12 prosinec. inverzní. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 prosinec. inverzní. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně 2008"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. listopadu Léta Páně prosinec inverzní počasí se na podzim a v zimě usazuje v naší české kotlině obzvlášť rádo. Letos bychom o tom mohli vyprávět. Zatímco za normálních podmínek teplota vzduchu v troposféře s výškou klesá, při teplotní inverzi je tomu v určité vrstvě naopak nejčastěji přímo u země. Pokud je zde vzduch dostatečně vlhký, kondenzuje a vzniká mlha, někdy tak hustá, že by si Rákosníček liboval. Sedíme pak za pecí a lamentujeme na škaredé počasí; přitom by stačilo vyjet do hor a vraceli bychom se domů opáleni. Připomíná mi to naše hodnocení životních situací i lidí kolem nás. Naše odmítání je často jen důsledkem omezeného úhlu pohledu, toho, že sedíme v dolíku naší omezenosti. Pokradmu závidím Ježíšovi, který věděl, co je v člověku (Jan 2,25), tedy znal a zná mlhy našich pochybností i touhu po dalekých výhledech. Před odletem ze zahraniční služební cesty jsem obdivoval památky a seznámil se přitom s dvojicí Čechů, kteří mi pak byli celé odpoledne milými společníky a zavezli mě na místa, kam bych se bez auta nedostal. Při prohlížení fotek jsem je objevil na jedné, pořízené několik minut před naším seznámením tehdy to pro mě byly jen postavy, které mi kazí záběr... Adventem se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu. Setkáme se s ním i na konci života, kdy se zároveň seznámíme se všemi lidmi, které dnes míjíme. Přijměme už teď Ježíšův vzor a snažme se brát naše životní těžkosti, naše bližní a koneckonců i sami sebe s nadhledem. MiM

2 2/ XII Ohlédnutí za uplynulým měsícem nebo i dál Pouť do Izraele Posbírali jsme vzpomínky tří účastníků tohoto farního zájezdu. Nenechte se odradit různou délkou příspěvků všechny stojí za to. Tady jsou: Jako jedna z účastnic pouti do Izraele bych se ráda podělila o několik zážitků. Po příletu do Tel Avivu v časných ranních hodinách na nás dýchla atmosféra vlhka a tepla, takže každý z nás hned začal odkládat svršky a ve svých zavazadlech hledat něco letního. Po přejezdu klimatizovaným autobusem do Betléma, místa našeho ubytování, jsme odložili zavazadla, dostali ranní kávu nebo čaj a po krátkém odpočinku začal náš týdenní maraton po nejzajímavějších památkách. Kromě Betléma jsme navštívili Jeruzalém, Nazaret, Galilejské jezero, Kánu Galilejskou, Yardenit, kde křtil Jan Křtitel a my zde vykonali obnovu našeho křtu. Skutečným vrcholem byla památná hora SINAJ s nezapomenutelným nočním výstupem a ranním svítáním. Nejvíce vzpomínám na každodenní bohoslužby našich duchovních otců Stanislawa, Michaela a Viliama, našeho průvodce v Izraeli, které se konaly na místech, kde působil Ježíš se svými učedníky. Marie Dobrovolná st. Cestování po Svaté zemi bylo velice náročné díky opravdu nabitému programu sestavenému CK Palomino. Prakticky za šest dní jsme stačili navštívit všechna významná místa spojená s působením Ježíše Nazaretského či Jana Křtitele. Někteří z nás uskutečnili i výstup na egyptskou horu Sinaj (Oreb) či se stačili vykoupat v Mrtvém a Rudém moři. Asi nejvíce na mne zapůsobila Hora Blahoslavenství vpravdě božským klidem, rajskou zahradou a úchvatným pohledem na Galilejské jezero. Pavel Čihák Po úmorné cestě autobusem z Izraelského Betléma do Egypta před půlnocí dorazili do kláštera sv. Kateřiny (ostrůvek křesťanství v muslimském světě stojí v jižní části Sinajského poloostrova už více než 1500 let jde o údajně nejstarší, po celou dobu funkční klášter na světě, kde si mimo jiné připomínáme i hořící keř ). Oáza zeleně mezi nevlídnými balvany. Kout živé lásky zatnutý mezi hřebeny hor tyčících se do výše 2642 m. n. m. Po noční večeři uléháme v jednoduchých, ale útulných pokojících ke spánku, abychom se za hodinu a půl opět probudili a ve dvě hodiny nad ránem vyrazili společně s ostatními poutníky na noční výstup na horu Sinaj, kde Mojžíš obdržel desatero Božích přikázání. Cesta je úzká, prašná a kamenitá. Jen blažená, vše tušící tma nám milosrdně zakrývá obrazy hrůzné (co do odvahy) a přitom neskutečně krásné (co do přírodních krás) okolí cesty, po níž máme kráčet. Většina poutníků je vybavena baterkou nebo čelovkou, takže vzdálený pozorovatel může z úpatí obdivovat kroutící se šňůru blikajících světélek v dálce. To jednotlivé skupiny poutníků, v řadě za sebou, klidným krokem, husím pochodem vystupují klikatou sed-

3 3/ XII mikilometrovou cestou až pod samotný vrchol této majestátné hory. Další možnost zdolání této vzdálenosti (pro statečné nebo líné jedince) bylo vyjet nahoru na velbloudovi. Ano, pojedu na tom krásném zvířeti. Po půlhodinovém smlouvání s neodbytným arabským majitelem dvou velbloudů jsem srazila původní cenu napolovic. Jakmile jsme se dohodli, majitel velblouda přemluvil, aby si lehl na zem (za notného řehtání a nadávání), já nasedla. Dali jsme se do pohybu. Po chvíli jsme však z ničeho nic odbočili z cesty pro pěší poutníky. Velbloud klidně kráčí, všude tma, skály, kameny a tma... Žádný český poutník ani jiný velbloudář v doslechu. Začínám mít strach a napadají mne nehezké myšlenky: Co když mě tu někde přepadnou? Co když spadneme z těch špičatých kamenů? Najednou se majitel zastaví, omotává provaz velbloudovi kolem krku, něco hodně hlasitého zakřičí kamsi do dáli. Plácne velblouda po zadnici a vykřikne něco jako šááá raaa. Velbloud vyrazil jako žhavá střela. Běžel po kamenech takovou rychlostí, že mě na chvíli, ze samého leknutí, přešel i strach. Ale netrvalo to dlouho. Po chvíli strnutí jsem si začala uvědomovat, že jsem v cizí zemi, bez dobré znalosti řeči, bez doprovodu, bez přátel, bez země pod nohama a hlavně bez volantu a brzdy. Panika. Prožila jsem tak silnou chvíli samoty a opuštěnosti, která se nedá slovy popsat! Na nikoho se nemůžu obrátit o pomoc, nikdo z lidí mi nepomůže. Takovou opuštěnost a strach jsem si uměla přirovnat pouze k samotě Pána v Getsemanské zahradě. Na chvíli se zastavil čas. DŮVĚ- ŘUJ! Nevím odkud ten hlas zavolal, ale byl přesvědčivý, intenzivní a plný pochopení. DŮVĚŘUJ! Toto slovo bylo to jediné, co jsem byla schopna nyní vnímat. Kdo? Co mi tím říká? Mám důvěřovat. Jak začít? Začala jsem pomaloučku. Polohlasem říkám: Ano, chci důvěřovat. Hlavou se mi honí myšlenky: Chci důvěřovat Tobě, Pane. Tak jak jsi předal jasná pravidla Mojžíšovi pro svůj vyvolený lid, prosím, ukaž i mně cestu. Cestu ven ze tmy, která mě obklopuje, cestu z mých omezených představ, cestu ze samoty... Amen. Odpověď byla okamžitá. Začala jsem klidně dýchat a s hlavou hluboce zakloněnou jsem pozorovala nekonečnost a nádheru oblohy, která tu noc byla prostě všude. Miliony hvězd a souhvězdí, které mne naplňovaly klidem a úctou. Tak taková je Boží nekonečnost. Taková je Jeho láska k nám. Myslím, že už matně tuším, co je bázeň před Bohem. Není to strach. Je to naplnění obdivem a úctou. Velbloud zklidnil krok. Uvědomila jsem si, že je na tom mnohem lépe než já. Za chvíli jsem byla schopna jej pohladit po krku a šeptat mu, že je pašák, když takhle ve tmě vidí, jeho krok je jistý a bez zastavování směřuje k cíli. Najednou slyším nedaleko od sebe hlasy. Velbloud dorazil ke skupince svých chlupatých kamarádů. Poznávám i svoji mateřskou řeč. Hurá! Jak je ta čeština krásná. Vnímám, že hlas je mi povědomý. Patřil jedné spolucestující v našem autobusu. Neznali jsme se, ale tato noc to změnila. Její chlácholivý hlas a věcné rady, jak na velblouda, byly balzámem na rány. Bohu díky za ni a její vnímavost.

4 4/ XII Zbytek cesty nebyl úplně hladký. Velbloud ještě párkrát vyzkoušel, zda je mé rozhodnutí o důvěře pevné, ale už jsem nebyla SAMA. Asi hodinu cesty pod vrcholem končila jízda na velbloudech. Zaplatila jsem velbloudáři, který se zde zčista jasna objevil, a po sestoupení z velblouda jsem byla nesmírně vděčná za pevnou půdu pod nohama, za společenství kamarádů, k nimž jsem se mohla připojit a pěšky dosáhnout cíle. Usadit se na vrcholu hory Sinaj, přemýšlet a čekat na nejkrásnější východ slunce. Slunce, znamení světla, znamení síly a života. Velký obdiv a vděk cítím ke všem členům naší poutní výpravy. Tak veselé, empatické a ochotné kamarády si jeden nezaslouží. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zorganizování a realizaci této poutě. Poutě, na kterou nikdy nezapomenu. Děkuji Ti, Stanislawe, bez Tvého vedení, obětavosti, spolehlivosti a vnímavosti k potřebám druhých bych asi tato zásadní poznání ve svém životě neuskutečnila. A pokud ano, pak by to ještě dlouho trvalo... DH Requiem dona eis domine. Odpočinutí věčné dej jim, Pane. Tato modlitba burácela naším kostelem sv. Václava při bohoslužbě v neděli odpoledne, mimořádné nejen z hlediska pravidelného pořádku bohoslužeb. Mozartovo pochopení posledních věcí člověka nám zprostředkovali sólisté a sbor Cantores Pragenses spolu s orchestrem svaté Cecílie, vedení dirigentem Tomášem Čechalem. Latinská liturgie byla mostem k univerzalitě církve, ke společenství svatých, k našim předkům, z nichž mnozí oslovovali Boha tímto jazykem. Vzpomínali jsme na smrt svých blízkých i na svou vlastní smrt, která není děsivou nicotou jen díky Tobě, Pane, neboť jsi dobrotivý, quia pius es! MiM Duchovní obnova manželů Duchovní cvičení pro manželské páry se uskutečnilo na Monínci v blízkosti známé sjezdovky poblíž Prčice. Manželské dvojice byly všech věkových kategorií, což přispělo k pestřejší výměně názorů a zkušeností. Tématem byla ÚCTA: k Bohu, k sobě navzájem, k dětem. Naslouchali jsme přednáškám, diskutovali, chodili do přírody, navštívili jsme klášter premonstrátů v Milevsku, odevzdávali jsme se v modlitbě jeden druhému. Dostali jsme úkol zpytovat o samotě svědomí a pak napsat partnerovi zamilovaný dopis. Někteří, zvláště maskulinní polovička, se na to moc nadšeně netvářila a považovala to za těžký úkol. Splnili téměř všichni a slza dojetí ukápla z nejednoho oka. Bylo to krásné a hluboké, stejně jako závěrečné děkování. Dokázali jsme vyjít ze stereotypu a uvědomit si, co je v životě opravdu nejdůležitější. Odevzdávat v modlitbě naše rodiny, děti, starosti, a hlavně zvát Ježíše do všech našich rozhodnutí. On je s námi ve všech zkouškách a pomáhá nám zdolat i chyby, kterých jsme se dopustili při výchově dětí. Pane, díky, že jsi s námi. Martina Krutská

5 5/ XII Společenství naší farnosti a jeho záležitosti Ekonomická rada Ekonomická rada projednávala výběr variant návrhu architekta Hanuše Härtela na úpravy kaple a navazujících prostor v kostele sv. Václava a připomínky k těmto variantám. Konečné zadání bude předáno panu architektovi. Dále byla projednána žádost farnosti na Arcibiskupství pražské o povolení účelových sbírek na rekonstrukci kaple a přilehlých prostor v kostele sv. Václava. Arcibiskupství pražské povolilo konání účelových sbírek za těchto podmínek: do konce roku 2008 je povoleno konat sbírku každou třetí neděli v měsíci, v roce 2009 může být jen 25 % sbírek vyňato ze základu pro výpočet odvodu do svépomocného fondu. ER byla informována o změně účtu na opravu varhan u ČSOB na účet spořící, s lepším úročením vkladu (2,25 %). Jiřina Haaszová Pastorační rada Rovněž při pastorační radě byly jedním z hlavních témat úpravy kostela sv. Václava. Probíhá rekonstrukce sociálních zařízení v západní části kostela, sbíráme prostředky na tento účel. Pro zjednodušení zdejšího plynového vedení by bylo potřeba zjistit, kde je mimo budovu nadřazený uzávěr plynu. Dokončuje se projekt na úpravu (bývalé pohřební) kaple na multifunkční sál, připravují se žádosti o příspěvek k nadacím Kirche in Not (přestavba) a Renovabis (vybavení). Byly diskutovány dvě varianty přestavby a shromážděny připomínky. Počítá se s rozšířením o dnešní knihovnu a část klubovny; tento prostor bude možné oddělit lehkou skládací stěnou, kterou pořídíme teprve poté, co získáme dostatek prostředků. Orientace prostoru se bude měnit podle využití. Pro bohoslužby zůstane zachována, při ostatních příležitostech se bude jako pódium používat vyvýšený stupeň při východní stěně kaple; oltář se přitom zasune do výklenku v severní stěně a zakryje výklopnými dvojkřídlými dveřmi na způsob gotických deskových oltářů. Strop se nebude prorážet. Dále se řešilo využití zapůjčených panelů v zadní části kostela sv. Václava. Stanislaw poděkoval za krásné výstavy Simoně Pišlové. Otázkou je možnost vystavovat umělecká díla našich farníků (problémy posouzení umělecké kvality, možného poškození např. při dětských mších, technika zavěšení obrazů). Uvažovalo se o další farní pouti na jaře Bude třeba zjistit zájem o účast a najít zodpovědnou osobu, která by cestu organizovala. Diskutovaly se možné cíle (Řím, Lurdy, východní Polsko a Litva, Bělorusko) a vhodný termín (první prázdninový týden pořádá Pavel Kuneš výlet na Slovensko). Máme v úmyslu zorganizovat po půlnoční vánoční mši nabídku svařeného vína. Oslovíme vinotéku, zda a za jakých podmínek by prodej organizovala. Dále se jednalo o programu Vánoc, záležitostech farní charity a společenském

6 6/ XII večeru, viz následující článek a sekci Pozvání. podle zápisu Zuzky Váchové (kráceno) Farní charita Pane, kdy jsme tě viděli...? (Mt 25, 37) Naše křesťanství se plně projevuje až v konkrétních skutcích lásky vůči druhým. V nezištné službě potřebným může člověk také prožívat hlubokou, trvalou radost. Začíná fungovat péče o starší a nemocné občany; přihlaste se prosím, kdo vidíte své místo i v této oblasti. Jedná se především o návštěvy v domácnostech, dovoz vlastními auty na bohoslužby, nárazová fyzická pomoc nemocným. Potřebujeme vytvořit databázi dobrovolníků, na které se v případě potřeby budeme obracet. Do dětského domova pojedeme v sobotu 6. prosince (Mikuláš) a pak před Štědrým dnem. Rádi bychom dětem k Vánocům ušili(y) srdíčkové polštářky; kdyby nám někdo rád(a) pomohl(a), budeme moc rádi, když dáte vědět. Třetí adventní neděle je nedělí radosti (Gaudete). Nedělní sbírka 14. prosince bude určena na pomoc potřebným mezi námi. Tříkrálová sbírka je letos plánována na týden od neděle 4. do 11. ledna. Je to bezprostředně po vánočních prázdninách, proto je potřebné ji připravit předem. Ráda bych se tedy brzy dozvěděla o kreativních, veselých a nadšených mladých lidech, dětech i starších, s hudebními nástroji i bez nich, s kterými společně vybereme prostředky na dobré účely. Hanka Kontakt: Do třetice kniha V předchozích číslech jsme vám představili výtvory Pavla Kuneše a Dany Vackové. Do třetice všeho dobrého, a tak se vraťme o pár měsíců zpátky, kdy vyšla knížka i naší Simoně (rozuměj Pišlové). O této osobě je známo, že si ráda hraje a snaží se tím nakazit i ostatní. Kromě spousty jiných věcí neúnavně kultivuje jazyk Svatováclavské vinice jakožto jazyková korektorka. Pokud tyto dva poznatky spojíte, nepřekvapí vás, že její knížka má titul Jazykové hry (nakladatelství Fortuna, 112 stran). K dostání v prodejnách učebnic nebo u autorky. Najdete zde 123 her, které dětem (i těm, kdo se s nimi učí) přinesou kromě zábavy i užitek, a to procvičením pravopisu a výslovnosti, rozvojem slovní zásoby i stylistiky, poznáváním struktury jazyka atd. Pozor, začínáme: do kterého významového okruhu patří slova sběr, ručprčky, galerie, schody, dárečky...? Odpovědi klidně zasílejte na adresu redakce, čokoládu za správnou odpověď si budete muset stejně koupit sami. MiM

7 SPLEŤ ČAR, které Bohuslav Reynek škrábal do zinkové desky, shlukla se tentokrát do obrazu Jana Křtitele. Když desku otiskl, koloroval grafiku barvami, které tisk naší Vinice nepřijímá. Červenou, která doprovází tiskařskou čerň, si musíme domyslet, podobně jako rukou podepřenou hlavu na míse proradné Salome. Nemusíme ale podobně hledat smysl v labyrintu našich životů? (vs) Na první stránce anděl Zvěstování, katedrála v Reims (Francie), 13. století

8 8/ XII Prostor pro sdílení myšlenek, zážitků apod. Před prázdninami jsem se vám svěřil s touhou zařadit na stánky naší Vinice jakýsi minikurz angličtiny pro křesťany. Moc děkuji svému tátovi, že se této výzvy ujal věřím, že to obohatí náš slovník. Při sazbě se budeme snažit, aby text vycházel na jednu stranu tak, aby si ho zá jemci mohli snadno vystřihnout. MiM Církevní angličtina (1) Tímto názvem rozumíme zvláštní výrazy nebo obraty, které používají křesťané, včetně biblických slov. Budeme se zabývat pouze nejběžnějšími; další je možno najít např. ve výkladovém slovníčku výrazů církevní angličtiny na webové stránce katolické biskupské konference USA. K přepisu výslovnosti: Výslovnost je vyznačena v hranatých závorkách. Přidržíme se výslovnosti podle britské angličtiny. Anglické hlásky, které mají v češtině ekvivalent, přepisujeme pomocí písmen české abecedy. Široká hláska mezi a a e je přepisována jako [ae]. Ostatní hlásky, které v češtině nejsou, přepisujeme pomocí mezinárodně používaných znaků [ ]. Přízvuk vyznačíme pouze v případě, že není na prvé slabice, a to čárkou, umístěnou dole na řádce před přízvučnou slabikou (viz třeba slovo amen). Začneme: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. [a:,men] God [god] = Bůh Lord Jesus Christ [džíz s kraist] = Pán Ježíš Kristus Virgin Mary [v :džin] = Panna Maria holy [houli] = svatý, posvátný např. the Holy Bible [baibl], the Holy Cross, the Holy Father (t.j. papež) saint [seint] (zkratka St) = svatý, světec např.: St Joseph [džouzif] = sv. Josef Blíží se Vánoce, a tak připojíme: Bethlehem [be lihem] = Betlém (též ve smyslu jesličky ) angel [eindž l] = anděl St Franciscus [fraen,sisk s] = sv. František (nechal postavit prvé jesličky) Christmas Carol [kaer l] = vánoční koleda Good King Wenceslas [wensisl s] = známá anglická koleda o sv. Václavu. Tolik úvodní lekce. Rád bych zároveň upozornil na lekce obecné angličtiny, které vypracovala česká redakce BBC a poskytuje je zdarma na czech/learningenglish. Praktickou formou procvičují poslech angličtiny a porozumění obsahu. Trvají asi 5 minut. Obtížnější obraty jsou vysvětleny česky. Tyto lekce vysílá Rádio Česko (VKV, t.j. FM, 101,1 MHz) v pondělí až pátek od 8.25 s reprízou od hodin, v sobotu pouze v V neděli vysílají všechny lekce z uplynulého týdne, a to od 8.05 do 8.30 hodin. Na závěr poznámka: hodiny angličtiny v pondělí na faře nejsou zaměřeny pouze na církevní angličtinu. M. Müller st.

9 9/ XII Světec v následujícím měsíci: bl. Adolf Kolping (svátek ) Co pomůže naříkat, co pomůže vzdychat nad zlem, když nepřiložíme ruku k dílu, abychom mu zabránili? Psal se 8. prosinec roku 1813, když se v Kerpenu, malé vesničce u Kolína nad Rýnem, narodilo v rodině místního pastýře čtvrté dítě, chlapec, kterého pojmenovali Adolf. Rodina byla velmi chudá, a tak mohl chlapec navštěvovat pouze obecnou školu a poté byl poslán do učení k obuvníkovi. Adolf se vyučil a jak bylo tehdy zvykem, musel jako tovaryš jít na zkušenou tj. chodit po městech, být zaměstnán u různých mistrů, poté se vrátit do rodné obce a složit tzv. mistrovskou zkoušku. Během tohoto vandru Adolf na vlastní kůži poznal nelehký život mladých mužů a chlapců. Po deseti letech tovaryšské práce si doplnil vzdělání na gymnáziu a vstoupil do semináře s jasným úmyslem: bude knězem, aby mohl pomáhat pracujícím. Dne byl vysvěcen a stal se kaplanem v Elberfeldu v průmyslové oblasti Wuperatu. Zde také ve svém kázání vyslovil výše uvedenou větu. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. V r vznikl z iniciativy místního učitele Breuera spolek mladých tovaryšů a jeho předsedou se stal právě mladý kaplan Kolping. V r byl Kolping přeložen do Kolína a tehdy pocítil, že nastal čas pustit se do realizace smělých plánů. V květnu toho roku založil katolický spolek tovaryšů, který již za několik měsíců dosáhl počtu 230 členů a přicházeli další. Zanedlouho vznikly i mnohé filiálky v Porýní a Vestfálsku. Na katolickém dnu v Mohuči v r Adolf Kolping řekl: Je třída lidí, kterou není vidět, a přece žije. V r založil v Kolíně první dům tovaryšů a uskutečnil tak svůj sen: V každém větším městě by měl být zřízen útulek pro tovaryše, aby se nedostali do zhýralých nocleháren, kde bydlí ďábel. V Kolpingových tovaryšských domech nacházeli mladí muži nejen cenově přijatelné ubytování, ale i možnost dalšího vzdělání. Adolf Kolping zemřel 4. prosince 1865 v Kolíně nad Rýnem. V době jeho smrti měla nadace přes 250 tisíc členů a 200 místních spolků. Jeho dílo žije dodnes po celém světe, pobočka je i v Praze. Dne 27. října 1991 byl kněz Adolf Kolping papežem Janem Pavlem II. blahoslaven. Bývá zobrazován vždy jako kněz, někdy je obklopen tovaryši. Alena Králová pozvání na následující měsíc nebo i trochu dál O umění výtvarném a hudebním v průběhu staletí Jan Holub a Václav Sokol nás provedou cyklem povídání s obrázky a hudebními ukázkami v kapli sv. Václava vždy druhé pondělí v měsíci v 19 hodin. O nejstarším období na setkání Pojďme objevovat Boha skrze vnímání krásy!

10 10/ XII Farní společenský večer Pokud jste si již pořídili kalendář na rok 2009, nezapomeňte si v něm označit večer 30. ledna jakožto večer společenský. Sejdeme se tradičně na Barče, tentokrát již od 19h. K tanci zahraje skupina Impulz. Již nyní je možné si opatřit pozvánky v ceně 150,- Kč. Tiskne mine začne Propůjčil jsem si vzory druhé slovesné třídy, abych jimi uvedl následující myšlenku. Řada křesťanských periodik se tiskne, bohulibé úsilí jejich tvůrců nás však zpravidla mine. Portfolio našich informačních zdrojů je tak poněkud asymetrické, což se nutně musí projevit, s prominutím, částečnou přitroublostí. Samozřejmě chválím, že teď zrovna čtete Svatováclavskou vinici, ale ta nás duchovně příliš nenasytí. Což takhle zkusit i některé z dalších křesťanských periodik? Vím, nemáte čas. Já taky ne, ale pak jsem si tomu navzdory dva tituly objednal a divte se, nějaký ten čas se přeci jen našel. Třeba na úkor novin rozdávaných při vchodu do metra, s nimiž jakkoliv sjíždíte do hlubin, stejně zůstáváte na povrchu. Je tu ještě jeden aspekt, totiž ekonomická udržitelnost. Jistě existuje řada způsobů, jak zbohatnout, vydávat kvalitní křesťanské periodikum v naší zemi však mezi ně nepatří. Problém je zcela opačný. Když si tedy některý titul koupíme, pomůžeme mu přežít a sloužit dál těm, kteří si na jeho četbu najdou více času než my. Z vlastní zkušenosti doporučuji předplatné, teď na konci roku v čase předvánočním vhodné i jako dárek. Bude jistě obohacen, kdo začne. MiM Jarní prázdniny 2009 Srdečně zveme všechny zájemce školáky i předškoláky, mladé i starší, děti, rodiče i prarodiče na jarně- (ale předpokládáme, že zimně-) prázdninový pobyt opět do Víchové u Jilemnice. Těšíme se na hry, povídání, sportování i další společné aktivity, ale hlavně na rodinnou přátelskou pohodu. Letos plánujeme dva termíny: (Praha 1 5) a (Praha 6 10). Prosím o předběžné přihlášení: , případně mně osobně. Hanka

11 11/ XII Kalendář akcí na prosinec /út/ biblická hodina příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Poznejme Ježíše, chceme-li poznat Boha /st/ setkání starší mládeže /čt/ farní čaj /Pouť do Izraele P. Stanisław/ eucharistie pro děti katechumenát setkání ekonomické rady /so/ 8.00 eucharistie titulární slavnost kostela sv. Mikuláše /po/ 8.00 eucharistie (Neposkvrněné početí P. Marie) O umění výtvarném a hudebním /V. Sokol, J. Holub/ KAP /út/ příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Co je Boží vůle? Něco jako hádanka? /st/ setkání mladší mládeže /čt/ katechumenát Rozhovory o životě z víry farní poděkování beseda pro dobrovolníky /pá/ Duchovní obnova pro mladší mládež (Dobříš; do 14.12) /po/ eucharistie a po ní beseda na faře pro poutníky do Izraele /út/ biblická hodina příprava na biřmování od přednáška P. A. Opatrného Krize víry, krize života Konec všeho? /st/ Rozhovory o manželství Biblické pojetí manželství /doc. M. Ryšková/ /čt/ cca Příležitost svatosti smířeni pro děti koncert dětí (bude upřesněno) katechumenát /pá/ Příležitost ke svatosti smířeni pro mládež /po/ příležitost ke svátosti smířeni pro dospělé s účastí pozvaných kněží /st/ cca /čt/ Vánoční zpívání hodinové pásmo koled (upřesníme) vánoční vigilie /eucharistie pro děti/ půlnoční eucharistie eucharistie (eucharistie v 8.30 není) koncert Recontres eucharistie /pá/ 8.30 eucharistie /so/ eucharistie s žehnáním vína a agapé na faře /ne/ na obou dopol. eucharistiích obnova manželských slibu /st/ eucharistie na poděkování

12 12/ XII Týdenní program Pondělí Mariina legie kroužek vyšívání /Markéta Řečinská/ angličtina /Míla Müller st./ řezbářský kroužek /Václav Novák/ cvičení pro radost Úterý úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost hraní na flétničky pro předškolní děti možnost setkání s knězem biblická hodina /Jozef Nagy/ lichý kalendářní týden modlitební setkání /Václav Novák/ příprava na biřmování Středa po mši sv setkání maminek s miminky a předškoláky /Z. Čiháková/ Euroskaut /Lukáš Alexa/ úklid kostela sv. Václava 1. a 3. středa v měsíci náboženství pro dospělé /P. Pavel Kuneš/ setkání mládeže let /O. Rechner/ liché středy setkání mládeže let /M. Kofránková/ 2. středa pěvecký sbor /Olga Polanská/ BOH BOH KAP KAP BOH KAP Čtvrtek setkání farníků při čaji 1. čtvrtek v měsíci eucharistie pro děti 1. čtvrtek v měsíci náboženství pro předškolní děti /Marie Kofránková/ náboženství pro mladší děti tř. /Jarka Nagyová/ náboženství pro starší děti tř. / Hana Rechnerová/ úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost dramatický kroužek pro děti /Dana Vacková Rozhovory o životě z víry /Jozef Nagy/ sudý kal. týden zkouška Kapela Missa setkání modlitebního společenství maminek /Z. Čiháková/ tichá adorace před Nejsvětější svátostí /Jiří Vyšohlíd/ Pátek Barevný kroužek /Simona Pišlová/ KAP Neděle prodej knih /Alena Králová/ farní knihovna /Jana Stibůrková/ farní káva loutkové divadlo /P. Pavel Kuneš/ poslední neděle v měsíci Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk jsou hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději v neděli Kontakt: případně osobně nebo do vinného boxu v kostele sv. Václava Šéfredaktor: Míla Müller ml. (MiM), tel , příp Redakční rada: Stanislaw Góra, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol Jazyková korektura Simona Pišlová, sazba Slávek Heřman, tisk Eva Hrubá a Jan Rückl, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9

Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9 Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9 11 L I S T O P A D Ú V O D N Í K Slavnost Všech svatých a Dušičky jsou

Více

ČERVEN. Co chce Farní Věstník?

ČERVEN. Co chce Farní Věstník? Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. květen Léta Páně 2010 6 ČERVEN Co chce Farní Věstník? Motto: Vzcházejíce pak do domu pozdravte ho řkouce: Pokoj buď domu tomuto! (Mt 10,12) Vzpomínám

Více

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce VĚSTNÍK Mše svatá v jeskyni na Poli pastýřů (k článkům o letošním listopadovém poutním zájezdu naší farnosti do Izraele Půjdem spolu do Betléma na str. 5 9 a Ve Svaté zemi se cítím jako doma na straně

Více

CHYBOVAT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 BŘEZEN

CHYBOVAT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 3 BŘEZEN CHYBOVAT je lidské, a hřešit zrovna tak ale uznejte, moc nás to netěší. Přitom nadcházející postní doba nás přímo

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více