USNESENI. ZASTUPITELSTVA STATUTARNiHO MESTA OPAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENI. ZASTUPITELSTVA STATUTARNiHO MESTA OPAVY"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO STATUTARNiHO MESTA OPAVY A, USNESENI z 3. zasedani ZASTUPITELSTVA STATUTARNiHO MESTA OPAVY dne

2 2 3. ZMO /3 ZM 15 Volba overovatelu zapisu voli overovatele zapisu ze 3. zased<!mi Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy konaneho dne , a to: Mgr. Tomase Cvancaru Mgr. Olgu Pavlickovou 45/3 ZM 15 Volba clenu navrhove komise voli navrhovou komisi pro pfipravu navrhu souboru usneseni ze 3. zasedani Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy konaneho dne ve slozeni: - pi'edseda: Be. Hana Brnakova clen: lng. Lumir Mech clen: MUDr. Ivan Drabek clen: lng. Radim Kfupala clen: p. Jaroslav Cech 46/3 ZM 15 Schvaleni programu 3. zasedani Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy program 3. zasedani Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy 47/3 ZM 15 Navrh dotaci na poskytovani socialnich a souvisejicich sluzeb z rozpoctu SMO na rok 2015 navyseni rozpoctu na socialni dotace na rok 2015 o castku 1. 75o.ooo,oo Kc a) Rozpoctove opatfeni c. 2015/1/Z ve vydajich- odbor financni a rozpoctovy Rezerva FaRO nespecifikovane rezervy ( ' , ) -1.75o.ooo,oo Kc

3 3 3. ZMO /3 ZM 15 ve vydajich- odbor socialnich veci Dotace na poskytovanf socialnfch a souvisejfcfch sluzeb v roce 2015 nespecifikovane rezervy (6409,5901, ,0040, ) +1.75o.ooo.oo Kc b) dotace na poskytovani socialnich a souvisejicich sluzeb z rozpoctu statutarniho mesta Opavy na rok 2015 ve vysi ,00 Kc- priloha c. 1 I ktera tvoi'i nedilnou soucast tohoto usneseni 48/3 ZM 15 Zmena schvalem!ho rozpoctu na rok 2015 zmenu ve schvalenem rozpoctu na rok 2015 u organizacnich jednotek ORJ odbor majetkul samostatne pracoviste majetku a ORJ odbor majetku, oddeleni spravy a evidence budov die prilohy c. 2, ktera tvoi'i nedilnou soucast tohoto usneseni 49/3 ZM 15 Schvaleni dotacnich smluv - prima podpora z rozpoctu SMO v navaznosti na schvaleny rozpocet na rok prima podpora a) smlouvu, MMOPPOOCX1V71 mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Horni namesti Opaval IC zastoupenym Be. Martinem Viteckeml primatorem mesta a Zakladni skoloul Opava, Havlickova 1 I prispevkovou organizaci se sidlem Havlickova 1/ Opava, IC , zastoupenou Mgr. Katei'inou Prchalovoul i'editelkou, na lyzai'sky vycvik, ve vysi ,00 Kc. b) smlouvu, MMOPPOOCX292, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Horni namesti 69, Opava, IC zastoupenym Be. Martinem Viteckeml primatorem mesta a Mendelovym gymnazieml Opava, pi'ispevkovou organizaci se sidlem Komenskeho 397/ Opaval IC zastoupenym Petrem Pavlickeml i'editeleml na lyzai'sky vycvikl ve vysi ,00 Kc c) smlouvul MMOPPOOCX1ZN1 mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Horni namesti Opaval IC , zastoupenym Be. Martinem Viteckeml primatorem mesta a sdruzenim PREEDUK o.s. se sidlem Hradecka 650/ Opaval IC zastoupenym Mgr. Hanou Borunskoul pi'edsedkyni, na cinnost sdruzenil ve vysi 1oo.ooo.oo Kc

4 4 3. ZMO /3 ZM 15 d) smlouvu, MMOPPOOCX27C, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a HC SLEZANEM OPAVA a.s. se sidlem Holasicka 1154/2, Opava - Katerinky, IC , zastoupenym Marcelem Hadamczikem, clenem predstavenstva, na provoz Sportovniho centra mladeze HC SLEZANU OPAVA a.s., ve vysi 3.6oo.ooo,oo Kc e) smlouvu, MMOPPOOCX25M, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a TJ OPAVA se sidlem Vodarenska 18, Opava, IC , zastoupenou Evou Kocianovou, pi'edsedkyni, na sportovni cinnost, ve vysi ,00 Kc f) smlouvu, MMOPPOOCX1W2, mezi Statutarnim mestem Opava se sfdlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Telocvicnou jednotou Sokol Opava se sidlem Bozeny Nemcove 22, Opava, IC , zastoupenou lng. Cestmirem Dudou, starostou, na cinnost druzstev mladeze, ve vysi ,00 Kc g) smlouvu, MMOPPOOCX24R, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Telovychovnou jednotou Slezan Opava se sidlem Bozeny Nemcove 20, Opava, IC , zastoupenou lng. Karlem Zaleskych, predsedou a Miroslavem Mai'adkem, i'editelem, na sportovni cinnost, ve vysi 40o.ooo,oo Kc h) smlouvu, MMOPPOOCX20B, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Klubem plaveckych sportu se sidlem Zamecky okruh 4, Opava, IC , zastoupenym Vladimirem Ryplem, pi'edsedou a lng. Vaclavem Jedlickou, mistopredsedou, na sportovni cinnost, ve vysi ,00 Kc i) smlouvu, MMOPPOOCX216, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a sdruzenim Pi'atele orientacniho behu Opava, o.s. se sidlem Vojanova 2978/31a, Opava, IC , zastoupenym lng. Miroslavem Hadacem, statutarnim zastupcem, na sportovni cinnost, ve vysi ,00 Kc j) smlouvu, MMOPPOOCX221, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Sportovnim klubem p.e.m.a. Opava se sidlem Holasicka 892/17, Opava 5, IC , zastoupenym Mgr. Premyslem Novakem, statutarnim zastupcem, na sportovni cinnost, ve vysi ,00 Kc k) smlouvu, MMOPPOOCX1XX, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Fotbalovym klubem SLAVIA OPAVA se sidlem Wolkerova 1469/1a, Opava - Katei'inky, IC , zastoupenym lng. Pavlem Frankem, statutarnim zastupcem, na sportovni cinnost, ve vysi ,00 Kc

5 5 3. ZMO /3 ZM 15 I) smlouvu, MMOPPOOCX287, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Kanoe klubem Opava se sidlem Jaselska 24, Opava 5, IC , zastoupenym Kamilem Ki'empkem, hospodai'em, na sportovni cinnost, ve vysi 21o.ooo.oo Kc m) smlouvu, MMOPPOOCX1YS, mezi Statutarnim mestem Opava se sidlem Be. Martinem Viteckem, primatorem mesta a Martinem Zizlavskym smistem podnikani Krnovska 28/45, Opava, IC , na provozni naklady kina Mir, ve vysi ,00 Kc 50/3 ZM 15 Mestsky dopravni podnik Opava a.s. - delegovani novych zastupcu mesta zmena stanov spolecnosti a 1. zmenu stanov spolecnosti Mestsky dopravni podnik Opava a.s. se sidlem Bilovecka 1127/98, Opava, IC navrhuje, v souladu s ust. 84 odst. 2 pism. g) zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zi'izeni), ve zneni pozdejsich pi'edpisu, nize uvedene zastupce Statutarniho mesta Opavy do organu nasledujici obchodni spolecnosti, v nichz ma mesto majetkovou ucast, do dozorci rady spolecnosti Mestsky dopravni podn ik Opava a.s.: - p. J.M., Opava- Podvihov -lng. D.B., Opava 6 51/3 ZM 15 Zprava o cinnosti organu mesta die 5 odst. 2 zakona o obcich a organu ZMO die 117 odst. 1 zakona o obcich zprava o cinnosti Rady statutarniho mesta Opavy za obdobi od do zprava o cinnosti vyboru Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy od do bere na vedomi a) cinnost Rady statutarniho mesta Opavy za obdobi od do b) cinnost Financniho a Kontrolniho vyboru Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy za obdobi od do

6 6 3. ZMO /3 ZM 15 lnformace o doslych pisemnostech adresovanych zastupitelstvu mesta za obdobi od bere na vedomi informaci o dosiych pisemnostech adresovanych zastupitelstvu mesta za obdobl od /3 ZM 15 Zprava o kontrole plneni prijatych usneseni ZMO bere na vedomi zpravu o kontrole pi'ijatych usneseni Zastupitelstva statutarniho mesta Opavy I Be. Martin Vitecek primator Mgr. Simona Bierhausova 1. namestkyne primatora MAGISTRAl.. ~:~ Odbor provn~!~nizacni Oddeleni organiza(ni vyvt~ ~ENO DNE: J. _,!. LIJ(<( Horni nom OPAVA 2 SEJMUTO DNE:

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY RADA STATUTARNIHO MESTA OPAVY USNESENi z mimoradne 7. schuze RADY,, v STATUTARNIHO MESTA OPAVY dne 5. 5. 2015 2 7. MRMO 5. 5. 2015 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 5. 5. 2015 se

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 6. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 7. 3. 2007 ------------------------------------------------------------- čís. 6/31-6/38

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková Pavel Čermák 3. zasedání

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na U S N E S E N Í z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.03.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem bytu č. 2 (velikost 1+1) v domě č. p. 25, ul. Na Valech

Více