Před 60 lety skončila 2. světová válka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před 60 lety skončila 2. světová válka"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobča- Vné, letošní květen není jen tradičním máchovským měsícem lásky, ale i měsícem významných svátků a kulatých výročí. Začíná již tradičním Svátkem práce, který se v českých zemích slaví od roku 1890, jako svátek solidarity pracujících. První květen je také dnem zahájení českého národního povstání obrozeneckého ozbrojeného vystoupení českého lidu proti nacistickým okupantům, které právě před šedesáti lety vyvrcholilo 5. května 1945 Pražským povstáním. Letošní 8. květen je rovněž významným kulatým výročím, tj. šedesátým rokem od ukončení druhé světové války. Nebudu zde hodnotit a historicky analyzovat, co předcházelo této největší tragédii 20. století, ani statisticky vykazovat počty mrtvých, kvůli zločinům nacismu a fašismu naprosto zbytečně zmařených životů. Tyto zločiny už nelze napravit, ale bylo by osudové nemít stále na paměti tyto hrůzy nelidskosti a bylo by to současně pošlapáním památky všech obětí, které svými životy zaplatily osvobození naší republiky od nacistické okupace a umožnily, abychom dál mohli žít v tomto prostoru a pokračovat v tom, co jsme si vybojovali v roce I při vědomí dnešní společné Evropy, vzájemné spolupráce, volného pohybu a vytváření nových vztahů, jež by neměly být zatíženy tragickými historickými událostmi, musíme mít neustále na paměti památku všech popravených, deportovaných a mučených, která by měla být mementem a neopominutelnou výzvou pro pokolení tohoto tisíciletí, jak pro náš národ, tak pro celý evropský kontinent. Při připomínání výročí osvobození v květnu 1945 bychom neměli zapomenout na jednoho z našich významných státníků, který stál u zrodu republiky roku 1918, díky němuž náš národ žil dál a věřil ve svobodu i po fašistické okupaci, díky němuž jsme mohli po osvobození v roce 1945 dál žít jako svobodné Československo. Dvacátého osmého května 1884 se narodil prezident Edvard Beneš, který nám dle mého zanechal důležitý vzkaz: Nezapomínejte na to, co jste prožili, ne proto, abyste nám říkali o svých utrpeních, ale abyste vy a vaši potomci měli argumenty, až začnou různí očisťovači měnit historii. Tímto dovolte, abych vás zároveň pozval na slavnostní otevření památníku prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, které pořádá město Sezimovo Ústí a Husitské muzeum v Táboře 28. května. Ing. Jan Babor místostarosta Před 60 lety skončila 2. světová válka Foto: archiv Husitské muzeum Tábor Otevírání turistické sezony Dovolenou na ostrově Korfu zdarma stráví jeden z účastníků otevírání turistické sezony v Táboře. Odbor kultury a cestovního ruchu připravil na víkend května pestrý kulturní a sportovní program pro všechny generace a zejména rodiny s dětmi. Centrum dění bude v sobotu na Pintovce, odkud se účastníci akce ráno vydají na kole i pěšky po různě obtížných trasách do okolí Tábora. Připravena je také plavba po řece Lužnici z Tábora do Bečic, na kterou si je možné v sobotu zapůjčit loď ve Ski-Centru za poloviční cenu. Nejmenší děti čeká pohádková procházka na Hýlačku, školáci si mohou zasoutěžit na trase naučné stezky v Pintovce, dospělí i větší děti vyjedou po třech trasách na kole nebo se mohou vydat na vycházku s kaprem Jakubem. Po celý den bude v lesním areálu Pintovka probíhat kulturní program, ve kterém se představí táborské sportovní a taneční kluby, hudební skupiny a jako host vystoupí Petr Spálený s kapelou Apolloband. Na Pintovce bude pro malé děti nafukovací skluzavka a pro zdatnější horolezecká stěna a další atrakce. Prezentovat se budou táborské prodejny sportovního zboží, které v přírodním areálu představí svou nabídku, a vybrat si zde můžete i zájezd CK Velotours. Tato cestovní kancelář poskytla hlavní cenu pro účastníky akce starší 15 let desetidenní cykloturistický zájezd na řecký ostrov Korfu. Všichni účastníci, kteří splní kritéria některé z připravených akcí, budou zařazeni do slosování o ceny, které poskytli zúčastněným další partneři akce. Táborské otevírání sezony je součástí celostátní akce Týden cyklistiky a Jihočeského vítání léta. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Festival Pintovka 2005 pátek 10. června, hodin IVO JAHELKA VLASTA REDL s kapelou KAŽDÝ DEN JINAK vstupné: 150 Kč sobota 11. června, hodin ACOUSTIC IMPACT (křest debutového CD For John) DAN BÁRTA YVONNE SANCHEZ a ROBERT BALZAR TRIO vstupné: 150 Kč Předprodej vstupenek: Infocentrum Tábor na Žižkově nám., tel.: Možnost objednávky na fakturu na tel.: Zasedání zastupitelstva se koná 30. května v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Začátek v 15 hodin. Jednání je veřejné.

2 Prostor před Svíčkou a Pražské sídliště V závěru dubna byly zahájeny realizační práce nástupního prostoru do Pražského sídliště. Stavební úpravy prostoru před Svíčkou zabezpečuje firma vzešlá z výběrového řízení Zahradní architektura Tábor, s. r. o. Ukončení akce se s ohledem na rozsáhlou výsadbu veřejné zeleně očekává v říjnu. (fk) Nová tvář tř. 9. května se stává skutečností Byly zahájeny stavební práce na nejdůležitější dopravní tepně Nového města tř. 9. května. Jako první se bude opravovat více než polovina uličního profilu v šířce asi jedenácti metrů podél hotelu Kapitál. Po dokončení plynule naváže i realizace druhé části stavby, a to podél obchodního domu Dvořák. Průchod bude po celou dobu rekonstrukce umožněn vždy tam, kde nebude probíhat stavební činnost. Přístup do jednotlivých domů a obchodů bude zajištěn provizorními chodníky a lávkami. Vybraná stavební firma, Kašparů- -Koller, Stavitelství, s. r. o., České Budějovice, by měla celou akci dokončit koncem srpna, nejpozději na začátku září. (fk) Areál Stadionu míru V druhé polovině května bude otevřen pro sportovní veřejnost atletický areál Stadionu míru. Tento moderní stánek se bude pyšnit běžeckým oválem o osmi drahách a dalšími sektory atletických disciplín. Veškeré plochy sektorů jsou opatřeny povrchy z umělé hmoty. Okolí umělohmotných ploch je zpevněno betonovou zámkovou dlažbou, případně přechází do trávníku fotbalového hřiště. Běžecký ovál je od hlediště oddělen novým pohledným hrazením. Sanací prošly i betonové stupně západní tribuny. (fk) Jízdenky pro dárce krve Město Tábor opět připravuje vydání bezplatných síťových jízdenek MHD pro čestné dárce krve. Nárok na získání této jízdenky má občan Tábora, který k 15. červnu t. r. daroval svoji krev čtyřicetkrát (ženy) a padesátkrát (muži). Nejpozději ve čtvrtek 16. června se musí tito dárci dostavit do kanceláře starosty a s potvrzením o předepsaném počtu odběrů předložit i svoji fotografii (formát jako na OP). K slavnostnímu předání bezplatné síťové jízdenky pak budou dárci vyzváni písemně. Dárcům krve, kteří splní podmínky pro vydání bezplatné jízdenky po tomto datu nebo potvrzení přinesou později, než je stanoveno, bude jízdenka MHD vydána v následujícím roce. Dárci krve, kteří už bezplatnou jízdenku používají, si vyzvednou novou (na další rok) přímo v kanceláři společnosti Comett plus na autobusovém nádraží. (red) Z jednání rady a zastupitelstva V dubnu se konaly dvě schůze rady města (4. a 18. dubna) a ke svému jednání se rovněž sešlo městské zastupitelstvo (25. dubna). Rada mimo jiné projednala petici obyvatel ze Sokolovské ulice v Táboře, která se týkala přerostlé zeleně v okolí několika domů. Nájemníkům vadilo zejména stínění bytů, obtěžování alergeny a prachem. Obyvatelé mohou být spokojeni, protože bylo rozhodnuto o vykácení nevhodně vzrostlých stromů v této ulici. Nájemníci bytových domů v ulici U Obecních domů zase nebyli spokojeni s prací domovníka. Celá situace byla nejprve objasněna na domovní schůzi se zástupci města a Bytesu. Z ní vzešla nejen dohoda o tom, že bude provedena mezi obyvateli anketa, na jejímž základě bude vydáno rozhodnutí o činnosti domovníka, ale i mnoho dalších podnětů, které budou řešit jednotlivé odbory městského úřadu. S velkou úlevou a zadostiučiněním bylo přijato usnesení Policie ČR o odložení věci Lidl. I přesto odstoupil z funkce člena zastupitelstva Mgr. Karel Daňhel, kterého po předání osvědčení radou města a složením slibu na jednání zastupitelstva nahradí MUDr. Petr Vilímek. Rada schválila zahájení realizace chodníků a cyklistické stezky ve Vožické ulici a zadala výběrové řízení na zhotovitele stavby Tábor Staré město, západ komunikace. Kromě tradičních projednávání pronájmů uvolněných bytů a dalších majetkových záležitostí rada netradičně ve větší míře (celkem třikrát) schvalovala použití znaku města. Schválena byla i investiční činnost Bytesu v roce 2005, kdy by mělo být celkovým nákladem asi 25 milionů korun investováno do rekonstrukce 26 domovních předávacích stanic a dvoutrubkových rozvodů v oblasti Pražského a Náchodského sídliště. V pondělí 9. května by měla začít rekonstrukce střechy zimního stadionu nákladem asi 16 milionů korun. Ukončení této akce je plánováno na 27. července. Dodavatelem stavby bude radou schválená firma Konstruktis Novostav z Prahy. Na zastupitelstvu byly projednávány dotace z jednotlivých fondů města, příspěvky z programu regenerace městské památkové rezervace a tradičně finanční a majetkové záležitosti. Ing. Lubomír Šrámek tajemník Občané obdrží dodatky k nájemním smlouvám Z denního i týdenního tisku určitě má většina nájemníků městských bytů informaci, že v současném nájemním bydlení existuje legislativní vakuum v tom smyslu, že zrušením vyhlášky č. 176/93 Sb. přestaly existovat zásady k určení základního nájemného, nájemného za vybavení bytu a rovněž zásady pro změnu a samotné vyúčtování služeb spojených s bydlením. Ve své podstatě není možné jednostranně předepsat platby za nájem jako takový, nájem za zařizovací předměty a také výši záloh na služby spojené s bydlením. Dle občanského zákoníku připadá v úvahu pouze oboustranná dohoda, která je ze strany vlastníka a správce připravena a má řešit zvýšení nájemného o opotřebení, odpis, termostatických ventilů, výši záloh na služby spojené s bydlením a i způsob vyúčtování těch služeb, které kromě Zaměstnávání lidí s handicapem Občanské sdružení Koník otevírá v Táboře pobočku s programem Podporovaného zaměstnávání pro lidi s handicapem v Jihočeském kraji. Pobočka bude otevřena ve Fügnerově ulici č. p. 822 od poloviny května. Jedná se o službu, která efektivně pomáhá najít zaměstnání osobám s handicapem, tj. lidem s mentálním, fyzickým, smyslovým a kombinovaným postižením, lidem s psychickými problémy a se sociálním znevýhodněním. Kromě podporovaného zaměstnávání o. s. Koník poskytuje také Tranzitní program, což je systém přípravy a podpory zdravotně postižené mládeže při přechodu ze speciálních škol do zaměstnání. Zaměstnavatelům pak Koník nabízí poradenství v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených, administrativu při vyřizování dotace apod. Kontakt a další informace: Mgr. Pavla Oriniaková, Ph. D., tel.: Řešení kruhového objezdu před nemocnicí Takto by měla 30. května vypadat křižovatka před nemocnicí. tepla a teplé vody není vlastník, správce, nyní povinen vyúčtovat. Pravděpodobně v červnu až září budou do schránek doručeny dvojmo dodatky k nájemním smlouvám s průvodním dopisem, které by měly nahradit to užitečné, co bylo neuváženě zrušeno, a to v oblasti zařizovacích předmětů a služeb poskytovaných s nájmem bytu. Pavel Dvořák jednatel BYTES Tábor, s. r. o. Upozornění Termín pro úhradu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za letošní rok je 31. května Upozorňujeme poplatníky poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že termín úhrady poplatku za tento rok je 31. května Poplatek pro rok 2005 stanovilo zastupitelstvo města vyhláškami č. 6/04 a č. 9/03. Vyhlášky i příslušné tiskopisy jsou zveřejněny na internetové adrese: (podvolba informace pro občany a rady, formuláře a návody). Čtrnáct dnů před splatností bude správce poplatku MěÚ Tábor rozesílat poplatníkům nebo jejich společným zástupcům složenky. Poplatek lze uhradit obdrženou poštovní poukázkou, převodem na účet MěÚ Tábor (č. ú /0300) nebo v pokladnách MěÚ (na Žižkově náměstí č. p. 3 a 11, příp. v Tabačce č. p. 2938). Poplatníkům, kteří neuhradí poplatek včas a ve správné výši, bude poslána upomínka a poté platební výměr s náhradní dobou splatnosti. Pokud ani pak nebude poplatek zaplacen, správce může poplatek zvýšit až na trojnásobek. Jestliže ani tento krok nepovede k úhradě, bude správce postupovat standardními kroky, tj. exekuce na účet, mzdu či movitý majetek. Ing. Dana Daňková vedoucí odboru financí

3 Rozpočet na rok část Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy má ve své působnosti především zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, tělovýchovu a zájmovou činnost. Celkové příjmy odboru (bez státní dotace na mzdy zaměstnanců mateřských a základních škol) jsou plánovány na tis. Kč, z toho na oddělení školství připadá 7009 tis. Kč a na tělovýchovu 3051 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny školným v mateřských školách (2640 tis. Kč) a ve školních družinách (490 tis. Kč). Od obcí, jejichž žáci navštěvují táborské základní školy, obdrží město Tábor 850 tis. Kč. V rámci oddělení tělovýchovy získá město Tábor příjmy z pronájmů v částce 3046 tis. Kč. Celkové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy (bez státní dotace na mzdy) jsou schváleny ve výši tis. Kč. Číselné vyjádření provozních výdajů odboru je uvedeno v následující tabulce, a to včetně porovnání se skutečností minulého roku (údaje jsou v tis. Kč). druh výdaje rok 2004 rok 2005 mateřské školy základní školy celkem školství sportovní zařízení města tělovýchovná činnost fond tělovýchovy fond mládeže dětský parlament 2 12 celkem tělovýchova Snížení výdajů ve srovnání s rokem 2004 je způsobeno tím, že v roce 2004 byl rozpočet na opravy škol a školských zařízení významně navýšen, aby město využilo ještě snížené sazby DPH. Investiční výdaje odboru jsou rozpočtovány částkou 4662 tis. Kč. Na rekonstrukce budov mateřských škol bude využito 1100 tis. Kč a na rekonstrukce základních škol 2530 tis. Kč. Oddělení tělovýchovy investuje 700 tis. Kč do hřiště v Čelkovicích a 300 tis. Kč do hřiště v Jaselské ulici na Pražském sídlišti. Odbor kultury a cestovního ruchu Odbor kultury a cestovního ruchu se zabývá zejména organizací a podporou kulturních akcí, kurzů pro veřejnost a výstav, správou infocentra. Od 1. ledna 2003 spadá pod tento odbor i Městská knihovna Tábor. Celkové příjmy odboru ve výši 1375 tis. Kč tvoří např. příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmů nemovitostí a z prodeje zboží v infocentru. Výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč, tj. 2 % celkových výdajů rozpočtu. Provozní výdaje jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč), v rámci kapitálových výdajů bude pořízen zvukový průvodce za 400 tis. Kč. druh výdaje rok 2004 rok 2005 infocentrum kino vlastní akce Táborská setkání kurzy výstavy fond kultury knihovny Sv. Jakub obnova kulturních památek ostatní záležitosti kultury Výdaje na knihovnu byly vylepšeny státní dotací, kterou, doufáme, získáme i letos. Ing. Helena Hlaváčková, odbor financí V posledních týdnech rapidně vzrostl počet výjezdů a zásahů městské policie v souvislosti s bezdomovci. Zřejmě na ně přišlo jaro, a tak skupina přibližně dvaceti lidí permanentně zaměstnává až z padesáti procent nejen městskou policii, ale i zdravotnickou záchrannou službu, protože si velmi často zahrávají se životy. Například kvůli jedné známé firmě muži (1960) ze Sezimova Ústí známému jako Ironman jsme 12. dubna museli vyjíždět šestkrát! Asi nejzdařilejším kouskem tohoto feťáka bylo vypití lahve ironu přímo u regálu v Tescu, samozřejmě bez placení. Situace a stav této osoby došly tak daleko, že jsme dali Provoz v MŠ a ZŠ zřizovaných městem Táborem o letních prázdninách ČERVENEC datum ZŠ školní družina mateřská škola 1. budou v provozu všechna škol. zařízení Husova Sokolovská + Komenského + Měšice Husova Sokolovská + Komenského + Měšice Zborovská Sokolovská + A. Kančeva Zborovská Sokolovská + A. Kančeva SRPEN datum ZŠ školní družina mateřská škola Helsinská Světlogorská + Kollárova Helsinská Světlogorská + Kollárova Mikuláše z Husi Světlogorská + Dlouhá + Blanická Čekanice Světlogorská + Dlouhá + Blanická budou v provozu všechna škol. zařízení Bližší informace o prázdninovém provozu mohou rodiče získat přímo v jednotlivých základních a mateřských školách. mateřská škola telefon Angela Kančeva Blanická Dlouhá Tábor-Měšice, Chýnovská Kollárova Komenského Sokolovská Světlogorská Informace o zápisech k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Táborem Ve dnech března proběhl týden stanovený pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005/2006 do všech mateřských škol zřizovaných městem Táborem. Při této příležitosti se rodiče mohli podrobněji seznámit s podmínkami provozu a činností mateřské školy, kterou si pro své děti vybrali. Bylo zapsáno 234 nových dětí. Do prvních tříd základních škol letos v červnu odejde 291 dětí. Od září tak bude mateřské školy navštěvovat přibližně 923 dětí. (rk) pro rodiče žáků 2. a 5. tříd Ředitelství ZŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45, oznamuje rodičům žáků 2. tříd, že 4. května pořádá přijímací Pozor na bezdomovce, opilce, feťáky a lidské trosky podnět sociálnímu odboru, aby ji umístili do nějaké léčebny. Jindy jsme měli během půl hodiny čtyři hlášení se žádostí o pomoc a zásah právě proti těmto individuím. Jenomže jeden případ byl na Sídlišti nad Lužnicí, druhý na náměstí T. G. Masaryka, třetí v nemocnici a čtvrtý u Jordánu. V každém případě jsem rád, že nám lidé volají a na bezdomovce upozorňují. My sice máme devět kamer, ale ty také nevidí všechno. Zároveň však chci všechny občany upozornit a varovat před vlastním zásahem. Tito lidé totiž jsou nevyzpytatelní a značně agresivní, aniž by si to sami uvědomovali. Kupříkladu v polovině dubna jsme u Husova parku umravňovali jednu skupinku bezdomovců. Jeden z nich (muž, 1984) se chtěl prát a v jeho záměru jej podporovala i jeho matka (1964), která po policistech hodila lahev piva. Nakonec jsme skutečně museli použít donucovací prostředky, aby se zklidnili. Žena byla předvedena na Policii ČR za útok na veřejného činitele. Podobná situace nastala na tomtéž místě o několik dnů později, kdy strážníci uklidňovali a umravňovali tři opilce, kteří čekali na vlak. Mezitím se od jiné skupinky odpoutala žena a svým nožem probodla pneumatiku služebního vozu. základní škola telefon Helsinská Husova budova nám. Mik. z Husi Tábor-Čekanice Průběžná Zborovská Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Informace pro rodiče školáků a předškoláků zkoušky do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zkoušky se konají od hodin v budově školy. Úspěšní uchazeči budou přijati od 1. září do 3. třídy s výukou cizího jazyka v rozsahu tří hodin týdně. Od 6. třídy se žáci budou druhý světový jazyk učit (také v rozsahu tří hodin týdně). Ve středu 11. května od hodin proběhnou ve škole talentové zkoušky do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci mají pět hodin tělesné výchovy týdně, které využívají k všeobecné sportovní přípravě (plavání, bruslení, netradiční sporty apod.), a k tomu mají dvě hodiny atletické přípravy. Každý rok se účastní zimního a letního soustředění. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Podrobnější informace na telefonním čísle: (dh) Na otázku, proč tak učinila, odpověděla, že policejní auta nemá ráda Možná si někdo myslí, abychom tyto lidské trosky nechali být. Jenomže ony na sebe navazují další, chodí krást do obchodů, vykrádají auta, chodí po nezamčených domech, kde se snaží vloupat do sklepů, přespávají a konají osobní potřebu, otravují malé děti či staré lidi. Snad nejhorší na celé situaci je, že pak jak strážníci, tak záchranáři mohou chybět na jiném místě, kde by pomoc potřeboval poctivý a spořádaný občan. Mgr. Petr Svoboda velitel městské policie

4 Objízdné trasy třídy 9. května objízdná trasa od 23. dubna do 14. května objízdná trasa od 15. května do 31. srpna Dopravní omezení a uzavírky v měsíci květnu Uzavírky povolené a pokračující částečná uzavírka (zúžení) v Budějovické ulici kvůli výstavbě bytového domu firmou Dvořák trvání omezení: částečná uzavírka Žižkova náměstí před jednotlivými objekty kvůli realizaci nových povrchů chodníků; v březnu začala dle harmonogramu dodavatele stavebních prací oprava chodníků před č. p. 273, 9, 10, 5, 12, 13, 297 (průjezd po komunikaci zajištěn, průchod pro pěší po stávající komunikaci v určené trase) úplné uzavírky: Tržní ( ), Barvířská ( ), Vodní ( ), Koželužská ( až 3. 6.), Klokotská ( ), Martínka Húsky ( ) trvání (předpoklad): částečná uzavírka chodníku a parkoviště u č. p v Leskovické ulici kvůli realizaci zateplení č. p a výstavbě lešení trvání: částečná uzavírka Dlouhé ulice kvůli rekonstrukci č. p. 325 (průchod trvale zajištěn) trvání omezení: částečná uzavírka Ústecké ulice kvůli rekonstrukci č. p. 483 (průjezd zajištěn v jednom jízdním pruhu v min. šíři 4,5 m) trvání: částečná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci Střelnice (průjezd zajištěn v jízdním pruhu v min. šíři 4,5 m) trvání: částečná uzavírka Pražské ulice kvůli rekonstrukci č. p. 231 (průjezd a průchod zajištěny v jízdním pruhu v min. šíři 4,5 m) trvání: úplná uzavírka křižovatky ulic Palackého x Žižkova x Divadelní x Pražská kvůli natáčení filmu (průchod pro pěší trvale zajištěn, pro automobilovou dopravu je zajištěna objížďka; průjezd Divadelní ulicí ve dnech jen pro osobní automobily kvůli umístění kulis) trvání úplné uzavírky: od hodin do do 7.00 hodin (noční filmování) a od 5.00 do hodin (denní filmování) částečné uzavírky: Žižkova náměstí (spodní část a střed náměstí), Tržního náměstí (levá část parkovacích stání), nám. Mikuláše z Husi (spodní část) kvůli zahájení turistické sezony roku 2005 a průvodních akcí trvání: 14. a od 6.00 do hodin úplná uzavírka nám. T. G. M. kvůli oslavám 60. výročí ukončení 2. světové války trvání: od 8.00 do hodin úplná uzavírka parkovacího stání v Třebízského ulici pro stavební zábor před č. p. 873/13 trvání úplné uzavírky: částečná uzavírka ulice K Nemocnici kvůli výstavbě kruhové křižovatky (průjezd zajištěn po provizorní komunikaci přes parkoviště OD Lidl) trvání: úplná uzavírka Kollárovy ulice kvůli umístění zařízení staveniště pro realizační firmu Kašparů- -Koller, Stavitelství, s. r. o., České Budějovice (přilehlé chodníky jsou trvale průchozí) trvání uzavírky: úplná uzavírka Pražské ulice kvůli předláždění (komunikace je pro pěší průchozí, pouze v případě zachování bezpečnosti práce, těžení zeminy a zavážení spodních podkladních vrstev těžkou technikou bude úplná uzavírka i pro pěší předpokládaný termín ) trvání uzavírky: částečná uzavírka nám. T. G. M. kvůli nabídce firmy AUTA Tábor, s. r. o. trvání uzavírky: od do hodin částečná uzavírka Husova náměstí u sochy Husa, Tyršovy ulice u K. B., nám. T. G. M., Jiráskovy ulice, parkoviště hotelu Amber, Vančurovy ulice před univerzitou, Křižíkova nám. před fontánou kvůli prezentaci dětských a mládežnických organizací trvání uzavírky: Úplná uzavírka tř. 9. května v termínu (od Havlíčkovy k Dobrovského ulici) Objízdná trasa a) Bílkova, Husovo náměstí (před Tabačkou), Valdenská, Jeronýmova, Smetanova, Dobrovského, 9. května (podle žádosti je uzavřena kromě části tř. 9. května mezi Havlíčkovou a Dobrovského ulicí i přilehlá část Husova náměstí mezi Bílkovou a Havlíčkovou ulicí a mezi Nerudovou ulicí a tř. 9. května v tomto prostoru budou připojeny veškeré inženýrské sítě z tř. 9. května; objížďka je vedena z Bílkovy ulice Husovým náměstím před Tabačkou k nádraží ČD, dále Valdenskou, Jeronýmovou, Smetanovou a Dobrovského ulicí zpět na tř. 9. května) b) Bílkova, Husův park ve směru k Nerudově ulici, Nerudova, Smetanova a Dobrovského ulice, tř. 9. května (ve dnech bude pokračovat uzavírka části tř. 9. května mezi Havlíčkovou a Dobrovského ulicí; objížďka bude vedena kratší trasou z Husova náměstí křižovatky s Havlíčkovou ulicí do Nerudovy ulice, dále stejně jako u delší objížďky Smetanovou a Dobrovského ulicí zpět na tř. 9. května; s vedením objízdných tras bude spojena změna jednosměrnosti v části Husova náměstí před Tabačkou, nebo mezi tř. 9. května a Nerudovou ulicí, v Nerudově ulici a v části Smetanovy a Dobrovského ulice) Žádáme řidiče, aby věnovali osazenému dopravnímu značení zvýšenou pozornost. uzavírka nám. T. G. M. před zemědělskou školou kvůli konání okresní a krajské cyklistické soutěže žáků základních škol (okresní kolo se bude konat od 8.00 do hodin a krajské kolo od 8.00 do hodin) trvání uzavírky: a Další upozornění na Maredově vrchu pod železničním přejezdem byla zahájena výstavba infrastruktury pro 150 bytových jednotek trvání: v Havanské ulici v křížení s cyklistickou stezkou se realizuje povrchové parkoviště trvání: v Ústecké ulici probíhá sanace spadlé opěrné zdi naproti řadovým garážím (průjezd oboustranný a veden v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m) Prosíme o opatrnost při průjezdu a průchodu. ve dnech je Žižkovo náměstí užíváno jako zábor pro potřebu filmařů a pro zázemí pro film natáčený v divadle O. Nedbala v neděli bude na nám. T. G. M. od 9.00 do hodin mítink strany KSČM Odbor dopravy dále upozorňuje, že dle vyhlášky č. 2/99, o místních poplatcích, a zák. č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění, je nutné hlásit každý kontejner na komunikaci (tj. chodníku a komunikaci) při delším umístění než 24 hodin, tento je nutné projednat jako zvláštní užívání komunikace dle zák. č. 13/97 Sb. v úplném znění. V případě překážky (kontejneru) na komunikaci se objednavatel kontejneru dopouští porušení 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a hrozí mu pokuta až do výše 200 tis. Kč. Ing. Vladimír Kofroň odbor dopravy

5 Regenerace historického jádra zabodovala Táborský projekt Regenerace historického jádra města Tábora, který byl zpracován a podán odborem rozvoje v historicky první vlně do Společného operačního programu byl Národní hodnotitelskou komisí posunut na bodované 9. místo. Projekt v původní výši 102 mil. korun zahrnuje rekonstrukci sedmi ulic v historickém centru, Žižkova náměstí, Pražské ulice a rekonstrukci tř. 9. května. Nyní má uznatelných nákladů za 80 milionů korun, přičemž nejnovější hodnocení nabízí předběžně dotaci ve výši 44,5 milionu korun. Město však bylo rozhodnuto rekonstrukce provést i bez dotace. (kh) Brigáda pro studenty MěÚ Tábor odbor kultury a cestovního ruchu nabízí všem studentům starším 18 let možnost brigády během pořádání festivalu Táborská setkání ( září). Jedná se o prodej vstupenek. Případní zájemci o brigádu se mohou hlásit u paní Drdové na tel.: (lr) Správě lesů v Táboře je deset let Statistický úřad navštěvuje domácnosti Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v letošním roce výběrové zjišťování o životních podmínkách domácností v ČR s názvem SILC Provádění tohoto statistického zjišťování je od roku 2005 je povinné pro všechny členské země Evropské unie. Uvedené zjišťování se koná na celém území České republiky a týká se sedmi tisíc náhodně vybraných bytů. Návštěvy domácností žijících ve vybraných bytech za účelem zjištění potřebných údajů se konají od 9. dubna do 22. května letošního roku a zajišťovat je budou speciálně vyškolení tazatelé. Cílem je získat reprezentativní údaje o sociální a ekonomické Protidrogová prevence I letos si mohly různé spolky, sdružení a základní školy požádat o půjčku či dotaci na své protidrogové aktivity z Účelového fondu protidrogové prevence města Tábora. Účelový fond protidrogové prevence disponuje pouze částkou korun na dotace pro rok 2005, proto musely být Správa lesů města Tábora, s. r. o., byla založena 1. ledna Základní kapitál společnosti při jejím založení činil 100 tis. Kč. Byla založena za účelem vykonávání činností pro město Tábor, a to zejména správu lesa s lesními pozemky souvisejících nemovitostí, správu rybníků, výkon práva myslivosti a hospodaření s majetkem třetích osob. V oblasti lesního hospodářství svou velikostí, rozsahem výroby a služeb patří mezi střední podnikatelské subjekty v rámci obecních lesních majetků v ČR. V současné době je u společnosti v trvalém pracovním poměru dvacet zaměstnanců. Společnost využívá částečně i služeb soukromých podnikatelů (těžba, přibližování a odvoz dřeva). Jediným zakladatelem a stoprocentním vlastníkem Správy lesů města Tábora, s. r. o., je město Tábor. Společnost spravuje lesní majetky města Tábora o celkové výměře 1429 ha (tedy třináct katastrálních území). Z této výměry je začleněno do lesů zvláštního určení 482 ha (jedná se o kategorii lesů rekreačních), navazujících bezprostředně na města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Na těchto lesních pozemcích zajišťuje po celou dobu své existence činnost, ať již v oblasti těžební, pěstební, ochrany lesa, prací celospolečenského významu a na poměrné části výkon práva myslivosti. K tomu, abych vám, návštěvníkům lesa, mohl nabídnout obraz aktivit za uplynulých deset let, chci vás seznámit s několika čísly. Na lesním majetku města Tábora bylo vytěženo m 3 dřevní hmoty. Výchovné zásahy byly provedeny ve výši 355 ha prořezávek, 563 ha probírek. Na těžební činnost navazuje realizace dodávek dřevní hmoty, a to v celkové výši m 3. Pokud tu zjišťujete rozdíl mezi množstvím vytěženým a dodaným, pak je to dáno skutečností, že se naše společnost zabývá i výkupem dřevní hmoty od dalších fyzických či právnických osob a tuto dřevní hmotu dále realizuje na trhu. Poměrná část dodávek je uskutečněna z manipulačního skladu Červený dvůr, který byl vybudován v roce 1995 na ruční manipulaci dřeva (později byla provedena rekonstrukce na strojní manipulační linku). Obnova lesních porostů byla provedena na 153 ha. S obnovou lesních porostů samozřejmě souvisely i úkoly spojené se zajištěním lesních kultur (ochrana proti buřeni mechanická i chemická, ochrana proti klikorohu, nátěry sazenic proti okusu zvěří, oplocování kultur) v souladu s lesním zákonem a platným lesním hospodářským plánem, který je vyhotoven pro lesní hospodářský celek města Tábora. Kromě těchto pro nás stěžejních činností je naše aktivita směrována i na údržbu a opravy pronajatých nemovitostí, cest, svážnic a rybníků. I zde byly investovány naší společností nemalé finanční prostředky: cesty a svážnice 4148 tis. Kč, hájenky a provozní budovy 2893 tis. Kč, rybníky 296 tis. Kč. Na práce celospolečenského významu bylo vynaloženo 728 tis. Kč (rekreační činnost, odpočinková místa, dětské hřiště, vybudování obory Nechyba). Městu Táboru, jako zřizovateli a vlastníkovi, byla v průběhu deseti let na základě nájemní smlouvy odvedena finanční částka tis. Kč (tj. nájem za lesní pozemky, pronajatý hmotný majetek, rybníky a budovy). Ekonomické výsledky společnosti situaci českých domácností, třeba o jejich pracovní aktivitě a příjmech, nákladech na bydlení, životních podmínkách apod. Pracovníci provádějící zjišťování v domácnostech se budou prokazovat speciálním průkazem a příslušným pověřením ČSÚ ve spojení s občanským průkazem, zaručujícím jejich jednoznačnou identifikaci. Mezi vybranými obcemi pro uvedené šetření je také město Tábor. Informace získáte na tel.: u zaměstnankyně ČSÚ, pověřené řízením a koordinací šetření na území Jihočeského kraje, Ing. Viery Zikové, (fs) požadované částky sníženy. Žadatelé obdrželi: Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou korun; Cheiron T, o. p. s korun; Informační centrum pro mládež, o. s korun; Církevní ZŠ Orbis Pictus 2800 korun; ZŠ Husova korun, ZŠ Helsinská korun. (az) jsou v posledních letech podstatně ovlivněny vývojem cen za dřevní surovinu. Není žádným tajemstvím, že ceny byly na svém vrcholu v letech 1999 a Od této doby nastal pokles cen v průměru o 25 % ve srovnání s výše uvedenými roky. I přes tuto, nejen pro nás nepříznivou situaci dosahuje společnost vyrovnaných kladných hospodářských výsledků. K tomu nám napomáhá i možnost využívání dotací pro činnosti v lesním hospodářství (např. přibližování dříví potahy, výchova lesních porostů prořezávky a probírky do čtyřiceti let, drcení klestu, zajištění lesních kultur). A zda se nám podařilo vše podle našich představ? Odpověď na tuto otázku se ne zrovna lehce hledá. Vždy se najde úspěch i nezdar. Osobně nezdar vidím zatím v marném boji o navrácení historického majetku v k. ú. Dražice tam se nachází asi 430 ha lesních pozemků, které odmítá Armáda ČR vydat městu Táboru. Problémy máme občas i s některými občany, kteří považují les za skládkové prostory. Co bych chtěl říci na závěr? Les je skutečně specifická součást přírody a generace po nás posoudí, co jsme pro ni vytvořili. A tak věřím, že nejen pro tu naši, ale i pro generace budoucí bude platit: Velebná krása lesa vás uklidní, jeho ticho a léčivý vzduch osvěží, vrátí porušené zdraví a dá novou sílu k další radostné práci. Za tyto dary věnujte lesu svoji přízeň! Ing. Jan Kalafut jednatel společnosti PS: Poslední dvě věty citují myšlenky našich předků, kteří dříve hospodařili na lesních majetcích města Tábora pomozte nám i vy jako návštěvníci lesů naplnit jejich odkaz! MODRÝ PONDĚLEK hotel Slovan (salonek 1. patro) 2. května, hodin Hostem polárníka J. Pavlíčka bude ředitel botanické zahrady v Táboře R. Kacerovský. Setkání sběratelů Jihočeský klub sběratelů v Táboře pořádá velké májové setkání tentokrát první sobotu v měsíci, 7. května, od 7.30 do hodin v Domě armády v Kyjevské ulici. Informace na tel.: Muzeum Šechtl & Voseček (nám. Mikoláše z Husi) Výstava ke 100. výročí postavení sokolovny věnovaná Sokolu táborskému Vernisáž: 9. května od hodin se sokolskými písněmi vystoupí pěvecký sbor Hlahol Taneční večery Amber Hotel Palcát 12. a 26. května, hodin pro střední a starší generaci hudba: Ing. Rozsypal, D. Vránková, J. Šácha Hudební sklepy Housův mlýn, areál historie a kultury 14. května, hodin LUBOŠ POSPÍŠIL písničkář Informace na tel.: MOJESENIO Pravidelná schůzka zájemců o internetový projekt se koná ve středu 18. května v Jihočeské univerzitě, přízemí 108 B, od do hodin. Informace na tel.: Pochod Tábor Prčice sobota 21. května Táborská trasa 30 km startuje od 7.30 do hodin od zadní strany táborského autobusového nádraží. Zpáteční cestu z Prčice jako vždy zajistí kyvadlová autobusová doprava do Heřmaniček, kde mimořádně zastaví i všechny rychlíky (pozn.: expres Budvar stavět nebude). Již 40. ročník nejznámějšího českého dálkového pochodu Praha Prčice, ale i odjinud pořádá Klub českých turistů. Další informace o všech pochodech naleznete na: Setkání filatelistů V sobotu 28. května se od 8.00 do hodin v Domě armády v Táboře v Kyjevské ulici uskuteční oblastní setkání filatelistů spojené s výměnou a prodejem poštovních známek i ostatního filatelistického materiálu. Rádi ve svém středu přivítáme všechny zájemce o filatelii. Klub svým členům zajišťuje odběr nových známek České i Slovenské republiky a zápůjčky katalogů kompletní řady MICHEL. Na setkání se lze přihlásit do klubu. Akci pořádá Klub filatelistů 02 3 Tábor při Domě armády. Informace: Ing. Stanislav Novák,

6 O Štít města Tábora Benešův mlýn května Již 33. ročník závodu ve vodním slalomu se koná na řece Lužnici u restaurace Harrachovka. Ukázkové jízdy probíhají od 9.00 hodin, start je po oba dva dny naplánován na 9.30 hodin. Pořádá oddíl kanoistiky TJ VS TÁBOR. Informace na u: G-centrum Tábor sociální služby a domov důchodců středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 10. května, hodin V rámci Diskusního pořadu navštívíme Dobrou čajovnu, posedíme u šálku čaje a poslechneme si pár zajímavých slov. Sejdeme se před Dobrou čajovnou v Tomkově ulici. 16. května Pořádáme zájezd do Prahy a Průhonického parku. S návštěvou Prahy je spojena prohlídka Senátu. Zájemci se mohou hlásit osobně nebo na tel.: , a to od 5. května (od 8.00 hodin). Při přihlašování je třeba uvést celou adresu a číslo občanského průkazu. Cena zájezdu je 60 Kč. Odjezd je v 7.30 hodin od hotelu Palcát. Předpokládaný návrat je kolem hodiny. 28. května, hodin V Akademii III. věku zhlédneme ukázku výcviku služebního psa Městské policie Tábor. Akce se bude konat na zahradě G-centra. ÚO Svazu diabetiků pravidelná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři DIA v ONT, budova č. 2, 1. patro, č. dveří 105 kondiční plavání vždy v pondělí hodin schůzky s EMP 1. skupina: 5. května v hodin v kanceláři ÚO SD v ONT, budova č skupina: 3. května v hodin v 8. ZŠ ve Světlogorské ulici (SNL) 3. skupina: 24. května v hodin na školním statku Měšice výlet do Botanické zahrady Praha 21. května, odjezd v 8.00 hodin od nádraží ČD Bambiriáda května (více info v tisku a na plakátech) Den zdraví 28. května (spojen s prodejní výstavou dia a zdravotních pomůcek) Přírodou krok za krokem sobota 7. května, od 8.00 hodin VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU pozorování ptáků v přírodním parku Džbány Žebrák, s ukázkou odchytu a kroužkování sraz: Kaliště, náves sobota 21. května, od 9.00 hodin KVĚTENA ÚDOLÍ LUŽNICE údolím Lužnice z Tábora ke zříceninám hradu Příběnice sraz: Tábor, Švehlův most přes Lužnici (na silnici do Bechyně), u zastávky MHD Informace na: Divadlo O. Nedbala Tábor květen čtvrtek 12. května, hodin 236. barevný čtvrtek: SUMATRA příroda a lidé pondělí 16. května, hodin A. Miller: POHLED Z MOSTU (Divadlo pod Palmovkou Praha) předplatné sk. A úterý 17. května, hodin JAN BURIAN: Dívčí válka středa 18. května, hodin Luboš Balák a spol.: KOMEDIOKRAFT s Pavlem Liškou a Tomášem Matonohou čtvrtek 19. května, hodin KAMELOT koncert neděle hod.: HRDINOVÉ ŘÍŠE GAJA (USA 2004) neděle 1., pondělí 2., úterý 3., středa a hod.: ROMÁN PRO ŽENY (ČR 2005) čtvrtek a hod., pátek hod.: ŽIVOT JE ZÁZRAK (Francie 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB (Festival Jeden svět): AL-DŽAZÍRA JINÝ ÚHEL POHLEDU (USA 2003) sobota 7., neděle hod.: BROUČKOVY TAJNOSTI (ČR, 70 min.) sobota 7., neděle a hod.: PAPARAZZI (USA 2004) pondělí hod.: Festival Jeden svět: TO JE MOJE RODINA (USA 2000) pondělí hod.: Festival Jeden svět: GENETICKY MO- DIFIKOVANÝ ŽIVOT (Německo 2004) pondělí hod.: HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ (V. Británie/USA 2004) pátek 20. května, hodin Kruh přátel hudby: JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ČESKÉ BUDĚJOVICE předplatné sk. H neděle 22. května, hodin V. Novák, S. Oubram: JAK SE KRADOU PRINCEZNY (Divadelní soubor Tábor, o. s.) pondělí 23. května, hodin F. Hrubín: ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU (Městské divadlo Mladá Boleslav) předplatné sk. C úterý 24. května, hodin ZDENĚK TROŠKA: Zabřichopopadání středa 25. května, hodin RADŮZA: Při mně stůj... předplatné sk. Fúze úterý hod.: Festival Jeden svět: DĚTI ZE STANI- CE LENINGRADSKÁ (Polsko 2004) úterý hod.: Festival Jeden svět: BÝT SKINHEADEM (Francie/Německo 2003) úterý hod.: KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK (Čína/Hongkong 2004) středa a hod.: ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE (USA/V. Británie 2004) čtvrtek a hod., pátek hod.: HRA NA SCHOVÁVANOU (USA 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: KOČÁR DO VÍDNĚ (ČR 1966) sobota 14., neděle a hod.: ROBOTI (USA 2005) sobota 14., neděle hod.: KRUH 2 (USA 2005) pondělí 16., úterý a hod.: ŽIVOT POD VODOU (USA 2004) středa 18., čtvrtek a hod., pátek hod.: CONSTANTINE (USA 2004) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: ADELHEID (ČR 1970) sobota 21., neděle a hod.: SMÍM PROSIT? (USA 2004) čtvrtek 26. května, hodin V. Vančura: JOSEFINA (Městské divadlo Mladá Boleslav) předplatné sk. B pátek 27. května, hodin A. Procházka: PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU (Divadlo J. K. Tyla v Plzni) předplatné sk. A sobota 28. května, hodin V. Olmi: MATHILDA (Divadlo Ungelt Praha) předplatné sk. D neděle 29. května, hodin Přijďte s dětmi do divadla D. Bartůňková, R. Linhart: ČERTŮV ŠVAGR (Pohádkové divadlo J. Jurištové Praha) předplatné sk. E pondělí 30. května, hodin Keltský večer: IRISH DEW Kino Svět Tábor program na květen pondělí 23., úterý 24., středa a hod.: HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE (USA 2005) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota 28., neděle a hod., pondělí 30., úterý hod.: SLUNEČNÍ STÁT aneb HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY (ČR 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: NOC NEVĚSTY (ČR 1967) pondělí 30., úterý hod.: SLEČNA DRSŇÁK: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ (USA 2005)

7 Květnové akce odboru kultury OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY V TÁBOŘE 2005 sobota 14. května lesopark Pintovka hodin PREZENTACE účastníků A ZAHÁ- JENÍ turistických a cyklistických akcí hodin u rozhledny Hýlačka NA HÝLAČKU ZA POHÁDKOU zábavný a soutěžní program pro děti účinkuje: Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu VYCHÁZKA S KAPREM JAKUBEM (12 km) Pintovka Kotnov Klokoty Harrachovka Vlčí důl Pintovka NA KOLE KOLEM TÁBORA cyklistické výlety (49 km a 11 km pro rodiny s dětmi) KRÁTKÝ VÝLET PRO HORSKÁ KOLA odjezd v 9.30 hodin Pintovka Lužnice psí útulek Babí hora Pracov Hýlačka Pintovka NAUČNÁ POZNÁVACÍ STEZKA PINTOVKA zábavná soutěžní trasa pro teenagery spojená se soutěží o ceny hodin Ski-Centrum Tábor PLAVBA S KAPREM JAKUBEM plavba na kánoích po Lužnici z Tábora do Bečic možnost zapůjčení lodí ve Ski-Centru za 1/2 cenu: 250 Kč Účastníci turistických a cyklistických akcí budou slosováni o hodnotné ceny (1. cena: zájezd na Korfu). čtvrtek 5. května, hodin táborské popraviště PIETNÍ AKT k 60. výročí ukončení 2. světové války Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. pátek 6. května, 8.30 hodin kino Svět AŤ ŽIJE REPUBLIKA promítání filmu s tematikou osvobození pro ZŠ a SŠ Ve spolupráci s TZMT, s. r. o. pátek 6. května, hodin kostel sv. Jakuba VIVA MUSICA MUNDI koncert k 60. výročí ukončení 2. světové války a k 145. výročí založení pěveckého sboru Hlahol účinkují: pěvecký sbor Hlahol, pěvecký sbor Allensbach (SRN), sólo: H. Keclíková, dirigují: E. Knaus a Z. Beneš sobota 7. května, hodin nám. T. G. Masaryka KONCERT SWING BANDU TÁBOR hodin Kulturní program: zábavný program pro celou rodinu, vystoupení country skupiny Samotáři, Swingbandu Tábor, skupiny Starý psi a mladý kočky, country skupiny Čtverylka a Kotnováček, Roztleskávačky HC Tábor, Karate-P-Klub Tábor, skluzavka pro děti, mobilní horolezecká stěna a další hodin KONCERT PETRA SPÁLENÉHO S KAPELOU APOLLOBAND neděle 15. května hodin nádraží ČD HISTORICKÁ JÍZDA ELINKOU z Tábora do Bechyně (odjezd z Bechyně: hodin) hudební doprovod: country kapela Kocábka; cena jízdného (zpáteční): 70 Kč, děti (6 15 let): 35 Kč Pořádáno ve spolupráci s Klubem přátel el. dráhy Tábor Bechyně hodin Žižkovo nám. 6, obřadní síň SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ Pořádáno ve spolupráci s MC Radost. neděle 15. května, hodin Žižkovo nám. děkanský kostel VARHANNÍ KONCERT účinkují: Ladislav Šotek varhany, žesťový soubor TAKvintet Tábor Partneři akce: CK Velotours, Ski-Centrum, A5 Sport, Velosport Pazourek, Pover Sport; mediální partneři: Rádio Blaník a Táborské listy. OSLAVY 60. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Foto: archiv Husitské muzeum sobota 7. května, hodin sál hotelu Dvořák SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MEDAILÍ ÚČASTNÍKŮM PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE za účasti představitelů Armády ČR a města Tábora sobota 7. května, hodin děkanský kostel SLAVNOSTNÍ CHRÁMOVÝ KON- CERT POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR k 60. výročí ukončení 2. světové války diriguje: pplk. Václav Matoušek, sólisté: J. Haraštová, I. Töröková Foto: archiv Infocentrum Tábor MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ sobota 28. května, hodin Pražské sídliště (prostory Milénia Czech a před Miléniem Czech) DEN DĚTÍ odpoledne pro děti Pořádá Taneční škola Atak za podpory města Tábora. neděle 29. května, hodin lesopark Pintovka DEN DĚTÍ zábavné odpoledne plné soutěží, pohádek a dalších překvapení OSTATNÍ AKCE ODBORU KULTURY Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT května (pátek úterý) kino Svět pátek 6. května, hodin zahájení festivalu se zástupci společnosti Člověk v tísni a promítání filmu května (pondělí úterý) promítání pro školy a veřejnost Doprovodný program kavárna Svět JAN ŠIBÍK: CHCI JEŠTĚ ŽÍT výstava fotografií s tematikou AIDS Pořádá KC Cheiron, o. p. s., ve spolupráci s městem Táborem. čtvrtek 12. května, hodin divadlo O. Nedbala 236. barevný čtvrtek: SUMATRA Mozaika dojmů z expedice zoologa RNDr. Karla Pecla a společnosti ZOOGEOS BOHEMIA, včetně setkání s orangutanem sumaterským a s rostlinou s největšími květy na světě. Výprava zavítala i na ostrov Nias zasažený březnovým zemětřesením. Ve spolupráci s divadlem O. Nedbala a RNDr. Jiřím Bumerlem. úterý 17. května, hodin kostel sv. Jakuba JAK SE PIJE ZE STUDÁNKY májový pořad poezie a hudby v podání Divadélka MÚZIKA (S. Ústí) středa 1. června, od 8.30 a hodin kino Svět SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ filmový příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů v českém znění zadáno pro MŠ a ZŠ vstupné: 10 Kč května (pátek sobota), hodin sál Jihočeské univerzity ZDRAVÉ MLÁDÍ, ZDRAVÉ STÁŘÍ prodejní výstava zdravotních potřeb, pomůcek pro zdravotně postižené a poradenské služby Pořádá Svaz diabetiků ČR Tábor a město Tábor. Galerie Tábor Infocentrum (Žižkovo nám. 2) 5. května 11. srpna TÁBOR A JIŽNÍ ČECHY V PROMĚNÁCH ČASU fotografie z archivu rodiny Šechtlů (2. pol. 20. stol.) otevřeno: po pá: hodin so ne: hodin Husitské muzeum Galerie A. D (Martínka Húsky 54) 15. května 10. července ROK 1945 A JEHO UCTÍVÁNÍ výstava k 60. výročí ukončení 2. světové války otevřeno: po ne: hodin Výstavu pořádá Husitské muzeum Tábor.

8 CHEIRON T, o. p. s. Děkanská 302, Tábor tel./fax: web: KC CHEIRON T (pro mládež od 15 let) května JEDEN SVĚT 05 kino Svět festival dokumentárních filmů o lidských právech května kinokavárna Svět JAN ŠIBÍK: CHCI JEŠTĚ ŽÍT výstava fotografií 6. května, hodin Music club Orion INNOXIA CORPORA + GUIDED CRADLE Hc/punk koncert května Café bar Sedm FREE DIM FEST 05 alternativní hudební festival Další nabídka KC Cheiron T každé úterý a čtvrtek od hodin KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE INTERNET pro veřejnost (20 Kč/hod.) možnost KOPÍROVÁNÍ úterý, středa, čtvrtek od do hodin KERAMICKÁ DÍLNA (více na tel.: ) Podrobnější informace o programech vám poskytne Patrik Tygr Kučera na tel.: , nebo na u: DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA (pro děti od 6 do 14 let) 5. května, hodin KORÁLKOVÁNÍ výroba přívěsků, řetízků apod. 11. května, hodin MALOVÁNÍ HENOU tetování podle tradičních arabských vzorů 18. května CYKLOVÝLET výlet na kolech do okolí Tábora sraz: ve hodin v klubu, návrat: do hodin 25. května KATAKOMBY výprava do táborského podzemí sraz: ve hodin v klubu Info: (Tereza Musilová). MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST 8. května, hodin OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK přijďte nám pomoci připravit okolí studánky Eleonory 15. května, hodin táborská matrika SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CER- TIFIKÁTŮ SPOLEČNOST PŘÁ- TELSKÁ RODINĚ 21. května, hodin dopravní hřiště u Jordánu (u sladovny) ZÁVODY odstrkovadel, tříkolek a koloběžek pro nejmenší 30. května, hodin Fokus v Mostecké ulici PÉČE O DĚTSKÉ ZOUBKY přednáška 31. května, hodin Fokus v Mostecké ulici DEN JAKO V POHÁDCE soutěže, hry, pohádky Informace na tel.: (Monika Prokopová), na webových stránkách: na u: Pro milovníky železnice Foto: Roman Růžička V hudebním oboru umožňujeme studium hry na dechové nástroje dřevěné, žesťové a nástroje bicí, dále nástroje klávesové, smyčcové, kytaru a sólový zpěv. Součástí výuky je hudební nauka, jakož i souborová, komorní a orchestrální hra a sborový zpěv. Termíny talentového průzkumu do hudebního oboru jsou vždy v pátek odpoledne (13., 20. a 27. května) od do hodin v přízemí školy v ul. Martínka Húsky 62. Při pohovoru se zjišťují sluchové dispozice, rytmické cítění a fyzické předpoklady. Zveme vás na závěrečný koncert žáků ZUŠ Tábor, který se koná v úterý 31. května od hodin v divadle O. Nedbala v Táboře. Příznivci železnice v Jihočeském kraji budou mít v letošním roce několik příležitostí k svezení zvláštními historickými vlaky. V celé České republice přitom železnice připravila více než stovku akcí spojených s jízdou historických vlaků. V jižních Čechách letos zájemci o svezení historickými soupravami ČD mají šestnáct možností, a to na tratích Tábor Bechyně a na šumavských tratích v okolí Stožce. V květnu navíc do našeho kraje zavítá speciální Kinematovlak ČD s pojízdným promítáním filmů pro děti a mládež. Kalendář jízd historickými vlaky S Elinkou do Bechyně v sobotu 18. června vyjede poprvé v tomto roce na nejstarší elektrifikovanou trať v České republice vlak vedený historickým elektrickým motorovým vozem EM z roku Kromě toho na trať vyjedou další zvláštní vlaky vedené lokomotivami E , E a E Další příležitosti k svezení historickou Bechyňkou pak budou mít zájemci 2., 16. a 30. července, 13. a 27. srpna a naposledy v letošním roce 3. prosince, kdy se Elinka vydá z Tábora do Bechyně na mikulášskou jízdu. Šumavské léto s párou ve dnech července pojedou historické vlaky ze Stožce do Černé v Pošumaví a zpět. Ani tato akce se neuskuteční pouze jednou možnosti k dalšímu cestování parním vlakem ze Stožce budou každou následující letní sobotu (9., 16., 23. a 30. července nebo 6., 13., 20. a 27. srpna). Kinematovlak ČD souprava upraveného služebního vozu, výstavního vozu a doprovodného vozu s promítáním filmů pro děti a mládež v železničních stanicích zavítá 29. dubna až 14. května do vybraných měst a obcí na území Jihočeského kraje. Nevšední zážitek z filmového představení na kolejích tak ve spolupráci s 45. mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež Zlín budou moci prožít obyvatelé a návštěvníci následujících měst a obcí: Tábor (29. dubna až 1. května), Chýnov (2. května), Soběslav (3. května). Více o akcích pro veřejnost na webových stránkách: (sg) Ve výtvarném oboru nabízíme studium předmětů: kresba, malba, grafika a speciální zaměření na modelování, keramiku a textilní práce. Studium může být využito jako příprava na střední a vysoké školy uměleckého směru. Je zde i možnost studia dospělých. Termín talentového průzkumu do výtvarného oboru je v úterý 3. května od do hodin a v pondělí 9. května od do hodin v Koželužské ulici 140 (ze Žižkova nám. průchodem kolem drogerie TETA směrem na Parkány). Zájemci si s sebou vezmou přezůvky, pastelky, tužku a vlastní výtvarné práce na ukázku. Strom roku 2005 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře vyhlašuje již potřetí anketu Táborský strom roku. Cílem je upozornit na potřebnost stromů, které jsou nedílnou součástí našeho života a životního prostředí, a najít nejkrásnější nebo jinak zajímavý a významný strom, jakož i jeho příběh. Písemné návrhy musí obsahovat důvod, proč strom navrhujete, a jeho příběh. Není-li vám příběh stromu znám, zkuste napsat svůj námět (je nutné uvést, že nejde o pravdivý příběh). K písemnému návrhu je vhodné dodat fotografii či obrázek stromu, přesné určení místa, kde navržený strom roste, druh a přibližné stáří stromu, váš názor na zvolený strom, jeho ekologickou a estetickou hodnotu, jak by se k němu měli lidé chovat apod. Anketa Táborský strom roku se vztahuje na Tábor a jeho blízké okolí. Uzávěrka ankety je 10. května. Své návrhy dodejte do botanické zahrady v Táboře, nebo je zašlete em na adresu: Vítězný strom (bude označen informační tabulí a přihlášen do celostátní ankety Strom roku pořádané nadací Partnerství) vybere Komise životního prostředí města Tábora z došlých návrhů na svém květnovém zasedání. Vítězem prvního ročníku ankety Táborský strom roku se stala lípa svobody na Křižíkově náměstí, ve druhém ročníku zvítězil převislý buk v botanické zahradě. Radoslav Kacerovský předseda Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře Internet pro seniory Dům dětí a mládeže Tábor ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Tábor nabízí občanům nad 55 let možnost bezplatné výuky internetu. Kurz probíhá ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května vždy od 8.00 do a od do hodin v DDM, v ul. Politických vězňů 1631 (u Nového ráje). Akce probíhá za finanční podpory projektu Akce Dialog hornorakouské vlády. Místa ve vybraném termínu lze rezervovat na tel.: (osv) Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2005/2006 v Základní umělecké škole O. Nedbala Tábor Bližší informace přímo u vyučujících v odpoledních hodinách na telefonu: , mob.: (ak. mal. Teodor Buzu). Výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ si můžete prohlédnout na výstavě v Městské knihovně Tábor v dubnu a květnu. Kontakt hudební obor: M. Húsky č. 62 výtvarný obor: Koželužská 140 tel.: , fax: web: Jan Dafčík ředitel ZUŠ

9 Radar V době od 31. března do 12. dubna umístila městská policie mobilní radar do Jordánské ulice (pod bývalou knoflíkárnou). Za uvedenou dobu tu projelo 4911 vozidel (včetně cyklistů) průměrnou rychlostí 20,7 km/h. Maximální povolenou rychlost překročilo pouze jediné vozidlo, a to o 7 km/h. Nejčastější rychlost v měřeném úseku byla 20 km/h (1348krát) a 25 km/h (1258krát). Pozor na odtahy Městská policie upozorňuje všechny řidiče, aby zvýšili svou pozornost při sledování dopravního značení, které souvisí s rekonstrukcí Žižkova náměstí, Pražské ulice a třídy 9. května. V těchto týdnech také probíhá pravidelné čištění ulic, které je rovněž v předstihu označeno. Řada motoristů však dopravního značení nedbá. Nebo si jej nevšimne, ale městská policie i pak musí tento vůz, který zbytečně překáží, nechat odtáhnout. Mladý zloděj V prodejně Billa byl při krádeži zadržen 17letý mladík z Obrataně. Přivolaní strážníci zjistili, že utekl z diagnostického ústavu. Výtržník byl předán Policii ČR. Alkohol za volantem Hodinu po půlnoci 15. dubna potkala městská hlídka na Píseckém rozcestí neosvětlený vůz. Světly se snažila řidiče upozornit, aby rozsvítil, ale marně. Vozidlo tedy zastavila a z řidiče se vyklubala silně podnapilá žena. Alkoholový duben Měsíc duben byl enormně štědrý na opilce, které strážníci museli umravňovat, zklidňovat jejich bujarou náladu, a bránit tak případné trestné činnosti. V řadě případů je dokonce museli uklízet a přivolat záchranku, a to prakticky v jakoukoli noční či denní dobu. Například 11. dubna v hodin ležel v Budějovické ulici půlkou těla na chodníku, půlkou ve vozovce totálně opilý starší muž. Nedokázal se pohnout, a tak jej záchranka odvezla do nemocnice. Blokové čištění táborských ulic 3. května Berlínská ul. Vídeňská ul. parkoviště pod Varšavskou ul. 5. května Havanská ul. Nerudova ul. Erbenova ul. 10. května Bukurešťská ul. Farského ul. Fügnerova ul. Tyršova ul. 12. května Krakovská ul. Kamarýtova ul. Havlíčkova ul. 17. května Komenského ul. Šikana Ve středu 13. dubna volal na linku 156 ředitel ZŠ B. Bolzana, že jedna jeho žačka byla během polední přestávky napadena dalšími třemi dětmi. Městští policisté zjistili, že 11letá školačka byla napadena nejprve slovně, poté fyzicky, a romské děti (11, 13 a 14 let) jí dokonce vyhrožovaly, že ji shodí z hradeb Velkého šance. Případ bude mít dohru i u odboru sociálních věcí. Kámen Městští strážníci museli 12. dubna v ranních hodinách odvalit těžký, přes půl metru vysoký kámen z Buzulucké ulice, na který telefonicky upozornila jedna obyvatelka. Opilý žák Těsně před vozem městské policie začal na Jordánské hrázi v noci 2. dubna zvracet 14letý mladík. Byl v doprovodu o čtyři roky staršího kamaráda, který se přiznal, že se podílel na zbídačeném a opilém stavu chlapce. Za podávání alkoholických nápojů mladistvým dostal pokutu 500 korun. Nezvaní hosté V polovině dubna oznámil muž z Českých Budějovic, že se na jeho pozemku v zahrádkářské kolonii nad Vápennou strouhou usadili čtyři bezdomovci, a strážníky požádal o pomoc. Ti museli nezvané hosty vykazovat po několik dní. Fetovací doupě V zaparkovaném autě u kina Svět bylo 11. dubna fetovací doupě. Kolemjdoucí si všimli, že ve vozidle je muž a má hlavu ponořenu do igelitového pytlíku. Přivolaní městští policisté zjistili, že muž čichal toluen a navíc byl vyzbrojen dalšími omamnými látkami a injekčními stříkačkami. Vše mu bylo na místě zabaveno. Vykrádač aut Díky upozornění jistého občana a kamerovému systému byl v noci 10. dubna dopaden 27letý zloděj, který na parkovišti u Integra vykradl čtyři vozy a u několika dalších poškodil zámky. Městská policie Tábor Žižkovo náměstí 11 tel.: 156 tel.: května Bílkova ul. Husova ul. (od Budějovické ul. po Údolní ul.) 19. května Vančurova ul. Jeronýmova ul. parkoviště u VS v Údolní ul. 24. května ul. A. Kančeva kolem Husova parku parkoviště před ČD 26. května Petrohradská ul. ul. Kpt. Nálepky Partyzánská ul. 31. května Kollárova ul. Roháčova ul. Všechny velkoobjemové kontejnery budou přistavovány od do hodin podle naplnění. umístění kontejnerů květen červen 1 Staroklokotská střed Klokoty Ve Struhách 7 2 křižovatka Kpt. Sochora a Jos. Gabčíka 3 Sokolovská u výměníku 4 Leskovická u potravin 5 Kvapilova u č. p Dukelských bojovníků střed Bezručova střed 7 Náchod stodola u Kabešů Náchod náves 7* Tržní náměstí 8 Pod Vodopádem nám. Mikoláše z Husi 9 Široká u č. p křižovatka Novákova, Tismenická 10 křižovatka Bechyňská, Příběnická (dole u mostu) křižovatka Bechyňská, Korandova 11 Staré Horky náves 8* 12 Horky ul. Na Dlouhé Horky křižovatka Družstevníků, Sadová 13 Větrovy (u požár. zbrojnice) 14 Všechov, Zahrádka 8 Čelkovice nábřeží střed Čelkovice U Lázní u č. p Čelkovice ul. Poříční u č. p. 113 Čelkovice ul. Vilová 9 Čelkovice u lípy náves 16 Údolní parkoviště u výp. stř. VS Lužnická u točny BUS 17 Lužnická u křižovatky s Čelkovickou ul Pod Nemocnicí náměstíčko Nedbalova 19 Tyršova Kollárova před č. p Bílkova pod Venuší křižovatka Jesenského, Skálova 20 slepá ul. proti Šelemberské 10 Šlikova Vodňanského Čekanice Zahradní u školy 21 Čekanice křižovatka Pionýrů a U Jednoty Čekanice Družstevní u pož. zbrojnice 10 Čekanice U Kovárny 22 Stoklasná Lhota náves 23 Zaluží u pohostinství Zaluží u zastávky MHD 10 křižovatka Martina Koláře a Smolínova 24 Štítného u katastrálního úřadu Bydlinského u stadionu VS křižovatka Husinecká, Sezimova křižovatka Husinecká, Trocnovská Angela Kančeva střed Měšice Na Vojtěchu u č. p. 364 Měšice Průhon u přejezdu Měšice Smyslovská u č. p. 440 Měšice Chýnovská u přejezdu pod VO Měšice Zalužská proti č. p. 418 Měšice Sezimovská parkov. u byt. domů Zárybničná Lhota náves Zárybničná Lhota u pohostinství 28 Smyslov 29 Hlinice 12* * u dat označených hvězdičkou se budou též přistavovat kontejnery na odpad ze zeleně Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT byt č. 2179/5 o velikosti 4+1 a podlahové ploše 115 m 2 ve 2. patře domu č. p v Husinecké ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných prostor budovy č. p a s příslušnou id. částí zastavěných st. parc. č , k. ú. Tábor, za cenu minimálně Kč. Info: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: , PRONAJMOUT část střechy domu č. p Berlínská ulice, nájem na dobu neurčitou za nájemné Kč/rok za účelem umístění parabolické antény + zařízení pro přenos dat. Písemné žádosti o pronájem přijímá do MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor. Info: Petr Musil, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor

10 KOB5C x :03 Stránka 1 Rozhodli jste se pro výměnu kanalizační a vodovodní přípojky pro další rekonstrukci Vašeho domu pro vybavení domácnosti Komerční banka Vám pomůže zajistit financování Vašich potřeb těmito úvěry: SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR do 120 tis. Kč poskytujeme bez ručení v případě potřeby je možno úvěr zajistit prohlášením ručitele, zástavním právem k pohledávce, stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. zdarma pojištění proti nesplácení úvěrů doba splatnosti max. 6 let HYPOTEČNÍ ÚVĚR minimální výše 200 tis. Kč, maximální výše je omezena 70 % nebo 100 % bankou stanovené ceny zastavené nemovitosti, výší investice a schopností klienta splácet úvěr je nutno zajistit zástavním právem k nemovitosti mohou žádat až 4 spolužadatelé, t. j. max. 2 domácnosti doba splatnosti max. 30 let SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR NA NEMOVITOSTI minimální výše 100 tis. Kč, maximální výše je omezena výší investice a schopností klienta splácet úvěr je možno zajistit prohlášením ručitele, zástavním právem k nemovitosti, zástavním právem k pohledávce, stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. mohou žádat až 4 spolužadatelé, t. j. max. 2 domácnosti doba splatnosti max. 10 let NAJDETE NÁS: Regionální pobočka KB: Tábor Tyršova 521, Tábor tel.: Ing. Petr Šmíd specialista na hypoteční úvěry tel.:

11 INZERCI PŘIJÍMÁ A GRAFICKY ZPRACOVÁVÁ: RUDI, a. s. grafické studio, tiskárna Komenského 1839, Tábor Jitka Nejmanová, tel./fax: , Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu kusů a jsou distribuovány do každé poštovní schránky zdarma. Příští číslo vyjde 1. června, příjem inzerce do 16. května.

12 93x :07 Dobrovolná dražba opakovaná Stránka ve 14:00 hod. Rekreační objekt (penzion) Koloděje nad Lužnicí Objekt bývalého školícího střediska s krásným výhledem na Lužnici (přístup k řece pro vodáky) a zámek po kompletní rekonstrukci v r Stavba je podsklepena, má dvě NP a nevyužité podkroví. Současná dispozice: 2 apartmány s vl. soc. zař., 5 dvoulůžk. pokojů, 2 třílůžk. pokoje, 3 čtyřlůžkové pokoje, byt správce, kuchyňka, zasedací místnost, společ. místnost, prádelna, sklady. K objektu patří udržovaná zahrada se zahrad. posezením s krbem, antukovým hřištěm, vodárnou a kůlnou. Vytápění ústřední elektrokotly, veř. vod., kanalizace, vlastní studna. Výměra vl. pozemků: m2. Předmětem dražby je i vybavení objektu. Info: E. Švanová, , , Nejnižší podání: ,- Kč (sníženo z ,- Kč) ČSOB pobočka Tábor, nám. Fr. Křižíka 348, tel.: Otevírací doba: po pá: hodin so: hodin Aukční síň Naxos a.s., Holečkova 31, Praha 5 tel.: , fax: SOUÈÁSTÍ KAVÁRNY JE TERASA A DÌTSKÝ KOUTEK. NOVÌ OTEVØENA kavárna v OD Dvoøák II., 2. patro 20 druhù kávy 30 druhù sladkých a slaných francouzských palaèinek zákusky, zmrzlinové poháry Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předseda redakční rady: F. Dědič adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí:

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí: P R O P O Z I C E změna k 15.4. 4. ročník závodu na horských kolech ŠKODABIKE marathon 28. dubna, Plzeň P R O Š I R O K O U V E Ř E J N O S T POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o. IČ:26 34 46 70 gsm: 737 825

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více