PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO!"

Transkript

1 PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO! aneb jak působí Česká rafinérská ve svých regionech Ing. Aleš Soukup, CSc. PR Manager ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 21. ledna 2009 seminář IIR, Praha 1

2 Česká rafinérská a její vznik Sídlo Litvínov Založena Plnohodnotná činnost Vznik: vyčleněním rafinérských částí Chemopetrolu a Kaučuku s následným navýšením kapitálu zahraničními investory Agip + Conoco + Shell 2

3 Milníky vývoje společného podniku Proces vzniku bohatě medializován (česká cesta apod.), v centru pozornosti i následně podpis akcionářských smluv Hrzánský palác, Praha TV zpravodajství, všechny deníky převod základních prostředků, zásob a zaměstnanců do nové společnosti požár tankoviště v Litvínově neobnovení dodávek meziproduktů ( 36 hodin ) přechod na processingové uspořádání prodej akcií Conoco akcionáři Eni (ex Agip ) 3

4 Česká rafinérská dnešní stav Společný podnik Unipetrol 51,23% ENI 32,44% Shell 16,33% Procesingové uspořádání: Unipetrol RPA, s.r.o Agip Česká republika, s.r.o. Shell Czech Republic, a.s. Počet zaměstnanců (k ) 683 Obrat 450 mil. Kč Pořadí v Czech Top 100 (4. v roce 2002) 60. v roce 2007 Dnes moderní zpracovatelská rafinérie srovnatelná se západoevropskými. Stejné standardy v bezpečnosti práce, ochraně ŽP, automatizaci, kontrole kvality, IT, ale i CSR. 4

5 Česká rafinérská a lokality Litvínov, okres Most, Ústecký kraj Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Středočeský kraj Společné znaky : lokality s průmyslovou tradicí existující (mateřské) průmyslové podniky závislost zaměstnanosti na areálech převažuje průmysl nad ostatními sektory ( agrární, služby, turismus) 5

6 Potenciální obavy v obou regionech při privatizaci (region je oblastí dopadu činnosti, bydliště zaměstnanců, dodavatelů služeb) Oba regiony sdílely obavy z působení podniku ze zahraniční účastí : omezení činnosti až uzavření závodů drastické snížení počtu zaměstnanců výměna vedení a vedoucích pracovníků a nahrazení zahraničními zatížení životního prostředí zastavení využívání místní vědecko výzkumné výzkumné základny omezení komunikace s medii, veřejností a okolím významné snížení pomoci okolí na všech úrovních 6

7 Vývoj vnímání České rafinérské v období v celostátním pohledu Celostátně : Záhy byla pokládána za standardní ekonomický subjekt, který zásadním způsobem ( negativně) ovlivňuje cenu PH v cílem svého zisku na úkor motoristů. Další vývoj v zásadě bez zájmu medií, jen omezení dodávek 2002 přineslo celostátní ohlas. Po přechodu na processing již bez soustavného zájmu, ojedinělá témata. 7

8 Vývoj vnímání České rafinérské v regionech v období (1) Litvínovsko V prvním roce působení vstoupilo do povědomí veřejnosti požárem tankoviště, který měl za následek omezení dopravy po dobu 1 týdne. Protože nedošlo k lidské objeti, veřejnost akceptovala průmyslové riziko za příslibu zvýšení provozní bezpečnosti a následně ochrany životního prostředí. Omezení obyvatel vlivem požáru vyvolalo ( katalyzovalo) zavedení sponzorských, donátorských a dalších aktivit ve prospěch regionu, často vstup do rodících se aktivit. Omezení dodávek meziproduktů v roce 2002 nevyvolalo negativní reakci a oceněno rychlé řešení. Přechod na processing v zásadě bez povšimnutí, deklarován příslib neměnnosti politiky vnějšího působení. 8

9 Vývoj vnímání České rafinérské v regionech v období (2) Kralupsko Ve stínu Litvínovska. Dlouho se nevžil název společnosti a jeho autonomní aktivity. Vnější působení ve stínu extenzivních akcí a aktivit mateřské společnosti. Ze stínu společnost vystupuje v období poklesu externích aktivit regionálních partnerů (změna vedení) emancipací sponzorských aktivit a prací s vybranými místními organizacemi. Založení aktivit vůči rodinám zaměstnanců (piknik) Po roce 2000 již jednou z hlavních donátorských společností, partnerem vedení měst a obcí. 9

10 Systémové kroky pro založení a rozvoj regionálního (vnějšího) působení PR strategy ( oblasti a cíle vnějšího působení ) 1996 Sponsorský výbor ( rozhodnutí GŘ o založení a statutu ) 1996 Řízení vnějších vztahů ( External Relations Management) 2000 Formalizovaná příručka řízení vnějších vztahů (ISO) 2001 Uzavírání rámcových smluv: Litvínovsko Kralupsko Připojení ke SOF ( standard odpovědná firma) 2005 Vydávání výroční zprávy o společenské odpovědnosti

11 Specifické kroky pro budování regionálního působení Návštěvy akcionářů Shell, Agip, Conoco Training v ČR i v zahraničí Založení Ekologického centra v Mostě (2000) a Kralupech (2006) Horizontální spolupráce s okolními společnostmi 11

12 Způsoby vnějšího působení firmy v regionu v praxi Finanční dary Proaktivní Reaktivní Umístění reklamy Materiální pomoc Spolupráce bez hmotného plnění městům a obcím ostatní komisionelní vyřizování žádostí provedenou službou podpořit subjekt předání vyřazených PC poskytnutí reklamních předmětů další materiál ( zakoupení) bezpečnost provozu životního prostředí 12

13 Specifické formy působení firmy v regionu Spolufinancování dotací ze strukturálních fondů ( EU ) Společné projekty Pomoc při povodních a jiných živelných pohromách Den dobročinnosti ( dobrovolné směny v neziskové organizaci v prac. době) Po přechodu na processing maximalizován podíl alokace finančních prostředků v rámci rámcových smluv (ročních dodatků) a ukončení celorepublikového, resp. mimoregionálního působení. 13

14 Co od firmy region očekává? Co region očekává od zahraniční firmy? Dnes není rozdíl českého a zahraničního vlastnictví průmyslových podniků z pohledu regionu Kontinuální finanční pomoc alokace podle společné dohody nebo bianco šek Pomoc v akutní nouzi Podpora projektům místní komunity Paralelní pomoc potřebným v regionu přímo z firmy 14

15 Co může firma regionu dát? přímo : dary, reklama, spolufinancování, materiál nepřímo : zaměstnanost, životní prostředí, kontrakty, image 15

16 Co může region dát firmě? Podporu podnikání veřejnoprávní projednávání rozvoje firmy Pomoc při řešení problémů Lidský faktor Technika Životní prostředí Promotion uvnitř i vně regionu 16

17 Konkrétní případové studie (case study) aktivit České rafinérské pro regiony 17

18 HC Litvínov, o.s. Občanské sdružení se zabývá výchovou mladých hokejistů až do dorosteneckého kategorie a hokejistek v Litvínově. Podpora reklamou (umístění loga na dresech a na stadionu od roku1997 ve výši 1 mil. Kč. Pozitivní odezva v regionu: z pohledu HC z pohledu města (majitel stadionu a akcionáři) skupina přímých sponzorů sportovní fanoušci rodiče hráčů hrdost zaměstnanců 18

19 Galerie Výtvarné umění Most Umístěna v podzemí přesunutého kostela v Mostě Ambiciosní výstavní program moderního umění z ČR i zahraničí V 90. letech provozována ve stavu daném rekonstrukcí po přesunu, Včetně osvětlení zářivky v tělesech ( obé poruchové ) Po dohodě s městem Most realizována společná podpora s cílem zakoupit a instalovat špičkového osvětlení umožňující individuální osvětlení exponátů za 1 milion Kč ( CRC MmM GVUM ) Přínos : vedení mosteckého okresu i Ústeckého kraje příznivci umění v ČR i zahraničí 19

20 Partnerské město Město Meziboří Budování, resp. rekonstrukce sportovních zařízení s cílem vytvořit sportovně rekreační centrum pro region Řada realizací : sjezdovka lehkoatletický areál hokejbalový stadio sportovní hala Uznání : vedení a občané města sportovní veřejnost regionu 20

21 Hipodrom Most Dlouhodobý partnerský vztah (od 1998) Pořádání Dostihového odpoledne a hlavního dostihu 1. kategorie v tradičním termínu Reklamní plnění Kč Možnost zvaní VIP a zaměstnanců Často televizní přenos nebo záznam Přínos : podpora aktivit v regionu ocenění vedení města i kraje občané i sportovní příznivci oslovení zaměstnanců i VIP 21

22 Zámek Litvínov Historická budova Valdštejnského zámku ve středu města Litvínov převedena z Litvínov převedena z kraje na město (2005) 1. Pomoc finančním darem při rekonstrukci 2. Příspěvek k 2. Příspěvek k oživení společenského života na zámku : V rámci výročí 20 let výrobní jednotky Hydrokrakování rámci výročí 20 let výrobní jednotky Hydrokrakování uspořádáno společenské setkání České rafinérské, včetně dnešních i bývalých pracovníků jednotky, s dnešních i bývalých pracovníků jednotky, s odbornými a regionálními partnery na nádvoří zámku (120 osob) s s kulturním programem a občerstvením (2008). kulturním programem a občerstvením (2008). 3. Budoucí spolupráce při spolufinancování externí dotace 22

23 Obec Louka u Litvínova Obec v blízkosti Litvínova, avšak bez rámcové smlouvy o spolupráci Na základě individuálních žádostí podpořeno : vybudování dětského hřiště rekonstrukce školní zahrady Ohlasy : podpora vedení obce ohlasy občanů, vč. zaměstnanců medializace 23

24 Rámcové smlouvy o spolupráci roční dodatky Most, Litvínov, Meziboří, Most, Litvínov, Meziboří, Kralupy, Veltrusy, Chvatěruby Každé podepsání ročního dodatku je organizováno na odpovídajícím společenském standardu : GŘ, primátor nebo starostové, vedení města, novináři, tisková zpráva. Ohlasy: mediální projednání zastupitelstvem transparentní dárcovství zohledňující potřeby organizací a spolků 24

25 Povodně 2002 Povodní postiženo okolí Kralup nad Vltavou a Ústecký kraj Po opadnutí vysoké vody ihned osobní příslib finanční pomoci v maximální výši zbývajících prostředků v rozpočtu. Do týdne proveden převod finančních prostředků s určení na pomoc postiženým občanům a náhradu škod ve : Kralupy nad Vltavou Veltrusy Chvatěruby Ústecký kraj 1 milion Kč Kč Kč 1 milion Kč Zároveň sbírka pro ZŠ Komenského nám. Kralupy nad Vltavou spolu s dlouhodobou brigádnickou pomocí při asanaci škod ( voda tam dosáhla výše 2,2, m ) Zprostředkován dar akcionáře městu Kralupy nad Vltavou 11 kusů vysoušecích souprav 25

26 Kulturní a společenské středisko Vltava, Kralupy nad Vltavou Tradiční partner kamenného kulturáku Rekonstrukce šaten (1997) Rekonstrukce kinosálu, sedadla a dolby systém (1999) Malý sál v kulturním domě Vltava v roce 2008 Rekonstrukce dětského hřiště v roce 2007 Rekonstrukce dětského hřiště v roce

27 Stacionář pro předškolní děti trpící alergickými onemocněními Veltrusy, dříve Kralupy n. Vlt. Nestátní zdravotnické zařízení zajišťující denní pobyt se zdravotnickým dohledem a absolvování programů na posílení imunity dětí ve věku 3 6 let často trpící alergickými onemocněními. Podpora o.p.s. Alergie, která stacionář provozuje, od roku 1996 Česká rafinérská pomáhá finančně i dárky pro děti k DD a Mikuláši Ohlasy: ocenění vedením města Veltrusy, dříve Kralupy rodiče dětí, někdy i zaměstnanci partneři progresivní formy péče o děti s dobrými výsledky s odbornými oceněními medializace 27

28 Veltrusy spolufinancování Partnerské město od roku 2004 Zásadní forma spolufinancování projektů města: Kanalizace ( ) Povrchy vozovek ( ) Základní škola rekonstrukce sociálek, kuchyně a jídelny Mateřská škola nový nábytek prvky na školní hřiště 28

29 Chvatěruby turistické centrum Turistické centrum při cyklostezce Praha Drážďany vystavěné s podporou EU za 13 milionů Kč, z čehož Česká rafinérská 2 mil. Kč Areál fotbalového hřiště po devastující povodni roku 2002 kompletně rekonstruován a doplněn ubytovnou, restaurací a společenským sálem. Využití místně a projíždějícími cyklisty z ČR i zahraničí. Ohlasy: pozitivum v regionu občané a sportovci ukázka schopnosti podpořit projekty i vyšší částkou 29

30 Veltrusy počítačová učebna na ZŠ Vybavení třídy informatiky ZŠ stanicemi a 2 servery vyřazená technika České rafinérské. Pomoc s instalací a následným doplněním. Ohlasy: vedení města rodiče a veřejnost žáci 30

31 Středisko sociálních služeb při arcidiecézní charitě v Kralupech nad Vltavou Den Dobročinnosti 2008 V rámci Dne dobročinnosti 2007 a 2008 zorganizována pracovní směna v azylovém domě pomoc při malování a opravě nábytku Ohlasy: vedení města klienti domu media 31

32 Děkuji za pozornost a možná na shledanou Aleš Soukup, PR Manager ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 32

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI V současné době je slovní spojení společenská odpovědnost firem skloňováno čím dál víc a neustále nabírá na významu. Pro Českou rafinérskou a velké množství jejích aktivit je však termín společenská odpovědnost

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Události roku 2000 v České rafinérské 15. ledna ukončení zkušebního provozu jednotky visbreakingu v litvínovské rafinérii 13. března

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Orgány akciové společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura SčVK 8 Přístup k zákazníkovi

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25.

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25. VÝROČNÍ.ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Obsah strana Profil skupiny Unipetrol 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Očekávaný

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY 2013-2017

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY 2013-2017 KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA OSTROV NA ROKY 2013-2017 2013 Zpracoval: MěÚ Ostrov, Odbor sociálních věcí Mgr. Lukáš Hanzl Tato koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Ostrova, usnesením č., dne..

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou do roku 2013 1 1. ÚVOD 1 1.1 Slovo starosty města Benátky nad Jizerou... 1 1.2 O strategickém plánování... 2 1.3 Metodika tvorby strategického plánu...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více