Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme..."

Transkript

1 IIR Business Forum září 2006 Hotel Praha, Praha Zlatí partneři: Stříbrní partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace Mějte dokonalý přehled o všech aktivitách a datech v reálném čase! Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme......konkrétní, komplexní i specializovaná řešení DMS pro společnost...argumenty pro zefektivnění práce s informacemi obsaženými v dokumentech...komunikační a informační moduly pro integraci všech procesů ve firmě využití outsourcingového partnerství v oblasti datových služeb...faktory, které zjednoduší a standardizují proces publikace a distribuce dokumentů Přihlaste se za speciální cenu 5.995, Kč + DPH

2 Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace 10 dobrých důvodů k Vaší účasti na Business fóru IIR: 1. Využijte této příležitosti k výměně zkušeností s ostatními kolegy a s předními poskytovateli řešení Document System a Content managementu. Získáte tak nejaktuálnější informace o technologiích, službách i řešeních k naplnění Vaší strategie řízení dokumentů! 2. Poslechněte si názory nejen poskytovatelů řešení či implementátorů těchto technologií, ale hlavně jejich zákazníků, kteří budou prezentovat své zkušenosti z jednotlivých projektů! 3. Představíme Vám na případových studiích, jak Vám efektivní správa dokumentů usnadní sdílení informací a ušetří čas při vyhledávání důležitých dat. 4. Dozvíte se, jaké jsou současné priority projektů DMS. Na co je dobré si dát pozor a čeho se vyvarovat. 5. Víte, co uvážit při výběru řešení pro správu dokumentů a co konkrétně Vám může nabídnout? 6. Inspirujte se, jak přistupovat k dokumentům, aby byl jejich obsah vždy přístupný správné osobě ve správný čas! Ukážeme Vám, jak jsou firmy při zavádění ECM úspěšné a jakých cílů se jim podařilo dosáhnout. 7. Kdy byste měli uvažovat o implementaci ECM? Jakou přidanou hodnotu znamená pro firmu? 8. Načerpejte potřebné informace, které můžete využít při obdobných projektech ve Vaší společnosti. 9. Dozvíte se, jak Vám koncepce ECM zlepší přístup k informacím o Vašich zákaznících i o Vás samých! 10. Jaký je Váš pohled na zefektivnění komunikačního modelu uvnitř firmy i ve styku se zákazníkem? Umožníme Vám realizovat sny, které jste měli v oblasti správy dokumentů! Od 8.30 hod. Pondělí 18. září 2006 Přivítání a výdej podkladů k Business fóru IIR 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research 9.10 hod. Enterprise Content Management technologie pro zpřístupnění a zefektivnění práce s informacemi v prostředí elektronického světa Komplexní řešení podporující životní cyklus dokumentů a informací od jejich vzniku až po jejich archivaci Nástroje pro automatizovaný oběh dokumentů, efektivní správu bezpečnosti, správu jednotné datové základny a integraci s dalšími podnikovými systémy Možnosti využití dostupných technologií a možnosti integrace s podnikovými systémy Jan Lávička, Solutions Sales Professional, hod. Kávová přestávka hod. Digitalizace zpracování dokumentů v rámci podatelny (příchozí/odchozí dokumenty) a jejich archivace Původní situace OZP v oblasti zpracování příchozích/odchozích dokumentů Hlavní důvody OZP k systémové změně Přípravná fáze implementace Vlastní realizace řešení nasazení systému v praxi Zkušenosti s fungováním nového systému po několika měsících provozu Plánovaný rozvoj systému pro správu a řízení dokumentů v budoucnu Ing. Miloš Pešek, vedoucí specialista pro řízení poboček, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Praha hod. Rozhodněte se pro efektivní tiskový systém! Parametry efektivního tiskového systému a postupy implementace Analýza výchozí situace systémy analýzy, vyhodnocení Outsourcing v oblasti tiskových systémů výhody a nevýhody Efektivní tiskový systém v praxi případová studie Zástupce klienta společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha hod. Společný oběd hod. Správa dokumentů napříč podnikem v praxi Vytyčení cílů a přínosů správy dokumentů, integrace do stávající infrastruktury Oblasti efektivního využití archivace přijatých faktur, řešení zpracování a schvalování smluv, archivace elektronické pošty Zapojení elektronického systému správy dokumentů do podnikových procesů Nejčastější problémy s vývojem a provozem systému Ing. Pavel Král, IT manažer, Česká rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou hod. Outsourcing archivace dokumentů Zástupce společnosti INKAM, s.r.o., Praha hod. Kávová přestávka hod. Řízení a evidence oběhu podnikových dokumentů aneb co Vám umožní efektivní nástroj pro definici procesů? Řešení digitálního úložiště dokumentů využijte maximálně informací v podnikových dokumentech! Grafický editor nejlepší způsob definice dynamického směrování dokumentů v organizaci Flexibilní modelování stávajících procesů přizpůsobte se dynamicky měnícím požadavkům!

3 Ing. Jan Musil, Content Management and Database Specialist, IBM Czech Republic spol. s r.o., Praha IBM Czech Republic spol. s r.o hod. Od archivu k aplikacím DMS Elektronický archiv dokumentů jako přirozená součást informační infrastruktury podniku Životní cyklus dokumentů ve světle legislativy, potřeb a zvyklostí podniku Podnikové procesy zaměřené na dokumenty a záznamy DMS jako platforma pro tvorbu aplikací Mgr. Martin Seget, produktový manažer divize ICZ Správa dokumentů, Praha EXPRIT s.r.o. / ICZ a.s hod. Životní cyklus dokumentu a jeho dopady na podnikové procesy Zpracování formulářů, převedení a vyhodnocení dat, jejich validace(ověření) a verifikace Řízení přístupu uživatelů prostřednictvím správy práv, hledání dokumentů podle vytvořených metadat nebo ukládání různých verzí dokumentů Technické a technologické vybavení a řešení procesu skenování a digitalizace originálu dokumentů Automatické rozpoznávání typu dokumentu s podporou technologie OCR, ICR, OMR, čárových kódů Vytěžování dat z dokumentů volného formátu a formulářů Jaromír Mrázek, CIO, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice hod. Závěrečné shrnutí prvního dne Business fóra IIR předsedou hod. Následuje koktejl Na závěr prvního dne Business fóra Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. Úterý 19. září 2006 Předsednictví: Ing. Petr Mervart, Corporate Development, E.ON IS Czech Republic s.r.o., Praha 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy 9.10 hod. Zapojení DMS řešení do stávajícího SW prostředí bez nutnosti komplexního integračního projektu! Klíčová úloha DMS řešení spolupráce s dalšími aplikacemi v organizaci Snadné propojení kompletního DMS řešení s ovým systémem či s podnikovou aplikací společnosti SAP Jak dosáhnout jednotného pohledu na nejdůležitější dokumenty z jednoho místa? A navíc vyřešit problém se stále rostoucími daty ového serveru nebo MaxDB, databáze společnosti SAP? Ing. Jan Musil, Content Management and Database Specialist, IBM Czech Republic spol. s r.o., Praha IBM Czech Republic spol. s r.o hod. Kávová přestávka hod. Document Management Services komplexní služby pro zpracování a správu firemních dokumentů formou outsourcingu Základní pohled na podstatu a účel dokumentu ve firmě Tok dokumentu firmou a jeho různé podoby Dokumentační systém firmy jako integrovaný celek Outsourcing dokumentačních služeb principy a portfolio služeb Výhody při komplexním zajištění tvorby a správy dokumentů jedním partnerem Ing. Pavel Hartmann, Program Manager Océ Business Services, OCÉ Česká republika, s.r.o., Praha hod. Procesně orientovaná řešení a aktivní oběh dokumentů (Work Flow) Aktuální problémy při zajišťování řízeného a efektivního oběhu dokumentů a informací ve společnosti Efektivní způsob řešení automatizace obchodních procesů a oběhu dokumentů s možností začlenění do dnes běžně využívaných uživatelských prostředí a formulářových aplikací Podpora formulářových aplikací a integrace s dalšími podnikovými systémy Tomáš Kutěj, Technical Sales Professional, hod. Společný oběd hod. Dohledové a kontrolní mechanismy efektivních tiskových systémů Efektivní tiskový systém z hlediska kontroly a bezpečnosti Současné možnosti dálkové správy, kontroly a dohledu tiskových systémů Dohledový a kontrolní systém v praxi Přínosy a výhody dohledových a kontrolních mechanismů efektivních tiskových systémů Zástupce klienta společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha hod. Správa dokumentů v Intranetu společnosti Radiokomunikace a.s. Stručné představení společnosti Radiokomunikace a.s. Projekt implementace SAP Knowledge Management v kostce Budoucí rozvoj řešení Stručný souhrn a diskuze Ing. Karel Buchta, personální ředitel, Radiokomunikace a.s., Praha hod. Právní aspekty archivace a digitalizace dokumentů Listiny versus elektronické dokumenty Identifikace, autentizace a elektronický podpis Veřejné a soukromé listiny a jejich digitalizace v českém právním řádu Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., rektor, Vysoká škola finanční a správní v Praze hod. Závěr druhého dne Business fóra IIR

4 Zlatí partneři Océ profesionál v oblasti práce s dokumenty Océ-Česká republika, s.r.o. je přímým zastoupením holandské Océ-Technologies B.V., společnosti s téměř 130-ti letou tradicí v oboru reprografie. Océ je jedním ze světových lídrů v oblasti poskytování komplexních řešení v práci s dokumentem, která zahrnují produkty a služby od okamžiku tvorby dokumentu přes jeho reprodukci, distribuci až po případnou archivaci. Společnost Océ je vlastníkem více než 1230 patentů a mnoha prestižních ocenění za kvalitu. Océ je jediným světovým výrobcem reprografické techniky (HW i SW) přímo investujícím do vývoje, výzkumu a výroby v České republice (v Praze a Pardubicích). Filozofií společnosti Océ je navazovat dlouhodobé obchodní vztahy s cílem nabídnout zákazníkům komplexní řešení problému včetně analýzy potřeb. Samozřejmostí jsou služby v oblasti poradenství, projektového managementu a financování. Velký důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb včetně servisních služeb a dodávek materiálů. Océ outsourcing Océ je jednou z prvních společností, která realizovala outsourcingové projekty v oblasti práce s dokumenty v České republice. Océ a její specializovaná divize Océ Business Services dokáže zabezpečit outsourcování kompletního toku dokumentů v podniku partnera. Zákazník partner, tím získává optimální high-end řešení bez nutnosti investic a s možností exaktního řízení nákladů. Navíc specialisté Océ, znalí posledních trendů a technologií, jsou schopni navržené řešení udržovat stále na nejvyšší úrovni, vždy v souladu s aktuálními potřebami zákazníka. Díky tomu se zákazník může plně soustředit na svůj hlavní předmět podnikání a starost s celým dokumentačním procesem přenechat odborníkům. Vybrané realizované projekty: ČEZ, a.s., ČSOB centrální středisko tvorby dokumentů, Deloitte Česká republika, OTIS a.s., SKANSKA a.s., skupina Unipetrol, Siemens s.r.o., Škoda Plzeň, Škoda Praha. Kontakt: Océ-Česká republika, s.r.o., Hanusova 18, Praha 4, tel.: Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation, která se zabývá výrobou a prodejem software a hardware, zahájila činnost v roce Jejím prvním ředitelem byl Ivan Pilný. V současné době ji vede Michal Čupa, který k 1. květnu 2006 v této pozici vystřídal Jiřího Deváta. Posláním společnosti Microsoft je umožnit lidem a organizacím v České republice zcela naplnit jejich potenciál podněcující rozvoj vzdělané a prosperující znalostní společnosti, a to prostřednictvím špičkového software, který s využitím umu českých a slovenských odborníků vytváří bezpečné a důvěryhodné prostředí pro své uplatnění ve všech oborech a lidských činnostech. Úspěch společnosti Microsoft v minulosti i budoucnosti má dvě klíčová hlediska: jednak její technologickou vizi, jednak hodnoty, kterými každý den společnost žije. Tyto hodnoty představují sadu principů, které se vyvinuly od založení firmy, a které vyjadřují povahu, filozofii a každodenní praktiky jejího podnikání. V dlouhodobě podporovaných firemních principech zdůrazňuje Microsoft vztahy k zákazníkům, partnerům a dodavatelům. Nezapomíná přitom ani na své zaměstnance, kterým vytváří motivační prostředí a snaží se jim poskytnout dostatek příležitostí pro jejich osobní růst. Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě, s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích, které mění náš svět. Převažující činností IBM ČR je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně konzultačních. K hlavním cílům IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života firem. Z hlediska svého obchodního obratu, rozsáhlosti své nabídky či počtu zaměstnanců, zastává IBM v českém prostředí stejné postavení, jaké dosáhlo na celém světě Softwarová divize IBM zastává významné tržní postavení se svými skupinami softwarových produktů pro komunikaci a týmovou spolupráci (Lotus), správu dat, dohled nad IT, zálohování (Tivoli), vývoj, provoz a integraci internetových aplikací (Websphere), ukládání a správu dat (DB2 & Informix) a nástroje pro vývoj softwaru (Rational). KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. je přední firmou v oblasti poskytování komplexních tiskových řešení, které obsahují veškeré služby a produkty, týkající se tisku, distribuce a správy dokumentů. Strategií společnosti je soustředění na poskytování kvalitních a variabilních služeb, které vyřeší veškeré požadavky zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je samozřejmě poradenství, analýza, návrh, financování a implementace efektivních tiskových systémů. Strategií společnosti je tedy plně pokrýt veškeré požadavky zákazníka na tiskový systém. Zákazník tak může přenechat starosti s fungováním tiskového systému na dodavateli a věnovat se výhradně své hlavní činnosti. U svých produktů se KONICA MINOLTA soustřeďuje především na barevný tisk a kopírování, kde je na celosvětové špičce technologického vývoje. Důkazem kvality služeb a produktů jsou podíly trhu, kde se ve svých produktových segmentech KONICA MINOLTA řadí mezi leadery českého trhu. Centrála české pobočky je v Brně, odkud je řízen chod 11 zastoupení s více jak 220 zaměstnanci. Více informací na Najdete nás na internetu:

5 Stříbrní partneři Společnost INKAM, s.r.o. patří mezi přední dodavatele outsourcingových služeb profesionální Správy dokumentů a Spisové služby. Portfoliem produktů a služeb pokrýváme celý životní cyklus dokumentů od jejich vzniku, evidence, oběhu, archivace až po fyzickou skartaci. Disponujeme několika plně vybavenými moderními spisovnami na celém území ČR, vlastními přepravními kapacitami a softwarovým vybavením, technologiemi, dlouholetým firemním know-how a hlavně sehraným týmem zkušených a odborně erudovaných zaměstnanců a spolupracovníků. Všechny spisovny jsou kapacitně vhodné pro uložení jakéhokoliv typu dokumentů našich klientů a jsou koncipovány jako samostatně fungující jednotky pro daný region. Díky modernímu technickému vybavení (kamerový systém, EZS, EPS, systém pro sledování a udržování optimálních teplotních a vlhkostních podmínek) a vlastnímu systému ukládání dokumentů v depozitářích, máme vytvořeny náležité podmínky pro kvalitní, zodpovědnou a hlavně bezpečnou Správu dokumentů klientů. Představte Vaši společnost v rámci Business fóra IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace 3 dobré důvody, proč Vaše společnost nesmí na Business fóru IIR chybět: 1. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výběr dodavatele jsou zkušenosti a reference prezentujte v rámci našeho fóra své dosavadní úspěchy! 2. Prostřednictvím cíleného marketingu oslovíme právě Vaši cílovou skupinu. Setkáte se přímo s firmami, které plánují konkrétní projekty a mají zájem právě o Vaše řešení a služby. 3. Prodloužené přestávky a jejich konání přímo v předsálí, kde budou umístěny Vaše výstavní plochy, Vám umožní úzký a přímý obchodní kontakt se všemi účastníky. V případě zájmu o sponzoring a výstavnictví Vám rád poradí: Ondřej Jobánek tel.: , fax: SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 33,200 zákazníků ve 120 zemích světa využívá přes 100,600 instalací SAP software. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 520 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a organizace. Řešení mysap Business Suite postavené na platformě SAP NetWeaver napomáhá organizacím a společnostem v potřebných inovacích a změnách, které zlepšují vztahy k zákazníkům a občanům, vylepšují spolupráci s externími partnery a organizacemi a zvyšují efektivitu procesů uvnitř podniků a organizací. SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách, včetně Frankfurtské burzy a NYSE. Více informací na nebo na tel Z NABÍDKY ODBORNÝCH KONFERENCÍ A TRÉNINKŮ IIR: ITIL Vaše cesta k efektivnímu IT Service Managementu (seminář) srpna 2006, Praha IT UPDATE (trénink) srpna 2006, Praha Jednání s komplikovanými osobnostmi (trénink) září 2006, Praha Certifikovaný manager bezpečnosti (certifikovaný trénink) září 2006, Praha NLP pro managery (seminář) září 2006, Praha Projektový manager s certifikátem (certifikovaný trénink) října 2006, Praha Troubleshooting & trénink kreativity pro vedoucí pracovníky (trénink) října 2006, Praha Business Continuity Planning (odborná konference) října 2006, Praha Řešení konfliktních situací v HelpDesku a servisním oddělení (trénink) října 2006, Praha CRM & Call centrá (konferencia) októbra 2006, Bratislava Business Process Manager (trénink) 31. října 2. listopadu 2006, Praha KDO BY NA TOMTO SETKÁNÍ NEMĚL CHYBĚT: IT ředitelé a manageři IT specialisté Specialisté pro archivaci a digitalizaci Content manažeři Techničtí a provozní ředitelé Obchodní ředitelé Ředitelé pro služby a administrativu Office manažeři Najdete nás na internetu:

6 Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace Přihláška Fax Přihláška Adresa Institute for International Research GmbH. org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 Přihláška on-line (C0617) Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax: Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax:... V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: WEBC Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR Kdo povolil Vaši účast na tomto Fóru? příjmení:... křestní jméno:... jméno... příjmení... pozice:... oddělení:... pozice... oddělení... telefon:... fax: firma:... Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno... příjmení... IČO:... pozice... oddělení... DIČ:... ulice/poštovní přihrádka:... město:... PSČ:... počet zaměstnanců v podniku:... oblast podnikání:... datum:... podpis:... ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ BUSINESS FÓRA IIR Přeji si informace em z oblasti IT Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Fóra se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: Řízení nákladů a měření výkonnosti IT (12/2005), cena Kč + DPH ÚČASTNICKÝ POPLATEK Business fórum Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace IIR: a digitalizace Pondělí 18. září 2006, hod. Úterý 19. září 2006, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky Fóra nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se Fórum koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem Fóra. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na Fórum IIR: Hotel Praha, Sušická 20, Praha 6, tel.: , fax: , Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Business fórum IIR Účastnický poplatek 5.995, Kč + DPH Účastnický poplatek pro dodavatele řešení v této oblasti , Kč + DPH Ceny pro více účastníků z jedné společnosti: 2 účastníci: 9.995, Kč + DPH 4 účastníci: , Kč + DPH 3 účastníci: , Kč + DPH 5 účastníků: , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0617. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. IIR Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah Business fóra IIR: Ing. Hana Němejcová Změny adresy/marketing: K. Neubauerová Partnerství & výstavnictví: Ondřej Jobánek Prosíme, vyplňte údaje pro registraci

I I R B u s i n e s s F o r u m

I I R B u s i n e s s F o r u m I I R B u s i n e s s F o r u m Pořádá: 11. 12. září 2007 Hotel Corinthia Panorama, Praha Zlatý partner: Stříbrní partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Správa a řízení

Více

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR IT Security 2007 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Systém informační bezpečnosti stále aktuální téma! Bezpečnostní politika: inspirujte se zkušenostmi! Buďte připraveni na

Více

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace odborná konference IIR RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace www.konference.cz/industry.cfm RFID budoucí nutné technologické vybavení Vaší společnosti! Jaké jsou přínosy a rizika

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha odborná konference IT Security 2006 www.konference.cz/it.cfm Zorientujte se v současných ohroženích a rizicích! Seznamte se s novelizovanými bezpečnostními standardy! Zaveďte funkční systém řízení informační

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Odborná konference IIR Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Centralizací podpůrných aktivit k vyšší efektivitě 13. 14. března 2007 Hotel Diplomat, Praha Základní koncepce, modely a fungování SSC

Více

Řízení datové a informační kvality

Řízení datové a informační kvality Odborná konference IIR Řízení datové a informační kvality Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality 20. 21. března 2007 Renaissance Prague Hotel, Praha Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod ITIL, CMMI,

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Úspory energií v podnicích

Úspory energií v podnicích Odborná konference IIR Úspory energií v podnicích 12. 13. října 2010 Hotel Diplomat, Praha Energetický management Energetická efektivnost Energetický audit a jeho praktické využití Strategie nákupu jako

Více

I I R B u s i n e s s F o r u m

I I R B u s i n e s s F o r u m I I R B u s i n e s s F o r u m 19. 20. listopadu 2008 Hotel Clarion Congress, Praha Pořádá: Stříbrní partneři: Partneři: Know how to achieve Institute for International Research Logistika Skladování,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Storage management. aneb Vaše data jako v bavlnce!

Storage management. aneb Vaše data jako v bavlnce! odborná konference IIR Storage management aneb Vaše data jako v bavlnce! www.konference.cz/it.cfm Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme...... základní aspekty zálohování

Více

Garantované úložiště dokumentů IBM

Garantované úložiště dokumentů IBM Garantované úložiště dokumentů IBM Obsah Co je a co není garantované úložiště Garantované a negarantované úložiště Přínos nasazení garantovaného úložiště IBM garantované úložiště Řešení garantovaného úložiště

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU odborná konference IIR LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Trendy kvalita náklady! www.konference.cz/sales.cfm Dopady globálního vývoje automobilového průmyslu na logistiku Co nás čeká při zavedení mýtného

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Digitalizace Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák CSc., předseda Rady Českého

Více

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Odborná konference IIR Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Malá velká revoluce 10. 11. června 2008 Corinthia Panorama Hotel, Praha Nahlédněte do nanosvěta Vývoj, výzkum a inovace vedoucí k praktickým

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008 Na počátku bylo slovo 1 a zvuková komunikace 2 o něco později papír 3 a jediný logický další krok byl 4 Efektivita a profesionalita tvorby a správy dokumentů ve státní správě a samosprávě Tomáš Kovařík

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Business Intelligence 2007

Business Intelligence 2007 Odborná konference IIR Business Intelligence 2007 Využijte sílu a potenciál Vašich dat! 2. 3. října 2007 Hotel Diplomat, Praha Business Intelligence dnes a zítra co nového ve světě řešení Business Intelligence

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Corporate Performance Management

Corporate Performance Management Odborná konference IIR Corporate Performance Management Efektivní řízení výkonnosti podniku 11. 12. prosince 2007 Hotel Diplomat, Praha Jak vést firmu k vyššímu zisku a efektivnosti Chcete být úspěšní?

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Logistika v automobilovém průmyslu

Logistika v automobilovém průmyslu odborná konference IIR Logistika v automobilovém průmyslu Optimalizujte efektivně vaše procesy! www.konference.cz/industry.cfm 5 konkrétních řešení logistických procesů Jaký nás čeká vývoj v dopravní infrastruktuře

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Podnikové právo v praxi

Podnikové právo v praxi Odborná konference IIR Podnikové právo v praxi 22. 23. ledna 2008 Crowne Plaza Prague Hotel, Praha Organizace právních služeb v rámci Výhody využití externích a interních právních služeb Palčivé otázky

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Odborná konference IIR E-mobilita Na cestě k vozům budoucnosti 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Současný stav a možný rozvoj elektromobility v České republice Výhody, nevýhody a hnací síly

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy

Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Smlouvy v SAP Extended ECM = rychlost, jednoduchost, flexibilita a základní stavební kámen pro další agendy Jiří Švasta, ECM Consultant Sabris, s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, tel.: +420 234 704

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

5. ročník odborné konference IIR 9. 10. prosince 2008, Clarion Congress Hotel Prague, Praha. egovernment 2008

5. ročník odborné konference IIR 9. 10. prosince 2008, Clarion Congress Hotel Prague, Praha. egovernment 2008 5. ročník odborné konference IIR 9. 10. prosince 2008, Clarion Congress Hotel Prague, Praha egovernment 2008 aneb další kroky k on-line úřadu! PRVNÍCH 50 ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY VSTUP NA KONFERENCI

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Business Intelligence

Business Intelligence odborná konference IIR Business Intelligence www.konference.cz/it.cfm Seznamte se s trendy ve využívání Business Intelligence! Zajistěte kvalitu firemních dat: jsou předpokladem úspěchu! Implementace a

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více