Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách Dva a půl tisíce žáků základních škol z celého Jihočeského kraje poznávali díky několika desítkám exkurzí v rámci projektu Impuls pro kariéru průmyslové a výrobní podniky jižních Čech. Seznamovali se tak přímo v praxi s technickými profesemi. Pětadvacet podniků, které se do projektu zapojily, si od toho slibují zvýšený zájem mladé generace o technické obory. Žáci se ve firmách seznámili se samotným fungováním provozu, jednotlivými pracovními pozicemi i jejich náplní. Získali také informace o kvalifikačních požadavcích pro danou práci i o tom, jaký je o konkrétní pozice zájem ze strany zaměstnavatelů. Exkurze byly ale přínosné i pro pedagogy a výchovné poradce, kteří s mladými lidmi hovoří v rámci kariérového poradenství. I těm jsme touto cestou technické obory více přiblížili, říká Helena Halabicová z Jihočeské hospodářské komory. Realizace projektu probíhala od března 2011 do června Z původně plánovaných 45 exkurzí se jich v 25 firmách nakonec uskutečnilo 88 a navštívilo je žáků jihočeských základních škol. O nárůst exkurzí si řekly samotné školy a firmy. O všechny aktivity, které jsme v rámci Impulsu pro kariéru zrealizovali, byl ze strany škol i firem opravdový zájem. Proto se budeme snažit získat další finanční prostředky na jeho pokračování, dodává Halabicová. Přehled všech jihočeských škol s technickými obory nabízí Profesní rozcestník. Zájemci o studium technických oborů v něm najdou popis každého oboru, možnosti studia, seznam potenciálních zaměstnavatelů i informace o předpokládané uplatitelnosti na trhu práce. Užitečný je ale i pro studenty, kteří hledají praxi nebo brigádu. Brožura vyšla v celkovém nákladu 7000 kusů a je téměř rozebrána. Distribuována byla především do základních škol, pro potřeby žáků a výchovných poradců. K získání je v ještě v Informačním centru I-Point, které také vzniklo v rámci projektu, nebo si ji mohou zájemci stáhnout v elektronické podobě z webových stránek Stránky obsahují celou řadu dalších informací, které mohou při rozhodování o budoucí kariéře dětem i jejich rodičům, pomoci. Chtěli jsme především ukázat, že technické obory nabízejí lukrativní práci a obrovskou perspektivu do budoucna. Rozhodnutí jako takové ale zůstává na samotných dětech a jejich rodičích, uzavírá Halabicová. Projekt Impuls pro kariéru realizovala Jihočeská hospodářská komora za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Kam dál? Ptají se žáci devátých tříd. V rozhodování o profesní budoucnosti by jim mohly pomoci i tradiční burzy středních škol Žáci devátých tříd základních škol musí udělat velmi důležité životní rozhodnutí týkající se jejich profesní budoucnosti. Někteří vědí už od raného dětství, čím chtějí být a směrují tímto směrem všechny své aktivity. Pro ostatní, a takových je většina, není výběr školy a studijního oboru vůbec jednoduchý. Věřím, že burzy škol, které letos pořádáme v pěti oblastech Jihočeského kraje, mladým lidem v tomto tak důležitém životním kroku pomohou. Přeji všem, aby si zvolili takovou školu, která pro ně bude zajímavá, s obory, které budou naplněním pro budoucí život. Ing. Jiří Stráský ředitel Jihočeské hospodářské komory Burzy škol ukazují žákům posledních ročníků základních škol možnosti dalšího vzdělávání, aby si mohli vybrat vhodný směr studia a připravit se tak na možné budoucí povolání. Na rozmyšlenou mají už jen půl roku, pak přijde doba odesílání přihlášek na zvolené školy. Jihočeská hospodářská komora pořádá letošní burzy 24. října v Táboře, v listopadu pak 1. v Jindřichově Hradci, 5. ve Strakonicích, 8. v Prachaticích a 12. v Písku. Mohou je navštívit školy i rodiče s dětmi. Žáci si dnes mohou o školách, kam se hlásí nebo hlásit chtějí, najít informace na internetu a z dalších zdrojů. Burza škol jim ale dává příležitost vidět na vlastní oči ukázku jejich činnosti, promluvit si s pedagogy a, co považuji za velmi zajímavé, mohou se zeptat přímo studentů a učňů, jak jsou na své škole spokojeni. Tím je burza škol jedinečná a zájem o ni rok od roku roste, konstatuje Kateřina Rybaříková z oblastní kanceláře JHK v Písku. Na Burzu škol do Tábora se chystají například děti ze Základní školy Tábor Zborovská 2696 s ředitelem Petrem Vašíčkem: Žákům zdůrazňuji, aby si učební obor a školu vybírali pečlivě. Jen oboru, který je bude bavit, se budou chtít v praxi skutečně věnovat a studium dané školy pak bude mít smysl. Mladí lidé mají možnost porovnávat a vybrat si obor, který jim přesně sedne. Burzu doporučujeme navštívit žákům s rodiči, protože tak získají nejvíc informací. Přehlídky s pestrou paletou oborů se každoročně zúčastní desítky středních škol a odborných učilišť. Prezentují se tištěnými materiály, propagačními video spoty i tematickým kulturně zábavným programem. Umělecké školy upoutají předváděním kreseb, kadeřnice netradičními účesy, kosmetičky líčením pro každou příležitost a oděvní školy módní přehlídkou. Technici předvedou vlastnoručně postavené modely aut a programováním numerických strojů. Hlavním cílem je ukázat se v co nejlepším světle a obzvláště o některé stánky je ze strany dětí opravdu velký zájem. Jak si ale vybrat správnou školu? Pomoci by dětem měli hlavně jejich rodiče, kteří znají nejlépe předpoklady svého dítěte pro konkrétní obor. Důležitou roli hrají také pedagogové, výchovní poradci a zaměstnanci úřadu práce. Mluvíme s dětmi o tom, jak školu vybírat. Měli by se zamyslet nad tím, čemu se rádi věnují, jaké mají zájmy a zohlednit také prospěch. Pomocí testů mohou zjistit, k jakým profesím mají nejblíže, jestli jsou zaměřeni spíše technicky nebo humanitně. Protože je důležité myslet už v počátku na možnosti budoucího uplatnění, řekneme jim, jaké obory jsou žádané a jaké mají po skončení studia šance uplatnit se na trhu práce. Snažíme se mladým lidem na startu jejich profesní dráhy poradit tak, aby si zvolili obor, o který je v daném regionu zájem, pomůže finančně zajistit jejich budoucnost a nemuseli se potýkat s nezaměstnaností, říká ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota. Větší jistotu uplatnění nejen v České republice ale i v zahraničí mají především řemeslné a technické obory. České školství ale produkuje hlavně absolventy humanitních oborů. Výstavy tohoto typu jsou důležité minimálně ze dvou důvodů. Na jedné straně pomáhají žákům ve složitém rozhodování, na straně druhé, se zde mohou školy prezentovat širokému počtu potenciálních studentů. Největší poptávka je dnes po pracovnících v technických oborech. Jak velké firmy, tak malé a střední podniky mají problém sehnat potřebné kvalifikované odborníky a absolventi prakticky všech typů technicky zaměřených škol mají na trhu práce nejlepší možnost uplatnění. Burza škol je jedním ze zdrojů, jak o této situaci žáky i jejich rodiče informovat a představit jim pozitiva práce v moderních firmách například strojírenského charakteru, potvrzuje jejich význam odborný poradce pro technické vzdělávání ve firmě MOTOR JI- KOV Group a.s. Radomír Hrouda. Přijďte navštívit Burzu škol i vy Zástupci Jihočeské hospodářské komory, která Burzy škol v jednotlivých oblastech pořádá, vás přivítají v pěti jihočeských městech. Na Prachaticku získají žáci a jejich rodiče přehled o studijních a učebních oborech, přijímacím řízení i následném uplatnění v praxi v prostorách prachatického Národního domu. Kromě prachatických se zde budou prezentovat další dvě desítky středních a vyšších odborných škol z celého Jihočeského kraje, dodává ředitelka prachatické oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Radka Dvořáková. 2

3 Vážené dámy, vážení pánové, pozorně sleduji evropskou ekonomiku a vyhlídky na další měsíce bohužel nevykazují známky zlepšování. To se samozřejmě nepříznivě odráží na stavu české ekonomiky, náladě firem i investiční aktivitě spotřebitelů, kdy dochází k omezování výdajů téměř ve všech oblastech. Jednou ze záruk dalšího rozvoje českého hospodářství a zaměstnanosti je tuzemský průmysl. Již mnohokrát jsem se v této souvislosti s politováním vyjadřoval k malému zájmu veřejnosti, resp. mladé generace, o technické obory. Jihočeská hospodářská komora se tomuto tématu věnuje aktivně již řadu let. Například prostřednictvím projektů Úspěšná mládež a Impuls pro kariéru zaměřila pozornost na zatraktivnění řemesel a technických oborů, zvyšování kvality odborného vzdělávání a spolupráci podniků a škol tak, aby motivovala mladé lidi pro studium technických oborů. Přes veškeré dílčí úspěchy máme v této oblasti stále ještě velké rezervy a budeme se jí i nadále velmi intenzivně věnovat. V otázce vzdělávání stojí za zmínku rovněž projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem JHK v oboru doprava, který má kromě zvýšení kvalifikace zaměstnanců dopravních firem podstatný efekt i na bezpečnost silniční dopravy. Do budoucna uvažujeme o podobně zaměřeném projektu i v dalších oblastech. Věnujeme se také využívání obnovitelných zdrojů energie a cestovnímu ruchu. V rámci projektu Efektivní energetický region jižní Čechy Dolní Bavorsko vznikly mj. nové nízkoenergetické stavby, tři mezinárodní odborné kongresy a celý cyklus konferencí a workshopů o nízkoenergetickém a pasivním stavebnictví pro širokou laickou i odbornou veřejnost, a díky projektu Jižní Čechy a Horní Rakousko Okna cestovního ruchu dokořán získala desítka subjektů podnikajících v cestovním ruchu příležitost prezentovat se na tuzemských a zahraničních výstavách, oslovit nové zákazníky a podpořit návštěvnost regionu. S velkým ohlasem jsme se setkali u projektů Standort: Aktiv interregional a Hospodářský prostor Waldviertel Vysočina jižní Čechy. Jejich prostřednictvím jsme malým a středním podnikatelům pomáhali vyhledávat lokality vhodné pro podnikání a založit a vybudovat firmu v zahraničí. Konzultovali jsme s nimi otázky legislativy, daní, investic a územních a regionálních vztahů. Asistovali jsme jim rovněž při obchodních jednáních se zahraničními partnery a pomáhali kontaktovat potenciální klienty. Ve výčtu projektů bychom mohli pokračovat. Je jich mnoho, všechny ale mají jedno společné. Jsou primárně zaměřeny na posilování podnikatelského prostředí v regionu a zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na tuzemských i zahraničních trzích. A právě konkurenceschopnost má pro další budoucnost českých firem, jejich udržitelnost, růst a export, klíčový význam. Za celou Jihočeskou komoru přeji podnikatelům, aby našli solidní a stabilní obchodní partnery a do svých řad takové zaměstnance, kterým bude na rozvoji firmy a její konkurenceschopnosti záležet. Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva JHK generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Vzdělání a řemeslo 2012 Zveme vás na výstavu Vzdělání a řemeslo 2012 která se koná ve dnech 21. až 23. listopadu na Výstavišti České Budějovice a.s. Připravena je největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR, odborného výcviku, zařízení pro speciální školy, učebních pomůcek, učebnic a programů pro všechny stupně výuky, vybavení škol, nadací, fondů, stipendií, potřeb pro děti a celá řada dalších zajímavostí a novinek, včetně doprovodného programu. Chybět nebudou ani expozice zahraničních škol. Zveme zejména školáky základních škol a jejich rodiče, kteří zde mohou načerpat užitečné informace potřebné pro volbu dalšího stupně vzdělávání. Jste srdečně zváni denně od 9. do 17. hodin, vstup je zdarma. 3

4 Nechte si zdarma poradit od advokáta Česky hovořící německá advokátka Marcella Pawelka, která dlouhodobě poskytovala své služby českým firmám na Hospodářské komoře ČR v Praze, nyní přijíždí k podnikatelům do jižních Čech. V pondělí 22. října v kanceláři Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově můžete konzultovat své záležitosti zcela zdarma. Domluvte si hodinu a využijte této jedinečné příležitosti. Advokátní kancelář Marcella Pawelka byla založena v roce 1993 a působí ve Frankfurtu nad Mohanem. Poskytuje kompletní poradenství ve všech oblastech práva se zaměřením na mezinárodní právo, soukromé, hospodářské a obchodní. Konzultace jsou určeny pro firmy a podnikatele, kteří již na německém trhu podnikají, nebo mají zájem na něj vstoupit. S advokátkou lze při konzultaci dohodnout i zastupování ve sporech probíhajících ve všech německy hovořících zemích, případně můžeme zajistit kvalitní poradenství popř. právní zastoupení v případě sporů či vymáhání pohledávek v jiných zemích, říká ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Zdenka Doleželová, která konzultace zprostředkovává. Konzultace jsou možné zejména v oblastech: obchodní vztahy s německým subjektem, vymáhání pohledávek v Německu, Rakousku, Švýcarsku, možnosti a podmínky podnikání v Německu, založení firmy v Německu a Rakousku atd. V případě zájmu o konzultaci dne si prosím domluvte hodinu zahájení konzultace. Kontaktní osobou je ředitelka ObHK Český Krumlov Mgr. Zdenka Doleželová - tel.: , mobil: , inzerce 6306 kanceláří a makléřů ve světě 1470 kanceláří a makléřů v Evropě 128 kanceláří a 1260 makléřů v České republice Garantujeme kvalitu služeb ověřenou téměř 40-ti lety mezinárodních zkušeností. Komerční nemovitosti, domy, hotely, byty, průmyslové objekty, pozemky, penziony, developerské projekty, chaty, chalupy... Veřejné i neveřejné nabídky a poptávky v celosvětové síti RE/MAX. RE/MAX AB Normal (u radnice) Biskupská 129/1, České Budějovice Tel.: , , 4

5 Studenti českých a rakouských škol mohou porovnávat vysvětlila význam přeshraničního setkávání studentů Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory. Dodala, že v rámci příští exkurze se podívají žáci z Jižních Čech na výstavu do rakouského Welsu. Ta bude tematicky zaměřena na spolupráci českých a rakouských škol, porovnání studijních oborů a uplatnitelnost na trhu práce v obou regionech. Projekt je realizován za finanční podpory programu Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR Padesátka žáků Střední odborné školy elektrotechnické z Hluboké nad Vltavou navštívila partnerskou školu v rakouském Gmundenu. Setkání škol zajistily Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora v Linci (Wirtschaftskammer Oberösterreich Linz) v rámci projektu Úspěšná mládež. Studenti Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou, která má více než šedesátiletou tradicí ve výuce elektro oborů, navštívili v rámci exkurze i společnost Energie AG, kde si prohlédli technické zázemí. Odtud pokračovali do partnerské odborné školy v Gmundenu, která se stejně jako hlubocká škola zaměřuje na elektrotechnické obory - elektrotechnik v podniku, technik řízení procesů, elektrotechnik a elektroinstalační technik. Výměnné akce tohoto typu dávají studentům i pedagogům možnost srovnání praxí v jednotlivých regionech. Tento projekt se zaměřuje na popularitu řemesel a technických oborů, podporu přeshraniční spolupráce škol a podporu přeshraniční fluktuace pracovní síly, S upřímnou lítostí oznamujeme, že dne 2. září nás ve věku 69 let po krátké vážné nemoci navždy opustil náš kolega, ředitel Oblastní hospodářské komory v Táboře, Ing. Zdeněk Švarc Jihočeská hospodářská komora tímto vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. 5

6 Nemocnice České Budějovice slaví úspěchy s dálkovým sledováním pacientů se srdečními poruchami Nemocnice v Českých Budějovicích obdržela jako jedna ze šesti nemocnic na světě cenu BIOTRONIK Honorary Circle Award za vynikající výsledky v oblasti implantace srdečních přístrojů umožňujících dálkové monitorování pacientů s poruchami srdce. Dosud zde bylo pacientům naimplantováno a aktivováno více než 500 zařízení Home Monitoring. Nemocnice České Budějovice se řadí mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s kapacitou lůžek. Docent Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice sleduje se svým týmem pracovníků nepřetržitě každý den více než 500 pacientů, kterým tak zajišťují optimální léčbu a pocit bezpečí doma i na cestách. Systém Home Monitoring umožňuje lékařům sledovat na dálku klinický stav pacientů s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory nebo zařízeními pro srdeční resynchronizační terapii (SRT) a stav jednotlivých přístrojů (implantátů) bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a bez nutnosti jakéhokoliv zapojení pacientů do nastavení přístrojů nebo přenosu dat. Systém dálkového sledování srdečního rytmu a dalších životních parametrů nám umožňuje prakticky okamžitě medicínsky reagovat na jakýkoliv zachycený patologický stav. Ve výsledném efektu tak dokážeme zabránit situacím vedoucím např. ke vzniku mozkových příhod, srdečního selhání nebo k celkovému zhoršení zdravotního stavu a někdy dokonce i riziku úmrtí. Systém prokazatelně snižuje počet nutných hospitalizací a pohodlí pro pacienta spočívá i ve snížení potřeby opakovaně cestovat do zdravotnického zařízení, které implantát voperovalo, uvádí k systému Home Monitoring Doc. Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice. Při využívání systému Home Monitoring vysílá implantát (kardiostimulátor či defibrilátor) pacienta automaticky každý den aktualizované lékařské a technické údaje prostřednictvím mobilního bezdrátového zařízení pacienta na zabezpečenou internetovou platformu, kde se tyto údaje shromažďují a uchovávají. Lékaři pak mohou kontrolovat údaje svých pacientů prostřednictvím intuitivního a snadno použitelného rozhraní využívajícího internet. Výsledkem je, že pacientům se dostává optimální léčby, aniž by tím byly omezeny jejich běžné každodenní činnosti. Tato pravidelná kontrola stavu pacientů umožňuje včasnou detekci, snížení počtu kontrol přímo v ordinaci a lepší péči. Prácheňské muzeum v Písku otevřelo nové expozice v Památníku města Protivína V srpnu byly v rámci Městských protivínských slavností oficiálně otevřeny nové historické expozice v Památníku města Protivína, pobočce Prácheňského muzea v Písku. Pracovníci tohoto muzea připravovali novou prezentaci dějin města a blízkého regionu od roku 2011, kdy vznikl návrh scénáře a architektonického řešení, samotná realizace pak probíhala v průběhu roku Autory scénáře nové expozice jsou pracovníci Prácheňského muzea, historik Zdeněk Duda, etnograf Jan Kouba a archeolog Jaroslav Jiřík. Architektonické řešení navrhlo táborské studio A-detail (Martin a Monika Krausovi), výtvarné řešení akad. sochařka Jana Bačová-Kroftová a grafické řešení studio Purevision z Písku. Nová expozice Historie byla připravována na konceptu jistého napětí mezi dějinami, jaké známe ze školního vyučování, a historií každodenního života obyčejného člověka. Snad nejvíce zastoupena je doba okolo roku 1900, která byla pro Protivín zlatým časem. Zdůrazněny jsou protivínské dominanty - schwarzenberský velkostatek, škola, železnice, postavy významných a s Protivínem spjatých osobností. Z nich si autoři vybrali především Václava Špatného, iniciátora založení přírodovědného muzea Ohrada, a Annu Reginu Husovou, učitelku a sběratelku lidových tradic v regionu. Expozice jsou plné staronových předmětů, skrývaných dosud v depozitářích muzea, nově zrestaurovaných, nebo zapůjčených či získaných právě za účelem stálé expozice. Dětského návštěvníka pak potěší řada prvků, které ho donutí aktivně se zapojit do dění v muzeu hrát divadlo, pracovat jako městský úředník, cestovat pomocí nejrůznějších vozítek po náměstí a řada dalších. Moderní expozice protivínského Památníku jsou otevřeny do konce října tohoto roku, další šance poznávat osudy města Protivína v dějinách pak bude od května příštího roku. 6

7 Keramika žije! Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni vystavuje do 27. září v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích práce svých studentů a díla, která vytvořili umělci z pěti zemí na Mezinárodním sympoziu keramiky Bechyně Na výstavě Keramika žije! představí rovněž projekt, na jehož základě se mají její absolventi lépe uplatnit na trhu práce. A to v rámci takzvané Sek- Ochutnejte Třeboňsko torové dohody pro keramiku. Ta byla podepsána letos na jaře a škola díky ní navázala kontakt s firmami Laufen CZ s.r.o. a Lasselsberger a.s. První produkuje sanitární keramiku, druhá obklady a dlažby. S firmou Laufen CZ už navázala spolupráci, s Lasselsbergerem o ní jedná. Jejím cílem je propojení školy s firmami tak, aby v Bechyni vychovávali žáky, kteří po absolutoriu najdou smysluplnou, zajímavou a slušně placenou práci a firmy zase kvalitně vyškolené zaměstnance. Firma Laufen dokonce projevila zájem zřídit na škole nový učňovský obor Výrobce a dekoratér keramiky. Výuka na něm by mohla začít 1. září Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni vyučuje studenty ve čtyřech oborech keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba. inzerce Sobota 20. října bude na Třeboňsku patřit zážitkům. Spojením tradičního Veletrhu neziskových organizací s projektem Ochutnejte Třeboňsko U Světa plného chutí a zážitků, finančně podpořeného z grantového programu Jihočeského kraje na podporu živé kultury, vznikne velmi zajímavá akce, při které budou firmy, spolky a kluby prezentovat místní a regionální zvyky a tradice, produkty, výrobky, gastronomické speciality a recepty. Pro návštěvníky Třeboně bude na náměstí T. G. Masaryka, v prostorách Divadla J. K. Tyla, loutkového divadla a zámeckého parku připraven celodenní program, ze kterého uvedu například hudební program flétnového souboru Třeboňští pištci, divadelní představení ochotnického souboru Kajetán nebo pohádkovou stezku odvahu. Na farmářském trhu mohou labužníci ochutnat například kapří hranolky, friko, výrobky z medu, sýru a jihočeskou zabijačku. Petr Stupka připraví třeboňského kapra a chybět samozřejmě nebude ani třeboňské pivo, vítá k návštěvě Třeboně ředitelka oblastní kanceláře Jana Kočová. 7

8 Navštivte svět oceli v Linci Možnost vidět výrobu surového železa ve vysokých pecích lineckých oceláren nabízí podnikatelům a jejich zaměstnancům Oblastní hospodářská komora v Českém Krumlově 30. října Světoznámé ocelárny VOESTALPINE v Linci patří mezi největší závody v Rakousku. Ročně vyprodukují miliony tun oceli, která se dále zpracovává pro automobilový, spotřební a stavební průmysl. Exkurze odhalí nejen výrobu surového železa ve vysokých pecích, ale návštěvníci ocelárny absolvují i okružní jízdu areálem, při které uvidí lodní přístav, kam je přivážená železná ruda z přístavu v Hamburku. K nezapomenutelným zážitkům bude jistě patřit zhlédnutí válcování za tepla, kdy je ocelový plát o délce 10 metrů a tloušťce 20 cm zahřát na teplotu 1200 C, a postupně tlakem rozválcován na délku 3 km o tloušťce 3 mm, říká ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře Zdenka Doleželová. Dodává, že v doprovodu rodičů se na exkurzi mohou přihlásit i osoby mladší patnácti let. V případě zájmu o návštěvu oceláren VOESTALPINE v Linci se hlaste v kanceláři JHK v Českém Krumlově tel.: , mobil: , Zveme vás na odborný seminář SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A PRACOVNÍHO POMĚRU který se koná v pondělí 17. září 2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti JHK na adrese Husova ul. 9, České Budějovice Přednášející Mgr. Klára Valentová vás během cca tříhodinového semináře uvede do problematiky týkající se dlouhodobé praxe versus judikatury Nejvyššího soudu, postavení jednatele a člena představenstva z pohledu obchodního zákoníku, postavení zaměstnanců z pohledu zákoníku práce a postavení statutárních orgánů z daňového pohledu a z hlediska předpisů sociálního zabezpečení. Dalšími tématy budou rizika a možná řešení souběhu a novela obchodního zákoníku. Seminář je určen pro zástupce soukromého sektoru, zejména pro jednatele, předsedy, místopředsedy a členy představenstev, dozorčích rad, manažery, personalisty, firemní právníky i advokáty. Vstupné pro členy JHK 600 Kč, pro nečleny 900 Kč vč. DPH. 8

9 inzerce EVROPSKÁ UNIE EVROPSKý fond PRO REgIONÁlNí ROzVOj INVEStIcE do Vaší budoucnosti Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ProjekT efektivní energetický region jižní ČeChy dolní bavorsko Projekt je realizován jihočeskou hospodářskou komorou () společně s: ihk Pasov (Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau; ) a dále s: hwk no (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz; CerTifikaCe Trvalé udržitelnosti staveb Trvale udržitelná stavba je zcela novým rozměrem a kvalitou stavění, který se nezabývá jen energiemi v domě či objektu, ale zohledňuje mnohem více ekologických, ekonomických a sociálně-kulturních kritérií. Ve spojení s funkční architekturou a inovativním materiálovým řešením vytváří důmyslný inteligentní celek. Větší počáteční investice s sebou přináší jistou nezávislost na distribuci a růstu cen energií v budoucnu. Samozřejmě, že takový projekt je náročnější na zpracování projektové dokumentace a není možné ho postavit kdekoliv. Je nutné zohlednit orientaci pozemku, jeho zastínění (ale to platí i pro nízkoenergetické a pasívní domy), poměr využití primárních zdrojů energií a trvale udržitelných zdrojů, trvanlivost či odstranitelnost budovy, vliv na globální oteplování, náklady na životní cyklus budovy, bezpečnost a riziko nehod pro uživatele, přístup k dopravě včetně bezbariérového přístupu, možnost demontáže či recyklace a mnoho, mnoho dalších. K realizaci trvale udržitelných staveb je nutné určité morální uvědomění občanů, budoucích uživatelů. Svět je potřeba vychovávat k ohleduplnému postoji k budoucnosti. CerTifikáT Trvalé udržitelnosti Existuje více metod certifikace těchto trvale udržitelných či zelených objektů. Liší se od sebe obvykle metodicky a také výběrem kritérií pro hodnocení dané stavby. Jsou to například britský systém BREEM, americký LEED, německý DGNB, certifikace GreenBuilding užívaná v rámci EU či český SBTool CZ. První budovou v České republice, která získala Zlatý certifikát DGNB je amazon Court společnosti CA IMMO (rok 2009). Tento certifikát je nejvyšším možným ohodnocením mezinárodního certifikačního systému Německé rady pro trvale udržitelné budovy. Při procesu certifikace DGNB byla zkoumána nejen samotná budova, ale také lokalita a to z mnoha úhlů pohledu. V potaz byla brána jak ekologická, tak také ekonomická, funkční i technická stránka projektu. Amazon Court je součástí administrativního areálu River City Prague v pražském Karlíně. amazon Court První stavbou v Česku, která získala tuzemský certifikát kvality s názvem SBToolCZ je čtyřpatrová budova X-loft se 44 byty v ulici U Libeňského pivovaru v Praze 8. Český certifikát vyvinuli odborníci z ČVUT a dalších tuzemských institucí. Systém s názvem SBToolCZ vychází z nástroje, který se už používá v zahraničí. Vývoj tuzemské verze systému přizpůsobené českým podmínkám trval několik let. Stavby hodnotí nejen z ekologických, energetických či ekonomických hledisek, ale zohledňuje také například bezpečnost v okolí budovy nebo možnost obyvatel z okolní zástavby najít dostatek míst pro relaxaci. Tuzemská kritéria pro přidělení certifikátu jdou nad rámec platných norem. X-loft Certifikát GreenBuilding platný v celé EU získala administrativní budova nordica v Ostravě. Tato šestiposchoďová budova získala evropský certifikát jako první ze států bývalého východního bloku. Může se pochlubit nízkou spotřebou všech druhů energií, které potřebuje ke svému provozu. nordica Více se na téma trvale udržitelné výstavby, nízkoenergetického a pasivního stavění dozvíte na odborných seminářích, které pro vás Jihočeská hospodářská komora zdarma pořádá Obnovitelné zdroje energie, kongres Zpasivnění stávající výstavby a stavební úpravy, odborný seminář Propagace nízkoenergetických a pasivních staveb, odborný seminář Filozofie a principy trvale udržitelných staveb, odborný seminář Máte-li zájem zúčastnit se některé z připravovaných akcí, přihlaste se, prosím, on-line na nebo u Jitky Jandusové nebo ) 9

10 Akce JHK Noví členové JHK České Budějovice Obchodní dovednosti Český Krumlov Typologie a efektivní komunikace Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru Exkurze AUDI Ingolstadt Koonzultace: Podnikání v Německu Exkurze Voestalpine Tábor Podnikatelské fórum Prezentace středních škol a odborných učilišť Obchodní zákoník pro účetní Seminář - Daňové aktuality Třeboň Penzijní reforma Ochutnejte Třeboňsko - U Světa plného chutí a zážitků Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska Obchodní dovednosti, marketing Aktuální problémy v účetnictví a daních Bezpečně a lépe - Škola smyku Změny v uplatňování DPH Fórum podnikatelů Stakonice Prezentace středních škol ve Strakonicích Obchodní zákoník pro účetní Aktuality Písek Prezentace středních škol v Písku Obchodní zákoník pro účetní Aktuality Milevsko Nemovitosti v účetnictví a daních Obchodní zákoník pro účetní Jindřichův Hradec Prezentace středních škol Obchodní zákoník pro účetní Účetní aktuality Prachatice Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru Nemocenské pojištění Burza škol Podnikatelské fórum Obchodní zákoník pro účetní Daňové aktuality České Budějovice 4-les-advertising s.r.o. BigMedia, spol. s r.o. Czech Outdoor s.r.o. Hanyš - jeřábnické práce, s.r.o. BigBoard Praha a.s. RAILREKLAM spol. s r.o. CEVE s.r.o. Tábor TESLA Mladá Vožice, a.s. Písek Nabi s.r.o. - Pavla Kukalová M. Křepinská, M+M Křepinský Miradix s.r.o. Liběna Michalcová Jaroslava Zemanová Eva Nahodilová Hana Hroncová Český Krumlov Eggenberg, spol. s r.o. AB watt spol. s r.o. ALPHA international s.r.o. Jindřichův Hradec Jindřichohradecké montáže s.r.o. Milevsko EKOPRESTA s.r.o. Jindřich Kužník Martina Šimková Podrobné informace o jednotlivých akcích, včetně termínů a místa konání, jsou k dispozici na. 10

11 Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v ČR i zahraničí jsou další základní nosné programy společnosti. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 21 pavilonů, z toho 14 vytápěných o celkové výstavní ploše cca m 2 a 7 nevytápěných pavilonů s výstavní plochou cca m 2. Velká část volných výstavních ploch o rozloze m 2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné. V posledních letech se velmi úspěšně rozvíjí využívání zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z (především pro plesy, konference, semináře, kulturní a společenské akce a firemní prezentace) a pavilonu R2 (konference, semináře, kulturní a společenské akce, firemní prezentace a soukromé akce). Od srpna 2011 tyto aktivity významně posílil a zkvalitnil nový multifunkční pavilon T, který se svým exkluzivním umístěním v centru města na levém břehu Vltavy stal jednou z dominant největšího jihočeského města České republiky. Nový pavilon T patří mezi významná multifunkční a výstavní centra, kapacita prostor umožňuje realizaci akcí až pro účastníků. Celková využitelná plocha je m 2. Vysoká technická úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí, banketů a kulturních představení. 11

12 Staňte se členy JHK a využijte jejích služeb Členem komory se může stát každý podnikatelský subjekt - právnická i fyzická osoba. Služby a veškeré výhody členství je možné čerpat ihned po vyplnění přihlášky a zařazení do databáze JHK. PRESTIŽ Členstvím v JHK získáte spolehlivého partnera pro vaše obchodní partnery. Prezentujte se logem člena hospodářské komory. Jihočeská hospodářská komora nabízí možnost krátkodobých pronájmů nově zrekonstruovaných konferenčních prostor na adrese Husova 9, České Budějovice. K pronajatým místnostem jsme schopni zajistit catering a další služby dle domluvy. PROFESNÍ SDRUŽENÍ Využijte členství v některém z oborových sdružení. Při JHK fungují v současné době Sdružení stavebnictví a územního rozvoje, Sdružení cestovního ruchu, Sdružení dopravy, Sdružení reality, IT klub a Klub personalistů. INFORMACE Díky pravidelným informacím o novinkách z oblasti legislativy a dění v regionu budete vždy o krok napřed před konkurencí. KATALOG ČLENI ČLENŮM Čerpejte zvýhodněné služby ostatních členů, kteří inzerují své služby v katalogu ČLENI ČLENŮM. V katalogu můžete rovněž bezplatně prezentovat a nabídnout své služby ostatním členským firmám. PROPAGACE Prezentujte a inzerujte své podnikatelské aktivity zdarma nebo za zvýhodněné ceny v rámci aktivit komory, včetně výstav a veletrhů. Velká zasedací místnost: Kapacita 50 míst Bezdrátové připojení k internetu Promítací technika Ozvučení Flipchart a další potřeby pro prezentaci Malá zasedací místnost: Kapacita 20 míst Při využití jako PC učebny kap. 15 míst Bezdrátové připojení Promítací technika Flipchart a další potřeby pro prezentaci Kontaktní osoba Gabriela Švecová, tel.: , , inzerce DOTAZY, PORADENSTVÍ Nevíte si rady se složitou situací, která se týká vašeho podnikání, neznáte změny v legislativě, hledáte nové obchodní příležitosti? Obraťte se na nás, vaše dotazy zodpovíme do 7 dnů. VZDĚLÁVÁNÍ Nabízíme širokou nabídku seminářů, školení a vzdělávacích kurzů tematicky korespondujících s aktuální situací na trhu práce. KONTAKTY Navazujte nové kontakty s partnery z ČR i zahraniční a rozšiřujte vaše obchodní příležitosti! Organizujeme setkání s představiteli vlády, státní správy a samosprávy i se zahraničními partnery. CZECH POINT V rámci projektu Czech Point nabízíme mj. vystavení výpisů z obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů (bodový systém) atd. PORADENSTVÍ Prostřednictvím regionální sítě Informačních Míst pro Podnikatele (InMP) zajišťujeme informace především pro malé a střední podnikatele, s cílem usnadnit podnikatelským subjektům orientaci ve státních programech podpory malého a středního podnikání a ve zprostředkování kontaktů. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Dluží vám někdo peníze, potřebujete rychlé a spravedlivé rozhodnutí? To všechno vám umožní rozhodčí doložka znějící ve prospěch Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jejíž text a další aktuální informace najdete na našich webových stránkách www. soud.cz Podrobné informace o uvedených a dalších službách jsou k dispozici na. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 27. srpna Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Kampaň Impuls pro kariéru podporuje technické vzdělávání Jihočeská hospodářská komora pomáhá řešit nedostatek technických specialistů na pracovním trhu.

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli Rada Oblastní hospodářské komory České Budějovice zvolila

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější Společný projekt Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj S cílem seznámit zástupce měst, obcí i místních firem s proexportní politikou ČR a podporou

Více

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem Snažíme se přitáhnout mladé lidi k technickému vzdělání Pane předsedo,

Více

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Poslanci a podnikatelé usilují o rozvoj kraje Navzdory tomu, že je dálnice pro další rozvoj Jihočeského kraje klíčová, blokují její dostavbu bohužel mnohdy

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Jihočeského kraje zahájilo činnost

Jihočeského kraje zahájilo činnost ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Sdružení Hospodářští junioři Jihočeského kraje zahájilo činnost Zástupci sdružení Hospodářští junioři s podepsanými dohodami o spolupráci. V pátek 5. února

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Roste zájem o daňové ráje

Roste zájem o daňové ráje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více