VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012"

Transkript

1 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec, Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod, Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou a Nízkoprahový klub BAN!) jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

2 obsah Kliknutím na položku obsahu přejdete na vybranou část výroční zprávy Obsah ÚVODEM...3 poslání oblastní charity havlíčkův brod...4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...5 zaměstnanci a rozdělení pracovníků...6 finanční zpráva...7 zpráva nezávislého auditora...9 Významné akce a události V ROCE dárci V ROCE CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA...12 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv...14 Středisko rané péče Havlíčkův Brod...18 CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE HAVLÍČKŮV BROD...21 ASTRA DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY HUMPOLEC...23 Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod...25 PETRKLÍČ denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou...28 Občanská poradna Havlíčkův Brod...30 encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež...32 Nízkoprahový klub BAN!...34 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi...36 Byty sociální rehabilitace Humpolec...38 Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou...43 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...45 MATEŘSKÁ CENTRA...47 Dobrovolnický program...51 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA...53 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

3 ÚVODEM Vážení přátelé a příznivci, milí kolegové. Uplynul další rok, kdy Oblastní charita Havlíčkův Brod vstoupila do třetí dekády své existence. Dovolte nám ohlédnutí za tím, co bylo, a pozvání k další společné cestě. Rok 2012 byl v některých ohledech ještě bezpečný a jednoduchý, neboť dobíhaly projekty v rámci Individuálních projektů Kraje ( Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt ). Šest projektů bylo financováno a mohly v klidu pracovat na vylepšení služeb svým potřebným. Většina služeb běží trvale svým tempem, tak aby poskytovaly péči kvalifikovanou a co nejvlídnější. Byly zahájeny služby dvou nových projektů. Preventivní projekt aktivizační služby v rodinách a nízkoprahové centrum v Havlíčkově Brodě. Oba jsou primární prevencí. Aktivizační služba je ve spolupráci s OSPODem služba směřující k rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Nízkoprahové centrum poskytuje službu dětem, které si nevědí rady se svým zakotvením v situaci dospívání, neumí naplnit volný čas a mají nejrůznější starosti a problémy. Velkou událostí bylo přestěhování stacionáře Petrklíč do vlastního domečku. Ve svých prostorách uprostřed krásné zahrady dočasně najde klid na práci i sociálně rehabilitační dílna. Konec roku byl poznamenán snahou zahájit přípravné práce a výběrová řízení na stavbu nového stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou, na něž byla přidělena dotace z ROP. Uplynulý rok jsme uzavírali s obavami o finanční zajištění služeb na rok další, protože bylo zřejmé, že finance na sociální služby bude stát krátit a otevřená ruce sponzorů v situaci protrahované krize se pomalu zavírají. Velký podíl starostí na sklonku roku souvisel právě se snahou finančně zajistit běžící služby. Tato starost se přelévá jako nejistota do roku dalšího. Velkou pomocí a zviditelněním charity veřejnosti obecně byla každoroční tříkrálová sbírka. Koledníčci přišli s pozdravením pokoje a přáním dobrých dní dalšího roku. Pro mnohé, které navštívili, to bylo jediné poselství nesoucí zprávu o láskyplné přítomnosti Boží ve zmatcích a nejistotě světa a komerci vánoc. Tříkrálová sbírka má být příležitostí k získání finančního obnosu k zajištění pomoci pro potřebné v regionu i ve světě. Ale stejně důležité možná podstatnější je poselství o tom, že Bůh a jeho pomoc chce být přítomna v bolesti a trablech našeho světa prostřednictvím pomáhajících rukou během každého dne přicházejícího roku. Když jsem přemýšlela o slovu na úvod naší 21. výroční zprávy, uvědomila jsem si, že to je integrující rozměr pomáhajících projektů nejen v rámci naší OCH. Za veškerou konkrétní kvalifikovanou a odbornou péčí o nemocné, o lidi ve stáří a s handicapem, o děti a mámy v nejistotě a o lidi bez domova za veškerou péčí by mělo být cítit poselství Lásky. Neboť Bůh je láska, jak je psáno v Knize knih. Mnohokrát děkujeme za veškerou starost o svěřené lidi v jednotlivých projektech, za trpělivou a mravenčí práci. Děkujeme všem sponzorům a lidem, kteří projekty podporují pochopením, modlitbou a dobrovolnou prací. Přejeme hodně sil a zdraví na každý den a odvahu i přes trable a nejistotu nést pohlazení a poselství o Lásce do všech pomáhajících situací. Za vedení a pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, zástupce ředitele OCH HB VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

4 poslání oblastní charity havlíčkův brod Charita Česká republika (do roku 2003 Česká katolická charita) je nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví na území České republiky. Jde o největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Hlavní náplní její činnosti je pomoc potřebným v ČR, mimo to ale také organizuje humanitární pomoc a dobročinné programy pro zahraničí (např. sbírky v případě živelních katastrof nebo adopce na dálku. Je členem Caritas Internationalis celosvětového sdružení katolických charit. Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. Naším základním posláním je poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Zpočátku jsme působili pouze na území farnosti Havlíčkův Brod jako farní charita, po sloučení s dalšími farními charitami poskytujeme služby na území celého vikariátu havlíčkobrodského a humpoleckého jako charita oblastní. V posledních letech jsme zažili bouřlivý rozmach. V současné době poskytujeme služby matkám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými dětmi a poskytujeme i služby v oblasti poradenství. Mapa působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod havlíčkobrodský VIKARIÁT Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. humpolecký VIKARIÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

5 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CARITAS INTERNATIONALIS CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD úsek ZDRAVOTNÍ úsek sociální úsek pro rodinu úsek komunikace s veřejností úsek ekonomický a personální CHOS Havlíčkův Brod CHOS Chotěboř CHOS Ledeč nad Sázavou CHOS Světlá nad Sázavou CHOS Přibyslav CHOS Golčův Jeníkov CHPS Havlíčkův Brod CHPS Humpolec CHPS Lipnice nad Sázavou CHPS Golčův Jeníkov CHPS Želiv Středisko rané péče Havlíčkův Brod MC Zvoneček Havlíčkův Brod MC Rolnička Světlá nad Sázavou MC Ledňáček Ledeč nad Sázavou Dobrovolnictví Sousedská výpomoc Tříkrálová sbírka Public relations Akce pro veřejnost Finanční účtárna Mzdová účtárna Podnikatelské aktivity Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod Astra denní centrum pro seniory Humpolec Charitní domov pro matky s dětmi H. Brod Petrklíč denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou Občanská poradna Havlíčkův Brod encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou BAN! nízkoprahové centrum pro děti a mládež Havl. Brod Byty sociální rehabilitace Humpolec Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod Sociálně terapeutická dílna Ledeč n. S. Domácí hospicová péče Sociálně aktivizační služba VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

6 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD zaměstnanci a rozdělení pracovníků Počty zaměstnanců v roce 2012 Průměrný fyzický počet zaměstnanců v roce z toho HPP 89 z toho DPČ 15 z toho DPP 13 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce ,13 z toho HPP 80,15 z toho DPČ, DPP 5,98 Rozdělení pracovníků v HPP dle pracovních pozic v roce 2012 pracovní pozice počet zaměstnanců sociální pracovníci 19 pracovníci v sociálních službách 35 pedogogičtí pracovníci 2 ostatní (řidiči, uklízečky,..) 2 zdravotní sestry 19 administrativní pracovníci 7 koordinátorky MC 2 Celkem 86 Rozdělení pracovníků na DPČ dle pracovních pozic v roce 2012 pracovní pozice počet zaměstnanců zdravotní sestry 5 pracovníci v sociálních službách 2 sociální pracovníci 1 pedagogičtí pracovníci 1 koordinátorky MC 4 Celkem 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

7 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD finanční zpráva ROZVAHA AKTIVA (ke dni v Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva krátkodobé pohledávky finanční majetek z toho: zásoby jiná aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA (ke dni v Kč) Vlastní zdroje z toho: vlastní jmění hospodářský výsledek z toho: minulých let běžného účetního období Cizí zdroje dlouhodobé závazky z toho: krátkodobé závazky jiná pasiva PASIVA CELKEM VÝSLEDOVKA Ke dni v Kč Spotřeba materiálu Náklady na prodané zboží Náklady na služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní soc. náklady Ostatní provozní náklady Náklady celkem Příjmy za vlastní výkony Příjmy od zdravotních pojišťoven Prodané zboží Dotace ministerstev Dotace Kraj Vysočina Dotace obce Ostatní dotace (Nadace, Úřad práce) Ostatní dotace/individuální projekt (OP LZZ) Ostatní výnosy Dary Výnosy celkem Výsledek hospodaření PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK (v Kč) Krátkodobý finanční majetek k Hospodářský výsledek za rok Odpisy Pořízení dlouhodobého majetku Vyřazení dlouhodobého majektu Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu jiných aktiv Změna stavu vlastního jmění Změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu jiných pasiv Krátkodobý finanční majetek k

8 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD finanční zpráva Dlouhodobý majetek (v Kč) Stav na začátku období Pořízeno za období Odpisy za období Změna stavu rozpracovaných investic Vyřazeno za období Stav na konci období Kč Kč Kč Kč Kč Kč V roce 2012 byla pořízena nová budova pro Denní stacionář Petrklíč včetně pozemku a drobných úprav, protože se jednalo o rodinný domek. Pro naše terénní služby byla zakoupena nová vozidla, pro Centrum osobní asistence 2 vozy Renault Thalie, pro Charitní ošetřovatelskou službu 3 nové vozy Kia Picanto a pro Středisko rané péče byl z Tříkrálové sbírky pořízen vůz Renault Scénic. V roce 2012 jsme také pořídili nový počítačový server, který jsme také financovali z Tříkrálové sbírky. Drobný majetek (neuvedený v rozvaze) (v Kč a v pořizovacích cenách) Stav na začátku období Pořízeno za období Vyřazeno za období Stav na konci období Kč Kč Kč Kč V roce 2012 jsme pořídili: Rohovou sedačku, uzamykatelnou skříň, 3 ks počítačů a notebook pro nízkoprahový klub BAN! Havlíčkův Brod Notebook pro Stacionář Astra Regálovou, dělící a stěnu s policemi, šicí stroj, dětskou kuchyňskou linku, PC stůl včetně kontejnerů a ponk pro práci se dřevem pro MC Zvoneček Dataprojektor pro Rehabilitační dílnu v Ledči nad Sázavou Šatní skříně a bazén AZURO pro Stacionář Petrklíč 2 notebooky pro Aktivizační službu pro rodiny s dětmi Nerezový regál pro Charitní pečovatelskou službu v Humpolci Notebook pro středisko Správa Počítač a terapeutický systém BIOstimul pro Charitní ošetřovatelskou službu Pozn. Vyjmenované jsou pouze položky s pořizovací cenou 10 tisíc Kč a více. Do roku 2002 byl drobný majetek účtován na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Od roku 2003 se drobný hmotný majetek účtuje jako zásoby na účet 112 Materiál. O tomto majetku je vedena operativní evidence. Pořízené investice v roce 2012 (v Kč) Pořízení budovy s pozemkem - Stacionář Petrklíč vozy Renault Thalie Renault Scénic Počítačový server vozy Kia Picanto Celkem Zdroje investic (v Kč) Tříkrálová sbírka vlastní Celkem VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

9 zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

10 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD Významné akce a události V ROCE 2012 leden Tříkrálová sbírka, jako doprovodný program proběhl Tříkrálový koncert hudebního souboru La Via v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, divadelní představení Tři králové přicházejí v Humpolci a Čtvrtý z mudrců v Sázavě (pořádala Římskokatolická farnost Velká Losenice). Zahájení provozu Nízkoprahového klubu BAN! (zařizování klubu, příprava metodik a propagačních materiálů), slavnostní otevření. únor Masopustní jarmark pořádaný Mateřským centrem Zvoneček. březen Den otevřených dveří v Astře denním centru pro seniory v Humpolci a Bytech sociální rehabilitace v Humpolci. Jarní výstava v Dílně ukázka výrobků z tvorby uživatelů Sociálně terapeutické dílny. duben Dne přednáška MUDr. Weberové k 20. výročí Diecézní charity Hradec Králové v Astře denním centru pro seniory v Humpolci. Sbírka šatstva. květen Slavnostní otevření Stacionáře Petrklíč po přestěhování do nových prostor. červen Humpolecké projekty uspořádaly Grilování s Astrou, cílem byla propagace obou projektů a setkání klientů obou sociálních služeb, rodinných příslušníků a spolupracujících osob Den otevřených dveří 10. výročí Střediska rané péče. Účast na oslavě 20. výročí založení Diecézní charity v Hradci Králové. Nákup venkovního bazénu pro stacionář Petrklíč, ve kterém probíhalo letní koupání a rehabilitace klientů. ČERVENEC setkání humpoleckých klientů a dobrovolníků s představiteli Oblastní charity Havlíčkův Brod při grilování v zahradě DsPS. Proběhla oprava fasády domu v ul. B. Němcové 188, ve kterém se poskytují služby Charitního domova pro matky s dětmi a Občanské poradny. září Sbírka šatstva Den pro zdraví našich nejmenších propagace Střediska rané péče v MC Zvoneček. Jako součást Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork uspořádalo encéčko Den otevřených dveří pro školy a veřejnost. Akce Řetěz na podporu kojení pořádaná Mateřským centrem Zvoneček ke Světovému týdnu kojení. říjen V rámci Konference o individuálním projektu Kraje Vysočina byly prezentovány projekty Oblastní charity Havlíčkův Brod na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě rehabilitační pobyt Střediska rané péče hipoterapie, plavání, canisterapie, ergoterapie. listopad V KD OSTROV v Havlíčkově Brodě proběhla prezentace projektů v rámci Veletrhu sociálních služeb. Svatomartinský lampiónový průvod pořádaný Mateřským centrem Zvoneček se v Chotěboři konal Ples lidí dobré vůle, který organizovalo Středisko rané péče. PROSINEC Předvánoční prodejní výstava v Městské knihovně v Humpolci spojená s prezentací projektu Byty sociální rehabilitace Humpolec. Předvánoční stánkový prodej výrobků klientek Charitního domova pro matky s dětmi na Vánočním jarmarku v Lipnici nad Sázavou. Předávání dárků z akce Hit Rádia Vysočina Strom splněných přání v Charitním domově pro matky s dětmi. Vánoční výstava a besídka v Sociálně terapeutické dílně. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

11 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD dárci V ROCE 2012 Naši činnost v roce 2012 podpořili Města a obce Město Havlíčkův Brod Janeček CZ s. r. o. Karasovi Fialovi Geodezie Ledeč nad Sázavou, s. r. o. Paní Kubíčková Paní Pátková Firmy, organizace, fyzické osoby věcné dary Město Humpolec LESS & FOREST, s. r. o. Hračky Šrámková Paní Rodová Accenture Services, s. r. o. Město Chotěboř Matra Transport, s. r. o. Chládek a Tintěra Paní Šťastná ALKA HOLDING spol. s r. o. Město Golčův Jeníkov Nadační fond Veolia Havlíčkův Brod, a. s. Paní Tesařová Auto Špinar s. r. o. Město Ledeč nad Sázavou NEKO KLIMA, s. r. o. Ing. Gustav Clupek Pecen Josef Billa, spol. s r. o.,havlíčkův Brod Město Světlá nad Sázavou Obec Kozlov Ing. Jan Kohoutek Rodinný pivovar Bernard, a. s. CEREPA, a. s. Město Pelhřimov Paní Jarošová INSIA ADORES, s. r. o. PROFILes, s. r. o. COOP družstvo Havlíčkův Brod Obec Želiv Patchwork klub KDU ČSL Radio Brod o. s. Diecézní katolická charita Obec Dolní Kralovice Patek Michal Justová Karolína Rynda Stanislav Hradec Králové Obec Lipnice nad Sázavou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Justovi Řezníček Petr Galtex, spol. s r. o. Obec Velká Losenice PROPS, s. r. o. Linek Jiří Římský Pavel Pešková Pavlína Město Ždírec nad Doubravou VKS Pohledští Dvořáci Mácka Ctislav Stehlíková Marie Raciolka obchod zdravé výživy Obec Ostrov Zaměstnanci ALD Malinová Věra Šotola Václav Švejda Oldřich Obec Vlkanov OSA partner Charity Česká republika Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary nad Kč) Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary) Boiron CZ, s. r. o. Brokl Milan Manoušková Dana Milichovský Milan MUDr. Láchová MUDr. Zdechovská MUDr. Eva Pěkná Občanské sdružení pro rozvoj TOPA EU, a. s. UNIMONT J.C.K., s. r. o. Urbanovi Vala Jan st. Vogel Stanislav VSM Jihlava, spol. s r. o. Spojené kartáčovny, a. s. Ústavní lékárna s. r. o. Veselý Jiří Vilém s. r. o. VKS Pohledští Dvořáci, a. s. Středovy pekárny, s. r. o. Adastra, s. r. o. Čermák Zdeněk kulturních tradic Vysočiny Vydrová Jana Švejda Oldřich Česká EuV Commercial, s. r. o. Česká spořitelna, a. s. v Humpolci Zaměstnanci MC Tesařová Zuzana DREKO s. r. o. DN FORMED Brno, s. r. o. Q-MONT HB v. o. s. Zvolánek Josef VKS Pohledští Dvořáci Enlino Consulting, a. s. Dojavová Markéta Pan Dočekal Vlasové studio Witch Farnost Keblov Doležel Marek Pan Sedmík Vodičková Nikola Farní charita Vlašim ENGESER, s. r. o. Paní Casková VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

12 CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA Všude dobře, doma nejlépe. Zdravotní služby CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Střediska: Havlíčkův Brod Bělohradská 1128, tel.: , Chotěboř Jiráskova 669, tel.: , Světlá nad Sázavou Sázavská 598, tel.: Ledeč nad Sázavou Habrecká 478, tel.: Přibyslav Tržiště 254, tel.: Golčův Jeníkov V Zahradách 823, tel.: , Jak službu poskytujeme? Ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí v rozsahu ordinované a domluvené péče sedm dní v týdnu. Konkrétní individuální plán, čas a frekvence návštěv se stanoví podle zdravotního stavu klienta. U ležících nemocných je vždy nutná spolupráce s rodinou. V případě potřeby poskytování domácí péče si vyberte středisko charitní ošetřovatelské služby, které je nejblíže vašemu bydlišti, a domluvte si návštěvu vedoucí sestry střediska přímo u vás doma. Pokud bude zdravotní péče potřebná, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře o její předepsání. Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 20 vrchní sestra: Stanislava Holendová Provozována od roku 1991 na Havlíčkobrodsku a Světelsku, 1999 na Chotěbořsku, 2000 na Ledečsku, 2001 na Přibyslavsku a 2008 na Golčovojeníkovsku Personální zajištění 1 vrchní sestra, 17 zdravotních sester, přepočtený stav zdravotnických pracovníků 12,5. Poskytována V rozsahu domluvené a lékařem ordinované péče sedm dní v týdnu, vždy ve spolupráci s rodinou klienta. Co je to charitní ošetřovatelská služba? Je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí klienta. Péče je ordinována praktickými lékaři a výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

13 CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA (pokračování) Cílová skupina Charitní ošetřovatelská služba je určena krátkodobě i dlouhodobě nemocným bez omezení věku a je poskytována na základě ordinace ošetřujícího obvodního lékaře. Nabízíme péči v domácím prostředí uživatele, kde se cítí nejlépe, odborné úkony prováděné kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací (podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, převazy ran, kondiční a pohybová cvičení, komplexní ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony), zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v naší půjčovně (Humpolec, Školní 730, ve středu od 15 do 17 hodin, tel.: ). CHOS v roce 2012 V červnu se zdravotní sestry zúčastnily oslav 20. výročí založení Diecézní charity v Hradci Králové. Během celého roku byla vrchní sestra zapojena do práce Zdravotnického kolegia Diecézní charity Hradec Králové. V rámci zkvalitňování péče zdravotní sestry absolvovaly rehabilitační kurs v Brně. Statistika projektu za rok 2012 Počet klientů 704 Počet návštěv CHOS Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CHOS půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Příjmy projektu Kč Příjmy za vlastní výkony Kč Ostatní příjmy Kč Náklady projektu Kč Materiálové náklady Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady 295 Kč Zisk Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

14 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Starý strom nepřesadíš. Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv Služby sociální péče Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Služba je též poskytována rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí (pouze v Havlíčkově Brodě). Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Věková kategorie klientů dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas. CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů. Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je li rozšíření v možnostech služby. Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

15 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, pečovatelská služba v rodině s vícerčaty (současně narozeno tři a více dětí jen CHPS Havlíčkův Brod), služby rozšířené o fakultativní úkony. Akce CHPS v roce 2012 Leden Golčův Jeníkov Tříkrálová sbírka. Únor Havlíčkův Brod Konference města k realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2012, první setkání skupiny senioři v rámci komunitního plánování. Duben Golčův Jeníkov Velikonoce koledování v DPS. Květen Golčův Jeníkov Den matek vystoupení dětí z MŠ Golčův Jeníkov v DPS. Vystoupení pěveckého souboru Fialka v domě s pečovatelskou službou. Červen Lipnice nad Sázavou koncert žáků ZŠ Lipnice nad Sázavou na hradě Lipnici, jehož se zúčastnili obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Září Lipnice nad Sázavou Den seniorů oslava v domě Jindřicha z Lipé, kterého se účastnili obyvatelé DPS. Listopad Havlíčkův Brod Veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Prosinec Golčův Jeníkov vánoční vystoupení dětí z místní MŠ v DPS. Lipnice nad Sázavou koncert dětí z místní ZŠ a besídka dětí z místní MŠ v DPS. Lipnice nad Sázavou předvánoční setkání s vedením obce. Havlíčkův Brod Lipnice n. Sáz. Golčův Jeníkov Humpolec Želiv Příjmy projektu Kč Kč Kč Kč Kč Příjmy za vlastní výkony Kč Kč Kč Kč Kč MPSV Kč Kč Kč Kč Kč Kraj Vysočina Kč Kč Kč Kč Kč Město / Obec Kč Kč Kč Kč Kč Dary 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Ostatní příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Náklady projektu Kč Kč Kč Kč Kč Materiálové náklady Kč Kč Kč Kč Kč Služby Kč Kč Kč Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Ostatní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Zisk / Ztráta ( ) Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

16 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 29 vedoucí: Stanislava Holendová Otevřena , registrována Kdy nás najdete Každý všední den od 7.00 do hodin případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 vedoucí pracovník v sociálních službách, 1 pracovník v sociálních službách, 1 sociální pracovník, 1 zdravotnický pracovník. Působnost Služba je poskytována v Havlíčkově Brodě a jeho blízkém okolí, do okruhu cca 10 km. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 20 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 15 tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 27 vedoucí pečovatelka: Ludmila Koťarová Otevřena , registrována Kdy nás najdete Každý všední den od 8 do 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 1 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Lipnici nad Sázavou a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 11 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

17 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov V Zahradách 823, Golčův Jeníkov tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 61 vedoucí pečovatelka: Monika Konečná (od Jana Semrádová) Otevřena v listopadu 2007, registrována , poskytovována: Kdy nás najdete Každý všední den hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 3 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Golčově Jeníkově a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 42 Počet úkonů Maximální denní kapacita 35 uživatelů Charitní pečovatelská služba Humpolec Školní 730, Humpolec tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 41 vedoucí: Marie Michalíčková Otevřena v lednu 2004, registrována Kdy nás najdete Každý všední den hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 6 pracovnic v sociálních službách, 1 uklízečka. Působnost Služba je poskytována v Humpolci a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 129 Počet úkonů Maximální denní kapacita, terénní služba 95 uživatelů Maximální denní kapacita, ambulantní 10 uživatelů Charitní pečovatelská služba Želiv Želiv 29 tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 62 pečovatelka: Helena Pfauserová Otevřena v lednu 2008, registrována Kdy nás najdete Každý všední den 7 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 2 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Želivě Lhoticích a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 17 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

18 Středisko rané péče Havlíčkův Brod Od útlého dětství s láskou a pochopením. Služby sociální prevence Středisko rané péče Havlíčkův Brod Horní 3188, Havlíčkův Brod tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 90 vedoucí: PhDr. Irena Salaquardová Poskytována od , registrována Kdy nás najdete Terénní služby ( v domácnosti uživatele): hod. Ambulantní služby (ve středisku): hod. Personální zajištění 1 vedoucí pedagogický pracovník, 1 sociální pracovník, 1 pedagogický pracovník, 1 terapeut, 1 klinický psycholog. Poslání Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je naučit rodinu pracovat s dítětem tak, aby se rozvíjely jeho schopnosti a dovednosti. Jedná se o rodiny dětí ohrožených ve zdravém vývoji (nezralost, předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, nehody) a se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným) s trvalým bydlištěm na území ČR, které je v regionu působnosti Střediska rané péče Havlíčkův Brod a rodina je schopna komunikovat v češtině. Provázet rodinu prvními roky života dítěte s postižením či ohroženým ve vývoji, v rozmezí věku od narození do 7 let, podporovat členy rodiny a společně hledat cesty k rozvoji dítěte. Dát postiženému či ohroženému dítěti a jeho rodině šanci žít alespoň trochu jako ostatní rodiny se zdravými dětmi stejného věku. Působnost Havlíčkobrodsko, Humpolecko, Pelhřimovsko, Ledečsko, Chotěbořsko, Světelsko, Jihlavsko (cca 80 km od střediska). Cíle Hlavním cílem Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout každému uživateli takovou podporu a pomoc, která vede ke zlepšení kvality života dítěte s postižením či ohroženým ve vývoji a jeho rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení či ohrožení a k začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení (dle jejich možností a schopností). Cílová skupina uživatelů osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi jedná se o rodiče dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Věková kategorie uživatelů děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 7 let). VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

19 Středisko rané péče Havlíčkův Brod (pokračování) Základní kritéria pro poskytnutí služby věk v rozmezí věku od narození do 4 let u dítěte se zdravotním, mentálním a tělesným postižením, do 7 let u dítěte s kombinovaným postižením, trvalé bydliště je na území ČR a je v regionu působnosti Střediska rané péče Havlíčkův Brod, rodina je schopna komunikovat v češtině, rodině není poskytován stejný typ služby jiným zařízením. Služba rané péče může být zahájena kdykoliv v uvedeném rozmezí věku dítěte. Zásady poskytování sociální služby Zásada důstojnosti respektovat individualitu uživatele, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny. Zásada ochrany soukromí uživatele během konzultace v domácím prostředí uživatele vstupuje pracovník služeb rané péče pouze na ta místa, kam je zván. Zásada zplnomocnění pracovník rané péče respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v takovém množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě. Zásada nezávislosti služby rané péče podporují u rodičů a dětí nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Zásada práva a volby uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, poskytovatel jen doporučuje, rozhodující slovo má uživatel. Zásada týmového přístupu a komplexnost služeb spolupráce interních a externích členů interdisciplinárního týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro uživatele a společnost. Zásada přirozenosti prostředí převážná část služeb uživatelům je poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Zásada kontinuity péče v rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu. Nabízíme Rodinám jsou nabízeny tyto konkrétní služby: konzultace v rodině, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte (posouzení vývojové úrovně dítěte, návrh programů a metod podporující vývoj dítěte), podpora a posilování rodičovských kompetencí uznání a ocenění jejich práce, budování sebedůvěry (nezapomínat na další členy rodiny otcové, sourozenci), instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, půjčovna stimulačních, didaktických pomůcek a výukových programů na CD, DVD, pomoc při jejich výběru, pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při výběru předškolního či školního zařízení, sociálně-právní poradenství, podpora při jednání s úřady, zprostředkování kontaktů s odborníky (s psychologem, lékaři), popř. specializovanými institucemi, organizace setkávání rodin dětí se zdravotním postižením, terapeutické aktivity (pobyty, masáže, plavání, aj.) telefonické konzultace nejen pro stálé uživatele nejčastěji jednorázové konzultace v podobě vyhledávání nejbližších odborníků nebo speciálního zařízení, vydávání občasníku Fontána rady, informace, nápady, ambulantní jednorázové konzultace. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

20 Středisko rané péče Havlíčkův Brod (pokračování) Statistika projektu za rok 2012 Návštěvy v rodinách 216 Telefonické konzultace 522 Půjčovna pomůcek 441 Ambulantní návštěvy ve středisku 148 Návštěvy v jiných zařízeních 9 Celkový počet uživatelských rodin 54 (jedná se o počet uživatelských rodin, nikoliv o počet uživatelů. V každé uživatelské rodině jsou minimálně dva až tři uživatelé) STŘEDISKO RANÉ PÉČE v roce 2012 Leden Přednáška na téma Jaké hračky vybrat pro naše nejmenší Jarní arteterapie Ergoterapie Den otevřených dveří 10. výročí Střediska rané péče Den pro zdraví našich nejmenších propagace střediska v MC Zvoneček Rehabilitační pobyt hipoterapie, plavání, canisterapie, ergoterapie Ples lidí dobré vůle v Chotěboři Vánoční arteterapie Veletrh sociálních služeb Havlíčkův Brod propagace střediska. Příjmy projektu MPSV Kraj Vysočina Město Havlíčkův Brod Město Humpolec Město Pelhřimov Město Světlá n. S. Další obce Dary Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Ztráta Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2014 Sociální služba Oblastní charity Havlíčkův Brod, Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod byla v roce 2014 financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2011 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2010 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více