobeno v Itálii. DESIGN Řady odsavačů Elica jsou navrženy pro komunikaci s lidmi, a asistenci s vytvářením jejich osobního prostoru. Pozorování pohybů při přípravě jídla společnosti Elica umožnila navrhnout užitečné a intuitivní produkty, které využívají prostor, určují jej a ozdobují. TECHNOLOGIE Spolehlivost, výkon, jednoduchá instalace a energetická úspora. Tyto klíčové prvky vždy charakterizovala technologický výzkum společnosti Elica. Jelikož se nesoustředíme na objekty, ale na osoby, jsme schopni navrhnout nové odsávací, osvětlovací a interaktivní řešení, které snadno splňují požadavky zákazníků. ELICA TechLab Veškeré produkty procházejí testováním v technologické laboratoři Elica TechLab, jejíž kontroly kvality jsou v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními standardy. Laboratoř Elica TechLab byla založena v roce 1988 v Serra San Quirico (An). Její procesy jsou v souladu se standardem UNI EN ISO a je jedinou laboratoři testující odsavače par, která je držitelem certifikátu UL International Demko. Navíc se jedná o jedinou laboratoř svého druhu v Itálii a jednu z mála v Evropě, která je schopna provádět konkrétní testy, především v oblasti akustiky. ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Udržitelný vývoj, snížení emisí a spotřeby v průběhu výrobních procesů umožňuje vysoký produkční výkon při minimálním dopadu na životní prostředí. Sociální odpovědnost je primárním závazkem společnosti, a to jak k životnímu prostředí, tak k regionu a lidem. KVALITA Technické dovednosti návrhářů a zkušenosti týmu techniků se slučují do jednoho výrobku, který je vytvářen s vášní a citem pro detail. Dokonalá syntéza, která je k dispozici pro domácnosti po celém světě. Všechny vyrobené modely procházejí kontrolami a laboratorními testy, které zajišťují dostatečný sací výkon, elektrickou bezpečnost, nízký hluk a vysokou spolehlivost. Na konci výrobního procesu se náhodně vybrané vzorky testují na vysokou úroveň funkčnosti, estetického dojmu a kvality balení. Pečlivý dohled nad kvalitou produktu pokračuje při distribuci a dodání do domácností. Společnost Elica nabízí prostřednictvím zakoupení různých balíčků služeb prodloužení záruky až na 5 let. Životnost produktů je navíc udržována díky dostupnosti náhradních dílů a příslušenství pro údržbu a čištění. TECHNOLOGY Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research. When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use. ELICA TechLab All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by UL International Demko. Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics. RESPECT FOR THE ENVIRONMENT Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people. QUALITY The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes. Elica offers the possibility to extend the warranty to 5 years, by purchasing diversified service packages, to fully protect customers. In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products. 8 ELICA 9 ELICA

8 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED OM AIR HISTORIE DOKONALÉHO DESIGNU, VIZE BUDOUCNOSTI. A HISTORY OF DESIGN, A VISION OF THE FUTURE. Značka Elica se v průběhu času vyznačovala technologiemi a obnovováním svého jedinečného stylu: funkčnost získává tvar. Vyvážený poměr dokonalých linií vyjadřuje prostor a čas ve svých nejjednodušších podobách - pomocí kruhů a čtverců. An Elica icon over time, OM is enriched with technology and renews its unique style: essentiality takes shape. A new balance of perfect lines articulates space and time in the simple forms of a circle and a square. Funkcionalita je podtržena extrakčním kruhem pohybujícím se dovnitř. Equipped with an extractor ring that moves inwards and reveals its functionality. - s ELICA 11 ELICA

9 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED 70CC ISLAND SILNÉ ODSAVAČE PAR PRO SILNÉ OSOBNOSTI. STRONG HOODS FOR STRONG PERSONALITIES. Design Fabrizio Crisà Špičkovým materiálům, inovativním řešením a současným produktovým řadám dodávají odrazy a barvy nádech klasického stylu. Představují vyvážený poměr mezi vzduchem a odráženým světlem. Reflections and colours add a splash of vintage style to the cutting-edge materials, innovative solutions and contemporary lines. In this way the perfect balance between air and light is struck. Řada inovativních řešení představuje technické know-how a chytrý návrh například u řad Evoque a Dynamique. Nepochybně jsou předurčeny k hlavní roli ve vaší kuchyni, kde prokáží svou všestrannost pomocí jednotlivých konfigurací recirkulace. The range of start-up options demonstrates the technical know-how and intelligence put into the design of Evoque and Dynamique. They are sure to play a central role in your kitchen and prove their versatility with the recirculationducted configurations. - s ELICA 13 ELICA

10 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Nabízíme rovněž širokou škálu možností, které umožňují vzhled přizpůsobit tak, aby se vámi vybraný model hodil ke zbytku kuchyně. Nakonec, jsou to právě malé detaily, které ukazují vaši osobnost a vyprávějí příběh vašeho života. 35CC DESIGN, VŠESTRANNOST A VÝKON. V KOSTCE. DESIGN, VERSATILITY AND PERFORMANCE. CUBED. We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it s the small details that show who you really are and tell the story of your life. - s Na těchto dokonale vymodelovaných kostkách vybočuje především jednoduchost jejich linií. Uvnitř ukrývají vysoký výkon a všestrannost, navenek představují unikátní kombinaci současného a retro stylu spolu s různými materiály a tvary. What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes. Design Fabrizio Crisà 14 ELICA 15 ELICA

11 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED ÉDITH NEOKÁZALÝ STYL, KTERÝ SPOJUJE MINULOST SE SOUČASNOSTÍ A RAFINOVANÝMI DETAILY. PAST AND PRESENT MINGLE IN ITS DISCREET STYLE AND REFINED DETAILS. Tvar produktů byl navržen tak, aby vyjadřoval celistvost. Spojené linky, které na sebe navazují, tvoří jednolité těleso, jenž je základem energie a světla. Řada odsavačů par se zapuštěným světlem byla zdokonalena novým designem a výrazným zlepšením výkonu pomocí zvětšení obvodu sání. Its shape is designed in order to be viewed in its entirety. The lines follow one another and close up, thus creating a perfect profile that contains a core of energy and light. The suspended light hood, reinvented in terms of design, further enhances its functionality thanks to the perimeter suction. - s Design Fabrizio Crisà 16 ELICA 17 ELICA

12 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Audrey jakoby se pohyboval ve větru, představuje lehký a zářivý dekorační prvek. Podobá se textilii, zlehka nabývá tvaru a vrací krásu a eleganci, aniž by se vzdal své odsávací funkce. Možnost instalace na stěnu. As if moved by a breath of wind, Audrey is a light and bright decorative element. Like a fabric, it lightly takes shape and provides beauty and elegance, as well as its suction function. Wall mounting option. AUDREY NEJELEGANTNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ODÍVAT TECHNOLOGII. THE SMARTEST WAY TO OUTFIT TECHNOLOGY. - s Design Fabrizio Crisà 18 ELICA 19 ELICA

13 VESTAVNÉ / BUILT-IN Špičková řešení vestavných modelů poskytuje svým stylem designové prvky do kuchyní, ve kterých není žádný detail ponechán náhodě. Elegantní středový ocelový či skleněný panel. Cutting-edge solution for a built-in model whose style suggests design ideas for kitchens where no detail is left to chance. Elegant center steel or glass panel. - s HIDDEN VYSOKÁ EFEKTIVITA V ELEGANTNÍM PROVEDENÍ. HIGH EFFICIENCY CONTAINED ELEGANTLY IN THE WALL UNIT. 20 ELICA 21 ELICA

14 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Došlo ke změně pravidel pro úpravu vzduchu. V případě modelu L-Original tvar následuje funkci: esenciální linie zakrývají technologické jádro pro inteligentní a originální koncept odsávání. Jednoduchá instalace, speciální filtrace tuků a LED osvětlení. Dostupný v bílém, černém a karbonovém provedení. Kitchen air treatment rules have changed. In L-Original, shape follows function: essential lines cover a technological core for a smart and original suction concept. Easy installation, special grease filtering and LED lighting. Available in white, black and charcoal finishes. - s L-ORIGINAL JEHO NÁZEV ODRÁŽÍ JEHO CHARAKTER: JEDINEČNÝ, ODLIŠNÝ, ČISTÝ. ITS NAME REFLECTS ITS NATURE: UNIQUE, DIFFERENT, PURE. 22 ELICA 23 ELICA

15 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Naše produkty vypadají, jako by vycházely z otvoru ve zdi. Zapadají do okolního prostředí a stávají se jeho součástí. Funkcionalita, emoce a sofistikovanost se spojují díky novému způsobu instalace a možnosti přizpůsobení esteticky vypadajícího ovládacího panelu. It looks like coming out of a cut in the wall, it fits in the environment and becomes part of it. Functionality, emotion and glamour merge thanks to the new mounting option and the possibility to personalize the aesthetic panel. - s NUAGE KDYŽ SE DESIGN SETKÁVÁ S PROSTŘEDÍM. WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN. Design Fabrizio Crisà 24 ELICA 25 ELICA

16 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED NUAGE KDYŽ SE DESIGN SETKÁVÁ S PROSTŘEDÍM. WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN. Jakmile jej objevíte, budete překvapeni. Difúzní LED osvětlení a inovativní filtry vysoce absorbující tuk. When you discover it, it surprises you. LED diffuse lighting and innovative high-absorption grease filter. - s Design Fabrizio Crisà 26 ELICA 27 ELICA

17 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Rafinované hry světel evokují kouzelnou atmosféru. Elegantní skleněné hranoly odrážejí výjimečnost odsavačů řady Star, která přesahuje pouhou krásu a spojuje s ní funkcionalitu a výkon. STAR HVĚZDA KUCHYNĚ. A STAR IN THE KITCHEN. Redfined lighting games and enchanted atmosphere evocation. The elegant glass prisms reflect the graciosity of the hood Star that exceeds the mere beauty to embrace the functionality and the efficiency. Odsavače řady Star představují funkční prvek kuchyně s elegantním designem, který odsavač zasazuje do prostředí domácnosti s ušlechtilejšími prvky. Star is a functional object but with an elegant design which integrates with the nature of the more refined environments in the house. - s ELICA 29 ELICA

18 OSTRŮVKOVÉ / ISLAND MOUNTED Původní design činí z odsavače revoluční výrobek. Vizuální podobu obohacuje použití hypoalergenního, netoxického materiálu Cristalplant, který je navíc odolný vůči šmouhám. Celou konstrukci elegantně obaluje kryt připomínající drahý kámen, který dodává odsavači nečekanou lehkost. Nabízí tak perfektní vyvážení tvaru, barvy a použitého materiálu, společně přinášející užasnutí a důvěrnost současně. The original design makes it a breakthrough product. The use of Cristalplant, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch, enriches its visual structure. The velvety and natural stone-like finish wraps around the entire monolith and gives it unexpected lightness. Ye offers a perfect balance of form, colour and material, which conveys astonishment and familiarity at the same time. YE VELKOLEPÁ, AVŠAK ODLEHČENÁ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH MATERIÁLŮ. A NEW MAJESTIC YET LIGHT SHAPE WITH INNOVATIVE MATERIAL. - s Design Fabrizio Crisà 30 ELICA 31 ELICA

19 ZÁVĚSNÉ / SUSPENDED Jednoduchý tvar a velký cit pro detail vytvářejí objekt význačné povahy. Propracované křivky a zvláštní velikost činí řadu Seashell jedinečnou. Poslouží jako elegantní doplněk do jakéhokoliv prostředí, které bude díky ní sálat jedinečnou atmosférou. Simple shape and utmost attention to detail generate an object with a distinctive personality. With refined curves and particular, Seashell is unique and provides glamour to any environment, creating refined atmospheres. - s SEASHELL OBJEVOVÁNÍ DETAILŮ. DISCOVERING DETAIL. Design Fabrizio Crisà 32 ELICA 33 ELICA

20 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED ICO JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE V DANÉM ODVĚTVÍ. ITS SIMPLE, CONTAINS THE BEST TECHNOLOGY IN THE INDUSTRY. Díky projektu Méně energie, který využívá nejúspornějšího motoru na světě Synairgy, je možné ušetřit na elektrické energii až 50 %. Technologie navíc zaručuje optimální sací výkon a úroveň hluku za jakýchkoliv podmínek instalace. Thanks to the Less Energy project that uses the Synairgy motor system, the most efficient in the world, it is possible make electricity savings of 50% in addition to guaranteeing optimum extraction and noise levels in any installation conditions. Odsavače řady Ico se přizpůsobí požadavkům zákazníků, kterým záleží na úspoře energie a vyžadují špičkový výkon nutný pro úchvatné gastronomické výsledky. Ico adapts to the needs of users who are careful with consumption and require excellent performance for outstanding results in the kitchen. - s Design Fabrizio Crisà 34 ELICA 35 ELICA

21 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Odsavače řady Sweet jsou současným pojetím tradiční ikony. Základem současného a vlnitého designu je technopolymerová konstrukce a tenké, naleštěné ocelové linie, díky kterým odsavač vyniká, a které znázorňují historický vývoj této řady. Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney. - s SWEET DÁVÁME SMYSL PŘÍTOMNOSTI A PŘEKONÁVÁME JEJÍ TRENDY SOUČASNĚ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND TRENDS. Design Fabrizio Crisà 36 ELICA 37 ELICA

22 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED SWEET DÁVÁME SMYSL PŘÍTOMNOSTI A PŘEKONÁVÁME JEJÍ TRENDY SOUČASNĚ. MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND TRENDS. Nový perimetrický odsávací systém a osvětlovací LED pásky ovládané pomocí dotyku. Tyto vlastnosti pomáhají optimálně pohlcovat výpary a ovládat osvětlení. The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively. Design Fabrizio Crisà - s ELICA 39 ELICA

23 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED FEEL SLOŽITÁ MOZAIKA ÚROVNÍ ZALOŽENÁ NA JEDNODUCHÉM POHYBU. AN INTRICATE MOSAIC OF VOLUMES BASED ON A SIMPLE MOVEMENT. Energie proudící nahoru a dolů po povrchu a značí absolutní souhru světla, vzduchu a dotykového ovládání. Produkt může být vyroben tak, aby fungoval zcela podle vašeho přání. Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well. Nejmenší panel slouží k pohlcování výparů z méně intenzivního vaření, největší (příp. oba současně) lze využít při intenzivním vaření. Horizontální panel slouží k nastavení osvětlení. Design Fabrizio Crisà The smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment. 40 ELICA - s ELICA

24 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED Řada Amélie definuje trendy, porušuje zavedené zvyky a kombinuje tradice a technologii, čímž uspokojí veškeré nároky. Její konstrukce kombinuje estetiku s jednoduchostí, díky čemuž se jednoduše stane součástí jakéhokoliv prostředí. Amélie is a model that defies trends, breaks essential forms and combines classicism and technology, thus catering to all tastes. Its character combines aesthetics and simplicity, fitting in all environments with versatility. - s Design Fabrizio Crisà AMÉLIE VÝDRŽ A PŘECHODNOST, MÓDA A TRADICIONALISMUS: ODSAVAČ S DVOJÍ TVÁŘÍ. DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE. 42 ELICA 43 ELICA

25 MONTÁŽ NA ZEĎ / WALL MOUNTED AMÉLIE VÝDRŽ A PŘECHODNOST, MÓDA A TRADICIONALISMUS: ODSAVAČ S DVOJÍ TVÁŘÍ. DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE. Design Fabrizio Crisà 44 ELICA 45 ELICA

26 White OM AIR Black Pop Beauty Vintage Nature OM AIR s MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm BÍLÉ SKLO, ČERNÉ SKLO, BAREVNÉ SKLO White glass, black glass, coloured glass RECIRKULACE Recycling PO ZAPNUTÍ SE STŘEDOVÝ KRUH POSUNE DOVNITŘ A UMOŽNÍ TAK PERIMETRICKÉ SÁNÍ. Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction. Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S + B DOTYKOVÉ 3s + B Touch control STRIP LED 7W Strip LED 7W (647) (68) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit OM AIR WH/F/75 OM AIR BL/F/75 OM AIR POP/F/75 OM AIR BEAUTY/F/75 OM AIR VINTAGE/F/75 OM AIR NATURE/F/75 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT PRF PRF PRF PRF PRF PRF , s cm 45 cm

27 AMÉLIE Design FABRIZIO CRISÀ AMÉLIE WOODWH - zaoblený rám odsavače z odbarveného dřeva whitened natural hood rounded frame plochý rám (volitelné příslušenství) - příklad přizpůsobení flat frame (optional accessory) - example of customization AMÉLIE MATWH - matně bílý zaoblený rám matt white rounded frame 48 AMÉLIE s. 42, 44 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm K DISPOZICI V RÁMU Z BÍLÉHO A ODBARVENÉHO DŘEVA. DOSTUPNÁ JE ROVNĚŽ BEZ RÁMU. RÁM VE DVOU RŮZNÝCH PROVEDENÍCH JE POSLÉZE MOŽNO DOKOUPIT ZVLÁŠŤ. Available with white or bleached wood frame. There is also a frameless version. In this case, a customizable frame with two different designs can be purchased separately. ZRCADLOVÝ + ZAOBLENÝ RÁM (MATNĚ BÍLÉ, ODBARVENÉ PŘÍRODNÍ DŘEVO), ZRCADLOVÝ BEZ RÁMU Mirror + rounded frame (matt white, whitened natural wood), mirror no frame RECIRKULACE Recycling Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S PODSVĚTLENÁ TLAČÍTKA 3s Soft Light Push Button STRIP LED 7W Strip LED 7W TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter KIT RÁM N.1 * Kit frame n.1 KIT RÁM N.2 ** Kit frame n.2 DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit AMELIE MATWH/F/85 AMELIE WOODWH/F/85 AMELIE NOFRAME/F/85 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT KIT KIT PRF PRF PRF ,5 512 * ZAOBLENÝ RÁM Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA Natural wood rounded frame ** PLOCHÝ RÁM Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA Natural wood flat frame s cm 65 cm

28 NUAGE Design FABRIZIO CRISÀ Odsavač NUAGE se sádrokartonovou deskou - ukázka přizpůsobení NUAGE Drywall - example of customization Odsavač NUAGE se sádrokartonovou deskou - ukázka přizpůsobení NUAGE Drywall - example of customization Odsavač NUAGE s přetíratelnou ocelí - ukázka přizpůsobení NUAGE Paintable - example of customization 50 NUAGE s. 24, 26 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm JEDINEČNÝ MODEL, KTERÝ LZE PŘIZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA. K DISPOZICI JSOU DVĚ : SE SÁDROKARTONOVOU DESKOU (TLOUŠŤKA 6 MM)...NEBO S BÍLOU PŘETÍRATELNOU OCELÍ. SÁDROKARTONOVÉ DESKY NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ. OBRÁZKY PŘEDSTAVUJÍ POUZE PŘÍKLADY NÁVRHŮ. Unique model that can be customized according to the customer s needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or white paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs. NEREZOVÁ OCEL KE KOMBINACI SE SÁDROKARTONOVOU DESKOU (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ), PŘETÍRATELNÁ NEREZOVÁ OCEL (BÍLÁ) Stainless steel to be paneled with drywall (not included), paintable stainless steel (white) RECIRKULACE Recycling Duct (mm) 3S+B ELEKTRONICKÉ OTÁČIVÉ 3S+B electronic rotative STRIP LED 7W Strip Led 7W (581) (65) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter NUAGE DRYWALL/F/75 NUAGE PAINTABLE/F/75 JE SOUČÁSTÍ Included CFC PRF PRF s cm 65 cm

29 ELLE Design FABRIZIO CRISÀ ELLE 52 MONTÁŽ NA ZEĎ wall mounted cm ČERNÉ SKLO, BÍLÉ SKLO Black glass, white glass RECIRKULACE Recycling Long MIN506-MAX890 Short MIN260-MAX Duct (mm) 3S+B INFRAČERVENÉ DOTYKOVÉ 3S+B Infrared touch STRIP LED 7W Strip Led 7W (669) (67) TUKOVÝ FILTR ELICA TOP FILTER Grease filter Elica Top Filter DELŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Long chimney kit (h ) KRATŠÍ SADA PRO KOMÍN (H ) Short chimney kit (h ) NA STRANĚ 178 SADA PRO KOMÍN See page 178 for Special Chimney Kit ELLE BL/F/80 ELLE WH/F/80 JE SOUČÁSTÍ Included CFC KIT KIT PRF PRF s cm 55 cm

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY.

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY. INDIVIDUALITA. Víte, co v životě chcete a víte, jak toho dosáhnout. Plníte si svá přání a plníte je i svým nejbližším. Protože o tom koneckonců úspěch je. Nepodřizujete se světu, to svět se podřizuje vám.

Více

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 FS MULTI ECOi ECO G VENTILACE NOVÉ SYSTÉMY VRF 2013 / 2014 NEW 2013 / 2014 VRF RANGE Summary PANASONIC LEADING THE WAY

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY

KOMENTÁŘ/COMMENT. OSOBNOST 4 Miroslav Svítek: Navigace je přínosem pro národní hospodářství! PERSONALITY KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři v roce 2006 pokračuje konsolidace trhu elektronických komunikací z pohledu počtu poskytovatelů sítí a služeb a jejich vlastnické struktury. Elektronické komunikace se prostě

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 10 11 Crescon

Více

Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše

Hledám parťáka na stavbu! Zn.: Umím vše your key to KVADOS strana / page 12 5 14 Magická síla certifikace The magical powers of certification Vždy na správném místě Always in the right place Šest statečných The magnificent six Zima / Winter

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics.

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics. Logistika všedních dnů Everyday logistics strana / page 3 Gabriela Wojaczková your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více