Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách Dva a půl tisíce žáků základních škol z celého Jihočeského kraje poznávali díky několika desítkám exkurzí v rámci projektu Impuls pro kariéru průmyslové a výrobní podniky jižních Čech. Seznamovali se tak přímo v praxi s technickými profesemi. Pětadvacet podniků, které se do projektu zapojily, si od toho slibují zvýšený zájem mladé generace o technické obory. Žáci se ve firmách seznámili se samotným fungováním provozu, jednotlivými pracovními pozicemi i jejich náplní. Získali také informace o kvalifikačních požadavcích pro danou práci i o tom, jaký je o konkrétní pozice zájem ze strany zaměstnavatelů. Exkurze byly ale přínosné i pro pedagogy a výchovné poradce, kteří s mladými lidmi hovoří v rámci kariérového poradenství. I těm jsme touto cestou technické obory více přiblížili, říká Helena Halabicová z Jihočeské hospodářské komory. Realizace projektu probíhala od března 2011 do června Z původně plánovaných 45 exkurzí se jich v 25 firmách nakonec uskutečnilo 88 a navštívilo je žáků jihočeských základních škol. O nárůst exkurzí si řekly samotné školy a firmy. O všechny aktivity, které jsme v rámci Impulsu pro kariéru zrealizovali, byl ze strany škol i firem opravdový zájem. Proto se budeme snažit získat další finanční prostředky na jeho pokračování, dodává Halabicová. Přehled všech jihočeských škol s technickými obory nabízí Profesní rozcestník. Zájemci o studium technických oborů v něm najdou popis každého oboru, možnosti studia, seznam potenciálních zaměstnavatelů i informace o předpokládané uplatitelnosti na trhu práce. Užitečný je ale i pro studenty, kteří hledají praxi nebo brigádu. Brožura vyšla v celkovém nákladu 7000 kusů a je téměř rozebrána. Distribuována byla především do základních škol, pro potřeby žáků a výchovných poradců. K získání je v ještě v Informačním centru I-Point, které také vzniklo v rámci projektu, nebo si ji mohou zájemci stáhnout v elektronické podobě z webových stránek Stránky obsahují celou řadu dalších informací, které mohou při rozhodování o budoucí kariéře dětem i jejich rodičům, pomoci. Chtěli jsme především ukázat, že technické obory nabízejí lukrativní práci a obrovskou perspektivu do budoucna. Rozhodnutí jako takové ale zůstává na samotných dětech a jejich rodičích, uzavírá Halabicová. Projekt Impuls pro kariéru realizovala Jihočeská hospodářská komora za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Kam dál? Ptají se žáci devátých tříd. V rozhodování o profesní budoucnosti by jim mohly pomoci i tradiční burzy středních škol Žáci devátých tříd základních škol musí udělat velmi důležité životní rozhodnutí týkající se jejich profesní budoucnosti. Někteří vědí už od raného dětství, čím chtějí být a směrují tímto směrem všechny své aktivity. Pro ostatní, a takových je většina, není výběr školy a studijního oboru vůbec jednoduchý. Věřím, že burzy škol, které letos pořádáme v pěti oblastech Jihočeského kraje, mladým lidem v tomto tak důležitém životním kroku pomohou. Přeji všem, aby si zvolili takovou školu, která pro ně bude zajímavá, s obory, které budou naplněním pro budoucí život. Ing. Jiří Stráský ředitel Jihočeské hospodářské komory Burzy škol ukazují žákům posledních ročníků základních škol možnosti dalšího vzdělávání, aby si mohli vybrat vhodný směr studia a připravit se tak na možné budoucí povolání. Na rozmyšlenou mají už jen půl roku, pak přijde doba odesílání přihlášek na zvolené školy. Jihočeská hospodářská komora pořádá letošní burzy 24. října v Táboře, v listopadu pak 1. v Jindřichově Hradci, 5. ve Strakonicích, 8. v Prachaticích a 12. v Písku. Mohou je navštívit školy i rodiče s dětmi. Žáci si dnes mohou o školách, kam se hlásí nebo hlásit chtějí, najít informace na internetu a z dalších zdrojů. Burza škol jim ale dává příležitost vidět na vlastní oči ukázku jejich činnosti, promluvit si s pedagogy a, co považuji za velmi zajímavé, mohou se zeptat přímo studentů a učňů, jak jsou na své škole spokojeni. Tím je burza škol jedinečná a zájem o ni rok od roku roste, konstatuje Kateřina Rybaříková z oblastní kanceláře JHK v Písku. Na Burzu škol do Tábora se chystají například děti ze Základní školy Tábor Zborovská 2696 s ředitelem Petrem Vašíčkem: Žákům zdůrazňuji, aby si učební obor a školu vybírali pečlivě. Jen oboru, který je bude bavit, se budou chtít v praxi skutečně věnovat a studium dané školy pak bude mít smysl. Mladí lidé mají možnost porovnávat a vybrat si obor, který jim přesně sedne. Burzu doporučujeme navštívit žákům s rodiči, protože tak získají nejvíc informací. Přehlídky s pestrou paletou oborů se každoročně zúčastní desítky středních škol a odborných učilišť. Prezentují se tištěnými materiály, propagačními video spoty i tematickým kulturně zábavným programem. Umělecké školy upoutají předváděním kreseb, kadeřnice netradičními účesy, kosmetičky líčením pro každou příležitost a oděvní školy módní přehlídkou. Technici předvedou vlastnoručně postavené modely aut a programováním numerických strojů. Hlavním cílem je ukázat se v co nejlepším světle a obzvláště o některé stánky je ze strany dětí opravdu velký zájem. Jak si ale vybrat správnou školu? Pomoci by dětem měli hlavně jejich rodiče, kteří znají nejlépe předpoklady svého dítěte pro konkrétní obor. Důležitou roli hrají také pedagogové, výchovní poradci a zaměstnanci úřadu práce. Mluvíme s dětmi o tom, jak školu vybírat. Měli by se zamyslet nad tím, čemu se rádi věnují, jaké mají zájmy a zohlednit také prospěch. Pomocí testů mohou zjistit, k jakým profesím mají nejblíže, jestli jsou zaměřeni spíše technicky nebo humanitně. Protože je důležité myslet už v počátku na možnosti budoucího uplatnění, řekneme jim, jaké obory jsou žádané a jaké mají po skončení studia šance uplatnit se na trhu práce. Snažíme se mladým lidem na startu jejich profesní dráhy poradit tak, aby si zvolili obor, o který je v daném regionu zájem, pomůže finančně zajistit jejich budoucnost a nemuseli se potýkat s nezaměstnaností, říká ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota. Větší jistotu uplatnění nejen v České republice ale i v zahraničí mají především řemeslné a technické obory. České školství ale produkuje hlavně absolventy humanitních oborů. Výstavy tohoto typu jsou důležité minimálně ze dvou důvodů. Na jedné straně pomáhají žákům ve složitém rozhodování, na straně druhé, se zde mohou školy prezentovat širokému počtu potenciálních studentů. Největší poptávka je dnes po pracovnících v technických oborech. Jak velké firmy, tak malé a střední podniky mají problém sehnat potřebné kvalifikované odborníky a absolventi prakticky všech typů technicky zaměřených škol mají na trhu práce nejlepší možnost uplatnění. Burza škol je jedním ze zdrojů, jak o této situaci žáky i jejich rodiče informovat a představit jim pozitiva práce v moderních firmách například strojírenského charakteru, potvrzuje jejich význam odborný poradce pro technické vzdělávání ve firmě MOTOR JI- KOV Group a.s. Radomír Hrouda. Přijďte navštívit Burzu škol i vy Zástupci Jihočeské hospodářské komory, která Burzy škol v jednotlivých oblastech pořádá, vás přivítají v pěti jihočeských městech. Na Prachaticku získají žáci a jejich rodiče přehled o studijních a učebních oborech, přijímacím řízení i následném uplatnění v praxi v prostorách prachatického Národního domu. Kromě prachatických se zde budou prezentovat další dvě desítky středních a vyšších odborných škol z celého Jihočeského kraje, dodává ředitelka prachatické oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Radka Dvořáková. 2

3 Vážené dámy, vážení pánové, pozorně sleduji evropskou ekonomiku a vyhlídky na další měsíce bohužel nevykazují známky zlepšování. To se samozřejmě nepříznivě odráží na stavu české ekonomiky, náladě firem i investiční aktivitě spotřebitelů, kdy dochází k omezování výdajů téměř ve všech oblastech. Jednou ze záruk dalšího rozvoje českého hospodářství a zaměstnanosti je tuzemský průmysl. Již mnohokrát jsem se v této souvislosti s politováním vyjadřoval k malému zájmu veřejnosti, resp. mladé generace, o technické obory. Jihočeská hospodářská komora se tomuto tématu věnuje aktivně již řadu let. Například prostřednictvím projektů Úspěšná mládež a Impuls pro kariéru zaměřila pozornost na zatraktivnění řemesel a technických oborů, zvyšování kvality odborného vzdělávání a spolupráci podniků a škol tak, aby motivovala mladé lidi pro studium technických oborů. Přes veškeré dílčí úspěchy máme v této oblasti stále ještě velké rezervy a budeme se jí i nadále velmi intenzivně věnovat. V otázce vzdělávání stojí za zmínku rovněž projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem JHK v oboru doprava, který má kromě zvýšení kvalifikace zaměstnanců dopravních firem podstatný efekt i na bezpečnost silniční dopravy. Do budoucna uvažujeme o podobně zaměřeném projektu i v dalších oblastech. Věnujeme se také využívání obnovitelných zdrojů energie a cestovnímu ruchu. V rámci projektu Efektivní energetický region jižní Čechy Dolní Bavorsko vznikly mj. nové nízkoenergetické stavby, tři mezinárodní odborné kongresy a celý cyklus konferencí a workshopů o nízkoenergetickém a pasivním stavebnictví pro širokou laickou i odbornou veřejnost, a díky projektu Jižní Čechy a Horní Rakousko Okna cestovního ruchu dokořán získala desítka subjektů podnikajících v cestovním ruchu příležitost prezentovat se na tuzemských a zahraničních výstavách, oslovit nové zákazníky a podpořit návštěvnost regionu. S velkým ohlasem jsme se setkali u projektů Standort: Aktiv interregional a Hospodářský prostor Waldviertel Vysočina jižní Čechy. Jejich prostřednictvím jsme malým a středním podnikatelům pomáhali vyhledávat lokality vhodné pro podnikání a založit a vybudovat firmu v zahraničí. Konzultovali jsme s nimi otázky legislativy, daní, investic a územních a regionálních vztahů. Asistovali jsme jim rovněž při obchodních jednáních se zahraničními partnery a pomáhali kontaktovat potenciální klienty. Ve výčtu projektů bychom mohli pokračovat. Je jich mnoho, všechny ale mají jedno společné. Jsou primárně zaměřeny na posilování podnikatelského prostředí v regionu a zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na tuzemských i zahraničních trzích. A právě konkurenceschopnost má pro další budoucnost českých firem, jejich udržitelnost, růst a export, klíčový význam. Za celou Jihočeskou komoru přeji podnikatelům, aby našli solidní a stabilní obchodní partnery a do svých řad takové zaměstnance, kterým bude na rozvoji firmy a její konkurenceschopnosti záležet. Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva JHK generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Vzdělání a řemeslo 2012 Zveme vás na výstavu Vzdělání a řemeslo 2012 která se koná ve dnech 21. až 23. listopadu na Výstavišti České Budějovice a.s. Připravena je největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR, odborného výcviku, zařízení pro speciální školy, učebních pomůcek, učebnic a programů pro všechny stupně výuky, vybavení škol, nadací, fondů, stipendií, potřeb pro děti a celá řada dalších zajímavostí a novinek, včetně doprovodného programu. Chybět nebudou ani expozice zahraničních škol. Zveme zejména školáky základních škol a jejich rodiče, kteří zde mohou načerpat užitečné informace potřebné pro volbu dalšího stupně vzdělávání. Jste srdečně zváni denně od 9. do 17. hodin, vstup je zdarma. 3

4 Nechte si zdarma poradit od advokáta Česky hovořící německá advokátka Marcella Pawelka, která dlouhodobě poskytovala své služby českým firmám na Hospodářské komoře ČR v Praze, nyní přijíždí k podnikatelům do jižních Čech. V pondělí 22. října v kanceláři Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově můžete konzultovat své záležitosti zcela zdarma. Domluvte si hodinu a využijte této jedinečné příležitosti. Advokátní kancelář Marcella Pawelka byla založena v roce 1993 a působí ve Frankfurtu nad Mohanem. Poskytuje kompletní poradenství ve všech oblastech práva se zaměřením na mezinárodní právo, soukromé, hospodářské a obchodní. Konzultace jsou určeny pro firmy a podnikatele, kteří již na německém trhu podnikají, nebo mají zájem na něj vstoupit. S advokátkou lze při konzultaci dohodnout i zastupování ve sporech probíhajících ve všech německy hovořících zemích, případně můžeme zajistit kvalitní poradenství popř. právní zastoupení v případě sporů či vymáhání pohledávek v jiných zemích, říká ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Zdenka Doleželová, která konzultace zprostředkovává. Konzultace jsou možné zejména v oblastech: obchodní vztahy s německým subjektem, vymáhání pohledávek v Německu, Rakousku, Švýcarsku, možnosti a podmínky podnikání v Německu, založení firmy v Německu a Rakousku atd. V případě zájmu o konzultaci dne si prosím domluvte hodinu zahájení konzultace. Kontaktní osobou je ředitelka ObHK Český Krumlov Mgr. Zdenka Doleželová - tel.: , mobil: , inzerce 6306 kanceláří a makléřů ve světě 1470 kanceláří a makléřů v Evropě 128 kanceláří a 1260 makléřů v České republice Garantujeme kvalitu služeb ověřenou téměř 40-ti lety mezinárodních zkušeností. Komerční nemovitosti, domy, hotely, byty, průmyslové objekty, pozemky, penziony, developerské projekty, chaty, chalupy... Veřejné i neveřejné nabídky a poptávky v celosvětové síti RE/MAX. RE/MAX AB Normal (u radnice) Biskupská 129/1, České Budějovice Tel.: , , 4

5 Studenti českých a rakouských škol mohou porovnávat vysvětlila význam přeshraničního setkávání studentů Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory. Dodala, že v rámci příští exkurze se podívají žáci z Jižních Čech na výstavu do rakouského Welsu. Ta bude tematicky zaměřena na spolupráci českých a rakouských škol, porovnání studijních oborů a uplatnitelnost na trhu práce v obou regionech. Projekt je realizován za finanční podpory programu Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR Padesátka žáků Střední odborné školy elektrotechnické z Hluboké nad Vltavou navštívila partnerskou školu v rakouském Gmundenu. Setkání škol zajistily Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora v Linci (Wirtschaftskammer Oberösterreich Linz) v rámci projektu Úspěšná mládež. Studenti Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou, která má více než šedesátiletou tradicí ve výuce elektro oborů, navštívili v rámci exkurze i společnost Energie AG, kde si prohlédli technické zázemí. Odtud pokračovali do partnerské odborné školy v Gmundenu, která se stejně jako hlubocká škola zaměřuje na elektrotechnické obory - elektrotechnik v podniku, technik řízení procesů, elektrotechnik a elektroinstalační technik. Výměnné akce tohoto typu dávají studentům i pedagogům možnost srovnání praxí v jednotlivých regionech. Tento projekt se zaměřuje na popularitu řemesel a technických oborů, podporu přeshraniční spolupráce škol a podporu přeshraniční fluktuace pracovní síly, S upřímnou lítostí oznamujeme, že dne 2. září nás ve věku 69 let po krátké vážné nemoci navždy opustil náš kolega, ředitel Oblastní hospodářské komory v Táboře, Ing. Zdeněk Švarc Jihočeská hospodářská komora tímto vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. 5

6 Nemocnice České Budějovice slaví úspěchy s dálkovým sledováním pacientů se srdečními poruchami Nemocnice v Českých Budějovicích obdržela jako jedna ze šesti nemocnic na světě cenu BIOTRONIK Honorary Circle Award za vynikající výsledky v oblasti implantace srdečních přístrojů umožňujících dálkové monitorování pacientů s poruchami srdce. Dosud zde bylo pacientům naimplantováno a aktivováno více než 500 zařízení Home Monitoring. Nemocnice České Budějovice se řadí mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s kapacitou lůžek. Docent Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice sleduje se svým týmem pracovníků nepřetržitě každý den více než 500 pacientů, kterým tak zajišťují optimální léčbu a pocit bezpečí doma i na cestách. Systém Home Monitoring umožňuje lékařům sledovat na dálku klinický stav pacientů s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory nebo zařízeními pro srdeční resynchronizační terapii (SRT) a stav jednotlivých přístrojů (implantátů) bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a bez nutnosti jakéhokoliv zapojení pacientů do nastavení přístrojů nebo přenosu dat. Systém dálkového sledování srdečního rytmu a dalších životních parametrů nám umožňuje prakticky okamžitě medicínsky reagovat na jakýkoliv zachycený patologický stav. Ve výsledném efektu tak dokážeme zabránit situacím vedoucím např. ke vzniku mozkových příhod, srdečního selhání nebo k celkovému zhoršení zdravotního stavu a někdy dokonce i riziku úmrtí. Systém prokazatelně snižuje počet nutných hospitalizací a pohodlí pro pacienta spočívá i ve snížení potřeby opakovaně cestovat do zdravotnického zařízení, které implantát voperovalo, uvádí k systému Home Monitoring Doc. Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice. Při využívání systému Home Monitoring vysílá implantát (kardiostimulátor či defibrilátor) pacienta automaticky každý den aktualizované lékařské a technické údaje prostřednictvím mobilního bezdrátového zařízení pacienta na zabezpečenou internetovou platformu, kde se tyto údaje shromažďují a uchovávají. Lékaři pak mohou kontrolovat údaje svých pacientů prostřednictvím intuitivního a snadno použitelného rozhraní využívajícího internet. Výsledkem je, že pacientům se dostává optimální léčby, aniž by tím byly omezeny jejich běžné každodenní činnosti. Tato pravidelná kontrola stavu pacientů umožňuje včasnou detekci, snížení počtu kontrol přímo v ordinaci a lepší péči. Prácheňské muzeum v Písku otevřelo nové expozice v Památníku města Protivína V srpnu byly v rámci Městských protivínských slavností oficiálně otevřeny nové historické expozice v Památníku města Protivína, pobočce Prácheňského muzea v Písku. Pracovníci tohoto muzea připravovali novou prezentaci dějin města a blízkého regionu od roku 2011, kdy vznikl návrh scénáře a architektonického řešení, samotná realizace pak probíhala v průběhu roku Autory scénáře nové expozice jsou pracovníci Prácheňského muzea, historik Zdeněk Duda, etnograf Jan Kouba a archeolog Jaroslav Jiřík. Architektonické řešení navrhlo táborské studio A-detail (Martin a Monika Krausovi), výtvarné řešení akad. sochařka Jana Bačová-Kroftová a grafické řešení studio Purevision z Písku. Nová expozice Historie byla připravována na konceptu jistého napětí mezi dějinami, jaké známe ze školního vyučování, a historií každodenního života obyčejného člověka. Snad nejvíce zastoupena je doba okolo roku 1900, která byla pro Protivín zlatým časem. Zdůrazněny jsou protivínské dominanty - schwarzenberský velkostatek, škola, železnice, postavy významných a s Protivínem spjatých osobností. Z nich si autoři vybrali především Václava Špatného, iniciátora založení přírodovědného muzea Ohrada, a Annu Reginu Husovou, učitelku a sběratelku lidových tradic v regionu. Expozice jsou plné staronových předmětů, skrývaných dosud v depozitářích muzea, nově zrestaurovaných, nebo zapůjčených či získaných právě za účelem stálé expozice. Dětského návštěvníka pak potěší řada prvků, které ho donutí aktivně se zapojit do dění v muzeu hrát divadlo, pracovat jako městský úředník, cestovat pomocí nejrůznějších vozítek po náměstí a řada dalších. Moderní expozice protivínského Památníku jsou otevřeny do konce října tohoto roku, další šance poznávat osudy města Protivína v dějinách pak bude od května příštího roku. 6

7 Keramika žije! Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni vystavuje do 27. září v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích práce svých studentů a díla, která vytvořili umělci z pěti zemí na Mezinárodním sympoziu keramiky Bechyně Na výstavě Keramika žije! představí rovněž projekt, na jehož základě se mají její absolventi lépe uplatnit na trhu práce. A to v rámci takzvané Sek- Ochutnejte Třeboňsko torové dohody pro keramiku. Ta byla podepsána letos na jaře a škola díky ní navázala kontakt s firmami Laufen CZ s.r.o. a Lasselsberger a.s. První produkuje sanitární keramiku, druhá obklady a dlažby. S firmou Laufen CZ už navázala spolupráci, s Lasselsbergerem o ní jedná. Jejím cílem je propojení školy s firmami tak, aby v Bechyni vychovávali žáky, kteří po absolutoriu najdou smysluplnou, zajímavou a slušně placenou práci a firmy zase kvalitně vyškolené zaměstnance. Firma Laufen dokonce projevila zájem zřídit na škole nový učňovský obor Výrobce a dekoratér keramiky. Výuka na něm by mohla začít 1. září Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni vyučuje studenty ve čtyřech oborech keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba. inzerce Sobota 20. října bude na Třeboňsku patřit zážitkům. Spojením tradičního Veletrhu neziskových organizací s projektem Ochutnejte Třeboňsko U Světa plného chutí a zážitků, finančně podpořeného z grantového programu Jihočeského kraje na podporu živé kultury, vznikne velmi zajímavá akce, při které budou firmy, spolky a kluby prezentovat místní a regionální zvyky a tradice, produkty, výrobky, gastronomické speciality a recepty. Pro návštěvníky Třeboně bude na náměstí T. G. Masaryka, v prostorách Divadla J. K. Tyla, loutkového divadla a zámeckého parku připraven celodenní program, ze kterého uvedu například hudební program flétnového souboru Třeboňští pištci, divadelní představení ochotnického souboru Kajetán nebo pohádkovou stezku odvahu. Na farmářském trhu mohou labužníci ochutnat například kapří hranolky, friko, výrobky z medu, sýru a jihočeskou zabijačku. Petr Stupka připraví třeboňského kapra a chybět samozřejmě nebude ani třeboňské pivo, vítá k návštěvě Třeboně ředitelka oblastní kanceláře Jana Kočová. 7

8 Navštivte svět oceli v Linci Možnost vidět výrobu surového železa ve vysokých pecích lineckých oceláren nabízí podnikatelům a jejich zaměstnancům Oblastní hospodářská komora v Českém Krumlově 30. října Světoznámé ocelárny VOESTALPINE v Linci patří mezi největší závody v Rakousku. Ročně vyprodukují miliony tun oceli, která se dále zpracovává pro automobilový, spotřební a stavební průmysl. Exkurze odhalí nejen výrobu surového železa ve vysokých pecích, ale návštěvníci ocelárny absolvují i okružní jízdu areálem, při které uvidí lodní přístav, kam je přivážená železná ruda z přístavu v Hamburku. K nezapomenutelným zážitkům bude jistě patřit zhlédnutí válcování za tepla, kdy je ocelový plát o délce 10 metrů a tloušťce 20 cm zahřát na teplotu 1200 C, a postupně tlakem rozválcován na délku 3 km o tloušťce 3 mm, říká ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře Zdenka Doleželová. Dodává, že v doprovodu rodičů se na exkurzi mohou přihlásit i osoby mladší patnácti let. V případě zájmu o návštěvu oceláren VOESTALPINE v Linci se hlaste v kanceláři JHK v Českém Krumlově tel.: , mobil: , Zveme vás na odborný seminář SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A PRACOVNÍHO POMĚRU který se koná v pondělí 17. září 2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti JHK na adrese Husova ul. 9, České Budějovice Přednášející Mgr. Klára Valentová vás během cca tříhodinového semináře uvede do problematiky týkající se dlouhodobé praxe versus judikatury Nejvyššího soudu, postavení jednatele a člena představenstva z pohledu obchodního zákoníku, postavení zaměstnanců z pohledu zákoníku práce a postavení statutárních orgánů z daňového pohledu a z hlediska předpisů sociálního zabezpečení. Dalšími tématy budou rizika a možná řešení souběhu a novela obchodního zákoníku. Seminář je určen pro zástupce soukromého sektoru, zejména pro jednatele, předsedy, místopředsedy a členy představenstev, dozorčích rad, manažery, personalisty, firemní právníky i advokáty. Vstupné pro členy JHK 600 Kč, pro nečleny 900 Kč vč. DPH. 8

9 inzerce EVROPSKÁ UNIE EVROPSKý fond PRO REgIONÁlNí ROzVOj INVEStIcE do Vaší budoucnosti Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ProjekT efektivní energetický region jižní ČeChy dolní bavorsko Projekt je realizován jihočeskou hospodářskou komorou () společně s: ihk Pasov (Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau; ) a dále s: hwk no (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz; CerTifikaCe Trvalé udržitelnosti staveb Trvale udržitelná stavba je zcela novým rozměrem a kvalitou stavění, který se nezabývá jen energiemi v domě či objektu, ale zohledňuje mnohem více ekologických, ekonomických a sociálně-kulturních kritérií. Ve spojení s funkční architekturou a inovativním materiálovým řešením vytváří důmyslný inteligentní celek. Větší počáteční investice s sebou přináší jistou nezávislost na distribuci a růstu cen energií v budoucnu. Samozřejmě, že takový projekt je náročnější na zpracování projektové dokumentace a není možné ho postavit kdekoliv. Je nutné zohlednit orientaci pozemku, jeho zastínění (ale to platí i pro nízkoenergetické a pasívní domy), poměr využití primárních zdrojů energií a trvale udržitelných zdrojů, trvanlivost či odstranitelnost budovy, vliv na globální oteplování, náklady na životní cyklus budovy, bezpečnost a riziko nehod pro uživatele, přístup k dopravě včetně bezbariérového přístupu, možnost demontáže či recyklace a mnoho, mnoho dalších. K realizaci trvale udržitelných staveb je nutné určité morální uvědomění občanů, budoucích uživatelů. Svět je potřeba vychovávat k ohleduplnému postoji k budoucnosti. CerTifikáT Trvalé udržitelnosti Existuje více metod certifikace těchto trvale udržitelných či zelených objektů. Liší se od sebe obvykle metodicky a také výběrem kritérií pro hodnocení dané stavby. Jsou to například britský systém BREEM, americký LEED, německý DGNB, certifikace GreenBuilding užívaná v rámci EU či český SBTool CZ. První budovou v České republice, která získala Zlatý certifikát DGNB je amazon Court společnosti CA IMMO (rok 2009). Tento certifikát je nejvyšším možným ohodnocením mezinárodního certifikačního systému Německé rady pro trvale udržitelné budovy. Při procesu certifikace DGNB byla zkoumána nejen samotná budova, ale také lokalita a to z mnoha úhlů pohledu. V potaz byla brána jak ekologická, tak také ekonomická, funkční i technická stránka projektu. Amazon Court je součástí administrativního areálu River City Prague v pražském Karlíně. amazon Court První stavbou v Česku, která získala tuzemský certifikát kvality s názvem SBToolCZ je čtyřpatrová budova X-loft se 44 byty v ulici U Libeňského pivovaru v Praze 8. Český certifikát vyvinuli odborníci z ČVUT a dalších tuzemských institucí. Systém s názvem SBToolCZ vychází z nástroje, který se už používá v zahraničí. Vývoj tuzemské verze systému přizpůsobené českým podmínkám trval několik let. Stavby hodnotí nejen z ekologických, energetických či ekonomických hledisek, ale zohledňuje také například bezpečnost v okolí budovy nebo možnost obyvatel z okolní zástavby najít dostatek míst pro relaxaci. Tuzemská kritéria pro přidělení certifikátu jdou nad rámec platných norem. X-loft Certifikát GreenBuilding platný v celé EU získala administrativní budova nordica v Ostravě. Tato šestiposchoďová budova získala evropský certifikát jako první ze států bývalého východního bloku. Může se pochlubit nízkou spotřebou všech druhů energií, které potřebuje ke svému provozu. nordica Více se na téma trvale udržitelné výstavby, nízkoenergetického a pasivního stavění dozvíte na odborných seminářích, které pro vás Jihočeská hospodářská komora zdarma pořádá Obnovitelné zdroje energie, kongres Zpasivnění stávající výstavby a stavební úpravy, odborný seminář Propagace nízkoenergetických a pasivních staveb, odborný seminář Filozofie a principy trvale udržitelných staveb, odborný seminář Máte-li zájem zúčastnit se některé z připravovaných akcí, přihlaste se, prosím, on-line na nebo u Jitky Jandusové nebo ) 9

10 Akce JHK Noví členové JHK České Budějovice Obchodní dovednosti Český Krumlov Typologie a efektivní komunikace Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru Exkurze AUDI Ingolstadt Koonzultace: Podnikání v Německu Exkurze Voestalpine Tábor Podnikatelské fórum Prezentace středních škol a odborných učilišť Obchodní zákoník pro účetní Seminář - Daňové aktuality Třeboň Penzijní reforma Ochutnejte Třeboňsko - U Světa plného chutí a zážitků Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska Obchodní dovednosti, marketing Aktuální problémy v účetnictví a daních Bezpečně a lépe - Škola smyku Změny v uplatňování DPH Fórum podnikatelů Stakonice Prezentace středních škol ve Strakonicích Obchodní zákoník pro účetní Aktuality Písek Prezentace středních škol v Písku Obchodní zákoník pro účetní Aktuality Milevsko Nemovitosti v účetnictví a daních Obchodní zákoník pro účetní Jindřichův Hradec Prezentace středních škol Obchodní zákoník pro účetní Účetní aktuality Prachatice Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru Nemocenské pojištění Burza škol Podnikatelské fórum Obchodní zákoník pro účetní Daňové aktuality České Budějovice 4-les-advertising s.r.o. BigMedia, spol. s r.o. Czech Outdoor s.r.o. Hanyš - jeřábnické práce, s.r.o. BigBoard Praha a.s. RAILREKLAM spol. s r.o. CEVE s.r.o. Tábor TESLA Mladá Vožice, a.s. Písek Nabi s.r.o. - Pavla Kukalová M. Křepinská, M+M Křepinský Miradix s.r.o. Liběna Michalcová Jaroslava Zemanová Eva Nahodilová Hana Hroncová Český Krumlov Eggenberg, spol. s r.o. AB watt spol. s r.o. ALPHA international s.r.o. Jindřichův Hradec Jindřichohradecké montáže s.r.o. Milevsko EKOPRESTA s.r.o. Jindřich Kužník Martina Šimková Podrobné informace o jednotlivých akcích, včetně termínů a místa konání, jsou k dispozici na. 10

11 Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v ČR i zahraničí jsou další základní nosné programy společnosti. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 21 pavilonů, z toho 14 vytápěných o celkové výstavní ploše cca m 2 a 7 nevytápěných pavilonů s výstavní plochou cca m 2. Velká část volných výstavních ploch o rozloze m 2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné. V posledních letech se velmi úspěšně rozvíjí využívání zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z (především pro plesy, konference, semináře, kulturní a společenské akce a firemní prezentace) a pavilonu R2 (konference, semináře, kulturní a společenské akce, firemní prezentace a soukromé akce). Od srpna 2011 tyto aktivity významně posílil a zkvalitnil nový multifunkční pavilon T, který se svým exkluzivním umístěním v centru města na levém břehu Vltavy stal jednou z dominant největšího jihočeského města České republiky. Nový pavilon T patří mezi významná multifunkční a výstavní centra, kapacita prostor umožňuje realizaci akcí až pro účastníků. Celková využitelná plocha je m 2. Vysoká technická úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí, banketů a kulturních představení. 11

12 Staňte se členy JHK a využijte jejích služeb Členem komory se může stát každý podnikatelský subjekt - právnická i fyzická osoba. Služby a veškeré výhody členství je možné čerpat ihned po vyplnění přihlášky a zařazení do databáze JHK. PRESTIŽ Členstvím v JHK získáte spolehlivého partnera pro vaše obchodní partnery. Prezentujte se logem člena hospodářské komory. Jihočeská hospodářská komora nabízí možnost krátkodobých pronájmů nově zrekonstruovaných konferenčních prostor na adrese Husova 9, České Budějovice. K pronajatým místnostem jsme schopni zajistit catering a další služby dle domluvy. PROFESNÍ SDRUŽENÍ Využijte členství v některém z oborových sdružení. Při JHK fungují v současné době Sdružení stavebnictví a územního rozvoje, Sdružení cestovního ruchu, Sdružení dopravy, Sdružení reality, IT klub a Klub personalistů. INFORMACE Díky pravidelným informacím o novinkách z oblasti legislativy a dění v regionu budete vždy o krok napřed před konkurencí. KATALOG ČLENI ČLENŮM Čerpejte zvýhodněné služby ostatních členů, kteří inzerují své služby v katalogu ČLENI ČLENŮM. V katalogu můžete rovněž bezplatně prezentovat a nabídnout své služby ostatním členským firmám. PROPAGACE Prezentujte a inzerujte své podnikatelské aktivity zdarma nebo za zvýhodněné ceny v rámci aktivit komory, včetně výstav a veletrhů. Velká zasedací místnost: Kapacita 50 míst Bezdrátové připojení k internetu Promítací technika Ozvučení Flipchart a další potřeby pro prezentaci Malá zasedací místnost: Kapacita 20 míst Při využití jako PC učebny kap. 15 míst Bezdrátové připojení Promítací technika Flipchart a další potřeby pro prezentaci Kontaktní osoba Gabriela Švecová, tel.: , , inzerce DOTAZY, PORADENSTVÍ Nevíte si rady se složitou situací, která se týká vašeho podnikání, neznáte změny v legislativě, hledáte nové obchodní příležitosti? Obraťte se na nás, vaše dotazy zodpovíme do 7 dnů. VZDĚLÁVÁNÍ Nabízíme širokou nabídku seminářů, školení a vzdělávacích kurzů tematicky korespondujících s aktuální situací na trhu práce. KONTAKTY Navazujte nové kontakty s partnery z ČR i zahraniční a rozšiřujte vaše obchodní příležitosti! Organizujeme setkání s představiteli vlády, státní správy a samosprávy i se zahraničními partnery. CZECH POINT V rámci projektu Czech Point nabízíme mj. vystavení výpisů z obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů (bodový systém) atd. PORADENSTVÍ Prostřednictvím regionální sítě Informačních Míst pro Podnikatele (InMP) zajišťujeme informace především pro malé a střední podnikatele, s cílem usnadnit podnikatelským subjektům orientaci ve státních programech podpory malého a středního podnikání a ve zprostředkování kontaktů. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Dluží vám někdo peníze, potřebujete rychlé a spravedlivé rozhodnutí? To všechno vám umožní rozhodčí doložka znějící ve prospěch Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jejíž text a další aktuální informace najdete na našich webových stránkách www. soud.cz Podrobné informace o uvedených a dalších službách jsou k dispozici na. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 27. srpna Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová

Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová SETKÁNÍ V NOVÝCH HRADECH Nezaměstnanost x sociáln lní vyloučen ení řešení a prevence 27. 4. 2010 Vznik JHK Jihočeská hospodářská komora (JHK) byla

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PROJEKT PODPORY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE 12 TH CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON NUCLEAR POWER INDUSTRY 2017 China International Exhibition Centre (CIEC) Peking,

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura Poznaňské veletrhy zaznamenávají každý rok hojnou mezinárodní účast a představují tak vynikající příležitost k prezentaci a navázání zahraniční spolupráce.

Více

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví Ve dnech 5. - 9. dubna 2017 se bude v hlavním městě Maďarska konat již 36. Mezinárodní veletrh stavebního průmyslu, zahradnictví

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství Melbourne, Austrálie Strojírenství Veletrh AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK je veletrh pořádaný jednou za dva roky, jedná se o největší událost strojírenského průmyslu v Austrálii, na Novém Zélandu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost Kompetence od r. 2013 Krajská hospodářská komora Členská základna Sídlo Nerudova 25, 301 00 Plzeň www.rhkpk.cz Strana 2 Podpora

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika 11. 15. 9. 2017 Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika Mezinárodní odborný veletrh nápojové techniky a technologií pro Liquid Food. Celosvětově největší akce pro prezentaci novinek z oblasti

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO CIHAC 2016 27. ročník mezinárodního stavebního a designového veletrhu CIHAC, Mexiko Datum konání: 11. 15. října 2016 Obor: stavební průmysl a materiály, bytový design,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2014 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Valná hromada ČKAIT, 15.1.2014... 2 1.2 Seminář v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, 4.12.2012 Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Charakteristika: samosprávné sdružení

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

ISPO BEIJING CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení

ISPO BEIJING CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení CNCC Peking, Čína Sektor sportovního oblečení, vybavení Veletrh ISPO BEIJING se koná každoročně a nabízí prestižní expozici v oblasti sportovního vybavení a oblečení. Akce přináší vystavovatelům přímé

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary Regionální hospodárská komora Poohrí 31.5.2005 Karlovy Vary Statut RHK Poohrí RHK PoohríP je ustavena na základz klade zákona c.301/1992 Sb. a zákona z c.121/93 Sb,, který mením a doplnuje zákonz c.301/1992

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ADVANCED ENGINEERING UK sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod jednou střechou nabízí

Více

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství Mezinárodní důlní veletrh Mining Industry Expo se koná pod záštitou Ministerstva energetiky a uhelného průmysl Ukrajiny a navazuje na tradici

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008 Konference zaměřená na aktuální trendy a inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů NABÍDKA K ÚČASTI 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání 6.

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

ITM MTP Poznań, Polsko Strojírenství

ITM MTP Poznań, Polsko Strojírenství MTP Poznań, Polsko Strojírenství ITM je mezinárodní veletrh strojírenství, který je největší v Polsku a patří, po brněnském MSV, k největším akcím tohoto typu ve střední a východní Evropě. Každoročně se

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

HANNOVER MESSE Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství

HANNOVER MESSE Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství 24. 28. 4. 2017 Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství HANNOVER MESSE je světově nejdůležitějším veletrhem v rámci strojírenského odvětví. Jedná se o prvotřídní platformu pro prezentaci světových

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Z diáře regionální kanceláře

Z diáře regionální kanceláře Z diáře regionální kanceláře Ilona Staňková, regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení regionálního zastoupení

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

RENEWABLE ENERGY IRAN Tehran Permanent Fairground Teherán, Írán

RENEWABLE ENERGY IRAN Tehran Permanent Fairground Teherán, Írán RENEWABLE ENERGY IRAN 2017 Tehran Permanent Fairground Teherán, Írán Veletržní akce Iran International Renewable Energy, Lighting &Energy Saving se bude konat od 24. do 27. února 2017 již po deváté v řadě.

Více