VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012"

Transkript

1 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec, Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod, Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou a Nízkoprahový klub BAN!) jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

2 obsah Kliknutím na položku obsahu přejdete na vybranou část výroční zprávy Obsah ÚVODEM...3 poslání oblastní charity havlíčkův brod...4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...5 zaměstnanci a rozdělení pracovníků...6 finanční zpráva...7 zpráva nezávislého auditora...9 Významné akce a události V ROCE dárci V ROCE CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA...12 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv...14 Středisko rané péče Havlíčkův Brod...18 CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE HAVLÍČKŮV BROD...21 ASTRA DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY HUMPOLEC...23 Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod...25 PETRKLÍČ denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou...28 Občanská poradna Havlíčkův Brod...30 encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež...32 Nízkoprahový klub BAN!...34 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi...36 Byty sociální rehabilitace Humpolec...38 Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou...43 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...45 MATEŘSKÁ CENTRA...47 Dobrovolnický program...51 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA...53 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

3 ÚVODEM Vážení přátelé a příznivci, milí kolegové. Uplynul další rok, kdy Oblastní charita Havlíčkův Brod vstoupila do třetí dekády své existence. Dovolte nám ohlédnutí za tím, co bylo, a pozvání k další společné cestě. Rok 2012 byl v některých ohledech ještě bezpečný a jednoduchý, neboť dobíhaly projekty v rámci Individuálních projektů Kraje ( Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt ). Šest projektů bylo financováno a mohly v klidu pracovat na vylepšení služeb svým potřebným. Většina služeb běží trvale svým tempem, tak aby poskytovaly péči kvalifikovanou a co nejvlídnější. Byly zahájeny služby dvou nových projektů. Preventivní projekt aktivizační služby v rodinách a nízkoprahové centrum v Havlíčkově Brodě. Oba jsou primární prevencí. Aktivizační služba je ve spolupráci s OSPODem služba směřující k rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Nízkoprahové centrum poskytuje službu dětem, které si nevědí rady se svým zakotvením v situaci dospívání, neumí naplnit volný čas a mají nejrůznější starosti a problémy. Velkou událostí bylo přestěhování stacionáře Petrklíč do vlastního domečku. Ve svých prostorách uprostřed krásné zahrady dočasně najde klid na práci i sociálně rehabilitační dílna. Konec roku byl poznamenán snahou zahájit přípravné práce a výběrová řízení na stavbu nového stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou, na něž byla přidělena dotace z ROP. Uplynulý rok jsme uzavírali s obavami o finanční zajištění služeb na rok další, protože bylo zřejmé, že finance na sociální služby bude stát krátit a otevřená ruce sponzorů v situaci protrahované krize se pomalu zavírají. Velký podíl starostí na sklonku roku souvisel právě se snahou finančně zajistit běžící služby. Tato starost se přelévá jako nejistota do roku dalšího. Velkou pomocí a zviditelněním charity veřejnosti obecně byla každoroční tříkrálová sbírka. Koledníčci přišli s pozdravením pokoje a přáním dobrých dní dalšího roku. Pro mnohé, které navštívili, to bylo jediné poselství nesoucí zprávu o láskyplné přítomnosti Boží ve zmatcích a nejistotě světa a komerci vánoc. Tříkrálová sbírka má být příležitostí k získání finančního obnosu k zajištění pomoci pro potřebné v regionu i ve světě. Ale stejně důležité možná podstatnější je poselství o tom, že Bůh a jeho pomoc chce být přítomna v bolesti a trablech našeho světa prostřednictvím pomáhajících rukou během každého dne přicházejícího roku. Když jsem přemýšlela o slovu na úvod naší 21. výroční zprávy, uvědomila jsem si, že to je integrující rozměr pomáhajících projektů nejen v rámci naší OCH. Za veškerou konkrétní kvalifikovanou a odbornou péčí o nemocné, o lidi ve stáří a s handicapem, o děti a mámy v nejistotě a o lidi bez domova za veškerou péčí by mělo být cítit poselství Lásky. Neboť Bůh je láska, jak je psáno v Knize knih. Mnohokrát děkujeme za veškerou starost o svěřené lidi v jednotlivých projektech, za trpělivou a mravenčí práci. Děkujeme všem sponzorům a lidem, kteří projekty podporují pochopením, modlitbou a dobrovolnou prací. Přejeme hodně sil a zdraví na každý den a odvahu i přes trable a nejistotu nést pohlazení a poselství o Lásce do všech pomáhajících situací. Za vedení a pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, zástupce ředitele OCH HB VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

4 poslání oblastní charity havlíčkův brod Charita Česká republika (do roku 2003 Česká katolická charita) je nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví na území České republiky. Jde o největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Hlavní náplní její činnosti je pomoc potřebným v ČR, mimo to ale také organizuje humanitární pomoc a dobročinné programy pro zahraničí (např. sbírky v případě živelních katastrof nebo adopce na dálku. Je členem Caritas Internationalis celosvětového sdružení katolických charit. Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. Naším základním posláním je poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Zpočátku jsme působili pouze na území farnosti Havlíčkův Brod jako farní charita, po sloučení s dalšími farními charitami poskytujeme služby na území celého vikariátu havlíčkobrodského a humpoleckého jako charita oblastní. V posledních letech jsme zažili bouřlivý rozmach. V současné době poskytujeme služby matkám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými dětmi a poskytujeme i služby v oblasti poradenství. Mapa působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod havlíčkobrodský VIKARIÁT Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. humpolecký VIKARIÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

5 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CARITAS INTERNATIONALIS CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD úsek ZDRAVOTNÍ úsek sociální úsek pro rodinu úsek komunikace s veřejností úsek ekonomický a personální CHOS Havlíčkův Brod CHOS Chotěboř CHOS Ledeč nad Sázavou CHOS Světlá nad Sázavou CHOS Přibyslav CHOS Golčův Jeníkov CHPS Havlíčkův Brod CHPS Humpolec CHPS Lipnice nad Sázavou CHPS Golčův Jeníkov CHPS Želiv Středisko rané péče Havlíčkův Brod MC Zvoneček Havlíčkův Brod MC Rolnička Světlá nad Sázavou MC Ledňáček Ledeč nad Sázavou Dobrovolnictví Sousedská výpomoc Tříkrálová sbírka Public relations Akce pro veřejnost Finanční účtárna Mzdová účtárna Podnikatelské aktivity Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod Astra denní centrum pro seniory Humpolec Charitní domov pro matky s dětmi H. Brod Petrklíč denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou Občanská poradna Havlíčkův Brod encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou BAN! nízkoprahové centrum pro děti a mládež Havl. Brod Byty sociální rehabilitace Humpolec Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod Sociálně terapeutická dílna Ledeč n. S. Domácí hospicová péče Sociálně aktivizační služba VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

6 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD zaměstnanci a rozdělení pracovníků Počty zaměstnanců v roce 2012 Průměrný fyzický počet zaměstnanců v roce z toho HPP 89 z toho DPČ 15 z toho DPP 13 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce ,13 z toho HPP 80,15 z toho DPČ, DPP 5,98 Rozdělení pracovníků v HPP dle pracovních pozic v roce 2012 pracovní pozice počet zaměstnanců sociální pracovníci 19 pracovníci v sociálních službách 35 pedogogičtí pracovníci 2 ostatní (řidiči, uklízečky,..) 2 zdravotní sestry 19 administrativní pracovníci 7 koordinátorky MC 2 Celkem 86 Rozdělení pracovníků na DPČ dle pracovních pozic v roce 2012 pracovní pozice počet zaměstnanců zdravotní sestry 5 pracovníci v sociálních službách 2 sociální pracovníci 1 pedagogičtí pracovníci 1 koordinátorky MC 4 Celkem 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

7 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD finanční zpráva ROZVAHA AKTIVA (ke dni v Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva krátkodobé pohledávky finanční majetek z toho: zásoby jiná aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA (ke dni v Kč) Vlastní zdroje z toho: vlastní jmění hospodářský výsledek z toho: minulých let běžného účetního období Cizí zdroje dlouhodobé závazky z toho: krátkodobé závazky jiná pasiva PASIVA CELKEM VÝSLEDOVKA Ke dni v Kč Spotřeba materiálu Náklady na prodané zboží Náklady na služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní soc. náklady Ostatní provozní náklady Náklady celkem Příjmy za vlastní výkony Příjmy od zdravotních pojišťoven Prodané zboží Dotace ministerstev Dotace Kraj Vysočina Dotace obce Ostatní dotace (Nadace, Úřad práce) Ostatní dotace/individuální projekt (OP LZZ) Ostatní výnosy Dary Výnosy celkem Výsledek hospodaření PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK (v Kč) Krátkodobý finanční majetek k Hospodářský výsledek za rok Odpisy Pořízení dlouhodobého majetku Vyřazení dlouhodobého majektu Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu jiných aktiv Změna stavu vlastního jmění Změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu jiných pasiv Krátkodobý finanční majetek k

8 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD finanční zpráva Dlouhodobý majetek (v Kč) Stav na začátku období Pořízeno za období Odpisy za období Změna stavu rozpracovaných investic Vyřazeno za období Stav na konci období Kč Kč Kč Kč Kč Kč V roce 2012 byla pořízena nová budova pro Denní stacionář Petrklíč včetně pozemku a drobných úprav, protože se jednalo o rodinný domek. Pro naše terénní služby byla zakoupena nová vozidla, pro Centrum osobní asistence 2 vozy Renault Thalie, pro Charitní ošetřovatelskou službu 3 nové vozy Kia Picanto a pro Středisko rané péče byl z Tříkrálové sbírky pořízen vůz Renault Scénic. V roce 2012 jsme také pořídili nový počítačový server, který jsme také financovali z Tříkrálové sbírky. Drobný majetek (neuvedený v rozvaze) (v Kč a v pořizovacích cenách) Stav na začátku období Pořízeno za období Vyřazeno za období Stav na konci období Kč Kč Kč Kč V roce 2012 jsme pořídili: Rohovou sedačku, uzamykatelnou skříň, 3 ks počítačů a notebook pro nízkoprahový klub BAN! Havlíčkův Brod Notebook pro Stacionář Astra Regálovou, dělící a stěnu s policemi, šicí stroj, dětskou kuchyňskou linku, PC stůl včetně kontejnerů a ponk pro práci se dřevem pro MC Zvoneček Dataprojektor pro Rehabilitační dílnu v Ledči nad Sázavou Šatní skříně a bazén AZURO pro Stacionář Petrklíč 2 notebooky pro Aktivizační službu pro rodiny s dětmi Nerezový regál pro Charitní pečovatelskou službu v Humpolci Notebook pro středisko Správa Počítač a terapeutický systém BIOstimul pro Charitní ošetřovatelskou službu Pozn. Vyjmenované jsou pouze položky s pořizovací cenou 10 tisíc Kč a více. Do roku 2002 byl drobný majetek účtován na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Od roku 2003 se drobný hmotný majetek účtuje jako zásoby na účet 112 Materiál. O tomto majetku je vedena operativní evidence. Pořízené investice v roce 2012 (v Kč) Pořízení budovy s pozemkem - Stacionář Petrklíč vozy Renault Thalie Renault Scénic Počítačový server vozy Kia Picanto Celkem Zdroje investic (v Kč) Tříkrálová sbírka vlastní Celkem VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

9 zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

10 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD Významné akce a události V ROCE 2012 leden Tříkrálová sbírka, jako doprovodný program proběhl Tříkrálový koncert hudebního souboru La Via v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, divadelní představení Tři králové přicházejí v Humpolci a Čtvrtý z mudrců v Sázavě (pořádala Římskokatolická farnost Velká Losenice). Zahájení provozu Nízkoprahového klubu BAN! (zařizování klubu, příprava metodik a propagačních materiálů), slavnostní otevření. únor Masopustní jarmark pořádaný Mateřským centrem Zvoneček. březen Den otevřených dveří v Astře denním centru pro seniory v Humpolci a Bytech sociální rehabilitace v Humpolci. Jarní výstava v Dílně ukázka výrobků z tvorby uživatelů Sociálně terapeutické dílny. duben Dne přednáška MUDr. Weberové k 20. výročí Diecézní charity Hradec Králové v Astře denním centru pro seniory v Humpolci. Sbírka šatstva. květen Slavnostní otevření Stacionáře Petrklíč po přestěhování do nových prostor. červen Humpolecké projekty uspořádaly Grilování s Astrou, cílem byla propagace obou projektů a setkání klientů obou sociálních služeb, rodinných příslušníků a spolupracujících osob Den otevřených dveří 10. výročí Střediska rané péče. Účast na oslavě 20. výročí založení Diecézní charity v Hradci Králové. Nákup venkovního bazénu pro stacionář Petrklíč, ve kterém probíhalo letní koupání a rehabilitace klientů. ČERVENEC setkání humpoleckých klientů a dobrovolníků s představiteli Oblastní charity Havlíčkův Brod při grilování v zahradě DsPS. Proběhla oprava fasády domu v ul. B. Němcové 188, ve kterém se poskytují služby Charitního domova pro matky s dětmi a Občanské poradny. září Sbírka šatstva Den pro zdraví našich nejmenších propagace Střediska rané péče v MC Zvoneček. Jako součást Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork uspořádalo encéčko Den otevřených dveří pro školy a veřejnost. Akce Řetěz na podporu kojení pořádaná Mateřským centrem Zvoneček ke Světovému týdnu kojení. říjen V rámci Konference o individuálním projektu Kraje Vysočina byly prezentovány projekty Oblastní charity Havlíčkův Brod na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě rehabilitační pobyt Střediska rané péče hipoterapie, plavání, canisterapie, ergoterapie. listopad V KD OSTROV v Havlíčkově Brodě proběhla prezentace projektů v rámci Veletrhu sociálních služeb. Svatomartinský lampiónový průvod pořádaný Mateřským centrem Zvoneček se v Chotěboři konal Ples lidí dobré vůle, který organizovalo Středisko rané péče. PROSINEC Předvánoční prodejní výstava v Městské knihovně v Humpolci spojená s prezentací projektu Byty sociální rehabilitace Humpolec. Předvánoční stánkový prodej výrobků klientek Charitního domova pro matky s dětmi na Vánočním jarmarku v Lipnici nad Sázavou. Předávání dárků z akce Hit Rádia Vysočina Strom splněných přání v Charitním domově pro matky s dětmi. Vánoční výstava a besídka v Sociálně terapeutické dílně. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

11 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD dárci V ROCE 2012 Naši činnost v roce 2012 podpořili Města a obce Město Havlíčkův Brod Janeček CZ s. r. o. Karasovi Fialovi Geodezie Ledeč nad Sázavou, s. r. o. Paní Kubíčková Paní Pátková Firmy, organizace, fyzické osoby věcné dary Město Humpolec LESS & FOREST, s. r. o. Hračky Šrámková Paní Rodová Accenture Services, s. r. o. Město Chotěboř Matra Transport, s. r. o. Chládek a Tintěra Paní Šťastná ALKA HOLDING spol. s r. o. Město Golčův Jeníkov Nadační fond Veolia Havlíčkův Brod, a. s. Paní Tesařová Auto Špinar s. r. o. Město Ledeč nad Sázavou NEKO KLIMA, s. r. o. Ing. Gustav Clupek Pecen Josef Billa, spol. s r. o.,havlíčkův Brod Město Světlá nad Sázavou Obec Kozlov Ing. Jan Kohoutek Rodinný pivovar Bernard, a. s. CEREPA, a. s. Město Pelhřimov Paní Jarošová INSIA ADORES, s. r. o. PROFILes, s. r. o. COOP družstvo Havlíčkův Brod Obec Želiv Patchwork klub KDU ČSL Radio Brod o. s. Diecézní katolická charita Obec Dolní Kralovice Patek Michal Justová Karolína Rynda Stanislav Hradec Králové Obec Lipnice nad Sázavou Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Justovi Řezníček Petr Galtex, spol. s r. o. Obec Velká Losenice PROPS, s. r. o. Linek Jiří Římský Pavel Pešková Pavlína Město Ždírec nad Doubravou VKS Pohledští Dvořáci Mácka Ctislav Stehlíková Marie Raciolka obchod zdravé výživy Obec Ostrov Zaměstnanci ALD Malinová Věra Šotola Václav Švejda Oldřich Obec Vlkanov OSA partner Charity Česká republika Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary nad Kč) Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary) Boiron CZ, s. r. o. Brokl Milan Manoušková Dana Milichovský Milan MUDr. Láchová MUDr. Zdechovská MUDr. Eva Pěkná Občanské sdružení pro rozvoj TOPA EU, a. s. UNIMONT J.C.K., s. r. o. Urbanovi Vala Jan st. Vogel Stanislav VSM Jihlava, spol. s r. o. Spojené kartáčovny, a. s. Ústavní lékárna s. r. o. Veselý Jiří Vilém s. r. o. VKS Pohledští Dvořáci, a. s. Středovy pekárny, s. r. o. Adastra, s. r. o. Čermák Zdeněk kulturních tradic Vysočiny Vydrová Jana Švejda Oldřich Česká EuV Commercial, s. r. o. Česká spořitelna, a. s. v Humpolci Zaměstnanci MC Tesařová Zuzana DREKO s. r. o. DN FORMED Brno, s. r. o. Q-MONT HB v. o. s. Zvolánek Josef VKS Pohledští Dvořáci Enlino Consulting, a. s. Dojavová Markéta Pan Dočekal Vlasové studio Witch Farnost Keblov Doležel Marek Pan Sedmík Vodičková Nikola Farní charita Vlašim ENGESER, s. r. o. Paní Casková VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

12 CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA Všude dobře, doma nejlépe. Zdravotní služby CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Střediska: Havlíčkův Brod Bělohradská 1128, tel.: , Chotěboř Jiráskova 669, tel.: , Světlá nad Sázavou Sázavská 598, tel.: Ledeč nad Sázavou Habrecká 478, tel.: Přibyslav Tržiště 254, tel.: Golčův Jeníkov V Zahradách 823, tel.: , Jak službu poskytujeme? Ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí v rozsahu ordinované a domluvené péče sedm dní v týdnu. Konkrétní individuální plán, čas a frekvence návštěv se stanoví podle zdravotního stavu klienta. U ležících nemocných je vždy nutná spolupráce s rodinou. V případě potřeby poskytování domácí péče si vyberte středisko charitní ošetřovatelské služby, které je nejblíže vašemu bydlišti, a domluvte si návštěvu vedoucí sestry střediska přímo u vás doma. Pokud bude zdravotní péče potřebná, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře o její předepsání. Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 20 vrchní sestra: Stanislava Holendová Provozována od roku 1991 na Havlíčkobrodsku a Světelsku, 1999 na Chotěbořsku, 2000 na Ledečsku, 2001 na Přibyslavsku a 2008 na Golčovojeníkovsku Personální zajištění 1 vrchní sestra, 17 zdravotních sester, přepočtený stav zdravotnických pracovníků 12,5. Poskytována V rozsahu domluvené a lékařem ordinované péče sedm dní v týdnu, vždy ve spolupráci s rodinou klienta. Co je to charitní ošetřovatelská služba? Je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí klienta. Péče je ordinována praktickými lékaři a výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

13 CHARITNÍ ošetřovatelská SLUŽBA (pokračování) Cílová skupina Charitní ošetřovatelská služba je určena krátkodobě i dlouhodobě nemocným bez omezení věku a je poskytována na základě ordinace ošetřujícího obvodního lékaře. Nabízíme péči v domácím prostředí uživatele, kde se cítí nejlépe, odborné úkony prováděné kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací (podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, převazy ran, kondiční a pohybová cvičení, komplexní ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony), zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v naší půjčovně (Humpolec, Školní 730, ve středu od 15 do 17 hodin, tel.: ). CHOS v roce 2012 V červnu se zdravotní sestry zúčastnily oslav 20. výročí založení Diecézní charity v Hradci Králové. Během celého roku byla vrchní sestra zapojena do práce Zdravotnického kolegia Diecézní charity Hradec Králové. V rámci zkvalitňování péče zdravotní sestry absolvovaly rehabilitační kurs v Brně. Statistika projektu za rok 2012 Počet klientů 704 Počet návštěv CHOS Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CHOS půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Příjmy projektu Kč Příjmy za vlastní výkony Kč Ostatní příjmy Kč Náklady projektu Kč Materiálové náklady Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady 295 Kč Zisk Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

14 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Starý strom nepřesadíš. Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv Služby sociální péče Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Služba je též poskytována rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí (pouze v Havlíčkově Brodě). Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Věková kategorie klientů dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas. CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů. Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je li rozšíření v možnostech služby. Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

15 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, pečovatelská služba v rodině s vícerčaty (současně narozeno tři a více dětí jen CHPS Havlíčkův Brod), služby rozšířené o fakultativní úkony. Akce CHPS v roce 2012 Leden Golčův Jeníkov Tříkrálová sbírka. Únor Havlíčkův Brod Konference města k realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2012, první setkání skupiny senioři v rámci komunitního plánování. Duben Golčův Jeníkov Velikonoce koledování v DPS. Květen Golčův Jeníkov Den matek vystoupení dětí z MŠ Golčův Jeníkov v DPS. Vystoupení pěveckého souboru Fialka v domě s pečovatelskou službou. Červen Lipnice nad Sázavou koncert žáků ZŠ Lipnice nad Sázavou na hradě Lipnici, jehož se zúčastnili obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Září Lipnice nad Sázavou Den seniorů oslava v domě Jindřicha z Lipé, kterého se účastnili obyvatelé DPS. Listopad Havlíčkův Brod Veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Prosinec Golčův Jeníkov vánoční vystoupení dětí z místní MŠ v DPS. Lipnice nad Sázavou koncert dětí z místní ZŠ a besídka dětí z místní MŠ v DPS. Lipnice nad Sázavou předvánoční setkání s vedením obce. Havlíčkův Brod Lipnice n. Sáz. Golčův Jeníkov Humpolec Želiv Příjmy projektu Kč Kč Kč Kč Kč Příjmy za vlastní výkony Kč Kč Kč Kč Kč MPSV Kč Kč Kč Kč Kč Kraj Vysočina Kč Kč Kč Kč Kč Město / Obec Kč Kč Kč Kč Kč Dary 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Ostatní příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Náklady projektu Kč Kč Kč Kč Kč Materiálové náklady Kč Kč Kč Kč Kč Služby Kč Kč Kč Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Ostatní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Zisk / Ztráta ( ) Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

16 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 29 vedoucí: Stanislava Holendová Otevřena , registrována Kdy nás najdete Každý všední den od 7.00 do hodin případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 vedoucí pracovník v sociálních službách, 1 pracovník v sociálních službách, 1 sociální pracovník, 1 zdravotnický pracovník. Působnost Služba je poskytována v Havlíčkově Brodě a jeho blízkém okolí, do okruhu cca 10 km. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 20 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 15 tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 27 vedoucí pečovatelka: Ludmila Koťarová Otevřena , registrována Kdy nás najdete Každý všední den od 8 do 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 1 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Lipnici nad Sázavou a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 11 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

17 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Humpolec a Želiv (pokračování) Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov V Zahradách 823, Golčův Jeníkov tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 61 vedoucí pečovatelka: Monika Konečná (od Jana Semrádová) Otevřena v listopadu 2007, registrována , poskytovována: Kdy nás najdete Každý všední den hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 3 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Golčově Jeníkově a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 42 Počet úkonů Maximální denní kapacita 35 uživatelů Charitní pečovatelská služba Humpolec Školní 730, Humpolec tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 41 vedoucí: Marie Michalíčková Otevřena v lednu 2004, registrována Kdy nás najdete Každý všední den hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 6 pracovnic v sociálních službách, 1 uklízečka. Působnost Služba je poskytována v Humpolci a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 129 Počet úkonů Maximální denní kapacita, terénní služba 95 uživatelů Maximální denní kapacita, ambulantní 10 uživatelů Charitní pečovatelská služba Želiv Želiv 29 tel.: Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 62 pečovatelka: Helena Pfauserová Otevřena v lednu 2008, registrována Kdy nás najdete Každý všední den 7 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 2 pracovnice v sociálních službách. Působnost Služba je poskytována v Želivě Lhoticích a okolí. Statistika projektu za rok 2012 Počet uživatelů 17 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

18 Středisko rané péče Havlíčkův Brod Od útlého dětství s láskou a pochopením. Služby sociální prevence Středisko rané péče Havlíčkův Brod Horní 3188, Havlíčkův Brod tel.: , Čísla účtů: Komerční banka /0100, nebo UniCredit Bank /2700, variabilní symbol 90 vedoucí: PhDr. Irena Salaquardová Poskytována od , registrována Kdy nás najdete Terénní služby ( v domácnosti uživatele): hod. Ambulantní služby (ve středisku): hod. Personální zajištění 1 vedoucí pedagogický pracovník, 1 sociální pracovník, 1 pedagogický pracovník, 1 terapeut, 1 klinický psycholog. Poslání Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je naučit rodinu pracovat s dítětem tak, aby se rozvíjely jeho schopnosti a dovednosti. Jedná se o rodiny dětí ohrožených ve zdravém vývoji (nezralost, předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, nehody) a se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným) s trvalým bydlištěm na území ČR, které je v regionu působnosti Střediska rané péče Havlíčkův Brod a rodina je schopna komunikovat v češtině. Provázet rodinu prvními roky života dítěte s postižením či ohroženým ve vývoji, v rozmezí věku od narození do 7 let, podporovat členy rodiny a společně hledat cesty k rozvoji dítěte. Dát postiženému či ohroženému dítěti a jeho rodině šanci žít alespoň trochu jako ostatní rodiny se zdravými dětmi stejného věku. Působnost Havlíčkobrodsko, Humpolecko, Pelhřimovsko, Ledečsko, Chotěbořsko, Světelsko, Jihlavsko (cca 80 km od střediska). Cíle Hlavním cílem Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout každému uživateli takovou podporu a pomoc, která vede ke zlepšení kvality života dítěte s postižením či ohroženým ve vývoji a jeho rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení či ohrožení a k začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení (dle jejich možností a schopností). Cílová skupina uživatelů osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi jedná se o rodiče dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Věková kategorie uživatelů děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 7 let). VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

19 Středisko rané péče Havlíčkův Brod (pokračování) Základní kritéria pro poskytnutí služby věk v rozmezí věku od narození do 4 let u dítěte se zdravotním, mentálním a tělesným postižením, do 7 let u dítěte s kombinovaným postižením, trvalé bydliště je na území ČR a je v regionu působnosti Střediska rané péče Havlíčkův Brod, rodina je schopna komunikovat v češtině, rodině není poskytován stejný typ služby jiným zařízením. Služba rané péče může být zahájena kdykoliv v uvedeném rozmezí věku dítěte. Zásady poskytování sociální služby Zásada důstojnosti respektovat individualitu uživatele, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny. Zásada ochrany soukromí uživatele během konzultace v domácím prostředí uživatele vstupuje pracovník služeb rané péče pouze na ta místa, kam je zván. Zásada zplnomocnění pracovník rané péče respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v takovém množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě. Zásada nezávislosti služby rané péče podporují u rodičů a dětí nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Zásada práva a volby uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, poskytovatel jen doporučuje, rozhodující slovo má uživatel. Zásada týmového přístupu a komplexnost služeb spolupráce interních a externích členů interdisciplinárního týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro uživatele a společnost. Zásada přirozenosti prostředí převážná část služeb uživatelům je poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Zásada kontinuity péče v rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu. Nabízíme Rodinám jsou nabízeny tyto konkrétní služby: konzultace v rodině, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte (posouzení vývojové úrovně dítěte, návrh programů a metod podporující vývoj dítěte), podpora a posilování rodičovských kompetencí uznání a ocenění jejich práce, budování sebedůvěry (nezapomínat na další členy rodiny otcové, sourozenci), instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, půjčovna stimulačních, didaktických pomůcek a výukových programů na CD, DVD, pomoc při jejich výběru, pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při výběru předškolního či školního zařízení, sociálně-právní poradenství, podpora při jednání s úřady, zprostředkování kontaktů s odborníky (s psychologem, lékaři), popř. specializovanými institucemi, organizace setkávání rodin dětí se zdravotním postižením, terapeutické aktivity (pobyty, masáže, plavání, aj.) telefonické konzultace nejen pro stálé uživatele nejčastěji jednorázové konzultace v podobě vyhledávání nejbližších odborníků nebo speciálního zařízení, vydávání občasníku Fontána rady, informace, nápady, ambulantní jednorázové konzultace. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

20 Středisko rané péče Havlíčkův Brod (pokračování) Statistika projektu za rok 2012 Návštěvy v rodinách 216 Telefonické konzultace 522 Půjčovna pomůcek 441 Ambulantní návštěvy ve středisku 148 Návštěvy v jiných zařízeních 9 Celkový počet uživatelských rodin 54 (jedná se o počet uživatelských rodin, nikoliv o počet uživatelů. V každé uživatelské rodině jsou minimálně dva až tři uživatelé) STŘEDISKO RANÉ PÉČE v roce 2012 Leden Přednáška na téma Jaké hračky vybrat pro naše nejmenší Jarní arteterapie Ergoterapie Den otevřených dveří 10. výročí Střediska rané péče Den pro zdraví našich nejmenších propagace střediska v MC Zvoneček Rehabilitační pobyt hipoterapie, plavání, canisterapie, ergoterapie Ples lidí dobré vůle v Chotěboři Vánoční arteterapie Veletrh sociálních služeb Havlíčkův Brod propagace střediska. Příjmy projektu MPSV Kraj Vysočina Město Havlíčkův Brod Město Humpolec Město Pelhřimov Město Světlá n. S. Další obce Dary Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Ztráta Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více