CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 2/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pracovní setkání v polské Legnici...4 Nový prezident ACH Praha...4 Organizační změny...4 Nepodpoří nás tolik dárců...5 Ekonomické informace...7 Zrušení základní stupnice platových tarifů...7 Termíny pro vyúčtování Tříkrálové sbírky...7 Zahraniční spolupráce...8 Litoměřičtí dárci podpořili dětský domov v Mongolsku...8 Romská osada Kojatice na Slovensku...10 Co se děje v charitách...11 Oblastní charita Liberec...11 Oblastní charita Most...14 Oblastní charita Sobotka...20 Farní charita Česká Lípa...22 Farní charita Rumburk...24 CHPS Mnichovo Hradiště...25 Děkovný dopis...26 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...27

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Z rozhovoru Mons. Jana Baxanta, sídelního biskupa litoměřického, s redaktorem Deníku Litoměřicka Ivo Chrásteckým o Velikonocích: Jak, podle vás, berou velikonoční svátky, lidé u nás v dnešní době? Postupem doby je většina začala vnímat jako Svátky jara. Ono to vlastně není od věci, protože také v Palestině je, stejně jako u nás v tento čas jaro jde o shodu krásných okolností. Ale jinde ve světě mají třeba jiné roční období a také Velikonoce oslavují. Lidé v českých zemích je tak vnímají jako princip obnovení života, přicházení mláďat na svět, rozkvétání stromů. Ale stejně jako příroda se může před Bohem obnovit lidský život. V tom smyslu, že člověk povstane od starého života, odpoutá se od zažitých zvyků, které ho spoutávají. Ale věřit ve vzkříšení Ježíše Krista nelze nařídit. Není všem dáno žít podle jeho rad. Pro křesťany jsou Velikonoce zásadním svátkem, ale neodsuzuji, pokud je někdo chápe jen jako Svátky jara. Celý rozhovor najdete na

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Pracovní setkání v polské Legnici Dne 3. března 2009 se uskutečnilo, tentokrát v polské Legnici, pracovní setkání na přípravě pilotní konference, která proběhne v září 2009 v Marienthalu (Německo). Tento projekt se realizuje v rámci přeshraniční spolupráce diecéze Drážďany, Legnice a Litoměřice za podpory Caritas Europa. Jedná se o prezentaci charitní práce, která je specifická pro každou z uvedených diecézí. Příští setkání se uskuteční dne v Litoměřicích za účasti generálního sekretáře Caritas Europa pana Wanderse. Nový prezident ACH Praha Arcidiecézní charita Praha má nového prezidenta Dr. Jindřicha Eliáše, který nahradil P. Stanislava Přibyla, jež je v současnosti generálním vikářem litoměřické diecéze. Organizační změny ÚSTÍ NAD LABEM Od byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Oblastní charity Ústí nad Labem Mgr. Marian Moštík.

5 5 Nepodpoří nás tolik dárců Diecézní charita pomáhá lidem s dluhy. Chodí jich v době krize více? A jak s recesí bojuje sama? Jak bojují s krizí LITOMĚŘICE - Už rok nabízí Diecézní charita Litoměřice novou službu lidem, kteří se zadlužili a nevědí, co dál. Nemají peníze na splácení dluhu a v době finanční krize jim navíc ubývají možnosti, jak sehnat práci a dluhy díky výdělkům splácet. Tříčlenná skupina poradců proto pomáhá zájemcům nejen spočítat závazky, ale dokáže vymyslet třeba i splátkový kalendář. Tým také poradí, jak provést osobní bankrot neboli oddlužení prostřednictvím soudů. Klientů poradny stále přibývá. Ten zájem ale vyloženě nepřikládáme současné finanční krizi. Spíš se o naší poradně čím dál víc ví, míní poradkyně Marie Haufová. A projevila se tedy nějak finanční krize na zájmu o poradnu? Chodí třeba jiný typ klientů? Během minulého roku využilo služby poradny celkem 33 lidí. Za rok 2009 nás oslovilo už čtrnáct klientů, z čehož je patrný nárůst proti loňskému roku. Obracejí se na vás jen lidé, kteří si špatně půjčili peníze, nebo třeba i ti, kteří mají potíže splácet základní položky, jako je nájem, inkaso, protože přišli o práci? Našimi klienty jsou převážně lidé, kteří si vzali úvěry nebo zboží na splátky, avšak nečekané okolnosti, jako je úraz nebo ztráta zaměstnání, zavinily, že se ocitli v dluhové pasti a splátky začali řešit dalšími půjčkami. To znamená, že krize se na jejich situaci projevila spíš nepřímo? Kdyby zaměstnání neztratili nebo měli možnost rychle najít jiné, tak by se podle mne do potíží nemuseli dostat... Dotkla se finanční krize nějak i vaší poradny? Šetříte na telefonech, kancelářských potřebách? Sociální službu, kterou poskytujeme, můžeme provádět hlavně díky podpoře Městského úřadu Litoměřice. Jako nezisková organizace jsme neustále v situaci, kdy se šetří a projekty jsou navrhovány pouze na nejzákladnější provozní náklady. Dopady finanční krize očekáváme především v oblasti ochoty dárců podporovat projekty sociálních služeb.

6 6 Ovlivnila finanční krize i vás osobně? Mě ovlivňuje finanční krize spíš prostřednictvím každého člověka, který poradnu navštíví. Příběhy jsou jiné, ale závěry stejné. Končívá to rozvraty rodin a psychickými problémy, které většinou i po zaplacení dluhů zůstávají. Existuje podle vás nějaká základní rada, jak se chovat v době, která je ekonomicky nejistá? Nezačínat nejisté podnikání, zvlášť když je pochybná jeho perspektiva. Zvážit rizika změny zaměstnání, třeba ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Nebrat si zboží na spotřebitelský úvěr, zvlášť když jde o věci, jako je televize nebo dovolená. Zdroj/autor: MF Dnes, Tomáš Kassal

7 7 EKONOMICKÉ INFORMACE Zrušení základní stupnice platových tarifů S účinností od 1. dubna 2009 se NV č. 74/2009 Sb. Ruší základní stupnice platových tarifů. Přílohy č. 2 a 3 se přečíslují na přílohy č. 1 a 2. Z této změny vyplývá, že stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 1 (dříve 2) se použije pro všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě, s výjimkou: zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání úředníků územních samosprávných celků zaměstnanců uvedených v 303 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, kterým přísluší platový tarif stanovený podle stupnice uvedené v příloze č. 2 (dříve 3). Z těchto důvodů se zrušil odst. 2 v 5 NV 564/2006 Sb. a dosavadní odst. 3 se přečísloval na odst. 2. Termíny pro vyúčtování Tříkrálové sbírky rok 2007 do rok 2008 do , rok 2009 do tento termín je odvislý od rozhodnutí Rady ředitelů, která bude schvalovat žádost na novou sbírku. Diecézní charita rozešle darovací smlouvy na TS 2008 a do 10-ti dnů po podpisu DS budou odeslány výtěžky TS na příslušné účty FCH,OCH.FÚ.

8 8 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Litoměřičtí dárci podpořili dětský domov v Mongolsku Pracovník Humanitárního oddělení Diecézní charity Litoměřice předal dne finanční dar vedoucímu zařízení Don Bosco Savio Children s House P. Paulu Leungovi v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru. Prostředky ve výši USD věnovali v rámci Tříkrálové sbírky 2009 dárci z Litoměřic a okolí. Jedním z nejbolestnějších problémů novodobé mongolské historie je fenomén tzv. dětí ulice, které se ve velkém množství začaly objevovat v ulicích hlavního města v první polovině devadesátých let minulého století. Jednalo se především o děti z rodin, které neunesly překotnou společenskou transformaci v Mongolsku a které se v důsledku chudoby, alkoholismu, násilí či úmrtí rozpadly. Děti, které z takových rodin utekly poté přežívaly na ulicích a v kanálech a živily se žebrotou, či prodejem drobných produktů. Nebylo výjimkou potkávat v ulicích Ulánbátaru ušmudlané a vyhladovělé pětileté děti, které nabízely k prodeji sladkosti, či jiné drobnosti. Protože intervence státu do této oblasti byly vzhledem k obtížné hospodářské situaci Mongolska minimální přebíral iniciativu nevládní sektor a vznikala řada projektů, které si kladly za cíl těmto dětem pomoci. Výrazně se na tomto poli od počátku tisíciletí angažuje kongregace salesiánů Dona Bosca, která v Mongolsku zřídila několik útulků pro děti ulice, které kněží aktivně vyhledávali v ulicích nočního Ulánbátaru. Úsilí těchto organizací začalo přinášet velmi optimistické výsledky a kdo navštěvoval pravidelně Mongolsko, mohl během posledních tří let zaznamenat, že potkat dítě bez domova začalo být spíše výjimečné. Protože tyto organizace kromě ubytování poskytují dětem i vzdělání, je dnes v Mongolsku mnoho dětí, které žily

9 9 v devadesátých letech na ulici, vyučeno v řemeslnických oborech a nejsou výjimečné příběhy dětí, které absolvovaly vysokou školu a dnes pracují jako sociální pracovníci v zařízeních, která je vychovala. Přes tento pozitivní vývoj posledních let se v důsledku světové krize, která tvrdě dopadá na mongolské obyvatele začíná obávat znovuobjevení tohoto přízraku. Jedno ze zařízení, které poskytuje dětem náhradní domov je Don Bosco Savio Children s House, které se nachází v ulánbátarské čtvrti Amalgan. Jedná se o jednu z nejchudších čtvrtí, která se nachází na okraji města a je obklopená chudinskými jurtovišti pastevců. Zařízení je komplex přízemních budov z nichž jedna slouží k ubytovávání dětí. Děti žijí ve velmi skromných podmínkách, která by žádném případě nemohla dosáhnout evropských standardů kladených na tento typ zařízení. Děti spí na pokojích po osmi na kovových pryčnách, osobní věci si ukládají do zánovních dřevěných skříní. Oproti perspektivě nebezpečného života na ulici však lze hovořit o dostatečném zabezpečení všech potřeb dětí. V současné době žije v domově 22 dětí ve věku od pěti do šestnácti let. Diecézní charita Litoměřice podpořila zařízení Don Bosco Savio Children s House poprvé v loňském roce, kdy byl z prostředků, které věnovali dárci z Litoměřic a okolí zakoupen školní minibus a byly tepelně izolovány podlahy v ubytovacích prostorech zařízení. Prostředky poskytnuté v letošním roce budou použity na vybavení hudební dílny hudebními nástroji. Protože součástí dětského domova je i pozemek na kterém jsou pěstovány potraviny pro potřeby dětského domova a dochází zde k velkým škodám způsobených zvěří či krádežemi budou prostředky dále použity na vybudování ohrazení tohoto pozemku. Rádi bychom dárce ujistili, že z celkové částky finančního daru nebyly čerpány žádné prostředky na režijní náklady spojené s administrací daru ani na náklady spojené s cestou, která byla financována z jiných zdrojů a tudíž se celá částka využije ve prospěch potřebných dětí v Mongolsku. Touto cestou předávám upřímný dík a požehnání od vedoucího domova P. Paula Leunga všem dárcům, kteří podpořili jejich úsilí. Zdroj/autor: Roman Striženec, DCH Litoměřice

10 10 Romská osada Kojatice na Slovensku DCH Litoměřice realizuje ve zmíněné osadě projekt, zaměřený na vzdělávání především předškolních romských dětí. Začátkem dubna provedli zaměstnanci DCH Litoměřice kontrolní návštěvu v Kojaticích, se záměrem zhodnotit dosavadní činnost. Ve zdejším komunitním centru působí pověřená pracovnice Obecního úřadu Kojatice, která na základě individuálních vzdělávacích plánů, jenž konzultuje s pracovníkem DCH Litoměřice, připravuje předškolní děti na školní docházku. Věnuje se jim vždy čtyři hodiny denně dopoledne. Odpoledne je zaměřeno na školní děti, které zde provozují nejrůznější volnočasové aktivity (kreslení, ruční práce, četba ). Po třech dnech strávených v osadě zhodnotili pracovníci DCH Litoměřice realizaci projektu za velmi zdařilou. Děti spolupracují, do centra se těší a výsledky jsou znatelné na první pohled, což po krátkém přezkoušení usoudili nejen pracovníci DCH Litoměřice, ale také učitelky zdejší mateřské i základní školy, které měly možnost s dětmi pracovat. DCH Litoměřice se tedy rozhodla prodloužit spolupráci prozatím do konce roku Do dalších let se zdejší Obecní úřad pokusí získat finanční prostředky z jiných zdrojů. Zdroj/autor: Edith Kroupová, DCH Litoměřice

11 11 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OBL AS TNÍ CH ARITA LIBEREC Expedice Severní pól ( ) Zajímalo Vás někdy jak vypadá všední den eskymáků na Severním pólu? My jsme se to rozhodli vyzkoušet na vlastní kůži. Na zahradě jsme postavili několik sněhuláků. Jako správní Eskymáci, jsme si museli postavit i typické obydlí, tedy Iglú. Maminky nám pomáhaly pracovat s lopatami a hrabaly. Děti se brodily po pás ve sněhu a užívaly si pravých zimních radovánek. Naše obydlí byla velmi vydařená. Počasí nám přálo, slunce svítilo a my jsme si užívali příjemného odpoledne na čerstvém vzduchu. Vyvrcholením celé akce byla sněhová bitva, kouličky svištěly vzduchem, naštěstí se bitva obešla bez zranění. Celodenní píle dětí i maminek byla na závěr celého dne odměněna sladkou odměnou. Zdroj/autor: Kateřina Rönischová

12 12 Maškarní karneval ( ) Přípravy na maškarní karneval začaly již v týdnu, kdy maminky s dětmi přemýšlely za jakou masku půjdou a nad její výrobou. V den samotného karnevalu maminky připravily občerstvení pro děti a zábava mohla začít. Nejprve děti představily svoje masky a řekly, proč si právě tuhle masku vybraly. Poté byla vyhlášena soutěž o nejhezčí masku, ale vzhledem k tomu, že všechny masky byly pěkné, nejhezčí maska se nevyhlásila. Dále se děti mohly zúčastnit dalších soutěží jako zkusit malovat poslepu, poznávat různé předměty se zavázanýma očima, podlézat čarodějnické koště nebo hledat lízátka schovaná v herně. Když byly vyhlášeni vítězové všech soutěží, začala maškarní diskotéka, které se zúčastnily všechny děti i jejich maminky. Na závěr celé akce se děti odebraly do kuchyňky Domova, kde si nakreslily obrázek masky, za kterou šly. Poté už bylo na stůl připraveno občerstvení a mezitím, co si děti na něm pochutnávaly, si všichni povídali o tom, jak se jim celá akce líbila. Zdroj/autor: Barbora Hacklová, OCH Liberec

13 13 Oslava narozenin v DPS sv. Vavřince v Chrastavě Letošní zima, byla dlouhá a pro seniory náročná. Všichni již vyhlížejí sluníčko a každý den poznamenaný sluncem přijímáme s nadšením, které bývá hned druhý den zkroceno zamračenou oblohou. Slunci poručit neumíme (to bylo výsadou jiné organizace), ale naplánovat hezké odpoledne s hudbou, pohoštěním a přáteli našich klientů zařídit umíme. Důvodů jsme měli hned několik, pět našich klientů mělo narozeniny a vzhledem k tomu, že od února 2009 má Oblastní Charita Liberec novou paní ředitelku paní Ing. Marii Jandíkovou, byla příležitost představit paní ředitelku našim klientům. Oslava byla naplánována na O pohoštění se postarali sami oslavenci a personál přispěl také nějakou tou drobností, pomazánky, závitky, roláda a hlavně šikovné ruce, které dokázaly z dodaných surovin vykouzlit občerstvení. Dárečky byly skromné, ale určitě potěšily. Aby nám bylo veselo pozvali jsme harmonikáře pana Žemličku a přátele našich klientů. Oslava to byla vydařená a všichni se těšíme na další setkání a věříme, že už prozářené jarním sluníčkem. Zdroj/autor: Barbora Hacklová, OCH Liberec

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Karneval v Sovičce Všichni víme, že únor je měsícem karnevalů a masek. Nízkoprahové zařízení Oblastní charity Most na tento starý zvyk nezapomnělo a připravilo pro děti Karnevalové dopoledne. Děti si v předstihu, za pomocí svých vychovatelek, připravily maškarní kostýmy a vše, co ke karnevalu patří a toužebně očekávaly den, kdy se budou moci ve svých výtvorech předvést. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo ale i mlsalo. Každá maska byla vyhodnocena a řádně oceněna. Dětem se dopoledne moc líbilo. Karneval není jedinou aktivitou, kterou zařízení pro své malé uživatele připravilo. Chystáme letní tábor, návštěvu Solné jeskyně, návštěvy muzea, kin, divadel, aquaparku, výlety, oslavy svátků a narozenin, soutěže a spoustu a spoustu dalších aktivit a akcí. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

15 15 Hurá na Matějskou Stejně jako v minulých letech se koncem března konala v areálu Výstaviště Praha tradiční Matějská pouť. 23. březen byl dnem, kdy byl vstup do areálu zdarma a to jak pro děti s postižením tak i pro děti sociálně znevýhodněné. Oblastní charita Most vypravila do Prahy celkem 30 dětí, navštěvující nízkoprahová zařízení, 6 vychovatelek jako pedagogický doprovod a 4 studentky-praktikantky jako pomocný doprovod. Děti navštívily Mořský svět, 3D kino, houpačky, kolotoče, strašidelné domy, střelnici a spoustu dalších atrakcí. Na pouti si děti pochutnaly na hranolkách, hamburgerech i zmrzlině. V závěru akce některé děti navštívily koncert hvězd u Zpívající fontány. I přes nepřízeň počasí si děti tento den velmi užily a už se moc těší a to nejen na další Matějskou ale i na jiné akci, které Oblastní charita Most pro své malé uživatele pořádá. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

16 16 Poznáváme vodní svět V nízkoprahovém zařízení Oblastní charity Most jsou činnosti a aktivity pro předškolní děti zaměřené na různé tématické okruhy. Např. Zvířátka a země, Zimní sporty, Tříkrálová sbírka, Hrajeme si se zvukem, Plody přírody a spoustu dalších. V březnu předškolní děti v rámci tématického okruhu Poznáváme Vodní svět navštívily Aquapark v Mostě, naučily se pohybovou hru Lodičky na rybníčku, vyprávěly si o moři, navštívily zverimex, kde pozorovaly rybky v akváriu, naučily se nové mokré písničky a básničky. Výtvarné činnosti dětí byly v týdnu zaměřené na téma voda. Na vycházkách děti hledaly potůček a vyprávěly si o koloběhu vody v přírodě a nechyběly ani vodnické pohádky. Tématické okruhy jsou pro předškolní děti velmi vhodnou průpravou pro jejich vstup do základních škol. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

17 17 Oblastní charita Most pokračuje v přeshraniční spolupráci Oblastní charita Most uskutečnila ve druhé polovině března další dvě setkání s přeshraničními partnery. Jednalo se o Lidovou solidaritu Freiberg a Německý červený kříž Bautzen. V prvním případě jsme se sešli v krušnohorském městě Flöha s cílem připravit či upřesnit tři projekty, týkající se vzájemného kulturního poznávání, výměny zkušeností a vzdělávání v sociální oblasti s akcemi střídavě na české i německé straně. Jeden z projektů je dvouletý v jehož rámci se pro děti z Charitních nízkoprahových komunitních klubů, ale i klienty rodinné asistence připravují seznamovací semináře, kulturně-historické výlety jakož i společná oslava adventu. Dalšími projekty jsou - mezinárodní den dětí v Oseku spojený s prohlídkou města i kláštera, a Den lesa plánovaný koncem srpna v hraničním lese na německé straně Krušných hor. Zaměřen je na poznávání a ochranu přírody. Vedení Německého červeného kříže Okresního svazu Bautzen jsme naopak přivítali v Mostě. V rámci dvoudenního pobytu byla zhodnocena sedmiletá úspěšná spolupráce a partneři přislíbili aktivní účast na prezentaci 10 let Oblastní charity Most, která se připravuje na březen příštího roku v Městském divadle v Mostě. Druhý den jsme našim partnerům přiblížili his-

18 18 torickou epizodu baronky Ulriky von Levetzow a ukázali České středohoří. V Třebívlicích naši delegaci v tamním muzeu pozdravil starosta Josef Seifert, který zmínil důležitost evropské integrace, i dlouholeté partnerské vztahy Třebívlic s německou obcí Wideritzsch, a pozval naše hosty na Třebívlické kulturní léto a na vinobraní. Vedoucí německé delegace Gert-Rainer Lachmann poděkoval za přátelské přijetí a vyjádřil radost nad tím, kolik zajímavého se za dobu trvání přeshraničního partnerství o našem regionu již dověděli. Zdroj/autor: Brigita Janovská

19 19 Oblastní charita Most se sešla se svými partnery v Annabergu O prvním březnovém víkendu se sešla Oblastní charita Most se svými českými i německými projektovými partnery v Annabergu-Buchholz v sousedním Sasku. Cílem byla společná návštěva Krušnohorských dnů řezbářů v tamním kulturním domě Erzhammer. Tuto velkolepou přehlídku krušnohorské tradice, ale i bohatství lidského umu a ducha, zahájila po hornické hymně Barbara Klepsch primátorka města, které má přívlastek horní město Adama Riese. Ona, stejně jako další řečníci - vedoucí kulturního domu Dr. Gabriele Lorenz i předseda Svazu krušnohorských řezbářů Dietmar Lang, ihned v úvodu velmi srdečně přivítali české návštěvníky. I zdravice jménem české delegace sklidila úspěch. Zmíněny v ní byly desetileté úspěšné kontakty v nejrůznějších oblastech činnosti, o čemž pak byly na podnět primátorky vedeny přátelské rozhovory. Potěšila ji účast ředitelky Oblastní charity Most Evy Čenkovičové, zástupců SOŠ Litvínov-Hamr v čele s ředitelkou Alenou Přibylovou, jakož i vedení Německého červeného kříže Bautzen. Na místě byla dohodnuta další spolupráce a sice - ředitelka Mostecké Charity pozvala na návštěvu Charitního rodinného centra tamní Diakonii, její jednatel Marc Schwan pak pozval přítomné k prohlídce Ukázkového dolu Štoly Markuse Röhlinga, přítomní zástupci Občanského sdružení Divadlo nad Labem zde našli německé partnery pro připravovaný projekt na zámku Korozluky k němuž se přihlásila i SOŠ z Hamru. Setkání předčilo veškerá očekávání, bylo velmi pěkné stejně jako navštívená akce na níž se podílelo 168 řezbářských spolků a řezbářů ve věkovém rozmezí 6 až 92 let. Mimo široké škály kulturních zážitků potěšilo i početné zapojení dětí a mládeže, což je zárukou, že krušnohorská tradice zůstane zachována, překročí hranice a stane se evropskou, stejně jako naše úspěšná partnerství. Zdroj/autor: Brigita Janovská

20 20 OBL AS TNÍ CH ARITA SOBOTK A Masopustní rej Domov pokojného stáří v Libošovicích se zase jednou otřásal v základech. A ptáte se, čím že to bylo způsobeno? Masopustními taškařicemi,které jsme naplánovali na 19. února 2009 od 14 hodin. Hned po obědě se personál, včetně pí. ředitelky a všech sestřiček převlékl do bláznivých masek a šlo se skotačit. Ještě předtím však bylo nutné patřičně vyparádit obyvatele Domova, kterým vlastně bylo to celé veselí určeno. Mezi maskami se objevila indiánka, skřítek, mlynář, cikánka a mnoho dalších. Některé převleky vyvolávaly salvy smíchu (viz. paní ředitelka jako člen úklidové čety), z některých šel tak trochu strach (např. páter, jemuž se na rameni pohupovala sekera). Do skoku hrál všem přítomným na harmoniku pan Hurský společně s kolegou, který usedl za bubny. Tanec to byl teda pořádný. Mnozí z nás ani možná netušili, jak zdatné tanečníky a tanečnice ve svých řadách máme. A protože se jednalo o masopust, nemohly chybět koblihy, kterých bylo takové množství, že nám marmeláda lezla i ušima. Dotyční, kteří byli znaveni tancem, si mohli tělo i ducha osvěžit pivem ze Svijan nebo vínem. V průběhu odpoledne mnozí účastníci odcházeli, aby se za chvíli opět vraceli. Muzikanti hráli přítomným i v průběhu večeře a někteří fyzicky zdatní jedinci vydrželi na improvizovaném tanečním parketu až do 18 hodin. Odpoledne to bylo tedy podařené a my doufáme, že se nám v blízkém budoucnu podaří našim klientům zpestřit život nějakou podobnou akcí. Zdroj/autor: Hedvika Bruchová,DiS., sociální pracovnice

21 21 Šansonové odpoledne Sobotecký rodák, hudebník a mim Robert Ouředník, přijel do Domova pokojného stáří v Libošovicích potěšit svým vystoupením naše klienty 4. března Po obědě klientů, přišel sympatický drobný muž s kšiltovkou, velkou aparaturou a zelenou kytarou do jídelny našeho Domova. Po chvíli pobíhání se začala ozývat zkouška nástrojů, jimiž pro dnešní vystoupení byly kytara a foukací harmonika. Připravený byl také mikrofon. Potom co naši klienti spokojeně poobědvali, začal pan Ouředník své vystoupení. Hrál a zpíval známé světové melodie, většinou s originálními texty. To odpoledne jsme se díky angličtině, francouzštině, španělštině nebo italštině, mohli zasněně toulat po světě. Zazněly romantické francouzské šansony od Jacquesa Brela, u nás známé v podání Hany Hegerové. Úchvatné melodie Erica Claptona či Simona a Garfunkela. Písně a balady Mamas and Papas či Led Zeppelin. Také příběhy ukryté v písničkách Boba Dylana. Dále například italská píseň Sereno è od Drupiho, u nás známá v podání Karla Gotta s názvem Je jaká je. A také žhavá kubánská Guantanamera. Všechny tyto skladby nám pomohly, alespoň na chvíli se odpoutat od bolestí těla i duše a starostí všedních dnů. Hudební produkce šla ruku v ruce s výkladem o osudech autorů a jejich písní, zazněly i překlady textů a názory klientů. Někteří z přítomných se postarali také o vokální doprovod, pokud jim byly písně známé a blízké jejich srdci. Do budoucna bychom rádi pana Ouředníka uvítali i na dalších akcích. Jeho talent a pohodový přístup připravily pro naše klienty i personál milé překvapení. Zdroj/autor: Renáta Najmanová, administrativní pracovnice

22 22 FARNÍ CH ARITA ČESKÁ LÍPA Benefiční představení mělo u diváků úspěch Myšlenkou uskutečnit benefiční představení a z vybraných peněz podpořit jeden z projektů Farní charity, jsme se zabývali již v loňském roce. Zahájili jsme proto spoustu pracovních jednání s pražským Divadlem Ungelt. Po mnohých změnách termínů se nám nakonec podařilo představení uskutečnit v letošním roce. Na představení jsme se podíleli, spolu s Ungeltem, jako pořadatelé. Náš velký večer se uskutečnil v neděli 29. března 2009 v Jiráskově divadle v České Lípě. Ke spolupráci při samotné organizaci benefičního večera jsme pozvali také šikovného moderátora Michala Trettera, který se stal průvodcem před a po představení. Role patronky se ujala starostka města Česká Lípa, paní Hana Moudrá. Na dvě stě diváků se bavilo skvělými hereckými kreacemi herců Vilmy Cibulkové a Miroslava Etzlera v představení Všechno jen do putyk a ženským!. Cyklus více než půl tisíciletí starých balad Françoise Villona, v překladu Ireny Žantovské, byl osvěžením zejména pro milovníky pikantní poezie.

23 23 Přítomní diváci se zakoupením vstupenky stali zároveň sponzory této akce, jejíž výtěžek pomůže projektu Farní charity Sociální automobil, který zajišťuje odvoz zdravotně postižených dětí do škol. Výnos z představení činil korun. Šek na jevišti divadla, za účasti herců, převzala z rukou paní starostky a provozního ředitele Divadla Ungelt, pana Jiřího Pritze, ředitelka Farní charity, paní Eva Ortová. Upřímně děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa

24 24 FARNÍ CH ARITA RUMBURK Ať se Váš dluh nezvětší o zbytečné náklady! Každý problém se má řešit okamžitě a nemá se odkládat na pozdější dobu. Pokud totiž před problémem utíkáme, nebo jej úmyslně neřešíme, zákonitě naroste do nevídaných rozměrů. Pokud jste se zadlužili, nemůžete splácet a utíkáte před tímto problémem jako zajíc, buďte si jisti, že Vám tento problém přeroste přes hlavu. Vedoucí občanské poradny P. Nekudová jako první radu, které byste se měli držet, pokud nejste schopni splácet, dává: Neprodleně kontaktujte věřitele. Sdělte mu, co je příčinou neschopnosti splácet, požádejte o nový splátkový kalendář a hlavně splácejte pravidelně alespoň něco!. Pokud tak neučiníte a necháte celou věc plavat, nebudete si vyzvedávat jakékoliv písemnosti v domnění, že to nějak dopadne a třeba se Vám povede před dluhy utéct, mýlíte se. Věřitel Vás bude vyzývat k uhrazení, upozorňovat na následný postup v případě Vašeho nezájmu do chvíle, než mu dojde trpělivost a celou věc předá svému inkasnímu středisku, právníkovi nebo vymáhací agentuře. Zákon stanoví jasně: Jakákoliv nevyzvednutá obsílka vrácená zpět odesílateli se považuje za doručenou. Následný postup bude rychlý, od žaloby k pravomocnému rozhodnutí či usnesení neuplyne dlouhá doba a ve chvíli, kdy bude nařízen výkon rozhodnutí provedením exekuce bude již pozdě. Věřitelem nebo soudem bude pověřen výkonem rozhodnutí exekutor a pouze on bude ten, kdo bude s Vámi jednat. S hrůzou zjistíte, že nemáte povinnost uhradit pouze Váš dluh, penále z prodlení, pokuty a jiné sankce, které jsou obsaženy ve smlouvě, kterou jste podepsali a narůstají po celou dobu až do zaplacení samotného dluhu. Rovněž budete mít povinnost uhradit nejen soudní výlohy, ale i náklady spojené s exekucí a ty také nejsou konečné. Suma sumárum dluh naroste zbytečně o náklady, kterých jste mohli být ušetřeni, pokud byste spolupracovali s věřitelem. Nestrkejte hlavu do písku, nejste pštros. V životě se může stát cokoliv, ale důležité je problém řešit rychle a neutíkat před ním. Věřitel chce své peníze a udělá pro to vše. Otázka spíše zní: Jste tak bohatí, že si můžete dovolit platit i náklady navíc, o které Vám vzrostl dluh díky Vaší nečinnosti? Odpovědět si musíte sami. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, vedoucí Občanské poradny Rumburk

25 25 CHPS MNICHOVO HR ADIŠTĚ Kondiční cviky pro seniory V lednu 2009 naši senioři vznesli návrh,že by rádi v DPS v Bakově nad Jizerou měli nějakou aktivitu. A protože paní Flanderková (pečovatelka) naše klienty vyslyšela, naplánovala kondiční cvičení pro seniory. Za pomoci známých rehabilitačních pracovníků sehnala jednoduché kondiční cviky pro seniory. Vyrobili jsme několik reklamních letáků. Jako tělocvična nám slouží společenská místnost, dobrou náladu a pohodlné oblečení si přinesli zájemci. Cvičí se každou středu dopoledne. Do budoucna by ještě paní Flanderková ráda zařadila hodiny cvičení na balonech. Uvidíme zda se nám je podaří sehnat. Jsme rádi,že jsou mezi námi senioři,kteří mají chuť život užívat a zapojovat se do sportovních aktivit. Až něco vymyslíme zase se ozveme. Zdroj/autor: Pečovatelská služba Bakov nad Jizerou

26 26 DĚKOVNÝ DOPIS Vážení, služby mi poskytuje pečovatelská služba v Mnichově Hradišti, vedoucí paní Stanislava Picková. Jsem velice spokojená se všemi pečovatelkami, i s paní Pickovou. Nejvíce služeb mi poskytuje paní Jaroslava Studničná, která je velice obětavá, šikovná, pečlivá, rychlá a příjemná v jakémkoli jednání, ve všem mi poradí. Jsem s ní velice spokojená, a prosím, o osobní peněžní ohodnocení, je-li to možné a veřejnou pochvalu paní Jaroslavě Studničné a celé pečovatelské službě v Mnichově Hradišti. Za kladné vyřízení děkuje Vlasta Hauzrová Mnichovo Hradiště

27 27 SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CH AR ITY LITOMĚŘICE Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče...01 Pomoc lidem bez domova...02 Domovy pokojného stáří...03 Charitní poradny...04 Pomoc uprchlíkům...05 Humanitární pomoc do zahraničí...06 Dětská komunitní centra...07 Domov pro matky s dětmi...08 Pomoc zdravotně postiženým...09 Pomoc těžce nemocným...10 Živelné katastrofy...11 Ostatní střediska pomoci...12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

28 Radostné prožití doby velikonoční přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Dómské náměstí 10, tel./fax: , tel.: Internet: Rozšiřování zdarma - neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 1292

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím

Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím Vážení budoucí čtenáři, rozhodli jsme se pro veřejnost založit malý občasník navazující na dřívější měsíčník Chariťáček. Chceme Vám prostřednictvím tohoto zpravodaje umožnit nahlédnout do sociálních a

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více