PROFIL SKUPINY OR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY OR 2013-2014"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY OR

2 Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti přes 100 lidí a pečuje o více než 250 významných zákazníků v ČR a SR. Obrat skupiny OR v roce 2012 činil 233,4 mil. Kč. Jedná se o největší obrat, kterého OR za dobu 23 let svého podnikání dosáhla. Rozhodující podíl na výsledcích skupiny OR má mateřská firma OR-CZ spol. s r. o., která je stabilní společností, neustále vyhledávající nové příležitosti pro svůj další rozvoj. Tradiční segment trhu, jehož základem od počátku byly výrobní a obchodní společnosti, se postupně rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví, státní správy a samosprávy. V organizační struktuře společnosti OR-CZ je nejmladší divizí Public Sector, která se postupně stabilizuje a personálně naplňuje. V roce 2012 vzrostl počet zakázek a projektů zaměřených na poskytování IT služeb, budování webových aplikací, portálových řešení a integraci aplikací ve státní správě a samosprávě. Nejvýkonnější divizí OR-CZ a celé skupiny OR byla i v roce 2012 divize Medical Solutions, založená v roce Hlavním produktem této divize je systém pro archivaci, komunikaci a lékařskou diagnostiku MARIE PACS, který již používá většina nemocnic v České republice. V roce 2012 jsme realizovali ve zdravotnických zařízeních celou řadu dalších projektů, jejichž předmětem byl nejenom PACS, ale i budování IT architektury, implementace ekonomického systému QI, systém pro komunikaci a týmovou spolupráci na bázi Lotus Notes a nově také integrace aplikací a IS v prostředí zdravotnictví. Divize OR-SYSTEM v roce 2012 úspěšně pokračovala v trendu dalšího rozvoje. Zaznamenán byl významný nárůst obratu divize a to nejenom díky projektům u stávajících zákazníků, ale získali jsme i celou řadu zákazníků nových. Rodina uživatelů ERP systému OR-SYSTEM se tak dále rozšířila. V červenci 2012 jsme podpisem smlouvy s naším dlouholetým vývojovým partnerem, kterým je společnost ORTEX spol. s r. o. Hradec Králové, stvrdili naše strategické rozhodnutí vytvořit společnými silami nový ERP produkt na bázi nejmodernějších technologií. Společný vývojový tým OR-CZ a ORTEXu pracuje velmi intenzivně a efektivně, abychom již v polovině roku 2013 mohli uživatelům současného ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

3 produktu OR-SYSTEMu prezentovat některé funkční moduly. Divize IT architektura, která dlouhodobě dodává a implementuje IT infrastrukturu (servery, datová úložiště, sítě, databáze, ) a systémy pro řízení spolupráce pro podnikovou sféru, se nadále cíleně zaměřuje na moderní technologie, především pak na virtualizaci serverů, desktopů a konsolidaci datových úložišť a bezpečnosti. Další oblastí, která se úspěšně rozvíjí, je outsourcing IT služeb a IT technologií. V roce 2012 byly realizovány další projekty, které směřovaly do státní správy a samosprávy a týkaly se především komplexních dodávek technologických center a systémů pro řízení spolupráce. OR-CZ udržovala v roce 2012 certifikované systémy kvality, ochrany životního prostředí, managementu služeb a bezpečnosti informací a je v současné době držitelem certifikátů pro: systémy řízení kvality podle norem ISO 9001 a ISO 13485, ochrany životního prostředí dle ISO 14001, služeb IT dle ISO a bezpečnosti informací dle ISO Certifikáty jsou platné pro následující rozsah činností a služeb: Konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro informační systémy (ISO 9001). Návrh a vývoj, konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro lékařskou diagnostiku a archivaci (ISO a 14001). Služby ICT zaměřené na aplikace ve zdravotnictví, státní správě a výrobní sféře pro všechny zákazníky (ISO 20000). Ochrana informací při poskytování systémové integrace v oblasti informačních a telekomunikačních systémů a technologií, jejich vývoji, dodávkách, implementaci a servisu v souladu s poslední verzí prohlášení o aplikovatelnosti (ISO 27001). Systém pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE PACS je certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIb pod značkou CE OR-CZ Slovakia zastupuje zájmy skupiny OR na Slovensku jak po obchodní stránce, tak po stránce péče o zákazníky. ORM spol. s r. o. se již od roku 2000 specializuje na komplexní řešení Business Intelligence a plánování, výhradně na platformě IBM Cognos. Společnost má obrovské zkušenosti a know-how při řešení reportingu zejména v obchodních a výrobních podnicích v nejrůznějších odvětvích. V současné době je většina dodávek řešení BI a plánování realizována na integrovaném produktu IBM Cognos Express, který poskytuje špičkovou technologii a přitom je cenově dostupný i podnikům střední velikosti. Dceřiná společnost OR-NEXT spol. s r. o. má trvale obrat okolo 50 mil. Kč za rok. OR-NEXT působí jako implementační a vývojový partner v oblasti podnikových informačních systémů, a to jako certifikovaný GOLD Partner společnosti DC Concept pro implementaci Prvního elastického informačního systému QI a také jako partner společnosti Infor (dříve Lawson) pro implementaci informačního systému Infor M3 pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Pro řízení projektů je v rámci OR-NEXT pro celou skupinu OR významné oddělení systémové integrace. Hlavní aktivity skupiny OR jsou zaměřeny na Českou republiku a Slovenskou republiku. Postupně se naše působení rozšiřuje do Německa, Maďarska, Bulharska, Srbska, Ruska a dalších zemí, přičemž tyto aktivity jsou realizovány ve spolupráci s vybranými partnery a především členy sdružení OR CSI. Celá skupina OR úzce spolupracuje a je svým portfoliem produktů schopna komplexně uspokojit potřeby a požadavky širokého okruhu zákazníků. Trvalá pozornost je věnována v posledních letech rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Klíčové jsou přitom zejména služby s garantovanou úrovní (SLA), které nabízíme pod označením HelpDesk pro všechny námi dodávané produkty. Stále přibývá zákazníků, kteří požadují zajištění nepřetržité pohotovosti a vysoké dostupnosti systému, což se projevuje v trvalém růstu tržeb za služby HelpDesk. Vážíme si toho, že můžeme být nápomocni svými zkušenostmi a špičkovou funkčností našich produktů ekonomickému růstu a rozvoji našich zákazníků. Hlavním cílem skupiny OR zůstává naplňování dlouhodobé strategie: Pomáhat zákazníkům na cestě k úspěchu poskytováním komplexních služeb a špičkových řešení informačních technologií. Ing. Václav Mačát generální ředitel OR-CZ spol. s r. o. PROFIL SKUPINY OR

4 MANAGEMENT Ing. Petr Moravec ředitel OR-NEXT spol. s r. o. Alena Vopařilová jednatelka a ekonomická ředitelka OR-CZ spol. s r. o. Ing. Miloš Hejč ředitel ORM spol. s r. o. Ing. Michal Mačát ředitel divize Public Sector, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Jaroslav Ploc ředitel divize IT Architektura, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Peter Svetlošák ředitel OR-CZ Slovakia Ing. Svatopluk Beneš ředitel divize Medical Solutions, OR-CZ spol. s r. o. Mgr. Stanislav Nisler ředitel divize OR-SYSTEM, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Antonín Vymětal ředitel divize Realizace, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Bohuslav Cechmeister ředitel divize M3, OR-NEXT spol. s r. o. Ing. Eva Marková ředitelka divize QI, OR-NEXT spol. s r. o. Ing. Robert Mikuláštík ředitel divize Systémová integrace, OR-NEXT spol. s r. o. 2

5 VIZE Dosáhnout spokojenosti zákazníka pružným plněním jeho požadavků a očekávání. Nabízet špičkovou kvalitu produktů a služeb odpovídající světovému vývoji. Řídit cílevědomě rozvoj a vzdělávání vlastních pracovníků. Budovat korektní partnerské vztahy s dodavateli a producenty vyspělých informačních a komunikačních technologií. FIREMNÍ HODNOTY PŘEDNOSTI Dlouhodobá profesní a ekonomická stabilita skupiny OR. Široká základna úspěšně realizovaných projektů a spokojených zákazníků. Zkušenosti s dodávkami do zahraničí (Slovensko, Rusko). Výkonný a stabilizovaný tým odborníků s rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblasti ICT a podnikových procesů. Kompetence a znalosti odborných konzultantů pro různá odvětví průmysl, obchod, státní správa, zdravotnictví. Propracované postupy realizace projektu s ohledem na vstupní podmínky, strategické cíle zákazníka a ochranu jeho investic. Komplexnost a kvalita systémové integrace. Vlastní softwarové produkty a z nich plynoucí schopnost operativní tvorby speciálních funkcí na základě procesní analýzy. Certifikovaný vývoj software v kategorii zdravotnických prostředků. Široký rozsah a profesionalita poskytovaných servisních služeb se smluvně garantovanými parametry. Flexibilní obchodní politika, pronájem, outsourcing, ASP (Application Service Providing), cloud computing. PROFIL SKUPINY OR

6 POLITIKA KVALITY, BEZPEČNOSTI INFORMACÍ, SLUŽEB IT A ENVIRONMENTU S odpovědností vůči budoucnosti přispíváme svým zákazníkům na cestě k jejich úspěchu špičkovými informačními technologiemi a službami. 4 Dlouhodobá prosperita společnosti, vysoká kvalita práce, spokojenost zákazníků a zaměstnanců je dosažitelná takovou politikou, která se dotýká všech aktivit společnosti, je vlastní všem zaměstnancům a je založena na neustálém zlepšování, při respektování všech zásad, pravidel a postupů vytvořených v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, služeb IT a ochrany životního prostředí. Její dodržování musí vést k chápání OR-CZ jako úspěšné společnosti reprezentované řadou efektivně realizovaných projektů komplexních informačních systémů ve výrobních podnicích, státní správě a zdravotnictví doprovázených spolehlivými a bezpečnými službami a odpovědným chováním k životnímu prostředí. Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této své politiky následující strategické záměry opírající se o znalosti a tvůrčí schopnosti všech zaměstnanců: 1. Spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných stran dosahuje společnost pružným plněním jejich oprávněných požadavků technických, legislativních, etických a dalších očekávání. 2. Nabídka společnosti představuje výhradně spolehlivé výrobky a služby špičkové kvality odpovídající světové technické úrovni a bezpečnosti. 3. Nejnovější technicko-technologické know-how, které společnost vlastní a využívá, dává k dispozici při spolupráci na inovačních a rozvojových programech zákazníků a při poskytování svých služeb. 4. Současný trend růstu projektů s využitím hostingu, outsourcingu, pronájmu aplikací a cloud computingu je společností preferován a bezvýhradně podporován. 5. Odborné vzdělávání vlastních pracovníků společnost cílevědomě rozvíjí v hlavních oblastech své působnosti a dále v řízení kvality, služeb informačních technologií, bezpečnosti dat a ochraně životního prostředí tak, aby funkční kvalifikační požadavky byly soustavně plněny. 6. Korektní partnerské vztahy buduje s producenty a dodavateli vyspělých informačních a komunikačních technologií a aktivně s nimi spolupracuje při komplexním uspokojování očekávání a potřeb zákazníků, včetně zvyšování účinnosti ochrany životního prostředí. 7. Společnost pokládá za svou prioritu bezpečnost informací a dat vlastních a rovněž informací a dat svých zákazníků a dodavatelů a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv a dále pak při realizaci jednotlivých projektů a zakázek. 8. Cílem bezpečnosti informací jsou definovaná a dodržovaná pravidla pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky, partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany jsou rovněž nosiče informací písemnosti a dokumenty, datová média apod. podle jejich klasifikace. 9. Společnost stanovila pravidla řízení přístupu k informacím, kterými se řídí nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků v organizaci, tj. každý uživatel má přístup pouze k těm informacím, které potřebuje pro svou práci a je mu povolen vzdálený přístup do firemního interního systému ve stejném rozsahu. 10. Vzdálené přístupy, přístupové informace a práva vstupu do systémů zákazníků jsou detailně evidovány a aktualizovány v zabezpečené aplikaci interního informačního systému. 11. Společnost dbá na dodržování dokumentovaných postupů své činnosti, zachování její kontinuity a obnovy, fyzické bezpečnosti, sledování a hodnocení rizik. 12. Ze skutečnosti, že žádný systém nemůže absolutně vyloučit všechna rizika, vyplývají pro společnost tzv. zbytková rizika. Pro minimalizaci jejich nepříznivých dopadů ( přijatelnost, nepřijatelnost ) byla stanovena a vedením společnosti akceptována opatření nezbytná k nápravě následků takových rizik.

7 13. Nepoškozování, ale naopak zlepšování kvality životního a pracovního prostředí je trvalým úsilím všech zaměstnanců společnosti. 14. Společnost vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k interní i externí komunikaci s cílem poskytovat informace o činnosti firmy a programech realizovaných v oblastech bezpečnosti informací a ochrany životního prostředí. 15. Vedení společnosti zabezpečuje organizační, personální a finanční zdroje pro udržování, zlepšování, trvalý rozvoj a racionalizaci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, služeb IT a environmentu a pro plnění vyhlášených cílů systému. 16. Nejlepší zkušenosti a poznatky z provozování integrovaného systému řízení přenáší společnost na členské firmy skupiny OR. 17. Společnost a její zaměstnanci dodržují platnou legislativu při všech svých činnostech. 18. Tato politika se vztahuje na všechny pracovníky, všechny činnosti a všechny informace, které jsou zpracovávané a archivované ve společnosti OR-CZ spol. s r. o. Vedení společnosti očekává od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování zásad této politiky, postupů stanovených dokumentací integrovaného systému řízení a dalších firemních směrnic a standardů, vysokou odpovědnost za výsledky vlastní práce a kontrolu její kvality před jejím předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům. Z tohoto důvodu je politika pravidelně jednou ročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a aktuálnosti. HISTORIE V roce 1991 byla založena společnost OR a.s. se základním kapitálem 0,5 mil. Kč. Tomu předcházel v roce 1990 podpis smlouvy o prodeji systému ORFERT prostřednictvím podniku HEDVA s.p. v ČSFR. Vývoj společnosti lze stručně charakterizovat následovně založení společnosti OR a.s založení sesterské společnosti ORM spol. s r. o. v Brně 1992 dodávka stého unixového serveru Texas Instruments pro provoz komplexního informačního systému 1993 založení OR-CZ spol. s r. o. se základním jměním 0,5 mil. Kč 1993 podpis smlouvy o ustavení mezinárodního sdružení OR Computer Systems International 1995 první komplexní outsourcing celopodnikového informačního systému 1996 navýšení základního jmění společnosti na 1 mil. Kč 1997 navýšení základního jmění společnosti na 36 mil. Kč 1999 založení pobočky OR-CZ Slovakia spol. s r. o nejlepší obchodní partner HEWLETT-PACKARD v oblasti unixových komerčních řešení a prodeji servisních smluv 2000 podpis dohody o vzniku Aliance NextGen se společností INTENTIA CZ 2001 první realizace OR-SYSTEMu na LINUXu 2002 podpis aliančních dohod se společnostmi TechAid Development, PixeLinks 2002 podpis smlouvy o partnerství s DC Concept, a.s získání statutu IBM Business Partner 2004 certifikace společnosti jako partnera Oracle pro EBS (E-Business Suite) 2004 získání certifikátu specialisty pro otázky EU od Hospodářské komory ČR 2005 projekt "MARIE PACS v nemocnici Břeclav" vyhlášen IT projektem roku zapojení do Národního programu počítačové gramotnosti 2006 získání certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 13485: získání značky CE pro archivační a zobrazovací systém MARIE PACS PROFIL SKUPINY OR

8 2007 získání certifikátu ISO 14001: založení dceřiné společnosti OR-NEXT spol. s r. o společnost OR-NEXT se stala výhradním zástupcem a dodavatelem řešení Lawson M3 americké společnosti Lawson 2009 recertifikační audit integrovaného systému managementu jakosti a environmentu - rozšířena platnost certifikátu ISO o "Návrh a vývoj" - zvýšena klasifikace archivačního systému MARIE PACS do třídy IIb - recertifikace dle ISO 9001: společnost OR-NEXT spol. s r. o. získala prestižní ocenění QI GOLD Partner od společnosti DC Concept, a.s projekt "Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem" v SAPELI, a.s. vyhlášen vítězným IT projektem roku získání certifikátu ISO a ISO vznik divize Public Sector 2011 OR-NEXT obhájila ocenění GOLD Partner společnosti DC Concept 2011 OR-NEXT získala certifikát ISO podpis smlouvy o distribuci systému MARIE PACS se zahraničními partnery v Srbsku a Rusku 2012 podpis smlouvy se společností ORTEX spol. s r. o. Hradec Králové o spolupráci ve vývoji software 2012 realizace prvního projektu MARIE PACS v Rusku SOUČASNOST OR-CZ spol. s r. o. = mateřská společnost OR-CZ Slovakia = organizační složka ORM spol. s r. o. = sesterská společnost OR-NEXT spol. s r. o. = dceřiná společnost Praha OR-CZ spol. s r. o. OR-NEXT spol. s r. o. Brno ORM spol. s r. o. OR-NEXT spol. s r. o. Moravská Třebová OR-CZ spol. s r. o. Bratislava OR-CZ Slovakia 6

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY OR OR ORM OR-CZ SLOVAKIA OR-CZ OR-NEXT BUSINESS INTELLIGENCE HELPDESK ISO EKONOMIKA MARKETING SYSTÉMOVÁ INTEGRACE OR SYSTEM PUBLIC SECTOR IT ARCHITEKTURA M3 QI MEDICAL SOLUTIONS GOVERNMENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OR-CZ K : Základní kapitál: 36 mil. Kč Obrat: 178,5 mil. Kč Počet zaměstnanců: 74 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OR-NEXT K : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORM K : Základní kapitál: 200 tis. Kč Obrat: 46,8 mil. Kč Počet zaměstnanců: 20 Základní kapitál: 125 tis. Kč Obrat: 7,8 mil. Kč Počet zaměstnanců: 6 PROFIL SKUPINY OR

10 OBRAT celkově v mil. Kč OR-CZ Skupina OR HRUBÁ MARŽE PODLE DIVIZÍ ITA 10,1 HD 14,9 BI 4,9 LN 0,3 M3 20,2 PUBLIC SECTOR (Medical + Government) 22,6 QI 10,5 OR-SYSTEM 21,9 8

11 PRODUKTY A SLUŽBY Skupina OR má široký okruh podnikatelských aktivit, které jsou zaměřeny na komplexní problematiku informačních a komunikačních technologií a systémů (IS/ICT) a oblastí s nimi bezprostředně souvisejících. Stručný výpis nejdůležitějších produktů a služeb představuje následující seznam. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE v pojetí skupiny OR zahrnuje široký rozsah činností, k jejichž dokonalému a všestrannému zajištění jsou využívány i služby partnerů renomovaných dodavatelských, poradenských a konzultačních firem. Nejvýznamnějšími činnostmi jsou: zpracování strategie IS/ICT audit IS, reingeneering procesů zpracování Úvodního projektu dodávky a implementace IS/ICT dodávka, instalace a implementace všech částí IS/ICT vývoj a individuální úpravy aplikačních SW outsourcing provozu IS trvalá podpora uživatelů v rámci služby HelpDesk metodická podpora uživatelů poradenství v oblastech: controlling, reengineering, logistika a marketing komplexní projektový management vlastních projektů a poskytování projektového managementu jako služby pro externí firmy. Jednou ze základních činností systémového integrátora je implementace informačních systémů a integrace všech jeho součástí. Pro její rychlý a především úspěšný průběh existují celé řady metodologií vyvinutých významnými světovými softwarovými a poradenskými firmami. Na základě dlouhodobých zkušeností s realizací informačních systémů vyvinula skupina OR vlastní metodologii projektového managementu. Metodologie jako základní a zásadní část hlavního procesu Realizace produktu úspěšně prošla auditem firmy Det Norske Veritas a získala certifikát podle SMJ ISO 9001:2008. OR si zakládá na tom, že používaná metodologie není uzavřenou záležitostí, ale stále probíhá její postupné vylepšování jako důsledek dopadu nových trendů a konkrétních projektů. KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY TYPU ERP OR-SYSTEM Moderní ERP řešení je určeno pro široké spektrum a velikost výrobních, obchodních a jiných organizací, k důslednému řízení finančních, materiálových a kapacitních zdrojů. Vhodné pro výrobu kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou. K dispozici jsou specifické oborové varianty. Dominantní vlastností OR-SYSTEM je schopnost řešit vysoce specifické požadavky uživatele. O téhle bezkonkurenčně výrazné schopnosti svědčí udělení prestižního ocenění Nejlepší IT projekt PROFIL SKUPINY OR

12 roku. OR-SYSTEM umožňuje svou rychlou modifikací uživateli zachovat a rozvíjet vlastní specifické know-how přednosti, zabezpečit včasné, kvalitní a spolehlivé informace pro řízení a rozhodování. V aplikačním standardu OR-SYSTEM poskytuje nástroje pro modelování a řízení hlavních procesů uživatele v oblasti financí, logistiky, prodeje, výroby a servisu, včetně dodržení platné legislativy. Poskytuje unifikované plně grafické přehledy o: vývoji a okamžitém stavu finanční disciplíny odběratelů, o penězích, závazcích, pohledávkách a majetku aktuálním stavu všech typů objednávek, o zásobách materiálu, rozpracované výrobě, výrobcích stavu všech předvýrobních etap pro spuštění výroby stavu všech sledovaných zdrojů, zejména kapacity strojů, profesí a materiálů. Univerzálnost řešení tvoří propracovaná oblast tvorby výrobní dokumentace zejména pomocí konfigurátoru, komplexně pojatá oblast výrobního plánování a kapacitního bilancování, možnost mobilního řízení všech typů skladů a to vše (logistika a výroba) s plně integrovanou podporou moderních metod komunikací, EDI (Electronic Data Interchange) nebo XML (extensible Markup Language). Vlastní vývoj je v aplikační oblasti iniciován rozvojem nových metod a technik řízení i v technologické části rozvojem hardwarových a softwarových prostředků. Důsledně aplikačně a technologicky otevřená koncepce OR-SYSTEMu usnadňuje vývoj a integraci dalších vlastních aplikací, pro uživatele volbu nejvhodnějšího provozního prostředí. Otevřenost API usnadňuje integrovat specializovaná softwarová řešení třetích stran. Dodávka a implementace OR-SYSTEMu je řešena buď projektovou metodou nebo formou dodávky a modifikace existujících oborových řešení. INFOR M3 představuje širokou škálu řešení podnikových aplikací (ERP, SCM, APS, CRM, ) vyvinutých v moderních JAVA technologiích. Řešení INFOR M3 spadá v současné době pod společ- nost INFOR a patří tak do první světové pětky dodavatelů podnikových aplikací. Řešení INFOR M3 je plně legislativně lokalizované řešení pro český i slovenský trh a jazykově pro český trh. Pokrývá všechny hlavní firemní procesy: Finance a účetnictví, řízení a sledování výroby včetně kapacitního plánování, řízení podnikové údržby, řízení vztahů se zákazníky a řízení dodavatelských řetězců, EDI atd. Kromě všech standardních funkčností řešení obsahuje i podporu pro rozšířené plánování výroby, unikátní řešení pro dosledovatelnost šarží nebo speciální přednastavené moduly pro strojírenský, automobilový, letecký, textilní, módní a oděvní, nábytkářský, potravinářský, papírenský, chemický a farmaceutický průmysl, velkoobchodní a distribuční průmysl, gumárenský a plastikářský průmysl, servis, údržbu a pronájem strojů a zařízení, ale též servis (od domácích spotřebičů až po těžkou techniku) a opravárenství (železniční, lodní, letecké) atd. Funkčnosti obsažené v řešení umožňují efektivně řídit a sledovat i distribuční společnosti s rozsáhlými dodavatelskými sítěmi. Současná verze řešení je vytvořena na platformě programovacího jazyka JAVA, který umožňuje výraznou platformovou i databázovou nezávislost. Řešení je škálovatelné od počtu jednotek, desítek až po desítky tisíc uživatelů. Uživatelské rozhraní je postaveno na bázi tenkého WEB klienta, který na straně uživatele vyžaduje jen MS Internet Explorer. Pro snadnou implementaci je celý proces zavádění řízen unikátní metodologií zavádění a implementace. Tato metodologie nabízí kromě standardní implementace i možnost zrychleného zavedení pomocí přednastaveného řešení. QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Systém QI byl navržen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit požadavkům zákazníků a zároveň si uchoval lehkost a stabilitu. Koncepce umožňuje logické provázání všech aplikací a tím i propojení všech dat, která se do QI vloží. Postup, kterým bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat v systému. V praxi to znamená, že software je rychlý při běžné práci i při zpracovávání velkého množství dat. Systém je složen z modulů, které tematicky pokrývají jednotlivé agendy ve firmě. Moduly v sobě sdružují menší obchodní jednotky. To umožňuje kombinovat pro zákazníka funkce, které opravdu využije. Podle aktuální situace a potřeb zákazníka je možné používané funkce měnit. Vzniká tak mnoho 10

13 variant QI a každý zákazník má v podstatě originální řešení. Díky technologii QI je možné vytvářet a dodávat specializovaná oborová řešení, která plně respektují specifika daného oboru. Společnost OR-NEXT jako GOLD Partner společnosti DC Concept (výrobce IS QI) se specializuje zejména na výrobní společnosti, projektové společnosti a zdravotnická zařízení. 5 hlavních důvodů proč si vybrat QI QI poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje manažerská rozhodnutí. QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně firmy. Poskytujeme kvalitní, ověřené a měřitelné servisní služby. Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi nízké v porovnání s přinášenými možnostmi. QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne každý. MARIE PACS Komplexní digitalizace RTG pracovišť je specializované řešení MARIE PACS (Picture Archiving and Communication System) pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat. Je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy a s platnou evropskou legislativou, a to zejména s ohledem na bezpečnost, rychlost, snadnou rozšiřitelnost a ekonomickou pro řešení problematiky regionálních obrazových archivů. Silnou stránkou MARIE PACS jsou zejména nástroje pro optimalizaci datových toků, pokročilé technologie pro správu rozsáhlých archivů (virtualizace), bezproblémové zpracování objemných vyšetření (např. 3D rekonstrukce, videosekvence apod.) a modularita systému, který lze bez jakéhokoli přerušení provozu plynule rozšiřovat tak, jak rostou nároky uživatelů. Jedním ze základních principů řešení MARIE PACS je maximální ochrana investic. Veškeré pořízené komponenty jsou vždy využívány po celou dobu jejich životnosti. O schopnostech technologií MARIE PACS vypovídá i to, že u rozsáhlých projektů je možné regionální centrum budovat virtuálně. Celé řešení MARIE PACS, tedy nejen diagnostické a klinické prohlížeče, ale i všechny archivační a komunikační moduly systému, je certifikováno jako diagnostický SW ve třídě zdravotnických prostředků IIb. Plně tedy vyhovuje evropské legislativě pro zdravotnické prostředky. DIGITAL SOLUTIONS BY výhodnost provozu. Flexibilita, modularita a škálovatelnost MARIE PACS je natolik komplexní, že je výhodné jej využít nejen pro malá a střední zdravotnická zařízení, ale i pro rozsáhlé archivy velkých a fakultních nemocnic a zejména pak BUSINESS INTELLIGENCE Dlouholetou tradici má naše řešení v oblasti Business Intelligence, zaměřuje se především na obchodní a výrobní společnosti. Celé řešení je postaveno výhradně na BI platformě IBM Cognos, která patří dlouhodobě mezi světovou špičku a používá ji více než organizací ve 135 zemích světa. Dodávaná řešení plně vycházejí z konceptu řízení podnikové výkonnosti (Performance Management), který představuje komplexní profesionální přístup k řízení organizace. Na integrované platformě IBM Cognos poskytujeme tato základní řešení: Analýza a reporting Monitorování a dashboardy Podnikové plánování Využíváme přitom úplné portfolio nástrojů IBM Cognos včetně software nové generace IBM Cognos Express, což je integrovaný produkt pro řešení Business Intelligence dostupný nyní i malým a středním podnikům, poskytující veškerou funkčnost pro reporting, analýzy, dashboardy a plánování v jednotném prostředí a s vysokou výkonností. Naší významnou přidanou hodnotou při řešení BI je rozsáhlé portfolio analytických aplikací pokrývající všechny oblasti PROFIL SKUPINY OR

14 vnitropodnikového řízení, zejména logistiku, výrobu a finanční controlling a máme rovněž zkušenosti z řady oborových řešení. Naše dlouholeté zkušenosti a znalosti z prostředí obchodních a výrobních společností a nesporná kvalita a rozsáhlá funkčnost nástrojů IBM Cognos umožňují vybudovat plnohodnotné moderní manažerské systémy, které podpoří úspěch vašeho podnikání v současných náročných podmínkách. ŘÍZENÍ PORTFOLIA PROJEKTŮ A PRODUKTŮ Produkt IBM Rational Focal Point je celkovým řešením plánování portfolia pro tržně orientované týmy. Díky produktu Rational Focal Point mohou týmy provádět společná objektivní rozhodnutí, jak dodávat tržní, zákaznické a obchodní hodnoty. Když porozumíte, co je nejdůležitější, bude moci vaše organizace reagovat na dynamické tržní podmínky a dodávat hodnotné produkty. Produkt Rational Focal Point zmenšuje chaos ve správě informací v ech, dokumentech, tabulkách atd., neboť vám nabízí spolupracující prostředí pro centralizaci požadavků, produktů a dat projektů. Schopnosti pro určování priorit a vizualizaci můžete využívat pro tyto účely: maximalizovat hodnotu zákazníka vzhledem k nákladům na vývoj rychleji provádět lepší rozhodnutí plánovat a monitorovat aktivitu. Produkt Rational Focal Point také nabízí schopnosti vyvážení mezi zdroji, rozpočty, dobou na trhu a obchodní hodnotou. Díky modelování dopadů na finance a trh a analýze scénářů, statistik a finančních dat můžete snížit rizika a zlepšit odhady nákladů na investice. KOMPLEXNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM OR-INFO je určen pro správu tzv. nestrukturovaných dat neboli monitoring komunikačních procesů organizace (záznamy z jednání, úkoly, korespondence, porady apod.) a komplexně řeší a integruje problematiku takových oblastí jako je CRM, HelpDesk, Project Management, Document Management, ISO Management, e-publishing apod. Naproti tomu si však tento systém udržuje svou modularitu, umožňující nasazení pouze na jednotlivou oblast a následný rozvoj dle potřeb uživatele. Komplexní komunikační systém OR-INFO pracuje v prostředí Lotus Notes a využívá jeho rozšířených možností, jako jsou elektronická pošta, plánování a organizace času, sdílení datových zdrojů, řízení toku dokumentů (workflow), fulltextové vyhledávání, řízení přístupových práv, šifrovací mechanismy apod. Komplexní komunikační systém se skládá z jednotlivých podsystémů: TRADE-INFO ucelený soubor aplikací z oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM). Podporuje obchodní procesy společnosti, monitoruje a vyhodnocuje činnosti obchodníků a průběh obchodních aktivit. Je tak nepostradatelným nástrojem obchodníků, projektových manažerů a zástupců vrcholového managementu pro řízení obchodní činnosti organizace. OFFICE-INFO kancelářská část řešení OR-INFO. Tento podsystém umožňuje monitorovat všechny interní komunikační procesy, sledovat úkoly, plánovat a organizovat porady, evidovat a vyhodnocovat činnosti zaměstnanců apod. SERVICE-INFO (HELP DESK) systém, který lze využít pro systematickou evidenci jak externí servisní činnosti organizace, tak i interně pro správu objektů, evidenci servisních požadavků zaměstnanců apod. ISO-INFO správa norem, směrnic a požadavků na řízení kvality je v systému OR-INFO pokryta tímto podsystémem, jenž je sice primárně určen pro společnosti, které jsou certifikovány nebo se na certifikaci připravují, obecně je však použitelný pro jakoukoliv organizaci, která chce efektivně řídit a dokumentovat své interní a externí procesy. DOC-INFO s ostatními aplikacemi systému OR-INFO poskytuje propracovaný systém pokrývající oblast řízené dokumentace (Document Management System). S pomocí podsystému DOC-INFO je možné převádět dokumenty z papírové do elektronické podoby, tyto dále zpracovávat, zajišťovat jejich řízený oběh, schvalování, archivaci apod. LAW-INFO představuje systém pro efektivní správu a zjednodušení agendy advokátní kanceláře. Čtyři úzce provázané aplikace dovolují vést podrobnou evidenci klientů a jejich jednotlivých případů, plánovat a organizovat porady jak s klienty, tak spolupracovníky a sledovat z nich plynoucí úkoly. Jednotlivé aplikace jsou navíc provázány s osobními poštovními schránkami, kalendáři a úkoly jednotlivých uživatelů. GOVER-INFO je integrovaný systém zaměřený na interní komunikační procesy městských úřadů, podporu projektového řízení, týmové spolupráce a sdílení informací. Je připraven jako základní prvek pro řešení vnitřní integrace úřadu. 12

15 SYSTÉMY PERSONÁLNÍ IDENTIFIKACE jsou systémy, se kterými pracují všichni zaměstnanci ve společnosti. To je hlavní důvod, proč OR klade tak velký důraz na jednoduchost a transparentnost jejich použití. Obecně je možné systémy personální identifikace rozdělit do 4 základních okruhů: řízení docházky řízení přístupů identifikace ve výrobě vizuální monitoring. Pro všechny zmíněné okruhy nabízí OR řešení, která splňují nejvyšší požadavky kvality, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Proto jsme vybrali bezdotykovou technologii, kterou využívá většina renomovaných společností. Důležitou vlastností těchto systémů je možnost využití jednotného identifikačního média ve všech systémech personální identifikace v rámci společnosti. PORADENSTVÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ a všech oblastech působnosti skupiny zahrnuje jednak vlastní poradenství, ale rovněž odborné konzultace a školení. Je vykonáváno buď vlastními pracovníky nebo zástupci partnerských organizací či externími spolupracovníky. Našimi partnery jsou významné poradenské společnosti, např. KPMG, Deloitte&Touche, spolupracovníky pak představitelé vysokých škol a univerzit, jako např. VUT Brno, VŠE Praha, ČVUT Praha, TU Liberec. NÁVRH A REALIZACE IT INFRASTRUKTURY Jsme zkušeným dodavatelem IT infrastruktury serverů, datových úložišť, zálohování, datových sítí a řady dalších technologií v oblasti hardware a ZSW. Zaměřujeme se na virtualizaci serverů a desktopů, vysokou dostupnost a komplexní monitoring. Naše návrhy se vyznačují vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Součástí našich řešení je i komplexní realizace zabezpečení podnikových sítí a dálkových přístupů. SERVIS INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIÍ (IS/ICT) A PODPORA UŽIVATELŮ jsou prvořadým zájmem OR a pro zákazníky představují jistotu kvalifikované pomoci, včasné údržby a zajištění spolehlivého provozu veškerých prostředků ICT. Služby jsou poskytovány v široké škále úrovní a variant v těchto základních oblastech: implementační a následná podpora záruční, pozáruční a profylaktický servis HW rozvojové poradenství konsolidace provozu ICT zabezpečení a archivace efektivní využití technologií zákazníka proaktivní monitoring Zákazníci mají k dispozici ucelený systém smluvních podmínek (SLA), umožňující zvolit přesně definovanou úroveň služeb, která odpovídá jejich potřebám. Systém SLA je účelně doplněn a provázán službami HelpDesk a HotLine. ŠKOLENÍ jsou programy výukových kurzů vlastního školicího střediska zaměřené převážně na výuku uživatelů firemních produktů, ale i na vzdělávání v obecnější rovině informačních technologií. Jsme připraveni uspořádat specializovaná školení v oblasti IT podle konkrétních požadavků. ASP A OUTSOURCING ICT je zabezpečení provozu (administrace, správa, záložní zpracování) a zejména výstupů informačního systému zákazníka na vlastní technice OR v dohodnutém rozsahu a režimu. Naším cílem v této dynamické oblasti je zcela zbavit zákazníky všech starostí a vícenákladů, spojených s vlastnictvím a provozem výpočetní techniky a umožnit jim plné soustředění na hlavní předmět podnikání. Spektrum komplexních, profesionálních služeb podporuje plynulý přechod z klasického způsobu využívání prostředků ICT na úplný nebo částečný outsourcing při současném snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti a dostupnosti podnikových aplikací. Základním prvkem je poskytování Enterprise Application Outsourcing (EAO), a to především v oblastech IT Outsourcing (ITO) a Application Service Provider (ASP). Zvýrazněnou oblastí je SaaS (Software as a Service). V současné době je možné prakticky všechna řešení, která OR nabízí, označit jako připravená a vhodná pro outsourcing. DALŠÍ AKTIVITY dodávky a servis hardware dodávky, realizace a optimalizace datových sítí maloobchodní prodej výpočetní techniky připojení k internetu. PROFIL SKUPINY OR

16 PARTNEŘI ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OR CSI OR-CZ spol. s r. o. ORM spol. s r. o. OR-NEXT spol. s r. o. ORTEX spol. s r. o. PULSATOR electronics (Bulharsko) Software SNAJDR (Německo) VÝZNAMNÁ PARTNERSTVÍ Compas automatizace DC Concept Fakulta ekonomická TU v Liberci Fakulta podnikatelská VUT v Brně Gymnázium Moravská Třebová HEWLETT-PACKARD IBM INFOR (dříve LAWSON) InterSystems Corporation JUNIPER Masarykova univerzita Brno MICROSOFT NetDirect Novell/SUSE ORACLE PixeLinks (USA) RoganDelft (Holandsko) RUCKUS SAFETICA Siemens Product Lifecycle Management Software VIDIS SPONZORING Skupině OR nejsou lhostejné ani sponzorské aktivity. Již tradičně poskytuje část svých finančních prostředků na podporu sportu, vzdělání a dalších veřejně prospěšných akcí. Podporujeme pouze takové činnosti a aktivity, kterým můžeme absolutně důvěřovat a kde si můžeme být naprosto jisti, že poskytnuté prostředky a služby se dostanou právě tam, kde mají být. K hlavním oblastem poskytování sponzorských darů patří sport a kultura: Reprezentační družstvo ČR v lyžování na trávě Expedice horolezce Romana Langra Mezinárodní výtvarná soutěž žáků základních škol "Pod modrou oblohou" Anketa "Sportovec, trenér roku města Moravská Třebová" Hokejový tým TJ Slovan Moravská Třebová Fotbalový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová Sponzorskými příspěvky se podílíme na činnosti: Speciální školy v Moravské Třebové Dětského domova v Moravské Třebové 14

17 UKÁZKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ 8. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POD MODROU OBLOHOU NA TÉMA MŮJ SEN Letošního ročníku se zúčastnilo 191 škol s více než výtvarnými pracemi. Tato výtvarná soutěž, která propojuje výtvarnou výchovu a práci s počítačem, byla vyhlášena ve spolupráci s firmami Microsoft, OR-CZ spol. s r. o. a Activ.cz pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a za osobní podpory našeho prvního kosmonauta nyní europoslance Ing. Vladimíra Remka. Kategorie I. 6. a 7. třída + odpovídající ročníky gymnázia 1. MÍSTO DAVID MACHŮ GYMNÁZIUM ZLÍN Kategorie II. 8. a 9. třída + odpovídající ročníky gymnázia 1. MÍSTO PAVLA MIKESKOVÁ ZŠ A MŠ PRAKŠICE Zvláštní cena pro tělesně postižené ŠÁRKA RŮDLOVÁ ZŠ BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM PROFIL SKUPINY OR

18 REFERENCE Od počátku našeho podnikání jsme zavedli několik stovek řešení v oblasti informačních technologií pro renomované firmy z různých oborů. Zákazníci skupiny OR jsou od prvního okamžiku vzájemné spolupráce ve středu pozornosti a veškeré práce se řídí důsledně jejich potřebami. Tento osobní přístup oceňují především naši dlouhodobí zákazníci. OR-SYSTEM ARMATURKA Vranová Lhota, a.s. Vranová Lhota strojírenská výroba ATEK s.r.o. Moravská Třebová výroba plastových dílů BLANCO Professional CZ spol. s r. o. Frýdek-Místek strojírenská výroba BRAMMER CZECH, a.s. Dvůr Králové nad Labem velkoobchod DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad strojírenská výroba DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto výroba filtračních elementů EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. Šternberk strojírenská výroba, opravárenství HASIL s.r.o. Ostrava dřevozpracující výroba HEDVA, a.s. Moravská Třebová textilní výroba JAWA Moto spol. s r. o. Týnec nad Sázavou strojírenská výroba JIHLAVAN, a.s. Jihlava strojírenská výroba KLEIN & BLAŽEK s.r.o. Štíty automobilový průmysl KOVONA SYSTEM, a.s. Český Těšín kovovýroba LICHTGITTER CZ spol. s r. o. Horní Suchá strojírenská výroba LITEX Litomyšl konfekční výroba MEDITES PHARMA, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm farmaceutická výroba OBZOR, výrobní družstvo Plzeň výroba bovdenových spojení ODEVA Lipany, spol. s r. o. Lipany textilní výroba konfekce PERITO s.r.o. Znojmo výroba dveřních výplní PERMON s.r.o. Roztoky strojírenská výroba SAPELI spol. s r. o. Polná dřevozpracující výroba SEIDEL Slovakia, s.r.o. Liptovský Hrádok elektrotechnická výroba STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r. o. Bílá Třemešná strojírenská výroba STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. Sedlčany výroba stavebních výtahů ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s. Turnov strojírenská výroba TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Poprad strojírenská výroba TESLA Stropkov a.s. Stropkov elektrotechnická výroba, telekomunikační zařízení TOS ZNOJMO, akciová společnost Znojmo strojírenská výroba ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o. Velký Šenov výroba oceli a galvanizace QI ABEL-COMPUTER s.r.o. Opava výroba alternativních tiskových kazet ALUREX spol. s r. o. Lanžhot výroba z plastů a hliníku BÖHM, spol. s r. o. Jihlava výroba nábytku CEDIMA s.r.o. Meziměstí strojírenská výroba EPRIN spol. s r. o. Brno velkoobchod FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Olomouc zdravotnické zařízení CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, a.s. Chrudim zdravotnické zařízení 16

19 INVOS, spol. s r. o. Svárov výroba z plastů MACH DRŮBEŽ a.s. Litomyšl živočišná a potravinářská výroba NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o. Havlíčkův Brod zdravotnické zařízení NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO Praha zdravotnické zařízení PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba PARAMONT CZ s.r.o. Velké Meziříčí výroba z plastů a hliníku PENTA - servis spol. s r. o. Holice v Čechách páskovací a balící stroje, obalový materiál POOR - TRADE, v.o.s Brno velkoobchod PROMAT CZ spol. s r. o. Božejov kovovýroba PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Chomutov elektromontáže S.B.COMP spol. s r. o. Brno velkoobchod SEKO EDM, a.s. Louny strojírenská výroba SENSE PROGRESS, a.s. Praha elektrotechnická projekce a montáž SHANGHAI MALING (CZECH) a.s. Praha potravinářský průmysl STAVEBNINY STUPKA s.r.o. Moravská Třebová velkoobchod, maloobchod STORY DESIGN, a.s. Litomyšl výroba reklamy, stojanů, nábytku SULKO s.r.o. Zábřeh výroba oken TEKRO spol. s r. o. Praha výroba krmných směsí a krmiv ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ Brno zdravotnické zařízení VHOS a.s. Moravská Třebová provozovatel vodovodů a kanalizací VMS VISION, s.r.o. Boskovice výrobce prostředků vizuální komunikace INFOR M3 BÖLLHOFF SLOVAKIA, s.r.o. Senec velkoobchod ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s. Praha strojírenská výroba FAURECIA EXHAUST SYSTEMS s.r.o. Bakov nad Jizerou strojírenská výroba FINDUS C.R. a.s. Praha potravinářská výroba G. BENEDIKT KARLOVY VARY s.r.o. Karlovy Vary výroba porcelánu GCE s.r.o. Chotěboř strojírenská výroba GEMTEX, a.s. Rožňava textilní výroba ICOPAL a.s. Štúrovo plasty, izolace KOVOLIT a.s. Modřice strojírenská výroba MONARFLEX s.r.o. Štúrovo plasty, izolace OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s. Kolín tiskařský průmysl OLMA a.s. Olomouc potravinářská výroba OKULA Nýrsko a.s. Nýrsko výroba z plastů PLEAS a.s. Havlíčkův Brod textilní výroba RUBENA a.s. Hradec Králové gumárenský průmysl SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r. o. Chomutov strojírenská výroba SWEDWOOD Slovakia s.r.o. Trnava výroba nábytku TEAM INDUSTRIES, s.r.o. Turany strojírenská výroba UNOMEDICAL s.r.o. Michalovce výroba pro zdravotnictví BUSINESS INTELLIGENCE ALTECH, spol. s r. o. Uherské Hradiště strojírenská výroba BLANCO Professional CZ spol. s r. o. Frýdek-Místek strojírenská výroba BRAMMER CZECH a.s. Dvůr Králové nad Labem velkoobchod DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s. Praha strojírenská výroba EMOS spol. s r. o. Přerov velkoobchodní prodej PROFIL SKUPINY OR

20 ESAB VAMBERK, s.r.o. Vamberk strojírenská výroba HYZA a.s. Topolčany zpracování drůbeže IMPROMAT INT., spol. s r. o. Zlín obchod a servisní činnost JIHLAVAN, a.s. Jihlava strojírenská výroba KOVOKON Popovice, s.r.o. Popovice strojírenská výroba OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s. Kolín tiskařský průmysl PENAM, a.s. Brno potravinářská výroba PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba SILON a.s. Planá nad Lužnicí chemická výroba T MACHINERY, a.s. Ratíškovice výroba důlní techniky SYSTÉMY PERSONÁLNÍ IDENTIFIKACE AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Pelhřimov strojírenská výroba BLANCO Professional CZ spol. s r. o. Frýdek-Místek strojírenská výroba COM-PAKT Energy, a.s. Praha elektromontáže CYKLOS v.d. Choltice strojírenská výroba DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto výroba filtračních elementů ESAB VAMBERK, s.r.o. Vamberk strojírenská výroba FTP FERONA THYSSEN PLASTICS Olomouc plastikářská výroba GRENA, a.s. Veselí nad Lužnicí dřevařský a nábytkářský průmysl HASIL s.r.o. Ostrava dřevozpracující výroba IMG Bohemia s.r.o. Sezimovo Ústí plastikářská výroba KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s. Děčín strojírenská výroba KLEIN & BLAŽEK s.r.o. Štíty automobilový průmysl LOSTR, a.s. Louny opravárenství MEDITES PHARMA, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm farmaceutická výroba MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Moravská Třebová státní správa PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba SAPELI spol. s r. o. Polná dřevozpracující výroba STORY DESIGN, a.s. Litomyšl výroba reklamy, stojanů, nábytku STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r. o. Bílá Třemešná strojírenská výroba STROS - Sedlčanské strojírny, a.s. Sedlčany výroba stavebních výtahů TATRAMAT, akciová spoločnosť Poprad strojírenská výroba TOMÁŠ Group, spol. s r. o. Ratíškovice strojírenská výroba TOS HULÍN, a.s. Hulín strojírenská výroba TOS ZNOJMO, akciová společnost Znojmo strojírenská výroba TREBOPLAST spol. s r. o. Moravská Třebová plastikářská výroba TRIBOTEC, spol. s r. o. Brno strojírenská výroba VELVETA a.s. Varnsdorf textilní průmysl ZOO Dvůr Králové a.s. Dvůr Králové nad Labem zoologická zahrada ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o. Velký Šenov výroba oceli a galvanizace OR-INFO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JIŘÍ HŘÍDEL Písek advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. IVO HALA Praha advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR v.o.s. Jihlava advokátní kancelář AG COM, a.s. Smiřice informační technologie AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Pelhřimov strojírenská výroba ALTEC a.s. Dvůr Králové nad Labem informační systémy 18

PRO FIL SKUPINY 2012

PRO FIL SKUPINY 2012 PRO FIL SKUPINY OR 2 2012 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Po velmi úspěšném roce 2006, ve kterém bylo dosaženo historicky nejvyššího obratu společnosti OR-CZ, byl i rok 2007 pro společnost OR-CZ jedním z nejlepších. I přes menší

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

profil skupiny OR 2015

profil skupiny OR 2015 profil skupiny OR 2015 úvodní slovo generálního ředitele Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiná společnost OR-NEXT, ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, slaví 25 let úspěšného

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury Stránka 1 z 6 Jihočeský Nemocnice České Budějovice Jihočeský Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jihočeský Nemocnice Písek, a.s. Jihočeský Nemocnice Prachatice a.s.

Více

Uţivatelská konference 2011

Uţivatelská konference 2011 Uţivatelská konference 2011 Pavel Hemelík Setkání uţivatelů 2011 1 Obsah IS Orsoft (OR-SYSTEM) Elektronická podpora a vzdělávání Referenční projekty Setkání uţivatelů 2011 2 Třetí generace IS Orsoft Setkání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Uživatelská konference 2012. Pavel Hemelík

Uživatelská konference 2012. Pavel Hemelík Uživatelská konference 2012 Pavel Hemelík O firmě IS Orsoft Open a OR-SYSTEM Elektronická podpora a vzdělávání Referenční projekty O firmě V samém závěru letošního roku splnil ORTEX dvě významné mety:

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Mgr. Pavel Hemelík, generální ředitel 1 Co dnes trh hodnotí? Reference Kvalifikovaní odborníci Neustálá inovace, vize Nestačí říkat, že něco děláte,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více