12 prosinec. inverzní. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 prosinec. inverzní. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně 2008"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně prosinec inverzní počasí se na podzim a v zimě usazuje v naší české kotlině obzvlášť rádo. Letos bychom o tom mohli vyprávět. Zatímco za normálních podmínek teplota vzduchu v troposféře s výškou klesá, při teplotní inverzi je tomu v určité vrstvě naopak nejčastěji přímo u země. Pokud je zde vzduch dostatečně vlhký, kondenzuje a vzniká mlha, někdy tak hustá, že by si Rákosníček liboval. Sedíme pak za pecí a lamentujeme na škaredé počasí; přitom by stačilo vyjet do hor a vraceli bychom se domů opáleni. Připomíná mi to naše hodnocení životních situací i lidí kolem nás. Naše odmítání je často jen důsledkem omezeného úhlu pohledu, toho, že sedíme v dolíku naší omezenosti. Pokradmu závidím Ježíšovi, který věděl, co je v člověku (Jan 2,25), tedy znal a zná mlhy našich pochybností i touhu po dalekých výhledech. Před odletem ze zahraniční služební cesty jsem obdivoval památky a seznámil se přitom s dvojicí Čechů, kteří mi pak byli celé odpoledne milými společníky a zavezli mě na místa, kam bych se bez auta nedostal. Při prohlížení fotek jsem je objevil na jedné, pořízené několik minut před naším seznámením tehdy to pro mě byly jen postavy, které mi kazí záběr... Adventem se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu. Setkáme se s ním i na konci života, kdy se zároveň seznámíme se všemi lidmi, které dnes míjíme. Přijměme už teď Ježíšův vzor a snažme se brát naše životní těžkosti, naše bližní a koneckonců i sami sebe s nadhledem. MiM

2 2/ XII Ohlédnutí za uplynulým měsícem nebo i dál Pouť do Izraele Posbírali jsme vzpomínky tří účastníků tohoto farního zájezdu. Nenechte se odradit různou délkou příspěvků všechny stojí za to. Tady jsou: Jako jedna z účastnic pouti do Izraele bych se ráda podělila o několik zážitků. Po příletu do Tel Avivu v časných ranních hodinách na nás dýchla atmosféra vlhka a tepla, takže každý z nás hned začal odkládat svršky a ve svých zavazadlech hledat něco letního. Po přejezdu klimatizovaným autobusem do Betléma, místa našeho ubytování, jsme odložili zavazadla, dostali ranní kávu nebo čaj a po krátkém odpočinku začal náš týdenní maraton po nejzajímavějších památkách. Kromě Betléma jsme navštívili Jeruzalém, Nazaret, Galilejské jezero, Kánu Galilejskou, Yardenit, kde křtil Jan Křtitel a my zde vykonali obnovu našeho křtu. Skutečným vrcholem byla památná hora SINAJ s nezapomenutelným nočním výstupem a ranním svítáním. Nejvíce vzpomínám na každodenní bohoslužby našich duchovních otců Stanislawa, Michaela a Viliama, našeho průvodce v Izraeli, které se konaly na místech, kde působil Ježíš se svými učedníky. Marie Dobrovolná st. Cestování po Svaté zemi bylo velice náročné díky opravdu nabitému programu sestavenému CK Palomino. Prakticky za šest dní jsme stačili navštívit všechna významná místa spojená s působením Ježíše Nazaretského či Jana Křtitele. Někteří z nás uskutečnili i výstup na egyptskou horu Sinaj (Oreb) či se stačili vykoupat v Mrtvém a Rudém moři. Asi nejvíce na mne zapůsobila Hora Blahoslavenství vpravdě božským klidem, rajskou zahradou a úchvatným pohledem na Galilejské jezero. Pavel Čihák Po úmorné cestě autobusem z Izraelského Betléma do Egypta před půlnocí dorazili do kláštera sv. Kateřiny (ostrůvek křesťanství v muslimském světě stojí v jižní části Sinajského poloostrova už více než 1500 let jde o údajně nejstarší, po celou dobu funkční klášter na světě, kde si mimo jiné připomínáme i hořící keř ). Oáza zeleně mezi nevlídnými balvany. Kout živé lásky zatnutý mezi hřebeny hor tyčících se do výše 2642 m. n. m. Po noční večeři uléháme v jednoduchých, ale útulných pokojících ke spánku, abychom se za hodinu a půl opět probudili a ve dvě hodiny nad ránem vyrazili společně s ostatními poutníky na noční výstup na horu Sinaj, kde Mojžíš obdržel desatero Božích přikázání. Cesta je úzká, prašná a kamenitá. Jen blažená, vše tušící tma nám milosrdně zakrývá obrazy hrůzné (co do odvahy) a přitom neskutečně krásné (co do přírodních krás) okolí cesty, po níž máme kráčet. Většina poutníků je vybavena baterkou nebo čelovkou, takže vzdálený pozorovatel může z úpatí obdivovat kroutící se šňůru blikajících světélek v dálce. To jednotlivé skupiny poutníků, v řadě za sebou, klidným krokem, husím pochodem vystupují klikatou sed-

3 3/ XII mikilometrovou cestou až pod samotný vrchol této majestátné hory. Další možnost zdolání této vzdálenosti (pro statečné nebo líné jedince) bylo vyjet nahoru na velbloudovi. Ano, pojedu na tom krásném zvířeti. Po půlhodinovém smlouvání s neodbytným arabským majitelem dvou velbloudů jsem srazila původní cenu napolovic. Jakmile jsme se dohodli, majitel velblouda přemluvil, aby si lehl na zem (za notného řehtání a nadávání), já nasedla. Dali jsme se do pohybu. Po chvíli jsme však z ničeho nic odbočili z cesty pro pěší poutníky. Velbloud klidně kráčí, všude tma, skály, kameny a tma... Žádný český poutník ani jiný velbloudář v doslechu. Začínám mít strach a napadají mne nehezké myšlenky: Co když mě tu někde přepadnou? Co když spadneme z těch špičatých kamenů? Najednou se majitel zastaví, omotává provaz velbloudovi kolem krku, něco hodně hlasitého zakřičí kamsi do dáli. Plácne velblouda po zadnici a vykřikne něco jako šááá raaa. Velbloud vyrazil jako žhavá střela. Běžel po kamenech takovou rychlostí, že mě na chvíli, ze samého leknutí, přešel i strach. Ale netrvalo to dlouho. Po chvíli strnutí jsem si začala uvědomovat, že jsem v cizí zemi, bez dobré znalosti řeči, bez doprovodu, bez přátel, bez země pod nohama a hlavně bez volantu a brzdy. Panika. Prožila jsem tak silnou chvíli samoty a opuštěnosti, která se nedá slovy popsat! Na nikoho se nemůžu obrátit o pomoc, nikdo z lidí mi nepomůže. Takovou opuštěnost a strach jsem si uměla přirovnat pouze k samotě Pána v Getsemanské zahradě. Na chvíli se zastavil čas. DŮVĚ- ŘUJ! Nevím odkud ten hlas zavolal, ale byl přesvědčivý, intenzivní a plný pochopení. DŮVĚŘUJ! Toto slovo bylo to jediné, co jsem byla schopna nyní vnímat. Kdo? Co mi tím říká? Mám důvěřovat. Jak začít? Začala jsem pomaloučku. Polohlasem říkám: Ano, chci důvěřovat. Hlavou se mi honí myšlenky: Chci důvěřovat Tobě, Pane. Tak jak jsi předal jasná pravidla Mojžíšovi pro svůj vyvolený lid, prosím, ukaž i mně cestu. Cestu ven ze tmy, která mě obklopuje, cestu z mých omezených představ, cestu ze samoty... Amen. Odpověď byla okamžitá. Začala jsem klidně dýchat a s hlavou hluboce zakloněnou jsem pozorovala nekonečnost a nádheru oblohy, která tu noc byla prostě všude. Miliony hvězd a souhvězdí, které mne naplňovaly klidem a úctou. Tak taková je Boží nekonečnost. Taková je Jeho láska k nám. Myslím, že už matně tuším, co je bázeň před Bohem. Není to strach. Je to naplnění obdivem a úctou. Velbloud zklidnil krok. Uvědomila jsem si, že je na tom mnohem lépe než já. Za chvíli jsem byla schopna jej pohladit po krku a šeptat mu, že je pašák, když takhle ve tmě vidí, jeho krok je jistý a bez zastavování směřuje k cíli. Najednou slyším nedaleko od sebe hlasy. Velbloud dorazil ke skupince svých chlupatých kamarádů. Poznávám i svoji mateřskou řeč. Hurá! Jak je ta čeština krásná. Vnímám, že hlas je mi povědomý. Patřil jedné spolucestující v našem autobusu. Neznali jsme se, ale tato noc to změnila. Její chlácholivý hlas a věcné rady, jak na velblouda, byly balzámem na rány. Bohu díky za ni a její vnímavost.

4 4/ XII Zbytek cesty nebyl úplně hladký. Velbloud ještě párkrát vyzkoušel, zda je mé rozhodnutí o důvěře pevné, ale už jsem nebyla SAMA. Asi hodinu cesty pod vrcholem končila jízda na velbloudech. Zaplatila jsem velbloudáři, který se zde zčista jasna objevil, a po sestoupení z velblouda jsem byla nesmírně vděčná za pevnou půdu pod nohama, za společenství kamarádů, k nimž jsem se mohla připojit a pěšky dosáhnout cíle. Usadit se na vrcholu hory Sinaj, přemýšlet a čekat na nejkrásnější východ slunce. Slunce, znamení světla, znamení síly a života. Velký obdiv a vděk cítím ke všem členům naší poutní výpravy. Tak veselé, empatické a ochotné kamarády si jeden nezaslouží. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zorganizování a realizaci této poutě. Poutě, na kterou nikdy nezapomenu. Děkuji Ti, Stanislawe, bez Tvého vedení, obětavosti, spolehlivosti a vnímavosti k potřebám druhých bych asi tato zásadní poznání ve svém životě neuskutečnila. A pokud ano, pak by to ještě dlouho trvalo... DH Requiem dona eis domine. Odpočinutí věčné dej jim, Pane. Tato modlitba burácela naším kostelem sv. Václava při bohoslužbě v neděli odpoledne, mimořádné nejen z hlediska pravidelného pořádku bohoslužeb. Mozartovo pochopení posledních věcí člověka nám zprostředkovali sólisté a sbor Cantores Pragenses spolu s orchestrem svaté Cecílie, vedení dirigentem Tomášem Čechalem. Latinská liturgie byla mostem k univerzalitě církve, ke společenství svatých, k našim předkům, z nichž mnozí oslovovali Boha tímto jazykem. Vzpomínali jsme na smrt svých blízkých i na svou vlastní smrt, která není děsivou nicotou jen díky Tobě, Pane, neboť jsi dobrotivý, quia pius es! MiM Duchovní obnova manželů Duchovní cvičení pro manželské páry se uskutečnilo na Monínci v blízkosti známé sjezdovky poblíž Prčice. Manželské dvojice byly všech věkových kategorií, což přispělo k pestřejší výměně názorů a zkušeností. Tématem byla ÚCTA: k Bohu, k sobě navzájem, k dětem. Naslouchali jsme přednáškám, diskutovali, chodili do přírody, navštívili jsme klášter premonstrátů v Milevsku, odevzdávali jsme se v modlitbě jeden druhému. Dostali jsme úkol zpytovat o samotě svědomí a pak napsat partnerovi zamilovaný dopis. Někteří, zvláště maskulinní polovička, se na to moc nadšeně netvářila a považovala to za těžký úkol. Splnili téměř všichni a slza dojetí ukápla z nejednoho oka. Bylo to krásné a hluboké, stejně jako závěrečné děkování. Dokázali jsme vyjít ze stereotypu a uvědomit si, co je v životě opravdu nejdůležitější. Odevzdávat v modlitbě naše rodiny, děti, starosti, a hlavně zvát Ježíše do všech našich rozhodnutí. On je s námi ve všech zkouškách a pomáhá nám zdolat i chyby, kterých jsme se dopustili při výchově dětí. Pane, díky, že jsi s námi. Martina Krutská

5 5/ XII Společenství naší farnosti a jeho záležitosti Ekonomická rada Ekonomická rada projednávala výběr variant návrhu architekta Hanuše Härtela na úpravy kaple a navazujících prostor v kostele sv. Václava a připomínky k těmto variantám. Konečné zadání bude předáno panu architektovi. Dále byla projednána žádost farnosti na Arcibiskupství pražské o povolení účelových sbírek na rekonstrukci kaple a přilehlých prostor v kostele sv. Václava. Arcibiskupství pražské povolilo konání účelových sbírek za těchto podmínek: do konce roku 2008 je povoleno konat sbírku každou třetí neděli v měsíci, v roce 2009 může být jen 25 % sbírek vyňato ze základu pro výpočet odvodu do svépomocného fondu. ER byla informována o změně účtu na opravu varhan u ČSOB na účet spořící, s lepším úročením vkladu (2,25 %). Jiřina Haaszová Pastorační rada Rovněž při pastorační radě byly jedním z hlavních témat úpravy kostela sv. Václava. Probíhá rekonstrukce sociálních zařízení v západní části kostela, sbíráme prostředky na tento účel. Pro zjednodušení zdejšího plynového vedení by bylo potřeba zjistit, kde je mimo budovu nadřazený uzávěr plynu. Dokončuje se projekt na úpravu (bývalé pohřební) kaple na multifunkční sál, připravují se žádosti o příspěvek k nadacím Kirche in Not (přestavba) a Renovabis (vybavení). Byly diskutovány dvě varianty přestavby a shromážděny připomínky. Počítá se s rozšířením o dnešní knihovnu a část klubovny; tento prostor bude možné oddělit lehkou skládací stěnou, kterou pořídíme teprve poté, co získáme dostatek prostředků. Orientace prostoru se bude měnit podle využití. Pro bohoslužby zůstane zachována, při ostatních příležitostech se bude jako pódium používat vyvýšený stupeň při východní stěně kaple; oltář se přitom zasune do výklenku v severní stěně a zakryje výklopnými dvojkřídlými dveřmi na způsob gotických deskových oltářů. Strop se nebude prorážet. Dále se řešilo využití zapůjčených panelů v zadní části kostela sv. Václava. Stanislaw poděkoval za krásné výstavy Simoně Pišlové. Otázkou je možnost vystavovat umělecká díla našich farníků (problémy posouzení umělecké kvality, možného poškození např. při dětských mších, technika zavěšení obrazů). Uvažovalo se o další farní pouti na jaře Bude třeba zjistit zájem o účast a najít zodpovědnou osobu, která by cestu organizovala. Diskutovaly se možné cíle (Řím, Lurdy, východní Polsko a Litva, Bělorusko) a vhodný termín (první prázdninový týden pořádá Pavel Kuneš výlet na Slovensko). Máme v úmyslu zorganizovat po půlnoční vánoční mši nabídku svařeného vína. Oslovíme vinotéku, zda a za jakých podmínek by prodej organizovala. Dále se jednalo o programu Vánoc, záležitostech farní charity a společenském

6 6/ XII večeru, viz následující článek a sekci Pozvání. podle zápisu Zuzky Váchové (kráceno) Farní charita Pane, kdy jsme tě viděli...? (Mt 25, 37) Naše křesťanství se plně projevuje až v konkrétních skutcích lásky vůči druhým. V nezištné službě potřebným může člověk také prožívat hlubokou, trvalou radost. Začíná fungovat péče o starší a nemocné občany; přihlaste se prosím, kdo vidíte své místo i v této oblasti. Jedná se především o návštěvy v domácnostech, dovoz vlastními auty na bohoslužby, nárazová fyzická pomoc nemocným. Potřebujeme vytvořit databázi dobrovolníků, na které se v případě potřeby budeme obracet. Do dětského domova pojedeme v sobotu 6. prosince (Mikuláš) a pak před Štědrým dnem. Rádi bychom dětem k Vánocům ušili(y) srdíčkové polštářky; kdyby nám někdo rád(a) pomohl(a), budeme moc rádi, když dáte vědět. Třetí adventní neděle je nedělí radosti (Gaudete). Nedělní sbírka 14. prosince bude určena na pomoc potřebným mezi námi. Tříkrálová sbírka je letos plánována na týden od neděle 4. do 11. ledna. Je to bezprostředně po vánočních prázdninách, proto je potřebné ji připravit předem. Ráda bych se tedy brzy dozvěděla o kreativních, veselých a nadšených mladých lidech, dětech i starších, s hudebními nástroji i bez nich, s kterými společně vybereme prostředky na dobré účely. Hanka Kontakt: Do třetice kniha V předchozích číslech jsme vám představili výtvory Pavla Kuneše a Dany Vackové. Do třetice všeho dobrého, a tak se vraťme o pár měsíců zpátky, kdy vyšla knížka i naší Simoně (rozuměj Pišlové). O této osobě je známo, že si ráda hraje a snaží se tím nakazit i ostatní. Kromě spousty jiných věcí neúnavně kultivuje jazyk Svatováclavské vinice jakožto jazyková korektorka. Pokud tyto dva poznatky spojíte, nepřekvapí vás, že její knížka má titul Jazykové hry (nakladatelství Fortuna, 112 stran). K dostání v prodejnách učebnic nebo u autorky. Najdete zde 123 her, které dětem (i těm, kdo se s nimi učí) přinesou kromě zábavy i užitek, a to procvičením pravopisu a výslovnosti, rozvojem slovní zásoby i stylistiky, poznáváním struktury jazyka atd. Pozor, začínáme: do kterého významového okruhu patří slova sběr, ručprčky, galerie, schody, dárečky...? Odpovědi klidně zasílejte na adresu redakce, čokoládu za správnou odpověď si budete muset stejně koupit sami. MiM

7 SPLEŤ ČAR, které Bohuslav Reynek škrábal do zinkové desky, shlukla se tentokrát do obrazu Jana Křtitele. Když desku otiskl, koloroval grafiku barvami, které tisk naší Vinice nepřijímá. Červenou, která doprovází tiskařskou čerň, si musíme domyslet, podobně jako rukou podepřenou hlavu na míse proradné Salome. Nemusíme ale podobně hledat smysl v labyrintu našich životů? (vs) Na první stránce anděl Zvěstování, katedrála v Reims (Francie), 13. století

8 8/ XII Prostor pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Před prázdninami jsem se vám svěřil s touhou zařadit na stánky naší Vinice jakýsi minikurz angličtiny pro křesťany. Moc děkuji svému tátovi, že se této výzvy ujal věřím, že to obohatí náš slovník. Při sazbě se budeme snažit, aby text vycházel na jednu stranu tak, aby si ho zá jemci mohli snadno vystřihnout. MiM Církevní angličtina (1) Tímto názvem rozumíme zvláštní výrazy nebo obraty, které používají křesťané, včetně biblických slov. Budeme se zabývat pouze nejběžnějšími; další je možno najít např. ve výkladovém slovníčku výrazů církevní angličtiny na webové stránce katolické biskupské konference USA. K přepisu výslovnosti: Výslovnost je vyznačena v hranatých závorkách. Přidržíme se výslovnosti podle britské angličtiny. Anglické hlásky, které mají v češtině ekvivalent, přepisujeme pomocí písmen české abecedy. Široká hláska mezi a a e je přepisována jako [ae]. Ostatní hlásky, které v češtině nejsou, přepisujeme pomocí mezinárodně používaných znaků [ ]. Přízvuk vyznačíme pouze v případě, že není na prvé slabice, a to čárkou, umístěnou dole na řádce před přízvučnou slabikou (viz třeba slovo amen). Začneme: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. [a:,men] God [god] = Bůh Lord Jesus Christ [džíz s kraist] = Pán Ježíš Kristus Virgin Mary [v :džin] = Panna Maria holy [houli] = svatý, posvátný např. the Holy Bible [baibl], the Holy Cross, the Holy Father (t.j. papež) saint [seint] (zkratka St) = svatý, světec např.: St Joseph [džouzif] = sv. Josef Blíží se Vánoce, a tak připojíme: Bethlehem [be lihem] = Betlém (též ve smyslu jesličky ) angel [eindž l] = anděl St Franciscus [fraen,sisk s] = sv. František (nechal postavit prvé jesličky) Christmas Carol [kaer l] = vánoční koleda Good King Wenceslas [wensisl s] = známá anglická koleda o sv. Václavu. Tolik úvodní lekce. Rád bych zároveň upozornil na lekce obecné angličtiny, které vypracovala česká redakce BBC a poskytuje je zdarma na czech/learningenglish. Praktickou formou procvičují poslech angličtiny a porozumění obsahu. Trvají asi 5 minut. Obtížnější obraty jsou vysvětleny česky. Tyto lekce vysílá Rádio Česko (VKV, t.j. FM, 101,1 MHz) v pondělí až pátek od 8.25 s reprízou od hodin, v sobotu pouze v V neděli vysílají všechny lekce z uplynulého týdne, a to od 8.05 do 8.30 hodin. Na závěr poznámka: hodiny angličtiny v pondělí na faře nejsou zaměřeny pouze na církevní angličtinu. M. Müller st.

9 9/ XII Světec v následujícím měsíci: bl. Adolf Kolping (svátek ) Co pomůže naříkat, co pomůže vzdychat nad zlem, když nepřiložíme ruku k dílu, abychom mu zabránili? Psal se 8. prosinec roku 1813, když se v Kerpenu, malé vesničce u Kolína nad Rýnem, narodilo v rodině místního pastýře čtvrté dítě, chlapec, kterého pojmenovali Adolf. Rodina byla velmi chudá, a tak mohl chlapec navštěvovat pouze obecnou školu a poté byl poslán do učení k obuvníkovi. Adolf se vyučil a jak bylo tehdy zvykem, musel jako tovaryš jít na zkušenou tj. chodit po městech, být zaměstnán u různých mistrů, poté se vrátit do rodné obce a složit tzv. mistrovskou zkoušku. Během tohoto vandru Adolf na vlastní kůži poznal nelehký život mladých mužů a chlapců. Po deseti letech tovaryšské práce si doplnil vzdělání na gymnáziu a vstoupil do semináře s jasným úmyslem: bude knězem, aby mohl pomáhat pracujícím. Dne byl vysvěcen a stal se kaplanem v Elberfeldu v průmyslové oblasti Wuperatu. Zde také ve svém kázání vyslovil výše uvedenou větu. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. V r vznikl z iniciativy místního učitele Breuera spolek mladých tovaryšů a jeho předsedou se stal právě mladý kaplan Kolping. V r byl Kolping přeložen do Kolína a tehdy pocítil, že nastal čas pustit se do realizace smělých plánů. V květnu toho roku založil katolický spolek tovaryšů, který již za několik měsíců dosáhl počtu 230 členů a přicházeli další. Zanedlouho vznikly i mnohé filiálky v Porýní a Vestfálsku. Na katolickém dnu v Mohuči v r Adolf Kolping řekl: Je třída lidí, kterou není vidět, a přece žije. V r založil v Kolíně první dům tovaryšů a uskutečnil tak svůj sen: V každém větším městě by měl být zřízen útulek pro tovaryše, aby se nedostali do zhýralých nocleháren, kde bydlí ďábel. V Kolpingových tovaryšských domech nacházeli mladí muži nejen cenově přijatelné ubytování, ale i možnost dalšího vzdělání. Adolf Kolping zemřel 4. prosince 1865 v Kolíně nad Rýnem. V době jeho smrti měla nadace přes 250 tisíc členů a 200 místních spolků. Jeho dílo žije dodnes po celém světe, pobočka je i v Praze. Dne 27. října 1991 byl kněz Adolf Kolping papežem Janem Pavlem II. blahoslaven. Bývá zobrazován vždy jako kněz, někdy je obklopen tovaryši. Alena Králová pozvání na následující měsíc nebo i trochu dál O umění výtvarném a hudebním v průběhu staletí Jan Holub a Václav Sokol nás provedou cyklem povídání s obrázky a hudebními ukázkami v kapli sv. Václava vždy druhé pondělí v měsíci v 19 hodin. O nejstarším období na setkání Pojďme objevovat Boha skrze vnímání krásy!

10 10/ XII Farní společenský večer Pokud jste si již pořídili kalendář na rok 2009, nezapomeňte si v něm označit večer 30. ledna jakožto večer společenský. Sejdeme se tradičně na Barče, tentokrát již od 19h. K tanci zahraje skupina Impulz. Již nyní je možné si opatřit pozvánky v ceně 150,- Kč. Tiskne mine začne Propůjčil jsem si vzory druhé slovesné třídy, abych jimi uvedl následující myšlenku. Řada křesťanských periodik se tiskne, bohulibé úsilí jejich tvůrců nás však zpravidla mine. Portfolio našich informačních zdrojů je tak poněkud asymetrické, což se nutně musí projevit, s prominutím, částečnou přitroublostí. Samozřejmě chválím, že teď zrovna čtete Svatováclavskou vinici, ale ta nás duchovně příliš nenasytí. Což takhle zkusit i některé z dalších křesťanských periodik? Vím, nemáte čas. Já taky ne, ale pak jsem si tomu navzdory dva tituly objednal a divte se, nějaký ten čas se přeci jen našel. Třeba na úkor novin rozdávaných při vchodu do metra, s nimiž jakkoliv sjíždíte do hlubin, stejně zůstáváte na povrchu. Je tu ještě jeden aspekt, totiž ekonomická udržitelnost. Jistě existuje řada způsobů, jak zbohatnout, vydávat kvalitní křesťanské periodikum v naší zemi však mezi ně nepatří. Problém je zcela opačný. Když si tedy některý titul koupíme, pomůžeme mu přežít a sloužit dál těm, kteří si na jeho četbu najdou více času než my. Z vlastní zkušenosti doporučuji předplatné, teď na konci roku v čase předvánočním vhodné i jako dárek. Bude jistě obohacen, kdo začne. MiM Jarní prázdniny 2009 Srdečně zveme všechny zájemce školáky i předškoláky, mladé i starší, děti, rodiče i prarodiče na jarně- (ale předpokládáme, že zimně-) prázdninový pobyt opět do Víchové u Jilemnice. Těšíme se na hry, povídání, sportování i další společné aktivity, ale hlavně na rodinnou přátelskou pohodu. Letos plánujeme dva termíny: (Praha 1 5) a (Praha 6 10). Prosím o předběžné přihlášení: , případně mně osobně. Hanka

11 11/ XII Kalendář akcí na prosinec /út/ biblická hodina příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Poznejme Ježíše, chceme-li poznat Boha /st/ setkání starší mládeže /čt/ farní čaj /Pouť do Izraele P. Stanisław/ eucharistie pro děti katechumenát setkání ekonomické rady /so/ 8.00 eucharistie titulární slavnost kostela sv. Mikuláše /po/ 8.00 eucharistie (Neposkvrněné početí P. Marie) O umění výtvarném a hudebním /V. Sokol, J. Holub/ KAP /út/ příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Co je Boží vůle? Něco jako hádanka? /st/ setkání mladší mládeže /čt/ katechumenát Rozhovory o životě z víry farní poděkování beseda pro dobrovolníky /pá/ Duchovní obnova pro mladší mládež (Dobříš; do 14.12) /po/ eucharistie a po ní beseda na faře pro poutníky do Izraele /út/ biblická hodina příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Krize víry, krize života Konec všeho? /st/ Rozhovory o manželství Biblické pojetí manželství /doc. M. Ryšková/ /čt/ cca Příležitost svatosti smířeni pro děti koncert dětí (bude upřesněno) katechumenát /pá/ Příležitost ke svatosti smířeni pro mládež /po/ příležitost ke svátosti smířeni pro dospělé s účastí pozvaných kněží /st/ cca /čt/ Vánoční zpívání hodinové pásmo koled (upřesníme) vánoční vigilie /eucharistie pro děti/ půlnoční eucharistie eucharistie (eucharistie v 8.30 není) koncert Recontres eucharistie /pá/ 8.30 eucharistie /so/ eucharistie s žehnáním vína a agapé na faře /ne/ na obou dopol. eucharistiích obnova manželských slibu /st/ eucharistie na poděkování

12 12/ XII Týdenní program Pondělí Mariina legie kroužek vyšívání /Markéta Řečinská/ angličtina /Míla Müller st./ řezbářský kroužek /Václav Novák/ cvičení pro radost Úterý úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost hraní na flétničky pro předškolní děti možnost setkání s knězem biblická hodina /Jozef Nagy/ lichý kalendářní týden modlitební setkání /Václav Novák/ příprava na biřmování Středa po mši sv setkání maminek s miminky a předškoláky /Z. Čiháková/ Euroskaut /Lukáš Alexa/ úklid kostela sv. Václava 1. a 3. středa v měsíci náboženství pro dospělé /P. Pavel Kuneš/ setkání mládeže let /O. Rechner/ liché středy setkání mládeže let /M. Kofránková/ 2. středa pěvecký sbor /Olga Polanská/ BOH BOH KAP KAP BOH KAP Čtvrtek setkání farníků při čaji 1. čtvrtek v měsíci eucharistie pro děti 1. čtvrtek v měsíci náboženství pro předškolní děti /Marie Kofránková/ náboženství pro mladší děti tř. /Jarka Nagyová/ náboženství pro starší děti tř. / Hana Rechnerová/ úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ sudý kal. týden zkouška Kapela Missa setkání modlitebního společenství maminek /Z. Čiháková/ tichá adorace před Nejsvětější svátostí /Jiří Vyšohlíd/ Pátek Barevný kroužek /Simona Pišlová/ KAP Neděle prodej knih /Alena Králová/ farní knihovna /Jana Stibůrková/ farní káva loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ poslední neděle v měsíci Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk jsou hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději v neděli Kontakt: případně osobně nebo do vinného boxu v kostele sv. Václava Šéfredaktor: Míla Müller ml. (MiM), tel , příp Redakční rada: Stanislaw Góra, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol Jazyková korektura Simona Pišlová, sazba Slávek Heřman, tisk Eva Hrubá a Jan Rückl, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více