RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání"

Transkript

1 RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání Praha 10, Krátká 10 tel.: fax: Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) Opletalova 5/919 Praha 1 PSČ Ho 00 s.r.o. Jednatel : George Hodac Způsob jednání Za společnost jedná a zastupuje Ji samostatně jednatel nebo prokurista se samostatnou prokurou. č.j.: Ru/193/98 R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 103/1992 sb. ř o RaSě čeíké rennhl?v d S t - 1 P í s m - e) zákona č. vysílání, podle i 2 ^ a ^ f ^ * * * ^ -hlasové a televizní 4b«/l991 Sb., v platném znění, a 46 zákona č. r o z h o d n u t í

2 Rada uděluje společnosti BBC IČO: Radiocom (Praha) s.r.o., se sídlem v Praze 1, Opletalově ul. 5/919, licenci k provozování rozhlasového vysílání v pásmu VK II na sít následujících kmitočtů: Plzeň-Krkavec 98,6/1 kw České Budějovice-město 89,8/1 kw Brno-Hády 101,3/0,15 kw Praha-Strahov 101,1/1 kw Ústí nad Labem-město 105,8/1 kw Hradec Králové-Hoděšovice 99,1/1 kw dle příslušných kmitočtových přídělů, na dobu 3 let. Platnost licence se stanovuje ode dne do dne Název stanice je BBC, časový rozsah vysílání jsou 24 hodiny denně, základní specifikace programu: "Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". V souladu s 12, odst.2, zákona č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci č. RR Tyto údaje tvoří text bodů č. 1) - 5) přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí a text jednotlivých šesti stran přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí. Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílačů daného kmitočtu do provozu. Totéž platí i o vyřazení vysílačů z provozu. Přílohy č. 1 a 2 a šest příslušných kmitočtových přídělů s připojenými seznamy rušících vysílačů a pravděpodobného dosahu pokrytí, které tvoří přílohy č. 3 - č. 8, jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í : Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0349 ze dne s údaji stanovenými v 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice BBC, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddíle C, vložce ze dne a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Praha 1 ze dne ), předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne a při veřejném slyšení

3 Při posuzování žádosti Rada v souladu s 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu pořadů. Rada konstatovala, že společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí v souladu s 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že údaje uvedené v přílohách č. 1 ač. 2 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné. Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč ,- zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne P O U Č E N Í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se pohlíží jako by nebyla podána. Provozovatel s licencí je podle ustanovení 12 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, povinen zapsat předmět podnikání, plynoucí z udělené licence do obchodního rejstříku. V Praze dne Josef/jnfcef í k předseda Rad^yáe^h*. republiky pro rozhlasoj^^a<tel(tffrvní vysílání

4 D RÍLOHA O BIBIC RADIOCOM (Praha) s.r.o. Opletalova 5/7, Praha I. Czech Republic Tel.: +420 (0) (-7) Fax: +420(0) ÚRAD RADY CÉSKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání ooslo H - 0 B - W 8 * 7 ONE Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Krátká 10, Praha 10 C.J Praha, 10. června 1998 Vážení, podle předchozí předběžné ústní dohody si dovoluji navrhnout následující (dočasný) popis programu BBC, který bude vysílat nový držitel licence, tedy BBC Radiocom (Praha) s.r.o., a to společně s časovým údajem, dokdy bude předložena informace o zamýšlených programových změnách: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. zajistí nepřetržitý programový proud, v jehož rámci bude/budou 1) týdně nejméně 14 hodin a 20 minut programu v češtině z produkce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. a z produkce české redakce BBC v Londýně. Jeho součástijsou od pondělí do pátku zprávy každou hodinu od 6.00 do a zpravodajsko-publicisticképořady v 7.00, 8.00, 13.00, a 20.00, v sobotu a neděli pořady ve 20.00, 2) nafrekvencipraha 101,1 FM v pracovní dny v programové spolupráci se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu jednu hodinu programu v angličtině pro cizince, žijící v Praze, a zahraniční, návštěvníky hlavního města, jehož součásti budou mj. zprávy z České republiky, publicistické příspěvky s českou tématikou a kulturní informace, 3) na ostatních frekvencích ve smyslu rozhodnutí Rady čj. Rz/102/ /1919 ze dne v rámci regionálního vysílání a v programové spolupráci s Českým rozhlasem od pondělí do pátku až 4 hodiny programu stanice Český rozhlas 2 stanice Praha, 4) vybrané příspěvky z produkce slovenské redakce BBC, a to především zprávy, publicistické a kulturní příspěvky a výuka angličtiny, 5) ve zbývajícím čase program BBC World Service v angličtině, jehož součástí budou mj. zprávy a publicistika výuka angličtiny, další vzdělávací pořady a pořady kulturní, zábavné a sportovní. Držitel licence do šesti měsíců od počátku její platnosti bude Radu informovat o zamýšlených programových změnách, jejichž cílem bude další přiblížení struktury a obsahu programu potřebám českého posluchače. Se srdečným pozdravem Jiří Hodač, jednatel, BB ^adiocom (Praha) srq DIČ I C O Bankovní spopnf: Cs. obchodní banka. Na Přikope Praha I t.ů /0300 BBC RADIOCOM (Praha) t.r.o. y e jouňfctf ihapcnof BBC WORLD SERVICE

5 0 H RADIOCOM (Praha) s.r.o. PŘÍLOHA i. I n./l b) Charakteristika programu BBC Radiocom (Praha) s.r.o. bude zajišťovat obsah a strukturu programu v souladu s produkčními zásadami BBC, jak jsou podrobně rozvedeny v "Producer's Guidelines", které má Rada k dispozici. Těžiště programu bude ve zpravodajství a publicistice, přičemž se bude velká pozornost věnovat mj. i pořadům naučným a vzdělávacím, výuce angličtiny a kvalitním zábavným programům. Program se skládá z pořadů BBC v češtině, pořadů BBC v angličtině, pořadů BBC ve slovenštině a regionálního vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem, zařazovaného v rámci programové spolupráce ve smyslu rozhodnutí Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání č.j. Rz/102/ /1919 ze dne Příspěvky ČRo v České řeči budou ve smyslu uvedeného rozhodnutí Rady nadále zařazovány pro programu na mimopražských frekvencích, zatímco v Praze bude pokračovat spolupráce se zahraničním vysíláním CRo v angličtině. Charakteristiku programu ilustruje následující typické vysílací schéma. Vysílací schéma anglického programu v zimním období je zřejmé z přílohy. Anglický program se na frekvencích VKV v České republice bude vysílat ve zbývajícím čase mimo relace BBC v češtině, relace BBC ve slovenštině, lekce angličtiny mimo pravidelné programy a pořady, vysílané v rámci programové spolupráce Českým rozhlasem.

6 G3EIS RADIOCOM (Praha) s.r.o. EL/1 c) Vysílací schéma Příklad typického vysílacích schématu pro všechny uvedené frekvence v zimním období Program v češtině Pondělí - pátek Zprávy Svět o sedmé" Zprávy (3'), publicistika, přehled tisku, lekce angličtiny Dobré ráno s BBC" Zprávy (5'), rozhovory, komentáře, přehled tisku, reportáže, příspěvky spolupracovníků z různých částí světa Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Svět o jedné" Čtvrthodina ilustrovaných (= rozšířených informacemi od zpravodajů, výroky politiků atd.) zpráv Zprávy Zprávy Zprávy Svět před pátou" v Ilustrované zprávy, rozhovory, komentáre, telefonáty z CR i ze světa, o čem se mluví Zprávy Zprávy Zprávy Svět o osmé" Zprávy (3'), publicistický pohled na hlavní události dne i do jejich zákulisí Sobota Týden ve světě" přehled klíčových událostí uplynulého týdne ve světě

7 I RADIOCOM (Praha) s.r.o. Týden v Británii" přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne na britské politické scéně a v jejím zákulisí Neděle minut od Greenwiche" Třicetiminutový pořad pro mladé posluchače: hudební novinky, životní styl, informace o zájmech a problémech mladých lidí v zahraničí, soutěž o ceny 2. Program ve slovenštině Pondělí - pátek Zprávy Zprávy, publicistika Zprávy, publicistika, lekce angličtiny Zprávy Zprávy Sobota - neděle Zprávy, publicistika, lekce angličtiny Zprávy, publicistika, lekce angličtiny -3'

8 0 Q H RADIOCOM (Praha) s.r.o. v 3. Regionální vysílání v rámci programové spolupráce s Českým rozhlasem Pondělí - pátek PRAHA 101,1 MHz , a Zahraniční vysílání Českého rozhlasu v angličtině ve spolupráci s BBC Zprávy, publicistika, kulturní informace pro rezidenty, mluvící anglicky, a zahraniční návštěvníky Prahy BRNO 101,3 MHz, ČESKÉ BUDĚJOVICE 89,8 MHz, HRADEC KRÁLOVĚ 99,1 MHz, PLZEŇ 98,6 MHz, ÚSTÍ NAD LABEM 105,8 MHz a Český rozhlas 2 - Stanice Praha Host do domu" Přehled tisku, komentár, esej, životní styl, hudební pořad, Setkání s a Český rozhlas 2 - Stanice Praha A teď vám povím" Publicistika, hudba, zábava, společnost 4. Výuka angličtiny Kurzy angličtiny se vysílají v rámci českého i slovenského programu. Délka jednotlivých lekcí i jejich přesné umístění v rámci českých a slovenských relací se mění podle předpokládaného rozsahu a složení cílové skupiny posluchačů a stupně náročnosti kurzu. 5. Program BBC v angličtině se vysílá ve všech zbývajících vysílacích časech.

9 BIS RADIOCOM (Praha) s.r.o. EL/1 d) Cílová skupina recipientů International Broadcasting Audience Research připravuje analýzy průzkumů poslechovosti vysílání BBC ve všech používaných jazycích. Při přípravě průzkumů poslechovosti spolupracuje s předními místními agenturami. Údaje z letošního roku svědčí o tom, že posluchači BBC v České republice patří do populační skupiny s nadprůměrným vzděláním. Věkové složení posluchačů starších 15 let je velmi blízké věkovému složení celé české populace. Znamená to tedy, že mezi posluchači BBC najdeme představitele všech typických věkových kategorií. v Česká republika je zemí s velkou tradicí rozhlasového vysílání. Součástí spektra možností rozhlasového poslechu je po celá desetiletí i nabídka BBC: kromě "tradičních" posluchačů tuto možnost objevuje a oceňuje stále více těch, kteří potřebují objektivní, přesné a rychlé informace, umožňující komplexní pohled na události a jejich nezávislé hodnocení. Cílová skupina recipientů vysílání BBC tak zahrnuje tu část populace, která potřebuje - z profesionálních či osobních zájmů - především spolehlivé a naprosto objektivní informace a přístup ke kvalifikovaným analýzám a názorům. BBC cílevědomě otevírá takovou možnost, aniž v souladu s přísnými redakčními zásadami (jejichž nejnovější vydání jsme si dovolili členům Rady poskytnout) ovlivňuje úsudek posluchače. Platí to nejen v oblasti mezinárodní a české politiky, ale v souhrnu všech jazykových vstupů, zařazovaných na vysílačích VKV v České republice, to platí i v oblasti kultury, vědy, techniky, sociální problematiky, sportu, problematiky mládeže a menšin atd. Významnou součástí cílové skupiny recipientů jsou i ti posluchači, kteří se chtějí za pomoci BBC dále vzdělávat - v popředí pozornosti je výuka moderní angličtiny - nebo kteří vyhledávají kvalitní zábavu. BBC v České republice proto definuje svoji posluchačskou obec především uspokojováním nároků moderního posluchače, který chápe svůj vlastní život a okolní události v širším kontextu a potřebuje proto technicky snadno dostupný přísun informací, které mu umožňují dopracovávat se závěrů, podložených objektivními fakty. BBC vzhledem ke svému ohromného informačmmu potenciálu umožňuje přístup i ke zdrojům, které jsou jinak dostupné jen s obtížemi nebo dokonce vůbec nedostupné. Samozřejmě nás těší, že mezi posluchači BBC v České republice nacházíme mnohé přední politiky vládnoucích i opozičních stran, špičkové novináře, významné finančníky a podnikatele, známé vědce i umělce. Při přípravě

10 0QJH RADIOCOM (Praha) s.r.o. programů ve všech jazycích, dostupných na frekvencích VKV v České republice, máme však na mysli všechny posluchače, kteří vyhledávají naši stanici, protože je pro ně zdrojem potřebných informací. Jsme přesvědčeni, že v. tato role BBC v České republice se dále zdůrazňuje v období, kdy se republika nachází na cestě do Evropské unie a NATO. -4

11 HHH R A D A ČESKÉ REPUBLIKY MĚĚĚĚĚĚm pro rozhlasové a televizní vysílání Praha 10, Krátká 10 tel.: fax: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Opletalova 5/919 Praha I PSČ: Č.j.: Rz/189/00 Zasedání Rady 11/ bod 9 Vyřizuje: F.Kučera Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, a ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu ), toto rozhodnutí : I. Na základě žádosti účastníka řízení ze dne , kterou Rada obdržela dne a která byla zaevidována v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1124, Rada prodlužuje platnost licence udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/193/98 ze dne , ve znění platných změn, k provozování rozhlasového vysílání v pásmu VKV II do II. Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby jakož i údaje týkající vysílacího schématu. Tyto údaje jsou obsaženy v nepřeškrtnutém textu jediného listu přílohy č. 1 (programová skladba) a jediného listu přílohy č. 2 (vysílací schéma). Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

12 Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl zaplacen dne POUČENÍ: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je obecný soud účastníka řízení, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. V Praze dne ft pro rozhlasové a televizní vysílání

13 RADIOCOM (Praha) s.r.o. Opletalova 5/7, Praha I, Czech Republic Tel.: +420" (0) (-7) Fax:+420(0) V dalčí fázi podzim 2000 vznikne zcela nový 90-ti minutový ranní zpravodajskopublicistický pořad, který bude vycházet s formátu naší oblíbené ranní půlhodinky Dobré ráno s BBC. Nový pořad vysílaný od bude jako jediný v České republice nabízet půldruhé hodiny nepřerušovaných zpráv a zpravodajství ze světa i z domova v době ranní posluchačské špičky. Pořad bude koncipován jako tzv. "rolling news" program, takžt; se bude počítat s tím, že se posluchači budou průběžně připojovat a odpojovat. Od podzimu 2000 dálo plánujeme i-rozšíření naší podvečerní relace o nejméně půl hrjdinu. Zároveň chceme změnit i vysílací čas ze oouoasnýoh 1630 na Část programu bude věnovaná střídavě publicistice - pořadům z oblasti vědy, techniky, kultury, hudby a sportu - a diskusím u kulatého stolu o zahraníčně-polítických i domácích námětech. Tato část bude pravidelně reprízována následující den ráno od Součástí večerního vysílaní bude i náš hlavní večerní zpravodajský pořad s pracovním názvem Svět dnes večer, ve formátu naší současné zpravodajské relace Svět před pátou. Od roku 2001 máme v plánu dále pokračovat v rozšiřování českých pořadů na načioj; frekvencích, s cílem vytvořit delší ranní a večerní programové bloky v češtině. i V souvislosti s tímto rozšířením počtu domácích pořadů, vyráběných v tuzemsku a zaměřených na české posluchače, byla provedena výše 2míněná reorganizace programové redakce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v České republice (která spocasně funguje jako dodavatel příspěvků s domácí tématikou pro BBC World Sepvfce) a British Broadcas.ting Corporation jako zakladatel a jediný společník BBC Radiocom (Praha) s.r.o. - aniž hy vyčkala zda bude žádosti o změnu licence vyhověno - invesjevala do zřízení a vybavení nové redakce a studií BBC Radiocom (Praha) s.r.o. cca 30 milionů Kč. Rovněž sledovanost programu BBC sev^sledním období zvýšila na 4,9% týdně v ^raze, což lze dokumentovat výzkumem poslecjfróvosti rozhlasových stanic, provedeným v říjnu 1999 společností Ultext. Průzkum by} Proveden na zakázku BBC World Service Market & Audience Intelligence. BBC Radiocom (Prakí) s.r.o. se také začal aktivně zajímat o možnosti doplnění sítě VKV vysílačů v místeplí; kde není signál BBC možné naladit a kde z průzkumů a dopisů posluchačůvyplývá, že se zde nacházejí potenciální posluchači BBC. Kromě prozatímního již běžícího^ysílání v Ostravě na frekvenci 106,4 MHz, BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o zahájení koordinace kmitočtů v Liberci, Karlových Varech, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. Rada - vévoooh případech vyslovila aouhlaa a tímto Eohájoním. IČO DIČ 00 IT Bankovní spojení: Čs. obchodní banka. Na Přlkopť Praha č.ú 8OO6S9583/030O BBC RADIOCOM (Praha) j-r.o. je souióstílha pan of BBC WORLD SERVICE

14 , BBCSO+NE Příklad plánovaného programového schématu BBC na léta OODOTA i NCDILC Ranní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady Dopolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku Odpolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku Večerní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady Zpravodajská relace ve slovenštině Noční vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady

15 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ Krátká 10, Praha 10, lei.: , fax: , Opletalova 5/919 Praha L J Rozhodnutí Rp/56/02 A0T Zasedání Rady 4 bod 9 Vyřizuje: Petra Zelená Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") vydává v souladu s ustanovením 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb. u ), podle ustanovení 23 zákona č. 231/2001 Sb., ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto rozhodnutí: Doba platnosti licence č. 009/98 k provozování rozhlasového vysílání, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/193/98 ze dne , ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje o osm let od data , tedy do Odůvodnění: Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne , evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 4743, ve znění dodatku ze dne č.j. 4748, požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence o 8 let od data Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši ,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném-znění, dne Podle ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let.

16 Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak jak je výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný. V Praze dne

17 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátké 10, Praha "10, tel; , fax G88S, hítpi/avvvw.rrtv.a Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha )s.r.o. IČO: Opletalova 5/919 Praha ROZHODNUTI Spis. zn.: 2006/552/vav/BBC Č.j.: vav/ ClH>5~fo é Zasedání Rady 15/poř. č, 52 Vyřizuje: Bc. K. Valáškova ^ Schválil: Mgr. M. Šotkova v Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 30. srpna 2006 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek, a to: PROGRAMOVÉ A VYSÍLACÍ SCHÉMA BBC Radiocom (Praha) s.r.o.: BBC WS v angličtí ně-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava BBC WS v angličtině-zpravodajsíví, publicistika, vzdělávání a sport V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava BBC WS v angličtině-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC - jazykové kurzy angličtiny BBC.

18 účaetník řízení dne 14. erpna 2006 zaplatil správní poplatek na účet Rady dle zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 3000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu s ustanovením 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením 66 zákona č. 231/2001 Sb. k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. V Praze dne 6. září 2006

19 1 " ' ové a telev 'his f vysílání Ri * I - i í* i i - t. i Praha 2,120 Ol I n » -» ^ « * rrtv.cz infi BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: Dlouhá 705/ Praha 1 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/13/zab/BBC Č.j.:zab/1736/2011 Zasedání Rady č / poř.č.: 41 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ TRANSFORMAČNÍ L I C E N C E Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 5 písm. b), 12 a podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto r o z h o d n u t í Rada uděluje společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: , se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. pro program B B C se souborem technický prostředků Brno 101,3 MHz/0,158 kw; České Budějovice 89,8 MHz/1 kw; Jihlava 96,7 MHz/5 kw; Karlovy Vary 94,7 MHz/0,2 kw; Liberec 99,2 MHz/1 kw; Olomouc 105,6 MHz/0,5 kw; Ostrava 106,3 MHz/1 kw; Pardubice 99,1 MHz/2,55 kw; Plzeň 98,6 MHz/1 kw; Praha 101,1 MHz/3 kw; Ústí nad Labem 105,8 MHz/1 kw; Zlín 93,9 MHz/0,5 kw na dobu do 10. října Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů: Brno město Hády 101,3 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 158 W České Budějovice město 89,8 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Jihlava město 96,7 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 5 kw

20 Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 200 W Liberec Proseč 99,2 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Olomouc Pohořany 105,6 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 500 W Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Pardubice Opatovice I 99,1 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 2,55 kw Plzeň Krkavec 98,6 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Praha Strahov 101,1 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 3 kw Ústí nad Labem 105,8 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Zlín Mládcova 93,9 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 500 W Základní programová specifikace a další programové podmínky: Programové podmínky jsou shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. vysílá, a to na základě rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/193/98 ve znění platných změn. Název programu: BBC Základní programová specifikace: zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1, a to diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Odůvodnění: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu BBC šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 8. července Dne 30. prosince 2010 č.j. 47 ve znění doplnění ze dne 29. března 2011 č.j a dne 6. května 2011 č.j byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení transformační licence podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října Účastníkem řízení o udělení transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při udělení nové licence. Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. Dle čl. II bodu 4. rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb

21 Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. Konkrétně v žádosti uvedl, že se tímto písemně zavazuje, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání. Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši ,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění dne 29. prosince Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. obsahuje náležitosti podle 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání tomu žádosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení transformační licence vyhovět. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1 nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády. V Praze dne: JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Přílohy: Dokument (ostatní, , Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o.) Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová Date: :03:04 +02:00 Reason: Podpis dokumentu H-. 0 «0 Location: Praha

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RNDr. Pavel

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Bydžov

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456 Kříženeckého nám. 1078/5 152 00 Praha 5 Sp. zn./ldent.: 2011/720/sve/CET Č.j.: sve/2664/2011 Zasedání Rady č. 15-2011 / poř.č.: 3 Rozhodnutí o udělení licence Rada pro

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Jindřichohradecká

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence O 274 813 830 s +420 27.1 813 830 - +420 274 813 830 «+420 274 813 8 3 830 * +41Í rrtv.cz http://www.ittv.cz http. FILM EUROPE, s.r.o. IČ: 28922921 Branická 1950/209 14000 Praha Česká republika Sp. znvident.:

Více

O Rozhodnutí o udělení licence

O Rozhodnutí o udělení licence V.C2 11 í vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro r< i pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a te tova 44/6, Praha 2,120 00 Skřetova 44/6, Praha 2,120 00 Skřetova 44/6,

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI Účastník řízení :Rádio

Více

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. www.rrtv.cz Náplava Mojmír,

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání..-'t'6'o 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz? ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE HBO Česká republika, spol. s r.o. IČ: 61466786 Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 Česká republika JUDr. Hedrlín Antonín Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49 17000 Praha 7 Česká republika Sp. zn./ldent.:

Více

rozhodnuti Česká republika čeština 24 h denně Základní programová specifikace: teleshoppingová a reklamní televize

rozhodnuti Česká republika čeština 24 h denně Základní programová specifikace: teleshoppingová a reklamní televize RADA Rada Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 í SLAGR TV, spol. s r.o. Sp. zn./ldent.: 2014/58/zem/ŠLA Č.j.: zem/977/2014 Zasedání Rady č. 6-2014 / poř.č.: 7 Rada

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. www.rrtv.cz Chello Central

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE ATVCZ,s.r.o. IČ: 27647234 Velvarská 1626/45 160 00 Praha 6 Česká republika Sp. znvident.: 2010/1271/KOZ/ATV Naše zn.: KOZ/4479/2010 Zasedání Rady č. 23-2010 / poř.č.: 11 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada

Více

L Rozhodnutí o udělení licence

L Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http:7avww.rrtv.cz Účastník řízení: STAR - MONT Pardubice, s.r.o.

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Spisová značka: 2008/215/cun/TV Č.j.xun/ ~čéc' /f'ť Zasedání Rady 7 / poř.č. 6 Vypracoval: Mgr. František Čunderlík Účastník řízení: TV GIMI, a.s. IČ: 25156527 Neplachova 2297/1 370 04 České Budějovice

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014 InFin, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha Radio Kroměříž s.r.o. Kojetínská 3881/84 76701 Kroměříž Route Radio s.r.o. Stavební 992/1 70800 Ostrava RADIO BONTON a.s. Wenzigova 1872/4 12000 Praha Sp. zn./ident.:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Účastník řízení: PODA a.s. IČ 25816 179 28. října 1168/102 702 00 Moravská Ostrava Rozhodnutí o udělení licence Spisová značka: 2009/652/FIA/POD č.j.: Fia/ V?^^/o9 Zasedání Rady 12/ poř. č. 4 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830. fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz. http://www.rrtv.cz Účastník řízení: POLAR televize Ostrava, 1 s.r.o.

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Sp. zn./ldent.: 2010/477/sve/Jin Naše zn.: sve/1985/2010 Zasedání Rady č. 12-2010 / poř.č.: 41 Jindřichohradecká televizní s.r.o. IČ: 28109503 Vajgar 532 37701 Jindřichův Hradec Česká republika Rozhodnutí

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz ŠLÁGR

Více

10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http^avww.rrtv.cz. " L Rozhodnutí o udělení licence

10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http^avww.rrtv.cz.  L Rozhodnutí o udělení licence »A PRO ROZHIASOVE A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http^avww.rrtv.cz Účastník řízení: Stanice O, a.s. Vrchlického č.p. 439/29

Více

Sp. zn./ident.: 2010/321/dol/BME Č.j.: zab/164/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 6

Sp. zn./ident.: 2010/321/dol/BME Č.j.: zab/164/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 6 BROADCAST MEDIA, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha 101 Česká republika Sp. zn./ident.: 2010/321/dol/BME Č.j.: zab/164/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 6 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Účastník řízení: ROZHODNUTÍ

Účastník řízení: ROZHODNUTÍ Účastník řízení: Jan Voldřich IČ 41941667 Duhová 1170 38 301 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/157/zem/VOL Č.j.: zem/ q Zasedáni Rady 5/poř. č. 3 Vyřizuje: Blanka Zemanová/871 Rada pro rozhlasové a televizní

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání v. RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník

Více

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11 >A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ átká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 20 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz ~ H Účastník řízení: NTV cable s.r.o. Palackého

Více

rozhodnutí: 02 Sport4 Česká republika

rozhodnutí: 02 Sport4 Česká republika RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.:

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 8io 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: RRTV-4633040 Barrandov MUZIKA, s.r.o. Mikuleckého 1311/8

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.c2, htlpi/avww.rrtv.cz Účastník řízení :Kabelová televize Jeseník,s.r.o.

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí: Účastník řízení: CET 21 spol. s r.o. IČ 45800456 Křlženeckého nám. č. 1078/5 152 00 Praha 5 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/902/zem/CET Č.j.:zem/ fgů ÍěŘ Zasedání Rady 20/poř. č. 6 Vyřizuje: Blanka Zemanová/5792

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání rátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.ci ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO FM Plus

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání P r a h a lo-í^ttá 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence i 'RADA PRO ROZHIASOVE A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TV MORAVA, s. r. o. Ul. 8.

Více

Š T Ě P Á N K O T R B A

Š T Ě P Á N K O T R B A Š T Ě P Á N K O T R B A Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Škrétova 44/6 120 00 Praha 2 Věc: 1. Doplnění a upřesnění části podání ze dne 17.1. 2013 2. Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence nui Wi ové a telí ti vysílání /fi, Praha 2, 74 B Sp. zn./ldent.: 2010/610/sve/MTV Naše zn.: sve/2533/2010 Zasedání Rady č. 15-2010 / poř.č.: 3 MTV NETWORKS S.r.o. IČ: 28970438 Na Strži 65/1702 140 62 Praha

Více

POLAR televize Ostrava, s.r.o. IČ: 25859838 Boleslavova 710/19 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika

POLAR televize Ostrava, s.r.o. IČ: 25859838 Boleslavova 710/19 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika POLAR televize Ostrava, s.r.o. IČ: 25859838 Boleslavova 710/19 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/400/FIA/POL Č.j.: FIA/2472/2011 Zasedání Rady č. 14-2011 / poř.č.: 3

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí: MEDIA BOHEMIA a.s. Koperníkova 794/6 12000 Praha 2 Česká republika Sp. zn./ident.: 2012/310/zab/MED Č.j.: STR/3221/2012 Zasedání Rady č. 16-2012 / poř.č.: 4 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘÍM, spol. s r.o. Jungmannova 968 664 34 Kuřim

r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘÍM, spol. s r.o. Jungmannova 968 664 34 Kuřim RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.a, hup:/avww.rrtv.cz r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM

Více

rozhodnutí: Označení (název) programu: Retro Music Television Územní rozsah vysílání tv programu: Časový rozsah vysílání

rozhodnutí: Označení (název) programu: Retro Music Television Územní rozsah vysílání tv programu: Časový rozsah vysílání Rada pro rozhlasové f lasove a televizní vyšili 0 Pi sn»? SKrttova 44«, Pr«tui 2. k-tío 274 613 630» «420 274 BIJ! ^^^k infoérnv CÍ tiitp //www.rrtvj Sp. zn./ldent.; 2010/84/zem/Hud Naše zn.: zem/641/2010

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: Odbor rozhl. vys. a licencí. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení

VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: Odbor rozhl. vys. a licencí. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení JEDN. IDENT.: RRTV-4606166 VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: SP. ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: RRTV/2884/2015-bar 2015/707/bar/MED VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí DATUM, MÍSTO: 11.8.2015, Praha ALIVO a. s. mpxzbzh

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: RADIO MORAVA

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ^\^Krátka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Účastník řízení : Květoslava Vitvarová V Ladech

Více

Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/2399 10100 Praha-Vinohrady Česká republika

Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/2399 10100 Praha-Vinohrady Česká republika RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Skřetova qn/ 6,120 00 Praha 2 Tel.: + q2o 274 813 830 / Fax: + t)2o 271) 810 885 www.rrtv.cz Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/2399 10100 Praha-Vinohrady Campus

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÏLANÎ ), 100 00 Praha 10, lei.. +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-rnail: info@rrtv.c2, hítp://www.rrtv.c> Účastník řízení: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. Obránců

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 www.rrtv.cz Meridi s.r.o. Neplachova 2297/1

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání m m ď&k Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: Rádio

Více

Sp. zn./ident.: 2011/938/zab Č.j.: zab/157/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 23

Sp. zn./ident.: 2011/938/zab Č.j.: zab/157/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 23 BROADCAST MEDIA, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha 101 Česká republika Sp. zn./ident.: 2011/938/zab Č.j.: zab/157/2013 Zasedání Rady č. 23-2012 / poř.č.: 23 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: nfo@rrtv.c2 http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: Rádio Contact

Více

Účastník řízení: ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Účastník řízení: ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Spisová značka: 2008/1157/FIA/HEL f/íf/^i č.j.:fia/ Zasedání Rady 16 / poř.č. 3 Vypracovala: Miroslava Fialová/5276/08 Účastník řízení: HELP FILM, s.r.o. IČ262 91 126 Branická 1950/209 140 00 Praha 4 ROZHODNUTÍ

Více

Sp. zn./ldent.: 2014/444/zem/Měs Č.j.: zem/2182/2014 Zasedání Rady č. 12-2014/ poř.č.: 8

Sp. zn./ldent.: 2014/444/zem/Měs Č.j.: zem/2182/2014 Zasedání Rady č. 12-2014/ poř.č.: 8 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 Tel,: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz Město Adamov Pod Horkou 101/2

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnuti:

ROZHODNUTÍ. rozhodnuti: i. vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada ida pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasoví r Skřetovu 44/6, Praha 2,120 00 Skřetova 44/6. Praha 2,120 00 Skřetova 44/6, Prahn

Více

RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj

RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj PrçplyfO, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení:

Více

Sp. zn./ldent: 2011/737/zab/JUK Č.j.:zab/4790/2013 Zasedání Rady č. 20-2013 / poř.č.: 45. pro rozhlasové a televizní vysílání

Sp. zn./ldent: 2011/737/zab/JUK Č.j.:zab/4790/2013 Zasedání Rady č. 20-2013 / poř.č.: 45. pro rozhlasové a televizní vysílání RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova m\/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: 420 27«) 813 830 / Fax: + ^20 27^ 810 www.rrtv.cz JUKEBOX, spol.sr.o. Karla Svobody

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence HBO Česká republika, spol. s r.o. IČ: 61466786 Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 Česká republika AK Hedrlín Antonín JUDr. - HBO ČR, spol. s r.o. IČ: 66233941 Jankovcova 1037/49 17000 Praha 7 Česká republika

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence L Účastník řízení: Kabelová televize Přerov, a.s. U Bečvy č.p. 2883 Přerov I - Město 750 02 Přerov J Rozhodnutí o udělení licence C.j.: Ru/45/03 Zasedání Rady 3/ bod 32 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Způsob

Více

pro:rd2p^byé;;apiey^^sííání

pro:rd2p^byé;;apiey^^sííání pro:rd2p^byé;;apiey^^sííání».i.»iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii t iniiniiiiiiiiiiiiii, l ii,,ii.,,,,syy,..,!.,^ Účastník řízení: LOCAL TV PLUS, s.r.o. Lidická 1 742 83 Klimkovice č.j. Ru/33/95 28. 3.1995 ROZHODNUTÍ

Více

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.:

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání átká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz K!*m*p ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: Rádio

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ i ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: Agentura TRS spol. s r.o. Londýnská 67 Praha 2 PSČ: 120 00 Jednatel: Margaret E. O' Shaughnessy Způsob jednání: Jednatelé jednají za společ- Č.j.:Ru/112/0lM;#

Více

pro rozhlasové a televizní vysílání

pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ KEPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: Studio R e V i s.r.o. Růžová 5 Jablonec nad Nisou PSČ 466 01 Jednatel:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Zlatá stezka 143 Prachatice 383 01 l_ J Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/187/02/ // Zasedání Rady 14/ bod 54 Vyřizuje : Mgr. Kristina Smutná Jednatel: Mgr. Pavel Kratochvíl Způsob jednání: jednatel

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Účastník řízení: Kabelová televize CZ, s. r. o. Ruská 8 101 00 Praha 10 L Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/46/03A^ Zasedání Rady 3/ bod 33 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Způsob zastupování: Jménem

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání ísk%^0 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení:

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02-781 38 30 fax: 02-781 08 85 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: Evropa 2, s.r.o. Nádražní 56 Praha

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrlv.cz, http://www.rrtv.c-z Účastník řízení: L Quadriga EMEA Limited s.r.o.

Více

B3C1 - +420 274 813 830 - +420 274 813 830 -a,420 274 613 830 v *420 274 813 I ROZHODNUTÍ

B3C1 - +420 274 813 830 - +420 274 813 830 -a,420 274 613 830 v *420 274 813 I ROZHODNUTÍ B3C1 - +420 274 813 830 - +420 274 813 830 -a,420 274 613 830 v *420 274 813 I Účastník řízení: CET 21 spol. s r.o. IČ 45800456 Kříženeckého nám. Č. 1078/5 152 00 Praha 5 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2008/1079/zem/CET

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Thomayerova

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02-781 38 30 fax: 02-781 08 85 A. - / Účastník řízení: RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. Štefánikova 38 Brno PSČ:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Účastník řízení: L CZECH INFOLINE s.r.o. Americká 2454/49 301 00 Plzeň - město J Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/88/03 /í^f Zasedání Rady 7/ bod 34 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Rada pro rozhlasové

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence . PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ KrtJU^f 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 20 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz r Účastník řízení: Stavební bytové družstvo Rožnov

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: EN - DAXI, s.r.o. Zašovská 750 Valašské

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

pro rozhlasové a televizní vysílání

pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: Radio West Plzeň, s.r.o~ 0 pov^v^ovc t"ri.; v- Americká 49 ^ J &

Více

Sp. zn./ident.: 2011/601/zab/MED Č.j.: zab/977/2012 Zasedání Rady č. 5-2012 / poř.č.: 35

Sp. zn./ident.: 2011/601/zab/MED Č.j.: zab/977/2012 Zasedání Rady č. 5-2012 / poř.č.: 35 MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586 Koperníkova 794/6 12000 Praha 2 Česká republika Sp. zn./ident.: 2011/601/zab/MED Č.j.: zab/977/2012 Zasedání Rady č. 5-2012 / poř.č.: 35 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://wvv-w.rrtv.cz r Účastník řízení: Aleš Kadlec r.č. 49 02

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE , a.s. IČ: 29047480 Politických vězňů 934/15 11000 Praha 1 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/222/KOZ/FAS Č.j.: KOZ/1000/2011 Zasedání Rady č. 5-2011 / poř.č.: 12 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada pro

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http-7avww.rrtv.cz Účastníci řízení: 1.) Pražské inforádio, s.r.o. VMmovská 673/16 160 00 Praha 6 2. VALC

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz

Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz SELF

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Vypraveno dne: / 6 -IV 2007 lasove a televizní vysílání R 0 Praha 2 Skřetova 44/6, Praha 2,120 0 +420 274 813 830 w +420 274 813 830 rrtv.cz lnfo@rrtv.cz info@rrtv.cz info ://www. rrtv.cz http://www.rrty.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Sp. zn./ident.: 2011/220/zab/BRO Č.j.: zab/1944/2012 Zasedání Rady č. 10-2012 / poř.č.: 7

Sp. zn./ident.: 2011/220/zab/BRO Č.j.: zab/1944/2012 Zasedání Rady č. 10-2012 / poř.č.: 7 BROADCAST MEDIA, s.r.o. Říčanská 3, č.p.2399 101 00 Praha 10 Česká republika Sp. zn./ident.: 2011/220/zab/BRO Č.j.: zab/1944/2012 Zasedání Rady č. 10-2012 / poř.č.: 7 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. Počernická 588/80 Karlovy Vary PSČ 360 05 Statutární orgán: jednatel Zdeněk Pachovský r.č. 570911/1606 Ru/no/Ww? Zasedání

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence DA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ C/^ Ir" I K»Í&Y i Wtká 10, 100 00 Praha 10, tel.-. +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Kabelová televize Třinec, spol.

Více

Zákon č. 46/2000 Sb... 1

Zákon č. 46/2000 Sb... 1 OBSAH Zákon č. 46/2000 Sb...................................................... 1 1 19 ČÁST PRVNÍ..................................................... 1 1 Předmět úpravy.........................................

Více

r a d a České R e p u b l i k y pro rozhlasové a televizní vysílání

r a d a České R e p u b l i k y pro rozhlasové a televizní vysílání r a d a České R e p u b l i k y pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: RADIO LIFE s.r.o, tř. Míru 2670 Pardubice PSČ 530 02 Jednatel

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Ti 813 830 +4?i. 830 = +420 274 813 830 s +420 274 813 830 u +420 274 8 Sp. znvident.: 2007/246/FIA Naše zn.: FOU2555/2010 Zasedání Rady č. 15-2010 / poř.č.: 6 EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283 Wenzigova

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání ^0 Íí hklo3< átká 10 tel.: 02.74 81 38 30 fax: 02.74 81 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení:

Více

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.9.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více