RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání"

Transkript

1 RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání Praha 10, Krátká 10 tel.: fax: Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) Opletalova 5/919 Praha 1 PSČ Ho 00 s.r.o. Jednatel : George Hodac Způsob jednání Za společnost jedná a zastupuje Ji samostatně jednatel nebo prokurista se samostatnou prokurou. č.j.: Ru/193/98 R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 103/1992 sb. ř o RaSě čeíké rennhl?v d S t - 1 P í s m - e) zákona č. vysílání, podle i 2 ^ a ^ f ^ * * * ^ -hlasové a televizní 4b«/l991 Sb., v platném znění, a 46 zákona č. r o z h o d n u t í

2 Rada uděluje společnosti BBC IČO: Radiocom (Praha) s.r.o., se sídlem v Praze 1, Opletalově ul. 5/919, licenci k provozování rozhlasového vysílání v pásmu VK II na sít následujících kmitočtů: Plzeň-Krkavec 98,6/1 kw České Budějovice-město 89,8/1 kw Brno-Hády 101,3/0,15 kw Praha-Strahov 101,1/1 kw Ústí nad Labem-město 105,8/1 kw Hradec Králové-Hoděšovice 99,1/1 kw dle příslušných kmitočtových přídělů, na dobu 3 let. Platnost licence se stanovuje ode dne do dne Název stanice je BBC, časový rozsah vysílání jsou 24 hodiny denně, základní specifikace programu: "Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". V souladu s 12, odst.2, zákona č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci č. RR Tyto údaje tvoří text bodů č. 1) - 5) přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí a text jednotlivých šesti stran přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí. Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílačů daného kmitočtu do provozu. Totéž platí i o vyřazení vysílačů z provozu. Přílohy č. 1 a 2 a šest příslušných kmitočtových přídělů s připojenými seznamy rušících vysílačů a pravděpodobného dosahu pokrytí, které tvoří přílohy č. 3 - č. 8, jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í : Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0349 ze dne s údaji stanovenými v 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice BBC, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddíle C, vložce ze dne a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Praha 1 ze dne ), předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne a při veřejném slyšení

3 Při posuzování žádosti Rada v souladu s 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu pořadů. Rada konstatovala, že společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí v souladu s 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že údaje uvedené v přílohách č. 1 ač. 2 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné. Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč ,- zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne P O U Č E N Í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se pohlíží jako by nebyla podána. Provozovatel s licencí je podle ustanovení 12 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, povinen zapsat předmět podnikání, plynoucí z udělené licence do obchodního rejstříku. V Praze dne Josef/jnfcef í k předseda Rad^yáe^h*. republiky pro rozhlasoj^^a<tel(tffrvní vysílání

4 D RÍLOHA O BIBIC RADIOCOM (Praha) s.r.o. Opletalova 5/7, Praha I. Czech Republic Tel.: +420 (0) (-7) Fax: +420(0) ÚRAD RADY CÉSKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání ooslo H - 0 B - W 8 * 7 ONE Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Krátká 10, Praha 10 C.J Praha, 10. června 1998 Vážení, podle předchozí předběžné ústní dohody si dovoluji navrhnout následující (dočasný) popis programu BBC, který bude vysílat nový držitel licence, tedy BBC Radiocom (Praha) s.r.o., a to společně s časovým údajem, dokdy bude předložena informace o zamýšlených programových změnách: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. zajistí nepřetržitý programový proud, v jehož rámci bude/budou 1) týdně nejméně 14 hodin a 20 minut programu v češtině z produkce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. a z produkce české redakce BBC v Londýně. Jeho součástijsou od pondělí do pátku zprávy každou hodinu od 6.00 do a zpravodajsko-publicisticképořady v 7.00, 8.00, 13.00, a 20.00, v sobotu a neděli pořady ve 20.00, 2) nafrekvencipraha 101,1 FM v pracovní dny v programové spolupráci se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu jednu hodinu programu v angličtině pro cizince, žijící v Praze, a zahraniční, návštěvníky hlavního města, jehož součásti budou mj. zprávy z České republiky, publicistické příspěvky s českou tématikou a kulturní informace, 3) na ostatních frekvencích ve smyslu rozhodnutí Rady čj. Rz/102/ /1919 ze dne v rámci regionálního vysílání a v programové spolupráci s Českým rozhlasem od pondělí do pátku až 4 hodiny programu stanice Český rozhlas 2 stanice Praha, 4) vybrané příspěvky z produkce slovenské redakce BBC, a to především zprávy, publicistické a kulturní příspěvky a výuka angličtiny, 5) ve zbývajícím čase program BBC World Service v angličtině, jehož součástí budou mj. zprávy a publicistika výuka angličtiny, další vzdělávací pořady a pořady kulturní, zábavné a sportovní. Držitel licence do šesti měsíců od počátku její platnosti bude Radu informovat o zamýšlených programových změnách, jejichž cílem bude další přiblížení struktury a obsahu programu potřebám českého posluchače. Se srdečným pozdravem Jiří Hodač, jednatel, BB ^adiocom (Praha) srq DIČ I C O Bankovní spopnf: Cs. obchodní banka. Na Přikope Praha I t.ů /0300 BBC RADIOCOM (Praha) t.r.o. y e jouňfctf ihapcnof BBC WORLD SERVICE

5 0 H RADIOCOM (Praha) s.r.o. PŘÍLOHA i. I n./l b) Charakteristika programu BBC Radiocom (Praha) s.r.o. bude zajišťovat obsah a strukturu programu v souladu s produkčními zásadami BBC, jak jsou podrobně rozvedeny v "Producer's Guidelines", které má Rada k dispozici. Těžiště programu bude ve zpravodajství a publicistice, přičemž se bude velká pozornost věnovat mj. i pořadům naučným a vzdělávacím, výuce angličtiny a kvalitním zábavným programům. Program se skládá z pořadů BBC v češtině, pořadů BBC v angličtině, pořadů BBC ve slovenštině a regionálního vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem, zařazovaného v rámci programové spolupráce ve smyslu rozhodnutí Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání č.j. Rz/102/ /1919 ze dne Příspěvky ČRo v České řeči budou ve smyslu uvedeného rozhodnutí Rady nadále zařazovány pro programu na mimopražských frekvencích, zatímco v Praze bude pokračovat spolupráce se zahraničním vysíláním CRo v angličtině. Charakteristiku programu ilustruje následující typické vysílací schéma. Vysílací schéma anglického programu v zimním období je zřejmé z přílohy. Anglický program se na frekvencích VKV v České republice bude vysílat ve zbývajícím čase mimo relace BBC v češtině, relace BBC ve slovenštině, lekce angličtiny mimo pravidelné programy a pořady, vysílané v rámci programové spolupráce Českým rozhlasem.

6 G3EIS RADIOCOM (Praha) s.r.o. EL/1 c) Vysílací schéma Příklad typického vysílacích schématu pro všechny uvedené frekvence v zimním období Program v češtině Pondělí - pátek Zprávy Svět o sedmé" Zprávy (3'), publicistika, přehled tisku, lekce angličtiny Dobré ráno s BBC" Zprávy (5'), rozhovory, komentáře, přehled tisku, reportáže, příspěvky spolupracovníků z různých částí světa Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Svět o jedné" Čtvrthodina ilustrovaných (= rozšířených informacemi od zpravodajů, výroky politiků atd.) zpráv Zprávy Zprávy Zprávy Svět před pátou" v Ilustrované zprávy, rozhovory, komentáre, telefonáty z CR i ze světa, o čem se mluví Zprávy Zprávy Zprávy Svět o osmé" Zprávy (3'), publicistický pohled na hlavní události dne i do jejich zákulisí Sobota Týden ve světě" přehled klíčových událostí uplynulého týdne ve světě

7 I RADIOCOM (Praha) s.r.o. Týden v Británii" přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne na britské politické scéně a v jejím zákulisí Neděle minut od Greenwiche" Třicetiminutový pořad pro mladé posluchače: hudební novinky, životní styl, informace o zájmech a problémech mladých lidí v zahraničí, soutěž o ceny 2. Program ve slovenštině Pondělí - pátek Zprávy Zprávy, publicistika Zprávy, publicistika, lekce angličtiny Zprávy Zprávy Sobota - neděle Zprávy, publicistika, lekce angličtiny Zprávy, publicistika, lekce angličtiny -3'

8 0 Q H RADIOCOM (Praha) s.r.o. v 3. Regionální vysílání v rámci programové spolupráce s Českým rozhlasem Pondělí - pátek PRAHA 101,1 MHz , a Zahraniční vysílání Českého rozhlasu v angličtině ve spolupráci s BBC Zprávy, publicistika, kulturní informace pro rezidenty, mluvící anglicky, a zahraniční návštěvníky Prahy BRNO 101,3 MHz, ČESKÉ BUDĚJOVICE 89,8 MHz, HRADEC KRÁLOVĚ 99,1 MHz, PLZEŇ 98,6 MHz, ÚSTÍ NAD LABEM 105,8 MHz a Český rozhlas 2 - Stanice Praha Host do domu" Přehled tisku, komentár, esej, životní styl, hudební pořad, Setkání s a Český rozhlas 2 - Stanice Praha A teď vám povím" Publicistika, hudba, zábava, společnost 4. Výuka angličtiny Kurzy angličtiny se vysílají v rámci českého i slovenského programu. Délka jednotlivých lekcí i jejich přesné umístění v rámci českých a slovenských relací se mění podle předpokládaného rozsahu a složení cílové skupiny posluchačů a stupně náročnosti kurzu. 5. Program BBC v angličtině se vysílá ve všech zbývajících vysílacích časech.

9 BIS RADIOCOM (Praha) s.r.o. EL/1 d) Cílová skupina recipientů International Broadcasting Audience Research připravuje analýzy průzkumů poslechovosti vysílání BBC ve všech používaných jazycích. Při přípravě průzkumů poslechovosti spolupracuje s předními místními agenturami. Údaje z letošního roku svědčí o tom, že posluchači BBC v České republice patří do populační skupiny s nadprůměrným vzděláním. Věkové složení posluchačů starších 15 let je velmi blízké věkovému složení celé české populace. Znamená to tedy, že mezi posluchači BBC najdeme představitele všech typických věkových kategorií. v Česká republika je zemí s velkou tradicí rozhlasového vysílání. Součástí spektra možností rozhlasového poslechu je po celá desetiletí i nabídka BBC: kromě "tradičních" posluchačů tuto možnost objevuje a oceňuje stále více těch, kteří potřebují objektivní, přesné a rychlé informace, umožňující komplexní pohled na události a jejich nezávislé hodnocení. Cílová skupina recipientů vysílání BBC tak zahrnuje tu část populace, která potřebuje - z profesionálních či osobních zájmů - především spolehlivé a naprosto objektivní informace a přístup ke kvalifikovaným analýzám a názorům. BBC cílevědomě otevírá takovou možnost, aniž v souladu s přísnými redakčními zásadami (jejichž nejnovější vydání jsme si dovolili členům Rady poskytnout) ovlivňuje úsudek posluchače. Platí to nejen v oblasti mezinárodní a české politiky, ale v souhrnu všech jazykových vstupů, zařazovaných na vysílačích VKV v České republice, to platí i v oblasti kultury, vědy, techniky, sociální problematiky, sportu, problematiky mládeže a menšin atd. Významnou součástí cílové skupiny recipientů jsou i ti posluchači, kteří se chtějí za pomoci BBC dále vzdělávat - v popředí pozornosti je výuka moderní angličtiny - nebo kteří vyhledávají kvalitní zábavu. BBC v České republice proto definuje svoji posluchačskou obec především uspokojováním nároků moderního posluchače, který chápe svůj vlastní život a okolní události v širším kontextu a potřebuje proto technicky snadno dostupný přísun informací, které mu umožňují dopracovávat se závěrů, podložených objektivními fakty. BBC vzhledem ke svému ohromného informačmmu potenciálu umožňuje přístup i ke zdrojům, které jsou jinak dostupné jen s obtížemi nebo dokonce vůbec nedostupné. Samozřejmě nás těší, že mezi posluchači BBC v České republice nacházíme mnohé přední politiky vládnoucích i opozičních stran, špičkové novináře, významné finančníky a podnikatele, známé vědce i umělce. Při přípravě

10 0QJH RADIOCOM (Praha) s.r.o. programů ve všech jazycích, dostupných na frekvencích VKV v České republice, máme však na mysli všechny posluchače, kteří vyhledávají naši stanici, protože je pro ně zdrojem potřebných informací. Jsme přesvědčeni, že v. tato role BBC v České republice se dále zdůrazňuje v období, kdy se republika nachází na cestě do Evropské unie a NATO. -4

11 HHH R A D A ČESKÉ REPUBLIKY MĚĚĚĚĚĚm pro rozhlasové a televizní vysílání Praha 10, Krátká 10 tel.: fax: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Opletalova 5/919 Praha I PSČ: Č.j.: Rz/189/00 Zasedání Rady 11/ bod 9 Vyřizuje: F.Kučera Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, a ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu ), toto rozhodnutí : I. Na základě žádosti účastníka řízení ze dne , kterou Rada obdržela dne a která byla zaevidována v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1124, Rada prodlužuje platnost licence udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/193/98 ze dne , ve znění platných změn, k provozování rozhlasového vysílání v pásmu VKV II do II. Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby jakož i údaje týkající vysílacího schématu. Tyto údaje jsou obsaženy v nepřeškrtnutém textu jediného listu přílohy č. 1 (programová skladba) a jediného listu přílohy č. 2 (vysílací schéma). Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

12 Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl zaplacen dne POUČENÍ: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je obecný soud účastníka řízení, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. V Praze dne ft pro rozhlasové a televizní vysílání

13 RADIOCOM (Praha) s.r.o. Opletalova 5/7, Praha I, Czech Republic Tel.: +420" (0) (-7) Fax:+420(0) V dalčí fázi podzim 2000 vznikne zcela nový 90-ti minutový ranní zpravodajskopublicistický pořad, který bude vycházet s formátu naší oblíbené ranní půlhodinky Dobré ráno s BBC. Nový pořad vysílaný od bude jako jediný v České republice nabízet půldruhé hodiny nepřerušovaných zpráv a zpravodajství ze světa i z domova v době ranní posluchačské špičky. Pořad bude koncipován jako tzv. "rolling news" program, takžt; se bude počítat s tím, že se posluchači budou průběžně připojovat a odpojovat. Od podzimu 2000 dálo plánujeme i-rozšíření naší podvečerní relace o nejméně půl hrjdinu. Zároveň chceme změnit i vysílací čas ze oouoasnýoh 1630 na Část programu bude věnovaná střídavě publicistice - pořadům z oblasti vědy, techniky, kultury, hudby a sportu - a diskusím u kulatého stolu o zahraníčně-polítických i domácích námětech. Tato část bude pravidelně reprízována následující den ráno od Součástí večerního vysílaní bude i náš hlavní večerní zpravodajský pořad s pracovním názvem Svět dnes večer, ve formátu naší současné zpravodajské relace Svět před pátou. Od roku 2001 máme v plánu dále pokračovat v rozšiřování českých pořadů na načioj; frekvencích, s cílem vytvořit delší ranní a večerní programové bloky v češtině. i V souvislosti s tímto rozšířením počtu domácích pořadů, vyráběných v tuzemsku a zaměřených na české posluchače, byla provedena výše 2míněná reorganizace programové redakce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v České republice (která spocasně funguje jako dodavatel příspěvků s domácí tématikou pro BBC World Sepvfce) a British Broadcas.ting Corporation jako zakladatel a jediný společník BBC Radiocom (Praha) s.r.o. - aniž hy vyčkala zda bude žádosti o změnu licence vyhověno - invesjevala do zřízení a vybavení nové redakce a studií BBC Radiocom (Praha) s.r.o. cca 30 milionů Kč. Rovněž sledovanost programu BBC sev^sledním období zvýšila na 4,9% týdně v ^raze, což lze dokumentovat výzkumem poslecjfróvosti rozhlasových stanic, provedeným v říjnu 1999 společností Ultext. Průzkum by} Proveden na zakázku BBC World Service Market & Audience Intelligence. BBC Radiocom (Prakí) s.r.o. se také začal aktivně zajímat o možnosti doplnění sítě VKV vysílačů v místeplí; kde není signál BBC možné naladit a kde z průzkumů a dopisů posluchačůvyplývá, že se zde nacházejí potenciální posluchači BBC. Kromě prozatímního již běžícího^ysílání v Ostravě na frekvenci 106,4 MHz, BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o zahájení koordinace kmitočtů v Liberci, Karlových Varech, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. Rada - vévoooh případech vyslovila aouhlaa a tímto Eohájoním. IČO DIČ 00 IT Bankovní spojení: Čs. obchodní banka. Na Přlkopť Praha č.ú 8OO6S9583/030O BBC RADIOCOM (Praha) j-r.o. je souióstílha pan of BBC WORLD SERVICE

14 , BBCSO+NE Příklad plánovaného programového schématu BBC na léta OODOTA i NCDILC Ranní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady Dopolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku Odpolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku Večerní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady Zpravodajská relace ve slovenštině Noční vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady

15 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ Krátká 10, Praha 10, lei.: , fax: , Opletalova 5/919 Praha L J Rozhodnutí Rp/56/02 A0T Zasedání Rady 4 bod 9 Vyřizuje: Petra Zelená Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") vydává v souladu s ustanovením 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb. u ), podle ustanovení 23 zákona č. 231/2001 Sb., ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto rozhodnutí: Doba platnosti licence č. 009/98 k provozování rozhlasového vysílání, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/193/98 ze dne , ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje o osm let od data , tedy do Odůvodnění: Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne , evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 4743, ve znění dodatku ze dne č.j. 4748, požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence o 8 let od data Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši ,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném-znění, dne Podle ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let.

16 Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak jak je výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný. V Praze dne

17 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátké 10, Praha "10, tel; , fax G88S, hítpi/avvvw.rrtv.a Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha )s.r.o. IČO: Opletalova 5/919 Praha ROZHODNUTI Spis. zn.: 2006/552/vav/BBC Č.j.: vav/ ClH>5~fo é Zasedání Rady 15/poř. č, 52 Vyřizuje: Bc. K. Valáškova ^ Schválil: Mgr. M. Šotkova v Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 30. srpna 2006 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek, a to: PROGRAMOVÉ A VYSÍLACÍ SCHÉMA BBC Radiocom (Praha) s.r.o.: BBC WS v angličtí ně-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava BBC WS v angličtině-zpravodajsíví, publicistika, vzdělávání a sport V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava BBC WS v angličtině-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC - jazykové kurzy angličtiny BBC.

18 účaetník řízení dne 14. erpna 2006 zaplatil správní poplatek na účet Rady dle zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 3000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu s ustanovením 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením 66 zákona č. 231/2001 Sb. k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. V Praze dne 6. září 2006

19 1 " ' ové a telev 'his f vysílání Ri * I - i í* i i - t. i Praha 2,120 Ol I n » -» ^ « * rrtv.cz infi BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: Dlouhá 705/ Praha 1 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/13/zab/BBC Č.j.:zab/1736/2011 Zasedání Rady č / poř.č.: 41 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ TRANSFORMAČNÍ L I C E N C E Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 5 písm. b), 12 a podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto r o z h o d n u t í Rada uděluje společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: , se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. pro program B B C se souborem technický prostředků Brno 101,3 MHz/0,158 kw; České Budějovice 89,8 MHz/1 kw; Jihlava 96,7 MHz/5 kw; Karlovy Vary 94,7 MHz/0,2 kw; Liberec 99,2 MHz/1 kw; Olomouc 105,6 MHz/0,5 kw; Ostrava 106,3 MHz/1 kw; Pardubice 99,1 MHz/2,55 kw; Plzeň 98,6 MHz/1 kw; Praha 101,1 MHz/3 kw; Ústí nad Labem 105,8 MHz/1 kw; Zlín 93,9 MHz/0,5 kw na dobu do 10. října Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů: Brno město Hády 101,3 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 158 W České Budějovice město 89,8 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Jihlava město 96,7 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 5 kw

20 Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 200 W Liberec Proseč 99,2 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Olomouc Pohořany 105,6 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 500 W Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Pardubice Opatovice I 99,1 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 2,55 kw Plzeň Krkavec 98,6 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Praha Strahov 101,1 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 3 kw Ústí nad Labem 105,8 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 1 kw Zlín Mládcova 93,9 MHz souřadnice WGS 84: / ERPmax 500 W Základní programová specifikace a další programové podmínky: Programové podmínky jsou shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. vysílá, a to na základě rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/193/98 ve znění platných změn. Název programu: BBC Základní programová specifikace: zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1, a to diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Odůvodnění: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu BBC šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 8. července Dne 30. prosince 2010 č.j. 47 ve znění doplnění ze dne 29. března 2011 č.j a dne 6. května 2011 č.j byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení transformační licence podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října Účastníkem řízení o udělení transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při udělení nové licence. Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. Dle čl. II bodu 4. rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb

21 Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. Konkrétně v žádosti uvedl, že se tímto písemně zavazuje, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání. Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši ,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění dne 29. prosince Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. obsahuje náležitosti podle 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání tomu žádosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení transformační licence vyhovět. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1 nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády. V Praze dne: JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Přílohy: Dokument (ostatní, , Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o.) Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová Date: :03:04 +02:00 Reason: Podpis dokumentu H-. 0 «0 Location: Praha

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. Počernická 588/80 Karlovy Vary PSČ 360 05 Statutární orgán: jednatel Zdeněk Pachovský r.č. 570911/1606 Ru/no/Ww? Zasedání

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání PjWp 10. Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: ELDORADIO

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Vypraveno dne: / 6 -IV 2007 lasove a televizní vysílání R 0 Praha 2 Skřetova 44/6, Praha 2,120 0 +420 274 813 830 w +420 274 813 830 rrtv.cz lnfo@rrtv.cz info@rrtv.cz info ://www. rrtv.cz http://www.rrty.

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz MEDIA BOHEMIA a.s. Koperníkova

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í :

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í : AZ Rádio, s.r.o. IČ: 25325418 Lidická 1005/23b 602 00 Brno Česká republika Sp. zn./ident.: 2011/261/zab/AZR Č.j.: STR/4242/2011 Zasedání Rady č. 23-2011 / poř.č.: 12 ROZHODNUTÍ Rada v rámci své kompetence

Více

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ]20 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 www.rrtv.cz Route Radio s.r.o. Stavební

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada pro rozhlasové a televi tnt vysílaní Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada prc lasove a televizní vysílání R da pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasové a te 0 Praha 2 Skřetova

Více

Případ Rádio Česko a BBC v kostce

Případ Rádio Česko a BBC v kostce Případ Rádio Česko a BBC v kostce Případ Rádio Česko a BBC v kostce... 1 Jak a proč získala britská BBC vysílače v České republice, resp. v bývalém Československu?... 2 Jaký byl postoj Československého

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. www.rrtv.cz JUKE BOX,

Více

a pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasové a te 13 2 ISO 00 í

a pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasové a te 13 2 ISO 00 í nani Kaoa pro rozhlc tni vysílaní Rada pro rt a pro rozhlasové a televizní vysíláni Rada pro rozhlasové a te 13 2 ISO 00 í Účastnící řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

231/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2001. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů Změna: 274/2003 Sb. Změna: 231/2001 Sb. (část) Změna: 341/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM

Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM Názor člena Rady Českého rozhlasu Štěpána Kotrby Příloha k usnesení Rady Českého rozhlasu ze dne 28. 2. 2007 Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM Rozhodnutí Rady Českého rozhlasu vedoucí ke spuštění

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Z P R ÁVA O S TAV U V Y S Í L Á N Í

Z P R ÁVA O S TAV U V Y S Í L Á N Í Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2010 5. volební období Z P R ÁVA O S TAV U V Y S Í L Á N Í A Č I N N O S T I R A DY P R O R O Z H L A S OV É A T E L E V I Z N Í V Y S Í L Á N Í Z A R O K

Více

FA/SU/112/2014 N á l e z

FA/SU/112/2014 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2656/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis infolist 4 / 2010 4 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ÚOHS a veřejnost

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 8/2011-145 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 12 Prosinec 1999 Cena : Kč O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 Kancelář veřejného ochránce práv, 2011 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-904579-1-1 OBSAH

Více