Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme..."

Transkript

1 IIR Business Forum září 2006 Hotel Praha, Praha Zlatí partneři: Stříbrní partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace Mějte dokonalý přehled o všech aktivitách a datech v reálném čase! Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme......konkrétní, komplexní i specializovaná řešení DMS pro společnost...argumenty pro zefektivnění práce s informacemi obsaženými v dokumentech...komunikační a informační moduly pro integraci všech procesů ve firmě využití outsourcingového partnerství v oblasti datových služeb...faktory, které zjednoduší a standardizují proces publikace a distribuce dokumentů Přihlaste se za speciální cenu 5.995, Kč + DPH

2 Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace 10 dobrých důvodů k Vaší účasti na Business fóru IIR: 1. Využijte této příležitosti k výměně zkušeností s ostatními kolegy a s předními poskytovateli řešení Document System a Content managementu. Získáte tak nejaktuálnější informace o technologiích, službách i řešeních k naplnění Vaší strategie řízení dokumentů! 2. Poslechněte si názory nejen poskytovatelů řešení či implementátorů těchto technologií, ale hlavně jejich zákazníků, kteří budou prezentovat své zkušenosti z jednotlivých projektů! 3. Představíme Vám na případových studiích, jak Vám efektivní správa dokumentů usnadní sdílení informací a ušetří čas při vyhledávání důležitých dat. 4. Dozvíte se, jaké jsou současné priority projektů DMS. Na co je dobré si dát pozor a čeho se vyvarovat. 5. Víte, co uvážit při výběru řešení pro správu dokumentů a co konkrétně Vám může nabídnout? 6. Inspirujte se, jak přistupovat k dokumentům, aby byl jejich obsah vždy přístupný správné osobě ve správný čas! Ukážeme Vám, jak jsou firmy při zavádění ECM úspěšné a jakých cílů se jim podařilo dosáhnout. 7. Kdy byste měli uvažovat o implementaci ECM? Jakou přidanou hodnotu znamená pro firmu? 8. Načerpejte potřebné informace, které můžete využít při obdobných projektech ve Vaší společnosti. 9. Dozvíte se, jak Vám koncepce ECM zlepší přístup k informacím o Vašich zákaznících i o Vás samých! 10. Jaký je Váš pohled na zefektivnění komunikačního modelu uvnitř firmy i ve styku se zákazníkem? Umožníme Vám realizovat sny, které jste měli v oblasti správy dokumentů! Od 8.30 hod. Pondělí 18. září 2006 Přivítání a výdej podkladů k Business fóru IIR 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research 9.10 hod. Enterprise Content Management technologie pro zpřístupnění a zefektivnění práce s informacemi v prostředí elektronického světa Komplexní řešení podporující životní cyklus dokumentů a informací od jejich vzniku až po jejich archivaci Nástroje pro automatizovaný oběh dokumentů, efektivní správu bezpečnosti, správu jednotné datové základny a integraci s dalšími podnikovými systémy Možnosti využití dostupných technologií a možnosti integrace s podnikovými systémy Jan Lávička, Solutions Sales Professional, hod. Kávová přestávka hod. Digitalizace zpracování dokumentů v rámci podatelny (příchozí/odchozí dokumenty) a jejich archivace Původní situace OZP v oblasti zpracování příchozích/odchozích dokumentů Hlavní důvody OZP k systémové změně Přípravná fáze implementace Vlastní realizace řešení nasazení systému v praxi Zkušenosti s fungováním nového systému po několika měsících provozu Plánovaný rozvoj systému pro správu a řízení dokumentů v budoucnu Ing. Miloš Pešek, vedoucí specialista pro řízení poboček, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Praha hod. Rozhodněte se pro efektivní tiskový systém! Parametry efektivního tiskového systému a postupy implementace Analýza výchozí situace systémy analýzy, vyhodnocení Outsourcing v oblasti tiskových systémů výhody a nevýhody Efektivní tiskový systém v praxi případová studie Zástupce klienta společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha hod. Společný oběd hod. Správa dokumentů napříč podnikem v praxi Vytyčení cílů a přínosů správy dokumentů, integrace do stávající infrastruktury Oblasti efektivního využití archivace přijatých faktur, řešení zpracování a schvalování smluv, archivace elektronické pošty Zapojení elektronického systému správy dokumentů do podnikových procesů Nejčastější problémy s vývojem a provozem systému Ing. Pavel Král, IT manažer, Česká rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou hod. Outsourcing archivace dokumentů Zástupce společnosti INKAM, s.r.o., Praha hod. Kávová přestávka hod. Řízení a evidence oběhu podnikových dokumentů aneb co Vám umožní efektivní nástroj pro definici procesů? Řešení digitálního úložiště dokumentů využijte maximálně informací v podnikových dokumentech! Grafický editor nejlepší způsob definice dynamického směrování dokumentů v organizaci Flexibilní modelování stávajících procesů přizpůsobte se dynamicky měnícím požadavkům!

3 Ing. Jan Musil, Content Management and Database Specialist, IBM Czech Republic spol. s r.o., Praha IBM Czech Republic spol. s r.o hod. Od archivu k aplikacím DMS Elektronický archiv dokumentů jako přirozená součást informační infrastruktury podniku Životní cyklus dokumentů ve světle legislativy, potřeb a zvyklostí podniku Podnikové procesy zaměřené na dokumenty a záznamy DMS jako platforma pro tvorbu aplikací Mgr. Martin Seget, produktový manažer divize ICZ Správa dokumentů, Praha EXPRIT s.r.o. / ICZ a.s hod. Životní cyklus dokumentu a jeho dopady na podnikové procesy Zpracování formulářů, převedení a vyhodnocení dat, jejich validace(ověření) a verifikace Řízení přístupu uživatelů prostřednictvím správy práv, hledání dokumentů podle vytvořených metadat nebo ukládání různých verzí dokumentů Technické a technologické vybavení a řešení procesu skenování a digitalizace originálu dokumentů Automatické rozpoznávání typu dokumentu s podporou technologie OCR, ICR, OMR, čárových kódů Vytěžování dat z dokumentů volného formátu a formulářů Jaromír Mrázek, CIO, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice hod. Závěrečné shrnutí prvního dne Business fóra IIR předsedou hod. Následuje koktejl Na závěr prvního dne Business fóra Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. Úterý 19. září 2006 Předsednictví: Ing. Petr Mervart, Corporate Development, E.ON IS Czech Republic s.r.o., Praha 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy 9.10 hod. Zapojení DMS řešení do stávajícího SW prostředí bez nutnosti komplexního integračního projektu! Klíčová úloha DMS řešení spolupráce s dalšími aplikacemi v organizaci Snadné propojení kompletního DMS řešení s ovým systémem či s podnikovou aplikací společnosti SAP Jak dosáhnout jednotného pohledu na nejdůležitější dokumenty z jednoho místa? A navíc vyřešit problém se stále rostoucími daty ového serveru nebo MaxDB, databáze společnosti SAP? Ing. Jan Musil, Content Management and Database Specialist, IBM Czech Republic spol. s r.o., Praha IBM Czech Republic spol. s r.o hod. Kávová přestávka hod. Document Management Services komplexní služby pro zpracování a správu firemních dokumentů formou outsourcingu Základní pohled na podstatu a účel dokumentu ve firmě Tok dokumentu firmou a jeho různé podoby Dokumentační systém firmy jako integrovaný celek Outsourcing dokumentačních služeb principy a portfolio služeb Výhody při komplexním zajištění tvorby a správy dokumentů jedním partnerem Ing. Pavel Hartmann, Program Manager Océ Business Services, OCÉ Česká republika, s.r.o., Praha hod. Procesně orientovaná řešení a aktivní oběh dokumentů (Work Flow) Aktuální problémy při zajišťování řízeného a efektivního oběhu dokumentů a informací ve společnosti Efektivní způsob řešení automatizace obchodních procesů a oběhu dokumentů s možností začlenění do dnes běžně využívaných uživatelských prostředí a formulářových aplikací Podpora formulářových aplikací a integrace s dalšími podnikovými systémy Tomáš Kutěj, Technical Sales Professional, hod. Společný oběd hod. Dohledové a kontrolní mechanismy efektivních tiskových systémů Efektivní tiskový systém z hlediska kontroly a bezpečnosti Současné možnosti dálkové správy, kontroly a dohledu tiskových systémů Dohledový a kontrolní systém v praxi Přínosy a výhody dohledových a kontrolních mechanismů efektivních tiskových systémů Zástupce klienta společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha hod. Správa dokumentů v Intranetu společnosti Radiokomunikace a.s. Stručné představení společnosti Radiokomunikace a.s. Projekt implementace SAP Knowledge Management v kostce Budoucí rozvoj řešení Stručný souhrn a diskuze Ing. Karel Buchta, personální ředitel, Radiokomunikace a.s., Praha hod. Právní aspekty archivace a digitalizace dokumentů Listiny versus elektronické dokumenty Identifikace, autentizace a elektronický podpis Veřejné a soukromé listiny a jejich digitalizace v českém právním řádu Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., rektor, Vysoká škola finanční a správní v Praze hod. Závěr druhého dne Business fóra IIR

4 Zlatí partneři Océ profesionál v oblasti práce s dokumenty Océ-Česká republika, s.r.o. je přímým zastoupením holandské Océ-Technologies B.V., společnosti s téměř 130-ti letou tradicí v oboru reprografie. Océ je jedním ze světových lídrů v oblasti poskytování komplexních řešení v práci s dokumentem, která zahrnují produkty a služby od okamžiku tvorby dokumentu přes jeho reprodukci, distribuci až po případnou archivaci. Společnost Océ je vlastníkem více než 1230 patentů a mnoha prestižních ocenění za kvalitu. Océ je jediným světovým výrobcem reprografické techniky (HW i SW) přímo investujícím do vývoje, výzkumu a výroby v České republice (v Praze a Pardubicích). Filozofií společnosti Océ je navazovat dlouhodobé obchodní vztahy s cílem nabídnout zákazníkům komplexní řešení problému včetně analýzy potřeb. Samozřejmostí jsou služby v oblasti poradenství, projektového managementu a financování. Velký důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb včetně servisních služeb a dodávek materiálů. Océ outsourcing Océ je jednou z prvních společností, která realizovala outsourcingové projekty v oblasti práce s dokumenty v České republice. Océ a její specializovaná divize Océ Business Services dokáže zabezpečit outsourcování kompletního toku dokumentů v podniku partnera. Zákazník partner, tím získává optimální high-end řešení bez nutnosti investic a s možností exaktního řízení nákladů. Navíc specialisté Océ, znalí posledních trendů a technologií, jsou schopni navržené řešení udržovat stále na nejvyšší úrovni, vždy v souladu s aktuálními potřebami zákazníka. Díky tomu se zákazník může plně soustředit na svůj hlavní předmět podnikání a starost s celým dokumentačním procesem přenechat odborníkům. Vybrané realizované projekty: ČEZ, a.s., ČSOB centrální středisko tvorby dokumentů, Deloitte Česká republika, OTIS a.s., SKANSKA a.s., skupina Unipetrol, Siemens s.r.o., Škoda Plzeň, Škoda Praha. Kontakt: Océ-Česká republika, s.r.o., Hanusova 18, Praha 4, tel.: Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation, která se zabývá výrobou a prodejem software a hardware, zahájila činnost v roce Jejím prvním ředitelem byl Ivan Pilný. V současné době ji vede Michal Čupa, který k 1. květnu 2006 v této pozici vystřídal Jiřího Deváta. Posláním společnosti Microsoft je umožnit lidem a organizacím v České republice zcela naplnit jejich potenciál podněcující rozvoj vzdělané a prosperující znalostní společnosti, a to prostřednictvím špičkového software, který s využitím umu českých a slovenských odborníků vytváří bezpečné a důvěryhodné prostředí pro své uplatnění ve všech oborech a lidských činnostech. Úspěch společnosti Microsoft v minulosti i budoucnosti má dvě klíčová hlediska: jednak její technologickou vizi, jednak hodnoty, kterými každý den společnost žije. Tyto hodnoty představují sadu principů, které se vyvinuly od založení firmy, a které vyjadřují povahu, filozofii a každodenní praktiky jejího podnikání. V dlouhodobě podporovaných firemních principech zdůrazňuje Microsoft vztahy k zákazníkům, partnerům a dodavatelům. Nezapomíná přitom ani na své zaměstnance, kterým vytváří motivační prostředí a snaží se jim poskytnout dostatek příležitostí pro jejich osobní růst. Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě, s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích, které mění náš svět. Převažující činností IBM ČR je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně konzultačních. K hlavním cílům IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života firem. Z hlediska svého obchodního obratu, rozsáhlosti své nabídky či počtu zaměstnanců, zastává IBM v českém prostředí stejné postavení, jaké dosáhlo na celém světě Softwarová divize IBM zastává významné tržní postavení se svými skupinami softwarových produktů pro komunikaci a týmovou spolupráci (Lotus), správu dat, dohled nad IT, zálohování (Tivoli), vývoj, provoz a integraci internetových aplikací (Websphere), ukládání a správu dat (DB2 & Informix) a nástroje pro vývoj softwaru (Rational). KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. je přední firmou v oblasti poskytování komplexních tiskových řešení, které obsahují veškeré služby a produkty, týkající se tisku, distribuce a správy dokumentů. Strategií společnosti je soustředění na poskytování kvalitních a variabilních služeb, které vyřeší veškeré požadavky zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je samozřejmě poradenství, analýza, návrh, financování a implementace efektivních tiskových systémů. Strategií společnosti je tedy plně pokrýt veškeré požadavky zákazníka na tiskový systém. Zákazník tak může přenechat starosti s fungováním tiskového systému na dodavateli a věnovat se výhradně své hlavní činnosti. U svých produktů se KONICA MINOLTA soustřeďuje především na barevný tisk a kopírování, kde je na celosvětové špičce technologického vývoje. Důkazem kvality služeb a produktů jsou podíly trhu, kde se ve svých produktových segmentech KONICA MINOLTA řadí mezi leadery českého trhu. Centrála české pobočky je v Brně, odkud je řízen chod 11 zastoupení s více jak 220 zaměstnanci. Více informací na Najdete nás na internetu:

5 Stříbrní partneři Společnost INKAM, s.r.o. patří mezi přední dodavatele outsourcingových služeb profesionální Správy dokumentů a Spisové služby. Portfoliem produktů a služeb pokrýváme celý životní cyklus dokumentů od jejich vzniku, evidence, oběhu, archivace až po fyzickou skartaci. Disponujeme několika plně vybavenými moderními spisovnami na celém území ČR, vlastními přepravními kapacitami a softwarovým vybavením, technologiemi, dlouholetým firemním know-how a hlavně sehraným týmem zkušených a odborně erudovaných zaměstnanců a spolupracovníků. Všechny spisovny jsou kapacitně vhodné pro uložení jakéhokoliv typu dokumentů našich klientů a jsou koncipovány jako samostatně fungující jednotky pro daný region. Díky modernímu technickému vybavení (kamerový systém, EZS, EPS, systém pro sledování a udržování optimálních teplotních a vlhkostních podmínek) a vlastnímu systému ukládání dokumentů v depozitářích, máme vytvořeny náležité podmínky pro kvalitní, zodpovědnou a hlavně bezpečnou Správu dokumentů klientů. Představte Vaši společnost v rámci Business fóra IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace 3 dobré důvody, proč Vaše společnost nesmí na Business fóru IIR chybět: 1. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výběr dodavatele jsou zkušenosti a reference prezentujte v rámci našeho fóra své dosavadní úspěchy! 2. Prostřednictvím cíleného marketingu oslovíme právě Vaši cílovou skupinu. Setkáte se přímo s firmami, které plánují konkrétní projekty a mají zájem právě o Vaše řešení a služby. 3. Prodloužené přestávky a jejich konání přímo v předsálí, kde budou umístěny Vaše výstavní plochy, Vám umožní úzký a přímý obchodní kontakt se všemi účastníky. V případě zájmu o sponzoring a výstavnictví Vám rád poradí: Ondřej Jobánek tel.: , fax: SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 33,200 zákazníků ve 120 zemích světa využívá přes 100,600 instalací SAP software. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 520 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a organizace. Řešení mysap Business Suite postavené na platformě SAP NetWeaver napomáhá organizacím a společnostem v potřebných inovacích a změnách, které zlepšují vztahy k zákazníkům a občanům, vylepšují spolupráci s externími partnery a organizacemi a zvyšují efektivitu procesů uvnitř podniků a organizací. SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách, včetně Frankfurtské burzy a NYSE. Více informací na nebo na tel Z NABÍDKY ODBORNÝCH KONFERENCÍ A TRÉNINKŮ IIR: ITIL Vaše cesta k efektivnímu IT Service Managementu (seminář) srpna 2006, Praha IT UPDATE (trénink) srpna 2006, Praha Jednání s komplikovanými osobnostmi (trénink) září 2006, Praha Certifikovaný manager bezpečnosti (certifikovaný trénink) září 2006, Praha NLP pro managery (seminář) září 2006, Praha Projektový manager s certifikátem (certifikovaný trénink) října 2006, Praha Troubleshooting & trénink kreativity pro vedoucí pracovníky (trénink) října 2006, Praha Business Continuity Planning (odborná konference) října 2006, Praha Řešení konfliktních situací v HelpDesku a servisním oddělení (trénink) října 2006, Praha CRM & Call centrá (konferencia) októbra 2006, Bratislava Business Process Manager (trénink) 31. října 2. listopadu 2006, Praha KDO BY NA TOMTO SETKÁNÍ NEMĚL CHYBĚT: IT ředitelé a manageři IT specialisté Specialisté pro archivaci a digitalizaci Content manažeři Techničtí a provozní ředitelé Obchodní ředitelé Ředitelé pro služby a administrativu Office manažeři Najdete nás na internetu:

6 Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace Přihláška Fax Přihláška Adresa Institute for International Research GmbH. org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 Přihláška on-line (C0617) Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax: Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR příjmení:... křestní jméno:... pozice:... oddělení:... telefon:... fax:... V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: WEBC Ano, závazně se přihlašuji na Business Forum IIR Kdo povolil Vaši účast na tomto Fóru? příjmení:... křestní jméno:... jméno... příjmení... pozice:... oddělení:... pozice... oddělení... telefon:... fax: firma:... Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno... příjmení... IČO:... pozice... oddělení... DIČ:... ulice/poštovní přihrádka:... město:... PSČ:... počet zaměstnanců v podniku:... oblast podnikání:... datum:... podpis:... ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ BUSINESS FÓRA IIR Přeji si informace em z oblasti IT Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Fóra se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: Řízení nákladů a měření výkonnosti IT (12/2005), cena Kč + DPH ÚČASTNICKÝ POPLATEK Business fórum Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace IIR: a digitalizace Pondělí 18. září 2006, hod. Úterý 19. září 2006, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky Fóra nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se Fórum koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem Fóra. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na Fórum IIR: Hotel Praha, Sušická 20, Praha 6, tel.: , fax: , Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Business fórum IIR Účastnický poplatek 5.995, Kč + DPH Účastnický poplatek pro dodavatele řešení v této oblasti , Kč + DPH Ceny pro více účastníků z jedné společnosti: 2 účastníci: 9.995, Kč + DPH 4 účastníci: , Kč + DPH 3 účastníci: , Kč + DPH 5 účastníků: , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0617. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. IIR Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah Business fóra IIR: Ing. Hana Němejcová Změny adresy/marketing: K. Neubauerová Partnerství & výstavnictví: Ondřej Jobánek Prosíme, vyplňte údaje pro registraci

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

Logistika v automobilovém průmyslu

Logistika v automobilovém průmyslu odborná konference IIR Logistika v automobilovém průmyslu Optimalizujte efektivně vaše procesy! www.konference.cz/industry.cfm 5 konkrétních řešení logistických procesů Jaký nás čeká vývoj v dopravní infrastruktuře

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Letní farmaceutické semináře I

Letní farmaceutické semináře I Odborné semináře IIR Hotel Diplomat, Praha Aktualizovaný obsah pro rok 2012 Letní farmaceutické semináře I Seminář A 31. července 2. srpna 2012 Letní farmaceutická škola vše, co musíte vědět o vybraných

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Generální partner konference

Generální partner konference Generální partner konference Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz http://www.csas.cz Česká spořitelna je moderní

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více