CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 2/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pracovní setkání v polské Legnici...4 Nový prezident ACH Praha...4 Organizační změny...4 Nepodpoří nás tolik dárců...5 Ekonomické informace...7 Zrušení základní stupnice platových tarifů...7 Termíny pro vyúčtování Tříkrálové sbírky...7 Zahraniční spolupráce...8 Litoměřičtí dárci podpořili dětský domov v Mongolsku...8 Romská osada Kojatice na Slovensku...10 Co se děje v charitách...11 Oblastní charita Liberec...11 Oblastní charita Most...14 Oblastní charita Sobotka...20 Farní charita Česká Lípa...22 Farní charita Rumburk...24 CHPS Mnichovo Hradiště...25 Děkovný dopis...26 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...27

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Z rozhovoru Mons. Jana Baxanta, sídelního biskupa litoměřického, s redaktorem Deníku Litoměřicka Ivo Chrásteckým o Velikonocích: Jak, podle vás, berou velikonoční svátky, lidé u nás v dnešní době? Postupem doby je většina začala vnímat jako Svátky jara. Ono to vlastně není od věci, protože také v Palestině je, stejně jako u nás v tento čas jaro jde o shodu krásných okolností. Ale jinde ve světě mají třeba jiné roční období a také Velikonoce oslavují. Lidé v českých zemích je tak vnímají jako princip obnovení života, přicházení mláďat na svět, rozkvétání stromů. Ale stejně jako příroda se může před Bohem obnovit lidský život. V tom smyslu, že člověk povstane od starého života, odpoutá se od zažitých zvyků, které ho spoutávají. Ale věřit ve vzkříšení Ježíše Krista nelze nařídit. Není všem dáno žít podle jeho rad. Pro křesťany jsou Velikonoce zásadním svátkem, ale neodsuzuji, pokud je někdo chápe jen jako Svátky jara. Celý rozhovor najdete na

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Pracovní setkání v polské Legnici Dne 3. března 2009 se uskutečnilo, tentokrát v polské Legnici, pracovní setkání na přípravě pilotní konference, která proběhne v září 2009 v Marienthalu (Německo). Tento projekt se realizuje v rámci přeshraniční spolupráce diecéze Drážďany, Legnice a Litoměřice za podpory Caritas Europa. Jedná se o prezentaci charitní práce, která je specifická pro každou z uvedených diecézí. Příští setkání se uskuteční dne v Litoměřicích za účasti generálního sekretáře Caritas Europa pana Wanderse. Nový prezident ACH Praha Arcidiecézní charita Praha má nového prezidenta Dr. Jindřicha Eliáše, který nahradil P. Stanislava Přibyla, jež je v současnosti generálním vikářem litoměřické diecéze. Organizační změny ÚSTÍ NAD LABEM Od byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Oblastní charity Ústí nad Labem Mgr. Marian Moštík.

5 5 Nepodpoří nás tolik dárců Diecézní charita pomáhá lidem s dluhy. Chodí jich v době krize více? A jak s recesí bojuje sama? Jak bojují s krizí LITOMĚŘICE - Už rok nabízí Diecézní charita Litoměřice novou službu lidem, kteří se zadlužili a nevědí, co dál. Nemají peníze na splácení dluhu a v době finanční krize jim navíc ubývají možnosti, jak sehnat práci a dluhy díky výdělkům splácet. Tříčlenná skupina poradců proto pomáhá zájemcům nejen spočítat závazky, ale dokáže vymyslet třeba i splátkový kalendář. Tým také poradí, jak provést osobní bankrot neboli oddlužení prostřednictvím soudů. Klientů poradny stále přibývá. Ten zájem ale vyloženě nepřikládáme současné finanční krizi. Spíš se o naší poradně čím dál víc ví, míní poradkyně Marie Haufová. A projevila se tedy nějak finanční krize na zájmu o poradnu? Chodí třeba jiný typ klientů? Během minulého roku využilo služby poradny celkem 33 lidí. Za rok 2009 nás oslovilo už čtrnáct klientů, z čehož je patrný nárůst proti loňskému roku. Obracejí se na vás jen lidé, kteří si špatně půjčili peníze, nebo třeba i ti, kteří mají potíže splácet základní položky, jako je nájem, inkaso, protože přišli o práci? Našimi klienty jsou převážně lidé, kteří si vzali úvěry nebo zboží na splátky, avšak nečekané okolnosti, jako je úraz nebo ztráta zaměstnání, zavinily, že se ocitli v dluhové pasti a splátky začali řešit dalšími půjčkami. To znamená, že krize se na jejich situaci projevila spíš nepřímo? Kdyby zaměstnání neztratili nebo měli možnost rychle najít jiné, tak by se podle mne do potíží nemuseli dostat... Dotkla se finanční krize nějak i vaší poradny? Šetříte na telefonech, kancelářských potřebách? Sociální službu, kterou poskytujeme, můžeme provádět hlavně díky podpoře Městského úřadu Litoměřice. Jako nezisková organizace jsme neustále v situaci, kdy se šetří a projekty jsou navrhovány pouze na nejzákladnější provozní náklady. Dopady finanční krize očekáváme především v oblasti ochoty dárců podporovat projekty sociálních služeb.

6 6 Ovlivnila finanční krize i vás osobně? Mě ovlivňuje finanční krize spíš prostřednictvím každého člověka, který poradnu navštíví. Příběhy jsou jiné, ale závěry stejné. Končívá to rozvraty rodin a psychickými problémy, které většinou i po zaplacení dluhů zůstávají. Existuje podle vás nějaká základní rada, jak se chovat v době, která je ekonomicky nejistá? Nezačínat nejisté podnikání, zvlášť když je pochybná jeho perspektiva. Zvážit rizika změny zaměstnání, třeba ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Nebrat si zboží na spotřebitelský úvěr, zvlášť když jde o věci, jako je televize nebo dovolená. Zdroj/autor: MF Dnes, Tomáš Kassal

7 7 EKONOMICKÉ INFORMACE Zrušení základní stupnice platových tarifů S účinností od 1. dubna 2009 se NV č. 74/2009 Sb. Ruší základní stupnice platových tarifů. Přílohy č. 2 a 3 se přečíslují na přílohy č. 1 a 2. Z této změny vyplývá, že stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 1 (dříve 2) se použije pro všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě, s výjimkou: zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání úředníků územních samosprávných celků zaměstnanců uvedených v 303 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, kterým přísluší platový tarif stanovený podle stupnice uvedené v příloze č. 2 (dříve 3). Z těchto důvodů se zrušil odst. 2 v 5 NV 564/2006 Sb. a dosavadní odst. 3 se přečísloval na odst. 2. Termíny pro vyúčtování Tříkrálové sbírky rok 2007 do rok 2008 do , rok 2009 do tento termín je odvislý od rozhodnutí Rady ředitelů, která bude schvalovat žádost na novou sbírku. Diecézní charita rozešle darovací smlouvy na TS 2008 a do 10-ti dnů po podpisu DS budou odeslány výtěžky TS na příslušné účty FCH,OCH.FÚ.

8 8 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Litoměřičtí dárci podpořili dětský domov v Mongolsku Pracovník Humanitárního oddělení Diecézní charity Litoměřice předal dne finanční dar vedoucímu zařízení Don Bosco Savio Children s House P. Paulu Leungovi v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru. Prostředky ve výši USD věnovali v rámci Tříkrálové sbírky 2009 dárci z Litoměřic a okolí. Jedním z nejbolestnějších problémů novodobé mongolské historie je fenomén tzv. dětí ulice, které se ve velkém množství začaly objevovat v ulicích hlavního města v první polovině devadesátých let minulého století. Jednalo se především o děti z rodin, které neunesly překotnou společenskou transformaci v Mongolsku a které se v důsledku chudoby, alkoholismu, násilí či úmrtí rozpadly. Děti, které z takových rodin utekly poté přežívaly na ulicích a v kanálech a živily se žebrotou, či prodejem drobných produktů. Nebylo výjimkou potkávat v ulicích Ulánbátaru ušmudlané a vyhladovělé pětileté děti, které nabízely k prodeji sladkosti, či jiné drobnosti. Protože intervence státu do této oblasti byly vzhledem k obtížné hospodářské situaci Mongolska minimální přebíral iniciativu nevládní sektor a vznikala řada projektů, které si kladly za cíl těmto dětem pomoci. Výrazně se na tomto poli od počátku tisíciletí angažuje kongregace salesiánů Dona Bosca, která v Mongolsku zřídila několik útulků pro děti ulice, které kněží aktivně vyhledávali v ulicích nočního Ulánbátaru. Úsilí těchto organizací začalo přinášet velmi optimistické výsledky a kdo navštěvoval pravidelně Mongolsko, mohl během posledních tří let zaznamenat, že potkat dítě bez domova začalo být spíše výjimečné. Protože tyto organizace kromě ubytování poskytují dětem i vzdělání, je dnes v Mongolsku mnoho dětí, které žily

9 9 v devadesátých letech na ulici, vyučeno v řemeslnických oborech a nejsou výjimečné příběhy dětí, které absolvovaly vysokou školu a dnes pracují jako sociální pracovníci v zařízeních, která je vychovala. Přes tento pozitivní vývoj posledních let se v důsledku světové krize, která tvrdě dopadá na mongolské obyvatele začíná obávat znovuobjevení tohoto přízraku. Jedno ze zařízení, které poskytuje dětem náhradní domov je Don Bosco Savio Children s House, které se nachází v ulánbátarské čtvrti Amalgan. Jedná se o jednu z nejchudších čtvrtí, která se nachází na okraji města a je obklopená chudinskými jurtovišti pastevců. Zařízení je komplex přízemních budov z nichž jedna slouží k ubytovávání dětí. Děti žijí ve velmi skromných podmínkách, která by žádném případě nemohla dosáhnout evropských standardů kladených na tento typ zařízení. Děti spí na pokojích po osmi na kovových pryčnách, osobní věci si ukládají do zánovních dřevěných skříní. Oproti perspektivě nebezpečného života na ulici však lze hovořit o dostatečném zabezpečení všech potřeb dětí. V současné době žije v domově 22 dětí ve věku od pěti do šestnácti let. Diecézní charita Litoměřice podpořila zařízení Don Bosco Savio Children s House poprvé v loňském roce, kdy byl z prostředků, které věnovali dárci z Litoměřic a okolí zakoupen školní minibus a byly tepelně izolovány podlahy v ubytovacích prostorech zařízení. Prostředky poskytnuté v letošním roce budou použity na vybavení hudební dílny hudebními nástroji. Protože součástí dětského domova je i pozemek na kterém jsou pěstovány potraviny pro potřeby dětského domova a dochází zde k velkým škodám způsobených zvěří či krádežemi budou prostředky dále použity na vybudování ohrazení tohoto pozemku. Rádi bychom dárce ujistili, že z celkové částky finančního daru nebyly čerpány žádné prostředky na režijní náklady spojené s administrací daru ani na náklady spojené s cestou, která byla financována z jiných zdrojů a tudíž se celá částka využije ve prospěch potřebných dětí v Mongolsku. Touto cestou předávám upřímný dík a požehnání od vedoucího domova P. Paula Leunga všem dárcům, kteří podpořili jejich úsilí. Zdroj/autor: Roman Striženec, DCH Litoměřice

10 10 Romská osada Kojatice na Slovensku DCH Litoměřice realizuje ve zmíněné osadě projekt, zaměřený na vzdělávání především předškolních romských dětí. Začátkem dubna provedli zaměstnanci DCH Litoměřice kontrolní návštěvu v Kojaticích, se záměrem zhodnotit dosavadní činnost. Ve zdejším komunitním centru působí pověřená pracovnice Obecního úřadu Kojatice, která na základě individuálních vzdělávacích plánů, jenž konzultuje s pracovníkem DCH Litoměřice, připravuje předškolní děti na školní docházku. Věnuje se jim vždy čtyři hodiny denně dopoledne. Odpoledne je zaměřeno na školní děti, které zde provozují nejrůznější volnočasové aktivity (kreslení, ruční práce, četba ). Po třech dnech strávených v osadě zhodnotili pracovníci DCH Litoměřice realizaci projektu za velmi zdařilou. Děti spolupracují, do centra se těší a výsledky jsou znatelné na první pohled, což po krátkém přezkoušení usoudili nejen pracovníci DCH Litoměřice, ale také učitelky zdejší mateřské i základní školy, které měly možnost s dětmi pracovat. DCH Litoměřice se tedy rozhodla prodloužit spolupráci prozatím do konce roku Do dalších let se zdejší Obecní úřad pokusí získat finanční prostředky z jiných zdrojů. Zdroj/autor: Edith Kroupová, DCH Litoměřice

11 11 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OBL AS TNÍ CH ARITA LIBEREC Expedice Severní pól ( ) Zajímalo Vás někdy jak vypadá všední den eskymáků na Severním pólu? My jsme se to rozhodli vyzkoušet na vlastní kůži. Na zahradě jsme postavili několik sněhuláků. Jako správní Eskymáci, jsme si museli postavit i typické obydlí, tedy Iglú. Maminky nám pomáhaly pracovat s lopatami a hrabaly. Děti se brodily po pás ve sněhu a užívaly si pravých zimních radovánek. Naše obydlí byla velmi vydařená. Počasí nám přálo, slunce svítilo a my jsme si užívali příjemného odpoledne na čerstvém vzduchu. Vyvrcholením celé akce byla sněhová bitva, kouličky svištěly vzduchem, naštěstí se bitva obešla bez zranění. Celodenní píle dětí i maminek byla na závěr celého dne odměněna sladkou odměnou. Zdroj/autor: Kateřina Rönischová

12 12 Maškarní karneval ( ) Přípravy na maškarní karneval začaly již v týdnu, kdy maminky s dětmi přemýšlely za jakou masku půjdou a nad její výrobou. V den samotného karnevalu maminky připravily občerstvení pro děti a zábava mohla začít. Nejprve děti představily svoje masky a řekly, proč si právě tuhle masku vybraly. Poté byla vyhlášena soutěž o nejhezčí masku, ale vzhledem k tomu, že všechny masky byly pěkné, nejhezčí maska se nevyhlásila. Dále se děti mohly zúčastnit dalších soutěží jako zkusit malovat poslepu, poznávat různé předměty se zavázanýma očima, podlézat čarodějnické koště nebo hledat lízátka schovaná v herně. Když byly vyhlášeni vítězové všech soutěží, začala maškarní diskotéka, které se zúčastnily všechny děti i jejich maminky. Na závěr celé akce se děti odebraly do kuchyňky Domova, kde si nakreslily obrázek masky, za kterou šly. Poté už bylo na stůl připraveno občerstvení a mezitím, co si děti na něm pochutnávaly, si všichni povídali o tom, jak se jim celá akce líbila. Zdroj/autor: Barbora Hacklová, OCH Liberec

13 13 Oslava narozenin v DPS sv. Vavřince v Chrastavě Letošní zima, byla dlouhá a pro seniory náročná. Všichni již vyhlížejí sluníčko a každý den poznamenaný sluncem přijímáme s nadšením, které bývá hned druhý den zkroceno zamračenou oblohou. Slunci poručit neumíme (to bylo výsadou jiné organizace), ale naplánovat hezké odpoledne s hudbou, pohoštěním a přáteli našich klientů zařídit umíme. Důvodů jsme měli hned několik, pět našich klientů mělo narozeniny a vzhledem k tomu, že od února 2009 má Oblastní Charita Liberec novou paní ředitelku paní Ing. Marii Jandíkovou, byla příležitost představit paní ředitelku našim klientům. Oslava byla naplánována na O pohoštění se postarali sami oslavenci a personál přispěl také nějakou tou drobností, pomazánky, závitky, roláda a hlavně šikovné ruce, které dokázaly z dodaných surovin vykouzlit občerstvení. Dárečky byly skromné, ale určitě potěšily. Aby nám bylo veselo pozvali jsme harmonikáře pana Žemličku a přátele našich klientů. Oslava to byla vydařená a všichni se těšíme na další setkání a věříme, že už prozářené jarním sluníčkem. Zdroj/autor: Barbora Hacklová, OCH Liberec

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Karneval v Sovičce Všichni víme, že únor je měsícem karnevalů a masek. Nízkoprahové zařízení Oblastní charity Most na tento starý zvyk nezapomnělo a připravilo pro děti Karnevalové dopoledne. Děti si v předstihu, za pomocí svých vychovatelek, připravily maškarní kostýmy a vše, co ke karnevalu patří a toužebně očekávaly den, kdy se budou moci ve svých výtvorech předvést. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo ale i mlsalo. Každá maska byla vyhodnocena a řádně oceněna. Dětem se dopoledne moc líbilo. Karneval není jedinou aktivitou, kterou zařízení pro své malé uživatele připravilo. Chystáme letní tábor, návštěvu Solné jeskyně, návštěvy muzea, kin, divadel, aquaparku, výlety, oslavy svátků a narozenin, soutěže a spoustu a spoustu dalších aktivit a akcí. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

15 15 Hurá na Matějskou Stejně jako v minulých letech se koncem března konala v areálu Výstaviště Praha tradiční Matějská pouť. 23. březen byl dnem, kdy byl vstup do areálu zdarma a to jak pro děti s postižením tak i pro děti sociálně znevýhodněné. Oblastní charita Most vypravila do Prahy celkem 30 dětí, navštěvující nízkoprahová zařízení, 6 vychovatelek jako pedagogický doprovod a 4 studentky-praktikantky jako pomocný doprovod. Děti navštívily Mořský svět, 3D kino, houpačky, kolotoče, strašidelné domy, střelnici a spoustu dalších atrakcí. Na pouti si děti pochutnaly na hranolkách, hamburgerech i zmrzlině. V závěru akce některé děti navštívily koncert hvězd u Zpívající fontány. I přes nepřízeň počasí si děti tento den velmi užily a už se moc těší a to nejen na další Matějskou ale i na jiné akci, které Oblastní charita Most pro své malé uživatele pořádá. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

16 16 Poznáváme vodní svět V nízkoprahovém zařízení Oblastní charity Most jsou činnosti a aktivity pro předškolní děti zaměřené na různé tématické okruhy. Např. Zvířátka a země, Zimní sporty, Tříkrálová sbírka, Hrajeme si se zvukem, Plody přírody a spoustu dalších. V březnu předškolní děti v rámci tématického okruhu Poznáváme Vodní svět navštívily Aquapark v Mostě, naučily se pohybovou hru Lodičky na rybníčku, vyprávěly si o moři, navštívily zverimex, kde pozorovaly rybky v akváriu, naučily se nové mokré písničky a básničky. Výtvarné činnosti dětí byly v týdnu zaměřené na téma voda. Na vycházkách děti hledaly potůček a vyprávěly si o koloběhu vody v přírodě a nechyběly ani vodnické pohádky. Tématické okruhy jsou pro předškolní děti velmi vhodnou průpravou pro jejich vstup do základních škol. Zdroj/autor: NZDM Sovička, Oblastní charita Most

17 17 Oblastní charita Most pokračuje v přeshraniční spolupráci Oblastní charita Most uskutečnila ve druhé polovině března další dvě setkání s přeshraničními partnery. Jednalo se o Lidovou solidaritu Freiberg a Německý červený kříž Bautzen. V prvním případě jsme se sešli v krušnohorském městě Flöha s cílem připravit či upřesnit tři projekty, týkající se vzájemného kulturního poznávání, výměny zkušeností a vzdělávání v sociální oblasti s akcemi střídavě na české i německé straně. Jeden z projektů je dvouletý v jehož rámci se pro děti z Charitních nízkoprahových komunitních klubů, ale i klienty rodinné asistence připravují seznamovací semináře, kulturně-historické výlety jakož i společná oslava adventu. Dalšími projekty jsou - mezinárodní den dětí v Oseku spojený s prohlídkou města i kláštera, a Den lesa plánovaný koncem srpna v hraničním lese na německé straně Krušných hor. Zaměřen je na poznávání a ochranu přírody. Vedení Německého červeného kříže Okresního svazu Bautzen jsme naopak přivítali v Mostě. V rámci dvoudenního pobytu byla zhodnocena sedmiletá úspěšná spolupráce a partneři přislíbili aktivní účast na prezentaci 10 let Oblastní charity Most, která se připravuje na březen příštího roku v Městském divadle v Mostě. Druhý den jsme našim partnerům přiblížili his-

18 18 torickou epizodu baronky Ulriky von Levetzow a ukázali České středohoří. V Třebívlicích naši delegaci v tamním muzeu pozdravil starosta Josef Seifert, který zmínil důležitost evropské integrace, i dlouholeté partnerské vztahy Třebívlic s německou obcí Wideritzsch, a pozval naše hosty na Třebívlické kulturní léto a na vinobraní. Vedoucí německé delegace Gert-Rainer Lachmann poděkoval za přátelské přijetí a vyjádřil radost nad tím, kolik zajímavého se za dobu trvání přeshraničního partnerství o našem regionu již dověděli. Zdroj/autor: Brigita Janovská

19 19 Oblastní charita Most se sešla se svými partnery v Annabergu O prvním březnovém víkendu se sešla Oblastní charita Most se svými českými i německými projektovými partnery v Annabergu-Buchholz v sousedním Sasku. Cílem byla společná návštěva Krušnohorských dnů řezbářů v tamním kulturním domě Erzhammer. Tuto velkolepou přehlídku krušnohorské tradice, ale i bohatství lidského umu a ducha, zahájila po hornické hymně Barbara Klepsch primátorka města, které má přívlastek horní město Adama Riese. Ona, stejně jako další řečníci - vedoucí kulturního domu Dr. Gabriele Lorenz i předseda Svazu krušnohorských řezbářů Dietmar Lang, ihned v úvodu velmi srdečně přivítali české návštěvníky. I zdravice jménem české delegace sklidila úspěch. Zmíněny v ní byly desetileté úspěšné kontakty v nejrůznějších oblastech činnosti, o čemž pak byly na podnět primátorky vedeny přátelské rozhovory. Potěšila ji účast ředitelky Oblastní charity Most Evy Čenkovičové, zástupců SOŠ Litvínov-Hamr v čele s ředitelkou Alenou Přibylovou, jakož i vedení Německého červeného kříže Bautzen. Na místě byla dohodnuta další spolupráce a sice - ředitelka Mostecké Charity pozvala na návštěvu Charitního rodinného centra tamní Diakonii, její jednatel Marc Schwan pak pozval přítomné k prohlídce Ukázkového dolu Štoly Markuse Röhlinga, přítomní zástupci Občanského sdružení Divadlo nad Labem zde našli německé partnery pro připravovaný projekt na zámku Korozluky k němuž se přihlásila i SOŠ z Hamru. Setkání předčilo veškerá očekávání, bylo velmi pěkné stejně jako navštívená akce na níž se podílelo 168 řezbářských spolků a řezbářů ve věkovém rozmezí 6 až 92 let. Mimo široké škály kulturních zážitků potěšilo i početné zapojení dětí a mládeže, což je zárukou, že krušnohorská tradice zůstane zachována, překročí hranice a stane se evropskou, stejně jako naše úspěšná partnerství. Zdroj/autor: Brigita Janovská

20 20 OBL AS TNÍ CH ARITA SOBOTK A Masopustní rej Domov pokojného stáří v Libošovicích se zase jednou otřásal v základech. A ptáte se, čím že to bylo způsobeno? Masopustními taškařicemi,které jsme naplánovali na 19. února 2009 od 14 hodin. Hned po obědě se personál, včetně pí. ředitelky a všech sestřiček převlékl do bláznivých masek a šlo se skotačit. Ještě předtím však bylo nutné patřičně vyparádit obyvatele Domova, kterým vlastně bylo to celé veselí určeno. Mezi maskami se objevila indiánka, skřítek, mlynář, cikánka a mnoho dalších. Některé převleky vyvolávaly salvy smíchu (viz. paní ředitelka jako člen úklidové čety), z některých šel tak trochu strach (např. páter, jemuž se na rameni pohupovala sekera). Do skoku hrál všem přítomným na harmoniku pan Hurský společně s kolegou, který usedl za bubny. Tanec to byl teda pořádný. Mnozí z nás ani možná netušili, jak zdatné tanečníky a tanečnice ve svých řadách máme. A protože se jednalo o masopust, nemohly chybět koblihy, kterých bylo takové množství, že nám marmeláda lezla i ušima. Dotyční, kteří byli znaveni tancem, si mohli tělo i ducha osvěžit pivem ze Svijan nebo vínem. V průběhu odpoledne mnozí účastníci odcházeli, aby se za chvíli opět vraceli. Muzikanti hráli přítomným i v průběhu večeře a někteří fyzicky zdatní jedinci vydrželi na improvizovaném tanečním parketu až do 18 hodin. Odpoledne to bylo tedy podařené a my doufáme, že se nám v blízkém budoucnu podaří našim klientům zpestřit život nějakou podobnou akcí. Zdroj/autor: Hedvika Bruchová,DiS., sociální pracovnice

21 21 Šansonové odpoledne Sobotecký rodák, hudebník a mim Robert Ouředník, přijel do Domova pokojného stáří v Libošovicích potěšit svým vystoupením naše klienty 4. března Po obědě klientů, přišel sympatický drobný muž s kšiltovkou, velkou aparaturou a zelenou kytarou do jídelny našeho Domova. Po chvíli pobíhání se začala ozývat zkouška nástrojů, jimiž pro dnešní vystoupení byly kytara a foukací harmonika. Připravený byl také mikrofon. Potom co naši klienti spokojeně poobědvali, začal pan Ouředník své vystoupení. Hrál a zpíval známé světové melodie, většinou s originálními texty. To odpoledne jsme se díky angličtině, francouzštině, španělštině nebo italštině, mohli zasněně toulat po světě. Zazněly romantické francouzské šansony od Jacquesa Brela, u nás známé v podání Hany Hegerové. Úchvatné melodie Erica Claptona či Simona a Garfunkela. Písně a balady Mamas and Papas či Led Zeppelin. Také příběhy ukryté v písničkách Boba Dylana. Dále například italská píseň Sereno è od Drupiho, u nás známá v podání Karla Gotta s názvem Je jaká je. A také žhavá kubánská Guantanamera. Všechny tyto skladby nám pomohly, alespoň na chvíli se odpoutat od bolestí těla i duše a starostí všedních dnů. Hudební produkce šla ruku v ruce s výkladem o osudech autorů a jejich písní, zazněly i překlady textů a názory klientů. Někteří z přítomných se postarali také o vokální doprovod, pokud jim byly písně známé a blízké jejich srdci. Do budoucna bychom rádi pana Ouředníka uvítali i na dalších akcích. Jeho talent a pohodový přístup připravily pro naše klienty i personál milé překvapení. Zdroj/autor: Renáta Najmanová, administrativní pracovnice

22 22 FARNÍ CH ARITA ČESKÁ LÍPA Benefiční představení mělo u diváků úspěch Myšlenkou uskutečnit benefiční představení a z vybraných peněz podpořit jeden z projektů Farní charity, jsme se zabývali již v loňském roce. Zahájili jsme proto spoustu pracovních jednání s pražským Divadlem Ungelt. Po mnohých změnách termínů se nám nakonec podařilo představení uskutečnit v letošním roce. Na představení jsme se podíleli, spolu s Ungeltem, jako pořadatelé. Náš velký večer se uskutečnil v neděli 29. března 2009 v Jiráskově divadle v České Lípě. Ke spolupráci při samotné organizaci benefičního večera jsme pozvali také šikovného moderátora Michala Trettera, který se stal průvodcem před a po představení. Role patronky se ujala starostka města Česká Lípa, paní Hana Moudrá. Na dvě stě diváků se bavilo skvělými hereckými kreacemi herců Vilmy Cibulkové a Miroslava Etzlera v představení Všechno jen do putyk a ženským!. Cyklus více než půl tisíciletí starých balad Françoise Villona, v překladu Ireny Žantovské, byl osvěžením zejména pro milovníky pikantní poezie.

23 23 Přítomní diváci se zakoupením vstupenky stali zároveň sponzory této akce, jejíž výtěžek pomůže projektu Farní charity Sociální automobil, který zajišťuje odvoz zdravotně postižených dětí do škol. Výnos z představení činil korun. Šek na jevišti divadla, za účasti herců, převzala z rukou paní starostky a provozního ředitele Divadla Ungelt, pana Jiřího Pritze, ředitelka Farní charity, paní Eva Ortová. Upřímně děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa

24 24 FARNÍ CH ARITA RUMBURK Ať se Váš dluh nezvětší o zbytečné náklady! Každý problém se má řešit okamžitě a nemá se odkládat na pozdější dobu. Pokud totiž před problémem utíkáme, nebo jej úmyslně neřešíme, zákonitě naroste do nevídaných rozměrů. Pokud jste se zadlužili, nemůžete splácet a utíkáte před tímto problémem jako zajíc, buďte si jisti, že Vám tento problém přeroste přes hlavu. Vedoucí občanské poradny P. Nekudová jako první radu, které byste se měli držet, pokud nejste schopni splácet, dává: Neprodleně kontaktujte věřitele. Sdělte mu, co je příčinou neschopnosti splácet, požádejte o nový splátkový kalendář a hlavně splácejte pravidelně alespoň něco!. Pokud tak neučiníte a necháte celou věc plavat, nebudete si vyzvedávat jakékoliv písemnosti v domnění, že to nějak dopadne a třeba se Vám povede před dluhy utéct, mýlíte se. Věřitel Vás bude vyzývat k uhrazení, upozorňovat na následný postup v případě Vašeho nezájmu do chvíle, než mu dojde trpělivost a celou věc předá svému inkasnímu středisku, právníkovi nebo vymáhací agentuře. Zákon stanoví jasně: Jakákoliv nevyzvednutá obsílka vrácená zpět odesílateli se považuje za doručenou. Následný postup bude rychlý, od žaloby k pravomocnému rozhodnutí či usnesení neuplyne dlouhá doba a ve chvíli, kdy bude nařízen výkon rozhodnutí provedením exekuce bude již pozdě. Věřitelem nebo soudem bude pověřen výkonem rozhodnutí exekutor a pouze on bude ten, kdo bude s Vámi jednat. S hrůzou zjistíte, že nemáte povinnost uhradit pouze Váš dluh, penále z prodlení, pokuty a jiné sankce, které jsou obsaženy ve smlouvě, kterou jste podepsali a narůstají po celou dobu až do zaplacení samotného dluhu. Rovněž budete mít povinnost uhradit nejen soudní výlohy, ale i náklady spojené s exekucí a ty také nejsou konečné. Suma sumárum dluh naroste zbytečně o náklady, kterých jste mohli být ušetřeni, pokud byste spolupracovali s věřitelem. Nestrkejte hlavu do písku, nejste pštros. V životě se může stát cokoliv, ale důležité je problém řešit rychle a neutíkat před ním. Věřitel chce své peníze a udělá pro to vše. Otázka spíše zní: Jste tak bohatí, že si můžete dovolit platit i náklady navíc, o které Vám vzrostl dluh díky Vaší nečinnosti? Odpovědět si musíte sami. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, vedoucí Občanské poradny Rumburk

25 25 CHPS MNICHOVO HR ADIŠTĚ Kondiční cviky pro seniory V lednu 2009 naši senioři vznesli návrh,že by rádi v DPS v Bakově nad Jizerou měli nějakou aktivitu. A protože paní Flanderková (pečovatelka) naše klienty vyslyšela, naplánovala kondiční cvičení pro seniory. Za pomoci známých rehabilitačních pracovníků sehnala jednoduché kondiční cviky pro seniory. Vyrobili jsme několik reklamních letáků. Jako tělocvična nám slouží společenská místnost, dobrou náladu a pohodlné oblečení si přinesli zájemci. Cvičí se každou středu dopoledne. Do budoucna by ještě paní Flanderková ráda zařadila hodiny cvičení na balonech. Uvidíme zda se nám je podaří sehnat. Jsme rádi,že jsou mezi námi senioři,kteří mají chuť život užívat a zapojovat se do sportovních aktivit. Až něco vymyslíme zase se ozveme. Zdroj/autor: Pečovatelská služba Bakov nad Jizerou

26 26 DĚKOVNÝ DOPIS Vážení, služby mi poskytuje pečovatelská služba v Mnichově Hradišti, vedoucí paní Stanislava Picková. Jsem velice spokojená se všemi pečovatelkami, i s paní Pickovou. Nejvíce služeb mi poskytuje paní Jaroslava Studničná, která je velice obětavá, šikovná, pečlivá, rychlá a příjemná v jakémkoli jednání, ve všem mi poradí. Jsem s ní velice spokojená, a prosím, o osobní peněžní ohodnocení, je-li to možné a veřejnou pochvalu paní Jaroslavě Studničné a celé pečovatelské službě v Mnichově Hradišti. Za kladné vyřízení děkuje Vlasta Hauzrová Mnichovo Hradiště

27 27 SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CH AR ITY LITOMĚŘICE Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče...01 Pomoc lidem bez domova...02 Domovy pokojného stáří...03 Charitní poradny...04 Pomoc uprchlíkům...05 Humanitární pomoc do zahraničí...06 Dětská komunitní centra...07 Domov pro matky s dětmi...08 Pomoc zdravotně postiženým...09 Pomoc těžce nemocným...10 Živelné katastrofy...11 Ostatní střediska pomoci...12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

28 Radostné prožití doby velikonoční přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Dómské náměstí 10, tel./fax: , tel.: Internet: Rozšiřování zdarma - neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 1292

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? Občanské sdružení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Občanské sdružení

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější

Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější V letošním roce jsme přišli s novým projektem aktivizace pro seniory Sportovní hry seniorů 2016. A nezůstali jsme v tom sami. Pozvali jsme seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE Vážení a milí přátelé, je mi ctí připojit pár úvodních slov k předložené výroční zprávě 2009 Myslím, že všichni,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více